Sunteți pe pagina 1din 5

Aprobat prin

HOTRRE nr. 8.8


din 17 septembrie 2009
Colegil ministerli ed!a"iei #i tineretli
RE$%&A'E(T ) CA*R% A& CE(TR%&%+ *E RE,%R,E -E(TR% T+(ERET
CA-+TO&%& +.
*+,-O.+/++ $E(ERA&E
1. Centrul de resurse pentru tineret (n continuare Centrul), este o instituie public, care
reprezint un serviciu sau un complex de servicii sociale adresate tuturor categoriilor de tineri,
i are misiunea de a le asigura educaia, inormarea, orientarea, consilierea i organizarea
eicient a timpului liber n vederea dezvoltrii multilaterale, integrrii sociale i proesionale
a tinerilor.
!. "utoritile administraiei publice locale vor asigura crearea Centrelor pentru tinerii din
comunitate, n uncie de nevoile identiicate, ie n mod autonom, ie prin asociere cu alte
autoriti, precum i prin colaborarea cu ageni economici i asociaii obteti din ar i
strintate.
#. Centrul i organizeaz activitatea n conormitate cu Constituia $epublicii %oldova,
&egea cu privire la 'ineret, (tandardele de calitate pentru servicii prestate de Centrele de
tineret, alte acte normative naionale i internaionale la care $epublica %oldova este parte i
cu prezentul $egulament.
).Centrul oer servicii sociale tuturor tinerilor din comunitate n limita competenelor i
spaiilor disponibile.
*.Centrul i organizeaz activitatea n baza urmtoarelor principii+
a) respectrii drepturilor i demnitii omului
b) accesibilitii
c) toleranei
d) conidenialitii
e) participativitii
) transparenei
g) lexibilitii spectrului de servicii sociale
,) abordrii multidisciplinare.
-.Centrul poate i un serviciu al unei uniti .uridice sau poate avea statut de persoan .uridic.
CA-+TO&%& ++.
,CO-%& 0+ O1+ECT+2E&E CE(TR%&%+
/. (copul Centrului este de a contribui la dezvoltarea i valoriicarea personal i social a
tinerilor, de a le oeri instrumente necesare pentru a obine inormaii, cunotine, abiliti i
aptitudini pentru integrarea lor reuit n societate.
10. 1biectivele Centrului snt+
a) dezvoltarea potenialului intelectual, creator i izic al tinerilor2
b) ormarea competenelor care le vor permite tinerilor s devin aduli activi i
responsabili i s participe activ i eicient la ediicarea democraiei locale i a
societii2
c) oerirea de consultan i suport inormaional, spaii sigure pentru nvare,
comunicare
i organizarea timpului liber, i o varietate de oportuniti pentru ascensiunea socio3
economic a tinerilor2
d) sporirea participrii tinerilor la procesele decizionale care3i vizeaz2
e) acordarea de suport i asisten logistic persoanelor izice care lucreaz cu tinerii n
dezvoltarea capacitilor de a presta servicii prietenoase i de calitate pentru tineri2
) promovarea practicilor de succes ale tinerilor i a ceteniei active la nivel local i
naional2
g) stabilirea i meninerea parteneriatelor cu consiliile locale ale tinerilor, organizaiile
non3guvernamentale de tineret i serviciile sociale din comunitate (educaie, sntate,
protecie social etc).
CA-+TO&%& +++.
ATR+1%/++&E 0+ *O'E(++&E *E ACT+2+TATE A&E CE(TR%&%+
11.Centrul exercit urmtoarele atribuii+
3 promoveaz politica de tineret i contribuie la implementarea strategiilor locale de
tineret
3 dispune o gam larg, multidisclipinar i accesibil de servicii care rspund la
necesitile tinerilor
3 contribuie la dezvoltarea intelectual, izic i aectiv a tinerilor2
3 asigur continuitatea i o bun calitate a serviciilor prestate tinerilor2
3 oer tinerilor posibiliti de a participa la procesele decizionale ale Centrului, la
elaborarea
planurilor de aciuni i planiicrilor strategice2
3 asigur condiii pentru libera exprimare a opiniilor i reclamaiilor reeritor la calitatea
serviciilor prestate de Centru2
3 particip la consolidarea ormelor de participare a tinerilor la viaa comunitii2
3 stabilete i menine relaii cu partenerii sociali locali2
3 acord asisten metodic persoanelor izice care sunt antrenate n educaia non3ormal
i activiti
cu tineretul.
1!. 4n scopul realizrii obiectivelor i n baza intereselor identiicate ale tinerilor din
comunitate Centrul i va desura activitatea n urmtoarele domenii+
a) promovarea i implementarea politicii de tineret
3 inormarea tinerilor cu privire la documentele ce reglementeaz politica de tineret
a
statului2
3 asistarea autoritilor publice locale n implementarea strategiilor locale de tineret
i a
planurilor de aciuni n domeniu2
3 evaluarea necesitilor tinerilor i elaborarea programelor complementare de
susinere a acestora2
3 stabilirea parteneriatelor naionale i internaionale cu Centre similare n vederea
extinderii serviciilor de calitate pentru tineri2
3 studierea politicii de tineret internaional i diseminarea modelelor de succes n
domeniul de competen2
b) educaie non3ormal
3 educaia pentru sntate i promovarea unui mod de via sntos2
3 ormarea deprinderilor de acces la inormaie i diseminarea acesteia2
3 orientarea proesional i dezvoltare vocaional2
3 educaia pentru cetenie activ i democratic2
3 desurarea atelierelor pe interese+ desen, artizanat, design vestimentar, loristic,
croetat etc2
3 recreerea i timpul liber+ activiti sportive, culturale, artistice etc2
3 activiti de voluntariat.

c) inormarea i consilierea (psi,o3social, .uridic, vocaional etc) a tinerilor contribuind la
incluziunea social a acestora i dezvoltarea deprinderilor de via independent.
1). (erviciile Centrului snt prietenoase tinerilor i snt prestate n baza standardelor de
calitate,
aprobate conorm legislaiei n vigoare
15. (erviciile Centrului trebuie s asigure+
3 accesibilitatea+ s oere accesul la servicii de interes public pentru tineri2
3 echitatea+ serviciile snt prestate tuturor tinerilor care au nevoie de ele2
3 acceptabilitatea+ modul de prestare a serviciilor corespunde ateptrilor persoanelor
care beneiciaz de ele2
3 corespunderea+ presteaz servicii solicitate2
3 cuprinderea+ prestarea serviciilor acoper necesitile tinerilor2
3 eficacitatea+ serviciile prestate de Centru produc sc,imbri pozitive n viaa i
comportamentul tinerilor2
3 eficiena+ se presteaz servicii de calitate, n corespundere cu standardele de calitate
a serviciilor prestate de Centru.
1*. Centrul i desoar activitatea pe baza standardelor de calitate elaborate de %inisterul
6ducaiei i 'ineretului, n colaborare cu alte autoriti centrale.
17.8imensiunea, organizarea i amena.area spaiilor din Centru i a dotrilor aerente este
stabilit n uncie de vrsta tinerilor, de problematica i interesele acestora, de serviciile
prestate.
1-. 1rganizarea interioar a spaiilor pentru tineri trebuie s respecte intimitatea, autonomia i
comunicarea lor, precum i s corespund cerinelor privind normele de igien sanitar, de
protecie a muncii, de protecie civil i paz anti3incendiar. 4n cadrul Centrului se
amena.eaz ncperi adecvate activitilor de inormare, consiliere, orientare i pregtire
proesional, educative, recreative, odi,n i cultural3sportive organizate pentru tineri, precum
i spaii de practicare a sportului n aer liber, dup posibilitate.
1/. Centrul activeaz n colaborare cu prestatorii de servicii sociale publice i private.
!0. 4n activitatea sa Centrul promoveaz parteneriatul cu societatea civil i actorii sociali2
!1. "ctivitatea Centrului va i evaluat i revizuit periodic de ctre organul statal de
specialitate2
!!. Centrul va prezenta rapoarte anuale de activitate a Centrului organului central de
specialitate,
autoritilor administraiei publice locale, organizaiilor inanatoare.
CA-+TO&%& +2.
'A(A$E'E(T%& 0+ -ER,O(A&%& CE(TR%&%+
!#."utoritatea central responsabil de politicile de tineret va coordona metodic i
metodologic activitatea centrului2
!). (tructura administrativ a Centrului include Consiliul consultativ i 8irectorul2
!5.Consiliul consultativ este organul de conducere a Centrului, creat i aprobat prin decizia
ondatorului2
!*.Consiliul consultativ al Centrului va avea urmtoarea componen+
3 directorul Centrului2
3 doi reprezentani ai autoritilor administraiei publice locale2
3 un reprezentant al consiliului local al tinerilor2
3 doi reprezentani din domeniile care presteaz servicii pentru tineri (educaie, sntate,
asisten social etc)2
3 doi reprezentani ai tineretului din comunitate (liderii grupelor de iniiativ, tineri activi)
!7. 4n competena Consiliului consultativ intr urmtoarele atribuii+
3 determinarea i aprobarea obiectivelor i domeniilor prioritare de activitate a Centrului2
3 examinarea i aprobarea rapoartelor de activitate ale Centrului2
3 examinarea i aprobarea devizului de c,eltuieli anual al Centrului2
3 participarea la activiti de monitorizare i evaluare ale Centrului.
!-.Centrul este condus de director9manager, numit n uncie de ctre ondator n baza unui
concurs de selectare.
!/. 4n activitatea sa directorul se cluzete de prevederile actelor legislative i normative n
vigoare i de prezentul $egulament.
#0. 4n uncia de director al Centrului, inclusiv n alte uncii de conducere ale Centrului snt
promovate, prin concurs, persoane care ntrunesc urmtoarele condiii+
a) studii superioare i pregtire proesional corespunztoare n domeniului tiiniic i
socio3uman2
b) pregtire complementar n domeniul legislaiei interne i europene n domeniul politicii
de tineret, managementul proiectelor, managementul inormaiei, comunicare2
c) experien proesional de cel puin doi ani n aciuni axate pe dezvoltarea politicii de
tineret2
d) motivaie interioar, spirit de iniiativ, creativitate, spirit organizatoric i comportament
socio3moral adecvat.
#1. 8irectorul i desoar activitatea i mandatul n baza iei de post, aprobat de ctre
autoritatea care a instituit Centrul.
#!. 8irectorul Centrului este responsabil de activitatea administrativ a Centrului.
##. 8irectorul Centrului exercit urmtoarele uncii+
a) conduce activitatea Centrului i este direct responsabil de calitatea serviciilor prestate
de ctre acesta2
b) asigur respectarea legislaiei n vigoare n activitatea Centrului2
c) nc,eie acte .uridice cu personalul anga.at al Centrului, cu alte persoane izice i
.uridice2
d) aprob iele de post ale personalului Centrului i deleag responsabiliti acestora2
e) planiic, organizeaz i evalueaz activitatea personalului Centrului, conorm ielor
de post2
) organizeaz activitatea de ormare a personalului anga.at, n uncie de necesiti2
g) asigur transparena n asigurarea n examinarea reclamaiilor i plngerilor reeritoare
la calitatea serviciilor prestate de Centru.
,) se preocup de atragerea mi.loacelor inanciare speciale pentru asigurarea activitii
Centrului, cu respectarea prevederilor legale2
i) nc,eie acorduri de parteneriat cu alte Centre similare sau persoane .uridice din ar i
strintate2
.) asigur evidena contabil i ntocmirea rapoartelor inanciare organelor abilitate, n
conormitate cu legislaia n vigoare, precum i a rapoartelor de activitate organelor de
conducere ale Centrului i donatorilor2
:) asigur integritatea patrimoniului Centrului2
l) exercit alte atribuii legale.
#).8irectorul este responsabil de calitatea serviciilor prestate tinerilor i asigur coerena
practicilor i aciunile eectuate n Centru, n conormitate cu mandatul i obiectivele acestuia.
#5.Centrul dispune de urmtorul personal+
a) director9manager2
b) personal specializat (psi,olog, asistent social, .urist, psi,oterapeut, etc) n dependen
de necesitile identiicate de tinerii din comunitate2
c) personal te,nic2
d) voluntari.
#*. 1rganigrama i statele3tip ale Centrului snt aprobate de ctre autoritatea care a creat
Centrul.
#7. ;umrul personalului se stabilete n corespundere cu serviciile prestate, capacitatea
Centrului i de proiectele i activitile planiicate.
#-. <ersonalul Centrului este anga.at prin concurs desc,is i n baza unui contract individual
de munc sau de prestare a serviciilor.
#/. <ersonalul de specialitate va ntruni urmtoarele caliicative+
a) cunotine undamentale despre cadrul .uridic privind politica de tineret n $epublica
%oldova2
b) cunotine cu privire la scopul i principiile educaiei non3ormale2
c) cunotine cu privire la dezvoltarea psi,o3iziologic a adolescenilor9tinerilor2
d) cunotine n domeniul drepturilor omului i promovarea acestora2
e) cunotine n domeniul asistenei psi,ologice i sociale2
) abiliti de aplicare a metodelor educative care avorizeaz dezvoltarea autonomiei
personale, deprinderilor de via independent i a capacitilor tnrului de integrare
n viaa social3 economic2
g) abiliti de planiicare, monitorizare i evaluare continu2
,) abiliti de management organizaional, colectare de date i analiza necesitilor
tinerilor2
i) abiliti de lucru n ec,ip, de cooperare i comunicare2
.) sociabilitate, lexibilitate, creativitate i alte caliicative, potrivit ielor de post.
)0.(alarizarea personalului Centrului se eectueaz n conormitate cu legislaia n vigoare.
CA-+TO&%& 2.
3+(A(/AREA CE(TR%&%+
)1.C,eltuielile pentru ntreinerea Centrului se vor prevedea n transeruri ctre bugetele
unitilor administrativ3teritoriale, cu o inanare ulterioar din bugetele acestora.
)!. =inanarea Centrului poate i asigurat prin +
3 coinanare cu titlu de cot parte a ondatorilor
3 donaii,
3 sponsorizri,
3 alte surse legale.
)!.=inanarea Centrului se eectueaz n limita alocaiilor prevzute de ctre
ondator9ondatori i alte surse conorm legislaiei.
)#. "numite activiti i programe ale Centrului pot i inanate prin cooperarea mi.loacelor
organizaiilor de tineret neguvernamentale.
)).%inisterul 6ducaiei i 'ineretului poate oeri inanare Centrului9Centrelor prin programe
de interes naional, din ondurile existente, conorm prevederilor legale.