Sunteți pe pagina 1din 137

CONSILIERE VOCAIONAL

Codul: YP 3201
Titular discili!": L#ct$ u!i%$ dr$ &o!ica &oraru
A!ul: III
S#'#strul: VI
Nu'"r d# or#: (Curs 2) or#
(S#'i!arii 1* or#
( Total *2 or#
+or'a d# #%aluar# ,i!al": #-a'#!
Cr#dit#: *
+acultat#a d# Psi.olo/i# 0i 1tii!2#l# Educa2i#i
3o'#!iul ,u!da'#!tal: 1tii!2# Social# 0i Politic#
3o'#!iul d# lic#!2": Psi.olo/i#
S#ciali4ar#: Psi.olo/i#
Ti discili!": o5li/atori#
3iscili!# a!t#rioar#: si.olo/ia 'u!cii
I$ O6IECTIVELE 3ISCIPLINEI
nsuirea conceptelor teoretice din domeniul consilierii vocaionale.
Familiarizarea cu metodele i tehnicile de lucru specifice activitii de consiliere
vocaional.
Reconsiderarea atitudinii fa de om a viitorilor consilieri vocaionali.
II$ CONIN7T7L TE&ATIC 3E 6A8
A$ C7RS
Delimitri conceptuale (2 ore)
Munca ocupatie profesie cariera vocatie
!rientare scolara si profesionala
"onsilierea carierei#consilierea vocationala
$ducatia pentru cariera
"ontinutul si specificul consilierii vocationale (2 ore)
"unoasterea de sine a persoanei (autocunoasterea)
"unoasterea lumii profesiilor si a ocupatiilor cerute de societate
"onstruirea carierei
%rincipii i o&iective ale consilierii vocaionale (2 ore)
%rincipii ale consilierii vocaionale
!&iectivele consilierii vocaionale
'azele teoretice ale consilierii vocaionale (( ore)
)eorii nepsiholo*ice privind ale*erea profesiei
)eorii psiholo*ice privind ale*erea profesiei
a) )eorii &azate pe psiholo*ia personalitatii (+. Meado, -.// 0nne Roe -./1 2.
+. 3olland -.11)
&) )eorii &azate pe psiholo*ia dezvoltarii ($. 4inz&er* -.52 D. $. 6uper -.17 D.
8. )iedeman si R. %. !93ara -.17 0. '. 4elatt -.12 'ramer -.57)
Factorii implicai :n procesul de consiliere vocaional (2 ore)
Familia
;coala
6ervicii specializate
%rocesul consilierii vocaionale (( ore)
Fazele procesului consilierii vocationale
a) "unoaterea personalitii clientului
&) <nformarea colar i profesional
c) "onsilierea propriu=zis (individual i de *rup)
Metode i tehnici specifice de consiliere vocaional (( ore)
Metode i tehnici specifice consilierii individuale
Metode i tehnici specifice consilierii de *rup
$lemente de etic i deontolo*ie privind profesia de consilier (2 ore)
"adrul moral de e>ercitare a profesiunii de consilier (norme i re*uli)
"ompetente si calitati personale ale consilierului eficient
6$ SE&INAR
-. 8ocatia ? factor hotarator al pro*resului social. <nteli*enta emotionala si reusita in viata
(2 ore)
2. %ersonalitatea consilierului vocaional. Relatia de consiliere (2 ore) @
7. "onsilierea vocaional a supradotailor (2 ore) @
(. "onsilierea privind invatarea eficienta (2 ore).
/. "onsilierea pentru dezvoltare (2 ore)@
1. "onsilierea si varsta clientilor (2 ore)@
5. )ehnici de cutare a unui loc de munc ("8=ul scrisoarea de prezentare interviul) (2
ore).
III. BIBLIOGRAFIE MINIMAL
0l&a 0. 'alaci <. <ldiAo $. 3arasemiuc !. 8elciov B. Cinci pasi pentru cariera
mea. Ghid pentru elevi, $ditura '<" 0++ 'ucuresti 2CC7
0l&a 0. 'alaci <. <ldiAo $. 3arasemiuc !. 8elciov B. Pentru cariera elevilor tai.
Ghid pentru profesori, $ditura '<" 0++ 'ucuresti 2CC7
'&an 0driana Consiliere educaional $ditura %sinet "luD=Bapoca 2CC-
'a&an 0. %etrovai D. +emeni 4. Consiliere si orientare. Ghidul profesorului,
$ditura 3umanitas $ducational 'ucuresti 2CC2
'elAin 4. 6. Introduction to Counseling, Em. ". 'ro,n Du&uFue -.G(
'enito Holanda Copiii supradotati. Educatie, dezvoltare emotionala si adaptare
sociala, %olirom 2CC7
'locher 3. D. Counseling. A Developmental Approach, ed. 0 <8=a 2hon EileI J
6ons <nc Be, HorA 2CCC
'ouillerce '. Rousseau F. Cum s ne motivm $ditura %olirom 2CCC
"retu "armen Psihopedagogia succesului, %olirom -..5
"retu "armen Curriculum diferentiat si personalizat ghid metodologic pentru
invatatorii, profesorii si parintii copiilor cu disponi!ilitati aptitudinale inalte,
%olirom -..G
Dinca M. "este de creativitate, $ditura %aideia 2CC-
Dr*an <. !zunu D. )oma 4. Dicionar de orientare #colar #i profesional
$ditura 0felin 'ucureti -..1
Dumitru <. Consiliere psihopedagogica, %olirom 2CCG
3ol&an <. Cunoa#terea elevilor o sintez a metodelor $D% 'ucureti-.5G
3oldevici <rina Psihologia succesului $ditura "eres 'ucureti-..7
3oldevici <rina $ogica si perspicacitate, $ditura ceres -..7
2i*au M. Copiii supradotati, $ditura 6tiintifica si )ehnica -..(
2i*u M Consilierea carierei 6i*ma 'ucureti 2CC-
2i*au M. Consilierea carierei adultilor, $ditura 0fir 'ucuresti 2CC7
Kulcsar ). %actorii psihologici ai reusitei scolare, $D% -.5G
+emeni 4a&riela Miclea M. Consiliere si orientare. Ghid de educatie pentru cariera,
06"R "luD=Bapoca 2CC(
Marcotte %erreault 3 G&ndirea pozitiv pentru adolesceni $ditura )eora 2CCC
Marcus 6. Empatia #i Personalitatea $ditura 0tos 'ucureti-..5
Missoum 4. Am reu#it %olirom 2CC7
Moraru Monica Consiliere psihopedagogic #i orientare #colar #i profesional
$ditura Muntenia "onstana 2CC(.
Muresan %. Invatarea eficienta si rapida, $ditura "eres -..C
Beculau 0. Ferrol 4. Psihosociologia schim!rii $ditura %olirom <ai-..G
Bedelcea ". Dumitru %aula 'ptimizarea comportamentului profesional. (ntre
educaie #i psihoterapie $ditura 6per 'ucureti -...
%losca M. Mois 0u*usta Consiliere privind cariera $ditura Dacia "luD=Bapoca
2CC-
%opescu 0. +iiceanu 0. Decizia este a mea 'ucureti-...
%opovici D. 8. 'alota 0lina Introducere in psihopedagogia supradotatilor, $ditura
Fundatiei 3LM0B<)06 2CC(
Radu <. D. Consilierea handicapailor )n perspectiva orientrii #colare #i profesionale,
:n Radu 4h.(coord) Introducere )n psihopedagogia #colarilor cu handicap $ditura
%ro=3umanitate-...
Rotaru 0driana Consiliere #i orientare $ditura 0rves "raiova 2CC2
Roco Mihaela Creativitate si inteligenta emotionala, %olirom 2CC-
6e*al 2. Dezvoltarea inteligentei emotionale, $ditura )eora 'ucuresti -...
6ie&ert 3. Invatarea autodiri*ata si consilierea pentru invatare, $ditura <nstitutul
$uropean <asi 2CC-
6hapina D. Conflictele #i comunicarea $ditura 0rc-..G
6tanescu +iana Instruirea diferentiata a copiilor supradotati, %olirom 2CC2
6chiopu L. Dictionar enciclopedic de psihologie, $ditura 'a&el -..5
6uper D. $. MDezvoltarea cariereiN in 2. R. Davitz 6. 'all Psihologia procesului
educational, $D% 'ucuresti -.5G
)omsa 4h. (coord.) Dictionar de orientare scolara si profesionala, $ditura 0feliu
'ucuresti -..1
)oma 4h. Consilierea #i orientarea )n #coal "asa de $ditur si %resa 8iaa
RomOneasc 'ucureti -...
)omsa 4h. 'rientarea si dezvoltarea carierei la elevi, "asa de $ditura si %resa 8iata
Romaneasca 'ucuresti -...
Pdrehus "ristina Elemente de consiliere educationala, $ditura Lniversitatii din
!radea 2CC(
Plate M. (coord.) Psihologia la raspantia mileniilor, %olirom 2CC-
Plate M. "ratat de psihologie organizational+manageriala, vol. < %olirom 2CC(
IV$ TE&E 3E CONTROL
"onceptul de consiliere vocaional.
)ipuri de consiliere.
Relaia de consiliere i rolul su :n procesul de consiliere vocaional.
%rincipii i funcii ale consilierii vocaionale.
!&iectivele consilierii vocaionale.
;coala ? factor implicat :n procesul de consiliere vocaional.
Familia ? factor implicat :n procesul de consiliere vocaional.
Rolul serviciilor specializate :n procesul de consiliere vocaional.
'eneficiarii serviciilor de consiliere vocaional.
"unoaterea personalitii clientului ? etap de &az :n procesul de consiliere
vocaional.
"onsilierea individual ? caracteristici o&iective etape de desfurare.
"onsilierea de *rup ? caracteristici o&iective etape de desfurare.
<nformarea colar i profesional ? etap esenial :n consilierea vocaional.
Metode i tehnici specifice de consiliere vocaional individual.
Metode i tehnici specifice de consiliere vocaional de *rup.
"odul etic al profesiunii de consilier vocaional.
0titudini i a&iliti ale consilierului vocaional.
V$ TESTE 3E EVAL7ARE
T#stul 1
"are este specificul consilierii vocaionale Q (7 pct.).
De ce familia se consider a fi un factor important :n procesul de consiliere
vocaional Q (7 pct.).
<mportana teoriei personalitii profesionale (3olland) (7 pct.).
)otal R . pct.
Din oficiu R - pct.
T#stul 2
0r*umentai importana consilierii vocaionale :n coal. 6curt eseu (1 pct.).
6trate*ii de identificare a *Ondirii ne*ative. $>emple (7 pct.).
)otal R . pct.
Din oficiuR - pct.
T#stul 3
6trate*ii de identificare a comportamentelor indezira&ile. $>emple (( pct.).
0r*umentai importana tezelor psiholo*iei umaniste :n fundamentarea consilierii
vocaionale. 6curt eseu (1 pct.).
)otal R . pct.
Din oficiu R - pct.
T#stul *
6trete*ii de schim&are a *Ondirii ne*ative a atitudinilor i sentimentelor ne*ative (/
pct.).
%rincipiile consilierii vocaionale (( pct.).
)otal R . pct.
Din oficiuR - pct.
T#stul 9
6trate*ii de schim&are a comportamentelor indezira&ile. $>emple (/ pct.).
!&iectivele consilierii vocaionale individuale i de *rup (( pct.).
)otal R . pct.
Din oficiu R - pct.
VI$ SISTE&7L 3E EVAL7ARE
a) e>amen 1CS
&) seminarii -/S
c) teste pe parcurs -CS
d) teme de control -/S
L#ct$ u!i%$ dr$ &o!ica &oraru
INTRO37CERE
0ciunea de orientare i consiliere a tinerilor pentru coal i viaa social=profesional
nu a constituit pretutindeni i :n toate epocile istorice o pro&lem specific. %rimele dovezi
despre interesul acordat pre*tirii tinerilor pentru via le *sim :n scrierile cOtorva dintre cei
mai presti*ioi filosofi ai 4reciei antice R %laton ,epu!lica 0ristotel Politica.
Plato! ofer un sistem de selecie i :ndrumare colar i profesional permanent
destinat no&ililor timpului su. n statul vizat de el :mprit :n caste R casta rz&oinicilor a
lucrtorilor i a conductorilor procesul educaional :ncepea pe la apro>imativ 7 ani i se
:ncheia pe la 7/ de ani cOnd avea loc intrarea :n viaa pu&lic @ la vOrsta de /C de ani se acorda
pentru cei mai merituosi ran*ul de arhontes (casta conductorilor). Din rOndul celor ridicai la
acest ran* se ale*ea un numr restrOns de indivizi care se ocupau de filosofie.
Aristot#l ca i %laton considera educaia tinerei *eneraii ca &az de pre*tire pentru
via foarte important deoarece pretutindeni acolo unde educaia s+a nesocotit, statul a fost
lovit. )Onrul :n concepia lui 0ristotel tre&uie pre*tit pentru mai multe :ndeletniciri
(policalificare).
n Roma antic pro&lema ale*erii profesionale :n cazul no&ililor se a&orda la -1 ani
cOnd tOnrul :m&raca toga virilis @ optiunea se fcea :n mod li&er dar posi&ilitile erau
limitate R armat oratorie drept @ tOnrul era dat :n seama unui militar orator Durist de la care
:nva meseria.
n $vul Mediu pre*tirea pentru carier :i menine caracterul de cast. "andidatul la o
meserie tre&uia s fie ucenic calf meter pre*tirea realizOndu=se direct :n atelierele
meteu*reti (&resle#asociaii ale meteu*arilor).Lcenicia dura 2=( ani si :ncepea la -C=-2
ani.
%rimul peda*o* care anticipeaz un model tiinific de orientare vocaional este :$ A$
Co'#!ius :n Didactica magna. $l susine c e prematur ca din al 1=lea an de via s
determinm vocaia copilului @ la aceast vOrst nu sunt suficient manifestate forele spirituale
i :nclinaiile copilului. 6istemul de :nvmOnt preconizat de "omenius sta&ilea ca toi copiii s
urmeze o coal elementar. Mai tOrziu odat cu terminarea colii latine "omenius recomanda
un e>erciiu pu&lic de aptitudini pe &aza cruia conducerea colar putea sta&ili care dintre
tineri se vor :ndrepta spre 0cademie spre continuarea studiilor la un nivel superior sau spre
diferite domenii de activitate.
%entru prima dat :n istoria orientrii vocaional "omenius e>prim cu claritate teza
esenial a acestui domeniuR orientarea tinerilor s se realizeze :n funcie de :nclinaiile
interesele aptitudinile acestora dar i de necesitile sociale.
0adar spre sfOritul secolului al T8<<=lea orientarea face un pas evident de la empiric
la tiinific. 6e a&ordeaz pro&lema inte*rrii tuturor indivizilor :ntr=o activitate social=util :n
funcie de capacitile lor.
0stzi :n maDoritatea rilor contemporane orientarea a depit stadiul unei aciuni
psihodia*nostice i de :ndrumare strict profesional devenind o component important a
actului educaional.
!rientarea vocaional este un proces continuu face parte din educaia omului
contemporan. $a tinde s devin, din ce )n ce mai mult, un counselling permanent, util, pentru
o mai !un adaptare si integrare a individului )n viaa profesional #i social ('otez Mamali
%ufan -.5-).
"aracterul permanent este *enerat de un ansam&lu de factoriR
a) dinamica profesiilor
6e constat astzi o adevrat e>plozieN profesional o revoluionare profesional
care se desfoar concomitent pe dou planuri relativ distincteR al mo!ilitii profesionale ?
apar profesii noi se diversific cele e>istente altele dispar ? i al coninutului profesiilor ?
creterea caracterului tiinific al pre*tirii profesionale i al e>ercitrii profesiei
tehnolo*izarea profesiilor sau intervenia frecvent i masiv a tehnicii :n e>ercitarea lor@
schim&area raportului munc fizic=munc intelectual :n favoarea celei din urm
(intelectualizarea profesiilor).
b) posibilitatea apariiei unor modificri n structura persoanei ca rezultat al
maturizrii individuale al :m&o*irii e>perienei de via i lr*irii orizontului de cunoatere@
alte modificri sunt *enerate de pierderea parial sau temporar de ctre individ a capacitilor
sale de munc :n urma unor &oli sau accidente.
Resta&ilirea echili&rului dinamic :ntre persoan i profesie este posi&il numai pe
fundalul unei orientri colare i profesionale cu caracter permanent.
c) erori posibile n procesul orientrii *enerate :n primul rOnd de o serie de factori R de
su&iect = discrepane :ntre aspiraiile i posi&ilitile acestuia aspiraiile familiei i aspiraiile
sau posi&ilitile elevului @ de familia acestuia = intervenia e>a*erat a familiei :n procesul
ale*erii studiilor i profesiei @ modul de or*anizare i desfurare a orientrii :n coal =
eficiena redus a unor aciuni concrete de orientare pre*tire psihopeda*o*ic relativ sczut a
celor implicai :n orientare.
n RomOnia activitatea de consiliere i orientare s=a desfurat o &un perioad de timp
:n ca&inete i la&oratoare cele mai multe fiind situate :n centre universitare.
n -.22 la "luD se :nfiineaz I!stitutul d# Psi.olo/i# E-#ri'#!tal"; Co'arat" 0i
Alicat" @ :n -.2/ la 'ucureti se :nfiineaz primul La5orator Psi.ot#.!ic :n cadrul
6ocietii de )ramvaie. <niial scopul acestora era mai &una or*anizare a muncii distri&uirea
raional a personalului pe posturi de lucru corespunztoare capacitilor personale de munc
recrutare de muncitori sau de tineri :n vederea calificrii.
ncepOnd cu -.7C Ministerul Muncii i diferite :ntreprinderi de rezonan :n economia
rii pun la punct instituii cu atri&uii specifice :n aria orientrii profesionale R O,icii d#
Ori#!tar# Pro,#sio!al" i I!stitut# i La5oratoar# Psi.ot#.!ic#. 0ceste instituii au fost
active :n perioada -.7/=-./C.
<nstitutele %sihotehnice precum i cele -/ !ficii de !rientare %rofesional su&ordonate
metodolo*ic celor 7 <nstitute %sihotehnice din 'ucureti "luD i <ai urmreau o&iective
precum (%eteanu -.5-)R informare profesional studiul multidisciplinar al profesiilor
concretizat :n ela&orarea de Mono*rafii profesionale ela&orarea i adaptarea de instrumente i
metode psiholo*ice de evaluare e>aminarea psihomedical a tinerilor care urmau s de&uteze
:n diferite filiere de formare profesional reorientarea colar=profesional a celor care prezentau
contraindicaii pentru e>ercitarea anumitor profesii pu&licarea de studii i cercetri tiinifice
formarea de profesioniti :n domeniul orientrii.
n ceea ce privete activitatea de consiliere i orientare desfurat :n coli aceasta a
demarat relativ tOrziu comparativ cu preocuprile de orientare profesional a adulilor. 0&ea
dup -./C se :nfiineaz "onsiliul#6erviciul de !rientare ;colar i %rofesional :n cadrul
Ministerului $ducaiei +a&oratoare e>perimentale de !rientare ;colar i %rofesional secii :n
cadrul <nstitutului de ;tiine %eda*o*ice din 'ucureti i filialele sale din "luD i <ai. %olitica
*eneral viza racordarea numrului de locuri din planul de colarizare cu numrul locurilor de
munc. Finalitatea activitii de consiliere i orientare o reprezenta formarea forei de munc
calificat :n*ust.
n -.5G se desfiineaz la&oratoarele colare odat cu eclipsa psiholo*iei i politizarea
e>cesiv a tiinelor socio=umane. "Oteva la&oratoare colare continu s funcioneze pOn :n
anul -.G1.
n -..2 pe structura fostelor la&oratoare de !6% se :nfiineaz C#!tr#l# :ud#2#!# d#
Asist#!2" Psi.o#da/o/ic". Din -..2 i pOn :n prezent aceste instuii :i desfoar
activitatea :n cola&orare cu "asele "orpului Didactic i su& :ndrumarea metodolo*ic a
Ministerului $ducaiei i <nstitutului de ;tiinte ale $ducaiei (re:nfiinat :n -..C). De asemenea
"20%% cola&oreaz cu instituiile de :nvmOnt de toate *radele (se impune o mai strans
cola&orare cu :nvmOntul superior U) cu 0*eniile de !cupare i Formare %rofesional cu
"entrele 2udeene de Medicin %reventiv sau cu alte instituii cu atri&uii sau interese :n
domeniul educaiei.
Caitolul 1
3ELI&ITRI CONCEPT7ALE
-.- &u!ca; ocuati#; ro,#si#; cari#ra; %ocati#
1

Munca
2
este forma fundamentala a activitatii umane desfasurata in mod constient si
voluntar si orientata spre un scop determinant. $a presupune o succesiune de actiuni si operatii
de ordin fizic si intelectual efectuate cu aDutorul unor miDloace (unelte instrumente aparate
masini=unelte etc.) pentru producerea de &unuri si servicii necesare satisfacerii tre&uintelor
umane (<on 0l. Dumitru 2CCG p. 2C2).
0cceptiuni ale muncii (2. ". Raines si D. ". DaI=+o,er apud )omsa -...)R
Munca inteleasa ca o MchemareN (vezi conceptia lui ". Radulescu=Motru)@
Munca inteleasa ca un M&lestemN (sensul atri&uit muncii in sclava*ism) ceva care
produce suferinta@
Munca inteleasa ca o MmarfaN (in capitalismul timpuriu) ? ceva care poate fi vandut
si cumparat@
Munca inteleasa ca o M&inecuvantareN ? tine de esenta si conditia umana@ ofera
posi&ilitatea afirmarii omului ca personalitate@
Munca inteleasa ca un drept fundamntal al omului ? intelesul contemporan atri&uit
muncii@
Munca inteleasa ca e-ercitarea unei profesii si realizarea unei cariere.
Munca inteleasa ca modalitate de satisfacere a nevoilor#tre&uintelor umane (0.
Maslo,)R cele de &aza fundamentale (de hrana e>istenta securitate etc.) si cele
superioare ( de apreciere autorealizare spirituale).
Ocupatia
3
vizeaza in conceptia lui <on 0l. Dumitru (2CCG p. 2C7) desfasurarea
concreta a unei activitati productive asociate unei profesii intr=o unitate economico=sociala
(firma institutie intreprindere#companie) la un anumit loc de munca prin care isi asi*ura
e>istenta.
$lemente caracteristice ale ocupatieiR
-
)itlul su&capitolului este preluat din lucrarea lui <on 0l. Dumitru M"onsiliere psihopeda*o*icaN 2CCG
2
Munca Meste ceea ce facem din placere dovedind o anumita MvocatieN sau MchemareN fara sa fim
neaparat platiti. )re&uie sa ne *asim acel *en de munca#activitate care ne satisface anumite aspiratii si idealuri
pentru care simtim atractie...N (3olt -.GC apud 'elAin -.G().
7
6luD&a#ocupatia presupune prestarea unei activitati pentru &ani (<&idem p. 2C().
! anumita pre*atire profesionala (cunostinte competente a&ilitati deprinderi etc.)@
Ltilizarea anumitor unelte si instrumente de lucru@
Realizarea unor actiuni si operatii concrete intr=un spatiu de lucru amenaDat ca Mloc
de muncaN sau Mpost de muncaN@
Durata muncii (pro*ram de lucru)@
6alarizarea (in functie de anumiti parametri si indicatori de performanta cantitativa
si calitativa)@
Respectarea unor norme si re*uli (deontolo*ice de protectie de calitate etc.).
Profesia este aceea activitate sociala specializate in care persoana raspunde unor
solicitari valorificandu=si potentialul de care dispune la un moment dat ca rezultat al
pre*atirii#invatarii si formarii specifice. $>ercitarea unei profesii presupune o pre*atire *enerala
(teoretica si practica) si o formare specializata realizate intr=un cadru institutionalizat (scoala
universitate etc.) si#sau prin practicarea ei efectiva (invatare ucenicie formare la locul de
munca). %rofesia este specialitatea sau calificarea o&tinuta prin studii si certificata la a&solvirea
acestora (<&idem p. 2C7).
Cariera
4
este dat de totalitatea activitatilor ocupaiilor aferente unor profesiuni
funciilor posturilor status=rolurilor unei persoane :n decursul vieii (acceptiune e-tinsa).
0stfel dac :n urm cu douzeci i cinci de ani 6uper conferea termenului un sens mai ales
profesional ulterior s=au adu*at conotaii ce in de viaa personal comunitar etc.
"ariera este traseul parcurs de o persoana in profesarea#e>ercitarea unor activitati care
presupun o anumita pre*atire si formare concretizate in competente si capacitati specifice
atestate certificate si dovedite in e>ercitarea profesiilor (<on 0l. Dumitru 2CCG p. 2C7) ?
acceptiune restransa.
"ariera poate fi privit su& aspect economic sociolo*ic sau psiholo*icR
Su5 as#ct #co!o'ic cariera const :ntr=o secven de poziii profesionale ocupate de
o persoan ca urmare a pre*tirii i meritelor sale profesionale.
Su5 as#ct sociolo/ic, cariera reprezint o succesiune de roluri Ducate de o persoan
fiecare stOnd la &aza celui ce urmeaz.
(
"ariera este rezultat al performantelor inre*istrate in munca. "ariera este diferita de McarierismN ?
dorinta e>a*erata de a reusi profesional social economic cu orice pretU
Su5 as#ct si.olo/ic, cariera (evoluia profesional) depinde de aptitudinile
interesele valorile tre&uinele e>periena anterioar i aspiraiile persoanei :n cauz (Fiman
-..G).
"ariera este tratat de o serie de discipline precumR psiholo*ia carierei carierolo*ia
tiinele educaiei mana*ementul carierei etc
/
.
Vocatia a fost definita in peda*o*ia romaneasca de ". BarlI (-.7G) ca o componenta a
idealului educational ce e>prima echili&rul dintre armonia psihica (intrapsihica) si armonia
sociala (relationala)@ MchemareN catre un anumit tip de activitate in care spontaneitatea si
creativitatea se manifesta la ma>imum@ Mindreptare spre o voce care ne cheamaN@ Mnu este le*ata
de o anumita aptitudine ci de intrea*a constitutie fizica si morala a omului. $ste cu chemare
numai acela care prin intrea*a lui personalitate este un alesN@ vocatia este e>presia spiritualitatii
unui popor (". Radulescu=Motru M8ocatia. Factor hotarator in cultura poparelorN -.72)
1
.
-.2 Ori#!tar# scolara si ro,#sio!ala
n domeniul pre*tirii pentru carier se pot distin*e mai multe forme de intervenie sau
mai muli termeni care desemneaz tipuri similare de intervenieR
/
Psihologia carierei (6uper) este o disciplin conturat ca urmare a comple>itii sarcinii de a o&ine i
de a corela informaii psiholo*ice despre individ cu cele despre profesii. 6tudiaz sistemul de relaii e>istente
:ntre individ (trsturi de personalitate aptitudini interese nivel educaional) sistemul de educaie i formare
profesional iniial i continu e>i*enele muncii :n diferite profesii concrete i dinamica special a DoculuiN
dintre oferta i cererea oferetei de munc e>istene pe piaa muncii (M. 2i*u 2CC-).
Carierologia de&uteaz ca tiin :n spaiul canadian francofon (anii VGC)R #tiin a dezvoltrii
potenialului uman de+a lungul carierei. %rincipalele domenii vizate sunt urmtoareleR practica orientrii carierei
consilierea :n orientarea carierei reuita educaional i profesional planificarea dezvoltrii carierei inseria
socioprofesional &ilanul competenelor # capaciti aptitudini necesare :n carier recunoaterea atestarea
cunotinelor i e>perienei profesionale.
Managementul carierei tratateaz cu deose&ire planificarea carierei vzut ca proces prin care
an*aDaii :i evalueaz punctele forte sla&e oportunitile de dezvoltare :n cadrul or*anizaiei :i sta&ilesc
o&iective i planuri prin care s=i orienteze cariera :n direcia dorit. "onsilierul dar i mana*erul spriDin
an*aDaii :n identificarea resurselor care s le permit dezvoltarea :n carier promovarea su*ereaz activiti de
pre*tire necesare acestora.
1
Pedagogia ocatiei (". Radulescu=Motru) este stiinta care analizeaza in profunzime faptul vocatiei si
incearca sa ofere solutii practice educatorilor.
Orientarea !colar !i profesional "O#$#P#)% ca domeniu psihopeda*o*ic; desemneaz
un ansam&lu de aciuni educative cu implicaii psiholo*ice sociale economice medicale
er*onomice etice care au ca o&iectiv principal pre*tirea elevilor pentru ale*erea studiilor i
profesiunii pentru inte*rarea lor funcional :n planul vieii social=economice.
!rientarea colar i profesional presupune asistarea permanent a individului :n
demersurile pe care acesta le :ntreprinde pentru a=i asi*ura o evoluie pozitiv a carierei
(+i'a! -..G).
De asemenea orientarea colar i profesional urmrete :m&inarea arminioas a
intereselor individuale i sociale (N$ &itro,a! -..-). $ste o activitate :n sine dar i o
component a mana*ementului resurselor umane alturi de alte activiti complementare cum
suntR selecia recrutarea evaluarea sau formarea profesional.
Orientarea !colar este o etap premer*toare orientrii profesionale i const :ntr=o
serie de aciuni de consiliere a elevului :n vederea ale*erii unei forme de :nvmOnt potrivit
nivelului de pre*tire atins anterior i mai ales potrivit aptitudinilor intereselor profesionale i
personalitii sale. $levului i se fac recomandri privind continuarea studiilor i se ofer
informaii despre unitile colare care corepund cerinelor sale educaionale despre condiiile
de acces la aceste uniti i despre formalitile ce tre&uie :ndeplinite :n acest scop.
De asemenea orientarea colar presupune i o serie de activiti dedicate profesorilor i
prinilor. 6e or*anizeaz reuniuni seminarii conferine :ntrevederi etc.
Orientarea profesional este o aciune care vizeaz ale*erea schim&area sau evoluia
profesiei. 6e evalueaz potenialul clienilor :n raport cu solicitrile de pe piaa muncii.
!rientarea profesional se com&in cu orientarea colar atunci cOnd este acordat
elevilor dar se acord i adulilorR
= omeri
5
:n cutarea unui loc de munc
5
De e>emplu :n prezent rata medie a omaDului la nivel naional cOt i pe plan mondial este ridicat i
are o tendin de cretere. n aceste condiii arat M. 2i*u (2CC- pp. .7=.() pentru omeri prioritile din
un*hiul consilierii i orientrii sunt urmtoareleR s li se ofere informaii pentru a face ale*eri cu privire la
carier @ s li se asi*ure accesul li&er la educaie i formare @ s fie eliminate o&stacolele care le limiteaz sau
:mpiedic accesul pe piaa forei de munc@ s fie tratai cu respect i :nele*ere@ s li se asi*ure e*alitatea de
anse :n viaa i pe piaa muncii@ s fie spriDinii :n procesul de dezvoltare personal.
0ceste situaii i altele de e>emplu accidentele de munc vor impune i luarea :n considerare a
r#ori#!t"rii 0colar(ro,#sio!al# vazut ca un proces de reechili&rare a relaiei individ=profesie parial afectat
de pro*resul tehnolo*ic de competena i competiia crescOnde ale resurselor umane de modificarea aspiraiilor
i o&iectivelor personale cu privire la carier de ali factori economici politici sau conDuncturali de natur
social.
= nu sunt omeri dar doresc un loc de munc mai &un
= au un loc de munc i vor s=l pstreze
= profesia nu le mai ofer satisfacii materiale profesionale sociale
= nu intenioneaz s=i schim&e profesia dar vor s evolueze profesional prin
specializri calificri suplimentare perfecionri
!rientarea profesional prin aciunea de consiliere pe care o presupune aDut clientul s
contientizeze calificarea i a&ilitile de care dispune@ aceast pre*tire psiholo*ic tre&uie s
permit su&iecilor efectuarea unor opiuni corecte i realiste :n concordan cuR particularitile
individuale (aptitudini interese nivel de pre*tire) cerinele psiho=fiziolo*ice ale profesiei
(indicaii i contraindicaii) necesarul forei de munc (Co!,#ri!2a d# la Ro'a -... .oul rol
al orientrii profesionale )n Piaa /nic).
1$3 Co!sili#r#a cari#r#i < co!sili#r# %oca2io!al"
+iteratura de specialitate tinde s su&stituie denumirea clasic de orientare colar i
profesional cu cea de consiliere a carierei 0 vocaional a tOnrului # adultului.
)ermenul de consiliere (en*l. M*uidanceN MadviceN) se impune in 6L0 spre cea de=a
doua Dumatate a secolului TT e>tinzandu=se apoi in $uropa. <n Romania dupa -..C la
'ucuresti "luD <asi se dezvolta consilierea ca serviciu de asistenta psihopeda*o*ica
(".2.0.%.%.) si ca domeniu de cercetare.
0paritia si dezvoltarea consilierii a fost influentata de filosofia si psiholo*ia umanista
(Maslo, Ro*ers e>istentialisti etc.) prin care se promoveaza respectul pentru om ca valoare
unica si irepeta&ila si autorealizarea sa. "onsilierea are in centru ideea conform careia omul
poate invata sa traiasca mai &ineU 0stfel 6)0R$0 D$ '<B$ si ameliorarea vietii cotidiene
reprezinta principalele repere ale consilierii.
0cceptiuni ale termenului de MconsiliereNR
a) "onsilierea descrie relaie interuman de a*utor dintre o persoan specializat
consilierul i persoana sau *rupul care solicit asisten de specialitate clientul (E/a! -..C).
Relaia dintre consilier i persoana consiliat este una de alian de participare i cola&orare
reciproc deschisa calda &azata pe incredere reciproca confidentialitate si
autenticitate#sinceritate@
&) "onsilierea este o tehnic de informare #i evaluare un miDloc de a modifica
comportamentul o e>perien de comunicare o cutare :n comun a sensului vietii fiind centrata
pe schim&are evolutiva (<. Dafinoiu 2CCC) pe prezent pe dezvoltare personala pe maturizare
pe autocunoastere pe rezolvarea unor pro&leme pe im&unatatirea relatiilor interpersonale pe
creativitate.
c) Dup Ad=i! i Ca4da consilierea tre&uie s ofere asisten )n formarea, dezvoltarea
#i aplicarea urmtoarelor capaciti R rezolvarea unor sarcini concrete @ rezolvarea unor crize
e>isteniale@ optimizarea relaiilor interumane@ :nvarea unor modele comportamentale precumR
sta&ilirea unor scopuri :n via ascultarea activ conversaia autoafirmarea concentrarea
ateniei dezvoltarea capacitilor intelectuale rela>area opiunea colar#profesional
rezolvarea de conflicte dezvoltarea creativitii meninerea sntii petrecerea timpului li&er
s.a.
d) ! caracteristic important a consilierii este preocuparea pentru prevenia
pro&lemelor care pot :mpiedica dezvoltarea i funcionarea normal a persoanei. 6trate*ia de
prevenie const :n identificarea situaiilor i *rupurilor de risc i :n aciunea asupra lor :nainte
ca acestea s ai& un impact ne*ativ i s declaneze crize personale sau de *rup.
+iteratura de specialitate identific mai multe tipuri de consiliere (0. '&an 2CC- ".
Pdrehu 2CC()R
psihologica & consiliere suportia% de cri'a% de de'oltare personala > asista
persoanele aflate in dificultate @ implica metode tehnici si cunostinte de specialitate
(imprumutate din psihoterapie) @ isi propune nu doar alinarea suferintelor ci si
prevenirea consecintelor ne*ative din punct de vedere social psiholo*ic medical @
se adreseaza omului normal din punct de vedere psihic dar care in anumite
momente ale vietii intampina dificultati (deces a&andon divort etc.) @ se adreseaza
si celor care doresc sa se cunoasca si sa se dezvolte prin invatarea unor a&ilitati si
atitudini fle>i&ile si eficiente (comunicare sensi&ilitate etc.) @
informaional : un tip de consiliere prin care se ofer informaii pe domenii#teme
specifice @ :n cazul cOnd aceste informaii sunt furnizate cu aDutorul tehnolo*iei
informatice se discut despre consiliere on(line% computeri'at sau asistat de
calculator
educaional R ansam&lu de aciuni ce vin :n spriDinul copiilor al adolescenilor al
prinilor i educatorilor e>plicOnd motivele delincvenelor ale a&aterilor
comportamentale ale deficienelor relaionale din familie i ale pro&lemelor de
:nvare i cutOnd :mpreun cu acestia rezolvri comune @ ofer repere psiho=
educaionale pentru sntatea mental emoional fizic social i spiritual a
copiilor i adolescenilor @
consiliere marital) form de asisten psiholo*ic acordat familiei care spre
deose&ire de terapia marital poate fi considerat mai limitat ca scop deoarece
pune :n discuie numai un conflict particular le*at de pro&lemele imediate ale
familiei (de e>emplu creterea unui copil)@ aDutorarea partenerilor :n a face fa mai
eficient pro&lemelor de cuplu (<. Mitrofan -..-)
consiliere pastoral) consiliere din perspectiv reli*ioas un proces de asistare
psiholo*ic realizat de ctre preot :n parohia sa reli*ioas@ vizeaz acordarea de
asisten suport persoanelor descuraDate dezvoltarea toleranei :n relaiile cu
semenii acordarea de asisten :n autocunoatere :nele*erea propriului
comportament potrivit le*ii cretine acceptarea responsa&ilitilor
consilierea carierei*ocationala
+
este alturi de celelalte tipuri de consiliere o
activitate care :i aDut pe elevi s=i cunoasc capacitile competenele i resursele
de care dispun :n vederea ale*erii unei profesii inOnd cont de piaa muncii i de
pro&lemele acute ale vieii.
"onsilierea vocationala semnifica de asemenea procesul de compati!ilizare ma-ima
intre resursele cerintele aspiratiile valorile si interesele unui individ si oferta reala din
domeniul educatiei formarii si inte*rarii socio=profesionale@ este un serviciu social care initiaza
o a&ordare *lo&ala a individului su& toate aspectele semnificative ale vietii si rolurilor asumate
in scoala profesie viata sociala sau comunitate familie timp li&er etc. si se materializeaza prin
toate cate*oriile de servicii de informare consiliere si orientare oferite solicitantilor de catre
consilieri.
"onsilierea carierei#vocaional asist individul :n rezolvarea pro&lemelor colare
profesionale dezvolt i aplic intervenii &azate pe cercetrile psiholo*iei vocaionale.
"onform 3#clara2i#i Asocia2i#i I!t#r!a2io!al# d# Ori#!tar# 1colar" 0i Pro,#sio!al"
de la 6tocAholm (-../) consilierea i orientarea carierei sunt servicii care au menirea s aDute
tinerii i adulii s se :nelea* i s se autoevalueze s comunice eficient cu alii s ela&oreze
planuri cu privire la propria carier s ai& :n vedere cariere alternative s fac fa cu succes
diferitelor a&stacole pentru a=i cOti*a locul :n societate i pe piaa muncii.
G
6e discut astzi despre dimensiunea european a consilierii !i orientrii care rezid :n oferirea de
informaii i consiliere cu privire la sistemele de educaie i formare piaa forei de munc :n transparena
criteriilor pentru certificarea competenelor sau calificrilor :n diferite ri mem&re sau asociate lucrul :n reea
spriDinirea formrii complementare a consilierilor :n tehnicile i practicile consilierii i orientrii utilizate la
nivelul :ntre*ii $urope.
)ermenul de consiliere vocationala0carierei este din ce :n ce mai des utilizat
desemnOnd aciunea continu de orientare colar i profesional a persoanei
.
.
,emele a&ordate :n consilierea vocationala#carierei sunt urmtoareleR stima de sine
luarea deciziilor sta&ilirea scopurilor planificarea viitorului rezolvarea de pro&leme
dezvoltarea deprinderilor de comunicare dezvoltarea comportamentelor responsa&ile etc.
<n timp ce orientarea scolara si profesionala#in cariera#vocationala acopera un spectru
lar* de activitati de la evaluare si informare pana la consiliere si educatie consilierea
vocationala#a carierei este o interventie predominant psiholo*ica si presupune aDutorul spriDinul
unei persoane pentru rezolvarea unor pro&leme specifice.
1$* Educatia #!tru cari#ra
$ducatia pentru cariera se refera la un ansam&lu de activitati si interventii educationale
in scopul dezvoltarii personalitatii elevilor#studentilor al formarii unor a&ilitati deprinderi si
competente necesare pentru mana*ementul propriei cariere.
%ro*ramele de educatie pentru cariera tre&uie sa aDute elevii sa do&andeasca a&ilitati
cunostinte si competente privind (4. +emeni M. Miclea 2CC()R autocunoasterea si dezvoltarea
personala comunicarea si relationarea interpersonala mana*ementul informatiei si al invatarii
.
,e'ele de ba' care au influenat practica teoria i cercetarea :n domeniul consilierii
vocationale#carierei sunt urmtoarele dup ?@s5#rs (-.G5) (cf. M. 2i*u 2CC- pp. 2C(=2C/) R
a1 individualismul #i autonomia 2 scoate :n prim plan importana individului i a capacitii sale de a fi
autonom el fiind :n final cel care face ale*erea@
!1 !el#ugul0!eneficiul economic2 orice carier confer individului un &eneficiu financiar#material cu atOt
mai consistent cu cOt e>ista o armonie mai mare intre om si sluD& (nivelul de educaie nivelul
dezvoltrii aptitudinilor clientului importana social i economic a locului de munc etc.).
c1 structura oportunitilor deschise tuturor 2 orice persoan prin efort perseveren hotrOre motivaie
pentru munc poate s accead la orice funcie profesie neluOnd :n seam posi&ilele o&stacole care pot
ine de individ sistemul social economic cultural politic dar care sunt conDuncturale i pot fi
depite @
d1 locul central acordat muncii 3
e1consilierea vocationala# carierei este un proces raional care presupune o succesiune de etape2
educaia i formarea profesional cunoaterea cerinelor pieei forei de munc opiunea profesional
realizarea planului cu privire la cariera personal (e>ist i situaii :n care intervin elemente mai puin
raionale precum R ansa :ntOmplarea intuiia etc.).
planificarea carierei educatia antreprenoriala
-C
mana*ementul stilului de viata. -ducaia
pentru carier presupune oferirea de miDloace i spriDin indivizilor pentru ca ei s aplice
cunotinele achiziionate :n circumstanele reale ale pieei muncii i s fie capa&ili s ia o
decizie de ale*ere a carierei a viitorului lor profesional (M. 2i*u 2CC-). Aatts (-..7)
consider c educaia pentru carier presupune achiziionarea deprinderilor care :l fac pe individ
capa&il s ia decizii corecte cu privire la carier i s le poat aplica.
Caitolul 2
CONTIN7T7L SI SPECI+IC7L CONSILIERII VOCATIONALE
"onsilierea vocationala#consilierea carierei presupune un demers educational=formativ
centrat pe 7 cate*orii de continuturi#teme fundamentale (cf. <. 0l. Dumitru 2CCG)R
a) cunoasterea de sine a persoanei (autocunoasterea)R cunostinte capacitati
a&ilitati competente etc.@
&) cunoasterea lumii profesiilor si ocupatiilor cerute de societateR meserii
ocupatii profesii *enuri de activitate etc.
c) construirea si realizarea unei cariere personale in functie de interesele
aspiratiile idealurile sistemul de valori al persoanei.
)inand cont de acesti parametri#continuturi persoana este capa&ila sa adopte cele mai
&une decizii privind studiile profesiile ocupatiile si functiile ce ar putea fi parcurse de=a lun*ul
vietii. "ariera i=ar putea aduce satisfactii persoanei daca este construita cat mai corect si realist.
-C
n strans le*atur cu consilierea pentru carier se insist pe #duca2i# a!tr#r#!orial" ca proces de
formare i informare derulat :n vederea e>plorrii resurselor personale aptitudinale i materiale a oportunitilor
e>istente :n mediul socio=economic pentru iniierea de afaceri i punerea :n practic a unor idei concrete de
activitate.
<at cOteva repere de ba' ale procesului educaiei antreprenoriale (M. 2i*u 2CC- pp. 2.1=2.5) R
motivaia pentru a fi )ntreprinztor R a o&ine un cOti* material financiar@ a fi independent@ a pune o idee :n
practic @ resursele personale necesare 2 hotrOre inteli*en creativitate spontaneitate aptitudini sociale de
comunicare cunotine de specialitate :n domeniul a&ordat fle>i&ilitate adaptare rapid @ resurse materiale R
&ani credite utilaDe instalaii imo&ile spaii cldiri instrumente aparate computere @ idei de afaceri R servicii
:n diferite domenii producie @ punerea )n practic a afaceriiR plan *eneral de lucru o&inerea autorizaiilor
necesare demarrii afacerilor asi*urarea resurselor materiale o&inerea de credite asi*urarea # formarea forei de
munc prospectarea pieei asi*urarea desfacerii evidena financiar i conta&il sta&ilirea amplasamentului.
2$1 Cu!oast#r#a d# si!# a #rsoa!#i Bautocu!oast#r#aC
%resupune cristalizarea#formarea conceptului de 6<B$ (6elf=concept).
6<B$+$ W idei *anduri sentimente pe care o persoana le prezinta fata de ea insasi@
cunostinte trairi despre felul in care ne percepem@ ima*inea de sine (6elf=ima*e) si sentimentul
propriei valori (6elf=esteem).
"unoasterea si prelucrarea corecta#o&iectiva realista a propriei persoane confera
acesteia incredere in capacitatile sale contri&uind la construirea unei stime de sine
corespunzatoare. Dar uneori stima de sine nu este realista deoarece stima de sine presupune o
autoevaluare realista. Lnii au tendinta de a se supraevalua altii se su&evalueaza. <n acest sens
un rol important il au familia scoala *rupul de cole*i#prieteni care sa asi*ure reusita in
activitatile intreprinse (vezi Fisele de autocunoastereUUU).
0utocunoasterea este foarte importanta in luarea unor decizii privind ale*erea si
construirea carierei. 0utocunoasterea presupune ca persoana insasi sa=si adreseze cateva
intre&ari la care sa dea raspunsuri cat mai realiste#sincere ("entrul $ducatia 2CCCX M"inci pasi
pentru cariera meaN 2CC7)R
-. "e stiu sa fac#ce pot sa fac &ineQ ? identificarea cunostintelor
capacitatilor a&ilitatilor deprinderilor
2. "e as dori ce mi=ar place sa fac Q = identificarea intereselor dorinetelor
preferintelor aspiratiilor idealurilor profesionale
7. "e este important pentru mine Q ? sistemul de valori
(. "um sunt Q ? identificarea propriilor trasaturi de personalitate
/. "e ar tre&ui sa stiu#sa pot#sa fac pentru a=mi satisface interesele si
dorintele pentru a=mi indeplini scopurile aspiratiile si idealurile
profesionaleQ ? raspunsul poate conduce persoana la ale*erea studiilor si
a pro*ramelor de formare profesionala.
%entru realizarea cunoasterii de sine se utilizeaza metode si tehnici specificeR
o&servatia convor&irea chestionarul testul psiholo*ic evaluarea produselor activitatii fisa de
caracterizare psihopeda*o*ica tehnici sociometrice etc. (vezi "ursul 1UUU).
Rezultatele cunoasterii de sine#autocunoasterii pot fi sintetizate intr=o matrice 6E!)
personala in care sunt precizate punctele tari (stren*hts) punctele sla&e (,eaAnesses)
oportunitatile privind propria dezvoltare (opportunities) si amenintarile#o&stacolele (threats).
"unoasterea clientului tre&uie sa ai&a ca finalitate realizarea deplina a potentialului sau@
tre&uie realizata continuu pe tot parcursul vietii scolare si profesionale.
2$2 Cu!oast#r#a lu'ii ro,#siilor si a ocuatiilor c#rut# d# soci#tat#
$ste un proces de durata. 6e insista pe cunoasterea tipurilor de profesii si ocupatii
e>istente la un moment dat in societate cunoasterea mutatiilor produse in lumea muncii in
epoca contemporana si a tendintelor privind dinamica profesiilor si ocupatiilor in viitor@
cerintele#e>i*entele practicarii unei profesii@ competentele necesare in practicarea unor profesii.
<n lucrarea M"inci pasi pentru cariera meaN (2CC7) se prezinta mai multe nivele ale
cunoasterii profesiilorR
= la nivel descriptivR activitatile si sarcinile specifice unei profesii@ e>i*ente si
cerinte ale e>ercitarii profesiei mediul de lucru etc.@
= la nivelul reprezentarilor sociale despre o profesieR statut conferit presti*iu
social specific feminin#masculin pre*atire#formare profesionala etc.
= +a nivel oniricR dorinte idealuri etc.
Bu e>ista o profesie ideala ci o profesie corespunzatoare pentru fiecare persoanaU
)re&uie sa e>iste o concordanta intre asteptarile an*aDatorilor si aspeptarile potentialilor
an*aDati astfel incat sa realizam o decizie profesionla optima. <n opinia lui M. 2i*au (2CC- pp.
77C=77-) an*aDatorii se asteapta ca an*aDatiR
= sa respecte pro*ramul timpul de lucru re*ulile statutul si normele de munca@
= sa indeplineasca sarcinile de lucru la timp in intre*ime@
= sa ai&a cunostinte si e>perienta in munca@
= sa dea dovada de interes initiativa si creativitate in rezolvarea pro&lemelor@
= sa fie devotati si atasati intereselor firmei (UQU)@
= sa lucreze eficient si sa dea dovada de responda&ilitate in munca@
= sa promoveze relatii de cola&orare cu cole*ii sefii etc.
$>pectanta specificeR
= sa solicite posturile oferite de firma lor@
= sa fie mai multi decat nr. de locuri de munca oferite@
= sa accepte desfasurarea unor activitati de pro&a etc.
0steptari ale an*aDatilorR
= sa fie an*aDati cu contract de munca@
= sa li se asi*ure un post#loc de munca in conformitate cu pre*atirea lor
profesionala @
= sa li se precizeze clar ce au de facut@
= sa li se ofere posi&ilitati de dezvoltare profesionala astfel incat sa promoveze
o&tinand un statut si un salariu mai ridicate @
= sa fie tratati cu intele*ere si respect sa fie ascultati si sa li se accepte unele
*reseli umane inerente@
= sa nu fie discriminati decat in functie de performantele o&tinute in munca@
= sa fie reti&uiti compara&il cu alte locuri de munca similare@
= sa li se respecte drepturile conferite prin le*e (concediu de odihna medical
dreptul la *reva la asistenta medicala la protectie sociala la repaus
saptamanal etc.)@
= sa li se asi*ure un mediu de munca securizant a*rea&il.
!rientarea carierei unei persoane reusita sa se realizeaza pe &aza cunoasterii de sine si a
lumii profesiilor#ocupatiilor.
2$3 Co!struir#a cari#r#i
+e presupune pe a) si &). $ste necesar ca persoana sa isi sta&ileasca un tel profesional
personal o&iective fle>i&ile un plan de actiune via&il.
4h. )omsa (-...) arata ca ale*erea carierei este definita prin apel laR
a) preferinte ? ale*erea nu este una reusita insa@
&) aspiratii ? ale*erea se raporteaza la idealuri nu intotdeauna realiza&ile@
c) intentii ? ale*erea este una realista
<on 0l. Dumitru (2CCG) considera ca ale*erea carierei este realizata atunci candR
= e>ista mai multe alternative@
= persoana are li&ertatatea de a ale*e@
= se ofera servicii educationale (pre*atire psiholo*ica consiliere
psihopeda*o*ica etc.)
UUU 8ezi si 4. +emeni J M. Miclea M"onsiliere si orientare. 4hid de educatie pentru
carieraN pp. -(7=-.2
Caitolul 3
PRINCIPIILE 1I O6IECTIVELE CONSILIERII VOCAIONALE
3$1$ Pri!ciii
%e &aza *eneralizrii e>perienei pozitive realizate :n domeniul consilierii si orientrii
vocationale s=au conturat cOteva ri!ciii d# 5a4" comune tuturor tipurilor de consiliere R
psiholo*ic vocaional educaional etc. R
Clientul "eleul*grupul de elei) este acceptat ca persoan unic% cu posibilitile%
interesele !i aspiraiile sale cu propriile sale caliti !i defecte% atitudini% alori%
comportamente% idealuri & principiul unicitatii persoanei
"onsilierul#profesorul=consilier nu Dudec nu interpreteaz nu apro& sau condamn@ el
este cel care construiete un mediu cald pozitiv tolerant deschis astfel :ncOt clientul s
*seasc resursele personale necesare actualizrii propriului potenial propriei uniciti.
Bu numai c este acceptat ca persoan unic dar clientul este privit i ca fiin
valoroas prin ea :nsi cu multe disponi&iliti ce ateapt doar conte>tul favora&il pentru a fi
realizate.
"onsilierul tre&uie s fie *hidat :n permanen de acest principiu al unicitii omului al
valorii sale. n centrul concepiei sale tre&uie s fie tot timpul !ML+ ca fiin :n esen &un i
ca atare respectul pentru om tre&uie s fie autentic.
Clientul este responsabil pentru propriile deci'ii
Responsa&ilitatea pentru dezvoltarea clientului :i revine acestuia i nu consilierului.
"onsilierul nu rezolv pro&lema clientului nu ia decizii :n locul su nu d sfaturi indicaii nu
interzice ci las li&ertate clientului pentru propriile opiuni.
"onsilierul tre&uie s=i informeze clientul c succesul sau eecul :n tot ceea ce va
:ntreprinde depinde de el de modul :n care se implic sau nu :n propria sa dezvoltare. Dar
pro&lemele clientului sunt *Ondite :mpreun U
"onsilierul este un fel de catalizator99 (<rina 3oldevici) care=l aDut pe client s=i
valorifice disponi&ilitile latente i s=i restructureze propria personalitate. n acest sens
relaia de consiliere este :ncrcat afectiv cei doi parteneri :ncercOnd :n mod sincer i deschis
s comunice unul cu altul atOt prin miDloace ver&ale cOt i non=ver&ale.
Consilierea este n esen o relaie permisi
%ermisivitatea relaiei presupune ne:n*rdirea de ctre consilier a li&ertii clientului de
a avea propriile opinii convin*eri atitudini indiferent cOt de neconvenionale a&surde sau
contradictorii ar fi acestea. etc.
"onsilierul are o atitudine de acceptare pasiv a tot ceea ce se spune dar nu :nseamn c
prin aceasta manifest dezinteres. 6e respect li&ertatea clientului U
0ceste principii sunt de inspiraie umanist sunt de altfel principalele postulate
formulate de :ntemeietorii psiholo*iei umaniste mai precis de ctre :ntemeietorii consilierii #
psihoterapiei e>perieniale (consilierea # terapia centrat pe client ". Ro*ers -.(2) R
+tendina persoanelor spre autoactualizarea propriului potenial, spre maturizare
psihologic #i spre socializare @
+ameliorarea vieii individuale @
+)ncrederea )n om ca fiin li!er @
+scopul vieii individuale este acela de a fi el )nsu#i @
+promovarea unei societi deschise )n care indivizii au responsa!ilitatea propriilor
decizii etc.
Fiina uman are capacitatea latent dac nu manifest de a se :nele*e pe ea :nsi i
de a=i rezolva pro&lemele suficient pentru a funciona adecvat. $>ercitarea acestei capaciti
reclam un conte>t de relaii umane pozitive lipsite de ameninare sfidare. n lipsa acestui
cadru social persoana funcioneaz neadecvat dezvolt o serie de triri ne*ative. "a urmare
manifestarea capacitii de :nele*ere a propriului 6ine a potenialului propriu se realizeaz cel
mai &ine :n cadrul oferit de consiliere. 6copul este acela de a aDuta individul s se autoevalueze
realist s se simt li&er autentic s nu fie o&li*at s=i ne*e tririle opiniile atitudinile intime
pentru a menine afectivitatea sau aprecierea persoanelor importante pentru el.
.ctiitatea de orientare !i consiliere trebuie s fie continu !i po'iti directionat un
rol important avOndu=l coala alturi de familie servicii specializate a*eni
economici .a.
Respectarea acestui principiu favorizeaz adoptarea unor decizii realiste i :ntrete
convin*erea cu privire la Dusteea acestor decizii :n plan socio=profesional.
Principiul asumrii iniiatiei !i al libertii de a decide% al autode'oltrii !i al
autodeterminrii indiidului n procesul orientrii
)Onrul sau adultul tre&uie cluzii ctre li&era ale*ere a carierei printr=o informare
deplin cu privire la lumea profesiilor i piaa forei de munc.
3$2$ O5i#cti%#
!&iectivele consilierii vocaionale pot fi structurate pe trei componente de &azR
.utocunoa!tere R interese aspiraii potenial
/e'oltare ocaionalR dezvoltarea unei ima*ini de sine pozitive a autoacceptrii i a
sentimentelor de preuire personal@ formarea deprinderilor de a avea o atitudine
pozitiv@ dezvoltarea aptitudinilor sociale i a a&ilitilor interpersonale@ dezvoltarea
capacitii de a comunica i de a rezolva conflicte@ dezvoltarea capacitii de
autodiriDare i de rezolvare a pro&lemelor proprii etc.
Cunoa!tere !i planificare a cariereiR formarea capacitii de analiz a competenelor
do&Ondite prin :nvare :n vederea orientrii spre o anumit carier@ formarea
a&ilitilor de luare a deciziei privind ale*erea colii a profesiei i asumarea
responsa&ilitii fa de inte*rarea profesional i social :n condiiile oferite de
piaa muncii@ :nvarea unor tehnici de planificare a propriei cariere de concepere i
monitorizare a planului de aciune
n literatura de specialitate :ntOlnim i alte o&iective ale consilierii vocaionale. 0stfel
Cristi!a 8dr#.u0 :n lucrarea Elemente de consiliere educaional (2CC( p. -1C) prezint
urmtoarele o&iective refereniale R
educarea vocaional individualizat pentru formarea identitii vocaionale, prin
disciplinele de )nvm&nt #i oferta educaiei nonformale 3
informarea #i familiarizarea elevilor cu oferta de educaie, specificul diverselor
domenii profesionale #i locuri de munc 3
spri*inirea autocunoa#terii elevilor #i a deciziei lor )n momentele de opiune #colar
#i profesional #i iniierea )n carier.
Ln loc important este acordat procesului de formare a identitii ocaionale% ca i
component a maturitii psiho=sociale deoarece implic formarea unor structuri psihice
comple>e pe &aza potenialului :nnscut a repertoriului cultural do&Ondit prin educaie i
e>perien de via.
<dentitatea reprezint pentru E$ Eri=so! (-.GC) contiina clar a individualitii
unei persoane format prin inte*rarea :ntr=un construct unic a percepiei de sine i a
percepiei celorlali fa de propria persoan. <dentitatea se formeaz pro*resiv pe msura
or*anizarii i structurrii informaiilor despre sine.
<dentitatea este :n permanent construcie i reconstrucie (0. '&an 2CC- p. 2C5).
Formarea identitii vocaionale :ncepe precoce :n copilria mic dar se contureaz
i se e>prim consistent :ncepOnd cu adolescena. <dentitatea vocaional evolueaz
conform teoriei lui 4inz&er* (-.52) de la fantezie la realism. n adolescen se cristalizeaz
i se ierarhizeaz sistemul personal al valorilor i intereselor se contureaz idealul i
parcursul vocaional cu mai multe opiuni i decizii succesive.
0le*erea profesiei i construirea carierei depinde semnificativ de nivelul valorizrii
de sine. ! ima*ine de sine pozitiv favorizeaz un nivel de aspiraie :nalt.
<dentificarea vocaional se poate realiza optim prin proiectarea parcursului colar
i profesional :n direcia vocaiei i prin decizia responsa&il a o&iectivelor i etapelor (".
Pdrehu 2CC( p. -1-).
0adar de'oltarea identitii ocaionale !i pregtirea tinerilor pentru carier
reprezint unul din o&iectivele principale ale :ntre*ului proces de :nvmOnt.
n unele cazuri totui identificarea vocaional se realizeaz cu dificulate i poate
marca prin insucces nemulumire ineficien evoluia ulterioar a persoanei.
:$ &arcia (-.GC) identific cOteva forme disfuncionale ale identificrii vocaionale
la adolesceni R
Identitate forat + adolescenii care prezint aceast form de identitate au deDa
o&iective vocaionale dar acestea le=au fost impuse de prini profesori prieteni cole*i
mass=media etc. e>pectanele i valorile acestora fiind preluate :n mod necritic @
Criza identitar = adolescentul se confrunt cu pro&leme de identitate percepe acut
presiunea social pentru a realiza o ale*ere dar decizia este amOnat sau chiar evitat (de
e>emplu :n preaDma finalizrii unui nivel de :nvmOnt)@
Difuzie identitar = adolescentul nu a facut :nc o ale*ere i nu este preocupat s
fac un an*aDament pe o anumit direcie @ nu se simte pre*tit dar nici presat s decid @
Identitate conturat = adolescentul a facut propriile ale*eri prin urmare a :ndeprtat
presiunea este clar orientat i urmrete o&iective profesionale.
Cursul *
6A8ELE TEORETICE ALE CONSILIERII VOCAIONALE
+iteratura de specialitate *rupeaz teoriile i concepiile teoretice care stau la &aza
consilierii vocaionale#consilierii carierei :n dou cate*oriiR teorii nepsiholo*ice i teorii
psiholo*ice (apud )oma -...) care :ncearc s rspund la cOteva :ntre&ri fundamentaleR
= "e factori determin o persoan s=i alea* o meserie sau altaQ "e fel de factori suntR
interni#e>terni persoaneiQ
= 6unt de preferat planificrile resurselor umane i ale carierei :n particular :n
detrimentul li&ertii de opiune a persoanei referitor la cariera saQ
n *eneral teoriile i a&ordrile referitoare la activitatea de consiliere i orientare
vizeazR
= factorii care influeneaz ale*erea profesiei#ocupaiei@
= structura personalitii@
= motivele ale*erii profesiei@
= tipuri de relaii i comportamente ale consilierilor fa de client@
= mecanismele dinamicii carierei.
*$1 T#orii !#si.olo/ic# ri%i!d al#/#r#a ro,#si#i
0ceste teorii pornesc de la premisa c mediul socio=cultural i educaional marcheaz
fundamental i chiar determin cariera unei persoane. "ererea i oferta de for de munc
diferite instituii (familia ? condiii materiale ocupaia prinilor statutul educaional = coala
or*anizaii de diverse tipuri) i mentaliti vizOnd presti*iul social oferit de anumite profesii
veniturile calificri profesionale necesare condiioneaz ale*erea profesiei i a ocupaiilor.
%rocesele de socializare i educare induc persoanei anumite valori care vor constitui
&aza opiunilor i ale*erilor sale.
0ceste idei sunt dezvoltate de C$ &ill#r :n cadrul teoriilor situaionale ca teorii
sociolo*ice asupra carierei (". Miller E. 3. Form -./- ). "aplo, -./( M. 3armanI -.1(
E. 3. 6e,ell i R. M. 3auser -.5/).
"eoriile )nvrii sociale susin influena a ( factori :n luarea deciziei privind cariera R
aptitudini condiii de mediu e>perien de :nvare stil de raportare la sarcini (Krum&oltz
-..(). 6e au :n vedere aadar atOt condiiile e>terne dar i interne ale ale*erii profesiei.
*$2 T#orii si.olo/ic# ri%i!d al#/#r#a ro,#si#i
0ceste teorii sunt inspirate din psiholo*ia personalitii psiholo*ia dezvoltrii
psiholo*ia co*nitiv a proceselor decizionale avOnd :n centru persoana i particularitile sale
psiholo*ice cu rol decisiv :n ale*erea carierei.
*$ 2$ 1 T#orii 5a4at# # si.olo/ia #rso!alitatii (+. Meado, -.// 0nne
Roe -./1 2. +. 3olland -.11)
0ceste teorii susin c particularitile psihoindividuale ale omului stau la &aza ale*erii
profesionale. Mai e>act tipul de personalitate trsturile=factorii de personalitate influeneaz
opiunile unei persoane privind profesia i cariera.
(.2.-.- 0elaia dintre tipul de personalitate !i alegerea carierei "1#
Meado2% 3455)
+. Meado, (-.// apud )oma -... Dumitru 2CCG) precizeaz alturi de ali
reprezentani ai psiholo*iei personalitii c trsturile de personalitate ale unei persoane
idealurile i aspiraiile sale interesele i aptitudinile sale sunt eseniale :n procesul ale*erii i
dezvoltrii carierei. n spriDinul acestei concepii Meado, formuleaz mai multe ipoteze de
sor*inte psihanalitic R
= persoanele independente prefer i ale* profesii i ocupaii care le dau posi&ilitatea s
ai& iniiativ s conduc (e>. domeniul afacerilor politic) @ persoanele dependente prefer i
ale* acele profesii i ocupaii care presupun su&ordonare i diriDare (secretar conta&il etc.) @
= persoanele :nclinate spre a*resivitate ale* profesii ce presupun competiie @
= persoanele reactive caut profesii ce presupun un anumit *en de constrOn*eri @
= persoanele supuse o&in mai puine succese :n munca lor decOt cele a*resive @
= persoanele cu un autocontrol ridicat sunt mai puin mulumite de ale*erea profesiunii
decOt cele cu un autocontrol mai sczut.
4#2#3#2 .legerea profesiei !i satisfacia n munc ".nne 0oe% 3456)
%ornind de la teoria tre&uinelor umane (Maslo,) de la unele principii i idei de factur
psihanalitic 0nne Roe a construit o concepie privind ale*erea profesiei centrat pe cOteva
postulate (apud 'elAin -.G( p. (.5 (.. /CC=/C- Dumitru 2CCG p. 2-/=2-5) R
= e>istena unei relaii semnificative :ntre structura personalitii unui individ (ca
rezultat al influenei mediului familial sociocultural i educaional) i
profesiile#ocupaiile alese de acesta @ autoarea consider c e>ist o anumit
relaie :ntre trecutul familial al unei persoane educaia i situaia ei
profesional#ocupaional. 0stfel unele nerealizri insatisfacii frustrri din
perioada copilriei pot fi compensate prin munca pe care o desfurm
ale*Ond tocmai acele profesii i ocupaii care s satisfac anumite nevoi de
presti*iu respect acceptare social :ncuraDare#laud de care nu am &eneficiat
:n copilrie @
= un mediu familial protectiv afectuos :n care a crescut copilul determin mai
tOrziu ale*erea unor profesii i ocupaii orientate spre oameni i pro&lemele lor
mai puin spre satisfacerea unor nevoi personale@
= un mediu familial reDectiv va determina ale*erea unor ocupaii orientate
:mpotriva oamenilor sau ale*erea unor ocupaii orientate spre oameni ca
modalitate compensatorie de realizare a unor tre&uine nesatisfcute :n
copilrie@
= un mediu familial f. protectiv f. solicitant restrictiv resimit ca atare :n
copilrie ar putea determina persoana s opteze pentru profesii care nu sunt
orientate spre alii (ca modalitate de aprare) @
= practicarea anumitor profesii i ocupaii confer persoanei presti*iu social
satisfacii :mpliniri sentimentul autorealizrii @
= dezvoltarea vocaional :ncepe atunci cOnd devenim pentru prima dat
contieni c o anumit profesie#ocupaie ne va satisface nevoile @
= informaiile despre noi :nine (autocunoaterea) ne influeneaz opiunea
profesional @
= informaiile despre profesii ne influeneaz ale*erea aDutOndu=ne s
descoperim acele profesii i ocupaii care ne=ar putea satisface nevoile @ *radul
de satisfacie este determinat de concordana dintre ceea ce avem i ceea ce
dorim (aspiraii idealuri) @
= ale*erea ocupaiilor este un proces dinamic @ ne schim&m ocupaia atunci
cOnd o alta ne satisface mai &ine tre&uinele.
*$ 2$1$3 T#oria #rso!alit"2ii ro,#sio!al# B:$ Dolla!dC
0sumpia de &az a acestei teorii este reprezentat de e>istena unei le*turi :ntre
profesie i tipul de personalitate aceasta reprezentand factorul principal :n ale*erea profesiei.
!rice persoan :i caut ocupaii care s fie con*ruente cu personalitatea sa i care s=i permit
s=i e>ercite aptitudinile i s=i valorifice calitile. ! &un potrivire conduce la succes i
satisfacii.
<deile care fundamenteaz teoria lui 3ollandR
= oamenii manifest interese i preferine pentru lucrul cu oameni sau o&iecte
idei sau fapte :n funcie de tipul lor de personalitateR realist (R) investi*ativ
(<) artistic (0) social (6) intreprinzator ($) i convenional (")@ aceste 1 tipuri
de personalitate sunt dispuse :ntr=o form he>a*onal@
= mediile profesionale sunt corespunztoare tipurilor de personalitate@
= comportamentul unei persoane poate fi e>plicat ca fiind rezultatul interaciunii
dintre tipul de personalitate creia :i aparine i modelul de mediu
corespunztor@
= ale*erea profesiei#ocupaiilor persoanei este determinat de interaciunile
acesteia cu mediul@ acestea pot fi congruente cOnd structura de personalitate i
structura mediului profesional sunt compati&ile@ incongruente, :n caz contrar@
"um sunt descrise cele ase tipuri de personalitate de ctre 3ollandQ
Tiul r#alist < 'otor BRC se caracterizeaz prin tendina de a se :ndrepta spre acele
activiti care presupun manipularea o&iectelor i instrumentelor. %osed aptitudini manuale
mecanice sau tehnice i este satisfcut de acele medii profesionale care necesit un nivel optim
de dezvoltare a acestor aptitudini. Bu are deprinderi ver&ale i de relaionare interpersonal@
prefer s rezolve pro&leme concrete@ este nesocia&il timid uneori@ achiziioneaz competene
manuale :n domeniul tehnic mecanic a*ricol. i displac activitile sociale i educaionale.
Tiul i!%#sti/ati% < i!t#l#cual BIC este orientat :n sarcina de lucru@ *Ondete pro&lemele
:ncearc s :nelea* i s or*anizeze lumea :i plac sarcinile am&i*ue i este orientat spre
a&stract$ %rezint a&iliti matematice i tiinifice i prefer s lucreze sin*ur pentru rezolvarea
de pro&leme. %referinele sale se orienteaz spre acele activiti care implic investi*aii
creatoare ale fenomenelor fizice &iolo*ice culturale. i displac activitile persuasive sociale
repetitive. $ste analitic critic curios independent introvertit metodic precis raional
rezervat precaut modest etc.
Tiul artistic < #st#tic BAC manifest atracie spre activitile mai puin structurate care
presupun o rezolvare creativ i ofer posi&ilitatea de autoe>presie. %ersoanele artistice sunt
inzestrate cu a&iliti artistice i ima*inaie. 0chiziioneaz competene artistice :n domeniul
muzical lin*vistic al artelor plastice literar. i displac activitile ordonate administrative
sistematizate de afaceri. $ste complicat dezordonat emotiv e>presiv idealist ima*inativ
impulsiv independent intuitiv nonconformist ori*inal etc.
Tiul social < d# sus2i!#r# BSC este interesat de activiti care implic relaionare
interpersonal. i plac lucrurile si*ure structurate@ are deprinderi ver&ale i interpersonale@ este
orientat social. %referinele sale se :ndreapt spre acele activiti care implic informarea
pre*tirea dezvoltarea *riDa pentru ceilali. i displac activitile manuale tehnice. $ste
convin*tor cooperant prietenos *eneros sritor idealist centrat pe pro&leme ama&il
responsa&il socia&il cu tact :nele*tor.
Tiul E!tr#ri!4"tor < #rsuasi% BEC este orientat cu precdere spre pro&lemele din
domeniul politic i economic@ prefer s lucreze :n echip dar :n primul rOnd cu scopul de a
conduce de a diriDa de a fi lider. $vit activitile tiinifice preferOndu=le pe acelea care :i pun
:n valoare a&ilitile oratorice sau mana*eriale. $ste curaDos am&iios dominant ener*ic
impulsiv optimist popular :ncreztor :n sine socia&il vor&re. %rofesii preferateR economist
mana*er politician.
Tiul co!%#!2io!al < co!,or'ist BCC prefer ordinea i mediile de munc ce au sarcini
cunoscute i &ine structurate are a&iliti secretariale i matematice ceea ce :l face potrivit
pentru activitile administrative. $ste su&ordonatul model loial efilor. %refer activiti care
solicit folosirea ordonat i sistematic a datelor. Reuete s se adapteze cu dificultate la
situaiile cu *rad ridicat de am&i*uitate i care nu au descrise cerine clare. $ste conformist
contiincios atent conservator inhi&at supus ordonat consecvent practic controlat.
3olland consider c dac o persoan nu are posi&ilitatea de a=i desfura activitatea
conform propriei personaliti ale*erile sale tre&uie s se :ndrepte spre domeniile :nvecinate.
%oi s *seti elemente care i se potrivesc :n toate cele 1 *rupe dar vei fi atras :n principal de
2=7 arii.
3olland realizeaz un I!%#!tar d# Pr#,#ri!2# Pro,#sio!al# prin care identific tipul de
personalitate profesional. "onsider c unui individ :i poate corespunde unul dou sau toate
cele ase tipuri de interese. n mod curent :n evaluare i intervenie sunt folosite cele mai
importante trei litere ale codului de tip. "odul de trei litere cunoscut :n *eneral su& numele de
codul 7olland permite :nele*erea personalitii individului.
0adar nu e>ist tipuri pure de interese ci com&inaii ale acestora. $>empluR interesele
manifestate de tipul 0 au un *rad de similaritate mare cu interesele tipului < i 6 dar se afl :n
conflict cu interesele ". Daca patternul personal conine aceste dou tipuri de interese (0 " )
e>ist posi&ilitatea unui conflict care face dificil decizia de carier. "u cOt tipurile de interese
ce compun patternul personal au un *rad mai mare de similaritate cu atOt coerena este mai
mare i pro&a&ilitatea de conflict este mai mic ceea ce faciliteaz decizia de carier (0. '&an
2CC2 p. 2-2).
Li'it#:
0ceast teorie se &ucur de mult popularitate printre practicieni datorit simplicitii i
claritii utilizrii acesteia. Dar ale*erea unei cariere este mult mai complicat nu este
:ntotdeauna sta&il. $>ist multe schim&ri de mediu i individuale (lucru vala&il i pentru
persoan i pentru profilurile ocupaionale).
De asemenea tipurile de confi*uraii personalitate=mediu profesional definite iniial
ipotetic de 3olland nu se re*sesc i la ali cercettori. 0lte com&inaii se pot *si frecvent
dac acest lucru se realizeaz prin analiza *rupurilor ocupaionale i analiza statistic.
)ipolo*ia presta&ilit &azat pe <nventarul de preferinte 3olland nu permite individului
s=i descopere alte interese. De e>emplu tipul omului cruia :i place s stea :n aer li&erN
menionat frecvent de ali autori nu va putea fi detectat.
$>ist du&ii i cu privire la aplica&ilitatea teoriei lui 3olland la alte culturi.
)otui o potrivire corect :ntre personalitate i profilul muncii tre&uie s se afle :n
centrul oricrui pro*ram de dezvoltare a carierei.
*$2$2 T#orii 5a4at# # si.olo/ia d#4%olt"rii BE$ ?i!45#r/; 1FG2; 3$ E$ Su#r; 1FH3;
3$ V$ Ti#d#'a! 0i R$ P$ OIDara; 1FH3; A$ 6$ ?#latt; 1FH2; 6ra'#r; 1FG3C
0ceste teorii consider c ale*erea profesiei i a carierei parcur*e mai multe stadii#etape
:n evoluia persoanei.
*$2$2$1 T#oria al#/#rii ocua2io!al# a lui Eli ?i!45#r/ B1FG2C
$conomist de profesie 4inz&er* arat :n lucrarea M)heorI of !ccupational "hoiceN
(-.52) c ale*erea profesiei i a carierei se cristalizeaz :n adolescen i prima tineree (cca
-C=2- ani) opiunea profesional fiind rezultatul unui compromis :ntre tre&uinele interesele i
aspiraiile persoanei pe de o parte i cerinele sociale ale realitii pe de alt parte.
0lturi de ali autori (?i!s5ur/; A-#lrad 0i D#l'a) consider c ale*erea vocaional
a unui individ este influenat de patru factoriR
-. ,ealitatea )ncon*urtoare
2. Procesul educaional0nivelul de instruire
7. %actorii emoionali care impun rspunsurile individului la mediu
(. 4alorile individuale
4rupul celor patru teoreticieni consider ale*erea vocaional parcur*e mai multe
perioadeR
5. Perioada fanteziilor profesionale 6p&n la 57 ani1 este caracteristic vOrstei
copilriei iar ale*erile copilului sunt ar&itrare din cauza neputinei sale de a se ancora :n
real lucru care se reflect :n preocuprile sale cu deose&ire :n Doc.
8. Perioada e-ploratorie, a tentativelor0tatonrilor (--=-G ani) centrat pe identificarea
i manifestarea preferinelor i a intereselor pe aderarea la anumite concepii i valori pe
cunoatere#autocunoatere a propriilor capaciti.
9. Perioada realist (-.=2( ani) are o durat varia&il datorit modalitilor specifice
de pre*tire cerute de diferitele cariere ? e>ist tatonri se face evaluarea soluiilor posi&ile i
se ia o decizie final.
Dei 4inz&er* i cola&oratorii si sta&ilesc o matrice a procesului de ale*ere a careierei
ei recunosc e>istena a&aterilor a variaiilor individuale ce apar datorit factorilor &iolo*ici
psiholo*ici sau de mediu astfel :ncOt unele persoane realizeaz ale*erea vocaional mai
devreme fr ca ulterior s mai fac schim&ri eseniale. 0utorii acord o importan deose&it
factorilor emoionali :n dezvoltarea carierei considerOnd c su&iecii cu pro&leme emoionale
maDore nu se :nscriu :n matricea lor.
(.2$2$2$ T#oria d#4%olt"rii 5a4at# # co!c#tul d# si!#<a #%olu2i#i E! cari#r" a lui 3$
E$ Su#r B1FH3C<Carrer /eelopment) $elf(concept ,heor8
)eoria lui 6uper (-.15) are la &az urmtoarele aseriuniR
= oamenii sunt diferii prin aptitudinile a&ilitile i trsturile lor de personalitate@
= fiecare om este capa&il s o&in succes i satisfacii :ntr=o *am variat de ocupaii :n
msura :n care cerinele ocupaionale coincid cu interesele i a&ilitile personale@
= procesul dezvoltrii vocaionale este e>presia unei concordane relative :ntre
caracteristicile de personalitate i cerinele societii@
= ale*erea profesiei i a locului de munc reflect ima*inea de sine a persoanei = cei care
au o ima*ine &un despre sine tind s urmeze coli mai &une s alea* profesii cu un nivel al
cerinelor educaionale mai ridicat i s e>ploreze mai multe posi&iliti de carier. <at de ce
unul din cele mai importante elemente ale orientrii vocaionale :l constituie dezvoltarea
ima*inii de sine prin activiti de e>plorare i autocunoatere i o orientare pozitiv asupra
caracteristicilor personale .
= mediul sociocultural i educaional :i pun amprenta pe orientarea :n carier a
persoanei@
= reuita profesional contri&uie la :m&untirea ima*inii de sine i la creterea stimei
de sine@
= construirea carierei este un proces de :nvare i adaptare la diferite roluri sarcini
funcii@
= satisfacia :n munc este strOns le*at de valorificarea potenialului de care dispune o
persoan@
= preferinele i competenele profesionale ca i ima*inea de sine se schim& :n timp
fcOnd din ale*erea i adaptarea profesional un proces continuu dinamic@ :n acest sens
opiunea pentru o anumit profesie#ocupaie nu este doar un moment al deciziei ci i un proces
i o succesiune de ale*eri intermediare fcute :n diferite momente ale vieii aflate :n le*tur cu
diferite etape de cretere i dezvoltare de :nvare i e>ersare a a&ilitilor aptitudinilor i
deprinderilor :n diverse situaii de via i munc.
0cest proces parcur*e mai multe stadii (apud Dumitru 2CCG pp. 22-=222)R
5. :tadiul de cre#tere (pOn la cca -( ani) :n care persoana :i contureaz o anumit
ima*ine de sine. 0cest stadiu are 7 su&stadiiR a) cel al fanteziilor (pOn la cca -C ani) dominat
de Doc@ &) cel al intereselor (--=-2 ani) caracterizat prin conturarea unor interese i aspiraii@ c)
cel al capacitii (-7=-( ani) caracterizat prin nevoia de activitate de formare.
8. :tadiul de e-plorare (cca -/=2( ani) centrat pe cunoatere i e>perimentare. 0cest
stadiu are mai multe su&stadiiR a) cel al tentativelor de ale*ere a unei profesii#ocupaii (cca -/=
-5 ani)@ &) cel de tranziie spre primele e>periene de munc (cca -G=2C ani)@ c) cel de )ncercare
a unor activiti i sta&ilirea pentru un timp mai mare asupra uneia sin*ure. n aceast perioad
6uper atri&uie sarcini care s permit persoanei s=i formeze o opinie privind tipul de activitate
care i s=ar potrivi cel mai &ine (:n coal curriculumul colar ofer aceast posi&ilitate).
9. :tadiul de sta!ilizare ai carierei (cca2/=(( ani) ? persoana tre&uie s dovedeasc prin
activitatea sa profesional c decizia vocaional a fost corect@ acum :i poate schim&a i locul
de munc (mai rar profesia). 6u&stadiiR a) cel de pro! (cca 2/=7C de ani) :n care sunt
schim&ate mai multe ocupaii sau sluD&e chiar f. diferite@ &) cel de sta!ilizare propriu=zis pe un
post accepta&il (cca 7-=(( ani) ? este perioada :n care persoana are un randament ma>im
dovedind pricepere i creativitate@ persoana simte nevoia :ntririi statutului su a promovrii
pentru a=i asi*ura confortul psihosocial i financiar necesar.
;. :tadiul de meninere (cca (/=1( ani) :n care persoana an*aDat :ncearc s=i menin
poziia do&Ondit@
<. :tadiul declinului (peste 1/ ani) :n care persoana :i asum alte roluri :ndeprtOndu=
se treptat de lumea muncii.
0vOnd la &az teoria lui 6uper consilierul carierei tre&uie s trateze difereniat fiecare
client oferindu=i spriDin pentru a se dezvolta i a=i forma o ima*ine complet i adecvat
despre sine i despre rolul su :n lumea muncii.
De asemenea serviciile consilierii i orientrii tre&uie s ai& un caracter continuu pe
parcursul evoluiei individului mai ales :n etapele anterioare marilor deciziiR ale*erea colii a
profesiei#ocupaiei a locului de munc :n momentul recalificrii i pensionrii.
*$2$2$3 T#oria d#4%olt"rii ro,#sio!al# > 3$ V$ Ti#d#'a! 0i R$ P$ OIDara B1FH3C
<nspirOndu=se din teoria dezvoltrii stadiale a persoanei a lui $. 3. $riAson cei doi
autori su&liniaz e>istena unei le*turi :ntre criza psihosocial caracteristic fiecrui stadiu
(descris de $riAson) i dezvoltarea profesional a persoanei. n viziunea acestor autori
procesul ale*erii profesiei parcur*e dou perioade fiecare cu mai multe stadii (apud, Dumitru
2CCG p. 227)R
5. Perioada de anticipare #i preocupare2
aC e-plorarea ? persoana :ncearc mai multe posi&iliti pentru atin*erea unor
scopuri@
5C cristalizarea ? evaluarea mai multor alternative i scopuri posi&ile@
cC alegerea ? se opteaz pentru o variant profesional@
dC clarificarea ? formarea unei ima*ini realiste privind viitorul su profesional.
2. Perioada de )nfptuire #i adaptare2
a1 intrarea :ntr=un sistem or*anizaional i social ? se contientizeaz faptul c
pt a avea succes scopurile an*aDatului nu tre&uie s fie :n contradicie cu
cerinele societii i ale or*anizaiei :n care :i desfoar activitatea@
!1 transformarea :ncercarea persoanei de a=i :nfptui aspiraiile i idealurile
racordOndu=se la cerinele societii@
c1 integrarea prin realizarea unui compromis :ntre interesele i aspiraiile
persoanei pe de o parte i cerinele societii#or*anizaiei pe de alt parte.
*$2$3 T#orii ri%i!d luar#a d#ci4i#i E! cari#r" BA$ 6$ ?#latt; 1FH2; 6ra'#r; 1FG3C
0ceste teorii acord un rol important procesului decizional &azat pe investi*area
propriei persoane (aptitudini interese stil de raportare la sarcini e>periene de :nvare) i
e>plorarea posi&ilitilor de carier.
Decizia de carier reprezint acel proces de selecie a unei alternative de carier
din mulimea de variante disponi!ile la un moment dat. %entru a lua o decizie realist
persoana tre&uie s ai& informaii suficiente i o&iective despre posi&ilitile oferite de
societate s se cunoasc :n mod realist i s hotrasc ce este mai potrivit pentru ea.
+uarea deciziei presupune parcur*erea mai multor etape :n prelucrarea informaiilor
(apud '&an 2CC-)R
5. receptarea datelor #i analiza alternativelor
8. o!inerea informaiilor necesare prin e>plorarea alternativelor identificate @
informaiile tre&uie s fie suficiente i compara&ile pentru fiecare din alternative pentru a se
putea realiza o evaluare real a lor @
9. evaluarea alternativelor pe &aza informaiilor e>istente i ale*erea celei mai
potrivite. $valuarea fiecrei alternative este &ine s se realizeze :n termeni de consecine
asupra propriei persoane i asupra persoanelor semnificative. %entru fiecare opiune se
determin R costurile i &eneficiile personale @ costurile i &eneficiile altora (mem&rii ai
familiei) @ *radul de mulumire :n cazul ale*erii variantei respective @ apro&area de ctre
persoanele semnificative :n cazul ale*erii acelei variante @
;. sta!ilirea unui plan de aciune ? se va sta&ili modul :n care se vor do&Ondi
cunotinele i deprinderile necesare domeniului ales se vor selecta colile facultile sau
locurile de munc modul :n care se va face promovarea personal @
<. modificarea ideilor nerealiste despre carier.
+a vOrsta adolescenei procesul de decizie asupra carierei este :n *eneral declanat
de factori e>terni care impun presiunea de a ale*e un anumit traseu educaional si
profesional. Indecizia ce apare :n aceste condiii :m&rac 2 forme (0. '&an 2CC- p. 222) R
a) indecizie ca moment a&solut normal al procesului decizional aflat :n desfurare ?
acest tip de indecizie este acompaniat de un comportament e>plorator adolescentul fiind :n
cautare de informaii despre sine i despre traseele educaionale i ocupaionale evalueaz
alternative a&andoneaz i caut variante etc.
&) indecizie ca manifestare a incapacitii decizionale ? se datoreaz fie lipsei unei
strate*ii de evaluare a informaiilor#variantelor ocupaionale fie an>ietii le*ate de situaia
de decizie @ se manifest printr=o e>cesiv dependen de alte persoane evitarea#amOnarea
deciziei i lipsa :ncrederii :n sine.
$tilurile deci'ionale reprezint modalitatea proprie de a rezolva o situaie ce
presupune ale*erea :ntre mai multe alternative. %us :n faa unei situaii de decizie le*at de
carier individul poate manifesta stiluri decizionale diferite.Ln stil decizional deficitar
poate distorsiona sau :mpiedica prelucrarea informaiilor le*ate de sine i domeniile de
activitate astfel :ncOt rezultatul este unul dezadaptativ i cu repercusiuni serioase asupra
posi&ilitii de planificare a carierei.
Stiluri d#ci4io!al# BA$ 6"5a!; 2001C
Stilul d#ci4io!al Caract#ristici
la!i,icat 0&ordare raional a deciziei echili&rat su& raportul participrii
co*nitive i emoionaleR :unt organizat #i )mi fac planuri=
i'ulsi% <nvestire de timp i ener*ie :n adunarea datelor i analiza
alternativelorceea ce determin o supra:ncrcare i amOnarea
deciziei R .u m pot decide =
i!tuiti% 0cceptarea primei alternative disponi&ile fr a cuta altele sau a
aduna informaiile R Decid acum #i m g&ndesc mai t&rziu=
d#l"s"tor Fundamentarea deciziilor pe sentimente i triri never&alizate R :imt
c a#a e !ine=
,atalist 0mOnarea oricrui proces de evaluare i aciune :n privina
pro&lemei R > voi g&ndi m&ine=
co'lia!t 0 lsa decizia pe seama mediului sau a sorii R Ce va fi, va fi=
aralitic 0cceptarea deciziei altuia :n locul deciziei individualeR Dac tu
crezi c e !ine?
i!d#cis 0cceptarea responsa&ilitii pentru decizie ulterior manifestOnd
incapacitate :n iniierea procesului R @tiu c tre!uie, dar pur #i
simplu nu pot s o fac=
Conclu'ii)
$>ist anumite elemente comune ale acestor teoriiR
= importana informaiilor :n procesul lurii deciziei de carier@
= plurideterminarea factorial a maturizrii profesionale i a procesului lurii
deciziei cu privire la carier@
= importana succesului#eecului profesional asupra evoluiei.
Caitolul 9
+ACTORI I&PLICAI JN POCES7L 3E CONSILIERE VOCAIONAL
$ficiena activitii de consiliere vocaional depinde de e>istena unei strOnse
interaciuni i permanente cola&orri :ntre coal familie servicii specializate dar i a*eni
economici mass=media or*anizaii profesionale etc.
9$1 1coala
"onceperea colii ca o instituie social cu multiple funcii apt s rspund eficient
nevoilor psiholo*ice i sociale ale elevului s asi*ure cadrul optim pentru starea sa de &ine
pentru diminuarea i prevenirea tul&urrilor de adaptare este vital :n societatea contemporan
mai ales :n condiiile :n care se :nre*istreaz o cretere alarmant a numrului de eecuri i
a&andonuri colare a comportamentelor delincvente a tul&urrilor emoionale. ;coala poate i
tre&uie s fac mai mult :n direcia preveniei i soluionrii pro&lemelor cu care se confrunt U
6e pot identifica diferite nieluri de consiliere care se pot desfura :n coal R
9n prim niel este cel al sfatului*spri:inului continuu pe care orice profesor :l
acord elevilor prin :nsi e>ercitarea profesiei didactice care presupune o
comunicare continuu direct.
%ro&lemele care constituie temeiul acestui tip de consiliere#sfat sunt adesea cele le*ate
strict de disciplina pe care profesorul o pred i mai rar cuprind sfera vieii personale a elevului.
%entru e>ercitarea acestui tip de relaie se presupune c este suficient pre*tirea de specialitate
i psihopeda*o*ic a profesorului.
9n al doilea niel l constituie consilierea !colar :n cadrul orelor de
diri*enie=Y consiliere i orientare Z pe care o poate acorda orice cadru didactic care
s=a format suplimentar ? prin studii aprofundate sau cursuri de formare continu i
practic ? pentru asemenea activiti.
!&iectul acestui tip de consiliere :l constituie pro&lemele personale#dificultile elevilor
atOt cele provenite din viaa lor de colari cOt i cele din afara colii. 0stfel Ministerul
$ducaiei propune prin noul "urriculum Baional (-..G#-...) introducerea disciplinei
opionale Consiliere #i 'rientare pentru toate cele trei niveluri de colarizareR primar
*imnazial i liceal. Boua disciplin vine :n :ntOmpinarea nevoilor fundamentale ale oricrui
copil i adolescentR cunoaterea de sine i respectul de sine comunicare i interrelaionare
pozitiv deprinderea unor tehnici de :nvare eficient i creativ luarea de decizii i
rezolvarea de pro&leme stil de via sano*en do&Ondirea de repere :n orientarea colar i
profesional controlul stressului planificarea timpului etc.
n principiu noua disciplin colar prin temele pe care le propune prin modalitile de
a&ordare a acestora rspunde nevoilor personale ale elevilor dar i nevoilor comunitii.
"u toate acestea ne aflm uneori :n situaia ca su& denumirea de Consiliere #i
'rientare s se desfoare aceeai or de diri*enie cu :ntrea*a clas dup vechile tipare (o
&un parte din temele prevzute se pot re*si printre temele orelor de diri*enie). !ri aa cum
afirma i profesorul 4h. )oma (-...) aciunile de consiliere nu tre&uie confundate cu lecia
sau cu alte forme de or*anizare a activitii didactice nu sunt i nu pot fi tratate ca discipline de
studiu.
"onsilierea nu se pred ci se realizeaz su& forma unor edine de lucru practice :n
cadrul crora se dezvolt un tip special de relaie relaia de consiliere.
Cel de(al treilea niel de consiliere din !coal este cel desfurat de specialiti R
psiholo*i peda*o*i psihopeda*o*i psihosociolo*i fiind vor&a de asisten
psihopeda*o*ic calificat acordat elevilor prin "entrele 2udeene i "a&inetele
<ntercolare.
n ceea ce privete procesul de consiliere i orientare vocaional se au :n vedere
anumite cate*orii de competene pe care coala tre&uie s le dezvolte la un nivel performant i
care sunt cerute de piaa muncii. Ln raport al Departamentului Muncii din 6L0 (-..-)
precizeaz ce i se cere #colii s asi*ure s pre*teasc s ofere tinerilor pentru ca acetia s
do&Ondeasc competenele necesare care s=i fac api s o&in performane :n muncR
identificarea or*anizarea planificarea i alocarea resurselor (de timp financiare
materiale etc.)@
lucrul cu alii@
o&inerea i utilizarea informaiilor@
lucrul cu o varietate de tehnolo*ii.
Dintr=o alt perspectiv Lu!c. (-..-) consider a fi important atOt pentru tinerii cOt i
pentru adulii care tre&uie s se adapteze mai &ine locului de munc sau vor s (re)intre pe piaa
muncii urmtoarele cate*orii de competene pe care coala tre&uie s le vizezeR
utilizarea calculatorului i a noilor tehnolo*ii @
rezolvarea de pro&leme *Ondire critic luare de decizii@
mana*ementul resurselor umane materiale de timp financiare@
economia muncii i a locului de munc R cunoaterea i :nele*erea relaiilor de
munc a profitului a eticii muncii@
utilizarea noiunilor teoriilor i fundamentelor matematice sau ale principalelor
tiine cOt i a deprinderilor de comunicare :n cadrul locului de munc@
planificarea personal i a carierei R identificarea i ordonarea prioritilor utilizarea
avantaDelor oferite de educaie i formarea continu@
relaii interpersonale R valori i atitudini pozitive fa de *rupul de lucru@
manipularea datelor i informaiilorR *sirea :nele*erea utilizarea pstrarea
informaiilor.
0adar coala tre&uie s constituie mediul :n care se formeaz persoane capa&ile s fie
:n armonie cu sine cu ceilali cu lumea persoane competente pentru viaa privat profesional
i pu&lic.
9$2$ +a'ilia
%ractica modern a consilierii i orientrii nu poate lsa :n afara aciunilor sale i
implicarea prinilor a familiei.
Familia Doac un rol esenial alturi de coal :n dezvoltarea i meninerea strii de
&ine al acelui echili&ru &io=psiho=social atOt de necesar fiinei umane. n maDoritatea situaiilor
familia reprezint reperul maDor :n conturarea opiunii pentru o anumit carier a copiilor.
%rinii sunt pentru copii sursa primar i cea mai puternic de :nvare de spriDin afectiv i
securitate. "opilul :i schieaz :n familie Daloanele importante ale personalitii sale i se poate
defini pe sine prin valorile promovate de aceasta normele sociale apreciate i puse :n practic
elurile ei etc.
Familia poate fi sau deveni pentru copil un factor al dezvoltrii personalitii un model
de imitat un refu*iu permisiv sau un cOmp de confruntri o zon a do*matismului a*resiv a
infle>i&ilitii i autoritarismului (M. 2i*u 2CC- p. -5(). Bu de puine ori s=a constatat din
nefericire c familia *enereaz condiii ce su&mineaz :ncrederea :n sine a copiilor :n*rdete
autonomia i independena acestora cenzureaz &ucuriile i plcerile cotidiene induce percepii
amenintoare asupra lumii i vieii desfoliindu=le de orice element ludic i hedonist.
0stfel un rol deose&it de important revine consilierii familiei. 0ceasta de&uteaz de
re*ul cu evidenierea i :nele*erea relaiilor interpersonale dintre mem&ri R poziia :n *rup
liderul tipuri de mesaDe utilizate coeziunea *rupului modul de rezolvare a conflictelor interne
etc.
6cenariul clasic al derulrii :ntOlnirilor de consiliere familial presupune (op. cit. p.
-5/)R
e>punerea pro&lemei situaiei pentru care se caut o soluie care s fie acceptat de
toate prile@
identificarea cauzelor motivelor care au :mpiedicat &locat :n*reunat rezolvarea
pro&lemei@
schim& de preri comentarii propuneri i idei de rezolvare@
conturarea unui plan de aciune i soluionare a situaiei.
ntrea*a dinamic a *rupului familial este direcionat :n fapt spre un proces de
:nvare de dezvoltare i optimizare.
Ln rol deose&it de important chiar decisiv de multe ori :l Doac familia :n ceea ce
privete ale*erea profesional a tOnrului. "aracteristicile specifice mediului familial modul
particular de :nele*ere i rezonana lor pe plan intern atitudinea prinilor fa de munc
(apreciere#depreciere) determin pattern=uri comportamentale diferite cu privire la carier. 6e
o&in astfel alegeri orientate social :n care presti*iul succesul poziia pe care o ocup
persoana :n cadrul comunitii sunt de o ma>im importan pentru echili&rul su interior
alegeri altruiste :n care motivele determinante sunt date de spriDinirea familiei a cate*oriilor
defavorizate (persoane cu handicap &olnavi etc.) alegeri egoiste0autonome concentrate pe
confort personal cOti* material munc uoar i fr responsa&iliti alegeri
reactive0frustranteR ale*erea unui traseu profesional opus dorinei celor cu care individul este :n
conflict alegeri conformisteR acceptarea soluiilor *site de aduli i plierea aspiraiilor :n acest
sens alegeri hedonice0narcisiste motivate prin plcerea :n sine risc romantism satisfacie
via uoar.
n *enere criteriile pe care prinii le au :n vedere :n aciunea de ale*ere a carierei
copiilor se refer laR si*urana i viitorul profesiei pe piaa forei de munc@ durata studiilor@
costuri financiare @ avantaDe materiale ateptate@ poziia social conferit de profesie@ poteniale
riscuri :n e>ercitarea profesiei.
n fond arat M. 2i*u :n lucrarea Consilierea carierei (2CC-) aceste criterii nu sunt
altceva decOt ar*umente de natur economic afectiv de conservare a unor tradiii de
autoritate de poziie social de (supra) protecie a copilului.
n aceste condiii sporirea eficienei interveniilor prinilor inevita&ile de altfel :n
consilierea vocaional este posi&il prinR
spriDinirea prinilor pentru o cunoatere o&iectiv a resurselor personale ale copiilor
lor ? interese aptitudini trasturi de caracter ? prin intermediul unor metode i
miDloace precumR o&servaie sistematic prin care s urmreasc modul :n care
:nva copiii atitudinea acestora fa de sarcinile colare preocuprile din timpul
li&er atitudinea fa de munc@ convor&iri cu copiii cu profesorii de diferite
specialiti cu diri*intele@ analiza rezultatelor activitii copilului R rezultate o&inute
la diferite discipline colare "ercuri pe discipline activiti artistice sportive etc. @
atenuarea impactului unor preDudeci i stereotipuri cu privire la profesii i lumea
muncii @
$tereotipurile ocupaionale sunt atitudini preconcepute despre R
a. o anume ocupaie @
&. persoanele care presteaz acea ocupaie @
c. potrivirea cuiva cu ocupaia respectiv.
0ceste stereotipuri limiteaz procesul de e>plorare ocupaional i :n*rdesc interesele adolescenilor
pentru anumite domenii de activitate. Formarea stereotipurilor ocupaionale :ncepe foarte timpuriu :n
procesul dezvoltrii onto*enetice. %rimele stereotipuri ocupaionale sunt cele le*ate de *en. ncepOnd cu
perioada precolar copiii asociaz anumite ocupaii cu un *ens au altul i astfel selecteaz ocupaiile
Y permise Z fiecrui se> (1=G ani).
$>emple R
= stereotipuri de *en R Y femeile sunt mai potrivite pt. domeniile umaniste i &r&aii pt. cele ale
tehnicii Z @
= stereotipuri despre colile i profesiile pe care elevii le au :n vedere R Y coala aceea este pentru
copiii de &ani *ata Z @ Y profesia de medic :i aduce muli &ani Z.
convin*erea c :n procesul ale*erii carierei copiilor acetia tre&uie s=i e>prime
li&er acordul i adeziunea@
furnizarea de informaii cu privire la reeaua colar i piaa forei de munc R date
despre coli locuri de munc dinamica dezvoltrii socio=economice profile
ocupaionale tehnici de cutare a unui loc de munc posi&iliti de an*aDare etc.@
:ncuraDarea intereselor colar=profesionale ale copiilor.
n fond prinii faciliteaz deciziile de carier i dezvoltarea carierei copiilor prin R
disponi&ilitatea de a acorda support pe parcursul procesului decizional @
oferirea unui feed&acA :n le*tur cu alternativele de carier @
acordarea autonomiei :n ale*erea carierei @
acceptarea opiunilor copiilor @
e>pectane realiste le*ate de carier care prin interiorizare devin factor motivator pt.
ale*erile copilului@
oferirea unor modele positive de comportament le*ate de ale*erea i dezvoltarea
carierei.
9$3$ S#r%icii s#ciali4at#
n RomOnia serviciile de consiliere i orientare pot fi oferite :n R coli ("a&inete
;colare#<ntercolare de 0sisten %sihopeda*o*ic) universiti ("entre de <nformare i
Mediere) la locul de munc ("a&inete psiholo*ice) individual sau :n *rup.
"oncret locurile :n care se desfoar activiti i se ofer servicii de consiliere i
orientare colar i profesional sunt R
"entrele i "a&inetele <nter#;colare de 0sisten %sihopeda*o*ic
n mod practic "entrele i "a&inetele de 0sisten %sihopeda*o*ic a&ordeaz
urmtoarele tipuri de activiti R
= consiliere a elevilor prinilor cadrelor didactice :n pro&leme le*ate de R
cunoaterea#autocunoaterea elevilor adaptarea elevilor la cerinele colii optimizarea
relaiei prini=copii elevi=profesori coal=familie prevenirea#diminuarea strilor de
disconfort psihic orientarea carierei elevilor etc.@
= e>aminarea elevilor din punct de vedere psiholo*ic la solicitrile colii prinilor@
= or*anizarea i realizarea pro*ramelor de orientare a carierei elevilor inclusiv pentru
copiii din mediul rural sau pentru cei aflai :n alte situaii ce induc un dezavantaD socio=
economic i cultural@
= iniierea psiho=peda*o*ic a prinilor pentru o mai &un cunoatere a copiilor :n
scopul optimizrii relaiilor cu acetia@
= cule*erea (:mpreun cu alte or*anisme specializate) de date privind dinamica
profesiilor :n plan teritorial i utilizarea lor :n activitatea de consiliere i orientare.
"asele "orpului Didactic
<nspectoratele ;colare
0*enii de !cupare i Formare %rofesional
"omisiile Medicale de !rientare ;colar i %rofesional
"omisiile de $>pertiz "omple>
"entre de consultan :n afaceri
Ministere (transporturi armat)
Mari :ntreprinderi industriale i instituii etc.
"ine sunt 5#!#,iciarii acestor servicii Q
elevi studeni a&solveni @
an*aDai @
omeri @
profesori @
prini etc.
n colile :n care spriDinul din partea serviciilor psihopeda*o*ice este limitat este
important ca diri*inii s=i dezvolte a&ilitile de educaie i orientare &azal :n carier.
"omunitatea local lr*it incluzOnd prinii an*aDatori locali i *rupuri de cole*i
prieteni pot susine procesul prin furnizarea de informaii despre locuri de munc i pro*resul
:n carier. De e>. *rupul de prieteni influeneaz decizia de carier prin e>punerea
adolescentului la valorile *rupului. De pild formarea i meninerea miturilor i stereotipurilor
le*ate de carier este determinat :n mare parte de presiunea *rupului de prieteni.
"opiii care &eneficiaz de modaliti pozitive de carier dezvolt o anumit
Y maturitate vocaional Z :n sensul c R
= Manifest preocupare activ fa de ale*erea carierei @
= 0u un *rad ridicat de autonomie i iniiativ :n luarea deciziilor @
= 6unt mai fle>i&ili :n ceea ce privete alternativele vocaionale selectate.
ANOSP > Asociatia Natio!ala d# Ori#!tar# Scolara si Pro,#sio!ala BKKK$ ca$is#$roC > asociati#
ro,#sio!ala car# or/a!i4#a4a si d#s,asoara actiu!i i! do'#!iul OSP; i! 5#!#,iciul ti!#rilor si al adultilor$
Ar# ca o5i#cti%#: o,#rir#a d# asist#!ta si co!sili#r# ri%i!d cari#ra; ,or'ar#; i!,or'ar# si c#rc#tar#$
Cursul H
ETAPE ALE PROCES7L7I 3E CONSILIERE VOCAIONAL
ncercOnd o a&ordare e>haustiv a procesului de consiliere i orientare ?.$ To'0a
(-...) propune mai multe direcii de aciuneR cunoaterea personalitii elevilor educarea
acestora :n vederea ale*erii carierei informarea colar i profesional consilierea i
:ndrumarea spre anumite studii i profesii.
Dintre acestea semnificative pentru activitatea desfurat de consilierii colari sunt R
cunoaterea personalitii elevului @
informarea colar i profesional @
consilierea propriu=zis individual i colectiv.
0ceste direcii de aciune sunt de fapt #ta# pe care tre&uie s le parcur* procesul de
consiliere i orientare desfurat :n cadrul "entrelor i "a&inetelor ;colare de 0sisten
%sihopeda*o*ic.
H$1 Cu!oa0t#r#a #rso!alit"2ii #l#%ului
"unoaterea personalitii elevului reprezint un proces comple> i de durat o condiie
fundamental a or*anizrii i desfurrii eficiente a procesului de educaie :n *eneral dar i o
component esenial a procesului de consiliere i orientare :n coal.
! serie de date precumR nivelul de cunotine i capacitatea intelectual a elevilor
interesele i aptitudinile acestora posi&ilitile de dezvoltare :ntr=un anumit domeniu de
activitate preferinele aspiraiile dorinele profesionale atitudinea fa de :nvare fa de
munc fa de societate reprezint repere importante :n aciunea de cunoatere a personalitii
elevului aciune la care particip nu doar psiholo*ul colar profesorul=consilier ci toate
cadrele didactice ale unei coli.
Metodele curente de investi*are a individualitii utilizate :n consilierea i orientarea
colar i profesional suntR
o&servaia @
convor&irea @
chestionarul @
testul psiholo*ic @
evaluarea produselor activitii @
metoda aprecierii o&iective a personalitii @
fia de caracterizare psihopeda*o*ic @
tehnici sociometrice.
O5s#r%a2ia este o metod fundamental de cunoatere a personalitii@ const :n
surprinderea manifestrilor tipice constante definitorii ale comportamentului unui su&iect :n
diferite medii :n cursul desfurrii anumitor activiti (e>emplu R modul de lucru
perseverena :ndemOnarea interesul iniiativa contiinciozitatea etc.).
"a metod de cunoatere o&servaia tre&uie s respecte anumite condiii R
datele o&servate s fie consemnate imediat :ntr=o fi de o&servaie curent (*ril de
o&servaie) @
Data Faptele
o&servate
<nterpretare Msuri de
remediere a
situaiilor
necorespunztoare
!&servaii
Fi de o&servaie ela&orat de prof. 6. "ristea
(Rev. de peda*o*ie nr.2#-..-)
Mediul de
o&servaieR
clas coal
familie
societate
%rezentarea
faptei i a sursei
de informare
<nterpretarea
psihopeda*o*ic a
faptei o&servate
Msuri i
rezultate
:n timp
informaiile culese s fie interpretate pe &aza unor criterii &ine delimitate @
s surprind situaii cOt mai variate prin repetarea aciunilor de o&servare @
s utilizeze tehnici suplimentare de :nre*istrare astfel :ncOt datele o&inute s fie cOt
mai o&iective i conforme cu realitatea.
Co!%or5ir#a este o metod de cule*ere a unor informaii prin tehnici operaionale de
tipul M:ntre&are=rspuns99@ ofer posi&ilitatea de cunoatere a atitudinilor opiniilor motivelor
intereselor aspiraiilor cunotinelor :n diferite domenii sentimentelor convin*erilor
su&iectului.
$ficiena acestei metode depinde de respectarea anumitor reguliR
discuia s ai& un caracter natural i s a&ordeze :n mod treptat pro&lema :n cauz@
rezultatele o&inute vor fi notate :n caietul de o&servaii i confruntate cu datele
furnizate de alte metode de cunoatere a personalitii.
convor&irea s se desfoare :ntr=o atmosfer de :ncredere i :ntr=o am&ian
natural o&inuit@
convor&irea tre&uie or*anizat i desfurat :n conformitate cu anumite scopuri
dinainte sta&ilite.
Ltilizarea convor&irii de ctre consilier poate fi deose&it de eficient :ntrucOt ea are la
&az contactul viu i permanent cu su&iectul. De altfel convor&irea este suportul consilierii
psiholo*ice propriu=zise.
C.#stio!arul este un instrument prin care consilierul poate o&ine o serie de date
privind aspiraiile preferinele interesele opiniile atitudinile motivaia trsturile de
personalitate ale su&iectului consiliat.
"hestionarul cuprinde :n structura sa o serie de :ntre&ri. Modul de formulare i
or*anizare a :ntre&rilor ? claritate concizie succesiune lo*ic adecvarea la specificul
pro&lemei i la particularitile populaiei investi*ate etc. ? constituie o condiie a valorii
eficienei acestei metode ("hircev i 6alade -.51 p. 7().
n literatura de specialitate *sim diverse :ncercri de clasificare a chestionarelor. Mai
semnificativ este cea realizat dup forma :ntre&rilor R
chestionare cu :ntre&ri :nchise :n cazul crora su&iectul tre&uie s alea* :ntre 2
sau 7 rspunsuri de tipulR Da #Bu @ ntotdeauna#Lneori#Biciodat@
chestionare cu :ntre&ri precodificate multiplu :n cazul crora su&iectul tre&uie s
alea* un rspuns dintr=o serie de rspunsuri *ata ela&orate@
chestionare cu :ntre&ri deschise care ofer posi&ilitatea su&iectului de a rspunde
:ntr=o manier personal@
chestionare cu :ntre&ri mi>te :n cadrul crora alterneaz :ntre&rile :nchise cu cele
deschise.
$>ist de asemenea chestionare standardizate (de personalitate de interese de atitudini
etc.) utilizate de re*ul ca metode de dia*noz psiholo*ic.
T#stul si.olo/ic este o pro& standardizat @ const :n rezolvarea unor sarcini identice
pentru toi su&iecii msurate cu etaloane precise i raportarea rezultatelor la caracteristicile
populaiei de apartenen a su&iecilor evaluai.
)estul este un instrument precis i rapid pentru aprecierea capacitilor individuale. $ste
vor&a dup cum afirma 0. 0nastasi despre o msur o&iectiv i standardizat a unui eantion
de comportamente. n mai multe ri europene tendina actual este de :ndeprtare treptat de
utilizarea &ateriilor de teste specifice consilierii i de fundamentare a deciziilor de consiliere i
orientare e>clusiv pe &aza acestora.
n *eneral testele psiholo*ice nu tre&uie utilizate :n e>ces i :n toate situaiile ci doar :n
urmtoarele cate*orii de :mpreDurri (cf. M. 2i*u 2CC- p. -/5)R
cOnd e>ist un decalaD evident :ntre aspiraiile profesionale i resursele intelectuale
de educaie i formare ale clientului@
cOnd e>ist dificulti de comunicare sau clientul este nehotarOt cu privire la viitorul
su profesional @
cOnd opiunea clientului vizeaz o profesie care cere aptitudini speciale etc.
)estele rmOn totui instrumente psiholo*ice de evaluare ce nu pot fi i*norate mai ales
:n situaiile :n care este necesar msurarea aptitudinilor intelectuale a principalelor trsturi de
personalitate a potenialului creativ sau a altor aspecte comportamentale sau de temperament.
Fr a le considera tehnici e>clusive de investi*are a personalitii testele prezint o
serie de a%a!taL# pentru procesul de consiliere i orientare colar i profesional R
)estele uureaz selecia :nlocuind sau completOnd criteriile tradiionale. 0ceast
selecie &azat atOt pe achiziiile do&Ondite cOt i pe posi&ilitile intelectuale atOt
pe valoarea *lo&al cOt i pe capacitile speciale ale indivizilor va permite ale*erea
profilurilor colare cOt i a ocupaiilor care convin fiecruia.
"u aDutorul testelor se investi*heaz rata pro*resului colar individual :ntr=o anumit
perioad @ su&iecii indecisi sunt spriDinii :n a=i ale*e o rut colar i profesional
adecvat.
)estele stimuleaz procesul de autocunoatere autoevaluare.
"ate*oriile de teste specifice consilierii i orientrii colare i profesionale sunt
urmtoareleR
de msurare a aptitudinilor intelectuale ? teste de inteli*en care vizeaz factori
precumR :nele*erea ver&al memoria raionamentul calculul numeric etc.@
de investi*are a trsturilor de personalitate@
de sondare a intereselor profesionale@
de msurare a creativitii@
de msurare a aptitudinilor senzoriale (acuitate vizual auditiv pra*uri senzoriale)@
de msurare a aptitudinilor psihomotrice (coordonare motorie orientare spaial
vitez de reacie de>teritate)@
de msurare a aptitudinilor tehnice (raionament tehnic aptitudini manipulatorii) @
de msurare a cunotinelor (*enerale sau :n anumite domenii profesionale) @
de evaluare a aptitudinilor practice de lucru i rezolvare a anumitor situaii.
0plicarea i interpretarea testelor necesit din partea consilierului o pre*tire special :n
domeniul psihodia*nozei. n acest scop el tre&uie s in seama de cOteva repereR
s alea* testul potrivit situaiei investi*ate @
s in cont de limitele i condiiile speciale de utilizare prezentate de autor :n
manualul testului@
s creeze un cadru adecvat unei e>aminri psiholo*ice@
s pstreze o atitudine neutr pe parcursul :ntre*ii perioade de e>aminare@
s coro&oreze rezultatele o&inute cu alte informaii despre su&iectR istoria personal
date despre familie rezultate colare aspiraii etc.@
s corecteze permanent valoarea dia*nostic i pro*nostic a acestor instrumente
psiholo*ice de evaluare urmrind confirmarea sau nu a prediciilor lor@
scorurile la teste oricOt de sla&e ar fi nu tre&uie prezentate :n mod ne*ativ @
consilierul va prezenta su&iectului disponi&ilitile de care dispune pentru anumite
domenii de activitate colar sau profesional@ fiecare calitate sau aptitudine tre&uie
relevat i o&iectivat evitOndu=se demoralizarea su&iectului.
E%aluar#a rodus#lor acti%it"2ii este o metod de o&inere indirect de date despre
su&iect prin analiza produselor activitilor desfurate de ctre acesta R lucrri de control
referate eseuri creaii tehnice artistice etc. $le ne pot furniza informaii despre capacitatea de
concentrare capacitatea de :nele*ere capacitatea de ela&orare mintal volumul i precizia
cunotinelor capacitatea de aplicare a acestora :n practic aptitudinile *enerale i speciale
&o*ia ima*inaiei creativitatea trsturi caracteriale i temperamentale stilul de munc etc.
Drept criterii de analiz a produselor activitii su&iectului se consider a fiR
ori*inalitatea e>presivitatea aplica&ilitatea etc.
! importan deose&it o prezint analiza produselor realizate de su&iect :n mod
spontan :n timpul su li&er. $le ne dezvluie cu o fidelitate sporit orientarea motivaional #i
interesele arat "hircev i 6alade (-.51 p. (5).
&#toda ar#ci#rii o5i#cti%# a #rso!alit"2ii a fost ela&orat de psiholo*ul romOn ?.$
8aa! (-./5) pe &aza unor cercetri e>perimentale desfurate iniial :ntre anii -.7-=-.77. $a
se aplic de re*ul pe o clas de elevi pe o *rup de studeni sau aduli care lucreaz
:mpreun se cunosc :ntre ei i au condiii care le dau posi&ilitatea s se o&serve i s se
cunoasc din ce :n ce mai &ine.
Obiectiul principal este acela de a surprinde *radul de intercunoatere dintre mem&rii
unui micro*rup i de a educa a&ilitatea de intercunoatere o&iectiv a acestora.
%rocedeul e>perimentat de autor este urmtorul R se ofer elevilor o anumit pro& spre
e>emplu una constOnd din mai multe pro&leme de matematic pe care acetia tre&uie s le
rezolve. Dup ce elevii rezolv pro&a li se cere s noteze :n ordine ierarhic primii 7CS dintre
cole*ii care consider c vor lua notele cele mai &une i ultimii 7CS care consider c vor lua
notele cele mai sla&e. Fiecare elev se va aprecia i pe sine fie :ntre primii 7CS fie :ntre ultimii
7CS sau se va lsa nescris adic va fi*ura printre cei de valoare medie.
De asemenea profesorul :nainte de a corecta lucrrile va aprecia pe primii 7CS i pe
ultimii 7CS din elevii clasei la pro&a respectiv. n acest fel profesorul are posi&ilitatea de a=i
perfeciona deprinderea de a cunoate i aprecia o&iectiv elevii.
0nalo* consilierul colar poate utiliza aceast metod luOnd drept criteriu de referin
diverse aptitudini i trsturi de personalitate ale su&iecilor investi*ai.
0plicarea curent a metodei aprecierii o&iective a personalitii :n practica consilierii i
orientrii elevilor prezint cOteva a%a!taL#R
permite o dia*noz rapid a unor capaciti intelectuale sau trsturi caracteriale@
educarea capacitii de apreciere i autoapreciere o&iectiv la elevi@
dezvoltarea la elevi a responsa&ilitii propriilor aprecieri i decizii.
+i0a d# caract#ri4ar# si.o#da/o/ic" ? miDloc pentru consemnarea sistematizarea
prezentarea i or*anizarea datelor semnificative din diferite planuri ale personalitii sau ale
mediului de provenien#colar o&inute prin metode i tehnici specifice :n scopul cunoaterii
su&iectului investi*at.
&od#l d# ,i0" si.o#da/o/ic"
Bumele i prenumele elevului[[[[[[[[[.
Data i locul naterii R[[[[[[[[[[[[
Domiciliul prinilor[[[[[[[[[[[[[[
$lev :n clasa[[..secia[[[[[[[[[.;coala[
Date medicale 2
0ntecedenteR[[[[[[[[[[[[[[[[[..
Dezvoltarea fizic R[[[[[[[[[[[[[[[
Deficiene handicapuri R[[[[[[[[[[[[[
Date familiale2
"omponena i caracteristicile familieiR [[[[[[[[
!cupaia prinilor R[[[[[[[[[[[[[[[[
"ondiii de pre*tire R.[[[[[[[[[[[[[
Re*imul educativ R[[[[[[[[[[[[[[[[[
"limatul socio=afectiv din familia elevului R[[[[[[[
Date #colare 2
Bivelul reuitei colare R[[[[[[[[[[[[[
!&iecte de :nvmOnt cu rezultate deose&ite R[[[..
!&iecte cu rezultate mai puin satisfctoare R[[[[
Motivarea randamentului colar R [[[[[[[[.
Integrarea social 2
n coal [[[[[[[[[[[[[[[[[[[
n familie R[[[[[[[[[[[[[[[[[[
n *rupul de prieteni R [[[[[[[[[[[[[..
Domenii de activitate preferat 2
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Aspiraii 2
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Dominantele personalitii 2
Bivel intelectual R[[[[[[[[[[[[[[[.
0ptitudini R[[[[[[[[[[[[[[[[[[
<nterese R[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
)rsturi de temperament R [[[[[[[[[[[
)rsturi de personalitate R [[[[[[[[[[[
Concluzii 2
0precieri de ansam&lu R [[[[[[[[[[[[
0sisten psihopeda*o*ic necesar R [[[[[[[
"ontraindicaii colare sau profesionale R [[[[[[
<ndicaii colare sau profesionale [[[[[[[[..
T#.!ici socio'#tric# R modaliti de evideniere a dinamicii *rupului a sistemului de
relaii interpersonale :n diferite colectiviti.
n cadrul tehnicilor sociometrice sunt incluseR testul sociometric matricea sociometric
sau sociomatricea indicii sociometrici socio*rama (individual i colectiv) etc.
T#stul socio'#tric se prezint su& forma unor :ntre&ri (itemi) despre preferinele
respin*erile atitudinea neutr a mem&rilor unui *rup (spre e>emplu clasa de elevi) unii fa de
alii.
&atric#a socio'#tric" sau socio'atric#a este o tehnic de prelucrare a datelor
o&inute prin testul sociometric. 6e prezint su& forma unui ta&el cu du&l intrare :n care sunt
introdui cu iniiale i :n ordine alfa&etic atOt pe orizontal cOt i pe vertical su&iecii testai.
n dreptul fiecrui su&iect (pe orizontal) se noteaz cu semne (X = sau culori diferite) ale*erile
i respin*erile. %e &aza acestor date empirice se pot calcula apoi o serie de indici sociometrici
cum ar fiR poziia sociometric a fiecrui su&iect statutul sociometric coeziunea *rupului etc.
Socio/ra'a introdus de 2. +. Moreno este reprezentarea *rafic a relaiilor
interpersonale.
<nformaiile o&inute prin tehnicile sociometrice sunt deose&it de utile consilierului
colar :n :ncercarea lui de a orienta pozitiv relaiile interpersonale din cadrul claselor de elevi.
0ceste tehnici pot furniza totodat i date importante cu privire la poziia ocupat de elevi :n
cadrul micro*rupului colar datorit prezenei sau a&senei anumitor capaciti sau trsturi de
personalitate datorit motivaiei care st la &aza ale*erilor i respin*erilor e>primate precum i
datorit *radului de intercunoatere al elevilor (4h. )omsa -... p. 2-/).

H$2 I!,or'ar#a 0colar" 0i ro,#sio!al"
%entru a aDun*e la efectuarea unor opiuni colare i profesionale realiste este a&solut
necesar informarea elevilor cu privire la tipurile i profilurile de studii pe care le pot urma la
posi&ilitile i formele de calificare profesional la lumea profesiilor i dinamica ei specific
la perspectivele dezvoltrii social=economice i oferta social de munc :n diferite sectoare de
activitate.
n practica propriu=zis a consilierii i orientrii informarea elevilor asupra tipurilor de
coli i a profilurilor de studii precum i asupra profesiilor i cerinelor vieii sociale se
caracterizeaz printr=o succesiune *radat de aciuni care pornesc de la o informare cu caracter
*eneral spre una aprofundat i specializat (cf. <. 3ol&an -.57 p. (.).
n urma diverselor contacte cu surse de informare i :n urma discuiilor purtate cu
consilierul colar elevul se va decide asupra unui domeniu de activitate sau chiar a unei
profesii. 0le*erea tre&uie s=i aparin :n totalitate consilierul doar asistOndu=l :n evaluarea
propriilor decizii. Rolul consilierului este de a=l :nva pe elev cum s o&in informaii utile
cum s le utilizeze eficient s le coreleze i s le raporteze la posi&ilitile sale. $levul tre&uie
s tie c ale*erea sa nu tre&uie s fie definitiv :n sensul c se poate reveni asupra ei.
?$ Colli!s (-.GG) red sintetic procesul de luare a deciziei profesionaleR
0lctuirea unei liste cu R interese a&iliti domenii de e>perien scopuri :n via
o&iective profesionale profesiunea visat@
"ule*erea de informaii despre un numr de profesiuni i posi&ilitile lor@
0lctuirea unei liste evaluative a unui numr de profesiuni (alternative) i
posi&ilitile lor (aspecte pozitive i ne*ative)@
Decizia de a urma o alternativ@
Micarea :n direcia aleas@
$valuarea deciziei.
H$3 Co!sili#r#a roriu(4is"
Divizarea procesului de consiliere i orientare :n componente structurale sau direcii
principale de aciune (cunoaterea informarea i consilierea#:ndrumarea) este convenional. n
practica consilierii i orientrii aceste componente se :ntreptrund i se intercondiioneaz iar
consilierea sau :ndrumarea se constituie ca un corolar ca o rezultant a :ntre*ului proces.
Co!sili#r#a i!di%idual" se definete prin relaia consilier=client :n cadrul creia
consilierul asist clientul :n rezolvarea pro&lemelor mentale emoionale sau socio#profesionale.
%ro*ramul de consiliere individual se desfoar :n sesiuni (edine) terapeutice care confer
clientului ma>im confidenialitate ceea ce permite e>plorarea ideilor sentimentelor sau
atitudinilor pro&lematice.
Patsula (-.G/) i Co!/#r (-.GG) consider c pa#ii procesului de consiliere individual
suntR
-. %recizarea scopului interviului#:ntrevederii#edinelor de consiliere@
2. <niierea unei relaii de cola&orare i respect mutual@
7. 0si*urarea implicrii clientului pentru o&inerea unor rezultate via&ile la care s
adere i s se simt coparticipant@
(. 0sistarea clientului :n analiza i clarificarea pro&lemelor sale@
/. 0sistarea clientului :n evaluarea pro&lemelor o&stacolelor &arierelor i
constrOn*erilor ? o&iective sau su&iective ? pe care acesta le resimte a importanei
i influenei acestora (prin analiz raionalizare etc.)@
1. 6priDinirea clientului :n (auto)evaluarea i interpretarea rezultatelor i analiza
compati&ilitii acestora cu o&iectivele personale cu privire la carier viaa
personal etc.
5. )ransformarea concluziilor :n pai ai unui plan realist de aciune.
?@s5#rs (-..2) propune dou etape de !az :n derularea procesului de consiliere
individualR
5. Identificarea scopurilor clientului, clarificarea pro!lemelorR
identificarea iniial a pro&lemelor i scopurilor clientului@
ascultarea prerilor *Ondurilor sentimentelor i raionamentelor clientului@
sta&ilirea naturii relaiei consilier=client i precizarea responsa&ilitilor
prilor@
cule*erea de informaii despre client prin utilizarea instrumentelor i
tehnicilor de evaluare.
8. ,ezolvarea pro!lemelor #i atingerea o!iectivelor fi-ate de clientR
asistarea clientului :n :ndeplinirea elurilor sale cu luarea :n considerare a
tuturor datelor o&inute despre acesta@
dezvoltarea :n comun a unui plan realist de aciune@
evaluarea rezultatelor i :ncheierea relaiei cu clientul dac scopurile
acestuia au fost atinse.
:a!is i &a!! propun un model al consilierii i orientrii :n vederea ale*erii profesiei
care s urmeze urmtoarele secvene (cf. M. 2i*u 2CC- p. 2C1)R
-. inventarierea posi&ilelor alternative ale opiunilor clientului@
2. identificarea o&iectivelor personale de atins i a valorilor implicate :n ale*eri@
7. autoevaluarea personal inventarierea sinelui a aptitudinilor i achiziiilor :n planul
educaiei i formrii profesionale@
(. evaluarea riscurilor a costurilor sau consecinelor ne*ative i pozitive cu
pro&a&ilitate ma>im de a se produce@
/. cutarea de informaii suplimentare care s faciliteze opiunea cu asumarea de riscuri
i#sau compromisuri minime@
1. reanalizarea consecinelor opiunii i eliminarea secvenial a acelor ci profesionale
indezira&ile sau de neatins :n circumstanele date@
5. luarea deciziei i punerea :n practic a ale*erii fcute.
MaDoritatea specialitilor :n domeniu arat c cel mai dificil de realizat este primul
contact dintre cel care solicit consilierea i consilier (cf. 0driana Rotaru 2CC2 pp. /C=/7).
Pri'a 0#di!2" tre&uie s se desfoare :ntr=un loc special ales (ca&inetul de consiliere)@
:ncperea tre&uie s asi*ure intimitate i securitate @ consilierul i clientul tre&uie s ai& o
poziie care s le permit contactul vizual direct (de preferat ca :ntre cei doi s nu e>iste
mo&ilier=&arier fiind recomandat amplasamentul :n colul unei mese sau :n fotolii fa :n fa)@
punctualitatea tre&uie impus ca o prim re*ul.
"onversaia introductiv (spargerea gheii) se poate realiza prin a&ordarea unor su&iecte
mrunte aparent fr le*tur cu pro&lema concret. "onsilierul poate :ncepe prin a povesti o
:ntOmplare recent o e>perien personal pentru a da impresia celui consiliat c toat lumea
poate s ai& diferite pro&leme i c el clientul nu este sin*urul care :ntOmpin dificulti. De
asemenea comportamentul nonver&al al consilierului tre&uie s :ncuraDeze e>primarea celui
consiliatR un zOm&et o privire &lOnd o strOn*ere de mOn etc.
"onsilierul tre&uie s precizeze :nc de la :nceput caracterul confidenial al :ntOlnirii
s :i delimiteze competenele (asistare i spriDin) i s se asi*ure de cola&orarea clientului.
n cazul :n care conversaia de&uteaz dificil se pot adresa )ntre!ri+invitaii de *enulR
Poi s+mi spui ce te preocup A @ Crezi c am putea a!orda )mpreun pro!lema ta A @ Eu te
ascult? etc. <nformaiile parvenite vor fi consemnate imediat sau :nre*istrate (reportofon
camer video etc.) cu acordul preala&il al celui consiliat reconfirmOnd caracterul strict
confidenial.
0adar prima edin de consiliere are ca o&iectiv principal sta!ilirea relaiei de
consiliere #i identificarea pro!lemei.
Durata eficient a unei edine de consiliere este :ntre (C=1C minute.
J!c.#i#r#a 0#di!2#i este un alt moment dificil. $ste recomanda&il ca limita de timp s
fie sta&ilit la :nceputul :ntrevederii. 6u&linierea :ncheierii edinei se poate face fie printr=o
propoziie direct "impul nostru s+a terminat =, fie prin rezumarea celor discutate. 6e sta&ilete
urmtoarea :ntOlnire de comun acord (Crezi c ne mai putem vedea A1 @ nu se admite impunerea
ei de ctre consilier.
!&iectivul imediat al urmtoarei edine de consiliere tre&uie considerat a fi
identificarea pro!lemei #i a soluiilor acesteia.
n identificarea pro&lemei tre&uie s se ai& :n vedere faptul c orice relatare are un
coninut co*nitiv fcOnd referire la evenimente persoane lucruri dar i un coninut afectiv
e>primat ver&al#nonver&al. 0cest coninut afectiv este cel care *enereaz de fapt dificultile
de identificare a pro&lemei. %entru clarificri se folosesc parafrazrile rezumrile :ntre&ri cOt
mai variate.
Ln 'od#l d# ,i0" a edinelor de consiliere poate avea urmtoarea structurR
conversaia introductiv@
ela&orarea schiei cazuluiR
formularea pro&lemei sta&ilirea cauzelor posi&ile a factorilor determinani @
:ntocmirea unei scurte caracterizri#descrieri a pro&lemei#cazului pe &aza
informaiilor o&inute @
realizarea unui plan de intervenie sau a unui contract scris ? ce se realizeaz
:mpreun ce face clientul cum se va evalua periodic evoluia situatiei etc.
punerea :n aplicare a planului ? rezolvarea pro&lemei cu aDutorul unor tehnici
specifice de intervenie pentru care consilierul opteaz :n funcie de caracteristicile
clientului.
ncheierea#terminarea edinelor de consiliere este de asemenea un moment delicat @ se
cere mult tact :nele*ere i a&ilitate din partea consilierului. 0ceast etap este necesar s se
desfoare din urmtoarele motive (M. 2i*u 2CC- p. 2-C)R
au fost atinse o&iectivele propuse@
clientul nu cola&oreaz sau nu se mai prezint la edine@
clientul nu trece la aciune@
lipsa de profunzime sau de semnificaie a edinelor datorit confuziei nehotrOrii
sau su&=motivrii clientului pentru rezolvarea situaiei cu privire la carier.
Lneori :ncheierea edinelor de consiliere aparine clientului. n aceste situaii motivele
pot fiR
credina clientului c i=a atins scopurile@
teama clientului c ar putea fi descoperite :n procesul consilierii anumite aspecte
sau puncte sla&e ale vieii sale pe care dorete s le ascund@
eecul consilierului de a rspunde ateptrilor clientului@
lipsa de implicare a clientului i renunarea voluntar la consiliere.
6u& anumite faete consilierea individual se aseaman cu psihoterapia arat M. 2i*u
(op. cit. p. 2-() su& alte aspecte activitile cu scop terapeutic sunt total a&sente. %rocesul de
consiliere este i prileD de :nvare de transfer de e>perien de la un mentor la un discipol este
procesul dezvoltrii individuale su& aspectele utile siei dar i societii.
Din aceast perspectiv o5i#cti%#l# principale ale consilierii individuale sunt (op. cit.
pp. 2-(=2-1)R
modificarea comportamentelor indezira!ileR identificarea comportamentelor tipice
ale persoanei evaluarea eficienei i impactului acestor comportamente :n situaii
concrete de via schim&area comportamentelor (se propun altele :n acord cu
dorinele clientului considerate :n comun dezira&ile i aductoare de succes
:ncepand cu modul de a saluta zOm&i mulumi solicita etc.)@
stimularea capacitii de a aciona raional ($llis -.52) presupune parcur*erea
cOtorva paiR
-. analiza acelor e>periene trite care sunt sau au fost sursa unor suferine
decepii re*rete frustrri stri de an>ietate@
2. evidenierea ima*inii sau credinei (iraionale neDustificate) pe care o are
persoana despre cauzele acestor triri cu efecte ne*ative :n plan emoional@
7. punerea :n lumin a consecinelor acestor situaii de disconfort personal a
dificultilor de relaionare normal cu alii@
4. demolarea ima*inii sau credinei pe care persoana o apr cu ar*umente
lo*ice raional=emoionale@
5. negocierea unui mod nou de a aciona :n situaii similare celor care au
declanat starea respectiv.
stimularea capacitii de a aciona )n consens cu realitatea (4lasser -.1/)@
centrarea actului consilierii pe pro!lema clientului (Ro*ers -.11).
"onsilierea individual apare ca o form particular de :nvare cu scop adaptativ la
realitatea social cultural profesional. Rolul cel mai important al consilierii individuale este
acela de a aDuta la cristalizarea unei ima*ini de sine pozitive i reale puternice i *eneratoare de
ener*ie i resurse pentru aciune care s confere presti*iu o real mOndrie de sine satisfacie i
succes social prin performanele o&inute.
Co!sili#r#a d# /ru este dat de procesul de relaionare a consilierului cu un *rup ai
crui mem&ri au o pro&lem comun. <nitiatorul acestei forme a *rupului de intalnire este carl
Ro*ers (-.15).
Scoul /#!#ral pentru care se deruleaz consilierea :n *rup este acela de a facilita i
:ntri :nvarea a practica i e>ersa acele comportamente sociale dezira&ile favora&ile
dezvoltrii personalitii inseriei socio=profesionale reuite planificrii i punerii :n practic a
unui proiect cu privire la carier etc.
%rin prezentarea propriilor e>periene (pozitive i ne*ative) *rupul conduce la
cristalizarea unui sentiment de comunitate avOnd la &az nevoia de afiliere apartenen se
clarific dorine nevoi i opiuni iar autorealizarea pozitiv a fiecrui mem&ru este raportat la
dinamica *rupului. 6e creeaz astfel un mediu care dezvolt participanilor capacitatea de a
o&ine informaii i a&iliti de a=i forma atitudini constructive. n interiorul *rupului su&iecii
:nva c nu sunt sin*urii care :ntOmpin dificulti care au *riDi i temeri.
0adar o5i#cti%#l# co!sili#rii d# /ru sunt considerate a fi urmtoareleR
spriDinirea fiecrui mem&ru al *rupului :n dezvoltarea propriei individualiti@
asistarea :n procesul de autocunoatere@
dezvoltarea unei ima*ini de sine pozitive@
dezvoltarea a&ilitilor sociale de interaciune cu ceilali i de adaptare la sarcinile
din aria social@
formarea a&ilitilor de rezolvare a pro&lemelor i de luare a deciziilor transferarea
acestor a&iliti :n mediul social cotidian@
dezvoltarea sensi&ilitii pentru nevoile celorlali i a a&ilitilor empatice@
spriDinirea fiecrui mem&ru :n formularea de scopuri specifice o&serva&ile i
msura&ile.
4rupurile constituite :n vederea derulrii activitii de consiliere i orientare fac parte
din cate*oria celor care au un scop i o durat anterior precizate. Mrimea *rupului poate varia
de la /=1 persoane pOn la ma>im 2C astfel :ncOt s permit interaciuni optime :ntre
participani. $ste de dorit ca mrimea *rupului s fie pstrat pe toat durata pro*ramului. Ln
*rup deschis dei mai fle>i&il este mai *reu de asistat de ctre consilier @ apar noi patternuri de
comportament pro&a&il i noi atitudini iar echili&rul *rupului este *reu de meninut. 4rupurile
:nchise pe termen scurt cu scopuri precise sunt :n *eneral mai eficiente :n pro*ramele de
consiliere colar.
"Ot despre locul de desfurare a edinelor de consiliere este &ine s e>iste o sal
special amenaDat :n acest scop ferit de z*omote i cu dotrile necesare.
n ceea ce privete #ta#l# pe care consilierea de *rup le parcur*e :n procesul de
rezolvare a pro&lemelor cu care mem&rii *rupului se confrunt acestea sunt urmtoareleR
1$ Stadiul i!i2ial
n primele :ntOlniri#edine de consiliere de *rup se urmrete realizarea unei cOt mai
&une cunoateri interpersonale :ntre mem&rii *rupului si :ntre acetia i consilier. n acest scop
se recomand e>erciiile de auto#prezentare. 0cestea se pot desfura prin prezentare
individual ? fiecare :i spune numele :nsoit de o scurt autocaracterizare (preferine aspiraii
interese trsturi de personalitate etc.) = prezentare :n perechi ? participanii sunt *rupai 2
cOte 2 i se prezint unul celuilalt dup care fiecare din ei :l prezint pe partenerul su *rupului
etc. De asemenea tot :n prima edin de consiliere de *rup se vor sta&ili de comun acord
re*ulile dup care va funciona *rupul (e>emplu R punctualitatea respectul reciproc respectarea
varietii opiniilor etc.).
"onsilierul are o&li*aia ca la :nceputul fiecrei edine de consiliere s prezinte tema i
o&iectivele urmrite. )emele puse :n discuie pot fi propuse de consilier i oferite *rupului sau
pot fi propuse de mem&rii *rupului (e>emplu R comunicarea succesul personal stilul de
:nvare timpul li&er cariera personal viaa se>ual prevenia consumului de dro*uri etc.).
Discuiile vor fi a&ordate :ntr=o manier empatic consilierul :ncercOnd s comunice cu *rupul
fr a lasa impresia c este atot#tiutor i mai ales evitOnd tendina de a domina *rupul de pe
poziia de adult. $ste foarte important i contactul vizual :ntre participani (dispoziia :n
cerc#semicerc se consider a fi cea mai propice) @ se recomand folosirea unor e>erciii de
rela>are precum i crearea unei am&iane adecvate temei alese.
2$ Stadiul i!t#r'#diar
%e masur ce *rupul se dezvolt apar pro&leme care solicit atenia consilierului. Ln
aspect important se refer la o&servarea comportamentului ver&al#nonver&al acesta din urm
furnizOnd informaii deose&it de importante despre nivelul de interaciune i comunicare :ntre
mem&rii *rupului. ! alt pro&lem este meninerea unui nivel optim de control asupra *rupului
:n sensul focalizrii discuiilor pe tema aleas i crerii unui climat de securitate pentru mem&rii
mai puin asertivi.
3$ Stadiul ,i!al
n aceast etap nivelul mare de coeziune a *rupului reflect conver*ena dintre
mem&rii si @ domin componenta emoional favorizOnd receptarea influenei e>ercitate de
ctre *rup@ su&iecii tind s arate interes pentru *Ondurile i preocuparile celorlali@ unii dintre ei
vor e>prima re*rete :n le*tur cu finalizarea edinelor de consiliere ceea ce indic
preocuparea pentru pierderea suportului oferit de *rup (cf. M. %losca 0u*usta Mois 2CC- p.
2G).
%e parcursul ultimelor edine de consiliere este util ca mem&rii *rupului s recapituleze
ceea ce au :nvat :n timpul activitii :n *rup s evalueze cOti*urile pe planul dezvoltrii unor
strate*ii de rezolvare a pro&lemelor cu care se pot confrunta :n mediul e>tern *rupului.
S,aturi util# :n edina de consiliere atOt individual cOt i de *rup (0driana Rotaru
2CC2)R
(ncepei cu discuii mrunte, aparent nesemnificative, pentru spargerea gheii.
%olosii ventilarea, procedeul prin care se e-prim, se discut sentimentele #i
atitudinile care tensioneaz clientul0grupul, pentru aducerea lor la suprafa.
'ferii suport celui consiliat, )ncura*ai+l, aprai+l 6de el )nsu#i1.
%ii reali#ti, nu vindei iluzii.
Avei cura*ul confruntrii, urmat de un plan de rezolvare adecvat #i oportun.
(nvai+i s valorifice toate situaiile )nt&lnite, chiar #i conflictul.
Accentuai ceea ce este general )n e-periena uman, pentru a permite evaluari
comparative.
Cursul G
&ETO3E 1I TEDNICI SPECI+ICE 3E CONSILIERE VOCAIONAL
<n ceea ce privete metodele i tehnicile specifice consilierii individuale sarcina
consilierului este aceea de a selecta cOt mai ri*uros i :n concordan cu personalitatea
clientului vOrsta educaia i nivelul de cultur al acestuia metodele i tehnicile cele mai
potrivite pentru soluionarea pro&lemelor cu care clientul se confrunt. n acest sens nu e>ist
un reetar specific decOt unele indicaii :n le*atur cu rolul fiecrei metode i tehnici :n parte.
(UUU8ezi i fiele de lucru).
G$1 &#tod# 0i t#.!ici d# co!sili#r# s#ci,ic# co!sili#rii !o!dir#cti%#<u'a!ist# BC$
Ro/#rs; 1F*2C
T#.!ici d# ascultar#. Ascultar#a acti%"
%e parcursul relatrilor clientului consilierul tre&uie s fie preocupat :n permanen de
:ntre&ri precumR Ce spune de fapt clientul A @ Care sunt mesa*ele reale ale acestuia A. 0ceast
preocupare poate fi ver&alizat prin afirmaii de tipulR :e pare c suferii mult din cauza
faptului c? .
n felul acesta consilierul arat c manifest un interes sporit fa de ceea e>prim
clientul printr=o atitudine plin de atenie i solicitudine.
)ehnica ascultrii include cu deose&ire atenia acordat unor semne nonver&ale R
clientul ine pumnii strOni face diferite *rimase :i mic &raele i picioarele etc. 0cestea sunt
poate mai importante decOt cuvintele care de cele mai multe ori sunt folosite nu pentru a
e>prima sentimente ci pentru a le ascunde. De asemenea schim&rile de de&it i intensitate :n
vor&ire pot oferi consilierului o serie de indicii cu privire la sentimentele clientului.
6e desprind dou avantaDe ale tehnicii ascultriiR pe de o parte consilierul va :nele*e
mai &ine pro&lemele clientului pe de alt parte clientul simte c nu este sin*ur c o&ine
:ncuraDare i spriDin.
T#.!ici d# r#,l#ctar#R
1. 0epetiia ecou
"onsilierul reia o secven din relatarea clientului accentuOnd cuvintele i e>presiile ?
cheie. 0stfel clientul este :ncuraDat s comunice i mai mult acesta simte c este :neles
acceptat simte c nu este sin*ur.
-;emplu R "lientul R ?Eram at&t de nefericit? . "onsilierul R [Erai at&t de
nefericit? etc.
Ltilizarea :n e>ces a acestei modaliti de reflectare ar putea sfri :ns prin a crea
clientului impresia unui efort superficial de :nele*ere. De aceea reformularea mesaDului
clientului utilizOnd ali termeni considerai ca echivaleni este superioar :n msura :n care
evideniaz un efort real de :nele*ere.
-;emplu 2 "lientul R [Eram at&t de nefericit? . "onsilierul R ?4rei s spunei c
)nt&mplarea respectiv v+a )ntristat foarte mult? etc.
2. 0epetiia pe alt ton$ "onsilierul reia o parte din relatarea clientului dar pe alt ton i
cu o nuan de umor tocmai pentru a schim&a viziunea sa asupra unor evenimente
considerate ne*ative.
T#.!ici d# r#,or'ular#
A reformula )nseamn a spune cu ali termeni )ntr+o manier mai concis sau mai
e-plicit ceea ce clientul 6pacientul1 tocmai a e-primat. ' reformulare este corect efectuat #i
devine eficient doar )n msura )n care )ntrune#te acordul celui cruia )i este destinat (<.
Dafinoiu 2CCC p. -2/).
%entru Ro*ers acordul clientului reprezint criteriul principal al validitii reformulrii @
clientul este considerat e-pert :n pro&lema sa cea mai informat persoan :n le*tur cu
situaia pe care o triete. 0ceast concepie se situeaz la polul opus concepiei psihanalitice
conform creia su&iectul este incontient de adevrata natur a pro&lemelor sale.
R$ &ucc.i#lli (-..() evideniaz tr#i roc#d## principale ale reformulrii R
reformularea=reflectare reformularea ca inversare a raportului fi*ur=fond reformularea=
clarificare.
$>emplele care :nsoesc descrierea acestor procedee sunt preluate din lucrarea Elemente
de psihoterapie integrativ semnat de <. Dafinoiu (op. cit. pp. -21=-25)R
1. 0eformularea(reflectare ? consilierul su&liniaz aspectele eseniale din relatarea
clientului pstrOnd cadrul de referin propus de client.
-;emplu2 "lientul R ?Pro!lema cu acest gen de sentimente plcute este c m simt
nefericit pentru c #tiu c, dupa aceste e-traordinare momente de )mprospatare a forelor, voi
recdea )n starea de depresie. "onsilierul R Dac )neleg !ine, v spunei c aceste reacii
tonice sunt pasagere #i acest fapt v interzice orice satisfacie.
2. 0eformularea ca inersare a raportului figur(fond este un procedeu care se
folosete cu deose&ire atunci cOnd clientul este nemulumit de modul :n care a
reacionat :ntr=o anumit situaie @ ea permite s se o&in o nou viziune asupra
ansam&lului fr a se adu*a sau omite ceva din relatarea clientului.
0cest procedeu :i are ori*inea :n teoria *estaltist i e>prim foarte &ine concepia
ro*ersian privind restructurarea c&mpului.
-;emplu R "lientul R ?:unt singurul din clas care nu face nimic niciodat !ine =
"onsilierulR ?Dup prerea dumneavoastr toi ceilali reu#esc mai !ine dec&t
dumneavoastr A
3. 0eformularea(clarificare este un procedeu comple> prin care consilierul
formuleaz ceea ce clientul a simit dar nu poate e>prima.
-;emplu R "lientul R Cumnatul meu este un tip literalmente plin de pretenii. Dup el,
numai persoana lui conteaz. .umai el are ceva de spus. Imediat ce apare, conversaia este
monopolizat de el. Pot s urez !un seara la toata lumea #i s plec. "onsilierulR .odul
pro!lemei nu este dat at&t de aceste maniere, c&t faptul c ele, )ntr+un fel sau altul, v
deran*eaz, a*ung s v elimine.
T#.!ici d# d#sc.id#r#. 6unt utilizate :n situaiile :n care clientul pare c se
&locheaz. "onsilierul redeschide i susine dialo*ul prin formulri neutre de *enul R
@i?, tu?, A#adar? etc.
G$2 A!ali4a tra!4ac2io!al"
0cest instrument de terapie#consiliere are la &az sistemul teoretic ela&orat de ctre
psiholo*ul Eric 6#r!# (Analiza tranzacional #i psihoterapie -.1-). Bscut :n 6tatele Lnite
0naliza )ranzacional (0.).) (tra!4ac2i# ? comunicare relaie contact :ntre persoane#*rupuri)
a cunoscut rapid un succes considera&il nu numai ca instrument de evoluie (dezvoltare)
personal dar i ca instrument de evoluie a *rupurilor.
n ela&orarea 0.). 'erne pornete de la premisa conform creia orice fiin
omeneasc ce vine pe lume, fr complicaii genetice sau accidente, este o fiin cu imense
poteniale, care merit un respect deplin, indiferent de ras sau de apartenen social (cf. R.
De +assus 2CCC pp. -(5=-(G).
Fiina omeneasc poate ? i tre&uie ? s aDun* la cea mai :nalt contiin de(spre) sine
prin faptele ei prin modul :n care :i folosete ener*iile (intelectuale fizice i spirituale) :n
raporturile ei cu ceilali i cu lumea.
'erne descrie :ntr=un lim&aD accesi&il modul :n care aspectele co*nitive emoionale i
comportamentale interacioneaz :n structura de personalitate i maniera :n care influeneaz
persoana. %entru aceasta 'erne propune structurarea personalitii :n trei :tri ale Eu+lui 2
Eul de Printe nivelul comportamental
Eul de Adult nivelul co*nitiv
Eul de Copil nivelul afectiv
$um decizii #i reacionm plec&nd de la una dintre aceste trei pri din noi )n#ine,
plec&nd de la una dintre cele trei :tri ale Eului. Prin urmare, ceea ce ni se )nt&mpl )n via
depinde )n mare msur de :tarea Eului de la care pleac aciunile noastre (op. cit. p. -/).
-ul de Printe cuprinde cerinele valorile normele opiniile Dudecile pe care o
persoan le=a interiorizat. %oate fi definit sintetic prin cuvOntul tr#5ui#$
! persoan cu un $u de %rinte dominant (P"ri!t# Nor'ati%; Critic) :ncearc s se
impun :n permanen :n faa celorlali s domine s condamne s Dudece s critice sau s :i
devalorizeze pe ceilali R A#a tre!uie s faci, a#a tre!uie s te compori =, A#a este !ine sau A#a
nu este !ine Este vina ta =, .u e#ti capa!il sa?, .u !ga degetele )n gur = etc.
0lteori $ul de %rinte se manifest preponderent prin comportamente de protecie de
:ncuraDare i de aDutor (P"ri!t# 6i!#%oitor; ?riLuliu) R .u este grav, se )nt&mpl oricui =,
'ravo U Ai gsit o soluie e-celent =, .u+i fie team, rezolv eu pro!lema =, Pot s te a*ut cu
ceva A.
6u&dimensionarea $ului de %rinte poate s conduc la comportamente dezadaptative
prin i*norarea i :nclcarea oricrei re*uli i norme.
-ul de .dult caracterizeaz comportamentul realist lo*ic i raional@ este cel care
pune :ntre&ri care menine atitudinea noastr de curiozitate i intero*are asupra
lumii compar evalueaz analizeaz :nva reflecteaz :nele*e comunic ia
decizii rezolv pro&leme ne*ociaz. %oate fi definit sintetic prin cuvinteleR ci!#;
cM!d; cu'; c# N
$ul de 0dult (Calculatorul) permite realizarea unui echili&ru :ntre dorine plceri ($ul
de "opil) i norme i valori ($ul de %rinte) faciliteaz eficiena i reuita :n atin*erea
scopurilor propuse. n anumite situaii :ns persoana cu un $u de 0dult &ine conturat ? :i
ascult $ul de %rinte i :i reprim $ul de "opil ? devine o persoan e>a*erat de raional
calculat realist pra*matic@ fantezia spontaneitatea i plcerea micilor &ucurii ale vieii nu :i
sunt caracteristice.
-ul de Copil :nsumeaz emoiile satisfaciile plcerile i neplcerile re*retele
an>ietile i temerile mOnia i furia. $ste starea prin care se e>prim spontan li&er
tre&uinele i dorinele noastre emoiile i sentimentele.
3or#sc; E'i lac# sunt cuvinte care definesc Coilul Li5#r. $l reprezint totodat i
resursa de creativitate intuiie spontaneitate. $l este cel care se &ucur se :ntristeaz rOde
plOn*e respin*e are fantezii are preferine are neliniti.
Din contr Coilul Adatat definete o persoan care :i re*leaz tre&uinele dorinele
:n funcie de e>pectanele celorlali. 0cest comportament adaptativ se manifest la niveluri
diferite R
= adaptare social la cereri (cellalt emite o cerere noi inem cont de ea i ne modificm
propriile tre&uine) sau la re*ulile pe care le acceptm (de e>emplu acceptarea re*ulilor de
politee) @
= supunere (teama :n faa reaciilor celuilalt) @
= devalorizare (ne victimizm ne declarm incapa&ili) @
= revolt (susinem :n mod sistematic contrariul).
n fiecare persoan se dezvolt cele 7 6tri ale $u=lui care coninR *Onduri
raionamente emoii i sentimente norme i comportamente. Bici una dintre acestea nu este
mai important decOt celelalte.
0stfel cei care practic 0.). vor considera c este de dorit (op. cit. pp. (2=(7) R
= s desfori o munc intelectual (teme colare lectura unui dosar analiza unui
contract) cu 0dultul @
= s dai directive (unor copii soldailor unor persoane aflate :ntr=o situaie critic) cu
%rintele Bormativ @
= s ai *riD de copii s=i :ntreii s=i aDui s=i :ncuraDezi s=i susii pe ceilali cu
%rintele 'inevoitor @
= s te supui normelor sociale (re*ulamente re*uli de politee) cu "opilul 0daptat @
= s te revoli :mpotriva tuturor formelor de nedreptate cu "opilul Re&el @
= s=i e>primi :n mod spontan sentimentele adevrate cu "opilul +i&er :n cadrul unor
atitudini de profund respect fa de ceilali.
n acelai timp ei vor recunoate :n unanimitate c nu este de dorit R
= ca o persoan s emit aproape :ntotdeauna preri despre via pornind numai de la
%rintele su Bormativ sau numai de la 0dultul su @
= ca o persoan s=i asume prea mult din o&li*aiile celorlali cu %rintele 'inevoitor @
= ca o persoan s se supun s se plOn* deseori cu "opilul 0daptat @
= ca o persoan s nu ia niciodat vreo iniiativ i s atepte :ntotdeauna s o fac
ceilali ("opil 0daptat) @
= ca o persoan s nu :ndrzneasc s=i e>prime spontan sentimentele.
T#st d# #%aluar#
(R. De +assus 2CCC p. (7)
I!dica2i c# Star# a Eului a #'is ,i#car# '#saL R
Nr$
Cr
t$
Tiuri d# '#saL# PN P6 A CA CL
-. "e tipi U 6e cred detepi U >
2. !f of of[ )oate
drumurile acestea[
Bumai mie mi se
:ntOmpl aa ceva U
>
7. 0vei *riD de &raul lui
este rnit U
>
(. mi pare ru c nu va veni
disear U
>
/. De cOt timp ateptai Q >
1. "Ond vei termina aceast
trea& Q
> >
5. "e vrei U Bu ai la ce s te
atepi de la tinerii tia U
>
G. Bu v facei pro&leme
m ocup eu de trea&a
>
asta U
.. 'ravo UUU 0u cOti*at U >
-C. "e film ai vrea s vezi Q >
--. 6i*ur cOnd este o
*reeal eu sunt de vin U
>
-2. 2ules este un moDic U >
-7. Facei un efort U "e
nai&a U
>
-(. ;tii cumva ce crede eful
despre lucrarea mea Q
%entru c eu nu cred c
este *rozav U
>
-/. !amenii politici U Bu poi
avea :ncredere :n ei U
>
-1. Da :mi place cOnd m
mOn*Oi aa U
>
-5. 6unt foarte suprat pe
tine U
>
-G. Mi=e team de ce va crede
el despre lucrarea aceasta.
>
-.. 8rei s conduc i eu
puin Q
>
2C. 0.). este un sistem
interesant.
>
n funcie de tipul de educaie din familie i coal arat 0driana '&an (2CC- p. 17)
cele trei 6tri ale $u=lui se dezvolt armonios sau :n disproporie. 6e poate :ntOmpla ca prin
modele i strate*ii educative neadecvate s se hipertrofieze una dintre dimensiuni :n defavoarea
celeilalte (se poate constata atOt la copil#adolescent#adult#vOrstnic). De e>emplu o educaie
ri*id plin de constrOn*eri conduce la e>acer&area $ului de %rinte@ o educaie e>cesiv de
li&er#protectoare conduce la supradezvoltarea $ului de "opil. 6e impune ca educatorii#prinii
s ofere modele comportamentale care s demonstreze copilului echili&rul celor trei structuri.
n aceste condiii comunicarea pozitiv :ntre dou sau mai multe persoane necesit o
comunicare (tranzacie) paralel :ntre structuri. "Ond de e>emplu rspund cu $ul parental unei
persoane care mi s=a adresat cu $ul de copil comunicarea se &locheaz am rspuns unei emoii
dorine cu o re*ul sau restricie.
0rmonia celor trei stri i actualizarea lor adecvat situaiei este condiia sine=Fua=non
pentru starea noastr de &ine copil sau adult.
Eta#l# roc#sului d# co!sili#r# di! #rs#cti%a A$T$:
-. "lientul prezint anumite pro&leme ? de relaionare de comunicare de adaptare de
inte*rare etc. ? drept pentru care se prezint la consilier.
2. 0naliza situaiilor care au determinat apariia pro&lemei clientului.
7. Definirea o&iectivului de schim&are dorit de ctre client.
(. ntocmirea unui contract scris :n care se specific o&iectivele (ateptrile) clientului.
/. "onsilierea propriu=zis :n funcie de o&iectivele clientului i e*o*rama acestuia
realizat prin inventarierea 6trilor $u=lui R %rinte Bormativ %rinte 'inevoitor
0dult "opil 0daptat "opil +i&er.
1. ncheierea procesului de consiliere :n momentul :n care clientul a :ndeplinit
scopurile i o&iectivele prevzute :n contractul terapeutic.
n cadrul procesului de consiliere tranzacionalist un rol important se acord
dezvoltrii St"rii d# Coil a acelei pri creative ori*inale i unice din noi :nine. Realizarea
acestui o&iectiv presupune parcur*erea mai multor etapeR
-. "onsilierul e>plic clientului c recunoaterea 6trii de "opil reprezint punctul
esenial al dezvoltrii sale i ca urmare clientul este :ncuraDat s identifice i s e>prime tot mai
mult ceea ce este unic i irepeta&il :n el.
2. "onsilierul aDut clientul s contientizeze faptul c :n mai toate deciziile luate
"opilul este consultat.
7. "lientul este :ncuraDat s ai& :ncredere :n intuiie s e>perimenteze senzorialitatea sa
(s priveasc s se mire s asculte etc.).
(. "onsilierul aDut clientul s=i e>prime li&er i spontan sentimentele.
/. "lientul este spriDinit s=i :nsueasc noi permisiuni. n aceast direcie foarte utile se
dovedesc a fi temele#sarcinile de lucru. -;emplu R s *seasc un numr cOt mai mare de
completri ale frazei R hotrsc s+mi permit s? =.
0esponsabilitile consilierului2
a. s conduc i s diriDeze procesul de consiliere :n vederea realizrii scopurilor
clientului @
&. s evite Ducarea rolurilor de victim salvator sau persecutor @
c. s participe activ alturi de client la analiza tranzacional analiza Docurilor
psiholo*ice i analiza scenariilor de via@
d. s aDute clientul la :nvarea conceptelor 0.). pentru a le putea folosi :n evaluarea
propriului comportament @
e. s in la curent clientul cu direcia i rezultatele consilierii @
f. s asiste clientul la definirea contractului cu el :nsui rolul consilierului fiind cel de
martor sau facilitator @
*. s considere o&iectivele clientului mai importante decOt cele proprii.
0esponsabilitile clientului2
a. s sta&ileasc prin contract ceea ce vrea s schim&e@
&. s identifice potenele interioare ce ar putea fi antrenate :n o&inerea schim&rii@
c. s=i asume responsa&ilitatea pentru propriile decizii i aciuni@
d. s contri&uie la sta&ilirea unei relaii terapeutice de si*uran i :ncredere@
e. s considere consilierul drept aliat al schim&rii i nu ma*ician@
f. s :ndeplineasc sarcinile date de consilier.
0adar care este rolul 0nalizei )ranzacionale Q Analiza "ranzacional este un mi*loc
de dezvoltare, de evoluie personal, care ne permite s ne e-tindem, s ne dezvoltm propria
personalitate.
: dep#im micile conflicte personale?6R. De +assus 2CCC p. -(5).
G$3 &#tod# d# i!%atar# a u!or atitudi!i si co'orta'#!t# o4iti%# Bd# i!sirati#
5#.a%ioristaC
J!t"riril# o4iti%# constau :n prezentarea unui stimul pozitiv dup un rspuns cu
scopul creterii ratei i intensitii rspunsului.
-;emplu R profesorul ofer elevilor < min. pauz dup realizarea unor sarcini. Dac
dup oferirea pauzei crete calitatea realizrii sarcinii pauza devine :ntrire pozitiv.
n procesul de aplicare a :ntririlor pozitive se cer a fi respectate cOteva reguli R s fie
aplicate constant (:n formarea unui comportament nou) @ s fie aplicate intermitent (:n :ntrirea
unui comportament deDa do&Ondit) @ :ntririle s fie specifice fiecrui client @ s fie aplicate
imediat.
J!t"riril# !#/ati%# constau :n prezentarea unui stimul ne*ativ dup un rspuns cu
scopul creterii frecvenei unui comportament.
-;emplu R prinii lui B 6elev clasa a 4I+a1 nu )i permit acestuia s ias din camera lui
p&n ce acesta )#i termin temele. Dac dup aceast re*ul T :i face temele stimulul (faptul
c st :n camera lui fr s ias :n timp ce :i face temele) devine :ntrire ne*ativ.
;i aici se cer a fi respectate cOteva reguli R :ntririle ne*ative s fie aplicate imediat dup
producerea unui comportament indezira&il@ s fie aplicate cu calm s nu fie criticat persoana@
s fie acompaniate o&li*atoriu cu :ntrirea comportamentelor pozitive acceptate@ s fie
precedate de un avertisment.
P#d#asa const :n prezentarea unui stimul care urmeaz unui rspuns al su&iectului cu
scopul scderii frecvenei acelui rspuns (comportament).
-;emplu R unui elev din clasa a doua i se reduce perioada de *oac cu < minute, p&n
)n momentul dispariiei comportamentului disruptiv.
.tenie <<< A !u s# ,olosi #d#s#l# cororal#O 0cestea nu sunt eficiente din mai
multe motiveR pedepsele corporale atac persoana i nu comportamentul@ nu determin
identificarea cauzelor comportamentului @ determin o scdere a stimei de sine a su&iectului
crescOnd frecvena comportamentelor disruptive@ poate duce la vtmri fizice. %edeapsa
corporal este un mesaD su&til prin care :i transmitem su&iectului c cea mai &un metod de
rezolvare a pro&lemelor este fora fizic@ are consecine emoionale ne*ative asupra su&iectului R
fric irita&ilitate izolare.
De asemenea este contraindicat utilizarea etichetrii comportamentale, ca modalitate
de :nlturare a comportamentelor indezira&ileUUU $tichetele comportamentale din contr
:ntresc comportamentul neadecvat ? dac unei persoane i se ataeaz frecvent o etichet
aDun*e s se comporte conform acelei etichete (E#ti timid = ? su&iectul aDun*e s cread c este
o persoan timid i se comport :n consecin) reduc ansele de dezvoltare personal (E#ti un
elev sla! la matematic = ? elevul T nu va face eforturi de :m&untire a performanelor sale
colare) reduc motivaia de schim&are ('ricum nu sunt talentat la matematic, nu are sens s
fac eforturi pentru a fi mai !un =1.
%rocesul de schim&are a comportamentelor indezira&ile presupune urmtoarele #ta# R
5. monitorizarea comportamentului ? are scopul de a evalua un comportament
(frecvena conte>tul :n care apare intensitatea lui) i de a sta&ili un pro*ram de modificare a
comportamentului @
8. sta!ilirea o!iectivelor ? realiste msura&ile planificate :n timp precizate simplu i
clar (elevul B s vor!easc mai puin cu colegii si )n timpul predrii, s fie atent la precizrile
fcute de profesor, s manifeste respect fa de colegi #i profesori etc.)@
9. sta!ilirea )ntririlor pozitive sau negative #i a modului de aplicare a acestora ?
:ncuraDri laude aprecieri pozitive calificative &une i foarte &une dezapro&ri calificative
sla&e penalizri retra*erea unor privile*ii credite responsa&iliti etc @
;.evaluarea eficienei programului de modificare comportamental.
&od#lar#a presupune :nsuirea unor modele comportamentale dezira&ile prin imitarea
altor persoane R consilierul profesorul prinii etc.
nvarea social dupa model se poate realiza su& forma Docului de rol R de e>emplu
consilierul servete drept model artOnd clientului cum pot fi depite situaiile conflictuale
ver&alizeaz strate*iile interioare de prelucrare i depire a unei situaii pro&lematice aDutOnd
astfel clientul s=i verifice permanent propriile strate*ii devenite ineficiente i prin comparare
s le schim&e sau s le perfecioneze.
"ercetrile au evideniat o corelaie pozitiv :ntre succesul consilerii i asemnarea :ntre
cei doi a*eni ai procesului de consiliere din punctul de vedere al apartenenei sociale *rupului
de interese reprezentri similare privind sistemul de valori etc. (cf. D. 4o*leaz 2CC2 p. (.).
A!tr#!a'#!tul as#rti%
nainte de a descrie i de a preciza rolul acestei tehnici de consiliere comportamental se
impune s facem cOteva precizri despre ceea ce :nseamn asertivitate.
"onceptul de asertivitate a fost preluat de psiholo*ia european din literatura de
specialitate american :n anii 9.C fiind dezvoltat de ctre americani :ncepOnd cu a doua
Dumtate a deceniului G al secolului TT. )o assert :nseamn stricto senso a afirma a spune.
Dicionarul Ee&ster confer termenului mai multe sensuri printre care R a=i afirma
drepturile a=i face admis le*itimitatea@ a te pronuna :n mod clar i constructiv chiar :n
a&sena unei dovezi tan*i&ile@ a=i spune prerea fr reineri adesea :n faa unor interlocutori
ostili.
0sertivitatea este o trstur de personalitate su&sumat inteli*enei emoionale i
principala sa caracteristic este aceea de a=i conferi individului resorturile adecvate pentru a se
inte*ra optim :n mediul su social respectOndu=i pe alii fr a uita s se respecte pe sine (D.
4oleman-../).
0sertivitatea este capacitatea individului de a fi sincer sau de a fi el :nsui autentic @ este
a&ilitatea de a ne e>prima emoiile i convin*erile @ este comunicarea direct deschis i onest
care ne face s avem :ncredere :n noi i s cOti*m respectul celor din Dur @ este a&ilitatea de a
iniia schim&a i :ncheia o conversaie :ntr=un mod plcut@ este a&ilitatea de e>primare a
emoiilor ne*ative fr a te simi stOnDenit sau a=l ataca pe cellalt@ este a&ilitatea de a solicita
cereri sau a refuza cereri@ este a&ilitatea de e>primare a emoiilor pozitive (&ucuria mOndria
afinitatea fa de cineva atracia) i de acordare#acceptare a complimentelor @ este a&ilitatea de
a spune BL fr a te simi vinovat sau Denat @ este modalitatea prin care o persoan :i dezvolt
respectul de sine i stima de sine @ este modalitatea prin care o persoan face fa presiunii
*rupului i :i e>prim deschis opiniile (cf. 0driana '&an 2CC- p. .7).
0sertivitatea este un mod de relaionare care se opune a*resivitii dar i
comportamentului pasiv sau defensiv. 0sertivitatea este acel optim comportamental cu ma>im
dezira&ilitate social. Rspunsul asertiv presupune ale*ere contient decizie clar fle>i&ilitate
curaD i :ncredere :n procesul comunicrii. MesaDul de &az al comportamentului asertiv esteR
0sta cred asta simt aa vd eu situaia U 0cest comportament face posi&ile relaii mai
satisfctoare din punct de vedere emoional aDut la :ndeplinirea o&iectivelor inOnd cont i de
interesele partenerilor ? nu :ntotdeauna conver*ente ? confer :ncredere :n forele proprii i
micoreaz numrul ocaziilor care creeaz an>ietate i triri emoionale ne*ative.
Rspuns pasiv Rspuns asertiv Rspuns a*resiv
= nu spun ceea ce
simt i *Ondesc
:ncearc s evite
confruntrile
conflictele fr a
ine cont de
= pro&lemele sunt
discutate se caut
soluii :mpreun cu
ceilali@
= sunt
susinute drepturile
= ostili &lameaz
i acuz rezolv
pro&lemele prin
violen@
= sunt susinute
drepturile
drepturile# dorinele
personale@
= fac ceea ce spun
ceilali s fac@
= nu se implic :n
cOti*area unor
drepturi personale
sau :n aprarea
unor opinii
considerOnd c
drepturile sau
opiniile altora sunt
mai importante@
= se simt frustrai i
iritai cOnd primesc
ordine dar nu :i
e>prim
nemulumirile@
= nu au :ncredere :n
ei :i las pe ceilali
s alea* :n locul
lor etc.
personale dar
recunoscute i
drepturile celorlali@
= :i ale* activitile
:n funcie de interese
i competene@
= au :ncredere :n ei.
personale fr a
ine cont :ns de
drepturile
celorlali@
= :ncalc re*ulile
impuse de
autoriti@
= insensi&ili la
sentimentele
celorlali@
consider c ei au
:ntotdeauna
dreptate i c cei
din Durul lor sunt
adesea nedrepi@
= sarcastic i critic
etc.
n orice caz trecerea de la teorie la practic s=a realizat prin intermediul psihoterapiei i
consilierii psiholo*ice care au vizat dezvoltarea personal a individului :n raport cu propria sa
constelaie relaional :n care se afl an*renat. 6=au conceput astfel pro*rame speciale de
antrenament asertiv cu accent pe dezvoltarea a&ilitilor asertive prin practic.
0ntrenamentul asertiv se desfaoar :n cadrul *rupului i este indicat pentru reducerea
pro&lemelor de comunicare ce apar pe fondul diferitelor tul&urri emoionale depresiei
an>ietii fo&iilor afeciunilor psihosomatice (astm &oli dermatolo*ice etc.) dar poate fi
aplicat i su& form de pro*ram individual su& :ndrumarea unui consilier#terapeut specializat.
De asemenea :n cadrul antrenamentului asertiv sunt a&ordate i teme caR primirea i
refuzarea de solicitri interaciuni cu persoane insistente formarea de a&iliti de comunicare
(adresarea unor :ntre&ri rspuns la informaii oferite de interlocutor parafrazare etc.)
meninerea asertivitii :n faa a*resivitii etc.
Metoda a cptat o e>pansiune deose&it mai ales dupa -..C lr*indu=i re*istrul strict
de tehnic terapeutic pOn la a deveni un e>celent antrenament structurant pentru dezvoltarea
*eneral a personalitii. 0ntrenamentul asertiv se &azeaz :n primul rOnd pe restructurarea
co*nitiv a informaiilor despre sine a comportamentelor pe care su&iectul le=a identificat i
acceptat ca fiind ale sale sau impuse de mediul social :n care triete. ! dat realizat acest
demers drepturile dar i o&li*aiile pe care le are fa de sentimentele celor din Durul su
capt concretee i aDut persoana :n cauz s=i reconstruiasc atitudinile i comportamentele
fa de ceilali pe considerente asertive adic de valorizare a propriei personaliti :n ochii
proprii i ai celorlali.
Fiecare copil adolescent sau adult tre&uie s contientizeze drepturile asertive i s fac
apel la ele de cOte ori este necesar arat 0driana '&an :n lucrarea "onsilierea educaional
(2CC-). 0dultul printele sau profesorul tre&uie s accepte c i copiii i tinerii au aceleai
drepturi asertive ca i adulii R
Dreptul de a decide care sunt scopurile i prioritile personale.
Dreptul de a avea valori convin*eri opinii proprii.
Dreptul de a nu te Dustifica i a nu da e>plicaii privind viaa ta.
Dreptul de a spune celorlali cum ai dori s se comporte cu tine.
Dreptul de a te e>prima fr s=l rneti pe cellalt.
Dreptul de a spune BL BL ;)<L BL B\$+$4 sau BL M] <B)$R$6$0P].
Dreptul de a cere informaii i aDutor.
Dreptul de a face *reeli de a te rz*Ondi.
Dreptul de a fi acceptat ca imperfect.
Dreptul de a avea uneori performane mai sczute decOt potenialul tu.
Dreptul de a avea relaii de prietenie cu persoane cu care te simi conforta&il.
Dreptul de a=i schim&a prietenii.
Dreptul de a=i dezvolta viaa aa cum doreti (op. cit. 2CC- p. ./).
Modalitatea neasertiv de a ne raporta la ceilali nu recunoate drepturile asertive ale
celorlali iar propriile noastre drepturi sunt considerate fie a&solute i de la sine :nelese
(comportament a*resiv) fie :n*duine pe care nu ni le putem permite sau :n cel mai &un caz
pentru care tre&uie s fim venic recunosctori (comportament pasiv=defensiv). <ar cOnd ne
comportm astfel o facem pentru c intervin mecanismele co*nitive ale *Ondirii iraionale
(imprecizie depreciere lips de lo*ic) sau tendina de raionalizare (*sirea unor motive
neDustificate de mulumire e>a*erarea semnificaiei unui eveniment) ( M. Radan -..7).
4Ondirea iraional determin funcionarea comportamental ineficient prin emoiile
pertur&atoare pe care le *enereaz. %entru a :nva s le reduc su&iectul aflat :n cursul unui
antrenament asertiv este determinat s=i descrie o&iectiv senzaiile folosind termeni e>aci i
mai ales fr a le interpreta. De e>emplu :n loc de a spune R Mi=e team nu cred c voi reui s
fac fa unui e>amen oral el va fi determinat s descrie foarte o&iectiv ceea ce simte c se
petrece cu sine R 6unt :ncordat mi=au transpirat palmele inima :mi &ate tot mai tare[ s.a.m.d.
0stfel sunt indicate semnele ve*etative ale an>ietii R :ncordare muscular modificri de
respiraie tremurul vocii uscarea *urii senzaia de *ol :n stomac paloare. Fa de aceste
semne su&iectul poate dezvolta raionamente care s=l aDute s le fac fa i s le depeasc.
De cele mai multe ori la apariia acestor reacii ve*etative su&iectul este :nvat s aplice :n
cursul antrenamentului asertiv metode rapide de rela>are su& forma unor instruciuni interne de
tipul R Rela>eaz=te U Respir adOnc U Bu te lupta cu frica va trece aa cum a venit U 6unt
emoionat :mi tremur vocea s=ar putea s rOd de mine dar tiu c pot totui am resursele
necesare de a rspunde foarte &ine la :ntre&rile profesorului U :n vederea o&inerii unui *rad
mai mare de autocontrol.
%entru a identifica cu mai mult acuratee mesaDele interne neadecvate care ne &locheaz
comportamentul asertiv tre&uie s ne rspundem la unele :ntre&ri (0driana '&an 2CC- p.
.5)R
"e cred despre mine QDar despre cellalt Q
%ot s spun BL fr s m acuz sau s m simt vinovat# Q
%ot s recunosc cOnd sunt suprat# Q
ncerc s *sesc cauza suprrii mele Q
0tept s cunosc toate faptele :nainte de a lua o decizie Q
"ritic comportamentul unei persoane i nu persoana Q
mi asum responsa&ilitatea pentru sentimentele mele :n loc s :nvinuiesc pe alii Q
Reuesc s=mi e>prim atOt sentimentele pozitive cOt i pe cele ne*ative Q
"Ond spun cum m simt nu=i Di*nesc pe ceilali Q
"Ond nu sunt de acord cu altcineva nu uzez de a*resiuni ver&ale Q
Reuesc s *sesc soluii pentru pro&leme i nu m plOn* Q
Respect drepturile celorlali cOnd mi le e>prim pe ale mele Q
nvarea de a&iliti i comportamente asertive se realizeaz aa cum am precizat :n
pa*inile anterioare pe &aza unui pro*ram de antrenament individualizat care :n *enere
presupune parcur*erea mai multor etapeR
"lientul :mpreun cu consilierul realizeaz un aa=numit inventar de autoevaluare
practic o list cu situaiile#evenimentele de via :n care acesta consider c s=a comportat
impropriu sau s=a simit :n dificultate.
Din acest inventar se ale* / (sau mai multe) situaii cOt mai diferite atOt din punct de
vedere conte>tual cOt i din acela al actorilor sociali implicai.
6e clasific cele / situaii cresctor :n funcie de intensitatea strii de disconfort pe care
clientul a resimit=o.
6e analizeaz situaia aleas de client din cele / (de preferat cea mai puin suprtoare) R
persoana care a cauzat dificulti clientului comportamente i atitudini ale acesteia reaciile
clientului comportamente pe care clientul dorete s le schim&e vis=a=vis de situaia respectiv
modul :n care ar dori clientul s reacioneze :ntr=o situaie viitoare similar etc.
6ituaia astfel descris se simuleaz :n Docuri de rol atOt :n varianta neasertiv cOt i :n
varianta dorit de client. 0ceast ultim scenet nu este o&li*atoriu s fie i cea optim ?
clientul ar putea ale*e :n mod compensator un comportament a*resiv dar aici tre&uie s
intervin consilierul pentru a su&linia diferenele :ntre maniera asertiv de reacie i celelalte
comportamente alese de client.
n cadrul fiecrei edine de consiliere se sta&ilesc o&iective clare i cu termene de
:ndeplinire precise. De e>emplu clientul ar putea s realizeze zilnic urmtorii paiR s
dialo*heze cu o persoan necunoscut sau care :l intimideaz o dat pe zi@ s menin contactul
vizual cu interlocutorul su :n trei situaii pe zi@ s complimenteze :n trei situaii pe zi@ s=i
e>prime protestul fa de comportamentele a*resive ale celor din Durul su etc.
Lrmrirea pro*reselor :n timpul antrenamentului asertiv este foarte important. "lientul
va nota :n fiecare zi ce o&iective i=a propus i *radul lor de realizare. n aprecierea acestor
o&iective se are :n vedere comportamentul asertiv ver&al#nonver&al apreciat ca adecvat.
<ndiferent :ns de dorina de schim&are a clientului sau de profesionalismul consilierului un
comportament asertiv real i sta&il nu se poate atin*e :n lipsa necunoaterii (sau
necontientizrii uneori) de catre client a drepturilor i responsa&ilitilor sale asertive.
0ntrenamentul asertiv nu tre&uie vzut :ns ca un reetar de comportamente=tip care se
pot aplica :n situaii frustrante. 0sertivitatea este o opiune. Bu este nici necesar i nici mcar
oportun s ne comportm asertiv tot timpul arat specialitii :n domeniu. De pild
comportamentul asertiv este contraindicat :n cazul unor persoane respinse de ceilali (situaia
conflictual se poate a*rava). "eea ce este important pentru individ este deprinderea de a te
comporta asertiv atunci cOnd situaia o impune (anumite medii profesionale nu permit un
comportament asertiv permanent). "e s=ar :ntOmpla spre e>emplu dac :ntr=o instituie
militar re*ulile impuse :n interiorul acesteia ar fi puse su& semnul :ntre&rii de ctre an*aDaii
acesteia i mai ru ar fi :nclcate su& prete>tul li&ertii de reacie i de opinie.
Dac nu se comunic eficient dac relaiile cu cei din Dur sunt nemulumitoare dac se
resimte imposi&ilitatea de a face fa unor situaii stressante altfel decOt printr=un important
consum nervos i emoional atunci :n mod cert deprinderea unor a&iliti asertive de e>primare
a personalitii constituie soluia real pentru unele din aceste pro&leme.
n concluzie (i din fericire U) a fi asertiv se poate :nva. ! cltorie de -CCC de li
:ncepe cu primul pas a spus +ao )se cu multe milenii :n urm.
G$* Strat#/ii d# sc.i'5ar# a /M!dirii !#/ati%#; a atitudi!ilor 0i s#!ti'#!t#lor
!#/ati%# Bd# i!sirati# co/!iti%(co'orta'#!talaC
Ra2io!ali4ar#a
"onsilierul e>plic clientului raiunile pro*ramului pe care :l aplic prin demonstrarea
relaiilor dintre *Ondire sentiment i comportament. 4Ondurile atitudinile convin*erile noastre
influeneaz modul :n care ne comportm i emoiile pe care le trim. De asemenea un
comportament poate deveni un stimul care declaneaz un *Ond (co*niie atitudine
convin*ere) i o trire emoional.
$>emple ale relaiei dintre *Onduri emoii i comportamente (0driana '&an 2CC- p.
/2)
"!4B<\<< $M!\<< "!M%!R)0M$B)$
Bu voi reui
la e>amen U
6tress
nervozitate
Reducerea timpului acordat
:nvrii implicarea :n alte
activiti diferite de cele de
:nvare.
6upra:nvarea care poate
determina o&oseala i
ulterior reducerea
performanelor colare.
$ste inutil s
:nvei U
Bemulumire 0*resivitate
Bu am nici o Be:ncredere <zolare
calitate U nemotivare
n *eneral oamenii au tendina s considere *Ondurile o reflectare o&iectiv a realitii.
De cele mai multe ori :ns *Ondurile sunt doar o interpretare a realitii :n funcie de
convin*erile personale care nu :ntotdeauna concord cu realitatea. 0a se dezvolt erorile de
*Ondire (op. cit. pp. /7=/()
= supra*eneralizareaR pe &aza unui eveniment sin*ular se fac *eneralizri asupra unor
situaii variate. $>empluR un cole* :i vor&ete urOt i spuneR "ole*ii nu m apreciaz@
= personalizareaR su&iectul consider c este sin*urul responsa&il pentru un eveniment
ne*ativ sau neplcut R Din vina mea prietenii nu se simt &ine cu mine@
= *Ondirea :n termeni de al&=ne*ruR se refer la tendina de autoevaluare de a=i evalua pe
alii i de a evalua situaia :n care te afli :n cate*orii e>treme. !ri sunt cel mai &un din clas la
materia T ori nu mai :nv deloc. Bu :mi place s fiu mediocru @ )re&uie s intru la facultate
altfel :nseamn c nu sunt &un de nimic@
= saltul la concluzii R su&iectul aDun*e la o concluzie ne*ativ chiar i atunci cOnd nu are
suficiente informaii. %entru c nu am reuit s rein o formul matematic nu am o memorie
&un sau %entru c nu am :neles suficient de &ine lecia cred c nu pot s :nv la acea materie @
= catastrofizarea R sunt supraevaluate erorile :n timp ce aspectele pozitive ale
comportamentului sunt su&evaluate@ sunt e>a*erate *reelile i minimalizate calitile.
0ceast viziune distorsionat are ca i consecine o stim de sine sczut lipsa
:ncrederii :n sine. 0m luat o not mic la fizic ? voi fi cel mai sla& elev din clas la fizic@
= folosirea lui tre&uie R impunerea de ctre aduli a unor standarde prea ridicate
nerealiste poate conduce la descuraDare i ne:ncredere din partea copiilor. )re&uie s fii cel mai
&un U
0adar *:ndurile nu sunt decOt interpretri ale realitii. Lnele dintre aceste interpretri
sunt ne*ative i neconstructive. $moiile sunt strOns le*ate de *Ondurile i interpretrile noastre.
%utem schim&a sau controla cel puin parial emoiile i comportamentele prin modificarea
*Ondurilor i interpretrilor ne*ative.
Distra*erea const :n concentrarea su&iectului consiliat asupra unor aspecte e>terioare
pro&lemei cu care acesta se confrunt i fa de care manifest an>ietate chiar :n timpul edinei
de consiliere.
T#.!ici d# stoar# a /M!dirii !#/ati%#
0ceste tehnici constituie o e>tensie a strate*iei ela&orate de 0. $llis pentru e>aminarea
*Ondirii ilo*ice. $le sunt utile :n special :n cazuri :n care contientizarea de ctre client a
*Ondirii sale ilo*ice n=a condus la o schim&are de comportament (cf. 4h. )oma 2CC- pp. -57=
-5().
"lientului i se su*ereaz situaia care produce secvena de *Ondire iraional dup care i
se cere s e>prime ideile care apar :n timp ce :i ima*ineaz scena. <mediat ce apare *Ondul
iraional &azat pe temeri i presupuneri nerealiste intervine consilierul cu cuvOntul 6top U
"lientul urmeaz aceast comand drept pentru care este determinat s=i schim&e
ordinea *Ondurilor. %rocesul este continuat i repetat pOn cOnd clientul :i poate schim&a cu
uurin la comand direcia *Ondurilor indezira&ile.
$>emplu R clientul se *Ondete cu insisten la anumite *reeli din trecut @ va fi instruit
de consilier s se opreasc s=i schim&e direcia *Ondurilor i s se orienteze spre situaii
prezente.
!dat stpOnit aceast tehnic de ctre client se va proceda :n acelai mod pentru a
stopa i alte *Onduri iraionale. 0ceast strate*ie elimin *Ondirea ne*ativ :nlocuind=o cu idei
constructive orientate spre realitate.
Strat#/ia c#rcurilor co!c#!tric# (0. +azarus -.1.)
0ceast strate*ie este indicat :ndeose&i :n cazul clienilor care refuz s=i dezvluie
sentimentele. "onsilierul va desena / cercuri concentrice fiecare cerc fiind notat dinspre
interior spre e>terior cu litere de la 0 la $R
n continuare consilierul :i e>plic clientului semnificaia fiecrui cercR
"ercul 0 reprezint teritoriul lui privat. Materialul din interiorul acestui cerc este un
material pe care individul nu=l :mprtete nimnui.
"ercul ' conine date pe care clientul le :mprtete numai prietenilor apropiai i
familiei sale.
"ercul " conine *Onduri i sentimente :mprtite prietenilor &uni.
"ercul D conine *Onduri i sentimente dezvluite diverselor persoane cunoscute cu
care se :ntOlnete :n viaa i activitatea sa cotidian.
"ercul $ conine acele fapte i evenimente despre client pe care le poate descoperi
oricine.
n urmtoarea etap consilierul e>plic clientului c materialul din cercul 0 conine de
re*ul pro&leme din urmtoarele domenii R se> pro&leme sentimentale pro&leme financiare i
pro&leme le*ate de competena profesional iar coninutul acestui cerc este mai mult sau mai
puin acelai pentru orice persoan. Din asemenea motive clientul se poate simi mai puin
reticent :n dezvluirea sentimentelor despre aceste pro&leme tiind c ele sunt :mprtite i de
alte persoane.
E-a'i!ar#a /M!durilor ascu!s# sau !##-ri'at# al# cli#!tului (0. $llis -.11)
)ehnica propus de $llis se adreseaz cu deose&ire clienilor care evit s se an*aDeze :n
comportamentele dorite de ei datorit consecinelor pe care ei :i ima*ineaz c le=ar avea
astfel de aciuni. De re*ul aceste temeri sunt e>primate prin rspunsuri de tipul R 0 putea fi
respins[ @ 0 putea face o *reeal[ @ "ineva s=ar putea s nu apro&e ce=am fcut[etc.
n cele mai multe cazuri aceste temeri iraionale sunt stimulate de o *Ondire ilo*ic.
!dat cu identificarea de ctre client a aspectelor de care se teme consilierul :l poate provoca la
un alt tip de raionare prin :ntre&ri de *enul R "are ar fi lucrul cel mai ru care s=ar putea
:ntOmpla ca rezultat al[ Q @ %rin ce anume ar fi acest lucru atOt de :n*rozitor Q
n acest fel se aDun*e la e>primarea i clarificarea acelor *Onduri temeri nefondate care
:l :mpiedic pe client s acioneze :ntr=o anumit direcie.
G$9 Strat#/ii d# id#!ti,icar# a co'orta'#!t#lor i!d#4ira5il#
<dentificarea *Ondurilor sentimentelor i atitudinilor clientului nu este suficient. De
multe ori clientul nu vede le*tura dintre comportamentul su i atitudinile sau sentimentele
sale dintre comportamentul su i consecinele acelui comportament. $ste cazul persoanei care
afirm R %e mine nimeni nu m place. )otui aceast persoan nu este capa&il s :nelea*
faptul c modul su de a rspunde celorlali produce aceast situaie.
6=au propus mai multe strate*ii de identificare a comportamentelor indezira&ile R
Vi4uali4ar#a rolului
6e aplic :n cazul clienilor care pot descrie cum le=ar plcea s fie dar care nu pot
identifica lucrurile pe care le=ar plcea s le fac.
"onsilierul cere clientului s=i aminteasc o persoan pe care o cunoate o admir i o
respect o persoan care reprezint descrierea modului :n care i=ar plcea lui s fie. < se cere
apoi s realizeze o list cu aciunile pe care persoana respectiv este capa&il s le fac i cu
tipurile de aciuni pe care aceast persoan le=a fcut :n situaii diferite. Dup toate acestea
clientul este ru*at s :ncerce s se vizualizeze pe sine ca fiind persoana respectiv. $l este
instruit s descrie modul :n care se simte i s specifice comportamentele pe care le are :n
timpul procesului de vizualizare.
"lientul este :ncuraDat s :ncerce aceste comportamente atOt :n timpul edinelor de
consiliere cOt i :n afara lor.
! variant a acestui e>erciiu este recrearea scenei. "onsilierul :i cere clientului s
recreeze 7=( situaii memora&ile le*ate de pro&lema cu care se confrunt. "lientul este pus :n
situaia de a se vizualiza pe sine :n situaiile respective i de a descrie acele situaii la timpul
prezent.
$>empluR un client se plOn*e de faptul c are o stare de disconfort psihic atunci cOnd
este :n centrul ateniei. < se cere s recreeze i s descrie cOt mai multe scene :n care s=a simit
&ine atunci cOnd a fost :n centrul ateniei *rupului (*rup de prieteni clas de elevi alte situaii)
i s continue acest mod de vizualizare zilnic :n afara procesului de consiliere (cf. 4h. )oma
-... pp. -51=-55).
3#scri#r#a 0i i!%#!tari#r#a co'orta'#!t#lor
0cest procedeu const :n a=i cere clientului s descrie i s inventarieze aciunile pe care
le desfaoar :ntr=o zi o&inuit din viaa sa. n acest fel clientul va contientiza modul :n care
aciunile sale contri&uie la rezultatele nedorite.
G$H Strat#/ii d# sc.i'5ar# a co'orta'#!t#lor i!d#4ira5il#
8om prezenta :n cele ce urmeaz principalele strate*ii de schim&are a
comportamentului indezira&il utilizate cu precdere :n practica consilierii psiholo*ice i
psihopeda*o*ice din 6.L.0. $le sunt analizate succint de 3. 3acAneI i 6h. BIe (-.57) (cf. 4h.
)omsa -... pp. -GC=-.C).
Strat#/ia co!tract#lor co'orta'#!tal# 0i a roc#d##lor d# E!t"rir#
6e :ntocmete un contract scris :ntre consilier i client :n care se specific aciunile pe
care clientul dorete s le desfoare pentru atin*erea scopului propus. Mai mult contractul
conine i o descriere a condiiilor care :nsoesc aceste aciuni i anume R locul de desfurare
modalitile prin care vor fi realizate data e>act a finalizrii sarcilor propuse.
%ractica din domeniul consilierii a demonstrat faptul c aceste contracte
comportamentale sunt mai eficiente cOnd sunt :nsoite i de modaliti de :ntrire a
comportamentului (recompense oferite fie de ctre consilier = rspunsuri ver&ale de apro&are
recunoaterea pro*reselor clientului ? fie de ctre client). %entru ca :ntrirea comportamentului
dezira&il s fie eficient ea tre&uie s urmeze imediat dup :nre*istrarea comportamentului. Ln
alt factor care influeneaz succesul aciunilor :ntreprinse de client :l constituie frecvena
:ntririlor.
Strat#/ia racticii !#/ati%#
$ste folosit cu precdere :n situaia :n care clientul manifest an>ietate sporit fa de
diveri stimuli din mediul :nconDurtor.
$>emplu R un client evit s vor&easc :n pu&lic de team s nu=i tremure vocea. n
aceast situaie i se cere clientului s practice cOt mai mult cu putin comportamentul care=l
deranDeaz. De asemenea consilierul va preciza clientului su i faptul c rspunsul de
an>ietate tremurul vocii spre e>emplu va persista atOta vreme cOt se menine evitarea situaiei
care provoac team.
Strat#/ia 'o!itori4"rii sau autoco!trolului
0utomonitarizarea presupune conta&ilizarea i re*larea sistematic de ctre client a unor
deprinderi o&inuine idei sau sentimente (numrul de *Onduri pozitive despre sine @ numrul
de *Onduri pozitive despre ceilali etc).
%rintre procedeele cele mai cunoscute de autocontrol se numr autorecompensa i
autopedepsirea. 6unt destinate sl&irii anumitor rspunsuri comportamentale sau din contr
:ntririi acestora.
"onsilierea devine eficient :n msura :n care sunt folosite mai multe strate*ii pentru
soluionarea pro&lemelor cu care clientul se confrunt iar relaia de consiliere este &azat pe
:ncredere empatie i respect.
G$G &#tod# 0i t#.!ici s#ci,ic# co!sili#rii d# /ru
Multe din metodele utilizate :n consilierea individual (inspirate de psihoterapie) se pot
aplica i :n consilierea de *rup. )otui unele metode sunt specifice *rupului. Redm cOteva
dintre acestea R
Structurar#a se refer la definirea scopurilor i comunicarea lor sta&ilirea limitelor
discuiilor :n vederea realizrii o&iectivelor propuse ("oreI J "oreI -..2).
"onsilierul accentueaz importana comunicarii :ntre mem&rii *rupului :ncuraDeaz
formarea unor a&iliti de ascultare activ i or*anizeaz munca :n *rup astfel :ncOt
mem&rii percep scopurile i evalueaz cOti*urile :n fiecare etap.
7!i%#rsali4ar#a reprezint atOt un mecanism de *rup cOt i o tehnic de consiliere.
"a mecanism de *rup se refer la acel tip de interaciune prin care mem&rii
ascultOndu=se unii pe alii :nva c nu sunt sin*urii care au o anumit pro&lem. "a
tehnic de consiliere universalizarea presupune a=l :nva pe cel care a e>primat o
idee o trire c nu este sin*ur. )ehnica are impact pozitiv mai ales asupra
su&iecilor care se simt izolai.
Li!=i!/ (realizarea de le*turi) este o tehnic ce const :n evidenierea
similaritilor i diferenelor :n *Ondirea su&iectului ('er* J +andreth -..C).
"onsilierul poate face le*turi :ntre semnificaia i modul de e>primare a
sentimentelor. %rin o&servarea comportamentului :n cadrul *rupului se analizeaz
corespondena :ntre lim&aDul ver&al i nonver&al. 0ceast tehnic promoveaz
interaciunea :ntre mem&rii *rupului i favorizeaz coeziunea *rupului.
Co!,ru!tar#a co!structi%" nu const :n atacarea comportamentului celorlali ci
aDut su&iectul s :nelea* mai &ine impactul propriului su comportament asupra
mem&rilor *rupului ("oreI J "oreI).
+olosir#a i!t#rac2iu!ii aici !i acum urmrete diminuarea discuiilor despre trecut.
4rupul tre&uie s se concentreze pe ceea ce se :ntOmpl :n prezent s aDute la
rezolvarea pro&lemelor :n cadrul activitilor comune.
6locar#a implic intervenia :n orice comunicare destructiv pentru un *rup sau
pentru maDoritatea mem&rilor *rupului ('er* J +andreth -..C). 'locarea se poate
referi la unele :ntre&ri sau afirmaii neconstructive la :ntreruperea discuiilor
despre un mem&ru al *rupului etc.
+##d(5ac=(ul o4iti% ($*an -..C) are :n vedere evidenierea aspectelor pozitive ale
unei situaii @ stimularea atitudinilor de :ncuraDare :ntre mem&rii *rupului conduce la
reducerea an>ietii.
3#'o!stra2ia poate fi utilizat pentru a e>emplifica un model comportamental sau
o deprindere. $ste de dorit ca demonstraia s fie urmat de e>erciiul fiecrui
participant asi*urOndu=se feed=&acA pozitiv.
-;empluR %entru tema Comunicare eficient se demonstreaz caracterul a*resiv al
:ntre&rii De ce A. 6e formeaz perechi i li se cere s :i alea* rolul de emitor #asculttor.
0sculttorul adreseaz :ntre&ri dup fiecare propoziie enunat de ctre partener. 6e va
constata c firul e>punerii este deviat povestirea fiind ratat.
Studiul d# ca4 este una dintre cele mai folosite metode :n consilierea de *rup.
"azurile propuse studiului pot fiR de tip analitic ? se prezint o situaie i se cere
analiza caracteristicilor a notelor particulare ale cazului :n vedera *eneralizrii lor@
de tip anticipativ ? se prezint o situaie ipotetic i se cere asumarea unui
comportament sau identificarea unui sfOrit posi&il. "azul tre&uie s fie le*at de
e>periena mem&rilor *rupului de pro&lemele acestora.
-;emplu R >aria s+a hotr&t s se pregteasc pentru cariera didactic. Prinii ei ar
prefera, din motive financiare, s studieze #tiinte economice. De altfel, pentru a+#i )mplini visul
de a deveni profesoar, >aria tre!uie s mearg la studii )ntr+un alt oras, pe c&nd #tiinele
economice le+ar putea studia locuind )n continuare cu prinii. A*ut+o pe >aria s )#i gseasc
argumentele cu care s )#i conving prinii s o lase s studieze litere.
Metoda permite dezvoltarea a&ilitii de rezolvare de pro&leme.
Cursul )
ELE&ENTE 3E ETIC 1I 3EONTOLO?IE PRIVIN3 PRO+ESIA 3E
CONSILIER 1COLAR
)$1$ Cadrul 'oral d# #-#rcitar# a ro,#siu!ii d# co!sili#r 0colar B!or'# 0i r#/uliC
"a orice profesiune i cea de consilier dispune de un cod deontolo*ic adic de un
ansam!lu de norme care sta!ilesc cadrul moral de e-ercitare a profesiunii de consilier. 0ceste
e>i*ene capt forma unor re*uli de conduit profesional.
"odul deontolo*ic cuprinde (cf. M. Plate 2CCC pp. 1(=1/) R
constrOn*eri de conduit moral@
prescripii referitoare la pstrarea secretului profesional@
indicaii cu privire la respectul fa de cellalt@
recomandri vizOnd creterea *radului de calificare profesional@
norme referitoare la autonomia tehnic i independena profesional etc.
0cestea au menirea s=i asi*ure pe consilieri psihoterapeui c procedeaz corect din
punct de vedere profesional i c respect :n orice situaie interesul demnitatea i unicitatea
clienilor.
<at cOteva ri!ciii d# !atur" #tic" promovate de AIOSP (0sociaia <nternaional de
!rientare ;colar i %rofesional) i recomandate mem&rilor i practicienilor din domeniul
consilierii i orientrii colare i profesionaleR
"onsilierul va aciona :ntotdeauna :n interesul clienilor :n deplin
confidenialiatate asumOndu=i consecinele activitii sale profesionale.
Respectul pentru client i dreptul lui la autodiriDare autonomie :n procesul de
ale*ere i luare a deciziei.
"onsilierul va respecta deciziile asumate de clieni :n ceea ce privete traseul de
formare profesional i viitorul carierei lor. "onsilierul nu va adopta o atitudine de
superioritate i nu va :ncerca s preia controlul ci va asi*ura un echili&ru :ntre
stimulare i reflectare.
"onsilierul va furniza servicii clienilor fr a face nici o discriminare datorit
*enului vOrstei etniei credinelor reli*ioase handicapului etc.
"onsilierul va fi sensi&il la solicitrile clienilor i va coopera cu ali specialiti dac
situaia sau rezolvarea unor pro&leme o cer. <nformaiile oferite persoanei consiliate
tre&uie s fie corecte i actuale.
"onsilierul va informa clientul despre criteriile metodele i tehnicile utilizate
eventualele limite ale acestora prevederile de natur le*al restriciile e>istente i
rezultatele ateptate.
De asemenea consilierul va informa clientul i asupra e>perienei sale profesionale
serviciile oferite drepturile i responsa&ilitile clientului.
"onsilierul va utiliza :n scop tiinific sau de cercetare anumite date confideniale
despre clienii lor doar cu acordul e>plicit al acestora@
"onsilierul nu va :ncerca :n nici o situaie s influeneze s manipuleze sau s
:mpiedice ale*erile clienilor si@ consilierul este neutru i independent el are :n
vedere numai interesele clientului.
"onsilierul se va informa i perfeciona continuu :n domeniul su de activitate
pentru a oferi clienilor servicii de calitate fia&ile pertinente profesioniste.
Asocia2ia Co!sili#rilor 1colari 0i a Co!sili#rilor di! S7A (ASCA i ACA) au sta&ilit
de asemenea :n mod oficial standarde etice de e-ercitare a profesiei de consilier (cf. M. 2i*u
2CC- pp. 7(-=7(2).
De la :nceput este precizat scopul activitii consilierului R a asista creterea i
dezvoltarea fiecrui individ pornind de la cOteva teze de !az care susin c fiecare persoan
are dreptulR la respect i demnitate ca fiin uman@ la autonomie i autodezvoltare@ la li&er
ale*ere a carierei sale@ la respectarea vieii sale private.
6e consider c practicile etice sunt cele care aduc &eneficii clientului@ practicile
considerate ca nefiind etice sunt acelea care aduc &eneficii consilierului terapeutului fr a
aduce &eneficii clientului.
-;empleR
practici care implic se>ulR raporturi se>uale cu clientul @ aciuni cu caracter erotic
etc.@
practici le*ate de aspecte economiceR afaceri cu clientul :mprumutul de &ani de la
client@ acceptarea de &ani pentru a face o recomandare clientului@
practici ce privesc confidenialitateaR dezvluirea neintenionat sau intenionat a
unor informaii confideniale fr acordul clientului@ discuii cu teri despre un
client folosind numele acestuia@
practici ce vizeaz competena i atitudinile comportamentul consilieruluiR
participarea la relaia terapeutic su& influena alcoolului@ utilizarea de dro*uri :n
cadrul terapiei@ dia*nostic imprecis@ atacarea fizic a unui client ca parte a terapiei@
neaderarea la un cod etic profesional recunoscut oficial @ nerespectarea contractului
:ncheiat cu clientul etc.
"onsilierul tre&uie s fie un adevrat model pentru clienii si. $l tre&uie s fie
preocupat :n permanen de a rspunde la :ntre&ri precumR
Ce m face s cred c am dreptul s+l consiliez pe cellalt A
Ce pot s ofer clientului A
%ac )n propria mea via ceea ce+i )ncura*ez pe clienii mei s fac A etc.
Consilierul trebuie s fie propriul su client n continu formare <
)$2$ Atitudi!i 0i a5ilit"2i al# co!sili#rului 0colar
(UUUU 8ezi seminarul 2)
"onsilierul are un rol activ directiv de multe ori in ceea ce privete consilierea
vocaional i nu numai care implic :n e*al msur procese precum R orientare *hidare
cola&orare parteneriat.
$>plicaiile consilierului au un rol important :n crearea unei aliane active :ntre acesta i
client arat <. Dafinoiu. $le reiau :ntr=un lim&aD coerent comprehensi&il e>perienele i
comportamentele trite pOn atunci ca iraionale. "onsilierul rspunde astfel ateptrilor
clienilor care doresc s :nelea* s fie securizai cu privire la viitor i s fie deculpa&ilizai
(2CCC p. -C.).
Cercetrile empirice efectuate asupra clienilor care au urmat o terapie cognitiv+comportamental au
evideniat urmtorii factori care au contri!uit la succesul terapiei 6:loane #i Coll, 5CD<, cf. I. Dafinoiu, 8777, p.
57C12
personalitatea terapeutului0consilierului3
accesul la )ntelegerea pro!lemelor lor3
)ncura*area )n )nfruntarea gradual cu situaiile dificile3
posi!ilitatea de a vor!i despre pro!lemele lor cuiva care )ntelege3
posi!ilitatea de a )nva s se )neleag pe ei )n#i#i.
! &un relaie consilier=client poate servi drept cadru principal pentru :nvare
dezvoltare evoluie :n plan personal i social.
"onsilierul are posi&ilitatea s alea* dintre diferitele modaliti de a&ordare a relaiei
de consiliere dintre diferitele metode e>istente metoda#metodele cele mai adecvate
caracteristicilor sale personale i pro&lemelor clientului.
Diversele constatri din practica consilierii au demonstrat faptul c un consilier care
prefer a&ordarea autoritar (comportamental co*nitiv=comportamental) ar putea avea un
succes mai mare :n cazul clienilor care caut sfaturi. n acelai timp consilierul care este
adeptul unei modaliti e>perieniale de consiliere va avea mai mult succes cu su&ieci care
caut autonomie sunt creativi i dornici de cunoatere.
Bu e>ist modele de consiliere universal vala&ile. Datorit diferitelor stiluri de via ale
indivizilor consilierii tre&uie s cunoasc i s ai& :n vedere diferite modele de a&ordare a
consilierii. %rin urmare este mult mai eficient o a&ordare comprehensiv (eclectic) a
consilierii psihopeda*o*ice a&ordare care valorific concepiile metodele i procesele via&ile
din alte modele.
<ndiferent de modelul de consiliere utilizat se consider c este esenial pentru consilieri
s dezvolte o credi&il relaie empatic cu clientul de :ncredere reciproc de respect mutual de
disponi&ilitate reciproc s :nelea* pro&lemele clientului (e>pert :n propriile pro&leme :n
e>periena sa de via) pentru a=i oferi un sfat personalizat.
!rice proces de consiliere tre&uie s :nceap prin asumarea de ctre consilier a
responsa&ilitii respectrii unui sistem de valori i coduri sta&ilite de asociaiile de specialitate.
0stfel filosofia relaiei dintre consilier i client se &azeaz pe asumpiile de &az ale
psiholo*iei umaniste R
)oate persoanele sunt speciale i valoroase pentru c sunt unice.
Fiecare persoan este responsa&il pentru propriile decizii.
"om&s este unul dintre cei care a analizat mai pe lar* calitile necesare unei persoane
care lucreaz :n domeniul consilieriiR
= "onsilierul este interesat de modul :n care clientul su privete lumea.
= "onsilierul are o viziune pozitiv asupra oamenilor ? crede :n oameni :i privete :ntr=
un mod cald i prietenos.
= "onsilierul crede :ntotdeauna :n el :nsui :n capacitile i posi&ilitile sale se
respect i se autoapreciaz.
= "onsilierul este deschis la schim&are :i asum un rol real :n relaia cu clientul.
nainte de a practica munca de consiliere viitorii consilieri ar tre&ui s ai& e>periena
de a fi clieni. n acest fel le=ar crete ansele de a influena pozitiv clientul. +a aceast
concluzie au aDuns :ndeose&i cei care :n timpul derulrii procesului de consiliere i=au
redescoperit diferite pro&leme personale (rni mai vechi conflicte sentimente e>plorate
insuficient etc.).
$>empluR dac e>ist dificulti :n tratarea furiei consilierul va :ncerca s minimalizeze
acest sentiment atunci cOnd :l va :ntOlni la clientul su tocmai din cauza faptului c i el a trit
un astfel de sentiment pe care nu a tiut cum s=l clarifice. 0cest lucru se :ntOmpl deoarece
consilierul nu poate s=i :ncuraDeze clientul :n a=i e>prima deschis sentimentele pe care i el le
nea* :n sinea sa.
De asemenea constatrile din practica consilierii relev faptul c maDoritatea
consilierilor :nceptori anticipeaz prima :ntOlnire cu clienii cu o serie de :ntre&ri panicarde R
"e voi spune Q "um voi spune Q 8oi putea oare aDuta cu ceva Q etc. %e de alt parte se
constat tendina de a pune prea multe :ntre&ri clientului sau din contr de a ramOne pasiv.
6fatul pe care :l dau specialitii consilierului :ncepator este acela de a fi el :nsui de a fi
autentic.
0adar calit"2il# ro,#sio!al# al# co!sili#rului sunt urmtoarele R
= empatie sensi&ilitate pentru pro&lemele clientului @
= onestitate corectitudine :n relaie cu clientul @
= aptitudini de intervievator i asculttor de :ncredere @
= capacitate ridicat de a o&serva i analiza o&iectiv trsturile specifice ale clientului @
= a&ilitate :n a identifica punctele forte i punctele sla&e ale clientului de a le stimula corecta
sau compensa @
= a&iliti ver&ale (vor&ire nuanat persuasiv) @
= capacitate de a emite i primi atOt mesaDe ver&ale cOt i nonver&ale @
= capacitate de a folosi o mare diversitate de stiluri de consiliere @
= antrenarea continu :n scopul creterii acurateei evalurii i autoevalurii clientului
perceperii e>acte a impactului comunicrii cu acesta @
= autoimpunerea de standarde profesionale :nalte i a unei corecte linii de conduit etic.
CONSILIERE 1I ORIENTARE
+I1E 3E L7CR7
I$ A7TOC7NOA1TERE 1I 3E8VOLTARE
PERSONAL
1$ &ETO3A SAOT 3E A7TOC7NOA1TERE
%LB")$ )0R< %LB")$ 6+0'$ !%!R)LB<)]\< 0M$B<B\]R<
2$ CINE S7NT E7N
O5i#cti%R "ontientizarea propriei identiti (aspecte le*ate de *en roluri sociale caractersitici de
personalitate etc.).
3iscu2iiR
^%ropria noastr identitate se dezvolt prin interaciuni cu ceilali i cu diverse situaiiN@
Rolul familiei :n formarea identitii
3$ A5ilit"2i 0i '#s#rii
O5i#cti%: <dentificarea a&ilitilor necesare pentru diferite meserii
3#s,"0urar#R se :ntocmete :mpreun cu elevii o list cu meseriile de interes pentru ei@ se :mpart elevii :n
*rupe de cOte 7=/ persoane@ sunt ru*ai s=i alea* de comun acord 2=7 meserii despre care ar dori s
cunoasc mai multe lucruri@ de asemenea sunt ru*ai s identifice cOt mai multe informaii despre a&ilitile
necesare acestor meserii.
&ESERIILE INVESTI?ATE A6ILITI NECESARE
-.
2.
7.
*$ Li!ia %i#2ii
O5i#cti%R dezvoltarea stimei de sine prin reactualizarea succeselor personale
3#s,"0urar#R identificarea evenimentelor care contri&uie la formarea ima*inii de sine@ dintre acestea reinei
evenimentele pozitive i discutai cu elevii impactul acestora asupra stimei de sine a persoanei@ se :mpart fiele
de lucru i se cere elevilor s noteze :n captul din dreapta a liniei vieii vOrsta actual :n ani@ se cere apoi
marcarea de=a lun*ul liniei la intervale e*ale vOrstele intermediare (de la C la vOrsta lor actual) iar :n dreptul
acestora s noteze un eveniment pozitiv#succes o&inut :n anul respectiv.
9$ Proi#c2ii E! %iitor
O5i#cti%: dezvoltarea a&ilitilor de construcie a eului actual i viitor
3#s,"0urar#R se comunic elevilor c vor face un e>erciiu :n cadrul cruia vor putea s=i construiasc o
ima*ine realist asupra a ceea ce ar putea deveni :n viitor@ se analizeaz :n ce msur caracteristicile dezira&ile
sunt realiste sau nu.
3i'#!siu!i Caract#ristici #rsoa!l#
r#4#!t#
Caract#rsitici #rso!al#
d#4ira5il#
&odalit"2i d# d#4%oltar#
Caract#ristici ,i4ic#
Caract#rsitici co/!iti%#
Caract#ristici
#'o2io!al#
Caract#ristici social#
Caract#ristici siritual#
H$ &oti%a2i# 0i #r,or'a!2"
O5i#cti%: :nele*erea relaiei dintre motivaie i performan :n activitate.
3#s,"0urar#: se :mparte clasa de elevi :n 7 *rupe@ se cere elevilor s analizeze :n *rup situaia propus :n
fia de lucru ? s analizeze *Ondurile emoiile nivelul motivaiei i s fac predicii asupra nivelului de
performan pe care :l va atin*e personaDul descris.
3iscu2ii: cOnd o&inem performane mai &une cOnd suntem f. motivai mediu motivai sau su&motivaiQ@
cum putem controla nivelul motivaieiQ@ care sunt modalitile de a optimiza performanaQ@ ce emoii ne
susin :n activitateQ@ ce *Onduri#credine sunt &enefice pentru o&inerea performaneiQ
Situa2ia 1$ "u o zi :naintea unui e>amen f. important Daniel simte cum :l cuprinde teama *Ondindu=se c
dac nu reuete la acest e>amen nimic nu mai are sens pentru el. )oate *Ondurile sale se concentreaz pe
acest e>amen i :ncordarea crete la ma>imum.
?M!duri Ni%#l d# 'oti%ar# E'o2ii P#r,or'a!2"
6upramotivare
Medie
su&motivare
Fric intens
n*riDorare uoar
+ipsa :n*riDorrii
Ridicat la nivelul
capacitilor sale
Medie
6czut su& nivelul
capacitii sale
O5s#r%a2ii:
Situa2ia 2$ "u o zi :naintea unui e>amen f. imp. Daniel este :n*riDorat *Ondindu=se c rezultatul acelei evaluri
depinde f. mult pt. el. n acelai timp este contient c e>ist i alte lucruri importante :n viaa sa. !ricum el :si
dorete f. mult ca e>. de a doua zi s fie o reuit i se mo&ilizeaz pt. a da randament.
?M!duri Ni%#l d# 'oti%ar# E'o2ii P#r,or'a!2"
6upramotivare
Medie
su&motivare
Fric intens
n*riDorare uoar
+ipsa :n*riDorrii
Ridicat la nivelul
capacitilor sale
Medie
6czut su& nivelul
capacitii sale
O5s#r%a2ii:
Situa2ia 3$ "u o zi :naintea unui e>amen Daniel se simte linitit i rela>at *Ondindu=se c nu :l intereseaz :n
mod deose&it s reueasc :n aceast situaie. ntrucOt nu :i dorete s o&in o not mare a doua zi nu se
mo&ilizeaz s dea randament ma>im.
?M!duri Ni%#l d# 'oti%ar# E'o2ii P#r,or'a!2"
6upramotivare
Medie
su&motivare
Fric intens
n*riDorare uoar
+ipsa :n*riDorrii
Ridicat la nivelul
capacitilor sale
Medie
6czut su& nivelul
capacitii sale
O5s#r%a2ii:
G$ Oti'i4ar#a 'oti%a2i#i
O5i#cti%: identificarea unor modaliti de dezvoltare a capacitii de optimizare a motivaiei pentru activitate
3#s,"0urar#R identificarea componentelor deficitare ale motivaiei lor pt. anumite activiti i :nv. unor
modaliti prin care :i pot optimiza motivaia.
Acti%itat#a #!tru car# a' o 'oti%a2i# sc"4ut":PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Pro5l#'a
'oti%a2io!al"
La !i%#l d#
d#cla!0ar# a
acti%it"2ii
= dureaz prea mult
pOn s :ncep
activitatea sau o tot
amOn
La !i%#l d#
dir#c2io!ar# a
acti%it"2ii
= m=am hotrOt s
:ncep activitatea
dar nu m pot
decide cum s :ncep
La !i%#l d#
'#!2i!#r# a
acti%it"2ii
( am tendina s
a&andonez
activitatea la cea
mai mic dificultate
aprut
La !i%#l d#
E!c.#i#r# a
acti%it"2ii
= nu m pot hotr: s
:ncep activ.
deoarece nu sunt
mulumit de
rezultatele o&inute
Co'o!#!t# cu rol
'oti%a2io!al
= nu au aprut
dezechili&re maDore
:n or*anism care s
Dustifice :nceprea
activ.
= nu vd cum se
lea* activ. %e care
tre&uie s o :ncep
de
scopurile#aspiraiile
mele
= activ. %e care
tre&uie s o :ncep
nu corespunde
intereselor mele
= nu am convin*erea
c pot ale*e
modalitile optime
de realizare a activ.
= triesc emoii
ne*ative cOnd
tre&uie s iau
decizii :n ceea ce
privete realizarea
activitii
= nu am convin*erea
c deciziile pe care
le voi lua vor duce
la succesul activ.
= nu am convin*erea
= nu am convin*erea
c m pot concentra
suficient de mult pt.
a realiza activ.
= triesc emoii
ne*ative cOnd
tre&uie s m
concentrez i s m
mo&ilizez pt. a
realiza activ.
= nu cred c am
a&ilitile necesare
pt. realizarea activ.
= realizarea activ.
%resupune prea
= nu am convin*erea
c sunt :n stare s
:nchei activ. %t. a
:ncepe alta
= triesc emoii
ne*ative cOnd m
*Ondesc c voi
:ncheia activ.
= nu sunt mulumit
de rezultate@ cred c
le=a putea ameliora
dac a continua
activ.
= mediul de lucru nu
m :ncuraDeaz s
= nu am convin*erea
c am a&ilitile
necesare pt. a
realiza activ.
= triesc emoii
ne*ative cOnd m
*Ondesc la activitate
= nu am convin*erea
c voi avea succes
:n activitate
= mediul de lucru nu
m stimuleaz s
:ncep activitatea
c sunt suficient de
&un pt. a lua decizii
&une
= nu cred c am
a&ilitile necesare
pt. realizarea
activitii
= cred c deciziile
&une pe care le iau
se datoreaz
:ntOmplrii iar
deciziile rele se
datoreaz numai
mie
= mediul de lucru nu
m aDut s :mi
or*anizez
activitatea
mult efort din partea
mea
= nu vd nici un
&eneficiu pt. a
continua s realizez
aceea activ.
= m *Ondesc c
rezultatele mele
sunt oricum sla&e
= mediul de lucru nu
m mo&ilizeaz pt.
a continua activ.
:nchei activ.
Cu' s# 'a!i,#st"
co'o!#!t#l#
d#,icitar# E! ca4ul
'#u
Strat#/ii d#
oti'i4ar# a
'oti%a2i#i
Pla!ul '#u d#
oti'i4ar#
)$ C# E'i lac# s" ,ac; c# '" i!t#r#s#a4"N
Acti%it"2i di!
ti'ul '#u li5#r
!
realizez
cu
plcere
M
atra*e
M ine
:n priz
chiar
dac
necesit
efort
!
realizez
foarte
des
0&ia
atept
s
:nceap
M
*:ndesc
mereu la
noi
moduri de
a realiza
activitatea
M
concentrez
foarte &ine
:n timp ce
o realizez
Realizez
activitatea
de mai
mult timp
(de cel
puin 1
luni)
1$
2$
3$
*$
9$
F$ Valori 0i ocua2ii
O5i#cti%: e>plorarea relaiei dintre valorile personale i ale*erea carierei
Mai Dos sunt prezentate cOteva valori pe care le poi lua :n considerare cOnd ale*i un loc de munc.
6u&liniaz trei valori pe care le consideri cele mai importante pentru tineR
A+i a*uta pe alii A fi perceput ca EintelectualF
A lucra )n echip A lucra cu tehnologie de ultim or
A lucra su! presiune A putea fi spontan #i creativ
A avea muli !ani A avea mult timp li!er
A avea un program fle-i!il A te simi )n siguran la locul de munc
A )nva lucruri noi A lucra )n aer li!er
A deveni cele!ru A avea sarcini de lucru clar definite
$numer 7 ocupaii :n care sunt respectate valorile selectate de tine.
-[[[[[[[[[[[2[[[[[[[[[[[[[7[[[[[[[[[[
OC7PAII
0sistent social !fier "easornicar 'uctar
<nstalator electric <nstructor de z&or 3orticultor <nfirmier
0tlet %rofesor %durar !ptician
;ofer "oafez#frizer 'iDutier Medic veterinar
0rhitect 4hid turistic %ota "onta&il
"asier Medic veterinar "ritic de art 0sistent medical
6ecretar 6criitor %atron Maseur
Mana*er Funcionar la &anc ;ofer de am&ulan %ro*ramator %"
0*ent de vOnzri %ilot avion Fotomodel %siholo*
)ehnician dentar Director de hotel Mecanic auto Muncitor pe antier
0vocat Pidar %oliist Farmacist
'i&liotecar <n*iner constructor )Omplar %ompier
Reporter "osmetician Foto*raf Director resurse umane
Muzician $ditor 6tomatolo* 'arman
!perator computer )a>imetrist 'alerin "ameraman
10$ I!t#li/#!2# 'ultil#
TIP7RI 3E ACTIVITI TIP7L 3E
INTELI?EN
TIP7RI 3E ACTIVITI TIP7L 3E
INTELI?EN
0 cOnta :n corul unei &iserici 0 medita
0 rezolva un puzzle 0 ar*umenta
0 rezolva un Doc de cuvinte
:ncruciate
0 aprecia culoarea i tehnica unui
ta&lou
0 afla autorul unei :ntOmplri 0 crea i utiliza trucuri de
memorare
0 da sfaturi cole*ilor 0 rearanDa o camer
0 scrie poezii 0 reine i reactualiza date i fapte
neimportante
0 tii cuvintele mai multor
cOntece cunoscute
0 percepe dispoziia celorlali
0 se &ucura de faptul c are timp
pentru sine
0 rezolva sin*ur o pro&lem
0 murmura un sunet auzit la
televizor
0 &ate ritmul unui cOntec
0 mOz*li sau a lua notie :n timp
ce vor&ete la telefon
0 studia :n *rup
0 calcula :n minte 0 utiliza hri ale conceptelor
*rafice sau ima*ini pentru a :nva
0 citi cu plcere ori de cOte ori
este posi&il
0 avea sentimente cu impact
puternic despre anumite lucruri
0 practica un sport 0 *si o e>plicaie raional pentru
anumite :ntOmplri
0 coase 0 avea pro&leme :n a sta linitit
0 face planul de construcie
pentru o cas
0 ?i da seama dac un cOntre
este &un
0 scrie un eseu 0 arta unei persoane cum s fac
ceva
0 ine un Durnal sau a*end
personal
0 se vizita cu prietenii
0 face poze 0 petrece un ,eeA=end sin*ur
I#rar.ia tiurilor '#l# d# i!t#li/#!2":
Ti d# i!t#li/#!2" +r#c%#!2a
o52i!ut"
I#rar.ia '#a
-. <nteli*en lin*vistic
2. <nteli*en lo*ico=matematic
7. <nteli*en spaial
(. <nteli*en muzical
/. <nteli*en Ainestezic
1. <nteli*en interpersonal
5. <nteli*en intrapersonal
11$ C# stil d# E!%"2ar# a'N
O5i#cti%: identificarea de ctre elevi a stilului de :nvare dominant
DesfurareR dup completarea fiei de lucru cerei elevilor s calculeze scorurile o&inute astfelR se :ncercuiete
nr. :ntre&rilor la care rspunsul a fost afirmativ
(ntre!ri care corespund stilurilor de )nvare2
8izualR 7 ( 1 5 . -7 -1 2C 22 72 7. (7 (( (G (. /- /2 /(
0uditivR - 2 G -C -- -2 -( 2( 21 2G 7( 7/ 71 (C (- (/ (5 /C
KinestezicR / -/ -5 -G -. 2- 27 2/ 25 2. 7C 7- 77 75 7G (2 (1 /7
A,ir'a2ii 3a Nu
-. mi place s discut materialul de :nvat cu un cole*
2. nv auzindu=mi propria voce pe caset
7. %refer s :nv ceva nou citind despre acel su&iect
(. Botez adesea o&servaiile pe care mi le face cineva pt. a nu le uita
/. %refer e>erciiile fizice i sportul
1. nv mai &ine cOnd vd noua informaie su& form de ima*ine
5. 6unt capa&il s vizualizez uor
G. nv mai &ine cOnd cineva :mi e>plic materialul
.. De o&icei :mi scriu anumite informaii pentru a putea reveni asupra lor
-C. "Ond cineva spune un cuvOnt lun* pot numra sila&ele pe care le aud
--. 0m o memorie &un pentru cOntece i muzic
-2. mi plac discuiile :n *rupuri mici
-7. mi amintesc uor mrimea forma i culoarea o&iectelor
-(. Repet adesea instruciunile pe care cineva mi le=a dat
-/. mi place s lucrez cu mOinile
-1. mi amintesc uor feele actorilor locurile alte detalii vizuale ale unui film
pe care l=am vzut
-5. Ltilizez mOinile i micrile corporale cOnd e>plic ceva
-G. %refer s redesenez dia*rame pe ta&l nu pe foaie
-.. nv mai &ine dac m ridic i m mic :n timpul studiului
2C. Dac vreau s asam&lez o &iciclet am nevoie de ima*ini care s m
*hideze la fiecare pas
2-. mi amintesc o&iectele mai &ine cOnd le atin* sau le manevrez
22. nv mai &ine privind la altcineva
27. 'at din de*ete sau mOini cOnd sunt aezat
2(. mi place s construiesc lucruri
2/. 8or&esc cu uurin o lim& strin
21. %ot urmri su&iectul unei poveti ascultat la radio
25. mi place s repar lucruri acas
2G. %ot :nele*e o povestire cOnd o aud :nre*istrat pe caset
2.. Ltilizez cu uurin uneltele i aparatura
7C. 4sesc c este foarte dificil s stau mult timp linitit
7-. mi place s Doc sau s fac pantomim
72. !&serv uor caracteristicile unor modele prezentate
77. 0m nevoie de pauze dese :n timpul studiului pt. a m mica
7(. mi place s recit i s scriu poezii
7/. De o&icei :nele* oamenii cu un accent deose&it
71. Difereniez linii melodice asemntoare
75. mi place s dansez i s creez noi micri sau pai de dans
7G. mi plac activitile care necesit coordonare motric
7.. Lrmresc mai uor indicaiile scrise decOt pe cele orale
(C. Recunosc uor diferenele dintre sunetele asemntoare
(-. mi place s creez sau s utilizez rime pentru a :nva anumite materiale
(2. 0 dori s particip la ore :n care s realizez e>perimente
(7. %ot spune repede dac dou forme *eometrice sunt identice
((. "oninuturile pe care mi le amintesc cel mai uor sunt cele prezentate :n
ima*ini
(/. Lrmresc mai uor instruciunile orale decOt pe cele scrise
(1. nv mult mai uor numele instrumentelor muzicale dac le atin* sau le
e>aminez
(5. )re&uie s spun cu voce tare unele coninuturi pentru a le putea reine
(G. %ot s redau cu uurin pe hOrtie o form pe care am vzut=o
(.. %ot urmri cu uurin o hart
/C. %ot s=mi reamintesc cu e>actitate cuvintele unei persoane i tonul vocii ei
cOteva zile dup discuie
/-. mi amintesc mai repede direcia dac cineva :mi ofer indicii specifice
/2. !&serv uor culorile i com&inaiile de culori
/7. mi place s pictez s desenez s sculptez
/(. "Ond m *Ondesc la ceva ce am fcut :n trecut imi pot reactualiza uor
e>perienele trite
12$ Stilul '#u d# E!%"2ar#
Stil d# E!%"2ar# Stilul '#u
A$ Stil d# E!%"2ar# %i4ual
-. "aut ima*ini relevante pentru informaiile pe care tre&uie s le rein
2. Realizez desene sau picto*rame i ilustrez informaiile pentru a le reine mai &ine
7. 6u&liniez datele importante i informaiile eseniale pe care doresc s le :nv
(. Ltilizez culori pentru ideile importante ale materialului
/. mi realizez propriile &enzi desenate
1. "reez postere pentru a reine mai uor informaiile
5. 8izionez filme i reportaDe )8 pentru su&iecte care m intereseaz
G. %roiectez hri mentale pentru informaiile care tre&uie reinute
.. 6criu informaia esenial pe cartonae pe care le pun :n locuri vizi&ile
6$ Stil d# E!%"2ar# auditi%
-. "itesc cu voce tare materialul de :nvat
2. "Ond citesc materialul de :nvat :n minte m aud vor&ind
7. nre*istrez anumite te>te dialo*uri liste de cuvinte i ascult :nre*istrrile de mai multe ori
(. 8or&esc cu cineva despre materialul pe care tre&uie s=l :nv
/. Ro* pe cineva s :mi pun :ntre&ri despre materialul pe care l=am :nvat
1. 0dresez celorlali :ntre&ri despre materialul pe care l=am :nvat
5. Repet informaiile :nvate &tOnd ritmul
G. "reez rime i ritmuri pentru a :nva mai repede anumite informaii
.. nv :n timp ce ascult muzic
-C. $limin z*omotele care mi=ar putea distra*e atenia de la :nvat
--. 0scult la radio a&ordarea unor teme care constituie o&iectul meu de studiu
C$ Stil d# E!%"2ar# =i!#st#4ic
-. 6criu cuvintele sau re*ulile ce tre&uie :nvate cu de*etele :n aer
2. M plim& prin camer :n timp ce :nv
7. 0scult i privesc la modul :n care ceilali utilizeaz *esturi pentru a semnala reaciile lor
(. M mic :n Durul unor o&iecte :n mod re*ulat sau continuu
/. mi reor*anizez locul de munc
1. n timp ce citesc evit poziia tipic de citit
5. Reacionez la ceea ce citescR indic cuvintele cheie dau din cap cOnd sunt de acord m
:ncrunt dau din cap ne*ativ cOnd nu sunt de acord zOm&esc fac comentarii pe mar*inea
te>tului
-7. C.#stio!ar: $unt o persoan aserti=
06$R)<8<)0)$0 este[
0&ilitatea de a=i comunica nevoile emoiile opiniile i convin*erile :ntr=o manier care nu
:ncalc drepturile celorlali@
! a&ilitate pe care o poi :nva@
! modalitate de a comunica i de a te comporta cu ceilali care te va aDuta s ai mai mult
:ncredere :n tine
n anumite situaii oricOt :ncredere avem :n noi :nine ne poate fi dificil s facem fa. De e-emplu,
c&nd un coleg este foarte insistent, c&nd ceri )napoi cuiva cruia i+ai )mprumutat un lucru, c&nd reacionezi la
suprarea sau furia cuiva, c&nd un v&nztor devine prea insistent, c&nd comunici despre emoiile tale celor
apropiai.
"itete cu atenie situaiile prezentate mai Dos i :n funcie de cOt de conforta&il te simi :n fiecare caz
:i acorzi urmtorul punctaDR - pentru inconforta&il 2 pt. rezona&il 7 pt. foarte conforta&il.
-. 8or&eti tare i pui :ntre&ri :n clas.
2. 0tunci cOnd te :ntrerupe cineva :i e>primi dezacordul.
7. i e>primi opiniile :n faa persoanelor cu autoritate.
(. <ntri sau iei dintr=o :ncpere plin cu oameni.
/. 8or&eti :n faa unui *rup.
1. Menii contactul vizual :n timpul unei conversaii.
5. i foloseti autoritatea fr s te consideri nepoliticos sau a*resiv.
G. 6olicii din nou cOnd nu ai primit ceva ce ai cerut.
.. Dei cineva ateapt s te scuzi nu o faci pentru c simi c tu ai dreptate.
-C. "eri s i se :napoieze ceva ce ai :mprumutat fr s te scuzi.
--. %rimeti un compliment i spui ceva prin care eti de acord.
-2. 0ccepi o respin*ere.
-7. Bu ai o&inut o apro&are de la o persoan important pentru tine.
-(. Discui deschis cu o persoan care te critic.
-/. i spui cuiva c ceea ce a fcut te deranDeaz.
-1. Refuzi s faci ce i se cere atunci cOnd nu doreti.
-5. Refuzi o cerere de :ntOlnire cu cineva.
-G. i e>primi nemulumirea cOnd crezi c cineva :ncearc s te convin* de ceva cu care tu nu eti de
acord.
-.. i e>primi suprarea cOnd te supr ceva.
2C. "ontrazici pe cineva.
2-. Rspunzi cu umor atunci cOnd cineva :ncearc s te pun la punct.
22. Faci *lume pe seama *reelilor pe care le=ai fcut.
:cor2
peste //R eti o persoan foarte asertiv
(1=//R $ti o persoan aproape de a deveni asertiv. Mai ai de lucru la situaiile la care ai o&inut punctaD sczut.
71=(/R 0sertivitatea ta este la un nivel mediu
21=7/R 0i nevoie s=i :m&unteti a&ilitile de comunicare asertiv
6u& 21R +ipsa de asertivitate poate fi o surs de stres.
"a s devii asertiv()R
Dezvolt=i stima de sine
"Oti* respectul celorlali
m&untete=i a&ilitatea de a lua decizii
Fii onest i direct :n privina emoiilor nevoilor i convin*erilor tale
$>prim=te ferm i direct fr ezitri sau scuze
Fii rezona&il cu cererile pe care le ai
nva s spui nu la cerinele nerezona&ile pentru tine ale celorlali
Fii onest atunci cOnd oferi sau primeti feed&acA
Recunoate i respect drepturile celor din Durul tu
Folosete un ton adecvat al vocii
Fii atent cu postura corpului tu
Menine contact vizual cu interlocutorii
ncuraDez=i pe ceilali s=i vor&easc direct i clar.
Plan de aciune pentru dezvoltarea asertivitii2
Rezerv=i cOteva minute pentru a te *Ondi la situaiile :n care te poi comporta asertiv i la cele :n care
ai dificulti.
-. "are crezi c sunt &eneficiile tale atunci cOnd te compori asertiv cu diferite persoane din viaa taQ
$>emple
2. De ce anume ai nevoie pentru cazurile cOnd :i este dificil s te compori asertivQ ncearc s notezi
cOt mai multe e>emple
7. "um crezi c te va aDuta faptul c i=ai dezvolta asertivitateaQ

\
CHESTIONAR
-. "Ot de des apreciai c apar conflicte :ntre elevii din clasa dumneavoastr Q
rar
des
foarte des
2. n care perioad a pro*ramului colar considerai c au loc cele mai multe
conflicte :ntre elevi Q
:n timpul orelor de curs
:n timpul pauzelor
7. "um apreciai conflictele aprute :ntre elevii din clasa dumneavoastrQ
( 'ifai din fiecare pereche de antonime acea caracteristic ce corespunde
situaiei din colectivul pe care :l conducei.)
a) izolate permanente
&) minore maDore
c)manifeste( deschise) ascunse ( latente)
d) la nivelul :ntre*ului colectiv la nivelul unor *rupuri din clas
(. "um ai o&servat c se comport elevii :ntr=un conflict :n care sunt an*renaiQ
%rin modaliti violente prin modaliti non=violente
%recizai cOteva dintre acestea R
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
/. "um ai o&servat c reacioneaz elevii din colectiv :n cazul apariiei unui
conflict :ntre cole*ii lorQ
implicare neimplicare
%recizai cOteva astfel de reaciiR
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

FISA DE LUCRU
Bumele[[[[[. Data[[[[[
PRO6 3E ANALO?IE
4sii cOt mai multe cuvinte care s v duc cu *Ondul la noiunea de
"!BF+<")R
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
-. "ontinuai :ntOmplareaR
n pauza mare <oana :i pierde stiloul. 6ilvia :l *sete dar nu :i
spune. 0ceasta afl de la ali cole*i se supra i ........................................
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[............................
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.
CHESTIONAR
>$unt o persoana aserti =
&O3 3E APLICARER colectiv
SCOPR determinarea nivelului de asertivitate
&ATERIALR foi individuale conin:nd 22 de enunuri sintetice i *rila de punctaD
INSTR7CTA:R %ropoziiile de mai Dos descriu felul cum o persoan poate s
reacioneze :ntr=o situaie. "itete cu atenie fiecare propoziie@ :n funcie de cOt de
conforat&il te simi acord=i o not in csua din faa enunului.
P7NCTA: - = stOnDenit
2 = rezona&il
7 ? foarte conforta&il
TI&PR (C minute
INTERPRETARER dup calcularea de ctre fiecare elev a punctaDului total se
precizeaz nivelul de 06$R)<8<)0)$
SCORR
%este // = eti o persoan foarte asertiv
(1.//= eti o persoan aproape de a deveni asertiv mai ai de lucru la
situaiile :n care ai o&inut punctaD sczut
71= (/ = asertivitatea ta este la nivel mediu
21=7/ = ai nevoie s=i :m&untaeti a&ilitile de comunicare asertiv
6u& 21 = lipsa de asertivitate poate fi o surs de stres
>$unt o persoana aserti =
Bumele[[[[[[[[[.. Data[[[[[.
o 8or&eti tare i pui :ntre&ri :n clas.
o ti e>primi opiniile :n faa persoanelor cu autoritate.
o <ntri sau iei dintr=o :ncpere plin cu oameni.
o 8or&eti :n faa unui *rup.
o Menii contactul vizual :n timpul unei conversaii.
o i foloseti autoritatea fr s te consideri nepoliticos sau a*resiv.
o 6olicii din nou cOnd nu ai primit ceva ce ai cerut.
o Dei cineva ateapt s te scuzi nu o faci pentru c simi c ai dreptate.
o "eri s i se :napoieze ceva ce ai :mprumutat fr s te scuzi.
o %rimeti un compliment i spui ceva prin care eti de acord.
o 0ccepi o respin*ere.
o Bu ai o&inut o apro&are de la o persoan important pentru tine.
o Discui deschis cu o persoan care te critic.
o i spui cuiva c ceea ce a fcut te deranDeaz.
o Refuzi s faci ce i se cere cOnd nu doreti.
o i e>primi nemulumirea cOnd crezi c cineva :ncearc s te convin* de
ceva cu care tu nu eti de acord.
o i e>primi suprarea cOnd te supra ceva.
o "ontrazici pe cineva.
o Rspunzi cu umor atunci cOnd cineva :ncearc s te pun la punct.
o Faci *lume pe seama *reelilor pe care le=ai fcut.
%LB")02R[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.
TEAM BUILDING
3EN7&IRE ACTIVITATE: A.a; a' ,ost 0i #u acolo O
TIP ACTIVITATE R )$0M='L<+D<B4
SCOP: va crete nivelul de ener*ie :n *rup contri&uie la consolidarea echipei
aDut la dezvoltarea a&ilitilor de comunicare#facilitare i creativitii
TI&PR -C =-/ minute
?R7PR -2=2/ participani
&ATERIALER un spaiu suficient de mare ca participanii s ai& li&ertate de
micare
&ETO3OLO?IER lucru :n *rup mare discuie facilitat
PROCE3E7R %re*tii spaiul :n aa fel :ncOt participanii s se poat mica :n
voie. $>plicai c aceast activitate se &azeaz pe o poveste pe care ei o vor
construi unul cOte unul. 0stfel este nevoie de un voluntar care s :nceap
povestea :n care el#ea este personaDul principal care chiar *oac, iar ceilali din
*rup tre&uie s imite toate micrile *esturilemimica celui care povestete. n
orice moment al povetii oricare dintre participani poate interveni prin
e>clamarea Aha, am fost #i eu acolo = i s continue povestea. 0tunci cOnd e>ist
o intervenie cu e>clamarea amintit tot *rupul tre&uie s dea replica @i ce+ai
vzut prieteneA a&ia apoi cel care a intervenit putOnd s continue povestea.
$>plicai participanilor c este important s se spriDine unii pe alii astfel :ncOt
dac o&serv c povestitorul este :n dificultate ( nu mai are idei pentru a
continua povestea etc.) s=l aDute prin intervenia Aha, am fost #i eu acolo =
)otodat menionai c chiar dac :n poveste pot aprea i alte personaDe rolul
participanilor este e>clusiv acela de a imita ceea ce face personaDul
povestitorului. Dac o&servai c Docul are prea puin dinamism ( povestitorii
sunt an*aDai :n comportamente pasive ca *Onditul cititul etc.) putei mo&iliza
*rupul prin a le spune c e cu atOt mai distractiv cu cOt e>ist mai mult aciune.
%utei :ncheia activitatea atunci cOnd aproape toi participanii au avut ocazia s
fie povestitori.
%R!"$60R$R dac scopul principal al Docului este cel de dezvoltare a
a&ilitilor de comunicare#facilitare putei face procesare pe urmtoarele
:ntre&ri
"um v=ai simit :n timpul DoculuiQ
6=a simit cineva salvat la un moment dat de intervenia cu Aha, am fost #i
eu acolo?A
6=a simit cineva iritat de aceeai intervenie pentru c mai avea de
povestit ceva interesantQ
"onducei=i prin :ntre&ri aDuttoare pe participani la contientizarea
importanei o&servrii cole*ilor de echip i a *sirii momentului optim de
intervenie fr ca cellalt s nu resimt ne*ativ acest lucru i s fie spriDinit.
PA:I4I"A"EA
7! co'orta'#!t car# oat# ,i
d#scri#s ca r"su!sul u!#i
#rsoa!# car# E!c#arc" s" #%it#
co!,ru!t"ril#; co!,lict#l#;E0i
dor#0t# ca toat" lu'#a s" ,i#
'ul2u'it"; ,"r" a 2i!# co!t d#
dori!2#l# #rso!al#Q 'a!i,#star#
a u!#i #rso!a# car# !u ,ac#
c#r#ri; !u solicit" c#%a a!u'#;
!u s# i'lic" E! cM0ti/ar#a u!or
dr#turi #rso!al# sau E!
a"rar#a u!or oi!ii$ a
FI DE LUCRU
Bumele[[[[[. Data[[[[[
Car# cr#d#2i c" #st# tiul d# co'orta'#!t c#l 'ai otri%it N
B J!c#rcui2i %aria!ta r#s#cti%"$C
1C 7! col#/ E2i c#r# i!sist#!t s"(l la0i s" coi#4#$ Cu' roc#d#4iN
a) i dau caietul s copieze.
&) l refuz politicos i m ofer s=l aDut s=i fac tema.
c) ROd de el c nu a tiut s=i fac tema i=l pOrsc doamnei
:nvtoare.
2C CM!d c#r E!aoi u! lucru # car# l(a' E'ru'utat u!ui col#/P
a) l ro* frumos s=mi :napoieze acel o&iect.
&) l o&li* s=mi :napoieze ce i=am :mprumutat.
c) Renun la acel o&iect i i=l las lui.
3C Cu' r#ac2io!#4 la su"rar#a sau ,uria cui%a N
a) Bu=mi e>prim opinia dar e>a*erez drepturile i opiniile celui pe
care :l ascult.
&) mi e>prim prerea cu respect fa de persoana :n cauz.
c) mi e>prim prerea mea.
PA:I4I"A"EA
7! co'orta'#!t car# oat# ,i
d#scri#s ca r"su!sul u!#i
#rsoa!# car# E!c#arc" s" #%it#
co!,ru!t"ril#; co!,lict#l#;E0i
dor#0t# ca toat" lu'#a s" ,i#
'ul2u'it"; ,"r" a 2i!# co!t d#
dori!2#l# #rso!al#Q 'a!i,#star#
a u!#i #rso!a# car# !u ,ac#
c#r#ri; !u solicit" c#%a a!u'#;
!u s# i'lic" E! cM0ti/ar#a u!or
dr#turi #rso!al# sau E!
a"rar#a u!or oi!ii$ a
PREZENTARE TEORETIC
COMUNICARE ASERTIV
COMPORTAMENT ASERTIV, PASIV, AGRESIVASERTIVITATEA
A5ilitat#a d# a !# #-ri'a
#'o2iil#;oi!iil# 0i co!%i!/#ril#
,"r" a a,#cta 0i ataca dr#turil#
c#lorlal2iQ s# oat# E!%"2aQ t# %a
aLuta s" ai 'ai 'ult" E!cr#d#r#
E! ti!#$
PA:I4I"A"EA
7! co'orta'#!t car# oat# ,i
d#scri#s ca r"su!sul u!#i
#rsoa!# car# E!c#arc" s" #%it#
co!,ru!t"ril#; co!,lict#l#;E0i
dor#0t# ca toat" lu'#a s" ,i#
'ul2u'it"; ,"r" a 2i!# co!t d#
dori!2#l# #rso!al#Q 'a!i,#star#
a u!#i #rso!a# car# !u ,ac#
c#r#ri; !u solicit" c#%a a!u'#;
!u s# i'lic" E! cM0ti/ar#a u!or
dr#turi #rso!al# sau E!
a"rar#a u!or oi!ii$ a
04R$6<8<)0)$0
O r#ac2i# co'orta'#!tal" ri! car#:
(Jl 5la'#4i 0i El acu4i # c#l"lalt
(J!calci r#/ulil#i'us# d# autorit"2i
(E0ti i!s#!si5il la s#!ti'#!t#l# c#lorlal2i
(Nu(2i r#s#c2i col#/ii
(Co!sid#ri c" tu ai E!totd#au!a dr#tat#
(R#4ol%i ro5l#'#l# ri! %iol#!2"
(Co!sid#ri c" c#i di! Lurul t"u B "ri!2i;
col#/i; ro,#soriC su!t ad#s#a !#dr#2i cu
ti!#
(E0ti sarcastic 0i utili4#4i ad#s#a critica E!
co'u!icar#
(Co!sid#ri c" dr#turil# tal# su!t 'ai
i'orta!t# d#cMt al# altora
( E0ti ostil 0i ,urios
PREZENTARE TEORETIC
3r#turi as#rti%#:
.m dreptul s accept ceea ce(mi place
.m dreptul s refu' ce nu(mi place% ce nu(mi conine
.m dreptul s critic c?nd cinea m deran:ea'
.m dreptul s refu' criticile care nu mi se cuin
.m dreptul de a face gre!eli% de a m r'g?ndi
.m dreptul s obin ce este mai bun pentru mineAPLICA IE
CONSECIN E ALE COMPORTAMENTELOR
ASERTIVE,PASIVE, AGRESIVE
PASIV ASERTIV AGRESIV
Problema este evitat Problema este discutat Problema este atacat
re!turile tale su"t
i#"orate
re!turile tale su"t
sus i"ute
re!turile tale su"t
sus i"ute $ r a i"e co"t
de dre!turile celorlal i
%i la&i !e ceilal i s alea#
'" locul t u
% i ale#i tu activitatea % i ale#i activitatea ta &i !e
a celorlal i
Ne'"credere Au '"credere '" ei Ostili, blamea( , acu(
Ve i dre!turile celorlal i ca
$ii"d mai im!orta"te
Recu"o&ti dre!turile tale &i
!e ale celorlal i
re!turile tale su"t mai
im!orta"te dec)t ale
celorlal i
6)$0L0 R$6%$")L+L< D$ 6<B$

ANE*A +,
ENERGIZER
Dou motive pentru care
cole*ii te apreciazR
[[[[[[[[[[[[
[[[[..
E7PPPPPPPPPP
PPPPPPPPPP$$$$$
)rei lucruri pozitive care te
caracterizeazR
[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[..
- o&iectiv pe termen scurtR
[[[[[[[[[[[[[
[.
- o&iectiv pe termen lun*R
[[[[[[[[[[[[[
[[
Dou lucruri pe care le
aduci :ntr=o prietenieR
[[[[[[[[[[
[[[[.
)rei lucruri de care eti
mOndruR
[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[
[[[[[

.UN VNT RECE BATE
SCOP: participanii se vor cunoate mai &inecrete nivelul de ener*ie :n *rup i
do&Ondesc :ncredere :n ceilali mem&ri ai *rupului
TI&PR /=-C minute
&ATERIALER scaune ? mai puin cu unul fa de numrul de participani
&ETO3OLO?IER lucru :n *rup mare
PROCE3E7R %re*tii un cerc de scaune cu unul mai puin fa de numrul de
participani.
0tenieU Din motive de si*uran a participanilor asi*urai=v c nu sunt
o&iecte ascuite coluroase tioase :n imediata apropiere a scaunelor. )otodat
asi*urai=v c scaunele sunt suficient de rezistente i nu vor ceda dac
participanii se arunc pe ele.
%unei un participant pe &az de voluntariat :n miDlocul *rupului stOnd :n
picioare i e>plicai c scopul Docului este ca persoana care st :n miDloc :ncepe
propoziiile cu /n v&nt rece !ate pentru cei care?i continu cu ceva care este
adevrat :n ceea ce=l privete i care se potrivete i cu alte persoane din *rup.
De e>emplu dac are pantofi ne*ri poate spune /n v&nt rece !ate pentru cei
care au pantofi negri. )oate persoanele care corespund afirmaiei tre&uie s se
ridice imediat de pe scaun i s *seasc alt scaun pe care s se aeze ca i cel
care a spus afirmaia.
$>plicai participanilor c nu tre&uie s se limiteze numai la descrieri ce in de
fizic ci pot s fie incluse lucruri care in de e>periena personal (atitudini)
astfel :ncOt acest Doc de ener*izare se poate transforma :ntr=o activitate de
consolidare#construire a echipei prin faptul c participanii aDun* s se cunoasc
:ntre ei prinmodul :n care corespund sau nu cu cele din afirmaie. Facilitatorul
sta&ilete cOnd se termin activitatea.
ENERGIZER

%+!0<0 0FR<"0B]
6"!%R rela>area participanilor de preferat :ntr=o sesiune de final de zi
)<M%R / minute
M0)$R<0+$R nu sunt necesare
%R!"$D$LR
Ru*ai participanii s stea :n cerc :n picioare.
%articipanii vor imita ploaia iar sunetul se va propa*a ( e>R dac
instructorul imit sunetul ful*erului acesta se propa* da la participant la
participant astfel c o parte din participani vor imita :nc cum cade
*rindina pOn aDun*e sunetul ful*erului i la ei.)
!rdinea momentelor din e>erciiu esteR
%lou :ncet ( participanii pocnesc :ncet din de*ete) plou tare ( pocnesc
mai tare din de*ete) &ate vOntul ( :i freac palmele una de cealalt) cade
*rindina ( &at din picioare) ful*er( &at din picioare cu mOinile :i lovesc
picioarele) i apoi :n ordine invers pOn se oprete ploaia.
Ritmul este impus de moderator iar acesta introduce rOnd pe rOnd cOte un
nou element.
Dac interpretezi rolul unui gnditor, chiar vei deveni unul
-T.i"/i"# .ats 0 Ed1ard de 2o"o3
Este o te."ic i"teractiv , de stimulare a creativit ii
!artici!a" ilor care se ba(ea( !e i"ter!retarea de roluri '"
$u"c ie de ! l ria aleas 4 Su"t 5 p l rii gnditoare , $iecare
av)"d c)te o culoare6 alb, ro&u, #albe", verde, albastru &i
"e#ru4 Membrii #ru!ului '&i ale# ! l riile &i vor i"ter!reta ast$el
rolul !recis, a&a cum co"sider ami bi"e4 Rolurile se !ot
i"versa,!artici!a" ii su"t liberi s s!u" ce #)"desc, dar s $ie
'" acord cu rolul !e care 'l 7oac 4 Culoarea ! l riei este cea care
de$i"e&te rolul4 Ast$el6
%lria al&. "el ce poart plria al& tre&uie s=i ima*ineze un
computer care ofer informaii i ima*ini atunci cOnd acestea i se cer.
"alculatorul este neutru i o&iectiv. Bu ofer interpretri i opinii. "Ond
MpoartN plria al& *Onditorul tre&uie s imite computerul@ s se concentreze
strict pe pro&lema discutat :n mod o&iectiv i s relateze e>act datele.
4Onditorul plriei al&e este disciplinat i direct. 0l&ul (a&sena culorii)
indic neutralitatea.
%lria roie. %urtOnd plria roie *Onditorul poate spune aaR FA#a simt
eu )n legtur cu?F 0ceast plrie le*itimeaz emoiile i sentimentele ca
parte inte*rant a *Ondirii. $a face posi&il vizualizarea e>primare lor. %lria
roie permite *Onditorului s e>ploreze sentimentele celorlali participani la
discuie :ntre&Ondu=i care este prerea lor Mdin perspectiva plriei roiiN adic
din punct de vedere emoional i afectiv. "el ce privete din aceast perspectiv
nu tre&uie s=i Dustifice feelin*=urile i nici s *seasc e>plicaii lo*ice pentru
acestea.
%lria nea*r. $ste plria avertisment concentrat :n special pe
aprecierea ne*ativ a lucrurilor. 4Onditorul plriei ne*re puncteaz ce este ru
incorect i care sunt erorile. $>plic ce nu se potrivete i de ce ceva nu mer*e@
care sunt riscurile pericolele *reelile demersurilor propuse. Bu este o
ar*umentare ci o :ncercare o&iectiv de a evidenia elementele ne*ative. 6e pot
folosi formulri ne*ative de *enulR GDar dac nu se potrive#te cu?F G.u
numai c nu mer*e dar nici nu[N
4Onditorul nu e>prim sentimente ne*ative acestea aparinOnd plriei roii
dup cum aprecierile pozitive sunt lsate plriei *al&ene. n cazul unor idei noi
plria *al&en tre&uie folosit :naintea plriei ne*re.
%lria *al&en. $ste sim&olul *Ondirii pozitive i constructive al
optimismului. 6e concentreaz asupra aprecierilor pozitive aa cum pentru
plria nea*r erau specifice cele ne*ative. $>prim sperana@ are :n vedere
&eneficiile valoarea informaiilor < a faptelor date. 4Onditorul plriei *al&ene
lupt pentru a *si suporturi lo*ice < practice pentru aceste &eneficii i valori.
!fer su*estii propuneri concrete i clare. "ere un efort de *Ondire mai mare
'eneficiile nu sunt sesizate :ntotdeauna rapid < tre&uie cutate. <deile creative
oferite su& plria verde pot constitui material de studiu su& plria *al&en. Bu
se refer la crearea de noi idei sau soluii acestea fiind domeniul plriei verzi.
%lria verde. 6im&olizeaz *Ondirea creativ. 8erdele e>prim
fertilitatea renaterea valoareaseminelor. "utarea alternativelor este aspectul
fundamental al *Ondirii su& plria verde. $ste folosit pentru a aDun*e la noi
concepte i noi percepii noi variante noi posi&iliti. 4Ondirea lateral este
specific acestui tip de plrie. "ere un efort de creaie.
%lria al&astr. $ste plria responsa&il cu controlul demersurilor desfurate.
$ *Ondirea despre *Ondirea nevoit s e>ploreze su&iectul. %lria al&astr este
diriDorul orchestrei i cere aDutorul celorlalte plrii. 4Onditorul plriei al&astre
definete pro&lema i conduce :ntre&rile reconcentreaz informaiile pe
parcursul activitii i formuleaz ideile principale i concluziile la sfOrit.
Monitorizeaz Docul i are :n vedere respectarea re*ulilor. Rezolv conflictele i
insist pe construirea demersului *Ondirii. <ntervine din cOnd :n cOnd i de
asemeni la sfOrit. %oate s atra* atenia celorlalte plrii dar prin simple
interDecii. "hiar dac are rolul conductor este permis oricrei plrii s=i
adreseze comentarii i su*estii.
"LM 6$ F!+!6$;)$ 0"$06)] M$)!D]R
6e :mpart cele 1 plrii g&nditoare elevilor i se ofer cazul supus discuiei
pentru ca fiecare s=i pre*teasc ideile. %lria poate fi purtat individual ? i
atunci elevul respectiv :i :ndeplinete rolul= sau mai muli elevi pot rspunde su&
aceeai plrie. n acest caz elevii *rupului care interpreteaz rolul unei plrii
g&nditoare coopereaz :n asi*urarea celei mai &une interpretri.
080B)02$+$ M$)!D$< PH$H,II$', GI.DI"'A,ER
6timuleaz creativitatea participanilor
Dezvolt capacitile sociale ale participanilor de intercomunicare i
toleran reciproc de respect pentru opinia celuilalt
ncuraDeaz i e>erseaz capacitatea de comunicare a *Onditorilor
Dezvolt competenele inteli*enei lin*vistice lo*ice i inteli*enei
interpersonale

* PA1I JN RE8OLVAREA 7N7I CON+LICT
O6IECTIV R dezvoltarea deprinderilor de a e>amina o pro&lem de via i de a
e>prima sentimente le*ate de aceasta
&ATERIALE: flip=chart coli marAere
____ %ai ctre soluionare R
D$6"R<$R$0
%R!'+$M$<[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.
"<B$ $6)$ %R$!"L%0) D$
%R!'+$M]Q .........................................................................................................
....................................................................................................................
"$ 4`BD$6" D<F$R<)$+$ %]R\< <M%+<"0)$ D$6%R$ 0"$06)]
%R!'+$M]Q %e spatele colii de hOrtie de lucru scrie o list cu cele mai
importante sentimente......................................................................................
'R0<B6)!RM<B4 R "ot ceea ce credem poate deveni adevrat
6e scriu ideile fiecruia pe o foaie de hOrtie apoi se transcriu numai primele trei
considerate cele mai &uneR
-[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.2[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.7[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.

APLICA IE

* ETAPE JN RE8OLVAREA 7N7I CON+LICT
1$ S REC7NOA1TE& CON+LICT7L
6e definete o&iectiv pro&leme adic rspunsul la :ntre&area "$ 6=0
B)`M%+0)Q sau "0R$ $6)$ D$ F0%) %R!'+$M0Q
2$ S NE ERPRI&& SENTI&ENTELE
Fiecare elev rspunde la :ntre&area "$ 6<M\< F0\] D$ 0"$06)]
%R!'+$M]Q "LM 6$ 6<M) %]R\<+$ <M%+<"0)$ B 0"$06)]
%R!'+$M]Q
3$ S PRO37CE& I3EI
Folosind &rainstormin*=ul se formuleaz cOt mai multe rspunsuri la
:ntre&rile "$ "R$D$\< "] 0R )R$'L< 6] 6$ B)`M%+$Q sau "$ 0\<
D!R< 6] 6$ B)`M%+$Q
*$ S P7NE& PLAN7L JN APLICARE
6e ale* soluiile aplica&ile :n viaa real inOndu=se cont de sentimentele
e>primate la pasul 2 precum i de propunerile formulate la pasul 7.
FI DE LUCRU
ALE?EREA CORECT
Bumele[[[[[. Data[[[[[
<BD<"0\<$R Rspundei la fiecare :ntre&are de pe fi.
-.a) Despre ce conflict este vor&aQ
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
&)"ine sunt persoanele implicate :n conflictQ
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
2. "um se simte fiecare dintre persoanele implicateQ
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
7. Folosii &rainstormin*=ul pentru a *si posi&ile soluii pentru acest conflict i
notai toate soluiile aiciR[[[[[[[[[[[[[.
[[[[[[[[[[[[[.
[[[[[[[[[[[[[..
[[[[[[[[[[[[[.
( "e soluie ar mulumi am&ele pri aflate :n conflictQ
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

APLICA IE
TEDNICA 6ROSC7EI ESTOASE
1$Co!0ti#!ti4#4 c" E!c# 2$ &" or#scO
s" '" #!#r%#4O
3$ &" /M!d#sc la altc#%aO *$ Caut solu2iiO

APLICA IE
&ESA:E
1 Col#/ul t"u ,u'#a4" 0i t# roa/" 0i # ti!# s" ,u'#4i cu #l$
R]6%LB6
%06<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[..
R]6%LB6
04R$6<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[.
R]6%LB6
06$R)<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.
2$ Col#/ul E2i ia 'M!car#a di! /#a!t" ,"r" s"(2i c#ar" %oi#; iar 2i# E2i #st# ,oa'#$
R]6%LB6
%06<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[..
R]6%LB6
04R$6<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[.
R]6%LB6
06$R)<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.
3$ Col#/ii au scris # 5a!ca ta cu %os#a car# !u s# 0t#r/# R E#ti un p&r&cios=
R]6%LB6
%06<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[..
R]6%LB6
04R$6<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[.
R]6%LB6
06$R)<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[.
*$ 7! ri#t#! aroiat E2i E!0al" E!cr#d#r#a su!M!d lucruri !#ad#%"rat# d#sr# ti!# E!tr(u! c#rc d# ri#t#!i$
R]6%LB6
%06<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[..
R]6%LB6
04R$6<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[.
R]6%LB6
06$R)<8[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[.

APLICAIE

PROIECT 3E ACTIVITATE
TE&A: "omunicare asertiv. "omportamentul asertiv pasiv i a*resiv
CLASA: a 8<=a
37RAT: /C minute
O6IECTIV 3E RE+ERIN: s distin* :ntre comportamentul asertiv pasiv i a*resiv
O6IECTIVE OPERAIONALE:
O1: s identifice componentele comunicrii (emitor receptor mesaD)
O2: s sesizeze importana comunicrii :n realizarea unei activiti :n *rup
O3: s aplice deprinderile de comunicare cu cole*ii
O*: s ofere e>emple de rspunsuri asertive pasive i a*resive :n diferite situaii
STRATE?II 3I3ACTICE:
-. &ETO3E: &rainstormin* comentarea unei ima*ini@ prezentare@ e>erciii@ discuii i analiza@ Docul de
rol@ dez&aterea :n *rupuri i sesiuni de raportare
2. &ATERIALE NECESARE: foaie al& cu o fi*ur *eometric video=proiector coli mari al&e de
hOrtie &and adeziv marAere (culori vii)
7. +OR&E 3E OR?ANI8ARE: frontal i individual@ :n *rupe de /=1 elevi
EVAL7AREA: Modul :n care se realizeaz o&iectivele sta&ilite se urmrete prinR o&servaia direct la clas
tehnici autoevaluative chestionar de evaluare
SCENARI7L ACTIVITII:
&o'#!t or/a!i4atoric: pre*tirea video=proiectorului i a materialului de prezentat
E-#rci2iu: $tudiul imaginii
Privii imaginea )ncerc&nd s identificai componentele comunicrii. Ce alt reprezentare despre comunicare
putei sugeraA Discuii BO1C
E!u!2ar#a t#'#i$ Pr#ci4ar#a o5i#cti%#lor
E-#rci2iu d# E!c"l4ir#: /esenul
%iecare elev )#i pregte#te o foaie de h&rtie #i un creion.
/nui elev voluntar i se ofer o imagine cu o figur geometric. Ceilali elevi nu au vzut figura. :arcina elevului
voluntar este s descrie numai ver!al figura, )n timp ce ceilali elevi )ncearc s o reproduc pe h&rtia lor 6e-.
desenai )n partea de sus a foii un ptrat3 )n colul de *os din partea dreapt desenai un dreptunghi, etc?1.
Ceilali elevi nu au voie s pun )ntre!ri, doar s )ncerce s redea prin desen c&t mai e-act figura descris. (n
final se compar figurile desenate cu figura iniial. BO2C
E-#rci2iu: .legerea obseratorului
"re!uie ales un elev pentru a o!serva reaciile colegilor )n timpul activitii. Cine se oferA
Discuii BO3C
Pr#4#!tar# t#or#tic": Comunicare aserti# Comportament aserti% pasi% % agresi
.sertiitatea este###
a!ilitatea de a ne e-prima emoiile, opiniile #i convingerile far a afecta #i ataca drepturile celorlali3
o a!ilitate pe care o poi )nva3
o modalitate de a comunica #i de a te comporta cu ceillali care te va a*uta s ai mai mult )ncredere
)n tine.
Pasiitatea este###
un comportament care poate fi descris ca rspunsul unei persoane care )ncearc s evite
confruntrile, conflictele )#i dore#te ca toat lumea s fie mulumit, fr )ns a ine cont de drepturile
sau dorinele sale personale3
manifestare a unei persoane care nu face cereri, nu solicit ceva anume, nu se implic )n c&#tigarea
unor drepturi personale sau )n aprarea unor opinii.
Co!s#ci!2# al# co'orta'#!t#lor as#rti%#; asi%# 0i a/r#si%#
Pasi% As#rti% A/r#si%
%ro&lema este evitat %ro&lema este discutat %ro&lema este atacat
Drepturile tale sunt i*norate Drepturile tale sunt susinute Drepturile tale sunt susinute fr a
ine cont de drepturile celorlali
i lai pe ceilali s alea* :n locul
tu
i ale*i tu activitatea i ale*i activitatea ta i pe a
celorlali
Be:ncredere 0u :ncredere :n ei !stili &lameaz acuz
8ezi drepturile celorlali ca fiind
mai importante
Recunoti i drepturile tale i ale
celorlali
Drepturile tale sunt mai
importante decOt ale celorlali
Pe msur ce cre!tem% nm s ne adaptm comportamentul la ce se nt?mpl n :urul nostru% la persoanele
pe care le nt?lnim# /ac ncrederea n noi n!ine este diminuat prin ironie sau iolen, atunci c&nd vom fi
aduli vom avea tendina s reacionm pasi sau agresi )n situaii similare.
De#i o persoan a )nvat s reacioneze pasiv sau agresiv, se poate schim!a #i poate )nva s devin asertiv.
Care sunt efectele comportamentului pasiv, agresiv, )n comparaie cu cel asertivA
.gresiitatea este o reacie comportamental prin care...
)l !lamezi #i )l acuzi pe cellalt,
)ncalci regulile impuse de autoriti 6prini, profesori, poliie1,
e#ti insensi!il la sentimentele celorlali,
nu+i respeci colegii,
consideri c tu ai )ntotdeauna dreptate,
rezolvi pro!lemele prin violen,
consideri c cei din *urul tu 6prini, colegi, profesori1 sunt adesea nedrepi cu tine,
e#ti sarcastic #i utilizezi adesea critica )n comunicare,
consideri c drepturile tale sunt mai importante dec&t ale altora,
e#ti ostil #i furios.
3r#turi as#rti%#:
.m dreptul s accept ceea ce(mi place
.m dreptul s refu' ce nu(mi place% ce nu(mi conine
.m dreptul s critic c?nd cinea m deran:ea'
.m dreptul s refu' criticile care nu mi se cuin
.m dreptul de a face gre!eli% de a m r'g?ndi
.m dreptul s obin ce este mai bun pentru mine
%iecare copil, adolescent sau adult tre!uie s con#tientizeze drepturile asertive #i s fac apel la ele de c&te ori
este necesar.
Adultul, printele sau profesorul tre!uie s accepte c #i copii #i tinerii au acelea#i drepturi asertive ca #i adulii.
E-#rci2iu d# co'u!icar#: :e formeaz grupe de <+J elevi. %iecare grup prime#te o coal mare al! de h&rtie #i
marKer. :e prezint clasei c&teva mesa*e #i li se cere elevilor s noteze rspunsurile pasive, agresive #i asertive la
aceste mesa*e.
E-emple de mesa*e2
Prietenul tu fumeaz #i te roag #i pe tine s fumezi cu el.
Colegul tu )i ia m&ncarea din geant fr s )i cear voie, dar ie )i este foarte foame.
Ai sta!ilit s mergei cu colegii la un film la o anumit or #i zi, dar ei au modificat )ntre timp ziua fr
s te anune #i pe tine. "u ai fost la data sta!ilit iniial #i ai a#teptat degea!a. Ce faciA
Colegii au scris pe !anca ta cu vopsea care nu se poate #terge2 L E#ti un tocilar= M.
/n prieten apropiat )i )n#al )ncrederea spun&nd lucruri neadevrate despre tine intr+un cerc de
prieteni.
:untei profesori )n locul meu. Cum a+i critica elevii care )nt&rzie mereu la oreA
,spunsul pasiv2 ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
,spunsul agresiv2 .................................................................................................................
CDESTIONAR 3E EVAL7ARE
$>prim=i prerea asupra formulrilor de mai Dos acordOnd note de la - la -C.
"unotinele do&Ondite :mi sunt utile. BotaR ......
)impul rezervat activitilor :n *rup i discuiilor a fost suficient. BotaR ......
%rofesorul a avut un comportament asertiv. BotaR ......
6u*estii pentru activitile viitoareR
........................................................................................................................................................................
0lte o&servaiiR
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
,spunsul asertiv2 ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................
%iecare grup )#i prezint rspunsurile. BO3; O*C
Auto#%aluar#a: +i se propune elevilor s se :ncadreze :ntr=una dintre cele 7 cate*orii.
6I6LIO?RA+IE:
Adriana N!an "onsiliere educaional 4hid metodolo*ic pentru orele de diri*enie i
consiliere, Clu*+.apoca 8775
/niversitatea de 4est din "imi#oara, Revista de psiholo*ie aplicat Revista "entrului de 6tudii i
cercetri psiholo*ice anul 8,nr. 5 8777