Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA APROBAT

JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR
Biroul Relaţii Publice GHEORGHE CIUHANDU
NR.SC2005-

REFERAT

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.195/16.09.2003 s-a aprobat constituirea


Consiliilor Consultative de Cartier în municipiul Timişoara, ca instrumente de
participare cetăţenească pentru îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia
publică locală, în scopul realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii şi
proiecte de interes public local. Totodată, s-a aprobat parteneriatul dintre Consiliul
Local al Municipiului Timişoara şi Consiliile Consultative de Cartier ce se
constituie în municipiul Timişoara, pentru identificarea şi rezolvarea problemelor
comunităţii locale.
Pentru constituirea efectivă şi funcţionarea Consiliilor Consultative de
Cartier (C.C.C.), prin H.C.L. NR. 240/2003 s-a aprobat de către Consiliul Local al
Municipiului Timişoara un Regulament-cadru de funcţionare a acestor consilii, în
care s-a precizat cum se organizează C.C.C., modul de funcţionare a acestora,
procedura de colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Timişoara, posibilitatea
fiecărui cetăţean de a se înscrie pe lista C.C.C.
În luna decembrie 2004, reprezentanţii Consiliului de Cartier Calea Lipovei
– I.I. de la Brad au solicitat modificarea regulamentului existent, prin introducerea
unor paragrafe noi. În urma analizei acestor solicitări, s-a redactat un nou
regulament-cadru de funcţionare a consiliilor de cartier. Propunem Consiliului
Local aprobarea acestui nou regulament, prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre
propus.

Pt. şef Birou Relaţii Publice Inspector


Alina Coraş Adrian Schiffbeck

Avizat juridic,
Mirela Lasuschevici

S-ar putea să vă placă și