Sunteți pe pagina 1din 2

-BLAZONUL-

METODA DIDACTICA
Presupune fixarea, sistematizarea cun!tin"e#r printr- a$r%are
trans%iscip#inar& a unei teme'
Te(nica $#aznu#ui prpune cmp#etarea cmpartimente#r unei sc(eme cu
%esene, )etane, cu*inte, prpzi"ii etc, care prezint& sinteza unui aspect rea#'
B#azane#e pt fi rea#izate cu +ntrea,a ,rup& sau se pt frma ,rupuri %e --.
su$iec"i'
Timpu# %e #ucru *ariaz& +n func"ie %e %ificu#tatea sarcinii, %e num&ru#
mem$ri#r ,rupu#ui'
/rupuri#e prezint& $#azane#e !i #e cmpar& +n acti*itatea frnta#&
A*anta)e#e te(nicii0
fa*rizeaz& un me%iu %e +n*&"are interacti*, incitatr !i %inamic, prin
antrenarea +n s#u"inarea unr pr$#eme %e tip %i*er,ent1
an,a)eaz& su$iectu# +n pre#ucrarea, r,anizarea !i rer,anizarea %ate#r1
asi,urar& %inamismu# inte#ectua# !i afecti*, permi"2n% respectarea
in%i*i%ua#it&"ii fiec&rui e#e*3 stu%ent, a%aptarea cnstructi*& #a natura
acestuia'
frme#e %e ,rupare, munca +n ec(ip& creeaz& premisa *a#rific&rii
cn"inuturi#r +n %irec"ia stimu#&rii cper&rii !i cmunic&rii +ntre e#e*i'
pate fi ap#icat& +n acti*it&"i %i*erse0 e%ucarea #im$a)u#ui, cuna!terea
me%iu#ui, e%uca"ia pentru scietate etc'''
ETAPELE DE 4EALIZA4E A BLAZONULUI
5' COMUNICA4EA 6A4CINII DE LUC4U
Grupuri de 4-5 subiecti, n timp de 15 minute vor realiza blazonul cu tema Tari europene
Fiecare grup va realize un blazon cu una din subtemele enumerate pe model.
2. REALIZAREA BLAZONULUI DE CTRE FIECARE GRUP:
Timp de lucru15 minute!
Fiecare grup,prime"te o coal# mare de carton, compartimentat#, conturat# ca un blazon.
$recizez regulilesubiectii din aceea"i grup# se consult#, pentru a nu realiza de dou# ori
acela"i obiectiv %n "oapt#&!
'n timpul lucrului, trec pe la (iecare grup, ncura)*ndu-i, d*ndu-le s(aturi
7' E8PUNE4EA 9I E:ALUA4EA ;4ONTAL< A BLAZONULUI
Fiecare grup "i prezint# blazonul, cu detalii despre imaginile si datele completate n
c#su+ele blazonului. ,iderul (iec#rui grup e-plic# alegerea con+inuturilor "i
simbolurilor din (iecare compartiment al blazonului.
. urmat turul galeriei, (iecare grup observ*nd "i analiz*nd lucr#rile.Fiecare a putut
completa ceea ce lipsea din con+inutul blazonului, c/iar dac# n-au (#cut parte din
grupul respectiv, ast(el c#, prin cooperare, s-a ob+inut un blazon c*t mai (idel pentru
(iecare tem#.
1
Toate blazoanele
le-am a"ezat pe un
panou, n cerc, n
)urul unei imagini a
stegului 0niunii
1uropene2
DE 4ETINUT=
3ac# toate
grupurile au de
realizat aceea"i
tem#, se
analizeaz#
comparativ
con+inuturile
compartimentelor
asem#n#toare!
,iderul grupului
e-plic# alegerea
con+inuturilor "i
simbolurilor (iec#rui
con+inut nscris pe
blazon
4 alt# variant# a
blazonului este cea
completat# cu
ntreaga grup#.
2