Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA STUDIULUI DE FEZABILITATE

An universitar 2013-2014 Semestru II


I Realiza i un plan de afaceri pentru o idee inovativ-antreprenorial dup modelul dat.
Calcula i indicatorii recomanda i de metodologia ONUDI, realizai Analiza Altman i Analiza
Conan-!older pe "aza #ituaiei "ilaniere previzionate pentru primul an.
II $ropune i % variante de proiect de inve#ti ii &din care prima varianta va fi cea propu# 'n planul
de afaceri( ce vor #ta la "aza calculrii indicatorilor de eficien economic a inve#ti iilor, pornind
de la cerin ele din ta"elul de mai )o#*
!r
"rt
In#i"at$r UM %arianta I %arianta II %arianta III
+.
It& #in "are
um
It
I
It
II
It
III
- anul + It
I&+(
It
II&+(
It
III&+(
- anul , It
I&,(
- It
III&,(
- anul % It
I&%(
It
II&%(
-
-. '
(
um '
( I
'
( II
'
( III
.. %
(
)*
(
um %
( I
%
( II
%
( III
/. C
(
um C
( I
C
( II
C
( III
0. +
(
&1
2
-C
2
( um +
( I
+
( II
+
( III
3. D ani 12 12 12
+4. # ani #
I
#
II
#
III
+. Calcula i indicatorii #tatici de evaluare a eficien ei economice a inve#ti iilor5
,. Calcula i indicatorii imo"ilizrilor, tiind c*
a. gr. + 6 fondurile #e c2eltuie#c la mi)locul anului5
". gr. , 6 fondurile #e c2eltuie#c la 'nceputul anului5
%. Calcula i indicatorii actualiza i la momentul*
a. gr. + 6 'nceperii lucrrilor de inve#ti ii &n74(5
". gr. , 6 punerii 'n func iune a o"iectivului de inve#ti ii &p74(5
Rata de actualizare folo#it pentru calculul indicatorilor 'n form actualizat e#te*
a. gr. + 6 a 7 +.85
". gr. , 6 a 7 +085
9. Calcula i indicatorii propu i de metodologia :ncii ;ondiale, folo#ind aceea i rat de
actualizare.
-. Centraliza i #u" form de ta"el indicatorii de fundamentare a eficienei economice a
inve#tiiilor, evidenia i varianta optim de proiect de inve#ti ii i )u#tifica i luarea deciziei
de a inve#ti 'n urma tuturor calculelor efectuate.
,BS-
+rima .artea a .r$ie"tu/ui va 0i .re#at1 .2n1 /a #ata #e 1 a.ri/ie 2014 i va 0i
3n"1r"at1 .e ./at0$rma .r$ie"tu/ui Bursa de proiecte
+artea a #$ua a .r$ie"tu/ui va 0i s"ris1 #e m2n1 i va 0i sus inut1 3n u/tima s1.t1m2n1
a semestru/ui II