Sunteți pe pagina 1din 2

1

CONSILIUL NAIONAL DE
SOLUIONARE A CONTESTAIILOR

C. N. S. C.
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureti, Romnia, CIF 20329980, CP 030084
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 / +4 021 8900745 www.cnsc.ro

n conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare, Consiliul adopt urmtoarea

DECIZIE
Nr. 4663/512C9/ 5042
Data: 30.12.2013

Prin contestaia nr. 4121/18.11.2013, nregistrat la Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor sub nr. 39259/18.11.2013,
formulat de SC TEST PRIMA SRL, lider al asocierii SC TEST PRIMA
SRL SC CORNELLS FLOOR SRL, cu sediul n Suceava, str. Petru
Rare nr. 56, judeul Suceava, nmatriculat la Oficiul Registrului
Comerului sub nr. J33/156/1992, avnd CUI RO744639, reprezentat
legal prin Burlui Iulia Olga Director General, mpotriva rezultatului
procedurii comunicat prin adresa nr. 24671/14.11.2013 de ctre
COMUNA MIROSLAVA, cu sediul n sat Valea Ursului, comuna
Miroslava, judeul Iai, n cadrul procedurii de cerere de oferte
organizat n vederea atribuirii contractului de lucrri avnd ca obiect
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local n Comuna
Miroslava, pe o lungime de 8 km, cod CPV: 45233120-6 Lucrri de
construcii de drumuri (Rev.2), s-a solicitat anularea deciziei autoritii
contractante transmise cu adresa nr. 24671/14.11.2013, a raportului
procedurii i a actelor subsecvente privind declararea ofertei sale
neconform, reluarea procedurii de atribuire de la etapa evalurii
ofertelor, inclusiv a ofertei sale.
SC ENVIRO CONSTRUCT SRL, cu sediul n Iai, str. Pantelimon
Halipa nr. 13, bl. G1, sc. B, parter, ap. 2, judeul Iai, CUI
RO18361695, a formulat cererea de intervenie n interes propriu nr.
1398/25.11.2013, nregistrat la Consiliu cu nr. 40277/25.11.2013,
prin care a solicitat admiterea cererii de intervenie, respingerea
contestaiei formulat de SC TEST PRIMA SRL i meninerea ca legal i
temeinic a rezultatului procedurii.2
n baza legii i a documentelor depuse de pri,
CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR

DECIDE:

n baza art. 278 alin. (5) i (6) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru considerentele evocate n motivare, respinge ca
nefondat contestaia formulat de SC Test Prima SRL, n
contradictoriu cu Comuna Miroslava, i dispune continuarea procedurii.
n conformitate cu art. 64 Noul Cod de procedur civil,
ncuviineaz n principiu cererea de intervenie depus de SC Enviro
Construct SRL i o admite.
Prezenta decizie este obligatorie pentru pri n conformitate cu
prevederile art. 280 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
mpotriva prezentei decizii se poate formula plngere n termen
de 10 zile de la comunicare.