Sunteți pe pagina 1din 78

Contabilitatea de angajamente

la institutiile publice

1

Contabilitatea - activitate de prestari servicii care face
legatura dintre operatiunile economice si factorii de
decizie


Operatiuni economice = tranzactii economice
(vanzarea cumpararea, incasarea - plata) sau orice
alt eveniment economic ce nu implica un schimb
(consum de materiale, amortizarea activelor fixe etc.)
-cuantifica = masoara operatiunile economice
inregistrand in expresie baneasca tranzactiile si
evenimentele
-prelucreaza = stocheaza informatiile intr-o ordine
cronologica si sistematica
-furnizeaza informatiile factorilor de decizie prin
intermediul situatiilor financiare si a altor rapoarte
financiare
2
Factorii de decizie utilizatori ai informatiei contabile

Utilizatorii informatiei contabile
- managementul
- investitori actuali sau potentiali
- organele fiscale
- organele de control intern si extern
- organe de prognoza macroeconomica care dezvolta
politici economice si programe economice
- grupuri diverse (consultanti financiari, salariati,
sindicate, clienti, contribuabili, organizatii
neguvernamentale)
3
Cerintele actuale privind managementul
public

Institutiile publice- sa furnizeze servicii publice de
calitate, sa fie eficiente, sa satisfaca pe deplin
interesele cetatenilor, asteptarile lor.
Managementul financiar- bugetul sa fie orientat catre
obiective si rezultate, respectiv trecerea de la un
buget de resurse la un buget de politici economice;
- asumarea responsabilitatii pentru rezultatele
obtinute;
- managerii sa fie apreciati dupa capacitatea lor
de a realiza obiectivele, dupa rezultatele obtinute,
dupa modul in care aplica principiul bunei gestiuni
financiare a fondurilor publice si a patrimoniului
public.

4
Cerinte internationale privind contabilitatea
publica


Obiectivul contabilitatii publice-cresterea calitatii informatiilor din
situatiile financiare in vederea prezentarii fidele a pozitiei
financiare, a performantei financiare si a fluxurilor de numerar
Trasaturile calitative ale situatiilor financiare

Sunt 4 caracteristici calitative principale care trebuie indeplinite de
informatiile cuprinse in situatiile financiare
a)Relevanta
-informatiile trebuie sa fie relevante, deoarece pot influenta deciziile
economice ale utilizatorilor;
- sunt relevante daca pot fi utilizate in evaluarea evenimentelor
trecute, prezente si viitoare;
- pentru a fi relevanta , informatia trebuie sa fie oportuna.

5
b)Credibilitatea-informatiile sunt credibile daca nu sunt afectate de
erori semnificative si de influente si utilizatorii pot avea incredere ca
acestea:

-reprezinta fidel starea financiara a institutiei si rezultatele obtinute;

-reflecta fondul economic al evenimentelor si tranzactiilor si nu numai
forma juridica;

-sunt neutre, adica lipsite de influente. Situatiile financiare nu sunt
neutre daca informatiile pe care le contin au fost selectate sau
prezentate intrun mod facut sa influenteze luarea unei decizii sau
realizarea unui rationament pentru a obtine un anumit rezultat.
6
-sunt prudente - se tina seama de deprecierea elementelor de activ si
de pierderile potentiale.Prudenta reprezinta includerea unui grad de
precautie in efectuarea rationamentelor necesare pentru a face
estimarile cerute in conditii de incertitudine,cum ar fi acelea ca
activele si veniturile sa nu fie supraevaluate iar datoriile si cheltuielile
sa nu fie subevaluate.-sunt complete sub toate aspectele semnificative, respectiv in limita
pragului de semnificatie si ale costului.Informatia este semnificativa
daca omisiunea sau prezentarea eronata ar influenta deciziile
utilizatorilor sau evaluarile facute pe baza situatiilor financiare;

7
c)Comparabilitatea-informatiile din situatiile financiare sunt
comparabile atunci cand utilizatorii pot identifica asemanarile si
deosebirile dintre acele informatii si informatii din alte rapoarte.
Datele furnizate trebuie sa asigure comparabilitatea atat cu cele ale
institutiei publice din perioadele anterioare, cat si cu situatiile
financiare ale altor institutii publice;


d)Accesibilitatea(inteligibilitatea)-informatiile sunt inteligibile atunci
cand se anticipeaza in mod rezonabil ca utilizatorii le inteleg
sensul.Avand in vedere multitudinea de utilizatori ai informatiilor
furnizate de situatiile financiare ale institutiilor publice,care nu
intotdeauna au cunostimte economice, informatiile cuprinse trebuie
sa fie astfel prezentate incat sa poata fi intelese usor de toti
utilizatorii.


8
Mod de realizare: trecerea de la o contabilitate
de casa orientata pe intrari (resurse)-cash
accounting -la o contabilitate de
angajamente orientata pe iesiri (rezultate
economice)- accrual accounting


9
Cadrul international de reglementare
privind contabilitatea publica

Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr.
1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil
bugetului general al Comunitatii Europene;
Regulamentul Comisiei Comunitatii Europene nr.
2342/2002 privind reguli detaliate de implementare a
Regulamentului financiar aplicabile bugetului general.
Regulamentul Comisiei Comunitatii Europene nr.
2909/2000 privind managementul contabil al activelor
fixe nefinanciare ale Comunitatii Europene;
Sistemul European de Conturi (SEC 95)
Standardele Internationale de Contabilitate pentru
Sectorul Public ( IPSAS ).

10
Cadrul legal national de reglementare privind
contabilitatea institutiilor publice

Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Legea privind finantele publice nr. 500/2002 (art 74);
Legea finantelor publice locale nr.273/2006 (art 73);
Ordinul ministrului finantelor nr. 1954/2005,cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul ministrului finantelor 1917/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul ministrului finantelor 556/2006;

11
Cadrul legal national de reglementare privind
contabilitatea institutiilor publiceOrdinul ministrului finantelor nr. 616/2006;
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.
1649/2006;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr.
40/2007;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr.
46/2007;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr.
116/2008;
Ordin al ministrului economiei si finantelor nr.
1146/2008;12
Ordinul ministrului finantelor publice nr.3769/2008;

Ordinul ministrului finantelor publice nr.547/2009;

Ordinele ministrului finantelor publice nr.629/2009,
2169/2009 2290/2009, 2941/2009;

Ordinul ministrului finantelor publice nr 79/2010;
Ordinul ministrului finantelor publice nr 980/2010.


13
Cerintele privind contabilitatea
publica in Romania (1)
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata {art 2 alin (1)}
Contabilitatea ca activitate specializata in masurarea,
evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor
obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice
prevazute la art.1 trebuie sa asigure inregistrarea
cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si
pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara,
performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat
pentru cerintele interne ale acestora, cat si pentru relatiile
cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si
comerciali, clientii.

14
Cerintele privind contabilitatea
publica in Romania (2)

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si
modificarile ulterioare-art 2 alin (2)
Contabilitatea publica cuprinde:
a. contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte
incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului
bugetar;
b. contabilitatea trezoreriei statului;
c. contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii
drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei
financiare si patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul
patrimonial;
d. contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor
aprobate.

15
Rezultatele oferite de contabilitatea
publica in Romania

Contabilitatea publica trebuie sa ofere informatii privind:
Patrimoniul aflat in administrarea institutiilor publice
Executia bugetului de venituri si cheltuieli
Rezultatul executiei bugetare
Rezultatul patrimonial (economic)
Costul programelor aprobate.

16
Obiectiv de reforma

Suplimentarea contabilitatii de fluxuri de lichiditati
(cash accounting) cu contabilitatea de obligatii
(accrual accounting)

Cash accounting = contabilitatea pe baza de
numerar recunoaste tranzactiile si evenimentele
cand numerarul este incasat sau platit.

Rezultatul executiei bugetare se determina la
finele exercitiului ca diferenta intre numerarul
incasat si numerarul platit.
17

Accrual accounting = contabilitatea de
angajamente recunoaste tranzactiile si evenimentele
in momentul cand o valoare economica, o creanta
sau o obligatie este creata, transformata, transferata
sau anulata.
Rezultatul patrimonial este un rezultat economic si
se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile
aferente perioadei, indiferent daca veniturile au fost
incasate sau cheltuielile platite.
Inregistrarea operatiunilor economico - financiare se
efectueaza in conturi din cele 5 grupe recunoscute:
Active, Datorii, Capitaluri, Venituri, Cheltuieli.
18
Avantajele contabilitatii de
angajamente

- contabilitatea de angajamente este mai
completa decat contabilitatea de numerar;
- impune institutiilor publice sa tina evidenta
activelor, datoriilor, capitalurilor, veniturilor
si cheltuielilor;
- pune accent pe transparenta si acuratete;
- furnizeaza o imagine mai clara asupra
activelor si pasivelor institutiei publice;

19
- inregistrarea activelor fixe si recunoasterea
deprecierii acestora ii ajuta pe ordonatorii de
credite sa administreze in mod adecvat activele
fixe;
- informatiile privind cheltuielile sunt importante
pentru luarea unor decizii sanatoase cu privire la
finantarea serviciilor viitoare si a resurselor
alocate;
- informatiile privind veniturile permit creditorilor
bugetari sa cunoasca marimea creantelor
neancasate, in vederea luarii celor mai bune
masuri pentru cresterea gradului de colectare a
veniturilor ;
-ofera informatii privind performanta sau
neperformanta obtinuta de institutiile publice in
termeni economici si nu numai a existentei
disponibilitatilor de numerar
20
Scopul contabilitatii de angajamente

Sa inregistreze valoarea unei operatiuni economice in
momentul constatarii acesteia
1. Constatarea = identificarea momentului in care trebuie
inregistrata in contabilitate o
operatiune economica.
Momentul constatarii:
-pentru Active, Datorii, Capitaluri cand iau nastere drepturi si
obligatii cu valoare economica
-la venituri cand au fost realizate (obtinute)
--la cheltuieli cand au fost efectuate (resursele au fost
utilizate, consumate).

21
Operatiuni de regularizare

Au loc cand operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani,
iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite anului in
care au fost realizate.
Scopul: respectarea principiului independentei exercitiului

Cheltuieli in avans = anticipate = plati inainte de a fi
efectuate cheltuielile
Amortizarea = repartizarea valorii pe cheltuieli pe durata de
viata utila
Venituri in avans = anticipate = incasari inainte de a fi
realizate veniturile


22


2. Evaluarea = atribuirea unei valori monetare unei
operatiuni economice
Valoarea contabila = costul istoric(original)
Costul = pretul de schimb asociat operatiunii
economice in momentul constatarii
3. Clasificarea = procesul de inregistrare a unei operatiuni
in conturi corespunzatoare
= atribuirea de conturi corespunzatoare
operatiunilor economice care se deruleaza.


23
Principalele schimbari aduse prin noile reglementari contabile

1. Introducerea unor concepte noi privind activele, datoriile, capitalurile,
veniturile si cheltuielile si determinarea rezultatului patrimonial

Activele reprezinta resurse controlate de catre
institutia publica ca rezultat al unor evenimentetrecute,
de la care se asteapta sa genereze beneficii
economice viitoare pentru institutie si ale caror costuri
pot fi evaluate in mod credibil.

Datoriile reprezinta obligatii actuale ale institutiei
publice ce decurg din evenimente trecute si prin
decontarea carora se asteapta sa rezulte o iesire de
resurse care incorporeaza beneficii economice .

24
Capitalurile reprezinta interesul rezidual al statului sau
unitatilor administrativ-teritoriale, in calitate de
proprietari ai activelor unei institutii publice dupa
deducerea tuturor datoriilor

Active-Datorii=Capitaluri=Active nete
25Veniturile reprezinta impozite, taxe, contributii si alte
sume de incasat potrivit legii, precum si pretul
bunurilor vandute si serviciilor prestate, dupa caz,
aferente unei perioade de timp.

Cheltuielile reprezinta costul bunurilor si serviciilor
utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau
veniturilor, dupa caz, precum si subventii, transferuri,
asistenta sociala acordate, aferente unei perioade de
timp.
Venituri-Cheltuieli=Rezultat patrimonial
(Excedent/Deficit)
26
2) Introducerea principiilor de contabilitate general
acceptate

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare
anuale se efectueaza in conformitate cu urmatoarele
principii:
- Principiul continuitatii activitatii;
- Principiul permanentei metodelor;
- Principiul prudentei;
- Principiul contabilitatii pe baza de angajamente;
- Principiul evaluarii separate a elementelor de
activ si de datorii;
- Principiul necompensarii;
- Principiul comparabilitatii;
- Principiul materialitatii (pragului de semnificatie);
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului
.
27
3) Introducerea unor reguli generale de evaluare a
elementelor de activ si pasiv
a) Evaluarea la intrarea in patrimoniul institutiei
publice:
- la cost de achizitie- pentru bunuri procurate cu
titlu oneros;
- la cost de productie- pentru bunurile produse in
institutie;
- la valoarea justa- pentru bunurile obtinute cu titlu
gratuit.

28
29
b) Evaluarea la iesirea din gestiune
La iesirea din institutie sau consum, activele se
scad la valoarea de intrare (valoarea contabila)
Metodele de evaluare a stocurilor :
Metoda primul intrat-primul iesit (FIFO)
Metoda costului mediu ponderat (CMP)
Metoda ultimul intrat-primul iesit (LIFO)

c) Evaluarea cu ocazia inventarierii

Se face optional la valoarea actuala a fiecarui
element, denumita valoare de inventar, stabilita in
functie de:
- starea bunului;
- utilitatea acestuia;
- pretul pietei.

30


Evaluarea activelor la inventara)Evaluarea activelor fixe si a stocurilor se face la valoarea
actual a fiecrui element, denumit valoare de inventar,
stabilit n funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i
preul pieei.
b) Creanele se evalueaz la valoarea probabil de ncasat.
c) Titlurile de valoare se evalueaz la valoarea de pia
potrivit prevederilor pct.1.7 din Normele metodologice privind
nchiderea conturilor contabile, ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie
2006 aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr.40/2007.

31
Inscrierea in inventar a activelorn cazul n care se constat c valoarea de inventar,
stabilit n funcie de utilitatea bunurilor pentru
unitate, starea acestuia i preul pieei, este mai
mare dect valoarea din contabilitate, n listele de
inventariere se inscriu valorile din contabilitate.
n cazul n care valoarea de inventar a bunurilor
este mai mic dect valoarea din contabilitate, n
listele de inventariere se nscriu valorile de inventar.
32
c) Evaluarea la incheierea exercitiului financiar

Se face optional la valoarea de intrare pusa de
acord cu rezultatele inventarierii.
- Pentru elementele de activ, diferentele constatate
in minus intre valoarea de inventar si valoarea
contabila neta se inregistreaza pe seama unei
ajustari pentru depreciere sau pierdere de
valoare, atunci cand deprecierea este reversibila;

33

La evaluarea elementelor de activ,cu ocazia incheierii
exercitiului se au in vedere urmatoarele:
-activele fixe corporale i necorporale se evalueaz la
valoarea contabil mai puin amortizarea i ajustrile
cumulate din depreciere;
-activele de natura stocurilor si creanele se evalueaz la
valoarea contabil, mai puin ajustrile cumulate din
depreciere;
-titlurile de valoare se evalueaz la valoarea de intrare
mai puin ajustrile cumulate pentru pierdere de valoare;
34
- Pentru elementele de natura datoriilor,
diferentele constatate in plus intre valoarea de
inventar si valoarea contabila se inregistreaza pe
seama elementelor de datorii;
- La fiecare data a bilantului:
- elementele exprimate in valuta (disponibilitati,
acreditive, depozite, creante, datorii) se evalueaza
la cursul comunicat de BNR.


35
4) Componenta situatiilor financiare

a) Bilantul;
b) Contul de rezultat patrimonial;
c) Situatia fluxurilor de trezorerie;
d) Situatia modificarilor in structura activelor
nete/capitalurilor;
e) Anexe la situatiile financiare: politici contabile
si note explicative;
f) Conturi de executie bugetara.
36
4.a BILANTUL
Bilantul este documentul contabil de sinteza prin
care se prezinta elementele de activ, datorii si
capital propriu ale institutiei la inceputul anului si la
sfarsitul perioadei de raportare
Elementele de natura activelor sunt prezentate in
functie de gradul crescator al lichiditatii.
Elementele de natura datoriilor sunt prezentate in
functie de gradul crescator al exigibilitatii.
37
STRUCTURA BILANTULUI (1)
A. ACTIVE
I. Active necurente
-Active fixe necorporale
-Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,
plantatii, mobilier aparatura birotica si altele
-Terenuri si cladiri
-Alte active nefinanciare
-Active financiare
-Creante peste 1 an
38
STRUCTURA BILANTULUI (2)
II. Active curente
- Stocuri
- Creante sub 1 an
- Investitii pe termen scurt
- Conturi la trezorerie si banci
- Cheltuieli in avans
39
STRUCTURA BILANTULUI (3)
B. DATORII
I. Datorii necurente
-Datorii peste un an
-Imprumuturi pe termen lung
-Provizioane
II. Datorii curente
- Datorii sub un an
- Imprumuturi pe termen scurt
-Imprumuturi pe termen lung ce trebuie platite in
exercitiul curent
-Venituri in avans
- Provizioane

40
STRUCTURA BILANTULUI (4)
C. CAPITALURI
-Rezerve, fonduri
-Rezultatul reportat
-Rezultatul exercitiului

Capitaluri/Active nete =Active Datorii

41
4b.CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL


Exprima performanta financiara pentru respectivul exercitiu financiar (excedent sau
deficit);
Prezinta veniturile si finantarile dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost
incasate sau nu;
*Prezinta cheltuielile dupa natura si destinatie, indiferent daca au fost platite sau nu;
Se determina rezultatul patrimonial: excedent/deficit.
42
STRUCTURA:
Venituri operationale
- venituri din impozite si taxe, contributii si alte venituri
- venituri din activitati economice
- finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala
- alte venituri operationale
Total venituri operationale
Cheltuieli operationale
- cheltuieli cu salariile si contributiile sociale aferente
- subventii, transferuri
- cheltuieli cu stocuri, lucrari si servicii executate de terti
-cheltuieli de capital,amortizari,provizioane
- alte cheltuieli operationale
Total cheltuieli operationale

Excedent/Deficit din activitatea operationala
43


44
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Excedent/Deficit din activitatea financiara

Excedent/deficit din activitatea operationala +/-
Excedent/deficit din activitatea financiara
Excedent/Deficit din activitatea curenta

Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Excedent/Deficit din activitatea extraordinara

Rezultatul patrimonial al exercitiului
Excedent/Deficit din activitatea curenta +/-
Excedent/Deficit din activitatea extraordinara)

Situatia fluxurilor de trezorerie

- Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, care
prezinta miscarile din trezorerie rezultate din activitatile curente:
- Incasari
- Plati
- Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii, care
prezinta miscarile din trezorerie rezultate din achizitiile ori
vanzarile de active fixe:
- Incasari
- Plati
- Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare, care
prezinta miscarile din trezorerie rezultate din imprumuturi
acordate si rambursate, ori alte surse financiare:
- Incasari
- Plati

45

CONTURI DE EXECUTIE BUGETARA:
a) informatii privind veniturile:
- prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive;
- drepturi constatate;
- incasari realizate;
- drepturi constatate de incasat.
b) informatii privind cheltuielile:
-credite de angajament;
- credite bugetare initiale, credite bugetare definitive;
- angajamente bugetare;
- angajamente legale;
- plati efectuate;
- angajamente legale de platit;
- cheltuieli efective (costuri).
c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate
minus plati efectuate).

46
PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE in vigoare de la
1.01.2006
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI
CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE FIXE
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
CLASA 4 - CONTURI DE TERTI
CLASA 5 - CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI
CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
47
Caracteristicile sistemului actual de
contabilitate publica (1)
- existenta unui cadru unitar privind elaborarea,
aprobarea, executia si raportarea executiei bugetar
- existenta unui cadru unitar privind organizarea si
conducereacontabilitatii;
- existenta unor structuri proprii pentru organizarea
si conducerea contabilitatii la institutiile
publice cu personalitate juridica ;
- forma de inregistrare in contabilitate: maestru-
sah simplificat;
- utilizarea de catre institutiile publice a metodei
de inregistrare in partida dubla ;
48
Caracteristicile sistemului actual de
contabilitate publica (2)

- organizarea contabilitatii institutiilor publice pe baza contabilitatii
de angajamente ;
-stabilirea lunara sau trimestriala a rezultatului patrimonial;
- stabilirea anuala a rezultatului executiei bugetare;
- existenta unui cadru unitar privind raportarile financiare
(structura situatiilor financiare, termene de prezentare a
situatiilor financiare);
- asigura informatii cu privire la patrimoniul aflat in administrare si
executia bugetului de venituri si cheltuieli.


49

A. PARTICULARITATI ALE ELEMENTELOR DE BILANT
ACTIVE FIXE
I.ACTIVE FIXE NECORPORALE
1. Definitie: Activele fixe corporale sunt active fara substanta fizica, care
se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an.
2. Continut
- cheltuieli de dezvoltare(cont 203);
- concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi
si active similare(cont 205);
- alte active fixe necorporale(cont 208);
- inregistrari ale reprezentatiilor teatrale, programe de
radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente
sportive, lucrari literare, artistice ori recreative
efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte
suporturi(cont 206);
- avansuri(cont 234) si active fixe necorporale in curs de
executie(cont 233).

50
3.Evaluare:
- evaluarea initiala: - cost de achizitie;
- cost de productie;
- valoarea justa.
- cheltuieli ulterioare: - reparatii;
- investitii.
- evaluarea la bilant (optionala): valoarea de intrare mai putin ajustari cumulate de
valoare :
- ajustari permanente (amortizari);

- ajustari temporare (ajustari pentru depreciere);

4. Amortizare: - metoda liniara;
- durata prevazuta de reglementarile in
vigoare.
51
II.ACTIVE FIXE CORPORALE

1. Definitie: Activele fixe corporale sunt active fixe care se utilizeaza ca atare
si indeplinesc cumulativ doua conditii: au valoare de intrare mai mare decat
limita stabilita prin hotarare a Guvernului si durata normala de utilizare mai
mare de un an.

2. Continut.
In categoria activelor fixe corporale se cuprind:
- terenuri si amenajari de terenuri(cont 2111,cont 2112);
- constructii(cont 212 );
- instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si
plantatii(cont 213);
- mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a
valorilor umane si materiale si alte active corporale(cont214);
- avansuri (cont 232)si active fixe corporale in curs de executie
(cont231).

52
3.Evaluare:
- evaluarea initiala: - cost de achizitie;
- cost de productie;
- valoarea justa.
- cheltuieli ulterioare: - reparatii;
- investitii.
- evaluarea la bilant: valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de
valoare:
- ajustari permanente (amortizari);

- ajustari temporare (ajustari pentru
depreciere).

4. Amortizare: - metoda liniara;
- durata din Catalog;

5. Reevaluarea, potrivit legii.
53
Ajustarile pentru depreciere
Institutiile publice pot inregistra deprecierea activelor fixe
corporale (ajustari provizorii) la sfarsitul exercitiului pe seama
cheltuielilor.

In cazul in care ajustarea devine total sau partial fara obiect
deoarece motivele care au dus la reflectarea acesteia au
incetat sa mai existe ,aceasta ajustare trebuie diminuata
printr-o reluare la venituri.

In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de
cea care a fost reflectata , ajustarea trebuie majorata.
54
Contabilitatea ajustarilor de
depreciere
1.Constituirea sau suplimentarea ajustarilor de depreciere:
a)aferente activelor fixe corporale si in curs de executie
6813=290,291,293
b)aferente activelor financiare-titluri de participare
6863=296
c)aferente stocurilor
6814=391-398
d)aferente creantelor-clienti ,debitori,creante bugetare
6814=491,496,497
d)aferente altor titluri imobilizate-obligatiuni emise si
rascumparate
6863=595

55
Contabilitatea ajustarilor de
depreciere
1I.Diminuarea sau anularea ajustarilor de depreciere:
a)aferente activelor fixe corporale si in curs de executie
290, 291,293=7813
b)aferente activelor financiare-titluri de participare
296=7863
c)aferente stocurilor
391-398=7814
d)aferente creantelor-clienti ,debitori,creante bugetare
491,496,497=7814
d)aferente altor titluri imobilizate-obligatiuni emise si
rascumparate
595=7863


56
III. ACTIVE FINANCIARE
1. Definitie si continut
Un activ financiar este orice activ care reprezinta: trezorerie, un instrument
de capitaluri proprii al unei entitati, un drept contractual.
La institutii publice, se intalnesc active financiare sub urmatoarele forme:
- titlurile de participare (cont 260);
- alte titluri imobilizate(cont 265);
- creante imobilizate(cont 267).

Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni
detinute de institutiile publice n capitalul social al unor societati comerciale
sau organisme internationale, a caror detinere pe o perioada indelungata
aduce venituri sub forma de dividende.

57
Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de
obligatiunile detinute de institutiile publice, a caror
detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub
forma de dobanzi.

Creantele imobilizate includ urmatoarele categorii:
- Imprumuturi pe termen lung acordate tertilor n
baza unor contracte pe o durata mai mare de un an.
- Alte creante imobilizate cuprind garantiile,
depozitele si cautiunile depuse de institutia publica la terti.
58
2. Evaluarea

- Evaluarea initiala:
- cost de achizitie;
- valoarea determinata prin contract.


- Evaluarea la data bilantului (optional) : valoarea de intrare
mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.

59
Contabilitatea titlurilor de participare
Evaluarea initiala
-inregistrarea sumelor datorate pentru titlurile de participare
achizitionate(actiuni subscrise si nevarsate)
260=269
-varsaminte efectuate pentru titlurile de participare achizitionate
269=560,770 etc.
-inregistrarea titlurilor de participare in situatia in care aportul subscris
la capitalul social este in natura
260=117
-scaderea din evidenta terenurilor transmise ca aport in natura
102,104=2111
% =2112
281
658
60
-scaderea altor active fixe corporale
% =212,213,214
281
658
Evaluarea la inventar-in functie de pretul pietei(actiunile cotate)sau
activul net pe actiune(actiunile necotate)
Evaluarea la incheierea exercitiului-titlurile de participare trebuie
prezentate in bilant la valoarea contabila mai putin ajustarile
cumulate pentru pierderea de valoare.
-daca valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare sau
valoarea activului net/actiune este mai mica decat valoarea de
intrare se inregistreaza ajustari pentru pierdere de valoare
6863=2961

61
In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de
cea care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.
In situatia in care motivele pentru care a fost constituita
ajustarea de depreciere nu mai exista ,acea ajustare se reia
la venituri
296=7863
Evaluarea la iesire
-vanzarea si scaderea din evidenta a titlurilor de participare
vandute
461= 764
664=260
- in situatia in care pentru actiunile respective au fost
constituite ajustari pentru depreciere, ajustarea trebuie
anulata deoarece a ramas fara obiect
296=7863
62
B. ACTIVE CURENTE (CIRCULANTE)
In categoria activelor curente (circulante) intra:
- stocuri;
- creante;
- investitii pe termen scurt;
- casa si conturi la banci;
I. STOCURI:
1.Definitie:
Stocurile sunt active circulante:
a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii
normale a activitatii;
b) in curs de productie in vederea vanzarii;
c) sub forma de materii prime, materiale si alte
consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de
productie sau pentru prestarea de servicii.


63
2.Continut.
In cadrul stocurilor se cuprind:
- materii prime(cont301);
-materiale consumabile(cont 302) ;
-materiale de natura obiectelor de inventar(cont 303);
- produse(cont341,cont345,cont 346);
-animale si pasari(cont 361);
- marfuri(cont 371);
-ambalaje(cont 381);
- productia in curs de executie(cont 331,cont 332)

64
3.Evaluare
- evaluarea initiala: - costul de achizitie;
- costul de productie;
- valoarea justa.
- evaluarea la iesirea din gestiune: - FIFO
- LIFO
- CMP
- evaluarea la bilant (optional): valoarea realizabila neta =
valoarea de intrare mai putin ajustari pentru depreciere
65II.INVESTITII PE TERMEN SCURT
Continut: obligatiuni emise si rascumparate(cont 505)
Evaluare:
a) Evaluarea initiala:
- cost de achizitie;
- valoarea stabilita potrivit contract;
b)Evaluarea la bilant (optional): valoarea de intrare mai
putin ajustarile cumulate pentru pierderea de
valoare.
66
III.CASA SI CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI
Continut:conturi la trezoreria statului si banci:

- disponibil al bugetelor(cont 520,cont 521etc);
- casa si alte valoricont(531,cont 532);
- acreditive(cont 541);
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala
(cont 550, cont 551,cont 552etc.)
- disponibil al institutiei finantata integral sau
partial din venituri proprii(cont 56o,cont 561,
cont 562)
- disponibil din veniturile fondurilor speciale
(cont 571,cont 574).
67
IV. TERTI.

Creante: - necurente (sume ce trebuie incasate intr-o
perioada mai mare de un an);
- curente (sume ce trebuie incasate intr-o
perioada mai mica de un an).
Datorii: - necurente (sume ce trebuie platite intr-o
perioada mai mare de un an);
- curente (sume ce trebuie platite intr-o
perioada mai mica de un an).

68

2. Continutul categoriei terti
Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si
creantelor institutiei publice n relatiile acesteia cu:

- furnizorii(cont 401,cont 404,cont 408 ,cont409)
- clientii(cont411,cont 418,cont419);
- personalul(cont421,cont 423,cont 425 cont 426,cont428);
- bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de
stat(cont431,cont 437,cont 448)
- decontarile referitoare la fondurile nerambursabile primite de la
Comunitatea Europeana (cont 450,cont 458)
- cu debitorii si creditorii diversi(cont461,cont462);
- decontarile intre institutii publice(cont481,cont482);

69
3. Evaluare:

- Evaluarea initiala valoarea nominala de la data
constatarii drepturilor si obligatiilor.
- Evaluarea la momentul lichidarii creantelor si datoriilor in valuta
= diferente de curs sub forma de venituri sau cheltuieli financiare
- Evaluarea la data bilantului (optional):
- creante: valoarea probabila de incasat=
valoarea contabila mai putin ajustarile pentru depreciere
- creante si datorii in valuta: evaluare la cursul BNR sau BCE, dupa caz.
70
Provizioane

1. Definitie: o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.
Se constituie pentru: - litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune
si alte datorii incerte;
- service in perioada de garantie;
- restructurari de unitati.
2. Conditii pentru constituire: cumulativ 3 conditii:
- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse care incorporeaza beneficii
economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva;
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.
3. Alte precizari:
Nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor. Trebuie revizuite la data
fiecarui bilant.
71
C. CAPITALURI
Capitalurile includ:

1.Rezerve si fonduri
-Fondul activelor necorporale(cont100)
-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului sau
al unitatilor administrativ-teritoriale(cont101,cont103)
-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului sau
al unitatilor administrativ-teritoriale-nu se
amortizeaza(cont102,cont104)
-Rezerve din reevaluarea activelor fixe corporale-aferente
activelor fixe existente in institutie care se
amortizeaza(cont105)
2. Rezultatul patrimonial(cont121)
3.Rezultatul reportat(cont 117)
4.Fonduri cu destinatie speciala(cont 131-cont139)

72
PARTICULARITATI ALE ELEMENTELOR CONTULUI DE
REZULTAT PATRIMONIAL
Prevederi generale:
- Inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri
se efectueaza, de regula, la sfarsitul perioadei,
cand se intocmesc situatii financiare
(trimestru,an).
- Contabilitatea cheltuielilor se tine pe grupe
de cheltuieli, dupa natura si destinatia lor.
- Contabilitatea veniturilor se tine pe grupe de
venituri, dupa natura si sursa lor.

73


I.CHELTUIELI

Momentul recunoasterii cheltuielilor:
- Cheltuielile de personal - in perioada
cand munca a fost prestata;
- Cheltuielile cu stocurile - cand se
consuma, cu exceptia materialelor de
natura obiectelor de inventar, al caror
cost se recunoaste la scoaterea din
folosinta.
74
- Costurile cu serviciile in perioada cand serviciile au
fost prestate si lucrarile executate;
- Costurile cu dobanzile se recunosc in perioada
cand sunt datorate conform contractului de imprumut


Costurile de capital se recunosc lunar, sub forma
amortizarii care se inregistreaza in mod sistematic, pe
parcursul duratei de viata utile a activului fix.
75
Continut:
- cheltuieli privind stocurile;
- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti;
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti;
- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate;
- cheltuieli cu personalul;
- alte cheltuieli operationale;
- cheltuieli financiare;
- alte cheltuieli finantate din buget;
- cheltuieli cu amortizarile,provizioanele si ajustarile
pentru depreciere sau pierderile de valoare;
- cheltuieli extraordinare.

76
II. VENITURI SI FINANTARI
Momentul recunoasterii veniturilor
- veniturile fiscale la momentul declararii pe baza de
declaratie fiscala sau decizie a organului fiscal;
- veniturile din activitati economice la momentul transferului
dreptului de proprietate;
- veniturile din diferente de curs valutar la momentul
decontarii sau al evaluarii la intocmirea situatiilor financiare;
- veniturile din dobanzi pe masura generarii venitului
respectiv (nu al incasarii).

77


Continut
- venituri din activitati economice;
- venituri din alte activitati operationale;
- venituri din productia de active fixe;
- venituri fiscale;
- contributii de asigurari;
- venituri nefiscale;
- venituri financiare;
- finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu
destinatie speciala,fonduri cu destinatie speciala;
- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere
sau pierderile de valoare;
- venituri extraordinare.

78