Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 3

Formular de ncrcare descrcare deseuri nepericuloase


Serie i numr
Date de
identificare
transportator
Data
ncrcare
Caracteristici
deeuri:
Cantitate Date privind
punctul de lucru
*) unde se
efectueaza
Observaii
Date de
identificare
delegat si nr
inmatriculare
mi!loc de
transport
"icenta de
transport
marfuri
nepericuloase
nr
Data la care
e#pira licenta
de transport
marfuri
nepericuloase
Semnatura$ncarcare
Descrcare
Categorii
deeuri

cod

Descriere

Destinat:

colectarii $%$
stocarii
temporare $%$
tratarii $%$
valorificarii $%$
eliminarii $%$


tone


mc

&C'(C)(*)
Date de
identificare
e#peditor
)utorizatie de
mediu nr
Data la care
e#pira autorizatia
de mediu
Semnatura si
stampila


Date privind
punctul de lucru
unde se
efectueaza *)
D*SC'(C)(*)
Date de
identificare
destinatar
)utorizatie de
mediu nr
Data la care
e#pira autorizatia
de mediu

Semnatura si
stampila


*) Se va completa numai in cazul in care incarcarea+descarcarea are loc la un punct de lucru care
nu reprezinta sediul social
1