Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAM DE 4 ZILE PE SAPTAMANA

PROGRAM DE 3 ZILE PE SAPTAMANA


RECOMAND ACEST PROGRAM DE ANTRENAMENT PT. TIPUL MEZOMORF
DEFICITAR LA PECTORALI SAU SPATE SAU FARA GRUPE DEFICITARE

LUNI MIERCURI VINERI
Spate Pectorali Spate
Bicepsi Umeri Pectorali
Umeri Tricepsi Tricepsi
Ca!ricepsi Bicepsi Ca!ricepsi
"em#rali Gam$e "em#rali
RECOMAND ACEST PROGRAM DE ANTRENAMENT PENTRU TIPUL MEZOMORF
DEFICITAR LA UMERI, PECTORALI, SPATE SI BRATE

LUNI MARTI JOI
VINERI sau
SAMBATA
Umeri Pectorali Umeri Pectorali
Bicepsi Spate Bicepsi Spate
Tricepsi A$!ome% Tricepsi A$!ome%
Ca!ricepsi Gam$e Ca!ricepsi Gam$e
"em#rali "em#rali
Lom$ari
PROGRAM DE & ZILE PE SAPTAMANA
'NCEP(TORI) 4 ZILE PE S(PT(M*N( PT TIPUL ENDOMOR"
DEFICITAR LA PECTORALI SI SPATE SAU FARA GRUPE DEFICITARE
L#%i ) Spate+Biceps+Ca!ricepsi+"em#rali+Lom$ari
Marti ) Pectorali+Umeri+Triceps+A$!ome%+Gam$e
,oi ) Spate+Biceps+Ca!ireceps+ "em#rali+Lom$ari
-i%eri ) Pectorali+Umeri+Triceps+A$!ome%+Gam$e
. PENTRU SPATE . / E0ERCITII+ 1 SERII "IECARE2 ADICA 3/014
. PENTRU PECTORALI /01
. PENTRU C-ADRICEPSI /01
. PENTRU UMERI 30&
. PENTRU BICEPSI /04
. PENTRU TRICEPSI /04
. PENTRU ABDOMEN 501
. PENTRU "EMURALI 50&
. PENTRU GAMBE /04
. PENTRU LOMBARI 503
. PENTRU TRAPEZ 504
. PENTRU ANTEBRATE /03
RECOMAND ACEST PROGRAM DE ANTRENAMENT PENTRU TIPUL ECTOMORF
DEFICITAR LA UMERI, PECTORALI, SPATE SI BRATE

LUNI MIERCURI JOI VINERI SAMBATA
Umeri Pectorali Umeri Bicepsi Spate
Bicepsi Spate Ca!ricepsi Pectorali Tricepsi
Tricepsi A$!ome% "em#rali A$!ome% Lom$ari
Ca!ricepsi Gam$e Lom$ari Gam$e
"em#rali
DEFICITAR LA UMERI, PECTORALI, SPATE SI BRATE
L#%i ) Umeri+Biceps+Triceps+Ca!riceps+"em#rali+Lom$ari
Marti ) Pectorali+Spate+A$!ome%+Gam$e
,oi ) Umeri+Biceps+Triceps+Ca!riceps+"em#rali+Lom$ari
-i%eri ) Pectorali+Spate+A$!ome%+Gam$e
PENTRU SPATE . / E0ERCITII+ 1 SERII "IECARE2 ADICA 3/014
. PENTRU PECTORALI /01
. PENTRU C-ADRICEPSI /01
. PENTRU UMERI 30&
. PENTRU BICEPSI /04
. PENTRU TRICEPSI /04
. PENTRU ABDOMEN 501
. PENTRU "EMURALI 50&
. PENTRU GAMBE /04
. PENTRU LOMBARI 503
. PENTRU TRAPEZ 504
. PENTRU ANTEBRATE /03
Celor care.si permit sa c6elt#iasca cea $a%i pe s#plime%te+ le recoma%! sa.i i%esteasca
i% pro!#se ce s#%t 7olosite ime!iat !#pa a%tre%ame%t+ !eoarece acesta este cel mai
importa%t mome%t al 8ilei i% care s#plime%tele isi pot !oe!i e7icie%ta+ a9#ta%! sporti#l
sa creasca mai repe!e !ecat i% ca8#l i% care ar 7olosi !oar alime%te o$is%#ite2 E:ista trei
aria%te !e #tili8are a s#plime%telor)
52 Ime!iat !#pa a%tre%ame%t+ o portie !i% #%#l !i% #rmatoarele pro!#se) Me;a Mass+
Gai% "ast+ Mass.R /+ S#per Mass.R<
/2 Ime!iat !#pa a%tre%ame%t+ patr#.opt pastile !e Ami%o /=>> ? o portie !i% #%#l !i%
#rmatoarele pro!#se) Me;a Mass+ Gai% "ast+ Mass.R /+ S#per Mass.R<
32 C# ci%ci mi%#te i%ai%te !e a%tre%ame%t+ patr#.opt pastile !e Ami%o /=>> si ime!iat
!#pa a%tre%ame%t+ patr#.opt pastile !e Ami%o /=>> ? o portie !i% #%#l !i% #rmatoarele
pro!#se) Me;a Mass+ Gai% "ast+ Mass.R /+ S#per Mass.R2
Pro!#se !e la Re!is )
Mil@ a%! E;; !aca ;asesc
Ami%o.R
I!eal Protei% . crestere rapi!a a m#sc#lat#rii
"os7ocreati%.R .creati%a e 7oarte $#%+pe%tr# cresterea e%er;iei+ masei si 7otrtei m#sc#lare
S#per Mass.R . S#per Mass.R este recoma%!at atat t#t#ror cate;oriilor !e sportii+ cat si
celor care %# 7ac sport+ !ar !oresc sa ai$a o alime%tatie sa%atoasa+ c# cat mai p#ti%e
;rasimi si colesterol2
Pro!#se !e la U%iersal
Ami%o /=>> . 7oarte $#%
Me;a Mass 3>>> . A9#ta la cresterea rapi!a i% 7orta si masa m#sc#lara A A9#ta la ar!erea
;rasimilor
Creati%e Pro Mass . cresterii masei m#sc#lare
Gi;a%t Pro Mass . !esti%at cre terii masei m#sc#lare care co%ti%e