Sunteți pe pagina 1din 12

DEVIZ UL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

REABILITARE STRADA TARPIULUI,DIN MUNICIPIUL BISTRITA, COMPONENTA A DJ 172B


BISTRITA - TARPIU"

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.03.2011 1 EURO =

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

4.1843

Valoare (fara TVA)

TVA

RON

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

PARTEA I-a
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1

Obtinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajari pentru protectia mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

197.118

47.109

47.308

244.427

58.415

68.710

16.421

16.490

85.200

20.362

265.828

63.530

63.799

329.627

78.777

3.544

OB.1 TERASAMENTE SI AMENAJERI DIVERSE


Subtotal Capitol 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1
2.2

Canalizare, alimentare cu gaze naturale,


energie electrica, telefonie, radio-tv,etc
2.2 Drumuri de acces 0,00
Subtotal Capitol 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

11.958

2.858

2.870

14.828

3.2

Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

8.610

2.058

2.066

10.676

2.551

3.3

Proiectare si engineering

89.607

21.415

21.506

111.113

26.555

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie publica

0.465

0.111

0.112

0.577

0.138

3.5

Consultanta

29.869

7.138

7.169

37.038

8.852

3.6

Asistenta tehnica

44.803

10.708

10.753

55.556

13.277

185.312

44.288

44.475

229.787

54.917

Subtotal Capitol 3
CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza


4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

Constructii si instalatii

2,986.895

713.834

716.855

3,703.750

885.154

SISTEM RUTIER
CANALIZARE PLUVIALA
PODETE

1,815.000

433.764

435.600

2,250.600

537.868

1,158.320

276.825

277.997

1,436.317

343.263

13.575

3.244

3.258

16.833

4.023

4.3

Montaj utilaj tehnologic


Utilaje, echipamante tehnologice si functionale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj

4.5

Dotari

Subtotal Capitol 4

2,986.895
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

713.834

716.855

3,703.750

885.154

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

Organizare de santier
Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst (2.5% din C+M)
Cheltuieli conexe organizarii santierului (3% din C+M)*0.1
Comisioane, taxe, cote legale,costuri de finantare:

91.768

21.932

22.024

113.793

27.195

81.318

19.434

19.516

100.834

24.098

10.450

2.498

2.508

12.958

3.097

1,414.459

338.039

329.035

1,743.494

416.675

5.2.2

Cota aferenta Casei Sociale a constructorilor (0,5% din valoarea de C+M)

16.722

3.996

16.722

3.996

5.2.3

Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,7%) din valoarea de C+M

26.756

6.394

26.756

6.394

5.2.4

Costul creditului(35% din valoarea investitiei)

1,370.980

327.649

329.035

1,700.015

406.284

5.2.5.

Comisionul bancii finantatoare


343.804

82.165

82.513

426.316

101.885

1,850.030

442.136

433.573

2,283.603

545.755

5,288.066

1,263.788

1,258.701

6,546.767

1,564.603

3,344.492

799.295

802.678

4,147.170

991.126

TOTAL GENERAL

5,288.066

1,263.788

1,258.701

6,546.767

1,564.603

Din care C+M

3,344.492

799.295

802.678

4,147.170

991.126

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute: 10%


[Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]
Subtotal Capitol 5
CAPITOLUL 6

Cheltuieli aferente implementarii proiectului

6.1
6.2

Pregatirea personalului de exploatare


Probe tehnologice
Subtotal Capitol 6

TOTAL PARTEA I
din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2 +Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)
PARTEA a-II-a
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe investitie
PARTEA a-III-a
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

Sef proiect,

Intocmit,

CAPITOLUL NR.1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

REABILITARE STRADA TARPIULUI,DIN MUNICIPIUL BISTRITA, COMPONENTA A


DJ 172B
Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.03.2011 1 EURO =

Nr.crt.
1.1.
1.2.
1.3.

Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli


Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

TOTAL ( FARA TVA )


TVA (19 %)
TOTAL ( CU TVA )

Sef proiect,
ing. Romeo Ionita

4.1843

RON

Valoare pe categorii de
lucrari fara TVA
RON
Euro
0
0
18,437
4,406
68,710
16,421

87,147
16,558
103,705

20,827
3,957
24,784

CAPITOLUL NR. 3
Cheltuieli pentru studii, avize, proiectare si asistenta tehnica

REABILITARE STRADA TARPIULUI,DIN MUNICIPIUL BISTRITA, COMPONENTA A DJ 172B


Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.03.2011 1 EURO =

Nr.crt.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
TOTAL 3.1.
3.2.

Denumirea capitolelor de cheltuieli


STUDII DE TEREN
Sudiu geotehnic
Studiu topografic

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

717
717
717
717
717
717
717
717

5,000
3,000
32,000
5,000
37,000

1,195
717
7,648
1,195
8,843

40,147.50
96,353.99
24,088.50
160,589.99
CHELTUIELI PRIVIND EXECUTAREA LICITATIILOR PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR
Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatie
200
Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor
250
50
Cheltuieli privind organizarea licitatiei, cu corespondenta, telegrafie, telex, telefax
Onorariile participantilor la lucrarile comisiei pentru licitatie
1,300
Anunturi publicitare
200
2,000
CHELTUIELI CU CONSULTANTA
Consultanta (eleborarea studiilor de piata, evaluare, etc)
0
Consultanta (management executie sau administrare contract executie)
0
0
CHELTUIELI CU :
Asistenta tehnica din partea proiectantului
2,141

9,595
23,028
5,757
38,379

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII

3.2.2.
3.2.3.

Autorizatie de constructie, reconstruire, modificare, extindere etc (inclusiv prelungirea)


Avize si acorduri pentru racorduri si bransamente la retele publice
Aviz si acord detinator retea de apa
Aviz si acord detinator retea de canalizare
Aviz si acord detinator retea de gaze
Aviz si acord detinator retea de termoficare
Aviz si acord detinator retea de energie electrica
Aviz si acord detinator retea de telefonie
Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea
terenului in cartea funciara
Obtinerea acordului de mediu
Obtinerea avizului P.S.I.
Total
Alte documentatii avize

3.2.8.
TOTAL 3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
TOTAL 3.3
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
TOTAL 3.4
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
TOTAL 3.5.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
TOTAL 3.6

Valoare pe categorii de
lucrari fara TVA
RON
Euro
6,141
6,141
12,281

Certificat de urbanism inclusiv prelungirea

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

RON

25,694.40
25,694.40
51,388.79

3.2.1.

3.2.4.

4.1843

PROIECTARE SI ENGINEERING
Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic + Caiete de sarcini
Detalii de executie

Supravegerea lucrarilor de executie prin inspectori de santier desemnati de autoritatea


contractanta - 1% din C+M
TOTAL 3.1 - 3.6
TVA 19%
TOTAL DEVIZ

Sef proiect,
ing. Romeo Ionita

33,445
35,586
286,565
54,447
341,012

48
60
12
311
48
478
0
0
0
512
7,993
8,505
68,486
13,012
81,498

CAPITOLUL NR. 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

REABILITARE STRADA TARPIULUI,DIN MUNICIPIUL BISTRITA, COMPONENTA


A DJ 172B
4.1843 RON

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.03.2011 1 EURO =

Nr.crt.
1
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli


I - CONSTRUCTII
LUCRARI DE DRUM
Terasamente
Carosabil+spatii de parcare existente+drumuri laterale
Err:509
LUCRARI CONEXE
LUCRARI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI
LUCRARI PENTRU SCURGEREA APELOR
LUCRARI ELECTRICE SI CURENTI SLABI
MUTARI SI PROTEJARI INSTALATII
TOTAL ( FARA TVA )
TVA (19 %)
TOTAL ( CU TVA )

2
2.1.

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Valoare pe categorii de
lucrari fara TVA
RON
EURO
Err:509
Err:509
91,391.59
21,842
0.00
0
Err:509
Err:509
11,259.10
2,691
116,926.00
27,944
13,575.00
3,244
0.00
0
310,860.08
74,292
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II ( FARA TVA )
TVA (19 %)
TOTAL II ( CU TVA )
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
Panouri siguranta circulatiei
TOTAL III ( FARA TVA )
TVA (19 %)
TOTAL III ( CU TVA )
TOTAL ( TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III- FARA TVA )
TVA (19 %)
TOTAL DEVIZ ( CU TVA)

Sef proiect,
ing. Romeo Ionita

CAPITOLUL NR. 5
Cheltuieli pentru organizare de santier, comisioane, taxe, diverse si neprevazute

REABILITARE STRADA TARPIULUI,DIN MUNICIPIUL BISTRITA, COMPONENTA A DJ 172B


Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.03.2011 1 EURO =

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Nr.crt.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
Total 5.1.
5.2.
5.2.2.

4.1843

RON

Valoarea TOTALA fara


TVA
RON

EURO

Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (3%*90%)

94,053
10,450
104,503

22,478
2,498
24,975

Comision, taxe legale, costuri de finantare


Cota aferenta Casei Sociale a constructorilor

17,417

4,163

5.2.3.

Taxa pentru inspectia de stat in constructii

27,868

6,660

5.2.4.

Costul creditului

5.2.5.
Total 5.1.
5.3.
5.3.1.
TOTAL 5.3

Comisionul bancii finantatoare 0,5%


45,285

10,823

343,804
343,804
493,592
85,178
578,770

82,165
82,165
117,963
20,357
138,319

Cheltuieli conexe organizarii santierului (3% din C+M)*0.1

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE


9.5 % din (cap1.2+cap 1.3+cap 2+ Cap3 + Cap4)
TOTAL 5.1 - 5.3
TVA 19%
TOTAL DEVIZ

Sef proiect,
ing. Romeo Ionita

I. Principalii indicatori tehnico economici ai proiectului


Valoarea totala a investitiei
cu TVA
in mii RON
6,546.767

in mii EURO
1,564.603

din careC+M:
cu TVA
in mii RON
4,147.170

in mii EURO
991.126

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.03.2011 1 EURO =

4.1843 RON

5.2 Esalonarea investitiei (INV/C+M)


Anul 1 :

Anul 2

investitie

cu TVA
in mii RON
in mii EURO
3,273.384
782.301

C+M

cu TVA
in mii RON
in mii EURO
2,073.585
495.563

investitie

cu TVA
in mii RON
in mii EURO
3,273.384
782.301

C+M

cu TVA
in mii RON
in mii EURO
2,073.585
495.563

5.3 Durata de realizare in luni:


Durata de realizarea investitiei este cuprinsa intre 1 luna si 3 luni in functie de lungimea strazii
Graficul de executie este propus pentru ficeare strada in parte si este anexat prezentei documentatii
5.4 Capacitati ( in unitati fizice)
Lungime traseu
Latime parte carosabila
Parte carosabila - minim
Parte carosabila - maxim
Suprafata carosabila reabilitata
Suprafata carosabila noua
Trotuare (latime)
Suprafata trotuare noi
Zid de sprijin de tip "L"
Guri de scurgere noi
Spatii de parcare autoturisme
Cost mediu / km. - fara TVA
Cost mediu / km. - fara TVA

U.M.
m
m
m
m
mp
mp
m
mp
m
m
buc
mii lei
mii euro

Cantitate
8,156.00
5,50-9,00
2x2.75
2x4.50
12,845.70
2,181.90
1.00-8.00
Err:509
0.00
Err:509
529.00
674.532
161.206

5.5 Finantarea investitiei


Fonduri europene si contributie de la bugetul de stat

EVALUAREA LUCRARILOR
REABILITARE STRADA TARPIULUI,DIN MUNICIPIUL BISTRITA, COMPONENTA A DJ 172B
Total - 20 strazi
Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.03.2011 1 EURO =
Nr.

Denumirea lucrarii

CAPITOLUL I
1
1.1 Amenajari pentru protectia mediului
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Total

UM

Cantitate

PU

4.1843

RON
Valoare

RON

EURO

mp
mp
mp

19,205.70
4,432.90

0.96
15.50

18,437.47
68,709.95
87,147.42

4,406.35
16,420.89
20,827.24

CAPITOLUL II - Constructii si montaj


2
LUCRARI DE DRUM
2.1
2.1.1 Terasamente
*sapatura in pamant vegetal
*sapatura in teren dur (desfacere trotuare existente, etc)

mc
mc

2,015.25
-

45.35
87.35

91,391.59
0.00
91,391.59

21,841.55
0.00
21,841.55

2.1.2 Sistem rutier


Carosabil+spatii de parcare existente+drumuri laterale
*desfacere borduri existente
*frezare 3-6cm beton asfaltic existent
*fundatie din beton C8/10 de 15x30cm
*borduri noi de 20x25cm
*asterenere element geocompozit cu Rt=50/50kN/m
*amorsa
*strat de binder BAD 25 de 5,0/6,0cm grosime (inclusiv egalizare)
*amorsa
*strat de uzura MASF 16 de 4,0cm grosime (69.371,40mp)

ml
mp
mc
ml
ml
mp
to
mp
to

12,845.70
149.00
3,311.00
12,845.70
12,845.70
2,435.54
12,845.70
12,845.70

5.62
12.56
279.11
74.25
18.53
3.85
388.21
3.85
395.25

161,341.99
41,585.99
245,841.75
238,030.82
49,455.95
945,502.82
49,455.95
5,077,262.93
6,808,478.19

38,558.90
9,938.58
58,753.38
56,886.65
11,819.41
225,964.39
11,819.41
1,213,407.96
1,627,148.67

Sistem rutier nou (spatii de parcare noi+largire carosabil)


*strat de uzura MASF 16 de 4,0cm grosime (8.619,45mp)
*amorsa
*strat de binder BAD 25 de 5,0cm grosime (inclusiv egalizare)
*strat de piatra sparta de 20cm grosime
*strat de balast de 25cm grosime
*strat de forma de 20cm grosime

to
mp
to
mc
mc
mc

2,182.00
2,181.90
361.98
2,181.90
436.38
545.48

395.25
3.85
388.21
254.74
72.21
57.25

862,435.50
8,400.32
140,523.17
555,817.21
31,511.00
31,228.44
1,629,915.64

206,112.25
2,007.58
33,583.44
132,833.98
7,530.77
7,463.24
389,531.26

Lucrari de sprijinire
*zid de sprijin de tip "L"

ml

LUCRARI CONEXE
*ridicare la cota rasuflatori de gaz existente
*ridicare la cota guri de scurgere existente
*ridicare la cota camine de vizitare existente

buc
buc
buc

11.00
1.00
23.00

61.30
345.20
445.20

674.30
345.20
10,239.60
11,259.10

161.15
82.50
2,447.15
2,690.80

LUCRARI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI


* indicatoare rutiere
* marcaje longitudinale
* marcaje transversale

buc
mp
mp

22.00
318.00
162.80

179.00
235.00
235.00

3,938.00
74,730.00
38,258.00
116,926.00

941.14
17,859.62
9,143.23
27,943.98

LUCRARI PENTRU SCURGEREA APELOR


*reparatii podete tubulare existente

buc

3.00

4,525.00

13,575.00
13,575.00
8,671,545.51

3,244.27
3,244.27
2,072,400.52

2.2

2.3

2.4

TOTAL DRUMURI
Sef proiect,
Ing. Romeo Ionita

815.00

EVALUAREA LUCRARILOR
REABILITARE STRADA TARPIULUI,DIN MUNICIPIUL BISTRITA, COMPONENTA A DJ 172B
20. DRUMUL TARPIULUI
Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 14.03.2011 1 EURO =
Nr.

Denumirea lucrarii

1
CAPITOLUL I
1.1 Amenajari pentru protectia mediului
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Total

UM

Cantitate

PU

4.1843

RON
Valoare

RON

EURO

mp
mp
mp

19,205.70
4,432.90

0.96
15.50

18,437.47
68,709.95
87,147.42

4,406.35
16,420.89
20,827.24

CAPITOLUL II - Constructii si montaj


2
LUCRARI DE DRUM
2.1
2.1.1 Terasamente
*sapatura in pamant vegetal
*sapatura in teren dur (desfacere trotuare existente, etc)

mc
mc

2,015.25
-

2.78
87.35

5,602.40
0.00
5,602.40

1,338.91
0.00
1,338.91

2.1.2 Sistem rutier


Carosabil+drumuri laterale+spatii de parcare existente
*desfacere borduri existente
*frezare 3-6cm beton asfaltic existent
*fundatie din beton C8/10 de 15x30cm
*borduri noi de 20x25cm
*asterenere element geocompozit cu Rt=50/50kN/m
*amorsa
*strat de binder BAD 25 de 6,0cm grosime (inclusiv egalizare)
*amorsa
*strat de uzura MASF 16 de 4,0cm grosime (12845,70mp)

ml
mp
mc
ml
mp
mp
to
mp
mp

12,845.70
149.00
3,311.00
12,845.70
12,845.70
2,435.54
12,845.70
12,845.70

5.62
9.56
254.00
50.00
12.00
3.85
211.54
3.85
21.31

122,804.89
37,844.73
165,550.00
154,148.40
49,455.95
515,215.13
49,455.95
273,741.87
1,368,216.91

29,348.97
9,044.46
39,564.56
36,839.71
11,819.41
123,130.54
11,819.41
65,421.19
326,988.24

2.1.3 Sistem rutier nou (spatii de parcare noi+drumuri laterale)


*strat de uzura MASF 16 de 4,0cm grosime (2182,00mp)
*amorsa
*strat de binder BAD 25 de 5,0cm grosime
*strat de piatra sparta de 20cm grosime
*strat de balast de 25cm grosime
*strat de forma de 20cm grosime

mp
mp
to
mc
mc
mc

2,182.00
2,181.90
361.98
2,181.90
436.38
545.48

21.31
3.85
211.54
108.84
72.21
7.90

46,498.42
8,400.32
76,572.66
237,478.00
31,511.00
4,309.25
404,769.64

11,112.59
2,007.58
18,299.99
56,754.53
7,530.77
1,029.86
96,735.33

LUCRARI CONEXE
*ridicare la cota rasuflatori de gaz existente
*ridicare la cota guri de scurgere existente
*ridicare la cota camine de vizitare existente

buc
buc
buc

11.00
1.00
23.00

61.30
108.12
214.54

674.30
108.12
4,934.42
5,716.84

161.15
25.84
1,179.27
1,366.26

LUCRARI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI


*indicatoare rutiere
*marcaje longitudinale
*marcaje transversale

buc
mp
mp

22.00
318.00
162.80

179.00
55.65
55.65

3,938.00
17,696.70
9,059.82
30,694.52

941.14
4,229.31
2,165.19
7,335.64

LUCRARI PODETE
*reparatii podete tubulare existente

buc

3.00

4,525.00

13,575.00
13,575.00
1,828,575.31

3,244.27
3,244.27
437,008.65

2.2

2.3

2.4

TOTAL DRUMURI
Sef proiect,

S-ar putea să vă placă și