Sunteți pe pagina 1din 2

Laos

Denumirea oficial: Republica Democratic Popular Laos


Capitala: Vientiane (370.000 loc.)
Limba oficial: lao
Suprafaa: !3".#00 $m!
Locuitori: % mil. (!& loc.'$m!)
Reli(ia: bu)ism *%+, animism- cre.tinism
/one)a: $ip0ul
1orma )e (u2ernm3nt: republic
4iua naional: ! )ecembrie
5eo(rafie: L. este aezat n Asia de Sud-Est n Pen. Indochina, la vestul Vietnamului. Limite:
China (!, Vietnam (E!, Cam"od#ia (S!$ %ailanda (V i SV!, &'anma( (V!. u a(e iei(e la
ma(e. 5. fi6ic: L. este sin#u(a )a(* din Indochina ca(e nu a(e iei(e la ma(e. %e(ito(iul este
muntos, cu +latou(i nalte n $ n zona cent(al-no(dic* alt. ma,. v-. Phu .ia /.012 m. Lan)u(i
muntoase dins+(e V ns+(e SE, la #(ani)a cu Vietnamul. 3n S este mai +u)in nalt$ n V, +e
valea &e4on#ului o c5m+ie aluviona(* -e(til* (su" 677 m alt.!. Cu(sul de a+* cel mai
im+o(tant este -l. &e4on# (8.108 4m!, ca(e izvo(*te din %i"et, cu a-luentul s*u, .en 9on
(877 4m! i :han. Clima: este t(o+ical*, cu musonii de SV (mai-octom"(ie! ca(e aduc +loaie.
P(eci+ita)ii medii anuale de 1./;7-/.7<7 mm=an. 3n v*i, tem+. medie anual* este de 11>C i
60>C. 3n ?u(ul alt. de 277 m climatul este tem+e(at. 1lor .i faun: 00@ din te(it. Laosului
este aco+e(it cu +*du(i de ne+*t(uns t(o+ical-musonice, de esen)e +(e)ioase (tec4, mahon!.
Aauna este va(iat*: ele-an)i (Laos mai e(a numit i BCe#atul unui milion de ele-an)iD!, ti#(i,
leo+a(zi, maimu)e, c(ocodili, multe s+ecii de +*s*(i. Populaia: este -o(mat* din lao cca. E7@$
thai, indonezieni, chinezi, vietnamezi. Pe valea &e4on#ului t(*iete 1=8 din +o+. Cata
natalit*)ii: 87,EF$ a mo(talit*)ii: 1<,/F. Po+. u("an*: /1@. Resurse .i economie: G
economie "azat* +e a#(ic.: o(ezul (asi#u(* consumul!, +o(um", a#(ume, ca-ea, ceai$ c(ete(ea
animalelo(: "ovine, +o(cine, o +a(te din ele-an)i sunt domestici)i, vie(mi de m*tase$ indust(ia
a(tizanal*. Ind. sla" dezvoltat*. Cesu(se: lemn +(e)ios, +oten)ial hid(oene(#etic$ mine(eu de
-ie(, huil*, cosito(. E,+o(t: che(estea, o(ez, ca-ea, hid(oene(#ie, cosito(. 7ransporturi .i
comunicaii: nu a(e c*i -e(ate$ d(umu(i t(anzita"ile$ vehicule. 8ra.e: Luan# P(a"an# (-osta
ca+. (e#al*!$ +e cu(sul mi?lociu al &e4on#ului, Savanna4het (SV!, Pa4 Sen# (E!. 9storia: 3n
sec. IH ia -iin)* +e te(it. de azi al L. (e#atul Lan Han# (BCe#atul celo( un milion de ele-an)iD!,
+o+ulat cu t(i"u(i lao o(i#ina(e din S Chinei. 3n sec. HIII este des-iin)at de n*v*li(ea
mon#olilo(. 3n 1<67 statul se (e-ace, (e#atul av5nd ca+itala la Luan# P(a"an#$ u(meaz* o
+e(ioad* de n-lo(i(e. Iin sec. al HVI-lea int(* su" de+enden)a Siamului (%hailanda! i a
&'anma(ului (.i(mania!. 3n 102< L. devine +(otecto(at al A(an)ei$ este n#lo"at n Indochina
A(ancez*. 3n 1286 se decla(* stat inde+endent, da( A(an)a (einstau(eaz* vechiul (e#im +5n* n
1282 c5nd o")ine autonomia, n calitate de asociat cu A(an)a (stat autonom n cad(ul Jniunii
-(anceze!. Iu+* Con-e(in)a +ent(u 3ndochina de la Keneva, din 1268, L. este decla(at (e#at
inde+endent, cu o"li#a)ia de a -i un stat neut(u, ia( t(u+ele st(*ine s* -ie (et(ase. e(es+ecta(ea
acesto( o"li#a)ii duce t(e+tat la declana(ea unui (*z"oi civil, n ca(e -o()ele conse(vatoa(e
sunt s+(i?inite de )*(ile occidentale i a+oi de SJA, ia( cele comuniste (Pathet Lao! de c*t(e
Vietnam. 3n 12;6 +ute(ea +olitic* este luat* de Pathet Lao. %ot n 12;6 mona(hia este a"olit*:
ia nate(e Ce+u"lica Iemoc(atic* Po+ula(* Laos. 3n 12;; L. semneaz* un t(atat de +(ietenie
cu Vietnamul. 3n 1207 se constituie un -(ont na)ional de eli"e(a(e, sus)inut de China. Iu+*
120E, sec(eta(ul #ene(al al +a(tidului unic (comunist! totodat* i +(im-minist(u, an#a?eaz* )a(a
s+(e o deschide(e economic* i +olitic*$ (ela)ii cu China, da( i cu )*(ile Eu(o+ei Gccidentale.
3n 1221 se ado+t* noua Constitu)ie$ conduc*to(ul Pa(tidului Comunist este ales i e- al
statului. Statul: este (e+u"lic* +a(lamenta(*, (e#im socialist, con-o(m Constitu)iei din 1221.
Pute(ea le#islativ* este e,e(citat* de Aduna(ea a)ional*$ cea e,ecutiv* de Consiliul de
&init(i, numit de Aduna(e. &ulti+a(titism.