Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Data

NTIINARE
S.C. ACTIS DISTRIBUTION S.R.L.
Judet Judet Prahova, Localitate Boldeti-Sce!i, Strada Str. LI"#$ILOR, Nr. %

"a i!&or'a' ca i! (a)a art. %* - %+ di! Ordo!a!,a -uver!ului !r. ./ 0 /112
3rivi!d Codul de 3rocedur &i4cal, re3u(licat, cu 'odi&icrile i co'3letrile
ulterioare, n data de ........................, orele 12.00 S.C. ACTIS DISTRIBUTION
S.R.L. CUI5 67./*./7, va &ace o(iectul u!ei ac,iu!i de cercetare la &a,a locului la
do'iciliul &i4cal al 4ocietatii i! Judet Prahova, Localitate Boldeti-Sce!i, Strada Str.
LI"#$ILOR, Nr. %.
Ac,iu!ea de cercetare la &a,a locului 4e va de4&ura cu re43ectarea 3revederilor
Codului de 3rocedur &i4cal i !u re3re)i!t o ac,iu!e de i!43ec,ie &i4cal.
I! ace4t 4e!4 ave,i o(li8a,ia de a 3u!e la di43o)i,ia or8a!elor de e9ecutare 4ilita
(u!urile 'o(ile re3re)e!ta!d 5
6. Autoturi4' 'arca "OL:S;A-#N LT2%, culoare ALB, !u'ar de ide!ti&icare
;"6$$$/D$2<12%/.2, a! &a(ricatie /117, ava!d cartea de ide!titate # 6.2/*/,
!r. I!'atriculare P< 6+ ACT.
/. Autoturi4' 'arca "OL:S;A-#N LT2%, culoare ALB, !u'ar de ide!ti&icare
;"6$$$/D$*<1611.+, a! &a(ricatie /11*, ava!d cartea de ide!titate # +1++2.,
!r. I!'atriculare P< 67 ACT.
2. Autoturi4' 'arca =IAT DOBLO //2, culoare ALB, !u'ar de ide!ti&icare
$=A//21111%%>+/+/, a! &a(ricatie /11+, ava!d cartea de ide!titate - 267+.1,
!r. I!'atriculare P< 12 ACT.
7. Autoturi4' 'arca =IAT DOBLO //2, culoare ALB, !u'ar de ide!ti&icare
$=A//21111%%>*/2%, a! &a(ricatie /11+, ava!d cartea de ide!titate - 267+.1,
!r. I!'atriculare P< 16 ACT.
%. Autoturi4' 'arca "OL:S;A-#N, culoare ALB, !u'ar de ide!ti&icare
;"6$$$/D$*<171++%, a! &a(ricatie /11*, ava!d cartea de ide!titate = 27*..>,
!r. I!'atriculare P< /> ACT.
i!4otite de docu'e!tele de 3ro3rietate ?carte ide!titate, certi&icat de i!'atriculare,
&actura &i4cala, co!tract de va!)are cu'3arare, etc.@, A! vederea evalurii co!&or' art
67+, ali!.?6@ di! O-./0/112 R .
Co!&or' 3revederilor art.%+, ali!.?/@ di! Ordo!a!,a -uver!ului !r../0/112,
re3u(licat, cu 'odi&icrile i co'3letrile ulterioare, ave,i o(li8a,ia 4 3er'ite,i acce4ul
&u!c,io!arilor A'3uter!ici,i de or8a!ul &i4cal 3e!tru a e&ectua o cercetare la &a,a locului A!
vederea e&ecturii de co!4tatri A! i!tere4 &i4cal .
Ploie4ti, 4tr.De'ocratiei, !r.*1-*/,
Tel5 1/770 %6/>+.
=a95 1/770 %627%1
Ministerul Finanelor Publie
A!enia Naional" de Ad#inistrare Fisal"
$iretia %enerala Re!ionala a Finantelor Publie Ploiesti
Ad#inistratia &udeteana a Finantelor Publie Pra'o(a
)er(iiul Fisal *rasenes +oldesti )aeni
Ne3er'iterea &u!c,io!arilor A'3uter!ici,i 4 e&ectue)e cercetarea la &a,a locului
co!4tituie co!trave!,ie co!&or' art./6., ali!.?6@, lit.c@ di! Ordo!a!,a -uver!ului
!r../0/112, re3u(licat, cu 'odi&icrile i co'3letrile ulterioare i 4e 4a!c,io!ea) cu
a'e!d 3otrivit art./6., ali!.?/@, litera a@ di! O.-. !r. ./0/112, re3u(licat .
B#= S#R"ICIU =ISCAL, B#= BIROU C.#.S.,
"ASIL# CISCARU LIDANDRU CARIUS CRISTIAN
I!toc'it,
Jerca! Se(a4tia! -a(riel