Sunteți pe pagina 1din 27

PROF.UNIV.DR.PR.

VIOREL SAVA
CURRICULUM VITAE
DATE PERSONALE
Nume i prenume: SAVA VIOREL
Data naterii: 25 august 1963
Locul naterii: comuna Grajduri, judeul ai
!tarea ci"il#: c#s#torit
$dresa: !tradela %ro&' ' ncule, nr' 12 D, ai, jud' ai, cod: ())(21
*ele&on: )232+2)132,
e-mail: savavi@gmail.com
STUDII
19,) . 19,5 /ursurile !eminarului *eologic de la 0#n#stirea Neam'
19,5 . 19,9 /ursurile nstitutului *eologic de grad 1ni"ersitar din 2ucureti, &inali3ate cu te3a
de licen# Sfinii Apostoli n cultul i iconografia ortodox, 4ntocmit# su5 4ndrumarea pr' pro&'
dr' Nicolae D' Necula'
19,9 . 1996 /ursuri de doctorat 4n cadrul nstitutului *eologic de Grad 1ni"ersitar din
2ucureti 7de"enit 8acultatea de *eologie 9rtodo:# a 1ni"ersit#ii 2ucureti, speciali3area
Liturgic#, %astoral# i $rt# cretin#, su5 4ndrumarea %'/'%r'%ro&'Dr' Nicolae D' Necula'
22 octom5rie . 22 noiem5rie 1993 /urs de lim5a engle3# la ;coala /entral# de Lim5a <ngle3#
din Londra, 4n calitate de 5ursier al /onsiliului <cumenic al 2isericilor'
1993 . 1996 2urs# de cercetare la 1ni"ersitatea Glasgo=, !coia, 4n calitate de 5ursier al
2isericii <piscopale !coiene'
199, . Doctor 4n *eologie 4n urma susinerii te3ei de doctorat cu titlul Taina Mrturisirii n
riturile liturgice actuale, alc#tuit# su5 4ndrumarea pr' pro&' dr' Nicolae D' Necula, 4n cadrul
8acult#ii de *eologie 9rtodo:# a 1ni"ersit#ii 2ucureti'
ACTIVITATEA DIDACTIC
199) . 1991 %ro&esor la !eminarul *eologic >?eniamin /ostac@iA, 0#n#stirea Neam'
1991 . 1996 $sistent uni"ersitar 4n cadrul 8acult#ii de *eologie 9rtodo:#, 1ni"ersitatea >$l' '
/u3aA, ai'
1992 . 1993 !uplinitor al postului de preot spiritual al 8acult#ii de *eologie 9rtodo:# din ai'
1996 . 2))) Lector 4n cadrul 8acult#ii de *eologie 9rtodo:#, 1ni"ersitatea >$l' ' /u3aA, ai'
2))) . 2))6 /on&ereniar 4n cadrul 8acult#ii de *eologie 9rtodo:#, 1ni"ersitatea >$l' '
/u3aA, ai'
2))6 . 4n pre3ent %ro&esor uni"ersitar 4n cadrul 8acult#ii de *eologie 9rtodo:#, 1ni"ersitatea
>$l' ' /u3aA, ai'
2))( septem5rie . conduc#tor de doctorat la speciali3area Teologie Liturgic'
CURSURI I SEMINARII SUSINUTE
Cursuri predate !ar"#
Disciplina Teologie Liturgic, !ecia *eologie %atoral# 7cursuri de 3i i cu &rec"en# redus#B,
!tudii $pro&undate i 0aster'
Disciplina Teologie Pastoral, !ecia *eologie %astoral# i 0aster'
Disciplina rept !isericesc, !ecia *eologie %astoral#, !tudii $pro&undate i 0aster'
Disciplina "lemente de Liturgic i "rminie !i#antin, !ecia %atrimoniu i !tudii $pro&undate'
Disciplina "lemente de Liturgic, 4n cadrul /olegiului de institutori'
Disciplina $alene educative n cultul divin % tradiie i nnoire, 0aster *eoria i practica
&orm#rii religioase'
Disciplina Teologie Liturgic, ;coala Doctoral#'
Disciplina Teologia Liturgic n actualitate& pre#entare interconfesional, ;coala Doctoral#'
Cursuri predate str"i"tate#
1' Cn semestrul al anului uni"ersitar 2))(-2)),, *eologie %astoral#, cursuri pentru masterat,
8acultatea de *eologie >!&' oan Damasc@inA a 1ni"ersit#ii din 2alamand, Li5an'
2' /ursul: D2E3antine !piritualitE in $sia 0inor and t@e 2alFansA, organi3at de 2aFFe Graduate
1ni"ersitE 72G1B, !eattle, 1!$, 4n *urcia, 2ulgaria, GomHnia, 21-3) octom5rie 2)),'
Se$iarii
Disciplina Teologie Liturgic, !ecia *eologie %astoral#, cursuri de 3i i &rec"en# redus#'
Disciplina $ec'iul Testament, !ecia *eologie %astoral# 7cursuri de 3iB'
Disciplina Teologie Pastoral( !ecia *eologie %astoral# 7cursuri de 3iB'
Disciplina $alene educative n cultul divin % tradiie i nnoire, master *eoria i practica
&orm#rii religioase'
Disciplina Teologie Liturgic, ;coala Doctoral#'
Disciplina Teologia Liturgic n actualitate& pre#entare interconfesional, ;coala Doctoral#'
MO%ILITI
1' 0o5ilitate de documentare o&erit# de /entrul de !tudii i /ercetare ><3io $lettiA din Goma
la nstitutul %onti&ical 9riental din Goma, 21 sept'-1) oct' 2))9'
2' 0o5ilitate de documentare, 4n cadrul proiectului )*novare i de#voltare n programele
doctorale i graduale universitare pentru adaptarea cercetrii tiinifice la nevoile
societii cunoaterii+( ,ontract nr. P-S./01202.304025611( la %rotestant *@eological
1ni"ersitE . Iampen J 8acultait der Godgeleerd@eid der ?rije 1ni"ersiteit . $msterdamJ
1ni"ersiteit 1trec@t . 8acultE o& Kumanities . 1trec@t, 1-, noiem5rie 2)1)'
3' 0o5ilitate de predare, 8inlanda, 2)12'
FUNCII ADMINISTRATIVE I ONORIFICE
& 'adru( Fa'u(t"!ii de Te)()*ie Ort)d)+" a Ui,ersit"!ii -A(. I. Cu.a/0 Ia1i
1993- 4n pre3ent - 0em5ru 4n /onsiliul 8acult#ii de *eologie 9rtodo:#'
2))) . 2))6 0em5ru 4n 5iroul /atedrei de *eologie'
2))3 . 2))6 /ancelar tiini&ic al 8acult#ii de *eologie 9rtodo:# din ai'
2))3 . 4n pre3ent 0em5ru 4n !enatul 1ni"ersit#ii >$l' ' /u3aA, ai'
2))6 . 2))5 - %rodecan al 8acult#ii de *eologie 9rtodo:# din ai'
2))5 . martie 2)12 - Decan al 8acult#ii de *eologie 9rtodo:# din ai'
& di2erite ')$isii
0em5ru al /omisiilor de licen# i disertaie 4n cadrul 8acult#ii de *eologie 9rtodo:# din ai'
0em5ru 4n /omisia de acordare a gradului didactic 4n 4n"##mHnt, disciplina .eligie'
0em5ru 4n /omisia pentru re"i3uirea te:telor liturgice i a acatistelor 4nc@inate s&inilor din
0oldo"a canoni3ai 4n anul 1992 i 4n continuare, comisie ce &uncionea3# 4n cadrul 0itropoliei
0oldo"ei i 2uco"inei'
0em5ru 4n /omisia de re&ereni de specialitate pentru manuale de religie 7clasele a -a i a
?-a etc'B'
0em5ru 4n /omisia de capacitate preoeasc#, de acordare a du@o"niciei, de de&initi"at i
promo"are 4n preoie'
3
2))6-2)12 - 0em5ru 4n /omisia de disciplin# a 1ni"ersit#ii >$l' ' /u3aA, ai'
2))6-2))9 - 0em5ru e"aluator $G$/! 7$genia GomHn# pentru $sigurarea /alit#ii 4n
Cn"##mHntul !uperiorB'
2))6 . pre3ent - 0em5ru &ondator al $cademiei nternaionale GomHno-Germane de ;tiin#,
<tic#, *eologie, Literatur# i 8iloso&ie'
2)12 . 0em5ru &ondator al $sociaiei >0iron 2arno"sc@iA'
& ')$itete reda'!i)a(e
199)-1991 . niiator al apariiei i redactor e& al pu5licaiei religios-culturale 7ntru lumina lui
$eniamin ,ostac'i, patronat# de !eminarul *eologic >?eniamin /ostac@iA,
0#n#stirea Neam'
1992-2))2 . !ecretar de redacie al pu5licaiei Analele 8tiinifice ale /niversitii 9Al. *. ,u#a:,
*ai. Teologie'
2))1 . 4n pre3ent 0em5ru 4n "ditorial Advisor; <oard al re"istei ,'ristian <ioet'ics = >on%
"cumenical Studies in Medical Moralit;, editat# de Goutledge *aElorL 8rancis
Group, %@iladelp@ia, 1'!'$'
2))3 . Gedactor responsa5il al pu5licaiei Analele 8tiinifice ale /niversitii 9Al.*.,u#a:(
*ai( Teologie'
2))6 . pre3ent - 0em5ru 4n /omitetul Director al pu5licaiei Analele 8tiinifice ale /niversitii
9Al.*.,u#a:( *ai. Teologie'
2))5 . 4n pre3ent 0em5ru 4n /olegiul <ditorial al re"istei Teologie i $ia a 0itropoliei
0oldo"ei i 2uco"inei'
2))6 . 4n pre3ent 0em5ru 4n /omitetul de redacie al re"istei Studii Teologice, editat# de
8acult#ile de *eologie 9rtodo:# din cadrul %atriar@iei GomHne'
2))6 . 4n pre3ent 0em5ru 4n /omitetul de redacie al re"istei -rtodoxia a %atriar@iei GomHne'
/onsultant la editarea calendarului cretin-ortodo: i a unor c#ri de cult, cola5orator al <diturii
*rinitas a 0itropoliei 0oldo"ei i 2uco"inei'
2)),-decem5rie-4n pre3ent . mem5ru 4n /omitetul de redacie al re"istei ><uropean Mournal o&
!cience and *@eologEA 7<M!*B, editat# de $cademic 9rgani3ation &or
<n"ironmental <ngineering and !ustaina5le De"elopment'
Pre1edite ')$isii de D)'t)rat#
cca: de intre5at d-l adrian NNNNN - nu stie
Me$4ru ')$isii de D)'t)rat#
0em5ru i core&erent tiini&ic 4n di&erite comisii de doctorat din cadrul 8acult#ilor de *eologie
9rtodo:# din 2ucureti, !i5iu, /luj i 1ni"ersitatea de $rte din /luj-Napoca . cca 6)
C))rd)at)r (u'r"ri 1tii!i2i'e#
0em5ru al /omisiilor de licen# i disertaie 4n cadrul 8acult#ii de *eologie 9rtodo:# din ai'
- Lucr#ri de licen#: cca 2()
- Lucr#ri de disertaie: cca ,: 1)O ,)
5
ACTIVITATEA TIINIFIC
A. LUCRRI PU%LICATE
I. V)(u$e de aut)r
1' Taina Mrturisirii n riturile liturgice actuale, <ditura *rinitas, ai, 1999 COD CNCSIS# 67.
'ttp&00editura.doxologia.ro0 i ediia a -a, <ditura Golia, ai, 2))6, 266 p'
2' 4'idul mamei cretine, 4n cola5orare cu %r' Gadu 2rHn3#, <ditura <rota, ai, 2))1, 152 p'
3' -stenitori i rodiri n ogorul Teologiei Practice' 4'id !i!liografic, <ditura <rota, ai, 2))3,
3,5 p'
6' )7n <iserica Slavei Tale+. Studii de teologie i spiritualitate liturgic( *, <ditura <rota, ai,
2))3, 2,1 p' !2N: 9(3-,5,(,-,-3J Geeditat# la <ditura Do:ologia, ai, 2)13, PPP'
pagini, !2N general 9(,-6)6-,2(,-(3-5J !2N "ol' 9(,-6)6-,2(,-(6-2' COD CNCSIS# 67.
'ttp&00editura.doxologia.ro0
5' )7n <iserica Slavei Tale+. Studii de teologie i spiritualitate liturgic( **, <ditura Golia, ai,
2))6, 199 p', recen3at# de 0a:im 0elinti, 4n >$ltarul /redineiA, pu5licaie periodic# de
in&ormaie 5isericeasc#, teologie i spiritualitate a 2isericii 9rtodo:e din Gepu5lica 0oldo"a,
?72))6B, nr' 9+15 mai, p' ,' !2N: 9(3-,6(16-6-(J Geeditat# la <ditura Do:ologia, ai,
2)13, PPP' pagini, !2N general 9(,-6)6-,2(,-(3-5J !2N "ol' 9(,-6)6-,2(,-(5-9' COD
CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0
6' )7n <iserica Slavei Tale+. Studii de Teologie i Spiritualitate Liturgic( ***, <ditura
%er&ormantica, ai, 2))6, 19( p' !2N: 9(3-(3)-21,-6' COD CNCSIS# 68.
'ttp&00???.inventica.org.ro0edituraperformantica0 Geeditat# la <ditura Do:ologia, ai, 2)13,
PPP' pagini, !2N general 9(,-6)6-,2(,-(3-5J !2N "ol' 9(,-6)6-,2(,-(6-6' COD
CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0
(' Sfintele Taine n tradiia liturgic romano%catolic = pre#entare i evaluare din perspectiv
ortodox, <ditura %er&ormantica, ai, 2))(, 25(p' !2N: 9(,-9(3-(3)-3(6-9' COD
CNCSIS# 68. 'ttp&00???.inventica.org.ro0edituraperformantica0
II. C))rd)at)r ,)(u$#
1' Printele Mi'ai $i#itiu& un !un c'ivernisitor al )luminii cunotinei+ lui umne#eu.$olum
omagial la aniversarea v@rstei de 6A de ani, 74n cola5orare cu: %ro&'dr'pr' on ?ico"an i
$r@im'lect'dr' ?arlaam 0erticariuB, <ditura Do:ologia, ai, 2))9, 659 p', !2N 9(,-6)6-
9219(-9-9' COD CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0
2' Studia T'eologica octoralia( *, 74n cola5orare cu %r'pro&'dr' on ?ico"an i Diac'drd'
/e3ar %elinB, <ditura *e@nopress, ai, 2)1), 1,6p', !2N: 9(,-9(3-()2-,62-6' COD
CNCSIS# 69. 'ttp&00???.te'nopress.ro0
3' in comorile teologiei Prinilor ,apadocieni, 74n cola5orare cu %ro&'Dr' Nicoleta
0elniciuc-%uic#B, <ditura Do:ologia, ai, 2)1), 656 p' !2N 9(,-6)6-,11(-61-6' COD
CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0
6' 7nvm@ntul universitar vocaional la ceas aniversar = 1A2A. Studii i cercetri, 7"olum
omagial 4n cola5' cu %r'Lect'dr' Dan !andu, %rep'Drd' <milian-ustinian GomanB, <ditura
Do:ologia, ai, 2)1), 565p' !2N 9(,-6)6-,11(-,9-,' COD CNCSIS# 67.
'ttp&00editura.doxologia.ro0
5' Studia T'eologica octoralia, "ol' , 74n cola5orare cu %rep'Drd' /onstantin-ulian
Damian, Diac'Drd' /e3ar %elin, Drd' oan DuraB, <ditura Munimea, ai, 2)1), 562p' !2N
general: 9(,-9(3-()2,3)-3' !2N "ol' : 9(,-9(33(-1525-2' COD CNCSIS# 9:.
'ttp&00???.edituraBunimea.ro0
6' Autocefalia <isericii i mrturisirea credinei, 74n cola5' cu %r' lect' dr' lie 0elniciuc-
%uic#B, <d' Do:ologia, ai, 2)11, 565p' !2N 9(,-6)6-,11(-99-(' COD CNCSIS# 67.
'ttp&00editura.doxologia.ro0
;
(' $r@im' 0elc@isedec ;te&#nescu, Teologia Pastoral, reeditare 74n cola5' cu Diac'Drd'
/e3ar %elinB, <ditura Do:ologia, ai, 2)11, 22(p' !2N: 9(,-6)6-,2(,-31-5' COD
CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0
,' Camilia n societatea contemporan( 74n cola5orare cu %r'Lect'Dr' lie 0elniciuc-%uic#B,
"olumul !impo3ionului internaional >*ainele 2isericii . pelerinaj spre s&inenieA, 4n cadrul
anului omagial al !&Hntului 2ote3 i al !&intei /ununii, aa cum a &ost declarat anul 2)11 4n
%atriar@ia GomHn#, <ditura Do:ologia, ai, 2)11, 562p' !2N 9(,-6)6-,2(,-6(-6' COD
CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0
9' Studia T'eologica octoralia, "ol' ?, 74n cola5orare cu %r'Drd' $ndrei $tudori, Drd'
Nicolae %intilieB, <ditura Do:ologia, ai, 2)12, 623p' !2N general: 9(,-9(3-()2-,3)-3J
!2N 9(,-6)6-666-)),-2' COD CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0
1)'
III. Tradu'eri de ,)(u$e
1' $l' !c@memann, Liturg; and Life DLiturg'ie i viaE, traducere i studiu introducti", <ditura
<rota, ai, 2))1, 139 p'
IV. Studii
a< pu4(i'ate re,iste 1tii!i2i'e itera!i)a(e ')tate ISI
1' T'e Place of ,'urc' Art Fit'in t'e -rt'odox Fors'ip and Spiritualit;, 4n ><uropean
Mournal o& !cience and *@eologEA, 0arc@ 2))9, "ol' 5, no' 1, p'51-5,J !!N: 1,61-)666'
'ttp&00???.eBst.tuiasi.r o0
2' T'e Gealing Ministr; of Hesus ,'rist in t'e *conograp'ic .epresentations of t'e "astern
-rt'odox ,'urc'. T'eological Meanings, 4n ><uropean Mournal o& !cience and *@eologEA,
aprilie 2)13, "ol' 9, no' 2, p' 135-163J !!N: 1,61-)666' 'ttp&00???.eBst.tuiasi.ro0
3'
4< pu4(i'ate ,)(u$e ')(e'ti,e a(e ')2eri!e()r#
1' "ducaia religioas = consideraii teologice, 4n "ol' ><ducaie i ?alori' ?alori
educaionale romHneti 4n conte:t europeanA, <ditura !piru Karet, ai, 199(, p' 155.165'
2' Cuncia educativ a Tainei Mrturisirii, 4n "ol' ><ducaie i ?aloriA, <ditura !piru Karet,
ai, 199(, p' 16,.156'
3' Aspecte es'atologice n cadrul cultului divin ortodox DQRSTUVWVXYZ[R\Y] TR^[\U
^_T`VRWT`aVXV bVXVRWcd[aYeB, 4n "olumul: 7nvtura <isericii despre es@atologi, al
C)2eri!ei itera!i)a(e cu tema: 7nvtura <isericii despre es'atologie( organi3at# de
%atriar@ia Gus# 7fVXVRWV`R\Te \Vag[_[ahYe icRR\V] j_T`VRWT`aV] k[_\`Y
QRSTUVWVXYZ[R\V[ cZ[aY[ k[_\`YB, 0osco"a 7lVR\`TB, 16-1( noiem5rie 7aVeb_eB 2))5
X', <ditura mU^[ZTUTaV ` UY^VX_TgYY jTU_YT_n[XV YopTU[WqR\V-^VWYX_TgYZ[R\VXV
h[aU_T, r[_XY[` jVRTp, =>?@AB 377C0 p' 3,)-395'
6' Mrturisirea credinei i importana ei n Liturg'ia ortodox( cu privire special asupra
Liturg'iei Sf@ntului *oan 4ur de Aur, 4n "olumul omagial: Sf@ntul *oan 4ur de Aur
DI5A6E( mare dascl al lumii i ierar', /olecti", <ditura *rinitas, ai, 2))(, p' 9-21' !2N
9(,-9(3-155-)29-9J COD CNCSIS# 67. ???.teologie.uaic.roJ 'ttp&00???.trinit as.ro J i 4n
"olumul omagial Teologie i societate n opera Sf@ntului *oan 4ur de Aur la 2JAA de ani
de la intrarea n venicie, coord' Nicu Dumitracu, <ditura 1ni"ersit#ii din 9radea,
9radea, 2))(, p' 3)9-32(, !2N 9(,-9(3-(59-36(-6'
5' Liturg'ierul de la *ai D2K2KE = pre#entare i evaluare n lumina ultimei ediii a
Liturg'ierului rom@nesc, 4n "ol' Sf@nta Scriptur i Sf@nta Liturg'ie = i#voare ale vieii
venice, editie ingrijita de %r'lect'Dr'0i@ai ?i3itiu, <ditura *rinitas, ai, 2)),, p' 3)2-319J
!2N: 9(,-9(3-155-116-2' Si$p).i) itera!i)a( >Sf@nta Scriptur i Sf@nta Liturg'ie
8
= i#voare ale vieii veniceA, ai, 13-15 oct' 2)),' COD CNCSIS# 67.
???.teologie.uaic.ro J 'ttp&00editura.doxologia.ro
6' Camilia cretin i pro!lemele ei n lumina canoanelor Sf@ntului $asile cel Mare =
a!ordare pastoral, 4n "ol': in comorile teologiei Prinilor ,apadocieni, "olumul
Si$p).i)u(ui itera!i)a( : 8tiina Teologiei i tiinele vremii, 8acultatea de *eologie
9rtodo:#, ai, 2,-3) octom5rie 2))9, "olum 4ngrijit de %r'pro&'dr' ?iorel !a"a i %ro&'Dr'
Nicoleta 0elniciuc-%uic#, <ditura Do:ologia, ai, 2)1), p' 11-23' !2N 9(,-6)6-,11(-61-
6J COD CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AAJLA0din%comorile%teologiei%
parintilor%capadocieniJ i 4n "ol': .elevana operei Printelui Profesor *on <ria pentru
viaa !isericeasc i social actual. irecii noi de cercetare n domeniul doctrinei(
misiunii i unitii <isericii0T'e .elevance of .everend Professor *on <riaMs ?orN for
contemporar; societ; and for t'e life of t'e ,'urc'. >e? irections in t'e .esearc' of
,'urc' octrine( Mission and /nit;, coordonator %r'/on&'1ni"'Dr' Nicolae 0ooiu,
"olum al C)2eri!ei itera!i)a(e: >Gele"ana operei %#rintelui %ro&esor on 2ria pentru
"iaa 5isericeasc# i social# actual#' Direcii noi de cercetare 4n domeniul doctrinei, misiunii
i unit#ii 2isericiiA, 16-16 mai 2))9, !i5iu, ><ditura 1ni"ersit#ii >Lucian 2lagaA, !i5iu,
2)1), p' 223-232' !2N: 9(,-9(3-(39-,,6-)'
'ttp&00???.crestinortodox.ro0stiri0mitropolia%ardealului0conferinta%internationala%
relevanta%operei%parintelui%profesor%ion%!ria%pentru%viata%!isericeasca%sociala%actuala%
directii%de%cercetare%domeniul%doctrinei%misiunii%unitatii%!isericii%KKKJJ.'tmlJ
'ttp&00???.ecum.ro0infoecum0.o0infoecum%actual0relevanta%operei%parintelui%profesor%
ion%!ria%si!iu%1A2A
(' Camilia cretin i pro!lemele ei n lumina canoanelor Sf@ntului $asile cel Mare =
a!ordare pstoral, 4n "ol' >Lucr#rile /on&erinei cu participare internaional#: Gele"ana
operei p#rintelui pro&esor on 2ria pentru "iaa 5isericeasc# i social# actual#' Direcii noi
de cercetare 4n domeniul doctrinei, misiunii i unit#ii 2isericiiA, coord' %r'/on&'uni"'dr'
Nicolae 0ooiu, <ditura 1ni"ersit#ii >Lucian 2lagaA, !i5iu, 2)1), p' 223-232' !2N: 9(,-
9(3-(39-,,6-)'
,' .elaia dintre nvtura de credin i rugciune reflectat n r@nduiala Sfintelor Taine( 4n
"ol': Autocefalia <isericii i mrturisirea credinei, 7coord' %r' pro&' dr' ?iorel !a"a si %r'
lect' dr' lie 0elniciuc-%uic#B, "olum al Si$p).i)u(ui itera!i)a(: Anul omagial al
,re#ului -rtodox i al Autocefaliei <isericii -rtodoxe .om@ne, 8acultatea de *eologie
9rtodo:#, ai, 15-16 octom5rie 2)1), <ditura Do:ologia, ai, 2)11, p' 3)-53' !2N: 9(,-
6)6-,11(-99-(' COD CNCSIS# 67. ???.teologie.uaic.ro J 'ttp&00editura.doxologia.ro
9' Prinos de recunotin la ceas aniversar i mrturie peste veacuri, 4n "ol' : Camilia n
societatea contemporan( 74n cola5orare cu %r'Lect'Dr' lie 0elniciuc-%uic#B, Si$p).i)u(
itera!i)a( >*ainele 2isericii . pelerinaj spre s&inenieA, 4n cadrul anului omagial al
!&Hntului 2ote3 i al !&intei /ununii, aa cum a &ost declarat anul 2)11 4n %atriar@ia
GomHn#, <ditura Do:ologia, ai, 2)11, p' 26-29' !2N 9(,-6)6-,2(,-6(-6' COD
CNCSIS# 67. 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages.aspxOpageidPLLLQrP1A22221 5AR2J52 J
'ttp&00editura.doxologia.ro
1)' Camilia n lumina documentelor ,onciliului ** $atican = pre#entare i evaluare teologic
i pastoral din perspectiv ortodox( 4n "ol' : Camilia n societatea contemporan( 74n
cola5orare cu %r'Lect'Dr' lie 0elniciuc-%uic#B, Si$p).i)u( itera!i)a( >*ainele
2isericii . pelerinaj spre s&inenieA, 4n cadrul anului omagial al !&Hntului 2ote3 i al !&intei
/ununii, aa cum a &ost declarat anul 2)11 4n %atriar@ia GomHn#, <ditura Do:ologia, ai,
2)11, p' 23(-256' !2N: !2N 9(,-6)6-,2(,-6(-6' COD CNCSIS# 67.
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0 pages.aspxOpageidPLLLQrP1A222215AR2J52J
'ttp&00editura.doxologia.ro
11' Gristos% octorul sufletelor i al trupurilor n Tainele <isericii. - a!ordare liturgic, 4n
"ol': Taina Sf@ntului Maslu. *mplicaii eclesial%liturgice i terapeutic%pastorale,
coordonatori: %r'pro&'dr' oan *ulcan, %r'lect'dr' Lucian 8arcaiu, %rotos'lect'dr' *eo&an
C
0ada, !impo3ionul Naional de *eologie Liturgic#, 2(-2, martie 2)12, <ditura
1ni"resit#ii >$urel ?laicuA, $rad, 2)12, p' (5-116J !2N: 9(,-9(3-(52-62(-6' C)d
CNCSIS# ::. 'ttp&00???.teologiearad.roJ 'ttp&00???.uav.ro0ro0resurse0editura%uav
12' La t'Sologie euc'aristiTue des pUres Alexandre Sc'memann et umitru Stniloae, 4n "ol'
La Boie du .o;aume' A'tes du ')(()Due iterati)a( >Ls@tritage du pure $le:andre
!c@memannA, %aris, 11-16 dtcem5re 2)),' Pu!liS sous la direction de AndrS
LossN;(,;rille Sollogou! et aniel Struve. vditions w0/$-%ress, 11, rue de la 0ontagne-
!te-Gene"iu"e 8-(5))5, Paris, 2012, p' 2)2-215' ???.editeurs%reunis.fr
13' Taina Sf@ntului Maslu n <iserica .omano%,atolic dup ,onciliul ** $atican, 4n "ol'
>/ondiia uman# 4ntre su&erin# i iu5irea lui Dumne3eu' *erapia 5olii i 4ngrijirii
paliati"eA, "ol' 1, <d' Ge4ntregirea, $l5a ulia, 2)12, p' 26(-26('
16' Aspecte teologico%liturgice n prefeele unor cri de cult tiprite de Mitropolitul $eniamin
,ostac'i, 4n "ol': Misiune( Spiritualitate( ,ultur. ,olocviul internaional& ,artea i
tiparul n misiunea <isericii i cultura rom@neasc. Tetraevang'eliarul lui Macarie = 3AA
ani de la tiprire( editat de 8acultatea de *eologie 9rtodo:# din *Hrgo"ite i /entrul de
!tuii 0isiunare i <cumenice >!&Hntul $postol %a"elA, <ditura $!$, 2ucureti, 2)12, p'
2(1-295' !2N: 9(,-9(3-(,96-,9-2'
15' 4riBa fa de cei aflai n suferin = lucrare filantropic i exerciii de smerenie, 4n Studia
T'eologica octoralia, "ol' ?, 74n cola5orare cu %r'Drd' $ndrei $tudori, Drd' Nicolae
%intilieB, <ditura Do:ologia, ai, 2)12, 623p' !2N general: 9(,-9(3-()2-,3)-3J !2N
9(,-6)6-666-)),-2, p' 36-61' COD CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0
'< pu4(i'ate ,)(u$e ')(e'ti,e#
1' Locul artei !isericeti n cultul i spiritualitatea ortodox, 4n "olumul 8tiina( te'nica i
arta conservrii i reastaurrii Patrimoniului cultural, supliment al >$nalelor ;tiini&ice
ale 1ni"ersit#ii x$l''/u3ay aiA, , *eologie, <d' 1ni"ersit#ii >$l''/u3aA din ai,
1999, p' 25(.26,' COD CNCSIS# E5C. 'ttp&00???.teologie.u aic.ro0analele
2' Taina Sf@ntului <ote# n <iserica .omano%,atolic . tradiie i nnoire, 4n "olumul
omagial Priveg'ind i lucr@nd pentru m@ntuire, editat cu oca3ia ani"ers#rii a 1) ani de
ar@ip#storire a Cnalt %rea !&initului Daniel, 0itropolitul 0oldo"ei i 2uco"inei, 1 iulie
199) . 1 iulie 2))), <ditura *rinitas, ai, 2))), p' 33(-366' COD CNCSIS# 67.
'ttp&00editura.doxologia.ro0 V 'ttp&00!ooNs.google.ro0!ooNs0a!out0Priveg'indW
X,3XRCiWlucrX,LXA1ndWpentruWmX,LXA1ntuire.'tmlO
idPp-HFYg"A,AAHQredirWescP;
3' Anafora Sf@ntului 4rigorie Teologul din ritul liturgic copt Dtraducere( introducere i noteE,
4n "olumul )Ale Tale dintru ale Tale+. Liturg'ie = Pastoraie = Mrturisire( Prinos de
cinstire adus 7.P.S.r. Laureniu Stre#a la mplinirea v@rstei de JA de ani, coord': /olecti",
<ditura $ndreiana, !i5iu, 2))(, p' 29,-319, !2N 9(,-9(3-,(951-(-6J i 4n "olumul )7n
<iserica Slavei Tale+. Studii de Teologie i Spiritualitate Liturgic D***E, autor: %ro&'dr'pr'
?iorel !a"a, <ditura %er&ormantica, ai, 2))6, p' 91-131' !2N: 9(3-(3)-21,-6' COD
CNCSIS# 68. 'ttp&00???.inventica.org.ro0edituraperformantica0
6' /n ,uvios cu c'ip luminos( ca o #i de Pati( i so!ru( ca o #i din Postul Mare, 4n "olumul
omagial: -magiu. Printele *oanic'ie <lan D2RLA%1AA6E. ,uviosul cronicar al sfinilor =
in memoriam, zautori: !era&im, mitropolitul 0itropoliei 9rtodo:e GomHne a Germaniei,
<uropei /entrale i de Nord, $ndrei, ar@iepiscopul $l5a uliei, G@erasim, episcopul
GHmnicului, '''{ <ditura 0#n#stirea !i@#stria, 2)),, p' ,(-9), !2N 9(,-9(3-(,9(-32-9'
'ttp&00!i!liop'il.!i!gtNneamt.ro0OsPcatalogQfP5Qcod*,arteP2A5236
5' 4@nduri despre i pentru Printele Lector r. Mi'ai $i#itiu la mplinirea v@rstei de 6A de
ani, 4n "olumul omagial Printele Mi'ai $i#itiu& un !un c'ivernisitor al )luminii
:
cunotinei+ lui umne#eu, "olum omagial la ani"ersarea "Hrstei de () de ani, coord':
ar@im'dr' lect' ?arlaam 0erticariu, %ro&'dr'pr' ?iorel !a"a, <ditura Do:ologia, ai, 2))9,
p' 21-26, !2N 9(,-6)6-9219(-9-9' COD CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0 V
'ttp&00???.#iarullumina.ro0print.p'pOarticolP1RJKAJ
'ttp&00editura.doxologia.ro0tag0carte0teologie%si%spiritualitateOpageP5
6' Taina "u'aristiei n preocuprile ,onciliului ** $atican, 4n "ol' Sfintele Taine n tradiia
liturgic romano%catolic = pre#entare i evaluare din perspectiv ortodox, <ditura
%er&ormantica, ai, 2))(, p' 53-,)' !2N: 9(,-9(3-(3)-3(6-9'J i 4n "olumul omagial:
Printele Mi'ai $i#itiu& un !un c'ivernisitor al )luminii cunotinei+ lui umne#eu, volum
omagial la aniversarea v@rstei de 6A de ani, coord': ar@im'dr' lect' ?arlaam 0erticariu,
%ro&'dr'pr' ?iorel !a"a, <ditura Do:ologia, ai, 2))9, p' 5(-((, !2N 9(,-6)6-9219(-9-9'
COD CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0 V
'ttp&00???.#iarullumina.ro0print.p'pOarticolP1RJKA J
'ttp&00editura.doxologia.ro0tag0carte0teologie%si%spiritualitateOpageP5
(' Preotul nonagenar >icolae .usu = mrturii despre Cacultatea de Teologie din ,ernui( 4n
"olumul omagial: 7nvm@ntul universitar vocaional la ceas aniversar = 1A2A. Studii i
cercetri( 4n cola5orare cu Diac'Drd' /e3ar %elin, 7coord' %r'pro&'dr' ?iorel !a"a,
%r'Lect'dr' Dan !andu, %rep'Drd' <milian-Mustinian GomanB, <ditura Do:ologia, ai, 2)1),
p' 69-66J !2N 9(,-6)6-,11(-,9-,' COD CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0 V
???.teologie.uaic.roJ
,' Aspecte pastorale n opera Preotului Profesor r. $asile Mitrofanovici( 4n "olumul
omagial: 7nvm@ntul universitar vocaional la ceas aniversar = 1A2A. Studii i cercetri(
7coord' %r'pro&'dr' ?iorel !a"a, %r'Lect'dr' Dan !andu, %rep'Drd' <milian-ustinian
GomanB, <ditura Do:ologia, ai, 2)1), p' 631-639J !2N 9(,-6)6-,11(-,9-,' COD
CNCSIS# 67. ???.teologie.uaic.roJ 'ttp&00editura.do xologia.ro
9' Studiile de Teologie Liturgic n <iserica -rtodox .om@n n sec. al ZZ%lea, 7coautori:
%! %ro&'dr' Laureniu !tre3a, %ro&'dr' Nicolae D' Necula, /on&'dr'pr' 0arian ?Hlciu,
/on&'dr' /iprian !tre3aB, su5capitolele: '2' ,ultul divin pu!lic ortodox. efiniia cultului i
aspectele lui. Scopurile sau funciile cultului divin ortodoxV istoria instituirii i de#voltrii
cultului cretinV trsturile generale ale cultului ortodox i caracterele sale teologice
specifice n comparaie cu cultul celorlalte confesiuni cretineV pro!lema adaptrii cultului
divin la cerinele vieii contemporane n ortodoxie, p' 5)6-512J '1' SluB!ele !isericeti i
semnificaia lor teologicV laudele !isericeti mari. $ecernia i /trenia& r@nduial i
semnificaie teologico%sim!olicV laudele !isericeti mici. Pavecernia( Mie#onoptica i
,easurile& r@nduial i semnificaie teologico%sim!olic, p' 556-556J '5' Semnificaie
teologic a ierurgiilor !isericeti n legtur cu viaa omului i natura nconBurtoareV
importana Sfintelor Taine i a ierurgiilor !isericeti n spiritualitatea ortodox, p' 5,(-
59), 4n "olumul: Teologia -rtodox n secolul al ZZ%lea i la nceputul secolului al ZZ*%
lea, coorodnator %r'pro&'dr' ?iorel oni#, <ditura 2$!L/$ a %atriar@iei GomHne,
2ucureti, 2)11, ,59p' !2N: 9(,-6))-,161-56-5' 'ttp&00???.!asilica.ro0ro0sfantul%
apostol% andrei%in%romania0!iteologiaWortodoxaWinWsecolulWalWxxWleaW
siWlaWinceputulWsecoluluiWxxiWleai!WJ131.'tml
1)' Modele de pocin n perioada Triodului, 4n "ol' >*eologia mistic# poetic#' mnele iu5irii
dumne3eieti ale !&Hntul !imeon Noul *eolog . 1))) de ani de la compunerea lorA, <ditura
2asilica a %atriar@iei GomHne, 2ucureti, 2)12, p' (5-96' !2N : 9(,-6)6-,161-(1-,'
d< pu4(i'ate re,iste de spe'ia(itate di !ar"
1' Protopsaltul imitrie Suceveanul, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay,
ai 7serie nou#BA, *eologie, 1992, p' 65-(3' 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
6
2' Preotul du'ovnic i Taina Spovedaniei, 4n >*eologie i ?ia#A, 71993B, nr' 1-3, p' 25-3,'
'ttp&00teologiesiviata.ro0J 'ttp&00editura.DtrinitasEdoxologia.ro01A2AA1130teologie%si%viata
3' Paro'ul n lumina ,anoanelor <isericii -rtodoxe i a >oului ,od ,anonic al <isericii
.omano=,atolice, 4n >/ronica Gomanului i KuilorA, ? 71993B, p' 1),-11('
???. episcopia 'usilor.ro0 episcopia .'tml
6' )[cci nu sunt msuri pentru posi!ilitile u'ului+, 4n >$nalele ;tiini&ice ale
1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie, 1995.1996, p' 33.66'
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
5' Adunarea 4eneral a <isericii Pres!iteriene din Scoia D12=16 mai 2RR5E, 4n >*eologie i
?ia#A, ? 71996B, nr' ,.1), p' ,1.,,' 'ttp&00teologiesiviata.ro0J 'ttp&00editura.DtrinitasE
doxologia.ro01A2AA1130teologie%si%viata
6' Taina >unii=aspecte liturgice( du'ovniceti i pastoral=misionare, 4n >*eologie i ?ia#A,
? 71996B, nr' 11.12, p' 66.51' 'ttp&00teologiesiviata.ro0J 'ttp&00editura.DtrinitasE
doxologia.ro01A2AA1130teologie%si%viata
(' Sfinirea timpului( traducere( comentarii i note, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii
x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, tom , *eologie, 71995-1996B, p' 65.5('
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
,' *u!irea lui umne#eu fa de creaia Sa reflectat n cultul ortodox, 4n >*eologie i ?ia#A,
? 7199(B, nr' 1.6, p' 63.5)' 'ttp&00teologiesiviata.ro0V 'ttp&00editura.
DtrinitasEdoxologia.ro 01A2AA1130teologie%si%viata
9' ,ontiina liturgic a preotului #ilelor noastre, 4n >/ronica <piscopiei KuilorA, 7199(B,
p' 1)5.116' ???. episcopia 'usilor.ro0 episcopia .'tml
1)' Atitudinea liturgic i canonic a <isericii fa de fenomenul sectar, 4n >/ronicaPA,
7199(B, p' 1,5.196' ???. episcopia 'usilor.ro0 episcopia .'tml
11' Taina Girotoniei n ritul liturgic ortodox i n cel catolic, 4n >$nalele ;tiini&ice ale
1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie, 199(.199,, p' 2)3.216'
'ttp&00? ??.teologie.uaic.ro0analele
12' ,ultul ortodox=spaiul pre#enei i lucrrii u'ului Sf@nt, 4n >Dialog *eologicA, Ge"ista
nstitutului *eologic Gomano-/atolic, 7199,B, nr' 1, p' 112.123'
'ttp&00???.di alogteologic.ro J ???.itrc.ro
13' ,aracterul teocentric al cultului divin ortodox, 4n >Dialog *eologicA, 71999B, nr' 3, p'
1)2.115' 'ttp&00???.dialogteologic.roJ ???.itrc.ro
16' Liturg'ia dup Sf. 4'erman al Parisului=o perspectiv istorico=liturgic, 4n >*eologie i
?ia#A, | 71999B, nr' 1.6, p' 11(.125' 'ttp&00teologiesiviata.ro0J 'ttp&00editura.DtrinitasE
doxologia.ro01A2AA1130teologie%si%viata
15' .@nduiala Liturg'iei dup Sf. 4'erman al Parisului( traducere i pre#entare, 4n cola5orare
cu erom' 0arF $lric, 4n >*eologie i ?ia#A, | 71999B, nr' 1.6, p' 126.161'
'ttp&00teologiesiviata.ro0J 'ttp&00editura.DtrinitasEdoxologia.ro01A2AA1130teologie%si%viata
16' Taina Sf@ntului Maslu n .omano%,atolicism dup ,onciliul ** $atican, 4n >*eologie i
?ia#A, |7L||?B 72)))B, nr' 1-6, p' 69-,6' 'ttp&00teologiesiviata.ro0J 'ttp&00editura.
DtrinitasEdoxologia.ro01A2AA1130teologie%si%viata
1(' Taina Mrturisirii n <iserica Sirian *aco!it, 4n >*eologie i ?ia#A, |7L||?B 72)))B,
nr' 1-6, p' 5(-6,' 'ttp&00teologiesiviata.ro0J 'ttp&00editura.Dtrinit asEdoxologia.ro0
1A2AA1130teologie%si%viata
1,' *novaiile n cult=singulari#are liturgic, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' '
/u3ay, ai 7serie nou#BA, 1999-2))), tom ?, *eologie, p' (5-,6'
' ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
19' >deBdea nvierii i a vieii venice reflectat n rugciunile pentru cei adormii, 4n
>$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, 1999.2))), tom ?,
*eologie, p' 63-(3' 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
2)' "ducaia cretin( factor sta!ili#ator al personalitii umane n societatea de a#i, 4n
>$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, 1999-2))), tom ?,
9
*eologie, p' 9(-9,, 4n cola5orare cu $sist' /amen-0aria 2olocan'
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
21' ,onsideraii istorice i filologice privind vec'imea cretinismului la rom@ni, 4n >$nalele
;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, 1999-2))), tom ?, *eologie, p'
21(-229, 4n cola5orare cu $sist' /armen-0aria 2olocan'
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
22' Sf@nta Liturg'ie n interpretarea liturgic a lui >icolae ,a!asila, 4n >Dialog *eologicA,
72)))B, nr' 6, p' ,5-9(' 'ttp&00???.dialogteologic.roJ ???.itrc.ro
23' Taina Mirungerii DconfirmareaE n tradiia liturgic romano%catolic, 4n >/ronica
<piscopiei KuilorA, ? 72)))B, p' 1)(-11,. ???. episcopia 'usilor.ro0 episcopia .'tml
26' Locaul de cult=semnificaii teologico%liturgice, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii
x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, tom' ?, 2))1, *eologie, p' 111-12)'
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
25' Spaii geografice menionate n sluB!ele religioase, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii
x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, 2))2, *eologie, tom' ?, p' 15-26'
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
26' Sf@ntul "frem Sirul n cultul divin ortodox, 4n >/ronica <piscopiei KuilorA, | 72))3B'
???. episcopia 'usilor.ro0 episcopia .'tml
2(' ,onferine pe teme liturgice susinute de Profesorul r. Gelmut Goping de la Cacultatea
de Teologie a /niversitii Al!ert%Lud?ings din Crei!urg( la Cacultatea de Teologie
-rtodox )umitru StniloaeA din ai, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' '
/u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie, tom' ?72))3B, p' 199-2)6'
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
2,' <inecredinciosul voievod al Moldovei 8tefan cel Mare i Sf@nt = file de sinaxar, 4n D$nalele
;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie, tom' | 72))6B, p'
3(-5)' 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
29' Printele Profesor r. >icolae . >ecula la mplinirea v@rstei de JA de ani, 4n x *eologie
i ?ia# y, nr' (-12, 2))6, p' 1()-2)1' 'ttp&00teologiesiviata.ro0J 'ttp&00editura.
DtrinitasEdoxologia.ro01A2AA1130teo logie%si%viata
3)' ,@ntarea i arta !isericeasc n tradiia !i#antin. Locul i semnificaiile lor n cadrul
cultului divin, 4n x Dialog *eologic y 7re"ista nstitutului *eologic Gomano-/atolic aiB,
anul ? 72))6B, nr' 16, p' 169-163' 'ttp&00???.dialogteologic.roJ ???.itrc.ro
31' Sensuri ale noiunii de 9lumin: n spiritualitatea liturgic ortodox, 4n >$nalele
1ni"ersit#ii Dun#rea de Mos . GalaiA, &ascicula ?, Teologie i "ducaie la unrea de Bos,
<ditura <piscopiei Dun#rii de Mos, Galai, 2))6, p' 25-39' 'ttp&00???.ann.ugal.ro0J
32' ipticele din cadrul Liturg'iei egiptene( atri!uit Sf@ntului Marcu = pre#entare i evaluare
n raport cu anaforaua Sf@ntului *oan 4ur de Aur, 4n >$nalele 1ni"ersit#ii Dun#rea de
Mos . GalaiA, &ascicula ?, Teologie i educaie la unrea de Hos, <ditura <piscopiei
Dun#rii de Mos, Galai, 2))(, p' ,1-96, !!N 1,63-,66)' 'ttp&00???.ann.ugal.ro0J
33' Camilia cretin ast#i& provocri( anse( perspective = rspunsuri g@ndite de Sf@ntul *oan
4ur de Aur n vremea lui pentru timpul nostru, 4n D$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii
x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie 9rtodo:#, tom |, 2))(, p' (3-92, !!N: 1,61-
,69|' 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
36' ,ursuri de Pastoraie ur!an susinute la Cacultatea de Teologie 9umitru Stniloae: din
*ai = 1A%1L mai 1AAK, 74n cola5' cu Diac' 0asterand /e3ar %elinB, 4n >/andela 0oldo"eiA,
an |?, nr' 5-6, mai-iunie 2)),, p' 29-3)' 'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%
moldovei
35' "v'olog'ionul lui Serapion de T'muis = locul i importana lui n istoria i evoluia
Liturg'iei i a Liturg'ierului ( 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l'' /u3ay ai,
7serie nou#BA, *eologie 9rtodo:#, tom' |, 2)),, p' 59-,)J !!N: 1,61-,69|'
@ttp:++==='teologie'uaic'ro+analele
E7
36' T'e ,'ristian Camil; and its Pro!lems in t'e Lig't of St. <asil t'e 4reatMs ,annons. A
Pastoral Approac' , 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l'' /u3ay ai, 7serie nou#BA,
*eologie 9rtodo:#, tom' |?, 2))9, no' 2, p' 5-22J !!N: 1,61-,69|'
'ttp&00???.ceeol.com0aspx0issuedet ails.aspxOissueidP12Ldca5A%52KK%5R35%K3AK%
aL2J31ca3d13
3(' ,'rist%centered dimension of <;#antine iconograp'; in t'e ?ritings of St. Ho'n
amascene , 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l'' /u3ay ai, 7serie nou#BA,
*eologie 9rtodo:#, tom' |?, 2)1), no' 2, p' 111-122J !!N: 1,61-,69|'
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=f9890f46-be36-4435-bf78-
c74b33cb69b
3,' T'e Sacrament of <aptism in t'e ,anon Lo? of t'e .oman ,at'olic ,'urc'. Presentation
Q "valuation from an -rt'odox Perspective , 4n D$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii
x$l''/u3ay aiA, 7serie nou#B, *eologie 9rtodo:#, tom |?, 2)11, nr' 2, p' 21-26' !!N:
1,61-,99|' 'ttp&00???.ceeol.com0aspx0issuedetails.aspxOissu eidP6Ke2KLcf%52c6%5Ja6%
a3aA%AcK!a5cA1Kce
39' Camilia n g@ndirea teologic a "piscopului Melc'isedec 8tefnescu0 FTe)()*ie 1i
Via!"/0 GGII HLGGGVIII< H37E3<0 r. EI;0 p. E37IE59. !""#: %%-5988.
6)' Sfintele Taine ale <isericii i vindecarea persoanei umane. A!ordare liturgic0
FTe)()*ie 1i Edu'a!ie (a Du"rea de J)s/0 GIK 37E30 edita de ArLiepis')pia Du"rii de
J)s 1i Fa'u(tatea de Ist)rie0 Fi()s)2ie 1i Te)()*ie a Ui,ersit"!ii FDu"rea de J)s/0
Editura ArLiepis')piei Du"rii de J)s0 Ma(a!i0 p. 3E7I3;5. IS"#: %843-8660.
61' T'e ForN of Cr. r. "ne <ranite in t'e ,ontext of ,ontemporar; Liturgical .esearc', 4n >$nalele
;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l'' /u3ay ai, 7serie nou#BA, *eologie 9rtodo:#, tom' |?,
2)12, no' 2, p' 113-13,J !!N: 1,61-,69|'
e< pu4(i'ate ,)(u$ trI) 2)r$" re,i.uit" 1i ad"u*it"
1' ,ultul Maicii omnului n ,atolicism i -rtodoxie=studiu comparativ, 4n >$nalele ;tiini&ice
ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, aiA, , *eologie, 71993-1996B, p' 265.261'
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
2' Preotul du'ovnic( printe pentru fiii si du'ovniceti, 4n >/andela 0oldo"eiA, ? 71996B, nr'
11.12' 'ttp&00editura.doxologia.ro01A 2AA1130candela%moldovei
3' imensiuni ale postului potrivit textelor liturguce, 4n >/andela 0oldo"eiA, ? 71995B, nr' 3.6'
'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
6' Preotul mpreun sluBitor cu ngerii n Sf. Liturg'ie, 4n >/andela 0oldo"eiA, ? 71995B, nr' 5.
6' 'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
5' Popas n Spaiul Liturgic, 4n >/andela 0oldo"eiA, ? 71995B, nr' ,.1)'
'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
6' Sf. Altar( 'otarul dintre cer i pm@nt i poarta veniciei, 4n >/andela 0oldo"eiA, ? 7199(B,
nr' 12' 'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
(' 7mprtirea credincioilor( ntre tradiie i inovaie, 4n >/andela 0oldo"eiA, ? 7199,B, nr'
1' 'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
,' Pro!leme legate de citirea pomelnicelor, 4n >/andela 0oldo"eiA, ? 7199,B, nr' 2'
'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
9' Postul Mare =)urcu spre 7nviere+ pentru tot sufletul credincios( 4n >/andela 0oldo"eiA, ?
7199,B, nr' 6, p' 6' 'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
1)' ,ultul divin ortodox = o ,inci#ecime perpetu, 4n >/andela 0oldo"eiA, ? 7199,B, nr' 6, p'
23' 'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
11' ,titorii % mucenici ntr%o generaie fr persecutori, 4n >/andela 0oldo"eiA, ? 7199,B, nr'
11.12, p' 36.3(' 'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
EE
12' )Lim!aBul liturgic+ al lui umne#eu, 4n >/andela 0oldo"eiA, 1999, nr' 1'
'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
13' Suferina cretinului = participare la suferina lui Gristos, 4n >/andela 0oldo"eiA, 1999, nr' 2,
p' 1,.19' 'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
16' 7nc'inciunile( metaniile i ngenunc'erile=acte peniteniale i acte de cult, 4n >/andela
0oldo"eiA, 1999, nr' 5.1(' 'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
15' SluBirea preoeasc % sfinenie i responsa!ilitate, 4n >/andela 0oldo"eiA, 1999, nr' (.,, p' 1)'
'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
16' Taina >unii = icoan a mpriei lui umne#eu, 4n >/andela 0oldo"eiA, 1999, nr' 11'
'ttp&00editura.doxologia.ro01A2AA1130candela%moldovei
1(' 7nvtura despre Maica omnului i reflectarea ei n cultul i iconografia ortodox, 4n
>$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, aiA, *eologie, 199(.199,, p' 5(.(,'
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
1,' Sr!torile mprteti ale M@ntuitorului n -rtodoxie i .omano%,atolicism( evaluare n
perspectiva dialogului teologic, 4n >Dialog *eologicA, 71999B, nr' 6, p' 1(6-1,('
'ttp&00???.dialogteologic.roJ ???.itrc.ro
19' Sf@nta Treime( temei i centru al cultului divin ortodox, 4n >Dialog *eologicA, 72)))B, nr' 5,
p' 133-169' 'ttp&00???.dialogteologic.roJ ???.itrc.ro
2)' Sr!toarea >aterii omnului n tradiia liturgic ortodox i n cea romano%catolic %
perspectiv istorico%liturgic, 4n >*eologie i ?ia#A, | 7L||?B 72)))B, nr' (-12, p' 139-169'
@ttp:++teologiesi"iata'ro+V @ttp:++editura'7trinitasBdo:ologia'ro+ 2)1))225+teologie-si-"iata
21' Gristocentrismul sr!torilor mariologice, 4n >*eologie i ?ia#A, |7L|||B72))3B, nr' (-
12' @ttp:++teologiesi"iata' ro0 V @ttp:++editura'7trinitasBdo:ologia'ro+ 2)1))225+teologie-si-"iata
22' .ugciunea liturgic sau dialogul omului cu umne#eu i o posi!il cale de dialog
intercretin, 4n D$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie
9rtodo:#, tom' | 72))5B, p' 339-356, !!N: 1,61-,69|' 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0analele
23' Taina ,storiei n tradiia liturgic .omano%,atolic = evaluare din punct de vedere
ortodox, 4n D$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie
9rtodo:#, tom' | 72))6B, p' 1)(-136, !!N: 1,61-,69|' 't tp&00???.teologie.uaic.ro0analele
2< pu4(i'ate str"i"tate
1' La reaction dM un ort'odoxe \ lMarticle de Hean Sc'?alm )La date du dimanc'e de P@Tues+, 4n
>?ie et LiturgieA, ? 71996B, nr' 2(, Gene"a, p' 2 'u'
2' ,ultul divin ortodox( spaiul care nvenicete tinereea, 4n >*@e 8ait@ $lmanacA, editat de
$r@iepiscopia 9rtodo:# GomHn# 4n $merica i /anada, /@icago, llinois, 2))6, p' 121-12,'
3' 8tefan cel Mare i Sf@nt = file de sinaxar, &ragment din comunicarea cu acelai titlu susinut# 4n
data de 16 mai 2))6, la /on&erina ;tiini&ic# nternaional# cu tema >;te&an cel 0are i !&HntA,
organi3at# la /@iin#u de c#tre 0inisterul <ducaiei al Gepu5licii 0oldo"a, 0itropolia
/@iin#ului i a 4ntregii 0oldo"e i $cademia de *eologie 9rtodo:# din /@iin#u, 4n
x/aritatey, pu5licaie periodic# a 2isericii 9rtodo:e !&' %antelimon, /@iin#u, nr' ( 729B, iunie
2))6, p' 2'
6' Gristocentrismul sar!atorilor mariologice, 4n >*@e 8ait@ $lmanacA, editat de $r@iepiscopia
9rtodo:a GomHn# 4n $merica i /anada, /@icago, llinois, 2))6, p' 111-126'
5' LMautoritS de HSsus%,'rist dMaprUs les ';mnes de TuelTue f]tes mariales !;#antines, 4n
>Lsautoritt de la liturgieA, /on&trences !aint-!erge L
e
!emaine ds<tudes Liturgi}ues, col'
>2i5liot@eca x<p@emerides LiturgicaeyA, !u5sidia, /L? 162, %aris, 2))6, p' 2)9-22)'
6' Teologia eu'aristic a Printelui Stniloae[[[[[[[[, %aris, PPP''
(' ,'ristological imension of t'e -rt'odox *conograp';, !impo3ion internaional cu tema:
T'eolog;( *mage and Music( organi3at de nstitutul *eologic >!&' oan Damasc@inA,
1ni"ersitatea 2alamand, *ripoli-Li5an, 1-3 decem5rie 2))9' . pu5licat i 4n "olum
,' Pilgrins and Pilgrimages in t'e .oumanian -rt'odox ,'urc' Toda;, la /on&erina )<uropean
/on&erence t@e %at@s o& !antiago de /ompostela and *@e 0eetingd o& t@e Kotel-DieuA,
E3
organi3at# de nstitutul <uropean pentru itinerarii spirituale cu oca3ia 4mplinirii a 2) de ani de
la inaugurarea pelerinajelor la !antiago de /ompostela, !pania, su5 egida /onsiliului <uropei,
Le %uE en ?elaE, 8rana, 2(-3) septem5rie 2))(' . pu5licat i 4n "olum
V. Re'e.ii0 'u,Nt aite
1' $l' !c@memann, in ap i din u', <ditura !im5ol, 1992, recen3ie 4n >$nalele ;tiini&ice
ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, aiA, 1992'
2' %r' Lect' Dr' Nicolae $c@imescu Testamentum omini nostri Hesu ,'risti, traducere, note i
studiu introducti", <ditura %olirom.ai, 1996, recen3ie 4n >*eologie i ?ia#A, ? 7199(B, nr'
1.6, p' 199.2))'
3' %r' %ro&' Dr' Nicolae D' Necula, Tradiie i nnoire n sluBirea liturgic, Galai, 1996, recen3ie
4n >*eologie i ?ia#A, ? 7199(B, nr' 1.6, p' 2)).2)2'
6' %r' %ro&' Dr' Nicolae D' Necula, <iseric i cult pe nelesul tuturor, <ditura <uropartner,
2ucureti, 1996, recen3ie 4n >*eologie i ?ia#A, ? 7199(B, nr' 1.6, p' 2)2.2)3'
5' %'!' Dr' Laureniu !tre3a, Tainele de iniiere cretin n <isericile .sritene, <ditura
*rinitas, ai, 2))2, recen3ie 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, aiA,
*eologie, tom' ? 72))2B, p' 32(-33)'
6' %r' %ro&' Dr' Nicolae Dur#, La rSgime de la s;nodalitS selon la lSgislation canoniTue
conciliaire( oecumSniTue( du *
er
millSnaire, <ditura $metist s92, 2ucureti, 2))2, recen3ie 4n
>$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, aiA, *eologie, tom' ? 72))2B, p' 331-
333'
(' %r' Dr' !Hnic# *' %alade, Taina Sfintei Spovedanii, miBloc de pastoraie individual, <ditura
!&' 0ina, ai, 2))2, recen3ie 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, aiA,
*eologie, tom' ? 72))2B, p' 335-33('
,' G@eorg@ios D' 0et~llinos, Paro'ia = Gristos n miBlocul nostru, <ditura Deisis, !i5iu, 2))6,
recen3ie 4n D$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie,
tom' | 72))6B, p' 666-66,'
9' /asian, <piscopul Dun#rii de Mos, MreaBa cuv@ntului, <ditura <piscopiei Dun#rii de Mos,
Galai, 2))6, 661 p', recen3ie 4n D$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie
nou#BA, *eologie, tom' | 72))6B, p' 66,-651'
1)' Tradiie i nnoire n sluBirea liturgic( "ol' , <ditura nstitutului 2i5lic i de 0isiune a
2isericii 9rtodo:e GomHne, 2ucureti, 2))6, 366 p', recen3ie 4n >$nalele ;tiini&ice ale
1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie 9rtodo:#, tom | 72))5B, p' 635-661,
!!N: 1,61-,69|'
11' ,uv@nt nainte la "ol' Studia T'eologica octoralia( *, 74n cola5orare cu %r'pro&'dr' on
?ico"an i Diac'drd' /e3ar %elinB, <ditura *e@nopress, ai, 2)1), p' 5-,, !2N: 9(,-9(3-
()2-,62-6'
12' ,uv@nt nainte la "ol': in comorile teologiei Prinilor ,apadocieni, "olum 4ngrijit de
%r'pro&'dr' ?iorel !a"a i %ro&'Dr' Nicoleta 0elniciuc-%uic#, <ditura Do:ologia, ai, 2)1), p'
(-1)' !2N 9(,-6)6-,11(-61-6'
13' ,uv@nt nainte la "ol': in lucrarea talantului primit = poe#ii i dramati#ri religioase
cretin%ortodoxe, autori: %ro&' *udoria Dr#goi i %ro&'ing' 0aria-Doinia 9lo5anu, <ditura
!&' 0ina, ai, 2)1), 1,) p', !2N: 9(,-6)6-,)(,-15-1, p' 3-6'
16' ,uv@nt nainte la "ol': Studia T'eologica octoralia, "ol' , 7coord' %ro&'dr'pr' ?iorel !a"a,
%rep'Drd' /onstantin-ulian Damian, Diac'Drd' /e3ar %elin, Drd' oan DuraB, <ditura
Munimea, ai, 2)1), p' (-,' !2N general: 9(,-9(3-()2,3)-3' !2N "ol' : 9(,-9(33(-1525-
2'
E5
15' ,uv@nt nainte, la "ol': Autocefalia <isericii i mrturisirea credinei, 7coord' %r' pro&' dr'
?iorel !a"a si %r' lect' dr' lie 0elniciuc-%uic#B, <ditura Do:ologia, ai, 2)11, p' 13-16'
!2N: 9(,-6)6-,11(-99-('
16' Prefa la $r@im' 0elc@isedec ;te&#nescu, Teologia Pastoral, reeditare, <ditura Do:ologia,
ai, 2)11, p' 3-69' !2N: 9(,-6)6-,2(,-31-5'
1(' ,uv@nt nainte la "ol': Camilia n societatea contemporan( 74n cola5orare cu %r'Lect'Dr' lie
0elniciuc-%uic#B, <ditura Do:ologia, ai, 2)11, p' 9-11' !2N: !2N 9(,-6)6-,2(,-6(-6'
1,' ,uv@nt nainte la "ol': Studia T'eologica octoralia, "ol' , 74n cola5orare cu Drd' oan
Dura, Drd' /ristian 9nica i Drd' $ndrei $tudoriB, <ditura Do:ologia, ai, 2)11, p' 9-1)'
!2N 9(,-6)6-,2(,-52-)'
19' ,uv@nt nainte 4n Studia T'eologica octoralia, "ol' ?, 74n cola5orare cu %r'Drd' $ndrei
$tudori, Drd' Nicolae %intilieB, <ditura Do:ologia, ai, 2)12, 623p' !2N general: 9(,-9(3-
()2-,3)-3J !2N 9(,-6)6-666-)),-2, p' (-,' COD CNCSIS# 67. 'ttp&00editura.doxologia.ro0
VI. Arti')(e0 'r)i'i0 ')se$"ri0 predi'i
a< pu4(i'ate re,iste de spe'ia(itate di !ar"
1' 7n faa Sf. Potir, 4n >Cntru Lumina lui ?eniamin /ostac@iA, nr' 6, 199)'
2' Predic la uminica a $**=a dup Pati, 4n >*eologie i ?ia#A, 71992B, nr' ,.1)'
3' Taina Sfintei Spovedanii, miBloc de pastoraie individual, de %r'Dr' !Hnic# *' %alade, <ditura
!&' 0ina, ai, 2))2, 262 p' , recen3ie, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay,
aiA, 2))2, *eologie, tom' ?, p' 335-33('
6' .elaii academice 7cronic#B, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, aiA, 2))2,
*eologie, tom' ?, p' 323'
5' Sr!toarea Sf@ntului *oan <ote#torul = Tradiie i tradiii, 4n re"' >/u"Hnt i !u&letA, Ge"ist#
de credin# i cultur# editat# de 8r#ia 9rtodo:# GomHn# . 8iliala ai, |? 72))3B, decem5rie,
p' 1-2'
6' <inecuv@ntarea de nceput a noului an universitar la Cacultatea de Teologie -rtodox
)umitru StniloaeA din ai( cronic#, 4n >/andela 0oldo"eiA, |72))3B, nr' 1), p' 23'
(' 7nvm@ntul teologic = tradiie i nnoire, cronic#, 4n >/andela 0oldo"eiA, |72))3B, nr' 11-
12, p' 2,'
,' ,onferinele susinute de Prof.r. Gelmut Goping de la Cacultatea de Teologie a /niversitii
Al!ert%Lud?ings din Crei!urg = 4ermania( la Cacultatea de Teologie -rtodox )umitru
Stniloae+ din *ai( n perioada 12%1K martie 1AAL( consemn#ri, 4n >$nalele ;tiini&ice ale
1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, aiA, *eologie, tom' ?72))3B, p' 66)-661'
9' ,ongresul >aional al Cacultilor de Teologie -rtodox din .om@nia( uru, ,-1)
septem5rie 2))3, consemn#ri, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, aiA,
*eologie, tom' ?72))3B, p' 66,-65)'
1)' Simpo#ionul )Printele umitru Stniloae( teolog al -rtodoxiei ecumenice+, 13 octom5rie
2))3, consemn#ri, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, aiA, *eologie, tom'
?72))3B, p' 655-656'
11' PelerinaB cu moatele Sf@ntului Anton de Padova . consemn#ri, 4n D$nalele ;tiini&ice ale
1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie, tom' | 72))6B, p' 62)-622'
12' Prima serie de a!soveni P - consemn#ri, 4n D$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' '
/u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie, tom' | 72))6B, p' 623-62('
13' 9Gristos n miBlocul nostru. $aloarea vieii liturgice n societatea de a#i:, !impo3ion ecumenic
internaional, /entrul cultural-pastoral xDaniil !i@astruly, Dur#u, 9-13 mai 2))5 - consemn#ri,
4n D$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, tom |, 2))5, *eologie
9rtodo:#, p' 629-631'
E;
16' octrina es'atologic a <isericii( /on&erina teologic# internaional#, 0osco"a, 16-1(
noiem5rie, 2))5 - consemn#ri, 4n D$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie
nou#BA, tom |, 2))5, *eologie 9rtodo:#, p' 633-636'
15' 7ntrunirea ,omisiilor ,onsultative ale profesorilor titulari la disciplinele Teologie ogmatic
i Teologie Pastoral n vederea revi#uirii i adaptrii programelor analitice( la Cacultatea de
Teologie -rtodox 9 umitru Stniloae :( *ai( 13%1J noiem!rie i R%2A decem!rie 1AAJ,
consemn#ri, 4n D$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie
9rtodo:#, tom' | 72))6B, p' 623-626'
16' A ***%a Adunare "cumenic "uropean, Si!iu( 5%R septem!rie 1AA6( consemn#ri, 4n D$nalele
;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie 9rtodo:#, tom' |
72))(B, p' 55(-562, !!N: 1,61-,69|'
1(' Simpo#ionul 8tiinific internaional )Sf. *oan Grisostom Ar'iepiscop al ,onstantinopolului(
aniversarea a 2JAA de ani de la moartea sa D5A6%1AA6E( *stan!ul( 2L%2K septem!rie 1AA6,
consemn#ri, 4n D$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie
9rtodo:#, tom' | 72))(B, p' 565-56,, !!N: 1,61-,69|'
1,' ,onferina "uropean& )T'e Pat's of Santiago de ,ompostela and t'e Meeting of t'e 9G^tel%
ieu:+( Le Pu; en $ela;( Crana( 16%LA septem!rie 1AA6, consemn#ri, 4n D$nalele ;tiini&ice
ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie 9rtodo:#, tom' | 72))(B, p' 5(1-
5(2, !!N: 1,61-,69|'
19' ,uv@nt festiv rostit cu prileBul !inecuv@ntrii anului universitar 1AA6%1AAK la Cacultatea de
Teologie -rtodox )umitru Stniloae+ din *ai( 23 octom!rie 1AA6, consemn#ri, 4n D$nalele
;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l' ' /u3ay, ai 7serie nou#BA, *eologie 9rtodo:#, tom' |
72))(B, p' 5(3-5(9, !!N: 1,61-,69|'
2)' Al ***%lea ,ongres >aional al Cacultilor de Teologie -rtodox din .om@nia( 2A=2L
noiem!rie 1AAK = Mnstirea Tismana, consemn#ri, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii
x$l'' /u3ay ai, 7serie nou#BA, *eologie 9rtodo:#, tom' |, 2)),, p' 3),-312J !!N: 1,61-
,69|'
21' ,onferina *nternaional cu tema& T'e Legac; of Cat'er Alexander Sc'memann( 2R12%2RKL(
Paris( 22%25 decem!rie 1AAK, consemn#ri, 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l'' /u3ay
ai, 7serie nou#BA, *eologie 9rtodo:#, tom' |, 2)),, p' 316-31,J !!N: 1,61-,69|'
22' T'e *$
t'
>ational ,ongress of t'e -rt'odox T'eological Caculties in t'e .omanian
Patriarc'ate % 1J%1K sept. 1A2A , 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l'' /u3ay ai,
7serie nou#BA, *eologie 9rtodo:#, tom' |?, 2)1), no' 2, p' 19(-199J !!N: 1,61-,69|'
23' ,onferment of _octor Gonoris ,ausaM title to Gis <eatitude aniel( t'e Patriarc' of t'e
.omanian -rt'odox ,'urc' , 4n >$nalele ;tiini&ice ale 1ni"ersit#ii x$l'' /u3ay ai, 7serie
nou#BA, *eologie 9rtodo:#, tom' |?, 2)1), no' 2, p' 2)1-2)6J !!N: 1,61-,69|'
4< pu4(i'ate $assI$edia#
1' >unta = ntre c@tig material i Tain, inter"iu reali3at de 0onica Dumitrescu i pu5licat 4n
xLumea cretin#y, supliment al cotidianului xLumea ieeanuluiy, "ineri, 5 no"' 2))6, anul ,
nr' 26)7611B, p' 9'
2' e ce ag'ia#ma de a#i este 9 cea mare : O, inter"iu reali3at de ;te&an 0#rcule 4n >Lumina,
primul cotidian cretin din GomHniaA, sHm5#t#, 6 ianuarie 2))(, p' 9'
3' Triodul = ntre pocin i !icuria 7nvierii, inter"iu reali3at de ;te&an 0#rcule 4n >Lumina,
primul cotidian cretin din GomHniaA, mari, 6 &e5ruarie 2))(, p' 16'
6' ,ine sunt )moii+ de iarnO, inter"iu reali3at de ;te&an 0#rcule 4n >Lumina, primul cotidian
cretin din GomHniaA, sHm5#t#, 1) &e5ruarie 2))(, p' 9'
5' <ote#ul tre!uie fcut numai n !iseric, inter"iu reali3at de ;te&an 0#rcule 4n >Lumina, primul
cotidian cretin din GomHniaA, mari, 13 &e5ruarie 2))(, p' ,-9'
6' ,el mai aspru post r@nduit de <iseric( inter"iu reali3at de ;te&an 0#rcule 4n >Lumina, primul
cotidian cretin din GomHniaA, luni, 19 &e5ruarie 2))(, p' 9'
E8
(' 7n luna martie s ne !ucurm du'ovnicete, inter"iu reali3at de ;te&an 0#rcule 4n >Lumina,
primul cotidian cretin din GomHniaA, joi, 1 martie 2))(, p' 16'
,' Liturg'ia tcerii, inter"iu reali3at de ;te&an 0#rcule 4n >Lumina, primul cotidian cretin din
GomHniaA, sHm5#t#, 21 martie 2))(, p' 16'
9' Hertfa( expresie a iu!irii copleitoare, inter"iu reali3at de ;te&an 0#rcule 4n >Lumina, primul
cotidian cretin din GomHniaA, joi, 5 aprilie 2))(, p' 16'
1)' Ast#i pl@ngem cu toii la nmorm@ntarea lui Gristos, inter"iu reali3at de ;te&an 0#rcule 4n
>Lumina, primul cotidian cretin din GomHniaA, "ineri, 6 aprilie 2))(, p' 3'
11' Sf@nta Liturg'ie = actul de identitate al <isericii, inter"iu reali3at de ;te&an 0#rcule 4n
>Lumina, primul cotidian cretin din GomHniaA, sHm5#t#, 21aprilie 2))(, p' ,-9'
12' ,ununia este o Sf@nt Tain i nu o pies de teatru, inter"iu reali3at de ;te&an 0#rcule 4n
>Lumina, primul cotidian cretin din GomHniaA, "ineri, 2( aprilie 2))(, p' 9'
13' rumul patimilor. )Gristos S%a recunoscut pe Sine n faptele fecioarelor nelepte+, 4n 3iarul
>Lumina, primul cotidian cretin din GomHniaA, mari, 22 aprilie 2)),, p' 3'
16' 8colile de Teologie& tradiie( serio#itate( performan, 4n 3iarul >Lumina, primul cotidian
cretin din GomHniaA, sHm5#t#, 21 iunie 2)),, p' ,-9'
15' Taina ,ununiei tre!uie explicat dinainte tinerilor care vin s se cstoreasc, 4n 3iarul
>Lumina de duminic#' !#pt#mHnal de spiritualitate i atitudine cretin#A, anul ?, nr' 2(7161B,
duminic#, 6 iulie 2)),, p' ('
16' Liturg'ia arurilor mai nainte sfinite anticipea# 7nvierea, inter"iu reali3at de 2ogdan /reu,
4n DLuminaA, nr' 51 7215(B, anul ?, "ineri, 2 martie 2)12, p' 5'
1(' Sfinii i sr!torile nc'inate lor( n viaa credincioilor, 4n DLumina de Duminic#A, Duminic#
16 octom5rie 2)12, nr' 61 736)B, anul ?, p' 2'
%. COMUNICRI TIINIFICE0 CONFERINE0 SIMPOOIOANE
a< a!i)a(e#
1' "ducaia religioas % consideraii teologice, !impo3ionul Naional: "ducaie i valori, /asa
/orpului Didactic.ai, martie 199('
2' ,ultul divin ortodox=spaiul pre#enei i lucrrii u'ului Sf@nt, /oloc"iul teologic: Sf@ntul
u' i unitatea n credin, nstitutul *eologic Gomano./atolic, ai, 26 ianuarie 199,'
3' ,ult i cultur n lumea contemporan, /on&erina organi3at# de $!/9G.ai, 4n $ula 0'
<minescu a 1ni"ersit#ii >$l'' /u3aA, ai, 26 noiem5rie 199,'
6' ,aracterul teocentric al cultului divin ortodox, /oloc"iul teologic: umne#eu Tatl, nstitul
Gomano./atolic.ai, 25.2( martie 1999'
5' Sf@nta Treime=temei i centru al cultului divin ortodox, /oloc"iul teologic ortodo: romano-
catolic: Sf@nta Treime = i#vor i temei al unitii cretine, 8acultatea de *eologie 9rtodo:# din
ai, 25.26 mai 2)))'
6' Liturg'ia ortodox=cerul pe pm@nt, /on&erinei $'!'/'9'G', ai, 16 noiem5rie 2)))'
(' Sf@nta Liturg'ie n interpretarea liturgic a lui >icolae ,a!asila, /oloc"iul teologic:
"u'aristia, nstitutul *eologic Gomano-/atolic i 8acultatea de *eologie 9rtodo:# din ai,
22.23 noiem5rie 2)))'
,' Locaul de cult n interpretrile liturgice patristice i post%patristice, /oloc"iul teologic
ortodo: romano-catolic, 31 mai 2))1'
9' Cormarea du'ovniceasc a t@nrului teolog i rolul spiritualului n reali#area ei, /ons&#tuirea
cadrelor didactice de la 8acultatea de *eologie 9rtodo:# i de la !eminariile *eologice din
$r@iepiscopia ailor, 8acultatea de *eologie 9rtodo:# >Dumitru !t#niloaeA, ai, 2, &e5ruarie
- 1 martie 2))2'
1)' Spaii geografice menionate n sluB!ele religioase, !impo3ionul: 4eografie i religie n
nvm@ntul preuniversitar, organi3at de $cademia GomHn#, 0inisterul <ducaie i /ercet#rii
EC
i nspectoratul ;colar al judeului Neam la 0#n#stirea Neam, !eminarul *eologic Liceal
9rtodo: >?eniamin /ostac@iA, 1(-1, mai 2))2'
11' !impo3ionul Printele umitru Stniloae( teolog al -rtodoxiei ecumenice, organi3at de
0itropolia 0oldo"ei i 2uco"inei 4n cola5orare cu 8acultatea de *eologie 9rtodo:# >Dumitru
!t#niloaeA din ai, 13 octom5rie 2))3'
12' ,onsftuirea conducerii Cacultii de Teologie -rtodox )umitru Stniloae+ din *ai( a
directorilor Seminariilor Teologice Liceale -rtodoxe i a inspectorilor de .eligie din cadrul
Ar'iepiscopiei *ailor, !eminarul *eologic Liceal >!&' G@eorg@eA, 2otoani, 5-6 noiem5rie
2))3'
13' Motenirea teologiei Printelui Stniloae i valorificarea ei ast#i, /ongresul Naional al
8acult#ilor de *eologie 9rtodo:# din GomHnia, Dur#u 7NeamB, ,-1) septem5rie 2))3'
16' Postul Mare n viaa du'ovniceasc a cretinilor #ilelor noastre, /on&erina $!/9G, ai, 1
aprilie 2))6'
15' Postul >aterii omnului = cale spre renaterea noastr du'ovniceasc, /on&erinele: Pelerini
spre <etleem, <piscopia Gomanului, /asa de cultur# 2ac#u, 29 noiem5rie 2))6'
16' Atitudinea <isericii fa de arianism reflectat n imnografie i iconografie, /oloc"iul
naional: Sinodul * "cumenic. Mrturisirea Sfintei Treimi n contextul cretin ecumenic i al
dialogului interreligios actual, 8acultatea de *eologie 9rtodo:# xDumitru !t#niloaey din ai,
16 mai 2))5'
1(' <ucuria pascal = pregustare n timp din !ucuria cea netrectoare, /on&erin# naional#
organi3at# de $'!'/'9'G', ai, 1) aprilie 2))6, organi3at# 4n cadrul ciclului de con&erine cu
tema: *nvierea lui Gristos = garania nvierii nostre, des&#urate 4n $ula >0' <minescuA,
1ni"ersitatea >$l''/u3aA din ai'
1,' *coana ortodox ca miBloc de afirmare a identitii culturale i spirituale rom@neti n context
european, /on&erin# cu tema: Logos( *coan i ,ontemporaneitate, organi3at# de $cademia
GomHn#, <piscopia Dun#rii de Mos i 1ni"ersitatea Dun#rea de Mos, Galai, 2, noiem5rie 2))6'
'ttp&00???.calau#a.edB.roJ 'ttp&00???.!iserici.org0index.p'pOmenuP"$"AQidPR256
19' ipticele din cadrul Liturg'iei egiptene( atri!uit Sf@ntului Marcu = pre#entare i evaluare n
raport cu anaforaua Sf@ntului *oan 4ur de Aur din ritul !i#antin, !impo3ionul naional
tiini&ic: Sf. *oan 4ur de Aur( pstor( apologet( dascl( filantrop, organi3at de <piscopia
Dun#rii de Mos, Galai, GomHnia, 12 noiem5rie 2))(' 'ttp&00???.crestinortodox.ro0stiri0#iarul%
lumina0manifestari%dedicate%sfantului%ioan%'risostom%6K5R3.'tmlJ
'ttp&00???.#iarullumina.ro0articoleVLK1VAV5251VAVPe%scurt.'tml
2)' Sf@nta Liturg'ie = icoana mpriei lui umne#eu, /on&erin# organi3at# de %rotopopiatul
0oineti, <piscopia Gomanului, 0oineti, 3 aprilie 2)),'
21' Postul Mare = )Pra#nicul vieii noastre+, /on&erina organi3at# de %rotopopiatul ai ,
%aro@ia >!&' $postol *omaA, 4n cadrul ciclului de con&erine cu tema: Tu( oamne( ai cuvintele
vieii venice, 13 aprilie 2)),'
22' Sf@nta Liturg'ie = fereastr desc'is ctre cer, /on&erin# cu tema: T@nrul contemporan
ntre rstignire i nviere, organi3at# de $'!'/'9'G', ai, 1( aprilie 2)),'
'ttp&00???.#iarullumina.ro0articoleV262RVAVK125VAVPe%scurt.'tml
23' "v'olog'ionul lui Serapion de T'muis i importana lui pentru istoria Sfintei Liturg'ii, $l -
lea /ongres Naional al 8acult#ilor de *eologie 9rtodo:# din GomHnia: Sf@nta Scriptur i
Sf@nta Liturg'ie( i#voare ale teologiei ortodoxe, 0#n#stirea *ismana, 1)-13 noiem5rie 2)),'
'ttp&00???.gds.ro0/ltimaX1Aora01AAK%22%A60ManastireaITismanaIvaIga#duiIalI***%
leaI,ongresI>ationalIalIICacultatilorIdeITeologieI-rtodoxaIdinI.omaniaJ
'ttp&00???.crestinortodox.ro0stiri0mitropolia%olteniei0manastirea%tismana%ga#dui%iii%congres%
national%facultatilor%teologie%ortodoxa%roamania%6JJ36.'tml
26' .ugciuni din Sf@nta Liturg'ie n imnele iu!irii ale Sf. Simeon >oul Teolog( !impo3ionul:
*mnele iu!irii dumne#eieti ale Sf. Simeon >oul Teolog = 2AAA de ani de la compunerea lor,
organi3at de %aro@ia 0#n#stirea /ain, jud' 2ac#u, 4n parteneriat cu 8acultatea de *eologie
E:
9rtodo:# din ai si cu 8acultatea de 8ilo3o&ie din ai, 26-25 noime5rie 2))9'
???.onestiexpres.roV 'ttp&00???.!iserica%sfantul%simeon%noul%teolog.ro0press.'tm
25' Teme prioritare de cercetare n Teologia Practic, $l ?-lea /ongres Naional al 8acult#ilor
de *eologie 9rtodo:# din %atriar@ia GomHn#, cu tema: Aniversarea Autocefaliei <isericii
-rtodoxe .om@ne, i su5tema: ,ercetarea teologic ast#i, 2ucureti, 2(-2, septem5rie 2)1)'
'ttp&00???.!asilica.ro0ro01A2AWanulWcre#uluiWsiWalWautocefaliei0alWivWleaWcongresWnationalW
alWfacultatilorWdeWteologieWortodoxaWdinWromaniaWlaWpalatulWpatriar'ieiW16W1KWseptem!rie
W1A2AW1JKJ.'tmlJ 'ttp&00???.noutati%ortodoxe.ro0al%iv%lea%congres%national%al%facultatilor%
de%teologie%ortodoxa%din%romania%la%palatul%patriar'iei%16%1K%septem!rie%
1A2AWlR2KAWpA.'tml
26' /niformitatea liturgic expresie a identitii ortodoxe, 0as# rotund# cu tema: Teologia
liturgic. Prioriti i perspective ale disciplinei n contextul teologiei de ast#i, organi3at# de
8acultatea de *eologie >larion ?' 8eleaA a 1ni"ersit#ii >$urel ?laicuA din $rad, $rad, 2(-2,
martie 2)12' 'ttp&00???.#iarullumina.ro0articoleV2RLAVAV6A5RKVAVPrioritati%si%perspective%
ale%teologiei%liturgice%a#i.'tmlJ
'ttp&00???.teologiearad.ro0Wacasa0ocWCinalWMasluWAradW1A21.pdf
2(' Semnificaiile liturgice i teologico%du'ovniceti ale Sptm@nii mSfintelor Patimi, /on&erin#
naional#, /ercul 0ilitar Mudeean, ai, 1) aprilie 2)12'
2,' Taina suferinei i Tainele <isericii = o a!ordare liturgic, /on&erina naional# cu tema:
>Diaconie i *aumaturgieA, organi3at# de 8acultatea de *eologie 9rtodo:# a 1ni"ersit#ii
>2a5e 2olEaiA, /luj-Napoca, ,-1) noiem5rie 2)12'
4< itera!i)a(e#
1' Adunarea general a <isericii Pres!iteriene din Scoia, delegat al %atriar@iei GomHne,
<din5urg@, !coia, 2).2( mai 1996'
2' ,ultul ortodox=spaiul care nvenicete tinereea, /on&erina 0ondial# a *ineretului 9rtodo:
7!EndesmosB, ai, 29 aprilie.1) mai 1996'
3' ,onferina Tineretului -rtodox, delegat al 8acult#ii de *eologie din ai, $tena, 1).15 mai
1996'
6' ,onferina ,apelanilor /niversitari, *rond@eim, Nor"egia, 6.13 iunie 199('
5' Cuncia educativ a Tainei Mrturisirii, !impo3ionul internaional: "ducaie i valori. $alori
educaionale rom@neti n context european, /asa /orpului Didactic.ai, 13.15 decem5rie
199('
6' Locul artei !isericeti n cultul i spiritualitatea ortodox, simpo3ionul internaional: 8tiina(
te'nica i arta conservrii i restaurrii patrimoniului cultural, /entrul 0itropolitan de
/ercet#ri *'$'2'9'G', ai i /omple:ul Naional 0u3eal >0oldo"aA, ai, 6.6 august 199,'
(' reptcredinciosul $oievod 8tefan cel Mare i Sf@nt al Moldovei( file de sinaxar, /on&erina
;tiini&ic# nternaional#, cu tema >;te&an cel 0are i !&HntA, organi3at# de c#tre 0inisterul
<ducaiei al Gepu5licii 0oldo"a, 0itropolia /@iin#ului i a 4ntregii 0oldo"e i $cademia de
*eologie 9rtodo:# din /@iin#u, /@iin#u, 16 mai 2))6'
,' /on&erina nternaional#: Teac'er Training, were"an, organi3at# de orld ?ision $rmenia,
26-3) mai 2))6'
9' Locul artei !isericeti n cultul i spiritualitatea ortodox, !impo3ionul internaional:
*conografie cretin pentru restauratori, organi3at de c#tre /onsiliul Mudeean !i5iu,
/omple:ul Naional 0u3eal x$stray i /entrul de preg#tire a conser"atorilor i
restauratorilor, !i5iu, 2-6 noiem5rie 2))6'
1)' Semnificaiile teologice ale icoanei. .epre#entri ale M@ntuitorului i ale Maicii omnului(
locul i importana lor n cadrul cultului divin, !impo3ionul internaional: *conografie
cretin pentru restauratori, organi3at de c#tre /onsiliul Mudeean !i5iu, /omple:ul Naional
0u3eal x$stray i /entrul de preg#tire a conser"atorilor i restauratorilor, !i5iu, 2-6
noiem5rie 2))6'
E6
11' -!iecte de cult = aspecte istorice i sim!olico%liturgice, !impo3ionul internaional:
*conografie cretin pentru restauratori, organi3at de c#tre /onsiliul Mudeean !i5iu,
/omple:ul Naional 0u3eal x$stray i /entrul de preg#tire a conser"atorilor i
restauratorilor, !i5iu, 2-6 noiem5rie 2))6'
12' MiBloace rituale n Liturg'ia arurilor mai nainte sfinite, !impo3ionul internaional:
Gristos n miBlocul nostru& $aloarea vieii liturgice n societatea de a#i, organi3at de
0itropolia 0oldo"ei i 2uco"inei 4n cooperare cu 8undaia x%ro 9rientey din ?iena, la
/entru /ultural %astoral x!&' Daniile !i@astruly, Dur#u, 9-13 mai 2))5'
'ttp&00???.ercis.ro0actualitate0viata.aspOidP1AA3A323
13' Lim!aBul liturgic = dialog al omului cu umne#eu i o posi!il !a# de dialog interreligios,
!impo3ionul teologic Pre#ena <isericilor ntr%o "urop unit. - nou dimensiune a
dialogului ecumenic i interreligios, organi3at de /entru de !tudii *eologice-storice i de
progno3# %astoral-0isionar# al 8acult#ii de teologie 9rtodo:# din cadrul 1ni"ersit#ii x$urel
?laicuy din $rad, 19-2) mai 2))5' ???. teologiearad .ro
16' imensiunea "s'atologic a cultului divin ortodox, /on&erina *eologic# nternaional#:
"sc'atological octrine of t'e ,'urc' 7octrina "s'atologic a <isericiiB, organi3at# de
2iserica 9rtodo:# Gus#, 0osco"a, 16-1( noiem5rie, 2))5'
15' LMautoritS de HSsus%,'rist dMaprUs les ';mnes de TuelTue f]tes mariales !;#antines,
/on&ertnces !aint-!erge, /in}uante troisiume semaine dsttudes liturgi}ues: LMautoritS de la
liturgie, %aris, 25-2, iunie 2))6'
16' Sensurile noiunii de lumin n spiritualitatea liturgic ortodox, !impo3ionul internaional :
Spiritualitatea ortodox rom@neasc = punte de legtur ntre .sritul i Apusul cretin,
9radea, 5-( oct' 2))6' 'ttp&00???.teoradea.ro0OoptionPcomWcontentQvie?P
articleQidP6JQ*temidP6A
1(' Mrturisirea ortodox i rolul ei n Liturg'ia ortodox( cu privire special asupra Liturg'iei
Sf@ntului *oan 4ur de Aur, !impo3ionul internaional: Teologie i Societate n opera
Sf@ntului *oan 4ur de Aur la 2JAA de ani de la intrarea sa n venicie, organi3at de
<piscopia 9rtodo:# a 9radei, 2i@orului i !#lajului, 1ni"ersitatea de 9radea, 8acultatea de
*eologie 9rtodo:#, /entrul *ransil"#nean de studii istorice 5isericeti( 9radea, 22-23 mai
2))(' 'ttp&00???.teoradea.ro0OoptionPcomWcontentQvie?P articleQidP6JQ*temidP6A
1,' Pilgrins and Pilgrimages in t'e .oumanian -rt'odox ,'urc' Toda;, la /on&erina
)<uropean /on&erence t@e %at@s o& !antiago de /ompostela and *@e 0eetingd o& t@e Kotel-
DieuA, organi3at# de nstitutul <uropean pentru itinerarii spirituale cu oca3ia 4mplinirii a 2) de
ani de la inaugurarea pelerinajelor la !antiago de /ompostela, !pania, su5 egida /onsiliului
<uropei, Le %uE en ?elaE, 8rana, 2(-3) septem5rie 2))('
19' *coana Sc'im!rii la Cat = vederea >ev#utului umne#eu, 2
nd
!Emposium on Geligious $rt
Gestoration and /onser"ation, ai, ,-9')5'2)),' ???.teologie.uaic.ro0
2)' Liturg'ierul de la *ai D2K2KE = pre#entare i evaluare n lumina ultimei ediii a liturg'ierului
rom@nesc, !impo3ionul internaional : Sf@nta Scriptur i Sf@nta Liturg'ie = i#voare ale vieii
venice, ai, 13-15 octom5rie 2)),' ???.teologie.uaic.ro0
21' /ursul: D2E3antine !piritualitE in $sia 0inor and t@e 2alFansA, organi3at de 2aFFe Graduate
1ni"ersitE 72G1B, !eattle, 1!$, 4n *urcia, 2ulgaria, GomHnia, 21-3) octom5rie 2)),'
22' Teologia eu'aristic a Printelui Al. Sc'memann, /on&erina nternaional# cu tema: T'e
Legac; of Cat'er Alexander Sc'memann, 1921-19,3, %aris, 11-16 decem5rie 2)),'
23' Camilia cretin i pro!lemele ei n lumina canoanelor Sf@ntului $asile cel Mare = a!ordare
pastoral, !impo3ionul internaional: 8tiina Teologiei i tiinele vremii, ai, 2,-3)
octom5rie 2))9' ???. teologie .uaic.ro0pages.aspxOpageidP1K5QrP 1AAR AJA6A551LL J
'ttp&00???.ecum.ro0infoecum0.o0t'eo%Nonferen#en%arc'iv0stiinta%teologiei%si%stiintele%vremii%
octom!rie%1AAR%iasi
26' ,'ristological imension of t'e -rt'odox *conograp';, !impo3ion internaional cu tema:
T'eolog;( *mage and Music( organi3at de nstitutul *eologic >!&' oan Damasc@inA,
1ni"ersitatea 2alamand, *ripoli-Li5an, 1-3 decem5rie 2))9'
E9
25' T'e .elations'ip !et?een octrine and Fors'ip reflected in t'e Sacraments and Gol;
Liturg;( !impo3ion internaional cu tema: Anul ,re#ului ortodox i al Autocefaliei rom@neti,
organi3at de 8acultatea de *eologie 9rtodo:# >Dumitru !t#niloaeA, ai, 15-16 octom5rie
2)1)' 'ttp&00teologie.uaic.ro0pages.aspxOpageidP1R3QrP1A2AAK2JA22RAA
26' Te)()*ia Past)ra(", de $r@im' 0elc@isedec, locotenent de episcop al Kuilor 71,62B .
pre3entare' 1n omagiu adus p#rintelui autoce&aliei 2isericii 9rtodo:e GomHne, !impo3ion
internaional cu tema: $nul /re3ului ortodo: i al $utoce&aliei romHneti, organi3at de
8acultatea de *eologie 9rtodo:# >Dumitru !t#niloaeA, ai, 15-16 octom5rie 2)1)'
'ttp&00teologie.uaic.ro0pages.aspxOpageidP1R3QrP1A2AAK2JA22RAA
2(' Preotul nonagenar >icolae .usu = mrturii despre Cacultatea de Teologie de la ,ernui,
7inter"iu reali3at 4mpreun# cu Diac'Drd' /e3ar %elinB, !impo3ion internaional cu tema:
>8acultatea de *eologie 9rtodo:# din ai: 15) de ani de la 4ntemeiere i 2) de ani de la
renaterea 4n"##mHntului teologic modernA, organi3at de 8acultatea de *eologie 9rtodo:#
>Dumitru !t#niloaeA, ai, 2, octom5rie 2)1)' 'ttp&00teologie.uaic.ro0pages.aspxO
pageidP1RJQrP1A2AAR12AJLLLR
2,' Teme de Teologie Liturgic n opera Prof.r. Teodor Tarnavsc'i, !impo3ion internaional cu
tema: )Cacultatea de Teologie -rtodox din *ai& 23A de ani de la ntemeiere i 1A de ani de
la renaterea nvm@ntului teologic modern+, organi3at de 8acultatea de *eologie 9rtodo:#
>Dumitru !t#niloaeA, ai, 2, octom5rie 2)1)' 'ttp&00teologie.uaic.ro0pages.aspxO
pageidP1RJQrP1A2AAR12AJLLLR
29' Sensurile suferinei = o perspectiv cretin, lansarea proiectului: 8tiin i spiritualitate.
Parteneriat pentru via, organi3at su5 egida $cademiei <uropene K?+!D$ de /entrul
regional K?+!D$ ai, ai, 2 decem5rie 2)1)'
'ttp&00???.sfatulmedicului.ro0ar'ivaWmedicala0academicaJ
'ttp&00???.sfatulmedicului.ro0index.p'pOmodulePsearc'Sp'inxQactionPgooglQTPstiinta
X1AsiX1Aspiritualitate
3)' Camilia n g@ndirea teologic a "piscopului Melc'isedec 8tefnescu, !impo3ionului
internaional cu tema >8amilia cretin# 4n societatea contemporan#A, 9radea, 1)-12 octom5rie
2)11'
'ttp&00???.!asilica.ro0ro0stiri0simpo#ionulWinternationalWifamiliaWcrestinaWinWsocietateaWco
ntemporanaiWlaWoradeaW3233.'tmlJ 'ttp&00???.teoradea.ro0O
optionPcomWcontentQvie?ParticleQidP6JQ*temidP6A
31' Camilia n lumina documentelor ,onciliului ** $atican = pre#entare i evaluare teologic i
pastoral din perspectiv ortodox( !impo3ionul internaional >*ainele 2isericii . pelerinaj
spre s&inenieA, cu o a5ordare multidisciplinar#, 4n cadrul Anului omagial al Sf@ntului <ote# i
al Sfintei ,ununii, aa cum a &ost declarat anul 2)11 4n %atriar@ia GomHn#, ai, 1(-1,
octom5rie 2)11J @ttp:++==='teologie'uaic'ro+pages'asp:NpageidO333LrO2)111126)91661V
@ttp:++editura'do:ologia'ro 1)) participani'
32' Gristos = octorul sufletelor i al trupurilor n Tainele <isericii. - a!ordare liturgic,
!impo3ionul internaional de liturgic# cu tema: Taina Sf@ntului Maslu( implicaii eclesial%
liturgice i practic%pastorale( organi3at de 8acultatea de *eologie >larion ?' 8eleaA a
1ni"ersit#ii >$urel ?laicuA din $rad, $rad, 2(-2, martie 2)12'
'ttp&00???.#iarullumina.ro0articoleV2RL1V2V6A5RKVAVPrioritati%si%perspective%ale%teologiei%
liturgice%a#i.'tmlJ 'ttp&00glsa.ro0arad0stiri%din%arad0L3A55%aradul%ga#duieste%un%simpo#ion%
national%de%teologie%liturgica.'tmlJ 'ttp&00???.teologiearad.ro0
33' T'e Gealing Ministr; -f Hesus ,'rist in t'e *conograp'ic .epresentations of t'e "astern
-rt'odox ,'urc' % T'eological Meanings, !impo3ion internaional cu tema: *$t' "uropean
S;mposium on .eligious Art .estoration and ,onservation, organi3at de nstitutul
0acromolecular D%etru %oniA, 8acultatea de *eologie 9rtodo:# a 1ni"ersit#ii D$le:andru
oan /u3aA din ai i 8acultatea de /@imie i ngineria mediului a 1ni"ersit#ii *e@nice DG@'
$sac@iA din ai, ai, 3-5 mai 2)12' 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages. aspxO
pageidPLL5QrP1A21A5132A3121
37
36' Taina Sf@ntului Maslu n preocuprile ,onciliului ** $atican, !impo3ion internaional cu
tema: ,ondiia uman ntre suferin i iu!irea lui umne#eu. Terapia !olii i ngriBirii
paleative( organi3at de 8acultatea de *eologie 9rtodo:# din $l5a ulia 4n parteneriat cu:
$r@iepiscopia 9rtodo:# GomHn# de $l5a ulia, /onsiliul Mudeean $l5a, 1ni"ersitatea >1
Decem5rie 191,A, /entrul de /ercet#ri inter-religioase i de psi@o-pedagogie cretin# i
;coala Doctoral# de *eologie a 8acult#ii de *eologie 9rtodo:# din $l5a ulia, $l5a ulia, 6-6
mai 2)12' 'ttp&00al!a15.ro0simpo#ion%teologic%international%la%al!a%iulia%
X"1XKAXR"conditia%umana%intre%suferinta%si%iu!irea%lui%dumne#eu%terapia%!olii%si%
ingriBirile%paliativeX"1XKAXR%KR6LJ.'tmlJ
'ttp&00???.!asilica.ro0ro0stiri0simpo#ionWinternationalWlaWal!aWiuliaW51L1.'tmlJ
'ttp&00???.fto.ro0detail0155022t'%international%s;mposium%al!a%iulia%5%J%ma;%1A21.'tml
35' 7ngriBirea !olnavilor = lucrare filantropic i exerciiu de smerenie, !impo3ion internaional:
Studia T'eologica octoralia, ediia a ?-a, organi3at de 8acultatea de *eologie 9rtodo:#
>Dumitru !t#niloaeA din ai, ;coala Doctoral# a 8acult#ii de *eologie 9rtodo:# >Dumitru
!t#niloaeA din ai, 4n parteneriat cu 0itropolia 0oldo"ei i 2uco"inei i 0#n#stirea %utna,
0#n#stirea %utna, ,-9 mai 2)12'
'ttp&00???.!asilica.ro0ro0stiri0simpo#ionulWinternationalWistudiaWt'eologicaWdoctoraliaiWlaW
manastireaWputnaW1K31.'tmlJ
'ttp&00???.#iarullumina.ro0articoleV2R65V2V62353VAVSimpo#ionul%international%Studia%
T'eologica%octoralia.'tmlJ 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages.aspxOpageidP163
36' Tainele <isericii i vindecarea persoanei umane. A!ordare liturgic, !impo3ion internaional
cu tema: Taina Sf@ntului Maslu i ngri'Birea !olnavilor, organi3at de 8acultatea de *eologie
9rtodo:# >ustinian %atriar@ulA din 2ucureti i $r@iepiscopia 2ucuretilor, 2ucureti, 15-16
mai 2)12' 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages.aspxOpageidP163J
'ttp&00???.!asilica.ro0ro0stiri%
patriar'ie0simpo#ionWinternaionalWdeWteologieWlaWpatriar'ieW2KK1.'tml
3(' Locul i semnificaiile Sr!torii *#vorul Tmduirii n cadrul Sptm@nii Luminate,
!impo3ion internaional cu tema: 1A21 = Anul Sf@ntului Maslu i al ngriBirii !olnavilor( n
Patriar'ia .om@n, organi3at de 8acultatea de storie, 8iloso&ie i *eologie a 1ni"ersit#ii
>Dun#rea de MosA din Galai i $r@iepiscopia Dun#rii de Mos, Galai, 16-1( mai 2)12'
'ttp&00???.edB.ro0J 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages.aspxOpageidP163J
'ttp&00???.#iarullumina.ro0articoleV2R3KVAV62RL1VAVSimpo#ion%si%conferinta%semestriala%de%
primavara.'tml
3,' Prefeele crilor de cult tiprite de Mitropolitul $eniamin ,ostac'i = valoare teologic i
liturgic, /oloc"iul internaional cu tema: ,artea i tiparul n misiunea <isericii i cultura
rom@neasc. Tetraevang'eliarul lui Macarie = 3AA ani de la tiprire, organi3at de
1ni"ersitatea >?ala@iaA din *Hrgo"ite, 8acultatea *eologie *Hrgo"ite, $r@iepiscopia
*Hrgo"itei, *Hrgo"ite, 29-3) mai, 2)12' 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages.aspxO
pageidP163J 'ttp&00fto.vala'ia.ro0node06JJ
'ttp&00???.!asilica.ro0ro0stiri0colocviulWinternationalWdedicatWtetraevang'eliaruluiWmacaria
nWlaWtargovisteWJ3L6.'tmlJ
39' T'e ForN of. Cr. "ne <ranite in t'e ,ontext of t'e ,ontemporar; Liturgical .esearc',
/on&erin# internaional# cu tema: Liturges et liturgistes& fructification de leurs apports dans
lMauBourdM'ui des `glises, 5)e !emaine dsttude liturgi}ues, Lsnstitut de *@tologie 9rt@odo:e
!aint-!erge, %aris, 25-2, iunie 2)12' ito@saint%serge.netJ 'ttp&00???.saint%serge.netJ
6)' Postul i spovedania = miBloace de vindecare sufleteasc i trupeasc, /on&erin#
4nternaional# organi3at# de %aro@ia >!&Hntul !te&an cel 0areA din 0ontreuil-%aris, 4n
parteneriat cu 0itropolia <uropei 9ccidentale i 0eridionale, %aris, 29 iunie 2)12'
61' ,redina <isericii reflectat n anaforaoa liturgic( !impo3ionul internaional cu tema:
>0#rturisirea de credin# . locul i rolul ei 4n *radiia 2isericii 9rtodo:eA, ai, 15-16
9ctom5rie 2)12'
3E
C. PARTICIPRI LA CONFERINE0 SIMPOOIOANE
a!i)a(e#
1' Sustaining iversit;. Science( T'eolog; and t'e Cutures of ,reation, a |-a /on&erin#
<uropean# a $sociaiei <uropene pentru !tudiul ;tiinei i *eologiei, ai, 5-1) aprilie 2))6'
2' ,onsultaie ntre profesorii Cacultii de Teologie -rtodox i profesorii Seminariilor
Teologice din Mitropolia Moldovei i <ucovinei, !eminarul >?eniamin /ostac@iA, 0#n#stirea
Neam, 9-1) mai 2))6'
3' $ -a $dunare <cumenic# <uropean#, !i5iu, GomHnia, 6-9 septem5rie 2))('
6' %articipare la %roiectul Misiunea /r!an, organi3at de %ro&' Go5ert /al"ert, de la 1ni"ersitatea
2aFFe, !eatle-1!$, la 8acultatea de *eologie 9rtodo:# ai, 2)-23 mai 2)),'
5' ,olegiul ecanilor Cacultilor de Teologie -rtodox din .om@nia, organi3at de 8acultatea de
*eologie 9rtodo:# >$ndrei ;agunaA din !i5iu la 0#n#stirea 2rHnco"eanu, !Hm5#ta de !us,
jud' 2rao", 19 martie 2))9'
6' ,olegiul ecanilor Cacultilor de Teologie -rtodox din .om@nia, organi3at de 8acultatea de
*eologie 9rtodo:# din 2ucureti, , &e5ruarie 2)1)'
(' e#!atere pe tema )criteriilor de evaluare a nvm@ntului teologic rom@nesc ast#i+,
/olegiul Decanilor 8acult#ilor de *eologie 9rtodo:# din GomHnia, 9radea, 1) octom5rie
2)11'
,' /ongresul internaional cu tema: Camilia cretin = o !inecuv@ntare pentru <iseric i
societate, organi3at de %atriar@ia GomHn# i 8acultatea de *eologie 9rtodo:# >Mustinian
%atriar@ulA, 2ucurei, 1-3 noiem5rie 2)11'
itera!i)a(e#
1' !impo3ionul tiini&ic internaional >!&' oan Krisostom . $r@iepiscopul /onstantinopolului,
ani"ersarea a 16)) de ani de la moartea sa 76)(-2))(BA, stan5ul, *urcia, 13-1, sepem5rie
2))('
D. ORMANIOATOR SIMPOOIOANE#
1' Or*ai.at)r, !impo3ionul internaional : Sf@nta Scriptur i Sf@nta Liturg'ie = i#voare ale
vieii venice, ai, 13-15 octom5rie 2)),' ???.teologie.uaic.ro J
2' Or*ai.at)r0 !impo3ionul internaional: 8tiina Teologiei i tiinele vremii, ai, 2,-3)
octom5rie 2))9' ???. teologie .uaic.ro0pages.aspxOpageidP1K5QrP 1AAR AJA6A551LL J
3' Or*ai.at)r0 !impo3ionul internaional organi3at de 0itropolia 0oldo"ei i 2uco"inei,
8acultatea de *eologie 9rtodo:# >Dumitru !t#niloaeA i grupul <iFona, ai, 16-19 noiem5rie
2))9' 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages.aspxOpageidP1KRQrP1AAR21ALA355LL
6' Or*ai.at)r, !esiunea internaional# de comunic#ri cu titlul: Teologia Prinilor ,apadocieni
n contextul vremii i actualitatea ei, ai, 12 decem5rie 2))9'
'ttp&00???.#iarullumina.ro0articoleV22AJVAVL23KAVAVTeologia%Sfintilor%,apadocieni%in%
contextul%vremii%si%actualitatea%ei.'tmlJ
'ttp&00???.uaic.ro0uaic0!in0vie?0/niversit;0comunicariITeologie
5' Or*ai.at)r, !esiunea internaional# de comunic#ri cu titlul: Teologia Prinilor ,apadocieni
n contextul vremii i actualitatea ei, din ciclul: Studia T'eologica octoralia( prima ediie,
organi3at de 8acultatea noastr# la iniiati"a doctoran3ilor, ai, 19 decem5rie 2))9'
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0
6' Or*ai.at)r, !impo3ionul internaional Studia T'eologica octoralia, ediia a -a, organi3at
de 8acultatea noastr# la iniiati"a doctoran3ilor, ai, 13-16 decem5rie 2)1)'
'ttp&00???.!asilica.ro0ro01A2AWanulWcre#uluiWsiWalWautocefaliei0aWdouaWeditieWaWsimpo#ionu
luiWinternationalWstudiaWt'eologicaWdoctoraliaWdeWlaWiasiW1JLL.'tmlJ
33
'ttp&00???.mm!.ro0ro0stiri0simpo#ionulWinternationalWstudiaWt'eologicaWdoctoraliaWeditiaWa
WiiWa.'tmlJ 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages.aspxOpageidP1R6QrP1A21A22AA35RA6
(' Or*ai.at)r, !impo3ionul internaional Studia T'eologica octoralia, ediia a -a, organi3at
de 8acultatea noastr# la iniiati"a doctoran3ilor, ai, 16-1( mai 2)11'
'ttp&00???.!asilica.ro0ro0stiri0simpo#ionulWinternationalWistudiaWt'eologicaWdoctoraliaiWlaWi
asiW6J53.'tmlJ 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages.aspxOpageidP163J 69 doctoran3i
,' Or*ai.at)r, !impo3ionul internaional >*ainele 2isericii . pelerinaj spre s&inenieA, 4n cadrul
anului omagial al !&Hntului 2ote3 i al !&intei /ununii, aa cum a &ost declarat anul 2)11 4n
%atriar@ia GomHn#, ai, 16-1, octom5rie 2)11' 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages.aspxO
pageidPLLLQrP1A222215AR2J52 '
9' Or*ai.at)r0 !impo3ionul internaional: Studia T'eologica octoralia, ediia a ?-a,
organi3at de 8acultatea de *eologie 9rtodo:# >Dumitru !t#niloaeA din ai, ;coala Doctoral# a
8acult#ii de *eologie 9rtodo:# >Dumitru !t#niloaeA din ai, 4n parteneriat cu 0itropolia
0oldo"ei i 2uco"inei i 0#n#stirea %utna, 0#n#stirea %utna, ,-9 mai 2)12'
'ttp&00???.!asilica.ro0ro0stiri0simpo#ionulWinternationalWistudiaWt'eologicaWdoctoraliaiWlaW
manastireaWputnaW1K31.'tmlJ
'ttp&00???.#iarullumina.ro0articoleV2R65V2V62353VAVSimpo#ionul%international%Studia%
T'eologica%octoralia.'tmlJ 'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages.aspxOpageidP163
1)' C)I)r*ai.at)r0 !impo3ionul internaional: *$t' "uropean S;mposium on .eligious Art
.estoration and ,onservation, organi3at de nstitutul 0acromolecular D%etru %oniA, 8acultatea
de *eologie 9rtodo:# a 1ni"ersit#ii D$le:andru oan /u3aA din ai i 8acultatea de /@imie i
ngineria mediului a 1ni"ersit#ii *e@nice DG@' $sac@iA din ai, ai, 3-5 mai 2)12'
'ttp&00???.teologie.uaic.ro0pages. aspxOpageidPLL5QrP1A21A5132A3121
E. PARTICIPRI LA EMISIUNI TV#
1' Tineretul i viaa religioas, *? <uropa No"a-ai, aprilie 1995'
2' 7nvm@ntul Teologic la *ai = Cacultatea de Teologie -rtodox, *? <uropa No"a-ai,
octom5rie 1996'
3' Sr!toarea ,uvioasei Maicii noastre Parasc'eva, la *? <uropa No"a, 9 octom5rie 1999'
6' Sptm@na Sfintelor Patimi n cultul i spiritualitatea ortodox( emisiunea ),amera
gal!en+, la *? <uropa No"a, 29 aprilie 2)))'
5' Sr!torile Sfinilor Apostoli Petru i Pavel n spiritualitatea ortodox, *? !90$|,
2otoani, 29 iunie 2)))'
6' Semnificaiile sr!torii Sf@ntului *oan <ote#torul n cultul divin ortodox, *?G2, ( ianuarie
2))6'
(' >aterea Maicii omnului n cadrul cultului divin ortodox, N$9N$L *?, inter"iu, ,
septem5rie 2))6'
,' Colosirea apei i semnificaiile ei n cadrul cultului divin ortodox, *?G-ai, emisiunea
>0oldopromoA, 16 aprilie 2))6'
9' Taina ,ununiei = Bertf i !ucurie, *? *rinitas, 4n cadrul emisiunii >/on"or5irile *rinitasA,
13 decem5rie 2))9'
1)' T@nrul teolog n <iseric, *? *rinitas, 4n cadrul emisiunii >2iserica a3iA, 2( septem5rie
2)1)'
11' Sfinii Trei *erar'i( ocrotitorii nvm@ntului teologic ortodox, *?G ai, 4n cadrul emisiunii
>%rid"oarele credineiA, 29 ianuarie 2)11'
12' Taina Sf@ntului Maslu n viaa credincioilor, *?G ai, 4n cadrul emisiunii >%rid"oarele
credineiA, 16 ianuarie 2)12'
13' Puterea de a fi cretin, *rinitas *?, 4n cadrul emisiunii >2iserica a3iA, 2 ianuarie 2)13'
F. PARTICIPRI LA EMISIUNI RADIO
35
1' Sfinii Ar'ang'eli n cultul ortodox, Gadio ai, , noiem5rie 1992'
2' Timpul liturgic i semnificaiile lui, Gadio *rinitas, emisiunea >%rotopopiate i %aro@iiA, 9 mai
199, '
3' Locul rugciunii liturgice n spiritualitatea ortodox, Gadio *rinitas, emisiunea >*eologie i
!piritualitateA, 26 octom5rie 199,'
6' Locul rugciunii liturgice n spiritualitatea ortodox, Gadio *rinitas, emisiunea >*eologie i
!piritualitateA, 31 octom5rie 199,'
5' Locul rugciunii liturgice n spiritualitatea ortodox, Gadio *rinitas, emisiunea >*eologie i
!piritualitateA, ( noiem5rie 199,'
6' <iserica Sfinii $oievo#i=Crumoasa, Gadio *rinitas, emisiunea >%rotopopiate i %aro@iiA, 12
noiem5rie 199,'
(' *erurgiile <isericii -rtodoxe, Gadio *rinitas, emisiunea >?iaa Liturgic#A, 2, noiem5rie
199,'
,' $ec'iul Testament n cultul ortodox, Gadio *rinitas, emisiunea >/u"intele "ieiiA, 22
decem5rie 199,'
9' ABunul ,rciunului n tradiia ortodox, Gadio *rinitas, emisiunea >%rotopopiate i %aro@iiA,
26 decem5rie 199,'
1)' aiua de 2 ianuarie n cultul ortodox, Gadio *rinitas, emisiunea >LiturgicaA, 2 ianuarie 1999'
11' Sr!toarea <o!ote#ei n -rtodoxie, Gadio *rinitas, emisiunea >LiturgicaA, 9 ianuarie 1999'
12' -rtodoxia=<iserica rugciunii, Gadio *rinitas, emisiunea >9rtodo:ia 4n dialogA, 2, &e5ruarie
1999'
13' 7nc'inarea n du' i%n adevr, Gadio *rinitas, emisiunea >/u"intele "ieiiA, 23 martie 1999'
16' Semnificaiile du'ovniceti ale sluB!ei de Sfintele Pati, Gadio *rinitas, emisiunea >LiturgicaA,
1) aprilie 1999'
15' Sr!toarea sfintelor Pati n cretinismul contemporan. Specificul Sr!torilor Pascale n
-rtodoxie, Gadio *rinitas, emisiunea >9rtodo:ia 4n dialogA, 11 aprilie 1999'
16' Sfintele Pati de%a lungul istoriei. Pro!lema calendarului, Gadio *rinitas, emisiunea
>LiturgicaA, 1( aprilie 1999'
1(' Taina Sf@ntului Maslu, Gadio *rinitas, emisiunea >*eologie i spiritualitateA, 1) iulie 1999'
1,' Taina Sf@ntului Maslu, Gadio *rinitas, emisiunea >*eologie i spiritualitateA, 1( iulie 1999'
19' espre rugciune, Gadio *rinitas, emisiunea >0#rturii du@o"nicetiA, 11 august 1999'
2)' Sfinii Ar'ang'eli Mi'ail i 4avriil, Gadio *rinitas, emisiunea >?iaa 2isericiiA, 9 noiem5rie
1999'
21' Sptm@na Sfintelor Patimi n -rtodoxie . #iua de miercuri, Gadio %opular, 26 aprilie 2)))'
22' Sptm@na Sfintelor Patimi n -rtodoxie = #iua de Boi, Gadio %opular, 2( aprilie 2)))'
23' Sptm@na Sfintelor Patimi n -rtodoxie = #iua de vineri, Gadio %opular, 2, aprilie 2)))'
26' .olul <isericii n educaia copiilor i n emanciparea relaiilor din familie, la radio *rinitas,
emisiunea >Kristos 4n &amilieA, 22 mai 2)))'
25' Semnificaiile sr!torilor de iarn i ale tradiiilor grupate n Burul lor, Gadio *rinitas,
emisiunea >?iaa 2isericiiA, 19 decem5rie 2)))'
26' Postul Mare=locul i semnificaiile lui n tradiia ortodox, Gadio *rinitas, emisiunea >?iaa
2isericiiA, 2( &e5ruarie 2))1'
2(' SluB!ele de pomenire a celor adormii n cultul divin ortodox, Gadio *rinitas, 1 noiem5rie
2))3'
2,' Sfinii Ar'ang'eli Mi'ail i 4avriil n cultul divin ortodox, Gadio *rinitas, , noiem5rie 2))3'
29' ,rciunul n tradiia ortodox, Gadio GomHnia, 26 decem5rie 2))3'
3)' Sf@ntul *oan Proorocul i 7naintemergtorul omnului n cultul divin ortodox, Gadio *rinitas,
( ianuarie 2))6'
31' Sf. *oan <ote#torul n viaa credincioilor, Gadio *rinitas, emisiunea >?iaa cet#iiA, 2,
august 2))6'
32' Semnificaiile 'ramului n viaa paro'iei, Gadio *rinitas, 29 august 2))6'
3;
33' SluBirea filantropic a <isericii ast#i, Gadio *rinitas, emisiunea >2iserica 4n societateA, 2,
octom5rie 2))6'
36' Postul ,rciunului n evlavia credincioilor, Gadio *rinitas-2ac#u, emisiunea >?iaa
2isericiiA, 29 noiem5rie 2))6'
35' Sf@ntul *oan <ote#torul n spiritualitatea ortodox, Gadio *rinitas, emisiunea >?iaa cet#iiA,
( ianuarie 2))5'
36' .ugciunea ecumenic = perspective, Gadio *rinitas, emisiunea >?iaa cet#iiA, 2) ianuarie
2))5'
3(' Sf@ntul Mucenic Trifon n cultul divin ortodox i n tradiiile populare, Gadio *rinitas,
emisiunea >?iaa cet#iiA, )1 &e5r' 2))5'
3,' Crumosul i !inele n viaa <isericii, Gadio *rinitas, emisiunea >Dialogurile *rinitasA, 26
&e5r' 2))5'
39' Sptm@na al! = semnificaii liturgice i du'ovniceti, Gadio *rinitas, emisiunea >/u"Hntul
care 3ideteA, ( martie 2))5'
6)' Polieleul 9La r@ul $avilonului: % locul i semnificaiile lui n cadrul sluB!elor din perioada
Triodului, Gadio *rinitas, emisiunea >/u"Hntul care 3ideteA, , martie 2))5'
61' Locul printelui prof. dr. "ne <ranite n teologia rom@neasc, Gadio *rinitas, inter"iu,
emisiunea >?iaa cet#iiA, 1, martie 2))5'
62' Liturg'ia arurilor mai nainte sfinite, Gadio *rinitas, inter"iu, emisiunea >?iaa cet#iiA, 25
martie 2))5'
63' Liturg'ia arurilor mai nainte sfinite, Gadio *rinitas, inter"iu, emisiunea >?iaa cet#iiA, 3)
martie 2))5'
66' 9Lungimea: sluB!elor ortodoxe, Gadio *rinitas, inter"iu, emisiunea >?iaa cet#iiA, )1 aprilie
2))5'
65' Sptm@na Sfintelor Patimi = semnificaii liturgice i teologico%du'ovniceti, Gadio *rinitas,
emisiunea >2iserica 4n societateA 2( aprilie 2))5'
66' Sr!toarea 7nvierii = tradiie i 9tradiii:, Gadio *rinitas, emisiunea >9rtodo:ia pe 4nelesul
tuturorA, 3) aprilie 2))5'
6(' PelerinaB n bara Sf@nt = e la Ta!or la Sinai, partea , Gadio *rinitas, emisiunea
>Dialogurile *rinitasA, 23 &e5ruarie 2))6'
6,' PelerinaB n bara Sf@nt = e la Ta!or la Sinai, partea a -a, Gadio *rinitas, emisiunea
>Dialogurile *rinitasA, 26 &e5ruarie 2))6'
69' $inerea mare n spiritualitatea ortodox, Gadio *rinitas, emisiunea >2iserica i societateaA,
21 aprilie 2))6'
5)' .@nduielile tipiconale specifice S@m!etei celei Mari, Gadio *rinitas, emisiunea >2iserica i
societateaA, 22 aprilie 2))6'
51' Sr!toarea Sfintelor Pati n tradiia ortodox, Gadio *rinitas, emisiunea >8aptele
credineiA, 22 aprilie 2)),'
52' ,rile de cult i importana lor n desfurarea anului liturgic, Gadio *rinitas, emisiunea
>Cn"##tura ortodo:# pe 4nelesul tuturorA, 2) septem5rie 2)),'
53' .olul Sfintei Liturg'ii n cadrul cultului cretin, Gadio *rinitas, emisiunea >/u"Hntul care
3ideteA, 6 ortom5rie 2)),'
56' Legtura dintre Sf@nta Scriptur i Sf@nta Liturg'ie, Gadio *rinitas, emisiunea >/u"Hntul
care 3ideteA, ( ortom5rie 2)),'
55' *mnul Geruvimic( mpreun%sluBirea ngerilor i a oamenilor n Sf@nta Liturg'ie, Gadio
*rinitas, emisiunea >/u"Hntul care 3ideteA, , ortom5rie 2)),'
56' Pr.Prof.r. >icolae . >ecula( popas aniversar, Gadio *rinitas, emisiunea >0apamond
cretinA, 1, martie 2))9'
5(' 13 de ani de la trecerea la cele venice a P,.Pr.Prof.r. "ne <ranite, Gadio *rinitas,
emisiunea >?iaa 2isericiiA, 1, martie 2))9'
38
5,' Semnificaiile c'emrii la episcopat( cercrii candidatului i 'irotoniei episcopului, Gadio
*rinitas, emisiune reali3at# cu prilejul @irotoniei %'!' <milian Lo"iteanul, 4n cadrul !&intei
Liturg@ii, 16 noiem5rie 2))9'
59' ailele ,uvioasei Parasc'eva n viaa Cacultii de Teologie -rtodox, Gadio *rinitas,
emisiunea >Dialogurile *rinitasA, , octom5rie 2)1)'
6)' Cacultatea de Teologie -rtodox din *ai& 23A de ani de la ntemeiere i 1A de ani de la
renaterea nvm@ntului teologic modern, inter"iu pentru Gadio Genaterea, /luj-Napoca,
2, octom5rie 2)1)'
61' 7nvm@ntul teologic universitar din Moldova, Gadio *rinitas, 4n cadrul emisiunii >2iseric#
i societateA, , &e5ruarie 2)11'
62' Perioada Triodului D*E, Gadio *rinitas, emisiunea >Dialogurile *rinitasA, 16 &e5ruarie 2)11'
63' Perioada Triodului D**E, Gadio *rinitas, emisiunea >Dialogurile *rinitasA, 15 &e5ruarie 2)11'
66' 7nvm@ntul teologic ortodox ieean = pro!leme de actualitate i perspective, Gadio *rinitas,
emisiunea >?iaa 2isericiiA, 12 octom5rie 2)11'
65' "vang'elia uminicii a ZZ$*%a dup .usalii, Gadio *rinitas, emisiunea ><"ang@elie i
"ia#A, 19 noiem5rie 2)11'
66' escoperirea M@ntuitorului ucenicilor Luca i ,leopa la fr@ngerea p@inii, emisiunea %e
drumul <mausului, Gadio *rinitas, 5 mai 2)13'
M. MRANTURI DE CERCETARE
1' ,ercetri privind tipologia i specificul icoanei rom@neti n raport cu cea !i#antin i cea
slavon. ,riterii de evaluare a iconografiei i picturilor murale ortodoxe ca o!iecte de
patrimoniu naional i mondial. Cundamentarea scripturistic a artei cretine i implicaiile
acesteia n formarea simului estetic i spiritual al omului' 8inanat de 0inisterul /ercet#rii i
*e@nologiei, 2ucureti 7cola5orator cu contract nr' 3152+1995B'
2' Temeiuri fundamentale ale iconografiei ortodoxe rom@neti. *lustrarea realitilor o!iective i
interior su!iective n timpul i n spaiul tridimensional prin perspectiva iconografic Dredarea
perspectivei inverse n icoanE' 8inanat de 0inisterul /ercet#rii i *e@nologiei, 2ucureti
7cola5orator cu contract nr' 1613+199(+?+$'3'1'B'
3' Studii i cercetri n vederea reali#rii .e#ervaiei Periur!ane Darie proteBat pentru ecoturism
religiosE ce cuprinde siturile mona'ale( ,etuia i Glincea ca #on de protecie a
patrimoniului cultural i natural' 8inanare %K$G< 7cola5orator cu contract nr' 566+2)))-
2))1B'
6' <:pert cola5orator 4n proiectul: Studii octorale n .om@nia = -rgani#area 8colilor
octorale' %9!DG1+ 5+1'5+!+1, proiect derulat de 1nitatea <:ecuti"# pentru 8inanarea
Cn"##mHntului !uperior i a /ercet#rii ;tiini&ice 1ni"ersitare 71<8!/!1B i &inanat prin
8ondul !ocial <uropean, %rogramul 9perational !ectorial De3"oltarea Gesurselor 1mane,
2)1)-2)11'
P. PREOENE %I%LIOMRAFICE &N DICIONARE#
1' *storia nvm@ntului teologic superior din Moldova i <ucovina, autori: %r'Lect'uni"'Dr'
0i@ai ?i3itiu i ?irginia %opa, <ditura *rinitas, ai, 2))(, p' 226-232'
2' Scriitori i pu!liciti ieeni contemporani = icionar 2R53%1AAK, ediia a -a, re"#3ut# i
ad#ugit# de N' 2usuioc i 8l' 2usuioc, <ditura ?asilianas9,, ai, 2))9, p' 613-616, !2N 9(,-
9(3-116-1)2-)'
3' "ncilopedia -rtodoxiei .om@neti, <ditura nstitutului 2i5lic i de 0isiune al 2isericii
9rtodo:e GomHne, 2ucureti, 2)1), p' 561'
6' icionar enciclopedic de educaie a adulilor, coordonator: Laureniu ;oitu, <ditura
1ni"ersit#ii >$le:andru oan /u3aA, ai, 2)11, p' 22,-229' !2N: 9(,-9(3-()3-(11-6'
3C
I. PREMII I DISTINCII #
- isctinia de *conom stavrofor acordat# de '%' !' 0itropolit Daniel, al 0oldo"ei i 2ico"inei
4n anul 1991'
- iplom de mem!ru fondator al Academiei *nternaionale .om@no%4ermane de 8tiin( "tic(
Teologie( Literatur i Cilosofie din anul 2))6'
- iploma de onoare acordat# de 1ni"ersitatea x $l''/u3a y i 8acultatea de 2iologie, cu
prilejul s#r5#torii a ,) de ani de e:isten# a !taiunii 2iologice 0arine x %ro&'dr' oan 2orcea y
4n anul 2))6'
- ),rucea Moldav+, cea mai 4nalt# distincie con&erit# de 0itropolia 0oldo"ei i 2uco"inei,
acordat# de %rea 8ericitul Daniel, %atriar@ul 2isericii 9rtodo:e GomHne i lociitor de
0itropolit al 0oldo"ei i 2uco"inei, 15 octom5rie 2))('
- iplom acordat n calitate de organi#ator al Simpo#ionului >aional 9 inamica spiritual
a -rtodoxiei & de la ,re# la Autocefalie :DL13%2KK3E( organi3at de !eminarul *eologic Liceal
x !&' G@eorg@e y2otoani, su5 auspiciile 0</*!, !M 2otoani, $r@iepiscopia ailor i 002'
J. ACTIVITATEA LITURMIC0 PASTORALIMISIONAR I FILANTROPIC
- 3) septem5rie 199) Kirotonit preot'
- 1991-2))3 - $cti"itate pastoral.misionar# 4n cadrul paro@iei !&inii ?oie"o3i >8rumoasaA, ai'
- 2))3 - 4n pre3ent %reot paro@ la paro@ia >*#ierea capului !&Hntului oan 2ote3#torulA, ai'
- 1991 - 4n pre3ent %articipare &rec"ent# la programul liturgic al studenilor, 4n calitate de preot
slujitor'
- niierea de programe de asisten# social# i pastoral# pentru copiii din /entrul de $sisten#
!ocial# >8amilia NostraA . 0oara de ?Hnt, /entrul de $sisten# !ocial# >l /@icoA . 2Hrno"a,
5#trHnii din /#minul >!&inii Cmp#raiA 'a'
- ntensi&icarea programului liturgic 4n paro@ia p#storit#'
%ro&'uni"'Dr'%r' ?iorel !$?$
3: