Sunteți pe pagina 1din 3

...............................................

VIZAT
............................................... Contabil ef, Director,
.............................................. .......................... prof. ......................
.......................... ......................
P L A N D E M S U R I
pentru asigurarea securitii i sntii n munc
an colar
A Msuri generale!
1. Reactualizarea Compartimentului de Protecie a Muncii i a Comitetului de
Securitate i Sntate n Munc pe anul colar n curs prin decizii ale directorului.
"ermen! #$ septem%rie
Rspun&e! &irectorul
2. Aena!area si dotarea corespunz"toare a cabinetului de protec#ie a uncii
"ermen! iunie
Rspun&! &irectorul

$. %ntocirea fielor indi&iduale de protec#ie a uncii pentru cadrele didactice i
nedidactice nou &enite n coal" i efectuarea instructa!ului periodic
"ermen! #$ septem%rie
Rspun&e!

'. Reactualizarea dosarelor edicale pentru cadrele didactice i nedidactice din
coal"
"ermen! &ecem%rie
Rspun&e!
&irectorul
' (orpurile &e cl&iri i internatul colar!
1. (fectuarea instructa!ului de protec#ie a uncii n laboratoarele colii )instructa!
colecti&* i afiarea n laboratoare a +T,- specifice
"ermen! )$ septem%rie
Rspun&! responsa%ili la%oratoare
2. Verificarea i reedierea prizelor de p".ntare, confor +,,- 111
"ermen! mai
Rspun&! &irectorul
electrician ntreinere
$. %nlocuirea ntrerup"toarelor i prizelor defecte i a corpurilor de iluinat
deteriorate care prezint" un /rad ridicat de pericol de electrocutare
"ermen! permanent
Rspun&e! electrician ntreinere
'. Verificarea tablourilor electrice de ni&el, a le/"turilor la centura de p".ntare
i a aparatelor electrice din laboratoare, s"li de clas", birouri, caere internat, b"i.
"ermen! noiem%rie
Rspun&e! electrician ntreinere
0. Verificarea instala#iei terice i nlocuirea eleentelor defecte din instala#ie care
prezint" pericol de accidentare
"ermen! permanent
Rspun&e! instalatorul
1. Verificarea i reediere obilierului, ferestrelor i uilor defecte care prezint"
pericol de accidentare
"ermen! permanent
Rspun&e! t*mplarul
( Atelierele coal
1. Dotarea truselor edicale de pri a!utor din ateliere cu necesarul corespunz"tor
"ermen!ianuarie
Rspun&!&irector
conta%il e+
2. Afiarea instruc#iunilor de utilizare a ainilor unelte din ateliere precu i a
+T,- specifice ainilor respecti&e
"ermen! &ecem%rie
Rspun&!
responsa%ili ateliere
$. Recondi#ionarea i copletarea propa/andei &izuale pe tee de protec#ie a
uncii n atelierele coal"
"ermen! &ecem%rie
Rspun&e!
'. 2rocurarea i copletarea 34ielor indi&iduale de protec#ie a uncii3 pentru ele&ii
practican#i, efectuarea instructa!ului introducti& /eneral i instructa!elor periodice preciz.nd
articolele prelucrate
"ermen! septem%rie i perio&ic
Rspun&! , procurare i -eri+icare
maitrii instructori , prelucrare i completare
0. %nlocuirea aparatelor electrice de iluinat i for#" defecte care prezint" un /rad
ridicat de pericol de electrocutare
"ermen! permanent
Rspun&! maitrii instructori,pro+il electric
1. Depozitarea i ane&rarea corect" a profilelor etalice pentru a pre&enii
accidentarea
"ermen! permanent
Rspun&! maitrii instructori , pro+il mecanic
5. 6tilizarea ec7ipaentului de protec#ie pentru sudura electric" at.t de c"tre sudor
c.t i de a!utorul sudorului
"ermen! permanent
Rspun&! utili.atorii
8. Depozitarea i utilizarea corect" a tuburilor de o9i/en.
"ermen! permanent
Rspun&! instalatorul
utili.atorii
:. Recondi#ionarea para&anelor obile de pe ainile unelte, a ap"r"torilor de
protec#ie a eleentelor de transisie i utilizarea corect" a acestora
"ermen! permanent
Rspun&! maitrii instructori
utili.atorii mainilor respecti-e
1;. Verificarea i recondi#ionarea ec7ipaentelor portabile i uneltelor anuale,
astfel nc.t s" corespund" +T,-
"ermen! &ecem%rie
Rspun&!
maitrii instructori
11. Verificarea i nlocuirea pietrelor abrazi&e uzate i re/larea fantei supor#ilor la
polizoarele stati&e din dotarea atelierelor
"ermen! permanent
Rspun&!
maitrii instructori
12. Verificarea i recondi#ionarea instala#iei de paratr"snet
"ermen! mai
Rspun&! &irector
electrician ntreinere

D (antina/ centrala termic/ c0iocurile alimentare &in incinta colii
1. Verificarea instala#iei electrice i racordarea aparatelor electrice la centura de
p".ntare.
"ermen! octom%rie
Rspun&e! electrician ntreinere
2. Verificarea instala#iei terice, instala#iei de alientare cu /aze naturale,
protec#iilor de si/uran#" de la centralele terice.
"ermen!permanent
Rspun&e! instalatorul
2. Afiarea 3Instruc#iunilor de utilizare i de 2rotec#ie a -uncii3 pentru utila!ele i
instala#iile din aceste perietre
"ermen! noiem%rie
Rspun&e!
Not! Toate acti&it"#ile pro/raate n prezentul plan se &erific" periodic de c"tre directorul
unit"#ii i conduc"torul copartientului de protec#ie a uncii.

S-ar putea să vă placă și