Sunteți pe pagina 1din 77

1

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
REGIUNII CENTRU
2014-2020


- Iulie 2013 -


www.inforegio.ro www.regio.adrcentru.ro
Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional i co-
finanat de Uniunea European prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional
Agenia pentru Dezvoltare Regional Centru ALBA IULIA, Str. Decebal, Nr. 12;
Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613; E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.regio.adrcentru.ro
Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului Romniei.

2INTRODUCERE

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 20142020 este parte a Planului de
Dezvoltare a Regiunii Centru 20142020, principalul document de planificare i programare la
nivelregional.StrategiadeDezvoltareaRegiuniiCentrurspundenevoiideaavealadispoziie
un document de planificare la nivel regional care stabilete obiectivul global i obiectivele
specificedeatinslafinalulperioadeideprogramare,propunnddireciiledeaciuneimsurile
necesarepentruatingereaobiectivelor.StrategiadeDezvoltareaRegiuniiCentruafostrealizat
nconformitatecuorientrilemetodologiceelaboratedectreMinisterulDezvoltriiRegionale
ce vizeaz att coninutul Planurilor de Dezvoltare Regional ct i cadrul partenerial de
elaborare, consultare i aprobare al acestora. Totodat, au fost respectate reglementrile
stabilitelanivelregionalcuprivirelaconstituireaifuncionareastructurilorpartenerialepentru
elaborareadocumentelordeplanificare.
Fiindfundamentatpeodiagnozdetaliat,concretizatprinAnalizasocioeconomicregional
iprinAnalizaSWOTaRegiuniiCentru,StrategiadeDezvoltareianconsiderarenevoilemajore
ale regiunii i are n vedere valorificarea potenialul su real de dezvoltare. Pentru o evaluare
ct mai corect a nevoilor i a potenialului regiunii, cele dou analize menionate integreaz
rezultatelecelor15studiisectorialeelaboratelanivelregionalnperioada20102011.Analizele
iStrategiaauparcursunampluprocesconsultativdesfuratncadrulstructurilorparteneriale
regionale,ncepnddelaidentificareaicuantificareaproblemelorinevoilorpnlastabilirea
prioritilor i msurilor. Prin activitatea desfurat n cadrul Comitetului Regional de
Planificare ,,Centru i n cadrul celor apte grupuri tematice (dezvoltare urban i
infrastructur,competitivitateeconomicicercetare,mediuiresurseregenerabiledeenergie,
agricultur i dezvoltare rural, turism i cultur, resurse umane i incluziune social,
administraieibunguvernan)inceleasegrupurijudeenedelucrusaurmritimplicarea
actorilor relevani pentru dezvoltarea regional n toate etapele procesului de planificare i
programare. Au fost avute n vedere de asemenea i strategiile de dezvoltare ale judeelor,
urmrindusearmonizareactmaibunaobiectiveloriaciunilorjudeeloricomunitilordin
RegiuneaCentru.
nacelaitimp,StrategiaRegionaldeDezvoltareseraporteazlaevoluiilepreconizatelanivel
naional i european, sintetizate n documentele de programare ale Comisiei Europene pentru
perioada 20142020, n angajamentele internaionale ale Romniei i n strategiile naionale
pentru perioada urmtoare. Strategia de Dezvoltare Regional urmrete pe tot parcursul su
firul rou reprezentat de cele trei prioriti stabilite prin Strategia Europa 2020: cretere
inteligent, cretere durabil, cretere favorabil incluziunii i obiectivele propuse n cadrul
celor cinci domenii de interes: ocupare, inovare, schimbri climatice, educaie, reducerea
srciei. Regiunea Centru va fi astfel permanent cuplat la procesele n desfurare la nivel
european.

3

LaelaborareaactualeiStrategii
regionalededezvoltaresauavutnvederectevaprincipiifundamentale,ianume:
concentrarea i prioritizarea obiectivelor, mrinduse n acest fel eficacitatea utilizrii
resurseloralocate
coordonarea i corelarea diferitelor aciuni propuse, rezultnd astfel o mai mare
coerenlanivelregionaliunefectsinergicalacestoraciuni
cuantificarea realizrii obiectivelor propuse prin utilizarea unor indicatori de
performan
StrategiadeDezvoltareaRegiuniiCentruiadefinitcaobiectivglobaldezvoltareaechilibrata
Regiunii Centru prin stimularea creterii economice bazate pe cunoatere, protecia mediului
nconjurtorivalorificareadurabilaresurselornaturaleprecumintrireacoeziuniisociale.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare
dintreacesteagrupndunnumrdeprioritiimsurispecifice:
1. Dezvoltareurban,dezvoltareainfrastructuriitehniceisocialeregionale
2. Cretereacompetitivitiieconomice,stimulareacercetriiiinovrii
3. Proteciamediuluinconjurtor,eficienenergetic,utilizareasurselorregenerabilede
energie
4. Dezvoltareazonelorrurale,sprijinireaagriculturiiisilviculturii
5. Dezvoltareaturismului,sprijinireaactivitilorculturaleirecreative
6. Dezvoltarearesurselorumane,cretereaincluziuniisociale
Conformreglementrilorlegalenvigoare,cuprinsencadrulLegii315/2004privinddezvoltarea
Regional n Romnia i a H.G. 1115/ 2004, dup avizarea sa de ctre Comitetul Regional de
Planificare ,,Centru, Strategia de Dezvoltare Regional va fi aprobat de ctre Consiliul de
DezvoltareRegionalforuldecizionalalRegiuniiCentru.
Punerea n aplicare a Strategiei de Dezvoltare Regional va cdea n sarcina autoritilor
regionale pe msur ce acestea vor fi create i consolidate , a administraiilor locale i
judeene,aorganizaiilor,adiverselorstructuripartenerialeiorganismelordeimplementarea
programelorcreateadhoc.PentrutranspunereanrealitateaStrategiei,unrolimportantlvor
aveafondurileeuropenenerambursabilealocatepentruperioada20142020(FondulEuropean
pentru Dezvoltare Regional, Fondul Social European, Fondul de Coeziune i Fondul European
pentru Agricultur i Dezvoltare Rural ), la care se vor aduga finanrile autohtone publice i
private.
Strategia de Dezvoltare Regional va fi nsoit de o list de propuneri de proiecte majore, cu
unimpactlarg,semnificativ,carevapermiteomaibunimplementareaacesteia.

Domeniul Strategic 1. Dezvoltare urban, dezvoltarea


infrastructurii tehnice i sociale regionale

Aflat n dezbatere la nivel european, definireaconceptuluide coeziune teritorialpune
accentulpedezvoltareaechilibratateritoriului,reducereadisparitilorivalorificarea
potenialuluiteritorial.DimensiuneateritorialacoeziuniiafostintrodusnTratatulde
la Lisabona, fiind adugat dimensiunii sociale i economice i devenind astfel un
obiectivasumatpoliticiilanivelulUniuniiEuropene.
n linii mari, coeziunea teritorial ar trebui s garanteze dezvoltarea armonioas a
diferitelor teritorii, s permit cetenilor sexploateze ncelmai bunmod potenialul
teritoriului, s transforme aceast diversitate ntrun atu care s contribuie la
dezvoltarea durabil a ntregului teritoriu i mai ales s completeze i s consolideze
coeziunea economic i social. Astfel politica de coeziune teritorial trebuie s
urmreasc diminuarea diferenelor de dezvoltare dintre regiunile geografice, dintre
mediul urban i cel rural, dintre centru i periferie, precum i prevenirea amplificrii
discrepanelorteritoriale.
Considerate motoare ale economiei, oraele sunt catalizatori pentru creativitate i
inovare. Diversele dimensiuni ale vieii urbane economic, social, cultural i de
mediusuntstrnslegatentreele,iarsuccesulnmateriededezvoltareurbanpoatefi
atins numai prin intermediul unei abordri integrate. Propunerile Comisiei Europene
privindpoliticadecoeziune20142020urmrescsstimulezepoliticileintegratepentru
a intensifica dezvoltarea urban durabil n vederea consolidrii rolului oraelor n
contextulpoliticiidecoeziune.
Fa de perioada de programare 20072013 exist cteva diferene privind dezvoltarea
urban n viitoarea perioada 20142020. Astfel, se va pune accentul pe o abordare
integrat consolidat pentru a face fa provocrilor urbane. De asemenea, se vor
introduce investiiile teritoriale integrate (ITI) care vor nlocui axele prioritare separate
nceeaceprivetedezvoltareaurban.
Una dintre prioritile de dezvoltare durabila la nivelul Regiunii Centru este creterea
coeziuniiteritorialeprinsprijinireadezvoltriiurbane,attaoraelorcunivelridicatde
dezvoltare ct i a oraelor confruntate cu probleme generate de restructurrile
economice.

Oraele cu nivel ridicat de dezvoltare sunt poli de atracie pentru oraele i comunele
dinvecintate,avndoinfluendirectndezvoltareaeconomicisocialazonei.La
polul opus, oraele mici i mijlocii din Regiunea Centru se confrunt cu dificulti n
procesul de dezvoltare durabil, datorit n special procesului de restructurare
economicdup1989careaafectatoraelemonoindustriale.
n linii mari procesul de coeziune teritorial la nivelul Regiunii Centru se axeaz pe
regenerarea urban a oraelor mici i mijlocii n special a celor monoindustriale,
creterea conectivitii oraelor cu zonele de contiguitate, susinerea zonelor i a
cartierelor mai srace prin creterea inclusiv, dar i dezvoltarea unei economii
inteligenteprinstimulareainovaieiiacercetriiaplicatenspecialnoraelemariia
centrelor universitare. De asemenea o prioritate o reprezint i promovarea oraelor
verzi, susinerea transportului urban sustenabil, dezvoltarea iluminatului public,
eficienaenergeticacldiriloriamenajareaspaiilorpentruagrement.
n perspectiva dezvoltrii durabile a Regiunii Centru, pentru urmtoare perioad de
finanare 20142020 sunt necesare finanarea proiectelor regionale integrate care s
contribuielarealizareaprioritilorimsurilorinclusenPlanulRegionaldeDezvoltare.
n acelai timp, finanarea proiectelor regionale integrate permite rezolvare n mare
msura a nevoilor identificate la nivel regional, contribuind astfel i la ndeplinirea
obiectivelorstabilitepentruRomniancepriveteStrategiaEuropa2020.
Calitatea vieii i dezvoltarea armonioas a Regiunii Centru este condiionat ntro
msursemnificativdeniveluldedezvoltareainfrastructurii,attaceleidetransport,
utiliti publice, de educaie, de cercetare, de sntate sau a celei sociale. n prezent
infrastructuralanivelregionalestedestuldenvechit,necesitndlucrrideextindere,
amenajare,reabilitaresaudemodernizare.
Construirea Europei sociale, ntrirea coeziunii sociale a continentului se afl n centrul
politicii comune europene, constituind unul din principiile directoare statuate n noul
tratatalUniuniiEuropeneadoptatlafineleanului2007.
Dezvoltarea capitalului uman, amplificarea rolului cunoaterii n toate domeniile
economice i sociale, alturi de sprijinirea categoriilor i grupurilor de persoane
vulnerabile se numr, n mod firesc, printre prioritile politicilor comunitare n
perioadaurmtoare.Astfel,ncadrulStrategieiEuropa2020,documentulprogramatical
Uniunii Europene pentru urmtorii 10 ani, sunt incluse trei prioriti strategice pentru
statele Uniunii, dintre care una vizeaz n mod direct sfera socialului: creterea
favorabil incluziunii: promovarea unei economii cu o rat ridicat a ocuprii forei de
munc,caresasigurecoeziuneasocialiteritorial.

6

Nunultimulrnd,undomeniucarepoatedaunimpulssemnificativdezvoltriiRegiunii
Centru i care necesit acordarea unei mari atenii n ceea ce privete finanarea
acestuia este cercetarea i inovarea. Pentru a fi competitiv n materie de inovare i
dac dorete s joace un rol de prim rang pe scena mondial, Uniunea European
trebuie s acorde finanri semnificative. n prezent, Uniunea European acuz o
ntrziere constant n domeniile inovrii i cercetrii. Pentru a recupera aceast
ntrziere, Comisia European dorete s creasc nivelul investiiilor europene n
cercetareidezvoltare,pnla3%dinPIB.
1

Prioritispecifice:
Prioritatea 1.1. Creterea coeziunii teritoriale a Regiunii Centru prin sprijinirea
dezvoltrii urbane (att a oraelor cu un nivel ridicat de dezvoltare ct i a
oraelorconfruntatecuproblemelegeneratederestructurrileeconomice)
Coeziuneateritorial,conceptcomplex,cureferirenspecialladezvoltareaechilibrata
teritoriului, reducerea disparitilor dintre diferite zone i valorificarea potenialului
teritorial,reprezintunadintrepreocuprileprincipalealeUniuniiEuropene.
Consideratejuctoricheientroeconomiecompetitivbazatpecunoatereicrearea
de prosperitate, oraele prin funciile sale sunt centre de polarizare pentru localitile
rurale din vecintate. La nivelul Regiunii Centru reeaua de localiti urbane este
echilibrat, excepie fcnd judeul Covasna. Trei judee (Alba, Mure i Sibiu) au 11
orae,urmatedejudeulBraovcu10oraeijudeulHarghitacu9orae,lapolulopus
fiind judeul Covasna cu doar 5 orae. La nivelul Regiunii Centru cel mai mare grad de
polarizare urban este n judeul Braov datorit existenei polului de cretere Braov
careocupprimullocntermenidePIB/locuitoriaiproductivitiimuncii.nRegiunea
CentrusuntdouzonemetropolitanenjurulmunicipiilorBraoviTrguMure.
Din perspectiva teritorial, Regiunea Centru are un caracter destul de rural, excepie
fcndjudeulBraovcareareoeconomiemaidiversificat.
Dezvoltarea policentric poate constitui una dintre cile de abordare sistemic a
dezvoltrii teritoriale. Dezvoltarea policentric permite att dezvoltarea echilibrat a
teritoriului ct i evitarea dezechilibrelor ce apar n cadrul i n jurul aglomerrilor
urbane. Astfel, conceptul de dezvoltare policentric nu se limiteaz la zonele
metropolitane,cisereferlaunsistemierarhizatcaresexprimepotenialulaezrilor
depesuprafaaregiunii.

1
http://europa.eu/legislation_summaries/budget/bu0001_ro.htm

7

n Romnia principalul obiectiv al strategiilor pe termen mediu i lung de dezvoltare


spaial l reprezint consolidarea dezvoltrii policentrice i inovaia prin crearea unor
reeledelegturintrezonelemetropolitaneiorae.
Oraelecarefuncioneazcacentreregionaleartrebuiscooperezencadrulunuitipar
policentric, astfel nct aceast cooperare s fie o valoare adugat pentru alte orae
dinzoneleruraleiperiferice,precumipentruzonelecuprovocriinevoispecificedin
punctdevederegeografic.
ConformcercetrilorESPON
2
,lanivelulRegiuniiCentruesteunsingurpoldeimportan
naional (Braov cu peste 200.000 de locuitori), 5 poli de importan regional (Sibiu,
Trgu Mure, Alba Iulia, Sfntu Gheorghe i Media, fiind municipii cu o populaie
cuprinsntre50.000i200.000delocuitori)i13polideimportanlocal(Miercurea
Ciuc, Fgra, Reghin, Odorheiu Secuiesc, Sighioara, Scele, Sebe, Cugir, Trnveni,
Aiud, Zrneti, Codlea i Blaj, oraele i municipiile avnd o populaie cuprins ntre
20.000i50.000delocuitori).
Diversele dimensiuni ale vieii urbane (economic, social, cultural i de mediu) sunt
strns legate ntre ele , iar succesul n materie de dezvoltare urban poate fi atins n
special prin intermediul unei abordri integrate. O astfel de abordare este deosebit de
important n urmtoarea perioad de programare, date fiind provocrile cu care se
confruntnprezentoraeleeuropene.
Una din prioritile politicii de dezvoltare urban durabil o constituie sprijinirea
oraelor mari care suntn acelai timp centre de polarizare pentru oraele i comunele
nvecinate.Larndullor,oraelemariauuniversiticutradiiecareradiaznjurifac
legtura cu alte centre din Europa, fiind n acelai timp i nuclee ale economiei
inteligenteprinvalorificareainovaieiiacercetriiaplicate.
Una din problemele majore la nivelul Regiunii Centru care necesit investiii financiare
esteregenerareaurbanaoraelormiciimijlociiiacelormonoindustriale.Locurilede
muncrelativsigureibinepltitedinepocamonoindustrialaufostnlocuite,nmulte
orae din regiune, de omaj prelungit sau locuri de munc slab remunerate. De
asemenea, aceste orae se confrunt cu o migraie a populaiei tinere, acestea
confruntnduse cu un declin demografic. Amintim n acest sens cteva orae din
RegiuneaCentrucareaunevoiedeinvestiiinregenerareaurban:Abrud,Zlatna,Ocna
Mure,Trnveni,Ludu,Iernut,Ungheni,Reghin,Codlea,Ghimbav,Avrig,Fgra,etc.

2
ESPONReeauaeuropeandeobservareadezvoltriiicoeziuniiteritoriale,programdefinanareal
ComisieiEuropenecaresusinenspecialcercetareanacestdomeniu,http://www.espon.eu

8

De asemenea, este important ca politica dezvoltrii urbane s fie legat de abordarea


integrat care s pun n discuie nevoile specifice att ale zonelor geografice cele mai
afectate de srcie, ct i a cartierelor srace din oraele regiunii, un rol foarte
important jucnd dezvoltarea de soluii privind valorificare potenialului teritorial i
cretereainclusiv.
ExistlanivelulRegiuniiCentruteritoriicareprezintobstacolencaleadezvoltrii,cum
ar fi de pild zona montan care prezint un grad redus de accesibilitate. Gradul de
srcie i izolare a unor zone genereaz fenomene de depopulare, astfel exist riscul
dispariieiunorlocalitinspecialnzonelemontanecuaccesibilitateredus(depild,
ctunedinMuniiApusenicunoscutesubdenumireadecrnguri).Pentruacestezone
sunt necesare dezvoltarea de soluii privind valorificarea potenialului teritorial i
identificarea soluiilor de atragere a populaiei n aceste zone prin oferirea de
oportunitiprinintermediulcrorascreascniveluldetrai.
O prioritate la nivelul Regiunii Centru este dezvoltarea transportului urban specific
asigurriideserviciipentrutransportulpasagerilorpedistanescurteicuocapacitate
medie de transport. La nivelul regional transportul urban este asigurat n principal de
autobuzei microbuzelacareseadaugnmediulurbani troleibuze,tramvaieitaxi.
TransportulurbanasiguratprintramvaieestedoarnjudeulSibiu,fiind3tramvaiecare
i desfoar activitatea pe o distan de 11 km. Potrivit datelor statistice din 2011, la
nivel regional existau 53 de troleibuze n judeele Braov (45) i Sibiu (8) care sunt
destinatetransportuluidepasageripeodistantotalde32,7dekm.Lanivelregional,
n 2011 erau puse n circulaie 647 de autobuze i microbuze, cu 38 mai multe fa de
2005,celemaimultefiindn2007(757)dupcarenumrullorasczuttreptat.
O necesitate la nivel regional o constituie elaborarea de Planuri de Mobilitate Urban
DurabilpentruoraeleRegiuniiCentru,acestedocumentedeplanificarevizndcrearea
unuisistemdetransporturbansustenabil.
Un accent crescut va trebui pus pe dezvoltarea oraelor verzi, prin amenajarea de
spaii verzi, dezvoltarea iluminatului public din surse regenerabile de energie,
modernizarea transportului urban pe baza folosirii biocarburanilor cu emisii reduse de
gaze cu efect de ser, etc. De asemenea, este important s se acorde o atenie sporit
eficieneienergeticeacldirilor.

Msuri:

9

Promovarea
dezvoltriipolicentriceincurajareadezvoltriiintegrateaoraeloriregiunilor
ruralenvedereagenerriideefectesinergiceirealizriicoeziuniiteritoriale
Susinereadezvoltriioraelormaricapolideatraciepentruzonelenvecinatei
motoarealecreteriieconomiceinteligente
Regenerarea oraelor mici i mijlocii i a celor monoindustriale prin dezvoltarea
desoluiidedezvoltareurbanintegratiincluziunesocial

Prioritatea 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport i comunicaii i


tehnicoedilitarlanivelulRegiuniiCentru
Referitor la infrastructura de transport, datorit siturii sale n centrul Romniei,
Regiunea Centru se bucur de o poziie privilegiat n ce privete accesibilitatea i
conexiunilerutierecurestulriiicuEuropa.RegiuneaCentruestestrbtutdecinci
drumurieuropene,acrorlungimensumeaz951km.Sudvestulregiuniiestetraversat
de Coridorul IV paneuropean de transport, rut ce va asigura o legtur rapid ntre
extremitatea sudestic a Europei (Istanbul, Salonic) i Europa Central (Dresda,
Nuremberg),viaGrecia,Bulgaria,Romnia,Ungaria,Slovacia,Austria,Cehia.
Laniveleuropean,oprioritatepentruurmtoriianivizeazdezvoltareareelelortrans
europenedetransport(TENT).Reeauatranseuropeandetransport(TENT)joacun
rol esenial n asigurarea libertii de micare a pasagerilor i bunurilor n Uniunea
European, aceasta incluznd toate modurile de transport i suportnd aproape
jumtatedintraficuldepasageriimarf.DezvoltareaTENTpresupuneinterconectarea
iinteroperabilitateareelelornaionaledetransportprecumiaccesullaaceasta.
ReeauadedrumuripublicedinRegiuneaCentrumsura10801kmlafineleanului2011,
reprezentnd 13,1% din lungimea total a reelei rutiere din Romnia. Din totalul
drumurilordinregiune,20,9%suntdrumurinaionale,iar79,1%suntdrumurijudeene
icomunale.Densitatearutierestemaisczutlanivelregionaldectlanivelnaional
(34,6 km/100 kmp fa de 31,7 km/100 kmp). Comparativ cu drumurile rutiere,
lungimeatotalacilorferatedinRegiuneaCentruestejumtatedinlungimeatotala
drumurilor naionale, aceasta fiind de 1336 km dintre care jumtate electrificat (669
km). Transportul aerian este asigurat prin cele dou aeroporturi internaionale de la
SibiuiTrguMure(Ungheni).


10

Pentru urmtoarea
perioad de programare 20142020 finanat prin FEDR se propun: sprijinirea unui
spaiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiii n reeaua
transeuropean de transport (TENT), stimularea mobilitii regionale prin conectarea
legturilorrutieresecundareiteriarelainfrastructuraTENT,dezvoltarea
unorsistemedetransportcarerespectmediulicuemisiisczutededioxiddecarbon
i promovarea unei mobiliti urbane durabile. n prezent exist n portofoliul regional
45deproiectecarefacreferirelainfrastructuradetransportdintrecare17proiectede
reabilitare de drumuri judeene, 27 de proiecte de reabilitare strzi urbane i 1 proiect
deconstruciecenturocolitoare.
Transportul din Regiunea Centru va trebui s beneficieze pn n anul 2020 de o
infrastructur modern, capabil s preia un trafic n cretere rapid, s asigure
premisele pentru dezvoltarea economic i social a tuturor zonelor regiunii i s
contribuie la diminuarea efectelor negative ale transportului asupra mediului
nconjurtor.Atingereaacestorobiectiveimplicrealizareadeinvestiiisemnificativen
urmtorul deceniu att n extinderea reelei rutiere i feroviare ct i n reabilitarea i
modernizarea infrastructurii rutiere actuale i construirea de centuri ocolitoare n
vecintateaoraelornvedereafluidizriitransportuluirutier.
nceprivetereeauaactualdedrumuri,estenecesarcanperioadaurmtoaresse
reabiliteze aproximativ 1000 km de drumuri naionale care, n prezent, au durata de
serviciu depit sau care, n urmtorii ani, i vor depi durata de serviciu. De
asemenea,cei36kmdedrumurinaionalepietruitedinjudeeleAlba,CovasnaiBraov
vortrebuiaduilastandardeleceruteunuidrumnaional.
O alt direcie de intervenie const n mbuntirea condiiilor de transport pe
drumurile judeene. n acest sens, este necesar ca n urmtorii ani s fie asfaltai cel
puin500kmdinceipeste1700kmdedrumurijudeenepietruitesaudepmntis
sereabilitezecelpuinjumtatedinlungimeadrumurilorjudeenecuduratadeserviciu
depit.Considermcafiindprioritarmodernizareadrumurilorjudeenecareasigur
conectarea localitilor urbane la reeaua drumurilor naionale i a celor ce permit
accesul spre zonele turistice intens frecventate sau spre zonele cu un real potenial
turisticdarinsuficientexploatat.
O alt prioritate de dezvoltare a infrastructurii de transport vizeaz construirea de
centuri ocolitoare pentru oraele mari traversate de drumuri europenesau de drumuri
naionaleprincipaleprecumiextindereaceloractuale(ex:Braov,Sibiu,TrguMure,
AlbaIulianord,Sebe,Aiud,Media,Sighioara,Fgraetc.).


11

De asemenea, o prioritate
ar trebui sa o constituie construirea aeroportului internaional din judeul Braov
(Ghimbav),pentrucaresaunceputunproiectnacestsens.
Nunultimulrnd,estenecesarpunereabazelortransportuluiintermodalnRegiunea
Centru prin realizarea, ntro prim etap, la Braov a unei platforme intermodale
pentrutransportulmrfurilor,caparteaunuisistemnaionaldeplatformeintermodale.

Un alt domeniu care necesit investiii majore la nivelul Regiunii Centru este
infrastructura de comunicaii. Aceasta este elementul cheie a bunei funcionri a
oricrui tip de sistem pentru comunicaii de date, informaii i voce. n contextul
globalizriiialnecesitiideacceslainformaientimpreal,lanivelulRegiuniiCentru
se contientizeaz din ce n ce mai mult rolul major pe care l are infrastructura de
comunicaiindesfurareauneiactivitictmaieficiente.nRegiuneaCentru,lanivel
dejude,pondereapopulaieifracceslaconexiuninbandalargestecuprinsentre:
50%80%njudeulCovasna;40%50%njudeulAlbai20%40%njudeeleBraov,
Harghita, Sibiu i Mure.
3
O necesitate o reprezint sprijinirea administraiilor publice
privind dotarea, extinderea sau modernizarea cu infrastructuri de comunicaii specifice
(ex. IT, internet wireless, etc.). Precizm faptul c, la nivel european comunicaiile
electronice n band larg au devenit o prioritate n a doua jumtate a anilor 1990, ca
rezultatalfaptuluicsocietateabazatpecunoatereareunimpactsemnificativasupra
competitivitii,dezvoltriirapideacomunicaiiloriatehnologiilorIT,precumiasupra
liberalizriipieelortelecom.
Activitileprivindutilitateapublicdeintereslocalauoimportantdimensiunesocial
i un rol esenial n consolidarea dezvoltrii durabile a localitilor i mbuntire a
condiiilor de via. Principalele obiective ale dezvoltrii serviciilor publice de
gospodrire comunal, n conformitate cu prevederile directivelor europene sunt:
alimentarea cu ap, canalizarea, alimentarea cu energie termic, alimentarea cu gaze
naturale,administrareadomeniuluipublic.
nfunciededotareatehnicoedilitar,lanivelulRegiuniiCentru,celemaimariponderi
din totalul localitilor, peste 50%, sunt localiti cu instalaii de alimentare cu ap
potabil i localiti n care se distribuie gaze naturale, iar cele mai mici ponderi sunt
deinutedelocalitincaresedistribuieenergietermic.Osituaieasemntoareeste
ilanivelulcomunelordinRegiuneaCentru.

3
Aceste date statistice au fost preluate din Strategia guvernamental de dezvoltare a comunicaiilor electronice n
bandlargnRomniapentruperioada20092015,pagina6

12

Potrivit datelor statistice, n


anul 2011 n Regiunea Centru erau 309 de localiti
4
cu instalaii de alimentare cu ap
potabildintrecare253delocalitidinmediulrural.ncepnddin2005ipnn2011
ponderealocalitilorcuinstalaiidealimentarecuappotabilacrescutcontinuudela
63,2% la 74,6%, ponderea cea mai mare fiind n judeul Braov i Harghita, iar la polul
opusjudeulSibiu.
La nivelul Regiunii Centru, numrul localitilor n care se distribuie gaze naturale a
crescutcontinuudin2005dela227delocalitila242delocalitin2011.Judeelecu
cele mai mari ponderi a localitilor n care se distribuie gaze naturale sunt Mure
(80,4%) i Sibiu (peste 76,6%), la polul opus fiind Covasna (aproape o treime, 28,9%) i
Harghita (38.8%). La nivelul mediului rural din Regiunea Centru, n anul 2011, n peste
jumtatedincomune(53,5%adic191decomune)sedistribuiaugazenaturale,cu13,%
maimultecomunefadeanul2005(179comune).
n perioada 2005 2011 numrul localitilor n care se distribuie energie termic a
sczut continuu de la 22 de localiti (20 de municipii i orae i 2 localiti rurale din
judeul Mure) la 17 de localiti (toate municipii i orae cu excepia unei localiti
ruraledinjudeulCovasna).Numrulmicallocalitiloriscdereacontinuaacestora
n ultimii ani este datorat numrul mare a locuitorilor care opteaz pentru instalaii
propriideenergietermic.
n prezent nu sunt racordate la reeaua de utiliti (energie electric, energie termic
sau canalizare, etc.): localiti rurale din zona montan (Munii Apuseni, Munii
Climani, Munii Giurgeului, Munii ntorsurii, Munii Cindrel, Munii Baraolt, Munii
Bodoc,MuniiPersani,MuniiBrseietc.),3oraedinjudeulAlbaiHarghitaiunora
din judeul Covasna, localiti rurale din depresiuni intramontane. Neracordarea unor
localiti la infrastructura de utiliti publice este un factor restrictiv n atragerea de
potenialiinvestitoriiinvestiiinlocalitilerespective.
La nivelul Regiunii Centru infrastructura de utiliti publice este insuficienta iar in cele
mai multe cazuri aceasta este nvechit. Infrastructura de utiliti publice existent
necesit investiii n reabilitarea, extinderea sau modernizarea acesteia. Pentru
urmtoarea perioad de programare 20142020 este util acordarea de sprijin financiar
n modernizarea i aducerea la standardele Uniunii Europene a infrastructurii tehnico
edilitarelanivelulRegiuniiCentru.

4
Prin localiti se neleg uniti administrativ teritoriale (UAT). n cadrul unei UAT pot exista sate
neracordatelareeauadeutiliti

13

Msuri:
Extinderea, reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri rutiere i feroviare,
construirea de centuri ocolitoare n vecintatea oraelor precum i construirea,
extinderea,reabilitareasaumodernizareadeaeroporturi
Dezvoltarea transportului intrermodal n vederea dezvoltrii unei platforme
intermodalepentrutransportulmrfurilor
Extinderea, reabilitarea i modernizarea infrastructurii tehnicoedilitare n
perspectivadezvoltriidurabileiadministrriictmaieficienteateritoriului
Dezvoltarea infrastructurii diferitelor tipuri decomunicaii n special alaccesului
populaiei,administraieipubliceimediuluiprivatlaconexiuninbandlargn
vedereaeficientizriitransferuluidedateiinformaii,attnmediulurbancti
rural

Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de educaie, sntate, sociale i


situaiideurgenlanivelulRegiuniiCentru
Una dintre prioritile Regiunii Centru pentru urmtoarea perioad de finanare 2014
2020 este acordarea unei atenii sporite asupra dezvoltrii infrastructurii sociale, de
educaie i de sntate. Cu toate ca n perioada 20072013 sau alocat fonduri
semnificative pentru extinderea, reabilitarea i modernizarea infrastructurii, aceste
intervenii fiind punctuale, existnd n foarte multe cazuri situaii n care aceasta este
nvechitsauinsuficientdezvoltat.Astfel,pentruurmtoareaperioaddeprogramare
este necesar alocarea de fonduri de finanare pentru aducerea acestor tipuri de
infrastructurilastandardeleUniuniiEuropene.
Infrastructura de educaie la nivelul Regiunii Centru este relativ bine dezvoltat,
numrul total de uniti precolare, colare, liceale, postliceale, profesionale i de
nvmnt superior fiind de 1087 la finele anului 2011. Cele mai multe uniti
precolare, colare i de nvmnt superior au fost nregistrate n judeele Braov,
Mure i Sibiu, la polulopus situnduse judeeleCovasna i Harghita. Datorit scderii
natalitii,nultimiianisaudesfiinatunnumrrelativmaredeuniticolare,depild
n anul colar 2010/1011 acesta sa diminuat cu 53 fa de anul anteriori la nivelul
ntregiiregiuni.
Cu toate c n perioada de programare 2007 2013 au fost finanate un numr relativ
maredeproiecte,nprezent,lanivelulRegiuniiCentruinfrastructuradenvmnt

14

necesitinvestiiinreabilitarea,amenajarea,extindereaimodernizareaacesteia,att
nmediulurbanctincelrural.
n ultimul timp, omenirea se confrunt cu o mare transformare, o revoluie a
informaiei,unrolimportantnacestprocesjucndulinternetulitehnologia.Dincen
ce mai mult se pune accentul pe proiectele i platformele de educaie online, pentru
acestea fiind nevoie de investiii financiare. ndezvoltareainfrastructurii de educaie la
nivelul Regiunii Centru pentru urmtoarea perioad de programare ar trebui avute n
vedere finanarea unor proiecte care s permit accesul la educaia online n special n
zoneleruralecuaccesibilitateredus.
Un alt domeniu prioritar care are nevoie de investiii financiare majore la nivelul
Regiunii Centru n urmtoarea perioad de programare 20142020 este infrastructura
desntate.
LanivelulRegiuniiCentruinfrastructurasanitareracompuslafineleanului2011dintr
oreeadeunitisanitareformatdin58despitale,61depoliclinici,23dedispensare,
1488 de cabinete de medicin general i de familie, 1404 de cabinete stomatologice,
1014 de cabinete de specialitate, 963 de farmacii i puncte farmaceutice i 394 de
laboratoaremedicale.LaniveldejudecelemaimulteunitisanitaresuntnBraovi
Mure,iarcelemaipuinenCovasnaiHarghita.nRegiuneaCentru,fadeanul2005,
n anul 2011 sa nregistrat o cretere a unitilor sanitare cu excepia cabinetelor
medicale de medicin generale (n judeele Braov, Mure i Sibiu). n anul 2011, la
iniiativaGuvernuluiRomniei,dinmotivedereducereacheltuielilor,aufostdesfiinate
nRomnia67despitaledintrecare8nRegiuneaCentru:cte3spitalenjudeeleAlba
i Braov i cte un spital n judeele Mure i Sibiu. n Regiunea Centru cel mai
important spital este cel din Trgu Mure fiind att un centru medical ct i un centru
universitar. De asemenea, importante centre medicale sunt si spitalele din Braov i
Sibiu.
Pentru cele mai multe uniti sanitare sunt necesare lucrri de reabilitare a cldirilor,
precum i lucrri de nnoire a echipamentelor existente i de achiziionare de noi
echipamente medicale performant i utile derulrii activitilor specifice. Multe sate
dinRegiuneaCentruinspecialmediulruraldinzonelemontaneizolateseconfrunt
cu o lips a infrastructurii de sntate i a dotrilor din sistemul sanitar. Pentru
urmtoarea perioad de finanare sunt necesare alocri financiare n sistemul de
sntate, att pentru reabilitarea, modernizarea i amenajarea unitilor sanitare din
regiunectipentrucreareauneiinfrastructuriadecvatenspecialnmediulrural.


15

De asemenea, sunt necesare msuri pentru stimularea cadrelor medicale n vederea


perfecionrii acestora i asigurrii de servicii medicale de calitate. Statistic, amintim
faptul ca la nivel regional, fa de anul 2005 n 2011 sa nregistrat o cretere a
numrului de medici cu 11,6%, a numrului de stomatologi cu aproape jumtate
(41,9%), iar a numrului de farmaciti cu o treime (29,8%). n ce privete personalul
sanitarmediuacestaanregistratoscderen2011fadeacum7anicu3,1%.Lanivel
judeean, exist discrepane n ceea ce privete personalul sanitar mediu. De pild n
judeul Braov acesta a sczut cu aproximativ un sfert (23,5%), n schimb n judeul
Sibiuacestaacrescutcuunsfert(26,3%).
Un domeniu care a cunoscut o dezvoltare relativ ridicat la nivelul Regiunii Centru n
perioada de programare 20072013 este infrastructura social. Cu toate acestea, la
nivel regional nc sunt nevoie de alocri financiare pentru extinderea, reabilitarea,
amenajarea,modernizareaiechipareainfrastructuriideserviciisociale.Deasemenea,
sunt necesare finanri pentru diferite programe i proiecte care vizeaz dezvoltarea,
extindereasaudiversificareaserviciilorsocialeasigurateattdefurnizoripublici(direcii
generaledeasistensocialiproteciacopiluluiiserviciipublicedeasistensocial),
ct i de furnizori privai (asociaii, fundaii, culte religioase, persoane fizice autorizate,
organizaiicuscoplucrativ,alteentitincondiiilelegii).
Principalele probleme sociale actuale la nivelul Regiunii Centru sunt: mbtrnirea
populaiei, extinderea fenomenului de srcie, omaj pe termen lung ridicat, rata
ridicataomajuluinrndultinerilor,incluziunereduspepiaamuncii,ratridicata
abandonului colar, procent ridicat de populaie rom afectat de srcie, etc. Astfel,
cele mai importante trei consecine ale problemelor sociale la nivel regional sunt:
diminuareacalitiivieii,scdereasiguraneiisecuritiisocialeireducereacoeziunii
sociale.
Este important s amintim faptul c n anul 2012, la nivel naional figurau n baza de
date a Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale un numr de 3229 de furnizori
acreditai de servicii sociale, dintre care cei mai muli, puin peste o cincime, fiind din
RegiuneaCentru(21,3%,reprezentnd690defurnizoriacreditai),urmatdeRegiunea
NordEst(607furnizoriacreditai).Deasemenea,totlanivelnaional,RegiuneaCentru
aveacelmaimarenumralinstituiilordengrijirerezidenialpentrubtrni.
Pentruaconturaoimaginesinteticnceeacepriveteinfrastructuradeserviciisociale
la nivelul Regiunii Centru, amintim valorile celor mai importani indicatori la nivel
regionaln2012:
- 200 de centre rezideniale pentru protecia copilului, cele mai multe fiind n Mure
(cele 77 de centre rezideniale reprezentnd aproximativ un sfert din cele la nivel
regional),lapolulopusfiindjudeeleSibiu(18)iCovasna(19).

16

- 70decentrerezidenialepentrupersoanecudizabiliti,dintrecarecelemaimulte
n judeele Mure (22) i Alba (20), iar cele mai puine n judeele Covasna (2) i
Braov(4).
- 49decentrerezidenialepentrupersoanevrstnice,reprezentnd15,2%dincelela
nivel naional (322 de centre). Cele mai multe centre rezideniale (cmine) pentru
vrstnici au fost identificate n judeele Mure (14), Sibiu (13) i Alba (11), la polul
opusfiindjudeulBraov(2).

- 22 cantine de ajutor social


5
, avnd n total o capacitate de 2600 de locuri i
asigurnd hrana pentru 1648 de persoane
6
. Din numrul total de cantine de ajutor
socialdinRomnia,RegiuneaCentrudeineocincimedinacestea(20,5%),ocupnd
primulloc,fiindurmatdeRegiuneaNordEst(17cantine)

UnIndicatorrelevantnidentificareaprincipalelordisparitindezvoltareasocialeste
Indicele de Dezvoltare Social Local (IDSL)
7
a crui valoare numeric medie este de 76
pentruRegiuneaCentru,indicndunnivelmediusuperiordedezvoltare.Potrivitdatelor
statistice, cea mai mare pondere a populaiei rurale din Regiunea Centru, aproape o
treime, triete n sate cu nivel maxim de dezvoltare, acest fapt reflectnduse pe mai
multenivelededezvoltareprivindcondiiiledetraiicalitateavieii.
UnalttipdeinfrastructurlanivelulRegiuniiCentrucarearenevoienurmtoriianide
dotare, extindere sau modernizare este cea de situaii de urgen. La nivelul Regiunii
Centru implementarea sistemului de intervenie integrat, n conformitate cu principiile
moderne, a nceput n judeul Mure nc din anul 1990, punnduse bazele Serviciului
MobildeUrgen,Reanimare,DescarcerareMure(SMURD).LanivelulRegiuniiCentru
infrastructura pentru situaii de urgen era format n anul 2011 din 171 de
autospecialeiambulanecu52maimultefadeanul2005.Laniveldejudecelemai
multe autospeciale pentru intervenii de urgen erau n 2011 n judeul Braov (40) i
Mure(35),iarcelemaipuinenCovasna(17)iAlba(23).
La nivelul Regiunii Centru sunt necesare urmtoarele tipuri de investiii privind
infrastructura de situaii de urgen: consolidarea capacitii de management a
situaiilor de urgen, programe de modernizare a serviciilor suport de tehnologia
informaiei pentru realizarea ntiinrii, avertizrii i alarmrii n situaii de protecie
civil, mbuntirea dotrii cu mijloace de intervenie n situaii de urgen i nu n

5
Finanatedelabugetullocal
6
Numrmediuzilnicdebeneficiari(persoane)
7
Dumitru Sandu, Dispariti sociale n dezvoltarea i n politica regional din Romnia, Universitatea
Bucureti, 2010, proiect de cercetare Dezvoltarea capitalului comunitar din Romnia, cod CNCSISID
2068

17

ultimul rnd perfecionarea


pregtiriindomeniulsituaiilordeurgenafactorilorimplicaingestionareasituaiilor
deurgen.

Msuri:
Creterea calitii sistemului de nvmnt prin extinderea, reabilitarea,
amenajarea,dotareaimodernizareainfrastructuriideeducaie
Diversificareaicretereacalitiiiaccesuluipopulaieilaserviciidesntatela
standarde europene prin extinderea, reabilitarea, amenajarea, dotarea i
modernizareainfrastructuriidesntate
Cretereaincluziuniisocialeiacalitiivieiinrndulpopulaieiprinextinderea,
reabilitarea,amenajarea,dotareaimodernizareainfrastructuriisociale
Eficientizarea interveniilor n situaii de urgen prin extinderea, reabilitarea i
modernizareainfrastructuriispecifice18


Domeniul strategic 2. Creterea competitivitii
economice, stimularea inovrii

Contextuleconomicregional
n perioada 19902000 Regiunea Centru a traversat o perioad dificil, de declin
economic, pe fondul deteriorrii principalelor echilibre macroeconomice i al inflaiei
galopante. Procesul de restructurare economic a fost nsoit de o restrngere
semnificativsaudenchidereacapacitilorexistentedeproducie,mineritul,chimiai
metalurgia neferoas fiind cele mai afectate ramuri economice. ncepnd cu anii 2000
2001, climatul economic sa ameliorat, economia ia reluat creterea, iar anii 2006
2008 au adus consolidarea creterii economice. Criza economic i financiar ce a
debutatnadouajumtateaanului2008aavutunimpactnegativnceprivetenivelul
investiiilor att strine ct i autohtone, unele companii strine retrgnduse sau
reducnduiprezenanRegiuneaCentru.
Nivelul atins n 2010 de cel mai relevant indicator al dezvoltrii economice produsul
internbrut/locuitornRegiuneaCentrureprezint45%dinmediaUE27,apropiindu
se de media naional i de nivelul nregistrat n unele regiuni din Ungaria, Polonia,
Slovacia.
Un rol important n dezvoltarea economic lau avut investiiile strine, soldul
investiiilor strine directe cifrnduse la sfritul anului 2011 la 4,215 miliarde euro.
Activitile industriale spre care sau ndreptat cele mai importante investiii sunt
industria de prelucrare a lemnului, industria alimentar, industria materialelor de
construcii,construciiledemaini.
Exporturile au avut o evoluie puternic ascendent n ultimii 10 ani, valoarea acestora
ajungndlaaproape5,8miliardeeuronanul2011,de4,2orimaimarefadevolumul
exporturilordinRegiuneaCentrunanul2001.
Structura economic a Regiunii Centru a suferit modificri substaniale n ultimii 10
ani. Ponderile unor sectoare economice de baz, precum agricultura, industria
extractiv, industria prelucrtoare grea sau redus mult, crescnd n schimb ponderea
altor ramuri economice i a celor din sectorul teriar cu precdere. Procesul nu este
ncheiat,fiinddeateptatcaaceastevoluiescontinueinurmtoriiani.
Activitate tradiional n Regiunea Centru, agricultura constituie pn n zilele noastre
principalaocupaieisursdevenitalocuitorilordinmediulrural.Orientatspre

19

satisfacerea cererii interne, agricultura beneficiaz de un potenial natural important i


diversificat.
EconomiaRegiuniiCentrupstreazncunprofilindustrialvizibilcepoatefievideniat
attprincontribuiarelativridicataindustrieilaformareaprodusuluiinternbrutcati
prin ponderea semnificativ a populaiei ocupate n sectorul secundar al economiei.
Profilulindustrialalregiuniiestedatdeindustriaconstruciilordemainiiaprelucrrii
metalelor, chimic, materialelor de construcii, lemnului, extractiva, textil i
alimentar. Unitile industriale sunt amplasate n general, n localitile urbane, i n
cazulmultororaemicidauacestorlocalitiuncaractermonospecializat.
Sectorul serviciilor are o contribuie important la formarea produsului intern brut
regional, avnd o dezvoltare semnificativ n ultimii ani. Domeniile care au nregistrat
cele mai mari creteri sunt transporturile (n special transporturile rutiere si cele
aeriene), telecomunicaiile, sectorul financiarbancar si de asigurri. Turismul, cu toate
c a nregistrat o serie de progrese pe anumite segmente, cum ar fi agroturismul, nu
reuetesvalorificencimportantulpotenialturisticalregiunii.
O alt evoluie semnificativ n ultimii ani este continuarea tendinei de polarizare
economic la nivel regional. Majoritatea activitilor economice i ndeosebi cele cu o
valoare adugat brut ridicat se concentreaz n oraele mari i n jurul acestora, n
timp ce multe localiti urbane mici (ndeosebi foste localiti miniere sau orae
monoindustriale)inumeroaselocalitiruraleauosituaieeconomicfoarteprecari
ncursdedeteriorarerapid.Graduldecoeziuneteritorialsemeninesczut,aceast
situaieregsinduseilanivelulntregiiri.
Un proces economic recent este apariia clusterelor economice. n viziunea multor
experi economici i oameni de afaceri, bazat i pe experiena altor economii
europene, clusterele pot impulsiona dezvoltarea economic i pot aduce o valoare
adugat mai mare. Pn n prezent, n Regiunea Centru sau format clustere n
domeniile prelucrrii lemnului, al biomasei, al electrotehnicii, al industriei alimentare,
iarprocesuldecrearedeclustereestedeateptatsiaamploare.
Cercetarea autohton joac nc un rol redus n dezvoltarea economic, transferul
rezultatelor i aplicarea lor n economie fcnduse ncet i cu dificultate. Restabilirea
unei legturi puternice ntre cercetare i economie i creterea inovrii reprezint
mijloaceceaasigurodezvoltaredurabilaeconomieiRegiuniiCentru,ctevainiiative
recente artnd c se dorete promovarea unui astfel de model de dezvoltare
(Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare din cadrul Universitii Transilvania din
BraovPRODD).

20

ConsiderataltdatunatualRegiuniiCentru,forademuncnuseridicntotdeauna
laniveluldepregtirenecesarpentruoeconomiecompetitivinultimultimpnmulte
domeniieconomiceindiferitezonealeRegiuniiCentruncepessefacsimitlipsa
foreidemuncbinecuonaltcalificare.
Motoraldezvoltriieconomiceregionale,ntreprinderilemiciimijlociiaunregistrato
dezvoltare susinut ncepnd cu anul 1990, ajungnd s reprezinte aproximativ 70%
din efectivul de personal i din cifra de afaceri realizat de ntreprinderile locale din
industrie, construcii i servicii (cu excepia celor din sectorul bancar i de asigurri).
Sectoruleconomicreprezentatdentreprinderilemiciimijlocii,caretimpdemuliania
fost un generator de cretere economic i locuri de munc a suferit dup 2008 o
contracie sensibil. n condiiile n care IMMurile dispun, n general, de resurse
financiare limitate i un spaiu redus de manevr economic, vulnerabilitatea acestora
este mare, iar n cazul unei crize economice gradul n care sunt afectate crete
semnificativ.
Dezvoltareaeconomiclanivellocaliregionalestesusinutprincreareadestructuri
deafacerincadrulcrorafirmelessebucuredeanumitefacilitiiserviciispecifice.
n ultimii 1520 ani sa ncercat crearea unei infrastructuri de afaceri moderne care s
rspund la cerinele specifice ale investitorilor format din parcuri industiale i
tehnologice, centre de afaceri, incubatoare de afaceri etc. Un loc important n cadrul
structurilor de afaceri l au parcurile industriale. Rolul parcurilor industriale este s
stimuleze dezvoltarea economic, realizarea transferului tehnologic, atragerea de
investiiiivalorificarearesurselorumanealezonei.
n Regiunea Centru funcioneaz n prezent 11parcuri industriale. apte dintreacestea
sunt n proprietate public, 3 n proprietate privat i unul este n parteneriat public
privat. Alturi de parcurile industriale, n Regiunea Centru funcioneaz cteva zone
industriale, zone de dezvoltare economic, centre de afaceri i incubatoare de afaceri,
dezvoltateprininiiativepublicesauprivate,iarnevoiadeastfeldestructurideafaceri
estedepartedeafiacoperit.
Prioritilespecifice:

Prioritatea 2.1 Sprijinirea activitilor de inovare i modernizare a IMMurilor,


cretereagraduluideinternaionalizarealIMMurilor
ntreprinderilemiciimijlociireprezintaproximativ70%dinefectivuldepersonalidin
cifradeafacerirealizatlanivelulRegiuniiCentrudectrentreprinderilelocaledin

21

industrie, construcii i servicii, fiind unul din principalele motoare ale dezvoltrii
economice. Una din prolemele majore ale IMMurilor este nivelul relativ ridicat de
vulnerabilitatealacestora.Dispunnd,ngeneralderesursefinanciarelimitateideun
spaiu redus de manevr economic, ntreprinderile mici sunt mai puternic afectate n
cazulunorcrizeeconomicemajore.
O alt provocare la adresa IMMurilor din regiune este creterea gradului de
modernizareiextindereainovrii.Deiexistuninteresrealdinparteantreprinderilor
mici i mijlocii pentru inovarea i modernizarea proceselor de producie precum i a
produselor i serviciilor oferite, capacitile financiare i organizatorice ale acestor
companiinusuntsuficientepentrualeasiguraunaccesuldoritlacelemaiperformante
tehnologii.
Un punct slab al IMMurilor din Regiunea Centru este gradul redus al participrii
companiilor autohtone n diversele reele de cooperare economic la nivel european.
Comparativ cu alte regiuni europene, se remarc, de asemenea nivelul sczut de
atragere a fondurilor structurale europene sau a altor fonduri europene destinate
ntreprinderilor.
Din considerentele menionate mai sus reiese c una din prioritile la nivel regional
pentru perioada urmtoare este continuarea i extinderea sprijinului pentru IMMuri,
ndeosebi pentru activitile de inovare i modernizare i creterea gradului de
internaionalizarealacestora.
Msuri:
SprijinireaactivitilordeinovareimodernizarealeIMMurilor
Sprijinirea participrii IMMurilor la diverse reele internaionale de cooperare
economic
SprijinireaIMMurilornvedereautilizriiinstrumentelordefinanareeuropean

Prioritatea 2.2 Extinderea i diversificarea infrastructurii regionale i locale de


afaceri,aclustereloriareelelordecooperareeconomic
n ultimii 1015 ani, n Regiunea Centru sau creat mai multe structuri de sprijinire a
dezvoltrii afacerilor (parcuri industriale, incubatoare de afaceri, centre de afaceri).
Actualainfrastructurdesprijinireaafacerilordinregiuneacoperdoarparialnevoile
investitorilor.Geografic,infrastructuradeafaceriesteinegalrspndit(daclumca

22

exempludoarsituaiaparcurilorindustriale,seconstcmajoritateadintreacesteasunt
amplasate n judeul Braov), iar rezultatele, privite n ansamblu, obinute de aceste
structuri de sprijinire a afacerilor sunt modeste, volumul investiiilor atrase i numrul
de locuri de munc create fiind departe de ateptri. Pentru a impulsiona dezvoltarea
unornoiafacerinregiunetrebuieavutenvedereextindereainfrastructuriiactualede
sprijinireaafacerilorprecumidiversificareagameideserviciioferitedectreaceasta.
Aflate la nceput de drum, primele clustere de afaceri din Regiunea Centru, activnd n
domeniile energiilor alternative, prelucrrii lemnului, industriei alimentare i industriei
electrotehnice, au fost nfiinate la iniiativa ctorva firme i organizaii
neguvernamentale. Avnd n vedere rolul important pe care aceste structuri de
organizare a afacerilor l pot avea n dezvoltarea economic a regiunii (a se vedea
numeroaseleexempleledinalterieuropene)seimpunesprijinireaactualelorclustere
istimulareanfiinriialtoranoi.
Conectarea economic a regiunii cu piaa european se menine relativ sczut i se
caracterizeaz printrun grad mare de ,,unilateralism (fluxurile principale se deruleaz
dinspreEuropaspreRegiuneaCentru).Creareaunorreeleputernicedeafacerilanivel
regional i interconectarea acestora cu reelele europene de afaceri ar putea reduce
actualuldecalajeconomicpecareRegiuneaCentrularefadealteregiunieuropene.

Cutoateeforturiledepusepnnprezentnvedereasprijiniriizonelorrmasenurm,
seconstatcontinuareatendineidepolarizareeconomiclanivelregional.Majoritatea
activitilor economice i ndeosebi cele cu o valoare adugat brut ridicat se
concentreaznoraelemariinjurulacestora,ntimpcemultelocalitiurbanemici
din Regiunea Centru, ndeosebi foste localiti miniere sau orae monoindustriale,
precum i numeroase localiti rurale au actualmente o situaie economic foarte
precarsauncursdedeteriorare.
Viitorul localitilor monoindustriale afectate de restructurarea industrial depinde n
bun msur de identificarea corect i de dezvoltarea unor noi domenii economice.
Unele localiti predominant miniere vor fi nevoite s se reorienteze rapid spre alte
sectoare economice, n timp ce n altele, mineritul poate fi continuat n condiii de
rentabilitate economic i respectnd deplin principiile unei dezvoltri socioeconomice
durabile. Soluiile cele mai bune pot fi gsite cu sprijinul comunitii locale i prin
implicareamaieficientaautoritilorlocale.

Complementar aciunilor autoritilor locale, este nevoie de un consistent sprijin


financiar,binedirecionat,oferitdenivelulregionalinaionalprindiverse


23

instrumente de finanare pentru a stimula dezvoltarea economic n zonele din


RegiuneaCentruafectatedeproceselederestructurareindustrial.

Msuri:
Extinderea infrastructurii regionale i locale de sprijinire a afacerilor i
diversificareagameideserviciioferite
Extinderea i susinerea activitilor clusterelor economice i a altor structuri i
reeledecooperareeconomic
Sprijin pentru regenerarea economic a fostelor orae miniere sau
monoindustriale

Prioritatea2.3.Dezvoltareainfrastructuriidecercetare,dezvoltareiinovare
Dezvoltareasectoruluicercetaredezvoltareinovare(CDI)esteunuldintrefactoriicare
pot potena competitivitatea la nivelul Regiunii Centru. La nivel regional se simte
necesitatea ntririi legturii dintre mediul de cercetare i cel de afaceri n perspectiva
dezvoltriieconomieibazatepecunoatere.
Infrastructura de cercetare la nivelul Regiunii Centru este relativ bine dezvoltat, fiind
13 instituii de nvmnt superior care nsumeaz 78 de faculti. La nivel regional
numrul total de studeni nscrii n anul universitar 20102011 era de peste 87500,
dintre care jumtate la Universitatea Transilvania din Braov. Infrastructura de
cercetare, format din faculti, centre i institute de cercetare, acoper o gam larg
domeniiprintrecarecelemaiimportantesunt:tiineeconomice,inginerieitehnologii
avansate, energii regenerabile i biotehnologii, electrotehnic, mecanic, farmacie,
medicin, dezvoltare teritorial, dezvoltare durabil, topografie i geodezie, sociologie,
tiineexacte(matematic,fizic,chimie,etc.),tehnologiainformaieiicomunicaiilor,
ingineriamediului,arteteatrale,literatur,limbimoderne,drept,etc.
n prezent infrastructura de cercetare are nevoie de investiii n modernizarea de
laboratoare de cercetare, amenajarea i dotarea de centre de cercetare i construirea
sauextindereadecampusuriuniversitare.Esteimportantsamintimfaptulcanultimii
ani a crescut din ce n ce mai mult importana i necesitatea cercetrii, acest fapt
resimindusencretereanumruluidesalariaidinactivitateadecercetare.


24

Subliniem astfel, importana existenei pn la orizontul anului 2020 a unei


infrastructuri de cercetare modernizate i adecvate pentru a susine procesul n
continucretereacercetrii,dezvoltriiiinovrii.
Astfel, n ceea ce privete cercetarea, dezvoltarea i inovarea, Strategia Europa 2020 a
stabilit ca int de 3% din PIBul Uniunii Europene s fie investit n acest domeniu. La
nceputul anului 2011, n Romnia sub 1% din PIB a fost alocat domeniului cercetrii,
dezvoltrii i inovrii, n timp ce media european era de dou procente. Pentru
atingereainteidealinierelamediaeuropeansuntnecesarestabilireaunordireciide
aciune care s vizeze: mbuntirea infrastructurii de cercetare, creterea
performanelor sistemului de CDI i implicit creterea calitativ a rezultatelor
cercetrilor,stimulareacreteriiinvestiiilordeCDInsectorulprivat,etc.Deasemenea,
este necesar dezvoltarea dimensiunii europene i internaionalizarea politicilor i
programelor de CDI, facilitnd integrarea cercetrii romneti n infrastructura
european.
Unul dintre cele mai importante domenii care necesit investiii semnificative n
urmtoare perioad de programare este inovarea, proces care are n centrul su
colaborarea dintre cercetare i industrie. Este necesar dezvoltarea unei infrastructuri
adecvate pentru transferul de tehnologie dintre mediul de cercetare i mediul
economic,nprezentaceastafiindlanivelulRegiuniiCentruaproapeinexistent.
Este important s amintim faptul c atingerea unor standarde europene n ceea ce
privete creterea competitivitii, dar i calitatea vieii ine n foarte mare msur de
progresultiinei,trecerealamijloaceitehnologiitotmaimoderneiperformante.Din
acestpunctdevedre,nurmtoareaperioaddeprogramaretrebuieacordatoatenie
dezvoltrii infrastructurii de CDI nu numai a celei din cadrul instituiilor de cercetare
(universiti,centre,institutedecercetare,etc.),cimaialesacelordindiferiteinstituii
publice i private din Regiunea Centru. Ne referim n mod special la cele din domeniul
sntii, n cadrul clinicilor i spitalelor fiind necesare nfiinarea, dezvoltarea,
modernizarea, dotareasau amenajarea de laboratoare de cercetare n diferite domenii
sauspecializri.LanivelulRegiuniiCentru,alteinstituiipublicesauprivatecarearputea
beneficia de dezvoltarea sau crearea de infrastructuri de CDI sunt n special n
domeniile:industrie,tehnologie,mediu,energie,agricultur,educaie,asistensocial,
etc.
Msuri:
Dezvoltarea infrastructurilor de CDI prin reabilitarea, amenajarea, extinderea,
modernizarea i dotarea acestora din cadrul entitilor publice (universiti,
centre,institutedecercetareetc.)iprivate

25

Facilitareacreriideparteneriatentreinstituiiledecercetare
Integrarea eficient a instituiilor de cercetare din Regiunea Centru n reelele
internaionale

Prioritatea 2.4 Sprijinirea dezvoltrii infrastructurii de transfer tehnologic, a


centrelordeinovareiaspinoffuriloristartupurilorinovative
Cu toate c exist resurse semnificative la nivel regional n domeniul cercetrii (cteva
institute de cercetare, mai multe universiti dintre care menionm Universitatea
Transilvania din Braov una din cele mai puternice universiti cu profil tehnic din
Romnia,precumiUniversitateadeMediciniFarmaciedinTrguMure),rezultatele
dincercetareateoreticiaplicatajunggreunsferaeconomic.Transferultehnologic,
n general, ctre potenialii beneficiari din sectorul economic este la un nivel
nesatisfctor,acestlucruafectndcompetitivitateaeconomicafirmelordinRegiunea
Centru.
Exist ns i premise bune pentru reluarea i ntrirea legturilor ntre Cercetare i
Mediul de afaceri. La Universitatea Transilvania din Braov sau fcut civa pai
importanindireciarefaceriilegturiicueconomiacarepotfacedinaceastinstituie
unadincelemaiputerniceplatformedecercetareitransfertehnologicdinRomnia.n
acelaitimp,trebuieamintitfaptulcnultimii1015anisaucreatmaimultecentrede
cercetarendiversedomeniintoateuniversitiledinRegiuneaCentru.
Pornind de la aceast situaie i de la prioritatea asumat la nivel naional i european
de a crete rolul cercetriiinovrii n economie, se impune ca prioritate regional
pentruurmtoareaperioaddeprogramare,creareaisusinereamaimultorcentrede
transfer tehnologic precum i a unor centre de inovare puternice n domeniile de
interespentruregiune.
Dezvoltarea entitilor economice bazate pe cercetare i pe valorificarea rezultatelor
cercetrii (e.g. spinoffuri, startupuri inovative, companii active n domeniul
cercetrii) se gsete ntrun stadiu incipient n Regiunea Centru. Aceste companii
trebuie sprijinite pentru ai aduce o contribuie important la dezvoltarea unei
economiiregionalemaicompetitive,bazatpeinformaieicunoatere.
26


Msuri:

Dezvoltareacentrelordetransfertehnologiciacentrelordeinovare
Sprijinirea entitilor economice bazate pe cercetare ( spinoffuri, startupuri
inovative,companiiactivendomeniulcercetrii)27Domeniul Strategic 3. Protecia mediului
nconjurtor, creterea eficienei energetice,
stimularea utilizrii surselor alternative de energie


Consecinele multiple ale polurii au determinat, n ultimele decenii, ca protecia
mediului s devin una dintre cele mai importante i mai serioase probleme ale
umanitii. Datorit dezvoltrii economice, presiunea asupra capacitii planetei de a
rspunde cerinelor n materie de resurse i de absorbie a polurii e n continu
cretere. Astfel, societatea trebuie s fac eforturi pentru a reduce impactul negativ
exercitatdecretereaeconomicasupramediuluinconjurtor.
Dezvoltareadurabil,satisfacereanevoilorprezentuluifralecompromitepeceleale
generaiilor viitoare, este un obiectiv fundamental, recunoscut prin tratate la nivel
mondial. n vederea atingerii acestui obiectiv trebuie ca politicile economice, sociale i
de mediu s fie abordate ntrun spirit de sinergie, la toate nivelurile. n esen,
dezvoltarea durabil include protecia mediului, iar protecia mediului condiioneaz
dezvoltareadurabil.
Un rol determinant n domeniul proteciei mediului i dezvoltrii durabile, lau avut
pn n prezent, trei conferine mondiale: Conferina Naiunilor Unite privind Mediul
nconjurtor(Stockholm,516iunie1972),ConferinaMondialaaONUpentruMediui
Dezvoltare (Rio de Janeiro, 314 iunie 1992) i Summitul mondial pentru dezvoltare
durabil (Johannesburg, 26 august 4 septembrie 2002). De asemenea, Tratatul de la
Maastrichtdin1992evideniazproteciamediuluicaoprioritatecheiepentruUniunea
European.
Un rol esenial n dezvoltarea armonioas, echilibrat i durabil a Regiunii Centru l
joac protecia i conservarea mediului nconjurtor, acesta fiind suportul vieii pe
Pmnt. Pentru urmtoarea perioad de finanare 20142020 sunt necesare alocri
financiare,lanivelulRegiuniiCentru,nmaimultedomeniialemediuluinconjurtorn
special: protecia mediului nconjurtor, conservarea biodiversitii, diminuarea
efectelor schimbrilor climatice i prevenirea riscurilor naturale, extinderea utilizrii
resurselor alternative de energie i mbuntirea eficienei energetice n sectorul
economicincelcasnic.


28

Avnd n vedere c resursele neregenerabile de energie sunt pe cale de epuizare i


pentru ca Uniunea European s ajung la o pondere a energiei din surse regenerabile
deenergienconsumulfinalbrutdeenergiede20%pnlaorizontulanului2020,sau
stabilit obiective naionale obligatorii pentru fiecare stat membru, incluznd Romnia,
pentrucareobiectivulnaionalestede24%.Astfel,Romniatrebuiescreezeuncadru
legal i mecanisme de direcionare a fondurilor europene n valorificarea surselor
regenerabile de energie. Este important s amintim faptul c Regiunea Centru dispune
deunpotenialridicatnceeaceprivescsurseleregenerabiledeenergie,celmaimare
potenialdeinndulbiomasa.
Mai mult dect att, conform angajamentelor europene, Romnia trebuie s i
mbunteasc eficiena energetic cu 19% i s reduc emisiile de gaze cu efect de
sercu20%pnnanul2020.

Prioritispecifice:

Prioritatea 3.1 Protecia mediului nconjurtor i amenajarea, extinderea sau


modernizareainfrastructuriitehnice
O imagine sintetic a mediului nconjurtor din Regiunea Centru presupune o analiz
succintaprincipalilorfactorinaturali,nspecialaspecteprivindcalitateaaerului,aapei
iasolului.
Calitatea aerului este una dintre cele mai importante aspecte cu privire la calitatea
factorilor de mediu, aceasta fiind n ultimii ani afectat de poluare. Pe termen scurt i
mediu, efectele polurii aerului duneaz sntii umane i aduc prejudicii
ecosistemelornspecial.Petermenlung,poluareaaeruluiafecteazmediulnconjurtor
prin: efectul gazelor de ser, distrugerea stratului de ozon, ploi acide, prezena
micropoluanilor i a particulelor n suspensie. La nivelul Regiunii Centru cele mai
importanteemisiidesubstanepoluantecareaudepitnultimiianicantitateamaxim
admisibil sunt: formaldehid (SC Kronopan SA, Sebe, judeul Alba) i amoniacul (SC
AZOMURESA,TrguMure,judeulMure).
Elementindispensabilvieii,resursadeapreprezintbogiavitalpentrudezvoltarea
economic i social a omenirii. Calitatea apei este direct influenat de factorii
antropici i naturali. La nivelul Regiunii Centru evoluia calitii apelor a fost
monitorizat i nregistrat la aproximativ 500 de surse de ap i 15 lacuri. n toate
judeeleregiuniisanregistratostareecologicbunlapestejumtatedinsurselede

29

ap, excepie fcnd judeul Sibiu (18,2%). De asemenea, aproximativ jumtate din
populaia judeelor este racordat la reeaua de ap potabil (Sibiu 56,8%, Alba
52,5%,Mure49%,Covasna44,6%,Harghita40%,iarjudeulBraovnudispunede
date statistice). La nivelul Regiunii Centru, sursele majore de poluare a apelor de
suprafa aparin urmtoarelor activiti economice: industria extractiv. captare i
prelucrare ap pentru alimentare (staii de epurare, ape uzate oreneti), prelucrri
chimice, industrial de prelucrare a lemnului, industria metalurgic i construcii de
maini,etc.
La nivelul Regiunii Centru principalele presiuni asupra calitii solurilor sunt date de
aplicarea ngrmintelor i a produselor fitosanitare (pesticide). Principalii factori de
degradare a solurilor din Regiunea Centru sunt: eroziunea (pe suprafee relativ mari),
alunecrile de teren, inundaiile, acidifierea, compactarea, excesul de umiditatea,
gleizarea, pseudogleizarea, seceta periodic i srturarea (pe suprafee foarte mici).
Celemaicriticezonesubaspectuldeteriorriisolurilorsunt:perimetrelevechiiactuale
deexploatareazcmintelorminiere(iazuridedecantareihaldedesteril)dinjudeele
Alba i Harghita, perimetrul de exploatare a hidrocarburilor din zona Ghelina din
judeul Covasna, perimetrul din zona activitii i influenei operatorului SC SOMETRA
SACopaMicdinjudeulSibiu,etc.
nceeacepriveteinfrastructuratehnicadinRegiuneaCentruaceastaesteinsuficient
saunecesitlucrridereabilitaresaudemodernizare.
n urma evalurii situaiei apelor uzate din Regiunea Centru sa constata poluarea
receptorilornaturalidectreurmtoareleobiective:staiiledeepurareoreneticare
evacueaz ape uzate insuficient epurate n receptorii naturali, inexistena staiilor de
epurarepentruunelelocalitiurbaneirurale,lipsareelelorderacordarelasistemul
centralizatdecanalizareistaiidepreepurareineficientepentruactivitiindustriale.
n ultimii ani, la nivelul Regiunii Centru sa nregistrat o tendin de cretere a ponderii
deeurilor municipale n totalul deeurilor generate, datorit evoluiei sociale i
economice, a creterii nivelului de trai i a posibilitilor de consum ale populaiei. La
nivel de jude, cea mai mare cantitate de deeuri municipale a fost nregistrat n
judeulBraov,acestafiindmaipopulatimaidezvoltatdinpunctdevedereindustrial.
Una dintre probleme o constituie colectarea selectiv a deeurilor, transportul i
reciclarea acestora, la nivelul Regiunii Centru fiind foarte puine staii de sortare i
reciclareaacestora.
nRegiuneaCentru,deeurileindustrialeprovenitedinactivitiledeminerit,metalurgie
neferoas, prelucrarea lemnului, industrie chimic, agricultur, au o pondere de peste
85%dintotaluldeeurilorgenerateidepozitatencele6judeealeregiunii.


30

n ceea ce privete regularizarea albiilor, construirea de rigole i canale de evacuare a


apelor, la nivelul Regiunii Centru infrastructura aferent acestora este slab dezvoltat,
necesitndamplelucrrideextindere,reabilitaresaumodernizare.

Msuri:
Protecia mediului nconjurtor, la nivelul componentelor majore (aer, ap, sol)
prinsprijinireaaciunilorcevizeazdiminuareapopulriigeneratedeactivitile
economice
Susinerea colectrii selective a deeurilor, creterea gradului de recuperare i
reciclareadeeurilorlaniveljudeeaniregional
Amenajarea,extindereaimodernizareainfrastructuriitehnicedemediu(pentru
canalizare,epurare,apuzat,etc.)

Prioritatea3.2Conservareabiodiversitii
Biodiversitatea, varietatea vieii pe Pmnt, a nregistrat o diminuare constant n
ultimiian,trgndunsemnaldealarmasupracalitiivieiiiaecosistemelor.nurma
efectelornegativegeneratediminuareabiodiversitii,UniuneaEuropeanseangajeaz
capnnanul2020sprotejezeisstopezepierdereabiodiversitii.nultimii25de
ani Uniunea european a construit o vast reea de 26.000 de arii protejate n toate
rilemembrecaredein18%dinsuprafaaterestraUniuniiEuropene.
RegiuneaCentrudispunedeuncapitalnaturaldeosebit,peteritoriulacesteiaregsindu
se 3 din cele 5 regiuni biogeografice ale Romniei: bioregiunea alpin, continental i
miciinsulecuvegetaiestepic.
DinnumrultotalulalsiturilorNatura2000declaratenRomnia,114suntpeteritoriul
Regiunii Centru, avnd un grad de acoperire de aproximativ 35 %. Din totalul siturilor
Natura 2000 din Regiunea Centru 23 sunt arii de protecie special avifaunistic, iar 91
suntsiturideimportancomunitar.Deasemenea,lanivelregionalaufostidentificate
52dehabitatedeinterescomunitari269despeciiprioritare
8
.
Potrivit informaiilor din Raportul anual privind starea mediului n Regiunea Centru
2011, pe teritoriul regiunii sunt 192 de arii naturale care beneficiaz de un statut legal
deprotecielanivelnaional:3parcurinaionale,1parcnatural,156rezervaiinaturale,

8
RaportulAnualprivindStareaMediuluinRegiunea7Centru2011

31

2ariideprotecieavifaunistici28monumentealenaturii.Printrecelemaiimportante
ariiprotejatesenumrParculNaionalPiatraCraiului,ParculNaionalCheileBicazului
Hma,ParculNaionalClimaniiParculNaturalApuseni.
Principalele cauze ale pierderii de biodiversitate din Regiunea Centru sunt:
supraexploatareaspeciilorihabitatelor,schimbrindensitateapopulaiilor,pierderea
de suprafee de habitat natural, pierderea suprafeelor din habitatul speciilor,
fragmentareahabitatelor,proliferareaspeciilorinvaziveideteriorareaecosistemelori
poluarea.
Msuri:
Protecia, conservarea sau refacerea diversitii biologie pentru situri Natura
2000saudiferiteariinaturalecarebeneficiazdeunstatutlegaldeprotecie
Conservareaiproteciabiodiversitiiprinregenerriiamenajrisilvice

Prioritatea 3.3 Diminuarea efectelor schimbrilor climatice i prevenirea


riscurilornaturale
Domeniudemareactualitate,diminuareaefectelorschimbrilorclimaticeiprevenirea
riscurilornaturale,reprezintoprioritatelanivelulComisieiEuropene,formulndusen
acestsensoseriededirective.UnuldinprincipaleleobiectivealeStrategieiEuropa2020
estereducereacu20%aemisiilordegazecuefectdeser(sauchiarcu30%,ncondiii
favorabile)fadenivelurilenregistraten1990.
Schimbrileclimaticesuntcauzatenmoddirectsauindirectdeactivitileumane,care
determinschimbareacompoziieiatmosfereiglobale.Cercetriletiinificenaionalei
internaionale au evideniat faptul c cei mai periculoi poluani atmosferici sunt:
dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO2), monoxidul de carbon (CO), dioxidul de
carbon (CO2), ozonul (O3), compuii organici volatili (COV), metale grele, pulberile
sedimentabile (praf), pulberile in suspensie (funingine, fum). nclzirea global este un
fenomenunanimacceptatdecomunitateatiinificinternaional,fiinddejaevideniat
deanalizadatelorobservaionalepeperioadelungidetimp.
nclzireaglobalimplicnprezentdouproblememajorepentruomenire:
o necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de ser, n vederea
stabilizriiniveluluiconcentraieiacestorgazenatmosfer,caresmpiedice


32

o influena antropic asupra sistemului climatic i s dea posibilitatea


ecosistemelornaturalesseadaptezenmodnatural
o necesitatea adaptrii la efectele schimbrilor climatice, avnduse n vedere c
acesteefectesuntdejavizibileiinevitabiledincauzainerieisistemuluiclimatic,
indiferentderezultatulaciunilordereducereaemisiilor
nRegiuneaCentru,cadealtfellanivelulntregiiri,celemaimaricantitideemisiide
CO
2
sunt generate de sectorul energetic, transporturi i consumul rezidenial, fiind
astfelnecesareimplementareaunormsuriiaciunidereducereaemisiilordegazecu
efect de ser. Dintre gazele cu efect de ser emanate n atmosfer n perioada 2003
2011 la nivelul Regiunii Centru, cele mai mari procente sunt deinute de dioxidul de
carbon(CO2)69%,dioxiduldeazot(N2O)22%imetanul(CH4)9%.
Avndnvederecemisiilerezultatedinenergiereprezintaproape80%dintotalulla
niveleuropeanaemisiilordegazecuefectde,utilizareaeficientaenergiepoateaduce
o contribuie important la realizarea unei economii cu emisii sczute de carbon i
combatereaschimbrilorclimatice.
nceprivescriscurilenaturale,RegiuneaCentruseconfruntcuprocesegeomorfologice
pe suprafee destul de mari, n special eroziunea de suprafa i alunecri de teren n
zonelededealidemunte.nperioadeledeprimvaritoamnlanivelregionalsunt
destul de frecvente inundaiile i viiturile, n special pe rurile mici. Schimbrile
climatice din ultimii ani au avut un impact negativ asupra Regiunii Centru, acestea
amplificnd riscurile naturale induse de secet (n perioada de var, zone extinse din
regiunesauconfruntatcusecete,afectndagricultura),inundaii,furtuni,grindin,etc.

Msuri:
Cretereagraduluidesiguranprinprevenireaireducereariscurilornaturalen
special prin crearea i dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a
acestora
Diminuarea efectelor schimbrilor climatice prin implementarea de politici i
aciunispecifice

Prioritatea4Utilizarearesurseloralternativedeenergie
La nivelul Uniunii Europene actualul sistem energetic este puternic dependent de
combustibilifosili,pestejumtatedinconsumuldeenergieprimarfiindimportat.

33

Caracterul epuizabil n timp al combustibililor fosili, poluarea produs prin arderea


acestora i accentuarea efectului de ser care conduce la nclzirea global a impus
identificarea i altor resurse de energie, regenerabile i inepuizabile. Astfel, la nivelul
Uniunii Europene sau formulat o serie de politici i msuri privind utilizarea resurselor
regenerabiledeenergie.
PentruRomnia,intaprevzutpentruanul2020deDirectiva2009/28/CEestede24%
capondereaenergieidinsurseregenerabilenconsumulfinalbrutdeenergie,aceasta
reprezentnd o cretere de 6,2% fa de anul de referin 2005 (valoarea de referin
pentru2005estede17,8%).Pentruaindepliniobiectivulstabilitcorespunztoranului
2020,Romniavatrebuisvalorifice63,5%dinpotenialultotalalsurselorregenerabile
deenergiedecaredispune.
9

La nivelul Regiunii Centru cel mai mare potenial al surselor regenerabile de energie l
deine biomasa, urmat de microhidroenergia i energia solar, la polul opus fiind
energiaeolianienergiageotermal.
Biomasaesteresursaenergeticcarepoatefivalorificatadepeceamaimaresuprafa
dinRegiuneaCentru.Culturileenergeticesepreteazcondiiilordeclim,reliefisoldin
Depresiunea Transilvaniei, iar suprafaa forestiereste foarte mare nregiune, datorit
prezentei unor diviziuni importante ale Carpailor Orientali, Meridionali i Munilor
Apuseni.
Exceptnd potenialul hidro, potenialul resurselor energetice regenerabile este destul
depuinexploatat.nultimaperioadprininiiativeleautoritilorlocaleiregionalei
ale mediului privat sau fcut pai importani n direcia valorificrii potenialului
energetic alternativ. Biomasa (deeuri lemnoase i agricole) i microhidroenergia sunt
resursele de energie regenerabil cu cel mai mare potenial de valorificare n Regiunea
Centru. Conform unui studiu elaborat de Institutul ICEMENERG SA din Bucureti,
potenialul energetic al biomasei din Regiunea Centru este estimat la 20277 Tj/an, cca
22% din acesta fiind reprezentat de potenialul biomasei forestiere. Judeul Mure are
celmairidicatpotenialenergeticalbiomasei,urmatdejudeeleAlbaiSibiu.Harghita
este singurul jude al Regiunii Centru n care potenialul din biomasa forestier este
preponderent(71%dintotal).
Dou sisteme hidrografice importante, Mureul i Oltul, ofer un potenial
hidroenergetic care poate fi valorificat n zonele unde relieful se caracterizeaz prin
pante accentuate (peste 7 grade), debitul acestor ruri i a afluenilor si depind 60
70m3/s(OltulcuaflueniprecumCibin,Sadu,etc.).Potenialulmicrohidroenergetic

9
http://www.dae.gov.ro/admin/files/Tinta%20surse%20regenerabile%20de%20energie.pdf

34

poatefivalorificatpesectoareimportantealeOltuluidariaaflueniloracestuia(Cibin,
Rul Negru, etc.), Arieului i Sebeului care sunt aflueni ai Mureului. Cel mai mare
potenialmicrohidroenergeticseaflanjudeulHarghita.
Potenialul energetic solar poate fi valorificat n toate unitile de relief din Regiunea
Centru,celmaimarepotenialfiindnPodiulTransilvaniei.nzonamontanpotenialul
solarpoatefivalorificatnzonelecuversanicuorientaresudic.
nceeaceprivetevalorificareaenergieieoliene,nzonamontansauidentificatcteva
zone cu potenial: Munii Fgra, Munii Cindrel, Munii ureanu, munii vulcanici din
zona estic a regiunii, masive din Munii Apuseni. n zonele de culoar depresionar
(apariiacalmuluiatmosferic),depresiuniintramontane,ceamaimareparteaPodiului
Transilvaniei potenialul eolian este foarte redus sau nu se poate vorbi de o posibil
valorificareasa.
n prezent valorificarea i utilizarea resurselor regenerabile de energie implic investiii
foartecostisitoarentehnologie,nRegiuneaCentrufiinddestuldepuineproiectecare
au ca principal obiectiv utilizarea resurselor alternative de energie. n Regiunea Centru
celemaimulteinvestiiiaufostncentralecarefolosescbiomasaimicrohidrocentrale
(deexemplu,laZeteanjudeulHarghita,ArpaudeSusnjudeulSibiu).
Msuri:
Producerea i creterea utilizrii resurselor regenerabile de energie prin
promovareapotenialuluiresurseloralternativedeenergie
Utilizarea surselor regenerabile de energie prin susinerea investiiilor n soluii
energeticealternativepentruinstituiipublice,mediulprivatipersoanefizice

Prioritatea 3.5 mbuntirea eficienei energetice n sectorul public, casnic i


economic
Reducerea consumului de energie i eficiena energetic este unul din principalele
obiective ale Uniunii Europene. Sprijinul Uniunii Europene pentru mbuntirea
eficienei energetice se va dovedi decisiv pentru competitivitate, securitatea
aprovizionriiirespectareaangajamentelorasumatencadrulProtocoluluidelaKyoto
privindschimbrileclimatice.Existunpotenialsemnificativdereducereaconsumului,
n special n sectoarele mari consumatoare de energie, cum sunt cldirile, industria
productoareitransporturile.

35

Energiajoacunrolesenialneconomieattnceprivetecerereactioferta.Privit
prin prisma cererii, energia este unul din produsele pe care consumatorul decide s le
cumpere pentru ai maximiza utilitatea. Privit prin prisma ofertei, energia este un
factorcheiedeproduciealturidecapital,forademuncimateriaprim,jucndun
rolvitalndezvoltareaeconomicisocialariloriregiunilorfiindunfactorcheien
asigurareacreteriieconomiceiastandarduluidevia.
Sectorul energetic trebuie s fac fa principalelor provocri ce se manifest la nivel
interniglobal:securitateaalimentriicuenergie,cretereacompetitivitiieconomice
ireducereaimpactuluiasupramediuluinconjurtor.
Potrivitdatelorlanivel naionalpublicatedeInstitutulNaionaldeStatisticactivitile
economice dein o pondere de 70% din consumul final de energie, iar populaia 30%.
Industria i construciile realizeaz aproximativ 40% din consumul energetic naional,
transporturile i comunicaiile 19%, n timp ce agricultura deine aproximativ 1% din
consumulenergetic.
Creterea economic nregistrat n ultimul deceniu a determinat i o cretere a
consumului de energie att n sectorul economic ct i casnic. Datele publicate de
Institutul National de Statistic arat c aproximativ jumtate din consumul final de
energie electric nregistrat la nivel naional sa realizat n industrie, iar consumul
rezidenial deine un sfert din total, celelalte sectoare economice avnd ponderi mult
maisczute(transporturileiagricultura).
n ceea ce privete structura consumului de energie termic, consumul rezidenial
nregistreaz o preponderen net (trei sferturi), fiind urmat de consumul sectorului
industrial i de construcii (o cincime), celelalte domenii avnd mpreun aproximativ
10%dinconsumulfinaldeenergietermic.
n ceea ce privete consumul de energie electric n industrie, metalurgia, industria
chimic i a produse din materiale nemetalice sunt cele mai energofage ramuri
industriale. Raportul dintre ponderea acestor ramuri n consumul de energie al
industriei i contribuia lor la formarea valorii adugate brute din industrie este de 5,4
orirespectiv4,8si3,6ori.
Regiunea Centru dispune de un important potenial energetic, valorificat prin cteva
termocentrale cu o putere instalat medie sau mare, funcionnd pe baz de gaze
naturale sau crbune inferior i prin hidrocentralele amplasate pe valea Sebeului, pe
cursulmijlociualOltuluiialunormiciaflueniaiacestuia.
Potrivit datelor disponibile, obinute de la cei mai importani productori de energie
careactiveaznRegiuneaCentru,putereainstalatagrupurilorelectrogenetotalizeaz

36

aproximativ 1660 MW, reprezentnd aproximativ 8% din puterea instalata la nivel


naional, din care 30% reprezint energia instalata n hidrocentrale. Producia de
energieelectricobinutnRegiuneaCentrutotalizeazaproximativ4200GWh(7%din
producia Romniei), din care aproximativ 27% reprezint energia produs n
hidrocentrale. Aceste date nu includ puterea instalat i producia de energie electric
realizatdecentraleledecapacitatemic,indiferentdesurseleutilizate,ponderealorn
totalfiindneglijabil.
Labazadezvoltriiindustrieienergeticelocaleaustatbogatelezcmintedegazmetan
dinPodiulTransilvanieiiinmaimicmsurazcminteledelignitdinzonaBaraolt.
Sectorulcldiriloresteunmareconsumatordeenergieicontribuiemajorlaemisiilede
gazecuefectdeser.Dacnereferimlavolumulagentuluitermicprodusidistribuit,n
RegiuneaCentruesteceamaireduscantitatedeagenttermic(4,4%),peprimelelocuri
la nivel naional fiind Regiunea BucuretiIlfov (37,36%) i Regiunea SudEst (15,14%).
10

Potrivit datelor statistice din 2011, n Regiunea Centru sunt 580.849 de cldiri (11,35%
dinnumrultotallanivelnaional)i989.960delocuine(11,19%dinnumrultotalla
nivelnaional).
DirectivaprivindperformanaenergeticacldirilorEPBD(2010/31/UEi2002/91/CE
abrogat) a impus standarde stricte de performan energetic i o serie de alte cerine
pentrucldirilenoiiexistente.Odatcueliminareasubveniilorpentrutermoficarede
la autoritile centrale, procentul de gospodrii va crete destul de puternic n anii
urmtori.LanivelulRegiuniiCentru23,7%dinfamiliicheltuiescmaimultdeunsfertdin
venituripentrunclziredacsubveniilevorfieliminate,iar30,9%dinfamiliicheltuiesc
maimultdect20%dinvenituri.
11

Msuri:
mbuntirea eficienei energetice la operatorii industriali i economici prin
achiziionareadeechipamentecuconsumredusdeenergie
mbuntirea eficienei energetice la sistemele de nclzire/rcire n locuinele
individualeiinstituiipublice
Eficientizareailuminatuluipublicnmediulurbanirural

10
ProvocriioportunitipentrusistemuldefurnizarecentralizataenergieitermicedinRomnia,2011
11
PNUD,Proiectul:mbuntireaeficieneienergeticencomunitileigospodriilecuvenituriredusen
Romnia,2011

37Domeniul strategic 4. Dezvoltarea zonelor rurale,
sprijinirea agriculturii i silviculturii

SpaiulruralalRegiuniiCentru:problemecheieipotenialdedezvoltare
Conceptulderuralitermeniiasociaiscurtclarificare
n anul 2010, Uniunea European a adoptat o tipologie revizuit a zonelor
urbane/rurale.TipologiaagreatdeUniuneaEuropeanstabilete3categoriideregiuni:
regiuni predominant rurale, regiuni intermediare i regiuni predominant urbane.
Aceast metodologie ia n calcul att densitatea populaiei ct i prezena unor centre
urbane mari i ponderea acestora n populaia total a regiunii. Conform acestei
tipologii, pentru nivelul teritorial 3 (NUTS 3), 2 judee din Regiunea Centru (Braovul i
Sibiul) se ncadreaz n grupa regiunilor intermediare, iar celelalte 4 n grupa regiunilor
predominantrurale.
Dinmotiveceindedisponibilitateadateloridecoerenastrategiei,conceptuldezon
rural (localitate rural) utilizat n acest document se bazeaz doar pe legislaia
romneasc actual, respectiv pe prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativ teritorial a Romniei, cu modificrile i completrile ulterioare i ale
Legii350/2001privindamenajareateritoriuluiiurbanismului.Potrivitdatelorstatistice
delafineleanului2012,nRegiuneaCentrusunt357decomunei1788desate.
Decalajeeconomiceisocialemajorefademediulurban
Situaia demografic n zonele rurale ale Regiunii Centru. Tendine demografice
inegalenplanteritorial,procesrapiddembtrniredemografic
Numrul populaiei rurale din Regiunea Centru totalizeaz 1 028 971 locuitori,
reprezentnd 40,8% din totalul populaiei regiunii la nivelul anului 2011. Cele mai
ridicateprocentajealepopulaieiruralesenregistreaznjudeeleHarghitaiCovasna
(56,4%respectiv50,2%),iarcelemaisczutenjudeeleBraoviSibiu(26,8%respectiv
33,4%).
Unuldinfenomeneleinteresanteconstatatenultimiianiesteacelade,,reruralizare,
procesdeterminatnprincipaldemigraiadinspremediulurbanspremediulrural.Acest
fenomen are att cauze economice (creterea costului vieii n orae i pierderea
locurilor de munc au determinat un numr important de persoane pensionari cu
pensiimici,persoaneactivermasefrunlocdemuncssemutenmediulrural)

38

ct i cauze sociale (tendina tinerelor familii de a se stabili n zonele periurbane, n


localitiformalrurale,darcaredispundeobuninfrastructuredilitar).
Fadesituaiapopulaieilanivelgeneral,indicatoriidemograficicalculainumaipentru
mediul rural pun n eviden anumite dezechilibre ntre grupele mari de vrst: astfel,
raportul de dependen demografic total era de 53% n mediul rural comparativ cu
42% pentru ambele medii rezideniale, iar raportul de dependen demografic a
vrstnicilor: 25% n mediul rural comparativ cu 20% pentru mediile rezideniale
ntrunite.
ncepnd cu anul 1991, populaia din mediul rural din Regiunea Centru a nregistrat n
fiecare an rate negative ale sporului natural, cea mai sczut valoare atingnduse n
1996 (3,7). Aceast evoluie a fost determinat att de modificarea
comportamentuluiprocreativalpopulaieictidemodificareatreptatastructuriipe
grupe de vrste a populaiei, prin diminuarea ponderii populaiei feminine de vrst
fertil. La aceast situaie se adaug migraia intern i extern, care nregistreaz de
asemenea un sold puternic negativ i afecteaz cu precdere populaia tnr.
Previziunile demografilor arat o nrutire n urmtorii ani a indicatorilor
demografici din mediul rural din Regiunea Centru (scdere accentuat a numrului
populaiei,cretereadezechilibrelorntregrupeledevrst).
Nivelurisczutealeratelordeactivitateideocupareapopulaieidinmediulrural
Conform datelor Institutului Naional de Statistic, rata de activitate a populaiei n
vrst de munc din mediul rural din Regiunea Centru era de 50,4% n anul 2011,
sensibil mai redus dect cea nregistrat n mediul urban 64,2%. De asemenea, rata
de ocupare a populaiei n vrst de 1564 ani din zona rural a Regiunii Centru se
situeaz la un nivel sczut (45,4% n anul 2011), fiind de asemenea vizibil inferioar
celeinregistratenmediulurban56,6%.Acestevalorisuntdepartederataintde
ocupare, stabilit prin Strategia Europa 2020 (75% din populaia de 2064 ani). Rata
redus de ocupare n mediul rural are multiple cauze: lipsa locurilor de munc
disponibile, nivelul redus de diversificare al economiei rurale (dependena masiv de o
singuractivitateagricultura),lipsaspirituluiantreprenorialiacunotinelornecesare
iniieriiiconduceriiuneiafaceri,lipsaunormsurieficientedestimulareacreriidenoi
locuridemuncpeduratlungnmediulrural,nivelulsczutdepregtireprofesional

i o concordan redus ntre oferta profesional a sistemului educativ i cerinele n


continuschimbarealepieeiforeidemunc,nivelulincipientalformriiprofesionale
peparcursulntregiiviei.


39

EconomiazonelorruraledinRegiuneaCentru.Trsturispecifice
Principala caracteristic a zonelor rurale din Romnia este dependena masiv de o
singur ramur economic agricultura. Agricultura de semisubzisten practicat n
mare parte din zonele rurale ale Regiunea Centru se caracterizeaz prin predominana
exploataiilor agricole de dimensiuni mici, fora de munc mbtrnit, ponderea
sczutamunciimecanizatenprocesuldeproduciei,bineneles,ovaloaresczuta
veniturilorobinute.Pdurilereprezintoaltresurseconomicimportant,nsprin
valorificarea incomplet a masei lemnoase se obin mai puine venituri dect n
majoritatea rilor europene iar prin exploatarea ntro manier nesustenabil se pune
npericoldezvoltareaeconomicdurabilazonelormpdurite.
O situaie atipic se ntlnete n comunele din preajma marilor orae ale regiunii care
beneficiaz de o infrastructur edilitar relativ dezvoltat, o economie puternic i
diversificat (ntreprinderi industriale moderne, servicii, depozite, zone comerciale
moderne),acestelocalitifuncionndcaoextinderedefactoaoraelorpropriuzise.
Turismul rural i agroturismul n Regiunea Centru . Potenial ridicat , valorificare
sczut
Regiunea Centru dispune de un potenial turistic deopotriv bogat i divers, valorificat
doarparialnprezent.Turismulruralanregistratodinamicspectaculoasnultimii20
ani,numrulpensiunilorturisticeiagroturisticedinRegiuneaCentrudepind1000,iar
cel al locurilor de cazare oferite ajungnd la aproape 19 000. Regiunea Centru deine
37,9% din pensiunile agroturistice ale Romniei i 34,4% din pensiunile turistice. n
prezent, zonele cu cel mai dezvoltat agroturism din Regiunea Centru sunt: Bran
Moeciu Fundata, Mrginimea Sibiului, Zona Arieului superior (Albac Grda
Arieeni Avram Iancu Vidra), Zona Scele ntorsura Buzului i cteva zone mai
restrnse:RimeteaColeti,CorundPraid.
Situaia actual a agriculturii n Regiunea Centru. Potenialul agricol important,
produciiagricolesczute.
Suprafaa agricol a Regiunii Centru este de 1869,4 mii hectare, reprezentnd 54,8%
din suprafaa total a regiunii si 12,8% din suprafaa agricol a Romniei. Dup modul
defolosin,structurasuprafeeiagricoleseprezintastfel:arabil38,6%,puni34,2%,
fnee26%,viiipepiniereviticole0,5%,liveziipepinierepomicole0,7%.
ParculdetractoareimainiagricoledinRegiuneaCentrunumra,nanul2011,24053
tractoareagricolefizice,19472pluguripentrutractor,7235semntorimecanice,3980
combineautopropulsate,alteutilajeagricole.nanul2008sauaplicat34040tone


40

ngrmintechimicepeosuprafatotalde615758hectare,reprezentndcca1/3din
suprafaaagricolaregiunii).

Valoarea produciei agricole a Regiunii Centru, n anul 2011, a fost de 8793 milioane
lei, reprezentnd 11,5% din valoarea produciei agricole a Romniei. Sectorul vegetal
deine 65,3% din totalul produciei agricole a regiunii, comparativ cu 70,8% la nivel
naional. Sectorul privat are o pondere covritoare 97,7 % din valoarea produciei
agricoleregionale.

Ponderea agriculturii n PIB a sczut vertiginos n ultimii ani, de la 19,3% n 1993 la


6,8%n2010,aceeaievoluienregistrnduseilanivelnaional.Seremarcponderea
mare a consumului intermediar n totalul produciei agricole att la nivel regional
(53,6%,valoareapropiatdeceanregistratlanivelnaional)
Populaia ocupat n agricultur la sfritul anului 2011 numra 244 mii persoane,
reprezentnd 24,2% din totalul populaiei ocupate a regiunii (fa de 29,2% la nivelul
ntregiiri).

Productivitatea muncii n agricultur calculat pentru anul 2010 era de 3,6 ori mai
redus comparativ cu nivelul productivitii pe ansamblul economiei regionale. Este
greu de stabilit o tendin pe termen mediu a productivitii muncii n agricultur,
deoarece producia i implicit productivitatea sunt influenate puternic de variaiile
climatice,semnificativnacestsensfiindanii2000i2007,ncaresaunregistratsecete
puternice.
Exporturile de produse agricole din Regiunea Centru se menin la valori nc sczute,
dei n ultimii ani se nregistreaz un reviriment al acestora. Cu toate acestea balana
extern a comerului cu produse agroalimentare este puternic dezechilibrat, valoarea
importurilorfiindde2,4orimaimaredectceaaexporturilor.Braovul,AlbaiCovasna
suntprincipalelejudeeexportatoaredeproduseagroalimentare,nultimuljude,grupa
mrfuriloragroalimentaredeinnd7,2%dintotalulexporturilorlaniveluljudeului.
Industria alimentar a cunoscut o dezvoltare remarcabil n ultimii ani n toate
judeele Regiunii Centru. Disponibilitatea i varietatea materiei prime locale, existena
unei piee locale de desfacere de dimensiuni apreciabile, orientarea unei bune pri a
consumatorilor ctre produsele autohtone sunt atuuri importante valorificate de ctre
investitoriindomeniu.


41

Silviculturaiexploatareaforestier
Pdurile sunt una dintre cele mai importante bogii ale Regiunii Centru. Vegetaia
forestier acoper 36,5% din suprafaa regiunii, constituind principala resurs
economicalocuitorilordinlocalitilemontaneiasigurndunbunechilibruecologic.
Predominpduriledefoioase(54%dinsuprafa),urmatedecelederinoase.Cuun
volumde4,4milioanemcdelemnrecoltatnanul2011,RegiuneaCentruestealdoilea
bazin de recoltare forestier al Romniei i prima regiune n ce privete producia de
cherestea.

Prioritilespecifice:

Prioritatea 4.1.Eficientizarea activitilor agricole prin modernizarea


exploataiilor agricole, dezvoltarea serviciilor i logisticii agricole i susinerea
activitilordeprelucrareaproduseloragricole

Fragmentarea excesiv a produciei agricole, produciile individuale reduse,


variabilitatea acestora, costurile ridicate de transport al produselor agricole, alturi de
lipsa, n multe cazuri a certificrii produselor determin scderea interesului marilor
procesatori pentru produsele agricole locale. Costurile ridicate de producie, lipsa unor
reglementrieconomicefavorabile(deex.stabilireaunorpreuriminimedeintervenie)
i concurena puternic din partea importatorilor sunt de asemenea obstacole ce
limiteaz accesul micilor productori pe piaa intern. Modernizarea activitilor
agricole prin susinerea investiiilor n domeniu (achiziionare de maini i
echipamente agricole moderne, materialelor biologice de calitate, construcii
agricole)isprijinireaagriculturii,,verziseconstituiecaprioritatemajoraperioadei
urmtoare.
Suprafaa amenajat pentru irigaii n Regiunea Centru la sfritul anului 2008 era de
15045 hectare, din care doar 961 hectare au fost efectiv irigate. Sprijinirea dezvoltrii
sistemelor locale de irigaii devine o necesitate pe msur ce efectele schimbrilor
climaticesunttotmaiputernicresimite.
Valorificarea produciei agricole constituie una din problemele cele mai importante cu
care se confrunt majoritatea productorilor agricoli. Lipsa de organizare a
productorilor,insuficientadezvoltareastructurilorspecificeiapieeiagricoleinterne
precum i insuficienta reglementare a relaiei productor vnztor induc o stare de
permanent nesiguran n ce privete valorificarea produselor agricole obinute. Cei
maiafectaisuntmiciiproductoriagricoli,careformeazmareamajoritatea

42

productorilor agricoli i dein cea mai mare parte din suprafeele agricole. Una din
problemele majore cu care se confrunt acetia este lipsa unor sisteme locale sau
regionaledecolectareaproduseloragricoleprecumiinsuficienaspaiiloradecvatede
stocare. Lipsa asociaiilor, a organizaiilor de profil precum i imaturitatea pieelor de
produse agricole limiteaz accesul micilor productori i i adesea ntro poziie de
inferioritate n relaiile comerciale cu marii intermediari de produse agricole sau cu
retaileriiimportani.
De asemenea, exist un numr semnificativ de mici productori agricoli care au reuit
si aduc exploataia agricol n zona profitabilitii, fie prin procesarea propriilor
produse, de multe ori sub marca unor produse tradiionale sau produse ecologice.
Crearea i modernizarea centrelor logistice, sprijinirea nfiinrii reelelor de
distribuie i a serviciilor aferente sunt msuri ce vor contribui la depirea
obstacolelor prezente n valorificarea produciei agricole. Trebuie stimulate, de
asemenea investiiile n uniti de procesare de capacitate mic i mijlocie care s
prelucrezeproduciaagricollocal.
Dei numeroas, populaia ocupat n agricultur are o vrst medie ridicat, fiind
format, de cele mai multe ori din persoane fr o pregtire de specialitate adecvat,
fapt resimit mai acut la asimilarea noilor tehnologii de producie. De asemenea, celor
maimultorconductorideexploataiiagricoleindividualelelipsesccunotineledebaz
n domeniul organizrii afacerilor. Profesionalizarea agriculturii prin sprijinul material
acordat specialitilor agricol (ingineri agronomi, medici veterinari etc.) i tinerilor
fermieriseimpunecaunadinprioritileperioadei20142020.
Msuri:
Modernizareaexploataiiloragricole
Sprijinireadezvoltriisistemelorlocaledeirigaii
Creareaimodernizareacentrelorlogisticepentruagricultur
Dezvoltareacentrelordeserviciipentruagricultur
Susinereaunitilormiciimijlociideprocesareaproduseloragricole
Susinereatinerilorfermieriiaspecialitiloragricoli


43

Prioritatea4.2.Valorificareasuperioar,ntromanierdurabil,apotenialului
silvicregional

Pdurile sunt una dintre cele mai importante bogii ale Regiunii Centru. Vegetaia
forestier acoper 36,5% din suprafaa regiunii, constituind principala resurs
economicalocuitorilordinlocalitilemontaneiasigurndunbunechilibruecologic.
Predominpduriledefoioase(54%dinsuprafa),urmatedecelederinoase.Cuun
volumde4,4milioanemcdelemnrecoltatnanul2011,RegiuneaCentruestealdoilea
bazin de recoltare forestier al Romniei i prima regiune n ce privete producia de
cherestea. Judeele Harghita i Mure ocup primele dou locuri la nivel regional n ce
privete volumul de lemn n anul 2011. n ultimii ani, sa trecut tot mai mult la
exploatarea complex a lemnului, incluznd aici utilizarea n scop energetic a
reziduurilorprovenitenurmaexploatriiforestiere.Modernizareaexploatrilorsilvice,
dezvoltarea infrastructurii specifice (ex. drumuri forestiere) i sprijinirea utilizrii n
scop energetic a reziduurilor forestiere sunt msuri prin care pot fi susinute
comunitiledinzonelemontaneavndbogatpotenialsilvic.
Alturidefuncialoreconomic,pdurilendeplinescoimportantfunciedepstrarea
unui mediu curat i sntos. Interesul economic privind exploatarea forestier trebuie
subordonat interesului major de pstrare a echilibrului ecosistemului Regiunii Centru.
Astfel, preocuparea pentru exploatarea raional a pdurii, innd cont de capacitatea
acesteia de regenerare, este de natur s permit dezvoltarea durabil a regiunii i
prezervarea unui mediu curat i sntos pentru generaiile urmtoare. n viitor vor
trebuisusinuteaciuniledempdurireirempdurireazonelorfragiledinpunctde
vedereecologic.

Msuri:
Modernizareaexploataiilorsilvice
Dezvoltareainfrastructuriidetransportforestier
Stimulareautilizriinscopenergeticareziduurilorforestiereiagricole
Susinereaaciunilordempdurireintreinereapdurilor


44

Prioritatea 4.3.Creterea atractivitii economice i diversificarea activitilor


economicenlocalitileruraledinRegiuneaCentru

Principala caracteristic a zonelor rurale din Romnia este dependena masiv de o


singur ramur economic agricultura. Agricultura de semisubzisten practicat n
mare parte din zonele rurale ale Regiunea Centru se caracterizeaz prin predominana
exploataiilor agricole de dimensiuni mici, fora de munc mbtrnit, ponderea
sczutamunciimecanizatenprocesuldeproduciei,bineneles,ovaloaresczuta
veniturilorobinute.Pdurilereprezintoaltresurseconomicimportant,nsprin
valorificarea incomplet a masei lemnoase se obin mai puine venituri dect n
majoritatea rilor europene iar prin exploatarea ntro manier nesustenabil se pune
n pericol dezvoltarea economic durabil a zonelor mpdurite. n fine, turismul
reprezint o alternativ economic prea puin exploatat n prezent. Cele cteva
localiti rurale care au reuit valorificarea atuurilor naturale i antropice n domeniul
turismului pot constitui modele de urmat pentru multe alte localiti din regiune ce
dispun de un real potenial turistic. Regiunea Centru dispune de un potenial turistic
deopotriv bogat i divers, valorificat doar parial n prezent. Prin punerea n valoare a
potenialului turistic al zonelor rurale din Regiunea Centru se va crea o alternativ
viabil la activitatea economic preponderent a locuitorilor din mediul rural,
agricultura. Dezvoltarea turismului va antrena totodat dezvoltarea altor domenii
economice i sociale (infrastructura de transport, industriile artizanale, industria
agroalimentar,diverseservicii)genernduseastfelunefectmultiplicatorneconomia
local.

Msurile de stimulare a afacerilor n domenii economice neagricole (turism, servicii,


industrii artizanale etc) concomitent cu dezvoltarea competenelor profesionale i
mbuntirea cunotinelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul rural vor
contribui la reducerea dependenei de activitile agricole, creterea ocuprii i
dezvoltareaeconomicaspaiuluirural.
Msuri:
Susinereaafacerilorndomeniieconomiceneagricole
mbuntireacunotinelorantreprenorialealelocuitorilordinmediulrural


45

Prioritatea 4.4. mbuntirea infrastructurii tehnicoedilitare a localitilor


ruraledinRegiuneaCentru

n ciuda progreselor nregistrate n ultimii ani, infrastructura de utiliti publice n


localitile rurale ale regiunii continu s fie subdezvoltat. Din cele 357 comune ale
RegiuniiCentru,doar253(70,9%dintotal)erauracordatenanullareelelepublicede
alimentare cu ap potabil, 106 comune (29,7 %) dispuneau de instalaii de canalizare
public i n 191 comune (53,5% din comunele Regiunii Centru) exista reea de
distribuieagazelornaturale.Trebuiemenionatfaptulcdatelestatisticeutilizatesunt
disponibile doar la nivel de unitate administrativteritorial (comun) i nu reflect
situaialaniveldesat.
n vederea reducerii decalajelor ntre mediile rezideniale n ce privete dezvoltarea i
pentru mbuntirea standardului de via al locuitorilor i creterea atractivitii
localitilor rurale se impune deci, continuarea i extinderea programelor actuale ce
vizeaz dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare n toate zonele rurale aleRegiunii
Centru.
Msuri:
Extindereaimodernizareareelelordeappotabil
Extindereaimodernizareareelelordecanalizare
Extinderea i modernizarea serviciilor de colectare i gestionare a deeurilor
menajere
Dezvoltareareeleidedrumuricomunale

Prioritatea 4.5. Dezvoltarea infrastructurii educaionale, sociale i de sntate,


susinereadezvoltriicomunitare

nmultelocalitiruralealeRegiuniiCentruinfrastructuraeducaional(grdinie,coli
cu clasele IIV sau IVIII) se afl ntro situaie necorespunztoare, iar dotrile de care
dispunacesteunitidenvmntnuseridiclacerineleactuale.Opartedinaceste
coli au fost deja modernizate n ultimii ani, inclusiv prin finanri europene, celelalte
urmndafimodernizatenperioadaviitoare.Oproblemcucareseconfruntadesea
copiiidinmediulruralestedistanamarepecaretrebuiesostrbatpentruaajunge


46

la coal. Preconizm soluionarea acestei probleme prin susinerea dezvoltrii


programelordetransportcolaracoloundeacestealipsesc.
Accesibilitatea i reelei sanitare i calitatea acesteia influeneaz ntro msur
considerabil starea de sntate a locuitorilor din mediul rural. De aceea, dezvoltarea
infrastructuriidesntatedinzonelerurale,nspecialaasisteneimedicaleprimarei
crearea unor centre medicale permanente la care s fie arondate una sau mai multe
comunetrebuiesfieunadinprioritileperioadei20142020.
Dezvoltarea preconizat n urmtorii ani a serviciilor sociale din mediul rural impune o
redimensionareainfrastructuriisocialeactuale.nperioada20142020,nmodevident,
vor trebui sprijinite investiiile ce vizeaz reabilitarea, modernizarea i extinderea
infrastructuriisocialencomuneleRegiuniiCentru.
Nu n ultimul rnd, este nevoie de refacerea i dezvoltarea infrastructurii cultural
recreativedinmediulrural.Obunpartedinaceastinfrastructurestedegradatsau
esteutilizatndiversealtescopuri,fiindnecesareinterveniipentrurefuncionalizare.
Proiectelededezvoltareteritorialnceputenaniianterioriporninddelaoabordarede
tipul ,,Leader, bazat pe iniiativa local i conlucrarea factorilor interesai, au luat
treptat amploare, iar primele rezultate sunt ncurajatoare. De aceea, n perioada
urmtoare, se va intensifica sprijinul pentru aciunile integrate de tipul ,,Leader,
ncepnd de la activarea cooperrii intra i intercomunitarepn la sprijinirea inovaiei
ncadrulproiectelordedezvoltareintegrat.

Msuri:
Dezvoltareainfrastructuriieducaionaledinmediulrural
Dezvoltareainfrastructuriidesntatedinmediulrural
Dezvoltareainfrastructuriisocialedinmediulrural
Dezvoltareainfrastructuriiculturalrecreativedinmediulrural
Sprijinirea cooperrii ntre diveri actori i comuniti rurale n cadrul unor
aciuniintegrateviznddezvoltareateritorial
47Domeniul strategic 5. Dezvoltarea turismului

Turismulfactorcheiealdezvoltriiregionale
Turismulesteunadinramurileeconomicecareaucunoscutceamairapidexpansiune
nultimeledecenii.Beneficiileeconomicealeindustrieituristicesuntmultiple.Industria
turistic genereaz un numr semnificativ de locuri de munc, iar investiiile n acest
domeniu au o durat de amortizare relativ scurt. Economia local, n ansamblu,
beneficiazcaurmareadezvoltriiturismului.Turitiicreeazocereresuplimentarde
servicii i bunuri de consum, stimulnd astfel sectorul teriar al economiei (serviciile,
comerul, industriile artizanale etc). n acelai timp, localitile turistice tind s aib o
infrastructur edilitar i de servicii mai dezvoltat. Sectorul transporturilor i sectorul
imobiliarsuntaltedouramuriimportanteceaudectigatprindezvoltareaturismului.
Trebuie avute n vedere, de asemenea, avantajele indirecte obinute prin creterea
vizibilitii i a interesului pentru acele regiuni care nregistreaz un mare aflux de
turiti.
Dac n prezent ponderea turismului n produsul intern brut este redus att la nivel
naional ct i la nivel regional (cca 23%), pe termen mediu aceasta se poate dubla cu
uurin, chiar i fr extinderea structurii de primire turistic. n Regiunea Centru,
indiceledeutilizarenetacapacitiidecazareasczutdelaaproape55%nanul1990
la cca 23,6% n anul 2012, ceea ce nseamn c, n medie, locurile de cazare rmn
neocupate9lunipean.

PotenialulturisticalRegiuniiCentru
Cuonaturextremdegeneroasiunpatrimoniuculturaldeomarevaloare,Regiunea
Centru dispune de un potenial turistic ridicat i diversificat. Fr a ncerca o separare
net ntre formele de turism practicate n Regiunea Centru, considerm util o analiza
difereniat a acestora. Din majoritatea cercetrilor i studiilor elaborate pn n
prezent a rezultat concluzia c formele de turism cu cel mai ridicat potenial de
dezvoltaresunt:turismulmontan,turismulbalnear,turismulculturaliturismulrural.
Turismul montan beneficiaz n Regiunea Centru de condiii naturale excepionale,
aproapejumtatedinsuprafaaregiuniifiindocupatdearealelemontane.Diversitatea
peisagistic, ariile naturale protejate, cu numeroase specii endemice de flor i faun,
traseele rutiere spectaculoase, staiunile montane fac din Regiunea Centru prima
regiune a rii din punctul de vedere al potenialului turistic montan. n acest sens,
menionmfaptulcRegiuneaCentruincludeprinsemnatedinsuprafaaa6dincele

48

28 de parcuri naionale sau naturale ale Romniei i cuprinde numeroase alte arii
protejateirezervaiinaturale.
Turismulculturaldispunederesursensemnate,cuomulimedeobiectivevaloroasece
mpnzesc teritoriul regiunii i cteva repere arhitectonice binecunoscute (ansamblul
bisericilor fortificate, castelul Bran, cetatea Sighioara, Sibiu, Braov, Alba Iulia etc.)
precumifestivaluritradiionaledeprestigiu(PelerinajuldeRusaliidelaumuleuCiuc,
Trgul de Fete de pe Muntele Gina). Distana relativ mic dintre obiectivele turistice
culturalefavorizeazintegrareaacestorandiferitecircuitetematice.
Intratdup1990ntroperioaddedeclin,turismulbalnearncepesfiereconsiderati
revalorizatnultimiiani,acestaputndredeveninperioadaurmtoareunadinformele
preferate de turism, inclusiv pentru piaa extern. n acest sens, amintim faptul c
RomniadeineotreimedinizvoareledeapmineralealeEuropei,multedintreacestea
fiindlocalizatenRegiuneaCentru.Accentuareaprocesuluidembtrniredemografic
va face ca numrul de turiti ce opteaz pentru aceast form de turism s creasc
semnificativ. n acelai timp, diversificarea ofertei turismului balnear, dezvoltarea
componentei de agrement i a celei de wellness i spa sunt n msur s aduc noi
categoriideturiti(tineri,sportivi,turiticarecaut,,distracia).
Turismul rural atrage ndeosebi familiile cu copii, care caut relaxarea ntrun mediu
linititisntos.PelngturitiidinRomnia,deaceastformdeturismsuntatraii
turitii strini interesai de cultura romneasc, aceasta fiind un mijloc direct de
cunoatere a civilizaiei tradiionale autentice. Turismul rural a nregistrat o dinamic
spectaculoas n ultimii 20 ani, numrul pensiunilor turistice i agroturistice din
Regiunea Centru depind 1000, iar cel al locurilor de cazare oferite ajungnd la peste
18000.
Turismul de afaceri sa dezvoltat cu precdere n marile orae i n cteva staiuni ce
oferunnaltconfortdecazareidispundefacilitiletehnicenecesare.

Structuriledeprimireifluxulturistic
BazamaterialaturismuluidinRegiuneaCentrucuprindeananul2012,1526unitide
cazare, dintre care 269 hoteluri i moteluri, 429 pensiuni turistice i 594 pensiuni
agroturistice,restulfiindaltetipurideunitituristice.Capacitateadecazareexistent,
la 31 iulie 2012, era de 53787 locuri, ceea ce i confer regiunii poziia a doua pe ar.
Capacitateadecazarenfunciune,de15459,2miilocurizile.
Numrul total de turiti cazai in anul 2012 (1640,4 mii, ceea ce reprezint 21,4% din
totalul turitilor cazai in Romnia), situeaz Regiunea Centru pe primul loc la nivel
naional.Pondereaturitilorstrinin2012erade18%lanivelulregiunii(21,6%lanivel

49

naional). Durata medie a ederii turitilor n regiune n 2012 de 2,2 zile este mai
redusdectlanivelnaional(2,5zile),nregistrndusediferenenotabilentrejudee.
BazamaterialaturismuluidinRegiuneaCentrucuprindeananul2012,1526unitide
cazare, dintre care 269 hoteluri i moteluri, 29 hosteluri, 49 cabane, 109 vile i
bungalouri,429pensiunituristicei594pensiuniagroturistice,restulfiindaltetipuride
unitituristice.Densitateaunitilordecazare,la100kmp,este,nRegiuneaCentru,de
4,48 fa de 2,45 la nivel naional. n cadrul regiunii, valoarea acestui indicator variaz
ntre1,81uniti/100kmpnjudeulAlbai12,06uniti/100kmpnjudeulBraov.
Regiunea Centru deine 37,9% din pensiunile agroturistice ale Romniei, 34,4% din
pensiunileturisticei33,6%dinnumrulcabanelor.njudeulBraovsegseteunuldin
celeasesatedevacandecaredispuneturismulromnesc.

Prioritilespecifice:

Prioritatea5.1.Punereanvaloareapatrimoniuluinaturaliantropic
Patrimoniulnatural
Teritoriul Regiunii Centru cuprinde n totalitate sau doar parial 6 parcuri naionale i
parcuri naturale: Parcul Naional Cheile BicazuluiHma, Parcul Naional Climan,
ParculNaturalDefileulMureuluiSuperior,ParculNaturalBucegi,ParculNaionalPiatra
Craiului, Parcul Natural Apuseni. Numeroase alte arii naturale protejate de diferite
tipuri: geologic i paleontologic, speologic, botanic, peisagistic sau rezervaii mixte
cuprinsencategoriileIViIIIIUCNsegsescntoatecele6judeealeRegiuniiCentru.
Nu puine sunt monumentele naturii care se disting prin caracterul lor de unicitate
(GhearuldelaScrioaraceamaimarepetercugheadinRomnia,LaculSfnta
Ana singurul lac vulcanic din Europa de Est format ntrun crater vulcanic, Lacul Rou,
unicprinmoduldegenez,IezerulIghielcelmaintinslacarsticdinRomniaetc.)
Pentru a impulsiona dezvoltarea turismului montan este nevoie de amenajare unor
trasee,cideaccesilocuridevizitare(inclusivpeteri)pentruafacilitaaccesulunor
largicategoriideturitinzonelecupotenialturisticnaturalridicat.Acesteamenajri
trebuie fcute fr a se aduce atingere mediului natural i cu respectarea restriciilor
impusedelegislaiaprivindariilenaturaleprotejate.
nRegiuneaCentrusegseteceamaimaredensitatedestaiunibalneoclimatericedin
Romnia. Apele minerale cu proprieti terapeutice, lacurile bogate n sruri minerale,
lacuriledinfostelesaline,mofetele,nmolurile,turba,aerulputernicozonificat(bogat

50

n aerosoli rinoi i ioni negative), constituie cei mai importani factori curativi
naturali. Proprietile deosebite i valoarea terapeutic a izvoarelor au fost remarcate
nc din Evul Mediu, iar la nceputul secolului XIX sau fcut primele studii i observaii
tiinifice asupra lor i a nceput construcia primelor stabilimente pentru tratament.
Cele mai importante staiuni balneoclimaterice din regiune sunt cele de la Sovata,
Covasna, Bile Tunad, Predeal, Balvanyos, Malna, Vlcele, Praid, Borsec, Bile
Homorod, Harghita Bi, Izvorul Mureului, Lacu Rou, Ocna Sibiului, Bazna. Aici se
trateaz numeroase afeciuni precum: boli cardiovasculare, boli ale aparatului
locomotor, digestiv, respirator i renal, boli endocrine, boli dermatologice, boli
ginecologice,bolidenutriie.
Infrastructuradetratamentestennumeroasecazurinvechitidegradat,iarnunele
staiuni vechile baze de tratament nu mai sunt n stare funcional, motiv pentru care
numrulturitilorestencontinuscdere.Seimpundeciinterveniipentruareabilita
i moderniza infrastructura din staiunile balneare i n direcia diversificrii ofertei
turismuluibalnearprindezvoltareacomponenteideagrementiaceleidewellnessi
spa.
Cuprinzndozonmontanattdeextins,RegiuneaCentruatragenumeroiiubitoriai
sporturilordeiarnfienstaiunideiarn,,detradiie:PoianaBraov,Predeal,Pltini,
Blea,HarghitaBi,IzvoruMureului,Arieenifienmainoiledomeniischiabile:Rnov,
Bran, Sovata, Toplia, Borsec, Mdra, Bucin, Scele, Ciumani, Luncile Prigoanei, Gura
Rului.
n unele din aceste staiuni sau fcut recent investiii n dezvoltarea infrastructurii
sportive i de agrement (prtii, transport turiti etc.) cu rezultate ce nu sau lsat
ateptate.nperioadaurmtoareestenevoiedesusinereancontinuareainvestiiilor
ce vizeaz extinderea i modernizarea facilitilor pentru practicarea diverselor
sporturintoatestaiunilemontanedinRegiuneaCentru.

Patrimoniulantropic
NumeroaselocalitidinRegiuneaCentrudispundeunpatrimoniulculturaliistoricde
importan naional sau european. Pe lng cele 6 reedine de jude (Braov, Sibiu,
Trgu Mure, Alba Iulia, Sfntu Gheorghe, Miercurea Ciuc) care au un patrimoniu
cultural complex exist n regiunea noastr un numr semnificativ de alte orae cu
obiectiveculturaledeimportanturisticmajor.
De cea mai mare nsemntate sunt obiectivele culturale aflate n patrimoniul mondial
UNESCO,RegiuneaCentruadpostindnoudintreacestea.


51

SighioaraesteunadinpuinelecetilocuitedinsudestulEuropeiisingurade
acestgendinRomnia.FondatdecolonitiisaiaezainTransilvanianurm
cu peste 800 ani, cetatea a fost construit la nceputul secolului XIIIlea, fiind
ulterior refcut i extins. Cetatea Sighioarei este considerat un strlucit
exemplu de prezervare a motenirii culturale a sailor transilvneni ntro zon
deinterfereneculturalentreEuropacentraliSpaiulcretinortodox.
Bisericile fortificate din Transilvania, incluse n patrimoniul UNESCO. Bisericile
fortificate din Transilvania fac parte din motenirea german a Transilvaniei.
Aezatnurmcu850ani,populaiasseascaavutocontribuiesemnificativ
la evoluia economicosocial a Transilvaniei. Dintre cele cca 150 biserici
fortificate din Transilvania, UNESCO a ales i a inclus n patrimoniul mondial 7
biserici, toate situate n Regiunea Centru (Biertan, Valea Viilor, Prejmer, Viscri,
Saschiz,Clnic,Drju),consideratedespecialiticafiindcelemaifrumoaseimai
reprezentative.
CetateadacicdelaCplna,sitincluspelistapatrimoniuluiUNESCO,alturide
alte5cetidacicedinMuniiOrtiei
Patrimoniul cultural al Regiunii Centru este foarte bogat, cuprinznd numeroase ceti
feudale, vestigii antice, castele, palate, biserici, mnstiri rspndite pe o larg arie
geografic. Potenialul turistic al acestor obiective este ilustrat de succesul castelului
Bran care a devenit unul din cele mai cunoscute simboluri ale Romniei, cu o faim
internaionalctigatiprinasociereaacestuiacupersonajulmiticDracula.
n prezent, starea fizic a multora din obiectivele turistice este necorespunztoare,
semnalizarea obiectivelor turistice este deficitar, iar centrele i punctele de informare
turistic sunt insuficiente. Pentru a da un impuls real dezvoltrii turismului cultural n
regiune sunt necesare aciuni concertate de conservare, restaurare i punere n
valoare a cldirilor cu valoare arhitectonic i istoric. De asemenea, se impune
susinerea activitilor de promovare a obiectivelor culturale de o cert valoare din
RegiuneaCentru.
Zona rural a Regiunii Centru reprezint un al atu al dezvoltrii turismului. Satul din
aceast parte central a rii, prin condiiile socialistorice n care sa dezvoltat dea
lungul secolelor, reprezint o zon n care spiritualitatea romneasc sa interferat cu
cea a comunitilor maghiar i german, realiznd o simbioz plin de originalitate.
Ocupaiile tradiionale ale locuitorilor, tradiiile folclorice, stilul arhitectonic i cel
vestimentarbinepstrate,cadrulnaturaldeosebitauconstituitpremiseleapariieicare
austatlabazauneinoiformedeturismturismulruraliagroturismulceacunoscuto
dezvoltarespectaculoasnultimiiani.Zonelecucelmaidezvoltatagroturismdin


52

Regiunea Centru sunt: zona Bran Moeciu Fundata, Mrginimea Sibiului, Corund,
Rimetea,ValeasuperioaraArieului,zonaScelentorsuraBuzului.
Dac n trecut sa reuit pstrarea nealterat a multora din tradiiile locuitorilor din
zonelerurale,nprezent,subpresiuneaschimbrilorinerenteiainfluenelorsocietii
moderne existena unor tradiii de secole este pus n pericol. De aceea, alturi de
conservareairestaurareapatrimoniuluimaterialestenevoiedesusinereaconservrii
i promovrii turistice a patrimoniului cultural imaterial din zona rural a Regiunii
Centru.
Msuri:
Amenajareadetrasee,cideaccesilocuridevizitare
Dezvoltareaimodernizareainfrastructuriidinstaiunilebalneareimontane
Conservarea,restaurareaipunereanvaloareacldirilorcuvaloare
arhitectoniciistoric

Prioritatea 5.2. Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de primire i


agrement n scopul n scopul mbuntirii i diversificrii serviciilor turistice
oferite

BazamaterialaturismuluidinRegiuneaCentrucuprindeananul2012,1526unitide
cazare, dintre care 269 hoteluri i moteluri, 29 hosteluri, 49 cabane, 109 vile i
bungalouri,429pensiunituristicei594pensiuniagroturistice,restulfiindaltetipuride
unitituristice.Densitateaunitilordecazare,la100kmp,este,nRegiuneaCentru,de
4,48 fa de 2,45 la nivel naional. n cadrul regiunii, valoarea acestui indicator variaz
ntre 1,81 uniti/100kmp n judeul Alba i 12,06 uniti/100kmp n judeul Braov.
Regiunea Centru deine 37,9% din pensiunile agroturistice ale Romniei, 34,4% din
pensiunileturisticei33,6%dinnumrulcabanelor.njudeulBraovsegseteunuldin
celeasesatedevacandecaredispuneturismulromnesc.
Capacitatea de cazare existent la 31 iulie 2012 era de 53787 locuri (17,9% din
capacitateadecazarelanivelnaional),ntimpcecapacitateadecazarenfunciuneera
de 15459,2 mii locurizile, ceea ce i confer Regiunii Centru a doua poziie la nivel
naional.
n ultimii ani sau realizat investiii considerabile n extinderea i modernizarea
structurilor de primire turistic din Regiunea Centru. Cu toate acestea, trebuie
menionatfaptulcbazaturisticdinregiuneesteparialnvechit,iarlipsa

53

modernizrilor afecteaz calitatea serviciilor oferite turitilor. Se remarc de asemenea


rspndirea neuniform a unitilor de primire turistic, concentrarea cea mai mare
nregistrnduse n judeul Braov (646 uniti, reprezentnd 42,3% din totalul pe
regiune al unitilor turistice), la polul opus situnduse judeul Covasna cu doar 100
uniti (6,6% din total). n perioada urmtoare se impune continuarea susinerii
investiiilorpentrumodernizareastructurilornvechitedeprimireturisticnvederea
asigurrii unui confort sporit i construirea de noi uniti n zonele turistice ce au n
prezent o capacitate de cazare insuficient. Modernizrile vizate pot cuprinde att
spaiiledecazarepropriuziscticeleceasiguraltefacilitipentruturiti.
Numrul total de turiti cazai in anul 2012 (1640,4 mii, ceea ce reprezint 21,4% din
totalul turitilor cazai in Romnia), situeaz Regiunea Centru pe primul loc la nivel
naional. n acelai an, numrul de nnoptri n regiune a fost de 3648,3 mii,
reprezentnd 19,1 % din totalul nnoptrilor nregistrate la nivel naional. Majoritatea
turitilor care viziteaz Regiunea Centru sunt romni, proporia strinilor nefiind totui
neglijabil (18%). Cei mai muli turiti strini provin din ri apropiate geografic,
furnizoare tradiionale de turiti (Ungaria, ndeosebi dar i Austria, Polonia, Cehia,
Slovacia), dar se nregistreaz i un numr apreciabil de turiti originari din ri mai
ndeprtate(statedinEuropadeVest,Israel,SUA).Potenialuldecretereanumrului
deturitistriniestemare,nspecialpesegmentulturismuluicultural.Dispunnddeun
potenial semnificativ, turismul de sntate i wellness este un alt domeniu de interes
pentrupiaaextern,nprezentacestafiindexploatatdoarntromsurredus.
Alturi de motivaiile turistice propriuzise exist cteva elemente ce susin motivaia
turistic i concur la alegerea destinaiei turitilor. Ne referim aici la promovarea i
informarea turistic, la infrastructura de primire turistic i serviciile oferite, la
infrastructura de acces spre zonele turistice i la evenimentele culturale ce prezint i
interesturistic.
Pornind de la rolul tot mai important pe care l joac n zilele noastre informarea i
comunicarea n diverse domenii, dar mai cu seam n domeniul turismului, se impune
intensificarea sprijinului pentru promovarea turistic a Regiunii Centru. Acest sprijin
poate acoperi o mare varietate de msuri, de la tiprirea de materiale publicitare
(ghiduri,pliante,brouri)lapromovareaprinmassmediaelectronic(produciiTV,site
uri dedicate etc) i de la amenajarea de centre sau puncte de informare turistic la
aciuni viznd semnalizarea mai bun a obiectivelor turistice. Sprijinul pentru
promovareaturisticaRegiuniiCentruvaincludedeasemeneasusinereaparticipriila
trgurileinterneiinternaionaledeturismaactorilorregionaliilocaliimplicainacest
domeniu.


54

Msuri:
Modernizarea/reabilitareastructurilordeprimireturisticideagrement
Dezvoltareastructurilordeprimireturisticideagrement
PromovareaturisticaRegiuniiCentru

Prioritatea 5.3. Dezvoltarea infrastructurii culturale, recreative i sprijinirea


industriilorcreative

Undomeniunstrnslegturcuturismulestecelalindustriilorcreativeiculturale.S
a dovedit att prin experiena internaional ct i prin experiena naional c
evenimentele culturale (festivaluri de muzic, de teatru, de film, festivaluri folclorice,
serbri populare etc.) au capacitatea de a atrage un numr important de turiti.
Finanareaculturii,nsensullargaltermenului,dinfonduripubliceidinfonduriprivate
a fost pn n prezent la un nivel insuficient i nu sa fcut ntotdeauna pe baza unor
programecoerenteipeperioademailungi.
rile Uniunii Europene acord o mare importan dezvoltrii domeniului industriilor
culturale i creative. Domeniul culturii i al industriilor creative se bucur de o atenie
sporit din partea Comisiei Europene, fiindui dedicat un program special de sprijin
ncepnd din anul 2014. La nivelul Uniunii Europene industriile culturale i creative
realizeaz 3,3% din P.I.B.ul comunitar i implic n jur de 3% din fora de munc a
Uniunii Europene. Acest sector a cunoscut n ultimul deceniu una din cele mai rapide
dezvoltri, fiind n acelai timp un catalizator al dezvoltrii pentru alte sectoare
economice.
Efectul multiplicator al investiiilor n cultur este ridicat iar rezultatele se rsfrng
asupramaimultorsectoareeconomice.Acesteindustriicreeazunnumrimportantde
locuri de munc (n special pentru tineri) i ncorporeaz mult inovaie implicnd
domenii de vrf precum IT, media, design i diverse domenii culturale, mergnd de la
producia de filme la arhitectur i de la crearea de jocuri video i software la mod i
designvestimentar.
RegiuneaCentruareunpotenialridicatnceprivetesuccesulmanifestrilorculturale.
Marile centre urbane ale regiunii gzduiesc o serie de evenimente de anvergur
internaional (teatru, film, muzic) ce atrag an de an tot mai muli participani.
Desemnarea Sibiului drept Capital European a Culturii n 2007 a dat un impuls
semnificativdezvoltriituturoractivitilorculturaledinora,cuunimpactbenefic

55

semnificativresimitlanivelulntregiieconomiilocale.FluxulturisticspreSibiuacrescut
sensibilnanul2007isameninutlaunnivelridicatnaniiurmtori,nefiindafectatde
crizaeconomicceadebutatn2008.
DiversitateaetnicipoziiageograficaRegiuniiCentrulamargineaEuropeiCentralea
permis exercitarea influenelor culturale din mai multe regiuni ale continentului i a
favorizatntreptrundereadiferitelorculturidealungulistorieidndacesteiregiuniun
caracterapartecumulteelementedeoriginalitate.Delauntrecutadeseaconflictuals
a ajuns, n zilele noastre, la un mod exemplar de convieuire i colaborare interetnic.
Interesant este faptul c fiecare din cele trei grupuri etnice ,,istorice (romnii,
maghiarii,germanii)atiutsipstrezenealteratidentitateasacultural.
Porninddelaevoluiilencurajatoarenregistratepnnprezentidelanevoiaacut
a extinderii i diversificrii celei existente, se va sprijini n perioada urmtoare
dezvoltarea infrastructurii culturale din Regiunea Centru. Oraele mari din Regiunea
Centru,cuunpotenialculturalimportantvorfiprincipalelebeneficiarealemsurilor
de sprijin pentru cultur, ns nu sunt excluse nici localitile mai mici cu vocaie
culturaldovedit.

Msuri:
Dezvoltareainfrastructuriiculturaleirecreative
Conservarea i punerea n valoare a patrimoniului cultural imaterial, susinerea
evenimentelorculturale
56Domeniul Strategic 6. Dezvoltarea resurselor umane,
creterea incluziunii sociale

Una dintre prioritile Comisiei Europene pentru orizontul anului 2020 este creterea
favorabil incluziunii, alturi de creterea inteligent i durabil. Astfel, se va pune un
accent crescut pe dezvoltarea resurselor umane, educaia i dezvoltarea competenele
acestora, nvarea pe tot parcursul vieii, promovarea incluziunii sociale, creterea
graduluideocupareaforeidemunc,reducereasrciei,dariconsolidareacapacitii
administrative.
De asemenea, Strategia Lisabona relansat nu poate fi realizat dect pe baza creterii
nivelului de pregtire al resurselor umane, prin sisteme mai bune de educaie i
formare. n acest context, Comisia European a propus axarea cooperrii europene n
educaieiformare,pnnanul2020,pepatrudireciistrategice:punereanaplicarea
nvriipetotparcursulntregiiviei;mbuntireacalitiiaeficieneiiarezultatelor
sistemelor de educaie i formare; promovarea echitii i ceteniei active; creterea
inovaiei i creativitii, inclusiv a antreprenoriatului, la toate nivelurile de educaie i
formare.
n societatea romneasc exist o larg recunoatere a faptului c educaia reprezint
factorul strategic al dezvoltrii viitoare a rii, prin contribuia sa esenial la
modelarea multidimensional i anticipativ a capitalului uman. Educaia trebuie
perceputcaocalespredezvoltareadurabilcare,defapt,esteunprocesdenvaren
cutarea de soluii inovative. n acelai timp, promovarea principiului educaiei
permanente prin nvarea pe tot parcursul ntregii viei, ar trebui s reprezinte pentru
RegiuneaCentruodireciedeaciuneprioritar.
Formarea de calitate a resurselor umane este o precondiie a unei performri
competitive pe piaa muncii. O for de munc nalt calificat este esenial pentru o
economiebazatpecunoatere,competitividurabil.
Investiia constant n individ pe parcursul ntregii viei va permite dezvoltarea i
creterea calitii unor resurse umane performante, de nalt competen, capabile s
susin procesul de cretere durabil a economiei precum i dezvoltarea social i
cultural.naltordinedeidei,mediuldeafaceriarenevoiedefordemunccalificat
pentru a face fa competiiei dure pe piaa european i pentru a fi capabile s se
adaptezecontinuuschimbrilor.Trebuieamintitfaptulclanivelnaional,lipseteatt
oviziuneintegratoarectiolegespecificprivindatteducaiaadulilorprecumi

57

politici educaionale funcionale, menite s stimuleze participarea adulilor la nvare.


Nutrebuieneglijatfaptulcanultimuldeceniu,lanivelulRegiuniiCentru,cadealtfella
nivelul ntregului teritoriu naional, piaa muncii se afl ntrun proces de continu
transformare. Astfel, pentru urmtoarea perioad de programare, pe lng investiii n
educaie i formare profesional, dezvoltarea resurselor umane trebuie s se
concentreze att pe inseria i meninerea pe piaa muncii a ct mai multor persoane,
ctipecretereacalitiioferteidemunc.
n condiiile actualei crize economicofinanciare, investiia n formare profesional
continu, calificare, recalificare sau reconversie profesional este prghia pentru
cretereaflexibilitiiiadaptabilitiilanoileprovocri.
Pentru urmtoarea perioad de programare, investiia n dezvoltarea i creterea
calitii resurselor umane din Regiunea Centru va fi sprijinit i ncurajat n toate
domeniile,darnspecialn:educaie,cercetare,social,sntate,administraiepublic,
bunguvernan,economieiantreprenoriat.
Astfel,prininvestiiandezvoltarearesurselorumanedindomeniileamintiteanterior,la
nivelul Regiunii Centru se vor ncuraja i sprijini i rezultate indirecte precum:
extinderea, diversificarea i creterea calitii serviciilor medicale, sociale, ale
administraieipublice,etc.dariaaccesuluilaacesteanrndulpopulaiei.
Stareadesntateapopulaieiesteunadintrecelemaiimportanteaspectealecalitii
capitalului uman, acesta fiind o component cheie n procesul de cretere a
competitivitii la nivel regional i local. n acelai timp, accesul locuitorilor la servicii
medicaledecalitateideocrotireasntiiareoimplicaiedirectncretereacalitii
vieiiacestora.
Un alt domeniu care ar trebui s reprezinte o prioritate pentru Regiunea Centru n
urmtoareaperioaddeprogramareestereprezentatdeserviciilesocialeidezvoltarea
resurselor umane implicate. Ar trebui i mai mult sprijinit dezvoltarea, extinderea,
diversificarea i creterii calitii serviciilor sociale destinate unei game largi de
beneficiari,nspecialgrupurilordezavantajateivulnerabile,daripersoanelorcunevoi
specialeisociale.
Complementar domeniului amintit anterior, o atenie deosebit ar trebui acordat
procesului continuu i susinut de incluziune social, n special a reinseriei sociale a
persoanelor dezavantajate social, n special prin sprijinirea aciunilor i proiectelor n
acest sens, dar i prin dezvoltarea resurselor umane cu responsabiliti n acest
domeniu. Privit prin prisma acestui aspect, este foarte important s se implementeze
aciuniiproiectecareaucaprincipalscopatingereaunuiechilibruntrenevoilesociale

58

individualeicelecomunitare.Printrepersoanelecucelemaimarinevoidereintegrare
socialdinRegiuneaCentrusunt:persoaneledefavorizatedeetnierom,persoanelecu
dizabiliti, persoanele vrstnice singure, omerii de lung durat, persoanele cu slab
pregtire profesional i calificare, persoanele dependente, persoanele victime ale
violeneidomestice,persoaneleexdeinute,etc.
Un rol esenial n procesul de dezvoltare durabil la nivel regional i local l are
administraiapubliclocal,attprinimplicareaisusinereaacestuiproces,ctiprin
oferirealocuitoriloripotenialilorbeneficiari(firme,investitori,etc.)auneigamelargi
de servicii. Diversificarea, dezvoltarea i creterea calitii serviciilor administraiilor
publice locale, dar i a accesibilitii acestora este o condiie esenial n creterea
nivelului de trai a locuitorilor, dar i n implicarea comunitii n activitatea de
administrareidezvoltaredurabillanivellocaliregional.
nurmtoareaperioaddeprogramarevatrebuiacordatoateniedeosebitsprijinirii
politiciloriproiectelorcareaucaprincipalobiectivcombinareacercetriideexcelen
cu educaia i inovaia, acestea fiind i elementele cheie care alctuiesc triunghiul
cunoaterii .Astfel,oformareprofesionaldenaltcalitateiposibilitateavalorificrii
oportunitilor de dezvoltare a carierei n domeniul CDI vor constitui pai eseniali n
furnizarea de cercetarede calitate, care la rndul ei va contribui la progresul tiinei i
cretereacompetitivitii.
n cadrul Uniunii Europene, una dintre cele mai relevante schimbri o reprezint
contientizarea importanei pe care o are politica social alturi de ocuparea forei de
munc,acesteafiindconsideratetrsturicarefacdiferenantresocietiledezvoltate.
Slaba participare pe piaa forei de munc rmne o provocare pentru Romnia.
Insuficiena capacitii instituionale, gradul redus de servicii naionale de ocupare a
forei de munc, gradul necorespunztor de competene dobndite n urma absolvirii
studiilor, rata mare a abandonului colar, neconcordana persistent ntre calificrile
oferite de sistemul de nvmnt i cerinele pieii forei de munc, rata mic de
participare la programe de nvare pe tot parcursul vieii, calificare i recalificare
profesional,investiiisczutenformareaicretereacalitiiresurselorumaneialte
aspecte, vor constitui provocri n viitoarea perioad de programare la nivelul Regiunii
Centru n a sprijini i dezvolta politici, proiecte aciuni sau msuri concrete ce vizeaz
cretereaocuprii,aparticipriipepiaaforeidemunc.
nultimiidouzecideani,nRegiuneaCentrudarinRomnia,saunregistratoserie
defenomenedemograficenegativecareaudeterminatschimbridemografice,unadin
consecinelecelemaiimportantefiindaccentuareadeclinuluidemografic.nacest

59

sens, trebuie acordat o atenie sporit identificrii i sprijinirii proiectelor i soluiilor


privindcontracarareaefectelordeclinuluidemografic.
n ideea formrii unei imagini cu privire la resursele umane din Regiunea Centru,
structura demografic i cea a ocuprii, dar i aspecte privind declinul demografic,
amintim cteva date i informaii. n 2012 populaia Regiunii Centru era de 2,52
milioane de locuitori, regiunea situnduse pe poziia a 5a n rndul celor 8 regiuni de
dezvoltarealeRomniei.nultimii20ani,populaiaRegiuniiCentrusareduscu11,7%,
nregistrnd unul din cele mai severe ritmuri de declin, iar pn n anul 2050, potrivit
prognozelor demografilor, Regiunea Centru ar mai putea pierde alte 25% din populaia
actual. n ultimii ani ratele de fertilitate au sczut, ajungnd la 1,3 copii la o femeie.
Evoluianumericattapopulaieiactivectiapopulaieiocupateaurmatotendin
negativnultimeledoudecenii,attnmediulurbanctirural(maiaccentuat).Rata
omajului la nivel regional a avut o evoluie oscilant n perioada 19932011, cea mai
sczutratnregistrndusenanul2007(4,8%),iarceamairidicatn1999(11%).

Prioritispecifice:

Prioritatea6.1Educaie,formareprofesionalinvarepetotparcursulvieii
n domeniile: educaie, cercetare, social, sntate, administraie public,
economieiantreprenoriat)
Porninddelaideeacceamaimarebogieauneirioreprezintcalitateapopulaiei,
dezvoltarea resurselor umane la nivelul Regiunii Centru va fi una dintre prioritile de
dezvoltarenurmtoareaperioaddeprogramare20142020.Estefoarteimportants
subliniemfaptulceducaiaiformareasuntdeterminantepentruschimbriledinplan
economicisocial.
Cteva date statistice sunt relevante n a oferi o imagine cu privire la structura
populaiei ocupate dup nivelul de instruire la nivelul Regiunii Centru la finele anului
2011. Din acest punct de vedere, ponderea cea mai nsemnat o dein absolvenii de
nvmnt liceal (40,3%), fiind urmate de persoanele care au absolvit o instituie de
nvmnt profesional sau de ucenici (21,6%). Ponderea persoanelor ocupate din
Regiunea Centru care au absolvit o instituie de nvmnt superior a fost de 17,4%,
valoareapropiatdeceanregistratlanivelnaional(17,6%).Pondereaforeidemunc
custudiisuperioareacrescutsemnificativnultimiiani,acestetendinefiinddeateptat
scontinuenperioadaurmtoare.

60

nmomentuldefa,lanivelulRegiuniiCentrucadealtfelnntreagaar,sistemulde
nvmntpreuniversitarnureuetesaiboperformansatisfctoarenceeace
privete contribuia la dezvoltarea resurselor umane, din perspectiva nvrii pe tot
parcursul vieii. n ultimii ani, nvmntul preuniversitar a fost subiectul unor
transformriprofunde,pemajoritateacomponentelorsale.
Un aspect important de amintit este desfiinarea unui numr mare de coli
profesionaleitehnicedinRegiuneaCentru,caresadoveditaaveaefectenegativepe
termen lung, prin lipsa de specialiti calificai pe domeniul tehnic n comparaie cu
cerinele pe piaa muncii. n prezent, accesul la formarea competenelor de baz i a
competenelorcheiepedomeniulprofesionalitehnic,prezintncproblemeserioase
iarenevoiedeiniiativeiefortsusinut.
Osituaieproblematicesteinceeaceprivetenvmntuluniversitar,undenuau
avutlocevaluridetipcalitativcaresevideniezerelevanacompetenelordobndite
ale studenilor n raport cu cerinele reale pe piaa muncii i cu exigenele dezvoltrii
durabile.
nultimiiani,extensiacantitativ,cretereamareanumruluidestudeni,ansemnato
descretere a calitii, att datorit lipsei personalului didactic specializat, a
infrastructuriiadecvate,ctidatoritscderiitacheteideexigen.
nmomentuldefauniversitileseconcentreazpeprogramedelicen,masterati
doctoratimaipuinpeoferteeducaionalepunctualedeperfecionarerapid,potrivit
nevoilorangajatorilor.
Creterea inteligent
12
cu accent deosebit pe educaie i dezvoltarea i valorificarea
domeniului cercetrii dezvoltrii inovrii reprezint un vector de convergen n
creterea competitivitii i a calitii vieii la nivelul regiunilor din Uniunea European.
n acest sens, cea mai mare contribuie o au resursele umane din acest domeniu,
sprijinirea mbuntirii, diversificrii i valorificrii competenelor acestora fiind o
prioritatelaniveleuropean.
Programul Uniunii Europene de finanare a cercetrii
13
pentru urmtoarea perioad de
programare, cunoscut sub numele de Orizont 2020
14
, pune accent pe transformarea
rezultatelor cercetrii (n special descoperirile tiinifice) n produse i servicii, una din
prioritilecheiealeprogramuluifiindatingereaexceleneitiinifice.Astfel,lanivel

12
Potrivit omisiei Europene, creterea inteligent acoper 3 mari domenii: educaie, cercetare inovare i societatea digital,
http://ec.europa.eu/europe2020/europe2020inanutshell/priorities/smartgrowth/index_ro.htm
13
Programul de finanare aloc un buget de peste 80 de miliarde de euro pentru activitile CDI,
http://ec.europa.eu/news/science/111201_ro.htm
14
Horizont 2020 The Framework Programme for Research and Innovation, Brussels, 30.11.2011, reunete pentru prima dat n
cadrulunuiprogramunictoatefondurileUniuniiEuropenedestinatecercetriiiinovrii,
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com%282011%29_808_final.pdf#view=fit&pagemode=none

61

european se va acorda o atenie deosebit stimulrii persoanelor cu nalt pregtire


tiinific (n special al cercettorilor) de a contribui la progresul tiinei i creterii
competitivitiieconomice.
De asemenea, se va sprijini dezvoltarea i valorificarea expertizei i competenelor
cercettorilor n proiecte de cercetare care acoper domenii de actualitate sau
viitoare, principalele provocri fiind cele legate de: tehnologii viitoare i emergente, n
special tehnologii industriale (biotehnologii, nanotehnologii, materiale avansate, TIC,
etc.), medicin i sntate, schimbri demografice, securitate alimentar, eficien
energetic,transportinteligent,verdeiintegrat,eficienngestionaraivalorificarea
resurselor(nspecialceleregenerabile),securitatesocial,inclusiviinovatoare,etc.
n prezent, n domeniul CDI Romnia se confrunt cu o serie de probleme care au o
influen negativ direct sau indirect asupra resursei umane din domeniul
cercetrii.nprimulrnd,sprijinulpublicpentrucercetareidezvoltareesteextremde
sczutnraportcuobiectivelepentru2020,situndusenmedientre0,30,5%dinPIB.
naldoilearnd,sprijinulpentrucercetareidezvoltareestenmaremsurineficient,
cuunsistemdecercetareiinovarefragmentat,conexiuniinternaionaleslabe,resurse
publice limitate transpuse n cercetare cu performane inegale, absena unei mase
critice n ceea ce privete calitatea rezultatelor cercetrii, care nu se transform n
cercetare aplicat i n aplicaii inovatoare. n plus, acest sector este neatractiv pentru
tinerii cercettori, iar Romnia sufer de un mare exod de creiere n rndul
cercettorilor calificai i cu expertiz.
15
ntro mare msur, aceste probleme la nivel
naionalseregsescilanivelulRegiuniiCentru.
ntro imagine foarte sintetic susinut de date statistice, precizm c n Regiunea
Centrunumrulsalariailordinactivitateadecercetareacrescutcuaproapeojumtate
n2011faadeacum7ani(cupeste1100desalariain2011fade2005).Dinnumrul
total de salariai din activitatea de cercetare, n 2011 peste jumtate sunt n judeul
Braov (64,1%, 2257 de salariai), urmat de judeele Sibiu (15,6%, 550 de salariai) i
Mure (10,6%, 375 salariai). De asemenea, i numrul cercettorilor la nivelul Regiunii
Centru a crescut cu pese 1000 n perioada 20052010. n anul 2011 sa nregistrat o
scdereanumruluidecercettorifadeanulanteriorcu815cercettori,acestefect
negativ punnduse n mare msur pe numrul mic de oportuniti i acces la o
infrastructur de cercetare destul de deficitar comparativ cu cea a altor centre
universitare din Uniunea European i nu numai. n ceea ce privete valorificarea
competenelor n domeniul cercetrii i inovrii, la nivelul Regiunii Centru sau
nregistratnperioada20052011peste500decereridebrevetedeinveniedepusede

15
Poziia serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de parteneriat i a unor programe n Romnia n perioada 2014
2020,http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/ro_position_paper_ro.pdf,pag.8

62

solicitani romni (535), cele mai multe cereri fiind n judeul Braov cu aproape
jumtate(234),urmatdeMure(104),Sibiu(92)iAlba(77),lapolulopusfiindjudeul
Covasna(9).
Astfel,pentruurmtoareaperioaddeprogramare20142020suntnecesareformularea
unor programe i proiecte care vizeaz regndirea practicii de specialitate din cadrul
universitilor.
AttlanivelulRegiuniiCentructilacelnaionalestenevoiedesprijinireaifinanarea
educaiei persoanelor care activeaz n domeniul cercetrii, aceasta fiind i un factor
determinant n dezvoltarea inovativ a societii. Alturi de educaie, o prioritate o va
constitui formarea forei de munc de nalt calificare pentru a nregistra progrese n
domeniulcercetriiialdezvoltrii,punnduseaccentpedezvoltareacompetenelori
calificrilornecesarentroeconomiebazatpecunoatere.
16

Pentruurmtoareaperioaddeprogramare,lanivelulRegiuniiCentruestenevoiesse
sprijineincurajeze:creareasaudezvoltareadenucleedecompetentiinifici/sau
tehnologic de nalt nivel i la standarde europene; sprijinirea celor mai talentai i
creativi cercettori (n special n rndul tinerilor); sprijinirea proiectelor de cercetare
care deschide domenii noi i promitoare de cercetare i inovare prin dezvoltarea
tehnologiilor viitoare i emergente; mobilitatea teritorial a persoanelor cu nalt
pregtiretiinific(nspecialalcercettorilor)prinasigurareaunuinetworkingiacces
pe scar larg la infrastructura de cercetare la nivelul Uniunii Europene n vederea
transferului de cunotine; dar i integrarea cercetrii romneti n infrastructura
european(
17
).
Un alt obiectiv la nivelul Regiunii Centru este extinderea, diversificarea i creterea
calitii serviciilor de sntate prin investiia n dezvoltarea resurselor umane. Unul
dintre cei mai relevani indicatori privind calitatea populaiei i nivelul de dezvoltare al
resurselorumanelreprezintstareadesntate.
OradiografiesumarlanivelulRomnieiscoatenevidenfaptulcvalorileaoseriede
indicatori statistici sunt sub media european, printre care amintim: sperana la via
(Romania se situeaz printre rile cu cele mai sczute valori ale speranei de via la
natere din Uniunea European), mortalitatea infantil (n 2011, n Romania
mortalitatea infantil avea valori aproape duble fa de cele la nivelul Uniunii
Europene),pondereabolilorcronicenstructuramortalitii(Romnianregistreazo

16
Simionescu, A.G., Prezent i viitor n sectorul cercetare dezvoltare. Evoluii i previziuni20102020 n UE, Revista Romn de
StatisticTrimestrulIII/2012Supliment,http://www.revistadestatistica.ro/suplimente/2012/3/srrs3_2012a32.pdf
17
Cercetare, Dezvoltare, Inovare prin Instrumente Structurale, Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale,
http://www.fonduriue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/bi/CIIS_Brosura_nr.05_martie.2013.pdf

63

ponderedublfadecealanivelulUniuniiEuropene),numruldemedicipracticienila
100.000delocuitori(RomniasesitueazprintreultimelelocuridinEuropa),etc.
Valorile la nivelul Romniei a indicatorilor amintii anterior sunt similare cu cele la
nivelul Regiunii Centru, cu excepia unor particulariti. La nivelul Regiunii Centru sa
constatatcdin1990ipnnprezentsaumeninutsauchiaraccentuatinegalitile
n ceea ce privete starea de sntate a populaiei ntre cele dou medii de reziden
(urban i rural). Sa demonstrat c aceste diferene mari se suprapun peste inegaliti
accentuate n ceea ce privete accesul la serviciile de ngrijire a sntii, precum i n
ceeaceprivetecalitateacestora.Dinstudiileicercetrilecaresurealizat,saajunsla
concluzia c la nivelul regional, dar i la cel naional, populaia are un nivel redus de
educaienceeaceprivetemeninereaingrijireasntii,iarsistemulmedicalfiind
foarte puin orientat spre prevenire mbolnvirii. La nivelul Regiunii Centru este
necesar sprijinirea serviciilor preventive de sntate n vederea creterii nivelului de
educaie a populaiei privind sntatea prin adoptarea comportamentelor sntoase,
prevenind astfel riscul mbolnvirilor. Un domeniu foarte important care are nevoie de
sprijinifinanareestecelprincareseurmreteextindereaidiversificareaserviciilor
careaucaprincipalscopprevenireaicontrolulbolilorcuimpactmajorasuprastriide
sntateapopulaiei.
Suntnecesaresprijinireaproiectelordedezvoltarearesurselorumanecareactiveazn
acestdomeniu,dariaaciunilorfiedeprevenire,supraveghere,tratamenticontrola
bolilor transmisibile i netransmisibile, fie monitorizarea i tratamentul bolilor
netransmisibile.
n ultimii ani un numr tot mai mare de autoriti locale i biserici sau implicat n
dezvoltarea de servicii medicale i sociale destinate grupurilor de populaie
defavorizate din punct de vedere social (romi, copii ai strzii, familii numeroase cu
veniturimici,btrnisinguricunevoimedicaleisocialecrescute,etc.).Acestecategorii
auunaccesfoartereduslaserviciiledesntateasiguratedinbugetulFonduluiNaional
de Asigurri de Sntate. Pentru a continua dezvoltarea acestor tipuri de servicii
medicale i sociale este necesar sprijinirea celor implicai prin mbuntirea i
diversificareacompetenelorprofesionale.
Cele maimulte spitaledin Regiunea Centru seconfrunt cu un management defectuos
cuconsecinenegativeattnceeacepriveteadministrarearesurselorfinanciare,cti
a calitii serviciilor medicale. Pentru urmtoarea perioad de finanare, o prioritate ar
trebui so reprezinte mbuntirea managementului spitalicesc prin stimularea i
implicarea total n actul de management a personalului n funcie, prin accesul la
cursurideformareispecializare.Deasemenea,trebuieacordatoateniedeosebiti

64

planificrii i alocrii de resurse umane n concordan cu nevoile populaiei i


cretereacompetenelorprofesionalealepersonaluluimedical.
Un alt obiectiv la nivelul Regiunii Centru este susinerea i sprijinirea personalului
specializatsauimplicatnasigurareaifurnizareadeserviciisociale.
La nivelul Romniei exist dou tipuri principale de servicii sociale: servicii cu caracter
primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaii de dificultate sau
vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea social i servicii
specializate care au drept scop meninerea, refacerea sau dezvoltarea capacitii
individualepentrudepireauneisituaiidenevoiesocial.
n2012nRegiuneaCentruexistau3359decopiiprotejainsistemulrezidenial,3850
persoanecudizabilitincadratenmunc,8944persoanevrstnicecarebeneficiazde
servicii de asisten social i 4687 de persoane cu dizabiliti asistate de asisteni
personali.
LanivelulRegiuniiCentru,dariantreguluiteritoriunaionalexistctevazonemaricu
probleme sociale care sunt lipsite de acoperire cu servicii sociale sau insuficient
acoperite. Amintim asistena social pentru vrstnici, pentru familiile cu venituri foarte
mici, pentru persoane cu handicap, protecia copilului (inclusiv a copiilor strzii),
persoanedefavorizatedeetnierom,pentruvictimeleviolenei,victimealetraficuluide
fiine umane, pentru persoanele dependente de alcool, de droguri i alte substane
toxice, pentru persoanele fr adpost, pentru persoanele abuzate, pentru persoanele
din comuniti izolate sau defavorizate, pentru omeri de lung durat, pentru bolnavi
cronici i persoane care sufer de boli incurabile i alte persoane aflate n situaii de
nevoie social. Pe lng acestea, n Regiunea Centru i nu numai exist o discrepan
foarte mare privind diversitatea i accesul la servicii sociale ntre mediul urban i cel
rural.nacestsens,estenecesarsprijinireadezvoltriiidiversificriiserviciilorsociale
nmediulrural.
Pentru urmtoarea perioad de programare 20142020 sunt necesare sprijinirea
extinderii,diversificriiicreteriicalitiiserviciilorsocial,dariaaccesuluiacestora
pentru potenialii beneficiari din Regiunea Centru prin dezvoltarea resurselor umane
implicatenacestdomeniu.Astfel,suntnecesarecursurideperfecionareispecializare
pentrupersonalulcareactiveazndomeniulserviciilorsociale.Deasemenea,artrebui
acordat o atenie dezvoltrii resurselor umane implicate n managementul serviciilor
sociale din cadrul parteneriatelor publicprivat n scopul furnizrii de servicii sociale de
interes general. Totodat este necesar i modernizarea serviciilor sociale prin
dezvoltareadecadredecolaborarentresectorulpublicicelprivat.Deasemenea,este
necesarpregtireaiperfecionareapersonaluluiimplicatnasigurarea,dezvoltarea

65

sau implementarea de servicii sociale integrate, n special pentru grupurile cele mai
vulnerabile. O alternativ mai puin costisitoare, dar cu impact semnificativ n cazul
multor familii din comunitatea respectiv, ar fi nfiinarea i dezvoltarea centrelor
comunitare de sprijin i consiliere a persoanelor cu nevoi sociale. O alt prioritate ar
trebui s fie creterea calitii serviciilor sociale prin ncurajarea transferului de
expertiz dintre centre sau instituii din regiuni ale Uniunii Europene i centre sau
instituiiresponsabilecuproteciasocialdinRegiuneaCentru.
Unrolesenialncretereacalitiivieiiidezvoltriidurabileauneicomunitiljoac
administraiapubliclocal.
La nivelul Regiunii Centru i nu numai, o prioritate pentru urmtoarea perioad de
programare 20142020 ar trebui s fie promovarea unor standarde ridicate de
transparen, integritate i responsabilitate n cadrul administraiei publice locale care
s contribuie la creterea productivitii i consolidarea competitivitii. De asemenea,
un alt obiectiv ar trebui s fie eficientizarea administraiei publice locale n a furniza
servicii publice de calitate. n acest sens, o aciune cheie va trebui s fie dezvoltarea i
punereanaplicareaunorstrategiiipoliticindomeniuldezvoltriiresurselorumanen
a oferi serviciile administraie locale la un nivel ridicat de calitate. De asemenea, un
obiectiv important la nivelul Regiunii Centru ar trebui s fie dezvoltarea i
implementarea unor programe i proiecte care vizeaz aducerea serviciilor
administraiei locale mai aproape de ceteni. Astfel, sunt necesare programe de
dezvoltarea resurselor umane care activeaz n cadrul administraiilor publice locale i
careofercetenilor,companiiloripotenialilorinvestitorioseriedeservicii.
Nunultimulrnd,unaltobiectivnceeaceprivetesprijinireaisusinereaeducaiei,
formrii profesionale i nvrii pe tot parcursul vieii este pentru dezvoltarea
resurselor umane care activeaz n mediul privat de afaceri, n special n cel
antreprenorial.OobservaiescoatenevidenfaptulcncnRegiuneaCentru,cade
altfelntoatara,existofoarteslabculturantreprenorial,maialesnuniversitile
romneti.Susinereaipromovareaculturiiantreprenorialeesteocondiieeseniala
creteriiinovriiidezvoltriiafacerilornRegiuneaCentru.nacestsensoprioritateva
fi:facilitateaaccesuluilaformareprofesionalcontinuapersonaluluideconduceredin
cadrul societilor comerciale, a ntreprinztorilor i a persoanelor care doresc s
iniieze o activitate independent; creterea adaptabilitii acestora la ritmul rapid
privinddezvoltareatehnologiilorilaprovocrileglobalizriiimaialescorelareaofertei
deformareprofesionalcucerereadefordemunccalificat.


66

Msuri:
Facilitatea accesului la educaie i calificare a persoanelor care activeaz n
domeniile:educaie,cercetare,social,sntate,administraiepublic,economie
iantreprenoriat
ncurajarea i susinerea populaiei active n mbuntirea competenelor prin
acceslaformareprofesionalinvarepetotparcursulvieii
Diversificarea i creterea calitii serviciilor oferite prin administraia publica i
consolidareabuneiguvernane

Prioritatea6.2Cretereaocupriiiacalitiiresurselorumaneprivindforade
munc
Una dintre cele mai mari provocri la nivelul Romniei i implicit i la nivelul Regiunii
Centru este creterea ocuprii, a participrii pe piaa forei de munc, dar i creterea
calitiiresurselorumanecealctuiescforademunc.
La nivelul Uniunii Europene, se dorete ca n viitoarea perioad de programare 2014
2020sseconsolidezecoerendintreprioritiledeinvestiiicuprioritilereformelor
structurale, un accent fiind pus pe necesitatea de a promova creterea economic i a
locurilor de munc, pentru a face progrese n direcia obiectivelor Strategiei Europa
2020.
18

Pentruaidentificanevoilereale,oportunitileimsurilenecesarenceeaceprivete
creterea ocuprii la nivelul Regiunii Centru, este foarte important i util de trecut n
revistctevaaspecte,particularitisaufenomeneobservatelanivelregional.
Transformrile socioeconomice care au urmat anului 1989 i evoluiile n plan
demografic au influenat n mod decisiv evoluia i structura forei de munc din
RegiuneaCentru.Evoluianumericattapopulaieiactivectiapopulaieiocupatea
urmatotendinnegativdealungulntregiiperioade19902011.Trenduldescendent
sa meninut chiar i n perioadele de reviriment economic, cauzele principale fiind
migraiamasivapopulaieinvrstdemuncspreriledinvestulEuropeiiscderea
efectivuluipopulaieinvrstdemunc.

18
ComisiaEuropean,EUCohesionPolicycontributingtoemploymentandgrowthinEurope,iulie2013,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cp_employ_growth_en.pdf

67

Rata global de activitate i rata de activitate a populaiei n vrst de munc sunt


relativreduse(42,5%respectiv58,9%),nregistrndchiarscderiimportantefadeanii
precedeni.Semenindiscrepanelentremediilerezideniale(mediulruralavean2011
o rat de activitate la nivelul populaiei n vrst de munc de 50,4% comparativ cu
64,2% ct se nregistra n mediul urban) precum i ntre cele 2 sexe (rate sensibil mai
sczutesenregistreaznrndulfemeilor).Nivelulocupriiestesubmediaeuropean,
rataocupriiavnddeasemeneaotendindescendentnultimele2decenii.
Structura pe sectoare economice a forei de munc a suferit modificri semnificative,
principaleledireciifiindrestrngereasectoruluiprimariaceluisecundar,concomitent
cu dezvoltarea sectorului serviciilor i al construciilor. Ponderea populaiei ocupate n
agriculturrmnefoarteridicat(24,2%nanul2011),nciudauneiuoaredescreteri
nregistratenultimii10ani.
Disparitile intraregionale n ce privete ocuparea sau accentuat n ultima perioad
punnd n eviden procesul de concentrare a forei de munc, n special a celei nalt
calificate, n marile centre urbane i n zonele adiacente zone cu un dinamism
economicridicatcareaureuitatragereadeinvestiiisemnificativenultimiiani.
Omareproblemlanivelregional,darinaionalestecretereaaccentuatapopulaiei
inactive,daridepireanumericaacesteiafadepopulaiaactiv.LanivelulRegiunii
Centru populaia inactiv numr 1448,7 mii persoane (57,5% din total, iar 42,5% din
total fiind populaia activ), fiind alctuit din elevi i studeni, pensionarii care nu
realizeaz alte venituri n afara pensiei, femei casnice, copiii i adulii care nu au statut
de elev, respectiv pensionar i care sunt ntreinui de familie, stat sau organizaii
private. Ponderea populaiei inactive este n cretere att datorit creterii numrului
depensionarictitendineideprelungireadurateistudiiloriimplicitntrzieriiintrrii
tinerilorpepiaamuncii(57,5%nanul2011comparativcu52,5%n2000).
Laniveldejude,n2011ceamaimareratdeactivitatearesurselordemuncafostn
judeul alba (70,4 %), iar cea mai mic n judeul Braov (58,4%). Analiznd comparativ
cuultimiidoudecenii(n2011fade1990),ceamaimarescderearateideactivitate
aresurselordemuncaufostnjudeulMure(176%),iarceamaimicnjudeulSibiu
(10,0%), media regional fiind 15,2%. Rata global de activitate
19
a fost n 2011 de
41,9% la nivelul Regiunii Centru, cu diferene nsemnate ntre cele dou medii (34,5%
fade46,9%nmediulurban).
Analiznd participarea populaiei n funcie de principalele ramuri economice la nivelul
RegiuniiCentru,sectorulserviciilordeinean2011ceamaimareponderedinpopulaia

19
numrulpersoaneloractive,inclusivpersonalulmilitaricelasimilatacestuiacerevinela100locuitori

68

ocupat (42,1%), fiind urmat de industrie (27%) i agricultur (24,2%). Fa de anii


anteriori ponderea populaiei ocupate n sectorul serviciilor a crescut simitor, scderi
notabile nregistrnduse n ce privete ponderea populaiei ocupate n industrie i n
sectorul agricol. i n privina structurii populaiei ocupate dup nivelul de instruire se
remarcdiferenenotabilentreRegiuneaCentruiar.Lanivelregional,pondereacea
mai nsemnat o dein absolvenii de nvmnt liceal (40,3%), fiind urmate de
persoanele care au absolvit o instituie de nvmnt profesional sau de ucenici
(25,2%).
nceeacepriveteforademuncsalariatlanivelulRegiuniiCentru,menionmfaptul
c n ultimele dou decenii (19902011) numrul mediu al salariailor din regiune sa
njumtit, ajungnd la 547 mii n anul 2011. n acelai timp sau produs mutaii
importante i n ce privete structura pe activiti ale economiei naionale a forei de
munc salariate. Cteva din sectoarele economice dominante n trecut precum
agricultura,industriaitransporturileaufostafectatedereducerimasivealenumrului
de salariai n timp ce numrul salariailor din sectorul teriar, ndeosebi n domenii
precum comerul, serviciile prestate ntreprinderilor i administraia a crescut fa de
aniianteriori.
n ceea ce privete situaia ocuprii n mediul rural din Regiunea Centru, conform
datelor Institutului Naional de Statistic, rata de activitate a populaiei n vrst de
muncasaredusnperioada19962011dela64,9%la41,8%,fiinddeasemeneavizibil
inferioarceleinregistratenmediulurban54,8%.Acestevalorisuntdepartederata
intdeocupare(75%dinpopulaiade2064ani),stabilitprinStrategiaEuropa2020.
Fenomen nerecunoscut i cvasinecunoscut n Romnia n perioada regimului comunist,
omajulaizbucnitimediatdup1990,ajungndusentroperioadscurtdetimplaun
nivel ridicat al ratei omajului. Mutaiile socioeconomice radicale declanate n
decembrie 1989, pornind de la schimbarea fundamentelor societii romneti, au
impus modificri structurale de substan ale economiei romneti ntro perioad
istoric relativ scurt. O consecin fireasc a acestor transformri a fost apariia unui
numrimportantdeomeri.
Rata omajului la nivel regional a avut o evoluie oscilant n perioada 19932011, cea
maisczutratnregistrndusenanul2007(4,8%),iarceamairidicatn1999(11%).
La sfritul anului 2011 rata omajului n Regiunea Centru era de 6% (5,1% la nivel
naional),ceamainaltvaloarenregistrndusenjudeulCovasna(8,6%),iarceamai
redusnjudeeleSibiuiBraov(4,3%respectiv5%).nrndulfemeilorrataomajului
afostmaisczut(5,6%),aceeaisituaientlninduselanivelulrii(5,7%).Seremarc
apariiadupanul1996adoucategoriinoideomeribeneficiariideajutorde

69

integrare profesional i beneficiarii de pli compensatorii. Ponderea omerilor


neindemnizai este n continu cretere, ajungnd la sfritul anului 2011 la 61,7% la
nivelregionalsila60,4%lanivelulntregiiri.
Cuoeconomiecuunmarcatspecificindustrial,avndaldoileacentruindustrialalrii
(Braovul) i o veche zon minier n partea sa de vest (Munii Apuseni), Regiunea
Centruasuferittransformriimportantenultimii20ani,cuconsecinemajorepepiaa
muncii. Dac n Braov ocul disponibilizrilor masive de personal a fost atenuat prin
reconversiaprofesionalaomeriloriatragerealorspreactivitileeconomiceaflaten
expansiune,nAlbadisponibilizriledinindustriileaflatendeclinconstituieinprezent
o problem important. Cu toate c rata omajului la nivel judeean este mai redus
dect ratele nregistrate n celelalte judee din Regiunea Centru, fiecare jude nu este
ocolit. De pild, n judeul Mure cea mai grav situaie se nregistreaz n zona
municipiului Trnveni, a crui economie sa axat n trecut pe industria chimic. O
situaie asemntoare cu cea din Mure se ntlnete n judeul Sibiu, jude cu o
economie care a cunoscut n ultimii ani o dezvoltare economic remarcabil, ns cu o
seriedelocalitiafectatedeproblemelegeneratededeclinulunorramurieconomicei
ncaresenregistreazrateridicatedeomaj(CopaMic,Dumbrveni).
Un indicator important ce cuantific relaia ntre partea activ i partea inactiv a unei
comuniti este raportul de dependen economic, care n Regiunea Centru, n anul
2011, a fost de 1553, ceea ce nseamn c fiecare persoan n activitate susine 1,5
persoaneinactivesaunomaj.
Pentru urmtoarea perioad de programare, la nivelul Regiunii Centru sunt necesare
sprijinirea i finanarea politicilor, aciunilor, proiectelor sau msurilor care au ca
principal obiectiv creterea ocuprii, att n ceea ce privesc tinerii, omerii (de toate
categoriile),apersoaneloractivecaredindiversemotivenumaiauunlocdemunc,dar
i a persoanelor dezavantajate social sau a grupurilor vulnerabile. De asemenea este
necesarcretereacalitiiresurselorumaneceformeazforademunc,cuaccentpe
tineriispecialitindiversedomenii.
Oateniedeosebitartrebuisfieacordatpersoanelordisponibilizatecarenprezent
igsescmaigreuunlocdemuncpotrivit.Datoritrestructurrilornplaneconomic,
lanivelulRegiuniiCentru,activitileindustrialesauredusconsiderabil,nfoartemulte
cazuri acestea nchiznduse definitiv. n timp, specificul economic al unor localiti din
regiuneanceputsseconturezeprinalteactivitieconomice.Unexempluelocventn
acest sens sunt oraele monoindustriale. n urma procesului de restructurare
economic, care a avut ca efect negativ creterea foarte mare a numrului de omeri,
forademunccalificatnanumitedomenii(ex.industriaminier,metalurgic,

70

chimic,etc.)trebuiesseadaptezepentrunoiactivitieconomice(ex.turism,servicii,
etc.). n acest sens, sunt necesare sprijinirea acestor persoane prin acces programe de
reconversieprofesional,calificareirecalificare,programecorelatecucerineleactuale
privind piaa forei de munc n acea localitate/zon geografic, innduse permanent
cont att de cerere ct i de oferta. De asemenea, este nevoie de ncurajarea i
sprijinireaattaprogrameloriproiectelorprincaresecreeaznoilocuridemunc,ct
i a celor care ofer instruire, consiliere n cariere, evaluare, mentorat i care au o
contribuiensemnatndobndireadenoicompetenesaucretereacalitiiacestora.
O alt prioritate la nivelul Regiunii Centru n domeniul creterii ocuprii o reprezint
promovareaculturiiantreprenoriale,ncurajareaisusinereapersoanelornadezvolta
afaceri pe cont propriu, care prin activitile acestora contribuie la dezvoltarea i
diversificareamediuluieconomiclocal,judeeansauregional.

Msuri:
Creterea calitii resurselor umane i sprijinirea mobilitii profesionale i
teritorialeaforeidemunc
Dezvoltarea i diversificarea ofertei de munc prin ncurajarea i sprijinirea
creriidenoilocuridemunc
mbuntireaserviciilordeintermediereaforeidemunc

Prioritatea 6.3 Incluziunea social i creterea calitii vieii grupurilor


vulnerabileicomunitilordefavorizate
Obiectivul principal al acestei prioriti l reprezint promovarea incluziunii sociale, n
special prin reinserie social i reducerea srciei, urmrinduse eliminarea riscului de
srcieiexcluderepentrupersoanelevulnerabilesaudezavantajatesocialdinRegiunea
Centru.
Incluziunea social este definit de un set de msuri i aciuni multidimensionale din
domeniile proteciei sociale, ocuprii forei de munc, locuirii, educaiei, sntii,
informrii i comunicrii, mobilitii, securitii, justiiei i culturii, destinate combaterii
excluziuniisociale
Conceptuldeincluziuneasocialsebazeazpeaccesulindivizilorialfamiliilorlaun
setdestandardesociale,subformdedrepturisociale.Astfel,conceptulsereferla

71

egalitatea n ceea ce privete oportunitile cu scopul de a obine drepturi egale.


Trebuie subliniat faptul c excluziunea i incluziunea social sunt concepte
multidimensionale,dimensiuneaeconomicfiindfrndoialdecisiv.
Fenomenulexcluziuniisocialeafecteazgrupurisocialeexpuserisculuidemarginalizare
social. Conform legislaiei, n Romnia urmtoarele categorii de persoane se afl n
dificultate: copii aflai n sistemul de stat se protecie a copilului, persoane de etnie
rom n situaii de risc,persoane cu dizabiliti, persoane eliberate din detenie, familii
monoparentale,nspecialcelecarebeneficiazdeprestaiisociale.Conformdiverselor
studii i rapoarte de cercetare, exist i alte segmente sociale vulnerabile care pot fi
adugate la lista anterioar: persoane adulte fr adpost, persoane cu HIV/SIDA,
persoane dependente (de droguri ilegale, de alcool, etc.), persoanele victime ale
violeneidomestice,vrstniciisinguri,persoanevrstnicecarenubeneficiazdepensie
sau alte venituri (n special cele din mediul rural), persoane cu slab pregtire
profesionalsauslabcalificare,omerinspecialceidelungdurat,etc.
Toate aceste categorii vulnerabile i cele mai multe defavorizate se confrunt cu
numeroase probleme legate de incluziunea social, determinate de accesul dificil la
educaie i ulterior la piaa muncii (excepie fcnd persoanele cu vrst peste 65 de
ani). n ceea ce privete ocuparea, segmentele sociale cele mai vulnerabile sunt:
persoanele de etnie rom, persoanele cu handicap, tinerii (n special cei din mediul
rural)ifemeile.
Schimbrile de natur economic i social care au avut loc n Europa n ultimele trei
decade au dus la o dezbatere accentuat care sa centrat pe crearea politicilor de
rspuns la divizarea social ntre majoritatea cetenilor care fie au profitat de
oportuniti i iau mbuntit condiiile de trai, fie sau confruntat cu srcie, omaj
saualteformededezavantajaresocialieconomic.
Cu toate ca la nivelul Regiunii Centru sau implementat un numr relativ mare de
programe i proiecte privind incluziunea social, mai exist ns o serie de aspecte i
problemecaretrebuieeradicatesaudiminuatenurmtoareaperioaddeprogramare.
O situaie mbucurtoare este pus n eviden de valorile indicatorilor EUROSTAT
referitori la ponderea populaiei expuse riscului de srcie sau excluziune social care
plaseaz Regiunea Centru pe penultimul loc (28,5%), dup Bucureti Ilfov (28,4%) n
regiunileRomniei.

Unul dintre fenomenele nregistrate la nivelul Regiunii Centru cu impact negativ n


creterea economic este cronicizarea omajului i meninerea ratelor omajului de
lung durat i a ratelor omajului tinerilor la nivele ridicate, acestea fiind peste media
european.Amintimfaptulcalanivelnaional,omajulaizbucnitimediatdup1990,

72

ajungnduse ntro perioad scurt de timp la un nivel ridicat al ratei omajului.


Principalele aspecte privind omajul n Regiunea Centru au fost prezentate n cadrul
Prioritii 2 Creterea ocuprii i a calitii resurselor umane privind fora de munc
Pentru urmtoarea perioad de programare sunt necesare sprijinirea politicilor i
aciunilor care vizeaz reducerea omajului, n special a celui de lung durat i cel n
rndultinerilor.Deasemenea,suntnecesarepoliticiiaciunicepermitreintegrareape
piaa muncii a omerilor, n special a celor care aparin grupurilor vulnerabile sau
comunitilordefavorizate.
Oparticularitateimportantprivindsprijinireaprocesuluidereinseriesociallanivelul
RegiuniiCentruoreprezintincluziuneapersoanelordeetnierom.Datelepreliminare
ale recensmntului populaiei i locuinelor din 2011 arat c n Regiunea Centru
locuiesc 4,9% romi din populaia total a regiunii (3,3% la nivelul naional). Numrul
persoanelor de etnie rom a crescut fa de recensmintele anterioare, ajungnd la
aproximativ 111 mii la finele anului 2011. n acelai timp se apreciaz faptul c acest
numresteputernicsubevaluat,mulietniciromirefuzndsideclarelarecensmnt
apartenenaetnicrealdincauzaconotaiilornegativepecarelearetermenulderom
saudincauzaniveluluisczutdeeducaiealrespondenilor.
ComisiaEuropeanasemnalatnnenumraterndurisituaiangrijortoareapopulaiei
deetnierom,caracterizatprindiscriminareindividualiinstituionalpersistenti
un grad ridicat de excluziune social. n acest sens, se v pune accentul pe sprijinirea
programelor i aciunilor de combatere a discriminalitii romilor, a reinseiei sociale a
acestora,nspecialreintegrareaacestorapepiaamuncii,dariafacilitiiaccesuluila
educaieiformareprofesinal.
O alt categorie social vulnerabil i dezavantajat n Regiunea Centru i nu numai o
reprezint persoanele cu handicap care dein un potenial n ceea ce privete
participarea la viaa economic. La nivel regional, numrul de persoane cu dizabiliti
ocupate este sczut, att din cauza ofertei de locuri de munc care nu este n
concordan cu calificrile i nevoile persoanei cu dizabiliti, ct i a slabei pregtiri
colare i profesionale a acestora. n acelai timp, aceste persoane se confrunt cu
fenomene de discriminare pe motivul handicapului. n acest sens este necesar
sprijinirea programelor de creare i diversificare de locuri de munc pentru persoanele
cu handicap care dein un potenial ridicat privind n activiti economice. Potrivit
datelor statistice din 2012, la nivelul Regiunii Centru ponderea persoanelor cu
dizabiliti ncadrate n munc din total populaiei adulte cu dizabiliti a fost doar de
5,2%(3.850depersoane).
Esteimportantsamintimfaptulcrisculexcluziuniisocialesemanifestmaipregnant
nrndulfemeilordectalbrbailor,ntoateetapelevieii,caoreflectareaparticiprii

73

lor sczute pe piaa muncii. n acelai timp sunt necesare implementarea de politici i
aciunicarevizeazpromovareaegalitiidegen,prinstimulareaparticipriifemeilorla
viaaeconomic,tiinific,social,politicicivic.
Pentru urmtoarea perioad de programare sunt necesare sprijinirea investiiilor i a
accesuluilaserviciisocialedecalitatecareacordoateniespecialpersoanelorsingure
depeste50deani,apersoanelorcuslabpregtiresaucalificare,dariapersoanelor
expuserisculuidesrcie.
O alt aciune cheie va trebui s fie sprijinirea dezvoltrii ntreprinderilor sociale prin
dezvoltarea unor noi modele comerciale i a unei soluii inovatoare de abordare a
provocrilorsociale.
Indicatorii EUROSTAT referitori la ponderea populaiei expuse riscului de srcie sau
excluziunesocialplaseazRegiuneaCentrupepenultimulloc(28,5%),dupBucureti
Ilfov(28,4%)nregiunileRomniei.

Msuri:
Promovarea i sprijinirea respectrii drepturilor fundamentale, combaterea
discriminrii, excluderii i a prejudecilor n rndul grupurilor vulnerabile i a
comunitilordefavorizate
Creterea ocuprii prin sprijinirea crerii de noi locuri de munc i facilitarea
accesului pe piaa muncii n rndul persoanelor vulnerabile sau dezavantajate
social
Creterea calitii vieii grupurilor vulnerabile i dezavantajate social prin
facilitarea accesului la programe de educaie, formare profesional, calificare i
recalificare,nspecialpentrupopulaiadeetnierom
Promovareaisusinereaeconomieisocialeiantreprinderilorsociale

Prioritatea6.4Contracarareaefectelordeclinuluidemografic

Schimbrile demografice reprezint o provocare pentru multe regiuni europene, ca


urmarearatelorsczutealenatalitiiimigraiei,estimndusecpnn2030fiecare
atreiapersoandinUniuneaEuropeanvaaveapeste60deani.


74

O radiografie succint la nivel naional, pune n eviden schimbri majore n ceea ce


privete evoluia natalitii. Astfel, n 1930 rata natalitii a fost de 34, aceasta
reducndusetreptatpnla14,3in1966.Cretereademograficaluatamploaren
aniiurmtori,natalitateaatingndvaloride1820,cndregimulcomunistaimpus
restricii n privina contracepiei i avorturilor. Declinul ratei natalitii, instalat la
jumtatea anilor 70, a cptat ns un ritm rapid dup 1989, o dat cu eliminarea
constrngerilor de planificare teritorial. Astfel, ca n 2002, rata natalitii a ajuns la
9,5. Trebuie subliniat faptul c dup 1989, Romnia, ca i celelalte ri n tranziie, a
suferitunveritabilocdemografic,carprovinedinprofunzimeaiduritateaschimbrilor
careauintervenitnfostelericomuniste.
n urma analizei datelor statistice la nivelul Regiunii Centru, se pune n eviden un
accentuat proces de mbtrnire demografic, ponderea vrstnicilor mrinduse de la
9,7% n 1990 la 19,4% n anul 2011, prognoza pentru 2050 fiind de 31,1%. n acelai
timp,pondereapopulaieide014aniasczutdela23,8%la15,5%,preconizndusela
orizontul anului 2050 o reducere a acesteia la doar 10% din totalul populaiei.
mbtrnirea demografic se va acutiza dup 2025, an ce marcheaz nceputul
diminuriiponderiigrupeidevrst1564ani.Astfel,mbtrnireapopulaieivadeveni
ntrun interval de doar 1520 ani una din problemele majore cu care se va confrunta
Regiunea Centru, consecinele acesteia n plan economic i social fiind greu de
contracarat.
LanivelulRegiuniiCentruasczutpondereapopulaieitinerecuvrstecuprinsentre0
i14ani,ceeaceadeterminatreducereanultimii20deaniaraportuluidedependen
demografic, de la 50,2% la 42,2%. Se preconizeaz c pn n anul 2050 raportul de
dependen demografic se va inversa, acesta ajungnd la 71% datorit creterii
accentuate a populaiei vrstnice. De asemenea, datorit acelorai modificri ale
structuriipopulaieipevrste,ratambtrniriidemograficeacrescut,preconiznduse
c valoarea acestui indicator putnduse tripla pn n anul 2050. Astfel, aceste valori
plaseaz Regiunea Centru ntre regiunile cu cel mai accelerat ritm prognozat de
mbtrniredemograficdinRomnia.
LanivelulRegiuniiCentru,evoluiiledemograficesedesfoarnmoddiferit,existnd
attarealecuunputernicdinamismeconomicisocial(zonelemetropolitaneBraovi
Trgu Mure, municipiile Sibiu i Alba Iulia cu zonele adiacente) ct i o serie de zone
care sufer un proces accelerat de mbtrnire i depopulare (comune din zona
montan, din Podiul Secaelor i din Cmpia Transilvaniei, unele orele cu un nivel
economicredus,nspecialcelemonoindustriale).
Dei nu exist date cuprinztoare privind migraia extern din Romnia i implicit
privindmigraiadinRegiuneaCentru,putemconsideraestimareaneoficialde3

75

milioane de ceteni romni stabilii n strintate ca fiindsuficient decredibil. Astfel,


din cei aproximativ 3 milioane de ceteni romni stabilii n strintate, estimm c
numrul celor originari din Regiunea Centru se situeaz n jurul cifrei de 300 mii, astfel
c migraia este prima cauz a declinului demografic. Majoritatea celor stabilii n
strintate fac parte din grupa de vrst 2044 ani, acest lucru accentund
dezechilibreledemograficeisocialedejanregistratelanivelregional.
Procesul de mbtrnire demografic afecteaz cu precdere mediul rural, prognozele
demograficeindicndoaccentuareaacestuifenomennurmtoriiani.Laniveldejude,
situaia cea mai nefavorabil se nregistreaz n judeul Alba, n urma analizei datelor
statisticeacestjudefiindplasatprintrejudeelecucelmaiaccentuatritmprognozatde
mbtrniredemograficdinRomnia.
Principalele cauze ale declinului demografic n Regiunea Centru sunt: scderea
natalitii, scderea ratei fertilitii, creterea migraiei, creterea ratei mortalitii i
cretereamortalitiiinfantile.
nurmaanalizeidatelorstatistice,putemspunecadeclinuldemograficvadevenifoarte
curnd o problem major pentru Regiunea Centru, ns aceast realitate este adesea
neglijatsaupusnperspectiv.
Transformrile demografice preconizate vor avea implicaii majore pe termen mediu i
lung n toate domeniile economicosociale i vor influena semnificativ deciziile
autoritilorlanivelnaional,regionalilocal.
Pentru urmtoarea perioad de finanare 20142020 sunt necesare dezvoltarea i
implementarea de soluii care au ca principal scop contracararea efectelor declinului
demografic. Nu trebuie neglijat faptul c declinul demografic produce adesea costuri
economice.Suntnecesareimplementareadeproiecteiprogramecareaucaprincipal
scopncurajareafamiliilortinere,carereprezintceamaiimportantresurseconomic
pentruviitorulrii.Suntnecesaredezvoltareadeprogramecarevizeazcreterea
numrului de nscui, astfel nct s se ajung la un echilibru, fie el i relativ, nscui
decedai.
De asemenea trebuie identificate ifinanate soluii de atragere a tinerilor n special n
mediul rural, n care sa nregistrat n ultimii ani tendine de depopulare n special n
zonelemontane.
UnalaspectcaredetermindeclinuldemograficlanivelulRegiuniiCentruestemigraia,
aceasta putnduse diminua prin oferirea de oportuniti forei de munc, n special
tinerilor.Pelngcretereanatural,dinamicapopulaieiestedeterminatidesoldul
migraiei externe. O migraie extern pozitiv ( mai muli imigrani dect emigrani) ar
mriefectelepozitivealecreteriinatalitiiidiminuriimortalitii.

76

Msuri:
Dezvoltarea de programe i implementarea de aciuni care vizeaz promovarea
unorpoliticipronatalistenspecialprinncurajareafamiliilortinere
Diminuareamigraieiiatendinelordedepopulareattdinmediulurbancti
ruralprinoferireadealternativeioportunitinspecialnrndultinerilor
ncurajarea iniiativelor, programelor i proiectelor care au ca scop diminuarea
efectelorschimbrilordemografice77
Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului
Operaional Regional i co-finanat de Uniunea European prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regional.DOCUMENT REALIZAT N CADRUL PROIECTULUI
Sprijin acordat n perioada 2013 2014 pentru OI din cadrul ADR Centru in
implementarea i monitorizarea la nivel regional a POR 2007 2013
Iulie 2013
Agenia pentru Dezvoltare Regional Centru ALBA IULIA,
Str. Decebal, Nr. 12;
Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613;
E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.regio.adrcentru.roMATERIALGRATUIT

Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii


Europene sau a Guvernului Romniei.