Sunteți pe pagina 1din 1

Enumerati masurile recomandate unui medic care nu a primit

rccident profesional (intepare


cu varful bisturiului) in iimpul
cunoscut ca purtator cronic de AgHBs:
UMF Carol Davila Bucuresti
EXAMEN LUCRARI PRACTICE
-
DISCPLINA EPIDEMTOLOGIE - 14 Mai,20t4
MEDICINA GENERALA
Nume si prenume:
Seria: Grupa:
In urma administririi vaccinurilor se dezvolti o rezistenti:
a specifici naturali activri
b. qpecifioinatunalipasivi
c. specifici artificiali activi
d. specificiartificialipasivi
e. nespecifici
La inceputul unei investigatii epidemiologice intr-un focar de boala transmisibilq orimul pas consta in:
a. numarugt caanrilor
b. stabilirea perioadei de incubatie a bolii
c. idantificareapopulatieilarisc
d. stabilireadefinitieidecaz
e. selectionareaunuiesantionreprezentativ
Administrarea a doua monovaccinuri vii/ atenuate, se poate efectua:
a- simultan, in locuri anatomice diferite
b. la douri sriptimdni interval
c. Ia paru sriptrim6ni interv"al
d. la sase sriptrimini interval
vaccinul hepatitic B si care a fost expus unui
unei interventii chirurgicalg pacientul fiind
a. se administreaza imunoglobuline umane specifice antihepatita B
b. se incepe vaccinarea cu vaccin hepatita B cu schema 0,t,6
lluni)
c. se incepe vaccinarea cu vaccin hepatita B in scherna 0,1,2,12 (luni)
d. se spala plaga cu apa si sapun
e. sestimuleazasangerarczl
f.
Rata de atac: importanta si formula de calcul?:
Masurile fata de calea de trensmitere in hepatita acuta virata B sunt:
a- sterilizarea corecta si contolah a inshumentarului medico-chirurgical.
b. evacuarea ribnica a reziduurilor menajere
c- utilizarea pruerrativului in raporturile sexuale c, un partener AgHBs +
d. sterilizarea deseurilor contaminate.
e. fie6erea apei potabile si a lrytelui.
Ce atitudine luati fati de o persoani care prezinta plagi superficiale, produse ca urmare a unui accident de
circulatig si care a primit vaccinul tetanic corespunzator
pNI,
in urmi cu
g
ani ?
a- se faee un rapel cu 0.5 ml ATPA (VTA)
b. se face vaccinare antitetanici c,u trei doze de ATpA
c. seadministreaziiimunoglobulinespecifice
antittanice
d. se adminisneaziPenicilini
G
e. se rezolvi plaga numai din punct de vedere chinrrgical
Intr-un spitat X a aparut un focar epidemic datorat unei boli infectioase cu transmitere respiratorie. Sunteti
responsabil cu prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale. Ce masuri luati ? (enumerati principalele masuri):