Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir

Facultatea de Management Turistic i Comercial


Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii
in cadrul Labormed Grup
utor:
anul de studiu SUPLIMENTAR FR
!ucureti
" #$%#"
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
$
Cuprins
Cap %& Mediul ambiant al firmei Labormed
$%$% &efinirea !ediului fir!ei
$%'% #o!ponentele !ediului fir!ei
Cap #& 'elaiile firmei cu partenerii de pia(
'%$% Relaiile pe care fir!a le or(anizeaz) cu partenerii de pia)
'%'% Relaiile fir!ei cu furnizorii *relaii precontractuale+ relaii contractuale ,i relaii
postcontractuale-
Cap )& Coordonatele activit(ii desf(urate de c(tre Labormed Grup&
.%$% Prezentarea fir!ei Laor!ed *date de identificare+ profilul activit)ii+ oiectul de
activitate+ or(anizarea structural) ,i procesual) a fir!ei+ !ana(e!entul fir!ei-
.%'% Activit)ile desf),urate de c)tre fir!a Laor!ed
.%.% Identificarea partenerilor fir!ei Laor!ed *lista clienilor ,i furnizorilor fir!ei-
Cap *& 'elaiile firmei Labormed cu furnizorii
/%$% Relaiile postcontractuale ale fir!ei Laor!ed cu furnizorii *infor!area fir!ei asupra
e0istenei furnizorilor ,i asupra altor aspecte ale activit)ii acestora+ precu! ,i infor!area
furnizorilor asupra e0istenei ,i activit)ii fir!ei Laor!ed+
ne(ocierea contractelor+ a clauzelor contractuale-
/%'% Relaiile contractuale ale fir!ei Laor!ed cu furnizorii *1nc2eierea contractelor-
/%.% Relaiile postcontractuale ale fir!ei Laor!ed cu furnizorii *derularea contractelor-
Concluzii *aspecte relevante asupra prole!aticii relaiilor fir!ei cu furnizorii-
!ibliografie
333%e4econo!ie%ro
333%epicor%co!
Tranzactii econo!ice internationale 5 Prof% &oinita Popescu
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
'
Cap %& Mediul ambiant al firmei
$%$% &efinirea !ediului fir!ei
Laor!ed este un 6ucator presti(ios in piata far!aceutica din Ro!ania cunoscut pentru
calitatea de e0ceptie a produselor sale si !odelul inte(rat de afacere: cercetare+ productie si
distriutie%
Sediul central este in 7ucuresti 4 Ro!ania+ care este si piata de referinta% 8perational+
Laor!ed este or(anizat in . divizii specializate: Laor!ed pentru !edica!entele cu prescriptie+
8zone pentru !edica!entele fara prescriptie si 8zone Natural pentru supli!ente ali!entare%
Laor!ed detine cea !ai !oderna unitate de productie pentru talete si capsule din Ro!ania+ pri!a
investitie de tip "reenfield din industria de profil din tara noastra iar peste 9:: de profesionisti
lucreaza aici% Farica este ec2ipata cu ec2ipa!ente de ulti!a (eneratie i!portate din Italia+
"er!ania si Elvetia+ in confor!itate cu standardele europene "MP iar procesele de productie sunt
controlate per!anent prin inter!ediul siste!elor infor!atice% Ulti!ul certificat de calitate+ "MP+
este datat ':$:% &etalii te2nice: suprafata totala 4$:%::: !p+ capacitate de ;:%:::%::: co!pri!ate <
luna+ '.: de oa!eni lucreaza in diviziunea operationala%
Laor!ed are capacitati e0celente de cercetare si dezvoltare+ detinand laoratoare de
ioec2ivalenta de nivel international% #u aceste resurse interne+ a dezvoltat pana acu! peste 9: de
!olecule (enerice% Anul '::= a fost !o!entul in care si4a inceput e0tinderea re(ionala% >iziunea
Laor!ed este o dezvoltare continua si solida+ folosind pozitia si e0pertiza casti(ata pe piata
ro!aneasca% In prezent+ produsele Laor!ed sunt disponiile in alte zece tari%
Modelul de afacere cu procese clare si solide de4a lun(ul intre(ului lant valoric+ co!inat cu
o ec2ip) foarte !otivat) ,i co!petent)+ a produs o co!panie !oderna+ cu atitudine pozitiva% #u un
!ana(e!ent dina!ic si un actionar puternic+ Laor!ed are toate pre!isele unei dezvoltari europene
sustenaile% Actionarul !a6oritar al Laor!ed este Advent International+ unul dintre liderii !ondiali
ai fir!elor private de investitii%
Fir!a 1,i or(anizeaz) ,i desf),oar) activitatea sa su i!pactul condiiilor concrete ale
!ediului s)u a!iant% Mediul a!iant reprezint) un ansa!lu de factori etero(eni de natur)
econo!ic)+ social)+ politic)+ ,tiinifico4te2nic)+ 6uridic)+ (eo(rafic) ,i de!o(rafic) ce acioneaz) pe
plan naional ,i internaional asupra 1ntreprinderii+ influen?nd relaiile de pia)%
@ntreprinderea este parte inte(rant) a !ediului a!iant+ este o co!ponent) econo!ic) a acestuia%
@n condiiile actuale !ediul a!iant se caracterizeaz) printr4un dina!is! accentuat+ printr4o cre,tere
spectaculoas) a frecvenei sc2i!)rilor% Mediul a!iant este de trei feluri:
4 !ediu stail+ unde sc2i!)rile sunt rare+ de !ic) a!ploare ,i u,or viziileA
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
.
4 !ediu sc2i!)tor+ unde sc2i!)rile sunt frecvente+ de o a!ploare variat)+ dar 1n (eneral
previziileA
4 !ediu turulent+ unde sc2i!)rile sunt foarte frecvente+ de a!ploare !are+ cu incidene profunde
asupra activit)ii 1ntreprinderii ,i (reu de anticipat%
#o!ponentele !ediului a!iant al 1ntreprinderii
Acestea sunt:
4 !icro!ediul
4 !ezo!ediul
4 !acro!ediul%
Micro!ediul 1ntreprinderii cuprinde ansa!lul co!ponentelor cu care aceasta intr) 1n relaii
directe% Acestea sunt:
4 furnizorii de !)rfuri care sunt a(eni econo!ici ce asi(ur) resursele necesare de !aterii pri!e+
!ateriel+ ec2ipa!ente ,i !a,iniA
4 prestatorii de servicii reprezentai de fir!e sau persoane particulare care ofer) o (a!) lar() de
servicii utile realiz)rii oiectivelor fir!eiA
4 furnizorii forei de !unc) sunt unit)ile de 1nv))!?nt+ oficiile forei de !unc ,i persoanele ce
caut) un loc de !unc)A
4 clieni care sunt consu!atori+ utilizatori industriali+ 1ntreprinderi co!erciale sau a(eniile
(uverna!entale pentru care unurile produse se 1ntreprindere le sunt oferite spre consu!A
4 or(anis!ele pulice 5 asociaiile profesionale+ asociaiile consu!atorilor+ !ediile de infor!are 1n
!as) ,i pulicul consu!atorA
4 concurenii sunt fir!e sau persoane particulare care4,i disput) aceea,i cate(orie de clianei+ iar 1n
situaii frecvente aceia,i furnizori sau prestatori de servicii%
Mezo!ediul este o noiune inter!ediar) care devine tot !ai necesar) 1n e0plicarea evoluiei
!acroecono!ice a 1ntreprinderii% Pentru re!edierea oric)ror deficiene de e0plicare se studiaz)
co!porta!entul 1ntreprinderii din siste!ul productiv ,i social cel !ai apropiat 1ntreprinderii ,i care
poate fi un inter!ediar 1ntre !acro!ediul ,i !icro!ediul 1ntreprinderii%
Mezo!ediul treuie s) intereseze 1n !od deoseit siste!ul de conducere al 1ntreprinderii pentru c)
per!ite aordarea relaiilor acesteia cu !ediul s)u 1n ter!eni !ult !ai apropiai de lu!ea afacerilor%
8 1ntreprindere poate face parte din ur!)toarele siste!e !ezoecono!ice:
4 o anu!it) industrie
4 o zon) (eo(rafic) sau ad!inistrativ)
4 un (rup de 1ntreprinderi%
Aceste siste!e sunt 1n !)sur) s) influeneze aciunile+ deciziile ,i rezultatele unei
1ntreprinderi+ influena e0ercitat) la acest nivel poate fi at?t direct) c?t ,i indirect)+ dar are un
caracter (eneral+ 1n sensul c) influeneaz) toate 1ntreprinderile care aparin aceluia,i siste!%
Activitatea oric)rei 1ntreprinderi+ ca ,i a celorlali a(eni din cadrul !icro!ediului
1ntreprinderii+ se afl) ,i su influena altor factori de !ediu+ care acioneaz) pe o arie !ai lar()%
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
/
Le()tura care se staile,te 1ntre 1ntreprindere ,i ace,ti factori este de re(ul) industrial)+
influena e0ercit?ndu4se pe ter!en lun( ,i for!?nd !acro!ediul 1ntreprinderii%
#o!ponentele !acro!ediului sunt:
4 !ediul de!o(rafic 5 nu!)rul populaiei+ structura pe se0e ,i (rupe de v?rst)+ nu!)rul de fa!ilii ,i
di!ensiunea !edie a unei fa!ilii+ repartizarea teritorial) ,i !e !edii a populaiei+ rata natalit)ii%
Analiza unor astfel de caracteristici ,i surprinderea tendinei lor reprezint) punctul de pornire
1n evaluarea di!ensiunii cererii poteniale+ a pieei 1ntreprinderii%
4 !ediul econo!ic% Ansa!lul ele!entelor care co!pun viaa econo!ic) a spaiului 1n care
acioneaz) 1ntreprinderea deter!in) !ediul econo!ic al acesteia% Acesta deter!in) volu!ul ,i
structura ofertei de !)rfuri+ nivelul veniturilor )ne,ti+ !)ri!ea cererii de !)rfuri+ !i,carea
preurilor la nivelul concurenei%
4 !ediul te2nolo(ic% @ntreprinderea se i!plic) 1n dina!ica !ediului te2nolo(ic+ at?t ca
eneficiar c?t ,i ca furnizor+ 1n principal prin inter!edciul pieei% Este una din cele !ai dina!ice
co!ponente ale !acro!ediului 1ntreprinderii ,i do?nde,te o e0pri!are concret) prin invenii+
inovaii+ !)ri!ea ,i orientarea fondurilor destinate cercet)rii+ e0plozia produciei noi+ perfecionarea
produciei tradiionale+ re(le!ent)ri privind deli!itarea te2nolo(iilor poluante%
4 !ediul cultural 5 reprezentat de ansa!lul ele!entelor ce privesc siste!ele de valori+
oiceiuri+ tradiii+ credine ,i nor!e ce (uverneaz) statutul oa!enilor 1n societate%
4 !ediul politic reflect) structurile societ)ii+ clasele sociale ,i rolul lor 1n societate+ forele
politice ,i raporturile dintre ele+ (radul de i!plicare a statului 1n econo!ie+ (radul de stailitate al
cli!atului politic intern+ zonal+ internaional%
4 !ediul instituional cuprinde ansa!lul re(le!ent)rilor de natur) 6uridic) ce vizeaz) direct
sau indirect activitatea de pia) a 1ntreprinderii%
4 !ediul natural 5 condiiile naturale ce deter!in) !odul de localizare ,i de distriuire 1n
spaiu a activit)ii u!ane% Aceast) con6unctur) econo!ic) reprezint) starea curent) ,i concret) a
feno!enelor+ proceselor ,i eveni!entelor specifice unei ra!uri+ a unei econo!ii naionale%
I!portana sa este dat) de reducerea resurselor de !aterii pri!e nere(eneraile ,i de accentuarea
(radului de poluare%
Relaiile 1ntreprinderii cu !ediul e0tern%
In calitatea sa de co!ponent) a !ediului+ 1ntreprinderea se afl) 1ntr4un contact per!anent cu
diferite co!ponente% @ntreprinderea intr) 1ntr4un ansa!lu de relaii prin care 1,i orienteaz) ,i
finalizeaz) activitatea econo!ic)% Aceste relaii dintre 1ntreprindere ,i co!ponente ale !ediului s)u
e0tern sunt prin natura ,i coninutul lor de dou) feluri: relaii de pia) ,i relaii de concuren)%
&in !ultitudinea de relaii ale 1ntreprinderii cu !ediul s)u e0tern se re!arc) prin a!ploare ,i
co!ple0itate relaiile de pia)% Acestea au ca oiect v?nzarea ,i cu!p)rarea de !)rfuri ,i servicii+
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
9
1!pru!utul de capital ,i an(a6area forei de !unc)% Studierea pieei constituie pre!isa ,i punctul de
plecare 1n activitatea oric)rei 1ntreprinderi%
Mecanis!ul pieei reprezint) pentru 1ntreprinderea !odern) ter!enul de confruntare a
situaiei prezentate cu cea de perspectiv)+ sursa de idei pentru produse noi sau pentru !odernizarea
celor e0istente%
Relaiile 1ntreprinderii cu piaa sunt reflectate ,i de flu0ul aplrovizionare producie+
desfacere% &e ase!enea+ aceast) relaie se reflect) ,i 1n orientarea activit)ii 1ntreprinderii c)tre
oiective prioritare cun sunt satisfacerea 1n condiii superioare a nevoilor consu!atorilor prin
produsele create ,i oferite+ crearea rentailit)ii ,i eficienei econo!ice pe aza sporirii v?nz)rilor
totale ,i a profitului unitar%
Relaiile 1ntreprinderii cu piaa vizeaz) . !ari co!ponente ,i anu!e:
4 piaa !)rfurilor
4 piaa capitalului
4 piaa forei de !unc)%
Natura ,i di!ensiunile relaiilor 1ntreprinderii depind de o serie de factori (enerali ,i
specifici+ oiectivi ,i suiectivi+ interni sau e0terni 1ntreprinderii+ cei !ai i!portani fiind: cadrul
econo!ico4social+ specificul pieei ,i caracterul 1ntreprinderii%
Relaiile 1ntreprinderii cu piaa cunosc astfel o !are diversitate ,i se pot (rupa dup) !ai
!ulte criterii:
4 dup( obiectul relaiilor% Potrivit acestui criteriu+ relaiile 1ntreprinderii cu piaa sunt de dou)
feluri: 4 relaii de v?nzare4cu!p)rare ,i 5 relaii de trans!itere+ recepie de infor!aii%
Relaiile de v?nzare4cu!p)rare pot lua for!e diferite ,i anu!e livrarea de !)rfuri+
ac2iziionarea de !)rfuri ,i servicii+ prestarea de servicii+ 1nc2irierea+ 1!pru!utul precu! ,i
activit)ile de inter!ediere%
Principalele for!e pe care le 1!rac) succesiv relaiile de v?nzare4cu!p)rare sunt:
4 relaii precontractuale
4 relaii contractuale
4 relaii postcontractuale%
Relaiile precontractuale se realizeaz) 1n principal prin ne(ociere+ co!and)+ cerere de ofert)
,i ofert) fer!)%
Relaiile contractuale au ca instru!ent principal contractul la care se adau() o serie de
activit)i ca: facturarea+ livrarea+ transportul+ recepia ,i decontarea%
Relaiile postcontractuale apar 1n perioada de (aranie ,i psot(aranie%
Relaiile de trans!itere de infor!aii au ca scop susinerea ,i concretizarea relaiilor de
v?nzare4cu!p)are+ realiz?ndu4se prin pulicitate+ relaii pulice ,i alte for!e de pro!ovare%
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
;
4 dup( profilul agenilor de pia(+ relaiile pot fi: cu furnizorii ,i prestatorii de servicii+ cu
eneficiarii ,i cu instituiile ,i cu !ecanis!ele de statA
4 dup( frecven(+ relaiile sunt per!anente+ periodice sau ocazionaleA
4 dup( gradul de concentrare+ relaiile pot fi concentrate di!ensional+ spaial sau te!poral ,i relaii
dispersate%
8iectivele econo!ice ale 1ntreprinderii 1n condiii concureniale
@n condiiile actuale 1ntreprinderea nu se poate reduce la un or(anis! si!plu care ur!)re,te
!a0i!izarea profitului+ ci este un or(anis! co!ple0+ ce se confrunt) cu o !ultitudine de oiective
contradictorii ce in de strate(ia fiec)rei 1ntreprinderi%
#oncurena const) dintr4o !ultitudine de for!e de co!porta!ent ce se !anifest) 1n cadrul
relaiilor dintre furnizori pentru captarea interesului unei clientele c?t !ai nu!eroase%
Pentru a defini aceste for!e de !anifestare a concurenei se pot avea 1n vedere ut!)toarele
aspecte:
4 interesele ,i aspiraiile clientelei
4 liertatea de a aciona
4 interesele ,i aspiraiile produc)torilor 1n calitate de ofertani
4 e0istena 1n !ediul econo!ic a unor re(le!ent)ri 6uridice ,i a unei st)ri psi2olo(ice ,i sociale care
i!pun sau favorizeaz) anu!ite aciuni sau co!porta!ente din partea a(entului econo!ic%
@n condiiile econo!iei de pia) concurena apare ca o necesitate oiectiv)+ face parte din
re(ulile de 6oc ale pieei%#o!petitivitatea unui a(ent econo!ic este deter!inat) 1n principal de trei
!ari caracteristici ,i anu!e: servicii+ costuri ,i calitate%Ansa!lul raportului de interaciune 1n care
intr) a(enii econo!ici 1n lupta pentru asi(urarea resurselor de aprovizionare ,i a pieei de desfacere
for!eaz) siste!ul relaiilor de concuren)% Mi6loacele ,i instru!entele utilizate 1n relaiile de
concuren) se pot deli!ita 1n 6urul produsului+ preului+ pro!ov)rii ,i distriuiei%
#oncurena este de dou) tipuri:
4 direct)+ !anifestat) 1ntre 1ntreprinderile care realizeaz) unuri identice sau cu !ici diferenieri+
destinate satisfacerii aceleea,i (a!e de nevoiA
4 indirect) 5 !anifestat) 1ntre 1ntreprinderile care se adreseaz) acelora,i nevoi sau nevoi diferite prin
oferta unei (a!e variate de lucru%
Pentru a se asi(ura desf),urarea 1n une condiii a activit)ii econo!ice+ statul trauie s)
asi(ure un cadru concurenial nor!al care presupune e0istena ur!)toarelor ele!ente ,i anu!e:
$% autono!ia 1ntreprinderii+
'% liertatea de 1nfiinare a oric)rui tip de 1ntreprindere+
.% pro!ovarea celor !ai rentaile produse din punct de vedere al intereselor fiec)rei fir!e+
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
B
/% re(le!ent)ri econo!ico4financiare e(ale pentru toi a(enii econo!ici+ indiferent de for!a de
proprietate+
9% for!area lier) a preurilor+
;% stailitate prin re(le!ent)ri u(etare pe piaa e0tern)+
B% !)suri pentru favorizarea particip)rii pe piaa e0trau(etar)+
C% re(le!ent)ri clare pentru sancionarea prin instanele 6uridice a fir!elor nerentaile%
Cap #& 'elaiile firmei cu partenerii de pia(
#&%& 'elaiile pe care firma le organizeaz( cu partenerii de pia(
8rice 1ntreprindere produc)toare de unuri ,i servicii 1,i desf),oar) activitatea 1ntr4un anu!it
!ediu a!iant+ ce e0ercit) o puternic) influen) asupra sa+ datorit) !ultiplelor relaii pe care ea le
are at?t cu ele!entele !icro!ediului relaii directe c?t ,i cu cele ale !acro!ediului relaii
indirecte% Natura ,i oiectul acestor relaii sunt foarte diverse ,i de aceea ele treuie identificate
pentru a fi c?t !ai eficient utilizate 1n 1nf)ptuirea elului final al 1ntreprinderii%
#ele !ai i!portante sunt relaiile 1ntreprinderii cu piaa+ 1ntruc?t 1n econo!ia de pia)+ at?t
produc)torul c?t ,i consu!atorul au posiilitatea de a ale(e 1n !od lier c?t+ unde ,i cu! pot s)
ofere ,i respectiv s) solicite+ piaa fiind aceea care staile,te ce se produce ,i c?t se produce% #a
atare+ 1ntreprinderea+ care are ca oiect de activitate producerea de unuri ,i servicii destinate pieii+
treuie s) cunoasc) anticipat nevoile reale ale societ)ii+ pe care i le poate indica piaa% @ntruc?t+
indiferent de profil+ 1ntreprinderea treuie s) se afle 1n contact direct cu piaa+ analiza condiiilor de
pia) prezint) deoseit) i!portan) pentru prezentul ,i !ai ales pentru viitorul ei+ !ecanis!ul pieei
constituind aro!etrul situaiei actuale ,i de perspectiv)%
Relatiile de business in (eneral au fost de !ulte ori ele!entul c2eie intr4o afacere% Incepand
cu re(ii care staileau parteneriate strate(ice si pana la uticul din colt care la randul sau are nevoie
cel putin de furnizori pentru marfa vanduta+ cu totii fac parte dintr4un lant de usiness+ a! putea
spune+ unde esti puternic daca ai parteneri puternici%
#u! pute! accepta afinitatile sau uneori c2iar diferentele de personalitate in avanta6 de financiar+ va
prezenta! !ai 6os:
$% Respectul sta la aza tuturor relatiilor sanatoase+ inclusiv de usiness si inclusiv cu
furnizorii tai%
A reusi insa sa construi! o astfel de relatie+ nu este acelasi lucru cu a fi de acord ca ea este
necesara%
Pri!ul pas care treuie facut este identificarea ariilor diferentiatoare% Multe persoane vad
lucrurile in ter!eni de ine si rau% #u! stiu eu este !ai ine si de aceea orice alta varianta
este (resita% In acest !o!ent intervine loca6ul+ iar pentru a iesi din el este necesar un efort
de intele(ere a perspectivei celuilalt%
Pasii sunt ur!atorii:
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
C
Respectul conduce la respectarea unei persoane pentru ceea ce este% A accepta o persoana
pentru ceea ce este creaza o at!osfera de incredere% Increderea duce si ea la o desc2idere catre noi
oportunitati+ colaborari+ strategii+ idei sau produse% &aca a!ele parti sunt de acord si la nivel de
actiune cu cele de sus+ atunci poate fi folosita lista de !ai 6os pentru a evita luptele de putere care
rapesc ener(ie ce poate fi investita productiv in afacere% Lista prezinta top 9 diferente care treuie
identificate:
$% Stiluri de co!unicare% Nu toti co!unica! la fel+ iar identificarea stilului celuilalt nu este
atat de dificila deoarece e0ista nu!eroase !ateriale scrise pe aceasta te!a% &aca reusesti sa afli stilul
celuilalt+ relatia poate pro(resa in loc sa intre intr4un conflict%
'% #o!unicarea non4verala% Treuie sa lua! in considerare toate for!ele de co!unicare%
Aceasta for!a este !ai voalata+ dar la fel de i!portanta% Ea include li!a6ul corpului si tonul vocii%
Poate diferi uneori c2iar radical de cea verala+ !esa6ele trans!ise pe cele doua cai putand fi
contradictorii%
&aca sunteti constienti de ce s4a co!unicat in realitate+ puteti !er(e !ai departe fara tea!a
de viitoare neintele(eri in ceea ce priveste cele decise%
.% Stiluri de invatare% Invata! diferit si asta treuie inteles pentru a conduce spre succes o
relatie%
/% >alori diferite% Aici lucrurile nu !ai sunt la fel de si!ple% >alorile treuiesc identificate si
respectate+ iar unoeri se poate inta!pla ca acestea sa fie atat de diferite incat nu pot coe0ista% In
aceste cazuri+ sfatul este de a nu continua relatia cu funizorul respectiv%
9% Respectul de sine este aproape suinteles ca i!portanta in for!area unei relatii% #u! poate
de e0e!plu+ un furnizor sa aia incredere in faptul ca ii vo! face plata la ti!p+ daca nu ne oosi! sa
respecta! an(a6a!enete sau nu ave! incredere in afacerea pe care o (estiona!D
Pentru a otine produse co!petitive nu sunt suficiente doar idei une sau proiecte indraznete%
Este nevoie+ in acelasi ti!p+ sa ale(e! cei mai buni furnizori% #alitatea produsului nostru final va
depinde de calitatea fiecarui ele!ent care il co!pune% Selectarea furnizorilor potriviti este c2eia
otinerii nivelului dorit al calitatii si al cantitatii necesare+ la ti!pul potrivit si la un pret rezonail%
&e aceea+ selectarea unui furnizor este intotdeauna un pas esential% 8 selectare corecta a
furnizorilor sti!uleaza co!petitia care+ la randul ei+ conduce la dezvoltarea unor produse si a unor
servicii !ult !ai une pentru econo!ie% Este necesar ca autoritatea finala+ in aceasta decizie+ sa fie
acordata sefului co!parti!entului din sectorul de aprovizionare% &aca selectarea este i!proprie+
unurile si serviciile cu!parate vor fi inferioare si+ in consecinta+ calitatea finala afectata%
In cadrul sectorului aprovizionare treuie for!at un (rup pentru ur!arirea periodica a furnizorilor%
&in nefericire+ s4a constatat ca putine co!panii au pus la punct un siste! de ur!arire si control al
performantelor furnizorilor+ dar si !ai putine co!panii ur!aresc motivarea furnizorilor in
scopul i!unatatirii perfor!antelor%
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
=
&aca furnizorul este disponiil pentru dialo(+ s) vrea s) construiasca o relaie de durat)+
atunci e0ista un indiciu ca nu doreste doar sa vanda un produs%
#&#& 'elaiile firmei cu furnizorii +relaii precontractuale, relaii contractuale i relaii
postcontractuale-
Principalele for!e pe care le 1!raca succesiv relatiile de v?nzare4cu!parare sunt:
4 Relatii precontractuale
4 Relatii contractuale
4 Relatii postcontractuale
Relatiile precontractuale se realizeaza 1n principal prin ne(ociere+ co!anda+ cerere de oferta si oferta
fer!a%
Relatiile contractuale au ca instru!ent principal contractul la care se adau(a o serie de activitati ca:
facturarea+ livrarea+ transportul+ receptia si decontarea%
Relatiile postcontractuale apar 1n perioada de (arantie si psot(arantie%
Relatiile de trans!itere de infor!atii au ca scop sustinerea si concretizarea relatiilor de v?nzare4
cu!paare+ realiz?ndu4se prin pulicitate+ relatii pulice si alte for!e de pro!ovare%
4 dupa profilul a(entilor de piata+ relatiile pot fi: cu furnizorii si prestatorii de servicii+ cu eneficiarii
si cu institutiile si cu !ecanis!ele de statA
4 dupa frecventa+ relatiile sunt per!anente+ periodice sau ocazionaleA
4 dupa (radul de concentrare+ relatiile pot fi concentrate di!ensional+ spatial sau te!poral si relatii
dispersate%
Cap )& Coordonatele activit(ii desf(urate de c(tre Labormed Grup
)&%& .rezentarea firmei Labormed +date de identificare, profilul activit(ii, obiectul de
activitate, organizarea structural( i procesual( a firmei, managementul firmei-
Laor!ed este un 6ucator presti(ios in piata far!aceutica din Ro!ania cunoscut pentru calitatea de
e0ceptie a produselor sale si !odelul inte(rat de afacere: cercetare+ productie si distriutie%
Sediul central este in 7ucuresti 4 Ro!ania+ care este si piata de referinta% 8perational+
Laor!ed este or(anizat in . divizii specializate: Laor!ed pentru !edica!entele cu prescriptie+
8zone pentru !edica!entele fara prescriptie si 8zone Natural pentru supli!ente ali!entare%
Laor!ed detine cea !ai !oderna unitate de productie pentru talete si capsule din Ro!ania+ pri!a
investitie de tip "reenfield din industria de profil din tara noastra iar peste 9:: de profesionisti
lucreaza aici% Farica este ec2ipata cu ec2ipa!ente de ulti!a (eneratie i!portate din Italia+
"er!ania si Elvetia+ in confor!itate cu standardele europene "MP iar procesele de productie sunt
controlate per!anent prin inter!ediul siste!elor infor!atice% Ulti!ul certificat de calitate+ "MP+
este datat ':$:% &etalii te2nice: suprafata totala 4$:%::: !p+ capacitate de ;:%:::%::: co!pri!ate <
luna+ '.: de oa!eni lucreaza in diviziunea operationala%
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
$:
Laor!ed are capacitati e0celente de cercetare si dezvoltare+ detinand laoratoare de
ioec2ivalenta de nivel international% #u aceste resurse interne+ a dezvoltat pana acu! peste 9: de
!olecule (enerice% Anul '::= a fost !o!entul in care si4a inceput e0tinderea re(ionala% >iziunea
Laor!ed este o dezvoltare continua si solida+ folosind pozitia si e0pertiza casti(ata pe piata
ro!aneasca% In prezent+ produsele Laor!ed sunt disponiile in alte zece tari%
Modelul de afacere cu procese clare si solide de4a lun(ul intre(ului lant valoric+ co!inat cu
o ec2ip) foarte !otivat) ,i co!petent)+ a produs o co!panie !oderna+ cu atitudine pozitiva% #u un
!ana(e!ent dina!ic si un actionar puternic+ Laor!ed are toate pre!isele unei dezvoltari europene
sustenaile% Actionarul !a6oritar al Laor!ed este Advent International+ unul dintre liderii !ondiali
ai fir!elor private de investitii%
)&#& ctivit(ile desf(urate de c(tre firma Labormed
Principala activitate a fir!ei este aceea de productie !edica!ente 4 for!e solide orale
*co!pri!ate si capsule-% Pe lan(a aceasta re(asi! distriutie de !edica!ente+ vanzare si depozitare+
in liecensin(+ out liecensin(%
Pentru a asi(ura stocul necesar de !aterii pri!e+ e0cipienti si a!ala6e pentru producerea
for!elor far!aceutice !entionate !ai sus in farica proprie+ e0ista in cadrul structurii (rupului un
departa!ent specializat+ SupplE #2ain+ care cauta furnizori+ ne(ociaza+ inc2eie contracte+ asi(ura
co!ezile si transportul acestora+ plata diverselor ta0e aferente co!enzilor de !arfuri%
&e in si out liecensin( este responsail &eparta!entul de &ezvoltare a Afacerii%
&eparta!entul >anzari+ cu spri6inul departa!entului de MarFetin( asi(ura o i!a(ine reala
a pietii si propune planuri de vanzari opti!e pentru dezvoltarea si cresterea co!paniei%
Analizele !ateriilor pri!e+ e0cipientilor+ produsilor inter!ediari+ produsului finit este de
ase!enea o activitate desfasurata in cadrul (rupului+ in Laoratoarele de #ontrol Analitic+ #ontrol
Microiolo(ic+ &ezvoltare Analitica+ 7ioanalitic%
Punerea pe piata a produselor se face in confor!itate cu Autorizatia de Punere pe Piata
*APP- elierata pentru fiecare produs din portofoliul (rupului Laor!ed de catre A(entia Nationala
a Medica!entului si respecta toate nor!ele le(islative si de si(uranta din do!eniul far!aceutic+ atat
nationale cat si internationale%
)&)& /dentificarea partenerilor firmei Labormed +lista clienilor i furnizorilor
firmei-
Pentru a structura !ai usor vor face o cate(orisire in functie de:
4 Furnizori !aterii pri!e
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
$$
Furnizorii sunt din toate colturile lu!ii+ alesi cu atentie+ care treuie sa aia docu!entatie de calitate
aproata de or(anis!ele internationale% Pentru o colaorare !ai facila+ tinand cont de cantitatile si
de diversitatea !ateriilor pri!e+ dar si de frecventa !are cu care acestea sunt aduse+ Laor!ed a
decis+ acolo unde a fost posiil sa apeleze la traderi% Traderii furnizeaza o lista co!pleta de cele !ai
!ulte ori de !aterii necesare productiei curente+ sunt !ai si!plu de aordat+ e0ista una sau doua
persoane de contact+ discount4urile sunt considerail !ai !ari in functie de cantitatile din oferta+
ter!enele de plata a6un( uneori si la $': zile+ lucru care faciliteaza Laor!ed in situatia actuala de
piata+ in care incasarile cas2 de la parteneri *depozite+ far!acii- se face foarte (reu+ cu intarzieri de
.;: de zile sau poate si !ai !ult% Se asi(ura astfel o continuitate in activitatea de productie+ fara
(oluri de stoc+ cu posiilitatea de a avea intotdeauna la vanzare produsele%
#ei !ai i!portanti traderi cu care lucreaza Laor!ed sunt SG&+ Azelis%
4 Furnizori e0cipienti
4 Furnizori !ateriale de a!alare
Pentru !aterialele de a!alare au fost contractate servicii si !ateriale cu fir!e din tara: Poliro!+
A7# I!pe0
4 Furnizori de servicii
Sunt inc2eiate contracte cu furnizorii de servicii: de depozitare+ de transport+ de Inre(istrari%
Cap *& 'elaiile firmei Labormed cu furnizorii
*&%& 'elaiile postcontractuale ale firmei Labormed cu furnizorii +informarea firmei
asupra e0istenei furnizorilor i asupra altor aspecte ale activit(ii acestora, precum i
informarea furnizorilor asupra e0istenei i activit(ii firmei Labormed, negocierea
contractelor, a clauzelor contractuale-
Principalele for!e pe care le 1!raca succesiv relatiile de v?nzare4cu!parare sunt:
4 Relatii precontractuale
4 Relatii contractuale
4 Relatii postcontractuale
Relatiile precontractuale se realizeaza 1n principal prin ne(ociere+ co!anda+ cerere de oferta si oferta
fer!a%
Relatiile contractuale au ca instru!ent principal contractul la care se adau(a o serie de activitati ca:
facturarea+ livrarea+ transportul+ receptia si decontarea%
Relatiile postcontractuale apar 1n perioada de (arantie si psot(arantie%
Relatiile de trans!itere de infor!atii au ca scop sustinerea si concretizarea relatiilor de v?nzare4
cu!paare+ realiz?ndu4se prin pulicitate+ relatii pulice si alte for!e de pro!ovare%
4 dupa profilul a(entilor de piata+ relatiile pot fi: cu furnizorii si prestatorii de servicii+ cu eneficiarii
si cu institutiile si cu !ecanis!ele de statA
4 dupa frecventa+ relatiile sunt per!anente+ periodice sau ocazionaleA
4 dupa (radul de concentrare+ relatiile pot fi concentrate di!ensional+ spatial sau te!poral si relatii
dispersate%
*&#& 'elaiile contractuale ale firmei Labormed cu furnizorii +1nc2eierea contractelor-
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
$'
Inc2eierea contractelor se face dupa o procedura interna a(reata de SupplE #2ain si &eparta!entul
Financiar in care se asi(ura respectarea cu strictete a ordinii operatiunilor derulate pana la finalizarea
contractului cu furnizorii% An(a6atii acestor co!parti!ente dese!nati pe partea de contractare sunt
instruiti in per!anenta si asi(ura una desfasurare si finalizare a ne(ocierilor+ contractelor%
*&)& 'elaiile postcontractuale ale firmei Labormed cu furnizorii +derularea
contractelor-
Relatiille de vanzare4cu!parare 5 ocupa locul principal% Principalele for!e pe care le
i!raca succesiv relatiile de vanzare4cu!parare sunt relatiile precontractuale *se realizeaza prin
inter!ediul ur!atoarelor instru!ente principale : ne(ocierea+ co!anda+ cererea de oferta si oferta
fir!a-+ relatiile contractuale *au instru!ent principal contractul la care se adau(a o serie de activitati
le(ate de derularea acesteia : facturarea+ livrarea+ transportul+ receptia+ decontarea- si relatiile
postcontractuale *iau nastere in perioada de (arantie si post(arantie si au drept instru!ente tipice
recla!atiile si aritra6ul-%
Au fost !ulte cazuri se!nalate la receptia !arfurilor in care furnizorul a fost se!nalat in
aza contractului inc2eiat ca !arfa nu este corespunzatoare% Recla!atiile sunt solutionate cu succes
prin interventia &eparta!entului de Asi(urare a #alitatii+ cu spri6inul responsailului de contract%
Concluzii
"asirea surselor de aprovizionare este cea !ai i!portanta activitate si cea care adau(a cea
!ai !are valoare activitatii pe care o desfasoara cu!paratorii profesionali% Solicita o (a!a lar(a de
ailitati si e0perienta in do!eniu+ precu! si o perioada !are de ti!p pentru (asirea si co!pararea
ofertelor de la !ai !ulti furnizori% Auto!atizarea acestor sarcini le per!ite cu!paratorilor sa
consu!e !ai !ult ti!p si ener(ie pentru activitati strate(ice%
Modul de aprovizionare: relaiile cu furnizorii in cadrul Laor!ed "rup
MT# FR An Supli!entar
$.