Sunteți pe pagina 1din 24

10.

PACHETUL DE MODELARE I SIMULARE SIMULINK


SIMULINK este un pachet software pentru modelarea, simularea i analiza sistemelor
dinamice. Pot fi modelate sisteme liniare i neliniare, continue, discrete, hibride, cu mai multe
perioade de eantionare.
SIMULINK furnizeaz o interfa! "rafic utilizator #$UI% pentru crearea modelelor sub
forma unor dia"rame construite din blocuri, pe baza unor tehnici de tip click-and-drag realizate
cu mouse&ul. 'stfel, trasarea dia"ramelor este simpl i intuiti(, aproape la fel de simpl ca
trasarea acestor dia"rame direct pe h)rtie. *n plus, se e(it formularea matematic laborioas
#sistemele dinamice sunt de re"ul descrise de ecua!ii diferen!iale sau cu diferen!e%.
SIMULINK dispune de o bibliotec (ast de surse, receptoare, componente liniare i
neliniare, conectori etc. pe baza crora se pot trasa dia"rame i construi blocuri proprii.
Modelele realizate +n SIMULINK sunt ierarhice. Se poate (izualiza modelul de ni(el
+nalt, iar la efectuarea unui dublu clic, pe blocul respecti( se coboar ni(el dup ni(el astfel
+nc)t se pot obser(a toate detaliile de construc!ie i de or"anizare ale modelului.
-up crearea unui model se pot realiza simulri apel)nd la di(erse metode de inte"rare
din meniurile SIMULINK i.sau utiliz)nd comenzi M'/L'0. Prin utilizarea unor blocuri de tip
osciloscop sau di(erse dispoziti(e de afiare se pot obser(a rezultatele chiar +n timpul simulrii.
-e asemenea se pot schimba (alorile unor parametri i se poate obser(a imediat efectul acestor
modificri. 1ezultatele ob!inute se pot transporta +n wor,space&ul M'/L'0 pentru prelucrri i
(izualizri ulterioare.
10.1. Rularea unui model SIMULINK demon!ra!i"
Rularea modelului
Pentru a analiza modul de lucru cu SIMULINK se poate apela la rularea unor pro"rame
#modele% demonstrati(e.
Unul din pro"ramele demo este modelul termodinamic al unei case. Pentru rularea
pro"ramului, trebuie parcuri urmtorii pai2
3. Se starteaz M'/L'0.
4. Se ruleaz demonstra!ia tast)nd thermo +n fereastra de comand M'/L'0 sau se tasteaz
comanda demo i se ale"e pro"ramul demonstrati( din meniul care apare. 'ceste comenzi starteaz
SIMULINK i creeaz o fereastr model care con!ine modelul respecti(.
La deschiderea modelului #e5tensiile fiierelor SIMULINK sunt .mdl% SIMULINK&ul deschide
un bloc de tip osciloscop cu dou ecrane #temperatur interioar.e5terioar & Indoor (s. 6utdoor
/emp. i costul +nclzirii & 7eat 8ost #9%%.
:. Pentru startarea simulrii se acti(eaz meniul Simula!ion i se ale"e comanda S!ar! command
#sau se acti(eaz direct butonul S!ar! din bara de instrumente%. 6 dat cu startarea simulrii sunt
plotate e(olu!iile temperaturii interioare i e5terioare, ca i costul cumulat al +nclzirii.
;. Pentru oprirea simulrii se ale"e comanda S!o# din meniul Simula!ion #sau butonul Paue din
bara de instrumente%.

<. 'tunci c)nd se dorete terminarea rulrii pro"ramului se +nchide modelul ale")nd Cloe din
meniul $ile.
De%rierea modelului
Pro"ramul modeleaz sistemul termodinamic al unei case folosind o reprezentare simpl.
/emperatura de referin! este setat la => "rade ?ahrenheit #apro5. 43 "rade 8elsius%. /emperatura
din cas este influen!at de temperatura e5terioar, care poate fi (ariat sub form sinusoidal
#amplitudine 3< "rade ?, temperatura de baz <> "rade ?%, (aria!ie care simuleaz fluctua!iile
temperaturii din e5terior din timpul zilei.
Sunt utilizate subsisteme care fac modelul simplu i confi"urabil #un subsistem este un bloc
alctuit dintr&un "rup de blocuri conectate%. Modelul con!ine < subsisteme2 /hermostat, 7ouse i
trei 8on(ertoare de temperatur #/emp 8on(ert%, din care 4 con(ertesc ?ahrenheit +n 8elsius i unul
8elsius +n ?ahrenheit.
@fectuarea unui dublu clic, pe blocul 7ouse permite (izualizarea blocurilor componente ale
subsistemului.
Subsistemul /hermostat este de tip releu i determin pornirea sau oprirea sistemului de
+nclzire. Se pot (edea blocurile componente la efectuarea unui dublu clic, pe subsistem.
Subsistemele de con(ersie a temperaturii au o structur asemntoare2
Al!e demon!ra&ii
-in fereastra bibliotecilor SIMULINK pot fi rulate i alte demonstra!ii care pun +n e(iden!
di(erse concepte i tehnici de modelare din di(erse domenii. Pentru rularea din fereastra
bibliotecilor SIMULINK se procedeaz astfel2
3. Se tasteaz simulink3 +n fereastra de comand M'/L'0A (a apare fereastra bibliotecilor
SIMULINK.
3. Se e5ecut dublu clic, pe icon&ul -emos. Ba apare fereastra demo a M'/L'0&ului, care
con!ine c)te(a modele SIMULINK interesante.
10.'. Crearea modelelor SIMULINK
/ehnica de creare a unor modele SIMULINK poate fi ilustrat cel mai bine prin e5emple.
Modelul prezentat +n continuare inte"reaz un sinus i afieaz at)t rezultatul c)t i unda
sinusoidal de la intrare. Schema bloc a modelului este urmtoarea2
Pentru a "enera modelul se tasteaz mai +nt)i simulink +n fereastra de comand M'/L'0. Pe
sistemele de operare de tip Cindows (a apare Browser-ul bibliotecilor SIMULINK.
Pe sistemele UNID, (a apare fereastra bibliotecilor SIMULINK.
Pentru a "enera un model nou pe sisteme UNID se selecteaz Model din submeniul Ne( al
meniului $ile. Pe sisteme Cindows se selecteaz butonul Ne( Model din bara de instrumente a
0rowser&ului de 0iblioteci.

Simulin, (a deschide o fereastr pentru un model nou.
Pentru construc!ia modelului (or fi necesare blocuri din urmtoarele biblioteci Simulin,2
0iblioteca de surse #blocul Sine Ca(e%
0iblioteca de receptoare #blocul Scope%
0iblioteca de sisteme continue #blocul Inte"rator%
0iblioteca Si"nals E SFstems #blocul Mu5%
Pentru copierea blocului Sine Ca(e se utilizeaz 0rowser&ul de bibiloteci2 +nt)i se e5pandeaz
arborele de biblioteci #prin clic, pe nodul Simulin, i apoi clic, pe nodul surse% astfel +nc)t s fie
afiate blocurile din biblioteca de surse. 'poi se selecteaz blocul Sine Ca(e #clic,%.
?ereastra 0rowser&ului de biblioteci (a arta astfel2
La pasul urmtor se tra"e #!in)nd apsat butonul din st)n"a al mouse&ului% blocul Sine Ca(e
din browser i i se d drumul +n fereastra modelului. Simulin, (a face o copie a blocului Sine Ca(e
+n punctul indicat.
Se poate proceda asemntor pentru copierea blocului Sine Ca(e din biblioteca de surse
deschis din fereastra de biblioteci Simulin, #pe sisteme Cindows se poate deschide fereastra de
biblioteci din 0rowser prin clic, din butonul drept al mouse&ului i apoi clic, pe O#en Li)rar*%.
8a i +n cazul utilizrii browser&ului se tra"e blocul Sine Ca(e din biblioteca de surse +n
fereastra modelului #drag and drop%2
Se procedeaz +n mod asemntor i cu copierea celorlalte blocuri din bibliotecile
corespunztoare +n fereastra modelului. Se poate deplasa cu uurin! orice bloc prin tra"erea cu
mouse&ul sau prin selectare i deplasare cu tastele s"e!i.
-up copierea tuturor blocurilor necesare +n fereastra de lucru, modelul trebuie s arate ca +n
fi"ura urmtoare2
La o e5aminare atent a simbolurilor de reprezentare a blocurilor se (or obser(a s"e!i care
indic intrrile sau ieirile din blocuri2 dac simbolul G este orientat spre ieirea blocului atunci
este un port de ieire #output port% iar dac simbolul este +ndreptat spre bloc este un port de intrare
#input port%. Un semnal circul de la un port de ieire al unui bloc spre un port de intrare al altui
bloc printr&o linie de conectare, 'tunci c)nd blocurile sunt conectate, simbolurile porturilor dispar.
Pentru conectarea blocurilor se trece +nt)i la conectarea blocului Sine Ca(e la prima intrare #de
sus% a blocului Mu5. Pentru aceasta se pozi!ioneaz pointerul mouse&ului deasupra portului de ieire
al blocului Sine Ca(e. *n acest moment forma pointerului se schimb i de(ine de tip cruce
#cursor%.
Se !ine apsat butonul st)n"a al mouse&ului i se deplaseaz cursorul p)n la intrarea de sus a
blocului Mu5.
Urmeaz eliberarea butonului mouse&ului i se obser( cum blocurile au fost conectate.
*n afara liniilor care conecteaz ieirile unor blocuri la intrrile altora e5ist i linii de branare
a unor linii la intrrile unor blocuri #se poate obser(a +n modelul prezentat ini!ial%. 6 astfel de linie
este utilizat pentru conectarea ieirii din blocul Sine Ca(e i la blocul Inte"rator #e5ist deHa
cone5iunea la blocul Mu5%.
Pentru a efectua aceast cone5iune se procedeaz astfel2
3. Se pozi!ioneaz pointerul pe linia dintre blocurile Sine Ca(e i Mu5.
4. Se apas i se !ine apsat tasta C!rl. Se apas butonul mouse&ului i apoi se tra"e p)n la
intrarea +n blocul Inte"rator sau p)n deasupra acestui bloc.
:. Se elibereaz butonul mouse&ului i se obser( cum apare o linie de branare p)n la portul de
intrare +n blocul Inte"rator.
Se procedeaz conform indica!iilor i se efectueaz toate conectrile necesare. Modelul (a
trebui s arate +n final astfel2
10.+. Rularea imul,rilor -n SIMULINK
-up +ncheierea procedurii de construc!ie a modelului, trebuie rulat o simulare pentru
aprecierea corectitudinii modelului i pentru ob!inerea rezultatelor cerute.
Pentru aceasta se deschide mai +nt)i blocul osciloscopului #Scope%, pentru a (izualiza e(olu!ia
mrimilor modelului. Pstr)nd fereastra osciloscopului deschis se (a seta Simulin, pentru rularea
unei simulri timp de 3> secunde. Pentru aceasta, parcur"em urmtorii pai2
3. Setm parametrii simulrii prin ale"erea submeniului Parame!er din meniul Simula!ion. *n
fereastra de dialo" care apare (om seta parametrul S!o# !ime la 3>.> #(aloare implicit%.
4. *nchidem fereastra de dialo" Simula!ion Parame!er prin clic, pe butonul O.. Simulin, (a
aplica parametrii i (a +nchide fereastra de dialo".
:. Se selecteaz S!ar! din meniul Simula!ion i se obser( curbele afiate +n fereastra
osciloscopului.
;. Simularea se (a opri atunci c)nd se aHun"e la finalul timpului de rulare indicat +n fereastra de
dialo" Simula!ion Parame!er sau la selectarea op!iunii S!o# din meniul Simula!ion #sau din bara
de instrumente%.
Pentru sal(area modelului se ale"e Sa"e din meniul $ile i se introduce un nume de fiier i se
ale"e directorul unde dorim s sal(m modelul #fiierul (a a(ea automat e5tensia .mdl%.
Pentru +ncheierea lucrului se selecteaz E/i! MATLA0 sau se tasteaz quit +n fereastra de
comand a M'/L'0&ului.
10.1. Modul de lu%ru al unui #ro2ram SIMULINK
?iecare bloc dintr&un model Simulin, are urmtoarele caracteristici "enerale2 un (ector de
intrare, u, un (ector de ieire, y, i un (ector de stare, x2

Bectorul de stare poate consta din stri continue, stri discrete sau combina!ii ale acestora.
1ela!iile matematice dintre aceste mrimi #intrri, ieiri, stri% sunt e5primate prin ecua!ii de tipul2

=
=
=
=
+
k
k
d
c
d c
u d
x
x
x unde
derivata ) u , x , t ( f x
e actualizar ) u , x , t ( f x
iesirea ) u , x , t ( f y
3
>
Simularea const +n dou faze2 ini!ializare i simulare propriu&zis.
?aza de ini!ializare +nseamn parcur"erea urmtoarelor etape2
3. 0locul parametrilor este trecut +n M'/L'0 pentru e(aluare. Balorile numerice rezultate
sunt folosite ca parametri actuali #curen!i%.
4. @ste parcurs ierarhia modelului. ?iecare subsistem care nu este un subsistem e5ecutat
condi!ionat este +nlocuit prin blocurile componente.
:. 0locurile sunt sortate +n ordinea +n care este necesar actualizarea lor. 'l"oritmul de sortare
+ntocmete o list astfel +nc)t orice bloc nu este actualizat p)n c)nd blocurile care furnizeaz
intrrile acestuia nu sunt actualizate. *n timpul derulrii acestei etape sunt detectate buclele
al"ebrice.
;. 8one5iunile dintre blocuri sunt (erificate pentru asi"urarea compatibilit!ii ieire&intrare.
Urmeaz faza de simulare propriu&zis. Modelul este simulat prin inte"rare numeric. 8alculul
deri(atelor se face +n doi pai. Prima dat ieirea fiecrui bloc este calculat +n ordinea determinat
de al"oritmul de sortare. La al doilea pas, pentru fiecare bloc se calculeaz deri(atele +n func!ie de
timp, intrri i stri. Bectorul deri(atelor rezultat este returnat al"oritmului de rezol(are de tip 6-@,
care +l utilizeaz pentru calculul noului (ector de stare pentru momentul de timp urmtor. 6 dat ce
noul (ector de stare este calculat, blocurile sunt actualizate.
Cal%ulul 3i %on!ru%&ia Am)rea4ului

Ale2erea !i#ului %on!ru%!i"
'mbreiaHul este inclus +n transmisia automobilului +n scopul compensrii
principalelor deza(antaHe ale motorului,care constau +n imposibilitatea pornirii sub
sarcin,e5tsten!a unor zone de func!ionare instabil i mersul neuniform al
arborelui cotit.'mbreaHul realizeaz cuplarea i decuplarea transmisiei de
motor.'mbreiaHul cuprinde elemente solidare cu arborele cotit al motorului i
elemente solidare cu transmisia.
8omanda de decuplare i cuplare a celor dou pr!i se face prin sistemul de
ac!ionare .8erin!ele pe care trebuie s le +ndeplineasc acest sistem sunt 2
&transmiterea momentului motor ma5im s se fac fr patinare +n condi!ii
normale de func!ionare .
&s se asi"ure cuplarea lin i complet .
&s asi"ure alunecri care s e(ite suprasolicitarea or"anelor tramsimisiei sau a
arborelui motor .
&s permit o decuplare rapid i total cu eforturi reduse din partea
conductorului.
&cldura care apare +n urma patinrii suprafe!elor pr!ii conduse +n raport cu
cele ale pr!ii conductoare s fie cedat cu uurin! mediului.
*n construc!ia de autoturisme se +nt)lnesc mai multe tipuri de ambreiaHe care,
dup modul de transmitere al momentului motor ,se clasific astfel .
&ambreiaHe mecanice .
&ambreiaHe hidrodinamice
&ambreiaHe electroma"netice
'mbreiaHele mecanice pot fi cu arcuri elicoidale, dispuse periferic sau cu arc
diafra"m.-atorit momentelor relati( mici de transmis,la autoturisme i a
"abaritului redus,ambreiaHul mecanic cu arc central tip diafra"m a cptat o lar"
rspndire .
'mbreiaHele cu arc central tip diafra"m necesit o for! de cuplare mai mic
,respecti( o ac!ionare mai uoar .-e asemeni,for!a de apsare a arcului tip
diafra"m se men!ine constant,odat cu uzura "arniturilor de frecare ,elimin)ndu&
se tendin!a de patinare ,pe msura uzurii datorit scderii for!ei de apsare a
arcurilor elicoidale .
*n urma acestui studiu i a()nd +n (edere autoturismul impus ,c)t i solu!iile
similare,adopt ambreiaH mecanic monodisc uscat,cu arc central tip diafra"m .
'le"erea (alorilor principalilor parametri constructi(i i de func!ionare
8oeficientul de si"uran! &

/ransmiterea inte"ral a momentului ma5im al motorului +n orice condi!ii este


posibil c) momentul capabil #momentul de calcul % al ambreiaHului Ma este mai
mare dec)t momentul ma5im al motorului Mma5 .*n calculul de predimensionare
se introduce un coeficient de si"uran! IbetaJ care !ine cont de acest lucru .
Pentru autoturisme ,+n cazul ambreiaHului mecanic,se recomand .

K3,LM3,=<. 'dopt

K3,:
MaK Mma5K3,L

3LNK4=3 NMm.
Presiunea specific & p
s
La ambreiaHele mecanice ,le"tura de cuplare este determinat de mrimea
for!elor de frecare ,ce iau natere +n suprafe!ele de frecare ale pr!ilor conduse i
conductoare,puse +n contact for!at prin intermediul unor for!e normmale de
apsare .1aportul dintre for!a de apsare a arcurilor de presiune ? i mrimea
suprafe!ei de frecare a ambreiaHului definete presiunea specific a ambreiaHului.
P
sK
A
F
A
*n func!ie de tipul cuplurilor de frecare ,presiunea specific se admite +ntre
limitele 2
P
s
K3,< O 4 N.mm
4
A se adopt pentru calcul P
sK
3,< N.mm
4
?izic
(aloarea ma5im a presiunii este limitat de tennsiunea admisibil de stri(ire a
materialului "arniturilor.
8reterea de temperatur la cuplare
*n procesul de cuplare i decuplare al ambreiaHului ,o parte din lucrul mecanic
de patinare al ambreiaHului,se transform +n cldur ,+nclzind piesele metalice ale
ambreiaHului,din aceast cauz "arniturile de frecare func!ioneaz la temperaturi
ridicate.8a urmare a cldurii preluate, are loc o scdere a durabilit!ii de dou,trei
ori .Pentru men!inerea calit!ilor de func!ionare +n domeniul de durabilitate ,se
admite o cretere a temperaturii de ma5im 3>&3<8A
np c
L
t

=

unde 2
= t
creterea de temperatur

Kcoeficient ce e5prim a c)ta parte din lucrul mecanic de frecare este cheltuit
pentru +nclzirea piesei (erificate A

K>,<,pentru discul de presiune e5terior la


ambreiaHe monodisc
cKcldura specific a pieselor ce se +nclzesc cK<>> P.K" 8
npKmasa pieselor ce se (erific
'mbreiaHul se consider bun din punct de (edere al +nclzirii i rezisten!ei la
uzur dac
creterea de temperatur se +ncadreaz +n limitele
t
KQ&3< 8
-imensionarea suprafe!elor de frecare ale ambreiaHelor
Pentru a putea transmite momentul motor ma5im,ambreiaHul are ne(oie de o
suprafa! de frecare a crei mrime se determin cu rela!ia 2
'K
(Rc
4
&
Ri
4
)
,
Unde.
1
e
&raza ma5im
1i&raza minim
1aportul dintre 1min i 1ma5 are o (aloare cuprins +ntre >,<:&>,=< ,se adopt
cK>,<:.8unosc)nd coficientul c ,presiunea specific p
s
,IK4,I fiind numrul
suprafe!elor de frecare ,rezult raza ma5im A
'K
(Rc
4
&1i
4
)
Unde2
1e&raza ma5imA
1i&raza minim

K4,<R:,adopt

K:A

&coeficient de frecare,se adopt

K>,:.
1aportul +ntre 1min i 1ma5 are o (aloare cuprins +ntre >,<:&>,=<,adopt
cK>,L<.8unosc)nd coeficientul c,presiunea specific p
s
,iK4Ai,fiind numrul
suprafe!elor de frecare rezult)nd raza ma5im2
1eK
( )i c
M
3
ma5 M

K
( ) 3> M 4 M L< , > 3
3> M 3LN M :
4
:

K33Lmm
Stiind raza ma5im i coeficientul c (om putea determina raza minim cu rela!ia 2
1iK1e

c
1iK33L

>,L
1iKLN.Lmm. 1
e
K33Lmm
8u aceste (alori determinate ,(om putea ob!ine aria suprafe!ei de frecare !innd
cont derela!ia urmtoare2
'K
( )
4 4
i e
R R
K
( )
4 4
L . LN 33L
K4=>;3 mm
4
Se adopt urmtoarele dimensiuni principale conform S/'S ==N:&L=2
1eK334.< mm
1iK=< mm
$rosimea "K:,< mm.
*n acest caz aria de frecare (a fi2
'K

#1e
4
&1i
4
%K

#334.<
4
&=<
4
%K4:3;.3mm
4
Pentru a carecteriza solicitrile ambreiaHului i rezisten!a lui la uzur utilizm
ca parametri de apreciere lucrul mecanic specific Ls,definit ca raportul +ntre lucrul
mecanic de patinare L,i suprafa!a de frecare,'.
L
s
K
A
L
A pentru autoturisme L
sK
3>>R34>daNmm
Lucrul mecanic de patinare se calculeaz +n cazul pornirii din loc a
autoturismului cu rela!ia2
L
=
m
4

>,<

m
a
>
4
3
4
Mi i
r
cv
r

K;:Q;Q,:M>,<M3L4>M
=
4 4
4
< . : M >Q . :
: . >
;N=L.4 daNmm
m

K
= =
:>
4>>> M
:>
M n
4>N,; rad.s
m
a
&masa automobilului m
a
K3L4> K"
r
r
&raza de rulare r
r
K>,: mm
i
c(3
&raportul de transmitere +n treapta I acutiei de (iteze
i
>
&raportul de transmitere principal
L
s
K
A
L
K
4=>;3
4 . ;N=L
K
3,4=daNm.cm
4
Cal%ulul #,r&ii %ondu%,!oare
-iscul de presiune
-iscurile de presiune sunt dimensionate func!ie de misiunile +ndeplinite
reprezent)nd o suprafa! de contact cu frecare pentru cuplare.
Pentru asi"urarea contactului prin frecare ,discul de presiune +n forma unui
cilindru are urmtoarele dimensiuni2
1edK1eT#:R<%mmK334.<T;K33L.<mm
1ed&raza e5terioar a discului
1idK1i&#:R<%mmK=<&;K=3mm
1id&raza interioar a discului
'rcurile de presiune
'rcurile sunt elemente ale pr!ii conductoare care dez(olt for!a pentru
men!inerea strii cuplate a ambreiaHului .?or!a necesar de apsare normal pe
suprafa!a de frecare este .
?K
Rmed i
Ma

K
Unde.

&coeficientul de frecare.Pentru calcul adopt

K>,:
M
a
K
=
ma5
M M
3,LM3LNK4=3
i&numrul suprafe!elor aflate +n contact iK4
1
meK
4
1e Ri +

[ ] mm
1medK
4
=< < . 334 +
KN:.=<mm
?K
=: M 4 M : , >
3> M 4=3
:
K;Q4Q.<N
Momentele limit ce solicit arcurile i care limiteaz ri"iditatea lor ma5im
sunt
Mma5K3LN
Si
MpK
>
Mi i
rd ad
!"

K
< . : . >Q . :
: . > ; . > Q>=<


K34>Nm
?or!a ?a care solicit un arc al izolatorului ,consider)nd c arcurile particip
+n mod e"al la preluarea Mma5 este2
?aK
Ra #a
M

ma5

[ ] $
Unde2
Ua&numrul de arcuri ale izolatorului
UaK3>
1a&raza de apsare a arcurilor
1aKL>mm
?aK
=
>L . > 3>
3LN
:4: N
Se adopt pentru arcuri urmtoarele dimensiuni.
-& 3=.< mm&diametrul e5terior
-m& 34 mm&diametrul mediu al arcului
h&:N,= +nl!imea de lucru a arcului
d&:.<mm diametrul s)rmei +n mm
Cal%ulul #,r&ii %ondue
'rborele ambreiaHului
'rborele ambreiaHului este solicitat la torsiune i +nco(oiere,deoarece
solicitarea principal este de torsiune ,pentru dimensionare a(em 2
d
i
:
4 , >
ma5 4 , 3
=

=
at
M

unde.
. 34> ... 3>> $ =
m
4
&efortul unitar admisibil la torsiune,se adopt

K3>> N.mm
4
d
i
:
3>> 4 . >
3>>> 3LN L . 3 4 . 3


K4<mm
-in S/'S LQ<Q&Q> se adopt caneluri +n e(ol(en! cu centrare pe flancuri
m&3,4<
U&44
d
i
&4= mm
d
e
&:> mm
LK;> mm
b&4,LQ<
8u aceste dimensiuni adoptate se (erific la solicitarea de forfecare i la stri(ire2

saK

HaK
4>R:>N.mm
4
&forfecare

Ha
K
( )
i e
d d % L #
M
+
ma5 ;
K
( ) :> 4= LQ< . 4 M ;> M 44
3LN M ;
+
KL N.mm
4
&stri(ire

saK
) (
4 4
ma5 Q
i e
d d L #
M

K
( )
4 4
4= :> ;> M 44
3LN M Q

K3>.: N.mm
4
.0utucul discului condus
-eK:>.< mm
-iK 4=.< mm
UK44 mm
LK ;> mm
0utucul se (erific la forfecare i +ncon(oiere i la stri(ire.

fb
K
) ( i & &e L % #
M
+
ma5 ;
K
( ) < . :> < . 4= LQ< . 4 M ;> M 44
3> M 3LN M ;
:
+
K<.=: N.mm
4

fbK
) (
4 4
< . 44 4<
ma5 Q

L #
M
K
( )
4 4
:
< . 4= < . :> M ;> M 44
3> M 3LN M Q

K3>.:

fb
K

fb
K4>R
:>N.mm
4
8alculul elementelor elastice suplimentare
M
cK
4:Q
3 < , :
: , > ; , > Q>=<
M
; > ; >
=


=

=

cv cv
i i
rd ad
i i
mf
Nm
-ac 1&este raza medie de dispunere a arcului atunci2
?K
=
R #
Mc
>L . > M 3>
4:Q
K:N= N
Momentul de pretensionare (a a(ea (aloarea 2
M
pr
KMma5M
4<
3>>
3<
3LN
3>>
3<
= =
Nm
?or!a de pretensionare asupra unui arc (a fi2
?
pr
K
=
Ra #a
Mpr

>L . > M 3>
4<
K;4.4 N
*n stare blocat arcul (a a(ea lun"imea 2
LiK
( ) < . > n
MdK#3>.&>,<%M:.<K:;.4
Lun"imea minim a arcului sub ac!iunea momentului ma5im (a fi2
LminKLiTHsMn
Unde2 HsKHocul dintre spire HsK>,>>N
LminK:;.4T>,>NM3>K:<.>;
S"eata pe care o are arcul sub ac!iunea Mma5 (a fi2

n
K
) ( ( )
=

=

; ;
:
;
:
; M 3> M Q
3> M 34 M 4 . ;4 :4: M Q
M
M ma5 Q
d
n & r Fp F
m
<.4
S"eata pe care o are arcul sub ac!iunea p (a fi2

r
K
) (
;
:
M
M Q
d
n &m r Fp Fp
K
( )
; ;
:
; M 3> M Q
3> M 3L M 4 . ;4 :4: M Q
K=.3<
?pK
=
Ra #a
Mp
M >L . > M . 3>
34>
K:L4,4 N
Lun"imea ferestrei Lf din butuc (a fi2
L
f
KL
min
T

n
,L
f
K:<.>;T<.4: L
f
K;>.4= ,se adopt L
fK
;>
-iametrul limitatorului se recomand dK3>R34 mm se adopt dK3> mm.Baloarea
tieturii

din butuc (a fi2

KdT

nT

r
K=.3<T<.4:T3>K44 mm
Berificarea arcului la torsiune
= =
:
M
M M M Q
d
F & '
a m

unde, K&coeficient de corec!ie,


KK3,;
3>>> ... Q>> =
at

N.mm
4
:44 N.mm
4
8lutch Simulation Usin" If 0loc,
/his demonstration shows how to use if.else subsFstems to build a clutch model. 'n If
subsFstem models the clutch dFnamics in the loc,ed position while an else subsFstem models the
unloc,ed position. 6ne or the other of the subsFstems is enabled (ia the If bloc,. /he dot&dashed
lines from the If bloc, denote control si"nals, used to enable if.else #or other conditional%
subsFstems
'fter runnin" the simulation, a $UI opens. 8hec,in" anF of the bo5es on the $UI produces a
plot of anF of the followin" (ariables #(ersus time%. 8lutch Pedal input2 /he (ariable ?n in the
M'/L'0 Cor,space @n"ine /orVue input2 /he (ariable /in in the M'/L'0 Cor,space we2
@n"ine (elocitF w(2 Behicle (elocitF when the clutch is unloc,ed w2 Behicle (elocitF when the
clutch is loc,ed Loc,ed ?la"2 3 when the clutch is loc,ed. Uero when unloc,ed. Loc,up ?la"2 3 at
the point in time when the clutch loc,s. 0rea,&'part ?la"2 3 when the clutch is unloc,ed. Uero
when loc,ed. ?riction /orVue 1eVuired for Loc,up Ma5 Static ?riction /orVue
Clutch Model in Simulink 2
A Demonstration of the If Block
8
Max Static Friction Torque
7
FrictionTorque
Required
for Lockup
6
Break-Apart
Flag
5
Lockup
Flag
4
Locked
Flag
3
w
2
wv
1
we
else { }
Tfmaxk
Tin
we
wv
Unlocked
if { }
Tin w
Locked
u1
if(u1 > 0)
else
If
Tin
Tfmaxs
locked
lock
unlock
Tf
Friction Mode Logic
Fn
Tfmaxk
Tfmaxs
Friction
Model
Tin
Engine
Torque
Fn
Clutch
Pedal
locked
unlocked
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Clutch Pedal(r-) Engine Torque(g-) we(b-) wv(y-)
w(m-) Locked Flag(c-) Lockup Flag(r--)
Break-Apart Flag(g--) FrictionTorque Required for Lockup(b--) Max Static Friction Torque(y--)
Time (sec.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Clutch Pedal(r-)
Time (sec.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
Engine Torque(r-)
Time (sec.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
we(r-)
Time (sec.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
wv(r-)
Time (sec.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
w(r-)
Time (sec.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Locked Flag(r-)
Time (sec.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Lockup Flag(r-)
Time (sec.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Break-Apart Flag(r-)
Time (sec.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
FrictionTorque Required for Lockup(r-)
Time (sec.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Max Static Friction Torque(r-)
Time (sec.)
0I0LI6$1'?I@
Ionete 8., Seliteanu -., Petrior '. O (roiectarea sistemic) asistat) de calculator *n MA+LA,,
1epro"rafia Uni(ersit!ii din 8raio(a, 3NN<.
Leonard N.@., Le(ine C.S O -sing MA+LA, to analyze and design !ontrol .ystems, 'ddison&
CesleF Publ., SU', 3NN<.
Marchand P. O rap/ics and -0s 1it/ MA+LA,, 818 Press, SU', 3NNN.
MMM O MA+LA, -ser2s uide, /he Mathwor,s Inc., SU', 4>>>.