Sunteți pe pagina 1din 2

VIZAT,

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII


DIRECTIA REGIONALA VEST
C.C.I.C.L.C. TIMIS
Proiect nr : 101 - 2012

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCRARILOR PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUTIE


Investitia : AMENAJARE TEREN MINIFOTBAL CU SUPRAFATA SINTETICA
SI IMPREJMUIRE

Amplasament : mu.LUGOJ, zona cartier Stadion I, jud.TIMIS

Beneficiar : MUNICIPIUL LUGOJ

Proiectant : SC SFERA ACTIV CONSULT SRL Resita

Executant :

In conformitate cu prevederile :
Legea 10/1995 privind calitatea n constructii
Normativ C 56/2003 privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
HG 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei constructiilor
Indrumator nr.77/N/1996 privind aplicarea regulamentului de verificare si expertiza tehnica de
calitate a proiectelor
HG 272/1994 privind Regulamentul privind controlul de stat n constructii
HG 766/1997 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii n
constructii -regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
HG 273/2004 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
HG 278/1994 Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite n constructii

Se stabilesc urmatoarele faze de lucrari supuse controlului ,
Nr.
crt.

Faza de lucrare supusa controlului

Document de
atestare a
controlului

Participa la
control
Lucrari de terasamente si constructii-montaj
1 Predare primire amplasament -verificarea
existentei si preluarii de catre executant a
bornelor de reper
PVR B+E+P
2 Trasare lucrari, trasare cota +/- 0,00 PVT B+E+P
3 Verificare natura teren de fundare PVR B+E+P
4 Verificare cota teren de fundare PVR B+E+P
5 Verificare cofrare, armare si pozitionare goluri n
fundatii
PVLA B+E+P
6 Verificare aspect beton dupa decofrare PVR B+E
7 Receptie fundatii stalpi de iluminat PVR B+E+P
8 Verificare strat suport pardoseli teren de fotbal PVLA B+E+P
9 Verificarea materialelor pe baza de certificate de
calitate
-materiale
-prefabricate
-beton preparat

E
E
E
10 Verificarea calitatii betoanelor puse n lucrare
-beton preparat
-evidenta betoanelor

E
E
11 Receptie structura de rezistenta PVR B+E+P
12 Receptia la terminarea lucrarilor PVR B+E+P

Notatii :
B-beneficiar , E- executant, P proiectant , I -inspector

NOTA:
Executantul si beneficiarul au obligatia de a anunta n scris ceilalti factori, cu minim 10 zile naintea
datei la care urmeaza sa se faca verificarea n faza determinanta.
Beneficarul va lua toate masurile pentru aducerea la ndeplinire a obligatiilor ce-i revin conform
Legii 10/95.

Un exemplar din prezentul program de control si toate procesele verbale, precum si proiectul se vor
depune la Cartea tehnica a constructiei.


PROIECTANT EXECUTANT BENEFICIAR
SC SFERA ACTIV CONSULT SRL
ing.Circu Gheorghe