Sunteți pe pagina 1din 9

Capitolul 2

Analiza constructiv a sudurilor


2.1. Prezentarea mbinrilor sudate. Materiale, forme geometrice,dimensiuni.
Recipientul, din prezentul proiect, contine :
suduri cap la cap longitudinale :V2, V4;
suduri cap la cap circulare :V1, V3, V5, V6, V7, V8,V9, V10, V11, V12,
V13;
suduri de colt cu margini suprapuse : L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 ;
suduri de col : LI1, LI2, LI3, LI4, LI5, LI6, LI7, LI8;
suduri n T : T1, T2, T3, T4.

V11
1

L2

L3
V12
L13

L12

L11
V10
6
7

V1

L6
2

L14

L7

L4
L8

L15
V13

V5

L5

L16

T2

T1

T6

T4
T3

mbinrile sudate necesare realizrii recipientului vor fi prezentate n tabelul 1.1.


Pentru a obtine aceste suduri marginile pieselor trebuie prelucrate asfel incat arcul
electric sa poata patrunde si la radacina imbinarii si nu numai. Rostul de sudare reprezinta
spatiul dintre marginile pieselor pregatite penru sudare.
Dintre criteriile de alegere a rosturilor amintim:
fluxul de forte pe care cusatura il transmite celor 2 componente;
procedeul de sudare folosit;
poziia de sudare;
accesibilitatea arcului electric;
criteriul economic;
deformarea piesei sudate;
grosimea componentelor de sudat.
Elementele componente ale unei mbinri sudate sunt prezentate n figura..:

Lu
ng
im
ea

ro
st u
lu
i

Latimea
sudurii

Unghiul
rostului

Deschiderea
rostului

Fig. Elementele componente ale mbinrii sudate

2.2. Geometria rosturilor


mbinrile sudate vor fi prezentate n tabelul de mai jos:
Tipul
Nr.
mbinrilor
Crt. Nr. Simbo
Schia mbinrii
sudu -lizare
-rii

14

V12

15

V13

7
9
12
18
21
23
24
25

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

S2

V8
V9
V10
V11

S1=13
S2=13

50

6
16
31
11

Sudur cap la cap

S1=13
S2=13

Sudura cap la cap


60

S2

S1

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

S1

1
2
3
4
5
22
30

S1=S2
=
10,97
S1=S2
=
12,7
S1=S2
=
10,97

Sudura de colt cu margini suprapuse


Tc

S2 S1

Gros
ime
de
mate
rial

S1=13
S2=13

Dimen
siunea
cordonului
[mm]

Volu- Cantita
mul de -tea de
materi materi
-al
al [Kg]
3
[cm ]

3999
2000
1100
150
718
3999
1571

418
209
418
115
15
75
418

3,2
1,6
3,2
0,92
0,1
0,5
3,2

1445
1571
1445
502

178
194
178
62

1,3
1,5
1,3
0,5

1131

139

1,0

1005

124

0,96

2513
1005
1507
3015
879
3437
3437
600

106
42
63
127
37
145
145
25

0,82
0,32
0,5
0,98
0,28
1,1
1,1
0,2

L9

4800

501

3,91

8
10
13
15
17
20

LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

S1=13
S2=10
,97
S3=13

1445
502
1131
1571
1005
1571

188
65
147
205
134
205

1,46
0,6
1,2
1,6
1,04
1,6

26
27
28
29
31

T1
T2
T3
T4
T5

S1=13
S2=13

2400
800
800
2400
1720

374
256
256
374
234

2.92
2,0
2,0
2,92
2,4

33

T6

10160

1798

12,2

Sudura de colt
S2
45

S1

S3

Sudura de colt
S2

S1

32

tc

2.3. Semifabricate pentru elementele supuse sudrii

1. Virole corp
- virol 1 L1=2000 mm
- virol 2 L2=1100 mm

1100

d2

3500

(d1-d2) < 1

NOT:
1. Pe suprafaa tablei nu se admit rizuri, exfolieri, adncituri, urme de lovituri sau
alte defecte de laminare care s depeasc abaterea negativ la grosime.
2. Tabla utilizat va fi controlat complet US.
3. Execuie conform: COD ASME seciunea VIII div1 Ed. 1998- U

d1

14

50

341

2. Fund elipsoidal

1100

NOT:
1. Pe suprafaa tablei nu se admit rizuri, exfolieri, adncituri, urme de lovituri sau
alte defecte de laminare care s depeasc abaterea negativ la grosime.
2. Tabla utilizat va fi controlat complet cu US.
3. Dimensiuni conform: ASME CODE SECTION VIII div. 1, 1998 ED U
STAMP.
4. Condiii tehnice i abateri conform: ASME CODE

5. Grosimea minim dup ambutisare: 14mm


6. Diametrul discului desfurat: 1439,2 mm (teoretic).

40

189,5

3. Fund elipsoidal

550

NOT:
1. Pe suprafaa tablei nu se admit rizuri, exfolieri, adncituri, urme de lovituri sau
alte defecte de laminare care s depeasc abaterea negativ la grosime.
2. Tabla utilizat va fi controlat complet cu US.

3. Dimensiuni conform: ASME CODE SECTION VIII div. 1, 1998 ED U


STAMP.
4. Condiii tehnice i abateri conform: ASME CODE
5. Grosimea minim dup ambutisare: 14mm
6. Diametrul discului desfurat: 1439,2 mm (teoretic).

4.Virol gur de vizitare

508

d2

1552
(d1-d2) < 1

217,5

d1

217,5

14

NOT:
1. Pe suprafaa tablei nu se admit rizuri, exfolieri, adncituri, urme de lovituri sau
alte defecte de laminare care s depeasc abaterea negativ la grosime.
2. Tabla utilizat va fi controlat complet US.
3. Execuie conform: COD ASME seciunea VIII div1 Ed.