Sunteți pe pagina 1din 4

DOSAR NR.

2913/327/2008
TRIBUNALUL TULCEA
DECIZIA PENALA NR.47
Sedinta publica din 10 martie 2009
Prin sentinta penala nr.1424/16.12.2008 Judecatoria Tulcea a condamnat-o pe inculpata .........,
fiica lui ......... si ........., nascuta la ........, n ......., cetatean romn, studii medii, casatorita,
domiciliata n ........, la o pedeapsa de 3 ani nchisoare pentru savrsirea infractiunii de
delapidare prev. si ped. de art.215 (1) al.2 cp, cu aplic. art.74 lit.a si c, cp.
Prin aceeasi hotarre, n tem. art.71 al.2 cp i s-au interzis inculpatei, pe durata executarii
pedepsei drepturile prevazute de art.64 al.1 teza a - II-a si lit.b, cp.
Potrivit prev. art.998 c.civil a fost obligata inculpata sa plateasca partii civile ............ -
Sucursala Judeteana Constanta despagubiri civile n suma de 230.680,5 lei.
n baza art.191 al.1 cpp, inculpata a fost obligata sa plateasca statului suma de 1.720 lei cu
titlu de cheltuieli judiciare.
Analiznd actele si lucrarile dosarului, Judecatoria Tulcea a retinut urmatoarele:
Inculpata ndeplinea la data savarsirii faptei functia de casier ATM in cadrul ......... - Sucursala
Constanta, Agentia Tulcea. ntruct in aceasta perioada contractase diverse mprumuturi catre
camatari, mprumuturi ce trebuiau restituite, inculpata s-a hotart sa sustraga din gestiunea sa
diverse sume de bani pentru a plati aceste datorii. Astfel, avand in vedere ca in virtutea
functiei sale avea ca atributii de serviciu alimentarea ATM-urilor de pe raza municipiului
Tulcea, inculpata a nceput sa sustraga parte din banii destinati alimentarii acestor dispozitive,
nscriind totodata in registrele de evidenta sume mai mari decat in realitate.
In faza de urmarire penala, a fost efectuata o expertiza contabila de catre expert .........
(desemnat de catre organul de urmarire penala), la are a participat si expert ........... (desemnat
de catre partea civila ......... - Sucursala Constanta) - filele 118 - 121 dosar urmarire penala. In
concluziile raportului efectuat a rezultat ca lipsa din gestiunea inculpatei a fost creata prin
sustragerea de sume din casieria unitatii (63.630,50 lei) si prin alimentare cu mai putini bani a
casetelor bancomatelor (167.160 lei).
Vinovatia inculpatei este dovedita de declaratiile acesteia din faza de urmarire penala, din
nota explicativa data catre conducerea bancii (filele 19 - 23 dosar de urmarire penala), precum
si din concluziile cuprinse in raportul de expertiza contabila efectuat in cauza.
Fapta inculpatei ......... care in calitate de casier la ......... - Sucursala Constanta si-a insusit din
gestiunea sa suma de 230.790 lei in perioada iulie - august 2006, intruneste elementele
constitutive ale infractiunii de delapidare in forma calificata, prevazuta de art 2151(2) Cod
Penal.
Din fisa de cazier aflata la fila 126 dosar de urmarire penala rezulta ca inculpata ......... nu este
cunoscuta cu antecedente penale.
La stabilirea severitatii raspunderii penale, instanta a avut n vedere criteriile de
individualizare a pedepsei, prev. de art. 72 din Cod Penal, respectiv limitele de pedeapsa
fixate de legiuitor, gradul de pericol social al faptei savarsite, precum si persoana
condamnatului. Astfel, avnd in vedere lipsa antecedentelor penale, precum si atitudinea sa
dupa savarsirea faptei, faptul ca s-a prezentat in fata organelor judiciare si ca a recunoscut si a
regretat fapta comisa, instanta a retinut n sarcina sa circumstantele atenuante prevazute de art.
74(a) si (c) Cod Penal.
Prin urmare, in ceea ce priveste pedeapsa principala, avand in vedere circumstantele atenuante
retinute in sarcina sa, precum si faptul ca este casatorita, avand doi copii minori (filele 52 si
53 dosar instanta) si facnd aplicarea disp. art. 76(a) Cod Penal, instanta a condamnat pe
inculpata la pedeapsa nchisorii coborta sub minimul special prevazut de lege pentru
infractiunea retinuta in sarcina sa.
In ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, avand in vedere ca fapta savarsita a
avut ca urmare consecintele prevazute de art. 146 Cod Penal, respectiv o paguba de peste
200.000 de lei, instanta a apreciat ca scopul sanctionator si educativ al pedepsei nu poate fi
atins decat prin privarea de libertate a inculpatei. Chiar daca comiterea faptei a avut drept
motiv necesitatea achitarii unor mprumuturi catre diversi camatari care exercitau presiuni
asupra sa, instanta a apreciat ca acest aspect nu este suficient pentru a justifica aplicarea unei
sanctiuni neprivative de libertate (suspendare conditionata sau sub supravegherea a pedepsei).
Potrivit art. 71(2) din Codul Penal, condamnarea la pedeapsa inchisorii atrage de drept
aplicarea pedepsei accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a-c din codul penal.
S-a apreciat ca n cauza nu se impune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a
alege - art. 64(1)(a) teza I, dat fiind natura infractiunii savarsite de inculpat, mprejurarile
cauzei, persoana condamnatului in care a fost comisa si consecintele acesteia, instanta a urmat
acestuia doar drepturile prevazute la art. 64(1)(a) teza II si art. 64(1)(b) si art. 64(c), respectiv
dreptul de fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice si dreptul de a ocupa o
functie implicnd exercitiul autoritatii de stat.
In cauza, .........- Sucursala Judeteana Constanta s-a constituit parte civila cu suma de
230.680,5 lei, reprezentnd sumele sustrase de catre inculpata din gestiune pe care o avea in
cadrul bancii. Avnd in vedere ca acest prejudiciu este pe deplin dovedit de concluziile
raportului de expertiza contabila efectuat in cauza, instanta a admis actiunea civila in temeiul
art. 998 Cod Civil si a obligat inculpata la plata sumei anterior mentionate catre partea civila.
Potrivit art. 191(1) din Codul de Procedura Penala, inculpata a fost obligata la plata
cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in prezenta cauza.
mpotriva sentintei penale nr.1424/16.12.2008 a Judecatoriei Tulcea a declarat apel, n termen
legal, inculpata ........., criticnd-o pentru netemeinicie si nelegalitate numai n legatura cu
individualizarea pedepsei. n concret apelanta - inculpata a sustinut ca , n raport de
circumstantele atenuante retinute n favoarea sa i s-a aplicat o pedeapsa prea severa, n
privinta cuantumului dar si a modalitatii de executare. n aceasta ordine de idei s-a sustinut ca
sinceritatea inculpatei, recunoasterea faptei, regretul dar si lipsa antecedentelor penale
impuneau aplicarea unei pedepse mai mici ca si cuantum precum si suspendarea conditionata
a acesteia prin aplicarea preved. art.81 cp.
Intimata - parte civila ........- Sucursala judeteana Constanta a solicitat respingerea apelului si
mentinerea hotarrii instantei de fond ca legala si temeinica ntruct pedeapsa aplicata
inculpatei a fost corect individualizata, n sensul ca s-a dat eficienta circumstantelor atenuante
coborndu-se cuantumul pedepsei, cu mult sub limita minima prevazuta de lege. Totodata, n
privinta modalitatii de executare a pedepsei a aratat ca, prin prejudiciul deosebit de mare,
fapta inculpatei a avut consecinte deosebit de grave conform art.146 cp, iar mprejurarea ca,
din anul 2006 si pna n prezent inculpata nu a achitat nicio suma pentru acoperirea
prejudiciului, justifica pe deplin executarea pedepsei n regim de detentie.
Examinnd cauza, n raport de probatoriul administrat, de criticile din apelul inculpatei, ct si
din oficiu, tribunalul constata ca apelul este nefondat, urmnd a-l respinge ca atare pentru
urmatoarele considerente:
Probatoriul administrat n cauza a facut dovada ca inculpata, n calitatea sa de casier a
prejudiciat patrimoniul ......... Tulcea, prin sustrageri din propria gestiune a unor sume de bani
si prin alimentarea bancomatelor cu sume mai mici, valoarea totala a prejudiciului fiind,
conform expertizei contabile efectuata n cauza, de 230.680,5 lei.
Potrivit preved. art.146 cp, daca o fapta penala cauzeaza o paguba materiala mai mare de
200.000 lei, respectiva fapta se considera ca a produs consecinte deosebit de grave.
n speta, prejudiciul fiind de peste 200.000 lei, rezulta ca fapta inculpatei a produs consecinte
deosebit de grave partii civile ......... Tulcea.
n alta ordine de idei, daca se are n vedere ca limita minima prevazuta de lege pentru
infractiunea retinuta n sarcina inculpatei (215 (1) al.2 cp) este de 10 ani nchisoare iar ca
efect al circumstantelor atenuante, inculpatei i s-a aplicat o pedeapsa de numai 3 ani
nchisoare, nu se poate sustine cu temei ca pedeapsa este excesiva n privinta cuantumului.
Avnd n vedere consecintele deosebit de grave ale faptei savrsita de inculpata dar si
mprejurarea ca de la nceputul procesului penal si pna n prezent, aceasta nu a depus nicio
diligenta pentru a acoperi prejudiciul cauzat, tribunalul apreciaza ca, n mod temeinic si legal,
instanta de fond a dispus executarea pedepsei n regim de detentie, numai astfel putndu-se
asigura reeducarea inculpatei.
Examinnd din oficiu hotarrea atacata, tribunalul a constatat ca, potrivit prev. art.215 (1) al.2
cp, inculpatei i se putea aplica pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, pe care
nsa instanta de fond nu a facut-o, nsa aceasta situatie nu poate fi remediata n apelul
inculpatei, pentru ca ar fi ncalcat principiul "non reformatio in pejus".
Constatndu-se ca nu exista alte motive de reformare a hotarrii atacate, aceasta va fi
mentinuta ca legala si temeinica.
Urmare faptului ca apelul va fi respins, inculpata-apelanta va fi obligata sa plateasca statului
cheltuieli judiciare n suma de 240 lei.
ntruct inculpata-apelanta a beneficiat de aparator din oficiu, onorariul cuvenit acestuia din
urma, n suma de 200 lei, va fi platit din fondul Ministerului Justitiei n contul Baroului de
avocati Tulcea, pentru avocat