Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza economico-fnanciar II Anul: III, 2011-2012

Bilet nr. 1
1. Analiza factorial a cheltuielilor variabile i fixe la 1000 lei cifr de afaceri.
r. crt Indicatori !revzut "ealizat
1. !roduc#ia v$ndut ex%rimat n %re#uri de v$nzare &lei' (.)00.000 (.*00.000
2. +uma cheltuielilor variabile &lei' 1.*,0.000 2.1--.000
(. +uma cheltuielilor fixe &lei' )...)00 ))1.000
/. 0olumul efectiv al %roduc#iei v$ndute ex%rimat n %re#uri de v$nzare
%revzute &lei'
(.)1*.)1,
). 1heltuieli variabile recalculate &lei' 2.0-2.*).
2. Analiza corela#iei dintre fondul de rulment, nece2arul de fond de rulment i trezoreria net.
r. crt. Indicatori !revzut "ealizat
1. Active imobilizate 1.-)0.000 2.100.000
2. Active circulante, din care: 2.1-0.000 1..00.000
(. - 2tocuri -00.000 .0).000
/. - crean#e *00.000 .)0.000
). - inve2ti#ii financiare %e termen 2curt 1().000 1)0.000
-. - di2%onibilit#i -2).000 ,).000
.. 3otal activ (.*10.000 (.*00.000
*. 1a%ital %ro%riu 1.,)0.000 1.*-0.000
,. 4atorii %e termen lun5 &credite bancare' ()0.000 )-).000
10. 4atorii %e termen 2curt 1.)10.000 1.(.).000
11. 3otal %a2iv (.*10.000 (.*00.000
+ocietatea nu are contractate credite %e termen 2curt.
3. + 2e inter%reteze economic 2itua#ia, folo2ind corela#iile economice dintre indicatori:
Indicele %roductivit#ii medii anuale a muncii 6 ,-7,
Indicele %roductivit#ii medii zilnice a muncii 6 ,*7,
Indicele %roductivit#ii medii orare a muncii 6 ,.7.
PUNCTAJ
8ficiu 1,00
+ubiectul 1 ),00
+ubiectul 2 (,00
+ubiectul ( 1,00
Total: 10 puncte