Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

1. Carmen Marinela Popa Elemente de teoria generala a dreptului, Editura


Universitatii Lucian Blaga Siiu !""#
!. $oan Santai Tratat de Drept Administrativ , Editura All Beck
3. Ioan Ceterchi, Ion Craiovan Introducere in Teoria Generala a Dreptului,
Editura ALL 1998
4. Dr. Ernest Lupan Drept Civil Persoana Fizica, Editura Luminalex
1999.
%. Legea #%&!""' privind re(orma )n domeniul s*n*t*+ii
'. Legea 1,"&1### privind unele m*suri de protec+ie a persoanelor )ncadrate )n
munc*
-. Codul Civil
.. Codul Penal
#. Codul Muncii