Sunteți pe pagina 1din 113

SPRiNT Word97 manual OEM

Introducere
Scopul acestei c r i este de a v ajuta s folosi L SURJUDPXO :RUG SHQWUX FUHDUHD L PRGLILFDUHD XQRU
documente. Sunt prezentate facilit LOH FX DMXWRUXO F URUD SXWH L LQWURGXFH vQ DFHVWH GRFXPHQWH QX
QXPDL WH[WH FL L WDEHOH LPDJLQL GHVHQH L DOWH RELHFWH $WkW SHQWUX WH[WH FkW L SHQWUX FHOHODOWH
RELHFWH GLQWUXQ GRFXPHQW :RUG SXWH L DOHJH GLIHULWH IRUPDWH 'H DVHPHQHD vQWUXQ GRFXPHQW
:RUG SXWH L LQFOXGH KLSHUOHJ WXUL VSUH :RUOG :LGH :HE
Fiecare capitol al acestei c r i con ine dou feluri de paragrafe (subcapitole) identificate prin simboluri
grafice distincte:

&

Paragrafe (subcapitole) teoretice - care sunt identificate prin simbolul grafic al turat.
ntr-un astfel de paragraf sunt expuse pe rnd toate procedeele de acces la o anumit
facilitate a programului Microsoft Word 97.

Paragrafe (subcapitole) aplicative - care sunt identificate prin simbolul grafic al turat.
ntr-un astfel de paragraf este expus modul concret de rezolvare pe calculator a unei
probleme, sau a unei etape dintr-o problem . Paragrafele aplicative sunt de fapt exemple
concrete, aplicate pe calculator, pentru exemplificarea facilit ilor expuse n paragrafele
teoretice precedente.
Pe parcursul c r ii ve i mai ntlni simboluri grafice, a c ror semnifica ie o ve i deslui cu uurin :

F
G
C

Acest simbol grafic are rolul de a scoate n eviden alineatele n fa a c rora este pus.
Alineatele respective con in de obicei aten ion ri, ndemnuri, sau sfaturi practice, care v
ajut s ob ine i performan e mai bune n aplicarea pe calculator a problemelor teoretice
expuse anterior.

Cu ajutorul acestui simbol grafic sunt scoase n eviden anumite interdic ii cu scopul de a
evita unele capcane sau pericole pe care le pute i ntlni prin efectuarea anumitor opera ii n
contextul problemelor teoretice expuse.

Simbolul al turat se folosete pentru a scoate n eviden facilit ile i caracteristicile noi
care au fost introduse n Word 97. Trebuie s cunoate i aceste elemente pentru a le folosi la
adev rata lor valoare. Aceste informa ii sunt scoase n eviden pentru utilizatorii care
cunosc versiunile anterioare ale programului Word (Word 6, sau Word 7, care se mai
QXPHWH :RUG i doresc s nve e mai repede nout ile ap rute n Word 97.

Acest simbol grafic apare la ncheierea anumitor paragrafe aplicative. Cu toate c problema
propus pentru paragraful respectiv este rezolvat , a ap rut o alt problem care v
indispune momentan. Aceast problem o ve i rezolva n urm torul paragraf aplicativ
(continuare) dup ce ve i parcurge un paragraf teoretic pentru documentare.

J
&

Acest simbol grafic apare la ncheierea unui paragraf aplicativ, dup parcurgerea c ruia ave i
motive depline de satisfac ie. Problema propus pentru rezolvare n capitolul respectiv este
rezolvat i nu a ap rut nici o alt problem care s v indispun .

Despre mouse

Cnd lucra i sub sistemul Windows 95, pe lng tastatur ave i nevoie de un mouse (oricel n limba
romn , souris n limba francez ). Cnd mica i pe mas acest mouse, pe ecran se mic un cursor n
direc iile corespunz toare. Cursorul are diferite forme, n func ie de zona de pe ecran n care se afl .

SPRiNT Word97 manual OEM

Cnd cursorul are form de s geat orientat spre stnga-sus, pute i ac iona cu el asupra obiectelor
grafice de pe ecran, prin ap sarea butonului principal al mouse-ului. Un mouse poate avea dou sau
trei butoane, dintre care unul este butonul principal. n mod implicit, butonul principal se afl n partea
stng a mouse-ului, pentru a-l putea ap sa cu degetul ar t tor, cnd opera i cu mna dreapt . Dac
opera i mai bine cu mna stng , pute i cere sistemului Windows 95 ca butonul principal s fie n
partea dreapt a mouse-ului, pentru a-l putea ap sa cu degetul ar t tor al minii stngi.
Pentru a simplifica limbajul prezent rii, pe parcursul c r ii sunt folosite urm toarele exprim ri, a c ror
semnifica ie este dat n continuare:
Ac iona i cursorul mouse-ului asupra unui obiect (face i clic pe obiect) - nseamn s pozi iona i
cursorul mouse-ului pe obiectul respectiv, apoi s ap sa i butonul principal al mouse-ului.
Ac iona i de dou ori cursorul mouse-ului asupra unui obiect (face i dublu clic pe obiect) nseamn s pozi iona i cursorul mouse-ului pe obiectul respectiv, apoi s ap sa i butonul mouseului de dou ori f r pauz (la un interval de timp foarte scurt).
Trage i (trasa i) cursorul mouse-ului de la un punct la altul - nseamn s pozi iona i cursorul
mouse-ului pe primul punct, apoi s ap sa i butonul principal al mouse-ului i innd acest buton
ap sat s mica i cursorul mouse-ului spre cel lalt punct.
Pentru o exprimare mai concis , n unele cazuri, mai ales cnd obiectele sunt butoane, se spune pur i
simplu:
Ac iona i asupra obiectului, sau mai simplu, ac iona i obiectul.
Ac iona i de dou ori asupra obiectului, sau mai simplu, ac iona i de dou ori obiectul.
Trage i obiectul.

QDLQWH GH :LQGRZV SX LQH DSOLFD LL IRORVHDX EXWRQXO GLQ GUHDSWD VHFXQGDU DO


mouseXOXL 8QD GLQ QRXW LOH SH FDUH OH DGXFH :RUG HVWH DVRFLHUHD XQRU IXQF LL
specifice, contextuale, cu butonul secundar (din dreapta) al mouseXOXL 'DF YUH L V
IDFH L DQXPLWH RSHUD LL UDSLGH DVXSUD XQXL RELHFW GH SH HFUDQ SR]L LRQD L FXUVRUXO PRXVH-ului pe acel
RELHFW DSRL DF LRQD L EXWRQXO VHFXQGDU GLQ GUHDSWD SHQWUX D VH GHVI XUD XQ meniu contextual.
$OHJH L GLQ DFHO PHQLX RSHUD LD SH FDUH YUH L V R HIHFWXD L

&

Interfa a grafic Windows 95

Ce este Windows 95 ?
:LQGRZV HVWH VLVWHPXO GH RSHUDUH DO FDOFXODWRUXOXL SH FDUH OXFUD L &X DOWH FXYLQWH :LQGRZV 
este programul de baz care v ajut s folosi i resursele calculatorului pentru a v rezolva anumite
probleme. Aceste resurse ale calculatorului pot fi echipamente (hardware) dintre care amintim
unitatea central , memoria intern , memoria extern , tastatura, mouse-ul i altele, sau programe
(software), printre care i programul Microsoft Word 97. Versiunile anterioare de Windows erau
LQVWDODWH SHVWH 06'26 FDUH HUD VLVWHPXO GH ED] SH YUHPHD DFHHD :LQGRZV QX DUH QHYRLH GH
06'26 GHRDUHFH HO vQVXL HVWH VLVWHPXO GH ED] GDU vO WROHUHD] L SH 06'26 FD SH XQ SURJUDP
oarecare.

Ce este o interfa

Pentru a realiza o comunicare cu sistemul de operare al calculatorului, trebuie s folosi i o interfa


(sau un mod de comunicare). Aceast interfa v este oferit chiar de sistemul de operare pe care-l
folosi i.
Sistemele de operare tradi ionale (printre care i MS-DOS) ofer utilizatorului o interfa n mod
comand . Asta nseamn c toate facilit ile sistemului de operare sunt ob inute prin intermediul unor
comenzi pe care utilizatorul trebuie s le introduc de la tastatur . Pentru a folosi anumite comenzi,
utilizatorul trebuie s le cunoasc . Din aceast cauz , pe vremea cnd MS-DOS era cel mai r spndit
sistem pe PC-uri, se considera c trebuie s fii specialist n informatic pentru a le putea folosi.

SPRiNT Word97 manual OEM

Sistemul de operare Windows 95 este mai prietenos i v ajut s trece i mai uor pragul psihologic de
apropiere fa de calculator, prin intermediul unei interfe e grafice. Toate facilit ile v sunt oferite sub
form de obiecte grafice care pot fi icon-uri, meniuri, ferestre, etc. Nu trebuie s ave i ini iativa de a da
o comand . Trebuie doar s alege i ceva din ce vi se ofer . Dac totuL OD XQ PRPHQW GDW QX WL L SUHD
bine ce ar trebui s alege L DSHOD L SHQWUX DMXWRU OD Office Assistant (op iunea Help FX DQLPD LH FDUH
v ofer ajutor contextual i v d sfaturi utile, exact pentru op iunea pe care trebuie s o face i n
momentul respectiv.

Elementele interfe ei grafice Windows 95


Interfa a grafic Windows 95 este alc tuit din mai multe obiecte grafice, asupra c rora ac iona i
folosind mouse-ul sau tastatura. Aceste obiecte grafice, prin intermediul c rora ave i acces la
facilit ile sistemului Windows 95, sunt descrise mai jos.
Icon - Icon-urile sunt ilustra ii grafice de dimensiuni nu prea mari, care reprezint programe, fiiere
(documente), sau foldere (cataloage) care pot con ine mai multe fiiere i eventual subfoldere. Cnd
ac iona i asupra unui icon, ob ine i unul din urm toarele efecte:
programului
dac icon-ul reprezint un program, se deschide o fereastr -program asociat
respectiv, care este lansat n execu ie. Prin intermediul acestei ferestre program, pute i
interac iona cu programul aflat n execu ie.
dac icon-ul reprezint un fiier (document), se deschide o fereastr -document n care apare
documentul respectiv. Aceast fereastr -document este inclus n fereastra-program asociat
programului care recunoate acel document i care poate opera asupra documentului.
dac icon-ul reprezint un folder (catalog), se deschide folderul respectiv pentru a avea acces la
fiierele i eventual la subfolderele (subcataloagele) pe care le con ine.
Meniu (menu) - Un meniu este o list de op iuni sau comenzi care se afieaz pe ecran i din care
pute i alege una folosind tastatura sau mouse-ul. Pentru a ob ine o list de op iuni (sau comenzi),
trebuie s activa i o component (adic un meniu) din linia cu meniuri, folosind unul din urm toarele
procedee:
Ac iona i cursorul mouse-ului pe componenta respectiv din linia cu meniuri;
Ap sa i tasta Alt pentru a intra n linia cu meniuri, apoi tastele s ge i pentru a ajunge la
componenta dorit , apoi tasta Enter pentru a desf ura meniul respectiv. Dac vre i s ajunge i la
alte meniuri, folosi i n continuare tastele s ge i;
Ap sa i combina ia Alt+liter , unde cu liter am notat litera subliniat din meniul respectiv. De
exemplu, prin combina ia de taste Alt+F intra i direct n meniul File, care con ine opera ii
(comenzi) asupra fiierelor (documentelor).
Pe parcursul acestei c r i am folosit o nota ie prescurtat pentru apelul unei comenzi (op iuni) dintr-un
meniu. De exemplu, expresia apela i comanda File | Close nseamn de fapt apela i comanda Close
din meniul File.
Dac numele unei comenzi apare n meniu urmat de trei puncte (), cnd este apelat comanda
respectiv este afiat o fereastr -de-dialog, deoarece pentru execu ia comenzii trebuie s preciza i
valorile unor parametri. De exemplu, dac apela i comanda File | Open, apare fereastra-de-dialog
Open n care trebuie s preciza i fiierul (sau documentul) pe care vre i s -l deschide i.
Dac numele unei comenzi este urmat de o s geat la dreapta, cnd este apelat comanda respectiv
este afiat un submeniu care con ine mai multe op iuni, din care pute i alege una. De exemplu, dac
lucra i cu programul Excel 97 i apela i comanda Format | Column4 apare un submeniu cu cinci
op iuni ca n figura de mai jos.

SPRiNT Word97 manual OEM

Linia de taskuri - Dup ce s-a nc rcat n memorie Windows 95, la baza ecranului se afl linia de
taskuri. n partea stng a acestei linii se afl butonul Start, care v permite s lansa i programe n
execu ie. Un program lansat n execu ie se numete task. Sistemul Windows 95 lucreaz n regim de
multitasking, ceea ce nseamn c se pot executa n acelai timp mai multe programe.

Pentru fiecare program care este lansat n execu ie, n linia de taskuri apare o etichet pentru a-l
identifica. Dintre programele care sunt n execu ie la un moment dat, unul singur se execut la vedere
(foreground), i anume acela care este asociat ferestrei-program active, care este deschis pe ecran n
acel moment. Prin intermediul ferestrei-program ave i posibilitatea s interac iona i cu programul care
se execut la vedere. Celelalte programe care se afl n execu ie, se execut n culise (background).
Dac dori i s interac iona i cu un program care se execut n culise (background), trebuie s
suspenda i fereastra-program curent , apoi s ac iona i eticheta programului pe care-l dori i din linia
de taskuri. Programul respectiv se comut imediat pe execu ie la vedere (foreground) n
fereastra-program curent , iar programul care s-a executat nainte la vedere (foreground) se execut n
continuare n culise (background).
Fereastr (Window) - Ferestrele sunt obiectele de baz ale sistemului Windows. Ele au forma unor
dreptunghiuri n untrul c rora pute i s opera i. Dup func ionalitatea lor, ferestrele sunt de mai multe
tipuri: ferestre-program, ferestre-document, ferestre-de-dialog, ferestre-de-avertisment, i ferestre-de-informare. Caracteristicile comune ale ferestrelor, indiferent de tipul lor, sunt urm toarele:

v Latura superioar a unei ferestre con ine linia de titlu (title bar) n care apare titlul ferestrei
(numele programului pentru o fereastr -program, numele fiierului pentru o fereastr -document,
sau numele comenzii pentru o fereastr -de-dialog).
v n col ul dreapta-sus al unei ferestre se afl 1 - 3 butonae, n func ie de tipul ferestrei, care au
anumite func LL Q ILJXUD XUP WRDUH YHGH L DFHVWH EXWRDQH SHQWUX
XQ H[HPSOX GH
IHUHDVWU -document.
Ferestrele-program L ferestrele-document PDL DX XUP WRDUHOH FDUDFWHULVWLFL VXSOLPHQWDUH
n col ul stnga-sus al unei ferestre se afl un icon, care are un meniu asociat ferestrei (vezi figura
de mai sus).
Q DIDU GH UHGLPHQVLRQDUHD FX DMXWRUXO EXWRDQHORU Zoom, aceste ferestre mai pot fi redimensionate
ntr-un mod simplu cu ajutorul mouse-ului:
3H RUL]RQWDO 3R]L LRQD L FXUVRUXO SH PDUJLQHD GUHDSW D IHUHVWUHL &kQG FXUVRUXO vL VFKLPE
forma ntrR V JHDW GXEO RUL]RQWDO DS VD L EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL L WUDJH L VSUH
GUHDSWD VDX VSUH VWkQJD GXS FXP YUH L V P UL L VDX V PLFRUD L O LPHD IHUHVWUHL
3H YHUWLFDO 3R]L LRQD L FXUVRUXO SH PDUJLQHD GH MRV D IHUHVWUHL &kQG FXUVRUXO vL VFKLPE
forma ntrR V JHDW GXEO YHUWLFDO DS VD L EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL L WUDJH L vQ MRV
VDX vQ VXV GXS FXP YUH L V P UL L VDX V PLFRUD L vQ O LPHD IHUHVWUHL

SPRiNT Word97 manual OEM

3H RUL]RQWDO L SH YHUWLFDO 3R]L LRQD L FXUVRUXO SH FRO XO GUHDSWD-jos al ferestrei. Cnd


FXUVRUXO vL VFKLPE IRUPD vQWUR V JHDW GXEO REOLF DS VD L EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVH-ului
L WUDJH L vQ GLUHF LD vQ FDUH YUH L V UHGLPHQVLRQD L IHUHDVWUD 0LFDUHD FXUVRUXOXL PRXVH-ului
VH GHVFRPSXQH SH RUL]RQWDO L SH YHUWLFDO UH]XOWkQG DVWIHO R UHGLPHQVLRQDUH DWkW SH
RUL]RQWDO FkW L SH YHUWLFDO 

Ferestrele-de-dialog, ferestrele-de-avertisment L ferestrele-de-informare apar pe ecran atunci cnd


HVWH QHFHVDU R FRPXQLFDUH vQWUH VLVWHP L GXPQHDYRDVWU XQ GLDORJ XQ DYHUWLVPHQW VDX R LQIRUPDUH 
3DUWLFXODULWDWHD IXQF LRQDO D DFHVWRU IHUHVWUH FRQVW vQ IDSWXO F WUHEXLH V OH UH]ROYD L FX SULRULWDWH
SHQWUX D SXWHD FRQWLQXD H[HFX LD SURJUDPXOXL 'DF HVWH YRUED GH R LQIRUPDUH HVWH VXILFLHQW V
DF LRQD L EXWRQXO OK FHHD FH vQVHDPQ F D L FLWLW PHVDMXO Q FD]XO XQXL GLDORJ VDX D XQXL
DYHUWLVPHQW WUHEXLH VD IDFH L DQXPLWH RS LXQL DSRL V vQFKLGH L GLDORJXO
Fereastr -program (program window) - O fereastr de acest tip se asociaz unui program n
execu ie. n partea superioar a ferestrei-program, sub linia de titlu, apare linia cu meniuri (menu bar),
fiecare meniu din aceast linie con innd o anumit categorie de opera ii sau comenzi. Sub linia cu
meniuri se afl liniile cu instrumente, care con in butoane asociate cu facilit ile mai des folosite ale
programului respectiv. Fereastra-program mai poate con ine una sau mai multe ferestre-document,
asociate documentelor deschise. Dintre ferestrele-document deschise, una singur este fereastra activ
DVRFLDW WDVNXOXL FDUH VH H[HFXW OD YHGHUH IRUHJURXQG vQ DFHDVW IHUHDVWU DYkQG SRVLELOLWDWHD V
HIHFWXD L RSHUD LL )HUHVWUHOHSURJUDP DVRFLDWH WDNXULORU FDUH VH H[HFXW vQ FXOLVH EDFNJURXQG VXQW
VXVSHQGDWH WHPSRUDUDFHVWH WDVNXUL ILLQG LGHQWLILFDWH SULQ HWLFKHWHOH GLQ OLQLD GH WDVNXUL 'DF DF LRQD L
cu mouse-ul asupra etichetei unui task din linia de taskuri, fereastra-program a acelui task devine
DFWLY L SXWH L LQWHUDF LRQD FX WDVNXO UHVSHFWLY
Fereastr -document (document window) - O fereastr de acest tip se asociaz unui document
(fiier) deschis de c tre un program pentru a fi prelucrat. O fereastr -document este inclus n
fereastra-program asociat programului care a deschis-o. n figura GH PDL MRV YHGH L
fereastraGRFXPHQW ,QWURGXFHUH LQFOXV vQ IHUHDVWUD-program Microsoft Word. Fereastra-program
Microsoft Word, con ine linia de titlu, linia cu meniuri, liniile cu instrumente i fereastra-document
Introducere.

Ferestrele-document PDL DX XUP WRDUHOH FDUDFWHULVWLFL VXSOLPHQWDUH


Dac o fereastr con ine pe vertical mai multe informa ii dect pot fi afiate la un moment dat,
latura din dreapta ferestrei con ine o linie de parcurgere vertical (vertical scroll bar).
Dac o fereastr con ine pe orizontal mai multe informa ii dect pot fi afiate la un moment dat,
latura inferioar a ferestrei con ine o linie de parcurgere orizontal (horizontal scroll bar).

SPRiNT Word97 manual OEM

Fereastra-document Introducere din figura de mai sus are la marginea dreapt R OLQLH GH SDUFXUJHUH
YHUWLFDO LDU OD PDUJLQHD LQIHULRDU R OLQLH GH SDUFXUJHUH RUL]RQWDO 
)HUHDVWU GHGLDORJ - O fereastr de acest tip apare pe ecran atunci cnd lansa i o comand care nu se
poate executa imediat, deoarece trebuie s preciza i valorile unor parametri. Numele unei astfel de
comenzi este urmat de trei puncte. Pentru a preciza valorile parametrilor, folosi i obiectele grafice care
apar n fereastra-de-dialog asociat : butoane radio (radio buttons), comutatoare (check boxes),
cmpuri (fieds), liste (lists), liste ascunse (hidden lists). Pentru a folosi un obiect grafic din
fereastra-de-dialog, trebuie s -l activa i mai nti ac ionnd cursorul mouse-ului asupra lui, sau
ap snd de mai multe ori tasta Tab, pn cnd obiectul respectiv devine activ. La un moment dat, n
fereastra-de-dialog este activ un singur obiect. Prin ap sarea succesiv a tastei Tab se activeaz pe
rnd, circular, fiecare obiect din fereastra-de-dialog. Prin ap sarea succesiv a combina iei de taste
Shift+Tab se activeaz pe rnd fiecare obiect, dar n ordine circular nvers . Pentru a nchide
fereastra-de-dialog (adic pentru a QFKLGH GLDORJXO WUHEXLH V IRORVL i unul din butoanele prezente n
fereastr FDUH DX DFHDVW IXQF LH 'H RELFHL GXS ce a i precizat to i parametrii, pentru a ncheia
dialogul n mod favorabil (ceea ce nseamn validarea execu iei comenzii pentru care a i preg tit
parametrii), folosi i butonul OK. Dac vre i s renun a i la execu ia comenzii pe care a i lansat-o i
pentru care a ap rut fereastra-de-dialog asociat , folosi i butonul Cancel sau ap sa i tasta Esc. Uneori
n locul butonului OK DSDUH XQ EXWRQ FX QXPHOH FRPHQ]LL FDUH XUPHD] V VH H[HFXWH Copy, Save,
etc).
'H H[HPSOX GDF YUH L V LQWURGXFH L QXPHUH GH SDJLQ vQ GRFXPHQWXO FXUHQW DSHOD L FRPDQGD Insert
| Page Numbers SHQWUX D DS UHD GLDORJXO GH PDL VXV Q SDUWHD GUHDSWDVXV OLSVHWH EXWRQXO GH
VXVSHQGDUH FHHD FH vQVHDPQ F R IHUHDVWU -deGLDORJ QX VH SRDWH VXVSHQGD 1X SXWH L VXVSHQGD XQ
GLDORJ FL vO SXWH L vQFKHLD IDYRUDELO FX EXWRQXO OK), sau nefavorabil (cu butonul Cancel). Prin
ncheierea acestui dialog cu butonul OK RE LQH L R QXPHURWDUH D SDJLQLORU GLQ GRFXPHQWXO FXUHQW
vQFHSkQG FX QXP UXO GH SDJLQ 'DF vQ IHUHDVWUD GH GLDORJ FXUHQW DSDU EXWRDQH XUPDWH GH WUHL
puncte ( SULQ DF LRQDUHD DFHVWRU EXWRDQH SXWH L ODQVD DOWH GLDORJXUL FDUH WUHEXLH V ILH UH]ROYDWH
vQDLQWHD GLDORJXOXL FXUHQW GLDORJXULOH YRU IL DH]DWH XQHOH SHVWH DOWHOH vQWUR VWLY GH WLS /,)2 /DVW ,Q
First Out).

'H H[HPSOX GDF YUH L FD SDJLQDUHD V QX vQFHDS FX QXP UXO vQ GLDORJXO GH PDL VXV DF LRQD L
butonul Format SHQWUX D DS UHD IHUHDVWUD-de-dialog Page Number Format SUHFL]D L QXP UXO FX
FDUH GRUL L V vQFHSH L SDJLQDUHD DSRL vQFKHLD L FHOH GRX GLDORJXUL vQ RUGLQH LQYHUV ID GH RUGLQHD vQ
care leD L GHVFKLV
Butoane radio (radio buttons) - Un set de butoane radio, aranjate pe orizontal sau pe vertical , v
ofer mai multe op iuni, din care numai una este marcat (aleas implicit). Dac vre i o alt op iune,
ac iona i asupra butonului radio corespunz tor. Nu pute i marca dect una dintre op iunile oferite.
Dac mai ncerca i s marca i una, dispare marcajul op iunii anterioare (numai unul dintre butoanele
radio poate fi ap sat).

SPRiNT Word97 manual OEM

Comutatoare (check boxes) - Un comutator poate fi considerat ca o ntrebare la care se r spunde cu


Da sau Nu. Imaginea grafic asociat unui comutator este un p tr el. Dac p tr elul este marcat
, r spunsul este Da (comutatorul este activat), iar dac nu este marcat
, r spunsul este
n untru
Nu (comutatorul este dezactivat). ntr-un set de comutatoare, fiecare comutator este marcat (adLF
este activat) independent de celelalte, prin urmare pot fi oricte comutatoare marcate. De exemplu, n
fereastra-de-dialog Page Numbers SUH]HQWDW PDL VXV DSDUH FRPXWDWRUXO Show number on first
page pe careO DFWLYD L PDUFD L GDF YUH L V DSDU QXP UXO SDJLQLL SH SULPD SDJLQ VDX vO GH]DFWLYD L
HOLPLQD L PDUFDMXO GDF YUH L V QX DSDU QXP UXO SDJLQLL SH SULPD SDJLQ 
Cmpuri (fields) - Un cmp este o zon n care trebuie s introduce i o informa ie (un nume, un
num U HWF 'DF YUH L V LQWURGXFH L R LQIRUPD ie ntr-un cmp, activa i mai nti cmpul respectiv
pentru a fi prezent cursorul de editare n interiorul cmpului, apoi introduce i informa ia necesar .
8QHOH FkPSXUL QXPHULFH DX vQ SDUWHD GUHDSW FkWH R V JHDW vQ VXV L XQD vQ MRV SHQWUX D SXWHD
LQFUHPHQWD L GHFUHPHQWD DFHVWH FkPSXUL FX FkWH R XQLWDWH
Liste (lists) - O list con ine ntr-un chenar mai multe elemente din care pute i alege unul. Cnd lista
este activ , folosi i mouse-ul sau tastele s ge i pentru a pozi iona cursorul pe elementul din list pe
care vre i s -l alege i. Dac lista con ine mai multe elemente dect pot s fie afiate n chenar, latura
dreapt a chenarului con ine o linie de parcurgere vertical pe care o pute i folosi pentru a vedea i a
avea acces la orice element din list 'H H[HPSOX GDF YUH L V DMXQJH L UHSHGH vQWU-un anumit punct al
GRFXPHQWXOXL IRORVL L FRPDQGD Edit | Go To pentru fereastra-de-dialog Find and Replace $FHDVW
IHUHDVWU -deGLDORJ DUH vQ SDUWHD VXSHULRDU WUHL EXWRDQH GLQWUH FDUH WUHEXLH V DF LRQD L EXWRQXO Go To.
Q IHUHDVWU DSDUH LPHGLDW OLVWD Go to What, Q FDUH WUHEXLH V DOHJH i tipul destina iei (pagin ,
sec iune, linie, semn de carte, etc). Dac alege i ca destina ie o pagin (Page), trebuie s introduce i n
cmpul Enter page number destina ia precis DGLF V LGHQWLILFD L SDJLQD OD FDUH YUH L V DMXQJH L
3XWH L V LQWURGXFH L R DGUHV DEVROXW DGLF QXP UXO SDJLQLL GH H[HPSOX  VDX R DGUHV UHODWLY
GH H[HPSOX GDF GRUL L V DYDQVD L FX SDJLQL VDX GDF GRUL L V PHUJH L vQ XUP FX SDJLQL 
DSRL V DF LRQD L EXWRQXO Go To &kQG QX PDL GRUL L V IRORVL L DFHDVW IHUHDVWU GHGLDORJ DF LRQD L
butonul Close.

Liste ascunse (hidden lists) - O list ascuns con ine mai multe elemente, din care se vede numai
elementul ales din list . n l imea unei liste ascunse este un rnd, iar la dreapta ei se afl butonul de
desf urare

(s geat n jos) care v ajut s desf ura i lista ascuns pentru a alege un element.

care se
Pentru a desf ura o list ascuns , ac iona i cu mouse-ul asupra butonului de desf urare
afl n partea dreapt D OLVWHL DVFXQVH 'DF OLVWD DVFXQV HVWH vQWUR IHUHDVWU GH GLDORJ R SXWH L
GHVI XUD FX DMXWRUXO WDVWDWXULL 3HQWUX DFHDVWD DS sa i tasta Tab pn cnd lista ascuns devine activ ,
apoi ap sa i tasta Enter pentru a desf ura lista ascuns .

SPRiNT Word97 manual OEM

De exemplu, n linia cu instrumente pentru format se g sesc trei liste ascunse: Style, Font i Font
Size GLQWUH FDUH vQ ILJXUD GH PDL VXV HVWH GHVI XUDW OLVWD Font. Cu ajutorul acestor trei liste ascunse,
ave i posibilitatea s modifica i repede formatul, dimensiunea i eventual stilul caracterelor.
Desf ura i lista ascuns Font pentru a alege forma caracterelor, apoi desf ura i lista ascuns
Font Size pentru a alege dimensiunea caracterelor, i dac este necesar, desf ura i lista ascuns Style
pentru a modifica stilul caracterelor.
Linii cu instrumente - Un program poate avea n fereastra-program asociat mai multe linii cu
instrumente, fiecare linie fiind alc tuit din obiecte grafice asociate cu o anumit categorie de
facilit i. La un moment dat sunt afiate pe ecran (i disponibile s fie utilizate) doar o parte din aceste
linii de instrumente, alegerea lor fiind f cut de c tre utilizator, adic de c tre dumneavoastr . Probabil
c la nceput ve i avea pe ecran dou linii de instrumente care con in butoane asociate cu facilit ile
utilizate cu o frecven mai mare: linia cu instrumente standard i linia cu instrumente pentru format.
Mai jos sunt afiate aceste linii de instrumente asociate programului Word 97, care n mod implicit
apar sub linia de titlu L OLQLD FX PHQLXUL 7RWXL SXWH L V VFKLPED L SR]L LD RULF UHL OLQLL FX
LQVWUXPHQWH vQWUR SDUWH D HFUDQXOXL FDUH Y FRQYLQH PDL PXOW 3HQWUX D IDFH DFHVW OXFUX SR]L LRQD L
FXUVRUXO PRXVHXOXL SH OLQLD FX LQVWUXPHQWH UHVSHFWLY DS VD L EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHOXL DSRL
WUDJH L OLQLD FX LQVWUXPHQWH VSUH QRXD SR]L LH

Dac vre i s cunoate i un buton al unei linii de instrumente, pozi iona i cursorul mouse-ului deasupra
lui. Lng cursor apare imediat o etichet cu numele butonului, iar n linia cu mesaje, care se afl n
partea de jos a ecranului, deasupra liniei de stare, apare un mesaj explicativ n leg tur cu func ia
acelui buton.
Dac vre i s afia i alte linii de instrumente ale programului Word 97, trebuie s apela i comanda
View | Toolbars GLQ PHQLXO SURJUDPXOXL :RUG LDU vQ VXEPHQLXO FDUH DSDUH WUHEXLH V PDUFD L
OLQLLOH FX LQVWUXPHQWH FDUH GRUL L V DSDU SH HFUDQ

&

*HQHUDOLW L GHVSUH :RUG L 2IILFH 

Cum recunoate i programul Word 97 ?


Programul Word 97 face parte din grupul de programe Microsoft Office 97. Pentru a putea lansa
programul Word 97, trebuie s recunoate i icon-ul care identific acest program. Aceste icon se pot
g si pe desktop (fondul ecranului care se mai numete i mas de lucru), sau pe una din ramurile de

SPRiNT Word97 manual OEM

meniuri care se desf oar pornind de la butonul Start GLQ OLQLD GH WDVNXUL 'H RELFHL vO J VL L SH
ramura Microsoft Office 97. Mai jos sunt prezentate componentele Office 97, al turi de icon-urile
care le identific i pe care le pute i folosi pentru a lansa aceste componente.

n pachetul Microsoft Office 97 Professional SH OkQJ FRPSRQHQWHOH HQXPHUDWH PDL VXV


H[LVW L Access 97 FDUH VH IRORVHWH SHQWUX SUHOXFUDUHD ED]HORU GH GDWH UHOD LRQDOH

Icon

Componenta Office 97 L R VFXUW GHVFULHUH D HL

Microsoft Word 97 - V ajut s crea i i s modifica i documente Word, n


care pe lng texte pute i include tabele, imagini, desene i alte obiecte, care
pot fi create cu alte programe. De asemenea, pute i include hiperleg turi la
World Wide Web.
Microsoft Excel 97 - V ajut s crea i i s modifica i documente Excel,
care con in foi de calcul (spreadsheets sau worksheets). n foi de calcul pute i
folosi formule, func ii analitice, grafice, prelucr ri statistice, precum i
hiperleg turi la World Wide Web.
Microsoft PowerPoint 97 - V ajut s crea i i s modifica i diapozitive
(cliee) pentru proiector, precum i prezent ri multimedia care pot include
texte, imagini, efecte sonore i chiar anima ie.
Microsoft Outlook 97 - V ajut s folosi i pota electronic (e-mail), s
gestiona i documente care provin din diferite surse, s v men ine i o agend
zilnic pentru evenimente deosebite i ntlniri, s v programa i anumite
activit i i contacte de afaceri, s v gestiona i anumite resurse.

&H QRXW L DGXFH 0LFURVRIW :RUG "


Q 0LFURVRIW :RUG DSDU XUP WRDUHOH QRXW L ID GH YHUVLXQLOH DQWHULRDUH

)DFLOLW L SHQWUX ,QWHUQHW 0LFURVRIW :RUG Y


GRFXPHQWH FDUH VH SRW DIOD SH GLVFXO GXPQHDYRDVWU
)RORVLQG DFHVWH KLSHUOHJ WXUL 0LFURVRIW :RUG Y
GLIHULWH GRFXPHQWH GH SH ,QWHUQHW vQF UFDUHD SURJUDPHORU
I FkQGX-se automat.

SHUPLWH V FUHD L KLSHUOHJ WXUL vQWUH


 vQWUR UH HD ORFDO VDX SH ,QWHUQHW
SHUPLWH V vQF UFD L L V YL]XDOL]D L
FDUH SUHOXFUHD] DFHVWH GRFXPHQWH

Office Assistant Acesta este un instrument pentru Help FDUH Y RIHU


DMXWRU FRQWH[WXDO L IXQF LRQHD] SH ED] GH DQLPD LH $FHVW 2IILFH
$VVLVWDQW Y XUP UHWH WRW FH IDFH L L Y RIHU VIDWXUL FRPSHWHQWH FX
VROLFLWXGLQH L XPRU FkQG DYH L QHYRLH GH HOH &kQG L VH DSULQGH EHFXOH XO vQVHDPQ
F DUH R VXJHVWLH vQ OHJ WXU FX RSHUD LD SH FDUH YUH L V R HIHFWXD L 1X H]LWD L
DF LRQD L FX PRXVHXO DVXSUD EHFXOH XOXL SRDWH Y RIHU R LGHH EXQ 'DF QX DYH L
QHYRLH GH VIDWXUL SXWH L V O VXVSHQGD L (O QX VH VXS U &kQG DYH L QHYRLH GH DMXWRU SXWH L V O DSHOD L
GLQ QRX 0HQLUHD OXL HVWH V Y DMXWH vQWRWGHDXQD

SPRiNT Word97 manual OEM

C
C
C
C
C
C
C

10

Instrumente pentru desenare ([LVW XQ VHW SDUWDMDW GH LQVWUXPHQWH SHQWUX GHVHQDUH FDUH
SRW IL DSHODW GLQ :RUG 9L VH RIHU QRL HIHFWH JUDILFH GLQWUH FDUH DPLQWLP QXDQ UL
multicolore, texturi, curbe Bsier (curbe netede de diferite forme), efecte 3D impresionante,

etc.

9LVXDO %DVLF SHQWUX DSOLFD LL Este nlocuit vechiul program de macro-uri WordBasic, cu
XQ QRX OLPEDM FDUH HVWH XQ VWDQGDUG IRDUWH U VSkQGLW vQ XOWLPXO WLPS vQ DSOLFD LL RULHQWDWH SH
obiecte.
PEXQ W LUL SHQWUX :RUNJURXS $X IRVW DGXVH QRL vPEXQ W LUL SHQWUX JUXSXUL GH
XWLOL]DWRUL FDUH DX DFFHV OD DFHOHDL GRFXPHQWH vQWUR UH HD ORFDO $FHWLD SRW FRODERUD SRW
QDYLJD RQOLQH SRW FUHD KLSHUWH[WH FX KLSHUOHJ WXUL SRW IRORVL SRWD HOHFWURQLF HWF
Wizard pentru scrisori :RUG DUH XQ :L]DUG VSHFLDO FDUH Y SRDWH DMXWD V FUHD L
GLIHULWH WLSXUL GH VFULVRUL 9 VXQW RIHULWH IDFLOLW L SULQ FDUH SXWH L LQWURGXFH PRGLILFD VDX
HOLPLQD DQXPLWH HOHPHQWH GH VWUXFWXU vQ GLIHULWH PRGHOH GH VFULVRUL

AutoText $ IRVW FUHDW R linie cu instrumente pentru AutoText FRQWH[W VHQ]LWLY FX


DMXWRUXO F UHLD VH SRW LQWURGXFH L VH SRW UHXWLOL]D DQXPLWH WH[WH VDX DOWH RELHFWH VWDQGDUG vQ
GLIHULWH ORFXUL GLQ GRFXPHQW 3ULQ $XWR7H[W SXWH L FRSLD DXWRPDW vQ GRFXPHQWH QX QXPDL
DOLQHDWH VWDQGDUG FL L VLPEROXUL ILJXUL GHVHQH VDX DOWH LQIRUPD LL
PEXQ W LUL SHQWUX GRFXPHQWHOH OXQJL $X IRVW DGXVH R VHULH GH vPEXQ W LUL OHJDWH GH
FUHDUHD L PHQ LQHUHD GRFXPHQWHORU GH OXQJLPHD XQHL F U L $FHVWH IDFLOLW L LQFOXG FUHDUHD
DXWRPDW D FXSULQVXOXL WDEHOXO GH LQGH[ UHIHULQ H vQFUXFLDWH QRWH GH VXEVRO FRPHQWDULL

etc.

AutoFormat :RUG Y RIHU IDFLOLW L GH DOHJHUH DXWRPDW D XQRU


SHQWUX DQXPLWH SRU LXQL GLQ GRFXPHQW vQ FXOLVH EDFNJURXQG GXS
SRU LXQLOH UHVSHFWLYH VDX FKLDU vQ WLPS FH OH LQWURGXFH L $FHVWH IDFLOLW
DXWRPDW D XQRU QXPHURW UL HQXPHU UL FKHQDUH WDEHOH DQWHWH I U QLFL XQ
GXPQHDYRDVWU 

IRUPDWH SRWULYLWH
FH D L LQWURGXV
L LQFOXG FUHDUHD
HIRUW GLQ SDUWHD

Cum folosi i linia cu instrumente Office 97 ?


Linia cu instrumente Office 97 v ajut s ave i acces rapid la anumite facilit i oferite de pachetul de
programe Microsoft Office 97, precum i la alte programe utilitare, cum este Windows Explorer.
Aceast linie cu instrumente apare pe desktop (masa de lucru) la pornirea calculatorului, dac la
instalarea pachetului Office 97 a fost marcat aceast ap iune. Dac linia cu instrumente Office 97 nu
apare pe ecran, relansa i programul Setup din Kit-ul de instalare i marca i op iunea Microsoft Office
Shortcut Bar din Office Tools. Aceast linie cu instrumente apare pe ecran chiar dac nu este activ
nici o component Office 97. Pozi ia implicit a liniei cu instrumente Office 97 este la marginea
dreapt a ecranului, dar ca orice alt linie cu instrumente poate fi transferat n orice alt parte a
ecranului. Dac nu vede i pe ecran linia cu instrumente Office 97 i ave i nevoie de ea, o pute i lansa
cu ajutorul butonului Start din linia de taskuri, f cnd succesiv op iunile: Start | Programs | StartUp
| Microsoft Office Shortcut Bar.

SPRiNT Word97 manual OEM

11

Cnd vre i s lansa i o comand sau o aplica ie pentru care exist un buton n linia cu instrumente
Office 97, pur i simplu ac iona i butonul respectiv. Dac nu ti i ce func ie are fiecare buton,
pozi iona i cursorul mouse-ului pe el i al turi de cursor va ap rea un mesaj scurt pentru a explica
func ia butonului. Lista acestor butoane este adaptabil , astfel nct pute i ad uga, terge, sau rearanja
butoane asociate la diferite aplica ii, n linia cu instrumente Office 97.
Dup ce a fost lansat , linia cu instrumente Office 97 r mne tot timpul pe ecran i este vizibil pentru
a avea acces la ea. Cnd lucra i cu anumite aplica ii, ea apare deasupra ferestrelor program asociate
acestora, n aceeai pozi ie (discret , dar la ndemn ) pe care i-a i ales-o (n mod implicit la marginea
dreapt a ecranului). n acest fel, cu ajutorul instrumentelor din aceast linie pute i s v comuta i cu
uurin de la un task la altul i s lucra i n acelai timp cu documente create cu diferite componente
Office 97. De exemplu, dac n timp ce lucra i cu Word 97, Excel 97, sau cu o alt aplica ie, vre i s
include i sau s modifica i n agenda personal anumite ntlniri, pute i s face i aceste opera ii
imediat, f r a p r si aplica ia curent . Tot ce trebuie s face i este s ac iona i imediat butonul New
Appointment din linia cu instrumente Office 97, pentru a lansa programul Outlook 97, care v
deschide imediat o fereastr document Appointment pentru data curent . Dup ce v actualiza i
agenda, v pute i rentoarce imediat la aplica ia cu care a i lucrat nainte (care nu a fost ntrerupt )
pentru a v continua lucrul. Totul este simplu i eficient.

Cum muta i linia cu instrumente Office 97 ?

Pute i muta linia cu instrumente Office 97 (ca i orice alt linie cu instrumente) n orice parte a
ecranului. Pentru a face acest lucru, pur i simplu trage i aceast linie cu ajutorul mouse-lui spre locul
unde vre i s o plasa i (drag and drop). Pentru a efectua aceast opera ie, face i urm torii pai:
1. Pozi iona i cursorul mouse-ului pe linia cu instrumente Office 97, undeva n afara butoanelor.
2. Ap sa i butonul principal al mouse-ului, apoi trage i cursorul (mpreun cu linia) spre noua pozi ie
n care vre i s apar linia cu instrumente Office 97. Pute i alege oricare din marginile ecranului,
sau un loc undeva n interiorul ecranului. n timpul deplas rii spre noua pozi ie, cursorul este
nso it de un chenar care delimiteaz pozi ia curent a liniei cu instrumente, pentru a v ajuta s o
plasa i mai bine pe ecran.
3. Cnd chenarul care nso ete cursorul mouse-ului este n pozi ia pe care o dori i, elibera i butonul
mouse-ului. Linia cu instrumente Office 97 va ap rea imediat n noua pozi ie pe care i-a i ales-o
pe ecran. Dac nu a i nimerit chiar bine pozi ia, mai ncerca i (repeta i punctele 1-3 de mai sus).

Cum modifica i linia cu instrumente Office 97 ?


Dac lucra i cu mai multe aplica ii Windows, este avantajos s include i butoane pentru aceste aplica ii
n linia cu instrumente Office 97. n acest fel, pute i lansa rapid orice aplica ie i v pute i comuta
oricnd de la o aplica ie la alta. Pentru a modifica linia cu instrumente Office 97, proceda i astfel:
1. Ac iona i de dou ori cursorul mouse-ului (dublu clic) pe linia cu instrumente Office 97, n afara
butoanelor, pentru a ap rea fereastra-de-dialog Customize.

SPRiNT Word97 manual OEM

12

2. n partea superioar a acestei ferestre-de-dialog exist mai multe butoane, dintre care ac iona i
butonul Buttons.
3. n lista ascuns Toolbar trebuie s fie vizibil (selectat) elementul Office. Analiza i lista Show
these Files as Buttons i marca i toate comutatoarele care se afl n stnga aplica LLORU GLQ OLVW 
pentru care dori i s include i butoane n linia cu instrumente Office 97.
4. Ac iona i butonul OK.

De exemplu, dac a i inclus n linia cu instrumente Office 97 butoane pentru Word 97, Excel 97,
Outlook 97 L :LQGRZV ([SORUHU DSRL D L PXWDW DFHDVW OLQLH vQ SDUWHD VXSHULRDU D HFUDQXOXL HD YD
ar ta ca n figura de mai sus.

Cum dezactiva i linia cu instrumente Office 97 ?


n mod implicit, Microsoft Office 97 instaleaz linia cu instrumente Office 97 n folderul sistem
StartUp, astfel nct ea apare automat pe ecran dup nc rcarea sistemului Windows. Dac vre i ca
linia cu instrumente Office 97 nu apar pe ecran la fiecare nc rcare a sistemului Windows, trebuie s
o elimina i din folderul StartUp. Pentru a face acest lucru, parcurge i urm torii pai:
1. Ac iona i butonul Start din linia de taskuri, apoi alege i folderul Settings, din care alege i
comanda Taskbar. Pe ecran apare imediat fereastra-de-dialog Taskbar Properties.

2. Ac iona i butonul Start Menu Programs care se afl n partea superioar a acestei
ferestre-de-dialog.
3. Ac iona i butonul Remove din chenarul Customize Start Menu, pentru a ap rea
fereastra-de-dialog Remove Shortcuts / Folders, apoi ac iona i semnul plus (+) de la stnga
folderului StartUp. Dac folderul StartUp DILHD] deja con inutul s u, nu trebuie s ac iona i
semnul plus(+) de la stnga lui.
4. Selecta i programul Microsoft Office Shortcut Bar, apoi ac iona i butonul Remove.
5. Ac iona i butonul Close care se afl n partea de jos a fereastrei-de-dialog Remove
Shortcuts / Folders pentru a nchide aceast fereastr , apoi ac iona i butonul OK pentru a nchide
fereastra-de-dialog Taskbar Properties.

SPRiNT Word97 manual OEM

13

La urm toarea nc rcare a sistemului Windows, linia cu instrumente Office 97 nu va mai ap rea pe
ecran.

Dac a i eliminat linia cu instrumente Office 97 i mai trziu o vre i din nou pe ecran,
urma i paii descrii mai sus la procedura de eliminare, dar fereastra-de-dialog Taskbar
Properties folosi i butonul Add n locul butonului Remove.

Cum folosi L UH HDXD ,QWHUQHW FX 2IILFH "


3RDWH F QRXWDWHD FHD PDL VHQ]D LRQDO SH FDUH R DGXFH 2IILFH HVWH IDFLOLWDWHD GH D DFFHVD UH HDXD
,QWHUQHW UDSLG VLJXU L I U HIRUWXUL SUHD PDUL FkQG OXFUD L FX FRPSRQHQWHOH DFHVWXLL SDFKHW GH
SURJUDPH ,QWHUQHW HVWH R UH HD JOREDO GH FDOFXODWRDUH FDUH VH vQWLQGH SH WRW JOREXO DFHVWH FDOFXODWRDUH
ILLQG OHJDWH SULQ SURWRFRDOH GH FRPXQLFD LH HILFLHQWH L VWDQGDUGL]DWH 'XS SRWD HOHFWURQLF H-mail),
n ultimul timp sD U VSkQGLW SH ,QWHUQHW R QRX FRPSRQHQW QXPLW :RUOG :LGH :HE SUHVFurtat
::: VDX SXU L VLPSOX :HE 3URWRFROXO ::: IRORVHWH R WHKQRORJLH VSHFLDO SHQWUX IRUPDWXO
GRFXPHQWHORU FXQRVFXW VXE QXPHOH GH hipertext $FHVW SURWRFRO Y SHUPLWH V IDFH L FRQH[LXQL vQWUH
diferite documente, cu ajutorul unor KLSHUOHJ WXUL. Documentele se pot afla pe calculatorul
GXPQHDYRDVWU vQWUR UH HD ORFDO VDX SH ,QWHUQHW 3ULQ KLSHUOHJ WXUL SXWH L SUH]HQWD FRPELQD LL ERJDWH
GH HIHFWH DXGLR YLGHR L WH[WH 3DJLQLOH :HE SUH]HQWH SH GLIHULWH VHUYHUH GH SH ,QWHUQHW QX VXQW DOWFHYD
GHFkW GRFXPHQWH KLSHUWH[W SH FDUH DFXP OH SXWH L YL]XDOL]D FX 2IILFH 
&XP IRORVL L ::: vQ 2IILFH "
&RPSRQHQWHOH GLQ 2IILFH Y RIHU IDFLOLW L SULQ FDUH Y SXWH L FRQHFWD OD :HE vQWU-un mod simplu
L HILFLHQW 7UHEXLH GRDU V VHOHFWD L LQIRUPD LD FDUH GRUL L V IXQF LRQH]H FD R KLSHUOHJ WXU spre Web,
DSRL V DSHOD L LPHGLDW FRPDQGD Insert | Hyperlink VDX V DF LRQD L EXWRQXO Insert Hyperlink din
linia cu instrumente standard. Comanda Hyperlink HVWH SUH]HQW vQ :RUG ([FHO 
PowerPoint L $FFHss 97.
&XP FUHD L R KLSHUOHJ WXU vQWU-un document Office 97?
3HQWUX D FUHD R KLSHUOHJ WXU vQWU-un document Office 97 (Word 97, Excel 97, PowerPoint 97, sau
Access  SURFHGD L DVWIHO
1. 6HOHFWD L vQ GRFXPHQW LQIRUPD LD FDUH GRUL L V IXQF LRQH]H FD R KLSHUOHJ WXU VSUH XQ GRFXPHQW
GLQ :RUOG :LGH :HE 3HQWUX FD KLSHUOHJ WXUD V ILH FODU L HILFLHQW SHQWUX XWLOL]DWRUL HVWH ELQH
FD LQIRUPD LD SH FDUH R VHOHFWD L V ILH UHSUH]HQWDWLY SHQWUX GRFXPHQWXO VDX SDJLQD :HE GH FDUH
YUH L V R OHJD L
2. $SHOD L FRPDQGD Insert | Hyperlink VDX DF LRQD L EXWRQXO Insert Hyperlink din linia cu
instrumente standard.

3. Apare fereastra-de-dialog Insert Hyperlink vQ FDUH WUHEXLH V SUHFL]D L SDUDPHWULL FDUH LGHQWLILF
GRFXPHQWXO :HE VSUH FDUH YUH L V FUHD L KLSHUOHJ WXUD

SPRiNT Word97 manual OEM

14

4. ,QWURGXFH L vQ FkPSXO Link to file or URL DGUHVD SDJLQLL :HE VSUH FDUH GRUL L V FUHD L OHJ WXUD
VDX IRORVL L EXWRQXO Browse SHQWUX D F XWD DFHDVW DGUHV 'DF IRORVL L EXWRQXO Browse de la
dreapta cmpului Link to file or URL, apare fereastra-de-dialog Link to File XQGH SXWH L F XWD
ILLHUXO VSUH FDUH YUH L V FUHD L KLSHUOHJ WXUD
5. 'XS FH D L J VLW ILLHUXO SH FDUH vO GRUL L D LRQD L EXWRQXO Open.

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

15

 &XP JHVWLRQDL GRFXPHQWH :RUG "


&hQG OXFUDL FX SURJUDPXO :RUG SH XQ FDOFXODWRU RSHUDL DVXSUD XQRU GRFXPHQWH :RUG 3HQWUX D
DYHD VXFFHV nQ PXQFD GXPQHDYRDVWU WUHEXLH V WLL FXP V JHVWLRQDL DFHVWH GRFXPHQWH :RUG $GLF
WUHEXLH V WLL FXP V IRORVLL SURJUDPXO :RUG SHQWUX D HIHFWXD SULQFLSDOHOH RSHUDLL DVXSUD DFHVWRU
GRFXPHQWH :RUG 7UHEXLH V WLL FXP V FUHDL XQ GRFXPHQW :RUG FXP VO VDOYDL GLQ PHPRULD
LQWHUQ nQ PHPRULD H[WHUQ L FXP VO FLWLL GLQ PHPRULD H[WHUQ nQ PHPRULD LQWHUQ 8QHOH GLQ
DFHVWH RSHUDLL GH ED] VXQW OHJDWH GH FRPHQ]LOH WUDGLLRQDOH GH GHVFKLGHUH 2SHQ L nQFKLGHUH
&ORVH D XQXL GRFXPHQW

&

&H HVWH XQ GRFXPHQW :RUG"

3URJUDPXO :RUG Y DMXW V UHGDFWDL XQ WH[W R FHUHUH R VFULVRDUH XQ DUWLFRO VDX FKLDU XQ FDSLWRO
GH FDUWH nQ FDUH XQHRUL LQFOXGHL WDEHOH ILJXUL L DOWH RELHFWH WRDWH nPSUHXQ DOFWXLQG XQ GRFXPHQW
LPSRUWDQW SHQWUX GXPQHDYRDVWU 3URJUDPXO :RUG DVRFLD] DFHVWXL GRFXPHQW R IHUHDVWGRFXPHQW
FDUH HVWH SUH]HQW SH HFUDQ WRW WLPSXO FhW OXFUP FX GRFXPHQWXO UHVSHFWLY L nQUHJLVWUHD] GRFXPHQWXO
nQWUXQ IRUPDW SURSULX OD nQFHSXW nQ PHPRULD LQWHUQ DSRL nQ PHPRULD H[WHUQ VXE IRUP GH ILLHU
$FHVW ILLHU VH QXPHWH GRFXPHQW :RUG
&hQG nQFHSHL V OXFUDL FX SURJUDPXO :RUG VXQWHL nQ XQD GLQ XUPWRDUHOH VLWXDLL
YUHL V FUHDL XQ GRFXPHQW QRX SH FDUH QXO DYHL nQ PHPRULD H[WHUQ 
YUHL V GHVFKLGHL XQ GRFXPHQW FDUH H[LVW nQ PHPRULD H[WHUQ FX LQWHQLD GH DO PRGLILFD VDX
WLSUL
'XS FH DSHODL SURJUDPXO :RUG SH HFUDQ DSDUH GH RELFHL R IHUHDVWUGRFXPHQW DVRFLDW XQXL
GRFXPHQW QRX FDUH VH QXPHWH 'RFXPHQW 3H PVXU FH VH GHVFKLG DOWH GRFXPHQWH QRL nQ VHVLXQHD
FXUHQW GH OXFUX SURJUDPXO :RUG OH DVRFLD] IHUHVWUH QRL L QXPH QRL 'RFXPHQW 
'RFXPHQW HWF &hQG VDOYDL SULPD GDW XQ GRFXPHQW QRX GXPQHDYRDVWU nL VFKLPEDL DFHVW QXPH
LPSOLFLW SH FDUH nO RIHU SURJUDPXO :RUG FX DOWXO PDL VHPQLILFDWLY SHQWUX DO UHFXQRDWH FX
XXULQ SULQWUH DOWH GRFXPHQWH 'DF DYHL GRDU FhWHYD GRFXPHQWH SXWHL V OH SVWUDL nQWUXQ IROGHU
'DF DYHL IRDUWH PXOWH HVWH ELQH V OH FODVLILFDL GXS QDWXUD ORU L V OH SVWUDL nQ IROGHUH VDX
VXEIROGHUH GLVWLQFWH SHQWUX D OH JHVWLRQD PDL XRU

&

&XP FUHDL XQ GRFXPHQW QRX "

3HQWUX D FUHD XQ GRFXPHQW QRX SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU


 'DF VXQWHL OD nQFHSXWXO VHVLXQLL GH OXFUX FX SURJUDPXO :RUG GXS ODQVDUHD DFHVWXL SURJUDP
L nQFUFDUHD VD nQ PHPRULD LQWHUQ Y HVWH VHUYLW LPHGLDW R IHUHDVWUGRFXPHQW JRDO FX QXPHOH
'RFXPHQW SH FDUH R SXWHL IRORVL SHQWUX D LQWURGXFH LQIRUPDLL nQ GRFXPHQWXO SH FDUH YUHL
VO FUHDL

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

16

 'DF QX VXQWHL OD nQFHSXWXO VHVLXQLL GH OXFUX FX SURJUDPXO :RUG DSHODL FRPDQGD )LOH _
1HZ $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 1HZ FDUH DUH nQ SDUWHD VXSHULRDU PDL PXOWH EXWRDQH SHQWUX
GLIHULWH WLSXUL GH GRFXPHQWH :RUG $FLRQDL EXWRQXO *HQHUDO GDF QX HVWH DFWLY GHMD Q FKHQDU
DSDUH XQ LFRQ :RUG SHQWUX XQ GRFXPHQW JRO %ODQN 'RFXPHQW 

 3HQWUX D GHVFKLGH R IHUHDVWUGRFXPHQW JRDO HIHFWXDL XQD GLQ XUPWRDUHOH RSHUDLL


$FLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL GH GRX RUL VXFFHVLY GXEOX FOLF SH LFRQXO :RUG %ODQN
'RFXPHQW
'DF LFRQXO :RUG %ODQN 'RFXPHQW HVWH RELHFWXO DFWLY DSVDL WDVWD (QWHU 'DF QX
IRORVLL WDVWHOH VJHL ShQ FhQG LFRQXO :RUG %ODQN 'RFXPHQW GHYLQH RELHFWXO DFWLY GLQ
IHUHDVWUDGHGLDORJ 1HZ LHVH nQ HYLGHQ SULQ FXORDUH DSRL DSVDL WDVWD (QWHU

&

&XP LQWURGXFHL WH[W nQWUXQ GRFXPHQW "

'DF GRFXPHQWXO HVWH QRX nQFHSHL V LQWURGXFHL WH[WXO GH OD WDVWDWXU $SVDL WDVWHOH SH FDUH VH DIO
FDUDFWHUHOH SH FDUH GRULL V OH LQWURGXFHL nQ GRFXPHQW 'DF GRFXPHQWXO QX HVWH QRX PDL nQWhL
WUHEXLH V SR]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ ORFXO XQGH YUHL V DGXJDL WH[WXO DSRL LQWURGXFHL WH[WXO
DSVhQG WDVWHOH FRUHVSXQ]WRDUH

,QVHUDUH L VXSUDVFULHUH
&hQG LQWURGXFHL WH[W nQWUXQ GRFXPHQW SXWHL DOHJH XQXO GLQ XUPWRDUHOH GRX PRGXUL GH OXFUX
PRGXO GH LQVHUDUH LQVHUW VDX PRGXO GH VXSUDVFULHUH RYHUZULWH 
v ,QVHUDUH LQVHUW 'DF IRORVLL DFHVW PRG GH OXFUX WH[WXO LQWURGXV HVWH LQVHUDW nQ ORFXO nQ FDUH
HVWH SR]LLRQDW FXUVRUXO GH HGLWDUH LDU WH[WXO FDUH VH DIO GXS FXUVRU HVWH GHFDODW VSUH GUHDSWD L
nQ MRV FDUDFWHU FX FDUDFWHU SH PVXU FH LQWURGXFHL QRXO WH[W $FHVWD HVWH PRGXO GH OXFUX LPSOLFLW
L FHO PDL GHV IRORVLW
v 6XSUDVFULHUH RYHUZULWH 'DF IRORVLL DFHVW PRG GH OXFUX WH[WXO SH FDUHO LQWURGXFHL
nQORFXLHWH FDUDFWHU FX FDUDFWHU WH[WXO FDUH VH DIO LPHGLDW GXS FXUVRUXO GH HGLWDUH OD GUHDSWD L nQ
MRV 

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

17

&XP WUHFHL GLQWUXQ PRG GH OXFUX nQ DOWXO "


3HQWUX D WUHFH GLQWUXQ PRG GH OXFUX nQ DOWXO SXWHL IRORVL XQD GLQ XUPWRDUHOH PHWRGH
/DQVDL FRPDQGD 7RROV _ 2SWLRQV $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 2SWLRQV nQ FDUH DFLRQDL SH
HWLFKHWD (GLW GLQ SDUWHD VXSHULRDU Q SDUWHD VWhQJ DSDUH XQ JUXS GH FRPXWDWRDUH FKHFN ER[HV
nQ FKHQDUXO (GLWLQJ 2SWLRQV 3HQWUX D WUHFH nQ PRGXO GH VXSUDVFULHUH DFWLYDL FRPXWDWRUXO
2YHUW\SH 0RGH LDU SHQWUX D WUHFH nQ PRGXO GH LQVHUDUH GH]DFWLYDL DFHVW FRPXWDWRU QFKHLDL
GLDORJXO FX EXWRQXO 2.

$FLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL GH GRX RUL GXEOX FOLF nQ OLQLD GH VWDUH SH SR]LLD UH]HUYDW
PRGXOXL GH OXFUX 295 

7UHFHUHD DXWRPDW GH OD R OLQLH OD DOWD :RUG ZUDS


&hQG LQWURGXFHL WH[W nQWUXQ GRFXPHQW :RUG QX HVWH QHFHVDU V WDVWDL (QWHU OD FDSWXO XQHL OLQLL
SHQWUX D WUHFH OD OLQLD XUPWRDUH 0LFURVRIW :RUG LQWURGXFH nQ ILHFDUH OLQLH DWhWHD FXYLQWH FhWH
nQFDS DSRL WUHFH DXWRPDW OD OLQLD XUPWRDUH 'H DVHPHQHD GDF VH WHUJH R EXFDW GH WH[W GLQ OLQLD
FXUHQW WH[WXO FDUH VH DIO OD GUHDSWD L nQ MRV VH GHFDOHD] VSUH VWhQJD L nQ VXV SHQWUX D RFXSD
VSDLXO JRO $FHDVW SURSULHWDWH D XQXL GRFXPHQW :RUG SULQ FDUH FXYLQWHOH RFXS nQWUHJ VSDLXO XQHL
OLQLL L WUHFH DXWRPDW GH OD R OLQLH OD DOWD VH QXPHWH nQ OLPED HQJOH] :RUG :UDS

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

F
:

18

)ORVLL WDVWD (QWHU QXPDL DWXQFL FhQG YUHL V nQFHSHL XQ DOLQLDW QRX VDX FhQG GRULL V
LQFOXGHL OLQLL JRDOH 'DF WRWXL YUHL R OLQLH QRX nQ LQWHULRUXO XQXL DOLQHDW DSVDL
FRPELQDLD GH WDVWH 6KLIW(QWHU

([HPSOX &UHDL GRFXPHQWH VLPSOH


/DQVDL :RUG L LQWURGXFHL WH[W

&KLDU GDF DL SDUFXUV GRDU SULPHOH SDJLQL GLQ DFHDVW FDUWH HVWH PRPHQWXO V Y GDL VHDPD F HVWH
IRDUWH VLPSOX V IRORVLL SURJUDPXO :RUG SHQWUX D Y FUHD XQ GRFXPHQW 3HQWUX DFHDVWD SURFHGDL
DVWIHO
 'XS FH DL SRUQLW FDOFXODWRUXO L D IRVW nQFUFDW VLVWHPXO :LQGRZV ODQVDL SURJUDPXO :RUG
 3HQWUX D IDFH DFHVW OXFUX DYHL GRX SRVLELOLWL
'DF H[LVW LFRQXO SURJUDPXOXL :RUG SH GHVNWRS DGLF SH IRQGXO HFUDQXOXL DFLRQDL
FXUVRUXO PRXVHXOXL DVXSUD OXL GH GRX RUL GXEOX FOLF 3URJUDPXO :RUG VH nQFDUF
LPHGLDW nQ PHPRULD LQWHUQ L GHYLQH DFWLY SH HFUDQ DSDUH R IHUHDVWUSURJUDP DFWLY
DVRFLDW OXL :RUG 
'DF QX H[LVW LFRQXO SURJUDPXOXL :RUG SH GHVNWRS PDVD GH OXFUX DFLRQDL EXWRQXO
6WDUW FDUH VH DIO nQ SDUWHD VWhQJ D OLQLHL GH WDVNXUL OD ED]D HFUDQXOXL DSRL LQhQG
EXWRQXO PRXVHXOXL DSVDW SOLPEDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SULQ UDPXULOH PHQLXOXL ShQ FhQG
JVLL LFRQXO SURJUDPXOXL 0LFURVRIW :RUG FXP VH YHGH nQ ILJXUD GH PDL MRV 'H RELFHL
GXS 6WDUW LQWUDL SH UDPXUD 3URJUDPV 'DF QX JVLL SH DFHDVW UDPXU SURJUDPXO
0LFURVRIW :RUG FD SURJUDP LQGHSHQGHQW LQWUDL SH UDPXUD 0LFURVRIW 2IILFH XQGH VLJXU nO
JVLL SH XQD GLQ UDPXULOH QLYHOXOXL XUPWRU3H HFUDQ DSDUH R IHUHDVWUSURJUDP DVRFLDW SURJUDPXOXL :RUG FDUH FRQLQH nQ SDUWHD
VXSHULRDU RELHFWHOH JUDILFH FX DMXWRUXO FURUD YHL DYHD DFFHV OD IDFLOLWLOH SURJUDPXOXL :RUG 

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

19

PHQLXUL L OLQLL FX LQVWUXPHQWH LDU nQ SDUWHD LQIHULRDU R IHUHDVWUGRFXPHQW nQ FDUH YHL


LQWURGXFH WH[WXO 3URJUDPXO :RUG DVRFLD] LQLLDO XQ QXPH EDQDO ILLHUXOXL GXPQHDYRDVWU
'RFXPHQW 'RFXPHQW HWF &hQG YHL VDOYD SULPD GDW DFHVW GRFXPHQW QRX HVWH ELQH V
VFKLPEDL DFHVW QXPH LPSOLFLW SH FDUH nO RIHU SURJUDPXO :RUG FX XQ QXPH FDUH V ILH
VHPQLILFDWLY SHQWUX FRQLQXWXO GRFXPHQWXOXL $FHVW OXFUX HVWH IRDUWH LPSRUWDQW SHQWUX D SXWHD
UHFXQRDWH FX XXULQ nQ YLLWRU DFHVW GRFXPHQW SULQWUH DOWH GRFXPHQWH FDUH VXQW SUH]HQWH nQ
PHPRULD H[WHUQ


,QWURGXFHL nQ IHUHDVWUD GRFXPHQW FXUHQW WH[WXO SH FDUH YUHL VO FRQLQ GRFXPHQWXO SH FDUH
YUHL VO FUHDL R FHUHUH R VFULVRDUH R UHFRPDQGDUH HWF 1X XLWDL IDSWXO F QX WUHEXLH V WDVWDL
(QWHU GHFhW DWXQFL FhQG YUHL DOLQHDW QRX GHRDUHFH WUHFHUHD GH OD R OLQLH OD DOWD nQ FDGUXO XQXL
DOLQHDW VH IDFH DXWRPDW

'DF nQ WLPS FH LQWURGXFHL WH[W REVHUYDL R HURDUH nQ WH[WXO LQWURGXV GHMD QX WUHEXLH
V IRORVLL WDVWD EDFNVSDFH SHQWUX D WHUJH WH[WXO ShQ OD HURDUH )RORVLL WDVWHOH GH
GLUHFLH ShQ OD ORFXO HURULL FRUHFWDL QXPDL FH HVWH JUHLW DSRL UHYHQLL FX WDVWHOH
GH GLUHFLH SHQWUX D FRQWLQXD V LQWURGXFHL WH[W

<

'DF YUHL V SDVWUDL DFHVW GRFXPHQW SHQWUX R IRORVLUH XOWHULRDU FLWLL SDUDJUDIXO &XP
VDOYDL XQ GRFXPHQW " LDU GDF YUHL VO WLSULL FLWLL FDSLWROXO &XP WLSULL XQ
GRFXPHQW "

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

&

20

&XP VDOYDL XQ GRFXPHQW"

&hQG LQWURGXFHL WH[W nQWUXQ GRFXPHQW WH[WXO HVWH nQUHJLVWUDW nQ PHPRULD LQWHUQ D FDOFXODWRUXOXL
FDUH VH PDL QXPHWH L PHPRULH SULQFLSDO VDX PHPRULH GH OXFUX $FHDW PHPRULH HVWH YRODWLO
FHHD FH nQVHDPQ F GXS FH VH RSUHWH FDOFXODWRUXO WRDWH LQIRUPDLLOH nQUHJLVWUDWH nQ HD GLVSDU 3HQWUX
D HYLWD SLHUGHUHD WH[WXOXL LQWURGXV WUHEXLH V VDOYDL GRFXPHQWXO IRORVLQG XQD GLQ FRPHQ]LOH )LOH |
6DYH VDX )LOH | 6DYH $V VDX EXWRQXO
6DYH GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG 3ULQ RSHUDLD GH
VDOYDUH GRFXPHQWXO HVWH WUDQVIHUDW GLQ PHPRULD LQWHUQ nQ PHPRULD H[WHUQ 6SUH GHRVHELUH GH
PHPRULD LQWHUQ PHPRULD H[WHUQ HVWH SHUVLVWHQW FHHD FH nQVHDPQ F GXS FH VH RSUHWH
FDOFXODWRUXO LQIRUPDLLOH VXQW SVWUDWH nQ DFHDVW PHPRULH XQGH OH YHL UHJVL nQ XUPWRDUHD VHVLXQH
GH OXFUX /D FDOFXODWRDUHOH DFWXDOH SXWHL IRORVL XQXO GLQ XUPWRDUHOH WLSXUL GH GLVFXUL FD VXSRUW GH
PHPRULH H[WHUQ
< 'LVFXO :LQFKHVWHU QXPLW L KDUG GLVN FDUH HVWH GH RELFHL nQFRUSRUDW nQ FXWLD FDOFXODWRUXOXL
QWUXFhW XQ DVWIHO GH GLVF HVWH FRPXQ SHQWUX PDL PXOL XWLOL]DWRUL HVWH ELQH V Y FUHDL XQ IROGHU
SH GLVF nQ FDUH V Y LQWURGXFHL L V Y JHVWLRQDL ILLHUHOH FDUH Y DSDULQ
< 'LVFKHWD QXPLW L IORSS\ GLVN FDUH DUH FDSDFLWDWH PDL PLF GDU VXILFLHQW SHQWUX D Y nQUHJLVWUD
GRFXPHQWHOH FDUH Y DSDULQ 6DOYDUHD SH R GLVFKHW HVWH PDL VLJXU GHFhW VDOYDUHD SH XQ GLVF
SXEOLF GHRDUHFH GLVFKHWD Y DSDULQH nQ nQWUHJLPH R SXWHL SVWUD nQWUXQ ORF VLJXU VDX GDF YUHL
R GXFHL DFDV 0DL DYHL DYDQWDMXO F GDF D GRXD ]L FDOFXODWRUXO SH FDUH DL OXFUDW HVWH RFXSDW VDX
QX HVWH IXQFLRQDO Y SXWHL FRQWLQXD OXFUXO SH DOW FDOFXODWRU

'DF YUHL V DGRSWDL XQ PRG GH OXFUX RSWLP IRORVLL XQ GLVF :LQFKHVWHU SHQWUX
RSHUDLL GH HGLWDUH L SHQWUX VDOYUL SHULRGLFH nQ WLPSXO XQHL VHVLXQL GH OXFUX /D
nQFKHLHUHD VHVLXQLL GH OXFUX IDFHL VDOYDUHD ILQDO D ILLHUXOXL DWhW SH GLVFXO :LQFKHVWHU
FhW L SH GLVFKHW 3HQWUX D IDFH VDOYDUHD SH GLVFKHW SXWHL IRORVL L XQ SURJUDP XWLOLWDU :LQGRZV
([SORUHU )LOH 0DQDJHU :LQGRZV &RPPDQGHU VDX GDF OXFUDL FX 06'26 1RUWRQ &RPPDQGHU FX
DMXWRUXO FUXLD WUDQVIHUDL XOWLPD YHUVLXQH D ILLHUXOXL GH SH GLVFXO :LQFKHVWHU SH GLVFKHW /D
XUPWRDUHD VHVLXQH GH OXFUX IRORVLL GLVFKHWD QXPDL GDF HVWH QHYRLH GDF OXFUDL SH XQ DOW
FDOFXODWRU VDX GDF QX Y UHJVLL ILLHUXO SH GLVFXO :LQFKHVWHU 

&RPDQGD 6DYH
,QGLIHUHQW GDF DL GHVFKLV XQ ILLHU QRX VDX XQ ILLHU H[LVWHQW nQ PHPRULD H[WHUQ FX LQWHQLD GH DO
PRGLILFD SULQ RSHUDLL GH HGLWDUH nQDLQWH GH D SUVL SURJUDPXO :RUG WUHEXLH V VDOYDL ILLHUXO
3HQWUX D IDFH DFHVW OXFUX SXWHL IRORVL FRPDQGD )LOH | 6DYH VDX EXWRQXO
6DYH GLQ OLQLD FX
LQVWUXPHQWH VWDQGDUG (VWH R LGHH EXQ V IRORVLL DFHVWH IDFLOLWL GH VDOYDUH GH PDL PXOWH RUL nQ
WLPSXO XQXL SURFHV GH HGLWDUH GH H[HPSOX R GDW OD PLQXWH QX QXPDL OD VIhULWXO VHVLXQLL GH OXFUX
3ULQ DFHDVWD nQOWXUDL SHULFROXO GH D SLHUGH XQ YROXP PDUH GH PXQF GLQ FDX]D XQXL SRVLELO LQFLGHQW
nQWUHUXSHUHD FXUHQWXOXL HOHFWULF EORFDUHD VLVWHPXOXL VDX SXU L VLPSOX HYLWDUHD GLQ JUHHDO D
VDOYULL ILQDOH 'XS FXP YHL YHGHD nQWUXQ SDUDJUDI XOWHULRU SURJUDPXO :RUG Y RIHU L R
IDFLOLWDWH GH VDOYDUH SHULRGLF DXWRPDW FX R SHULRDG SH FDUH R SXWHL DOHJH GXPQHDYRDVWU 'DF
IRORVLL DFHDVW FRPDQG SHQWUX XQ GRFXPHQW QRX FDUH QX H[LVW nQ PHPRULD H[WHUQ DSDUH R
IHUHDVWUGHGLDORJ 6DYH $V SHQWUX D SUHFL]D SDUDPHWULL GH VDOYDUH Q OLVWD DVFXQV 6DYH LQ SUHFL]DL
GLVFXO SH FDUH VDOYDL GRFXPHQWXO L XQ IROGHU SH DFHVW GLVF LDU nQ FhPSXO )LOH QDPH LQWURGXFHL
QXPHOH GH ILLHU SH FDUHO YD DYHD GRFXPHQWXO $FHWL SDUDPHWUL DX nQ PRPHQWXO DSDULLHL IHUHVWUHL
DQXPLWH YDORUL LPSOLFLWH SH FDUH OH SXWHL DFFHSWD VDX OH SXWHL PRGLILFD 'LVFXO LPSOLFLW HVWH GLVFXO SH
FDUH OXFUDL FD IROGHU LPSOLFLW HVWH FRQVLGHUDW IROGHUXO FXUHQW SRDWH IL 0\ GRFXPHQWV OD nQFHSXW
DFHVW QXPH ILLQG DSRL DGDSWDW OD FDUDFWHUH GDF OXFUDL FX 06'26 LDU QXPHOH LPSOLFLW HVWH DOFWXLW
GLQ SULPD IUD] GLQ GRFXPHQW ShQ OD SXQFW 'DF GRFXPHQWXO HVWH JRO QXPHOH LPSOLFLW HVWH 'RF
QXPHOH 'RFXPHQW HVWH SUHVFXUWDW GHRDUHFH VLVWHPXO 06'26 QX VXSRUW QXPH PDL OXQJL GH 
FDUDFWHUH Q YHUVLXQLOH DQWHULRDUH IROGHUXO LPSOLFLW HUD :LQZRUG DGLF FKLDU IROGHUXO SURJUDPXOXL

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

21

:RUG 1X HVWH ELQH V Y VDOYDL ILLHUHOH nQWUXQ IROGHU FDUH HVWH UH]HUYDW VLVWHPXOXL QLFL SHQWUX
GXPQHDYRDVWU QLFL SHQWUX VLVWHP 3HQWUX GXPQHDYRDVWU HVWH LQFRPRG V Y UHJVLL ILLHUHOH SULQWUH
DWhWHD DOWH ILLHUH nQWUXQ IROGHU VLVWHP 3H GH DOW SDUWH ILLHUHOH GXPQHDYRDVWU VXQW LPSXULWL SHQWUX
:RUG L SHQWUX :LQGRZV 'DF WRL XWLOL]DWRULL LDU XLWD ILLHUHOH nQWUXQ IROGHU VLVWHP DFHVW IROGHU DU
GHYHQL nQ VFXUW WLPS XQ FR GH JXQRL FDUH QX VH PDL JROHWH &hQG DSDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 6DYH $V
SUHFL]DL SDUDPHWULL GH VDOYDUH QHFHVDUL DD FXP VH DUDW nQ FRQWLQXDUH SHQWUX FRPDQGD 6DYH $V

'DF YUHL V VDOYDL XQ GRFXPHQW FX 6DYH $V L QX DYHL XQ IROGHU DO GXPQHDYRDVWU


SH GLVF SXWHL VO FUHDL LPHGLDW FKLDU GLQ LQWHULRUXO IHUHVWUHLGHGLDORJ 6DYH $V 3HQWUX
D IDFH DFHVW OXFUX DFLRQDL EXWRQXO &UHDWH 1HZ )ROGHU FDUH VH DIO nQ SDUWHD VXSHULRDU
D IHUHVWUHLGHGLDORJ 'XS FH DSDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 1HZ )ROGHU LQWURGXFHL QXPHOH
QRXOXL IROGHU SH FDUH YUHL VO FUHDL DSRL nQFKLGHL DFHDVW IHUHDVWUGHGLDORJ FX 2. Q IROGHUXO
FXUHQW DSDUH XQ VXEIROGHU FX QXPHOH SH FDUH ODL FUHDW SH FDUH nO SXWHL IRORVL SHQWUX VDOYDUH

7UHEXLH V DFRUGDL R PDUH DWHQLH DOHJHULL XQRU QXPH GH ILLHUH FRUHVSXQ]WRDUH FDUH V
ILH UHSUH]HQWDWLYH SHQWUX FRQLQXWXO ILLHUHORU Q :LQGRZV QXPHOH GH ILLHUH QX PDL
VXQW OLPLWDWH OD FDUDFWHUH FD nQ 06'26 3XWHL IRORVL QXPH GH ILLHUH FDUH DX R
OXQJLPH GH ShQ OD GH FDUDFWHUH DOFWXLWH GLQ OLWHUH PDUL $= OLWHUH PLFL D] VSDLL SULQ
XUPDUH XQ QXPH GH ILLHU SRDWH IL IRUPDW GLQ PDL PXOWH FXYLQWH SUHFXP L GLQ FDUDFWHUHOH ?  ! "
 'H H[HPSOX XUPWRDUHOH H[SUHVLL SRW IL QXPH GH ILLHUH
8QLYHUVLWDWHD GH 0HGLFLQ L )DUPDFLH ,XOLX +DLHJDQX
8QLYHUVLWDWHD %DEH %RO\DL
8QLYHUVLWDWHD 7HKQLF

7RWXL GDF OXFUDL nQ 06'26 FX ILLHUHOH FDUH DX QXPHOH GH PDL VXV nQWUXFhW SULPHOH FDUDFWHUH
GLQ DFHVWH QXPH FRLQFLG QXPHOH UHVSHFWLYH YRU IL WUDQVIRUPDWH nQ 8QLYHUa 8QLYHUa 8QLYHUa
SHQWUX D IL GLVWLQFWH

&RPDQGD 6DYH $V


'DF YUHL V VDOYDL GRFXPHQWXO GLQ IHUHVWUD FXUHQW FX XQ QXPH QRX nQWUXQ DQXPLW IROGHU GH SH
GLVF IRORVLL FRPDQGD )LOH | 6DYH $V $SDUH LPHGLDW IHUHDVWUDGHGLDORJ 6DYH $V nQ FDUH SXWHL
SUHFL]D SDUDPHWULL GH VDOYDUH

'XS FH D DSUXW IHUHDVWUDGHGLDORJ 6DYH $V SUHFL]DL SDUDPHWULL GH VDOYDUH nQ IHOXO XUPWRU
 $FLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH EXWRQXO GLQ GUHDSWD OLVWHL DVFXQVH 6DYH LQ SHQWUX D GHVIXUD
DFHDVW OLVW DSRL IRORVLQG PRXVHXO VDX WDVWHOH GH GLUHFLH L (QWHU VFKLPEDL IROGHUXO FXUHQW
SDUFXUJhQG SDV FX SDV FDOHD ShQ OD IROGHUXO nQ FDUH GRULL V VDOYDL GRFXPHQWXO
 ,QWURGXFHL FXUVRUXO nQ FhPSXO )LOH QDPH L DOHJHL XQ QXPH SRWULYLW FDUH V ILH VHPQLILFDWLY
SHQWUX FRQLQXWXO GRFXPHQWXOXL
 $FLRQDL EXWRQXO 6DYH 'DF SDUDPHWULL SH FDUH LDL DOHV QX VH VXSUDSXQ SHVWH FHL DL XQXL ILLHU
FDUH H[LVW GHMD SH GLVF GRFXPHQWXO FXUHQW HVWH VDOYDW nQWUXQ ILLHU VHSDUDW FX QRXO QXPH SH FDUH

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

22

ODL LQWURGXV nQ FhPSXO )LOH QDPH $FHVW GRFXPHQW UPhQH nQ FRQWLQXDUH GHVFKLV FD GRFXPHQW
FXUHQW GH OXFUX QRXO QXPH DSDUH nQ SDUWHD GH VXV D IHUHVWUHLGRFXPHQW 2SHUDLLOH XUPWRDUH YRU
IL HIHFWXDWH DVXSUD QRXOXL GRFXPHQW LDU GRFXPHQWXO FX YHFKLXO QXPH GDF H[LVW HVWH SVWUDW nQ
IRUPD YHFKH 'DF SDUDPHWULL SH FDUH LDL DOHV VH VXSUDSXQ SHVWH DL XQXL ILLHU FDUH H[LVW GHMD SH
GLVF DSDUH R IHUHDVWUGHDYHUWLVPHQW

3HQWUX R LGHQWLILFDUH FRUHFW D ILLHUHORU SH GLVF XQ VHW GH SDUDPHWUL VH SRW IRORVL SHQWUX XQ VLQJXU
ILLHU 7UHEXLH V GHFLGHL GDF SDUDPHWULL SH FDUH LDL DOHV UPhQ SHQWUX ILLHUXO YHFKL VDX SHQWUX
ILLHUXO QRX SH FDUHO VDOYDL DFXP Q IHUHDVWUDGHDYHUWLVPHQW DSDUH XQ PHVDM GH nQWUHEDUH IRDUWH
FODU 'R \RX ZDQW WR UHSODFH WKH H[LVWLQJ QXPHGHILLHU" DGLF GDF YUHL V nQORFXLL ILLHUXO
H[LVWHQW QXPHGHILLHU FX FHO QRX SH FDUH YUHL VO VDOYDL
 $YHL WUHL SRVLELOLWL GH UVSXQV
<HV FHHD FH nQVHDPQ F YHFKLXO ILLHU QX Y PDL LQWHUHVHD] HO YD IL WHUV LDU QRXO ILLHU
SH FDUHO VDOYDL YD SULPL QXPHOH OXL SULQ SDUDPHWUL GH VDOYDUH SH FDUH LDL DOHV
1R FHHD FH nQVHDPQ F YUHL V SVWUDL ILLHUXO YHFKL FX QXPHOH SH FDUH SUREDELO GLQ
JUHHDO ODL DOHV SHQWUX ILLHUXO QRX 6H UHYLQH DXWRPDW nQ IHUHDVWUDGHGLDORJ 6DYH $V
XQGH SXWHL PRGLILFD SDUDPHWULL GH VDOYDUH SXWHL LQWURGXFH XQ DOW QXPH nQ FhPSXO )LOH
QDPH 
&DQFHO FHHD FH nQVHDPQ F YDL U]JhQGLW L QX PDL YUHL V IDFHL RSHUDLD GH VDOYDUH
6H nQFKLGH LPHGLDW DWhW IHUHDVWUDGHDYHUWLVPHQW FhW L IHUHDVWUDGHGLDORJ 6DYH $V
'XS FH DL OXDW R GHFL]LH IHUHDVWUDGHGLDORJ VH nQFKLGH

$YHL JULM FhQG UVSXQGHL <HV nQ IHUHDVWUDGHDYHUWLVPHQW GHVFULV PDL VXV 0XOL
nQFHSWRUL FDG nQ FDSFDQHOH XQRU JUHHOL GH RSHUDUH FDUH VH GHVIRDU GXS XUPWRUXO
VFHQDULX 6 SUHVXSXQHP F DYHL XQ GRFXPHQW FRQVLVWHQW FDUH HVWH GHMD VDOYDW nQ
PHPRULD H[WHUQ /D XQ PRPHQW GDW DL nQFHSXW V OXFUDL nQWUXQ GRFXPHQW QRX FDUH
FRQLQH SXLQH LQIRUPDLL VDX HVWH JRO L YUHL V IDFHL VDOYDUHD OXL SHQWUX D OXFUD nQ FRQWLQXDUH
FX HO 'DF nL GDL QXPHOH GRFXPHQWXOXL YHFKL DSDUH IHUHDVWUDGHDYHUWLVPHQW 'DF UVSXQGHL
<HV nQ IHUHDVWUDGHDYHUWLVPHQW SLHUGHL GRFXPHQWXO YHFKL FDUH HVWH PDL YDORURV ILLQG PDL
FRQVLVWHQW L UPhQHL FX GRFXPHQWXO QRX OD FDUH GH DELD DL nQFHSXW V OXFUDL

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

23

 'DF SDUDPHWULL SH FDUH LDL DOHV QX QXPDL F VH VXSUDSXQ SHVWH DL XQXL ILLHU FDUH H[LVW GHMD SH
GLVF GDU DFHO ILLHU HVWH L GHVFKLV VDOYDUHD QX VH SRDWH IDFH GHRDUHFH SURJUDPXO :RUG QX
YUHD V GLVWUXJ nQ DFHVW IHO XQ ILLHU GHVFKLV $D FXP VH YHGH nQ ILJXUD GH PDL VXV nQ DFHVW FD]
DSDUH R IHUHDVWUGHLQIRUPDUH nQ FDUH SURJUDPXO :RUG Y VSXQH F QX SRDWH IDFH DFHDVW
RSHUDLH GH VDOYDUH 'DF DL nQHOHV DFHVW PHVDM IRDUWH FODU DFLRQDL EXWRQXO 2. DSRL VFKLPEDL
QXPHOH GLQ )LOH QDPH VDX nQFKLGHL ILLHUXO GHVWLQDLH

& &RPSDWLELOLWDWHD FX :RUG L :RUG 


3UREOHPD FRPSDWLELOLWLL GLQWUH YHUVLXQLOH SURJUDPXOXL :RUG DSDUH nQ XUPWRDUHOH VLWXDLL
v &hQG SH FDOFXODWRUXO GXPQHDYRDVWU LQVWDODL R DOW YHUVLXQH D SURJUDPXOXL :RUG L YUHL V
IRORVLL GRFXPHQWH :RUG FUHDWH VXE YHUVLXQLOH FX FDUH DL OXFUDW DQWHULRU FDUH SRW IL PDL YHFKL VDX
PDL QRL GHFhW YHUVLXQHD SH FDUH DL LQVWDODWR 
v &hQG FUHDL GRFXPHQWH :RUG SH XQ FDOFXODWRU L YUHL V OH IRORVLL SH DOW FDOFXODWRU XQGH HVWH
LQVWDODW R DOW YHUVLXQH D SURJUDPXOXL :RUG PDL YHFKH VDX PDL QRX GHFhW FHD SH FDUH DL
OXFUDW 
v &hQG OXFUDL nQ UHHD L IRORVLL GRFXPHQWH FUHDWH FX R DOW YHUVLXQH D SURJUDPXOXL :RUG GHFhW
FHD FX FDUH OXFUDL GXPQHDYRDVWU
'DF WUHFHL GH OD R YHUVLXQH PDL YHFKH OD R YHUVLXQH PDL QRX D SURJUDPXOXL :RUG nQ JHQHUDO QX
DYHL SUREOHPH GHRDUHFH WRDWH ILUPHOH SURGXFWRDUH GH VRIWZDUH UHVSHFW SULQFLSLXO FRPSDWLELOLWLL
GH MRV nQ VXV nQ DFWLYLWDWHD GH GH]YROWDUH D SURGXVHORU VRIWZDUH 'DF QX DU UHVSHFWD DFHVW SULQFLSLX
VXFFHVXO ORU SH SLD DU DYHD PXOW GH VXIHULW 3ULQ XUPDUH nQ :RUG SXWHL FLWL L SUHOXFUD IU
SUREOHPH GRFXPHQWH FDUH DX IRVW FUHDWH FX YHUVLXQL PDL YHFKL DOH SURJUDPXOXL :RUG :RUG VDX
:RUG FDUH VH PDL QXPHWH :RUG  7RDWH GDWHOH L IRUPDWHOH FUHDWH nQ :RUG VDX :RUG [
VXQW VXSRUWDWH nQ :RUG 
'DF WUHFHL GH OD R YHUVLXQH PDL QRX OD XQD PDL YHFKH nQ JHQHUDO SXWHL DYHD SUREOHPH 2 YHUVLXQH
QRX D XQXL SURJUDP SRDWH V LQFOXG HOHPHQWH QRL FDUH QX DX IRVW SUHY]XWH nQ YHUVLXQLOH DQWHULRDUH
SULQ XUPDUH QX SRW IL nQHOHVH L SUHOXFUDWH nQ DFHVWH YHUVLXQL 7RWXL H[LVW SRVLELOLWDWHD FD XQ
GRFXPHQW FUHDW FX :RUG V ILH FLWLW FX R YHUVLXQH PDL YHFKH D SURJUDPXOXL :RUG :RUG VDX
:RUG FDUH VH PDL QXPHWH :RUG " 5DVSXQVXO HVWH DILUPDWLY L DYHL GRX RSLXQL nQ DFHVW VHQV
6DOYDUHD GRFXPHQWXOXL :RUG nQ IRUPDW :RUG GRF 
,QVWDODUHD nQ :RUG VDX :RUG [ D SURJUDPXOXL FRQYHUWRU :RUG 

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

24

&XP VDOYDL XQ GRFXPHQW :RUG nQ IRUPDW :RUG  :RUG [ "


QWUXFhW QX WRDWH FDUDFWHULVWLFLOH :RUG VXQW VXSRUWDWH nQ YHUVLXQLOH DQWHULRDUH DOH SURJUDPXOXL :RUG
:RUG VDX :RUG FDUH VH PDL QXPHWH :RUG  FhQG IRORVLL DFHDVW IDFLOLWDWH SXWHL SLHUGH
DQXPLWH IRUPDWH VDX DQXPLWH GDWH 'DF OXFUDL nQ :RUG L DYHL XQ GRFXPHQW GHVFKLV nQ PHPRULD
LQWHUQ SHQWUX D VDOYD DFHO GRFXPHQW nQWUXQ IRUPDW FDUH V SRDW IL FLWLW FX :RUG VDX :RUG 
:RUG  SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 $SHODL FRPDQGD )LOH _ 6DYH $V SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUD GH GLDORJ 6DYH $V

 'HVIXUDL OLVWD DVFXQV 6DYH DV W\SH L DOHJHL RSLXQHD :RUG GRF 
 QFKHLDL GLDORJXO FX 2.

&XP VFKLPEDL RSLXQHD LPSOLFLW GH VDOYDUH "


&hQG OXFUDL FX :RUG PRGXO LPSOLFLW GH VDOYDUH D XQXL GRFXPHQW :RUG HVWH LQ QRXO IRUPDW
VSHFLILF OXL :RUG 'DF YUHL V VFKLPEDL DFHVW PRG LPSOLFLW GH VDOYDUH SURFHGDL nQ IHOXO
XUPWRU
 $SHODL FRPDQGD 7RROV _ 2SWLRQV SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUD GH GLDORJ 2SWLRQV
 $FLRQDL EXWRQXO 6DYH GLQ VXLWD GH EXWRDQH FDUH VH DIO nQ SDUWHD VXSHULRDU D IHUHVWUHL SHQWUX D
DSUHD RSLXQLOH UHODWLYH OD RSHUDLL GH VDOYDUH
 'HVIXUDL OLVWD DVFXQV 6DYH :RUG ILOHV DV L DOHJHL :RUG GRF FD IRUPDW LPSOLFLW
GH VDOYDUH

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

25

 QFKHLDL GLDORJXO FX 2.


Q WRDWH RSHUDLLOH GH VDOYDUH XOWHULRDUH :RUG YD DYHD LQLLDWLYD GH D Y SURSXQH VDOYDUHD nQ IRUPDW
:RUG GRF GDF GRFXPHQWHOH UHVSHFWLYH QX DX IRVW GHMD VDOYDWH DQWHULRU nQ IRUPDW
:RUG 

$OHJHUHD RSLXQLL LPSOLFLWH GH VDOYDUH :RUG GRF HVWH XWLO FhQG FUHDL nQ
:RUG PDL PXOWH GRFXPHQWH FDUH GRULL V SRDW IL FLWLWH L SUHOXFUDWH FX YHUVLXQLOH
DQWHULRDUH DOH SURJUDPXOXL :RUG DWhW FhW HVWH SRVLELO $YDQWDMXO DFHVWHL PHWRGH FRQVW
nQ IDSWXO F SURJUDPXO :RUG DUH LQLLDWLYD VDOYULL ILHFUXL GRFXPHQW nQ IRUPDW
:RUG GRF 3ULQ XUPDUH QX WUHEXLH V DOHJHL GH ILHFDUH GDW IRUPDWXO GH VDOYDUH VSHFLDO
:RUG GRF nQ ILHFDUH IHUHDVWU GH GLDORJ 6DYH $V

,QWHURJUL UHODWLYH OD IRUPDWXO GH VDOYDUH


'DF OXFUDL nQ :RUG FX XQ GRFXPHQW FUHDW FX R YHUVLXQH PDL YHFKH :RUG VDX :RUG  HVWH
SRVLELO FD :RUG V DLEH LQLLDWLYD FRQYHUVLHL DFHOXL GRFXPHQW VSUH XQ IRUPDW :RUG 'H
H[HPSOX GDF GRFXPHQWXO VH QXPHWH 3UHIDGRF :RUG YD ODQVD XUPWRDUHD IHUHDVWU GH
LQWHURJDUH

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

26

&D UVSXQV WUHEXLH V SUHFL]DL GDF YUHL V FRQYHUWLL GRFXPHQWXO nQ IRUPDW :RUG VDX VO
SVWUDL nQ IRUPDWXO YHFKL :RUG 3HQWUX D nQFKHLD GLDORJXO DFLRQDL XQXO GLQ XUPWRDUHOH
EXWRDQH
<HV 'DF DFLRQDL DFHVW EXWRQ GRFXPHQWXO OD FDUH OXFUDL YD IL DFWXDOL]DW L VDOYDW nQ IRUPDW
:RUG )RORVLL DFHVW EXWRQ GDF nQ FRQWLQXDUH YHL IRORVL :RUG SHQWUX D HGLWD VDX SHQWUX D
OLVWD GRFXPHQWXO UHVSHFWLY
1R 'DF DFLRQDL DFHVW EXWRQ GRFXPHQWXO OD FDUH OXFUDL YD IL VDOYDW nQ IRUPDW IRUPDW
:RUG )RORVLL DFHVW EXWRQ GDF YUHL VO SXWHL FLWL FX R YHUVLXQH :RUG PDL YHFKH :RUG
 VDX :RUG  7RWXL VDU SXWHD FD R SDUWH GLQ PRGLILFULOH SH FDUH OHDL IFXW FX :RUG V VH
SLDUG GHRDUHFH YHUVLXQLOH PDL YHFKL DOH SURJUDPXOXL :RUG QX OH SRW LQWHUSUHWD
&DQFHO )RORVLL DFHVW EXWRQ GDF YUHL V nQFKHLDL GLDORJXO UHQXQhQG SHQWUX PRPHQW OD RSHUDLD
GH VDOYDUH 'RFXPHQWXO YHFKL UPhQH LQWDFW LDU IRUPD QRX D GRFXPHQWXOXL HVWH nQ PHPRULD
LQWHUQ DWHSWhQG V LQLLDL R QRX RSHUDLH GH VDOYDUH
Cnd Word 97 nu mai poate salva documentul n formatul vechi Word 6.0/95, nainte de a face salvarea n noul
format Word Y ODQVHD] R LQWHURJDUH vQ FDUH Y vQWUHDE GDF YUH L V IDF VDOYDUHD SHVWH YHUVLXQHD YHFKH D
GRFXPHQWXOXL VDX GDF GRUL L V S VWUD L DFHDVW YHUVLXQH 'H H[HPSOX GDF GRFXPHQWXO VH QXPHWH
Coment.doc, Word YD ODQVD XUP WRDUHD IHUHDVWU GH LQWHURJDUH

&D UVSXQV WUHEXLH V SUHFL]DL GDF YUHL V SVWUDL VDX QX YHUVLXQHD DQWHULRDU D GRFXPHQWXOXL
3HQWUX D nQFKHLD GLDORJXO DFLRQDL XQXO GLQ XUPWRDUHOH EXWRDQH
<HV )RORVLL DFHVW EXWRQ GDF YUHL FD QRXD YHUVLXQH D GRFXPHQWXOXL nQ IRUPDW :RUG V ILH
VDOYDW SHVWH FHD YHFKH $FHDVW QRX YHUVLXQH D GRFXPHQWXOXL QX YD SXWHD IL FLWLW nQ :RUG VDX
:RUG 
1R )RORVLL DFHVW EXWRQ GDF YUHL FD QRXD YHUVLXQH D GRFXPHQWXOXL nQ IRUPDW :RUG V ILH
VDOYDW nQWUXQ GRFXPHQW QRX FX DOW QXPH 9HUVLXQHD YHFKH D GRFXPHQWXOXL YD UPhQH
QHPRGLILFDW LDU SHQWUX YHUVLXQHD QRX DSDUH LPHGLDW R IHUHDVWUGHGLDORJ SHQWUX D SUHFL]D
SDUDPHWULL GH VDOYDUH
&DQFHO )RORVLL DFHVW EXWRQ GDF YUHL V nQFKHLDL GLDORJXO UHQXQhQG SHQWUX PRPHQW OD RSHUDLD
GH VDOYDUH 'RFXPHQWXO YHFKL UPhQH LQWDFW LDU IRUPD QRX D GRFXPHQWXOXL HVWH nQ PHPRULD
LQWHUQ DWHSWhQG V LQLLDL R QRX RSHUDLH GH VDOYDUH

&hQG VDOYDL XQ GRFXPHQW :RUG nQ IRUPDW :RUG GRFXPHQWXO HVWH VDOYDW GH
IDSW nQ IRUPDW 57) 5LFK 7H[W )RUPDW 7RWXL VH WLH F HVWH XQ GRFXPHQW :RUG
GHRDUHFH H[WHQVLD ILLHUXOXL UPhQH GRF &hQG YHL GHVFKLGH GRFXPHQWXO UHVSHFWLY
YHL REVHUYD DFHDVW GHRVHELUH QXPDL GDF PDUFDL FRPXWDWRUXO &RQILUP FRQYHUVLRQ DW 2SHQ GLQ
GLDORJXO 7RROV _ *HQHUDO Q DFHVW FD] OD 2SHQ YD DSUHD IHUHDVWUD GH GLDORJ &RQYHUW )LOH nQ FDUH
YHL YHGHD IRUPDWXO 57) 5LFK 7H[W )RUPDW 

&XP SXWHL GHVFKLGH GRFXPHQWH :RUG nQ :RUG  :RUG [ "


'DF DYHL XQ GRFXPHQW VDOYDW nQ IRUPDW :RUG nQ JHQHUDO QXO SXWHL FLWL FX R YHUVLXQH :RUG PDL
YHFKH :RUG VDX :RUG FDUH VH PDL QXPHWH :RUG  3HQWUX D IDFH SRVLELO DFHDVW FLWLUH
XWLOL]DWRULL YHUVLXQLORU :RUG VDX :RUG [ WUHEXLH VL LQVWDOH]H FRQYHUWRUXO :RUG $FHVW
FRQYHUWRU HVWH UHDOL]DW SHQWUX XWLOL]DWRULL :RUG VDX :RUG [ VXE :LQGRZV :LQGRZV 17 VDX
0DFLQWRVK

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

27

'DF XWLOL]DL :RUG VDX :RUG [ L YUHL V LQVWDODL FRQYHUWRUXO :RUG SURFHGDL nQ IHOXO
XUPWRU
 &XWDL nQ YHUVLXQHD &'520 D OXL 2IILFH ILLHUXO :UGFQYH[H L FRSLDL DFHO ILLHU nQWUXQ
IROGHU VHSDUDW SH GLVFXO VLVWHPXOXL SH FDUH OXFUDL FX :RUG VDX :RUG [ 'DF QX DYHL
YHUVLXQHD &'520 D OXL 2IILFH SXWHL RELQH DFHVW FRQYHUWRU SUHFXP L DOWH FRQYHUWRDUH
SHQWUX :RUG JUDWXLW GH SH ,QWHUQHW &XWDL SH :RUOG :LGH :HE OD DGUHVD
KWWSZZZPLFURVRIWFRPVXSSRUW
 /DQVDL nQ H[HFXLH ILLHUXO :UGFQYH[H SHQWUX D LQVWDOD FRQYHUWRUXO :RUG SH FDOFXODWRUXO
UHVSHFWLY
 Q IXQFLH GH SURJUDPXO :RUG FX FDUH OXFUDL SH :RUG SH FDUH nO IRORVLL LQVWDODL XQXO GLQ
XUPWRDUHOH ILLHUH
0VZUGFQY GDF OXFUDL FX :RUG DGLF :RUG 
0VZRUGFQY GDF OXFUDL FX :RUG [

& &XP RELQHL SHULRGLF VDOYDUHD DXWRPDW"


$D FXP DP DILUPDW PDL VXV R LGHH EXQ HVWH VDOYDUHD SHULRGLF D GRFXPHQWXOXL SHQWUX D HYLWD
SLHUGHUHD XQXL YROXP PDUH GH PXQF 'DF QX Y FRQYLQH DSHODUHD UHSHWDW D FRPHQ]LL 6DYH nQ DFHVW
VFRS SURJUDPXO :RUG Y RIHU R RSLXQH GH VDOYDUH SHULRGLF DXWRPDW 3HQWUX D DYHD DFFHV OD HD
DFLRQDL EXWRQXO 2SWLRQV GLQ IHUHDVWUDGHGLDORJ 6DYH $V VDX DSHODL FRPDQGD 7RROV | 2SWLRQV
DSRL DFLRQDL EXWRQXO 6DYH GLQ SDUWHD VXSHULRDU $SDUH R IHUHDVWUGHGLDORJ nQ FDUH VXQW DILDWH
RSLXQLOH UHIHULWRDUH OD RSHUDLD GH VDOYDUH 3HQWUX D RELQH SHULRGLF VDOYDUHD DXWRPDW D
GRFXPHQWXOXL DFLRQDL FRPXWDWRUXO 6DYH $XWR5HFRYHU LQIR HYHU\ LDU nQ FhPSXO PLQXWHV
LQWURGXFHL SHULRDGD GH WLPS nQ PLQXWH GXS FDUH YUHL V VH IDF VDOYDUHD XQ QXPU FXSULQV nQWUH 
L 

'DF Y RELQXLL FX VDOYDUHD DXWRPDW QX XLWDL WRWXL V IDFHL VDOYDUHD ILQDO GHRDUHFH
XOWLPHOH PRGLILFUL UDUHRUL VH nQFDGUHD] nQWUR SHULRDG GH WLPS SHQWUX D VH IDFH R VDOYDUH
DXWRPDW D ORU

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

28

&XP UHFXSHUDL GDWHOH nQ XUPD XQHL SHQH GH FXUHQW" 'DF D DYXW ORF R SDQ GH FXUHQW
R EORFDUH GH VLVWHP VDX XQ DOW IHQRPHQ nQ XUPD FUXLD VLVWHPXO VD RSULW IRUDW nQ WLPS
FH OXFUDL 2IILFH Y DMXW V UHFXSHUDL LQIRUPDLLOH SLHUGXWH 'XS FH UHODQVDL
SURJUDPXO :RUG YL VH FRPXQLF IDSWXO F WRDWH ILLHUHOH FDUH DX IRVW GHVFKLVH nQ WLPSXO
LQFLGHQWXOXL DX IRVW UHFXSHUDWH DXWRPDW 1X WUHEXLH GHFhW V YHULILFDL DFHVWH ILLHUH DSRL VDOYDL FX
DMXWRUXO XQHLD GLQ FRPHQ]LOH 6DYH VDX 6DYH $V ILLHUHOH FDUH Y VXQW QHFHVDUH GLQWUH FHOH
UHFXSHUDWH

& $OWH RSLXQL GH VDOYDUH


Q IHUHDVWUDGHGLDORJ 2SWLRQV PDL VXQW L DOWH RELHFWH FDUH Y RIHU RSLXQL GH VDOYDUH 3HQWUX D
RELQH LQIRUPDLL nQ OHJWXU FX XQ DQXPLW RELHFW DSVDL WDVWD 7DE GH PDL PXOWH RUL ShQ FhQG
FXUVRUXO DMXQJH SH RELHFWXO UHVSHFWLY DSRL DSHODL FRPDQGD +HOS VDX DSVDL WDVWD ) &HOH PDL
LPSRUWDQWH RSLXQL GH VDOYDUH Y VXQW RIHULWH GH XUPWRDUHOH FRPXWDWRDUH GLQ IHUHDVWUDGHGLDORJ
2SWLRQV
< $OZD\V FUHDWH EDFNXS FRS\ Y SHUPLWH V FHUHL FUHDUHD XQHL FRSLL GH VLJXUDQ D
GRFXPHQWXOXL FX DFHODL QXPH GDU FX H[WHQVLD EDF 'DF GLQ JUHHDO VH GLVWUXJH GRFXPHQWXO
SXWHL VO UHIDFHL FX DMXWRUXO FRSLHL GH VLJXUDQ
< $OORZ IDVW VDYHV Y SHUPLWH V UDSLGL]DL RSHUDLD GH VDOYDUH SULQ HYLWDUHD VDOYULL nQWUHJXOXL
GRFXPHQW 6XQW VDOYDWH QXPDL PRGLILFULOH HIHFWXDWH GXS XOWLPD RSHUDLH GH VDOYDUH
< 3URPSW IRU GRFXPHQW SURSHUWLHV nO DFWLYDL GDF YUHL FD nQ PRPHQWXO VDOYULL XQXL QRX
GRFXPHQW GXS FH LDL GDW XQ QXPH nQ IHUHDVWUDGHGLDORJ 6DYH $V V YL VH VROLFLWH LQWURGXFHUHD
XQRU LQIRUPDLL VXSOLPHQWDUH GHVSUH GRFXPHQW WLWOX VXELHFW DXWRU FXYLQWH FKHLH FRPHQWDULL 
< $OORZ EDFNJURXQG VDYHV Y SHUPLWH V FRQWLQXDL OXFUXO nQ :RUG nQ WLPS FH VH IDFH
VDOYDUHD GRFXPHQWXOXL Q DFHVW FD] VDOYDUHD VH IDFH nQ FXOLVH EDFNJURXQG L HVWH QHYRLH GH
PHPRULH VXSOLPHQWDU
Q FKHQDUXO )LOHVKDULQJ 2SWLRQV IRU 1XPHGRFXPHQW VXQW SUH]HQWH XUPWRDUHOH RELHFWH SULQ FDUH
SXWHL SURWHMD XQ GRFXPHQW
3DVVZRUG WR RSHQ XQ FhPS nQ FDUH LQWURGXFHL R SDURO GDF YUHL V nPSLHGLFDL GHVFKLGHUHD
GRFXPHQWXOXL GH FWUH R SHUVRDQ FDUH QX FXQRDWH SDUROD
3DVVZRUG WR PRGLI\ XQ FhPS nQ FDUH LQWURGXFHL R SDURO GDF YUHL V nPSLHGLFDL PRGLILFDUHD
XQXL GRFXPHQW GH FWUH R SHUVRDQ FDUH QX FXQRDWH SDUROD
5HDG2QO\ 5HFRPPHQGHG XQ FRPXWDWRU SH FDUH nO IRORVLL GDF YUHL FD OD GHVFKLGHUHD
GRFXPHQWXOXL V DSDU XQ PHVDM GH DWHQLRQDUH V QX VH PRGLILFH GRFXPHQWXO

([HPSOX 'RFXPHQWH VLPSOH FRQWLQXDUH


6DOYDL GRFXPHQWXO FUHDW

3HQWUX D VDOYD GRFXPHQWXO SH FDUH ODL FUHDW DQWHULRU SURFHGDL DVWIHO


 $VLJXUDLY F HVWH DFWLY IHUHDVWUD nQ FDUH VH DIO GRFXPHQWXO SH FDUH YUHL VO VDOYDL FXUVRUXO
GH HGLWDUH WUHEXLH V ILH nQ IHUHDVWU 
 $SHODL XQD GLQ FRPHQ]LOH 6DYH VDX 6DYH $V GLQ PHQLXO )LOH VDX DFLRQDL EXWRQXO
6DYH
GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG QWUXFhW GRFXPHQWXO SH FDUH YUHL VO VDOYDL HVWH QRX DSDUH
IHUHDVWUDGHGLDORJ 6DYH $V SHQWUX D SUHFL]D SDUDPHWULL GH VDOYDUH GLVFXO IROGHUXO L QXPHOH
ILLHUXOXL 

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

29

 'HVIXUDL OLVWD DVFXQV 6DYH LQ L FXWDL GLVFXO SH FDUH YUHL V IDFHL VDOYDUHD DSRL nQ FDGUXO
GLVFXOXL FXWDL IROGHUXO FDWDORJXO nQ FDUH YUHL V LQWURGXFHL ILLHUXO 'DF QX DYHL XQ IROGHU SH
GLVF DFLRQDL EXWRQXO &UHDWH 1HZ )ROGHU FDUH VH DIO nQ SDUWHD VXSHULRDU D IHUHVWUHLGHGLDORJ
SHQWUX D Y FUHD XQXO 'DL XQ QXPH DFHVWXL IROGHU GH H[HPSOX 'RFXPHQWH Q FhPSXO )LOH QDPH
LQWURGXFHL QXPHOH SH FDUH YUHL VO GDL ILLHUXOXL GH H[HPSOX &HUHUH /D SULPD VDOYDUH WUHEXLH
V SUHFL]DL FX DWHQLH ORFXO nQ FDUH YUHL V IDFHL VDOYDUHD L QXPHOH SH FDUH YUHL VO GDL
ILLHUXOXL FDUH YD FRQLQH GRFXPHQWXO GXPQHDYRDVWU 3HQWUX XUPWRDUHOH VDOYUL SH FDUH OH YHL
IDFH GXS FH YHL PRGLILFD GRFXPHQWXO YRU UPhQH DFHLDL SDUDPHWUL GDF QX YUHL V SVWUDL L
YHUVLXQLOH DQWHULRDUH
 'XS FH DL DOHV SDUDPHWULL GH VDOYDUH DFLRQDL EXWRQXO 6DYH

&

&XP GHVFKLGHL XQ GRFXPHQW FDUH HVWH SUH]HQW nQ


PHPRULD H[WHUQ"

8Q GRFXPHQW :RUG HVWH SVWUDW nQ PHPRULD H[WHUQ SH GLVFXO :LQFKHVWHU VDX SH R GLVFKHW VXE
IRUPD XQXL ILLHU FDUH HVWH LGHQWLILFDW FX XQ QXPH L DUH GH RELFHL H[WHQVLD GRF 'DF YUHL V
PRGLILFDL VDX V WLSULL XQ DVWIHO GH GRFXPHQW WUHEXLH PDL nQWhL VO GHVFKLGHL FX SURJUDPXO :RUG
3ULQ RSHUDLD GH GHVFKLGHUH GRFXPHQWXO HVWH nQFUFDW GLQ PHPRULD H[WHUQ nQ PHPRULD LQWHUQ
3HQWUX D GHVFKLGH XQ ILLHU FX SURJUDPXO :RUG HIHFWXDL XUPWRDUHOH RSHUDLL
 $SHODL FRPDQGD )LOH | 2SHQ (VWH DILDW IHUHDVWUDGHGLDORJ 2SHQ nQ FDUH WUHEXLH V SUHFL]DL
SDUDPHWULL FDUH LGHQWLILF ILLHUXO SH FDUH GRULL VO GHVFKLGHL
 Q SDUWHD VXSHULRDU D IHUHVWUHL VH DIO OLVWD DVFXQV /RRN LQ nQ FDUH DSDUH OD nQFHSXW RSLXQHD 0\
GRFXPHQWV 'DF ILLHUXO FDUH Y LQWHUHVHD] DSDUH nQ FKHQDUXO GH MRV WUHFHL OD SXQFWXO 
 'DF ILLHUXO FDUH Y LQWHUHVHD] QX DSDUH nQ FKHQDUXO GH MRV DFLRQDL EXWRQXO VXE IRUP GH
VJHDW nQ MRV FDUH DSDUH nQ SDUWHD GUHDSW D OLVWHL DVFXQVH SHQWUX D GHVIXUD OLVWD DVFXQV /RRN
LQ DSRL DOHJHL GLQ OLVW XQLWDWHD GH GLVF SH FDUH VH DIO GRFXPHQWXO 'DF QX DYHL PRXVH DSVDL
FRPELQDLD GH WDVWH $OWL SHQWUX D GHVIXUD OLVWD DVFXQV Q DFHDVW OLVW WUHEXLH V DOHJHL
XQLWDWHD GH GLVF SH FDUH VH DIO ILLHUXO SH FDUH YUHL VO GHVFKLGHL

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

30

 3XWHL DOHJH XQD GLQ XUPWRDUHOH XQLWL


v 'LVFXO :LQFKHVWHU KDUG GLVN $FHVW GLVF HVWH GH RELFHL nQFRUSRUDW nQ FXWLD FDOFXODWRUXOXL
QWUXFhW XQ DVWIHO GH GLVF HVWH FRPXQ SHQWUX PDL PXOL XWLOL]DWRUL HVWH ELQH V Y FUHDL XQ
IROGHU SH GLVF nQ FDUH V Y LQWURGXFHL L V Y JHVWLRQDL ILLHUHOH FDUH Y DSDULQ
v 'LVFKHWD IORSS\ GLVN $FHVW GLVF DUH R FDSDFLWDWH PDL PLF GDU VXILFLHQW SHQWUX D Y
nQUHJLVWUD GRFXPHQWHOH FDUH Y DSDULQ 6DOYDUHD SH R GLVFKHW HVWH PDL VLJXU GHFhW VDOYDUHD
SH XQ GLVF SXEOLF GHRDUHFH GLVFKHWD Y DSDULQH nQ nQWUHJLPH R SXWHL SVWUD nQWUXQ ORF VLJXU
VDX GDF YUHL R SXWHL GXFH DFDV 0DL DYHL DYDQWDMXO F GDF D GRXD ]L FDOFXODWRUXO SH FDUH
DL OXFUDW HVWH RFXSDW VDX QHIXQFLRQDO Y SXWHL FRQWLQXD OXFUXO SH DOW FDOFXODWRU
v &'520 GLVF FRPSDFW $FHVW GLVF VH IRORVHWH QXPDL SHQWUX FLWLUH 520 nQVHDPQ 5HDG
2QO\ 0HPRU\ ILUPHOH GH VSHFLDOLWDWH nQUHJLVWUhQG SH DVWIHO GH GLVFXUL VLVWHPH GH RSHUDUH
VDX DSOLFDLL SHQWUX XWLOL]DWRUL
v 2 UHHD ORFDO /$1 'DF VLVWHPXO SH FDUH OXFUDL HVWH OHJDW nQWUR UHHD ORFDO GH
FDOFXODWRDUH /$1 /RFDO $UHD 1HWZRUN SXWHL DYHD DFFHV OD GRFXPHQWH FDUH VH DIO SH DOWH
VLVWHPH GLQ /$1
v 5HHDXD ,QWHUQHW 'DF VLVWHPXO SH FDUH OXFUDL HVWH OHJDW OD ,QWHUQHW SXWHL DYHD DFFHV OD
GRFXPHQWH FDUH VH DIO SH DOWH VLVWHPH OHJDWH OD ,QWHUQHW
)RORVLQG WDVWHOH GH GLUHFLH L (QWHU VDX PRXVHXO WUHEXLH V VFKLPEDL IROGHUXO FXUHQW
SDUFXUJhQG SDV FX SDV FDOHD ShQ OD IROGHUXO nQ FDUH VH JVHWH ILLHUXO GRULW &hQG IROGHUXO SH
FDUHO FXWDL HVWH GHVFKLV IROGHU FXUHQW nQ FKHQDUXO GH MRV VXQW DILDWH WRDWH ILLHUHOH FX H[WHQVLD
GRF GLQ DFHO IROGHU SULQWUH FDUH JVLL L ILLHUXO SH FDUH YUHL VO GHVFKLGHL
 'DF ILLHUXO GXPQHDYRDVWU QX DSDUH nQ FKHQDUXO GH MRV YHULILFDL nQF RGDW GDF GLVFXO L
IROGHUXO GH SH DFHO GLVF VXQW FRUHFW DOHVH 'DF GD HVWH SUREDELO FD ILLHUXO V QX DLE H[WHQVLD
GRF 5H]ROYDL UHSHGH DFHVW LQFLGHQW GDF GHVIXUDL OLVWD DVFXQV )LOHV RI W\SH L DOHJHL
RSLXQHD $OO ILOHV SHQWUX D IL DILDW OLVWD WXWXURU ILLHUHORU GLQ IROGHU QX QXPDL D FHORU FX H[WHQVLD
GRF 
 'DF ILLHUXO GXPQHDYRDVWU DSDUH nQ FKHQDUXO GH MRV SXWHL VO GHVFKLGHL LPHGLDW DFLRQhQG GH
GRX RUL FX FXUVRUXO PRXVHXOXL SH HO GXEOX FOLF 'DF QX DYHL PRXVH IRORVLL WDVWD 7DE GH PDL
PXOWH RUL ShQ FhQG FXUVRUXO DMXQJH nQ FKHQDUXO GH MRV GXS DFHHD IRORVLL WDVWHOH GH GLUHFLH
ShQ FhQG FXUVRUXO DMXQJH SH ILLHU
 QFKHLDL GLDORJXO DFLRQhQG EXWRQXO 2SHQ VDX DSVhQG FRPELQDLD GH WDVWH &WUO(QWHU (VWH
VXILFLHQW (QWHU GDF RELHFWXO FXUHQW HVWH EXWRQXO 2SHQ 'XS FH DL nQFKHLDW nQ DFHVW IHO
GLDORJXO SH HFUDQ HVWH DILDW R IHUHDVWUGRFXPHQW FDUH FRQLQH ILLHUXO DGLF GRFXPHQWXO :RUG
SH FDUH ODL GHVFKLV

3XWHL IRORVL GH OD nQFHSXW FhPSXO )LOH QDPH GLQ IHUHDVWUDGHGLDORJ 2SHQ GDF WLL
FDOHD ShQ OD XQ IROGHU LQWHUPHGLDU HYHQWXDO FDOHD FRPSOHW ShQ OD IROGHUXO

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

31

GXPQHDYRDVWU VDX FKLDU VSHFLILFDWRUXO GH ILLHU FRPSOHW LQFOXVLY QXPHOH GH ILLHU FDUH LGHQWLILF
ILLHUXO SH FDUH YUHL VO GHVFKLGHL

([HPSOX 'RFXPHQWH VLPSOH FRQWLQXDUH


'HVFKLGHL XQ GRFXPHQW GH SH GLVF

3HQWUX D GHVFKLGH ILLHUXO &HUHUH SH FDUH ODL VDOYDW nQ H[HPSOXO DQWHULRU SURFHGDL DVWIHO
 $SHODL FRPDQGD )LOH | 2SHQ (VWH DILDW IHUHDVWUDGHGLDORJ 2SHQ nQ FDUH WUHEXLH V SUHFL]DL
SDUDPHWULL FDUH LGHQWLILF ILLHUXO &HUHUH SH FDUH GRULL VO GHVFKLGHL GLVFXO SH FDUH VH DIO
ILLHUXO IROGHUXO GH SH GLVFXO UHVSHFWLY SUHFXP L QXPHOH ILLHUXOXL 
 3HQWUX D GHVIXUD OLVWD DVFXQV /RRN LQ DFLRQDL EXWRQXO VXE IRUP GH VJHDW nQ MRV FDUH VH
DIO nQ SDUWHD GUHDSW D OLVWHL DVFXQVH VDX DSVDL FRPELQDLD GH WDVWH $OWL $OHJHL GLQ OLVW
XQLWDWHD GH GLVF DSRL IROGHUXO 'RFXPHQWH nQ FDUH VH DIO GRFXPHQWXO &HUHUH

 &hQG DSDUH nQ FKHQDUXO GH MRV LFRQXO GH ILLHU FX QXPHOH &HUHUH DFLRQDL GH GRX RUL FXUVRUXO
PRXVHXOXL SH HO GXEOX FOLF 'DF QX DYHL nQGHPhQDUH OD IRORVLUHD PRXVHXOXL SHQWUX GXEOX
FOLF DFLRQDL QXPDL R GDW PRXVHXO SH LFRQXO GRFXPHQWXOXL &HUHUH VDX IRORVLL WDVWHOH
VJHL SHQWUX D SR]LLRQD FXUVRUXO SH GRFXPHQWXO &HUHUH &hQG LFRQXO GRFXPHQWXOXL &HUHUH
HVWH VHOHFWDW LHVH nQ HYLGHQ SULQ FXORDUH VDX VWUOXFLUH DSVDL WDVWD (QWHU SHQWUX D nQFUFD
GRFXPHQWXO $SDUH LPHGLDW R IHUHDVWUGRFXPHQW FDUH FRQLQH GRFXPHQWXO &HUHUH

([HPSOX 'RFXPHQWH VLPSOH FRQWLQXDUH


&UHDL XQ GRFXPHQW DVHPQWRU

'DF YUHL V FUHDL XQ GRFXPHQW DVHPQWRU FX FHO SH FDUH ODL GHVFKLV FDUH V FRQLQ R FHUHUH
SHQWUX FROHJXO GXPQHDYRDVWU FDUH VH QXPHWH 0DUFHO SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 'HVFKLGHL GRFXPHQWXO &HUHUH GH SH GLVF GDF QX HVWH GHVFKLV GHMD

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

32

 $SHODL FRPDQGD )LOH | 6DYH $V SHQWUX D IDFH R FRSLH D DFHVWXL GRFXPHQW FX DOW QXPH

 $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 6DYH $V nQ FDUH WUHEXLH V SUHFL]DL SDUDPHWULL GH VDOYDUH ,QWURGXFHL


QXPHOH QRXOXL GRFXPHQW GH H[HPSOX &HUHUH 0DUFHO DSRL DFLRQDL EXWRQXO 6DYH
 'RFXPHQWXO &HUHUH HVWH nQFKLV LPHGLDW nQ IHUHDVWUD FXUHQW ILLQG SUH]HQW XQ QRX GRFXPHQW FX
QXPHOH &HUHUH 0DUFHO FDUH DSDUH nQ DQWHWXO IHUHVWUHL )RORVLL FXUVRUXO GH HGLWDUH SHQWUX D
PRGLILFD WH[WXO QRXOXL GRFXPHQW QXPHOH IXQFLD HWF 
 &hQG DL WHUPLQDW GH IFXW PRGLILFULOH VDOYDL nQF R GDW QRXO GRFXPHQW DSRL nQFKLGHL
IHUHDVWUDGRFXPHQW

& &XP DYHL DFFHV UDSLG OD ILLHUH"

'DF DYHL FhWHYD ILLHUH SH GLVF WUHEXLH V FXQRDWHL IDFLOLWLOH SH FDUH SURJUDPXO :RUG YL OH
RIHU SHQWUX D RELQH DFFHV UDSLG OD DQXPLWH ILLHUH 'H IDSW WLPSXO GH DFFHV DO SURJUDPXOXL :RUG 
OD ILLHUH HVWH DFHODL GDU FhWLJDL WLPS SULQ IDSWXO F FHUHUHD GXPQHDYRDVWU GH DFFHV HVWH PDL
VLPSO

&XP WUHFHL GH OD XQ GRFXPHQW OD DOWXO "


'DF DYHL PDL PXOWH GRFXPHQWH GHVFKLVH WUHFHUHD GH OD XQ GRFXPHQW OD DOWXO VH IDFH FX DMXWRUXO
PHQLXOXL :LQGRZ Q SDUWHD GH MRV D DFHVWXL PHQLX VH DIO OLVWD GRFXPHQWHORU GHVFKLVH GLQ FDUH SXWHL
DOHJH GRFXPHQWXO SH FDUHO GRULL nQ IHUHDVWUD FXUHQW IRORVLQG FRPDQGD :LQGRZ _ QXPHGHILLHU

Q LPDJLQHD GH PDL VXV VH YHGH F VXQW GHVFKLVH ILLHUHOH &HUHUH FDUH DUH SUHIL[XO L &HUHUH
0DUFHO FDUH DUH SUHIL[XO L &HUHUH 0LUFHD FDUH DUH SUHIL[XO 3UHIL[XO HVWH PDUFDW GHRDUHFH
GRFXPHQWXO DVRFLDW HVWH nQ IHUHDVWUD FXUHQW 'DF YUHL V OXFUDL FX SULPXO GRFXPHQW DGLF FX
&HUHUH DOHJHLO GLQ PHQLXO :LQGRZ VDX DSVDL WDVWD SUHIL[XO VXEOLQLDW 

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

33

&XP GHVFKLGHL PDL UHSHGH GRFXPHQWH FX FDUH DL PDL OXFUDW "


Q SDUWHD GH MRV D PHQLXOXL )LOH VH DIO QXPHOH XOWLPHORU GRFXPHQWH FX FDUH DL OXFUDW nQ XOWLPHOH
VHVLXQL 'DF ILLHUXO GXPQHDYRDVWU VH DIO SULQWUH DFHVWH QXPH L DUH DFHOHDL FRRUGRQDWH GH
ORFDOL]DUH DFHHDL FDOH GH DFFHV DWXQFL SXWHL DOHJH DFHO QXPH FD SH R RSLXQH GLQ PHQLXO )LOH
IRORVLQG FRPDQGD )LOH _ QXPHGHILLHU

&

&XP nQFKLGHL XQ ILLHU"

'XS FH DL WHUPLQDW GH FUHDW VDX GH PRGLILFDW XQ GRFXPHQW WUHEXLH VO nQFKLGHL nQDLQWH GH D SUVL
SURJUDPXO :RUG L GH D nQFKLGH FDOFXODWRUXO 'DF DYHL GHVFKLVH PDL PXOWH GRFXPHQWH XQHRUL
WUHEXLH V nQFKLGHL R SDUWH GLQ HOH GLQ FDX]D UHVXUVHORU OLPLWDWH GH PHPRULH LQWHUQ 7UHEXLH V ILH
GHVFKLVH GRDU GRFXPHQWHOH DVXSUD FURUD RSHUDL nQ PRPHQWXO UHVSHFWLY
3HQWUX D nQFKLGH XQ GRFXPHQW SXWHL IRORVL XQXO GLQ XUPWRDUHOH SURFHGHH

D &X DMXWRUXO PRXVHXOXL

$FLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL DVXSUD LFRQXOXL FDUH VH DIO nQ FROXO GLQ


VWhnga-sus DO IHUHVWUHL nQ FDUH VH DIO GRFXPHQWXO SH FDUH YUHL V-l nQFKLGHL
(fereastra trebuie s fie activ) 6H GHVIRDU LPHGLDW SH YHUWLFDO XQ
PHQLX ORFDO FX RSHUDLL DVXSUD IHUHVWUHORU GLQ FDUH DOHJHL &ORVH

E &X DMXWRUXO PHQLXOXL


'DF DYHL GHVFKLVH PDL PXOWH GRFXPHQWH DVLJXUDLY F GRFXPHQWXO SH FDUH YUHL VO
nQFKLGHL HVWH nQ IHUHDVWUD DFWLY DGLF nQ IHUHDVWUD nQ FDUH HVWH SUH]HQW FXUVRUXO GH HGLWDUH
'DF QX HVWH DFWLY IRORVLL FRPDQGD :LQGRZ _ QXPHGHILLHU SHQWUX D DFWLYD IHUHDVWUD
GRFXPHQW nQ FDUH VH DIO ILLHUXO SH FDUH YUHL VO nQFKLGHL
$SHODL FRPDQGD )LOH _ &ORVH

'XS FH DL ODQVDW R RSHUDLH GH nQFKLGHUH SURJUDPXO :RUG UHDFLRQHD] GLIHULW nQ IXQFLH GH


VWDUHD nQ FDUH VH DIO GRFXPHQWXO SH FDUH YUHL VO nQFKLGHL
'DF GRFXPHQWXO QX D PDL IRVW PRGLILFDW GXS XOWLPD RSHUDLH GH VDOYDUH HO HVWH nQFKLV LPHGLDW
LDU IHUHDVWUD DVRFLDW OXL GLVSDUH GH SH HFUDQ
'DF GRFXPHQWXO D VXIHULW PRGLILFUL GXS XOWLPD RSHUHLH GH VDOYDUH DSDUH R IHUHDVWUGHGLDORJ
nQ FDUH YL VH SXQH nQWUHEDUHD GDF YUHL V VDOYDL GRFXPHQWXO PRGLILFDW nQDLQWH GH D IL nQFKLV
'DF PRGLILFULOH IFXWH VXQW LPSRUWDQWH L WUHEXLH V ILH
VDOYDWH DFLRQDL EXWRQXO <HV nQ FD] FRQWUDU DFLRQDL
EXWRQXO 1R LDU GDF QX PDL YUHL V nQFKLGHL GRFXPHQWXO
DFLRQDL EXWRQXO &DQFHO FDUH HVWH HFKLYDOHQW FX WDVWD
(VF 3URJUDPXO :RUG UHDFLRQHD] nQ IHOXO XUPWRU
FhQG DFLRQDL XQXO GLQ FHOH WUHL EXWRDQH
&DQFHO )HUHDVWUDGHGLDORJ GLVSDUH LPHGLDW LDU
GRFXPHQWXO UPhQH GHVFKLV 3XWHL IDFH nQ FRQWLQXDUH RSHUDLL GH HGLWDUH DVXSUD OXL
1R )HUHDVWUDGHGLDORJ HVWH nQFKLV LPHGLDW DSRL HVWH nQFKLV L GRFXPHQWXO IU D IL VDOYDW
,QIRUPDLLOH GLQ PHPRULD LQWHUQ FDUH DSDULQ GRFXPHQWXOXL nQFKLV VXQW SLHUGXWH 'DF
GRFXPHQWXO H[LVW nQ PHPRULD H[WHUQ VH SVWUHD] IRUPD SH FDUH D DYXWR GXS XOWLPD
VDOYDUH VDX nQ PRPHQWXO GHVFKLGHULL GDF QX VD IFXW QLFL R VDOYDUH 
<HV 3URJUDPXO :RUG nQFHDUF V VDOYH]H GRFXPHQWXO 3RW DSUHD XUPWRDUHOH VLWXDLL
'DF GRFXPHQWXO SH FDUH YUHL VO VDOYDL H[LVW nQ PHPRULD H[WHUQ DGLF GRFXPHQWXO
D IRVW GHVFKLV GH SH GLVF QRXD VD IRUP GLQ PHPRULD LQWHUQ HVWH VDOYDW SHVWH FHD GLQ
PHPRULD H[WHUQ FDUH VH SLHUGH

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

34

'DF GRFXPHQWXO SH FDUH YUHL VO VDOYDL QX H[LVW nQ PHPRULD H[WHUQ DSDUH
IHUHDVWUDGHGLDORJ 6DYH $V nQ FDUH WUHEXLH V SUHFL]DL SDUDPHWULL GH VDOYDUH GLVFXO
IROGHUXO L QXPHOH ILLHUXOXL

1X LQHL GHVFKLVH PDL PXOWH GRFXPHQWH GDF QX DYHL QHYRLH GH HOH GHRDUHFH RFXS
PHPRULD LQWHUQ GHJHDED 3HQWUX D YHGHD GDF QX DL XLWDW GHVFKLVH DQXPLWH GRFXPHQWH
GHVIXUDL PHQLXO :LQGRZ 'DF DFHVW PHQLX FRQLQH nQ SDUWHD LQIHULRDU XQ GRFXPHQW
FX FDUH QX OXFUDL nQ PRPHQWXO UHVSHFWLY VHOHFWDL QXPHOH OXL GLQ PHQLX SHQWUX D Y FRPXWD SH HO nQ
IHUHDVWUD DFWLY DSRL nQFKLGHL IHUHDVWUD DFWLY PDL DOHV GDF UHVXUVHOH GH PHPRULH LQWHUQ Y VXQW
OLPLWDWH

& &XP Y GHSODVDL SH XQ GRFXPHQW :RUG "


,PHGLDW FH DL GHVFKLV XQ GRFXPHQW :RUG LQGLIHUHQW GDF HVWH XQ GRFXPHQW QRX VDX XQXO FDUH H[LVW
SH GLVF DFHVWXL GRFXPHQW L VH DVRFLD] R IHUHDVWUGRFXPHQW nQ FDUH H[LVW L XQ FXUVRU GH HGLWDUH FDUH
ShOShLH $FHVW FXUVRU LQGLF ORFXO nQ FDUH YHL IDFH XUPWRDUHD RSHUDLH GH HGLWDUH DVXSUD
GRFXPHQWXOXL )RORVLQG WDVWDWXUD VDX PRXVHXO SXWHL V Y GHSODVDL SH XQ GRFXPHQW VFKLPEhQG
SR]LLD FXUVRUXOXL nQ FDGUXO GRFXPHQWXOXL

QWUXQ GRFXPHQW QRX FDUH HVWH JRO QX SXWHL GHSODVD FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ MRV VDX OD
GUHDSWD 3HQWUX DO GHSODVD OD GUHDSWD WUHEXLH V LQWURGXFHL FhWHYD VSDLL LDU SHQWUX DO
GHSODVD nQ MRV WUHEXLH V LQWURGXFHL OLQLL JRDOH SULQ DSVDUHD WDVWD (QWHU

&XP Y GHSODVDL FX DMXWRUXO WDVWHORU "


3XWHL V Y GHSODVDL nQ GRFXPHQW SH YHUWLFDO nQWUH nQFHSXWXO L VIhULWXO GRFXPHQWXOXL LDU SH
RUL]RQWDO nQWUH PDUJLQHD GUHDSW L PDUJLQHD VWhQJ &X WDVWHOH GH GLUHFLH Y SXWHL GHSODVD
FDUDFWHU FX FDUDFWHU OD GUHDSWD VDX OD VWhQJD LDU FX WDVWHOH GH GLUHFLH Y SXWHL GHSODVD OLQLH FX
OLQLH nQ VXV VDX nQ MRV 1X SXWHL GHSODVD FXUVRUXO GH HGLWDUH PDL MRV GH VIhULWXO GRFXPHQWXOXL FKLDU
GDF GRFXPHQWXO HVWH JRO L H[LVW VSDLX GHVWXO nQ IHUHDVWUD DVRFLDW 3HQWUX D UHXL V Y GHSODVDL nQ
MRV nQWUXQ GRFXPHQW JRO LQWURGXFHL OLQLL JRDOH FX WDVWD (QWHU
'HRDUHFH GLPHQVLXQHD HFUDQXOXL SH FDUHO IRORVLL HVWH OLPLWDW IHUHDVWUDGRFXPHQW QX HVWH GHVWXO GH
PDUH SHQWUX D YHGHD OD XQ PRPHQW GDW nQWUHJ GRFXPHQWXO 'H DFHHD VXQW QHFHVDUH PHWRGH GH
SDUFXUJHUH PDL UDSLGH SHQWUX D DMXQJH nQWUXQ WLPS VFXUW nQ RULFH SDUWH D GRFXPHQWXOXL 7DVWHOH 3J8S
L 3J'Q Y SHUPLW GHSODVDUHD nQ VXV UHVSHFWLY nQ MRV FX GLPHQVLXQHD XQXL HFUDQ LDU FRPELQDLLOH GH
WDVWH &WUO3J8S L &WUO3J'Q Y SHUPLW GHSODVDUHD OD VWhQJD UHVSHFWLY OD GUHDSWD FX GLPHQVLXQHD
XQXL HFUDQ 7DVWD +RPH PXW FXUVRUXO OD nQFHSXWXO OLQLHL FXUHQWH LDU WDVWD (QG OD VIhULWXO OLQLHL
FXUHQWH &RPELQDLD GH WDVWH &WUO+RPH Y DGXFH OD nQFHSXWXO GRFXPHQWXOXL LDU FRPELQDLD GH WDVWH
&WUO(QG OD VIhULWXO GRFXPHQWXOXL

&XP IRORVLL OLQLLOH GH GHSODVDUH "


3XWHL RELQH R GHSODVDUH PDL UDSLG DFLRQhQG FXUVRUXO PRXVHXOXL DVXSUD OLQLHL GH GHSODVDUH
YHUWLFDO VLWXDW OD PDUJLQHD GUHDSW D IHUHVWUHL 8QHRUL HVWH QHFHVDU V Y GHSODVDL SH RUL]RQWDO L nQ
DFHVW FD] DFLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL DVXSUD OLQLHL GH GHSODVDUH RUL]RQWDO FDUH VH DIO OD PDUJLQHD
GH MRV D IHUHVWUHL Q ILJXULOH XUPWRDUH VXQW LQGLFDWH FHOH GRX OLQLL GH GHSODVDUH DOH IHUHVWUHL SUHFXP
L DQXPLWH EXWRDQH L LQWHUYDOH GH SH DFHVWH OLQLL GH GHSODVDUH SULQ DFLRQDUHD FURUD RELQHL DQXPLWH
GHSODVUL SH YHUWLFDO VDX SH RUL]RQWDO

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

35

Linia de deplasare orizontal

Pentru deplasri pe orizontal, acionai cursorul mouse-ului nn anumite puncte i intervale ale liniei
de deplasare orizontal, aa cum este indicat nn figura de mai jos.

Linia de deplasare vertical

Pentru deplasri pe vertical, acionai cursorul mouse-ului nn


anumite puncte i intervale ale liniei de deplasare vertical, aa
cum este indicat nn figura alturat. 7RWXL WUHEXLH SUHFL]DW IDSWXO
F DFLRQhQG DVXSUD OLQLLORU GH GHSODVDUH SDUFXUJHL GRFXPHQWXO
IU V PRGLILFDL SR]LLD FXUVRUXOXL GH HGLWDUH $FHVW FXUVRU SRDWH
V DMXQJ XQGHYD nQ DIDUD SULL GLQ GRFXPHQW FDUH VH YHGH nQ
IHUHDVWU LDU OD SULPD DWLQJHUH D XQHL WDVWH UHGHYLQH YL]LELO nQ
IHUHDVWU SRULXQHD GLQ GRFXPHQW nQ FDUH HVWH FXUVRUXO 3HQWUX D
HYLWD DFHVW OXFUX GXS FH DL HIHFWXDW R SDUFXUJHUH nQ GRFXPHQW FX
DMXWRUXO OLQLLORU GH GHSODVDUH WUHEXLH V DFLRQDL FXUVRUXO
PRXVHXOXL SH SR]LLD nQ FDUH GRULL V VH WUDQVIHUH FXUVRUXO GH
HGLWDUH Q DFHVW FD] YD UPhQH YL]LELO QRXD SR]LLH nQ FDUH D DMXQV
FXUVRUXO GH HGLWDUH

&XP Y GHSODVDL FX DMXWRUXO FRPHQ]LL *R 7R "


'DF YUHL V Y GHSODVDL UDSLG nQ FDGUXO XQXL GRFXPHQW OD R LQW SUHFLV SXWHL V R LQGLFDL IRORVLQG
FRPDQGD (GLW _ *R 7R $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ )LQG DQG 5HSODFH FDUH DUH nQ SDUWHD VXSHULRDU
PDL PXOWH EXWRDQH $FLRQDL EXWRQXO *R 7R SHQWUX D DSUHD nQ IHUHDVWU IDFLOLWL FDUH V Y SHUPLW
V SUHFL]DL XQGH YUHL V GHSODVDL FXUVRUXO nQ GRFXPHQW Q OLVWD *R 7R :KDW SXWHL DOHJH

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

36

3DJH GDF YUHL V Y GHSODVDL OD R DQXPLW SDJLQ ,QWURGXFHL QXPUXO SDJLQLL UHVSHFWLYH nQ
FhPSXO (QWHU SDJH QXPEHU
6HFWLRQ GDF YUHL V Y GHSODVDL OD R DQXPLW VHFLXQH ,QWURGXFHL QXPUXO VHFXQLL UHVSHFWLYH
nQ FhPSXO (QWHU VHFWLRQ QXPEHU
/LQH GDF YUHL V Y GHSODVDL OD R DQXPLW OLQLH GLQ GRFXPHQW ,QWURGXFHL QXPUXO OLQLHL
UHVSHFWLYH nQ FhPSXO (QWHU OLQH QXPEHU
%RRNPDUN GDF YUHL V Y GHSODVDL OD XQ DQXPLW VHPQ GH FDUWH SUH]HQW nQ GRFXPHQW Q
FhPSXO (QWHU ERRNPDUN QDPH LQWURGXFHL QXPHOH VHPQXOXL GH FDUWH VDX DOHJHL DFHVW QXPH GLQ
OLVWD DVFXQV DVRFLDW
&RPPHQW GDF YUHL V Y GHSODVDL OD XQ DQXPLW FRPHQWDULX SUH]HQW nQ GRFXPHQW Q FhPSXO
(QWHU UHYLHZHUV QDPH LQWURGXFHL QXPHOH FRPHQWDULXOXL VDX DOHJHL DFHVW QXPH GLQ OLVWD
DVFXQV DVRFLDW
)RRWQRWH VDX (QGQRWH GDF YUHL V Y GHSODVDL OD R DQXPLW QRW GH VXEVRO VDX OD QRWD ILQDO
Q FhPSXO (QWHU IRRWQRWH HQGQRWH QXPEHU LQWURGXFHL QXPUXO QRWHL GH VXEVRO VDX D QRWHL
ILQDOH 
)LHOG GDF YUHL V Y GHSODVDL OD XQ DQXPLW FhPS SUH]HQW nQ GRFXPHQW ,QWURGXFHL QXPHOH
FhPSXOXL VDX DOHJHL DFHVW QXPH GLQ OLVWD DVFXQV (QWHU ILHOG QDPH
7DEOH GDF YUHL V Y GHSODVDL OD XQ DQXPLW WDEHO GLQ GRFXPHQW ,QWURGXFHL QXPUXO WDEHOXOXL
UHVSHFWLY nQ FhPSXO (QWHU WDEOH QXPEHU
*UDSKLF GDF YUHL V Y GHSODVDL OD XQ DQXPLW JUDILF GLQ GRFXPHQW ,QWURGXFHL QXPUXO
JUDILFXOXL UHVSHFWLY nQ FhPSXO (QWHU JUDSKLF QXPEHU
(TXDWLRQ GDF YUHL V Y GHSODVDL OD R DQXPLW HFXDLH GLQ GRFXPHQW ,QWURGXFHL QXPUXO
HFXDLHL UHVSHFWLYH nQ FhPSXO (QWHU HTXDWLRQ QXPEHU
2EMHFW GDF YUHL V Y GHSODVDL OD XQ DQXPLW RELHFW SUH]HQW nQ GRFXPHQW Q FhPSXO (QWHU
REMHFW QDPH LQWURGXFHL QXPHOH RELHFWXOXL VDX DOHJHL DFHVW QXPH GLQ OLVWD DVFXQV DVRFLDW
+HDGLQJ GDF YUHL V Y GHSODVDL OD XQ DQXPLW DQWHW SUH]HQW nQ GRFXPHQW Q FhPSXO (QWHU
KHDGLQJ QDPH LQWURGXFHL QXPHOH DQWHWXOXL VDX DOHJHL DFHVW QXPH GLQ OLVWD DVFXQV DVRFLDW

F
F

'DF GHVWLQDLD HVWH GHVHPQDW SULQWUR YDORDUH QXPHULF SDJLQD VHFLXQH OLQLH WDEHO
JUDILF HFXDLH SXWHL V LQGLFDL YDORDUHD DEVROXW D DFHVWXL HOHPHQW VDX YDORDUHD
UHODWLY OD SR]LLD FXUHQW SULQWUXQ QXPU FX VHPQ nQ IHOXO XUPWRU
Q nQVHPQ SHVWH Q HOHPHQWH OD GUHDSWD L nQ MRV
Q nQVHPQ SHVWH Q HOHPHQWH OD VWhQJD L nQ VXV

)RORVLL EXWRDQHOH 1H[W L 3UHYLRXV SHQWUX D SDUFXUJH nQ RUGLQH VHFYHQLDO SDV FX SDV
nQDLQWH L nQDSRL HOHPHQWHOH GH WLSXO SH FDUH ODL DOHV nQ OLVWD *R 7R :KDW 'XS FH DL
SUHFL]DW GHVWLQDLD DFLRQDL EXWRQXO &ORVH &XUVRUXO GH HGLWDUH VH GHSODVHD] LPHGLDW OD
GHVWLQDLD SUHFL]DW FDUH GHYLQH YL]LELO nQ IHUHDVWUD FXUHQW

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

37

&XP Y GHSODVDL FX DMXWRUXO EXWRDQHORU %URZVH "

2IILFH Y RIHU XQ VHW GH EXWRDQH %URZVH FDUH Y DMXW V Y GHSODVDL SULQ GRFXPHQWXO
FXUHQW $FHVWH EXWRDQH VH JVHVF OD SDUWHD LQIHULRDU D OLQLHL GH GHSODVDUH YHUWLFDO DD FXP
VH YHGH nQ ILJXUD GH PDL MRV

%XWRDQHOH %URZVH Y DMXW V ORFDOL]DL GLIHULWH WLSXUL GH RELHFWH nQ GRFXPHQWXO FXUHQW 3HQWUX D IRORVL
DFHVWH EXWRDQH SURFHGDL DVWIHO
 $FLRQDL EXWRQXO 6HOHFW %URZVH 2EMHFW GLQ PLMORF SHQWUX D DILD PHQLXO GLQ ILJXUD XUPWRDUH
 $OHJHL GLQ PHQLX WLSXO RELHFWXOXL SH FDUH nO FXWDL

 $FLRQDL XQXO GLQ FHOH GRX EXWRDQH %URZVH


v 3UHYLRXV )LQG *R7R SHQWUX D Y GHSODVD OD RELHFWXO SUHFHGHQW
v 1H[W )LQG *R7R SHQWUX D Y GHSODVD OD RELHFWXO XUPWRU

7LSXO RELHFWXOXL SH FDUH nO FXWDL UPhQH YDODELO ShQ FhQG DOHJHL XQ DOW WLS GH RELHFW FX
DMXWRUXO EXWRQXOXL 6HOHFW %URZVH 2EMHFW

& &XP IRORVLL UHHDXD ,QWHUQHW nQ :RUG "

+LSHUOHJWXULOH VXQW R IDFLOLWDWH QRX LQWURGXV nQ 2IILFH FDUH Y DMXW V Y GHSODVDL L
SULQ GRFXPHQWH :RUG 2 KLSHUOHJWXU FRQHFWHD] XQ IUDJPHQW GH WH[W GLQWUXQ GRFXPHQW
:RUG FX R DOW DGUHV $FHDVW DGUHV VH SRDWH DIOD nQ DFHODL GRFXPHQW :RUG nQ DOW
GRFXPHQW :RUG nQWUXQ DOW GRFXPHQW FUHDW FX DOW SURJUDP VDX FKLDU SH ,QWHUQHW &hQG DFLRQDL FX
PRXVHXO DVXSUD IUDJPHQWXOXL GH WH[W FDUH FRQLQH R KLSHUOHJWXU :RUG Y DGXFH SH HFUDQ
FRQLQXWXO GRFXPHQWXOXL GH OD DGUHVD OD FDUH HVWH FRQHFWDW KLSHUOHJWXUD

&XP FUHDL R KLSHUOHJWXU nQWUXQ GRFXPHQW :RUG "


3HQWUX D FUHD R KLSHUOHJWXU nQ GRFXPHQWXO FXUHQW SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL IUDJPHQWXO GH WH[W FUXLD YUHL V, DVRFLDL R KLSHUOHJWXU VDX SXU L VLPSOX SR]LLRQDL
FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ ORFXO XQGH YUHL V LQVHUDL R KLSHUOHJWXU
 'HVFKLGHL IHUHDVWUDGHGLDORJ ,QVHUW +\SHUOLQN HIHFWXhQG XQD GLQ XUPWRDUHOH DFLXQL
$SHODL FRPDQGD ,QVHUW _ +\SHUOLQN

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

38

$FLRQDL EXWRQXO ,QVHUW +\SHUOLQN GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG


 Q FhPSXO /LQN WR ILOH RU 85/ LQWURGXFHL FDOHD VSUH GRFXPHQWXO RELHFW DGLF VSUH ILLHUXO SH
FDUH YUHL VO GHVFKLGHL FhQG DFLRQDL SH KLSHUOHJWXU VDX DGUHVD 85/ GH SH ,QWHUQHW OD FDUH
YUHL V DMXQJHL SULQ DFHDVW KLSHUOHJWXU 'H H[HPSOX GDF YUHL V DMXQJHL OD SDJLQD :HE D
ILUPHL 0LFURVRIW LQWURGXFHL DGUHVD 85/ KWWSZZZPLFURVRIWFRP 'DF YUHL V DOHJHL FDOHD
VSUH GRFXPHQWXO RELHFW VDX DGUHVD 85/ D SDJLQLL :HE RELHFW IRORVLL EXWRQXO %URZVH GLQ
SDUWHD GUHDSW D OLVWHL DVFXQVH 'DF YUHL V IRORVLL DGUHVH UHODWLYH OD IROGHUXO nQ FDUH VH DIO
GRFXPHQWXO FXUHQW DFWLYDL FRPXWDWRUXO 8VH UHODWLYH SDWK IRU K\SHUOLQN
 'DF YUHL FD KLSHUOHJWXUD V VH DVRFLH]H FX XQ DQXPLW ORF GLQ GRFXPHQWXO RELHFW DFLRQDL
EXWRQXO %URZVH FDUH VH DIO nQ GUHDSWD FhPSXOXL 1DPHG ORFDWLRQ LQ ILOH RSWLRQDO L DOHJHL
ORFXO GRULW GLQ OLVWD DILDW 8Q DVHPHQHD ORF SRDWH V ILH SUHFL]DW SULQ QXPHOH XQXL VHPQ GH FDUWH
ERRNPDUN %LQHnQHOHV F DFHVW VHPQ GH FDUWH WUHEXLH V H[LVWH V ILH FUHDW nQ SUHDODELO nQ
GRFXPHQWXO RELHFW

 QFKHLDL IHUHDVWUDGHGLDORJ FX EXWRQXO 2.


'DF DL VHOHFWDW XQ IUDJPHQW GH WH[W OD SDVXO :RUG FRQYHUWHWH DFHO IUDJPHQW nQ WH[W GH
KLSHUOHJWXU 'DF QX DL VHOHFWDW XQ IUDJPHQW GH WH[W VH LQVHU nQ SR]LLD FXUVRUXOXL XQ WH[W GH
KLSHUOHJWXU LPSOLFLW FDUH FRQVW nQ FDOHD VSUH ILLHUXO RELHFW VDX GLQ DGUHVD 85/ VSUH SDJLQD :HE
GH SH ,QWHUQHW LQIRUPDLH SH FDUH DL LQWURGXVR nQ FhPSXO /LQN WR ILOH RU 85/ 7H[WXO GH
KLSHUOHJWXU YD IL DILDW FX VWLOXO GH FDUDFWHUH SH FDUH ODL DOHV SHQWUX +\SHUOLQN nQ PRG LPSOLFLW
VWLOXO SHQWUX +\SHUOLQN DILHD] WH[W DOEDVWUX VXEOLQLDW GDU SXWHL V PRGLILFDL DFHVW VWLO GDF GRULL 

&XP IRORVLL R KLSHUOHJWXU nQWUXQ GRFXPHQW :RUG "


'DF SOLPEDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SHVWH WH[WXO GH KLSHUOHJWXU DFHVW FXUVRU nL VFKLPE IRUPD nQWUR
PhQ DOWXUL GH FDUH DSDUH FDOHD ShQ OD GRFXPHQWXO RELHFW VDX DGUHVD 85/ VSUH SDJLQD :HE RELHFW
3HQWUX D DMXQJH OD ORFXO GH GHVWLQDLH DVRFLDW XQHL KLSHUOHJWXUL SURFHGDL DVWIHO
 3OLPEDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SHVWH WH[WXO GH KLSHUOHJWXU SHQWUX D YHULILFD GDF GHVWLQDLD HVWH
FHD OD FDUH YUHL V DMXQJHL
 &hQG FXUVRUXO PRXVHXOXL VH WUDQVIRUP nQWUR PhQ DFLRQDL EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL 3H
HFUDQ DSDUH LPHGLDW GRFXPHQWXO DVRFLDW KLSHUOHJWXULL $FHVW GRFXPHQW SRDWH IL
8Q GRFXPHQW :RUG Q DFHVW FD] SURJUDPXO :RUG GHVFKLGH SXU L VLPSOX GRFXPHQWXO
UHVSHFWLY
8Q GRFXPHQW FUHDW FX DOW SURJUDP Q DFHVW FD] SURJUDPXO :RUG ODQVHD] SURJUDPXO
SULQ FDUH D IRVW FUHDW GRFXPHQWXO UHVSHFWLY L GHWHUPLQ DFHVW SURJUDP V GHVFKLG
GRFXPHQWXO
2 SDJLQ :HE GH SH ,QWHUQHW Q DFHVW FD] SURJUDPXO :RUG ODQVHD] XQ EURZVHU SHQWUX
,QWHUQHW L nO GHWHUPLQ V GHVFKLG SDJLQD :HE UHVSHFWLY

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

39

&XP IRORVLL OLQLD FX LQVWUXPHQWH :HE "

&hQG IDFHL SULPXO DFFHV OD R KLSHUOHJWXU :RUG DILHD] DXWRPDW OLQLD FX LQVWUXPHQWH
:HE QWUXFhW nQ ILHFDUH ORF SH FDUHO YL]LWDL GRFXPHQW VDX SDJLQ :HE SRW V H[LVWH VDX
SXWHL V FUHDL DOWH KLSHUOHJWXUL nQ ILQDO SXWHL V RELQHL R VWUXFWXU GH KLSHUOHJWXUL VXE
IRUPD XQXL JUDI RULHQWDW FDUH Y DMXW V Y SOLPEDL SULQ GLIHULWH ORFXUL GRFXPHQWH VDX SDJLQL :HE 
/LQLD FX LQVWUXPHQWH :HE Y DMXW V Y SOLPEDL FX XXULQ nQDLQWH L nQDSRL SULQ ORFXULOH SH FDUH
OHDL YL]LWDW GHMD IU V DSHODL GLUHFW OD KLSHUOHJWXUL Q ILJXUD XUPWRDUH VH YHGH DFHDVW OLQLH FX
LQVWUXPHQWH :HE FDUH SH OhQJ EXWRDQHOH FDUH Y DMXW V QDYLJDL SH ,QWHUQHW VDX SULQ GRFXPHQWH
PDL DUH R OLVW DVFXQV SHQWUX IROGHUXO )DYRULWHV R OLVW DVFXQV SHQWUX FRPHQ]L GH VDOW SUHFXP L R
OLVW DVFXQV SHQWUX DGUHVHOH SH FDUH OH SXWHL YL]LWD

([HPSOX &UHDL R KLSHUOHJWXU nQWUXQ GRFXPHQW


:RUG 

Q DFHVW H[HPSOX YHL FUHD R KLSHUOHJWXU nQ GRFXPHQWXO &HUHUH SH FDUH ODL VDOYDW nQ IROGHUXO
'RFXPHQWH 3ULQ DFHDVW KLSHUOHJWXU YHL IDFH R FRQH[LXQH nQWUH QXPHOH VRFLHWLL FRPHUFLDOH

6& ,]YRUXO 65/ L GRFXPHQWXO $GHYHULQWD GLQ FDUH UH]XOW F VXQWHL DQJDMDW OD DFHDVW
VRFLHWDWH 3HQWUX DFHDVWD SDUFXUJHL XUPWRULL SDL

 'HVFKLGHL GRFXPHQWXO &HUHUH GLQ IROGHUXO 'RFXPHQWH


 6HOHFWDL QXPHOH VRFLHWLL FRPHUFLDOH 6& ,]YRUXO 65/ FDUH YD IL WH[W GH KLSHUOHJWXU
 $FLRQDL EXWRQXO ,QVHUW +\SHUOLQN GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG VDX DSHODL

FRPDQGD ,QVHUW | +\SHUOLQN SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ ,QVHUW +\SHUOLQN

 Q FhPSXO /LQN WR ILOH RU 85/ LQWURGXFHL QXPHOH GH ILLHU $GHYHULQWDGRF QWUXFhW DFHVW ILLHU
VH DIO nQ IROGHUXO FXUHQW QX WUHEXLH LQWURGXV FDOHD FRPSOHW ShQ OD HO
 $FLRQDL EXWRQXO 2.
'DF SR]LLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH KLSHUOHJWXUD FUHDW DSDUH XQ PHVDM FDUH FRLQH FDOHD
FRPSOHW ShQ OD ILLHUXO FDUH HVWH RELHFWXO KLSHUOHJWXULL 'DF DFLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL DVXSUD
KLSHUOHJWXULL VH GHVFKLGH ILLHUXO $GHYHULQWDGRF FDUH HVWH RELHFWXO KLSHUOHJWXULL

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

40

([ )RORVLL OLQLD FX LQVWUXPHQWH :HE SHQWUX D


QDYLJD SULQ GRFXPHQWH :RUG

&RQWLQXDL H[HPSOXO GH PDL VXV FRQVWUXLQG R UHHD GH KLSHUOHJWXUL nQ GRFXPHQWH :RUG 'H
H[HPSOX GDF DYHL XQ GRFXPHQW :RUG QXPLW )UDQD FDUH FXSULQGH LQIRUPDLL FX FDUDFWHU
WXULVWLF GHVSUH )UDQD FUHDL nQ GRFXPHQWXO &HUHUH nQF R KLSHUOHJWXU FDUH DVRFLD] FXYhQWXO 3DULV
FX GRFXPHQWXO )UDQD Q GRFXPHQWXO )UDQD SXWHL FUHD R KLSHUOHJWXU nQ FDUH OHJDL R DSDULLH D
FXYhQWXOXL 3DULV FX XQ GRFXPHQW :RUG nQ FDUH VH IDFH R GHVFULHUH D 3DULVXOXL &RQWLQXhQG nQ
DFHVW IHO SXWHL FUHD R UHHD RULFhW GH UDPLILFDW FX KLSHUOHJWXUL FDUH OHDJ nQWUH HOH PDL PXOWH
GRFXPHQWH :RUG %LQHnQHOHV F SXWHL FUHD KLSHUOHJWXUL L VSUH GRFXPHQWH FUHDWH FX DOWH SURJUDPH
2IILFH SUHFXP L VSUH DGUHVH 85/ GH SH ,QWHUQHW
'XS FH DL FUHDW UHHDXD GH KLSHUOHJWXUL SXWHL V QDYLJDL SULQ DFHDVW UHHD nQ IHOXO XUPWRU
 'HVFKLGHL GRFXPHQWXO &HUHUH
 $FLRQDL KLSHUOHJWXUD 3DULV SHQWUX D GHVFKLGH GRFXPHQWXO )UDQD
 Q GRFXPHQWXO )UDQD DFLRQDL KLSHUOHJWXUD 3DULV SHQWUX D GHVFKLGH GRFXPHQWXO 3DULV
 3HQWUX D UHYL]LWD GRFXPHQWHOH GHVFKLVH DFLRQDL EXWRDQHOH GH QDYLJDUH GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH
SHQWUX :HE
%DFN SHQWUX D IDFH XQ SDV nQDSRL nQ OLVWD GRFXPHQWHORU YL]LWDWH
)RUZDUG SHQWUX D IDFH XQ SDV nQDLQWH nQ OLVWD GRFXPHQWHORU YL]LWDWH

F
F

'XS FH DL IRORVLW R KLSHUOHJWXU SHQWUX D DMXQJH OD XQ GRFXPHQW RELHFW WH[WXO GH


KLSHUOHJWXU nL VFKLPE FXORDUHD SHQWUX D SXWHD GLVWLQJH KLSHUOHJWXULOH SH FDUH OHDL
YL]LWDW GH FHOH SH FDUH QX OHDL YL]LWDW
3XWHL DILD RULFhQG OLQLD FX LQVWUXPHQWH :HE DFLRQhQG EXWRQXO :HE 7RROEDU GLQ OLQLD
FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG VDX DSHOhQG FRPDQGD 9LHZ _ 7RROEDUV

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

40

 &XP RSHUDL DVXSUD XQXL WH[W "

& 0LMORDFH GH RSHUDUH DVXSUD WH[WXOXL


3HQWUX D RSHUD DVXSUD WH[WXOXL LQFOXV nQWUXQ GRFXPHQW SXWHL IRORVL XUPWRDUHOH PLMORDFH
v 7DVWDWXUD $QXPLWH WDVWH VDX FRPELQDLL GH WDVWH VXQW DVRFLDWH XQRU RSHUDLL SH FDUH OH SXWHL
HIHFWXD DVXSUD WH[WXOXL $FHVWH DVRFLHUL YRU IL SUH]HQWDWH OD PRPHQWXO RSRUWXQ SH PVXU FH YRU IL
SUH]HQWDWH GLIHULWH IDFLOLWL RIHULWH GH :RUG 
v 0HQLXUL Q SDUWHD VXSHULRDU D HFUDQXOXL VH DIO OLQLD FX PHQLXUL FDUH DUDW FD nQ ILJXUD GH PDL MRV

3HQWUX D GHVIXUD XQ PHQLX DFLRQDL FX PRXVHXO DVXSUD OXL VDX DSVDL FRPELQDLD GH WDVWH
$OWOLWHU XQGH FX OLWHU DP QRWDW OLWHUD VXEOLQLDW GLQ QXPHOH PHQLXOXL 2 SDUWH GLQ DFHVWH
PHQLXUL LQFOXG FRPHQ]L FDUH VXQW DVRFLDWH XQRU RSHUDLL SH FDUH OH SXWHL HIHFWXD DVXSUD WH[WXOXL
$FHVWH FRPHQ]L YRU IL SUH]HQWDWH OD PRPHQWXO RSRUWXQ
/LQLL FX LQVWUXPHQWH 3URJUDPXO :RUG DUH PDL PXOWH OLQLL FX LQVWUXPHQWH ILHFDUH OLQLH ILLQG
DOFWXLW GLQ RELHFWH JUDILFH DVRFLDWH FX R DQXPLW FDWHJRULH GH IDFLOLWL /D XQ PRPHQW VXQW DILDWH
SH HFUDQ L GLVSRQLELOH V ILH XWLOL]DWH GRDU R SDUWH GLQ DFHVWH OLQLL FX LQVWUXPHQWH DOHJHUHD ORU
ILLQG IFXW GH FWUH XWLOL]DWRU DGLF GH FWUH GXPQHDYRDVWU nQ IXQFLH GH QDWXUD GRFXPHQWXOXL OD
FDUH OXFUDL L GH RSHUDLLOH SH FDUH OH HIHFWXDL DVXSUD OXL nQ PRG LPSOLFLW VXQW DILDWH SH HFUDQ GRX
OLQLL FX LQVWUXPHQWH FDUH FRQLQ EXWRDQH DVRFLDWH IDFLOLWLORU IRORVLWH PDL IUHFYHQW OLQLD FX
LQVWUXPHQWH VWDQGDUG L OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW 0DL MRV VXQW DILDWH DFHVWH OLQLL FX
LQVWUXPHQWH SH FDUH OH YHL FXQRDWH IRDUWH UHSHGH GDF QX OH FXQRDWHL GHMD

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

41

)LHFDUH OLQLH FX LQVWUXPHQWH HVWH FD R WUXV FX VFXOH LQVWUXPHQWH FDUH Y VW OD nQGHPhQ L GLQ FDUH
SXWHL DOHJH VFXOD SRWULYLW SHQWUX D RSHUD DVXSUD HOHPHQWHORU GLQ GRFXPHQW )DFLOLWLOH SH FDUH YL OH
RIHU R OLQLH FX LQVWUXPHQWH OH SXWHL RELQH L GLQ OLQLD FX PHQLXUL 7RWXL nQ WLPS FH OLQLD FX
LQVWUXPHQWH Y VW OD nQGHPhQ SHQWUX D DSHOD R FRPDQG GLQ OLQLD FX PHQLXUL VXQW QHFHVDUL FHO SXLQ
GRL SDL %LQHnQHOHV GDF WLL nQ FH PHQLX VH DIO FRPDQGD 'DF QX WUHEXLH V R FXWDL
3HQWUX D DOHJH FDUH OLQLL FX LQVWUXPHQWH V ILH GLVSRQLELOH SH HFUDQ SURFHGDL DVWIHO
 $SHODL FRPDQGD 9LHZ _ 7RROEDUV 6H GHVIRDU LPHGLDW XQ VXEPHQLX FX WRDWH OLQLLOH FX
LQVWUXPHQWH FDUH H[LVW nQ :RUG 
)LHFDUH RSLXQH GLQ VXEPHQLX DUH
DVRFLDW R OLQLH FX LQVWUXPHQWH
6XQW DILDWH QXPDL OLQLLOH FX
LQVWUXPHQWH SHQWUX FDUH RSLXQLOH
FRUHVSXQ]WRDUH GLQ VXEPHQLX VXQW
PDUFDWH 2SLXQLOH GLQ VXEPHQLXO
7RROEDUV VXQW XUPWRDUHOH
6WDQGDUG DFHDVW RSLXQH
HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH
VWDQGDUG FDUH FRQLQH RELHFWH
JUDILFH DVRFLDWH XQRU RSHUDLL
X]XDOH DVXSUD GRFXPHQWHORU :RUG
)RUPDWWLQJ DFHDVW RSLXQH
HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH
SHQWUX IRUPDW FDUH FRQLQH RELHFWH
JUDILFH DVRFLDWH XQRU HOHPHQWH GH
IRUPDW SHQWUX WH[W
$XWR7H[W DFHDVW RSLXQH
HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH
SHQWUX $XWR7H[W
&RQWURO 7RROER[ DFHDVW
RSLXQH HVWH DVRFLDW OLQLHL FX

LQVWUXPHQWH SHQWUX 7RROER[ FXWLD FX LQVWUXPHQWH 


'DWDEDVH DFHDVW RSLXQH HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH SHQWUX ED]H GH GDWH FDUH
FRQLQH RELHFWH JUDILFH DVRFLDWH XQRU RSHUDLL FX ED]HOH GH GDWH
'UDZLQJ DFHDVW RSLXQH HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH SHQWUX GHVHQDUH FDUH FRQLQH
RELHFWH JUDILFH XWLOL]DWH nQ GHVHQDUHD XQRU ILJXUL
)RUPV DFHDVW RSLXQH HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPH
3LFWXUH DFHDVW RSLXQH HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH SHQWUX LPDJLQL
5HYLHZLQJ DFHDVW RSLXQH HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH SHQWUX 5HYLHZLQJ
7DEOHV DQG %RUGHUV DFHDVW RSLXQH HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH SHQWUX WDEHOH L
FKHQDUH
9LVXDO %DVLF DFHDVW RSLXQH HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH 9LVXDO %DVLF
:HE DFHDVW RSLXQH HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH :HE
:RUG$UW DFHDVW RSLXQH HVWH DVRFLDW OLQLHL FX LQVWUXPHQWH :RUG$UW
&XVWRPL]H IRORVLL DFHDVW RSLXQH GDF YUHL V PRGLILFDL R OLQLH FX LQVWUXPHQWH VDX V
FUHDL XQD QRX
 'XS FH DL PDUFDW OLQLLOH FX LQVWUXPHQWH SH FDUH OH YUHL DILDWH SH HFUDQ nQFKHLDL GLDORJXO
DFLRQhQG EXWRQXO 2.

F
F

'XS FH DSHODL FRPDQGD )LOH _ 3ULQW 3UHYLHZ YL]XDOL]DUHD SUHDODELO D LPDJLQLL WLSULWH
D XQXL GRFXPHQW DSDUH OLQLD FX LQVWUXPHQWH 3ULQW 3UHYLHZ FDUH Y DMXW V RELQHL
GLIHULWH HIHFWH GH YL]XDOL]DUH
'DF DL DSHODW DQXPLWH OLQLL FX LQVWUXPHQWH L QX Y FRQYLQH SR]LLD ORU SH HFUDQ SXWHL
V OH GHSODVDL nQ DOW ORF 3HQWUX D GHSODVD R OLQLH FX LQVWUXPHQWH nQ DOW ORF SH HFUDQ
SR]LLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH HD DSVDL EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL DSRL

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

42

WUDJHL VSUH QRXD SR]LLH &KHQDUXO OLQLHL FX LQVWUXPHQWH XUPHD] FXUVRUXO ShQ OD QRXD SR]LLH 'XS
FH HOLEHUDL EXWRQXO PRXVHXOXL OLQLD FX LQVWUXPHQWH RFXS QRXD SR]LLH

&

2SHUDLL FX IUDJPHQWH GH WH[W

&X 0LFURVRIW :RUG SXWHL V HIHFWXDL DQXPLWH RSHUDLL DVXSUD XQXL IUDJPHQW GH WH[W SH FDUH WUHEXLH
VO VHOHFWDL nQ SUHDODELO $FHVWH RSHUDLL VXQW FRSLHUH WUDQVIHU WHUJHUH DVRFLHUHD XQXL IRUPDW L
DOWHOH 3HQWUX D HIHFWXD R DVWIHO GH RSHUDLH WUHEXLH V SDUFXUJHL GRL SDL
 6HOHFWDL IUDJPHQWXO GH WH[W DVXSUD FUXLD GRULL V RSHUDL
 /DQVDL FRPDQGD FDUH V RSHUH]H DVXSUD IUDJPHQWXOXL GH WH[W VHOHFWDW
$FHOHDL RSHUDLL OH SXWHL HIHFWXD L DVXSUD XQRU RELHFWH LQFOXVH nQ GRFXPHQW GHVHQH LPDJLQL FDGUH L
DOWHOH 3XWHL VHOHFWD RELHFWH LQGHSHQGHQWH SHQWUX D RSHUD DVXSUD ORU VDX SXWHL VHOHFWD FRPELQDLL GH
RELHFWH FX IUDJPHQWH GH WH[W YHFLQH GDF YUHL V RSHUDL DVXSUD DFHVWRU FRPELQDLL

&XP VHOHFWDL XQ IUDJPHQW GH WH[W"


3XWHL VHOHFWD XQ IUDJPHQW GH WH[W IRORVLQG WDVWDWXUD VDX PRXVHXO
3HQWUX D VHOHFWD XQ IUDJPHQW GH WH[W IRORVLQG WDVWDWXUD SURFHGDL DVWIHO
 3R]LLRQDL FXUVRUXO OD XQXO GLQ FDSHWHOH IUDJPHQWXOXL GH WH[W
 $SVDL WDVWD 6KLIW DSRL IRORVLQG WDVWHOH GH GLUHFLH SDUFXUJHL IUDJPHQWXO GH WH[W VSUH FHOODOW
FDSW
3HQWUX D VHOHFWD XQ IUDJPHQW GH WH[W IRORVLQG PRXVHXO SURFHGDL DVWIHO
 3R]LLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL OD XQXO GLQ FDSHWHOH IUDJPHQWXOXL GH WH[W
 $SVDL WDVWD SULQFLSDO D PRXVHXOXL DSRL SDUFXUJHL IUDJPHQWXO GH WH[W FX FXUVRUXO PRXVHXOXL
VSUH FHOODOW FDSW DO IUDJPHQWXOXL GH WH[W
3HQWUX D VHOHFWD nQWUHJXO GRFXPHQW
$SHODL FRPDQGD (GLW _ 6HOHFW $OO
&X PRXVHXO SXWHL IDFH XUPWRDUHOH VHOHFWUL VSHFLDOH
3HQWUX D VHOHFWD PDL PXOWH OLQLL SDUFXUJHL FX FXUVRUXO PRXVHXOXL PDUJLQHD VWhQJ D OLQLLORU
UHVSHFWLYH LQhQG EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL DSVDW
3HQWUX D VHOHFWD XQ FXYhQW DFLRQDL GH GRX RUL FX FXUVRUXO PRXVHXOXL GXEOX FOLF SH DFHO
FXYhQW
3HQWUX D VHOHFWD XQ SDUDJUDI DFLRQDL GH RUL FX FXUVRUXO PRXVHXOXL WULSOX FOLF nQ LQWHULRUXO
SDUDJUDIXOXL
3HQWUX D VHOHFWD R OLQLH DFLRQDL FX FXUVRUXO PRXVHXOXL OD PDUJLQHD VWhQJ D OLQLHL
3HQWUX D VHOHFWD nQWUHJXO GRFXPHQW DFLRQDL GH RUL FX FXUVRUXO PRXVHXOXL WULSOX FOLF OD
PDUJLQHD GUHDSW D WH[WXOXL
)UDJPHQWXO GH WH[W VHOHFWDW HVWH DILDW nQ DD QXPLWXO PRG YLGHR LQYHUV DOE SH QHJUX nQ ORF QHJUX SH
DOE 

&XP FRSLDL XQ IUDJPHQW GH WH[W "


3HQWUX D FRSLD XQ IUDJPHQW GH WH[W SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL IUDJPHQWXO GH WH[W
 (IHFWXDL XQD GLQ XUPWRDUHOH RSHUDLL
? $SHODL FRPDQGD (GLW _ &RS\
? $FLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH EXWRQXO &RS\

GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

43

? $SVDL FRPELQDLD GH WDVWH &WUO&

?
)UDJPHQWXO GH WH[W HVWH FRSLDW nQ ]RQD WDPSRQ QXPLW &OLSERDUG UPhQhQG L nQ SR]LLD VXUV GH
XQGH DL IFXW FRSLHUHD 
 'HSODVDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ SR]LLD GHVWLQDLH
 (IHFWXDL XQD GLQ XUPWRDUHOH RSHUDLL
< $SHODL FRPDQGD (GLW _ 3DVWH
< $FLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH EXWRQXO 3DVWH
GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG
< $SVDL FRPELQDLD GH WDVWH &WUO9
)UDJPHQWXO GH WH[W HVWH FRSLDW GLQ &OLSERDUG nQ SR]LLD GHVWLQDLH

&XP WUDQVIHUDL XQ IUDJPHQW GH WH[W "


3HQWUX D WUDQVIHUD XQ IUDJPHQW GH WH[W SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL IUDJPHQWXO GH WH[W
 (IHFWXDL XQD GLQ XUPWRDUHOH RSHUDLL
" $SHODL FRPDQGD (GLW _ &XW
" $FLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH EXWRQXO &XW
GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG
" $SVDL FRPELQDLD GH WDVWH &WUO;
)UDJPHQWXO GH WH[W HVWH WUDQVIHUDW nQ ]RQD WDPSRQ QXPLW &OLSERDUG ILLQG WHUV GLQ SR]LLD
LQLLDO 
 'HSODVDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ SR]LLD GHVWLQDLH
 (IHFWXDL XQD GLQ XUPWRDUHOH RSHUDLL
$SHODL FRPDQGD (GLW _ 3DVWH
$FLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH EXWRQXO 3DVWH
GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG
$SVDL FRPELQDLD GH WDVWH &WUO9
)UDJPHQWXO GH WH[W HVWH FRSLDW GLQ ]RQD WDPSRQ &OLSERDUG nQ SR]LLD GHVWLQDLH

3XQFWHOH L GLQ RSHUDLLOH GH WUDQVIHU VDX GH FRSLHUH VH SRW UHSHWD SHQWUX PDL PXOWH
SR]LLL GHVWLQDLH FDUH VH SRW DIOD nQ DFHODL GRFXPHQW VDX nQ GRFXPHQWH GLIHULWH

&XP WHUJHL XQ IUDJPHQW GH WH[W "

3HQWUX D WHUJH R EXFDW PLF GH WH[W FDUDFWHU FX FDUDFWHU IRORVLL XUPWRDUHOH WDVWH
WDVWHOH VJHL SHQWUX SR]LLRQDUHD FXUVRUXOXL GH HGLWDUH SH FDUDFWHUHOH SH FDUH YUHL V OH WHUJHL
WDVWD 'HO SHQWUX D WHUJH FDUDFWHUXO SH FDUH VH DIO FXUVRUXO GH HGLWDUH
WDVWD %DFN6SDFH SHQWUX D WHUJH FDUDFWHUXO GLQ IDD FXUVRUXOXL GH HGLWDUH

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

44

3HQWUX D WHUJH XQ IUDJPHQW GH WH[W SURFHGDL DVWIHO


 6HOHFWDL IUDJPHQWXO GH WH[W
 $SVDL WDVWD 'HOHWH VDX DSHODL FRPDQGD (GLW _ &OHDU

&XP UHQXQDL OD DQXPLWH RSHUDLL "


&UHG F DL DMXQV XQHRUL nQ VLWXDLD V UHJUHWDL F DL IFXW R DQXPLW RSHUDLH L SRDWH F YDL JhQGLW FH
ELQH DU IL GDF QDL IL IFXWR 8QHRUL DVHPHQHD RSHUDLH SRDWH IL R JUHHDO FX XUPUL QHSOFXWH
DOWHRUL SXU L VLPSOX FUHGHL F DU IL PDL ELQH V IL OXDW R DOW GHFL]LH 3URJUDPXO :RUG Y DMXW L nQ
DVHPHQHD VLWXDLL 'DF GXS FH DL HIHFWXDW R RSHUDLH DVXSUD XQXL GRFXPHQW YDL U]JhQGLW L YUHL V
UHQXQDL OD HIHFWHOH HL DGLF V Y UHnQWRDUFHL OD VLWXDLD GH GLQDLQWHD HIHFWXULL DFHOHL RSHUDLL IRORVLL
XQXO GLQ XUPWRDUHOH SURFHGHH
$SHODL FRPDQGD (GLW _ 8QGR 8QHRUL DFHDVW FRPDQG DUH IRUPH VSHFLILFH nQ IXQFLH GH FRPDQGD
DVXSUD FUHLD YUHL V UHYHQLL 8QGR 7\SLQJ 8QGR &OHDU 8QGR 3DVWH HWF
'HVIXUDL OLVWD DVFXQV
8QGR GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG
Q DFHDVW OLVW VXQW SVWUDWH QXPHOH XOWLPHORU RSHUDLL HIHFWXDWH nQ RUGLQH
LQYHUV nQFHShQG FX FHD PDL UHFHQW 'LQ OLVW SXWHL DOHJH FRPDQGD SH
FDUH YUHL V R DQXODL 'DF YUHL V UHYHQLL L DVXSUD DOWRU FRPHQ]L
GHVIXUDL GLQ QRX OLVWD DVFXQV 8QGR DSRL DOHJHL R QRX FRPDQG

F
F
&

'DF GXS FH DL DQXODW R FRPDQG YUHL V R UHIDFHL DSHODL


FRPDQGD (GLW _ 5HGR FDUH XQHRUL DUH IRUPH VSHFLILFH nQ IXQFLH
GH FRPDQGD DVXSUD FUHLD YUHL V UHYHQLL 5HGR 7\SLQJ 5HGR &OHDU 5HGR 3DVWH HWF
'DF YUHL V UHSHWDL XOWLPD RSHUDLH DSHODL FRPDQGD (GLW _ 5HSHDW FDUH XQHRUL DUH
IRUPH VSHFLILFH nQ IXQFLH GH FRPDQGD DVXSUD FUHLD YUHL V UHYHQLL 5HSHDW 7\SLQJ
5HSHDW &OHDU 5HSHDW 3DVWH HWF

&XWDUH L nQORFXLUH

6XQW VLWXDLL nQ FDUH GRULL V FXWDL SH SDUFXUVXO nQWUHJXOXL GRFXPHQW XQ FXYhQW R SRULXQH GH FXYhQW
VDX R VXFFHVLXQH GH FXYLQWH FX LQWHQLD GH D OH YHULILFD GH D IDFH FRUHFWXUL VDX GH D OH nQORFXL DXWRPDW
FX DOWFHYD (IHFWXDUHD PDQXDO D XQHL DVWIHO GH RSHUDLL HVWH DQHYRLRDV 3URJUDPXO :RUG Y RIHU
IDFLOLWDWHD GH FXWDUH DXWRPDW nQVRLW HYHQWXDO GH nQORFXLUH DXWRPDW 2SHUDLD GH nQORFXLUH VH SRDWH
IDFH JOREDO R GDW SHQWUX nQWUHJ GRFXPHQWXO VDX SDV FX SDV GHFL]LD GH nQORFXLUH ILLQG OXDW nQ IXQFLH
GH FRQWH[W

&XP IDFHL R FXWDUH"


3HQWUX D IDFH R FXWDUH nQ GRFXPHQWXO :RUG nQ FDUH HVWH FXUVRUXO GH HGLWDUH DSHODL FRPDQGD (GLW _
)LQG $SDUH R IHUHDVWUGHGLDORJ VLPSO )LQG DQG 5HSODFH nQ FDUH WUHEXLH V ILH DFWLY EXWRQXO )LQG
GLQ SDUWHD VXSHULRDU Q FhPSXO )LQG ZKDW WUHEXLH V SUHFL]DL IUDJPHQWXO GH WH[W SH FDUH YUHL VO
FWDL
$FHVW FhPS IDFH
SDUWH GLQWUR OLVW
DVFXQV nQ FDUH
VXQW nQUHJLVWUDWH
WRDWH
WH[WHOH
FXWDWH
nQ
VHVLXQHD FXUHQW
GH OXFUX 'DF
PDL IDFHL R
RSHUDLH
GH

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

45

FXWDUH D DFHOXLDL IUDJPHQW GH WH[W SXWHL VO DOHJHL GLQ OLVWD DVFXQV )LQG ZKDW HYLWhQG DVWIHO
LQWURGXFHUHD UHSHWDW D OXL $FLRQDL DSRL EXWRQXO )LQG 1H[W SHQWUX D FXWD SULPD DSDULLH D WH[WXOXL
LQWURGXV nQ )LQG ZKDW 3ULQ DFLRQDUHD UHSHWDW D EXWRQXOXL )LQG ZKDW JVLL XUPWRDUHOH DSDULLL DOH
DFHVWXL WH[W
'DF YUHL R FXWDUH PDL VRILVWLFDW FDUH V LQ FRQW GH PDL PXOWH FRQGLLL DFLRQDL EXWRQXO 0RUH
SHQWUX D DSUHD R IHUHDVWUGHGLDORJ )LQG DQG 5HSODFH PDL FRPSOLFDW 3HQWUX D SUHFL]D GRPHQLXO GH
FXWDUH GHVIXUDL OLVWD DVFXQV 6HDUFK DFLRQhQG EXWRQXO VJHDW nQ MRV
FDUH VH DIO OD GUHDSWD
HL 3XWHL DOHJH XQD GLQ XUPWRDUHOH RSLXQL
$OO FXWDUH nQ WRW GRFXPHQWXO RSLXQH LPSOLFLW 
8S FXWDUH GH OD SR]LLD FXUHQW D FXUVRUXOXL GH HGLWDUH nQ VXV ShQ OD nQFHSXWXO
GRFXPHQWXOXL
'RZQ FXWDUH GH OD SR]LLD FXUHQW D FXUVRUXOXL GH HGLWDUH nQ MRV ShQ OD VIhULWXO
GRFXPHQWXOXL

Q DFHHDL IHUHDVWUGHGLDORJ SXWHL IRORVL XUPWRDUHOH FRPXWDWRDUH SHQWUX D SUHFL]D FRQGLLLOH GH


FXWDUH
0DWFK FDVH 'DF DFHVW FRPXWDWRU HVWH DFWLY VH IDFH GHRVHELUH nQWUH OLWHUHOH PDUL L PLFL 'DF QX
HVWH DFWLY VH FRQVLGHU HJDOH OLWHUHOH PDUL FX FHOH PLFL
)LQG ZKROH ZRUGV RQO\ 'DF DFHVW FRPXWDWRU HVWH DFWLY VXQW JVLWH QXPDL FXYLQWHOH nQWUHJL FDUH
FRLQFLG FX FXYhQWXO VSHFLILFDW nQ )LQG ZKDW 'DF QX HVWH DFWLY VXQW JVLWH L FXYLQWHOH PDL OXQJL
FDUH FRQLQ FXYhQWXO VDX SRULXQHD GH FXYhQW GLQ )LQG ZKDW FD SDUWH FRPSRQHQW ([HPSOX
FXWDL XQXO GLQ FXYLQWHOH VHU UHQ VDX QDG L JVLL FXYhQWXO VHUHQDG 
8VH ZLOGFDUGV 'DF DFWLYDL DFHVW FRPXWDWRU LQIRUPDLD GLQ )LQG ZKDW HVWH LQWHUSUHWDW FD R
PDFKHW GH FXWDUH nQ FDUH DQXPLWH VLPEROXUL DX GLIHULWH VHPQLILFDLL SHQWUX FRQGLLLOH GH FXWDUH
'DF DL IRORVLW VLVWHPXO 06'26 FXQRDWHL VHPQLILFDLLOH WUDGLLRQDOH DOH VLPEROXULORU L "
IRORVLWH nQ PDFKHWH DSOLFDWH QXPHORU GH ILLHUH 0DL MRV VXQW HQXPHUDWH VLPEROXULOH SH FDUH OH
SXWHL IRORVL nQ PDFKHWH GH FXWDUH L VHPQLILFDLLOH ORU ILLQG nQVRLWH GH H[HPSOH

635L17 :RUG PDQXDO 2(0


6LPERO

"

[FFQ]

[FFQ]

46

6HPQLILFDLH L H[HPSOH
8Q FDUDFWHU RDUHFDUH
([HPSOH 0DFKHWD

&XYLQWH JVLWH

8Q LU GH FDUDFWHUH RDUHFDUH
([HPSOH 0DFKHWD

&XYLQWH JVLWH

S"U
"XF

D F
SD

DF DUF DUDF DUFWLF


SD SDV SDUF SDOLG

8Q FDUDFWHU GLQWUH FHOH HQXPHUDWH nQWUH SDUDQWH]HOH GUHSWH


([HPSOH 0DFKHWD
&XYLQWH JVLWH

G [DRX] U
DU [FDVH]

GDU GRU GXU


DUF DUV DUD DUH

8Q FDUDFWHU FXSULQV nQWUH FHOH GRX FDUDFWHUH LQhQG


VHDPD GH RUGLQHD FRGXULORU $6&,,
([HPSOH 0DFKHWD
&XYLQWH JVLWH

P[DP]Q
FD[PV]D
[][]

[ F]

SDU SLU SXU


FXF QXF VXF GXF

PDQ PhQ PLQ PnQ


FDPD FDQD FDSD FDVD
  

8Q FDUDFWHU GLIHULW GH FHO VSHFLILFDW nQWUH SDUDQWH]HOH


GUHSWH
([HPSOH 0DFKHWD
&XYLQWH JRDOH

F{Q}

DOWH DSWH DUWH DVWH


FRVW SRVW URVW

D[ GU]WH
FD[ PS]D

[ FFQ ]

D[ F]WH
[ I]RVW

DFWH DOWH DVWH


FDGD FDOD FDVD

8Q FDUDFWHU GLIHULW GH FHOH GLQ LQWHUYDOXO VSHFLILFDW nQWUH


SDUDQWH]HOH GUHSWH
([HPSOH 0DFKHWD
&XYLQWH JRDOH

8Q LU GH Q FDUDFWHUH F
([HPSOH 0DFKHWD

{}
R{}

LUXUL JVLWH

F{Q P}

 
]RRORJLH FRRSHUDUH
8Q LU GH FHO SXLQ Q L FHO PXOW P FDUDFWHUH F

&#

 


ILLORU FRSLL FRSLLL
8Q LU RDUHFDUH GH FDUDFWHUH F

< WH[W

([HPSOH

([HPSOH

0DFKHWD

LUXUL JVLWH

0DFKHWD

LUXUL JVLWH

{ }
L{ }
#
R#

7H[WXO GLQWUH SDUDQWH]H VH DIO OD nQFHSXWXO XQXL FXYhQW


([HPSOH 0DFKHWD
LUXUL JVLWH

< QH
< FR

WH[W >

  


FRUS ]RRORJ DOE JRRRO
QHFRSW QHYRLW QHQH
FRUG FRFRU FRSW

7H[WXO GLQWUH SDUDQWH]H VH DIO OD VIhULWXO XQXL FXYhQW


([HPSOH 0DFKHWD
LUXUL JVLWH

 >
HQW >

 


UHFHQW GRFHQW FXUHQW

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

47

6RXQGV OLNH VH FDXW FXYLQWH FDUH VH SURQXQ OD IHO FX FHO SUH]HQWDW nQ )LQG ZKDW $FHVW
FRPXWDWRU QX IXQFLRQHD] SHQWUX OLPED URPhQ FL SHQWUX OLPED DO FUHL OH[LF HVWH FXQRVFXW GH
SURJUDPXO :RUG FDUH D IRVW VSHFLILFDW OD LQVWDODUHD SURJUDPXOXL :RUG  nQ PRG LPSOLFLW
ILLQG LQVWDODW OH[LFXO OLPELL HQJOH]H ([HPSOH GH FXYLQWH GLQ OLPED HQJOH] FDUH VH SURQXQ OD IHO
VXQW NQRZ L QR
)LQG DOO ZRUG IRUPV SHQWUX D JVL WRDWH IRUPHOH XQXL FXYhQW

Q SDUWHD LQIHULRDU D IHUHVWUHLGHGLDORJ VH DIO XUPWRDUHOH GRX EXWRDQH


)RUPDW SULQ DFLRQDUHD FUXLD DSDUH XQ PHQLX FDUH Y SHUPLWH V IL[DL FULWHULLOH GH FXWDUH
FRQIRUP FX XQ DQXPLW IRUPDW IRQW VWLO VSDLHUH DOLQLHUH OLPEDM HWF 
6SHFLDO SULQ DFLRQDUHD FUXLD DSDUH XQ PHQLX FDUH Y SHUPLWH V IL[DL R PDFKHW GH FXWDUH D
XQRU FDUDFWHUH VSHFLDOH

&XP IDFHL nQORFXLUHD XQXL WH[W FX DOW WH[W"


'DF DL ODQVDW GHMD R RSHUDLH GH FXWDUH L DYHL nQ ID IHUHDVWUDGHGLDORJ )LQG DQG 5HSODFH
DFLRQDL EXWRQXO 5HSODFH SHQWUX D DSUHD nQ IHUHDVWU SDUDPHWULL GH nQORFXLUH 'DF QX DL ODQVDW R
RSHUDLH GH FXWDUH SXWHL V ODQVDL GLUHFW RSHUDLD GH FXWDUH L nQORFXLUH FX DMXWRUXO FRPHQ]LL (GLW |
5HSODFH Q FRQWLQXDUH HIHFWXDL XUPWRDUHOH RSHUDLL

 $OHJHL VDX LQWURGXFHL nQ OLVWD DVFXQV )LQG ZKDW WH[WXO FDUH WUHEXLH FXWDW GDF QX DL IFXW nQF
DFHDVW RSHUDLH
 ,QWURGXFHL nQ FhPSXO 5HSODFH ZLWK WH[WXO FX FDUH WUHEXLH nQORFXLW WH[WXO JVLW
 $FLRQDL EXWRQXO )LQG 1H[W SHQWUX D JVL XUPWRDUHD RFXUHQ D WH[WXOXL FXWDW &XWDUHD VH IDFH
nQ RUGLQH VHFYHQLDO
 7H[WXO JVLW HVWH VHOHFWDW GHMD 'DF YUHL V nQORFXLL RFXUHQD VHOHFWDW FX QRXO WH[W DFLRQDL
EXWRQXO 5HSODFH LDU GDF QX YUHL V IDFHL nQORFXLUHD UHYHQLL OD SXQFWXO SHQWUX R QRX FXWDUH
3ULQ UHSHWDUHD VXFFHVLY D RSHUDLLORU GH OD SXQFWHOH L SDUFXUJHL VHFYHQLDO nQWUHJXO GRFXPHQW
SDV FX SDV FX RSULUL SH RFXUHQHOH WH[WXOXL FXWDW Q DFHVW IHO SXWHL GHFLGH SHQWUX ILHFDUH RFXUHQ
D WH[WXOXL GDF R nQORFXLL VDX QX FX QRXO WH[W
 'DF QX PDL YUHL R SDUFXUJHUH SDV FX SDV D GRFXPHQWXOXL DFLRQDL EXWRQXO 5HSODFH $OO 7RDWH
RFXUHQHOH GH OD SR]LLD FXUHQW ShQ OD VIhULWXO GRFXPHQWXOXL YRU IL nQORFXLWH FX QRXO WH[W
 &hQG DL DMXQV OD VIhULWXO GRFXPHQWXOXL DFLRQDL EXWRQXO &DQFHO
'DF YUHL V IDFHL R FXWDUH PDL VRILVWLFDW nQVRLW GH RSHUDLD GH nQORFXLUH DFLRQDL EXWRQXO 0RUH
SHQWUX D SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ )LQG DQG 5HSODFH PDL FRPSOLFDW SH FDUH R FXQRDWHL
GHMD Q DFHDVW IHUHDVWU WUHEXLH V ILH DFLRQDW EXWRQXO 5HSODFH GLQ SDUWHD VXSHULRDU &HOHODOWH
RELHFWH GLQ IHUHDVWU Y VXQW FXQRVFXWH GHMD

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

48

([HPSOX $MXVWDUHD OH[LFDO D XQXL WH[W

'DF DYHL XQ GRFXPHQW OD FDUH DL OXFUDW PDL PXOWH SHUVRDQH VDU SXWHD FD DFHODL FXYhQW V DSDU
VFULV nQ PDL PXOWH IHOXUL GH H[HPSOX VnQW VhQW VXQW 3DUFXUJHUHD PDQXDO D WH[WXOXL FX VFRSXO GH D
FXWD WRDWH DFHVWH FXYLQWH L D OH DGXFH OD R IRUP XQLWDU HVWH R PXQF DQHYRLRDV L RERVLWRDUH
3URJUDPXO :RUG Y DMXW PXOW GDF IRORVLL IDFLOLWDWHD GH FXWDUH L nQORFXLUH 'H H[HPSOX GDF
YUHL V nQORFXLL nQ WRW GRFXPHQWXO FXYhQWXO VnQW FX VXQW SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 3R]LLRQDL FXUVRUXO OD nQFHSXWXO GRFXPHQWXOXL IRORVLQG FRPELQDLD GH WDVWH &WUO+RPH
 &RSLDL nQ ]RQD WDPSRQ QXPLW &OLSERDUG FXYhQWXO VnQW
 $SHODL FRPDQGD (GLW _ 5HSODFH $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ )LQG DQG 5HSODFH nQ FDUH WUHEXLH V
SUHFL]DL SDUDPHWULL GH FXWDUH L nQORFXLUH
 3R]LLRQDL FXUVRUXO nQ FhPSXO )LQG ZKDW L FRSLDL FXYhQWXO VnQW GLQ &OLSERDUG DSVhQG
FRPELQDLD GH WDVWH &WUO9
 3R]LLRQDL FXUVRUXO nQ FhPSXO 5HSODFH ZLWK L LQWURGXFHL FXYhQWXO VXQW
 $FLRQDL EXWRQXO )LQG 1H[W SHQWUX D JVL XUPWRUXO FXYhQW VnQW DSRL EXWRQXO 5HSODFH SHQWUX DO
nQORFXL FX VXQW
 'DF YUHL V IDFHL WRDWH nQORFXLULOH IU YHULILFDUH DFLRQDL EXWRQXO 5HSODFH $OO LDU GDF YUHL V
IDFHL nQORFXLUHD SDV FX SDV UHSHWDL SXQFWXO ShQ FhQG DMXQJHL OD VIhULWXO GRFXPHQWXOXL
 &hQG DL DMXQV OD VIhULWXO GRFXPHQWXOXL DFLRQDL EXWRQXO &DQFHO

)RORVLL EXWRQXO 5HSODFH $OO QXPDL DWXQFL FhQG WLL VLJXU F WRDWH RFXUHQHOH FDUH YRU IL
JVLWH WUHEXLH V ILH nQORFXLWH (VWH IRDUWH JUHX V UHYHQLL DVXSUD XQHL DVWIHO GH RSHUDLL
GXS FH DL HIHFWXDWR 'DF DYHL R FhW GH PLF nQGRLDO nQ OHJWXU FX DFHDVW RSHUDLH
HVWH PDL ELQH V IDFHL FXWDUHD SDV FX SDV SULQ DFLRQDUHD UHSHWDW D EXWRQXOXL )LQG 1H[W L nQ IXQFLH
GH FRQWH[W V GHFLGHL GDF IRORVLL EXWRQXO 5HSODFH SHQWUX D IDFH nQORFXLUHD

& &XP WUHFHL OD OLWHUH PDUL VDX PLFL "


'DF DYHL XQ WH[W LQWURGXV GHMD L YUHL V WUDQVIRUPDL SDULDO VDX LQWHJUDO OLWHUH PLFL nQ OLWHUH PDUL VDX
OLWHUH PDUL nQ OLWHUH PLFL SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 6HOHFWDL IUDJPHQWXO GH WH[W DVXSUD FUXLD GRULL V
IDFHL WUDQVIRUPDUHD
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW | &KDQJH &DVH $SDUH
IHUHDVWUDGHGLDORJ &KDQJH &DVH FD nQ ILJXUD
DOWXUDW
 $FLRQDL XQXO GLQ EXWRDQHOH UDGLR GLQ SDUWHD VWhQJ
D IHUHVWUHL FDUH DX XUPWRDUHOH VHPQLILFDLL
6HQWHQFH FDVH SULPD OLWHU D XQHL SURSR]LLL
VDX IUD]H GHYLQH PDUH LDU FHOHODOWH PLFL
ORZHUFDVH WRDWH OLWHUHOH GHYLQ PLFL
833(5&$6( WRDWH OLWHUHOH GHYLQ PDUL
7LWOH &DVH SHQWUX ILHFDUH FXYhQW SULPD OLWHU GHYLQH PDUH LDU FHOHODOWH PLFL
W2**/( F$6( OLWHUHOH PDUL GHYLQ PLFL LDU OLWHUHOH PLFL GHYLQ PDUL
 $FLRQDL EXWRQXO 2. VDX DSVDL WDVWD (QWHU

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

&

49

6XSUDGLPHQVLRQDUHD SULPXOXL FDUDFWHU 'URS &DS

8Q HIHFW GHRVHELW SXWHL RELQH SULQ VXSUDGLPHQVLRQDUHD SULPXOXL FDUDFWHU DO XQXL FDSLWRO
SDUDJUDI VDX DOLQHDW 3URJUDPXO :RUG Y RIHU DFHVDW IDFLOLWDWH FDUH nQ HQJOH] VH QXPHWH 'URS
&DS 6H SRDWH VFRDWH nQ HYLGHQ XQ FDUDFWHU RELQXLW XQ FDUDFWHU VSHFLDO VDX FKLDU R LPDJLQH &hQG
DYHL R LPDJLQH VDX XQ GHVHQ FDUH QX RFXS WRDW OLPHD SDJLQLL IRORVLL DFHDVW PHWRG SHQWUX D
SHUPLWH WH[WXOXL V RFXSH VSDLXO UPDV DOWXUL GH LPDJLQH

3HQWUX D RELQH HIHFWXO GH VXSUDGLPHQVLRQDUH D SULPXOXL FDUDFWHU SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU


 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ IDD FDUDFWHUXOXL VDX D
VLPEROXOXL FDUH YUHL V ILH VXSUDGLPHQVLRQDW
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW _ 'URS &DS $SDUH
IHUHDVWUDGHGLDORJ 'URS &DS nQ FDUH WUHEXLH V SUHFL]DL
PRGXO nQ FDUH YUHL V VFRDWHL nQ HYLGHQ SULPXO FDUDFWHU
VDX VLPERO Q FKHQDUXO 3RVLWLRQ VXQW WUHL EXWRDQH PDUL
DVSHFWXO JUDILF DO ILHFUXLD VXJHUhQG HIHFWXO SH FDUH nO YHL
RELQH $FLRQDL XQXO GLQ HOH SHQWUX D RELQH HIHFWXO GRULW
v 1RQH 1X VH VFRDWH nQ HYLGHQ SULPXO FDUDFWHU VDX
VLPERO )RORVLL DFHVW EXWRQ FhQG YUHL V UHQXQDL OD
XQ HIHFW GH VXSUDGLPHQVLRQDUH D SULPXOXL FDUDFWHU FDUH H[LVW nQ GRFXPHQW 
v 'URSSHG 3ULPXO FDUDFWHU VDX VLPERO HVWH VXSUDGLPHQVLRQDW nQWUXQ FDGUX nQ SDUWHD VWhQJ D
SDJLQLL 7H[WXO FDUH XUPHD] HVWH DOLQHDW OD GUHDSWD FDGUXOXL SH PDL PXOWH UhQGXUL ShQ OD
OLPLWD GH MRV D FDGUXOXL $SRL VH FRQWLQX FX UhQGXUL QRUPDOH FDUH WUHF SH VXE FDGUX
v ,Q 0DUJLQ 3ULPXO FDUDFWHU VDX VLPERO HVWH VXSUDGLPHQVLRQDW nQWUXQ FDGUX nQ SDUWHD VWhQJ
D SDJLQLL 7H[WXO FDUH XUPHD] HVWH DOLQHDW OD GUHDSWD FDGUXOXL L FRQWLQX FX UhQGXUL GH
DFHHDL OXQJLPH L GXS FH WUHFH GH OLPLWD GH MRV D FDGUXOXL
 'DF DL DFLRQDW XQXO GLQ EXWRDQHOH 'URSSHG VDX ,Q 0DUJLQ GHYLQ DFWLYH XUPWRDUHOH OLVWH
DVFXQVH FDUH VH DIO nQ SDUWHD GH MRV D IHUHVWUHLGHGLDORJ
)RQW 'XS FH GHVIXUDL DFHDVW OLVW DOHJHL IRUPDWXO FDUDFWHUHORU IRQWXO IRORVLW SHQWUX D
OLVWD SULPXO FDUDFWHU VDX VLPERO
/LQHV WR GURS ,QWURGXFHL QXPUXO GH OLQLL SH FDUH VH nQWLQGH SULPXO FDUDFWHU VDX VLPERO
3ULQ DFHVW SDUDPHWUX VH VWDELOHWH GLPHQVLXQHD YHUWLFDO D FDGUXOXL nQ FDUH YD IL DILDW SULPXO
FDUDFWHU VDX VLPERO
'LVWDQFH IURP WH[W ,QWURGXFHL GLVWDQD nQ FDUDFWHUH GH OD FDGUX ShQ OD WH[WXO DOLQLDW OD
GUHDSWD FDGUXOXL
 'XS FH DL DOHV WRL SDUDPHWULL DFLRQDL EXWRQXO 2.

F
:

'DF IRORVLL DFHDVW PHWRG SHQWUX D SHUPLWH WH[WXOXL V RFXSH VSDLXO OLEHU GH OD GUHDSWD
XQHL LPDJLQL FDUH HVWH DOLQLDW OD VWhQJD SDJLQLL SXWHL XOWHULRU V PRGLILFDL SR]LLD
LPDJLQLL 'H H[HPSOX SXWHL PXWD LPDJLQHD nQ SDUWHD GUHDSW D SDJLQLL LDU WH[WXO YD
RFXSD VSDLXO OLEHU GH OD VWhQJD LPDJLQLL ShQ OD PDUJLQHD VWhQJ D SDJLQLL

([HPSOX 6FRDWHL nQ HYLGHQ XQ DOLQHDW

'DF YUHL V VFRDWHL nQ HYLGHQ LGHHD XUPWRUXOXL DOLQHDW


)XUQLFD QX UVWRDUQ PXQWHOH GDU nO SRDWH PXWD GLQ ORF nQFHW nQFHW EXFLF GXS
EXFLF
, 6ODYLFL 3RSD 7DQGD

SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU


 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ IDD OLWHUHL ) GLQ FXYhQWXO )XUQLFD
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW _ 'URS &DS SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ 'URS &DS nQ FDUH
WUHEXLH V SUHFL]DL FhLYD SDUDPHWUL

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

50

 $FLRQDL EXWRQXO 'URSSHG DSRL LQWURGXFHL FLIUD nQ FhPSXO /LQHV WR 'URS FHHD FH nQVHDPQ
F OLWHUD ) VH YD nQWLQGH SH GRX OLQLL
 QFKHLDL GLDORJXO FX EXWRQXO 2.
9HL RELQH XUPWRUXO UH]XOWDW

XUQLFD QX UVWRDUQ PXQWHOH GDU nO SRDWH PXWD GLQ ORF nQFHW nQFHW EXFLF GXS
EXFLF
, 6ODYLFL 3RSD 7DQGD

'DF YUHL V IRORVLL XQ VLPERO nQ ORFXO OLWHUHL ) SURFHGDL DVWIHO


 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ IDD OLWHUHL ) GLQ FXYhQWXO )XUQLFD
 $SHODL FRPDQGD ,QVHUW _ 6\PERO $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 6\PERO nQ FDUH DFLRQDL EXWRQXO
6\PEROV GDF QX HVWH DFWLY GHMD YH]L SDJLQD XUPWRDUH 
 'HVIXUDL OLVWD DVFXQV )RQW GLQ FDUH DOHJHL IRQWXO :LQGLQJV XQGH VH JVHVF R PXOLPH GH
VLPEROXUL
 3R]LLRQDL FXUVRUXO SH VLPEROXO GRULW DFLRQDL EXWRQXO ,QVHUW DSRL EXWRQXO &ORVH SHQWUX D
nQFKHLD GLDORJXO 6LPEROXO DOHV DSDUH nQ IDD DOLQHDWXOXL
 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ IDD VLPEROXOXL LQWURGXV
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW _ 'URS &DS SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ 'URS &DS nQ FDUH
WUHEXLH V SUHFL]DL FhLYD SDUDPHWUL
 $FLRQDL EXWRQXO 'URSSHG DSRL LQWURGXFHL FLIUD nQ FhPSXO /LQHV WR 'URS FHHD FH nQVHDPQ
F VLPEROXO VH YD nQWLQGH SH WUHL OLQLL
 QFKHLDL GLDORJXO FX EXWRQXO 2.

9HL RELQH XUPWRUXO UH]XOWDW

)XUQLFD QX UVWRDUQ PXQWHOH GDU nO SRDWH PXWD GLQ ORF nQFHW nQFHW EXFLF
GXS EXFLF
, 6ODYLFL 3RSD 7DQGD

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

51

& &XP FUHDL SDJLQL :HE nQ :RUG "

'DF OD LQVWDODUHD SURJUDPXOXL :RUG DL PDUFDW L RSLXQHD :HE 3DJH $XWKRULQJ


+70/ SXWHL IRORVL :RUG SHQWUX D FUHD SDJLQL FDUH SRW IL DILDWH SULQ :RUOG :LGH
:HE SH ,QWHUQHW 3HQWUX D FUHD R SDJLQ :HE FX :RUG IRORVLL XQXO GLQ XUPWRDUHOH
SURFHGHH
&RQYHUWLL XQ GRFXPHQW :RUG RELQXLW nQWUR SDJLQ :HE
&UHDL XQ GRFXPHQW QRX GHILQLW GH OD nQFHSXW FD SDJLQ :HE

&XP FRQYHUWLL XQ GRFXPHQW :RUG nQWUR SDJLQ :HE"


3HQWUX D FRQYHUWL XQ GRFXPHQW :RUG RELQXLW nQWUR SDJLQ :HE SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 'HVFKLGHL GRFXPHQWXO :RUG FX DMXWRUXO FRPHQ]LL )LOH | 2SHQ
 $SHODL FRPDQGD )LOH | 6DYH $V +70/ SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ 6DYH $V +70/

 Q DFHDVW IHUHDVWUGHGLDORJ SUHFL]DL QXPHOH ILLHUXOXL +70/ SUHFXP L ORFXO nQ FDUH GRULL V
ILH VDOYDW :RUG YD FRQYHUWL GRFXPHQWXO :RUG nQWUXQ ILLHU +70/ +\SHU7H[W 0DUNXS
/DQJXDJH FDUH HVWH IRUPDWXO VWDQGDUG SHQWUX SDJLQL :HE L YD DWULEXL DFHVWXL ILLHU H[WHQVLD
KWPO
 8OWHULRU WUHEXLH V nQFUFDL ILLHUXO +70/ SH VLWHXO XQGH YUHL V LQVWDODL SDJLQD :HE IRORVLQG
nQ DFHVW VFRS R SURFHGXU DGHFYDW SHQWUX VHUYHUXO ,QWHUQHW

&XP FUHDL XQ GRFXPHQW QRX GHILQLW FD SDJLQ :HE"


3HQWUX D FUHD XQ GRFXPHQW QRX GHILQLW FD SDJLQ :HE SURFHGDL DVWIHO
 $SHODL FRPDQGD )LOH | 1HZ SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ 1HZ
 $FLRQDL EXWRQXO :HE 3DJHV GLQ SDUWH VXSHULRDU D IHUHVWUHL SHQWUX D DSUHD HOHPHQWHOH SHQWUX
SDJLQL :HE

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

52

 (IHFWXDL XQD GLQ XUPWRDUHOH RSHUDLL


$FLRQDL GH GRX RUL GXEOX FOLF SH LFRQXO %ODQN :HE 3DJH SHQWUX D FUHD GH OD nQFHSXW R
SDJLQ :HE SURSULH
$FLRQDLGH GRX RUL GXEOX FOLF LFRQXO :HE 3DJH :L]DUG SHQWUX D ODQVD XQ PRGXO GH
DVLVWDUH FDUH V Y DFRUGH DMXWRU OD FUHDUHD SDJLQLL :HE
 3URJUDPXO :RUG YD UVSXQGH nQ IHOXO XUPWRU
v 9D GHVFKLGH R SDJLQ :HE JRDO GDF DL DFLRQDW LFRQXO %ODQN :HE 3DJH
v 9D GHVFKLGH R SDJLQ :HE FDUH DUH XQ FRQLQXW SUHOLPLQDU GDF DL DFLRQDW LFRQXO :HE
3DJH :L]DUG
 )RORVLL LQWHUIDD JUDILF GH SH HFUDQ SHQWUX D LQWURGXFH nQ GRFXPHQW WH[W LPDJLQL L KLSHUOHJWXUL
 6DOYDL GRFXPHQWXO FX DMXWRUXO FRPHQ]LL )LOH | 6DYH VDX FX DMXWRUXO EXWRQXOXL 6DYH GLQ OLQLD FX
LQVWUXPHQWH :RUG YD VDOYD GRFXPHQWXO nQ IRUPDW +70/ 'DF YUHL V VDOYDL ILLHUXO nQWUXQ
IRUPDW GLIHULW GH +70/ DSHODL FRPDQGD )LOH | 6DYH $V VDX )LOH | 6DYH $V :RUG 'RFXPHQW

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

53

& &XP IRORVLL SRWD HOHFWURQLF nQ :RUG "

&X DMXWRUXO SRWHL HOHFWURQLFH HPDLO SXWHL WUDQVPLWH LPHGLDW ILLHUH OD PDL PXOL XWLOL]DWRUL nQWUR
UHHD ORFDO /$1 VDX SH ,QWHUQHW $YDQWDMXO DFHVWHL IDFLOLWL ID GH FRPDQGD 5RXWLQJ 5HFLSLHQW
HVWH F SXWHL WUDQVPLWH PHVDMH PDL OXQJL L PDL VWLOL]DWH 3HQWUX D WUDQVPLWH XQ )LLHU SULQ SRWD
HOHFWURQLF DSHODL FRPDQGD )LOH _ 6HQG 7R _ 0DLO 5HFLSLHQW $FHDVW FRPDQG ODQVHD] HGLWRUXO
SRWHL HOHFWURQLFH L DILHD] R IHUHDVWUGHGLDORJ 1HZ 0HVVDJH nQ FDUH SXWHL FRPSXQH PHVDMXO SH
FDUH YUHL VO WUDQVPLWHL
2IILFH SODVHD] XQ LFRQ nQ PHVDM SHQWUX D UHSUH]HQWD ILLHUXO FDUH FRQLQH PHVDMXO &hQG
GHVWLQDWDULL YRU SULPL PHVDMXO HL YRU SXWHD DFLRQD GH GRX RUL DFHVW LFRQ GXEOX FOLF SHQWUX D SUHOXD
DFHVW PHVDM SH SURSULXO ORU VLVWHP FD VO FLWHDVF VO OLVWH]H L HYHQWXDO VO PRGLILFH 'XS FH
LQWURGXFHL QXPHOH GHVWLQDWDULORU nQ FhPSXULOH 7R L &F &DUERQ FRSLHV XUPHD] V LQWURGXFHL
PHVDMXO nQ IHUHDVWU L VL GDL XQ IRUPDW FDUH V Y VDWLVIDF $SRL DFLRQDL EXWRQXO 6HQG SHQWUX D
WUDQVPLWH PHVDMXO )LHFDUH GHVWLQDWDU GLQ OLVW YD SULPL R FRSLH D PHVDMXOXL

635L17 :RUG PDQXDO 2(0 &XP DOHJHL XQ IRUPDW SHQWUX FDUDFWHUH"


'DF GRULL V DOHJHL XQ IRUPDW SHQWUX FDUDFWHUH SXWHL IRORVL XQD GLQ XUPWRDUHOH PHWRGH
v $OHJHL IRUPDWXO nQDLQWH GH LQWURGXFHUHD WH[WXOXL Q DFHVW FD] IRUPDWXO DOHV VH DSOLF WH[WXOXL SH
FDUHO YHL LQWURGXFH XOWHULRU ShQ nQ PRPHQWXO nQ FDUH YHL DOHJH XQ DOW IRUPDW
v 6HOHFWDL XQ IUDJPHQW GH WH[W DSRL DOHJHL XQ IRUPDW $FHVW IRUPDW VH DSOLF LPHGLDW IUDJPHQWXOXL
GH WH[W VHOHFWDW
&hQG RSHUDL DVXSUD XQXL WH[W SXWHL FRPELQD FHOH GRX PHWRGH SHQWUX D DMXQJH OD IRUPDWXO GRULW
'DF YDL GHFLV GLQDLQWH DVXSUD IRUPDWXOXL XQXL WH[W SH FDUH XUPHD] VO LQWURGXFHL IRORVLL SULPD
PHWRG 'DF YUHL V PRGLILFDL IRUPDWXO XQXL IUDJPHQW GH WH[W FDUH HVWH LQWURGXV GHMD IRORVLL D GRXD
PHWRG 3XWHL RSHUD PDL PXOWH PRGLILFUL DVXSUD XQXL WH[W ShQ FhQG RELQHL HIHFWXO YL]XDO GRULW
)RUPDWXO XQXL WH[W HVWH DOFWXLW GLQ XUPWRDUHOH DWULEXWH FDUH OD nQFHSXW DX DQXPLWH YDORUL LPSOLFLWH
)RUPD FDUDFWHUHORU )RQW 
'LPHQVLXQHD FDUDFWHUHORU nQ SXQFWH )RQW 6L]H 
6WLOXO FDUDFWHUHORU )RQW 6W\OH 
&XORDUHD FDUDFWHUHORU &RORU 
6SDLXO GLQWUH FDUDFWHUH &KDUDFWHU 6SDFLQJ 
0DL MRV VXQW LOXVWUDWH FhWHYD H[HPSOH GH IRUPDWH GLPHQVLXQL L VWLOXUL SHQWUX FDUDFWHUH
Arial, 11 puncte
14 puncte, Italic
Courier, 12 puncte
14 pct, Ita
Letter Gothic, 11 puncte
14 pct,

14 puncte Bold
14 puncte, Bold
Ita 16 puncte, Bold

puncte ,WDOLF 16 puncte, Bold


 SXQFWH ,WDOLF SXQFWH %ROG

Times New Roman 11p 14


8QLYHUV SXQFWH

,PSDFW SXQFWH

'HVGHPRQD SFW

:LGH ODWLQ S

Lucida Handwriting 12 puncte Monotype

Corsiva 16 puncte

6\PERO

:LQJGLQJV

:&%$OVXYZ"( S

FGHEDC S JKLQMN S

&

&XP IRORVLL PHQLXO SHQWUX D DOHJH XQ IRUPDW


SHQWUX FDUDFWHUH

'DF YUHL V PRGLILFDL PDL PXOWH DWULEXWH GLQWUH FHOH HQXPHUDWH PDL VXV DSHODL GLQ PHQLX FRPDQGD
)RUPDW _ )RQW $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ )RQW FDUH DUH nQ SDUWHD VXSHULRDU GRX EXWRDQH )RQW L
&KDUDFWHU 6SDFLQJ L $QLPDWLRQ
$FLRQDL EXWRQXO )RQW GDF QX HVWH DFWLY GHMD &hQG EXWRQXO )RQW HVWH DFWLY nQ IHUHDVWUDGHGLDORJ
DSDU SDUDPHWULL FX DMXWRUXO FURUD SXWHL GHILQL DWULEXWHOH FDUH Y LQWHUHVHD]
)RQW R OLVW GLQ FDUH DOHJHL XQ IRUPDW SHQWUX FDUDFWHUH $ULDO 7LPHV 1HZ 5RPDQ &RXULHU
HWF 

635L17 :RUG PDQXDO 2(0)RQW 6W\OH R OLVW GLQ FDUH DOHJHL DQXPLWH FDUDFWHULVWLFL VXSOLPHQWDUH SHQWUX FDUDFWHUH %ROG
DOGLQ VDX nQJURDW ,WDOLF nQFOLQDW HWF
6L]H R OLVW GLQ FDUH DOHJHL GLPHQVLXQHD FDUDFWHUHORU H[SULPDW nQ SXQFWH 
8QGHUOLQH R OLVW DVFXQV FDUH FRQLQH IDFLOLWL GH VXEOLQLHUH D XQRU FXYLQWH VDX IUDJPHQWH
GH WH[W
&RORU R OLVW DVFXQV GLQ FDUH SXWHL DOHJH FXORDUHD WH[WXOXL
0DL MRV VH DIO FhWHYD FRPXWDWRDUH SULQ DFLRQDUHD FURUD RELQHL DQXPLWH HIHFWH VSHFLDOH
6WULNHWKURXJK WH[W WLDW FX R OLQLH
'RXEOH VWULNHWKURXJK WH[W WLDW FX GRX OLQLL
6XSHUVFULSW VFULHUHD FD H[SRQHQW
6XEVFULSW VFULHUHD FD LQGLFH
6KDGRZ WH[W XPEULW
2XWOLQH 

WWH[WW nnQ PRG (PERVV 
(PERVV H[ Q PRG (PERVV
(QJUDYH WWH[WW nnQ PRG (QJUUDYH
H[ Q PRG (QJ DYH
6PDOO FDSV 6&5,(5($ &8 0$-86&8/( 0$, 0,&,
$OO FDSV 6&5,(5($ &8 0$-86&8/(
+LGGHQ WH[W DVFXQV

Q WLPS FH DOHJHL GLIHULWH RSLXQL SHQWUX WH[W nQ FKHQDUXO GLQ SDUWHD GH MRV D IHUHVWUHL
SXWHL YHGHD HIHFWXO DFHVWRU RSLXQL DVXSUD WH[WXOXL 'H DVHPHQHD FhQG FXUVRUXO HVWH nQ
OLVWD )RQW SH XQ DQXPLW IRUPDW GH FDUDFWHUH nQ SDUWHD LQIHULRDU D IHUHVWUHL YHGHL XQ
PHVDM LQIRUPDWLY GHVSUH IRUPDWXO UHVSHFWLY
%XWRDQHOH GLQ GUHDSWDMRV Y SHUPLW V nQFKHLDL GLDORJXO DGLF V nQFKLGHL IHUHDVWUDGHGLDORJ )RQW
SHQWUX D Y FRQWLQXD OXFUXO DVXSUD WH[WXOXL 'DF DFLRQDL EXWRQXO 2. GLDORJXO VH nQFKHLH IDYRUDELO L
RSLXQLOH DOHVH UPhQ YDODELOH %XWRQXO &DQFHO Y SHUPLWH V UHQXQDL OD RSLXQLOH IFXWH 'DF

635L17 :RUG PDQXDO 2(0DFLRQDL EXWRQXO 'HIDXOW DSDUH R IHUHDVWUGHLQWHURJDUH FDUH Y nQWUHDE GDF YUHL FD RSLXQLOH
DOHVH V GHYLQ LPSOLFLWH SHQWUX DOWH GRFXPHQWH QRL

'DF DFLRQDL EXWRQXO <HV IRUPDWXO L GLPHQVLXQHD FDUDFWHUHORU GLQ GRFXPHQWXO SUH]HQW nQ IHUHDVWUD
DFWLY PHQLRQDWH nQ IHUHDVWUDGHLQWHURJDUH YRU GHYHQL LPSOLFLWH SHQWUX GRFXPHQWHOH QRL 'DF
DFLRQDL EXWRQXO 1R RSLXQLOH LPSOLFLWH QX VH PRGLILF UPhQhQG FHOH FDUH DX IRVW nQDLQWH GH
DFLRQDUHD EXWRQXOXL 'HIDXOW

&

2SLXQL nQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW

'DF DYHL XQ PRXVH SXWHL DOHJH DQXPLWH RSLXQL SHQWUX IRUPDWXO FDUDFWHUHORU DFLRQhQG
DVXSUD XQRU RELHFWH JUDILFH GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW

,DW FXP IRORVLL HOHPHQWHOH GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW FhQG YUHL V DOHJHL VDX V
PRGLILFDL IRUPDWXO GLPHQVLXQHD L VWLOXO FDUDFWHUHORU
)RQW 3HQWUX D DOHJH IRUPDWXO FDUDFWHUHORU DFLRQDL EXWRQXO GH GHVIXUDUH VJHDW nQ MRV

GLQ GUHDSWD OLVWHL DVFXQVH )RQW FDUH VH DIO nQ MXPWDWHD GLQ SDUWHD VWhQJ D OLQLHL FX LQVWUXPHQWH
SHQWUX IRUPDW 'XS FH VD GHVIXUDW OLVWD DOHJHL IRUPDWXO GRULW
)RQW 6L]H 3HQWUX D DOHJH GLPHQVLXQHD FDUDFWHUHORU nQ SXQFWH DFLRQDL EXWRQXO GH GHVIXUDUH
VJHDW nQ MRV
 GLQ GUHDSWD OLVWHL DVFXQVH )RQW 6L]H FDUH VH DIO nQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX
IRUPDW OD GUHDSWD OLVWHL DVFXQVH )RQW 'XS FH VD GHVIXUDW OLVWD DOHJHL GLPHQVLXQHD GRULW
)RQW 6W\OH $FLRQDL DVXSUD XUPWRDUHORU EXWRDQH GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW
 SHQWUX %ROG DOGLQ VDX nQJURDW 
 SHQWUX ,WDOLF nQFOLQDW VSUH GUHDSWD 
(YHQWXDO IRORVLL OLVWD DVFXQV 6W\OH GDF YUHL V DOHJHL XQ VWLO SUHGHILQLW
8QGHUOLQH $FLRQDL EXWRQXO

SHQWUX VXEOLQLHUH

635L17 :RUG PDQXDO 2(0([HPSOX %ROG ,WDOLF L 8QGHUOLQH

'DF YUHL V VFRDWHL nQ HYLGHQ XQ WLWOX WUHEXLH V VHOHFWDL WH[WXO FDUH DOFWXLHWH WLWOXO V DFLRQDL
EXWRQXO
GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW SHQWUX D RELQH FDUDFWHUH DOGLQH 'DF YUHL FD
WLWOXO V ILH VFULV FX OLWHUH PDL PDUL GHFhW UHVWXO WH[WXOXL GHVIXUDL OLVWD DVFXQV 6L]H GLQ OLQLD FX
LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW DSRL DOHJHL GLPHQVLXQHD SH FDUH R YUHL GH
H[HPSOX SXQFWH 9HL RELQH XUPWRUXO UH]XOWDW

$FHVWD HVWH XQ WLWOX

'DF YUHL V VFRDWHL nQ HYLGHQ XQ FLWDW SULQ FDUDFWHUH DSOHFDWH VSUH GUHDSWD
,WDOLF WUHEXLH V VHOHFWDL WH[WXO FDUH DOFWXLHWH FLWDWXO DSRL V DFLRQDL
EXWRQXO
UH]XOWDW

GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW 9HL RELQH XUPWRUXO

/XPHD DVWDQWUHDJ H R FOLS VXVSHQGDW


&QGUWXL L QDLQWHL nQWXQHULF VH DUDW
0 (PLQHVFX 6FULVRDUHD ,

'DF YUHL FD XQ FLWDW V ILH VFULV FX FDUDFWHUH nQJURDWH %ROG L DSOHFDWH VSUH GUHDSWD ,WDOLF GXS FH
nO VHOHFWDL DFLRQDL VXFFHVLY EXWRDQHOH
XUPWRUXO UH]XOWDW

GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW 9HL RELQH

Q JHRPHWULH QX H[LVW VHFWH


9ROWDLUH 'LFW 3KLO 6HFWH

'DF YUHL V VXEOLQLDL XQ WH[W WUHEXLH VO VHOHFWDL DSRL V DFLRQDL EXWRQXO
OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW 9HL RELQH XUPWRUXO UH]XOWDW

8QGHUOLQH GLQ

$FHVWD HVWH XQ WH[W VXEOLQLDW

&

&XP LQWURGXFHL VLPEROXUL VDX FDUDFWHUH VSHFLDOH "

'DF YUHL V LQWURGXFHL nQ WH[W GLIHULWH VLPEROXUL FDUH QX DSDU SH WDVWDWXU GDU VXQW FRQLQXWH nQ
DQXPLWH IRUPDWH GH FDUDFWHUH IRQWXUL SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ ORFXO XQGH GRULL V LQWURGXFHL VLPEROXO
 $SHODL FRPDQGD ,QVHUW _ 6\PERO

635L17 :RUG PDQXDO 2(0 $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 6\PERO FDUH DUH nQ SDUWHD VXSHULRDU GRX EXWRDQH 6\PERO L 6SHFLDO
&KDUDFWHUV $FLRQDL EXWRQXO 6\PEROV GDF QX HVWH DFWLYDW GHMD
 3DUWHD FHQWUDO D IHUHVWUHLGHGLDORJ HVWH RFXSDW GH R PXOLPH GH VLPEROXUL LQFOXVH nQWUXQ FKHQDU
'DF SULQWUH HOH HVWH VLPEROXO FDUH Y LQWHUHVHD] SR]LLRQDL FXUVRUXO SH HO DSRL DFWLYDL EXWRQXO
,QVHUW
 'DF QX DL JVLW VLPEROXO FDUH Y LQWHUHVHD] GHVIXUDL OLVWD DVFXQV )RQW FDUH VH DIO nQ VWhQJD
VXV DFLRQhQG EXWRQXO GH GHVIXUDUH VJHDW nQ MRV
FDUH VH DIO nQ GUHDSWD HL 'LQ OLVWD
GHVIXUDW DOHJHL QXPHOH XQXL IRUPDW GH FDUDFWHUH FDUH FUHGHL F DU FRQLQH VLPEROXO SH FDUHO
FXWDL 'DF SDUFXUJHL OLVWD SDV FX SDV FX WDVWHOH VJHL nQ MRV L nQ VXV nQ FKHQDUXO GLQ IHUHDVWU
DSDU SH UhQG IRUPDWHOH GH FDUDFWHUH FRUHVSXQ]WRDUH
 &hQG DL JVLW VLPEROXO SR]LLRQDL FXUVRUXO SH HO DFLRQDL EXWRQXO ,QVHUW DSRL nQFKHLDL GLDORJXO
DFLRQhQG EXWRQXO &ORVH 'DF QX YUHL V LQWURGXFHL XQ VLPERO nQFKHLDL GLDORJXO FX EXWRQXO
&DQFHO

'DF nQ IHUHDVWUDGHGLDORJ 6\PEROV DFLRQDL EXWRQXO 6SHFLDO &KDUDFWHUV nQ IHUHDVWU DSDUH R OLVW
FX FDUDFWHUH VSHFLDOH SH FDUH OH SXWHL IRORVL nQ DQXPLWH VLWXDLL
{ &RS\ULJKW z 5HJLVWHUHG | 7UDGHPDUN HWF

Q DFHHDL OLVW SH FRORDQD D GRXD VXQW DILDWH FRPELQDLLOH GH WDVWH DVRFLDWH FDUDFWHUHORU VSHFLDOH
FRUHVSXQ]WRDUH GLQ SULPD FRORDQ 'DF YUHL V LQWURGXFHL XQ FDUDFWHU VSHFLDO GLQ OLVW SR]LLRQDL
FXUVRUXO PRXVHXOXL SH HO DSRL DFLRQDL EXWRQXO ,QVHUW 'DF YUHL V DVRFLDL R DOW FRPELQDLH GH
WDVWH FDUDFWHUXOXL VSHFLDO LQWURGXV DFLRQDL EXWRQXO 6KRUWFXW .H\ SHQWUX D DSUHD
IHUHDVWUDGHGLDORJ &XVWRPL]H .H\ERDUG ,QWURGXFHL nQ FhPSXO 3UHVV 1HZ 6KRUWFXW .H\ QRXD
FRPELQDLH GH WDVWH DSRL DFLRQDL EXWRQXO $VVLJQ L nQFKHLDL GLDORJXO &XVWRPL]H .H\ERDUG FX
EXWRQXO &ORVH 'XS FH DL UHYHQLW nQ GLDORJXO 6\PEROV nQFKHLDL L DFHVW GLDORJ FX XQXO GLQ EXWRDQHOH
&ORVH VDX &DQFHO

([HPSOX (GLWDUHD XQHL IRUPXOH

Q PXOWH VLWXDLL WH[WXO SH FDUHO LQWURGXFHL FRQLQH GLYHUVH IRUPXOH GLQ PDWHPDWLF IL]LF FKLPLH HWF
$FHVWH IRUPXOH QHFHVLW XQHRUL XWLOL]DUHD XQRU LQGLFL D XQRU H[SRQHQL VDX D XQRU OLWHUH GLQ DOIDEHWXO
JUHFHVF 3HQWUX DVWIHO GH IRUPXOH SURJUDPXO :RUG Y RIHU DQXPLWH IDFLOLWL 6 SUHVXSXQHP F
DYHL GH LQWURGXV nQWUXQ GRFXPHQW XUPWRDUHD IRUPXO GLQ WHUPRGLQDPLF IRUPXO FDUH LQGLF
YDULDLD WHPSHUDWXULL

W W

635L17 :RUG PDQXDO 2(03URFHGDL nQ IHOXO XUPWRU


 3R]LLRQDL FXUVRUXO nQ ORFXO XQGH WUHEXLH V ILH LQWURGXV IRUPXOD
 ,QWURGXFHL SULPD SDUWH D IRUPXOHL ShQ OD LQGLFHOH LQFOXVLY 6HOHFWDL FDUDFWHUXO L DSHODL
FRPDQGD )RUPDW _ )RQW Q IHUHDVWUDGHGLDORJ )RQW DFLRQDL FRPXWDWRUXO 6XEVFULSW L YHL
RELQH IDFWRUXO W 
 &RQWLQXDL LQWURGXFHUHD FDUDFWHUHORU ShQ OD 

 3HQWUX D LQWURGXFH FDUDFWHUHOH L DSHODL FRPDQGD ,QVHUW _ 6\PERO Q IHUHDVWUDGHGLDORJ


6\PERO FDUH DSDUH SH HFUDQ GHVIXUDL OLVWD DVFXQV )RQW DSRL VHOHFWDL IRQWXO 6\PERO GLQ OLVW
3R]LLRQDL FXUVRUXO SH VLPEROXO L DFLRQDL EXWRQXO ,QVHUW DSRL SR]LLRQDL FXUVRUXO SH VLPEROXO

L DFLRQDL EXWRQXO ,QVHUW

 'XS FH DL LQVHUDW VLPEROXULOH GRULWH nQFKHLDL GLDORJXO DFLRQhQG EXWRQXO &ORVH DO


IHUHVWUHLGHGLDORJ 6\PERO
 'DF YUHL V VFRDWHL nQ HYLGHQ IRUPXOD VHOHFWDLR DSRL IRORVLL GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX
IRUPDW EXWRQXO
FDUDFWHUHORU

SHQWUX nQJURDUH L OLVWD DVFXQV )RQW 6L]H SHQWUX DOHJHUHD GLPHQVLXQLL

& &XP LQWURGXFHL OLWHUH FX VHPQH GLDFULWLFH"


8QD GLQ SUREOHPHOH FHOH PDL VHULRDVH SH FDUH R nQWhOQLL nQ HGLWDUHD XQXL WH[W nQ OLPED URPhQ HVWH
XWLOL]DUHD OLWHUHORU FX VHPQH GLDFULWLFH h n  7UHEXLH V IRORVLL DFHVWH OLWHUH GHRDUHFH IU HOH
IRUPD WH[WXOXL nL SLHUGH GLQ FDOLWDWH 3HQWUX D LQWURGXFH VDX D PRGLILFD XQ WH[W nQ OLPED URPhQ FHO
PDL VLPSOX DU IL V DYHL R WDVWDWXU URPhQHDVF DVWIHO nQFhW SH DQXPLWH WDVWH V JVLL L OLWHUH
URPhQHWL FX VHPQH GLDFULWLFH &X WRDWH F WDVWDWXUD URPhQHDVF HVWH GHILQLW L HVWH FXQRVFXW GH
VLVWHPXO :LQGRZV HD QX HVWH UHDOL]DW IL]LF 3ULQ XUPDUH IRORVLL WDVWDWXUD SH FDUH R DYHL OD FDOFXODWRU
nQ PDMRULWDWHD FD]XULORU ILLQG GH WLS VDX VWDQGDUG DPHULFDQ IUDQFH] JHUPDQ VDX HQJOH] &hQG DL
LQVWDODW VLVWHPXO :LQGRZV DL FRPXQLFDW VLVWHPXOXL WLSXO WDVWDWXULL IL]LFH SHQWUX D IL nQUHJLVWUDW FD L
WDVWDWXU ORJLF 'DF VFKLPEDL WDVWDWXUD IL]LF FX XQD GH DOW WLS DOW VWDQGDUG WUHEXLH V FRPXQLFDL
LPHGLDW VLVWHPXOXL :LQGRZV DFHVW WLS SHQWUX D IL nQUHJLVWUDW FD WDVWDWXU ORJLF 1XPDL DD SRDWH H[LVWD
R FRUHVSRQGHQ FRUHFW nQWUH VLPEROXULOH GHVHQDWH SH WDVWH L FDUDFWHUHOH LQWURGXVH SULQ DSVDUHD DFHORU
WDVWH
3HQWUX D LQWURGXFH OLWHUH URPhQHWL FX VHPQH GLDFULWLFH h n  WUHEXLH V VHOHFWDL XQ IRUPDW GH
FDUDFWHUH IRQW FDUH FRQLQH DFHVWH OLWHUH DSRL IRORVLL XQXO GLQ XUPWRDUHOH SURFHGHH GDF QX DYHL
WDVWDWXU IL]LF URPhQHDVF 
$ :LQGRZV FX GRX WDVWDWXUL 'DF DYHL XQ VLVWHP :LQGRZV FUHDW SHQWUX (XURSD &HQWUDO L GH
(VW SXWHL IRORVL GRX WDVWDWXUL ORJLFH XQD SULQFLSDO L XQD VHFXQGDU DPEHOH ILLQG GHFODUDWH OD
LQVWDODUHD VLVWHPXOXL :LQGRZV 8QD GLQ FHOH GRX WDVWDWXUL WUHEXLH V UHSUH]LQWH WDVWDWXUD IL]LF SH
FDUH R DYHL OD FDOFXODWRU LDU D GRXD SRDWH IL WDVWDWXUD URPhQHDVF &RPXWDUHD ORJLF nQWUH FHOH
GRX WDVWDWXUL VH IDFH FX DMXWRUXO EXWRQXOXL 3UL6HF DFHVW EXWRQ DIOhQGXVH VXE IHUHVWUHOH FDUH
RFXS HFUDQXO SH 'HVNWRS 3HQWUX D DYHD DFFHV OD DFHVW EXWRQ WUHEXLH ULGLFDW SXLQ PDUJLQHD GH
MRV D IHUHVWUHL SURJUDPXOXL :RUG 3HQWUX D FRPXWD EXWRQXO GLQWUR SR]LLH nQ DOWD DFLRQDL FX
EXWRQXO PRXVHXOXL GH GRX RUL SH HO GXEOX FOLF &HOH GRX SR]LLL DOH EXWRQXOXL 3UL6HF VXQW
SHQWUX WDVWDWXUD SULQFLSDO L
SHQWUX WDVWDWXUD VHFXQGDU &hQG IRORVLL WDVWDWXUD ORJLF
URPhQHDVF WUHEXLH V DOHJHL XQ IRUPDW GH FDUDFWHUH FDUH FRQLQH OLWHUH URPhQHWL FX VHPQH
GLDFULWLFH PSUHXQ FX VLVWHPXO :LQGRZV SHQWUX (XURSD &HQWUDO L GH (VW VXQW OLYUDWH L IRUPDWH
GH FDUDFWHUH IRQWXUL VSHFLILFH FDUH FRQLQ L OLWHUH URPhQHWL FX VHPQH GLDFULWLFH $ULDO &(
&RXULHU &( 7LPHV 1HZ 5RPDQ &( 8QLYHUV &( HWF Q DFHVWH IRUPDWH GH FDUDFWHUH H[LVW L OLWHUH
URPhQHWL FX VHPQH GLDFULWLFH h n 

635L17 :RUG PDQXDO 2(0% 6LPEROXUL VSHFLDOH 3XWHL LQWURGXFH OLWHUH URPhQHWL FX VHPQH GLDFULWLFH h n IRORVLQG


PHWRGD GH LQWURGXFHUH D VLPEROXULORU VSHFLDOH GHVFULV nQ SDUDJUDIXO DQWHULRU 3ULQ XUPDUH
SURFHGDL DVWIHO
 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ ORFXO XQGH GRULL V LQWURGXFHL OLWHUD
 7UHEXLH V Y DVLJXUDL F nQ OLVWD DVFXQV )RQW HVWH VHOHFWDW XQXO GLQ IRUPDWHOH GH
FDUDFWHUH FDUH FRQLQ OLWHUH URPhQHWL $ULDO &( &RXULHU &( 7LPHV 1HZ 5RPDQ &(
8QLYHUV &( HWF 'DF QX HVWH VHOHFWDW XQ DVWIHO GH IRUPDW GHVIXUDL OLVWD DVFXQV
)RQW L DOHJHL XQXO GLQ IRUPDWHOH FDUH FRQLQ OLWHUH URPhQHWL
 $SHODL FRPDQGD ,QVHUW _ 6\PERO $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 6\PEROV nQ FDUH
DFLRQDL EXWRQXO 6\PEROV GDF QX H DFWLY GHMD
 'HVIXUDL OLVWD DVFXQV )RQW L DOHJHL SULPXO HOHPHQW GLQ OLVW FDUH HVWH QRUPDO
WH[W 
 &XWDL OLWHUD FDUH Y LQWHUHVHD] nQ WDEHO &hQG DL LGHQWLILFDWR SR]LLRQDL FXUVRUXO
SH HD DSRL DFLRQDL EXWRQXO ,QVHUW

 'DF YUHL FD nQ YLLWRU V LQWURGXFHL PDL VLPSOX DVWIHO GH OLWHUH SXWHL V OH DVRFLDL R
FRPELQDLH GH WDVWH SH FDUH V R IRORVLL $FLRQDL EXWRQXO 6KRUWFXW .H\ SHQWUX D
DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ &XVWRPL]H .H\ERDUG
 ,QWURGXFHL nQ FhPSXO 3UHVV 1HZ 6KRUWFXW .H\ FRPELQDLD GH WDVWH DSRL DSVDL
EXWRQXO $VVLJQ 5HODLD GLQWUH VLPERO L FRPELQDLD GH WDVWH HVWH nQUHJLVWUDW L R SXWHL
YHGHD nQ IHUHDVWU
6LPEROXO DSDUH nQ FKHQDUXO 6\PERO
&RPELQDLD GH WDVWH DSDUH nQ OLVWD &XUUHQW .H\V
 QFKHLDL GLDORJXO &XVWRPL]H .H\ERDUG FX EXWRQXO &ORVH DSRL nQFKHLDL GLDORJXO
6\PEROV FX EXWRQXO &ORVH

(VWH R LGHH EXQ V DVRFLDL OLWHUHORU FX VHPQH GLDFULWLFH DQXPLWH FRPELQDLL GH WDVWH SH
FDUH V OH IRORVLL nQ FRQWLQXDUH 1XPDL nQ DFHVW IHO YHL FhWLJD YLWH] nQ LQWURGXFHUHD
XQRU WH[WH nQ OLPED URPhQ FDUH FRQLQ VHPQH GLDFULWLFH 'H H[HPSOX SXWHL DVRFLD
FRPELQDLLOH GH WDVWH GLQ WDEHOXO XUPWRU SHQWUX OLWHUH FX VHPQH GLDFULWLFH %LQHnQHOHV F nQ DFHVW FD]
FRPELQDLLOH GH WDVWH UHVSHFWLYH nL SLHUG IXQFLLOH DQWHULRDUH

635L17 :RUG PDQXDO 2(0


/LWHU FX VHPQ GLDFULWLF

h
n


&RPELQDLH GH WDVWH
$/7$
$/7%
$/7,
$/76
$/77
$/76+,)7$
$/76+,)7%
$/76+,)7,
$/76+,)76
$/76+,)77

7DEHOXO GH PDL VXV HVWH QXPDL XQ H[HPSOX GH DVRFLHUH D XQRU FRPELQDLL GH WDVWH SHQWUX OLWHUHOH FX
VHPQH GLDFULWLFH
'DF PRGLILFDL XQ WH[W SHQWUX D LQWURGXFH OLWHUH FX VHPQH GLDFULWLFH L QRXO IRUPDW GH FDUDFWHUH QX VH
SRWULYHWH FX FHO RULJLQDO HVWH SUHIHUDELO V PRGLILFDL WRDWH FDUDFWHUHOH GXS IRUPDWXO QRX SURFHGhQG
nQ IHOXO XUPWRU
 6HOHFWDL IUDJPHQWXO GH WH[W SH FDUH GRULL VO PRGLILFDL 'DF YUHL V PRGLILFDL WRW WH[WXO
ODQVDL FRPDQGD (GLW _ 6HOHFW $OO
 /DQVDL FRPDQGD )RUPDW _ )RQW Q IHUHDVWUDGHGLDORJ )RQW GHVIXUDL OLVWD DVFXQV )RQW
L DOHJHL XQXO GLQ IRUPDWHOH GH FDUDFWHUH FDUH FRQLQ OLWHUH URPhQHWL FX VHPQH GLDFULWLFH
$ULDO &( &RXULHU &( 7LPHV 1HZ 5RPDQ &( 8QLYHUV &( HWF
 QFKHLDL GLDORJXO DFLRQhQG EXWRQXO 2.
& &RPELQDLD $OW FRG QXPHULF 0HWRGD WUDGLLRQDO GH LQWURGXFHUH D XQXL FDUDFWHU FDUH QX DUH R
WDVW DVRFLDW HVWH GH D IRORVL FRGXO $6&,, FRUHVSXQ]WRU DFHOXL FDUDFWHU $FHDVW PHWRG VH
IRORVHWH L VXE VLVWHPXO 06'26 VLQJXUXO LQFRQYHQLHQW PDMRU DO HL ILLQG IDSWXO F WUHEXLH
FXQRVFXWH FRGXULOH QXPHULFH $6&,, DOH FDUDFWHUHORU FRUHVSXQ]WRDUH IRUPDWHORU IRORVLWH 'DF
YUHL V IRORVLL DFHDVW PHWRG SURFHGDL DVWIHO
 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ SR]LLD XQGH YUHL V LQWURGXFHL FDUDFWHUXO
 LQHL DSVDW WDVWD $OW nQ WLPS FH LQWURGXFHL FRGXO $6&,, DO FDUDFWHUXOXL UHVSHFWLY
IRORVLQG WDVWHOH QXPHULFH GLQ GUHDSWD WDVWDWXULL &hQG HOLEHUDL WDVWD $OW SH HFUDQ DSDUH
VLPEROXO FRUHVSXQ]WRU FRGXOXL LQWURGXV
' &UHDUHD XQRU 0DFURXUL 2ULFH VXFFHVLXQH GH RSHUDLL QHFHVDUH SHQWUX LQWURGXFHUHD XQHL OLWHUH FX
VHPQ GLDFULWLF SRDWH IL nQUHJLVWUDW nQ PRG XQLF VXE IRUPD XQXL PDFUR 8Q DVWIHO GH PDFUR SRDWH IL
DSHODW XOWHULRU SULQWUR VLQJXU FRPDQG GH H[HPSOX R FRPELQDLH GH WDVWH 

'DF nQ WH[WXO GXPQHDYRDVWU DSDU DOWH VLPEROXUL nQ ORFXO FHORU SH FDUH OHDL LQWURGXV QX
LQWUDL nQ SDQLF GHRDUHFH FRGXULOH FDUDFWHUHORU DX UPDV FHOH SH FDUH OHDL LQWURGXV GDU
VXQW Y]XWH nQ DOW IRUPDW 3HQWUX D UHYHQL OD QRUPDO VHOHFWDL IUDJPHQWXO GH WH[W VDX WRW
WH[WXO DSRL DOHJHL IRUPDWXO GH FDUDFWHUH FRUHVSXQ]WRU GLQ OLVWD DVFXQV FDUH VH DIO nQ
OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW )RQW 

& &XP LQWURGXFHL DQLPDLH nQ WH[W"

8QD GLQ QRXWLOH SH FDUH OH DGXFH :RUG HVWH F Y SHUPLWH V VFRDWHL nQ HYLGHQ
DQXPLWH FXYLQWH VDX IUDJPHQWH GH WH[W SULQ DQLPDLH ([LVW DQXPLWH DEORDQH VWDQGDUG GH
DQLPDLH SH FDUH YL OH RIHU :RUG SHQWUX D IDFH DFHVW OXFUX

3HQWUX D VFRDWH nQ HYLGHQ XQ FXYhQW VDX XQ IUDJPHQW GH WH[W SULQ DQLPDLH SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 6HOHFWDL FXYhQWXO VDX IUDJPHQWXO GH WH[W SH FDUH YUHL VO VFRDWHL nQ HYLGHQ

635L17 :RUG PDQXDO 2(0


$SHODL FRPDQGD )RUPDW _ )RQW $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ )RQW nQ FDUH DFLRQDL EXWRQXO
$QLPDWLRQ SHQWUX D DSUHD IDFLOLWLOH OHJDWH GH DQLPDLH

 $OHJHL GLQ OLVWD $QLPDWLRQ WLSXO GH DQLPDLH SH FDUH GRULL VO IRORVLL SHQWUX D VFRDWH nQ HYLGHQ
WH[WXO
 QFKHLDL GLDORJXO FX 2.

([HPSOX ,QWURGXFHL DQLPDLH nQ WH[W

Q DFHVW SDUDJUDI YHL VFRDWH nQ HYLGHQ QXPHOH L SUHQXPHOH nQ GRFXPHQWXO &HUHUH SH FDUH ODL
FUHDW DQWHULRU 3HQWUX D IDFH DFHVW OXFUX SURFHGDL DVWIHO
 'HVFKLGHL GRFXPHQWXO &HUHUH
 6HOHFWDL QXPHOH L SUHQXPHOH SHUVRDQHL FDUH D IFXW FHUHUHD
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW _ )RQW $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ )RQW nQ FDUH DFLRQDL EXWRQXO
$QLPDWLRQ SHQWUX D DSUHD IDFLOLWLOH OHJDWH GH DQLPDLH
 $OHJHL GLQ OLVWD $QLPDWLRQ PRGHOXO GH DQLPDLH /DV 9HJDV /LJKWV

635L17 :RUG PDQXDO 2(0 QFKHLDL GLDORJXO FX 2.

&D UH]XOWDW YHL RELQH SH nQ GRFXPHQWXO GH SH HFUDQ R DQLPDLH SHQWUX QXPHOH L SUHQXPHOH SH FDUH
ODL VHOHFWDW

6FRDWHUHD nQ HYLGHQ D XQXL WH[W SULQ DQLPDLH HVWH R FDUDFWHULVWLF QRX FDUH LQH GH
IRUPDWXO FDUDFWHUHORU IRQW 'RFXPHQWXO FDUH FRQLQH R DVWIHO GH DQLPDLH HVWH VDOYDW
nPSUHXQ FX HIHFWHOH UHVSHFWLYH GH DQLPDLH &hQG YHL GHVFKLGH GLQ QRX GRFXPHQWXO
UHVSHFWLY YRU DSUHD L HIHFWHOH GH DQLPDLH

SPRiNT Word97 manual OEM

64

 $OLQLHUHD LQGHQWDUHD L VSDLHUHD WH[WXOXL


7H[WXO XQXL GRFXPHQW :RUG HVWH DOFWXLW GLQ PDL PXOWH DOLQHDWH 8Q DOLQHDW SDUDJUDSK nQ HQJOH]
nQFHSH FX R OLQLH QRX GXS XQ (QWHU FRQLQH XQD VDX PDL PXOWH IUD]H L VH nQFKHLH FX (QWHU
&RQIRUP DFHVWHL GHILQLLL XQ DOLQHDW SRDWH IL DOFWXLW GLQ XQD VDX PDL PXOWH OLQLL &KLDU L R OLQLH JRDO
XQ (QWHU OD PDUJLQHD VWhQJ D SDJLQLL HVWH XQ DOLQHDW 3HQWUX XQ DOLQHDW VH DSOLF DQXPLWH UHJXOL
XQLWDUH SHQWUX XUPWRDUHOH FDUDFWHULVWLFL
v DOLQLHUHD UhQGXULORU OD VWhQJD L OD GUHDSWD
v LQGHQWDUHD UhQGXULORU DGLF GLVWDQDUHD ORU ID GH PDUJLQHD VWhQJ D SDJLQLL
v VSDLHUHD UhQGXULORU
3URJUDPXO :RUG Y RIHU PDL PXOWH SRVLELOLWL GH D DOHJH PRGXO GH DOLQLHUH LQGHQWDUH L VSDLHUH
D UhQGXULORU XQXL DOLQHDW

& $OLQLHUHD UhQGXULORU OD VWhQJD L OD GUHDSWD


3XWHL RELQH GLIHULWH HIHFWH YL]XDOH DVXSUD DFHOXLDL WH[W SULQ IRORVLUHD GLIHULWHORU PRGXUL GH DOLQLHUH D
UhQGXULORU OD VWhQJD L OD GUHDSWD SDJLQLL Q FDGUXO XQXL DOLQHDW UhQGXULOH VXQW XPSOXWH FX FXYLQWH GH
OD VWhQJD OD GUHDSWD L GH VXV nQ MRV WUHFHUHD GH OD XQ UhQG OD DOWXO IFhQGXVH DXWRPDW IU D IL QHYRLH
V WDVWDL (QWHU

1X DSVDL WDVWD (QWHU GHFhW DWXQFL FhQG YUHL V nQFHSHL XQ DOLQHDW QRX 'DF IRORVLL WDVWD
(QWHU nQ LQWHULRUXO XQXL DOLQHDW DFHO DOLQHDW YD IL GHVFRPSXV nQ GRX DOLQHDWH 7RWXL FhQG
YUHL V DYHL XQ UhQG JRO nQ LQWHULRUXO XQXL DOLQHDW DSVDL FRPELQDLD GH WDVWH 6KLIW(QWHU

&X DFHDVW IDFLOLWDWH LPSRUWDQW GH WUHFHUH DXWRPDW D WH[WXOXL GH OD XQ UhQG OD DOWXO FDUH nQ HQJOH] VH
QXPHWH ZRUG ZUDS WH[WXO SDUH XQ IOXLG FDUH VH PLF GH OD XQ UhQG OD DOWXO FXYLQWHOH ILLQG XQ IHO GH
PROHFXOH FDUH QX VH GH]LQWHJUHD] $OLQLHUHD LPSOLFLW D UhQGXULORU VH IDFH OD VWhQJD LDU OD GUHDSWD
UPhQ QHDOLQLDWH GHRDUHFH SH ILHFDUH UhQG UPhQ FhWHYD SR]LLL QHRFXSDWH SULPXO FXYhQW GLQ UhQGXO
XUPWRU HVWH SUHD OXQJ SHQWUX D OH RFXSD 

G
F

1X GHVSULL FXYLQWHOH nQ VLODEH SHQWUX D RFXSD VSDLLOH GH OD FDSHWHOH UhQGXULORU 'DF


SURFHGDL DD nQ XUPD XQRU PRGLILFUL YHL YHGHD FXYhQWXO GXPQHDYRDVWU GHVSULW nQ VLODEH
SH OD PLMORFXO UhQGXOXL GHRDUHFH WH[WXO HVWH IOXLG 3ULQ IDFLOLWDWHD ZRUG ZUDS HO VH UHDHD]
WRW WLPSXO nQ VSDLXO SH FDUHO SRDWH RFXSD

'DF YUHL V GHVSULL FXYLQWHOH nQ VLODEH SURJUDPXO :RUG Y RIHU IDFLOLWDWHD GH


GHVSULUH DXWRPDW nQ VLODEH D FXYLQWHORU FDUH VH DIO OD FDSWXO UhQGXULORU GDU QXPDL
SHQWUX XQ OH[LF FXQRVFXW GH :RUG &hQG XQ FXYhQW OXQJ VH DIO OD FDSWXO UhQGXOXL L
QX nQFDSH nQ UhQGXO FXUHQW HVWH GHVSULW nQ VLODEH 'DF nQ XUPD XQRU PRGLILFUL DFHO FXYhQW QX VH
PDL DIO OD FDSWXO UhQGXOXL QX PDL HVWH GHVSULW nQ VLODEH
3XWHL RELQH DVSHFWXO GRULW GH DOLQLHUH D UhQGXULORU DOHJhQG XQD GLQ XUPWRDUHOH RSLXQL
$OLQLHUH OD VWhQJD 5hQGXULOH VXQW DOLQLDWH OD VWhQJD PDUJLQHD GUHDSW DYhQG XQ DVSHFW QHUHJXODW
GLQ PRWLYHOH DUWDWH PDL VXV 
$OLQLHUH OD GUHDSWD 5hQGXULOH VXQW DOLQLDWH OD GUHDSWD PDUJLQHD VWhQJ DYhQG XQ DVSHFW
QHUHJXODW
&HQWUDUH 7H[WXO HVWH SR]LLRQDW OD PLMORFXO UhQGXOXL VSDLLOH OLEHUH UPDVH OD VWhQJD L OD
GUHDSWD ILLQG HJDOH 7H[WXO DOFWXLW GLQ PDL PXOWH UhQGXUL DOLQLDWH nQ DFHVW IHO DUH R D[ GH VLPHWULH
SH FHQWUX

SPRiNT Word97 manual OEM

65

$OLQLHUH OD DPEHOH PDUJLQL $FHVW PRG GH DOLQLHUH HVWH FHO PDL GHV IRORVLW GHRDUHFH RIHU XQ
DVSHFW SOFXW WH[WXOXL nQ DQVDPEOX 3HQWUX D RELQH DOLQLHUHD UhQGXULORU OD DPEHOH PDUJLQL
SURJUDPXO :RUG UHGLVWULEXLH VSDLXO OLEHU GH OD FDSWXO XQXL UhQG nQWUH FXYLQWHOH DFHOXL UhQG
'DF GRULL V DOHJHL XQ PRG GH DOLQLHUH D WH[WXOXL SXWHL IRORVL XQD GLQ XUPWRDUHOH PHWRGH
$OHJHL PRGXO GH DOLQLHUH nQDLQWH GH LQWURGXFHUHD WH[WXOXL Q DFHVW FD] DOLQLHUHD DOHDV VH DSOLF
WH[WXOXL SH FDUHO YHL LQWURGXFH XOWHULRU ShQ nQ PRPHQWXO nQ FDUH YHL DOHJH R DOW DOLQLHUH
6HOHFWDL XQ IUDJPHQW GH WH[W DSRL DOHJHL XQ PRG GH DOLQLHUH FDUH VH DSOLF LPHGLDW IUDJPHQWXOXL
GH WH[W VHOHFWDW
&hQG RSHUDL DVXSUD XQXL WH[W SXWHL FRPELQD FHOH GRX PHWRGH SHQWUX D DMXQJH OD DVSHFWXO GH DOLQLHUH
GRULW 'DF YDL GHFLV GLQDLQWH DVXSUD DOLQLHULL XQXL WH[W SH FDUH XUPHD] VO LQWURGXFHL IRORVLL
SULPD PHWRG 'DF YUHL V PRGLILFDL DOLQLHUHD XQXL IUDJPHQW GH WH[W FDUH HVWH LQWURGXV GHMD IRORVLL
D GRXD PHWRG 3XWHL RSHUD PDL PXOWH PRGLILFUL DVXSUD XQXL WH[W ShQ FhQG RELQHL HIHFWXO YL]XDO
GRULW
$YHL GRX SRVLELOLWL GH D DOHJH XQXO GLQ FHOH SDWUX PRGXUL GH DOLQLHUH D UhQGXULORU 3ULPD
SRVLELOLWDWH HVWH GH D IRORVL R FRPDQG GLQ PHQLXO )RUPDW $ GRXD SRVLELOLWDWH FDUH HVWH PXOW PDL OD
nQGHPhQ GDF DYHL XQ PRXVH HVWH V DFLRQDL DQXPLWH EXWRDQH GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX
IRUPDW

&XP PRGLILFDL DOLQLHUHD UhQGXULORU FX DMXWRUXO PHQLXOXL"


3HQWUX D RELQH FX DMXWRUXO PHQLXOXL R DOLQLHUH D UhQGXULORU WH[WXOXL VHOHFWDW VDX D FHOXL FDUH XUPHD]
V ILH LQWURGXV ODQVDL FRPDQGD )RUPDW _ 3DUDJUDSK $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 3DUDJUDSK FDUH
DUH nQ SDUWHD VXSHULRDU GRX EXWRDQH ,QGHQWV DQG 6SDFLQJ L /LQH DQG 3DJH %UHDNV $FLRQDL
EXWRQXO ,QGHQWV DQG 6SDFLQJ GDF QX HVWH DFWLY GHMD Q SDUWHD VWhQJVXV D IHUHVWUHLGHGLDORJ HVWH
OLVWD DVFXQV $OLJQPHQW
$FLRQDL EXWRQXO GH GHVIXUDUH VJHDW nQ MRV
GH OD GUHDSWD OLVWHL
DSRL DOHJHL XQD GLQ RSLXQLOH
/HIW SHQWUX DOLQLHUH OD VWhQJD
&HQWHUHG SHQWUX FHQWUDUH
5LJKW SHQWUX DOLQLHUH OD GUHDSWD
-XVWLILHG SHQWUX DOLQLHUH OD DPEHOH PDUJLQL
'XS FH DL DOHV RSLXQHD GRULW DFLRQDL EXWRQXO 2. VDX DSVDL WDVWD
(QWHU

2SLXQL GH DOLQLHUH nQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW


'DF DYHL XQ PRXVH SXWHL DOHJH DQXPLWH RSLXQL GH DOLQLHUH SHQWUX WH[W DFLRQhQG DVXSUD
XUPWRDUHORU EXWRDQH GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW
$OLJQ /HIW SHQWUX DOLQLHUH OD VWhQJD
&HQWHU SHQWUX FHQWUDUH
$OLJQ 5LJKW SHQWUX DOLQLHUH OD GUHDSWD
-XVWLI\ SHQWUX DOLQLHUH OD VWhQJD L OD GUHDSWD

SPRiNT Word97 manual OEM

F
:

66

$WhW nQ FD]XO XWLOL]ULL EXWRDQHORU GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW FhW L nQ FD]XO
XWLOL]ULL FRPHQ]LL GLQ PHQLX GDF YUHL V DSOLFDL R DOLQLHUH SHQWUX XQ WH[W LQWURGXV
GHMD VHOHFWDL DFHO WH[W nQDLQWH GH D DFLRQD EXWRDQHOH VDX GH D DSHOD FRPDQGD GH
DOLQLHUH Q FD] FRQWUDU DOLQLHUHD DOHDV VH DSOLF QXPDL SHQWUX WH[WXO LQWURGXV XOWHULRU

$OLQLDL WH[WXO nQ GRFXPHQW L PRGLILFDL VWLOXO


FDUDFWHUHORU

Q FDSLWROXO DL FUHDW XQ GRFXPHQW VLPSOX R FHUHUH FDUH DUDW DVWIHO

/LQLLOH VXQW DOLQLDWH LPSOLFLW OD VWhQJD /HIW 'DF YUHL V DOLQLDL WH[WXO L OD VWhQJD L OD GUHDSWD
VHOHFWDL nQWUHJ WH[WXO DSRL DFLRQDL EXWRQXO
RELQH XUPWRUXO UH]XOWDW

-XVWLI\ GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW 9HL

'DF YUHL V DYHL FDUDFWHUH DSOHFDWH VSUH GUHDSWD ,WDOLF GXS FH DL VHOHFWDW WH[WXO DFLRQDL EXWRQXO
,WDOLF din linia cu instrumente pentru format. Rezultatul este urmtorul:

SPRiNT Word97 manual OEM

67

& &XP PRGLILFDL LQGHQWDUHD L VSDLHUHD"


3HQWUX D PRGLILFD LQGHQWDUHD XQXL DOLQHDW VDX D XQRU UhQGXUL GLQ DOLQHDW SXWHL IRORVL XUPWRDUHOH
PHWRGH
v $SVDUHD WDVWHL 7DE GH FhWH RUL HVWH QHFHVDU
v 8WLOL]DUHD FRPHQ]LL )RUPDW3DUDJUDI
v (QXPHUDUHD L QXPHURWDUHD XQRU DOLQHDWH FDUH SRW IL DSRL LQGHQWDWH FRUHVSXQ]WRU
v 8WLOL]DUHD XUPWRDUHORU EXWRDQH GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW
Error! Objects cannot be created from editing field codes. ,QFUHDVH ,QGHQW SHQWUX FUHWHUHD LQGHQWULL
GHSODVDUH OD GUHDSWD 
Error! Objects cannot be created from editing field codes. 'HFUHDVH ,QGHQW SHQWUX GHVFUHWHUHD
LQGHQWULL GHSODVDUH OD VWhQJD 
v 8WLOL]DUHD ULJOHL SURJUDPXOXL :RUG 
3HQWUX D PRGLILFD VSDLHUHD XQXL DOLQHDW IRORVLL FRPDQGD )RUPDW3DUDJUDI 

&XP IRORVLL PHQLXO SHQWUX D PRGLILFD LQGHQWDUHD "


3HQWUX D PRGLILFD LQGHQWDUHD XQXL DOLQHDW FX DMXWRUXO FRPHQ]LL )RUPDW3DUDJUDSK SURFHGDL
DVWIHO
 6HOHFWDL IUDJPHQWXO GH WH[W SH FDUH GRULL VO DOLQLDL
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW3DUDJUDSK (VWH DILDW IHUHDVWUDGHGLDORJ 3DUDJUDSK
FDUH DUH nQ SDUWHD VXSHULRDU GRX EXWRDQH ,QGHQWV DQG 6SDFLQJ L /LQH DQG 3DJH
%UHDNV $FLRQDL EXWRQXO ,QGHQWV DQG 6SDFLQJ GDF QX HVWH DFWLY GHMD Q IHUHDVWU DSDU
RELHFWH SHQWUX PRGLILFDUHD LQGHQWULL L SHQWUX VSDLHUH *UXSXO GH RELHFWH ,QGHQWDWLRQ
FRQLQH nQWUXQ FKHQDU FhPSXULOH HQXPHUDWH PDL MRV SHQWUX GHILQLUHD nQFHSXWXOXL GH
DOLQHDW OD VWhQJD VDX OD GUHDSWD ID GH PDUJLQL 3XWHL LQWURGXFH YDORUL VDX SXWHL DFLRQD
DVXSUD VJHLORU GLQ SDUWHD GUHDSW SHQWUX D LQFUHPHQWD VJHDW nQ VXV VDX D GHFUHPHQWD
VJHDW nQ MRV DFHVWH YDORUL
/HIW LQGHQWDUH ID GH PDUJLQHD VWhQJ
5LJKW DOLQLHUH L LQGHQWDUH OD GUHDSWD ID GH PDUJLQHD GUHDSW
6SHFLDO HVWH R OLVW DVFXQV FDUH Y SHUPLWH GHFDODUHD SULPHL OLQLL ID GH
XUPWRDUHOH 'XS GHVIXUDUHD OLVWHL DYHL XUPWRDUHOH RSLXQL
)LUVW OLQH SULPD OLQLH HVWH LQGHQWDW VSUH LQWHULRU ID GH XUPWRDUHOH

SPRiNT Word97 manual OEM

68

+DQJLQJ SULPD OLQLH UPhQH VXVSHQGDW VSUH H[WHULRU XUPWRDUHOH OLQLL


ILLQG LQGHQWDWH

 'XS FH DL IL[DW YDORULOH SDUDPHWULORU SHQWUX PRGLILFDUHD DOLQLHULL SXWHL V PRGLILFDL L


DOL SDUDPHWUL FDUH DSDU nQ IHUHDVWUDGHGLDORJ DSRL DFLRQDL EXWRQXO 2.

&XP PRGLILFDL VSDLHUHD UhQGXULORU "

3HQWUX D PRGLILFD VSDLHUHD UhQGXULORU SURFHGDL DVWIHO


 6HOHFWDL IUDJPHQWXO GH WH[W SHQWUX FDUH YUHL V PRGLILFDL VSDLHUHD UhQGXULORU
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW3DUDJUDSK $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 3DUDJUDSK nQ FDUH DFLRQDL
EXWRQXO ,QGHQWV DQG 6SDFLQJ SHQWUX D DSUHD RELHFWHOH SHQWUX LQGHQWDUH L VSDLHUH YH]L ILJXUD
DQWHULRDU GH OD LQGHQWDUH 
 *UXSXO GH RELHFWH 6SDFLQJ Y SHUPLWH V SUHFL]DL SDUDPHWULL GH VSDLHUH D SRULXQLL VHOHFWDWH
3XWHL LQWURGXFH YDORUL nQ DQXPLWH FhPSXUL VDX SXWHL DFLRQD DVXSUD VJHLORU GH OD GUHDSWD
FhPSXULORU SHQWUX D LQFUHPHQWD VJHDW nQ VXV VDX D GHFUHPHQWD VJHDW nQ MRV DFHVWH YDORUL
2ELHFWHOH GLQ DFHVW JUXS VXQW
%HIRUH XQ FhPS SHQWUX SUHFL]DUHD VSDLXOXL VXSOLPHQWDU FDUH YUHL V ILH OVDW OLEHU
GHDVXSUD SRULXQLL VHOHFWDWH
$IWHU XQ FhPS SHQWUX SUHFL]DUHD VSDLXOXL VXSOLPHQWDU FDUH YUHL V ILH OVDW GHGHVXEWXO
SRULXQLL VHOHFWDWH
/LQH 6SDFLQJ R OLVW DVFXQV GLQ FDUH SXWHL DOHJH VSDLXO FDUH YUHL V ILH OVDW nQWUH
UhQGXULOH SRULXQLL VHOHFWDWH $YHL XUPWRDUHOH RSLXQL
6LQJOH VSDLX GH R VLQJXU OLQLH DFHVW VSDLX ILLQG FDOFXODW GH SURJUDPXO :RUG
 nQ IXQFLH GH IRUPDWXO L GLPHQVLXQHD FDUDFWHUHORU $FHDVWD HVWH RSLXQHD
LPSOLFLW
 /LQHV VSDLX GH R OLQLH L MXPWDWH
'RXEOH VSDLX GH GRX OLQLL
$W /HDVW VSDLX GH R OLQLH VWDELOLW GH :RUG  GDU QX PDL SXLQ GH YDORDUHD SH
FDUH DL LQWURGXVR nQ FhPSXO $W
([DFWO\ VSDLX GH R GLPHQVLXQH H[DFW FX YDORDUHD SH FDUH DL LQWURGXVR nQ
FhPSXO $W

SPRiNT Word97 manual OEM

69

0XOWLSOH GDF nQ FhPSXO $W LQWURGXFHL YDORDUHD Q PDL PDUH VDX HJDO FX 


DWXQFL nQWUH GRX OLQLL YD DSUHD XQ VSDLX GH Q OLQLL JRDOH
 'XS FH DL IL[DW YDORULOH SDUDPHWULORU GLQ IHUHDVWUDGHGLDORJ DFLRQDL EXWRQXO 2.

&

&XP SVWUDL SH DFHHDL SDJLQ UhQGXULOH XQRU


DOLQHDWH "

Q JHQHUDO GDF XQ DOLQHDW SDUDJUDSK nQ HQJOH] QX nQFDSH nQ nQWUHJLPH SH XOWLPD SDUWH D XQHL
SDJLQL VH DILHD] FhW nQFDSH SH SDJLQD FXUHQW DSRL VH FRQWLQX DILDUHD OXL SH SDJLQD XUPWRDUH
7RWXL VXQW VLWXDLL nQ FDUH GRULL FD XQ DOLQHDW V ILH DILDW nQ nQWUHJLPH VDX SH SDJLQD FXUHQW GDF
nQFDSH VDX SH SDJLQD XUPWRDUH $L SXWHD SXQH XQ VDOW IRUDW OD SDJLQD XUPWRDUH OD nQFHSXWXO
DOLQHDWXOXL GDU DFHDVWD QX HVWH R VROXLH EXQ Q XUPD XQRU PRGLILFUL XOWHULRDUH FKLDU GDF
PRGLILFDL QXPDL IRUPDWXO SDJLQLL IRUPDWXO FDUDFWHUHORU VDX WLSXO LPSULPDQWHL VDU SXWHD V DYHL
VSDLX VXILFLHQW SH SDJLQD nQ FDUH HVWH SUH]HQW SULPD SDUWH D DOLQHDWXOXL 'DF LQWURGXFHL nQ
GRFXPHQWXO GXPQHDYRDVWU XQ VDOW IRUDW OD SDJLQD XUPWRDUH nQ XUPD XQRU DVWIHO GH PRGLILFUL VDU
SXWHD FD VDOWXO GH SDJLQ V VH IDF XQGHYD SH OD PLMORFXO SDJLQLL 'XPQHDYRDVWU DL DYHD QHYRLH GH R
IDFLOLWDWH FDUH V DGRSWH XUPWRDUHD VWUDWHJLH DOLQHDWXO VH LQWURGXFH nQ SDJLQD FXUHQW GDF nQFDSH LDU
GDF QX nQFDSH VH WUHFH nQWUHJ DOLQHDWXO SH SDJLQD XUPWRDUH 'DF nQ XUPD XQRU PRGLILFUL XOWHULRDUH
VH IDFH VSDLX VXILFLHQW nQ SDJLQD SUHFHGHQW DOLQHDWXO UHYLQH nQ nQWUHJLPH nQ DFHDVW SDJLQ
3URJUDPXO :RUG DUH R DVWIHO GH IDFLOLWDWH 'DF YUHL V R IRORVLL SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 3R]LLRQDL FXUVRUXO SH R OLQLH GLQ DOLQHDWXO DOH FUXL OLQLL YUHL V ILH SVWUDWH SH DFHHDL SDJLQ
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW3DUDJUDSK $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 3DUDJUDSK

 $FHDVW IHUHDVWU DUH nQ SDUWHD VXSHULRDU GRX EXWRDQH ,QGHQWV DQG 6SDFLQJ L /LQH DQG 3DJH
%UHDNV $FLRQDL EXWRQXO /LQH DQG 3DJH %UHDNV SHQWUX D DSUHD RELHFWH UHIHULWRDUH SVWUDUHD SH
DFHHDL SDJLQ D XQRU DOLQHDWH GH WH[W $FLRQDL FRPXWDWRUXO .HHS OLQHV WRJHWKHU DSRL nQFKHLDL
GLDORJXO FX 2.
Q XUPD DFHVWRU RSHUDLL DOLQHDWXO SH FDUH ODL PDUFDW VH FRPSRUW FD XQ WRW XQLWDU ILLQG DILDW SH
SDJLQD FXUHQW GDF HVWH VSDLX VXILFLHQW LDU GDF QX HVWH WUHFH nQ nQWUHJLPH SH SDJLQD XUPWRDUH

SPRiNT Word97 manual OEM

70

Q IHUHDVWUDGHGLDORJ 3DUDJUDSK GXS FH DL DFLRQDW EXWRQXO /LQH DQG 3DJH %UHDNV VXQW DILDWH
XUPWRDUHOH FRPXWDWRDUH OHJDWH GH SDJLQDUH
.HHS OLQHV WRJHWKHU SHQWUX HYLWDUHD GHVSULULL XQXL DOLQHDW nQ GRX FhQG HVWH SR]LLRQDW OD
JUDQLD GLQWUH GRX SDJLQL
:LQGRZ2USKDQ FRQWURO SHQWUX HYLWDUHD GHVSULULL QHHFKLOLEUDWH D XQXL DOLQHDW nQWUH GRX
SDJLQL $FHVW FRPXWDWRU DUH JULM QXPDL GH VLWXDLLOH nQ FDUH R OLQLH SULPD VDX XOWLPD HVWH DILDW
SH R SDJLQ VHSDUDW GH FHOHODOWH OLQLL DOH XQXL DOLQHDW 3HQWUX D HYLWD DVSHFWXO YL]XDO QHSOFXW FDUH
UH]XOW GLQ VHSDUDUHD XQHL VLQJXUH OLQLL GLQWUXQ DOLQHDW DFHVW FRPXWDWRU HVWH LPSOLFLW DFLRQDW
.HHS ZLWK QH[W FhQG HVWH DFLRQDW VH HYLW VHSDUDUHD XQXL DOLQHDW GH XUPWRUXO
3DJH EUHDN EHIRUH DOLQHDWXO FXUHQW WUHFH nQ PRG DXWRPDW SH SDJLQD XUPWRDUH

F
F
&

'DF XQ WLWOX GH SDUDJUDI DSDUH OD VIhULWXO XQHL SDJLQL VHOHFWDL WLWOXO nPSUHXQ FX OLQLLOH
JRDOH FDUH XUPHD] ShQ OD WH[W DSRL DFLRQDL FRPXWDWRUXO .HHS ZLWK QH[W GLQ
IHUHDVWUDGHGLDORJ 3DUDJUDSK 'DF HVWH QHYRLH DFLRQDL L FRPXWDWRUXO .HHS OLQHV
WRJHWKHU 1X XLWDL V VHOHFWDL L OLQLLOH JRDOH nQWUXFhW DFHVWHD VXQW FRQVLGHUDWH DOLQHDWH
'DF YUHL FD R HQXPHUDUH VDX R QXPHURWDUH V DSDU SH DFHHDL SDJLQ VHOHFWDL
HOHPHQWHOH FRUHVSXQ]WRDUH DSRL DFLRQDL FRPXWDWRUXO .HHS ZLWK QH[W L HYHQWXDO
FRPXWDWRUXO .HHS OLQHV WRJHWKHU GLQ IHUHDVWUDGHGLDORJ 3DUDJUDSK

&XP IRORVLL SR]LLLOH IL[H WDEXODWRU "

3HQWUX D DOLQLD PDL PXOWH UhQGXUL GLQ GRFXPHQW OD R DQXPLW GLVWDQ GH PDUJLQHD VWhQJ SXWHL DSVD
WDVWD 7DE WDEXODWRU R GDW VDX GH PDL PXOWH RUL &hQG DSVDL WDVWD 7DE FXUVRUXO GH HGLWDUH
DYDQVHD] FX R GLVWDQ PDL PDUH GHFhW GLPHQVLXQHD XQXL FDUDFWHU RELQXLW $FHDVW GLVWDQ GH DYDQV
HVWH SUHVWDELOLW SULQ DD QXPLWHOH SR]LLL IL[H WDEXODWRU VDX VWRSXUL WDEXODWRU ,QLLDO SR]LLLOH IL[H
WDEXODWRU LPSOLFLWH VXQW GLVWULEXLWH GH OD VWhQJD OD GUHDSWD SH OLPHD SDJLQLL OD R GLVWDQ GH ROL
nQWUH HOH 'DF YUHL SURJUDPXO :RUG Y DMXW V PRGLILFDL SR]LLLOH IL[H WDEXODWRU

&XP PRGLILFDL SR]LLLOH IL[H WDEXODWRU "


3HQWUX D PRGLILFD SR]LLLOH IL[H WDEXODWRU LPSOLFLWH SURFHGDL DVWIHO
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW _ 7DEV SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ 7DEV
 ,QWURGXFHL nQ FhPSXO 'HIDXOW WDE VWRSV QRXD GLVWDQ GLQWUH SR]LLLOH IL[H WDEXODWRU VDX DFLRQDL
FXUVRUXO PRXVHXOXL DVXSUD VJHLORU GLQ GUHDSWD DFHVWXL FhPS SHQWUX D PUL VDX PLFRUD DFHDVW
YDORDUH
 $FLRQDL EXWRQXO 2.

SPRiNT Word97 manual OEM

71

'DF YUHL V FUHDL SR]LLL IL[H WDEXODWRU VWRSXUL WDEXODWRU GLIHULWH GH FHOH LPSOLFLWH SURFHGDL nQ
IHOXO XUPWRU
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW _ 7DEV SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ 7DEV
 ,QWURGXFHL nQ FhPSXO GH GHDVXSUD OLVWHL 7DE VWRS SRVLWLRQ YDORDUHD SHQWUX R SR]LLH IL[ WDEXODWRU
GLVWDQD GH OD PDUJLQHD VWhQJ 
 'DF YUHL V PRGLILFDL DOLQLHUHD WH[WXOXL ID GH SR]LLD IL[ WDEXODWRU DFLRQDL XQ EXWRQ UDGLR
GLQ FKHQDUXO $OLJQPHQW /HIW DOLQLHUH OD VWhQJD &HQWHU FHQWUDUH 5LJKW DOLQLHUH OD GUHDSWD 
'HFLPDO DOLQLHUH SH PDUFD ]HFLPDO GDF LQIRUPDLD HVWH QXPHULF %DU WH[WXO HVWH WUDYHUVDW
GH R OLQLH YHUWLFDO SH SR]LLD UHVSHFWLY 
 'DF YUHL V XPSOHL VSDLXO JRO GH OD VWhQJD SR]LLHL IL[H WDEXODWRU DFLRQDL XQ EXWRQ UDGLR GLQ
FKHQDUXO /HDGHU 1RQH VSDLXO UPhQH JRO  VSDLXO VH XPSOH FX SXQFWH 
VSDLXO VH XPSOH FX OLQLXH  BBBBBB VSDLXO VH XPSOH FX R OLQLH FRQWLQX 
 $FLRQDL EXWRQXO 6HW SHQWUX D LQWURGXFH nQ OLVWD 7DE VWRS SRVLWLRQ SR]LLD IL[ WDEXODWRU SH FDUH
DL SUHJWLWR
 5HSHWDL SDLL  SHQWUX ILHFDUH SR]LLH IL[ WDEXODWRU SH FDUH YUHL V R LQWURGXFHL nQ OLVWD 7DE
VWRS SRVLWLRQ DSRL nQFKHLDL GLDORJXO FX EXWRQXO 2.

G
F

'DF YUHL V IDFHL R DOLQLHUH OD VWhQJD VDX OD GUHDSWD DOLQLDWHOH UHVSHFWLYH QX WUHEXLH V ILH
LQGHQWDWH 3HQWUX D RELQH UH]XOWDWH nQ FRPELQDLLOH GLQWUH DOLQLHUH L LQGHQWDUH WUHEXLH V
FhWLJDL H[SHULHQ
3R]LLLOH IL[H WDEXODWRU GLIHULWH GH FHOH LPSOLFLWH OH nQORFXLHVF SH FHOH LPSOLFLWH GH OD
VWhQJD VSUH GUHDSWD Q VSDLXO GLQWUH XOWLPD SR]LLH IL[ WDEXODWRU QHLPSOLFLW L
PDUJLQHD GUHDSW D SDJLQLL UPhQ YDODELOH SR]LLLOH IL[H WDEXODWRU LPSOLFLWH

&XP HOLPLQDL SR]LLLOH IL[H WDEXODWRU "


3HQWUX D HOLPLQD SR]LLLOH IL[H WDEXODWRU GLIHULWH GH FHOH LPSOLFLWH SURFHGDL DVWIHO
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW _ 7DEV SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ 7DEV
 6HOHFWDL nQ OLVWD 7DE VWRS SRVLWLRQ SR]LLD IL[ WDEXODWRU SH FDUH YUHL V R HOLPLQDL
 $FLRQDL EXWRQXO &OHDU 3R]LLD IL[ WDEXODWRU GLVSDUH GLQ OLVW 5HSHWDL SDLL  SHQWUX DOWH
SR]LLL IL[H WDEXODWRU SH FDUH YUHL V OH HOLPLQDL 'DF YUHL V HOLPLQDL WRDWH SR]LLLOH IL[H
WDEXODWRU GLQ OLVW DFLRQDL EXWRQXO &OHDU $OO

&

&XP IRORVLL ULJOD SHQWUX D DMXVWD DOLQLHUHD L


LQGHQWDUHD "

'DF WH[WXO QX HVWH DOLQLDW FKLDU FXP DL GRUL GXPQHDYRDVWU SXWHL LQWHUYHQL PDQXDO SHQWUX D DMXVWD
DOLQLHUHD L LQGHQWDUHD UhQGXULORU 3URJUDPXO :RUG Y RIHU nQ DFHVW VFRS R ULJO RUL]RQWDO 'DF
QX HVWH DILDW DFHDVW ULJO SH HFUDQ DSHODL FRPDQGD 9LHZ _ 5XOHU 2SLXQHD 5XOHU GLQ PHQLXO 9LHZ
HVWH PDUFDW LPHGLDW ULJOD RUL]RQWDO HVWH DILDW nQ SDUWHD VXSHULRDU D IHUHVWUHL nQWUH WLWOX L SDJLQ 
LDU OD PDUJLQHD VWhQJ D SDJLQLL HVWH DILDW R ULJO YHUWLFDO 'DF YUHL V QX PDL ILH DILDWH FHOH GRX
ULJOH DSHODL GLQ QRX FRPDQGD 9LHZ _ 5XOHU 2SLXQHD 5XOHU GLQ PHQLXO 9LHZ IXQFLRQHD] FD XQ
FRPXWDWRU FhQG HVWH PDUFDW ULJOHOH VXQW DILDWH LDU FhQG QX HVWH PDUFDW ULJOHOH QX VXQW DILDWH
5LJOHOH VXQW JUDGDWH nQ FHQWLPHWUL VDX nQ ROL 5LJOD RUL]RQWDO DUH PDUFDWH SH HD PDUJLQLOH ODWHUDOH DOH
SDJLQLL L SR]LLLOH IL[H WDEXODWRU LDU ULJOD YHUWLFDO DUH PDUFDWH PDUJLQLOH GH VXV L GH MRV 5LJOD
RUL]RQWDO GLQ ILJXUD XUPWRDUH DUDW F OLPHD WH[WXOXL nQ SDJLQ HVWH GH FP PDUJLQLOH ODWHUDOH
VXQW GH FhWH FP LDU SR]LLLOH IL[H WDEXODWRU LPSOLFLWH VXQW GLVWULEXLWH SH WRDW OLPHD SDJLQLL GH OD
VWhQJD OD GUHDSWD OD GLVWDQH GH FP ROL 3R]LLLOH IL[H WDEXODWRU LPSOLFLWH VXQW PDUFDWH SH
PDUJLQHD LQIHULRDU D ULJOHL RUL]RQWDOH

SPRiNT Word97 manual OEM

72

Q ILJXUD XUPWRDUH HVWH SUH]HQWDW VWUXFWXUD ULJOHL RUL]RQWDOH

&XP PRGLILFDL PDUJLQLOH SDJLQLL FX ULJOD RUL]RQWDO"


3HQWUX D PRGLILFD PDUJLQHD VWhQJ VDX PDUJLQHD GUHDSW D SDJLQLL FX DMXWRUXO ULJOHL RUL]RQWDOH
SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 3R]LLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH ULJO GHDVXSUD LQGLFDWRUXOXL PDUJLQLL VWhQJL VDX D
PDUJLQLL GUHSWH D SDJLQLL
 &hQG FXUVRUXO PRXVHXOXL VH WUDQVIRUP nQWUR VJHDW GXEO RUL]RQWDO DSVDL
EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL L WUDJHL VSUH GUHDSWD VDX VSUH VWhQJD SHQWUX D GHSODVD PDUJLQHD
SDJLQLL VSUH GUHDSWD VDX VSUH VWhQJD
 &hQG OLQLD YHUWLFDO FDUH nQVRHWH PLFDUHD PDUJLQLL SDJLQLL HVWH nQ ORFXO FDUH Y FRQYLQH
HOLEHUDL EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL

&XP PRGLILFDL LQGHQWDUHD FX ULJOD RUL]RQWDO"


3HQWUX D PRGLILFD LQGHQWDUHD XQXL DOLQHDW VDX D PDL PXOWRU DOLQHDWH FX DMXWRUXO ULJOHL RUL]RQWDOH
SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ DOLQHDWXO OD FDUH YUHL VL PRGLILFDL LQGHQWDUHD 'DF YUHL V
PRGLILFDL LQGHQWDUHD SHQWUX PDL PXOWH DOLQLDWH VXFFHVLYH VHOHFWDLOH SH WRDWH
 3R]LLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH LQGLFDWRUXO GH LQGHQWDUH FDUH VH DIO SH PDUJLQHD VXSHULRDU D
ULJOHL RUL]RQWDOH
 $SVDL EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL 'DF nQ YhUIXO FXUVRUXOXL DSDUH R OLQLH YHUWLFDO FDUH
WUDYHUVHD] IHUHDVWUD WUDJHL VSUH GUHDSWD VDX VSUH VWhQJD SHQWUX D PUL VDX D PLFRUD LQGHQWDUHD
'DF QX DSDUH OLQLD YHUWLFDO HOLEHUDL EXWRQXO PRXVHXOXL DSRL UHOXDL nQFHUFDUHD GH OD SXQFWXO 

&XP IRORVLL ULJOD SHQWUX D LQWURGXFH SR]LLL IL[H WDEXODWRU "


3HQWUX D LQWURGXFH SR]LLL IL[H WDEXODWRU GLIHULWH GH FHOH LPSOLFLWH SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 'DF Y FRQYLQH WLSXO GH DOLQLHUH LQGLFDW GH EXWRQXO PRGHO FDUH VH DIO nQ SDUWHD VWhQJ D ULJOHL
RUL]RQWDOH DFLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH ULJOD RUL]RQWDO nQ SR]LLD nQ FDUH YUHL V LQWURGXFHL
R SR]LLH IL[ WDEXODWRU FX DFHODL WLS GH DOLQLHUH
 'DF YUHL XQ DOW WLS GH DOLQLHUH DFLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH EXWRQXO PRGHO FDUH VH DIO nQ
SDUWHD VWhQJ D ULJOHL RUL]RQWDOH 3ULQ DFLRQUL UHSHWDWH DVXSUD EXWRQXOXL PRGHO DFHVWD VH
WUDQVIRUP LQGLFhQG XQ DOW WLS GH DOLQLHUH
 /HIW WH[WXO VH DOLQLD] OD VWhQJD SH SR]LLD IL[ WDEXODWRU 
 &HQWHU WH[WXO VH DOLQLD] SH FHQWUXO SR]LLHL IL[H WDEXODWRU 
 5LJKW WH[WXO VH DOLQLD] OD GUHDSWD SH SR]LLD IL[ WDEXODWRU 
 'HFLPDO QXPHUHOH VH DOLQLD] FX PDUFD ]HFLPDO SH SR]LLD IL[ WDEXODWRU 

SPRiNT Word97 manual OEM

73

 &hQG EXWRQXO PRGHO LQGLF WLSXO GH DOLQLHUH SH FDUHO GRULL DFLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH ULJOD
RUL]RQWDO nQ SR]LLD nQ FDUH YUHL V LQWURGXFHL R SR]LLH IL[ WDEXODWRU FX DFHODL WLS GH DOLQLHUH
Q SR]LLD UHVSHFWLY DSDUH XQ VHPQ FDUH LQGLF SUH]HQD XQHL SR]LLL IL[H WDEXODWRU FX DFHODL WLS
GH DOLQLHUH

&XP IRORVLL ULJOD SHQWUX D HOLPLQD SR]LLL IL[H WDEXODWRU "


3HQWUX D HOLPLQD R SR]LLH IL[ WDEXODWRU GLIHULW GH FHOH LPSOLFLWH SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 3R]LLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH VLPEROXO GH SH ULJO FDUH LQGLF SR]LLD IL[ WDEXODWRU SH FDUH
YUHL V R HOLPLQDL
 $SVDL EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL DSRL WUDJHL FXUVRUXO nQ H[WHULRUXO ULJOHL 3R]LLD IL[
WDEXODWRU GLVSDUH GH SH ULJO

& &XP IDFHL HQXPHUUL L QXPHURWUL "

8QHRUL WUHEXLH V IDFHL HQXPHUDUHD VDX QXPHURWDUHD PDL PXOWRU DOLQHDWH ILHFDUH DOLQHDW ILLQG
DOFWXLW GLQ XQXO VDX PDL PXOWH UhQGXUL FDUH WUHEXLH V VH GLVWLQJ GH FHOHODOWH 6FRDWHUHD nQ HYLGHQ D
DOLQHDWHORU VH SRDWH IDFH SULQ DOLQLHUH VSHFLDO LQGHQWDUH VDX SULQ DILDUHD nQ IDD ILHFUXL DOLQHDW D
XQXL VLPERO JUDILF VSHFLDO 'DF DFHVW VLPERO HVWH XQ QXPU RELQHL R QXPHURWDUH
&hQG YUHL V IDFHL R HQXPHUDUH VDX R QXPHURWDUH DGRSWDL XQD GLQ XUPWRDUHOH PHWRGH
$FWLYDL HQXPHUDUHD VDX QXPHURWDUHD nQDLQWH GH LQWURGXFHUHD SULPXOXL DOLQHDW 6LPEROXO JUDILF
DSUXW OD VWhQJD SULPXOXL DOLQHDW YD DSUHD DXWRPDW SHQWUX ILHFDUH DOLQHDW QRX FDUH YD IL LQWURGXV
'XS LQWURGXFHUHD XOWLPXOXL DOLQHDW GH]DFWLYDL HQXPHUDUHD VDX QXPHURWDUHD
,QWURGXFHL WRDWH DOLQHDWHOH VHOHFWDLOH DSRL DFWLYDL HQXPHUDUHD VDX QXPHURWDUHD

Q SUDFWLF GDF IDFHL R HQXPHUDUH VDX R QXPHURWDUH PDL FRPSOH[ FRPELQDL FHOH
GRX PHWRGH OD GLIHULWH QLYHOH ShQ FhQG RELQHL HIHFWXO YL]XDO GRULW

3HQWUX D IDFH R HQXPHUDUH VDX R QXPHURWDUH SXWHL IRORVL R FRPDQG GLQ PHQLX VDX XQ EXWRQ GLQ
OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW 'DF GRULL SXWHL LQGHQWD PDL OD VWhQJD VDX PDL OD GUHDSWD
DOLQHDWHOH HQXPHUDWH VDX QXPHURWDWH

&XP IRORVLL PHQLXO SHQWUX D IDFH HQXPHUUL VDX QXPHURWUL "


3HQWUX D IDFH R HQXPHUDUH VDX R QXPHURWDUH FX DMXWRUXO PHQLXOXL SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL DOLQHDWHOH FDUH WUHEXLH V ILH HQXPHUDWH VDX QXPHURWDWH
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW%XOOHWV DQG 1XPEHULQJ 3H HFUDQ DSDUH LPHGLDW IHUHDVWUDGHGLDORJ
%XOOHWV DQG 1XPEHULQJ FDUH DUH nQ SDUWHD VXSHULRDU EXWRDQHOH %XOOHWHG 1XPEHUHG L
2XWOLQH 1XPEHUHG

SPRiNT Word97 manual OEM

74

 'DF YUHL HQXPHUDUH DFLRQDL EXWRQXO %XOOHWHG GDF QX HVWH DFWLY GHMD Q IHUHDVWU DSDU
PRGHOH GH HQXPHUDUH ILHFDUH PRGHO ILLQG LGHQWLILFDW SULQWUXQ VLPERO JUDILF nQ SDUWHD VWhQJ
$OHJHL PRGHOXO SH FDUH nO GRULL 'DF YUHL V FUHDL XQ DOW PRGHO DFLRQDL EXWRQXO
&XVWRPL]H $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ &XVWRPL]H %XOOHWHG /LVW FDUH Y DMXW V FUHDL DOWH
PRGHOH GH HQXPHUDUH $FLRQDL EXWRQXO %XOOHW SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ 6\PERO GLQ
FDUH DSRL DOHJHL VLPEROXO JUDILF GRULW SHQWUX HQXPHUDUH
 'DF YUHL QXPHURWDUH DFLRQDL EXWRQXO 1XPEHUHG Q IHUHDVWU DSDU PRGHOH GH QXPHURWDUH
ILHFDUH PRGHO ILLQG LGHQWLILFDW SULQWUXQ VLPERO JUDILF nQ SDUWHD VWhQJ $OHJHL PRGHOXO SH FDUH nO
GRULL 'DF YUHL V FUHDL XQ DOW PRGHO DFLRQDL EXWRQXO &XVWRPL]H $SDUH
IHUHDVWUDGHGLDORJ &XVWRPL]H 1XPEHUHG /LVW FDUH Y DMXW V PRGLILFDL PRGXO GH QXPHURWDUH
 Q FhPSXO 6WDUW DW LQWURGXFHL QXPUXO GH OD FDUH YUHL V nQFHDS VHFYHQD GH QXPHURWDUH 'DF
GRULL V VFKLPEDL QX QXPDL VHFYHQD FL L PRGHOXO GH QXPHURWDUH GHVIXUDL OLVWD DVFXQV
1XPEHU VW\OH L DOHJHL PRGHOXO GRULW FDUH YD DSUHD LPHGLDW L nQ FhPSXO 1XPEHU IRUPDW
 3HQWUX D VFKLPED IRUPD FDUDFWHUHORU DFLRQDL EXWRQXO )RQW DSRL GLQ IHUHDVWUDGHGLDORJ )RQW
DOHJHL XQ IRQW &hQG DL WHUPLQDW GH IFXW PRGLILFULOH DFLRQDL EXWRQXO 2.

 'DF YUHL QXPHURWDUH L VDX HQXPHUDUH SH PDL PXOWH QLYHOH DFLRQDL EXWRQXO 2XWOLQH
1XPEHUHG DSRL DOHJHL XQ PRGHO SH FDUH nO GRULL
 QFKLGHL IHUHDVWUDGHGLDORJ %XOOHWV DQG 1XPEHULQJ FX EXWRQXO 2.

SPRiNT Word97 manual OEM

75

&XP IDFHL HQXPHUUL L QXPHURWUL IRORVLQG OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX


IRUPDW "
/LQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW Y RIHU R PHWRG UDSLG GH D IDFH HQXPHUUL VDX QXPHURWUL
'DF GRULL V IDFHL R HQXPHUDUH VDX R QXPHURWDUH SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL DOLQHDWHOH FDUH WUHEXLH V ILH HQXPHUDWH
 $FLRQDL XQXO GLQ XUPWRDUHOH EXWRDQH GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW
v Error! Objects cannot be created from editing field codes. %XOOHWV SHQWUX HQXPHUDUH
v Error! Objects cannot be created from editing field codes. 1XPEHULQJ SHQWUX
QXPHURWDUH
 'DF GRULL PRGLILFDUHD LQGHQWULL IRORVLL XUPWRDUHOH EXWRDQH GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX
IRUPDW
Error! Objects cannot be created from editing field codes. ,QFUHDVH ,QGHQW SHQWUX
GHSODVDUH VSUH GUHDSWD
Error! Objects cannot be created from editing field codes. 'HFUHDVH ,QGHQW SHQWUX
GHSODVDUH VSUH VWhQJD

F
:

'DF DL nQFKHLDW HQXPHUDUHD VDX QXPHURWDUHD L Y DSDUH XQ VLPERO JUDILF nQ SOXV SH


QRXO DOLQHDW SR]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ OLQLD UHVSHFWLY DSRL GH]DFWLYDL EXWRQXO
GH HQXPHUDUH VDX QXPHURWDUH DFLRQhQG FX FXUVRUXO PRXVHXOXL DVXSUD OXL

Exemplu: Facei o enumerare

Dac vrei s facei enumerarea unor elemente de interfa grafic pe care le folosii nn aplicaii
Windows 95 (vezi rezultatul nn pagina urmtoare), procedai nn felul urmtor:
1. Introducei nn linii separate elementele pe care vrei s le enumerai, fr indentare: /LQLD 
meniuri; /LQLD ferestre, care sunt de mai multe feluri:
/LQLD ferestre-program; /LQLD ferestre-document; /LQLD ferestre-de-dialog; /LQLD 
ferestre-de-avertisment; /LQLD ferestre-de-informare; /LQLD butoane; /LQLD butoane radio;
/LQLD comutatoare; /LQLD chmpuri; /LQLD liste; /LQLD liste ascunse (selectoare);

2. Selectai toate liniile.


 Acionai butonul Error! Objects cannot be created from editing field codes. %XOOHWV GLQ
OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW 'DF GRULL DOWH PRGHOH GH LQGHQWDUH DFLRQDL EXWRQXO
&XVWRPL]H DSRL HYHQWXDO EXWRQXO %XOOHW L DOHJHL PRGHOXO GRULW 
 3HQWUX D IDFH R LQGHQWDUH DFLRQDL EXWRQXO Error! Objects cannot be created from editing
field codes. ,QFUHDVH ,QGHQW GLQ DFHHDL OLQLH FX LQVWUXPHQWH Q DFHDVW ID] WRDWH OLQLLOH VXQW
HQXPHUDWH L LQGHQWDWH OD IHO
 6HOHFWDL OLQLLOH FDUH DOFWXLHVF R HQXPHUDUH XQ QLYHO VXSHULRU OLQLLOH  nQ FDUH VH IDFH
HQXPHUDUHD WLSXULORU GH IHUHVWUH SHQWUX D PRGLILFD SDUDPHWULL GH HQXPHUDUH
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW %XOOHWV DQG 1XPEHULQJ 3H HFUDQ DSDUH LPHGLDW
IHUHDVWUDGHGLDORJ %XOOHWV DQG 1XPEHULQJ FDUH DUH nQ SDUWHD VXSHULRDU EXWRDQHOH %XOOHWHG
1XPEHUHG L 2XWOLQH 1XPEHUHG
 $FLRQDL EXWRQXO %XOOHWHG GDF QX HVWH DFWLY GHMD Q IHUHDVWU DSDU PRGHOHOH GH HQXPHUDUH
ILHFDUH PRGHO ILLQG LGHQWLILFDW SULQWUXQ VLPERO JUDILF nQ SDUWHD VWhQJ $FLRQDL EXWRQXO
&XVWRPL]H DSRL HYHQWXDO EXWRQXO %XOOHW L DOHJHL PRGHOXO GH HQXPHUDUH GRULW DSRL
nQFKHLDL VXFFHVLY GLDORJXULOH FX EXWRQXO 2.
 3VWUhQG OLQLLOH  VHOHFWDWH DFLRQDL EXWRQXO Error! Objects cannot be created from editing
field codes. ,QFUHDVH ,QGHQW GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW 9HL RELQH R LQGHQWDUH
VXSOLPHQWDU D DFHVWRU OLQLL

SPRiNT Word97 manual OEM

76

5H]XOWDWXO ILQDO HVWH R HQXPHUDUH FDUH DUDW DVWIHO


v meniuri;
v ferestre, care sunt de mai multe feluri:
ferestre-program;
ferestre-document;
ferestre-de-dialog;
ferestre-de-avertisment;
ferestre-de-informare;
v butoane;
v butoane radio;
v comutatoare;
v chmpuri;
v liste;
v liste ascunse (selectoare);

&

&XP DUDQMDL XQ WH[W nQ SDJLQ SH PDL PXOWH


FRORDQH "

8QHRUL HVWH DYDQWDMRV V DUDQMDL XQ WH[W nQ SDJLQ SH PDL PXOWH FRORDQH Q FD]XO ]LDUHORU L UHYLVWHORU
FDUH DX SDJLQL GH GLPHQVLXQH PDUH SULQ DUDQMDUHD SH FRORDQH WH[WXO GHYLQH PDL DVSHFWXRV L VH FLWHWH
PDL FRPRG &hQG WH[WXO HVWH DOFWXLW GLQ PDL PXOWH UhQGXUL LQFRPSOHWH IRORVLUHD GH DOLQLDWH
HQXPHUUL VDX QXPHURWUL SULQ DUDQMDUHD SH FRORDQH VH RFXS PDL ELQH VSDLXO SDJLQLL 3HQWUX
DUDQMDUHD WH[WXOXL SH FRORDQH SXWHL IRORVL R FRPDQG GLQ PHQLX VDX XQ EXWRQ GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH
VWDQGDUG

&XP IRORVLL PHQLXO SHQWUX D DUDQMD XQ WH[W nQ SDJLQ SH PDL PXOWH FRORDQH
"
3HQWUX D DUDQMD XQ WH[W SH PDL PXOWH FRORDQH SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL WH[WXO SH FDUH YUHL VO DUDQMDL
 /DQVDL FRPDQGD )RUPDW&ROXPQV (VWH DILDW IHUHDVWUDGHGLDORJ &ROXPQV nQ FDUH DSDUH
XUPWRDUHOH RELHFWH
v 1XPEHU RI &ROXPQV XQ FhPS XQGH SXWHL LQWURGXFH QXPUXO GH FRORDQH nQ FDUH YUHL V
DUDQMDL WH[WXO
v (TXDO &ROXPQ :LWK XQ FRPXWDWRU FDUH GHWHUPLQ FUHDUHD XQRU FRORDQH GH DFHHDL OLPH
FhQG HVWH DFWLYDW VDX SHUPLWH FUHDUHD XQRU FRORDQH GH OLPL GLIHULWH FhQG HVWH GH]DFWLYDW

SPRiNT Word97 manual OEM

77

v :LGWK DQG 6SDFLQJ XQ FKHQDU nQ FDUH VXQW FXSULQVH VXE IRUP GH WDEHO LQIRUPDLL GHVSUH
OLPHD VSDLHUHD FRORDQHORU &hPSXULOH GLQ WDEHO DX OD nQFHSXW YDORUL LPSOLFLWH SH FDUH DSRL
OH SXWHL PRGLILFD 3HQWUX ILHFDUH FRORDQ DSDU XUPWRDUHOH FhPSXUL
&RO QXPUXO FRORDQHL
:LGWK OLPHD FRORDQHL FXUHQWH
6SDFLQJ VSDLXO GLQWUH FRORDQD FXUHQW L FRORDQD XUPWRDUH
'DF DL DOHV R DUDQMDUH SH PDL PXOW GH WUHL FRORDQH SH PDUJLQHD FKHQDUXOXL DSDUH R OLQLH GH
SDUFXUJHUH YHUWLFDO SHQWUX D DYHD DFFHV OD HOHPHQWHOH GH GHVFULHUH D WXWXURU FRORDQHORU
v 6WDUW 1HZ &ROXPQ XQ FRPXWDWRU FDUH GHWHUPLQ DWXQFL FhQG HVWH DFWLYDW WUHFHUHD WH[WXOXL
SH R QRX FRORDQ nQFHShQG FX SR]LLD FXUHQW D FXUVRUXOXL
v /LQH %HWZHHQ XQ FRPXWDWRU FDUH DWXQFL FhQG HVWH DFWLYDW GHWHUPLQ VHSDUDUHD FRORDQHORU
FX OLQLL YHUWLFDOH
v $SSO\ 7R R OLVW DVFXQV FDUH Y SHUPLWH V SUHFL]DL GRPHQLXO GH DSOLFDUH D DUDQMULL
WH[WXOXL SH FRORDQH 'XS GHVIXUDUHD OLVWHL DYHL XUPWRDUHOH RSLXQL
:KROH 'RFXPHQW nQWUHJXO GRFXPHQW
6HOHFWHG 7H[W WH[WXO VHOHFWDW nQ SUHDODELO
7KLV 3RLQW )RUZDUG GH OD SR]LLD FXUHQW D FXUVRUXOXL ShQ OD VIhULWXO
GRFXPHQWXOXL
6HOHFWHG 6HFWLRQ VHFLXQLOH VHOHFWDWH nQ SUHDODELO
7KLV 6HFWLRQ VHFLXQHD FXUHQW nQ FDUH VH DIO FXUVRUXO

QWUHUXSHUH L VDOW OD FRORDQ QRX


6XQW VLWXDLL nQ FDUH HVWH PDL ELQH V WUHFHL IRUDW OD FRORDQD XUPWRDUH FKLDU GDF PDL H[LVW VSDLX nQ
FRORDQD FXUHQW SHQWUX XQ UhQG GRX VDX FKLDU PDL PXOWH GH H[HPSOX FhQG XOWLPXO UhQG GLQ FRORDQD
FXUHQW HVWH XQ WLWOX VDX XQ VXEWLWOX 3HQWUX D UHDOL]D DFHVW OXFUX SURFHGDL DVWIHO
 3R]LLRQDL
FXUVRUXO
OD
nQFHSXWXO WH[WXOXL
FDUH
YUHL V WUHDF SH
FRORDQD
XUPWRDUH
 $SHODL GLQ OLQLD
GH
PHQLXUL FRPDQGD (UURU 2EMHFWV FDQQRW EH FUHDWHG IURP HGLWLQJ ILHOG FRGHV
,QVHUW

%UHDN $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ %UHDN nQ FDUH VXQW SUH]HQWH XUPWRDUHOH RELHFWH


v 3DJH %UHDN XQ EXWRQ UDGLR VDOW OD SDJLQD
XUPWRDUH
v &ROXPQ %UHDN XQ EXWRQ UDGLR VDOW OD FRORDQD
XUPWRDUH
v 6HFWLRQ %UHDNV FXSULQGH XUPWRDUHOH EXWRDQH
UDGLR SHQWUX D DOHJH PRGXO nQ FDUH nQFHS
VHFLXQLOH QRL
1H[W 3DJH SH SDJLQD XUPWRDUH
&RQWLQXRXV IU SDX]
(YHQ 3DJH SH XUPWRDUHD SDJLQ SDU FX
VR 
2GG 3DJH SH XUPWRDUHD SDJLQ LPSDU IU VR 
 $FWLYDL EXWRQXO UDGLR &ROXPQ %UHDN SHQWUX D WUHFH OD FRORDQD XUPWRDUH
 QFKLGHL IHUHDVWUDGHGLDORJ FX EXWRQXO 2.

&XP IRORVLL OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG SHQWUX D DUDQMD XQ WH[W SH PDL


PXOWH FRORDQH"
3HQWUX D DUDQMD XQ IUDJPHQW GH WH[W SH PDL PXOWH FRORDQH SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 6HOHFWDL IUDJPHQWXO GH WH[W

SPRiNT Word97 manual OEM

78

1. $FLRQDL EXWRQXO &ROXPQV Error! Objects cannot be created from editing field codes. GLQ
OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG (VWH DILDW R IHUHDVWU PLF nQ FDUH DSDU
SDWUX FRORDQH L XQ EXWRQ &DQFHO 6HOHFWDL FX PRXVHXO QXPUXO GH
FRORDQH SH FDUHO GRULL GH OD VWhQJD VSUH GUHDSWD 'DF YUHL PDL PXOW GH
SDWUX FRORDQH FRQWLQXDL V WUDJHL FXUVRUXO PRXVHXOXL VSUH GUHDSWD &hQG
HOLEHUDL EXWRQXO PRXVHXOXL WH[WXO VHOHFWDW YD IL DILDW SH FRORDQH

Exemplu: Aranjai un text pe dou


coloane

S presupunem c avei un text care conine un chestionar, sau un test gril, alctuit din nntrebri cu
mai multe rspunsuri (dintre care trebuie s fie marcate cele corecte):

0DMRULWDWHD OLQLLORU GLQ GRFXPHQW FRQVWDX GLQ UVSXQVXUL DOFWXLWH GLQ FhWHYD FXYLQWH FHHD FH
nQVHDPQ R PDUH ULVLS GH VSDLX 'DF DL DUDQMD WH[WXO GRFXPHQWXOXL SH GRX FRORDQH DU IL PDL ELQH
3URFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 9HULILFDL GDF GRFXPHQWXO HVWH nQ IHUHDVWUD DFWLY GLQWUH PDL PXOWH IHUHDVWUHGRFXPHQW FDUH
VXQW GHVFKLVH OD XQ PRPHQW GDW HVWH DFWLY IHUHDVWUD FDUH FRQLQH FXUVRUXO GH HGLWDUH 
 $FLRQDL EXWRQXO &ROXPQV
GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH
VWDQGDUG (VWH DILDW R IHUHDVWU PLF nQ FDUH DSDU SDWUX FRORDQH L XQ EXWRQ &DQFHO 6HOHFWDL FX
PRXVHXO GRX FRORDQH GH OD VWhQJD VSUH GUHDSWD &hQG HOLEHUDL EXWRQXO PRXVHXOXL WH[WXO
VHOHFWDW YD IL DILDW SH GRX FRORDQH
 'DF YUHL V GHVSULL FRORDQHOH FX R OLQLH DSHODL FRPDQGD )RUPDW _ &ROXPQV DFLRQDL
FRPXWDWRUXO /LQH EHWZHHQ GLQ IHUHDVWUDGHGLDORJ &ROXPQV DSRL nQFKHLDL GLDORJXO FX 2.
@ Piwrp ph ir prhrq s rqvvt svryq pqr

Rezultatul este nn figura de mai jos. Salvai acest document nn folderul Studiu cu numele
Chestionar, deoarece nl vom folosi chnd vom studia dimensiunea i orientarea paginii.

SPRiNT Word97 manual OEM

&

79

Cum afiai caracterele de control ?

n afar de caracterele i simbolurile pe care le vedei nntr-un document Word, mai exist caractere de
control, care nu se vd, dar au un rol important nn aspectul vizual al textului, mai ales nn operaiile de
aliniere, indentare i spaiere: spaiu, tab, sfhrit de alineat, etc. Nu este necesar s vedei aceste
caractere speciale decht atunci chnd avei nelmuriri nn legtur cu anumite efecte vizuale pe care le
obinei nn afiarea textului. Cauzele acestor efecte sunt anumite caractere de control pe care le avei
nn document, dar care nu se vd.
Pentru a afia caracterele de control nmpreun cu textul nn care sunt incluse, putei folosi meniul, sau
un buton din linia cu instrumente standard.

Cum folosii meniul pentru afiarea caracterelor de control?


Pentru a afia caracterele de control nntr-un document, procedai astfel:
1. Verificai dac documentul este nn fereastra activ (conine cursorul de editare).
2. Apelai comanda Tools _ Options pentru a aprea fereastra-de-dialog Options.

SPRiNT Word97 manual OEM

80

3. n partea superioar a ferestrei sunt mai multe butoane. Acionai butonul View pentru a fi afiai
parametrii de vizualizare a textului.
4. Dac vrei s fie afiate caracterele de control, trebuie s acionai comutatoarele din chenarul
Nonprinting characters:
Tab characters - pentru caracterele Tab;
Spaces - pentru caracterele Spaiu;
Paragraph marks - pentru caracterele care delimiteaz alineate (Enter);
Optional hyphens - pentru caractere de desprire automat nn silabe;
Hidden text - pentru text ascuns;
All - pentru toate caracterele de control.
5. ncheiai dialogul prin acionarea butonului OK.

Cum folosii linia cu instrumente standard pentru a afia caracterele de


control?
Pentru a afia caracterele de control dintr-un document, efectuai urmtoarele operaii:
1. Verificai dac documentul este nn fereastra activ (conine cursorul de editare).
2. Acionai cu PRXVHXO butonul
(Show/Hide x ). Butonul rmhne apsat i nn scurt timp sunt
afiate toate caracterele de control din documentul curent (echivalent cu opiunea All din
fereastra-de-dialog Options).

$ILDL FDUDFWHUHOH GH FRQWURO nQWUXQ GRFXPHQW


:RUG

Q DFHVW H[HPSOX YHL YL]XDOL]D FDUDFWHUHOH GH FRQWURO SH FDUH OH FRQLQH XQ GRFXPHQW :RUG SH FDUH
ODL FUHDW DQWHULRU GH H[HPSOX &HUHUHGRF 3HQWUX D IDFH DFHVW OXFUX SURFHGDL DVWIHO
 'HVFKLGHL GRFXPHQWXO :RUG &HUHUH
 $FLRQDL EXWRQXO 6KRZ+LGH x GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG QWUHJ GRFXPHQWXO YD IL
nPShQ]LW FX FDUDFWHUH GH FRQWURO FDUH nQ PRG RELQXLW QX VH YG 3XWHL IRORVL DFHDVW IDFLOLWDWH
FhQG YUHL V Y OPXULL nQ OHJWXU FX DQXPLWH HIHFWH YL]XDOH GLQ GRFXPHQW Q ILJXUD XUPWRDUH
VH YHGH FXP DUDW GRFXPHQWXO &HUHUH GXS FH DL DFLRQDW EXWRQXO GH YL]XDOL]DUH D FDUDFWHUHORU
GH FRQWURO
 'XS FH DL Y]XW FDUDFWHUHOH GH FRQWURO DFLRQDL GLQ QRX EXWRQXO 6KRZ+LGH x SHQWUX D
GH]DFWLYD YL]XDOL]DUHD FDUDFWHUHORU GH FRQWURO

SPRiNT Word97 manual OEM

81

&hQG RSHUDL nQ PRG RELQXLW DVXSUD XQXL GRFXPHQW FDUDFWHUHOH GH FRQWURO QX VH YG
GDU DQXPLWH RSHUDLL SRW DYHD HIHFW DVXSUD ORU 'H H[HPSOX GDF YUHL V WHUJHL XQ
(QWHU Y SR]LLRQDL OD VIhULWXO OLQLHL SUHFHGHQWH L DSVDL WDVWD 'HO VDX OD nQFHSXWXO
OLQLHL XUWRDUH L DSVDL WDVWD %DFNVSDFH $FHVWH RSHUDLL GHYLQ PDL FODUH GDF YL]XDOL]DL FDUDFWHUHOH
GH FRQWURO GHRDUHFH WHUJHL XQ FDUDFWHU (QWHU x FDUH VH YHGH

SPRiNT Word97 manual OEM

82

5. Cum tiprii documente Word ?


n majoritatea cazurilor trebuie s tiprii la imprimant un document Word, pentru a-l folosi ca
document scris pe hhrtie. Dup ce ai adus documentul nntr-o form final acceptabil, nnainte de a-l
tipri trebuie s facei anumite operaii pregtitoare pentru tiprire:
v trebuie s verificai care este dimensiunea i orientarea paginii. Dac este necesar, modificai
aceti parametri.
v trebuie s tii tipul imprimantei pe care vrei s o folosii pentru tiprire i s comunicai acest tip
programului Word 97.
v dup ce ai verificat i definit parametrii de mai sus, nnainte de a face tiprirea trebuie s verificai
nntreg documentul, pagin cu pagin, deoarece paginarea documentului este influenat nu numai
de dimensiunea paginii, ci i de tipul imprimantei, chiar pentru acelai format de caractere.

&

Cum obinei pe ecran, nnainte de tiprire,


imaginea documentului de tiprit ?

ntrucht un document tiprit nu mai poate fi modificat pe hhrtie, programul Word 97 v ofer
facilitatea de a vizualiza pe ecran imaginea documentului tiprit chiar aa cum ar aprea pe hhrtie. n
acest fel putei evita tiprirea repetat a documentului pentru a efectua micile modificri i ajustri
finale. Pentru a obine pe ecran imaginea documentului tiprit, efectuai una din urmtoarele operaii:
Apelai comanda File _ Print Preview.
Acionai cursorul mouse-ului pe butonul
(Print Preview) din linia cu instrumente standard.
Obinei pe ecran o pagin cu imaginea documentului tiprit. Pentru a putea opera direct asupra
acestei imagini, nntre meniu i fereastra-document apare o linie cu instrumente Print Preview. Dac
vrei s nnchidei fereastra de vizualizare, acionai butonul Close din linia cu instrumente Print
Preview.

SPRiNT Word97 manual OEM

&

83

&XP VWDELOL L SDUDPHWULL SDJLQLL IL]LFH "

3HQWUX D VWDELOL SDUDPHWULL FDUH GHILQHVF SDJLQD IL]LF SHQWUX XQ GRFXPHQW :RUG WLSULW DSHOD L
comanda File _ Page Setup.... Apare fereastra-de-dialog Page Setup Q SDUWHD VXSHULRDU VXQW SDWUX
butoane care permit precizarea a patru grupe de parametri:
Margins - pentru a preciza dimensiunile marginilor paginii;
Paper Size SHQWUX D SUHFL]D GLPHQVLXQHD SDJLQLL L RULHQWDUHD HL
Paper Source SHQWUX D SUHFL]D PRGXO GH DQWUHQDUH D KkUWLHL GH F WUH LPSULPDQW 
Layout SHQWUX D SUHFL]D SDUDPHWULL GH DOLQLHUH L vPS U LUH SH VHF LXQL

Butonul Margins
'DF DF LRQD L EXWRQXO Margins, n fereastra-de-dialog Page Setup apar parametrii care definesc
PDUJLQLOH SDJLQLL GRFXPHQWXOXL vQ XUP WRDUHOH FkPSXUL
Top - 0DUJLQHD VXSHULRDU 
Bottom - 0DUJLQHD LQIHULRDU 
Left - 0DUJLQHD VWkQJ 
Right - 0DUJLQHD GUHDSW 
Gutter - 0DUJLQHD VXSOLPHQWDU FDUH VH DGDXJ OD PDUJLQHD VWkQJ GDF VH OXFUHD] FX XQ
VLQJXU WLS GH SDJLQ VDX OD PDUJLQHD LQWHULRDU GDF VH OXFUHD] FX GRX WLSXUL GH SDJLQ 
VWkQJ L GUHDSW 

Header - 0DUJLQHD DQWHWXOXL vQ SDUWHD VXSHULRDU D SDJLQLL 'LPHQVLXQHD PD[LP SH YHUWLFDO


D DQWHWXOXL HVWH HJDO FX GLIHUHQ D GLQWUH Top L Header;
Footer - 0DUJLQHD VXEVROXOXL vQ SDUWHD LQIHULRDU D SDJLQLL 'LPHQVLXQHD PD[LP SH YHUWLFDO
D VXEVROXOXL HVWH HJDO FX GLIHUHQ D GLQWUH Bottom L Footer.
/LVWD DVFXQV Apply To SHUPLWH VWDELOLUHD XQRU IRUPDWH GH SDJLQ FDUH V ILH YDODELOH SHQWUX DQXPLWH
SRU LXQL GLQ GRFXPHQW Q PRG LPSOLFLW HVWH DFWLY RS LXQHD Whole document FHHD FH vQVHDPQ F
IRUPDWXO SDJLQLL HVWH YDODELO SHQWUX vQWUHJXO GRFXPHQW 'DF VHOHFWD L This point forward, formatul
SDJLQLL HVWH YDODELO GH OD SDJLQD FXUHQW vQDLQWH

SPRiNT Word97 manual OEM

84

Comutatorul Mirror Margins


$FWLYD L DFHVW FRPXWDWRU FkQG GRFXPHQWXO GXPQHDYRDVWU YD IL WLS ULW SH DPEHOH SDJLQL DOH FROLORU GH
KkUWLH Q DFHVW FD] GRFXPHQWXO DUH GRX WLSXUL GH SDJLQ VWkQJ L GUHDSW 3HQWUX D VH SXWHD OHJD
GRFXPHQWXO FHOH GRX WLSXUL GH SDJLQ DX QHYRLH GH PDUJLQL GLIHULWH L vQ FRQVHFLQ vQ ORF GH
cmpurile Left L Right apar cmpurile:
Inside - 0DUJLQHD LQWHULRDU FDUH HVWH PDUJLQHD GUHDSW SHQWUX SDJLQD VWkQJ L PDUJLQHD VWkQJ
SHQWUX SDJLQD GUHDSW 
Outside 0DUJLQHD H[WHULRDU FDUH HVWH PDUJLQHD VWkQJ SHQWUX SDJLQD VWkQJ L PDUJLQHD
GUHDSW SHQWUX SDJLQD GUHDSW 
3DJLQD VWkQJ DUH QHYRLH GH PDUJLQHD GUHDSW PDL PDUH LDU SDJLQD GUHDSW DUH QHYRLH GH PDUJLQHD
VWkQJ PDL PDUH 3DJLQLOH GLQ GUHDSWD VH QXPHURWHD] FX QXPHUH LPSDUH LDU SDJLQLOH GLQ VWkQJD FX
numere pare.

Butonul Paper Size


'DF DF LRQD L EXWRQXO Paper Size, n fereastra-de-dialog Page Setup DSDU XUP WRULL SDUDPHWUL FDUH
GHILQHVF GLPHQVLXQHD L RULHQWDUHD SDJLQLL
Paper Size - R OLVW DVFXQV SULQ GHVI XUDUHD F UHLD DSDU QXPHOH XQRU IRUPDWH GH SDJLQ
standard:
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
A4
210 x 297 mm
B5
182 x 257 mm
Custom Size
GHILQLW GH XWLOL]DWRU
3XWH L FRPSOHWD OLVWD GH PDL VXV FX DOWH IRUPDWH 'DF QLFL XQXO GLQ IRUPDWH QX Y VDWLVIDFH
DOHJH L RS LXQHD Custom Size L FRPSOHWD L FkPSXULOH Width L Height cu valorile pe care le
vreL SHQWUX O LPHD L vQ O LPHD SDJLQLL

SPRiNT Word97 manual OEM

85

Width O LPHD SDJLQLL


Height vQ O LPHD SDJLQLL
Orientation EXWRDQH UDGLR FDUH SHUPLW DOHJHUHD RULHQW ULL SDJLQLL
Portrait 3RUWUHW GLPHQVLXQHD SH YHUWLFDO HVWH PDL PDUH GHFkW GLPHQVLXQHD SH
RUL]RQWDO 
Landscape 3HLVDM GLPHQVLXQHD SH RUL]RQWDO HVWH PDL PDUH GHFkW GLPHQVLXQHD SH
YHUWLFDO 
Q SDUWHD GUHDSW D DFHVWRU EXWRDQH SXWH L YHGHD LPDJLQHD PLFRUDW D SDJLQLL SH FDUH D L DOHVR
(Preview).

Ex.: Aranjai un text pe trei coloane nntr-o pagin


cu orientare Landscape

S relum exemplul nn care ai aranjat pe dou coloane un text care conine un chestionar. Deoarece
rspunsurile la nntrebrile chestionarului sunt foarte scurte, nn majoritatea liniilor se pierde mai mult
de jumtate din spaiu. Totui, nn formatul actual al paginii (dimensiune A4 cu orientare Portrait),
este dificil s trecei la trei coloane. Pentru a rmhne la o dimensiune de pagin A4, nncercai s
schimbai orientarea paginii nn Landscape, apoi trecei la trei coloane. Procedai nn felul urmtor:
1. Deschidei documentul Word Chestionar (pe care l-ai salvat la sfhritul capitolului anterior nn
folderul Studiu).
2. Apelai comanda File _ Page Setup. n fereastra-de-dialog Page Setup acionai butonul Paper
Size pentru a aprea parametrii pentru definirea dimensiunii paginii. Alegei din lista ascuns
Paper Size dimensiunea A4 sau una apropiat, apoi acionai butonul radio Landscape din
chenarul Orientation.
3. nchidei fereastra-de-dialog Page Setup cu butonul OK.
GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG (VWH DILDW R IHUHDVWU PLF vQ
4. $F LRQD L EXWRQXO Columns
FDUH DSDU SDWUX FRORDQH L XQ EXWRQ Cancel 6HOHFWD L FX PRXVHXO WUHL FRORDQH GH OD VWkQJD VSUH
GUHDSWD &kQG HOLEHUD L EXWRQXO PRXVHXOXL WH[WXO VHOHFWDW YD IL DILDW SH WUHL FRORDQH
5. 'DF GRUL L V DSDU R OLQLH YHUWLFDO vQWUH FRORDQH DSHOD L FRPDQGD Columns din meniul
Format SHQWUX D DS UHD IHUHDVWUD-de-dialog Columns DFWLYD L FRPXWDWRUXO Line between, apoi
vQFKHLD L GLDORJXO FX OK.

SPRiNT Word97 manual OEM

86

6. Dac o nntrebare se nntrerupe prin trecerea de la o coloan la alta, inserai nn faa nntrebrii un salt
la coloana urmtoare cu ajutorul comenzii Insert _ Break, nn fereastra-de-dialog Break
acionhnd butonul radio Column Break, apoi OK.
5H]XOWDWXO HVWH LOXVWUDW vQ ILJXUD XUP WRDUH

& &XP QXPHURWD L SDJLQLOH "


'DF GRFXPHQWXO DUH PDL PXOWH SDJLQL HVWH QRUPDO V FHUH L SURJUDPXOXL :RUG V Y QXPHURWH]H
DXWRPDW SDJLQLOH 1XP UXO SDJLQLL YD IL LQFOXV SH ILHFDUH SDJLQ vQ VSD LXO UH]HUYDW SHQWUX DQWHW
(Header) sau pentru subsol (Footer).
3HQWUX D RE LQH R QXPHURWDUH DXWRPDW D SDJLQLORU SURFHGD L vQ IHOXO XUP WRU
1. $SHOD L FRPDQGD InsertPage Numbers. Apare imediat fereastra-de-dialog Page Numbers.
'DF YDORULOH LPSOLFLWH SHQWUX SDUDPHWULL GH QXPHURWDUH SR]L LD L DOLQLHUHD QXP UXOXL SDJLQLL Y
FRQYLQ vQFKHLD L GLDORJXO DF LRQkQG EXWRQXO OK.

2. 'DF YUH L V PRGLILFD L SR]L LD vQ FDUH YD IL LQWURGXV QXP UXO SDJLQLL GHVI XUD L OLVWD DVFXQV
Position DF LRQkQG EXWRQXO V JHDW vQ MRV
FDUH VH DIO OD GUHDSWD HL $OHJH L XQD GLQ
XUP WRDUHOH RS LXQL
Top of Page (Header) GDF YUH L V LQWURGXFH L QXP UXO SDJLQLL vQ DQWHW
Botton of Page (Footer) GDF YUH L V LQWURGXFH L QXP UXO SDJLQLL vQ VXEVRO
3. 'DF YUH L V PRGLILFD L DOLQLHUHD QXP UXOXL GH SDJLQ vQ DQWHW VDX vQ VXEVRO GHVI XUD L OLVWD
DVFXQV Alignment, DF LRQkQG EXWRQXO V JHDW vQ MRV
FDUH VH DIO OD GUHDSWD VD $OHJH L XQD
GLQ XUP WRDUHOH RS LXQL SHQWUX DOLQLHUHD QXP UXOXL GH SDJLQ 
Left vQ SDUWHD VWkQJ D SDJLQLL
Center - n centrul paginii;

SPRiNT Word97 manual OEM

87

Right vQ SDUWHD GUHDSW D SDJLQLL


Inside vQ SDUWHD LQWHULRDU D SDJLQLL DGLF vQ SDUWHD VWkQJ D SDJLQLL GUHSWH FX QXP U
LPSDU L vQ SDUWHD GUHDSW D SDJLQLL VWkQJL FX QXP U SDU 
Outside vQ SDUWHD H[WHULRDU D SDJLQLL DGLF vQ SDUWHD GUHDSW D SDJLQLL GUHSWH FX QXP U
LPSDU L vQ SDUWHD VWkQJ D SDJLQLL VWkQJL FX QXP U SDU 
4. 'DF YUH L V QX DSDU QXP UXO SDJLQLL SH SULPD SDJLQ GH]DFWLYD L FRPXWDWRUXO Show number
on first page. &kQG DFHVW FRPXWDWRU HVWH DFWLYDW QXP UXO DSDUH L SH SULPD SDJLQ 
5. 'DF DYH L XQ GRFXPHQW PDL PDUH L YUH L V IRORVL L DQXPLWH IRUPDWH VSHFLDOH GH QXPHURWDUH D
SDJLQLORU DF LRQD L EXWRQXO Format.... Apare fereastra-de-dialog Page Number Format. n
DFHDVW IHUHDVWU -deGLDORJ SXWH L VFKLPED IRUPDWXO GH QXPHURWDUH D SDJLQLORU FX DMXWRUXO
XUP WRDUHORU RELHFWH
v Page numbering - EXWRDQH UDGLR FDUH Y SHUPLW V DOHJH L XQD GLQ XUP WRDUHOH RS LXQL
Continue from previous section - Q FD]XO XQXL GRFXPHQW FX PDL PXOWH VHF LXQL
numUXO GH SH SULPD SDJLQ D XQHL VHF LXQL HVWH FHO FDUH XUPHD] GXS QXP UXO GH SH
XOWLPD SDJLQ D VHF LXQLL SUHFHGHQWH
Start at XQ FkPS vQ FDUH SHFL]D L QXPrul de la care ncepe numerotarea paginilor,
DFHVW QXP U ILLQG DVRFLDW SULPHL SDJLQL GLQ GRFXPHQW
v Number Format R OLVW DVFXQV FDUH RIHU vQ PRG LPSOLFLW IRUPDWXO GH QXPHURWDUH SULQ
QXPHUH FRQVHFXWLYH vQFHSkQG FX SHQWUX SULPD SDJLQ 1, 2, 3,... 'DF GHVI XUD L DFHDVW
OLVW DVFXQV RE LQH L XUP WRDUHOH RS LXQL
1, 2, 3, .....;
a, b, c, ......;
A, B, C, ...;
I, II, III,....;

v Include chapter number XQ FRPXWDWRU FDUH Y SHUPLWH V LQFOXGH L QXP UXO FDSLWROXOXL vQ
IRUPDWXO QXP UXOXL SHQWUX SDJLQ Q DFHVW FD] D L SXWHD RE LQH XUP WRDUHOH QXPHURW UL DOH
paginilor pentru diferite capitole:
pentru Capitolul I:
I-1, I-2, I-3,...
pentru Capitolul II:
II-1, II-2, II-3,...

&kQG DF LRQD L DFHVW FRPXWDWRU GHYLQ DFWLYH XUP WRDUHOH GRX OLVWH DVFXQVH
Use separator FDUH Y DMXW V SUHFL]D L FDUDFWHUXO FDUH VHSDU QXP UXO SDJLQLL GH
QXP UXO FDSLWROXOXL
Chapter starts with style FDUH Y SHUPLWH DOHJHUHD XQXL VWLO SHQWUX QXPHUHOH GH
SDJLQ 

&

&XP LQWURGXFH L DQWHWXUL L QRWH GH VXEVRO ?

n zona de antet (Header SXWH L LQWURGXFH R LQIRUPD LH FDUH VH QXPHWH antet, iar n zona
de subsol (Footer SXWH L LQWURGXFH R LQIRUPD LH FDUH VH QXPHWH QRW GH VXEVRO. O astfel de

SPRiNT Word97 manual OEM

88

LQIRUPD LH SRDWH IL QXP UXO SDJLQLL WLWOXO OXFU ULL VDX DO FDSLWROXOXL DXWRUXO VDX RULFH DOW LQIRUPD LH
SH FDUH GRUL L V R LQWURGXFH L
Pentru a introduce anteturi L note de subsol SURFHGD L DVWIHO
$SHOD L FRPDQGD View _ Header and Footer. Apare fereastra-de-dialog Header and Footer care
FRQ LQH PDL PXOWH EXWRDQH LDU FXUVRUXO GH HGLWDUH HVWH SUH]HQW vQ ]RQD GH DQWHW Header) sau n zona
de subsol (Footer).

'DF Y GHSODVD L SH GRFXPHQW vQ VXV L vQ MRV FXUVRUXO GH HGLWDUH VH SOLPE QXPDL vQ ]RQHOH GH DQWHW
L GH VXEVRO DOH ILHF UHL SDJLQL )RORVL L RSHUD LLOH GH HGLWDUH FXQRVFXWH SHQWUX D LQWURGXFH GLIHULWH
LQIRUPD LL FD DQWHWXUL L QRWH GH VXEVRO
3HQWUX DQXPLWH RSHUD LL IRORVL L OLQLD PRELO FX LQVWUXPHQWH GH OXFUX FDUH DUH XUP WRDUHOH EXWRDQH
'HSODVDUHD UDSLG vQ ]RQD GH DQWHW vQ ]RQD GH VXEVRO L vQ ]RQD GRFXPHQW
,QWURGXFHUHD QXP UXOXL GH SDJLQ D GDWHL L D ]RQHL FXUHQWH vQ ]RQD GH DQWHW
sau n zona de subsol.
Deschide fereastra-de-dialog Page Setup vQ FDUH SXWH L VHOHFWD EXWRQXO Layout,
SHQWUX D VH DILD RS LXQLOH SULQ FDUH SXWH L FRQWUROD SDJLQLOH FDUH YRU DYHD anteturi L
note de subsol.
&RPXWDUHD vQWUH PRGXO GH DILDUH D SDJLQLORU QXPDL DQWHWXO L QRWD GH VXEVRO VDX
vPSUHXQ FX WH[WXO GLQ SDJLQ 
nchide imediat fereastra-de-dialog Header and Footer L UHYHQLUH vQ GRFXPHQW
&kQG D L WHUPLQDW GH LQWURGXV VDX GH PRGLILFDW DQWHWXULOH L QRWHOH GH VXEVRO DF LRQD L
butonul Close.
'DF YUHL SXWH L V PRGLILFD L VDX V WHUJH L L QRWHOH GH VXEVRO 7UHEXLH V DSHOD L FRPDQGD View _
Header and Footer L V HIHFWXD L RSHUD LL GH HGLWDUH vQ ]RQD GH DQWHW Header), sau n zona de
subsol (Footer).

'DF YUH L V LQVHUD L $XWR7H[W vQ GRFXPHQWXO GXPQHDYRDVWU IRORVL L OLVWD DVFXQV


VHOHFWRUXO ,QVHUW $XWR7H[W SHQWUX D DOHJH WLSXO GH $XWR7H[W SH FDUH GRUL L V O LQVHUD L vQ
zona de antet, sau de subsol.

SPRiNT Word97 manual OEM

89

Word 97 are o linie cu instrumente AutoText FRQWH[WXDO FRQWH[WVHQVLWLYH SH FDUH R SXWH L


IRORVL SHQWUX D DG XJD GLIHULWH WH[WH VWDQGDUG SH FDUH OH SXWH L UHXWLOL]D RULFkQG HVWH QHYRLH
GH HOH &X DFHVWH LQVWUXPHQWH $XWR7H[W SXWH L LQFOXGH RULFH GRUL L vQWU-un document: diferite
DOLQHDWH SUHVWDELOLWH ILJXUL LPDJLQL VDX DOWH LQIRUPD LL SH FDUH OH IRORVL L PDL GHV

& Cum lansai tiprirea unui document ?


nainte de a lansa tiprirea, trebuie s verificai dac documentul este paginat corect pentru
imprimanta pe care o folosii. Dac documentul este nn fereastra activ, avei dou posibiliti de a
lansa tiprirea:

a) folosind linia cu instrumente standard


Dac avei un mouse, acionai butonul
(Print) din linia cu instrumente standard. Tiprirea
documentului este lansat imediat, fr nici un dialog, cu parametrii care au fost pregtii dinainte.
Folosii aceast metod numai dac ai pregtit foarte bine documentul pentru tiprire, sau dac
tiprirea nu este pretenioas.

b) folosind meniul
Pentru a lansa tiprirea documentului cu ajutorul meniului, procedai nn felul urmtor:
1. Apelai comanda File _ Print. Apare fereastra-de-dialog Print, care conine urmtoarele
elemente:
Chenarul Printer, care conine urmtoarele obiecte nn legtur cu imprimanta pe care o
folosii:
Name - o list ascuns nn care se vede numele imprimantei selectate pentru tiprire.
Verificai dac imprimanta pe care o avei are acest nume. Dac nu, alegei din list
imprimanta pe care o avei conectat la calculator, sau una echivalent , dar nu uitai s
verificai nnc odat paginarea dup ce ai ales o alt imprimant.
Anumite caracteristici ale imprimantei selectate.
Properties - un buton pe care nl folosii dac vrei s schimbai anumite opiuni pentru
imprimanta aleas.
Print to file - un comutator pe care nl activai dac vrei ca rezultatul tipririi s fie
introdus nntr-un fiier nn loc s ias la imprimant. Acest fiier poate fi scos la imprimant
ulterior, pe un calculator care are imprimanta care a fost selectat.

SPRiNT Word97 manual OEM

90

Chenarul Page range, care conine urmtoarele butoane radio pentru a alege care parte din
document s fie tiprit:
All - tiprii nntreg documentul;
Current page - tiprii pagina curent;
Pages - tiprii numai anumite pagini, sau intervale de pagini, pe care le precizai nn
chmpul alturat, cu formatele indicate dedesubt.
Chenarul Copies, care conine urmtoarele obiecte nn legtur cu numrul de copii pe care
vrei s le tiprii:
Number of copies - o list ascuns nn care precizai numrul de copii pe care vrei s le
tiprii;
Collate - un comutator pe care nl folosii pentru a decide secvena de tiprire a paginilor
nn cadrul mai multor copii. Dac acest comutator este activat (marcat), se tiprete chte o
copie complet nnainte de a nncepe tiprirea copiei urmtoare.
Print what - este o list ascuns care v ajut s
precizai ce anume vrei s tiprii nn legtur cu
documentul. Din list se vede elementul
Document, ceea ce nnseamn c se va tipri
documentul. Dac vrei s tiprii altceva,
desfurai lista i alegei ce vrei s tiprii:
SURSULHW LOH GRFXPHQWXOXL FRPHQWDULL VWLOXUL
definite, rubrici AutoText, taste funcionale.
Print este o list ascuns care v ajut s precizai
GDF YUH L V WLS UL L WRDWH SDJLQLOH GLQ JDPD
VSHFLILFDW QXPDL SDJLQLOH SDUH QXPHUH FX VR GLQ
JDPD VSHFLILFDW VDX QXPDL SDJLQLOH LPSDUH
QXPHUH I U VR GLQ JDPD VSHFLILFDW 
Options - Dac acionai acest buton apare
fereastra-de-dialog Options, care are nn partea superioar foarte multe butoane, dar nn acest
context numai butonul Print este funcional i este activat. n fereastr apar diferii parametri
pentru imprimare pe care ni putei modifica dac vreL /D DFHWL SDUDPHWUL SXWH L DMXQJH L GDF
DSHOD L FRPDQGD Tools | Options SHQWUX D DS UHD GLDORJXO Options DSRL DF LRQD L EXWRQXO
Print GLQ SDUWHD VXSHULRDU D DFHVWXL GLDORJ ncheiaL GLDORJXO GH RS LXQL FX OK GDF YUH L FD
RS LXQLOH V U PkQ YDODELOH VDX FX Cancel GDF YUH L V UHQXQ D L OD HOH

SPRiNT Word97 manual OEM

91

2. Dac ai pregtit foarte bine aceast operaie de imprimare (sau tiprire), acionai butonul OK.
Dac mai vrei s verificai documentul, acionai butonul Cancel.

SPRiNT Word97 manual OEM

92

 &XP OXFUDL FX WDEHOH "


8QHRUL WUHEXLH V LQWURGXFHL nQ GRFXPHQW DQXPLWH LQIRUPDLL VXE IRUP GH WDEHO 3URJUDPXO :RUG 
Y DMXW V FUHDL WDEHOH FX PDL PXOWH FRORDQH L UhQGXUL

& &XP FUHDL XQ WDEHO "


3HQWUX D FUHD XQ WDEHO SXWHL IRORVL XQD GLQ XUPWRDUHOH PHWRGH
v DSHODUHD XQHL FRPHQ]L GLQ PHQLX
v DFLRQDUHD XQXL EXWRQ GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG

&XP FUHDL XQ WDEHO FX DMXWRUXO PHQLXOXL "


3HQWUX D FUHD XQ WDEHO FX DMXWRUXO PHQLXOXL SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ ORFXO XQGH YUHL V LQWURGXFHL WDEHOXO
 $SHODL FRPDQGD 7DEOH _ ,QVHUW 7DEOH $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ ,QVHUW 7DEOH FX SDUDPHWULL
FDUH GHILQHVF WDEHOXO
 Q IHUHDVWUDGHGLDORJ ,QVHUW 7DEOH H[LVW XUPWRDUHOH FhPSXUL nQ FDUH SXWHL LQWURGXFH YDORUL
SHQWUX SDUDPHWULL FDUH GHILQHVF WDEHOXO
1XPEHU RI &ROXPQV LQWURGXFHL QXPUXO GH FRORDQH VDX DFLRQDL DVXSUD VJHLORU GLQ
SDUWHD GUHDSW D FhPSXOXL SHQWUX D PUL VDX PLFRUD DFHVW QXPU 0ULUHD VDX PLFRUDUHD
DFHVWXL QXPU R SXWHL RELQH L FX DMXWRUXO WDVWHORU VJHL 
1XPEHU RI 5RZV LQWURGXFHL QXPUXO GH UhQGXUL VDX DFLRQDL DVXSUD VJHLORU GLQ SDUWHD
GUHDSW D FhPSXOXL SHQWUX D PUL VDX PLFRUD DFHVW QXPU 0ULUHD VDX PLFRUDUHD DFHVWXL
QXPU R SXWHL RELQH L FX DMXWRUXO WDVWHORU VJHL 
&ROXPQ :LGWK LQWURGXFHL OLPHD FRORDQHORU GLQ WDEHO VDX DFLRQDL DVXSUD VJHLORU GLQ
SDUWHD GUHDSW D FhPSXOXL SHQWUX D PUL VDX PLFRUD DFHVW QXPU 'DF YUHL FD OLPHD SDJLQLL
V VH nPSDUW nQ PRG HJDO OD QXPUXO GH FRORDQH DOHJHL $XWR
 $FHWL SDUDPHWUL QX VXQW nQJKHDL 8OWHULRU YHL SXWHD PRGLILFD YDORULOH ORU FX XXULQ FKLDU GDF
WDEHOXO GXPQHDYRDVWU YD FRQLQH LQIRUPDLL QFKHLDL GLDORJXO DFLRQhQG EXWRQXO 2. Q
GRFXPHQWXO FXUHQW HVWH LQVHUDW LPHGLDW XQ WDEHO FDUH QX FRQLQH nQF LQIRUPDLL

&XP FUHDL XQ WDEHO IRORVLQG OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG "


3HQWUX D FUHD XQ WDEHO IRORVLQG OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ ORFXO XQGH YUHL V FUHDL WDEHOXO
 $FLRQDL EXWRQXO
,QVHUW 7DEOH GLQ OLQLD GH LQVWUXPHQWH VWDQGDUG
(VWH DILDW R IHUHDVWU nQ FDUH DSDUH R VWUXFWXU GH WDEHO FX PDL PXOWH
UhQGXUL L FRORDQH DVHPQWRDUH FX FHD DILDW nQ ILJXUD DOWXUDW 
 $SVDL EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL L VHOHFWDL DWhWHD FRORDQH L UhQGXUL
FhWH GRULL V DSDU nQ WDEHO
 'XS FH HOLEHUDL EXWRQXO SULQFLSDO nQ GRFXPHQW DSDUH R VWUXFWXU GH WDEHO
FX QXPUXO GH FRORDQH L UhQGXUL SH FDUH ODL DOHV

SPRiNT Word97 manual OEM

93

& &XP Y GHSODVDL nQWUXQ WDEHO "


'DF DL FUHDW XQ WDEHO FX Q UhQGXUL L P FRORDQH OD LQWHUVHFLD GLQWUH UhQGXUL L FRORDQH VH IRUPHD] Q
[ P FHOXOH nQ FDUH SXWHL LQWURGXFH LQIRUPDLL 3HQWUX D LQWURGXFH LQIRUPDLL nQWUR FHOXO WUHEXLH FD
DFHD FHOXO V GHYLQ DFWLY DGLF V FRQLQ FXUVRUXO GH HGLWDUH 9 SXWHL GHSODVD FX DMXWRUXO
FXUVRUXOXL GH HGLWDUH SULQ WRW WDEHOXO SHQWUX D LQWURGXFH LQIRUPDLL nQ GLIHULWH FHOXOH
'DF YUHL V LQWURGXFHL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQWUR FHOXO IRORVLL XQD GLQ XUPWRDUHOH SURFHGHH
$FLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL nQ FHOXOD UHVSHFWLY
)RORVLL WDVWDWXUD SHQWUX D Y GHSODVD SULQ WDEHO ShQ OD FHOXOD UHVSHFWLY
Q WDEHOXO GH PDL MRV VXQW GDWH WDVWHOH L FRPELQDLLOH GH WDVWH SH FDUH OH SXWHL IRORVL SHQWUX D Y
GHSODVD nQWUXQ WDEHO SUHFXP L HIHFWXO GH GHSODVDUH UH]XOWDW SULQ IRORVLUHD ORU

7DVWH
7DE
6KLIW7DE
$OW+RPH
$OW(QG
$OW3J8S
$OW3J'Q

(IHFWXO GH GHSODVDUH
'HSODVDUH nQ FHOXOD XUPWRDUH GLQ UhQG
'HSODVDUH nQ FHOXOD SUHFHGHQW GLQ UhQG
'HSODVDUH nQ SULPD FHOXO GLQ UhQG
'HSODVDUH nQ XOWLPD FHOXO GLQ UhQG
'HSODVDUH nQ SULPD FHOXO GLQ FRORDQ
'HSODVDUH nQ XOWLPD FHOXO GLQ FRORDQ

3XWHL IRORVL WDVWHOH VJHL SHQWUX D Y GHSODVD nQ FDGUXO XQHL FHOXOH


FDUDFWHU FX FDUDFWHU OD VWhQJD VDX OD GUHDSWD VDX SHQWUX D Y GHSODVD nQ
FDGUXO XQHL FHOXOH OLQLH FX OLQLH nQ VXV VDX nQ MRV &hQG DMXQJHL OD PDUJLQHD
FHOXOHL DFHVWH WDVWH Y SHUPLW V WUHFHL nQ FHOXOD YHFLQ

& &XP LQWURGXFHL LQIRUPDLL nQWUXQ WDEHO "


'XS FH DL LQWURGXV FXUVRUXO GH HGLWDUH nQWUR FHOXO SXWHL LQWURGXFH LQIRUPDLL nQ DFHD FHOXO 'DF
WH[WXO SH FDUHO LQWURGXFHL HVWH PDL OXQJ GHFhW OLPHD FHOXOHL VH WUHFH DXWRPDW OD OLQLD XUPWRDUH nQ
FDGUXO DFHOHL FHOXOH PULQGXVH nQOLPHD FHOXOHL IU D DSVD WDVWD (QWHU 3H PVXU FH LQWURGXFHL
VDX WHUJHL WH[W nQ FDGUXO XQHL FHOXOH nQOLPHD FHOXOHL VH DGDSWHD] DXWRPDW OD GLPHQVLXQHD WH[WXOXL
nPSUHXQ FX GLPHQVLXQHD nQWUHJXOXL UhQG 'DF FHOHODOWH FHOXOH GLQ DFHODL UhQG QX FRQLQ LQIRUPDLL OD
IHO GH OXQJL SHQWUX D HYLWD GH]HFKLOLEUXO GLQWUH FHOXOH FX LQIRUPDLL OXQJL FDUH VH nQWLQG SH PDL PXOWH
OLQLL L FHOXOH FX VSDLX H[FHGHQWDU HVWH ELQH V PRGLILFDL GLPHQVLXQLOH XQRU FRORDQH QWUXQ SDUDJUDI
XOWHULRU GLQ DFHVW FDSLWRO YHL YHGHD FXP SXWHL PRGLILFD OLPHD XQHL FRORDQH GLQWUXQ WDEHO

([HPSOX 7DEHO QRPLQDO

6XQW QXPHURDVH VLWXDLLOH nQ FDUH WUHEXLH V nQWRFPLL XQ WDEHO QRPLQDO FX LQIRUPDLL GHVSUH DQXPLWH
SHUVRDQH 3URJUDPXO :RUG Y DMXW V UHDOL]DL FX XXULQ XQ DVWIHO GH WDEHO 6 SUHVXSXQHP F
WUHEXLH V FUHDL XQ WDEHO FX XUPWRUXO DQWHW nQ FDUH YUHL V LQWURGXFHL GDWH SHQWUX SHUVRDQH
1U&UW


1XPH L 3UHQXPH
$DQHL ,RQHO

/RFDOLWDWH
&KLLQX

3URFHGDL nQ IHOXO XUPWRU


 3R]LLRQDL FXUVRUXO nQ ORFXO XQGH WUHEXLH V DSDU WDEHOXO nQ GRFXPHQWXO :RUG
 $SHODL FRPDQGD 7DEOH _ ,QVHUW 7DEOH SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ ,QVHUW 7DEOH

SPRiNT Word97 manual OEM

94

 Q IHUHDVWUDGHGLDORJ ,QVHUW 7DEOH GDL YDORUL XUPWRULORU SDUDPHWUL


1XPEHU RI FROXPQV QXPU GH FRORDQH 
1XPEHU RI URZV QXPU GH UhQGXUL  SHUVRDQH L XQ DQWHW 
&ROXPQ ZLGWK OLPHD XQHL FRORDQH DOHJHL $XWR SHQWUX D VH IRORVL WRDW OLPHD SDJLQLL
&KLDU GDF OD nQFHSXW WRDWH FRORDQHOH DX DFHHDL OLPH XOWHULRU YHL DMXVWD OLPHD ILHFUHL
FRORDQH
 QFKHLDL GLDORJXO DFLRQhQG EXWRQXO 2. Q GRFXPHQW DSDUH XQ WDEHO JRO FX FRORDQH L UhQGXUL
 Q FHOH FHOXOH GLQ SULPXO UhQG LQWURGXFHL XUPWRDUHOH WH[WH SHQWUX DQWHW 1U&UW 1XPH L
3UHQXPH L /RFDOLWDWH )RORVLL WDVWD 7DE VDX FRPELQDLD GH WDVWH 6KLIW7DE SHQWUX D Y GHSODVD
SH DFHODL UhQG nQ FHOXOD XUPWRDUH VSUH GUHDSWD VDX nQ FHOXOD SUHFHGHQW VSUH VWhQJD 
 &RPSOHWDL XUPWRDUHOH UhQGXUL FX GDWHOH FRUHVSXQ]WRDUH FHORU SHUVRDQH
 3HQWUX D YHGHD FXP DSDUH OD LPSULPDQW WDEHOXO nQ FDGUXO GRFXPHQWXOXL DSHODL FRPDQGD )LOH _
3ULQW 3UHYLHZ
1U &UW
1XPH L 3UHQXPH
$DQHL ,RQ
3RSHVFX 0LWLF
$UGHOHDQ 9DVLOH

/RFDOLWDWH
&KLLQX
%XFXUHWL
&OXM1DSRFD

7DEHOXO DUDW DD FXP ODL FUHDW GRDU F QX VH YG OLQLLOH FDUH GHOLPLWHD] FHOXOHOH 8UPHD]
XQ SDUDJUDI WHRUHWLF nQ FDUH YRP OPXUL DFHDVW SUREOHP DSRL YHL LQWURGXFH L nQ WDEHOXO
GXPQHDYRDVWU OLQLL FDUH GHOLPLWHD] FHOXOHOH

& &XP IDFHL YL]LELOH OLQLLOH FDUH GHOLPLWHD] FHOXOHOH "


7UHEXLH V SUHFL]P GH OD nQFHSXW F HVWH YRUED GH GRX IHOXUL GH OLQLL FDUH GHOLPLWHD] FHOXOHOH XQXL
WDEHO
OLQLL PDL WHUVH FDUH VXQW YL]LELOH SH HFUDQ GDU QX DSDU OD LPSULPDQW
OLQLL PDL SURQXQDWH FDUH VXQW YL]LELOH DWhW SH HFUDQ FhW L OD LPSULPDQW

/LQLL YL]LELOH QXPDL SH HFUDQ


,QIRUPDLLOH SH FDUH OH LQWURGXFHL nQ FHOXOHOH XQXL WDEHO VXQW GHOLPLWDWH SH UhQGXUL L FRORDQH FX
DMXWRUXO XQRU OLQLL PDL WHUVH FDUH SRW V DSDU VDX V QX DSDU SH HFUDQ 3HQWUX D IDFH YL]LELOH VDX
LQYL]LELOH SH HFUDQ DFHVWH OLQLL PDL WHUVH IRORVLL FRPDQGD 7DEOH _ 6KRZ *ULGOLQHV VDX 7DEOH _ +LGH
*ULGOLQHV FD SH XQ FRPXWDWRU

/LQLL PDL SURQXQDWH YL]LELOH SH HFUDQ L OD LPSULPDQW


3HQWUX D IDFH YL]LELOH SH HFUDQ L OD LPSULPDQW OLQLLOH FDUH GHOLPLWHD] FHOXOHOH WDEHOXOXL SXWHL IRORVL
PHQLXO VDX OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX FKHQDUH

SPRiNT Word97 manual OEM

95

&XP IRORVLL OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX WDEHOH L FKHQDUH "


'DF OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX WDEHOH L FKHQDUH QX DSDUH SH HFUDQ ODQVDL FRPDQGD 9LHZ | 7RROEDUV
| 7DEOHV DQG %RUGHUV Q VXEPHQLXO 7RROEDUV HVWH PDUFDW RSLXQHD 7DEOHV DQG %RUGHUV LDU OLQLD FX
LQVWUXPHQWH SHQWUX WDEHOH L FKHQDUH DSDUH LPHGLDW SH HFUDQ Q ILJXUD GH PDL MRV VH YG FDUH VXQW
LQVWUXPHQWHOH DFHVWHL OLQLL

,DW FXP SXWHL IRORVL DFHDVW OLQLH FX LQVWUXPHQWH SHQWUX D GHOLPLWD FHOXOHOH WDEHOXOXL FX OLQLL PDL
SURQXQDWH
 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH XQGHYD nQ LQWHULRUXO WDEHOXOXL DSRL VHOHFWDL nQWUHJ WDEHOXO FX
DMXWRUXO FRPHQ]LL 7DEOH _ 6HOHFW 7DEOH
 'HVIXUDL OLVWD DVFXQV VHOHFWRUXO 2XWVLGH %RUGHU GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX WDEHOH L
FKHQDUH

 $FLRQDL EXWRQXO
XQ FKHQDU

2XWVLGH %RUGHU GLQ DFHDVW OLVW DVFXQV SHQWUX D nQFDGUD nQWUHJ WDEHOXO FX

 $FLRQDL EXWRQXO
,QVLGH %RUGHU GLQ DFHHDL OLVW DVFXQV SHQWUX D IDFH YL]LELOH OLQLLOH FDUH
GHOLPLWHD] FHOXOHOH GLQ LQWHULRUXO WDEHOXOXL
 'DF YUHL V RPLWHL DQXPLWH OLQLL FDUH GHOLPLWHD] FHOXOHOH GLQ WDEHO VHOHFWDL SRULXQHD GLQ WDEHO
nQ FDUH GRULL V IDFHL PRGLILFUL GHVIXUDL OLVWD DVFXQV VHOHFWRUXO 2XWVLGH %RUGHU DSRL
IRORVLL XUPWRDUHOH EXWRDQH SHQWUX D RELQH HIHFWHOH GRULWH

(Right Border) - Linia pronunat din dreapta devine vizibil sau invizibil, dup cum
butonul este activat (apsat) sau dezactivat.

/HIW %Rrder) - Linia pronunat din sthnga devine vizibil sau invizibil, dup cum
butonul este activat (apsat) sau dezactivat.

(Bottom %Rrder) - Linia pronunat de jos devine vizibil sau invizibil, dup cum
butonul este activat (apsat) sau dezactivat.

7RS %Rrder) - Linia pronunat de sus devine vizibil sau invizibil, dup cum butonul
este activat (apsat) sau dezactivat.

1R %Rrder) - Toate liniile pronunate de delimitare a celulelor devin invizibile.

&XP IDFHL YL]LELOH OLQLLOH FX DMXWRUXO PHQLXOXL "


3HQWUX D GHOLPLWD FHOXOHOH WDEHOXOXL FX OLQLL pronunate SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH XQGHYD nQ LQWHULRUXO WDEHOXOXL DSRL VHOHFWDL nQWUHJ WDEHOXO FX DMXWRUXO
FRPHQ]LL 7DEOH _ 6HOHFW 7DEOH
 $SHODL FRPDQGD )RUPDW _ %RUGHUV DQG 6KDGLQJ $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 7DEOHV %RUGHUV
DQG 6KDGLQJ FDUH DUH nQ SDUWHD VXSHULRDU EXWRDQHOH %RUGHUV 3DJH %RUGHU L 6KDGLQJ

SPRiNT Word97 manual OEM

96

 $FLRQDL EXWRQXO %RUGHUV SHQWUX D DSUHD nQ IHUHDVWU RSLXQLOH UHIHULWRDUH OD OLQLLOH FDUH
GHOLPLWHD] FHOXOHOH WDEHOXOXL DFHVWH OLQLL VH QXPHVF L FKHQDUH 

 Q VWhQJD H[LVW EXWRDQH nQ FKHQDUXO 6HWWLQJ DYhQG XUPWRDUHOH IXQFLXQL FhQG VXQW IRORVLWH
EXWRQXO DFWLY HVWH FRORUDW DOWIHO GHFhW FHOHODOWH 
v 1RQH /LQLLOH pronunate QX VXQW DILDWH
v %R[ (VWH DILDW XQ FKHQDU FDUH nQFDGUHD] nQWUHJ WDEHOXO
v 6KDGRZ 6H RELQH XQ HIHFW YL]XDO GH XPEU
v ' 6H RELQH XQ HIHFW YL]XDO nQ WUHL GLPHQVLXQL VSDLDO 
v &XVWRP 9 DMXW V RELQHL DOWH HIHFWH SH FDUH OH GRULL
 Q OLVWD 6W\OH VXQW GLVSRQLELOH GLIHULWH PRGHOH GH OLQLL
 Q OLVWD DVFXQV &RORU VXQW GLVSRQLELOH GLIHULWH PRGHOH GH FXORUL
 Q OLVWD DVFXQV :LGWK VXQW GLVSRQLELOH GLIHULWH JURVLPL SHQWUX OLQLL
 %XWRQXO 2SWLRQV Y DMXW V LQWUDL nQ GLDORJ SHQWUX RSLXQL VSHFLILFH
 /LVWD DVFXQV $SSO\ WR SHUPLWH VSHFLILFDUHD GRPHQLXOXL GH DSOLFDUH D XQRU RSLXQL
 QFKHLDL GLDORJXO FX 2.
&XP KDXUDL DQXPLWH OLQLL VDX FRORDQH"
3HQWUX D KDXUD DQXPLWH OLQLL VDX FRORDQH GLQWUXQ WDEHO GXS FH OHDL VHOHFWDW HIHFWXDL XQD GLQ
XUPWRDUHOH RSHUDLL
'HVIXUDL OLVWD DVFXQV 6KDGLQJ GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX FKHQDUH DSRL DOHJHL PRGHOXO
GRULW SHQWUX KDXUDUH
GLQ 6KDGLQJ
$SHODL FRPDQGD )RUPDW _ %RUGHUV DQG 6KDGLQJ DFLRQDL EXWRQXO
IHUHDVWUDGHGLDORJ 7DEOHV %RUGHUV DQG 6KDGLQJ DOHJHL PRGHOXO GRULW SHQWUX KDXUDUH DSRL
nQFKHLDL GLDORJXO FX 2.

7DEHO QRPLQDO FRQWLQXDUH ,QWURGXFHL OLQLL FDUH


GHOLPLWHD] FHOXOHOH WDEHOXOXL

'DF YUHL V GHOLPLWDL FX OLQLL pronunate FHOXOHOH GLQ WDEHOXO QRPLQDO FUHDW nQ H[HPSOXO DQWHULRU
SURFHGDL DVWIHO

SPRiNT Word97 manual OEM

97

 ,QWURGXFHL FXUVRUXO GH HGLWDUH XQGHYD nQ LQWHULRUXO WDEHOXOXL DSRL VHOHFWDL nQWUHJ WDEHOXO FX
DMXWRUXO FRPHQ]LL 7DEOH _ 6HOHFW 7DEOH
 'DF OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX WDEHOH L FKHQDUH QX DSDUH SH HFUDQ DSHODL FRPDQGD 9LHZ |
7RROEDUV LDU nQ VXEPHQLXO 7RROEDUV DFWLYDL RSLXQHD 7DEOHV DQG %RUGHUV
 'HVIXUDL OLVWD DVFXQV VHOHFWRUXO 2XWVLGH %RUGHU GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX WDEHOH L
FKHQDUH
 $FLRQDL EXWRQXO
DFLRQDL EXWRQXO
WDEHO

2XWVLGH %RUGHU SHQWUX D JHQHUD XQ FKHQDU nQ MXUXO WDEHOXOXL VHOHFWDW DSRL


,QVLGH %RUGHU SHQWUX D JHQHUD FhWH XQ FKHQDU nQ MXUXO ILHFUHL FHOXOH GLQ

3HQWUX D YHGHD FXP DSDUH DFXP OD LPSULPDQW WDEHOXO nQ FDGUXO GRFXPHQWXOXL DSHODL
FRPDQGD )LOH _ 3ULQW 3UHYLHZ &HOXOHOH WDEHOXOXL VXQW GHOLPLWDWH FX OLQLL pronunate
0RGHOXO GH OLQLH IRORVLW HVWH FHO FDUH DSDUH nQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX FKHQDUH

1U &UW
1XPH L 3UHQXPH
$DQHL ,RQ
3RSHVFX 0LWLF
$UGHOHDQ 9DVLOH

/RFDOLWDWH
&KLLQX
%XFXUHWL
&OXM1DSRFD

([HPSOX 7DEHO QRPLQDO FRQWLQXDUH


&UHDL XQ WDEHO QRPLQDO FX FRORDQH

&X H[SHULHQD SH FDUH R DYHL SXWHL V FRQVWUXLL UHSHGH XQ WDEHO FX FRORDQH nQ FDUH SH OhQJ
LQIRUPDLLOH GH PDL VXV V LQWURGXFHL LQIRUPDLL nQ FRORDQHOH $GUHV L 7HOHIRQ 'DF IRORVLL DFHOHDL
SURFHGHH FD L nQ H[HPSOXO DQWHULRU RELQHL XUPWRUXO WDEHO
1U &UW
1XPH L
3UHQXPH
$DQHL ,RQ
3RSHVFX 0LWLF

/RFDOLWDWH

$GUHV

7HOHIRQ

,DL
%XFXUHWL
$UGHOHDQ
9DVLOH

&OXM1DSRFD

6WU 7HLXOXL QU 


6WU /LSVFDQL QU

6WU 0RLORU QU
,QIRUPDLLOH GLQ FRORDQHOH 1XPH L 3UHQXPH L $GUHV VH H[WLQG SH PDL PXOWH OLQLL nQ FDGUXO
ILHFUHL FHOXOH nQ WLPS FH FRORDQD 1U &UW DUH VSDLX H[FHGHQWDU $U WUHEXL FD GLPHQVLXQHD
ILHFUHL FRORDQH V ILH DGDSWDW nQ IXQFLH GH LQIRUPDLLOH FDUH LQWU nQ FHOXOHOH FRORDQHL

L
& &XP PRGLILFDL OLPHD FRORDQHORU "

'DF YUHL V PRGLILFDL OLPHD XQHL FRORDQH SXWHL IRORVL XQD GLQ XUPWRDUHOH PHWRGH
D 2SHUhQG FX PRXVHXO DVXSUD PDUJLQLL FRORDQHL
 3R]LLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL SH PDUJLQHD GUHDSW D FRORDQHL D FUHL OLPH YUHL V R
PRGLILFDL
 &hQG FXUVRUXO PRXVHXOXL nL VFKLPE IRUPD nQWUR OLQLH YHUWLFDO DSVDL EXWRQXO SULQFLSDO DO
PRXVHXOXL
 LQhQG EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL DSVDW WUDJHL VSUH GUHDSWD VDX VSUH VWhQJD GXS FXP
YUHL V PULL VDX V PLFRUDL GLPHQVLXQHD FRORDQHL
 &hQG OLPHD FRORDQHL HVWH FHD SH FDUH R GRULL HOLEHUDL EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL 'DF
QX DL RELQXW FKLDU FH DL YUXW UHSHWDL RSHUDLLOH GH PDL VXV GH FhWH RUL HVWH QHFHVDU ShQ FhQG
RELQHL HIHFWXO GRULW

SPRiNT Word97 manual OEM

98

&hQG GHSODVDL R OLQLH YHUWLFDO GLQ WDEHO SHQWUX D PRGLILFD GLPHQVLXQHD FRORDQHL GLQ
VWhQJD HL VH PRGLILF SURSRULRQDO GLPHQVLXQLOH FRORDQHORU GLQ GUHDSWD nQ OLPLWHOH
OLPLL WDEHOXOXL 'DF QX VXQWHL PXOXPLW UHGLPHQVLRQDL nQ DFHODL IHO DOWH FRORDQH GLQ
WDEHO

3HQWUX D RELQH PDL VLPSOX L PDL SUHFLV DQXPLWH HIHFWH GH UHGLPHQVLRQDUH D FRORDQHORU IRORVLL
PHWRGD GH PDL VXV FX R PRGLILFDUH OD SXQFWHOH IRORVLL RGDW FX EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL
XQD GLQ WDVWHOH 6KLIW &WUO VDX FRPELQDLD GH WDVWH 6KLIW&WUO 0DL MRV VXQW HQXPHUDWH HIHFWHOH FDUH VH
SRW RELQH nQ DFHVWH VLWXDLL
'DF DSVDL EXWRQXO PRXVHXOXL L WUDJHL OLQLD YHUWLFDO VSUH GUHDSWD VDX VSUH VWhQJD
PRGLILFDUHD GLPHQVLXQLL FRORDQHL GLQ VWhQJD HVWH nQVRLW GH PRGLILFDUHD SURSRULRQDO D WXWXURU
FRORDQHORU GLQ GUHDSWD IU D VH PRGLILFD OLPHD WDEHOXOXL FD]XO DFHVWD D IRVW SUH]HQWDW PDL VXV 
'DF DSVDL FRPELQDLD GH WDVWH 6KLIW EXWRQXO PRXVHXOXL L DSRL WUDJHL OLQLD YHUWLFDO VSUH
GUHDSWD VDX VSUH VWhQJD PRGLILFDUHD GLPHQVLXQLL FRORDQHL GLQ VWhQJD HVWH nQVRLW GH PRGLILFDUHD
GLPHQVLXQLL FRORDQHL GLQ GUHDSWD IU D VH PRGLILFD FHOHODOWH FRORDQH L OLPHD WDEHOXOXL
'DF DSVDL FRPELQDLD GH WDVWH &WUO EXWRQXO PRXVHXOXL L DSRL WUDJHL OLQLD YHUWLFDO VSUH
GUHDSWD VDX VSUH VWhQJD PRGLILFDUHD GLPHQVLXQLL FRORDQHL GLQ VWhQJD HVWH nQVRLW GH PRGLILFDUHD
WXWXURU FRORDQHORU GLQ GUHDSWD GDU DFHVWH FRORDQH GHYLQ GH GLPHQVLXQL HJDOH 1X VH PRGLILF
OLPHD WDEHOXOXL
'DF DSVDL FRPELQDLD GH WDVWH 6KLIW &WUO EXWRQXO PRXVHXOXL L WUDJHL OLQLD YHUWLFDO VSUH
GUHDSWD VDX VSUH VWhQJD PRGLILFDUHD GLPHQVLXQLL FRORDQHL GLQ VWhQJD HVWH nQVRLW GH GHSODVDUHD
FRORDQHORU GLQ GUHDSWD 'DF GHSODVDUHD VH IDFH VSUH VWhQJD GLPHQVLXQHD WDEHOXOXL VH PLFRUHD]
LDU GDF GHSODVDUHD VH IDFH VSUH GUHDSWD GLPHQVLXQHD WDEHOXOXL VH PUHWH

(YLWDL H[WLQGHUHD WDEHOXOXL ShQ GLQFROR GH PDUJLQHD GUHDSW D SDJLQLL 'DF WRWXL DL IFXW
R UHYHQLL LPHGLDW FX DMXWRUXO FRPHQ]LL (GLW _ 8QGR &ROXPQ :LGWK SHQWUX D QX SLHUGH
LQIRUPDLLOH GLQ FRORDQHOH FDUH DX WUHFXW GLQFROR GH PDUJLQHD SDJLQLL

E &X DMXWRUXO PHQLXOXL


 ,QWURGXFHL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQWUR FHOXO GLQ FRORDQD SH FDUH YUHL V R PRGLILFDL V
SUHVXSXQHP F HVWH FRORDQD QXPUXO Q 
 $SHODL FRPDQGD 7DEOH _ &HOO +HLJKW DQG :LGWK $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ &HOO +HLJKW
DQG :LGWK FDUH DUH nQ SDUWHD VXSHULRDU GRX EXWRDQH 5RZ L &ROXPQ
 $FLRQDL EXWRQXO &ROXPQ SHQWUX D DSUHD SDUDPHWULL FDUH Y DMXW V PRGLILFDL GLPHQVLXQLOH
RUL]RQWDOH DOH WDEHOXOXL
:LGWK RI FROXPQV Q XQ FhPS nQ FDUH LQWURGXFHL OLPHD FRORDQHL FX QXPUXO Q
6SDFH EHWZHHQ FROXPQV XQ FhPS nQ FDUH LQWURGXFHL GLVWDQD GLQWUH PDUJLQHD FHOXOHL L
WH[WXO SH FDUH nO FRQLQH
%XWRDQHOH 3UHYLRXV &ROXPQ L 1H[W &ROXPQ Y DMXW V VHOHFWDL FRORDQHOH YHFLQH FX
FRORDQD FXUHQW
$XWR)LW XQ EXWRQ FDUH Y DMXW V IDFHL R UHGLPHQVLRQDUH RSWLP D FRORDQHORU WDEHOXOXL
nQ IXQFLH GH LQIRUPDLLOH GLQ FHOXOH
 QFKHLDL GLDORJXO FX DMXWRUXO EXWRQXOXL 2.

([HPSOX 7DEHO QRPLQDO FRQWLQXDUH


0RGLILFDL OLPHD FRORDQHORU

&HD PDL VLPSO PHWRG GH UHGLPHQVLRQDUH D FRORDQHORU WDEHOXOXL FUHDW DQWHULRU HVWH XUPWRDUHD
 6HOHFWDL nQWUHJ WDEHOXO GDF DL XLWDW FXP Y UHDPLQWHVF LQWURGXFHL FXUVRUXO GH HGLWDUH XQGHYD nQ
LQWHULRUXO WDEHOXOXL DSRL DSHODL FRPDQGD 7DEOH _ 6HOHFW 7DEOH 
 $SHODL FRPDQGD 7DEOH _ &HOO +HLJKW DQG :LGWK
 Q IHUHDVWUDGHGLDORJ &HOO +HLJKW DQG :LGWK DFLRQDL EXWRQXO $XWR)LW

&RORDQHOH WDEHOXOXL VH UHGLPHQVLRQHD] RSWLP nQ IXQFLH GH OXQJLPHD GDWHORU LQWURGXVH nQ


FHOXOH DD FXP VH YHGH PDL MRV $U PDL WUHEXL WRWXL V VFRDWHL nQ HYLGHQ DQWHWXO L V
FHQWUDL QXPHUHOH GLQ FRORDQD 1U &UW

SPRiNT Word97 manual OEM


1U &UW
1XPH L 3UHQXPH
$DQHL ,RQ
3RSHVFX 0LWLF
$UGHOHDQ 9DVLOH

/RFDOLWDWH
,DL
%XFXUHWL
&OXM1DSRFD

99

$GUHV
6WU 7HLXOXL QU 
6WU /LSVFDQL QU 
6WU 0RLORU QU 

7HOHIRQ
& &XP VHOHFWDL LQIRUPDLL nQWUXQ WDEHO "


3XWHL IDFH XUPWRDUHOH WLSXUL GH VHOHFWUL nQWUXQ WDEHO
v 6HOHFWDUHD XQRU LQIRUPDLL GLQ FDGUXO XQHL FHOXOH
v 6HOHFWDUHD XQRU FHOXOH nQ nQWUHJLPH

&XP VHOHFWDL LQIRUPDLL nQ FDGUXO XQHL FHOXOH "


3HQWUX D VHOHFWD DQXPLWH LQIRUPDLL GLQ FDGUXO XQHL FHOXOH SXWHL IRORVL WDVWDWXUD VDX PRXVHXO 0DL
nQWhL WUHEXLH V LQWURGXFHL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ FHOXOD UHVSHFWLY DSRL SXWHL DSOLFD PHWRGHOH GH
VHOHFWDUH SH FDUH OH FXQRDWHL

&XP VHOHFWDL FHOXOH nQ nQWUHJLPH"


'DF VHOHFWDL nQWUHDJD LQIRUPDLH FDUH DSDULQH XQHL FHOXOH FHOXOD GHYLQH VHOHFWDW nQ nQWUHJLPH 'DF
GXS FH DL VHOHFWDW R FHOXO H[WLQGHL VHOHFWDUHD VSUH DOWH FHOXOH FX PHWRGHOH FXQRVFXWH DFHVWH FHOXOH
GHYLQ VHOHFWDWH SDVXO GH VHOHFWDUH ILLQG FHOXOD VDX UhQGXO QX FDUDFWHUXO VDX OLQLD 7RWXL H[LVW
DQXPLWH PHWRGH VSHFLDOH GH VHOHFWDUH nQ FD]XO WDEHOHORU FX DMXWRUXO PRXVHXOXL VDX D XQRU FRPHQ]L
GLQ PHQLXO 7DEOH
&X PRXVHXO SXWHL IDFH XUPWRDUHOH VHOHFWUL
3HQWUX D VHOHFWD R FHOXO DFLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL nQ SDUWHD VWhQJ D FHOXOHL
3HQWUX D VHOHFWD R FRORDQ nQ nQWUHJLPH SOLPEDL FXUVRUXO PRXVHXOXL GHDVXSUD FRORDQHL SHVWH
OLQLD FDUH GHOLPLWHD] SULPD FHOXO nQ SDUWHD VXSHULRDU ShQ FhQG DFHVW FXUVRU VH WUDQVIRUP nQ
VJHDW nQ MRV Q DFHO PRPHQW DFLRQDL EXWRQXO SULQFLSDO DO PRXVHXOXL
3HQWUX D VHOHFWD PDL PXOWH FRORDQH DGLDFHQWH VHOHFWDL SULPD FRORDQ DSRL LQhQG EXWRQXO
SULQFLSDO DO PRXVHXOXL DSVDW WUDVDL FXUVRUXO SH GHDVXSUD FHORUODOWH FRORDQH SH FDUH YUHL V OH
VHOHFWDL
3HQWUX D VHOHFWD XQ UhQG nQ nQWUHJLPH DFLRQDL FXUVRUXO PRXVHXOXL OD VWhQJD UhQGXOXL UHVSHFWLY nQ
DIDUD WDEHOXOXL
3HQWUX D VHOHFWD PDL PXOWH UhQGXUL DGLDFHQWH VHOHFWDL SULPXO UhQG DSRL LQhQG EXWRQXO SULQFLSDO
DO PRXVHXOXL DSVDW WUDVDL FXUVRUXO OD VWhQJD FHORUODOWH UhQGXUL SH FDUH YUHL V OH VHOHFWDL

&XP IDFHL VHOHFWUL IRORVLQG PHQLXO 7DEOH "


3HQWUX D VHOHFWD R FRORDQ VDX R OLQLH SR]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQWUR FHOXO GLQ FRORDQD VDX
OLQLD UHVSHFWLY DSRL DSHODL FRPDQGD 6HOHFW &ROXPQ VDX 6HOHFW 5RZ GLQ PHQLXO 7DEOH
3HQWUX D VHOHFWD PDL PXOWH FRORDQH VDX PDL PXOWH UhQGXUL DGLDFHQWH GLQ WDEHO VHOHFWDL XQ VHJPHQW
GH FHOXOH FDUH V WUDYHUVH]H FRORDQHOH VDX UhQGXULOH UHVSHFWLYH DSRL DSHODL FRPDQGD 6HOHFW
&ROXPQ VDX 6HOHFW 5RZ GLQ PHQLXO 7DEOH
'DF YUHL V VHOHFWDL nQWUHJXO WDEHO LQWURGXFHL FXUVRUXO GH HGLWDUH XQGHYD nQ WDEHO DSRL DSHODL
FRPDQGD 7DEOH _ 6HOHFW 7DEOH

SPRiNT Word97 manual OEM

100

&hWHYD PRGLILFUL GH IRUPDW L DOLQLHUH DSRL R


KDXUDUH

D 0RGLILFUL GH IRUPDW L DOLQLHUH


Q WDEHOXO SH FDUH ODL FUHDW nQ H[HPSOXO DQWHULRU YHL PRGLILFD VWLOXO FDUDFWHUHORU GLQ DQWHW L YHL
FHQWUD QXPHUHOH GLQ FRORDQD 1U &UW
3HQWUX D PRGLILFD VWLOXO FDUDFWHUHORU GLQ DQWHW SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL SULPXO UhQG GLQ WDEHO UhQGXO FDUH FRQLQH DQWHWXO 
 $FLRQDL VXFFHVLY EXWRDQHOH
%ROG L ,WDOLF GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW VDX
DSVDL VXFFHVLY FRPELQDLLOH GH WDVWH &WUO% L &WUO,
3HQWUX D FHQWUD QXPHUHOH GLQ FRORDQD 1U &UW SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL FRORDQD FX DQWHWXO 1U &UW
 $FLRQDL EXWRQXO
(Center) din linia cu instrumente pentru format, sau apelai comanda
Format _ Paragraph _ Indents and Spacing, apoi desfurai lista ascuns Alignment, alegei
Centered, i nncheiai cu OK.
7DEHOXO DUDW DVWIHO
1U &UW
1XPH L 3UHQXPH
$DQHL ,RQ
3RSHVFX 0LWLF
$UGHOHDQ 9DVLOH

/RFDOLWDWH
,DL
%XFXUHWL
&OXM1DSRFD

$GUHV
6WU 7HLXOXL QU 
6WU /LSVFDQL QU 
6WU 0RLORU QU 

7HOHIRQ
E +DXUDL DQWHWXO
3HQWUX D VFRDWH nQ HYLGHQ DQWHWXO SXWHL VO KDXUDL nQ ORF V PRGLILFDL VWLOXO FDUDFWHUHORU 3URFHGDL
nQ IHOXO XUPWRU
 6HOHFWDL SULPXO UhQG GLQ WDEHO UhQGXO FDUH FRQLQH DQWHWXO 
 'HVIXUDL OLVWD DVFXQV 6KDGLQJ &RORU GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX WDEHOH L FKHQDUH DSRL
DOHJHL PRGHOXO GH KDXUDUH *UD\ 

Q VIhULW WDEHOXO QRPLQDO DUDW FD nQ ILJXUD GH PDL MRV 'DF YUHL V HOLPLQDL nQJURDUHD

%ROG L nQFOLQDUHD ,WDOLF OLWHUHORU GLQ DQWHW DFLRQDL VXFFHVLY EXWRDQHOH


%ROG L
,WDOLF GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH SHQWUX IRUPDW VDX DSVDL VXFFHVLY FRPELQDLLOH GH WDVWH
&WUO% L &WUO,
1U &UW
1XPH L 3UHQXPH
$DQHL ,RQ
3RSHVFX 0LWLF
$UGHOHDQ 9DVLOH

/RFDOLWDWH
,DL
%XFXUHWL
&OXM1DSRFD

$GUHV
6WU 7HLXOXL QU 
6WU /LSVFDQL QU 
6WU 0RLORU QU 

7HOHIRQ
& &XP PRGLILFDL nQOLPHD UhQGXULORU "


QOLPHD ILHFUXL UhQG VH DGDSWHD] nQ PRG DXWRPDW OD nQOLPHD FHOXOHL FDUH FRQLQH FHOH PDL PXOWH
OLQLL GH WH[W 7UHFHUHD GH OD R OLQLH OD DOWD VH IDFH DXWRPDW nQ ILHFDUH FHOXO ZRUG ZUDS 'DF WDVWDL
(QWHU VH DGDXJ R QRXD OLQLH nQ FHOXOD FXUHQW $FHVW OXFUX SRDWH GXFH OD FUHWHUHD nQOLPLL UhQGXOXL
GDF QLFL R FHOXO GLQ DFHO UhQG QX FRQLQH XQ QXPU GH OLQLL FHO SXLQ HJDO FX FHO DO FHOXOHL FXUHQWH
7RWXL GDF YUHL V DYHL XQ FRQWURO PDL ULJXURV DO nQOLPLL UhQGXULORU SXWHL IRORVL DQXPLWH IDFLOLWL
SH FDUH YL OH RIHU :RUG 
3HQWUX D PRGLILFD nQOLPHD XQXL UhQG GLQ WDEHO SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL R FHOXO GLQ UhQGXO D FUHL nQOLPH YUHL V R PRGLILFDL

SPRiNT Word97 manual OEM

101

 $SHODL FRPDQGD 7DEOH _ &HOO +HLJKW DQG :LGWK $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ &HOO +HLJKW DQG
:LGWK
 $FLRQDL EXWRQXO 5RZ GLQ SDUWHD VXSHULRDU D IHUHVWUHL Q IHUHDVWU DSDU XUPWRDUHOH RELHFWH
UHIHULWRDUH OD GLPHQVLXQLOH SH YHUWLFDO DOH WDEHOXOXL
v +HLJKW RI URZV R OLVW DVFXQV FX XUPWRDUHOH RSLXQL
$XWR Y SHUPLWH V DGDSWDL nQOLPHD UhQGXOXL FRQIRUP FX FHOXOD GH nQOLPH PD[LP
GLQ UhQG RSLXQH LPSOLFLW 
$W OHDVW Y SHUPLWH V DGDSWDL nQOLPHD UhQGXOXL FRQIRUP FX FHOXOD GH nQOLPH PD[LP
GLQ UhQG GDU V QX ILH PDL PLF GHFhW YDORDUHD SH FDUH R SUHFL]DL nQ FhPSXO $W
([DFWO\ Y SHUPLWH V SUHFL]DL YDORDUHD H[DFW D nQOLPLL UhQGXOXL nQ FhPSXO $W
v ,QGHQW IURP OHIW XQ FhPS nQ FDUH SXWHL
SUHFL]D LQGHQWDUHD OD VWhQJD DGLF GLVWDQD
GLQWUH PDUJLQHD VWhQJ D FHOXOHL L FRQLQXWXO
FHOXOHL
v $OLJQPHQW XQ FKHQDU FX EXWRDQH UDGLR FDUH
Y SHUPLW V IDFHL R DOHJHUH SHQWUX DOLQLHUHD
LQIRUPDLLORU nQ FDGUXO FHOXOHL
/HIW VH IDFH DOLQLHUH OD VWhQJD
&HQWHU VH IDFH DOLQLHUH SH FHQWUX
5LJKW VH IDFH DOLQLHUH OD GUHDSWD
v $OORZ URZ WR EUHDN DFURVV SDJHV XQ
FRPXWDWRU SULQ DFLRQDUHD FUXLD IDFHL
SRVLELO FRQWLQXDUHD XQRU UhQGXUL SH PDL
PXOWH SDJLQL
v %XWRDQHOH 3UHYLRXV 5RZ L 1H[W 5RZ Y
DMXW V VHOHFWDL UhQGXULOH YHFLQH FX UhQGXO
FXUHQW
 QFKHLDL GLDORJXO DFLRQhQG EXWRQXO 2.

& &XP HOLPLQDL FHOXOH GLQ WDEHO "


3HQWUX D HOLPLQD DQXPLWH FHOXOH GLQ WDEHO SXWHL IDFH XUPWRDUHOH WLSXUL GH RSHUDLL
(OLPLQDUHD XQRU UhQGXUL VDX D XQRU FRORDQH nQWUHJL GH FHOXOH
(OLPLQDUHD XQRU FHOXOH L]RODWH GLQ DQXPLWH UhQGXUL VDX FRORDQH

&XP HOLPLQDL DQXPLWH OLQLL VDX FRORDQH GLQ WDEHO "

3HQWUX D HOLPLQD DQXPLWH FRORDQH GLQ WDEHO SURFHGDL DVWIHO


 6HOHFWDL FRORDQHOH UHVSHFWLYH
 $SHODL FRPDQGD 7DEOH _ 'HOHWH &ROXPQV

3HQWUX D HOLPLQD DQXPLWH UhQGXUL GLQ WDEHO SURFHGDL DVWIHO


 6HOHFWDL UhQGXULOH UHVSHFWLYH
 $SHODL FRPDQGD 7DEOH _ 'HOHWH 5RZV

8QD GLQ FRPHQ]LOH 'HOHWH &ROXPQV VDX 'HOHWH 5RZV DSDUH nQ PHQLXO 7DEOH QXPDL
GDF DL IFXW R VHOHFWDUH GH FRORDQH VDX GH OLQLL Q FD] FRQWUDU DSDUH FRPDQGD 'HOHWH
&HOOV

3XWHL GH DVHPHQHD HOLPLQD DQXPLWH UhQGXUL VDX FRORDQH GLQ WDEHO nQ IHOXO XUPWRU

SPRiNT Word97 manual OEM

102

 ,QWURGXFHL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQWUR FHOXO GLQ UhQGXO VDX FRORDQD SH FDUH YUHL V R HOLPLQDL
'DF YUHL V HOLPLQDL PDL PXOWH UhQGXUL VDX FRORDQH
VHOHFWDL XQ VHJPHQW GH FHOXOH FDUH V WUDYHUVH]H UhQGXULOH VDX
FRORDQHOH UHVSHFWLYH
 $SHODL FRPDQGD 7DEOH _ 'HOHWH &HOOV $SDUH IHUHDVWUDGH
GLDORJ 'HOHWH &HOOV
 'DF YUHL V HOLPLQDL UhQGXUL VHOHFWDL EXWRQXO UDGLR 'HOHWH
HQWLUH URZ LDU GDF YUHL V HOLPLQDL FRORDQH VHOHFWDL
EXWRQXO UDGLR 'HOHWH HQWLUH FROXPQ
 QFKHLDL GLDORJXO DFLRQhQG EXWRQXO 2. GLQ IHUHDVWUDGHGLDORJ

&XP HOLPLQDL R FHOXO VDX XQ GRPHQLX GH FHOXOH "

3HQWUX D HOLPLQD GLQ WDEHO R FHOXO L]RODW VDX XQ GRPHQLX GH FHOXOH SURFHGDL nQ IHOXO XUPWRU
 6HOHFWDL FHOXOD VDX GRPHQLXO GH FHOXOH UHVSHFWLY
 $SHODL FRPDQGD 7DEOH _ 'HOHWH &HOOV $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 'HOHWH &HOOV
 3XWHL VHOHFWD XQXO GLQ XUPWRDUHOH EXWRDQH UDGLR
6KLIW FHOOV OHIW GDF YUHL FD FHOXOHOH FDUH VH DIO OD GUHDSWD FHOXOHORU HOLPLQDWH SH DFHOHDL
UhQGXUL V VH GHFDOH]H VSUH VWhQJD SHQWUX D RFXSD ORFXULOH HOLEHUDWH
6KLIW FHOOV XS GDF YUHL FD FHOXOHOH FDUH VH DIO GHGHVXEWXO FHOXOHORU HOLPLQDWH SH DFHOHDL
FRORDQH V VH GHFDOH]H nQ VXV SHQWUX D RFXSD ORFXULOH HOLEHUDWH
 QFKHLDL GLDORJXO FX EXWRQXO 2.

([HPSOX 7DEHO QRPLQDO FRQWLQXDUH


(OLPLQDL FHOXOH GLQ WDEHO

D (OLPLQDL UhQGXUL GLQ WDEHO


'DF YUHL V HOLPLQDL XQ UhQG GLQ 7DEHOXO QRPLQDO GH H[HPSOX UhQGXO SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL UhQGXO SH FDUH GRULL VO HOLPLQDL UhQGXO nQ H[PSOXO GH ID 
 $SHODL FRPDQGD 7DEOH _ 'HOHWH 5RZV
9HL RELQH XUPWRUXO WDEHO
1U &UW1XPH L 3UHQXPH
$DQHL ,RQ
3RSHVFX 0LWLF

/RFDOLWDWH
,DL
%XFXUHWL

$GUHV
6WU 7HLXOXL QU 
6WU /LSVFDQL QU 

7HOHIRQE (OLPLQDL FRORDQH GLQ WDEHO


'DF YUHL V HOLPLQDL FRORDQD 1U &UW L $GUHV SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL FRORDQD 1U &UW DSRL DSHODL FRPDQGD 7DEOH _ 'HOHWH &ROXPQV
 6HOHFWDL FRORDQD $GUHV DSRL DSHODL FRPDQGD 7DEOH _ 'HOHWH &ROXPQV
&D UH]XOWDW DO DFHVWRU RSHUDLL YHL RELQH WDEHOXO
1XPH L 3UHQXPH
$DQHL ,RQ
3RSHVFX 0LWLF

/RFDOLWDWH
,DL
%XFXUHWL

7HOHIRQ& &XP LQVHUDL FHOXOH QRL nQWUXQ WDEHO "


Q FDGUXO XQXL WDEHO SXWHL HIHFWXD XUPWRDUHOH RSHUDLL GH LQVHUDUH D XQRU FHOXOH QRL
LQVHUDUHD XQRU UhQGXUL VDX D XQRU FRORDQH QRL
LQVHUDUHD XQRU FHOXOH L]RODWH nQ FDGUXO UhQGXULORU VDX D FRORDQHORU H[LVWHQWH

SPRiNT Word97 manual OEM

103

&XP LQVHUDL UhQGXUL VDX FRORDQH QRL


3HQWUX D LQVHUD XQD VDX PDL PXOWH FRORDQH nQ WDEHO SURFHGDL DVWIHO
 6HOHFWDL FRORDQD OD VWhQJD FUHLD GRULL V LQVHUDL R QRX FRORDQ 'DF YUHL V LQVHUDL PDL
PXOWH FRORDQH VHOHFWDL QXPUXO GH FRORDQH SH FDUHO GRULL
2. Apelai comanda 7DEOH _ ,QVHUW &ROXPQV &RORDQHOH QRL YRU IL LQVHUDWH OD VWhQJD FHORU
VHOHFWDWH
3HQWUX D LQVHUD XQXO VDX PDL PXOWH UhQGXUL nQ WDEHO SURFHGDL DVWIHO
 3R]LLRQDL FXUVRUXO nQWUR FHOXO VDX VHOHFWDL UhQGXO GHDVXSUD FUXLD GRULL V LQVHUDL XQ QRX
UhQG 'DF YUHL V LQVHUDL PDL PXOWH UhQGXUL VHOHFWDL QXPUXO GH UhQGXUL SH FDUH GRULL VO
LQVHUDL
 $SHODL FRPDQGD 7DEOH _ ,QVHUW 5RZV 5hQGXULOH QRL YRU IL LQVHUDWH GHDVXSUD FHORU VHOHFWDWH
Putei de asemenea insera rhnduri sau coloane astfel:
1. Selectai o celul din rhndul deasupra cruia vrei s inserai un nou rhnd, sau din coloana la
sthnga creia vrei s inserai o nou coloan.
2. Apelai comanda 7DEOH _ ,QVHUW &HOOV $SDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ ,QVHUW &HOOV
3. 'DF YUHL V LQVHUDL XQ UhQG VHOHFWDL EXWRQXO UDGLR ,QVHUW HQWLUH URZ LDU GDF YUHL V LQVHUDL
R FRORDQ VHOHFWDL EXWRQXO UDGLR ,QVHUW HQWLUH FROXPQ
4. QFKHLDL GLDORJXO DFLRQhQG EXWRQXO 2.

Cum inserai celule izolate ?


Dac vrei s inserai celule noi care s se integreze nn rhndurile i
coloanele existente, procedai nn felul urmtor:
1. Poziionai cursorul nn locul unde vrei s inserai celule. Dac
vrei s inserai mai multe celule nn rhndul sau nn coloana
curent, selectai la dreapta sau nn jos numrul de celule pe care
vrei s-l inserai.
2. Apelai comanda 7DEOH _ ,QVHUW &HOOV $SDUH
IHUHDVWUDGHGLDORJ ,QVHUW &HOOV
3. 'DF YUHL V LQVHUDL FHOXOH SH UhQGXO FXUHQW VHOHFWDL EXWRQXO
UDGLR 6KLIW FHOOV ULJKW LDU GDF YUHL V LQVHUDL FHOXOH SH FRORDQD FXUHQW VHOHFWDL EXWRQXO UDGLR
6KLIW FHOOV GRZQ
4. QFKHLDL GLDORJXO DFLRQhQG EXWRQXO 2.

([HPSOX 7DEHO QRPLQDO FRQWLQXDUH


,QVHUDL R FRORDQ nQ WDEHO

Dac vrei s adugai tabelului creat anterior o coloan numit E-mail nn care s nnregistrai
eventualele adrese pentru pot electronic, procedai nn felul urmtor:
1. Selectai coloana la sthnga creia dorii s inserai coloana nou. Dac vrei ca noua coloan s
fie pe ultima poziie, selectai fhia nngust de la dreapta tabelului.
2. Apelai comanda 7DEOH _ ,QVHUW &ROXPQV /D VWhQJD FRORDQHL VHOHFWDWH DSDUH R FRORDQ QRX nQ
FDUH SXWHL LQWURGXFH DGUHVH (PDLO
In sfhrit, tabelul arat ca nn figura de mai jos:

1XPH L 3UHQXPH
$DQHL ,RQ
3RSHVFX 0LWLF

/RFDOLWDWH
,DL
%XFXUHWL

7HOHIRQ(PDLO
DDQHL#XWLDLUR
0S#XWEXFUR

SPRiNT Word97 manual OEM

104

& &XP VRUWDL XQ WDEHO "


'DF DYHL XQ WDEHO PDL OXQJ L YUHL V DUDQMDL OLQLLOH DFHVWXL WDEHO nQ RUGLQHD FUHVFWRDUH VDX
GHVFUHVFWRDUH D YDORULORU XQHL FRORDQH GLQ WDEHO :RUG Y RIHU GRX SRVLELOLWL SHQWUX D IDFH DFHVW
OXFUX
&X OLQLD GH LQVWUXPHQWH SHQWUX WDEHOH L FKHQDUH
 ,QWURGXFHL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ XQD GLQ FHOXOHOH FRORDQHL GXS YDORULOH FUHLD GRULL V IDFHL
VRUWDUHD
 $FLRQDL XQXO GLQ XUPWRDUHOH EXWRDQH GLQ OLQLD GH LQVWUXPHQWH SHQWUX WDEHOH L FKHQDUH
6RUW $VFHQGLQJ GDF YUHL FD VRUWDUHD V VH IDF nQ RUGLQH FUHVFWRDUH
6RUW 'HVFHQGLQJ GDF YUHL FD VRUWDUHD V VH IDF nQ RUGLQH GHVFUHVFWRDUH
&X R FRPDQG GLQ PHQLX
 ,QWURGXFHL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ XQD GLQ FHOXOHOH WDEHOXOXL
 $FLRQDL FRPDQGD 7DEOH _ 6RUW SHQWUX D DSUHD IHUHDVWUDGHGLDORJ 6RUW
Q OLVWD DVFXQV 6RUW E\ DOHJHL DQWHWXO FRORDQHL FDUH YUHL V ILH FULWHULXO SULQFLSDO GH VRUWDUH WLSXO
YDORULORU DFHVWHL FRORDQH WH[W QXPU VDX GDW FDOHQGDULVWLF DSRL SUHFL]DL RUGLQHD GH VRUWDUH
FUHVFWRDUH VDX GHVFUHVFWRDUH 
Q OLVWHOH DVFXQVH 7KHQ E\ DOHJHL GXS DFHODL PRGHO DQWHWXULOH FRORDQHORU FDUH YUHL V ILH FULWHULL
VHFXQGDUH GH VRUWDUH nQ RUGLQHD LPSRUWDQHL ORU

([HPSOX 6RUWDL XUPWRUXO WDEHO GXS /RFDOLWDWH DSRL GXS 1XPH L 3UHQXPH
1XPH L 3UHQXPH
,RQHVFX $QD
0R ,RDQ
(QDFKH 9LUJLO
$DQHL ,RQ
9DUJD ,XOLX
3RSHVFX 0LWLF

/RFDOLWDWH
%XFXUHWL
&OXM
%XFXUHWL
,DL
&OXM
%XFXUHWL

7HOHIRQ(PDLO
DL#XWEXFUR
PRW#XWFOXMUR
HY#XWEXFUR
DDQHL#XWLDLUR
PRW#XWFOXMUR
PS#XWEXFUR

7HOHIRQ(PDLO
HY#XWEXFUR
DL#XWEXFUR
PS#XWEXFUR
PRW#XWFOXMUR
PRW#XWFOXMUR
DDQHL#XWLDLUR

&D UH]XOWDW YHL RELQH XUPWRUXO WDEHO


1XPH L 3UHQXPH
(QDFKH 9LUJLO
,RQHVFX $QD
3RSHVFX 0LWLF
0R ,RDQ
9DUJD ,XOLX
$DQHL ,RQ

/RFDOLWDWH
%XFXUHWL
%XFXUHWL
%XFXUHWL
&OXM
&OXM
,DL

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

105

 $OWH IDFLOLWL DOH SURJUDPXOXL


:RUG 

&

&XP DGXJDL OXFUUL JUDILFH nQWUXQ GRFXPHQW


:RUG "

3H OhQJ WRDWH IDFLOLWLOH OHJDWH GH WH[W SURJUDPXO :RUG Y G SRVLELOLWDWHD V Y DUDQMDL


GRFXPHQWXO LQVHUhQG OXFUUL JUDILFH 2 LPDJLQH JUDILF HVWH PHPRUDW nQWUXQ ILLHU JUDILF FUHDW FX
SURJUDPH VSHFLDOH FXP DU IL $XWRFDG &RUHO 'UDZ :LQGRZV 0HWDILOHV 0LFURJUDI[ 'HVLJQHU L
DOWHOH 'DU L SURJUDPXO :RUG DUH SURSULXO VHW GH OXFUUL JUDILFH QXPLWH LOXVWUDLL FOLSDUW 
3HQWUX D LQFOXGH OXFUUL JUDILFH nQ GRFXPHQWXO GXPQHDYRDVWU SURFHGDL DVWIHO
 3R]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ ORFXO nQ FDUH GRULL V LQVHUDL LOXVWUDLD
 $SHODL FRPDQGD ,QVHUW | 3LFWXUH L SH HFUDQ YD DSDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ ,QVHUW 3LFWXUH

 'DF GRULL V IRORVLL LOXVWUDLLOH SURJUDPXOXL :RUG GHVFKLGHL IROGHUXO &OLSDUW LDU GDF GRULL V
LQVHUDL R LPDJLQH GLQWUXQ ILLHU VDOYDW GH GXPQHDYRDVWU nQ DOW SDUWH SH GLVF VDX SH R GLVFKHW
XWLOL]DL OLVWD DVFXQV /RRN LQ SHQWUX D ORFDOL]D ILLHUXO SH FDUH nO GRULL $WXQFL FhQG VHOHFWDL
XQLWDWHD GH GLVF VDX IROGHUXO SURJUDPXO :RUG DILHD] R OLVW GH UHDOL]UL JUDILFH nQ OLVWD
QXPLW )LOH 1DPH
 ([HFXWDL FOLF SH ILLHUXO SH FDUH GRULL VO LQVHUDL VDX WDVWDLL QXPHOH nQ FhPSXO )LOH 1DPH L
LPDJLQHD YD DSUHD nQ FDVHWD 3UHYLHZ nQ GUHDSWD OLVWHL )LOH 1DPH $FHVW OXFUX Y G
SRVLELOLWDWHD V SDUFXUJHL WRDWH LOXVWUDLLOH SHQWUX D R JVL SH DFHHD FDUH FRUHVSXQGH FHULQHORU
GXPQHDYRDVWU 'DF WLL QXPHOH LOXVWUDLHL GRULWH GH GXPQHYRDVWU QX PDL HVWH QHYRLH V
SDUFXUJHL DFHVWH HWDSH $WXQFL FhQG H[HFXWDL FOLF SH EXWRQXO 2. IHUHDVWUDGHGLDORJ VH nQFKLGH
L LOXVWUDLD YD DSUHD nQ GRFXPHQWXO GXPQHDYRDVWU :RUG 

5HLQHL nQV F R OXFUDUH JUDILF GLQWUXQ DOW SURJUDP WUHEXLH VDOYDW nQWUXQ IRUPDW FX FDUH
SRDWH OXFUD SURJUDPXO :RUG 

'XS FH DL LQVHUDW R LOXVWUDLH nQWUXQ GRFXPHQW SXWHL V UHDOL]DL R VHULH GH RSHUDLL DVXSUD HL

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

106

3XWHL V VHOHFWDL LOXVWUDLD SHQWUX D R UHGLPHQVLRQD VDX GHFXSD 3HQWUX DFHVW OXFUX H[HFXWDL FOLF
SH HD L YRU DSUHD nQ MXUXO HL RSW SWUDWH PLFL QXPLWH SXQFWH GH FRQWURO SHQWUX VHOHFLH ,QGLFDL FX
PRXVHXO VSUH XQXO GLQWUH DFHVWH SXQFWH LDU LQGLFDWRUXO PRXVHXOXL VH YD WUDQVIRUPD nQWUR VJHDW
ELGLUHFLRQDO 7UDJHL GH SXQFWXO GH FRQWURO SHQWUX D UHGLPHQVLRQD LOXVWUDLD 3HQWUX D GHFXSD
LOXVWUDLD LQHL DSVDW WDVWD 6KLIW L WUDJHL GH SXQFWXO GH FRQWURO VSUH LQWHULRUXO LOXVWUDLHL
3HQWUX D WHUJH R LOXVWUDLH VHOHFWDLR L DFLRQDL WDVWD 'HOHWH
3HQWUX D PXWD VDX FRSLD R LOXVWUDLH VHOHFWDLR L XWLOL]DL FRPHQ]LOH (GLW | &XW L (GLW | &RS\ VDX
EXWRDQHOH &XW L &RS\ GH SH OLQLD FX LQVWUXPHQWH 6WDQGDUG

&

&XP VFKLPEDL PRGXO GH YL]XDOL]DUH DO XQXL


GRFXPHQW :RUG "

Q FRQWLQXDUH YHL IDFH FXQRWLQ FX PRGXULOH GH YL]XDOL]DUH DOH SURJUDPXOXL :RUG SUHFXP L FX
PRGDOLWDWHD GH FRPXWDUH nQWUH HOH
8QHRUL DYHL QHYRLH V SULYLL GRFXPHQWXO GLQWUR DOW SHUVSHFWLY SHQWUX D YHGHD GDF Y SODFH FXP
DUDW 3URJUDPXO :RUG DUH PRGXUL GH YL]XDOL]DUH nQ FDUH SRDWH IL DILDW GRFXPHQWXO
GXPQHDYRDVWU

0RGXO GH YL]XDOL]DUH 1RUPDO


3hQ DFXP DL IRORVLW PRGXO GH YL]XDOL]DUH 1RUPDO DFHVWD ILLQG PRGXO GH YL]XDOL]DUH LPSOLFLW Q
PRGXO GH YL]XDOL]DUH 1RUPDO SXWHL YHGHD SH HFUDQ WRDWH DWULEXWHOH VSHFLDOH SH FDUH OHDL DSOLFDW
WH[WXOXL QV XQHOH DVSHFWH GLQ PRGXO GH DUDQMDUH nQ SDJLQ VXQW VLPSOLILFDWH SHQWUX D PUL YLWH]D GH
SUHOXFUDUH $VWIHO DQWHWHOH L QRWHOH GH VXEVRO QX VXQW DILDWH nQ PRGXO GH YL]XDOL]DUH 1RUPDO

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

107

0RGXO GH YL]XDOL]DUH 3DJH /D\RXW


0RGXO GH YL]XDOL]DUH 3DJH /D\RXW HVWH LGHDO SHQWUX UHWXXULOH ILQH DOH GHWDOLLORU GLQ FXSULQVXO XQHL
SDJLQL $VWIHO SXWHL SUHOXFUD WH[WXO FD L FXP ODL SUHOXFUD nQ PRGXO GH YL]XDOL]DUH 1RUPDO GDU nQ
SOXV SXWHL YHGHD DQWHWHOH QRWHOH GH VXEVRO PDUJLQLOH L WRDWH FHOHODOWH GHWDOLL SH FDUH OHDL nQFRUSRUDW
nQ SDJLQ 3HQWUX D YHGHD XQ GRFXPHQW nQ PRGXO GH YL]XDOL]DUH 3DJH /D\RXW DSHODL FRPDQGD 9LHZ |
3DJH /D\RXW

7UHEXLH V DYHL F JULM GHRDUHFH PRGXO GH YL]XDOL]DUH 3DJH /D\RXW SRDWH V nQFHWLQHDVF PRGXO GH
OXFUX DO FDOFXODWRUXOXL GDWRULW HIRUWXOXL GHSXV GH FDOFXODWRU SHQWUX DILDUHD ILHFUXL GHWDOLX GLQ SDJLQ
'LQ DFHVW PRWLY HVWH ELQH FD HGLWDUHD WH[WXOXL V R IDFHL nQ PRGXO GH YL]XDOL]DUH 1RUPDO

0RGXO GH YL]XDOL]DUH 2XWOLQH


'DF YUHL V H[DPLQDL VWUXFWXUD XQXL GRFXPHQW HVWH UHFRPDQGDELO V IRORVLL PRGXO GH YL]XDOL]DUH
2XWOLQH Q FD]XO nQ FDUH DL DOHV VWLOXUL GLIHULWH SHQWUX WLWOXUL VXEWLWOXUL L WH[WXO QRUPDO SXWHL YHGHD
VWUXFWXUD GRFXPHQWXOXL DWXQFL FhG FRPXWDL nQ PRGXO GH YL]XDOL]DUH 2XWOLQH Q PRGXO GH YL]XDOL]DUH
2XWOLQH SURJUDPXO :RUG DILHD] QXPDL WLWOXULOH L WH[WXO VXERUGRQDW GLQ GRFXPHQW $FHVW OXFUX
Y DMXW V UHDUDQMDL UDSLG WLWOXULOH VXEWLWOXULOH L FHOHODOWH 3HQWUX D YHGHD XQ GRFXPHQW nQ PRGXO GH
YL]XDOL]DUH 2XWOLQH DSHODL FRPDQGD 9LHZ | 2XWOLQH

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

108

0RGXO GH YL]XDOL]DUH 2QOLQH /D\RXW


$FHVW PRG GH YL]XDOL]DUH DILHD] GRFXPHQWXO nQWUR IRUP nQ FDUH SRDWH IL IRDUWH XRU FLWLW SH HFUDQ
7H[WXO HVWH SUH]HQWDW IU D IL LQGLFDW VDOWXO OD SDJLQ QRX GLPHQVLXQHD FDUDFWHUHORU PLFL HVWH PULW
SH HFUDQ nQ WLPS FH GXPQHDYRDVWU SXWHL DVLJQD FXORDUHD L PRGHOXO GRULW IRQGXOXL HFUDQXOXL

0RGXO GH YL]XDOL]DUH 0DVWHU 'RFXPHQW


Q DFHVW PRG GH YL]XDOL]DUH SURJUDPXO :RUG DILHD] nQWUHJXO GRFXPHQW nPSUHXQ FX XQHOWHOH
QHFHVDUH JHVWLRQULL VXEGRFXPHQWHORU VDOH 8Q GRFXPHQW GH WLS 0DVWHU HVWH R FROHFLH GH GRFXPHQWH
:RUG VXEGRFXPHQWHOH SH FDUH OH JHVWLRQHD] FD L XQ nQWUHJ XQ H[HPSOX nQ DFHVW VHQV ILLQG R
FDUWH

&XP PRGLILFDL GLPHQVLXQHD FDUDFWHUHORU SH HFUDQ"


'DF QX PXOXPHVF PRGXULOH GH YL]XDOL]DUH FDUH Y VXQW SXVH OD GLVSR]LLH nQFHUFDL FDUDFWHULVWLFD
GH IRFDOL]DUH D SURJUDPXOXL :RUG &RPDQGD 9LHZ | =RRP Y G SRVLELOLWDWHD GH D YHGHD
GRFXPHQWXO nQ GLYHUVH SHUVSHFWLYH nQFHShQG GH OD IRDUWH DSURDSH SHQWUX D YHGHD GH DSURDSH XQ FRUS
GH OLWHU VDX R GLPHQVLXQH GH FDUDFWHU L ShQ OD R YHGHUH GH DQVDPEOX SHQWUX D YHGHD nQWUHDJD
DH]DUH nQ SDJLQ &D XUPDUH DO DSHOXOXL GH PDL VXV SH HFUDQ DSDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ =RRP nQ FDUH
SXWHL SUHFL]D RUGLQXO GH PULUH VDX GH PLFRUDUH D FHHD FH VH YHGH SH HFUDQ

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

109

$FHODL OXFUX nO SXWHL UHDOL]D L XWLOL]hQG EXWRQXO =RRP GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH VWDQGDUG nQ DFHVW FD]
ILLQG QHFHVDU SUHFL]DUHD SURFHQWXOXL GH PULUH VDX PLFRUDUH SULQ LQWHUPHGLXO OLVWHL DVFXQVH GLQ
GUHDSWD EXWRQXOXL

& &XP OXFUDL FX PDFURXUL "


'H PXOWH RUL nQ WLPSXO HGLWLL XQXL GRFXPHQW VXQWHL QHYRLW V UHDOL]DL R RSHUDLH FDUH QHFHVLW R
VHULH GH SDL 'H H[HPSOX SXWHL DYHD QHYRLH V VDOYDL SR]LLD FXUHQW D FXUVRUXOXL GH HGLWDUH SHQWUX D
UHYHQL XOWHULRU OD HD 7RL SDLL QHFHVDUL XQHL DVWIHO GH RSHUDLL VH SRW UHDOL]D XRU SURJUDPXO :RUG 
RIHULQG SRVLELOLWDWHD DXWRPDWL]ULL nQWUHJXOXL VHW GH RSHUDLL SULQ nQUHJLVWUDUHD XQXL PDFUR &hQG
nQUHJLVWUDL XQ PDFUR GH IDSW PHPRUDL R VHULH GH FRPHQ]L :RUG 8OWHULRU SXWHL UHDOL]D nQWUHDJD VHULH
GH FRPHQ]L :RUG SULQ VLPSOXO DSHO DO PDFURXOXL 8Q PDFUR SRDWH IL DSHODW ILH GLQ IHUHDVWUDGHGLDORJ
0DFURV ILH SULQ DSHOXO XQHL FRPHQ]L GLQ PHQLX VDX GLQWUR OLQLH FX LQVWUXPHQWH GDF UHVSHFWLYXO
PDFUR D SULPLW R DVLJQDUH SURSULH ILH SULQ DFLRQDUHD XQHL FRPELQDLL GH WDVWH

& &XP nQUHJLVWUDL XQ PDFUR"


3HQWUX D nQUHJLVWUD XQ PDFUR SURFHGDL DVWIHO:
 $SHODL FRPDQGD 7RROV | 0DFUR | 5HFRUG 1HZ 0DFUR VDX IDFHL GXEOX FOLF SH LQGLFDWRUXO 5(&
GLQ OLQLD GH VWDUH D SURJUDPXOXL :RUG 

&D XUPDUH SH HFUDQ YD DSDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 5HFRUG 0DFUR

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

110

 Q FRQWLQXDUH UHDOL]DL XQXO VDX PDL PXOL GLQ XUPWRULL SDL RSLRQDOL:
,QWURGXFHL QXPHOH PDFURXOXL nQ FhPSXO 0DFUR 1DPH 3URJUDPXO :RUG Y SURSXQH
LPSOLFLW QXPHOH 0DFUR nQV HVWH ELQH VL GDL XQ QXPH GHVFULSWLY FDUH V VXJHUH]H
FHHD FH GRULL V UHDOL]H]H PDFURXO
,QWURGXFHL FhWHYD FXYLQWH FDUH V GHVFULH PDFURXOXL nQ FhPSXO 'HVFULSWLRQ 'HVFULHUHD
LPSOLFLW SURSXV GH SURJUDPXO :RUG SUHFL]HD] DXWRUXO L GDWD FDOHQGDULVWLF OD FDUH
VD UHDOL]DW nQUHJLVWUDUHD &RQLQXWXO FhPSXOXL 'HVFULSWLRQ HVWH DILDW nQ PRPHQWXO
VHOHFLHL PDFURXOXL
3HQWUX D DVLJQD PDFURXOXL XQ EXWRQ GLQWUR OLQLH FX LQVWUXPHQWH VDX R FRPDQG GLQ
PHQLX DFLRQDL EXWRQXO 7RROEDUV 'DF nQV GRULL V DVLJQDL PDFURXOXL R FRPELQDLH
GH WDVWH DFLRQDL EXWRQXO .H\ERDUG $VLJQDUHD PDFURXOXL FX XQXO GLQWUH HOHPHQWHOH
SUHFL]DWH PDL VXV XXUHD] FRQVLGHUDELO ODQVDUHD VD nQ H[HFXLH 'DF QX DVLJQDL PDFUR
XOXL QLFL XQXO GLQ DFHVWH HOHPHQWH SXWHL ODQVD UHVSHFWLYXO UHVSHFWLY nQ H[HFXLH XWLOL]nQG
IHUHDVWUDGHGLDORJ 0DFURV
,PSOLFLW XQ PDFUR HVWH PHPRUDW nQ DEORQXO GH OXFUX 1RUPDO DVWIHO F HO HVWH GLVSRQLELO
DWXQFL FhQG OXFUDL FX RULFH GRFXPHQW 'DF DEORQXO DWDDW GRFXPHQWXOXL FXUHQW QX HVWH
1RUPDO SXWHL VHOHFWD QXPHOH DEORQXOXL GLQ OLVWD DVFXQV 6WRUH PDFUR LQ 3URFHGhQG
DVWIHO PDFURXO UHVSHFWLY nO SXWHL DSHOD GRDU nQ FDGUXO XQXL GRFXPHQW FDUH DUH OD ED]
DEORQXO nQ FDX]
 $FLRQDL EXWRQXO 2. SHQWUX D nQFHSH nQUHJLVWUDUHD PDFURXOXL Q WLPSXO nQUHJLVWUULL SURJUDPXO
:RUG UHDOL]HD] XUPWRDUHOH
$ILHD] XQ VLPERO FDVHW nQ XUPD FXUVRUXOXL PRXVHXOXL
$FWLYHD] LQGLFDWRUXO 5(& GLQ OLQLD GH VWDUH
$ILHD] OLQLD FX LQVWUXPHQWH 6WRS 5HFRUGLQJ

 5HDOL]DL WRDWH RSHUDLLOH FDUH GRULL V ILH nQUHJLVWUDWH nQ PDFUR 'HRDUHFH nQUHJLVWUDUHD PDFURXOXL
QX PHPRUHD] PLFULOH PRXVHXOXL nQ LQWHULRUXO GRFXPHQWXOXL QX HVWH LQGLFDW V XWLOL]DL PRXVH
XO SHQWUX RSHUDLL FXP DU IL VHOHFWDUHD XQXL IUDJPHQW GH WH[W VDX PXWDUHD FXUVRUXOXL GH HGLWDUH
'DF GRULL V RSULL WHPSRUDU nQUHJLVWUDUHD RSHUDLLORU DFLRQDL EXWRQXO 3DXVH 5HFRUGLQJ GLQ OLQLD
FX LQVWUXPHQWH 6WRS 5HFRUGLQJ 3HQWUX FRQWLQXDUHD nQUHJLVWUULL DFLRQDL GLQ QRX EXWRQXO 3DXVH
5HFRUGLQJ
 &hQG DL nQFKHLDW nQUHJLVWUDUHD DFLRQDL EXWRQXO 6WRS 5HFRUGLQJ GLQ OLQLD FX LQVWUXPHQWH 6WRS
5HFRUGLQJ VDX IDFHL GXEOX FOLF SH LQGLFDWRUXO 5(& GLQ OLQLD GH VWDUH /LQLD FX LQVWUXPHQWH 6WRS
5HFRUGLQJ YD GLVSDUH GH SH HFUDQ LDU PDFURXO FUHDW YD IL VDOYDW

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

111

& &XP RSHUDL FX XQ PDFUR"


3URJUDPXO :RUG Y RIHU SRVLELOLWDWHD V VFKLPEDL GHVFULHUHD XQXL PDFUR V WHUJHL XQ PDFUR
VDX V VFKLPEDL FRQLQXWXO XQXL PDFUR 3HQWUX DFHDVWD SURFHGDL DVWIHO
 $SHODL FRPDQGD 7RROV | 0DFUR | 0DFURV VDX DFLRQDL FRPELQDLD GH WDVWH $OW) 3URJUDPXO
:RUG YD GHVFKLGH IHUHDVWUDGHGLDORJ 0DFURV
 6HOHFWDL PDFURXO
GRULW
GLQ
OLVWD
0DFUR
1DPH
'DF
PDFURXO
FXWDW QX DSDUH nQ
OLVWD 0DFUR 1DPH
VHOHFWDL FhPSXO $OO
$FWLYH 7HPSODWHV
$QG
'RFXPHQWV
GLQ OLVWD DVFXQV
0DFURV ,Q &D
XUPDUH SURJUDPXO
:RUG YD DILD
OLVWD WXWXURU PDFUR
XULORU GLVSRQLELOH nQ
GRFXPHQWXO FXUHQW

 5HDOL]DL XQD GLQWUH


XUPWRDUHOH DFLXQL
3HQWUX D PRGLILFD GHVFULHUHD PDFURXOXL PRGLILFDL WH[WXO GLQ FhPSXO 'HVFULSWLRQ
3HQWUX D WHUJH XQ PDFUR DFLRQDL EXWRQXO 'HOHWH
3HQWUX D PRGLILFD PDFURXO DFLRQDL EXWRQXO (GLW 3URJUDPXO :RUG YD GHVFKLGH
HGLWRUXO 9LVXDO %DVLF FDUH YD DILD GHVFULHUHD PDFURXOXL FRQIRUP OLPEDMXOXL GH
SURJUDPDUHD 9LVXDO %DVLF IRU $SSOLFDWLRQV 9%$ 

8WLOL]hQG HGLWRUXO 9LVXDO %DVLF SXWHL PRGLILFD PDFURXULOH nQUHJLVWUDWH VDX SXWHL VFULH PDFURXUL
FRPSOH[H FDUH UHDOL]HD] RSHUDLL FDUH QX SRW IL nQUHJLVWUDWH nQ DOW PRG 'H DVHPHQHD SXWHL DSHOD
HGLWRUXO 9LVXDO %DVLF SULQ DSHOXO FRPHQ]LL 7RROV | 0DFUR | 9LVXDO %DVLF (GLWRU VDX SULQ FRPELQDLD
GH WDVWH $OW)

& &XP ODQVDL nQ H[HFXLH XQ PDFUR"


'DF DL DVLJQDW XQXL PDFUR R FRPDQG GLQWUR OLQLH FX LQVWUXPHQWH VDX GLQWUXQ PHQLX VDX R
FRPELQDLH GH WDVWH SXWHL DSHOD XRU UHVSHFWLYXO PDFUR ILH DFLRQhQG EXWRQXO FRUHVSXQ]WRU GLQ OLQLD
FX LQVWUXPHQWH ILH DSHOhQG FRPDQGD FRUHVSXQ]WRDUH GLQ PHQLX ILH DFLRQhQG FRPELQDLD GH WDVWH
GHILQLW 6XQW GRX FL SHQWUX D DVLJQD XQXL PDFUR XQXO GLQWUH HOHPHQWHOH VSHFLILFDWH PDL VXV
3XWHL IDFH DVLJQDUHD DFLRQhQG XQXO GLQ EXWRDQHOH 7RROEDUV VDX .H\ERDUG DOH IHUHVWUHLGH
GLDORJ 5HFRUG 0DFUR
3XWHL IDFH DVLJQDUHD L GXS FH PDFURXO D IRVW nQUHJLVWUDW L VDOYDW DSHOhQG FRPDQGD 7RROV |
&XVWRPL]H
'H DVHPHQHD DYHL SRVLELOLWDWHD V DSHODL XQ PDFUR L GDF QX LDL DVLJQDW QLFL XQXO GLQWUH
HOHPHQWHOH SUHFL]DWH PDL VXV SURFHGhQG DVWIHO

635L17 :RUG PDQXDO 2(0

112

 $SHODL FRPDQGD 7RROV | 0DFUR | 0DFURV SHQWUX D DSDUH IHUHDVWUDGHGLDORJ 0DFURV


 Q OLVWD DVFXQV 0DFURV ,Q DOHJHL DEORQXO $OO $FWLYH 7HPSODWHV $QG 'RFXPHQWV VDX QXPHOH
DEORQXOXL VSHFLILF GRFXPHQWXOXL nQ FDUH HVWH DSHODW PDFURXO
 6HOHFWDL FX PRXVHXO PDFURXO GRULW GLQ OLVWD 0DFUR 1DPH &D HIHFW DO DFHVWHL RSHUDLL nQ
FhPSXO 'HVFULSWLRQ YD DSDUH GHVFULHUHD PDFURXOXL VHOHFWDW
 $FLRQDL EXWRQXO 5XQ

([HPSOH GH PDFURXUL

6 SUHVXSXQHP F GRULL V FRQVWUXLL R SHUHFKH GH PDFURXUL Q WLPS FH SULPXO PDFUR QXPLW


6DOYDUH3R]LWLH YD VDOYD SR]LLD FXUHQW D FXUVRUXOXL GH HGLWDUH SULQ DSHOXO FRPELQDLHL GH WDVWH
&WUO6KLIW6 DO GRLOHD PDFUR QXPLW 5HWXUQDUH3R]LWLH L FDUH SRDWH IL DSHODW SULQ LQWHUPHGLXO
FRPELQDLHL GH WDVWH &WUO6KLIW5 YD UHDGXFH FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ SR]LLD VDOYDW DQWHULRU
0DFURXO 6DOYDUH3R]LWLH nO SXWHL GHILQL nQ PRGXO XUPWRU
 $FLRQDL GH GRX RUL FX PRXVHXO GXEOX FOLF SH LQGLFDWRUXO 5(& GLQ OLQLD GH VWDUH Q IHUHDVWUD
GHGLDORJ 5HFRUG 0DFUR FDUH DSDUH SH HFUDQ HGLWDL QXPHOH 6DOYDUH3R]LWLH nQ FhPSXO 0DFUR
1DPH
 3HQWUX D GHILQL FRPELQDLD GH WDVWH FH VH YD DVLJQD PDFURXOXL DFLRQDL EXWRQXO .H\ERDUG SHQWUX
D GHVFKLGH IHUHDVWUDGHGLDORJ &XVWRPL]H .H\ERDUG 3R]LLRQDL FXUVRUXO nQ FhPSXO 3UHVV 1HZ
6KRUWFXW .H\ L DFLRQDL FRPELQDLD GH WDVWH &WUO6KLIW6 Q FRQWLQXDUH DFLRQDL FX PRXVHXO
EXWRQXO $VVLJQ SHQWUX D YDOLGD DVLJQDUHD L DSRL EXWRQXO &ORVH SHQWUX D nQFKLGH IHUHDVWUDGH
GLDORJ &XVWRPL]H .H\ERDUG nQ FRQWLQXDUH XUPhQG V nQUHJLVWUDL PDFURXO
 $SHODL FRPDQGD ,QVHUW | %RRNPDUN
 Q IHUHDVWUDGHGLDORJ %RRNPDUN LQWURGXFHL QXPHOH LQGLFDWRUXOXL GH H[HPSOX /RFDWLH0DUFDWD
L DFLRQDL EXWRQXO $GG
 2SULL nQUHJLVWUDUHD DFLRQhQG EXWRQXO 6WRS 5HFRUGLQJ DO OLQLHL FX LQVWUXPHQWH 6WRS 5HFRUGLQJ
3HQWUX D GHILQL PDFURXO 5HWXUQDUH3R]LWLH SURFHGDL DVWIHO
 )DFHL GXEOX FOLF SH LQGLFDWRUXO 5(& DO OLQLH GH VWDUH L LQWURGXFHL QXPHOH PDFURXOXL
5HWXUQDUH3R]LWLH nQ FhPSXO 0DFUR 1DPH DO IHUHVWUHLGHGLDORJ 5HFRUG 0DFUR
 3HQWUX D GHILQL FRPELQDLD GH WDVWH FH R YHL DVLJQD PDFURXOXL DFLRQDL EXWRQXO .H\ERDUG L
LQWURGXFHL FRPELQDLD GH WDVWH &WUO6KLIW5 nQ FhPSXO 3UHVV 1HZ 6KRUWFXW .H\ DO IHUHVWUHLGH
GLDORJ &XVWRPL]H .H\ERDUG $SRL IDFHL FOLF SH EXWRDQHOH $VVLJQ L &ORVH SHQWUX D DVLJQD
PDFURXOXL FRPELQDLD GH WDVWH
 $SHODL FRPDQGD ,QVHUW | %RRNPDUN
 6HOHFWDL LQGLFDWRUXO /RFDLH0DUFDWD DFLRQDL EXWRQXO *R 7R L DSRL EXWRQXO &ORVH
 2SULL nQUHJLVWUDUHD PDFURXOXL DFLRQhQG EXWRQXO 6WRS 5HFRUGLQJ DO OLQLHL FX LQVWUXPHQWH 6WRS
5HFRUGLQJ
$FXP SXWHL WHVWD DFHVWH PDFURXUL 3HQWUX DFHDVWD SR]LLRQDL FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ ORFXO nQ FDUH
GRULL V UHYHQLL GLQ LQWHULRUXO GRFXPHQWXOXL L DSRL DFLRQDL FRPELQDLD GH WDVWH &WUO6KLIW6
XUPhQG FD SURJUDPXO :RUG V PHPRUH]H SR]LLD FXUVRUXOXL $SRL PXWDL FXUVRUXO GH HGLWDUH
RULXQGH nQ LQWHULRUXO GRFXPHQWXOXL L UHDOL]DL DOWH RSHUDLL QHFHVDUH &nQG GRULL V UHYHQLL OD SR]LLD
RULJLQDO DFLRQDL FRPELQDLD GH WDVWH &WUO6KLIW5 LDU SURJUDPXO :RUG YD PXWD LPHGLDW
FXUVRUXO GH HGLWDUH nQ SR]LLD PHPRUDW