Sunteți pe pagina 1din 19

Exemple de aplicaii numerice

1. Ct energie electric consum o lamp cu incandescen alimentat la o


tensiune de 230 V prin care trece un curent de 0,3 A dac ea funcioneaz
timp de 15 minute.
2. n electromotor monofazat conectat la o reea de curent alternati! cu "
220 V consum un curent # " 5 A $i funcioneaz la un cos " 0,%5. & se
determine puterea acti! consumat de electromotor.
3. n radiator electric a!nd rezistena ' " 20 este str(tut de un curent # "
10 A $i funcioneaz timp de dou ore $i )5 de minute. Ct energie
consum*
4. & se determine rezistena total '
+
a unui circuit monofazat alimentnd trei
lmpi electrice conectate ,n paralel, a!nd rezistenele '
1
" 100 - , '
2
" 200
- , '
3
" 300 -, dac rezistena unui conductor al circuitului este '
)
" 0,25
-.
5. n radiator electric a!nd puterea . " 1%00 / a(soar(e un curent de 15 A.
& se determine rezistena electric interioar a radiatorului.
6. 0a un circuit de prize cu tensiunea " 230 V sunt conectate un fier de clcat
de .fc " 120 / $i un re$ou. & se determine rezistena fierului de clcat $i
separat rezistena re$oului, $tiind c cele dou receptoare a(sor( un curent
total #t " 5 A.
7. & se determine pierderea de tensiune ,n !oli $i procente pentru o poriune
de circuit monofazat a!nd rezistena de 0,5 , prin care trece un curent de
%A, tensiunea de alimentare a circuitului fiind " 230 V.
8. n circuit are trei deri!aii cu rezistenele '
1
" 30 - , '
2
" 20 - , '
3
" )5 -.
Curentul ,n conductoarele de alimentare este # " % A. & se determine
tensiunea la (ornele circuitului $i curentul din fiecare deri!aie.
9. n electromotor monofazat a!nd randamentul " %03 $i cos " 0,%2 este
parcurs de un curent # " 1% A la o tensiune de " 230 V. & se determine
puterea a(sor(it din reea $i puterea util ale electromotorului, ,n 4/ $i C..
10. n generator a!nd la (ornele sale tensiunea " 230 V $i randamentul "
20 3, alimenteaz un circuit cu o rezisten ' " 2,51 -. & se determine
puterea motorului care pune ,n mi$care rotorul generatorului.
11. A!em un transformator de for trifazat de putere &
n
" 10 6VA7
tensiunile nominale
1n
" 20 4V $i
2n
" 1,3 4V. & se calculeze curentul
nomimal primar $i respecti! curentul nominal secundar.
12. 0a temperatura mediului am(iant t
1
" 15
0
C, rezistena unui (o(ina8 al unei
ma$ini electrice este '
1

" )0 9. :up o funcionare mai ,ndelungat,
rezistena (o(ina8ului cre$te la !aloarea '
2

" 50 9. & se calculeze
temperatura t
2
la care a a8uns (o(ina8ul dup funcionare, $tiind c (o(ina8ul
este fcut din cupru cu coeficient de temperatur ; " 0,00) .
13. n generator de curent alternati! alimenteaz cu energie electric un circuit
care are cos " 0,%3. +ensiunea la (ornele generatorului este " 2)0 V iar
curentul ,n circuit # " 120 A. & se determine puterile generate< aparent,
acti! $i reacti!.
14. .e plcua unui electromotor monofazat sunt trecute urmtoarele date<
.
n
" 2 4/, #
n
" 5 A, cos
n
" 0,%. & se determine tensiunea nominal la
care lucreaz acest electromotor.
15. n fier de clcat electric, alimentat la tensiunea de 230 V funcioneaz un
timp t " 2 ore $i )5 de minute, consumnd ,n acest timp o energie / "
),%50 4/=. & se calculeze rezistena electric a acestui fier de clcat.
16. & se calculeze energia electric acti! total consumat de urmtoarele
receptoare electrice<
a> un electromotor de 2 C. care funcioneaz un timp t1"10 minute7
(> o lamp a!nd rezistena ' " 200 , prin care trece un curent # " 1 A $i
funcioneaz un timp t2 " 15 minute.
17. .e ta(loul de distri(uie al unui consumator sunt montate < un !oltmetru, un
ampermetru $i un ?attmetru, care indic< 220 V, %0 A $i respecti! 1),1 4/.
& se determine factorul de putere, impedana, rezistena acti! $i reactana
circuitului.
18. :intr@un circuit de tensiune " 230 V se alimenteaz o lamp cu rezistena
'l " 522 - $i un fier de clcat electric cu rezistena 'fc "100 -. & se
determine energia electric pe care o consum cele dou receptoare, $tiind
c ele au funcionat fr ,ntrerupere timp de o or $i )5 de minute.
19. Ce curent maAim se a(soar(e printr@un (ran$ament monofazat de " 230
V de ctre o instalaie electric dintr@o locuin ,n care sunt instalate < 5
lmpi de cte 100 /, un aparat +V de 30 / $i un frigider de 100 / *
&e precizeaz c toate receptoarele se consider rezisti!e BcosC .
20. & se determine<
a> rezistena electric ' a unui conductor de aluminiu cu D " 1E32 mm
2
Em,
cu lungimea l " 22% m $i diametrul d " 1 mm7
(> pierderea de energie electric prin ,nclzire, dac prin conductor trece un
curent electric # " 50 A o perioad de timp t " 10 ore.
21. 0a un circuit electric alimentat la tensiunea " 220 V sunt conectate ,n
paralel<
@ un radiator electric de putere .r"1100 /7
@ un ciocan de lipit a!nd 'c"110 -7
@ un fier de clcat electric.
& se calculeze rezistena fierului de clcat, $tiind c prin circuit trece un
curent total I
T
" 11 A.
22. n fier de clcat electric funcioneaz un timp t " )5 minute la tensiunea de
" 230 V. Firul interior al rezistenei sale are lungimea l " ) m, seciunea s
" 0,2 mm
2
$i rezisti!itatea D " 5 mm
2
Em.
& se determine puterea . $i consumul de energie electric / ale fierului de
clcat.
23. & se calculeze impedana unei (o(ine cu rezistena ' 1,5 $i cu
reactana G 2 , precum $i defaza8ul ,ntre o tensiune aplicat (o(inei $i
curentul rezultat. :efaza8ul se !a eAprima printr@o funcie trigonometric a
ung=iului respecti!.
24. n electromotor trifazat cu puterea nominal .
n
1500 / a(soar(e un
curent #
n
),2 A la un factor de putere cos
n
" 0,%5. & se determine
tensiunea nominal
n
Bdintre faze> la care funcioneaz electromotorul.
25. & se determine curenii ,n reeaua din figur, cunoscnd< H
1
" )% V, H
2
"
12 V, '
1
" 2, '
2
" 3, '
3
" ) . & se ,ntocmeasc (ilanul energetic.
26. n conductor izolat, din aluminiu, a!nd seciunea de 1 mm2, strns ,ntr@
un colac, are o rezisten electric ' " ) $i " 1E32 mm2Em.& se
determine lungimea conductorului din colac, fr a@l desf$ura $i msura.
27. n consumator consum energie electric prin utilizarea unei plite electrice
cu rezistena de 30 ce a(soar(e un curent electric de % A $i a ) lmpi cu
incandescen a cte 55 /, funcionnd toate timp de o or $i 15 minute. &
se determine energia electric total consumat de acest consumator ,n
inter!alul de timp menionat.
28. I plit electric a!nd rezistena 'p " 22 este alimentat printr@un
circuit cu conductoare din aluminiu cu D " 1E32 mm
2
Em $i seciune s " 2,5
mm2 ,n lungime l " )0 m. +ensiunea la plecarea din ta(lou este " 230 V.
& se calculeze<
a>rezistena electric 'c a circuitului7
(>curentul electric din circuit7
c>tensiunea la (ornele plitei.
29. n circuit electric monofazat cu lungimea l = 32 m, cu conductoare din
aluminiu cu rezisti!itate D " 1E32 mm
2
Em $i seciune s " 2,5 mm2, este
alimentat de la ta(lou cu o tensiune " 230V. Circuitul alimenteaz un
receptor $i prin el circul un curent # " 5A.
& se determine<
a> rezistena electric ' a circuitului7
A d
E
1
R
1
E
2
c
R
3 R
2
I
2
b
A
B
a
I
3
I
1
(> puterea . a receptorului pe care ,l alimenteaz7
c> energia electric pe care o consum receptorul ,ntr@o perioad de
timp t"20 minute.
30. Jntr@un circuit cu tensiunea " 230 V ,n care sunt alimentate ,n serie o
rezisten ' " )0 9 $i o (o(in cu rezisten negli8a(il $i cu o reactan G
" 30 9 se monteaz un ampermetru $i un cosfimetru. & se determine
indicaiile aparatelor de msur $i tensiunile la (ornele rezistenei, respecti!
la (ornele (o(inei.
31. Jntr@un circuit alimentat de un generator de curent alternati! este conectat
un receptor care are o rezisten acti! ' " %

9 $i o reactan G " 1 9 .
+ensiunea la (ornele generatorului " 2000 V. & se determine puterea
aparent a generatorului $i puterile consumate ,n circuit Bacti! $i reacti!>.
32. n circuit electric monofazat, a!nd lungimea de 30 m $i seciunea de )
mm2 , din aluminiu cu D " 1E3) mm
2
Em, alimenteaz la eAtremitatea lui,
cu o tensiune " 220 V, un radiator cu rezistena 'r " 20 $i o lamp cu
puterea .l " 330 /.
& se calculeze<
a> pierderea de tensiune din acest circuit, ,n procente din tensiunea
de la captul dinspre surs al circuitului7
(>energia consumat de radiator, respecti! de lamp, ,ntr@o or $i 15
minute7
c>pierderea de energie ,n conductoarele circuitului, ,n acela$i inter!al
de timp.
33. :intr@un circuit de iluminat sunt alimentate cu tensiunea de " 220 V trei
lmpi a!nd fiecare .
1
" 200 / $i $apte lmpi a!nd fiecare .
2
" )0 /.
conectate ,n paralel. .ierderea de tensiune din circuit fiind de 2,53, s se
calculeze<
a> rezistena electric a circuitului, 'c7
(> pierderea de energie electric K/ din circuit ,ntr@o perioad de
timp t = 100 ore de funcionare simultan a lmpilor.
34. I lamp electric cu .1 " 313 / $i un radiator a!nd rezistena ' " 15
funcioneaz ,n paralel la o tensiune " 220 V o perioad de timp t " 105
minute.
& se afle<
a> seciunea circuitului comun din aluminiu cu D " 1E32 mm
2
Em, ,n
lungime de l " 20 m, care alimenteaz cele dou receptoare,
considerndu@se o pierdere de tensiune pe circuit K " 337
(> energia electric pe care o consum cele dou receptoare.
35. n electromotor trifazat ale crui ,nf$urri sunt conectate ,n stea la o reea
cu tensiunea pe faz
f
" 220 V a(soar(e un curent pe fiecare faz # " 10
A. & se determine puterile acti! $i reacti! a(sor(ite de electromotor,
acesta funcionnd cu un factor de putere cos " 0,52.
36. .rintr@o linie electric monofazat din aluminiu, a!nd lungimea de 150 m
$i alimentat la tensiunea de 230 V !a trece un curent neinducti! Bcos " 1>
de 30 A. Ce seciune minim tre(uie s ai( conductoarele liniei, pierderea
de tensiune considerndu@se de 33 iar " 1E3) mm
2
Em.
37. n circuit electric monofazat, ,n lungime de )0 m $i conductoare de
aluminiu cu seciunea s "2,5 mm
2
, a!nd la plecarea din ta(lou " 230 V,
alimenteaz un receptor cu o rezisten neinducti! Bcos " 1> de 5 7 se
consider " 1E32 mm
2
Em.
Ce curent indic un ampermetru montat ,n circuit*
38. .rintr@o 0HA 3A)00 V din aluminiu cu rezisti!itatea D"1E32 mm
2
Em, de
lungime l" )00 m $i a!nd s "25mm
2
, se transport o putere electric ."100
4/ su( un factor de putere cos"0,%.
& se calculeze, ,n procente, pierderile de tensiune $i de putere.
39. & se calculeze seciunea s a unui circuit cu " 220 V din aluminiu cu D "
1E32 mm
2
Em a!nd lungimea l " 50 m, pentru alimentarea unui
electromotor monofazat de putere nominal .
L
" 5 C., 220V, factorul de
putere B,n regim normal $i la pornire> cos " 0,%, randamentul " 0,2, cu
pornire direct, admind la pornire o pierdere de tensiune K
pa
" 1)3 , o
densitate a curentului la pornire M
pa
" 20 AEmm
2
$i a(sor(ind la pornire un
curent #
.
" 5#
L
. Jn regim permanent de funcionare se admite o pierdere de
tensiune ,n reea K " 53.
&eciunea calculat se !a !erifica la<
@ ,nclzirea conductoarelor ,n regim de funcionare
permanent.Curentul maAim admisi(il ,n regim de durat #
adm.
se
consider< 23 A pentru s " )mm
2
, 30A pentru s " 1 mm
2
, )1A pentru
s " 10mm
2
@ densitatea curentului la pornire7
@ pierderea de tensiune din circuit la pornirea electromotorului.
40. n electromotor a!nd puterea nominal .
n
" 15 4/, randamentul " 0,2
$i cos
n
" 0,% este alimentat la tensiunea nominal
n
" 3A3%0 V, printr@o
linie electric trifazat, a!nd lungimea 0 " 100 m $i conductoare cu seciunea
&"25 mm
2
$i " 1E32 mm
2
Em. & se determine<
a> curentul electric #
n
a(sor(it din linie de electromotor7
(>pierderea de tensiune din linie pn la electromotor7
c> !aloarea maAim a curentului la care poate fi reglat releul termic al
,ntreruptorului automat al electromotorului, $tiind c, conform
normati!elor, releul termic poate fi reglat la un curent cuprins ,ntre
B1,05 N 1,2> #
n
.
41. I linie electric monofazat, a!nd conductoare de 1 mm
2
din aluminiu,
alimenteaz un receptor cu o rezisten electric interioar neinducti! Bcos
" 1> ' " 20 , situat la o distan de 122 m de ta(loul de sigurane. +ensiunea
la ta(lou este de 220 V. &e consider " 1E32 mm
2
Em & se determine<
a> tensiunea la (ornele receptorului7
(> energia electric consumat numai de receptor ,n 8umtate de or7
c> energia electric consumat Bpierdut> ,n conductoarele liniei ,n acela$i
timp.
42. :intr@un post de transformare al unei fa(rici se alimenteaz, printr@un
circuit separat, un reflector aflat la distan, care are o rezisten o=mic
interioar ' 50 . +ensiunea la plecarea circuitului din post este de 230 V,
iar pierderea de tensiune din circuit pn la reflector este de 103. & se
determine<
a> consumul propriu lunar de energie al reflectorului, care funcioneaz 10
oreEzi, considerndu@se o lun de 30 de zile7
(>energia electric pierdut ,n conductoarele liniei ,n aceea$i perioad de timp.

43. I linie electric aerian monofazat alimenteaz la captul ei lmpi cu
incandescen la tensiunea de 220 V, ,nsumnd o putere de 3300 /. 0ungimea
liniei, a!nd conductoare din aluminiu, este de 200 m, iar seciunea
conductoarelor ei este de 11 mm
2
7 " 1E32 mm
2
Em. & se calculeze<
a> tensiunea liniei la plecarea din ta(lou $i procentul de pierdere de tensiune
pe linie7
(> consumul de energie electric al lmpilor la o funcionare de 30 de
minute.
44. n circuit electric este alimentat la plecarea din ta(lou, la tensiunea de 220
V. 0a captul opus este racordat un radiator a!nd 3135 /. .ierderea de
tensiune din circuit este de 53. & se calculeze<
a> rezistena electric a circuitului conductoarelor B'
1
> $i separat a radiatorului
B'
2
>.
(>Consumul de energie electric al radiatorului ,ntr@un inter!al de 10 minute.
45. Jntr@un atelier se ,nlocuie$te un polizor cu un strung. Otiind c circuitul care
alimenteaz polizorul are ) conductoare izolate de aluminiu de 2,5 mm
2
,
montate ,n tu(, s se !erifice dac prin acest circuit se poate alimenta strungul
$i ,n caz contrar s se redimensioneze circuitul. Se verific cderea de tensiune
i densitatea de curent, n regi n!ra" i "a #!rnirea e"ectr!!t!ru"ui
strungu"ui. &e cunosc< puterea electromotorului strungului< 5 4/, tensiunea de
alimentare 3%0E220 V, cos " 0,% Bse consider aceea$i !aloare att ,n regim
normal ct $i la pornire>, randamentul " 0,2, curentul de pornire #
.
" 1 #
nominal
,
lungimea circuitului 20 m, " 1E3) mm
2
Em, pierderea de tensiune la
pornirea electromotorului < 103 , densitatea admisi(il de curent pentru Al, ,n
regim permanent M
L
" 1 AEmm
2
, ,n regim de pornire M
p
" 20 AEmm
2
.
46. I coloan electric trifazat B3%0E220 V> din aluminiu cu rezisti!itate "
1E3) mm
2
Em, de lungime l " 20m, realizat cu conductoare neizolate, li(ere
,n aer, alimenteaz un ta(lou de la care pleac circuite pentru<
@ un electromotor trifazat cu puterea .
+
" 54/7
@ un electromotor monofazat cu puterea .
61
" )4/7
@ dou electromotoare monofazate cu puterea .
62
" 24/ fiecare Bpe
circuite separate>7
@ 30 lmpi de cte 200 / fiecare, ,mprite egal pe cele trei faze B3
circuite>.
.ierderea de tensiune admis ,n coloan este K"23.
Hlectromotoarele au randamentul " 0,2 , factorul de putere B ,n regim
normal $i la pornire> cos " 0,%, iar la pornire au #
pornire
" 5 #
nominal
$i admit o
pierdere de tensiune Kup " 103.
& se determine seciunea coloanei Binnd cont de faptul c motoarele
monofazate se conectez fiecare pe cte o faz> $i s se fac !erificarea
pentru<
o ,nclzirea conductoarelor ,n regim de funcionare permanent.
Curentul maAim admisi(il ,n regim de durat #
adm.
se consider<
55 A pentru s " 10 mm
2
, 105 A pentru s " 11 mm
2
, 135 A
pentru s " 25 mm
2
.7
o densitatea curentului la pornire, densitatea maAim admis fiind
M
padm
" 20 AEmm
2
7
o pierderea de tensiune din circuit la pornirea electromotorului.
47. & se determine prin calcul seciunea s a unei coloane electrice trifazate din
aluminiu cu rezisti!itatea D " 1E32 mm
2
Em ,n lungime l " 30m, la captul
creia sunt conectate< un electromotor de 2,5 C. 3A3%0V $i un electromotor de
2 4/ 2A220, $tind c acestea a(sor( la pornire de trei ori curentul lor nominal,
randamentul lor este " 0,25, factorul de putere B,n regim normal $i la pornire>
este cos " 0,2, pierderea de tensiune ,n coloan este K "33 $i c pierderea
maAim de tensiune admis la pornirea simultan a electromotoarelor este
Kp "123.
&eciunea calculat se !a !erifica la<
o ,nclzirea conductoarelor ,n regim de funcionare
permanent.Curentul maAim admisi(il ,n regim de durat #
adm.
se
consider<11 A pentru s " 2,5mm
2
, 20 A pentru s " )mm
2
, 25A
pentru s " 1 mm
2
7
o densitatea curentului la pornire, densitatea maAim admis fiind
M
pa
" 20 AEmm
2
7
o pierderea de tensiune din circuit la pornirea simultan a
electromotoarelor.
48. I coloan electric de 3%0E220 V de aluminiu ,n lungime de 25 m
alimenteaz un ta(lou secundar de la care pleac circuite pentru<
- un electromotor trifazat de ) 4/
- un electromotor monofazat de 2 4/
- 20 de lmpi de cte 100 / fiecare.
Hlectromotoarele au pornire direct $i a(sor( la pornire de $ase ori curentul
nominal #
n.
.ierderea de tensiune admis ,n coloan este de 23, iar la
pornirea electromotoarelor maAimum 1037 conducti(ilitatea " 3), cos "
0,5Bse consider aceea$i !aloare att ,n regim normal ct $i la pornire> $i "
0,2, Curentul maAim admisi(il ,n regim permanent, pentru conductoare de
Al cu seciunea de 1 mm
2
este 30 A, iar densitatea admisi(il de curent
pentru Al, ,n regim de pornire M
p
" 20 AEmm
2
. Pinndu@se seama de
,ncrcarea ec=ili(rat a fazelor $i de un mers simultan la plin sarcin a
tuturor receptoarelor, s se determine seciunea coloanei. &e !a face
!erificarea la densitate de curent ,n regim de pornire $i la cdere de
tensiune.
Indica$ii
%entru ec&i"ibrarea sarcini"!r #e ce"e trei fa'e, e"ectr!!t!ru" !n!fa'at se c!nectea' "a fa'a R, cate 1(
"#i se c!nectea' "a fa'a S, res#ective "a fa'a T. )ea ai ncrcat va re'u"ta, n acest ca', fa'a R* se va
ca"cu"a sec$iunea c!"!anei "und n c!nsiderare curentu" t!ta" din fa'a R,unde este rac!rdat e"ectr!!t!ru"
!n!fa'at.
49. I coloan electric de 3A3%0E220 V cu lungimea l
1
" 25 m alimenteaz un
ta(lou la care sunt racordate<
o un circuit cu lungimea l
2
" 30 m care alimenteaz un
electromotor trifazat a!nd puterea .
m
"10 4/, cos"0,2,
randamentul "0,2 $i #
pornire
" 1 #
nominal
7
o 51 (ecuri electrice de cte 100 /, la captul a trei circuite
monofazate cu lungimi de cte l
3
"35m B cte 15 (ecuri
alimentate din fiecare circuit>.
Conductoarele coloanei $i circuitelor sunt din aluminiu cu rezisti!itatea D "
1E32 mm
2
Em. & se determine seciunile conductoarelor pentru fiecare
circuit $i pentru coloan, considerndu@se pierderile de tensiune<
o pe circuitul electromotorului< 33 ,n regim normal de
funcionare $i %3 ,n regim de pornire a electromotorului7
o pe circuitele care alimenteaz lmpile< 237
o pe coloan< 13.
&eciunile calculate se !or !erifica la<
@ ,nclzirea conductoarelor ,n regim de funcionare permanent.Curentul
maAim admisi(il ,n regim de durat I
ad.
se consider, pentru circuitele
monofazate<1% A pentru s " 2,5mm
2
, 23 A pentru s " )mm
2
, 30A pentru
s " 1 mm
2
, iar pentru circuitele trifazate se consider< 11 A pentru s "
2,5mm
2
, 20 A pentru s " ) mm
2
, 25A pentru s " 1 mm
2
7
@ densitatea curentului la pornire, densitatea maAim admis fiind M
pa
" 20
AEmm
2
7
@ pierderea de tensiune din circuit la pornirea electromotorului.
50. Ce seciune este necesar pentru conductoarele unui circuit electric trifazat
din cupru, montat ,n tu(, ,n lungime de 50 m, care !a alimenta un electromotor
de 20 4/, 3 A 3%0 V, cos " 0,57 " 0,2, care admite la pornire o scdere a
tensiunii de maAimum 123. Hlectromotorul a(soar(e la pornire un curent egal
cu 1 #
n
. .ierderea de tensiune Bde durat> admis ,n circuit la plin sarcin !a fi
de 33, iar
Cu
" 55. )!nf!r tabe"e"!r #entru trei c!nduct!are de cu#ru cu
sec$iunea de +
2
!ntate n tub, ncrcarea a,i de durat este -2 A, iar
densitatea adisibi" de curent "a #!rnirea e"ectr!!t!are"!r #entru
c!nduct!are"e de )u este ai ic de 3. A/
2
.
51. 0a o reea trifazat de curent alternati! este alimentat un receptor electric
conectat ,n triung=i. +ensiunea de linie este de 220 V. & se determine puterea
consumat ,n circuit cunoscnd c ,ncrcrile pe faze sunt neuniforme $i anume<
prima faz are rezistena acti! de 3 9 $i reactana inducti! de ) 9, a doua faz
are o o rezisten acti! de 1 9 $i o reactan inducti! de % 9,a treia faz are
rezistena acti! de % 9 $i reactana inducti! de 1 9.
52. I linie electric aerian cu tensiunea de 0,) 4V, cu conductoare din cupru
a!nd " 0,015 mm
2
Em, alimentat din sursa A, are sc=ema $i caracteristicile
din figur.
s
1
" 50 mm
2
s
2
" 35 mm
2
s
3
" 25 mm
2

A
01
" 0,31 E4m A
02
" 0,3)5 E4m A
03
" 0,33 E4m
1 2 3
A I Q Q Q
3oo m 2oo m 15o m
&
1
" )0 R 810 4VA &
2
" 30R 80 4VA &
3
" 20 R 815 4VA
Se cere:
a> s se determine pierderea maAim de tensiune7
(> s se interpreteze rezultatul considernd c pierderea de tensiune admisi(il
este de 103.
53. 0a o reea trifazat de 1 4V alimentat din staiile de transformare A $i S, ale
cror tensiuni sunt egale $i coincid ca faz, sunt racordate mai multe locuri de
consum. 0ungimile poriunilor de reea, ,n 4m, seciunile conductoarelor, ,n
mm
2
, sarcinile, ,n 4/ $i factorii lor de putere sunt indicate ,n sc=ema reelei.
& se determine pierderea maAim de tensiune pentru regimul de funcionare
normal $i pentru regimul de a!arie al reelei.
&e negli8eaz pierderile de putere pe linii.
Jn regimul de a!arie se presupune c se scoate din funciune acea poriune din
reea a crei ie$ire din funciune determin cderea maAim de tensiune ,ntr@un
punct oarecare al reelei7
.entru conductorul cu s"35mm
2
se consider r
0
"0,21 E4m $i A
0
"0,353 E4m
iar pentru cel cu s"11 mm
2
r
0
"1,21 E4m $i A
0
"0,355E4m.

100 4/ %0 4/
cosC " 0,% cosC " 0,23 4m, 35 mm
2
a 2 4m, 35 mm
2
( 3 4m, 35 mm
2
c

) 4m,

35 mm
2

A O O


d )0 4/ %0 4/ e )0 4/
cosC " 0,5 cosC " 0,% cosC " 0,%

11 mm
2
11 mm
2
1,5 4m 1,5 4m
54. I reea trifazat de 0,) 4V alimentat din punctul A, cu conductoare din
cupru a!nd " 0,015 mm
2
Em are seciunea conductoarelor, lungimile
tronsoanelor $i sarcinile menionate ,n figur.
& se determine pierderea maAim de tensiune considernd c sarcinile sunt
rezisti!e.
(
A
d

a
A
c
A
!0,15 AEm
%0 m
15A
A A
30A
AA
A
A
20A
AA
25A
A
A
A
50 mm
2

mmmm
2
25 mm
2

mm
2
55 m
100 m

100 m

50 m


%0 m
m

11 mm
2
11 mm
2

50 m

A
"
eA
10A A
A
55. I 0HA 110 4V s.c. ec=ipat cu conductoare de I0@Al de seciune 1%5 mm
2
,
cu diametrul 12,2 mm $i " 1E3) mm
2
Em, are o lungime de )0 4m $i
coronamentul din figur Bcu distanele ,n mm>.
&e cere<
1. & se precizeze semnificaiile sim(olurilor a $i b din formulele de calcul ale
inductanei specifice
A
0
" 0,1)5 lg
b
a
552 , 0
-E4m,
respecti! susceptanei specifice
(
0
"
b
a
lg
5531% , 5
10
@1
&E4m
2. & se reprezinte sc=emele electrice ec=i!alente ,n T $i + ale liniei $i s se
calculeze parametrii acestora. &e negli8eaz conductana liniei.
56. 1. & se determine parametrii electrici B '
+
, G
+
, U
+
$i S
+
> ai unui
transformator cu dou ,nf$urri de 31,5 6VA 115 2A2,53 E 1,3 4V,
2550
)2002
550
32502
550
pierderile ,n cupru de 105 4/, pierderile ,n gol de )0 4/, u
sc
V3W"23 $i
i
0
V3W"1,23. .arametrii electrici se !or raporta la tensiunea de pe plotul
maAim al ,nf$urrii primare.
2.& se reprezinte sc=ema electric ac=i!alent, ,n X, a transformatorului
de la punctul 1.
57. n post de transformare care alimenteaz un consumator este ec=ipat cu
dou transformatoare trifazate identice, de 1100 4VA, 1E0,) 4V, a!nd
fiecare<
K.
sc
" 1% 4/7 K.
0
" 2,1 4/7 u
sc
3 " 137 i
0
3 " 1,537
&e cer parametrii electrici ai unui transformator raportai la tensiunea
secundar $i sc=ema electric ec=i!alent B,n X > a postului de
transformare.
58. .e o plecare su(teran a unei reele electrice de 10 4V alimentat de la o
staie de transformare se produce un scurtcircuit trifazat.
& se calculeze !aloarea curentului de defect $i reactana minim a unei
(o(ine de reactan care ar tre(ui montat pentru limitarea puterii de
scurtcircuit la cel mult 100 6VA.
0ungimea, seciunea conductoarelor de cupru, rezistena $i reactana specifice
ale ca(lului sunt indicate ,n figur. &e consider c scurtcircuitul este produs de
o surs de putere infinit $i se negli8eaz componenta aperiodic a curentului de
scurtcircuit.
59. & se determine cu ct se reduce puterea de scurtcircuit trifazat pe (arele A
1
de 110 4V, ,n sc=ema electric din figur, ,n cazul ,n care se funcioneaz cu
cupla C
1
desc=is, ,n comparaie cu funcionarea cu cupla C
1
,nc=is.
Cupla (arelor de 220 4V C
2
este ,n permanen ,nc=is.

3A2)0 mm
2
Cu N 5 4m
r
o
" 0,05132

-E4m, A
o
" 0, 0% -E4m
10,5 4V
10 4V
4 B3>
60. & se determine puterile de scurtcircuit la timpul t " 0 ,n cazul unui
scurtcircuit trifazat pe (arele A
1
de 220 4V ale staiei A ,n urmtoarele ipoteze<
a> cuplele staiilor A $i S, respecti! C
A
$i C
S
sunt ,nc=ise7
(> cupla C
A
,nc=is, cupla C
S
desc=is7
c> cupla C
A
desc=is, cupla C
S
,nc=is.
&c=ema $i caracteristicile circuitelor sunt indicate ,n figur.

61. &taia de transformare S, ec=ipat cu trei transformatoare de 20 6VA 110
2A2,53 E 1,1 4V este alimentat din sursa A prin dou linii de 110 4V.
+ensiunea pe (arele sursei, sarcina consumatorului din staia S $i parametrii
transformatoarelor Bidentice $i raportate la primar> sunt indicate ,n figur
1.& se determine puterea compensatoarelor sincrone necesare a se monta
pe (arele de 8oas tensiune ale staiei S pentru a se menine " 101 4V
& " 200 6VA
u
sc
" 113
& " )00 6VA
u
sc
" 103
& ")006VA
u
sc
" 103
& " 2006VA
u
sc
" 113
C
2
C
1
220
444V
110
4V
4V
A
2
A
1
1
Y
& " 500 6VA
A " 0,3
Y
A
1
A
2
S
2
C
A
C
S
0" %0 4m
0" %0 4m
A
0
" 0,)2 -E 4m
A
0
" 0,)2 -E 4m
&
+
" %00 6VA
u
sc
" 123

&
+
" %00 6VA
u
sc
" 123

S
1
& " 500 6VA
A " 0,3
& " 350 6VA
A
Z
d
" 123

& " 350 6VA
A
Z
d
" 123
& " %00 6VA A
Z
d
" 203
& " %00 6VA A
Z
d
" 203
& " 1000 6VA A

"
0,)
& " 1000 6VA A

"
0,)
raportat la primar, atunci cnd una din liniile de 110 4V iese din funciune,
$tiind c tensiunea minim pe (arele consumatorilor, ,n regim de a!arie
Braportat la ,nalt tensiune> este
[
(
" 21,2 4V, ,n !ariantele<
a> se negli8eaz aportul capaciti! al liniei $i consumul de reacti! al
transformatoarelor7
(> suplimentar fa de a>, se negli8eaz $i componenta trans!ersal a
cderii de tensiune7
2. & se compare rezultatele o(inute ,n cele dou cazuri
A G
+
" 11 - #

A
"115 4V '
+
"3,2 -
62. &taia de transformare S, ,n care sunt instalate dou transformatoare de c,te
10 6VA este alimentat din centrala A prin dou linii electrice aeriene
paralele de 35 4V. .e partea de ,nalt tensiune a transformatoarelor staiei S
este fiAat priza de 3),13 4V. +ensiunea nominal a ,nf$urrilor secundare
ale transformatoarelor este de 1,1 4V. &arcina total pe (arele de 1 4V ale staiei
S este de 15,5 6VA, din care &
(1
"1) 6VA consum local iar &
c
"1,5 6VA se
transport, printr@o linie aerian de 1 4V ,n punctul C al reelei. Caracteristicile
liniilor, transformatoarelor $i sarcinile sunt indicate pe sc=em.
& se determine tensiunea ,n punctul C al reelei, dac la centrala A se
menine tensiunea de 31,1 4V. &e negli8eaz pierderile de putere ,n linii $i
transformatoare $i componenta trans!ersal a cderii de tensiune.
&e consider c cele dou linii dintre centrala A $i staia S, respecti!
transformatoarele din staia S, funcioneaz ,n paralel.

l " 50 4m
r
0
" 0,21 -E4m A
0
" 0,)

-E4m
l " 1) 4m

10 6VA
K.
sc
" 22 4/

sc
" 5,53
2 4m
r
0
" 0,33 -E4m
A
0
" 0,)12

-E4m

1) 6VA
cosC"0,5
A
&
(
)5 R 8
31 6VA

$

1,5 6VA
cosC"0,5
r
0
" 0,33 -E4m
A
0
" 0,3)2

-E4m
63. & se aleag tensiunea pe ploturile a dou transformatoare co(ortoare de
115 3A1,53 E 1,3 4V astfel ,nct a(aterea de la tensiunea nominal de 1 4V
s fie aproAimati! aceea$i ,n regim de sarcin minim $i maAim. &e cunosc
sarcinile pe 1 4V< &
maA.
" 15 R 8)5 6VA Bcu transformatoarele ,n paralel>7 &
min.
"
20 R 815 6VA B$i funcioneaz un singur transformator> $i caracteristicile,
identice, pentru fiecare dintre cele dou transformatoare<
&
n
" )0 6VA7 K.
cu
" %0 4/7 K.
fe
" 25 4/7 u
sc
3" 1037 i
0
3" 237
+ensiunea pe (arele de ,nalt tensiune se menine constant la 110 4V.
64. &e consider sc=ema din figur, ,n care o staie co(ortoare de 2A20 6VA
este alimentat de o linie 110 4V lung de 30 4m, cu conductoare de oel@
aluminiu 3A1%5 mm
2
cu " 0,022 mm
2
Em $i cu fazele a$ezate ,n linie,
distana ,ntre fazele !ecine fiind de 3155 mm. Conductana liniei se negli8eaz.
.arametrii Bidentici> ai transformatoarelor<
&
n
" 20 6VA7 u
sc
3

" 23 7 K.
cu
" 120 4/7 K.
fe
" 30 4/7

i
o
3

" 23 7
raportul de transformare
+ensiunea pe (ara A este de 115 4V iar puterea maAim a(sor(it de
consumator ,n punctul C este &
c
" 25 R 8 20 6VA
Se cere:
1. & se precizeze semnificaiile sim(olurilor a $i b din formulele de calcul
ale inductanei specifice
A
0
" 0,1)5 lg
b
a
552 , 0
-E4m,
respecti! susceptanei specifice
(
0
"
b
a
lg
5531% , 5
10
"1
&E4m
2. & se calculeze<
@ parametrii sc=emei ec=i!alente pentru linie B ,n T > $i pentru
transformator B,n \ >7
@ pierderile de putere ,n linie $i transformatoare7 la calculul acestora se
negli8eaz pierderile de tensiune ,n elementele reelei7
@ pierderea total de tensiune7 se negli8eaz cderea de tensiune trans!ersal.
3. & se determine treapta de regla8 a transformatoarelor co(ortoare pentru ca
la sarcina maAim tensiunea pe (ara C s fie 35 4V

65. .e sc=ema din figur sunt prezentate caracteristicile unei reele precum $i
sarcinile staiilor de distri(uie A $i S. 0iniile electrice sunt ec=ipate cu
conductoare din oel aluminiu cu seciunea de 120 mm
2
, cu diametrul de 15,%
mm $i " 0,032) mm
2
Em, cu fazele a$ezate ,n linie, distana dintre fazele
!ecine fiind de 3155 mm.
&e cere<
1. & se precizeze semnificaiile sim(olurilor a $i b din formulele de calcul ale
inductanei specifice
A
0
" 0,1)5 lg
b
a
552 , 0
-E4m,
respecti! susceptanei specifice
(
0
"
b
a
lg
5531% , 5
10
"1
&E4m
2. & se calculeze parametrii electrici ai liniilor $i transformatoarelor
3. & se calculeze puterea a(sor(it de pe (arele C ale centralei CH $tiind c
transformatoarele din staiile A $i S au caracteristici identice, respecti!<
&
+
" 10 6VA7 raport de transformare 4 "115E1,3 4V7 K.
cu
" %0 4/7 K.
fe
" 20 4/7

u
sc
3

" 103 7

i
o
3

" 23 7
Conductanele liniilor se negli8eaz. 0iniile dintre centrala CH $i staia A
precum $i transformatoarele din staiile A $i S funcioneaz ,n paralel
I0@A0 3A1%5 mm
2
@ 30 4m
A
$

c
"35 4V
&
C 25R 8
20 6VA

A
"115 4V
66. Care tre(uie s fie tensiunea de scurtcircuit minim a transformatorului
co(ortor de ser!icii proprii ale (locului de 3%% 6VA N 2) 4V, astfel ,nct
puterea de scurtcircuit trifazat, la timpul t " 0, s nu dep$easc 350 6VA pe
(arele de 1 4V ale staiei (loc de ser!icii proprii.
:atele sunt precizate pe figur
$
%
$
&115 '(
I0@A0 3A120 mm
2


25 4m
30 4m
30 4m
A

#
10 6VA 10 6VA
10 6VA
10 6VA
a
&
a
" 15 R 810 6VA
&
(
" 12 R 8% 6VA
24 '(
S
)
&388 *(A
40 *(A
l " 20 4m

S & +
S & +
)
G]
d
" 0,1%
6 '(
400 '(
A " 0,)5 -E4m

400 *(A
%
,c
& 11-
$E