Sunteți pe pagina 1din 4

Bazele tehnologiei tricoturilor – Lucrări de laborator

Conf.dr.ing. Mariana Ursache

LUCRAREA 3 M.C.T. CU DIAMETRU MIC PENTRU CIORAPI

Obiectivele lucrării:

1.Stabilirea elementelor generale privind MCT pt.ciorapi; 2.Analiza MFO

2.1. Reprezentarea poziţiei relative şi analiza mişcărilor OFO;

2.2. Construcţia sistemului de tricotare (maşini cu un cilindru)

1. ELEMENTE GENERALE

1.1. Destinaţie, materie primă prelucrată

Destinaţie: ciorapi pt. copii, adulţi Materia primă: fire de bbc sau tip bbc, lână sau tip lână, fire chimice filamentare de PA- (normale sau texturate), fire în amestec, fire elastomere.

1.2. Caracteristici tehnice

Fineţea maşinilor: K = 3 ½ - 22E (în cazul maşinilor pt. şosete) K = 27 – 36E ( în cazul maşinilor pt. ciorapi fini pt. femei)

Diametrul fonturilor: D = 2 ½ - 5”

Numărul de sisteme: S = 2 - 8

Viteza de tricotare : n = 160-380(rot/min) – la maşinile pt. şosete n=350-1200 (rot/min) – la maşinile pt. ciorapi fini

( cu variaţie din sfert în sfert de ţol)

1.3. Clasificare

Din p.d.v. constructiv MCT pt. ciorapi se pot clasifica astfel:

-maşini cu un cilindru -maşini cu cilindru şi disc cu cârlige -maşini cu doi cilindri

1.4. Procedeul de tricotare:

Tricotarea ciorapilor pe maşini circulare se realizează prin procedeul de tricotare cu buclare finală.

1.5.

ciorapilor:

Tehnologii

de

producere

a

Producerea ciorapilor pe maşini circulare se poate face prin tehnologia de tricotare bucată cu bucată (sau în lanţ).

1.6. Schema bloc

Fig.1.

MFO- mecanismul de formare a ochiurilor

Mal

– mecanismul de alimentare

MC

– mecanismul de comandă

MT

– mecanismul de tragere

MA

– mecanismul de acţionare

BF bobină cu fir

de ac ţ ionare B F – b o b i n ă c u f

Fig. 1. Schema bloc a maşinilor pt.ciorapi

1

Bazele tehnologiei tricoturilor – Lucrări de laborator

Conf.dr.ing. Mariana Ursache

1.7. Forma tricoturilor (desfăşurata unui ciorap):

1.7. Forma tricoturilor (desf ăş urata unui ciorap): P ă r ţ ile componente: Fig.2. 1-bordura,

Părţile componente:

Fig.2.

1-bordura, 2-carâmb, 3-călcâi, 4-talpă, 5-cambrură, 6-vârf, 7-rând de ochiuri largi, 8-rânduri suplimentare, 9-rând despărţitor (lipseşte în cazul tricotării bucată cu bucată) Obs. Porţiunile 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 se tricotează în mişcare circulară Porţiunile 3 şi 6 se tricotează în mişcare oscilatorie Călcâiul şi vârful se realizează prin conturare spaţială astfel:

-îngustare simultană cu reţinerea ochiurilor pe ace (linia a-b) -îngustări succesive cu reţinerea ochiurilor pe ace (liniile b-c şi f-g) -lărgiri succesive prin introducerea acelor în funcţiune = “încheiere prin tricotare”(liniile c-d şi g-h) -lărgire simultană prin introducerea acelor în funcţiune =“încheiere prin tricotare” (linia d-e)

2

Bazele tehnologiei tricoturilor – Lucrări de laborator

Conf.dr.ing. Mariana Ursache

2. REPREZENTAREA POZIŢIEI RELATIVE A OFO

A. MCT cu un cilindru:

POZI Ţ IEI RELATIVE A OFO A. MCT cu un cilindru: Fig.3. Pozi ţ ia relativ

Fig.3. Poziţia relativă şi mişcările OFO la MCT cu 1C

1.cilindru

2.ac cu limbă

3.came de acţionare a acelor

4. inelul platinelor

5. platină de închidere-aruncare

6. came de acţionare a platinelor

7. conducător de fir (oscilant)

8. tricot

a - mişcarea acelor (sursa 3)

b - mişcarea platinelor (sursa 6)

c –mişcarea circulară (sursa: MA)

d – mişcarea oscilatorie (sursa: MA)

B. MCT cu un cilindru şi disc cu cârlige:

(sursa: MA) B. MCT cu un cilindru ş i disc cu cârlige: Fig.4. Pozi ţ ia

Fig.4. Poziţia relativă şi mişcările OFO la MCT cu 1C şi disc cu cârlige

1.cilindru

2.ac cu limbă

3.came de acţionare a acelor

4. inelul platinelor

5. platină de închidere-aruncare

6. came de acţionare a platinelor

7. conducător de fir (oscilant)

8. tricot

9. disc

10. cârlige de reţinere

11. lacătul discului

a - mişcarea acelor (sursa 3)

b - mişcarea platinelor (sursa 6)

c –mişcarea circulară (sursa: MA)

d – mişcarea oscilatorie (sursa: MA)

e – mişcarea cârligelor (sursa: 11)

Pe aceste maşini se pot obţine structuri pe bază de glat. Cârligele de reţinere servesc dublării bordurii.

3

Bazele tehnologiei tricoturilor – Lucrări de laborator

Conf.dr.ing. Mariana Ursache

C. MCT cu 2 cilindri:

Conf.dr.ing. Mariana Ursache C. MCT cu 2 cilindri: Sunt înzestrate cu ace cu limb ă cu

Sunt înzestrate cu ace cu limbă cu două capete acţionate indirect, prin intermediul conducătoarelor de ace. Pe aceste maşini se pot obţine structuri pe bază de glat, patent, lincs.

Fig. 5. Poziţia relativă a OFO în cazul maşinilor cu 2 cilindri

1-cilindrul inferior 2 –cilindrul superior 3-ac cu limbă cu două capete 4,5- conducătoare de ac 6-conducător de fir 7-lacătul C i 8-lacătul C s , 9-platină de închidere-aruncare 10-lacătul platinelor 11-platine (dinţi) de aruncare 12-lacătul dinţilor de aruncare

3.CONSTRUCTIA SISTEMULUI PRINCIPAL DE TRICOTARE

de aruncare 3.CONSTRUCTIA SISTEMULUI PRINCIPAL DE TRICOTARE APLICA Ţ II: 1. Elemente generale: Fig.6. 1.1. Destina

APLICAŢII:

1. Elemente generale:

Fig.6.

1.1. Destinaţii, materii prime: - se exemplifică cu mostre de ciorapi realizaţi pe MCT

1.2. Reprezentarea schemei bloc a MCT pt. ciorapi

2. Se analizează MCT cu 1C pt. ciorapi din laborator . Se prezintă pliante

3. Se reprezintă poziţia relativă a OFO la MCT cu 1C, cu 1C şi disc cu cârloige şi cu 2C

4. Se reprezintă sistemul de tricotare principal la MCT cu 1C

4