Sunteți pe pagina 1din 4

Hansenula polymorpha este o drojdie facultativ metilotrof capabil s metabolizeze, fie

metanolul ca singur surs de carbon i energie, fie o varietate de compui organici mult mai
compleci. Pentru mrirea vitezei specifice de cretere a cantitii de biomas i a
randamentului de bioconversie a substratului s-a utilizat tulpina mutant de drojdie Hansenula
polymorpha , ntr-un proces de cretere diauxic prin utilizarea simultan a dou surse de
carbon, metanol i glucoz.
Procesul a fost realizat ntr-un bioreactor iotec !"#, av$nd capacitatea de % l. &ompoziia
mediului de cultur pentru sistemul de cultivare batc' i cel continuu. (ubstratul mixt utilizat a
fost format din glucoz i metanol n raport de )*+. Pe durata bioprocesului concentraia
metanolului din mediul de cultur s-a meninut la valoarea ,,-., iar cea a glucozei la ,,,/.. p0
a fost corectat la valoarea 1,, cu soluie amoniacal )2,/..
!a sf$ritul celor 1, de ore de cultivare n sistem batc' s-au obinut -3, g biomas,
consum$ndu-se 21, g metanol i +, g glucoz. 4andamentul de bioconversie a substratului
mixt n biomas a fost de 1,,),., iar consumul specific de 2,/. &oncentraia biomasei celulare
obinute a fost de 1+,%/ g5l
-)
. &onsumul specific de metanol la Hansenula polymorpha + a fost
de 2, fa de 2,+- la Hansenula polymorpha )/ 6 /,, acest fapt demonstr$nd c glucoza
stimuleaz utilizarea mai eficient a metanolului n cazul cultivrilor pe substrat mixt.
Parametrii de cultivare i caracteristicile
bioprocesului
Valori experimentale
Durat bioproces, ore 40
Temperatur,
0
C 37
Rat de aerare, l/l/m/m 1
Agitare, rpm 900
Fosor i!i"ial, ppm #90
Fosor i!al, ppm 130
$otasiu i!i"ial, ppm 730
$otasiu i!al, ppm %%#
A&ot i!i"ial, ppm 440
A&ot i!al, ppm %7#
Fier i!itial, ppm 1%
Fier i!al, ppm 1,7
Co!sum speciic meta!ol, 'g/'g %,#
Co!sum speciic amo!iac, 'g/'g 1,0#
(C(/DC( , g)l
*1
4+,,#
Co!"i!ut -! protei! total, . 4,,7
Ra!dame!t de bioco!/ersie, . 40,10
&oncentraia metanolului i a glucozei, consumul de fier i concentraia biomasei celulare
umede 78&89 i uscate 7:&89 n cadrul bioprocesului de cultivare n sistem batc' a drojdiei
metilotrofe Hansenula polymorpha 6, pe substrat mixt.
Durat
bioproces, ore
Metanol,
%
Glucoz,
%
WCW,
gl
!"
DCW,
gl
!"
Consum #ier,
ppm
0 0,197 0,0#0 * * 1%,0
, 0,%10 0,0## 1,,%0 4,#0 9,0
1+ 0,%0# 0,0#% 31,%0 7,#0 7,4
%4 0,1,7 0,04+ 7#,40 14,%0 #,1
3% 0,%13 0,0#+ 130,%0 30,+0 3,4
40 0,%0# 0,04, 147,30 4+,,# 1,7

Co!sumul de osor, potasiu 0i a&ot -! cadrul bioprocesului de culti/are -! sistem batc1 a tulpi!ii
muta!te Hansenula polymorpha + pe substrat mi2t
3/olu"ia co!ce!tra"iilor biomasei celulare -! cadrul culti/rii tulpi!ii Hansenula
polymorpha $ -! sistem batc1 pe substrat mi2t este urmatoarea4
Nr. probe
" % & ' ( $ ) * +
t, ore , 1% 1+ %0 %4 %, 3% 3+ 40
,, gl
!"
4,00 #,+0 7,#0 10,30 14,%0 %3,40 30,+# 3,,%# 4+,,#
ln , 1,3, 1,7% %,01 %,33 %,+# 3,1# 3,4% 3,+4 3,,#
ln , - ln ., - "/ * 0,34 0,%9 0,3% 0,3% 0,#0 0,%7 0,%% 0,%1
0, 1
!"
* 0,0,# 0,073 0,0,0 0,0,0 0,1%# 0,0+, 0,0## 0,0#3
5ite&a ma2im de cre0tere celular -! sistem batc1 a tulpi!ii muta!te Hansenula polymorpha +
pe substrat mi2t a ost de 0,1%# 1
*1
, iar pe gluco& de 0,1+, 1
*1
6
Culti/area co!ti!u s*a reali&at la o rat de dilu"ie de 0,140 1
*1
, timp de 7% de ore6
Re&ultatele culti/rii tulpi!ii muta!te Hansenula polymorpha $ -! sistem co!ti!uu, pe
substrat mi2t su!t pre&e!tate -! urmatorul tabel4 D 7 0,140 1
*1
Durat
bioproces,
ore
Metanol,
%
Glucoz,
%
WCW,
gl
!"
DCW,
gl
!"
P,
ppm
2,
ppm
3,
ppm
4e,
ppm
C5P5,
%
0 0,%9# 0,04, 147,30 4+,,# 130 %%# %7# 1,7 4,,70
, 0,1,7 0,0## 140,#0 43,%0 137 %40 %,0 %,3 4,,90
1+ 0,19+ 0,040 13,,90 3,,40 141 %43 %90 %,+ 47,#0
%4 0,%7# 0,04, 13+,40 37,#0 14+ %37 %,% %,% 49,%0
3% 0,%0+ 0,0#+ 137,#0 37,,0 14# %47 %,0 %,4 #0,%#
40 0,%14 0,04+ 13#,40 3+,%0 1#% %#0 %7# %,# 49,30
4, 0,19# 0,0#1 13+,90 3,,10 1#0 %#3 %77 %,1 4,,70
#+ 0,%,3 0,04% 13,,%0 37,+0 1#4 %+0 %90 %,+ 49,#0
+4 0,1,# 0,0#3 137,10 3,,%# 1#3 %#, %,, %,+ #0,#0
7% 0,%03 0,0#1 137,3# 3,,30 1## %## %,# %,# 49,30
Durata bioprocesului a ost de 7% de ore, iar co!ce!tra"ia biomasei de 39 g)l
*1
6 Debitul de
alime!tare corespu!&tor acestei rate de dilu"ie a ost de 1,1% l)1
*1
6 8*au ob"i!ut 3,14# 'g
biomas, co!sum9!du*se 7,07+ 'g substrat mi2t 0i %,+73 'g amo!iac6 Co!sumul speciic de
substrat mi2t a ost de %,%# :'g/'g;, de amo!iac 0,,# :'g/'g;, iar de meta!ol 1,,0 :'g/'g;6
$roducti/itatea celular la aceast rat de dilu"ie a ost de #,4+ g)l
*1
)1
*1
, iar ra!dame!tul de
bioco!/ersie a substratului mi2t -! biomas a ost de 44,4#., biomasa proteic a/9!d u!
co!"i!ut -! protei! total de 49,1,.6 Timpul de dublare a co!ce!tra"iei celulare la D 7 0,140 1
*1

a ost4
T
D
7 7 4,9% ore
Compar9!d re&ultatele ob"i!ute pri! culti/area dro<diei Hansenula polymorpha 1# = #0 0i
Hansenula polymorpha + pe substrat mi2t :meta!ol = gluco&;, se obser/ c ele su!t superioare
celor ob"i!ute pe o si!gur surs de carbo!, at9t -! sistem batc1, c9t 0i -! sistem co!ti!uu
Re&ultatele comparati/e pri/i!d procesul de culti/are a tulpi!ii muta!te Hansenula polymorpha
1# = #0 pe substrat meta!ol 0i a tulpi!ii muta!te Hansenula polymorpha + pe substrat mi2t
:meta!ol = gluco&;6
6ulpina de dro7die
8istem
de
cultivare
DCW,
gl
!"
Consum
speci#ic
substrat,
g9g
Consum
speci#ic
amoniac,
g9g
:at
de
dilu;ie,
1
!"
0 max
,
1
!"
Produc!
tivitate,
gl
!"
1
!"
:anda!
ment de
biocon!
versie,
%
C5P5,
%
Hansenula
polymorpha 1# = #0
8ubstrat meta!ol
>atc1 43,9% %,+3 1,7+ * 0,130 * 40,00 4#,00
Co!ti!uu 3+,1+ %,30 0,9+ 0,130 * 4,70 43,47 47,0#
?a!se!ula >atc1 4+,,# %,#0 1,0# * 0,1%# * 40,10 4,,70
Co!ti!uu 39 %,%# 0,,# 0,140 * #,4+ 44,4# 49,1,
pol@morp1a +
8ubstrat mi2t
Co!sumarea simulta! a dou surse de carbo! :meta!ol = gluco&; -! sistem batc1, de
ctre tulpi!a muta!t Hansenula polymorpha $ este pe!tru prima dat pre&e!tat -! literatura de
specialitate6 A! u!c"ie de raportul de amestecare a celor dou substraturi, cre0te /ite&a de
utili&are simulta! a lor, care i!lue!"ea& /ite&a de cre0tere 0i de ormare a biomasei6
A! cercetrile eectuate cu tulpi!a muta!t Hansenula polymorpha $ pe substrat mi2t -!
raport de 441 :meta!ol = gluco&; -! sistem batc1 s*a ob"i!ut o co!ce!tra"ie a biomasei celulare
de %# g)l
*1
, iar la raport +41, co!ce!tra"ia biomasei celulare a crescut p9! la 4+ g)l
*1
-! sistem
batc1 0i 39 g)l
*1
-! sistem co!ti!uu la rata de dilu"ie de 0,140 1
*1
6
8tudiile pre&e!tate -! literatura de specialitate se reer la culti/area dieritelor tulpi!i de
Hansenula polymorpha pe substraturi mi2te :i!clusi/ meta!ol = gluco&;, dar !umai -! sistem
co!ti!uu la dierite raporturi di!tre meta!ol = gluco& 0i la dierite rate de dilu"ie, de la 0,1 1
*1
la
0,3 1
*1
, co!stat9!du*se c, la rate de dilu"ie sub 0,% 1
*1
are loc co!sumarea simulta! a celor dou
surse de carbo!, iar la rate de dilu"ie mai mari de 0,% 1
*1
, se co!sum de preeri!" gluco&a,
meta!olul acumul9!du*se -! mediul de cultur6