Sunteți pe pagina 1din 11

Contabilitatea capitalurilor

Capitalurile societatii sunt reprezentate de:


- Capitaluri proprii
- Provizioane
- Capitaluri straine ( imprumuturile pe termen lung )

Contabilitatea capitalului social

Capitalul social este divizat in actiuni sau in parti sociale.
Evaluarea capitalului social:
La valoarea de emisiune ( reprezentata de raportul dintre valoarea capitalului social si numarul de actiuni si
este valoarea la care se vand actiunile respective )
La valoarea contabila ( care este data de raportul dintre capitalurile proprii si numarul de actiuni sau parti
sociale )

101 Capital
1011 Capital subscris nevarsat
1012 Capital subscris varsat
1015 Patrimoniul regiei
1016 Patrimoniul public

Conturile se crediteaza in momentul constituirii capitalului social iar pe parcursul desfasurarii activitatii se
inregistreaza majorarile de capital social debitandu-se in momentul scaderii capitalului social si prezentand un sold
final creditor la sfarsitul perioadei de gestiune.

Contul 456 Decontari cu asociatii privind capitalul
Cu functie de activ care inregistreaza in debit aporturile aduse de catre actionari in momentul infiintarii societatii si
subscrierea acestora, iar in credit inregistreaza valoarea aporturilor aduse de catre actionari sau asociati.

Contabilitatea constituirii capitalului social
Prin subscriere si prin depunere efectiva a aporturilor

Subscrierea capitalului social
456 = 1011
Decontari cu asociatii privind capitalul capitalul subscris nevarsat

Varsarea capitalului: depunerea aportului in bani si in natura
% = 456
211 terenuri Decontari cu asociatii privind capitalul
212 constructii
301 materii prime
5121 conturi la banci in lei

Transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat
1011 = 1012
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat


Contabilitatea operatiilor privind cresterea capitalului social

Emisiunea de noi actiuni
o Subscrierea actiunilor
456 = 1011
Decontari cu asociatii privind Capital subscris nevarsat
Capitalul

o Efectuarea varsamintelor de catre actionari
5311 = 456
Casa in lei Decontari cu asociatii privind capitalul

o Trecerea capitalului subscris la capitalului subscris varsat
1011 = 1012
Capitalul subscris Capital subscris
Nevarsat Varsat

Acceptarea unui nou aport in natura, concretizat intr-un mijloc de transport:
o Subscrierea aportului in natura
456 = 1011
Decontari cu asociatii privind Capital subscris nevarsat
Capitalul

o Intrarea in patrimoniu a aportului
2123 = 456
Mijloace de transport Decontari cu asociatii privind capitalul

o Trecerea capitalului subscris nevarsat la capitalul subscris varsat
1011 = 1012
Capitalul subscris nevarsat Capital subscris varsat

Cresterea capitalului pe baza unor operatii interne
o Incorporarea rezervelor
106 = 1012
Rezerve Capital subscris varsat

o Incorporarea rezultatului pozitiv reportat din exercitiile precedente
117 = 1012
Rezultat reportat Capital subscris varsat

o Incorporarea profitului net repartizat din exercitiul curent
129 = 1012
Repartizarea profitului Capital subscris varsat

o Incorporarea primelor de capital
104 = 1012
Prime de capital Capital subscris varsat


Contabilitatea operatiunilor privind micsorarea capitalului

Restituirea sau rambursarea unei parti din capitalul social catre actionari:
o Inregistrarea diminuarii capitalului
1012 = 456
Capital subscris varsat Decontari cu asociatii privind capitalul

o Achitarea sumelor catre actionari
456 = %
Decontari cu asociatii privind capitalul 5121
Conturi curente la banci in lei
5311
Casa in lei

Rascumpararea si anularea actiunilor
o Rascumpararea a 100 de atiuni cu valoarea nominala de 50 lei pe titlu, la o valoare de rascumparare
de 75 lei pe titlu
Rascumpararea actiunilor la valoarea de rescumparare
1091 = 5311 -7500
Actiuni proprii detinute pe t. scurt Casa in lei

Anularea actiunilor
% = 1091 -7500
1012 Actiuni proprii detinute pe t. scurt
Capital subscris varsat
106 -5000
Rezerve -2500

o Rascumpararea a 100 de actiuni cu valoarea nominala de 50 de lei pe titlu, la o valoare de
rascumparare de 45 lei pe titlu
1091 = 5311 -4500
Actiuni proprii detinute pe t. scurt Casa in lei

Anularea actiunilor
% = % -7500
1012 1091
Capital subscris varsat Actiuni proprii detinute pe t scurt -4500
104
Prime de capital -500
TVA

TVA-ul este un impozit indirect care se aplica circulatiei marfurilor; documentele utilizate pentru inregistrarea TVA-
ului:
Dispozitia de livrare document de eliberare a marfurilor si sta la baza intocmirii avizului de insotire a
marfurilor
Avizul de insotire al marfii document utilizat in timpul transportului si sta la baza inregistrarii TVA-ului
neexigibil
Factura sta la baza exigibilitatii TVA-ului, reprezentand un document de decontare a produselor sau
marfurilor vandute, precum si a serviciilor prestate pe baza careia are loc incarcarea sau descarcarea din
gestiune si inregistrarea in contabilitatea financiara a clientului sau furnizorului
Chitanta fiscala sta la baza inregistrarii TVA-ului aferent cumpararilor de bunuri sau servicii

Borderou de vanzari document centralizator pentru incasarile zilnice si sta la baza stabilirii taxei pe valoare
adaugata.
Jurnalul pentru cumparari serveste ca registru jurnal, auxiliar, si sta la baza determinarii TVA deductibila
Jurnalul de vanzari sta la baza determinarii TVA colectat

Baza impozabila
- Livrari de bunuri
o BI a TVA = pretul net + accize + alte cheltuieli
- Prestari de servicii
o BI a TVA = tariful negociat
- Operatiuni de intermediere
o BI a TVA = valoarea comisionului obtinut
- Bunuri executate de agentii economici pentru folosinta proprie
o BI a TVA = costul de productie sau pretul de piata
- Bunuri si servicii de import
o BI a TVA = valoarea in vama + taxe vamale + taxe si accize ale bunurilor
- Pentru activitatea de intermediere in turism
o BI a TVA = pretul / tariful incasat inclusiv TVA
o Pretul facturat de prestatia serviciilor de transport, hoteliere, restaurant si alti prestatori
o Cheltuieli efectuate de agentii ( taxe de parcare, autostrada, diurna, cazare, asigurare etc )


Contul 4423 TVA de plata este un cont de pasiv si tine evidenta TVA datorata bugetului de stat si determinata la
finele lunii.
Se crediteaza la finele lunii cu diferenta dintre TVA colectata mai mare si TVA deductibila mai mica.
Se debiteaza cu sumele virata la bugetul statului, reprezentand TVA datorata, valoarea TVA de recuperat
compensata.
Soldul creditor al contului arata nivelul TVA datorata bugetului.


Contul 4424 TVA de recuperat este un cont de activ si tine evidenta TVA de recuperat de catre unitatile patrimoniale
de la bugetul statului.
Se debiteaza la finele lunii cu diferenta dintre TVA deductibila mai mare si TVA colectata mai mica.
Se crediteaza cu sumele incasate de la bugetul statului reprezentand TVA cuvenita, pe baza cererii de rambursare, cu
suma ce reprezinta TVA cuvenita de la buget, neincasata pana la finele perioadei si compensata in lunile urmatoare
cu TVA datorata bugetului.
Soldul debitor al contului reflecta contravaloarea TVA cuvenita de la bugetul statului, deci creanta unitatii fata de
buget.


Contul 4426 TVA deductibila este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta TVA inscrisa in facturile emise
de la furnizori pentru bunurile sau serviciile cu care se aprovizioneaza unitatea.
Se debiteaza in cursul lunii cu sumele reprezentand TVA inscrisa in facturile de catre furnizori, sumele reprezentand
TVA aferenta mijloacelor fixe realizate in regie proprie.


Contul 4427 TVA colectata este un cont de pasiv
Se crediteaza cu valoarea TVA aferent bunurilor sau serviciilor vandute.
Se debiteaza la sfarsitul lunii in momentul inchiderii.
Contul se soldeaza ( nu prezinta sold )


Contul 4428 TVA neexigibila este cont bifunctional
Se crediteaza cu TVA aferent bunurilor sau serviciilor prestate pentru care nu au fost intocmite documente.
Se crediteaza cu TVA aferent adaosului comercial.
Se crediteaza cu TVA devenit exigibil aferent bunurilor achizitionate in rate.
Se debiteaza cu TVA aferent bunurilor sau serviciilor achizitionate pentru care nu exista documente.
Se debiteaza cu TVA aferent marfurilor vandute cu amanuntul.
Se debiteaza cu sumele devenite exigibile pt bunurile livrate.
Sold final creditor reflecta sumele in asteptare pt a deveni exigibile iar soldul final debitor arata sumele care au fost
inregistrate ca exigibile pana in acel moment.


Exemple de inregistrari

Inregistrarea TVA aferent bnurilor achizitionate
% = 401
Conturi de stocuri Furnizori
Conturi de cheltuieli
4423
TVA deductibila

Inregistrarea TVA aferenta bunurilor vandute:
4111 = %
Clienti Conturi de venituri
4427
TVA colectata

Inregistrarea TVA aferenta bunurilor sau serviciilor livrate cu plata in rate:
4111 = %
Clienti Conturi de venituri
4428
TVA neexigibila


Inregistrarea TVA aferenta bunurilor livrare, lucrarilor sau serviciilor prestate pentru care nu s-au intomcmit facturi
4118 = %
Conturi de venituri
Clienti facturi de intocmit 4428
TVA neexigibila


Inregistrarea TVA aferent facturii nesosite de la furnizori
4428 = 408
TVA neexigibil Facturi-furnizori nesosite


Inregistrarea TVA neexigibila aferenta vanzarilot de marfuri din unitatile cu amanuntul:
4428 = 371
TVA neexigibil Marfuri


Inregistrarea TVA aferenta bunurilor achizitionate in data de 15.01.2014 (societatea aplica TVA la incasare )
% = 401
Conturi de stocuri Furnizori
Conturi de cheltuieli
4428
TVA neexigibila

Plata furnizorului se face in 15.03.2014
401 = 5121
Furnizori Disponibil la bani in lei

Exigibilitate TVA
4426 = 4428
TVA deductibila TVA neexigibila


Inregistrarea TVA aferenta bunurilor vandute in data de 15.01.2014 de catre o entitate care aplica TVA la incasare
4111 = %
Clienti Conturi de venituri
4428
TVA neexigibila


Incasarea facturii are loc in data de 15.03.2014
5121 = 4111
Disponibil bani in lei Clienti

Exigibilitate TVA
4428 = 4427
TVA neexigibila TVA colectata


Exemplu
Beneficiarul aplica TVA la incasare, furnizorul aplica TVA la incasare.
TVA se deduce la plata facturii.

Beneficiarul aplica TVA la incasare, furnizorul nu aplica TVA la incasare
TVA se deduce la plata facturii

Beneficiarul nu aplica TVA la incasare, furnizorul aplica TVA la incasare
TVA se deduce la plata facturii

Beneficiarul nu aplica TVA la incasare, furnizorul nu aplica TVA la incasare
TVA se deduce la data intocmirii facturii


Inchiderea conturilor de TVA
Daca TVA deductibila > TVA colectat, TVA deductibil are sold debitor si rezulta ca societatea are TVA de recuperat
4424 = 4426
TVA de recuperat TVA deductibila

Diferenta se compenseaza cu TVA datorat la bugetul statului in lunile urmatoare sau ce se incaseaza pe baza cererii
de rambursare astfel:
4423 = 4424
TVA de plata TVA de recuperat

Daca TVA colectata > TVA deductibila rezulta ca societatea are TVA de plata, iar soldul contului TVA colectata este
creditor:
4427 = 4423
TVA colectata TVA de plata


Daca nu este cazul compensarii cu TVA de recuperat din luna precedenta, are loc achitarea pana la data de 25 ale
lunii urmatoarele astfel:
4423 = 5121
TVA de plata Conturi curente la banci in lei


Contabilitatea stocurilor

Documentele utilizate la intrarea in gestiune a stocurilor sunt urmatoarele:
Factura
Bon de predare-transfer-restituire
Nota contabila
Documente utilizate la iesirea din gestiune:
Bon de consum
Factura
Nota contabila
Fisa de magazie
Registrul stocurilor

Evaluarea stocurilor la intrarea in gestiune se face la costul de achizitie sau costuri standard sau prestabilit.

Costul prestabilit este stabilit pe baza costurilor medii ale stocurilor din perioada precedenta iar diferentele de pret
care apar intre costurile reale si costurile prestabilite se repartizeaza asupra iesirilor de stocuri pe baza unor
coeficienti de repartizare.

K308= (Si cont 308+ RD cont 308 ) / ( Si cont 301 + RD cont 301 )
Diferente de pret= k308*RC cont 301


Metoda inventarului permanent presupune inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de intrari si de iesiri astfel
incat in orice moment se cunoaste valoarea stocului.
Metoda inventarului intermitent presupune inregistrarea intrarilor de stocuri prin conturi de cheltuieli urmand ca la
sfarsitul perioadei de gestiune stocul sa fie inventariat stabilindu-se existentul la acea data.


Aplicatie
500 kg * 2 lei = 1000 lei
Achizitionare materii prime
% = 401 1240
301 Furnizori 1000
Materii prime
4428 240
TVA neexigibila

Inregistrarea cheltuielilor de transport incluse in costul de achizitie
% = 401 furnizori 124
301 materii prime 100
4428 TVA neexigibila 24

Plata facturilor
401 furnizori = 5121

Inregistrare TVA
4426 TVA nedeductibil = 4428 TVA neexigibila

Inregistrare consum de materii prime
601 ch cu materii prime = 301 materii prime


Aplicatie
1.04. stoc initial 200 kg
Cost 2 lei kg
Diferent de pret af stocului 20 lei
7.04. achizitie 500 kg
Pret 2,1 lei kg
Tva 24 %
Decontare prin virament
10.04 Consum 200 kg
12.04 Achizitioneaza 200 kg
Pret facturare 2.3 lei
Tva 24 %
20.04 Consum 400 kg
30.04 minus 50 kg
Imput gestionar 120 lei
Tva 24 %

Achizitii de materiale auxiliare
2.1-2=0.1
500*0.1=50lei
% = 401 1302 lei
3021 100 lei
308 50 lei
4428 252 lei


Efectuarea platii facturii prin virament
401 = 5121 1302 lei

Inregistrarea exigibilitatii TVA
4426 = 4428 252 lei

Inregistrarea consumului de materiale auxiliare
6012 = 3021 400 lei

Inregistrarea consumului
6021 = 3021 800 lei

Inregistrarea lipsei la inventar
6021 = 3021 100 lei

Inregistrarea diferentelor de pret
5311 = 428 148.8 lei

Contabilitatea produselor

Se inregistreaza intrarea in corespondenta conturilor de produse finite, semifabricate si produse reziduale cu contul
bifunctional: venituri aferente costurilor productiei obtinute.
La intrarea in gestiune inregistrarea se face la valoarea costului de productie sau a costului prestabilit iar in
momentul vanzarii se utilizeaza pretul de vanzare.
Diferentele de pret aferente produselor vandute se repartizeaza la sfarsitul lunii asupra produselor vandute.
Contabilitatea produselor finite prin metoda inventarului permanent la cost de productie.

Stoc initial de produse finite 1000 kg, evaluat la 18 lei/kg
Stoc initial produse reziduale 50 kg, evaluat la 2 lei/kg
800 kg produse finite la un cost de productie de 17 lei / kg
40 kg produse reziduale la un cost de productie de 1,9 lei / kg
Societatea vinde 900 kg produse finite la un pret de 25 lei/kg+tva
30 kg produse reziduale la un pret de 2,5 lei/kg+tva

Contabilitatea marfurilor

Marfurile reprezinta bunuri achizitionate si destinate comercializarii catre consumatorul final. Pe traseul producator-
consumator organizarea contabilitatii marfurior se face prin unitati de comercializare cu ridicata si in unitati de
comercializare cu amanuntul.
Diferenta dintre costul de achizitie si pretul de vanzare al marfurilor se inregistreaza sub forma adaosului comercial
calculat in momentul intrarii in gestiune al bunurilor sau ca rabat comercial in momentul descarcarii din gestiune.

Documente:
- Factura cumparare
- Nota receptie si constatare diferente
- Fisa de magazie
- Factura vanzare
- Contract ecnonomic
- Registru de comenzi
- Fisa de urmarire a executarii comenzii
- Aviz de insotire a marfurilor


Comanda reprezinta documentul primar de dispozitie care contine ordinul de efectuare al operatiei economice
precum si modalitatea de executare a ei.

A. Contabilitatea comertului cu ridicata
Se organizeaza conform metodei inventarului permanent sau a inventarului intermitent.
In cadrul inventarului permanent intrarea in gestiune se face la cost de achizitie, pret prestabilit, pret de vanzare.

Descarcarea din gestiune se face conform:
- Cost mediu ponderat
- Fifo
- Lifo

Contabilitatea marfurilor cu ridicata la cost de achizitie presupune utilizarea contului 371 marfuri pt evidenta
stocului a intrarilor si a iesirilor de bunuri in cursul perioadei de gestiune.

Descarcarea din gestiune se face utilizand contul 607 ch privind marfurile.

1. Receptia bunurilor cf facturii
% = 401 furnizori
371 marfuri
4426 tva d

2. Vanzarea marfurilor
4111 clienti = 707 venituri din vanzarea marfurilor
4427 tva colectata
3. Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute
607 ch privind marfurile = 371 marfuriContabilitatea marfurilor cu ridicata la pret standard

Presupune evidenta marfurilor prin inregistrarea in contul 371 marfuri iar inregistrarea diferentelor dintre
costul si pretul real si pretul prestabilit se va inregistra in contul 378 care functioneaza ca si cont de pasiv
inregistrand in credit diferentele favorabile intrarii de marfuri iar in debit diferente nefavorabile.

Contabilitatea cu ridicata la pret de vanzare

Cu ajutorul contului 371 marfuri se tine evidenta stocului si miscarii bunurilor in cadrul societatii.
In 378 se inregistreaza adaosul comercial in credit iar in debit se inregistreaza rabatul comercial.

Contabilitatea marfurilor cu amanuntul

Conturile utilizate sunt 371 si 378.


Principalele operatiuni privind comertul cu amanuntul sunt urmatoarele:

1.05.2014
371=744 lei
578=100 lei
4428=144 lei

5.05.2014
Achzitionare marfuri 1500 lei + tva
Cota AC 30%

12.052014
Plata furnizorilor

20.05.2014
Vanzare marfuri


Achizitionare marfuri
% = 401 1860
371 1500
4426 360

Inregistrarea adaosului comercial
371 = 378

Plata furnizor
401 = 5121 1860 lei