Sunteți pe pagina 1din 1

FI INDIVIDUAL DE FORMARE CONTINU II

Numele i prenumele cadrului didactic:____________________________


Unitatea de nvmnt: ____________________________
Gradul didactic: Anul obinerii:
Urmtorul tabel se va completa avnd n vedere FIECARE ADEVERIN SAU ATESTAT/CERTIFICAT pe care l deinei.
SE !" #!$%&E'A (!A" #U"SU")&E A*S!&)'E +N#E%,N( #U ANU& 2008.
Nr.
crt.
Formare continu
(perfecionri, peci!"i#ri, !cti$iti %in%te&
NUMELE CUR'ULUI
TI(UL)OR*ANI+ATOR

An%"
!,o"$irii
Nr.cre-ite
profeion!"e
tr!nfer!,i"e)
Nr.ore
O,er$!ii
Not: Fia individual de formare continu II se transmite n format electronic la C.C.D pe adresa
ccdpra-ova./mail.com
#ate/orie institu ie colar
0nr. cadre didactice ncadrate1
'ermen depunere
< 40 c.d. 23 noiembrie 4526
41-80 c.d 2 decembrie 4526
>81 c.d. 23 decembrie 4526