Sunteți pe pagina 1din 9

FIZICĂFIZICĂ

FIZICĂFIZICĂ curs 8 www.unitbv.ro/it/fizica firastrau@unitbv.ro Universitatea Transilvania din Braşov Şef lucr.

curs 8

www.unitbv.ro/it/fizica

firastrau@unitbv.ro

6. Electromagnetism

6. Electromagnetism Ecuatiile campului electromagnetic sau ecuatiile lui Maxwell sunt :    ∂ B  

Ecuatiile campului electromagnetic sau ecuatiile lui Maxwell sunt:

 

B

 

rot

E =

 
 

t

rot

H

=

J

+

D

t

divE =

 

div

 

B = 0

 
     div   B = 0   Pentru cazul unor medii omogene şi

Pentru cazul unor medii omogene şi izotrope ecuatiilor lui Maxwell li se adauga ecuaţiile de material:

0

r

0

r

D = E , B = H 0 r 0 r
D =
E
, B =
H
0
r
0
r

- permitivitatea electrica a vidului

- permitivitatea electrica relativa

- permeabilitatea magnetica a vidului

- permeabilitatea magnetica relativa

0

µ

0

=

=

8.854 10

12 F

magnetica a vidului - permeabilitatea magnetica relativa 0 µ 0 = = ◊ 8.854 10 12

4

10

7

H / m

m

6. Electromagnetism

6. Electromagnetism Regimurile campului electromagnetic 1) Regimul electrostatic (electrostatic) electrostatica In acest

Regimurile campului electromagnetic

1) Regimul electrostatic (electrostatic)

electrostatica

1) Regimul electrostatic (electrostatic) electrostatica In acest caz interacţiunile electromagnetice se reduc la

In acest caz interacţiunile electromagnetice se reduc la interacţiuni pur electrice, care pun în evidenţa câmpul electromagnetic sub aspectul particular numit câmp electric.

Fenomenele specifice acestui regim sunt descrise de catre partea de electromagnetism numita electrostatica.

Electrostatica se ocupa cu studiul câmpurilor produse de catre sarcini electrice aflate în repaus şi care nu depind de timp.

 

   

B

 

rot

E =

t

rot H
rot
H

=

 

J

D

+
+

t

divE =

 

div B = 0
div
B = 0
 
 rot E = 0  ⇒  divE =  
rot E
=
0
divE =

ecuatiile lui Maxwell pentru electrostatica

6. Electromagnetism

6. Electromagnetism 2) Regimul staţionar al câmpului electromagnetic electrocinetica şi magnetostatica In acest caz
6. Electromagnetism 2) Regimul staţionar al câmpului electromagnetic electrocinetica şi magnetostatica In acest caz

2) Regimul staţionar al câmpului electromagnetic

electrocinetica şi magnetostatica

câmpului electromagnetic electrocinetica şi magnetostatica In acest caz densitaţile de sarcina şi de curent nu depind

In acest caz densitaţile de sarcina şi de curent nu depind explicit de timp adica:

t

= 0,

J

t

=

0

Acesta este cazul curenţilor continui şi include electrocinetica şi magnetostatica.

Ecuatiile lui Maxwell in acest caz se scriu:
caz se scriu:            ∂ t

t

rot E =

 

rot

H

=

J

divE =

 
 

div

B =

0

∂ D + ∂ t
∂ D
+
∂ t

3) Regimul cvasistaţionar

 rot E = 0   rot H = J   divE =
rot E
=
0
rot H
=
J
divE =
div B =
0

ecuatiile lui Maxwell pentru electrocinetica si magnetostatica

Regimul cvasistaţionar corespunde curenţilor alternativi şi în care curentul de deplasare este neglijabil în raport cu curenţii de conducţie.

6. Electromagnetism: Ecuatiile lui Maxwell

6. Electromagnetism: Ecuatiile lui Maxwell Ecuatiile lui Maxwell in acest caz se scriu:  ∂ B

Ecuatiile lui Maxwell in acest caz se scriu:

 ∂ B rot E =  ∂ t   rot H = J
∂ B
rot
E =
∂ t
rot
H
=
J
divE =
div
B = 0

4)

Regimul variabil al câmpului electromagnetic

B = 0  4) Regimul variabil al câmpului electromagnetic In acest caz densitaţile de curent

In acest caz densitaţile de curent şi de sarcina depind şi de poziţie şi de timp, iar curenţii de deplasare sunt semnificativi. Este cel mai general caz si ecuatiile lui Maxwell sunt valabile in forma lor cea mai generala.

7. Unde electromagnetice

7. Unde electromagnetice 7.1 Ecuatia undelor electromagnetice Daca scriem ecuaţiile lui Maxwell pentru o zona din

7.1 Ecuatia undelor electromagnetice

7. Unde electromagnetice 7.1 Ecuatia undelor electromagnetice Daca scriem ecuaţiile lui Maxwell pentru o zona din

Daca scriem ecuaţiile lui Maxwell pentru o zona din spaţiu unde nu exista sarcini electrice şi

curenţi, adica

descrie campul electromagnetic prin ecuatia :

= 0, J

= 0

, atunci se poate arata ca, pentru cazul unidirectional putem

2 2 ∂ H 1 ∂ H ◊ = 0 2 2 2 ∂ x
2
2
H
1
H
= 0
2
2
2
x
c
t

c =

1 0 0
1
0
0

Aceasta este o ecuaţie identica cu ecuaţia diferenţiala a undelor, unde c reprezinta viteza de propagare a undelor electromagnetice, în cazul nostru în vid.

Aceasta ecuatie indica posibilitatea existenţei componentelor câmpului electromagnetic chiar şi în absenţa surselor, deci câmpul electromagnetic se propaga sub forma de unda electromagnetica.

O ecuatie analoaga se poate scrie si pentru campul electric:

2 2 ∂ E 1 ∂ E ◊ = 0 2 2 2 ∂ x
2
2
E
1
E
= 0
2
2
2
x
c
t

c =

1 0 0
1
0
0

7. Unde electromagnetice

7. Unde electromagnetice Intr-un mediu omogen şi izotrop diferit de vid, în locul lui 0 si
7. Unde electromagnetice Intr-un mediu omogen şi izotrop diferit de vid, în locul lui 0 si

Intr-un mediu omogen şi izotrop diferit de vid, în locul lui 0 si µ 0 trebuie considerate marimile corespunzatoare si µ astfel încât:

2

E

x

2

v =

1

 

 
 

1

2

E

= 0

 

2

v

t

2

 

1

   

0

r

0

r

=

=

c

r

r

v – viteza de propagare a undei electromagnetice in mediul respectiv

=

c

n

n - indicele de refracţie al mediului

Proprietăţile undelor electromagnetice

 

a) Undele electromagnetice sunt unde transversale, adica vectorii perpendiculari pe direcţia de propagare a undei.

E

şi

H

sunt

b) Vectorii E şi

H

sunt perpendiculari între ei

c) Vibraţiile vectorilor

E şi

H sunt în faza. Aceasta înseamnă că, cele două componente ale

undei, ating valorile maxime respectiv minime în aceleaşi momente de timp şi în aceleaşi

puncte din spaţiu

d) Intensitatea energetica a undei electromagnetice este proporţionala cu patratul amplitudinii

vectorului

E .

7.7. UndeUnde electromagneticeelectromagnetice

7.7. UndeUnde electromagneticeelectromagnetice 7.2 Lumina, unda electromagnetica Din punct de vedere al lungimii de unda,

7.2 Lumina, unda electromagnetica

7.2 Lumina, unda electromagnetica Din punct de vedere al lungimii de unda, undele

Din punct de vedere al lungimii de unda, undele electromagnetice se întind pe o gama destul de larga, începând cu undele radio cu lungimi de unda de ordinul 10 6 m pâna la 10 -2 si mergând pâna la radiatiile X si gama, care au lungimi de unda foarte mici, de ordinul 10 -8 ÷ 10 -14 m.

O clasificare a undelor electromagnetice este urmatoarea:

m. O clasificare a undelor electromagnetice este urmatoarea: Ochiul uman este sensibil la intensitati ale raditiilor

Ochiul uman este sensibil la intensitati ale raditiilor electromagnetice cu frecvente cuprinse între 3,8 10 14 Hz si 7,7 10 14 Hz, carora le corespund lungimi de unda în vid de aproximativ 780 nm si 390 nm. Putem spune astfel ca lumina poate fi considerata ca o unda electromagnetica.

7. Unde electromagnetice

7. Unde electromagnetice Studiind fenomenele specifice undelor luminoase: reflexia şi refracţia, polarizarea,

Studiind fenomenele specifice undelor luminoase: reflexia şi refracţia, polarizarea, interferenţa şi difracţia s-a constatat ca aceste fenomene pot fi explicate uşor daca consideram ca raza de lumina este descrisa de ecuaţia unei unde electromagnetice.

7.3 Optica

descrisa de ecuaţia unei unde electromagnetice. 7.3 Optica Optica este ramura a fizicii care studiaza natura

Optica este ramura a fizicii care studiaza natura luminii, propagarea si interactiunea luminii cu substanta, adica a acelor fenomene care pot impresiona ochiul.

Legile fundamentale ale opticii

1) Legea propagarii rectilinii a luminii: Într-un mediu omogen, lumina se propaga în linie dreapta.

2) Legea independentei fasciculelor de lumina. Un flux luminos poate fi împartit în fascicule de lumina izolate, delimitate de exemplu, cu ajutorul unor diafragme. Se constata ca actiunile acestor fascicule de lumina separate sunt independente, adica efectul produs de un fascicul este acelasi, indiferent daca celelalte fascicule îsi exercita simultan actiunea lor sau sunt elminate.

3) Legea reversibilitatii razelor de lumina: o raza de lumina ce se propaga într-un sens, se propaga în sens opus pe acelasi drum.

4) Principiul lui Fermat: Drumul real al propagarii luminii (raza) este drumul pentru strabaterea caruia lumina foloseste un timp minim, în comparatie cu oricare alt drum pe care ni-l putem imagina printre punctele respective.