Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM ION MINCU

FACULTATEA DE ARHITECTUR DE INTERIOR


LUMINA I CULOAREA
(NOTE DE CURS)
ANUL 1
2009 - 2010
Titular de cur! C"#$% Dr% Ar&% Iuliu I"#ecu
'U# $e#"(e# c"#trata#t) cu " $"r*+ de i(,rei"#are de"e-it+) ete cel
care ia #a.tere la #i/elul c"r"a#ei c",acil"r) ca ur(are a ditri-uirii i#e0ale
a i#te#it+*ii lu(i#ii "lare% Se $"r(ea1+ ade/+rate 0ru,uri .i traturi
cr"(atice de lu(i#"1itate .i atura*ie di$erit+%
De "-icei) $ru#1ele u#t ilu(i#ate (ai i#te# di#tr2" ,arte% Re$lect3#d
,ar*ial lu(i#a) u,ra$a*a re,ecti/+ /a c+,+ta " lu(i#"1itate (ai (are .i "
#ua#*+ (ai ce#u.ie%
Dac+ ,ri/i( c"r"a#a c",acului di# direc*ia c+derii ra1el"r de "are) e$ectul
cr"(atic e di/eri$ic+ ,ri# ad+u0area la cul"area de -a1+ /erde a u#ei
t"#alit+*i de al-atru4 dac+ " ,ri/i( di# direc*ia ",u+) cul"area au5iliar+
/a $i 0al-e#ul%
6# $i#e) dat"rit+ $e#"(e#ului de di$u1ie) care la #i/elul $ru#1el"r ete $"arte
,uter#ic) iau #a.tere aure"le cr"(atice de t"#alitate ,"rt"calie au
al-atru2/i"let) care a(,li$ic+ .i (ai (ult e$ectul cul"rii de -a1+%
Sc&i(-3#du2#e ,"1i*ia .i dita#*a) ,ute( + #e delect+( di# ,u#ct de
/edere c"l"ritic cu u# c",ac) 7#t"c(ai ca .i cu u# caleid"c",%
Art+ .i ilu1ie) E%H% 8OMBRICH
LUMINA
Fe#"(e#ul care $ace /i1i-il+ lu(ea 7#c"#9ur+t"are
Sti(ul ,eci$ic /+1ului
CARACTERUL DUAL
C"r,ucul : u#d+ 2 te"rie e5,licat+ de B"&r
Lu(i#a u#d+ 2 lu#0i(e de u#d+ ; <
deter(i#+ cul"area
2 $rec/e#*a 2 =
#u(+rul de "cila*ii ,e ecu#d+
Vite1a lu(i#ii < 5 = > c"#ta#t+
OPTICA GEOMETRIC
I#tr"duce c"#ce,tul de ra1+ de lu(i#+
Nu are realitate $i1ic+
2 tudiul u(-rei .i al ,e#u(-rei
2 $"r(area i(a0i#ii 7# ca(era "-cur+
? D"u+ $acicule de lu(i#+ e ,"t i#terecta $ar+ + e i#$lue#*e1e
,"t $i ,erce,ute "-iectele
Lumina ,"ate u$eri ur(+t"arele $e#"(e#e!

? R!"#ia ; "0li#diri) tr+luciri

? R!$a%&ia 2 ("di$icarea direc*iei de ,r",a0are c3#d trece ,ri# (edii di$erite
e5,lic+ ! 2 traeul ra1el"r ,ri# le#tile
2 7#erarea
2 (ira9ul
? Di!$a%&ia
2 ,r",a0area u#del"r lu(i#"ae 7# ,atele "-iectel"r) ,ri# "c"lirea (ar0i#il"r

? Di!u'ia
2 a,are c3#d $aciculul de lu(i#+ tra/erea1+ (edii #e"("0e#e ",tic @(edii tul-uriA%
Lu(i#a e 7(,r+.tie 7# t"ate direc*iile%
?Di()$(ia
2 e,ararea lu(i#ii al-e "lare 7# c"(,"#e#tele ("#"cr"(atice
S,ectrul cul"ril"r!
- r".u
- ,"rt"caliu
- 0al-e#
- /erde
- al-atru
- i#di0"
- /i"let
NeBt"# @CDEFA ; ,u#e -a1ele tudiului cr"(aticii%
CLASIFICAREA LUMINII
- Lu(i#a #atural+ ; lu(i#a "arelui
- Lu(i#a arti$icial+ @-ec)lu(a#areA
- Lu(i#a cald+ 2 R".u d"(i#a#t
- Lu(i#a rece @la(,a cu /a,"ri de (ercurA
D"(i#+ radia*ia /i"let
SURSE DE LUMIN
- Direct+ ; 0e#erea1+ lu(i#a @ "are) -ec) lu(3#areA
- I#direct+ ; lu(i#a re$lectat+ @cerul) lu#a) "-iecteleA
CULOAREA O*IECTELOR
? Ete deter(i#at+ de #atura lu(i#ii re$lectate
U# c"r, a,are c"l"rat 7# lu(i#a
- re$lectat+ ; ",ac
- tra#(i+ ; tra#,are#t
CORP
- al- ; t"ate radia*iile u#t re$lectate
- #e0ru ; t"ate radia*iile u#t a-"r-ite
- 0ri ; re$lectate t"ate 7#tr2" a#u(it+ ,r","r*ie
- c"l"rat ; re$lectate i#e0al
Cu"+a$a +,i%-"+$ de,i#de de!
- c"(,"1i*ia ,ectral+ a lu(i#ii
- ,i0(e#ta*ia u,ra$e*ei "-iectel"r
- u-iectul care "-er/+
O,i%-" nu au %u"+a$ .n (in ) ci d"ar ca,aciatatea de a a-"r-i) re$lecta au
tra#(ite lu#0i(i de u#d+%
? Este o proprietate atribuit, nu are caracter obiectiv.
C3#d u#dele lu(i#"ae 7#t3l#ec ,articule (ai (ici dec3t lu#0i(ea de u#d+) lu(i#a
ete di$u1at+%
- "are la 1e#it ; cer al-atru
- "are la a,u ; cer r".u
? C"r, #e0ru a-"lut
APARATUL /I0UAL UMAN
V+1ul ; i(*ul cel (ai de1/"ltat al "(ului%
A,aratul /i1ual ; "c&i ; c+i de tra#(iie ; c"ar*a cere-ral+
Gr"ceul /+1ului ; #u e 7#c&eie ,e reti#+
- ,r"iec*ia ",tic+ e $"r(ea1+ ,e reti#+
- i(a0i#ea e c"(,u#e 7# creier
RETINA
C"#*i#e %"u" !+-+(n(i,i"
- D (il% %+nu$i ; 7# ce#tru ; ,e#tru /ederea de 1i
- CHE (il% ,a(-+na1 ; la ,eri$erie ; ,e#tru /ederea de #"a,te
; Su-ta#*e $"t"e#i-ile! i"d",i#a @,e#tru 1iA .i r"d",i#a @,e#tru #"a,teA
C+nu$i" (un- ()%ia"i'a-
- e#i-ile la /erde
- e#i-ile la r".u
- e#i-ile la al-atru
OCHIUL #u ,"ate diti#0e (ai (ulte cul"ri u,ra,ue) ci #u(ai d"(i#a#ta l"r%
Nu de"e-e.te 2$3 : $+(u > ,"rt"caliu
URECHEA ; diti#0e (ai (ulte u#ete 7#tr2u# ac"rd
OCHIUL ; #u e de"e-e.te " lu(i#a ("#"cr"(atic+ de u# a(etec
Se#i-ilitatea "c&iului ete (ai (ic+ c+tre (ar0i#ile ,ectrului cul"ril"r .i (ai (are
c+tre ce#trul lui ; 4a",n%
PERCEPTIA CULORILOR
GERCEGIIA ! ete ,r"ceul ,i&ic e#1"rial ,ri# care cu#"ate( "-iectele) 7# t"talitatea
7#u.iril"r c"#crete ) c3#d aceatea ac*i"#ea1+ au,ra "r0a#el"r de i(*%
Vederea u#ui "-iect c"l"rat ete u# a%- !i'i% .i )(i5i% 7# acela.i ti(,%
*CULOAREA ESTE O SENZAIE*
Cu"+a$a #u tre-uie c"#$u#dat+ #ici cu lu(i#a) #ici cu u-ta#*a care c"#$er+ "-iectel"r
,r",rietatea de a $i c"l"rate%
Sn'a&ii" u#t ,r"cee ,i&ice ele(e#tare de cu#"a.tere a 7#u.iril"r c"#crete ale
"-iectel"r) c3#d aceatea ti(ulea1+ rece,t"rul u#ui i#0ur "r0a# de i(* @e5! a,aratul
/i1ual u(a#A%
CALITIILE SENJORIALE ALE AGARATULUI VIJUAL
- lu(i#a
- cul"area
- c"#turul
- e5ti#derea @u,ra$a*aA
- $"r(a
- ,r"$u#1i(ea @red+ a H2a di(e#iu#eA
? Far lumin nu exist culoare ?
Cul"area de,i#de de!
2 i#te#itatea lu(i#"a+
? Varii#d i#te#itatea lu(i#ii 2 $+1u" ete ,ri(a cul"are care a,are .i di,are
2 a",a(-$u" ete ulti(a
2 u#0&iul de i#cide#*+ @al lu(i#ii .i al direc*iei de ,ri/ireA
2 $elul lu(i#ii @direct+ ; i#direct+A
2 lu(i#a ,reci+ ; di$u1+
2 cul"area d"(i#a#t+ a lu(i#ii
Su)$a!&" %+"+$a- i#$lue#*ea1+ ,erce,*ia 2 " u,ra$a*+ (ai (are de r".u ete (ai -i#e
ei1at+4 7# ,r"$u#1i(e u,ra$a*a ete (ai (ic+ r".ul ; cul"area a,r",ierii
? M%ani(mu" 23$ii %u"+$i"+$
- ete i#u$icie#t cu#"cut ; (ulte i,"te1e
- ete acce,tat+ at+1i -+$ia -$i%$+ma-i%6
Du,+ CKFE 2a ,u 7# e/ide#*+ e5ite#*a a 7 )i4mn&i !+-+(n(i,i"i e5ite#*i 7# H ti,uri
de c"#uri%
? T$an(mi-$a m(a8u"ui %$+ma-i%
Se $ace ,e ,erec&i!
aA al- ; #e0ru
b) r".u ; /erde ? cul"area #u e a(etec+
c) 0al-e# ; al-atru ? " cul"are i#&i-+ c"(,le(e#tarea ei
C"a(i!i%a$a %u"+$i"+$
- t"#uri cr"(atice @cul"rileA
- t"#uri acr"(atice @al- ; #e0ruA
P$%)&ia %u"+a$i"+$ e u,u#e le0ii %+n(-an&i %u"+$i"+$ @$"arte relati/A%
E5% O cret+ al-+ a,are 7# e(i"-curitate ce#u.ie ) dar ete recu#"acut+ ca al-+
Culoarea = este o senzaie i are statut de !ro!rietate atri"uit obiectelor, nu
are statut de proprietate obiectiv cum ar fi: forma, mrimea, greutatea etc.
9+$ma ete u# (i9l"c (ai i0ur de ide#ti$icare a "-iectel"r dec3t cul"area%
Cu"+a$a ete $"arte e#i-il+ la c&i(-+rile di# (ediu%
Cul"arile e i#$lue#*ea1+ reci,r"c%
E5% D"u+ ,icturi e5,ue al+turi 7.i ,"t ("di$ica ,r"$u#d c"l"ritul%
In!"un& .n )$%)$a %u"+$i"+$:
- tarea ,i&ic+ a u-iectului
- e5,erie#*a /i1ual+
- 0radul de cultur+ .i educa*ie
- ,r"$eia .i d"(e#iul de acti/itate
Sn(i,i"i-a-a %$+ma-i%6
O(ul ,"ate + i#de#ti$ice H ,r",riet+*i de -a1+ ale radia*iil"r electr"(a0#etice di#
,ectrul /i1i-il%
a) lu#0i(ea de u#d+ 2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% L t"#ul cr"(atic @cul"area A
M CFE t"#uri
b) 7#c+rc+tura e#er0etic+ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%L lu(i#"1itatea
M NEE 0rada*ii
c) $"r(a%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%L atura*ia @,uritateaA
@c"(,"1i*ia ,ectral+A M NE 0rada*ii

)$+); a" $a3ia&ii"+$ "%-$+ma4n-i% %a"i-6&i (n'+$ia" a" %u"+$ii
Oc&iul diti#0e
- 7#tre al- .i #e0ru cca% NE #ua#*e
- 7# ,ectrul cr"(atic 7#tre CEE .i CFE de t"#uri
- u-iec*ii 7#1etra*i diti#0 cca% CE%EEE #ua#*e
CARACTERISTICILE CULORII
?T+nu" %$+ma-i% > ete deter(i#at de lu#0i(ea de u#d+ care ,red"(i#+%
? Lumin+'i-a-a > cu c3t re$lect+ (ai (ult+ lu(i#+ cu at3t cul"area ete (ai tr+lucit"are%
? Sa-u$a&ia > cu c3t lu#0i(ile de u#d+ u#t (ai "("0e#e) cu at3t cul"area ete (ai )u$6 @(ai
aturat+A%
Caracteriticile cul"rii u#t ,erce,ute i(ulta# dar di$ere#tiat!
1. -+nu" ; ete ,ri(ul ,erce,ut
2. (a-u$a &ia ; ete a N2 a) re1ult3#d tre,te 7# i#teri"rul t"#ului
3. "umin+' i-a-a 2 ete a H2a
?Satura*ia @,uritateaA ete c+1ut+ 7# (i9l"cul ,ectrului%
? Lu(i#"1itatea ete cea (ai (are 7# ce#trul ,ectrului%
R".u 8al-e# Vi"let
Di!$n&i$a nuan&"+$
- e $ace! la (ar0i#i cu a9ut"rul atura*iei
- la (i9l"c cu a9ut"rul lu(i#"1it+*ii
R".u 8al-e# Vi"let
2 7# ce#trul ,ectrului "c&iul ,erce,e (ai (ulte t"#uri
2 ,re e5tre(e u,ra$a*a t"#uril"r ete (ai (are (ai ,u*i#e t"#uri ,erce,ute
2 $"#durile 7#c&ie acce#tuea1+ lu(i#"1itatea cul"rii circu(crie) c"*3#d2"
7# e/ide#*+
2 $"#durile dec&ie ate#uea1+ e5,rei/itatea cul"rii
2 cre.terea i#te#it+*ii lu(i#"ae ("di$ic+ t"#alitatea 2 r".ul) ,r"t"caliul .i /erdele
/irea1+ c+tre 0al-e#
AMESTECUL CULORILOR
aA A(etec +)-i% au !i'i+"+4i%
ADITI/ > adu#+ lu#0i(i de u#d+ @e $ace du,+ le0ile ,erce,*ieiA
Am(-% 3 "umini
-A A(etect %5imi%) )$+%3u -5ni%
SU*STRACTI/ > e cad @a-"r-A lu#0i(i de u#d+
@ re0ulile u#t date de $a-rica#tul de cul"riA
Am(-% 3 )i4mn&i
cA A(etec )$+)+$&i+nal ; ,r"cedeu te&#ic .i ",tic @u#t re$lectate t"ate
lu#0i(ile de u#d+ 7#tr2" a#u(it+ ,r","r*ieA
Re1ult+ ; T+na"i-6&i" 3 4$i
AMESTECUL ADITI/
- ete u# a(etec de lu(i#i
- a(etecul e $ace la #i/elul a,aratului /i1ual
- ete u# a(etec u-iecti/
? Cu"+$i" 3 ,a'6
Si#te1a tricr"(atic + ! $+1u < 2$3 < a",a(-$u = a",
? Cu"+$i" %+m)"mn-a$
u#t cul"ri care a(etecate #e dau e#1a*ia de al-
u#t dia(etral ",ue ,e cercul cr"(atic
AMESTECUL SU*STRACTI/
- u-tra0e di# ura ,ri(ar+ " erie de radia*ii @u#t a-"r-ite
de u,ra$a*+A
- a(etec utili1at 7#!
- ,ictur+ @a(etec de ,i0(e#*iA
- ce#"0ra$ie @u,ra,u#ere de $iltre c"l"rateA
? Cu"+$i" 3 ,a'6
Si#te1a tricr"(atic + ! $+1u < 4a",n < a",a(-$u = n4$u> 4$i
Am(-%u$i:
Al-atru : 0al-e# > /erde
R".u : 0al-e# > ,"rt"caliu
R".u : al-atru > /i"let
? Cu"+$i" %+m)"mn-a$
2 ,ue u#ele l3#0+ altele 7.i (+rec tr+lucirea @a(etec ",ticA
2 a(etecate @,i0(e#*iA e ditru0
P$%5i" 3 %u"+$i:
- 0al-e# : /i"let
- al-atru : ,"rt"caliu ,ue al+turi e e5alt+
- r".u : /erde
INDUC ?IA CROMATIC
La al+turarea a N cul"ri c"(,le(e#tare a,are in3u%&ia %$+ma-i%6 @e$ect ",ticA
A,are um,$a @cr"(atic+A%
R".u ; /erde
8al-e# ; al-atru %$1- (n'a&ia 3 )$+!un'im
Se crea1+ u# %+n-$a(-
- u# +,i%- 4a",n aru#c+ " u(-ra al-atr+
- u#ul $+1u are u(-ra /erde
%+n-$a(-u" (imu"-an
E$ectul c"#tratului di,are au e reduce c3#d u,ra$e*ele c"l"rate u#t e,arate ,ri# li#ii
#e0re @e crea1+ u# re,au 7# ,erce,*ieA%
CONTRASTUL SIMULTAN
Efectul su se bazeaz pe le#ea com!lementarelor care spune c: $iecare culoare
cere% !si&olo#ic% culoarea o!us ' com!lementara ei(
Dac+ aceat+ cul"are @c"(,le(e#tar+A #u ete ,re1e#t+) "c&iul ,r"duce i(ulta# cul"area
c"(,le(e#tar+%
E5! U# /erde ,uter#ic al+turat u#ui ce#u.iu #eutru /a $ace di# aceta u# ce#u.iu r".cat%
U# r".u ,uter#ic /a ac*i"#a au,ra acelui ce#u.iu) $ac3#du2l + ,ar+ u# ce#u.iu;/er1ui%
IMPRESIONISMUL ((%+" 19)
C"; M+n-) CODP) 'I(,reie) r++rit de "are
- te&#ici #"i!
- di/i1area t"#uril"r
- $ra0(e#tarea tu.ei
- a(etec ",tic al cul"ril"r ,ure
- u(-re c"l"rate
NEOIMPRESIONISM POINTILISM
Su$a-
2 dec"(,u#erea ,etei de cul"are 7# ,u#cte au li#ii de cul"ri ,ure
2 e -a1ea1+ ,e a(etecul ",tic
CONCLU0II:
2 /ede( cul"area lu(i#ii re$lectate au tra#(ie %u"+a$a +,i%-"+$
t"#uri cr"(atice ; radia*ii a-"r-ite i#e0al
t"#uri acr"(atice
- al- ; t"ate radia*iile u#t re$lectate
- #e0ru ; t"ate radia*iile u#t a-"r-ite
- 0ri ; t"ate radia*iile u#t re$lectate ,r"ce#tual
2 ,erce,*ia cul"ril"r de,i#de de!
- c"(,"1i*ia ,ectral+ a lu(i#ii
- ,i0(e#ta*ia u,ra$e*ei
- u-iectul care $ace "-er/a*ia
C@- %u"+$i u-i"i'6m
Marii ,ict"ri utili1ea1+ 7# c"(,"1i*iile l"r Q 2 D cul"ri%
Acet #u(+r c"i#cide cu 2+"umu" a-n&ii 7# c3(,ul /i1ual .i cu 2+"umu" mm+$ii de curt+
durat+%
? O compoziie cromatic poate avea o form inteligibil numai dac este alcatuit
dintr-un numar limitat de valori perceptive%

S-ar putea să vă placă și