Sunteți pe pagina 1din 18

Anexa 1

FORMULAR DE FINANARE
A. Date privind ONGT/ONGS
Denumire : Media EDU
Adres sediu:
Strada: Dr. Ioan Muresan Nr. 46 Bl. Sc. Ap.1
!ude"#Sector: $imis %ocalitate: $imisoara &od: '()*
Numr total mem+ri # numr tineri cu ,-rsta cuprins .ntre14 /i ') de ani:
1)
Scop :
Scopul Asociaiei este de a susine proiecte i o+iecti,e educaionale0 sociale0 ci,ice0 umanitare i culturale
precum i de a se implica acti, .n educaia i de1,oltarea tinerilor 2 inclusi, a studenilor i ele,ilor0 prin
spri3inirea acestora i o4erirea de oportuniti de de1,oltare personal i pro4esional
Banca#Sucursala: $5ANSI%6ANIA # &omplex Studentesc $imisoara
&ont 7lei8: 59)6 B$5% '6 1*) :(61 ;<<
&od =iscal: '1)*4)
$ele4on: ()1))(4;4 =ax:
E2mail: contact>media2edu.ro ?e+: @@@.media2edu.ro
Altele:
EcAipa de conducere 7nume#4unc"ie#adres8
Andrei MiAai &rciun Bresedinte Str. Dr. Ioan Muresan0 Nr. 460 ap. 1
Iulia Alexandra Bascaru 6icepresedinte Str. 9Clin1ilor0 nr. 1*0 Sc. D0 ap. 4
=lorentina $ri4 6icepresedinte Str. Dr. Ioan Muresan0 nr. 460 et. *0 ap. 1
5esponsa+il proiect de tineret # studen"esc
Andrei M. &raciun
Experien"a 9NDS#9ND$ /i a partenerilor:
Experien"a rele,ant a 9ND$#9NDS pentru
domeniul proiectului
Media EDU exist ca Crup in4ormal .nc de la
.nceputul anului *10 c-nd a 4ost implicat acti,
.n coordonarea i derularea unui alt proiect
4inan at de M$S la ,remea respecti, E Dala
Bro4esorului BoloCna0 unde am coordonat o
ecAip de peste 1 de peroane din 1) centre
uni,ersitare. Din *10 odat cu .ncAeierea cu
succes a proiectului men ionat0 Crupul in4ormal
1
Numr de .nreCistrare : FF din : F.#.F#F....
7se completea1 de ctre 4inan"ator8
s2a implicat constant .n spri3inirea orCani1a iilor
i mani4estrilor culturale # pro4esionale
sus inute de orCani1a iile studen e ti din
$imi oara0 4iind implicate mai ales .n partea de
imaCine i consultan de specialitate pe
manaCementul proiectelor. 5epre1entan ii
Media EDU s2au implicat constant .n acti,it ile
culturale des4 urate i .n cadrul &asei
$ineretului $imi oara0 .n +ene4iciul studen ilor
din ,estul rii.
$ipurile de acti,it i .n care Media EDU a 4ost
implicat:
2 &ulturale0 alturi de %iCa Studen ilor din
=acultatea de Mecanic0 Medical
EnCineerinC Association0 &on,en ia
9rCani1a iilor Studen e ti din
BoliteAnic0 =unda ia !ude ean pentru
$ineret $imi
2 Umanitare0 alturi de Medical
EnCineerinC Association respecti, UB$
i U6$
2 Academice0 alturi de o parte din
orCani1a iile studen e ti din UB$
2 $raininC i 4ormare0 alturi de
9rCani1a ia pentru Educa ia Nou
Experien"a rele,ant a partenerului# partenerilor
pentru domeniul proiectului
9SU$ E orCani1ea1 de ** de ani unul dintre
cele mai importante 4esti,aluri studen e ti din
Europa 2 Student4est
%iCaA& E orCani1ea1 de 1) ani una dintre cele
mai importante mani4estri dedicate studen ilor
din .ntreaCa lume E IS?in$
%S=M$ E orCani1ea1 de *4 de ani mani4estri
culturale0 sporti,e i pro4esionale pentru
studen i.
B. Date privind proiectul de tineret/studenesc
INFORMAII GNRA!
*
". Titlul proiectului Festivalul artelor studen e ti Ti#i oara
$. Tip %roiect
(se va completa:
a) pentru Concursul naional de proiecte de
tineret/ studeneti n conformitate cu
prevederile Anexei C;
b) pentru Concursurile locale de proiecte de
tineret n conformitate cu prevederile
Anexei D)
%entru concursul na ional de proiecte
studen e ti
&. 'aloarea total( a proiectului
(se va completa n cifre)
)).*+,
-. 'aloarea solicitat( de la MTS/
D.ST/ DSTMB
(se va completa n cifre)
-).$),
). !ocul de des/(0urare
(se vor enumera localitile unde se
desfoar proiectul )
Ti#ioara
1. %rioritatea 2n care se 2ncadrea3(
proiectul
BroCram pentru de1,oltarea i di,ersi4icarea
o4ertei de ser,icii i
proCrame pentru tineri0 .n special studeni0
denumit .n continuare
B4.
D4RATA %ROI5T4!4I
6. %erioada de derulare a
proiectului
(se va precia i numrul de ile)
1).;21).11.*1' 76 1ile8
+. Nu#(rul de
participani/7ene/iciari
(se va exprima n cifre)
Minim ( +ene4iciari direc i0
aproximati,1. indirec i
DS5RIRA %ROI5T4!4I D TINRT/ ST4DNS58
*. O7iectivul 9eneral al proiectului
(!reciai obiectivul "eneral al proiectului#
specific$nd modul n care proiectul va
"enera un efect poitiv pe termen lun")
Broiectul . i propune s orCani1e1e un
4esti,al de mani4estri culturale orCani1ate cu
i .n +ene4iciul studen ilor. $oate
mani4estrile ,or 4i orCani1ate de ctre
studen i cu +ene4iciari direc i E studen ii.
Bromo,area .n cadrul acestui 4esti,al a
trupelor i arti tilor tineri0 studen i0 ,a a3uta
la 4ormarea unei mi cri culturale dinamice0
care nu . i propune doar s promo,e1e
arti tii existen i ci0 pe termen mediu i lunC0
s .nceap s 4orme1e arti ti i s .ncura3e1e
'
implicarea lor .n mani4estri culturale
pu+lice.
",. O7iectivele Speci/ice ale
proiectului.
(Descriei obiectivele
specifice/operaionale# care s arate clar
beneficiul/beneficiile pentru
"rupul/"rupurile int# care deriv din
implementarea proiectului )%
91: Or9ani3area unor concerte pentru
studen i: cu arti ti din r;ndul acestora .
Acest o+iecti, este menit s .ncura3e1e
talentele din r-ndul studen ilor s ias din
anonimat i s contri+uie la de1,oltarea
patrimoniului cultural studen esc.
9*: Or9ani3area unor de37ateri i #ese
rotunde cu repre3entan ii or9ani3a iilor
studen e ti care i#ple#entea3( proiecte
culturale 2n vestul (rii. Gn ,estul rii0
orCani1a iile studen e ti sunt un pol acti, .n
mediul cultural0 iar prin aceste de1+ateri ne
propunem s creem o plat4orm acti, de
scAim+ de experien .n orCani1area
acti,it ilor culturale.
9': 5onturarea unui 9rup de advocac<
#enit s( pro#ove3e or9ani3area i
des/( urarea de #ani/est(ri culturale
pu7lice 2n r;ndul studen ilor . De i se
orCani1ea1 acti,it i culturale0 deseori
orCani1a iile0 asocia iile i Crupurile
in4ormale de studen i nu reu esc s
promo,e1e .n r-ndul actorilor cAeie aceste
ini iati,e0 lupt-nd an de an pentru 4onduri .n
,ederea continurii proiectelor. &rearea
acestui Crup de ad,ocacH ,a conduce la
conturarea unei strateCii pe termen mediu ce
,a a3uta .n mod concret orCani1atorii
e,enimentelor s . i duc la +un s4-r it cu
succes proiectele culturale.
"". Indicatorii proiectului
Indicatori sta+ili"i
pe o+iecti,
Denumire
indicator
Standard 7msura
care tre+uie atins8
Indicatori calitati,i &re terea
interesului pe care
studen ii .l acord
mani4estrilor
culturale
I1)J
Bromo,area unor
trupe # arti ti
Minim )
4
necunoscu i
pu+licului larC
&re terea
capacit ii
orCani1a iilor
studen e ti de a
reali1a proiecte
culturale strateCice
I *J
Indicatori
cantitati,i
Barticipan i la
concerte
Barticipan i la
@orKsAop2uri
Un Crup de lo++H
proiecte culturale
Minim (
Minim L
Minim 1) persoane
Indicatori
4inanciari
&ost # participant M1 59N
"$. Activitatile proiectului
(&pecificai i descriei sintetic i cronolo"ic
activitile i sub'activitile proiectului
propus de dumneavoastr)%
A" = Reali3area conceptului de pro#ovare a
eveni#entului
A1.1 2 5eali1area unei strateCii de promo,are
adec,ate pentru a a3unCe c-t mai aproape de
+ene4iciarii acti,it ilor
A1.* E Identi4icarea continu de parteneri i
4inan atori pentru acti,it ile propuse
A1.' E reali1area materialelor de promo,are i
distri+uirea lor constant
A$ = valuarea necesarului de voluntari i
or9ani3area unei ca#panii speci/ice de
recrutare
Gntruc-t ,or+im de acti,it i culturale0 ,om
recruta ,oluntari pentru 4iecare acti,itate
speci4ic0 dintre oamenii cu experien pe care2i
pot aduce partenerii0 respecti, dintre studen ii
interesa i de orCani1area strateCic a unor ast4el
de e,enimente.
De asemenea campania de recrutare ,a ,i1a i
castinC pentru trupe studen e ti i nu numai0 .n
,ederea preCtirii concertelor.
A& = Des/( urarea >or?s@opAului " BCS"D
Gn cadrul ?S10 ,om orCani1a o mas rotund la
care ,or participa oameni cu experien din
r-ndul partenerilor men iona i0 .n ,ederea
preCtirii concertelor.
A- = 5oncert "
6a renuni cel pu in * trupe care ,or c-nta acela i
Cen de mu1ic.
)
A) = 5oncert $
6a renuni cel pu in * trupe care ,or c-nta acela i
Cen de mu1ic.
A1 = Des/( urarea >or?s@opAului $ BCS$D
6om anali1a acti,it ile des4 urate p-n la
momentul ?S*0 corel-nd a teptrile
orCani1atorilor i a partenerilor cu ceea ce s2a
.nt-mplat i ,om pune toate aceste experien e
.ntr2un 3urnal de proiect.
A6 = 5oncert &
6a renuni cel pu in * trupe care ,or c-nta acela i
Cen de mu1ic.
A+ = 5oncert -
6a renuni cel pu in * trupe care ,or c-nta acela i
Cen de mu1ic.
A* = 5oncert )
6a renuni cel pu in * trupe care ,or c-nta acela i
Cen de mu1ic.
A", = Des/( urarea >or?s@opAului &
6or participa at-t ,oluntarii proiectului c-t i
repre1entan i ai orCani1a iilor studen e ti cu
acti,itate .n s4era cultural pentru studen i0 .n
,ederea preCtirii unor materiale de +une
practici.
A"" = 5oncert 1
6a renuni cel pu in * trupe.
A"$ = 5oncert 6
6a renuni cel pu in ' trupe.
A"& = valuare 9eneral( proiect
6om orCani1a cel pu in o .nt-lnire cu +ene4iciari
direc i0 ,oluntari implica i .n proiect dar i
repre1entan i ai orCani1a iilor interesate0 pentru a
reali1a materialele de +un practic ce ,or 4i
.mprt ite at-t partenerilor c-t i oricrui
entitate # persoan interesat.
A"- = Reali3area unui plan de /ollo>up
Gn urma e,alurilor i a recomandrilor0 ,om
preCti urmtoarea edi ie a e,enimentului.
A") = Reali3area deconturilor i a rapoartelor
de activitate pentru /inan atori i parteneri
"&. Re3ultate anticipate
(Descriei# cuantificai i enumerai
reultatele anticipate ale proiectului%
(eultatele proiectului trebuie s repreinte
&el pu in ) de studen i ,or 4i implica i .n
orCani1area acti,it ilor. $rupele studen e ti
,or a,ea acces la o scen dotat i utilat
6
mbuntiri/beneficii reale care determin n
mod direct realiarea obiectivelor
proiectului% Corelai reultatele cu activitile
i obiectivele specifice ale proiectului)
pentru a sus ine concerte i totodat pentru a2
i promo,a acti,itatea cultural.
De1+aterile sus inute .n cadrul @orKsAop2
urilor ,or contri+ui .n mod real la scAim+ul
de +une practici .n orCani1area de mani4estri
culturale. Ast4el0 participan ii ,or a,ea oca1ia
s transpun experien a acestui proiect0 cu
exemplele de +un practic .n mani4estrile
proprii i ,or putea contri+ui .n mod concret
i direct la ela+orarea unui CAid de +une
practici .n acest sens.
&el pu in 1 trupe # arti ti din r-ndul
studen ilor ,or a,ea oca1ia de a se promo,a
i de a2 i .mprt i talentul0 pe o scen
ade,rat.
Gn urma acestui proiect0 Crupul de ad,ocacH
creat ,a de,eni un pol de spri3in pentru
ini iati,ele culturale i totodat o resurs
pentru studen ii interesa i de mani4estrile
culturale.
"-. Grup int( 0i conteEt
(Descriei i explicai relevana proiectului
fa de politicile i strate"iile europene i
naionale relevante pentru domeniul
proiectului% Descriei "rupul int i definii
clar nevoile "rupului/"rupurilor int prin
furniarea de date cantitative i calitative%)
Gnc de la mi3locul anilor NL0 &onsiliul
Europei a 4ost implicat .n mod constant .ntr2
un proCram de cercetare re4eritor la e,aluarea
politicilor culturale na ionale. Gn urma acelor
demersuri0 la ni,el european au 4ost pornite o
serie de strateCii menite s aduc mediul
cultural mai aproape de con tiin a pu+lic.
&u 4iecare ciclu +uCetar0 in,esti iile .n
cultur i arti ti au str-ns +uCete tot mai
semni4icati,e i o amploare ridicat .n r-ndul
rilor de1,oltate. Gn acest context0 .n
strateCia *14 E **0 +uCetul pentru cultur
,a cre te cu '(J0 con4orm datelor o4iciale
pre1entate .n cadrul con4erin ei &ulture in
Motion *1*. Ast4el0 lrCirea pu+licului este
un o+iecti, cAeie al proiectelor spri3inite prin
4ondul european de &ultur i Media. Bractic
la ni,el european0 au 4ost sporite e4orturile
pentru a suscita interesul pu+licului 4a de
cultur. Atitudinea .ncura3at este ast4el de a2i
(
a3uta pe arti ti s a3unC la pu+lic0 s2 i
e,alue1e i s2 i di,ersi4ice rela ia cu
pu+licul.
=iind con tien i de 4aptul c elita emerCent
a 5om-niei st .n principal .n r-ndul
studen ilor0 credem cu trie .n necesitatea
promo,rii ini iati,elor culturale destinate
acestora.
Gn $imi oara0 dintr2o popula ie de
aproximati, '). de locuitori0 con4orm
statisticilor o4iciale sunt .n 3ur de ). de
studen i. Aproximati, 1*. locuiesc .n
prea3ma campusului studen esc0 plin cu
localuri .n care doar cultura comercial este
promo,at. Brin intermediul =esti,alului
Artelor Studen e ti0 ne propunem s le
descAidem at-t studen ilor arti ti c-t i
pu+licului larC studen esc0 oportunitatea de a
se cunoa te i a interac iona.
"). Metodolo9ia de i#ple#entare
!reentai modul n care vei implementa
activitile propuse pentru realiarea
obiectivelor# precum i modul n care vor fi
or"aniate resursele disponibile n vederea
obinerii reultatelor asumate% Descriei
cum vor fi implementate activitile
proiectului# precum i modul n care se va
asi"ura monitoriarea implementrii
proiectului
Dup o plani4icare atent0 ecAipa de
implementare a proiectului ,a a,ea sarcina de
a sta+ili metode clare prin intermediul crora
proiectul s poat 4i demarat. Ast4el0 ,om
uni4ormi1a ideea proiectului la ni,elul
ecAipei de coordonare0 urm-nd ca apoi s
sta+ilim modul .n care se ,or urmri
o+iecti,ele propuse.
Gn urma plani4icrii0 se ,a trece la recrutarea
arti tilor i dac ,a 4i ca1ul0 la recrutarea mai
multor ,oluntari pentru implementarea
proiectului.
Bartenerii se ,or implica direct .n
des4 urarea procesului de identi4icare a
arti tilor0 ,or contri+ui la promo,area
etapelor proiectului .n r-ndul studen ilor i
,or spri3ini loCistic orCani1atorul.
Broiectul ,a 4i .n mod constant monitori1at0
pentru a se asiCura des4 urarea con4orm
strateCiei de implementare. =iecare acti,itate
,a 4i atent consemnat .n 3urnalul de proiect
L
iar 4iecare etap important ,a 4i consemnat
de o anali1 de tip S?9$. Ast4el ne asiCurm
c .n edi iile urmtoare proiectul +ene4icia1
de experien i poate 4i cu u urin
.m+unt it.
Gn ca1ul .n care se ,a resim ii .n r-ndul
,oluntarilor o ne,oie de completare a
a+ilit ilor necesare des4 urrii cu succes a
proiectului0 partenerii ,or sus ine treninC2uri
i sesiuni de lucru pentru a asiCura
de1,oltarea # culti,area acestor a+ilit i.
Gnt-lnirile de lucru se ,or des4 ura 4a .n
4a 0 .n loca iile puse la dispo1i ie at-t de
Media EDU c-t i de partenerii proiectului.
Bentru o monitori1are atent i calitati, a
proiectului0 alturi de manaCerul de proiect
,a exista i o persoan cu experien care ,a
a,ea ca responsa+ilitate o+ser,area i
consemnarea modului .n care proiectul
a,ansea1.
"1. .usti/icarea necesit(ii
i#ple#ent(rii proiectului
)xplicai necesitatea proiectului i relevana
acestuia fa de nevoile specifice ale
"rupului/"rupurilor int% De asemenea
indicai i s descriei valoarea adu"at a
proiectului# demonstrai clar c nevoile
"rupului/"rupurilor int nu sunt abordate
n cadrul activitilor existente sau c nu
exist activiti pentru abordarea
corespuntoare a nevoilor definite
&ultura a3ut la construirea unei comunit i
ci,ice. Arti tii studen i0 nu au .n Ceneral
resurse 4inanciare i de Kno@2Ao@ pentru a
a3unCe la un pu+lic mai numeros. Gn Ceneral
se limitea1 la cercurile proprii0 de cele mai
multe ori din lipsa 4ondurilor sau a
persoanelor experimentate care s le spri3ine
ini iati,ele. Media EDU crede cu trie c este
ne,oie de acti,it i culturale inteCratoare0
care s2i aduc .n prim2plan at-t pe arti ti c-t
i pu+licul int0 d-ndu2le ast4el ansa unei
rampe de lansare i contur-nd .n acest
proces0 pilonii unei societ i culturale
semni4icati,e. Gn $imi oara0 exist prea
pu ine oportunit i pentru arti tii nelansa i.
Ma3oritatea acestor oportunit i se leaC tot
de mani4estrile coordonate de ctre
orCani1a iile studen e ti0 de cele mai multe
ori limit-ndu2se la o 4acultate sau un Crup
int cu care orCani1a iile se identi4ic sau pe
;
care2l repre1int. Media EDU . i propune s
sparC aceast +arier0 cola+or-nd cu
parteneri din medii di4erite pentru a crea
proiecte culturale semni4icati,e pentru
studen i. Bro4it-nd ast4el de 4aptul c exist o
1on concentrat de studen i .n $imi oara E
&ampusul Studen esc0 care .n pre1ent nu le
o4er arti tilor necunoscu i pu+licului larC
oportunitatea de a per4orma0 promotorii
acestui proiect ,or pune +a1ele unui model de
comunitate cultural0 destinat celor
aproximati, ). de studen i din
$imi oara0 a,-nd un contact direct cu mai
+ine de 1. dintre ace tia0 2 care locuiesc
.n campusul studen esc.
Blec-nd de la inteCrarea proiectului0
implementarea i acti,it ile de monitori1are
permanent0 exemplele de +un2practic i
experien a ,or 4i de un real 4olos pentru
orCani1a iile din ar care ,or dori s replice
acest Cen de proiecte.
"6. 5ontri7uia proprie
Descriei clar resursele de care beneficia
*+,-'ul/*+,&'ul i explicai cum vor fi
folosite n cadrul proiectului%
&ea mai important resurs de care
orCani1a ia dispune sunt anii de experien .n
orCani1area de proiecte pentru studen i a
mem+rilor si. Bordul de conducere al
orCani1a iei are 1 ani de experien .n
implementarea de proiecte locale # na ionale
i europene. Din punct de ,edere loCistic0
orCani1a ia dispune de 4lipcAart2uri0 marKere0
ecrane de proiec ie0 imprimant0 calculator i
laptop0 necesare pentru reali1area
materialelor. 9 alt resurs rele,ant pentru
proiectul de 4a o repre1int partenerii ce ,or
participa cu spri3in loCistic i cu ,oluntari.
$oate cAeltuielile0 ecAipamentele i ser,iciile
de comunica ie ,or 4i suportate de ctre
orCani1atori. Bentru documentarea 4oto a
e,enimentelor0 ,or 4i utili1ate ecAipamentele
4oto pro4esionale existente .n cadrul
orCani1a iei.
1
Bentru des4 urarea proiectului0 orCani1atorii
,or pune la dispo1i ia ,oluntarilor
ecAipamente de proiec ie0 laptop i alte ast4el
de tool2uri0 pentru a asiCura un climat de
e4icien .n preCtirea acti,it ilor.
%icen ele de so4t necesare procesrii de texte0
4oi de calcul0 diapo1iti,e0 imaCini i ,ideo
,or 4i acAi1i ionate de ctre orCani1a ie.
De asemenea0 spa iile de lucru pentru
,oluntari0 ,or 4i puse la dispo1i ie de ctre
orCani1atori i parteneri. &Aeltuielile leCate
de moderarea aterlierelor ,or 4i suportate de
ctre orCani1atori.
"+. Resurse care ur#ea3( a /i
ac@i3iionate
Descriei clar resursele de care avei
neveoie i sunt prevute n bu"et%
.ustificai oportunitatea ac/iiiontrii
acestor resurse explic$nd pentru ce anume
v vor fi necesare%
Resurse de 7irotic( i papet(rie8 necesare
pentru a asiCura suport pentru edin ele de
lucru0 respecti, atelierele proiectului
c@ipa#ente8 ,or 4i acAi1i ionate o camer
,ideo I accesorii pentru documentarea ,ideo
a .ntreCului proiect. De asemenea ,or 4i
acAi1i ionate o serie de accesorii pentru a
e4icienti1a procesul de .nreCistrare 4oto al
e,enimentului.
5@eltuieli de pro#ovare i vi3i7ilitate E
necesare pentru a a,ea un impact e4icient .n
r-ndul pu+licului int. 6or 4i reali1ate a4i e0
sticKere0 materiale personali1ate0 +annere0
tricouri i alte elemente promo ionale
tiprite.
Servicii de 2nc@iriere sal(/s(li0 necesare
pentru des4 urarea concertelor.
Servicii de 2nc@iriere ec@ipa#ente audio /
lu#ini0 necesare pentru des4 urarea
concertelor.
Ac@i3i ionarea de servicii de @ostin9 i
de3voltare plat/or#( >e7. 6a 4i reali1at o
plat4om suport ce ,a permite comunit ii s
interac ione1e.
Servicii de pre3entare i /acilitare procese .
Bentru a putea a,ea impactul scontat0 ne
propunem ca at-t partea de concerte c-t i
11
4acilitarea de1+aterilor s 4ie orCani1at i
moderat de persoane cu experien rele,ant
.n acest sens.
"*. Mana9e#entul proiectului
Descriei ec/ipa de mana"ement a
proiectului% &pecificai# cerinele minime
"enerale i specifice privind experiena
profesional pentru ec/ipa de mana"ement
(fr a fi menionate datele personale de
identificare ale acestora)%
Definii clar responsabilitile pentru
mana"ementul i implementarea proiectului
i descriei aspectele / activitile oriontale
privind implementarea proiectului:
coordonarea "eneral a proiectului#
informarea i publicitatea proiectului 0 ex%
activiti aferente lansrii i diseminrii
reultatelor proiectului
c@ipa de #ana9e#ent al proiectului
2 experien rele,ant .n coordonarea de
acti,it i pentru i .n spri3inul studen ilor
2 experien rele,ant .n acti,it i culturale la
ni,el local0 reCional0 na ional i interna ional
2 experien .n scriere de proiecte de
4inan are
2 experien .n Cestionarea 4ondurilor din
surse pu+lice de 4inan are
2 experien rele,ant .n rela ionarea cu
arti tii
2 capacitate de coordonare .n sensul
o+iecti,elor Cenerale i speci4ice0 respect-nd
acti,it ile propuse con4orm calendarului
sta+ilit
2 ,a asiCura .ndeplinirea o+iecti,elor i
reali1area acti,it ilor la parametrii calitati,i
superiori
2 ,a monitori1a indicatorii de proces i
re1ultate pe parcursul .ntreCului proiect iar
in4orma iile re1ultate ,or 4i pu+licate .n
3urnalul de proiect
2 ,a in4orma partenerii .n 4iecare etap a
proiectului .n timpul cel mai scurt posi+il .n
leCtur cu atri+u iile i rolul lor .n proiect
Responsa7il %R
2 acti,it i a4erente lansrii proiectului
precum i a diseminrii re1ultatelor o+ inute
2 atri+u ii directe .n rela ia cu presa0 ,a
comunica stadiul de implementare al
proiectului dup 4iecare etap important.
2 in4ormarea partenerilor .n leCtur cu
proCresul .nreCistrat
2 asiCur ,i1i+ilitatea partenerilor .n
con4ormitate cu anCa3amentele semnate
Responsa7il Media
2 Cestionea1 ecAipa 4otoO,ideo
1*
2 coordonea1 reali1area documentrii 4oto #
,ideo a acti,it ilor
2 coordonea1 reali1area 4ilmului de
promo,are a proiectului
2 coordonea1 4ilmarea i reali1area unui
documentar 4oto # ,ideo ce ,a sumari1a
des4 urarea proiectului
Responsa7il iT
2 coordonare reali1are site
2 mentenan a site2ului
Secretariat
2 monitori1ea1 indicatorii de proces i
re1ultatele pe durata .ntreCului proiect
2 asiCur .n mod transparent pe toat durata
proiectului accesul la in4orma ii leCate de
etapele parcurse
2 ,a monitori1a coordonarea proiectului pe
suport electronic i prin intermediul altor
mi3loace de comunicare rele,ante
2 men ine leCtura cu partenerii i de
asemenea cu actorii implica i .n cadrul
proiectului
2 asiCur respectarea termenilor i condi iilor
asumate .n contracte
RF4!TAT
$,. I#pactul asupra 9rupului
int(.
&e va preenta cum va imbunatati proiectul
situatia "rupurilor tinta# ce sc/imbari va
aduce in randul acestora% De preferat vor fi
folosite cifre si procente pentru masurarea
impactului%
- 6or 4i implica i cel pu in ) de
studen i .n procesul de implementare al
proiectului. Dintre ace tia0 minim *J ,or
4i studen i care nu au mai participat la
orCani1area de ast4el de acti,it i.
- Bromo,area unui curent de promo,are
a studen ilor arti ti0 .ntr2un spa iu .n care
locuiesc aproximati, 1. de studen i E
&omplexul Studen esc $imi oara
- &re terea interesului studen ilor
pentru mani4estrile culturale cu cel pu in
1)J
- &onturarea unei comunit i de
promo,are a e,enimentelor culturale
1'
destinate studen ilor
- &re terea cu cel pu in 1J a Cradului
de cola+orare acti, .ntre orCani1a iile i
Crupurile de ini iati, care implementea1
proiecte pentru studen i
$". /ecte #ultiplicatoare
&e descriu posibile efecte multiplicatoare #
in forma ima"inata de dumneavoastr
2 9rCani1area celor ( concerte ,a duce .n
mod siCur la cre terea interesului pe care
studen ii .l acord arti tilor de l-nC ei.
Ast4el se ,a crea un im+old de .ncura3are a
coleCilor # prietenilor cu .nclina ii .n s4era
cultural pentru a se mani4esta .n spa iul
pu+lic. De cealalt parte0 arti tii 4r
posi+ilit i materiale semni4icati,e0 ,or a,ea
oca1ia de a se promo,a i de a contri+ui la
reali1area acestui proiect. Ast4el0 ei de,in i o
surs important de 4eed+acK i msuri de
.m+unt ire a proiectelor de acest Cen.
2 De1+aterile pe orCani1area mani4estrilor
culturale ,or 4i un mi3loc de .mprt ire a
experien ei i exemplelor de +une practici0
calitatea proiectelor de acest tip cresc-nd .n
,iitor.
2 Drupul de ad,ocacH ,a 4i un pol de
experien i o resurs important de
experien pentru ast4el de ini iati,e.
2 Estimm cre terea consumului de proiecte
culturale cu cel pu in 1J .n r-ndul
pu+licului int ,i1at direct 7M1. de
studen i din campus8
$$. Sustena7ilitatea proiectului
Descriei clar modul n care este asi"urat
o posibil continuare a proiectului%
indicai sursa ulterioar de finanare
(fonduri proprii# fonduri externe# pentru
realiarea proiectului nu este necesar o
alt finanare)
Bro4it-nd de experien a i disponi+ilitatea de
cola+orare a partenerilor0 ,om creiona un
model de +une practici .n conturarea
proiectelor culturale destinate unui Crup int.
Bentru edi iile urmtoare ne +a1m pe
4inan ri din mediul pri,at dar i din
proCrame de 4inan are o4erite de autorit ile
din 5om-nia0 respecti, la ni,el european.
9dat cu de4inirea Crupului de ad,ocacH0 ne
,om concentra pe extinderea comunit ii la
14
ni,el reCional i cAiar na ional0 ca model de
+un practic pentru cola+orare .n cadrul
proiectelor culturale.
$&. 9alitate de 0anse
)xplicai cum anume in proiect vei asi"ura
e"alitatea de anse i de "en pentru "rupul
int
ECalitatea de anse precum i eCalitatea de Cen se
,or asiCura at-t .n cadrul proiectului0 prin
ecAili+rul de Cen .n 4ormarea ecAipei de proiect
c-t i .n cadrul Crupurilor int care ,or participa
la proiect. 5e1ultatele acestuia ,or ,i1a printre
altele de1,oltarea ecAitii ca principiu al creterii
numrului de proiecte culturale orCani1ate
de#pentru studeni c-t i a calitii acestora.
Gn implementarea proiectului ,or 4i luate .n
considerare toate politicile i practicile prin care
s nu se reali1e1e nicio deose+ire0 excludere0
restricie sau pre4erin0 pe +a1a de: ras0
naionalitate0 etnie0 lim+a0 reliCie0 cateCorie
social0 con,inCeri0 sex0 orientare sexual0 ,-rsta0
Aandicap0 +oal cronic necontaCioasa0 in4ectare
PI60 apartenen la o cateCorie de4a,ori1at0
precum i orice alt criteriu care are ca scop sau
e4ect restr-nCerea0 .nlturarea recunoaterii0
4olosirii sau exercitrii0 .n condiii de eCalitate0 a
drepturilor omului i a li+ertilor 4undamentale
sau a drepturilor recunoscute de leCe0 .n
domeniul politic0 economic0 social i cultural sau
.n orice alte domenii ale ,ieii pu+lice.
$-. 5o#ple#entaritatea cu alte
strate9ii/pro9ra#e/proiecte
1ndicai i descriei strate"iile/pro"ramele
complementare cu proiectul dumneavoastr
i demonstrai clar conformitatea cu
acestea; indicai le"tura proiectului
dumneavoastr cu alte proiecte n curs de
desfurare sau planificate; preciai leciile
nvate din experien i modalitatea n
care au fost evaluate i incluse n strate"ia
proiectului
Broiectul de 4a are la +a1 trei direcii de
prioriti pu+lice:
2 msurile i prioritile identi4icate i propuse
spre 4inanare de &omisia European .n strateCia
*142**
2 strateCia cultural a &onsiliului !udeean $imi
2 strateCia cultural a Batrimoniului &ultural
Naional
Ast4el0 orCani1atorii sunt contieni de 4aptul c
rolul 9ND2urilor .n creionarea i de1,oltarea de
proiecte care s duc la .m+oCireaa
patrimoniului cultural naional # reCional este
unul 4oarte important. Gn acest sens0 .i propun s
de1,olte o comunitate strateCic de ado,acH0
menit s ,in .n spri3inul entitilor 4ormale 7a
instituiilor0 9ND2urilor0 companiilor8 dar i
1)
in4ormale 7Crupuri de iniiati,8 dornice s
contri+uie la de1,oltarea de acti,iti culturale.
%u-nd .n seam aceste prioriti0 orCani1atorii
=esti,alului Artelor Studeneti $imioara .i
propun s com+ine experiena pentru a orCani1a
acest proiect iar apoi .n conturarea unor
propuneri de politici pu+lice locale # reCionale .n
,ederea promo,rii mani4estrilor culturale0 prin
intermediul Crupului de lo++H.
$). Alte in/or#aii relevante
Aici completai alte informaii pe care le
considerai relevante pentru proiectul
dumneavoastr ns nu sunt mentionate n
rubricile de mai sus
$1. GRAFI54! A5TI'ITGI!OR %ROI5T4!4I
Exprimare grafica a activitatilor proiectului. Enumerati activitile si haurai perioada de
desfurare
A" = Reali3area conceptului de pro#ovare a eveni#entului
A1.1 2 5eali1area unei strateCii de promo,are adec,ate pentru a a3unCe c-t mai aproape de +ene4iciarii
acti,it ilor
A1.* E Identi4icarea continu de parteneri i 4inan atori pentru acti,it ile propuse
A1.' E reali1area materialelor de promo,are i distri+uirea lor constant
A$ = valuarea necesarului de voluntari i or9ani3area unei ca#panii speci/ice de recrutare
A& = Des/( urarea >or?s@opAului " BCS"D
A- = 5oncert "
A) = 5oncert $
A1 = Des/( urarea >or?s@opAului $ BCS$D
A6 = 5oncert &
A+ = 5oncert -
A* = 5oncert )
A", = Des/( urarea >or?s@opAului &
A"" = 5oncert 1
A"$ = 5oncert 6
A"& = valuare 9eneral( proiect
A"- = Reali3area unui plan de /ollo>Aup
16
A") = Reali3area deconturilor i a rapoartelor de activitate pentru /inan atori i parteneri

Qilele proiectului
1)2'.;.*1' 7septem+rie8
Nr
acti,
itate
Nume
acti,itate#su+
acti,itate
" $ & - ) 1 6 + *
"
,
"
"
"
$
"
&
"
-
"
)
"
1
"
6
"
+
"
*
$
,
$
"
$
$
$
&
$
-
$
)
$
1
$
6
$
+
$
*
&
,
&
"
A1
A1.1
A1.*
A1.'
A*
Qilele Broiectului: 12'1.1.*1' 7octom+rie8
A*
A'
A4 &oncert 1
A) &oncert *
A6 ?S *
A( &oncert '
AL &oncert 4
A; &oncert )
A1 ?S '
Qilele Broiectului 121).11.*1' 7noiem+rie8
A11 &oncert 6
A1* &oncert (
A1'
E,aluare
Ceneral
A14 Blan 4ollo@2up
A1) Deconturi
$6. Bu9et 7totalitatea ne,oilor /i disponi+ilit"ilor 4inanciare0 o plani4icare 4inanciar8
Nr.
&rt
&ateCorie de
cAeltuieli
R
unit
"i
&ost
unitar
Nr.
persoane
&ost
$otal
lei
&ontri+u"ie
9ND$#
9NDS
lei
Alte
contri+u"ii
lei
&ontri+u"ie
M$S#D!S$#
DS$MBS
lei
1 * ' 4 ) 6 ( L
Birotic( i
papet(rie

* $op A4 1 1) 1) 1)
' $op A' * 4 L L
4
P-rtie
special
) 04 * *
c@ipa#ente
6
&amer ,ideo
I accesorii
1 ( ( (
Bromo,are
L A4i e 1 10) 1) 1)
; SticKere A6 1) ' 4) 4)
1 $ricouri 1) *) '() '()
11 Bannere ) 4 * *
1*
Materiale
inscriptionate
) ) *) *)
Ser,icii
1(
1'
Ser,icii
.ncAiriere sli
( 1) ( 1) 1)
14
Ser,icii
.ncAiriere
ecAipamente
audio#,ideo
( ) ') ')
1)
Ser,icii
de1,oltare
plat4orma @e+
1 4) 4) 4)
16
Ser,icii
concepte
Cra4ice
* 1 * *
1(
5eali1are
documentare
,ideo
1 * * *
1L !urnal 4oto ( 4 *L *L
1;
9norariu
4acilitatori
6 ) ' '
*
9norariu
pre1entator
( ) ') ')
*1
&o44e +reaK2
uri
) ) 1 *) *)
$9$A% ));L (L *;' 4)*)
Not:
&oloana 6I ( T minimum 1J
&oloana L 2 cu respectarea PD *);# *6 cu modi4icrile /i completrile ulterioare0 pri,ind normele de cAeltuieli
pentru reali1area proCramelor .n domeniul tineretului /i a altor pre,ederi leCale .n ,iCoare .
5. Declaraie
Declar pe propria2mi rspundere0 cunosc-nd dispo1itiile articolului *;* &od penal cu
pri,ire la 4alsul .n declara"ii0 c toate in4orma"iile din acest 4ormular de 4inan"are /i toate
celelalte in4orma"ii ata/ate acestuia sunt .n con4ormitate cu realitatea.
5esponsa+il proiect de tineret:
Numele /i prenumele: Andrei MiAai &rciun
Semntura: FFFFFFFFFFFFFFF........
Utampila:
Data: 1L.).*1'
1L