Sunteți pe pagina 1din 59

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5. Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Burse doctorale pentru dezvoltare durabila BD-DD
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/107/1.5/S/76945
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov
Universitatea Transilvania din Brasov

Scoala Doctorala Interdisciplinara
Departament: I ngineria Materialelor i Sudur


Ing. Corina Gabriela MORARU (cs. EANU)Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor
aliaje sinterizate pe baz de cupru utilizate n
electronic i electrotehnicStudy, research and contributions regarding the
development of some copper based sintered alloys
used in the electronics and electrotechnics industry


Conductor tiinific
Prof.dr.ing. Cornel Eugen ERBANBRASOV, 2013
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV
BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT
D-lui (D-nei) ..............................................................................................................


COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 5968 din 25.07.2013


PREEDINTE: - Prof.univ.dr.ing. Teodor MACHEDON PISU
DECAN Facultatea de tiina i Ingineria Materialelor
Universitatea Transilvania din Braov
CONDUCTOR TIINIFIC: - Prof.univ.dr.ing. Cornel Eugen ERBAN
Universitatea Transilvania din Braov
REFERENI: - Prof.univ.dr.ing. Oana GNGU
Universitatea din Craiova
Prof.univ.dr.ing. Corneliu MUNTEANU
Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai
Prof.univ.dr.ing. Mircea Horia IEREAN
Universitatea Transilvania din BraovData, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 13.12.2013, ora 12,
sala II6


Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s
le transmitei n timp util, pe adresa: corina.moraru@unitbv.ro


Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.


V mulumim.
CUPRINS

Pg.
teza

Pg.
rezumat
INTRODUCERE 6 9
CAPITOL 1 STADIUL ACTUAL AL CERCETRILOR PRIVIND
ELABORAREA CONTACTELOR ELECTRICE DIN MATERIALE
COMPOZITE
8 11


1.1 Materiale metalice compozite 8 11

1.2 Fazele constituente ale materialelor compozite

1.3 Procedee de obinere a materialelor compozite

10 -

12 13

1.4 Contacte electrice din pulberi metalice 18 18

1.4.1 Generaliti 18 -

1.4.2 Clasificarea contactelor electrice 19 18

1.4.3 Probleme tipice ale contactelor electrice n funcie de natura acestora 19 19

1.4.4 Metalurgia pulberilor n elaborarea contactelor electrice 20 20

1.5 Materiale compozite pe baz de cupru utilizate la realizarea contactelor

electrice 22 -

1.6 Concluzii 25 21

CAPITOL 2 SCOPUL I OBIECTIVELE CERCETRII 26 22

2.1 Tendine actuale ale cercettorilor n domeniul abordat 26 22

2.2 Delimitarea domeniului de cercetare 26 22

2.3 Obiectivele urmrite 27 23
CAPITOL 3 STUDIU TEORETIC PRIVIND ELABORAREA
CONTACTELOR ELECTRICE PRIN PROCEDEE SPECIFICE
METALURGIEI PULBERILOR
28 24


3.1 Mecanismul alierii mecanice 28 24
3.1.1 Coliziunile dintre bile i pulbere

28 -
3.1.2 Etape ale procesrii pulberilor

3.2 Influena parametrilor procesului de aliere


mecanic asupra proprietilor
28 -
pulberilor

30 24
3.3 Tehnologii moderne de sinterizare

32 -
3.3.1 Sinterizarea hibrid n cmp de microunde 33 25
3.3.2 Sinterizarea cu descrcare n plasm 35 27
3.4 Concluzii 41 28
4.4 Concluzii

CAPITOL 5 CERCETRI PRIVIND ELABORAREA CONTACTELOR
55 32
ELECTRICE DIN PULBERI COMPOZITE CU MATRICE DE CUPRU

5.1 Cercetri privind compactizarea prin presare n matri a pulberilor
56 33
compozite cu matrice de cupru
5.2 Studii privind sinterizarea hibrid cu microunde a contactelor electrice din
pulberi compozite cu matrice de cupru
5661
3334
5.2.1 Analiza metalografic prin microscopie electronicSEM i analiz

EDAX
5.2.2 Studiul microduritii contactelor electrice sinterizate n cmp de
microunde
6668
-36
5.3 Studii privind sinterizarea n plasm de scnteie (SPS) a contactelor

electrice din pulberi compozite cu matrice de cupru 74 37
5.4 Concluzii 76 39

CAPITOL 4 CERCETRI PRIVIND ELABORAREA I

CARACTERIZAREA PULBERILOR COMPOZITE CU MATRICE DE
CUPRU
42 29


4.1 Aparatura utilizat pentru elaborarea pulberilor compozite 42 29

4.2 Pulberile elementale utilizate pentru elaborarea materialelor compozite cu

matrice de cupru 43 -

4.2.1 Caracterizarea pulberilor elementale 43 -

4.2.2 Compoziia chimic a amestecului de pulberi 45 29

4.3 Studii privind elaborarea prin aliere mecanic a pulberilor compozite cu

matrice de cupru 46 29

4.3.1 Stabilirea parametrilor de lucru pentru alierea mecanic 46 29

4.3.2 Caracterizarea pulberilor compozite Cu-TiC-Gr 49 31

4.3.2.1 Compoziia chimic a pulberilor compozite obinute n urma

procesului de aliere mecanic 49 31

4.3.2.2 Determinarea distribuiei granulometrice a pulberilor
compozite

51 31

CAPITOL 6 STUDII ASUPRA PROPRIETILOR I

MICROSTRUCTURII CONTACTELOR ELECTRICE DIN PULBERI
COMPOZITE
79 40


6.1 Analiza microstructurii contactelor electrice din pulberi compozite 79 40

6.1.1 Pregtirea probelor pentru examinarea metalografic

79 -
6.1.2 Analiza metalografic pentru microscopie optic
6.1.3 Analiza metalografic prin microscopie electronic-SEM,
EDAX i XRD


analize
8084
4041
6.2 Studii asupra proprietilor mecanice ale contactelor elaborate

92 42
6.2.1 Microduritatea

92 42
6.2.2 Comportamentul la frecare i uzare

97 43
6.3 Studii asupra proprietilor electrice ale contatelor elaborate

102 44
6.4 Studii asupra comportrii termice a contactelor elaborate

107 46
6.4.1 Analiza calorimetric diferenial dinamic (DSC)

107 46
6.4.2 Analiza dilatrii termice

114 47
6.5 Concluzii

116 -
CAPITOL 7. CONCLUZII FINALE.

DIRECII VIITOARE DE CERCETARE
CONTRIBUII ORIGINALE.


117


48
BIBLIOGRAFIE

ANEXE

120 52
Scurt Rezumat (romana/engleza)

130 55
CV

131 56
CONTENT

Pg.
teza

Pg.
rezumat
INTRODUCTION 6 9
CHAPTER 1 CURRENT STATE OF KNOWLEDGE REGARDING THE
DEVELOPMENT OF ELECTRICAL CONTACTS FROM COMPOSITE
MATERIALS
8 11


1.1 Composite metal materials 8 11

1.2 Constituent phases of the composite materials

1.3 Production methods for composite materials

10 -

12 13

1.4 Electrical contacts made from composite powders 18 18

1.4.1 Overview 18 -

1.4.2 Classification of electrical contacts 19 18

1.4.3 Typical problems of the electrical contacts by their nature 19 18

1.4.4 Powder metallurgy in the development of electrical contacts 20 20

1.5 Composite materials based on copper used in development on electrical

contacts 22 -

1.6 Conclusions 25 -

CHAPTER 2 PURPOSE AND OBJECTIVES OF THE RESEARCH 26 22

2.1 Current trends of the researches in the approached field 26 22

2.2 Research domain delimitation 26 22

2.3 Objectives aimed 27 23

CHAPTER 3 THEORETICAL STUDY ON THE DEVELOPMENT OF
ELECTRICAL CONTACTS BY MEANS OF POWDER METALLURGY 28 24
3.1 Mechanical alloying mechanism 28 24

3.1.1 Ball to powder collisions 28 -

3.1.2 Stages of powder processing 28 -

3.2 The influence of the mechanical alloying process parameters on the

powders properties 30 24

3.3 Modern sintering technologies 32 -

3.3.1 Microwave hibrid sintering 33 25

3.3.2 Spark plasma sintering 35 27

3.4 Conclusions 41 28
CHAPTER 4 RESEARCH ON THE DEVELOPMENT AND
CHARACTERIZATION OF COPPER MATRIX COMPOSITE POWDERS 42 29
4.1 The equipment used for developing composite powders 42 29
4.2 Elemental powders used for developing copper matrix composite materials 43 -
4.2.1 Elemental powder characterization 43 -
4.2.2 Chemical composition of the powderes mixtures
4.3 Studies on the development of copper matrix composite powders through
mechanical alloying
4546
2929
4.3.1 Establish the working parameters for the mechanical alloying 46 29
4.3.2 Cu-TiC-Gr composite powders characterization
4.3.2.1 Chemical composition of the composite powders obtained by
mechanical alloying process
4949
3131
4.3.2.2 Determination of particle size distribution for the composite

mixtures


51


31
4.4 Conclusions 55 32
CHAPTER 5 RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF ELECTRICAL

CONTACTS FROM COPPER MATRIX COMPOSITE POWDERS 56 33
5.1 Research on the die compaction of the copper matrix composite powders
5.2 Study on the microwave hybrid sintering of electrical contacts made from
copper matrix composite powders
5661
3334
5.2.1 Metallographic analysis by scanning electron microscopy-SEM and

EDAX analysis


66


-
5.2.2 Study of the microhardness of the microwave sintered electrical

contacts


68


36
5.3 Study on the spark plasma sintering of electrical contacts made from

copper matrix composite powders 74 37

5.4 Conclusions 76 39
CHAPTER 6 STUDY ON THE PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE
OF THE ELECTRICAL CONTACTS MADE FROM COMPOSITE
POWDERS
79 40

6.1 Microstructural analysis of the electrical contacts made from

powders
composite


79


40
6.1.1 Samples preparation for the metallographic examination

79 -
6.1.2 Metallographic analysis through optical microscopy

80 40

6.1.3 Metallographic analysis through scanning electron microscopy-SEM,

EDAX and XRD analysis


84


41
6.2 Studies on the mechanical properties of the developed electrical contacts 92 42
6.2.1 Microhardness 92 42
6.2.2 Friction and wear behavior 97 43
6.3 Studies on the electrical properties of the developed electrical contacts 102 44
6.4 Studies on the thermal behavior of the developed electrical contacts 107 46
6.4.1 Differential scanning calorimetry (DSC) 107 46
6.4.2 Thermal expansion analysis 114 47
6.5 Conclusions 116 -
CHAPTER 7. FINAL CONCLUSIONS. ORIGINAL CONTRIBUTIONS.

FUTURE RESEARCH


117


48
BIBLIOGRAPHY
ANEXE
Abstract (romana/engleza)
120130
5255
CV 131 56
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 9INTRODUCERETehnologia materialelor compozite se dezvolt cu rapiditate pentru a ine pasul cu
schimbrile de moment din diferite sectoare industriale, precum cele aerospaiale, automotive
i electrice. Noi fibre, matrici i materiale compozite, precum i procese de elaborare
inovative continu s ofere oportuniti interesante pentru mbuntirea performanelor i
reducerea costurilor, care sunt eseniale pentru a menine competitivitatea pe pieele
internaionale.
Metalurgia pulberilor este una dintre acele tehnologii de vrf din industrie care
rspunde la cele dou imperative de baz: economisirea de material i economisirea de
energie. Avantajele care apar n cadrul elaborrii diferitelor piese prin aceast tehnologie sunt
uriae, motiv pentru care metalurgia pulberilor este un domeniu industrial n plin avnt
tehnologic.
Dezvoltarea vertiginoas a acestei industrii a impus asimilarea rapid a unor materiale
feroase i neferoase, care au gsit o larg aplicabilitate n elaborarea pieselor poroase
antifriciune, a pieselor de rezisten din industria contructoare de maini, a contactelor
electrice etc.
Compozitele cu matrice metalic ranforsate cu particule ceramice sunt potrivite pentru
aplicaii structurale datorit tenacitii lor superioare i rezistenei la uzare. Materialele
compozite cu matrice de cupru sunt candidai ideali pentru aplicaii de contacte electrice,
acolo unde conductibiliti electrice i termice mari, precum i rezistena la uzare sunt
imperative.
Compozitele Cu-TiC-grafit pot ndeplini cerinele impuse contactelor electrice
deoarece cuprul posed conductibilitate electric i termic foarte bun i rezisten la
coroziune, TiC are duritate mare, punct de topire ridicat i rezisten la uzare, iar grafitul are
proprieti bune antifriciune datorit efectului su de autolubrifiere.
Cercetrile prezentei teze de doctorat au avut ca scop elaborarea unui material
compozit nanostructurat cu matrice metalic de cupru i elemente de ranforsare pulberi
ceramice de TiC i grafit.
Pentru elaborarea acestui material s-a utilizat procedeul de aliere mecanic, procedeu
specific metalurgiei pulberilor. Deoarece contactele electrice sunt supuse la solicitri
electrice, termice i mecanice, materialele utilizate pentru elaborarea acestora trebuie s
prezinte proprieti ridicate att din punct de vedere electric, termic precum i mecanic,
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 10aspecte de care s-a inut cont n cercetrile experimentale realizate n cadrul lucrrii de
doctorat.
Alierea mecanic, dozarea i presarea n matri, precum i ncercrile electrice,
termice i mecanice au fost realizate n cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare al
Universitii Transilvania Braov, ICDT, experimentele de sinterizare hibrid cu microunde i
sinterizare n plasm de scnteie (Spark Plasma Sintering) au fost realizate n cadrul Facultii
de Ingineria i Managementul Sistemelor Tehnologice IMST din Drobeta Turnu-Severin,
respectiv n cadrul Institutului Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic Tehnic IFT
Iai, iar caracterizarea prin microscopie electronic de baleiaj SEM a fost realizat n cadrul
Universitii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai.
Capitolul 1 intitulat Stadiul actual al cercetrilor privind elaborarea contactelor
electrice din materiale compozite prezint o clasificare a contactelor electrice i a
procedeelor de obinere a acestora, precum i propunerile cercettorilor din domeniu privind
elaborarea de noi materiale compozite i de tehnologii inovative de elaborare a acestora.
n capitolul 2 este enunat scopul lucrrii de doctorat i sunt prezentate obiectivele de
cercetare ce se doresc a fi atinse n vederea ndeplinii scopului propus.
Capitolul al 3-lea intitulat Studiu teoretic privind elaborarea contactelor electrice prin
aliere mecanic i sinterizare prezint influena parametrilor implicai n procesul de aliere
mecanic, mecanismul sinterizrii cu microunde i al sinterizrii n plasm de scnteie i
influena factorilor acestor procese asupra produsului finit.
n capitolul al 4-lea intitulat Cercetri privind elaborarea i caracterizarea pulberilor
compozite cu matrice de cupru se prezint metodica utilizat pentru elaborarea reetei
materialului compozit i proprietile amestecului pulverulent obinut.
n capitolul al 5-lea intitulat Cercetri privind elaborarea contactelor electrice din
pulberi compozite cu matrice de cupru se prezint experimentele de sinterizare cu microunde
i sinterizare n plasm de scnteie aplicate compactelor crude din pulberi compozite, precum
i aplicabilitatea metodelor propuse asupra materialului elaborate.
n capitolul al 6-lea intitulat Studii asupra proprietilor i microstructurii contactelor
electrice din pulberi compozite sunt puse n eviden rezultatele obinute n urma testrii
proprietilor mecanice, electrice i termice ale contactelor elaborate corelate cu analiza
microstructural a acestora.
Capitolul 7 intitulat Concluzii finale. Contribuii originale. Direcii viitoare de
cercetare prezint concluziile generale mpreun cu contribuiile personale realizate privind
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 11tema abordat i studiat n prezenta tez de doctorat, precum i direciile viitoare de
cercetare.
Pe aceast cale doresc s-i mulumesc ndrumtorului tiinific, prof.univ.dr.ing.
Cornel Eugen ERBAN care m-a ndrumat cu atenie i mi-a dat sfaturi utile pe parcursul
cercetrilor. De asemenea doresc s mulumesc pentru colaborarea tiinific i pentru
sprijinul acordat n realizarea cercetrilor domnilor: prof.univ.dr.ing. Oana GNGU de la
Facultatea de Ingineria i Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu-Severin,
prof.univ.dr.ing. Corneliu MUNTEANU de la Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din
Iai, dr.fiz. Nicoleta LUPU de la Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic
Tehnic IFT Iai, prof.univ.dr.ing. Mircea Horia IEREAN i prof.univ.dr.ing. Teodor
MACHEDON PISU de la Universitatea Transilvania din Braov.
Doresc de asemenea s mulumesc ntregului colectiv al Facultii de tiina i
Ingineria Materialelor, n special dnei.prof.univ.dr.ing. Rodica Mariana POPESCU,
dl.prof.univ.dr.ing. Tibor BEDO i dl.cercettor dr.ing. Alin Mihai POP care, cu mult
rbdare, competen profesional i nelegere m-au ndrumat i mi-au oferit posibilitatea
desfurrii cercetrilor experimentale prezentate n lucrare.
Mai mult dect simple mulumiri le datorez familiei, prinilor, soului i copilaului
nostru pentru rbdarea, sprijinul i susinerea continu pe care mi-au acordat-o pe parcursul
acestor ani.
CAPITOL 1

STADIUL ACTUAL AL CERCETRILOR PRIVIND ELABORAREA
CONTACTELOR ELECTRICE DIN MATERIALE COMPOZITE


1.1. MATERIALE METALICE COMPOZITE

Apar tot mai frecvent situaii n care materialele tradiionale nu pot satisface n
totalitate multitudinea restriciilor menionate pentru un produs finit i, deoarece configuraia
geometric a structurilor este n general impus, singura prghie unde se poate aciona,
rmne cea a utilizrii de materiale noi, cu caliti deosebite. Pentru o structur mecanic cu
configuraie geometric i condiii de lucru cunoscute, este necesar s se proiecteze i s se
realizeze materialul adecvat din care aceasta s fie confecionat.
Au aprut astfel materialele compozite, care sunt o nou clas de materiale ce prezint
o mare importan tehnologic i ale cror aplicaii cunosc n prezent o dezvoltare intens n
mai multe domenii [34].
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 12Materialele compozite au cunoscut o gam larg de definiii, fr a se putea spune c
exist una unanim acceptat i valabil. Unii cercettori ncearc s defineasc aceste structuri
ca fiind materiale care au drept matrice o faz continu ce nconjoar materialul de umplutur,
n timp ce alii accept ca materiale compozite toate structurile care sunt neomogene i
formate din mai multe faze.
La nivel supramolecular pot fi puse n eviden neomogeniti datorate existenei unor
domenii cristaline sau amorfe, orientri diferite ale macromoleculelor, existena
stabilizatorilor, lubrifianilor, coloranilor etc.
La nivel microfizic, se poate pune n eviden existena deja selectiv a unor materiale
aparent omogene, constituite dintr-o faz unic, sau a unor materiale constituite din domenii
distincte (faze distincte) formate, n general, dintr-un domeniu dominant (matricea), n care
sunt distribuite fazele dispersate, conturate net, prin suprafee de separare, sau, mai puin net,
prin straturi de interfa. Continuitatea fazelor, forma fazei dispersate, distribuiile, sunt la fel
de importante ca i natura chimic i proprietile fazelor.
Materialele compozite fac parte din categoria noilor materiale i sunt create special
pentru a rspunde unor exigene deosebite n ceea ce privete:
- rezistena mecanic i rigiditatea;

- rezistena la coroziune;

- rezistena la aciunea agenilor chimici;

- greutatea sczut;

- stabilitatea dimensional;

- rezistena la solicitri variabile, la oc i la uzur;

- proprietile izolatoare i estetica.

Un material compozit este alctuit din mai multe componente cu proprieti fizice i
chimice diferite, materialul astfel obinut avnd proprieti superioare fa de cele ale
materialelor individuale din componena sa i anume:
- limita de curgere;

- duritate;

- rezistena la traciune;

- rezistena la uzare;

- coeficient de dilatare termic;

- proprieti electrice;

- proprieti termice.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 13Anumite proprieti ale materialelor compozite precum densitate, proprieti electrice,
modul de elasticitate, pot fi exprimate ca fiind suma dintre proprietile fiecrui component
individual i fracia volumic a acestuia n materialul compozit. O clasificare general a
materialelor compozite, care le prezint ntr-un mod sintetic n figura 1.2, are la baz
utilizarea concomitent a dou criterii i anume:
- particularitile geometrice ale materialului complementar;

- modul de orientare a acestuia n matrice.


Figura 1.2. Clasificarea materialelor compozite [109]1.3. PROCEDEE DE OBINERE A MATERIALELOR COMPOZITE

Metodele de elaborare a materialelor compozite variaz de la metalurgia pulberilor
pn la tehnologii precum cele pe baz de laser, respectiv tehnici special adaptate precum
presare la cald, infiltrare etc.
Procese n stare lichid

Turnarea sau infiltrarea topiturii implic infiltrarea unui metal topit ntr-un
semifabricat cu rol de armtur din fibre sau particule de pulbere (figura 1.3). Infiltrarea n
faz lichid a unui material compozit nu este un proces uor datorit dificultilor de umectare
a ranforsantului ceramic de ctre metalul topit. Atunci cnd infiltrarea unui semifabricat fibros
se produce cu uurin, apar reacii ntre fibre i metalul topit care pot degrada semnificativ
proprietile fibrelor.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 14

Figura 1.3. Procedeul de elaborare a materialelor compozite prin turnare [106]Turnarea sub presiune sau infiltrarea sub presiune implic presarea unui metal
topit ntr-un semifabricat din fibre sau particule de pulbere (figura 1.4). Presiunea se aplic
pn cnd procesul de solidificare este complet. Prin presarea topiturii metalice, aceasta este
forat s ptrund prin porii mici ai armturii i astfel este nlturat condiia de umectare a
ranforsantului de ctre metalul topit.


Figura 1.4. Procedeul de turnare sub presiune sau infiltrare sub presiune [106]Procese n stare solid

mbinarea prin difuzie (diffusion bonding) este o tehnic obinuit de procesare a
metalelor similare sau diferite n stare solid. Rezultatul interdifuziei atomilor de pe
suprafeele metalice curate aflate n contact, la temperaturi ridicate, este lipirea acestora.
Principalele avantaje ale acestei metode sunt capacitatea de a procesa o gam larg de matrici
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 15metalice i de a controla orientarea i fracia volumic a fibrelor. Printre dezavantaje putem
enumere timpul ndelungat de procesare, temperaturi i presiuni foarte mari (care determin
creterea costurilor de procesare) i o limitare a complexitii formelor care pot fi elaborate.
Exist mai multe variante ale procesului clasic de mbinare prin difuzie, ns toate necesit
aplicarea simultan a presiunilor i temperaturilor foarte mari.

Figura 1.5. Procesul de mbinare prin difuzie [106]Prelucrarea prin deformare poate fi de asemenea utilizat pentru a deforma/ a
densifica un material compozit. n compozitele metal-metal, prelucrarea mecanic (matriare,
extrudare, laminare) a unui material ductil bifazic produce alungirea uneia dintre faze n
reeaua celei de-a doua. mbinarea prin laminare este o tehnic obinuit utilizat pentru a
elabora materiale compozite alctuite din metale diferite stratificate, care poart denumirea de
foie compozite (figura 1.6).

Figura 1.6. Procesul de elaborare a materialelor compozite laminate [106]
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 16Procesarea pulberilor n combinaie cu prelucrarea prin deformare sunt utilizate
pentru a elabora compozite armate cu fibre scurte sau particule. Acest procedeu implic
presarea la rece i sinterizarea sau presarea la cald pentru a elabora materiale compozite cu
matrice metalic armate cu particule. Pulberile matrice i cele de ranforsare sunt amestecate
mpreun pentru a obine o distribuie omogen (figura 1.7). Particulele sau fibrele rigide
produc deformri semnificative n matrice. n plus, n timpul extrudrii la cald, se produce
recristalizarea dinamic la interfaa matrice-particul, rezultnd gruni orientai aleatoriu
aproape de interfa i gruni cu o textur relativ mai ndeprtai de interfa.

Figura 1.7. Procesarea pulberilor, presarea la cald i procesul de extrudare pentru elaborarea
materialelor compozite armate cu particule sau fibre scurte [106]


Sinter-forjarea este o tehnic nou care prezint costuri reduse de procesare prin
deformare. In sinter-forjare, un amestec format din pulberea matricei i pulberea de armare
este compactat la rece, sinterizat i forjat la densitate aproape teoretic (figura 1.8).
Principalul avantaj al acestei tehnici l reprezint faptul c forjarea este realizat astfel nct s
se elaboreze un produs cu form aproape finit, operaiile ulterioare de prelucrare i pierderea
de material sunt minimizate.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 17

Figura 1.8 Tehnologia de sinter-forjare pentru producerea materialelor compozite cu matrice
metalic [106]


Tehnologia de depunere pentru elaborarea compozitelor cu matrice metalic implic
acoperirea fibrelor individuale cu materialul matricei, urmat de o mbinare prin difuzie
pentru a forma un compozit consolidat de form plan sau structural. Principalul dezavantaj
al utilizrii tehnologiilor de depunere este faptul c sunt mari consumatoare de timp.
Sunt disponibile mai multe tehnici de depunere printre care: acoperire prin imersie,
acoperire electrolitic, depunere prin pulverizare, depunere chimic cu vapori (CVD) precum
i depunere fizic cu vapori (PVD). Depunerea electrolitic produce o acoperire cu o soluie
obinut din ionii materialului dorit n prezena unui curent electric. Avantajul acestei metode
l reprezint faptul c temperaturile implicate n acest proces sunt moderate i fibrele nu se
deterioreaz. Dezavantajele sunt reprezentate de faptul c se formeaz goluri ntre fibre i
ntre straturile de fibre ceea ce determin o aderen sczut pe suprafaa acestora, n plus un
numr limitat de matrici sunt disponibile pentru acest tip de procesare.
Procese in situ

n cadrul acestor tehnici, faza de armare este realizat in situ. Materialul compozit este
elaborat ntr-o singur etap dintr-un aliaj iniial adecvat, evitndu-se astfel dificultile
inerente aprute la combinarea componentelor separate, aa cum se procedeaz la o elaborare
tipic de material compozit. Solidificarea unidirecional controlat este a unui aliaj eutectic
este un exemplu clasic de procesare in situ (figura 1.9).
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 18

Figura 1.9 Procesarea in situ prin solidificarea unidirecional controlat a unui aliaj eutectic
[106]


Procesul XD (brevetat de Martin Marietta) este un alt procedeu in situ care utilizeaz
o reacie exotermic ntre dou componente pentru a produce un compus nou. Aceast tehnic
este denumit uneori ca proces de sintez cu auto-propagare la temperaturi nalte. Procesul
XD este utilizat pentru a elabora compozite metalice armate cu particule ceramice. Un aliaj
principal cu un coninut ridicat de particule de armare este produs printr-o reacie de sintez.
Acesta este amestecat i retopit cu aliajul de baz pentru a produce cantitatea dorit de
particule de ranforsare.
Avantajele i motivaia utilizrii procesrii prin metalurgia pulberilor

Metalurgia pulberilor este utilizat n prezent datorit faptului c reprezint o metod
de fabricaie de cost redus pentru elaborarea compozitelor n form finit sau semi-finit.
Tehnologia metalurgiei pulberilor este ntotdeauna preferat atunci cnd se urmrete
ncorporarea unei faze ceramice dure (ranforsantul) ntr-o faz metalic prin procedeul de
aliere mecanic. De asemenea, metalurgia pulberilor este potrivit pentru elaborarea de
materiale compozite datorit dispersiei foarte bune a particulelor fine de ranforsare n
matricea metalic.


1.4. CONTACTE ELECTRICE DIN PULBERI METALICE

Contactele electrice constituie prile cele mai solicitate ale cilor de curent ale
echipamentelor electrice. n exploatare, contactele sunt supuse efectelor termice ale curenilor,
uzurii datorate ciocnirilor i frecrilor, precum i aciunii arcului electric care nsoete
operaiile de anclanare i declanare a circuitelor electrice.
Condiiile care se impun contactelor electrice sunt urmtoarele:
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 19- S prezinte sigurana legturii de contact;

- S aib rezisten mecanic suficient;

- S prezinte stabilitate termic i electrodinamic la trecerea curenilor de regim
normal de funcionare i de scurtcircuit;
- S fie rezistente la aciunea arcului electric;

- S realizeze contactul fr lipire sau sudare datorate nclzirii locale mari i topirii
metalului contactului, datorat temperaturii mari a arcului electric;
- S fie rezistente la aciunea factorilor externi.

1.4.3. Probleme tipice ale contactelor electrice n funcie de natura acestora

Problemele contactelor electrice apar n urma proceselor fizice de stabilire a
contactului n sine, la care se adaug problemele asociate cu nchiderea i deschiderea
circuitelor [10].
Contacte de anclanare/declanare

La declanare, problemele contactelor apar n urma eroziunii arcului, transferului de
material i sudrii, pe cnd la anclanare, rezistena de contact determin cderi de tensiune i
creterea temperaturii contactelor. Rezistena de contact depinde i de condiiile de mediu,
ceea ce determin formarea de pelicule subiri de oxizi sau produi ai coroziunii pe suprafaa
piesei de contact.
Proprietile impuse contactelor electrice depind n mare msur de aplicaiile
acestora, de aceea este necesar utilizarea diferitelor materiale. Rezistena mare de contact
determin creterea temperaturii, care limiteaz capacitatea de transport a sarcinilor electrice
n interiorul materialului. Atunci cnd fora de apsare este mai mare, crete i suprafaa de
contact i implicit uzura contactelor.
O modalitate de a reduce rezistena de contact este utilizarea materialelor care produc
un contact metalic foarte bun sub aciunea unei fore moderate, n aceast categorie pot fi
incluse materialele pe baz de cupru i argint.
Contacte alunectoare (glisante)

Cele mai mari probleme pentru aceste tipuri de contacte electrice sunt cauzate de
vitezele mari de alunecare. Suprafeele de alunecare se acoper rapid cu o patin format
din oxizi, particule de grafit i cenu generate prin arderea materialului periei. Rezistena de
contact este mare, ceea ce determin temperaturi locale foarte mari. Formarea acestei patine
este necesar anumitor operaii ale periei de alunecare, deoarece mecanismul de uzare este
astfel redus.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 20Rugozitatea suprafeelor este duntoare contactelor glisante, deoarece se formeaz
puncte de contact electric slab i variabil, ceea ce duce la apariia arcului electric.
O alt problem a contactelor glisante o reprezint oxidarea i coroziunea, dar aciunea
de curare prin alunecare tinde s nlture produii acestor procese, iar patina ofer o
protecie suplimentar suprafeelor aflate n contact.
Contactele fixe

Natura contactului ntre suprafeele implicate este aceeai ca i n cazul contactelor
amovibile, singura diferen const n faptul c acestea rmn n contact pe o perioad de
civa ani, forele de contact sunt mari, suprafeele iniiale aflate n contact sunt mari,
rezultnd o rezisten mic. Procesele de oxidare i coroziune se produc ntr-un timp mai
ndelungat, suprafaa de contact dintre piese este redus progresiv pn cnd toate punctele de
contact practic dispar. Cuprul i argintul prezint cele mai mici rate de deteriorare sub
aciunea procesului de fluaj, astfel fiind cele mai potrivite pentru astfel de contacte electrice.
1.4.4. Metalurgia pulberilor n elaborarea contactelor electrice

Cea mai mare parte a materialelor pentru contactele electrice se elaboreaz prin
procedeele metalurgiei pulberilor. Folosind metodele clasice de topire i turnare, este practic
imposibil realizarea unor astfel de materiale, deoarece componentele respective nu se aliaz
ntre ele. Din amestecul de pulberi, prin presare i sinterizare, se pot realiza relativ uor
combinaii i pseudoaliaje ntre metale i metaloizi respectiv oxizi, cum ar fi materialele pe
baz de cupru-grafit, bronz-grafit, wolfram-cupru, wolfram-argint, argint-nichel etc.
Elaborarea acestor materiale se poate realiza n dou moduri:

- Prin amestecarea pulberilor, urmat de presare i sinterizare;

- Prin sinterizarea unui semifabricat poros din componentul metalic greu fuzibil i
umplerea ulterioar prin impregnare (sau infiltrare) a porilor acestuia cu
componentul uor fuzibil, aflat n stare topit. ns, datorit neomogenitilor
obinute prin infiltrare, aceast metod nu poate oferi compozite cu densiti
ridicate [15, 68].


1.5. MATERIALE COMPOZITE PE BAZ DE CUPRU UTILIZATE LA
REALIZAREA CONTACTELOR ELECTRICE
Cuprul este unul dintre cele mai interesante materiale pentru investigare datorit

proprietilor atractive pe care le are atunci cnd dimensiunile particulelor sunt n domeniul
submicronic. De-a lungul timpului au fost elaborate contacte electrice din materiale
compozite pe baz de cupru armate cu particule sau fibre cermice prin procedeele specifice
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 21metalurgiei pulberilor cu scopul de a obine proprieti superioare celor realizate prin
procedeele clasice de topire i turnare. Compozitele hibride au proprieti superioare n
comparaie cu cele cu un singur element de ranforsare, deoarece ele combin avantajele
tuturor constituenilor pe care i conin. TiC este un material interesant de utilizat ca element
de ranforsare n matricile metalice datorit duritii i temperaturii de topire ridicate, precum
i conductivitii electrice bune [43]. Adaosul de TiC mbuntete proprietile fizice, fr a
afecta semnificativ proprietile electrice ale compozitelor cu matrice de cupru [97]. Grafitul
are proprieti de autolubrifiere datorit structurii sale lamelare i este un bun conductor de
electricitate [13].


1.6. CONCLUZII

- Contactele electrice alunectoare sunt pri eseniale ale unui circuit electric i sunt
utilizate pentru a transmite puterea i semnalul electric ntre prile mobile i
staionare ale unui motor. Aceste tipuri de contacte sunt foarte importante n
numeroase aplicaii precum periile comutatoare ale motoarelor de curent continuu
sau sistemele de contact glisante n generatoarele de curent alternativ. Pentru astfel
de aplicaii, trebuie luat n calcul o serie de factori pentru a menine eficiena
motorului precum rezistena mare la uzare att a materialului periei ct i a
materialului rotorului, conductibilitate electric i termic bun, chiar i dup un
timp ndelungat de utilizare.
- n mainile electrice, contactele electrice glisante sunt formate din perii de
carbon sau electrografit. Asfel de materiale nu au o durat lung de via datorit
generrii de praf grafitic n urma procesului de uzare. Deoarece aceste perii se
regsesc n categoria componentelor nereparabile, ele trebuie nlocuite la intervale
de timp prestabilite, iar nlocuirea lor periodic crete costul utilizrii aparatului.
De aceea sunt necesare noi materiale, cu proprieti mbuntite de autolubrifiere
i antifriciune, conductibilitate electric i rezisten la formarea arcului electric.
- Compozitele hibride de forma cupru-TiC-grafit pot ndeplini cu succes
cerinele impuse contactelor electrice glisante, deoarece cuprul prezint
conductibilitate electric i termic foarte bun i este rezistent la coroziune,
carbura de titan crete duritatea i mbuntete rezistena la uzare, iar grafitul
ofer un efect autolubrifiant n funcionare, determinnd astfel scderea
coeficientului de frecare i, implicit, a ratei de uzare.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 22CAPITOL 2

SCOPUL I OBIECTIVELE CERCETRII2.1. TENDINE ACTUALE ALE CERCETTORILOR N DOMENIUL ABORDAT

n toate rile industrializate, materialele compozite reprezint un domeniu prioritar,
situat n avantgarda procesului continuu de inovare tehnologic. Acestea constituie o soluie
tot mai des adoptat n realizarea structurilor performante, ca alternative avantajoase ale
materialelor clasice sau pentru obinerea de noi aplicaii, altfel greu sau imposibil de realizat.
Industrii precum cea a vehiculelor pentru transporturi auto, feroviare i navale, cea
aerospaial, electronic, energetic (n special la utilizarea surselor de energie
neconvenional), nu se pot situa la nivelele de perofrman, eficien i competitivitate fr
aportul de noi materiale.
Fr a nlocui aliajele metalice clasice, dar prelund tehnicile lor de fabricare,
materialele compozite s-au impus n scurt timp nu numai prin performanele lor, dar i din
punct de vedere economic. Studiile prognozeaz o adevrat explozie a acestor materiale,
acum, la nceputul mileniului III. Pe plan mondial, cercettorii n domeniu sunt solicitai s
dezvolte materiale noi cu performane deosebite.
innd cont de tendinele actuale i cercetrile n domeniu, scopul prezentei teze de
doctorat este acela de a elabora un material compozit pentru contacte electrice care s fie
performant, calitativ superior contactelor elaborate convenional i posibil de realizat prin
procedee i tehnologii eficiente i nepoluante.


2.2. DELIMITAREA DOMENIULUI DE CERCETARE

Lucrarea se axeaz asupra urmtoarelor domenii de cercetare:

- Dezvoltarea de noi materiale, de produse inovative care s prezinte caracteristici
fizice, mecanice i tehnologice superioare fa de materialele convenionale;
- Elaborarea de materiale sau piese cu proprieti speciale impuse care pot fi realizate
numai prin procedeele tehnologice ale metalurgiei pulberilor, utiliznd materii prime
pulberi metalice i nemetalice;
- Utilizarea unor tehnologii moderne i performante de elaborare a materialelor, care s
prezinte costuri reduse, siguran i fiabilitate, reproductibilitate ridicat i s respecte
normele de protecia mediului.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 232.3. OBIECTIVELE URMRITE

n vederea ndeplinirii scopului propus, au fost stabilite urmtoarele obiective:

Realizarea unor noi amestecuri compozite pulverulente de forma Cu-TiC-Gr astfel:

- Dozarea materialelor conform reetei propuse;

- Elaborarea amestecurilor compozite prin procesul de aliere mecanic;

- Caracterizarea amestecurilor obinute din punct de vedere a compoziiei chimice i
a dimensiunii particulelor de pulbere compozit.
Evaluarea influenei parametrilor implicai n procesul de aliere mecanic asupra
proprietilor produsului obinut i anume:
- Studiul influenei timpului de aliere mecanic asupra aglomerrii particulelor de
pulbere;
- Studiul influenei raportului dintre masa bilelor i masa pulberii asupra
dimensiunii particulelor pulberii;
- Studiul influenei dimensiunii diametrelor bilelor din creuzetele de mcinare
asupra gradului de aliere a pulberilor.
Testarea unor metode noi de sinterizare eficiente i nepoluante i evaluarea
aplicabilitii acestora asupra materialelor elaborate i anume:
- Studiul aplicabilitii tehnologiei de sinterizare hibrid n cmp de microunde;

- Studiul aplicabilitii tehnologiei de sinterizare cu descrcare n plasm.

Determinarea microstructurii i a proprietilor mecanice, electrice i termice ale
contactelor electrice elaborate astfel:
- Caracterizarea prin microscopie optic, microscopie electronic, analize EDAX i
XRD ale contactelor electrice elaborate;
- Analiza proprietilor mecanice prin determinarea microduritii, a coeficientului
de frecare i a ratei de uzare a materialelor;
- Analiza proprietilor electrice prin determinarea rezistenei electrice, a
rezistivitii, respectiv a conductibilitii electrice a contactelor elaborate;
- Determinarea proprietilor termice prin analize de calorimetrie diferenial
dinamic i dilatare termic.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 24

CAPITOL 3

STUDIU TEORETIC PRIVIND ELABORAREA CONTACTELOR
ELECTRICE PRIN PROCEDEE SPECIFICE METALURGIEI PULBERILOR


3.1. MECANISMUL ALIERII MECANICE

Procesul de aliere mecanic (AM) implic amestecarea pulberilor n proporiile dorite,
umplerea creuzetelor cu aceste pulberi mpreun cu mediul de mcinare (n general bile) i
apoi, mcinarea pentru o anumit perioad de timp necesar pulberilor s ating starea de
echilibru.


3.2. INFLUENA PARAMETRILOR PROCESULUI N ALIEREA MECANIC

Alierea mecanic (AM) este un proces complex care implic optimizarea unui numr
de variabile pentru a obine o anumit faz, microstructur i/sau anumite proprieti ale
produsului final [85]. Pentru o compoziie dat, cele mai importante variabile care au un efect
major asupra compusului final din pulberi mcinate sunt [61]:
- Tipul morii;

- Incinta de mcinare;

- Viteza de mcinare;

- Durata mcinrii;

- Tipul, mrimea i distribuia granulometric a pulberilor;

- Raportul greutilor dintre bile i pulberi (BPR);

- Atmosfera de mcinare;

- Agentul de control al procesului;

- Temperatura de mcinare.

Aceste variabile de proces nu sunt complet independente, timpul optim de mcinare
depinde de tipul morii, mrimea particulelor pulberii, temperatura de mcinare, raportul dintre
masa bilelor i cea a pulberii etc. Analiza efectului fiecrei variabile de proces asupra
produsului final se face presupunnd c ceilali factori nu variaz n mod semnificativ.


3.3. TEHNOLOGII MODERNE DE SINTERIZARE

Metalurgia pulberilor reprezint procesul de compactare a unui material pulverulent n
forma unui compact crud urmat de o sinterizare la temperaturi nalte pentru a obine un produs
n form finit sau semi-finit. Industria metalurgiei pulberilor lanseaz constant provocri
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 25pentru proiectarea i implementarea unor procese noi i mbuntite de sinterizare, avnd ca
rezultat produse cu microstructuri mai fine i proprieti fizice i mecanice mbuntite.
Astfel au aprut metodele noi de sinterizare precum sinterizarea hibrid cu microunde i
sinterizarea cu descrcare n plasm.
3.3.1. Sinterizarea hibrid n cmp de microunde

nclzirea cu microunde este un proces prin care materialele se cupleaz cu
microundele, absorb volumetric energia electromagnetic i o transform n cldur. Acest
aspect este diferit fa de procesul clasic de sinterizare, unde cldura este transferat ntre
obiecte prin mecanismele conduciei, radiaiei i conveciei (figura 3.5) [88]

Figura 3.5. Modelul de nclzire: (a) convenional i (b) cuptorul cu microunde [64]Sinterizarea cu microunde prezint numeroase avantaje n comparaie cu cea
convenional [4, 70, 80], precum:
- Procese de difuzie mbuntite;

- Consum redus de energie;

- Rate de nclzire foarte mari;

- Timp de procesare redus;

- Temperaturi de sinterizare mai mici;

- Proprieti fizice i mecanice mbuntite;

- Impact redus asupra mediului.

Transferul energiei direct n interiorul probei i nclzirea volumetric a acesteia,
elimin risipa de energie pentru nclzirea simultan a cuptorului, a pereilor acestuia sau a
altor componente masive. Astfel se realizeaz o economie important de energie i timp, iar
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 26produsele obinute prezint proprieti mecanice mbuntite n comparaie cu cele sinterizate
convenional, deoarece nclzirea este mai uniform.
n procesul de sinterizare convenional, pentru a preveni apariia gradientului termic
n interiorul compactului la temperaturi mari, este necesar utilizarea unor rate mari mici de
nclzire, care determin creterea duratei procesului, contribuind astfel la creterea
grunilor. Aplicarea unor rate mari de nclzire n sinterizarea convenional ar determina
apariia unui gradient de temperatur care ar genera dezordini n interiorul compactului i o
microstructur neomogen.
Prin tehnica sinterizrii cu microunde se reduc att timpul ct i energia necesare
procesului, deoarece efectele acestui tip de sinterizare i au originile n capacitatea natural a
anumitor substane de a absorbi i de a transforma eficient energia electromagnetic (radiaia)
n cldur. Dac se genereaz suficient cldur la nivel local, reaciile chimice se iniiaz i
se amplific foarte repede, scurtnd astfel timpul de maninere izoterm.
Rata de densificare este puternic influenat de difuzia ionilor ntre particulele pulberii
iar rata de cretere a grunilor este determinat de difuzia la limita dintre gruni. Intensitatea
cmpului generat de microunde ntre particulele pulberii este de 30 de ori mai mare dect cea
a cmpului din exteriorul probei, favoriznd astfel ionizarea la suprafaa particulelor. Energia
cinetic a ionilor crete rezultnd o descretere a energiei de activare pentru un salt nainte i
o cretere a nlimii barierei de energie pentru un salt napoi. n cele mai multe cazuri, s-a
constat o distribuie mai uniform a dimensiunii grunilor i o densitate mai mare a probelor
sinterizate n cmp de microunde.
Chandrakanth R. [11] a elaborat compozite hibride de forma Cu-TiC-Gr, prin aliere
mecanic urmat de sinterizarea n cmp de microunde. Acesta a urmrit efectul elementelor
de ranforsare asupra proprietilor compozitelor i posibilitatea aplicrii tehnologiei de
sinterizare hibrid cu microunde asupra acestui sistem de materiale datorit dificultilor
ntmpinate la sinterizarea particulelor de TiC cu matricea metalic. Instalaia utilizat n
experimentele de sinterizare este prezentat n figura 3.9.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 27

Figura 3.9. Instalaia de sinterizare cu microunde [11]3.3.2. Sinterizarea cu descrcare n plasm

Sinterizarea cu descrcare n plasm este o metod rapid de sinterizare datorit
generrii cldurii necesare tratamentului din interiorul particulelor de pulbere, similar
procedeelor SHS (Self-propagating High-temperature Synthesis) i MWS (Microwave
Sintering).
Schema incintei cuptorului de sinterizare prin SPS este prezentat n figura 3.7.


Figura 3.7. Reprezentarea schematic a incintei cuptorului de sinterizare cu descrcare n
plasm [63]


n timpul fiecrei descrcri de curent, materialul metalic sub forma unei plasme este
transportat prin propagarea de scntei de-a lungul porilor din matrice (figura 3.8). Atunci cnd
curentul este ntrerupt, matricea trece printr-o faz de rcire brusc, rezultnd condensarea
vaporilor metalici n regiunile unde exist contact mecanic ntre particule. Prin fenomenul de
condensare are loc formarea gtului ntre particule, consolidnd astfel legturile (figura 3.8).
Rata transportului de material este mbuntit prin aplicarea unei fore de compactare
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 28externe, rezultnd deformarea plastic a particulelor de pulbere cu jonciuni aplatizate care
prezint o rezisten electric foarte mic.

Figura 3.8. Principiul sinterizrii cu descrcare n plasm [63]Sinterizarea cu descrcare n plasm prezint o serie de avantaje n comparaie cu
sinterizarea clasic [63, 84], precum:
- Rate mari de nclzire;

- Timp de sinterizare redus;

- Temperaturi mai mici de sinterizare;

- Rate mari de densificare;

- Compacte cu densiti ridicate;

- Suprafaa particulelor de pulbere este curat i activat datorit efectului de
descrcare n plasm;
- Proprieti fizice i mecanice excelente;

- Impact redus asupra mediului.3.4. CONCLUZII

Sinterizarea hibrid n cmp de microunde i sinterizarea cu descrcare n plasm sunt
variante moderne ale tehnologiilor clasice de sinterizare, care pot fi aplicate cu succes atunci
cnd se urmrete obinerea unor produse cu poroziti reduse, omogeniti structurale i
dimensiuni ale grunilor n domeniul nanometric, care asigur proprieti fizice i mecanice
unice ale materialelor compozite.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 29CAPITOL 4

CERCETRI PRIVIND ELABORAREA I CARACTERIZAREA PULBERILOR
COMPOZITE CU MATRICE DE CUPRU


4.1. APARATURA UTILIZAT PENTRU ELABORAREA PULBERILOR
COMPOZITE
Pentru elaborarea materialelor compozite pe baz de cupru s-a recurs mai nti la

procedeul de aliere mecanic. Pentru omogenizarea amestecurilor s-a utilizat o moar
planetar Pulverisette 7, marca Fritsch.
4.2.2. Compoziia chimic a amestecului de pulberi

Compozitele hibride Cu-TiC-grafit au fost realizate prin procedeele specifice
metalugiei pulberilor. Pulberea de cupru electrolitic avnd un nivel de puritate de 99,5% a fost
folosit ca material matrice, cu dimensiunea medie a particulei de 8-11m. Pulberile de TiC i
grafit de puritate 99,5% i respectiv 97,5% au fost utilizate ca elemente de ranforsare.
Dimensiunea medie a particulelor de TiC este de 2m, iar cea a particulelor de grafit este
cuprins n intervalul 20-100 m.
Analiznd rezultatele obinute de Chandrakanth R., Rajkumar K., Futami T. i
Akhtar F. [3, 11, 29, 72], care au realizat noi compozite hibride cu matrice metalic de cupru
i elemente de ranforsare pulberi de TiC i/sau de grafit, compoziia chimic a amestecului de
pulberi propus pentru experimentri este prezentat n tabelul 4.4.


Tabelul 4.4 Compoziia chimic a amestecului de pulberi

Cu

[%]
TiC

[%]
Gr

[%]
90 5 5


4.3. STUDII PRIVIND ELABORAREA PRIN ALIERE MECANIC A PULBERILOR
COMPOZITE CU MATRICE DE CUPRU
4.3.1. Stabilirea parametrilor de lucru pentru alierea mecanic

n scopul determinrii parametrilor optimi ai procesului de aliere mecanic, au fost
realizate patru seturi de experimente, prin varierea timpului de aliere mecanic, raportului
dintre masa bilelor i cea a pulberii (BPR) i diametrul acestora, parametrii utilizai fiind
prezentai n tabelul 4.5.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 30Tabelul 4.5. Valorile parametrilor procesului de aliere mecanic pentru cele patru seturi de
experimentri
Parametrii procesului Set 1 Set 2 Set 3 Set 4
Volumul incintei de mcinare 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml
Materialul incintei de mcinare Oel tratat Oel tratat Oel tratat Oel tratat
Diametrul bilelor
= 15 mm
= 5 mm
= 15 mm
= 5 mm
= 15 mm
= 5 mm
= 15 mm
= 5 mm
Materialul bilelor Oel tratat Oel tratat Oel tratat Oel tratat
BPR 1:1 1:1 2:1 2:1
Mediul de mcinare Aer Aer Aer Aer
Temperatura maxim setat 40C 40C 40C 40C
Timpul de aliere 60 min 120 min 60 min 120 min
Turaia 600 rpm 600 rpm 600 rpm 600 rpm


Din figura 4.7 se poate observa influena pe care o are dimensiunea bilelor de
mcinare asupra pulberii. Dei se credea faptul c un diametru mai mare al bilelor este benefic
n procesul de aliere, deoarece se transfer mai mult energie asupra pulberii datorit
densitilor mai mari ale bilelor, mai muli cercettori au demonstrat faptul c alierea nu s-a
produs n cazul utilizrii bilelor cu diametre mai mari nici prin creterea duratei procesului de
aliere mecanic [91].

Figura 4.7. Diferena dintre pulberile obinute n urma alierii mecanice timp de 60 minute n
creuzete cu bile cu diametre diferite [55]
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 314.3.2. Caracterizarea pulberilor compozite Cu-TiC-Gr

4.3.2.1. Compoziia chimic a pulberilor compozite obinute n urma procesului de aliere
mecanic
Determinarea compoziiei chimice a pulberilor obinute n urma procesului de aliere
mecanic s-a realizat cu ajutorul unui analizor SPECTROMAX din cadrul Institutului de
Cercetare-Dezvoltare al Universitii Transilvania.
n urma analizrii compoziiei chimice a pulberilor rezultate, s-a constat faptul c
parametrii alei pentru elaborarea materialelor compozite, precum durata procesului de aliere
mecanic, raportul dintre masa bilelor i cea a pulberii i viteza de rotaie nu au condus la o
contaminare a amestecului rezultat. Acest aspect poate fi urmrit n figura 4.9 unde este redat
variaia coninutului de cupru din pulberile aliate mecanic.

Figura 4.9. Evoluia coninutului de cupru [%] n funcie de modul de elaborare a pulberilor
compozite


4.3.2.2. Determinarea distribuiei granulometrice a pulberilor compozite

Pentru determinarea distribuiei granulometrice s-a utilizat dispozitivul marca
BROOKHAVEN 90 PLUS. n figura 4.12 este prezentat distribuia granulometric pe volum
a pulberii elaborat prin alierea mecanic timp de 120 minute, n raport BPR 2:1, n creuzetul
cu bile cu diametre mici.

Figura 4.12. Distribuia pe volum a dimensiunii particulelor amestecului Cu-TiC(5%)-Gr(5%)
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 32Analiznd rezultatele obinute, se poate constata faptul c, n urma procesului de aliere
mecanic, pe lng omogenizarea pulberilor elementale, a avut loc i un proces de mcinare a
acestora, prin care particulele i-au micorat dimensiunea, datorit proceselor repetate de
sudare i fracturare. Pulberile elementale de cupru i TiC au avut dimensiunea medie a
particulelor de ordinul a civa microni, iar dimensiunea particulelor pulberii de grafit a fost
cuprins ntre 20-100 m. Cele mai mici dimensiuni ale particulelor pulberii compozite sunt
cele de TiC, deoarece aceasta prezint duritate mare i se fractureaz mai uor, iar cele mai
mari dimensiuni sunt ale pulberii de grafit.


4.4. CONCLUZII

Analiznd rezultatele obinute privind elaborarea pulberilor prin aliere mecanic, se
pot face urmtoarele observaii:
- Procesul de aliere mecanic prezint un numr mare de parametrii care pot fi variai n
limite largi, n funcie de scopul urmrit;
- Prin utilizarea procedeului de aliere mecanic, se poate controla compoziia chimic a
produsului, cantitatea de faz amorf format, precum i dimensiunea final a
particulelor de pulbere;
- S-a constatat faptul c utilizarea unor bile cu diametre mai mari nu conduce la alierea
pulberilor i nici la formarea fazelor amorfe, chiar i pentru un timp mai ndelungat de
mcinare;
- Pentru un raport BPR mai mare, n cazul bilelor cu diametre mai mari care imprim
pulberii o cantitate mai mare de energie, s-a observat un proces de sudare a
particulelor de pulbere, acoperind suprafaa bilelor i pereii interiori ai incintei;
- Turaia de 600 rpm coroborat cu un timp relativ scurt de aliere mecanic, nu au
condus la contaminarea amestecului de pulberi;
- n urma procesului de aliere mecanic, pe lng omogenizarea pulberilor, s-a produs i
fenomenul de mcinare mecanic prin care particulele i-au micorat dimensiunea,
ajungnd n domeniul submicronic.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 33CAPITOL 5

CERCETRI PRIVIND ELABORAREA CONTACTELOR ELECTRICE DIN
PULBERI COMPOZITE CU MATRICE DE CUPRU
Pentru elaborarea contactelor electrice prin tehnica metalurgiei pulberilor, s-au parcurs
etapele prezentate n figura 5.1.

Figura 5.1. Etapele procesului de realizare a contactelor electrice5.1. CERCETRI PRIVIND COMPACTIZAREA PRIN PRESARE N MATRI A
PULBERILOR COMPOZITE CU MATRICE DE CUPRU
Deoarece n literatura de specialitate s-au utilizat presiuni de compactare cuprinse n
intervalul 200 MPa1GPa [25, 32, 65] i, pentru c n cazul unor materiale conductoare de
electricitate porozitatea trebuie meninut ct mai redus sau chiar s lipseasc, s-au ales
presiunile de compactare de 500 MPa i 750 MPa, limita superioar fiind impus de instalaia
de compactare.
n urma experimentelor de compactare, s-a constatat faptul c, la extragerea
comprimatului din matri, pulberile elaborate prin aliere mecanic n raport BPR 2:1, timp de
60, respectiv 120 minute, nu au prezentat stabilitate nici pentru valoarea presiunii de 500
MPa, nici pentru cea de 750 MPa (figura 5.6).
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 34


Figura 5.6. Fracturarea n urma procesului de extragere din matri a compozitelor compactate
la o valoare a presiunii de: (a) 750 MPa i (b) 500 MPa

Acest comportament poate fi atribuit fenomenului de sudare excesiv ce a avut loc n
timpul procesului de aliere mecanic n creuzetele cu bile cu diametre mari. Datorit energiei
mari pe care acestea au imprimat-o pulberii, s-a produs creterea temperaturii care a favorizat
creterea dimensiunii particulelor de pulbere prin fenomenul de sudare. Pentru a prezenta
stabilitatea formei dup presare, aceste pulberi necesit o anumit cantitate de rin fenolic
[26] i/sau o presiune de compactare mai mare. n figura 5.7 sunt redate variaiile valorile
densitilor compactelor din pulberi obinute n urma presrii n funcie de modul de elaborare
i presiunea de compactare aplicat.

Figura 5.7. Variaia densitilor compozitelor crude n funcie de presiunea aplicat

S-a constatat faptul c densitatea comprimatelor obinute din aceeai pulbere
compozit crete odat cu creterea presiunii de compactare, valorile densitilor fiind
cuprinse ntre 5.2 i 7.0 g/cm
3
, valori similare cu ale altor cercettori precum Pan M.Y. i
Hussain Z. [36, 65].
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 355.2. STUDII PRIVIND SINTERIZAREA HIBRID CU MICROUNDE A
CONTACTELOR ELECTRICE DIN PULBERI COMPOZITE CU MATRICE DE
CUPRU
Sinterizarea compactelor crude s-a realizat ntr-un cuptor de sinterizare hibrid cu
microunde, prezentat n figura 5.8.

Figura 5.8. Instalaie de sinterizare hibrid cu microunde [Universitatea din Craiova]n urma experimentelor de sinterizare cu microunde s-au constat dou aspecte
importante i anume:
- Densificarea nu s-a produs, diametrul i nlimea compozitelor rmnnd
constante;
- Compozitele elaborate prin aliere mecanic n raport BPR 2:1 au prezentat o
exfoliere a straturilor de la suprafaa compozitului.
Aceast exfoliere s-a produs datorit existenei a 3 zone distincte, cu grade diferite de
sinterizare. Partea superioar sinterizat, cu o grosime de la margine spre centru de
aproximativ 0.5 mm, urmat de o zon slab sinterizat, cu o grosime de 2-3 mm i mijlocul
probei care este nesinterizat (figura 5.14).


Figura 5.14. Compozit Cu-TiC-Gr sinterizat cu microunde la temperatura de 750C cu timp
de meninere 20 minute [55]
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 36Poriunea aceasta exterioar dens i sinterizat corespunde acelei zone unde apare
fenomenul de absorbie direct a microundelor. Intensitatea mare a cmpului electric al unui
aplicator single-mode, cuplat cu pierderile mari de cldur n mediul nconjurtor, au putut
determina sinterizarea stratului extern al compozitului, iar acest strat conductor nu permite
transmisia microundelor ctre straturile interioare. Acest aspect poate fi cauzat de ratele mari
de nclzire ale procesului, precum i de grosimea insuficient a mterialului susceptor.Figura 5.18. Microscopie SEM i analiza EDAX a zonei centrale a probei, mrire 5000xDin figuria 5.18 se poate observa faptul c n interiorul probei punile de sinterizare
sunt n numr redus i diametrul acestora este mic, ceea ce indic faptul c sinterizarea este
abia n etapa iniial, n care proba este supus unei combinaii de nclzire convenional i
nclzire cu microunde. Din analiza EDAX se observ faptul c probele s-au oxidat n timpul
procesului de sinterizare cu toate c fluxul de argon a fost mrit de la 6 l/min la 10 l/min.


5.2.2. Studiul microduritii contactelor electrice sinterizate n cmp de microunde

Studiul microduritii a fost efectuat cu ajutorul unui microdurimetru Future-Tech
Microhardness Tester, FM 700. n figura 5.24 sunt redate variaiile microduritilor probelor
sinterizate la temperatura de 850C, cu timp de meninere 20 de minute i presiuni de
compactare de 500, respectiv 750 MPa, care au prezentat cele mai bune rezultate.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 37

Figura 5.24. Evoluia valorilor microduritii probelor elaborate utiliznd parametrii
temperatur de sinterizare 850C, timp de meninere 20 minute, presiune de compactare 500
MPa i 750 MPa


Valorile microduritii sunt mult mai mici n comparaie cu cele publicate n literatura
de specialitate, pentru aceeai compoziie a materialului Cu-TiC(5%)-Gr(5%), sinterizat cu
microunde, care prezint valori de 88.5 HV [72]. Valorile mici ale microduritii reprezint un
indicator al gradului sczut de sinterizare atins n toate cele patru seturi de experimente.


5.3. STUDII PRIVIND SINTERIZAREA N PLASM DE SCNTEIE (SPS) A
CONTACTELOR ELECTRICE DIN PULBERI COMPOZITE CU MATRICE DE
CUPRU
Sinterizarea cu descrcare n plasm (Spark Plasma Sintering - SPS) este o tehnologie

modern de sinterizare prin care pulberile sunt introduse ntr-o matri de grafit, presate
uniaxial i apoi nclzite prin efect Joule de la un curent electric pulsat care trece prin pulbere
i/sau matria de grafit.
n comparaie cu sinterizarea convenional, n cadrul sinterizrii cu descrcare n
plasm se pot obine compacte cu densiti ridicate, suprafaa particulelor de pulbere este
curat i activat datorit efectului de descrcare n plasm, determinnd obinerea unor
compozite cu proprieti fizice i mecanice mbuntite [84].
Sinterizarea cu descrcare n plasm s-a realizat n instalaia prezentat n figura 5.25.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 38

Figura 5.25. Cuptorul de sinterizare cu descrcare n plasm [Institutul de Cercetare-
Dezvoltare pentru Fizic Tehnic IFT Iai]


n cadrul prezentei cercetri, presiunea de compactare a avut iniial o valoare sczut,
de 10 MPa i apoi o valoare mai mare, de 51 MPa, aceasta reprezentnd limita superioar a
instalaiei de sinterizare. Aceste dou valori au fost alese astfel nct s se poat determina
influena porozitii compozitelor obinute asupra proprietilor mecanice, termice i electrice.
S-au obinut 2 seturi a cte 9 probe, prima din fiecare set reprezentnd proba martor
cupru electrolitic obinut prin sinterizarea n plasm de scnteie n aceleai condiii ca i cele
din materialul elaborat n cadrul prezentei teze de doctorat (figura 5.27). Scopul probelor
martor este acela de a compara proprietile noului material propus cu clasicul conductor de
cupru.Figura 5.27. Probele obinute n urma procesului de sinterizare cu descrcare n plasm la
valoarea presiunii de compactare de 10 MPa
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 395.4. CONCLUZII

Cercetrile efectuate asupra elaborrii contactelor electrice din pulberi compozite cu
matrice de cupru prin sinterizare hibrid n cmp de microunde i sinterizare cu descrcare n
plasm, au condus la urmtoarele concluzii:
- n cazul unor materiale compozite cu dimensiunea particulelor n domeniul
submicronic, presiunile de compactare aplicate au avut valori suficient de mari
pentru ca, dup evacuarea din matri, compactele crude s prezinte stabilitatea
formei;
- n cazul materialelor cu dimensiuni mai mari ale particulelor (aparinnd
domeniului micronic) este nevoie de adugarea unei cantiti de rin fenolic n
procesul de aliere i/sau o presiune mai mare de compactare;
- n urma procesului de sinterizare hibrid n cmp de microunde, s-a constatat
faptul c nclzirea materialului nu s-a produs din interior, aa cum era de ateptat
n cazul radiaiei electromagnetice a microundelor, sinterizarea compozitului
realizndu-se gradual de la exterior spre interior, conform procesului de sinterizare
convenional;
- Acest aspect poate fi explicat prin existena unei zone la suprafaa materialului
care absoarbe direct radiaia microundelor formnd un strat subire sinterizat care
reflect ulterior microundele i limiteaz adncimea de ptrundere a acestora n
material;
- Valorile mici ale duritii obinute n comparaie cu cele raportate n literatura de
specialitate pentru acest sistem de materiale sinterizat cu microunde, indic un
grad sczut de sinterizare;
- n cazul sinterizrii cu descrcare n plasm, parametrii utilizai au condus la
realizarea unor compozite care i pstreaz forma, indiferent de dimensiunea
particulelor de pulbere din materialul elaborat prin aliere mecanic.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 40CAPITOL 6

STUDII ASUPRA PROPRIETILOR I MICROSTRUCTURII
CONTACTELOR ELECTRICE DIN PULBERI COMPOZITE


6.1. ANALIZA MICROSTRUCTURII CONTACTELOR ELECTRICE DIN PULBERI
COMPOZITE
6.1.2. ANALIZA METALOGRAFIC PRIN MICROSCOPIE OPTIC


a b

Figura 6.3. Microscopii optice, mrire 1000x, ale probelor de cupru electrolitic, sinterizate la
850C, cu timp de meninere de 10 minute i presiune de compactare (a) 51 MPa i (b) 10
MPa
a b

Figura 6.4. Microscopii optice, mrire 1000x, ale probelor Cu-TiC-grafit (AM 1h, BPR 1:1,
b=5 mm), sinterizate la 850C, cu timp de meninere de 10 minute i presiune de compactare
(a) 51 MPa i (b) 10 MPa

n figurile 6.3a i 6.4a se observ o structur mai compact, cu densitate ridicat i
porozitate sczut n comparaie cu Creterea densitii, respectiv diminuarea porozitii pot
fi atribuite rearanjrii particulelor de pulbere n spaiile libere odat cu aplicarea unei presiuni
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 41de compactare mai mari, mbuntind astfel contactul dintre particulele de pulbere, aa cum
au observat i cercettori precum Schaffer i DeGarmo [81, 17].
Se poate observa o distribuie uniform a particulelor de TiC i grafit n matricea de
cupru. Repartizarea omogen a elementelor de ranforsare asigur proprieti mecanice
izotrope i o distribuie uniform a efortului n timpul funcionrii.


6.1.3. ANALIZA METALOGRAFIC PRIN MICROSCOPIE ELECTRONIC
SEM, ANALIZA EDAX I XRD
n figura 6.13 este redat microscopia SEM a probei de cupru electrolitic, iar n figura

6.16 este prezentat microscopia pulberii compozite Cu-TiC-Gr sinterizate la 850C, timp de
meninere 10 minute i presiune de compactare 51 MPa.
Figura 6.13. Microstructura i analiza EDAX pentru proba de cupru electrolitic, mrire 5000x

Figura 6.16. Microstructura i analiza EDAX pentru proba Cu-TiC-grafit (AM 2h, BPR 1:1,
b=5 mm), mrire 5000x


Din analiza microscopiilor electronice se poate observa faptul c particulele de TiC i
grafit sunt nconjurate de matricea de cupru. De asemenea, se poate observa lipsa fisurilor,
acest aspect confirm avantajele unei nclziri a materialului prin efect Joule.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 42Din punct de vedere structural, se poate afirma faptul c alierea mecanic permite
obinerea unor structuri foarte fine ale materialelor sinterizate, distribuie omogen i
repartiie uniform a fazelor.
n figura 6.32 este prezentat analiza XRD ale probelor sinterizate prin SPS, la
temperatura de 850C, timp de meninere 10 minute i presiunea aplicat de 51 MPa.Figura 6.32. Difractograma probei sinterizate prin SPS la temperatura de 850C, timp de
meninere 10 minute, presiune de compactare 51 MPa


Figura 6.32 red profilul tipic al compozitelor hibride Cu-TiC-Gr, unde se observ
vrfuri clare i bine conturate de Cu, Ti i C. Lipsa oxigenului confirm faptul c nu s-au
format oxizi n timpul procesului de sinterizare cu descrcare n plasm. nclzirea rapid i
timpul scurt de meninere reduc posibilitatea producerii reaciilor particulelor de pulbere cu
oxigenul.


6.2. STUDII ASUPRA PROPRIETILOR MECANICE ALE CONTACTELOR
ELECTRICE
6.2.1. MICRODURITATEA

Studiul microduritii a fost efectuat cu ajutorul unui microdurimetru Future-Tech
Microhardness Tester, FM 700. S-au realizat seturi de cte 5 indentri pentru fiecare prob,
variaia microduritilor fiind prezentat n figura 6.4.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 43

Figura 6.4. Reprezentare comparativ grafic a valorilor microduritilorn urma analizei microduritii se poate afirma faptul c elementele de ranforsare
introduse n matricea de cupru, mai precis pulberea de TiC, prezint o influen pozitiv
asupra microduritii, determinnd creterea valorii acesteia cu pn la 30 de uniti n
comparaie cu cea a cuprului nearmat.


6.2.2. COMPORTAMENTUL LA FRECARE I UZARE

Necesitatea cercetrilor privind comportarea tribologic a compozitelor Cu-TiC-Gr
elaborate n cadrul lucrrii de doctorat se impun datorit faptului c, n funcionare,
materialele contactelor electrice sunt supuse unor procese interne de uzare prin frecare.
Studierea comportamentului la frecare i uzare s-a realizat cu ajutorul unui tribometru de la
CSM Instruments, respectiv cu ajutorul unui profilometru Surtronic. n figurile 6.39 i 6.40
sunt prezentate variaiile coeficientului de frecare, respectiv a ratei de uzare a probelor
compactate la 51 MPa i sinterizate la 850C, cu timp de meninere de 10 minute.

Figura 6.39. Evoluia coeficientului de frecare pentru probele elaborate utiliznd parametrii
presiune de compactare 51 MPa, temperatur de sinterizare 850C, timp de meninere 10
minute
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 44


Figura 6.40. Evoluia ratei de uzare pentru probele elaborate utiliznd parametrii presiune de
compactare 51 MPa, temperatur de sinterizare 850C, timp de meninere 10 minute

n urma analizrii comportamentului la frecare i uzare a compozitelor Cu-TiC-Gr, se
poate afirma faptul c adiia de grafit n matricea de cupru, ca element de ranforsare,
determin o reducere semnificativ a coeficientului de frecare, respectiv a ratei de uzare n
comparaie cu probele de cupru nearmat, datorit efectului su de autolubrifiere.


6.3. STUDII ASUPRA PROPRIETILOR ELECTRICE ALE CONTACTELOR
ELECTRICE
Probele obinute n urma procesului de sinterizare prin SPS au fost supuse testelor

pentru determinarea rezistenei electrice, rezistivitii i respectiv a conductibilitii electrice.
Principiul de msurare utilizat a fost metoda celor 4 puncte.
Rezistivitatea epruvetelor de forma unor discuri sau filme subiri se calculeaz cu
urmtoarea formul [106]:

unde t reprezint nlimea epruvetei n cm;

Rs reprezint valoarea rezistenei dat de aparatul de msur.
(6.3)


n figurile 6.46 i 6.47 sunt redate variaiile rezistivitii, respectiv a conductibilitii
electrice a probelor compactate la 51 MPa i sinterizate la 850C cu timp de meninere de 10
minute.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 45

Figura 6.46. Variaia rezistivitii contactelor electrice elaborate utiliznd parametrii -
presiune de compactare 51 MPa, temperatura de sinterizare 850C, timp de meninere 10
minuteFigura 6.47. Variaia conductibilitii contactelor electrice elaborate utiliznd parametrii -
presiune de compactare 51 MPa, temperatura de sinterizare 850C, timp de meninere 10
minute


n urma analizei proprietilor electrice ale materialelor compozite elaborate se poate
observa faptul c elementele de ranforsare influeneaz rezistivitatea i, implicit,
conductibilitatea electric a materialelor.
Conductibilitatea electric a sczut odat cu adiia de TiC i grafit n matricea de
cupru, ns valorile obinute pentru materialul elaborat i testat indic faptul c acesta prezint
proprieti electrice bune i se ncadreaz n categoria materialelor conductoare de
electricitate.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 466.4. STUDII ASUPRA COMPORTRII TERMICE A CONTACTELOR
ELABORATE
6.4.1. ANALIZA CALORIMETRIC DIFERENIAL DINAMIC (DSC)

Pentru a determina comportarea termic a contactelor electrice s-a utilizat metoda
calorimetriei difereniale dinamice (DSC Differential Scanning Calorimetry). Aceasta este o
tehnic termoanalitic n care diferena cantitii de cldur necesar pentru a menine
temperatura unei probe de studiat la aceeai valoare cu a unei probe de referin este msurat
n funcie de temperatur.
n figurile 6.51 i 6.52 sunt redate curbele DSC ale probelor de cupru electrolitic,
respectiv a probelor Cu-TiC-Gr, sinterizate prin SPS.a b
Figura 6.51. Analiza DSC pentru proba martor de cupru sinterizat la 850C, cu timp de
meninere de 10 minute i presiune de compactare (a) 51 MPa i (b) 10 MPaa b
Figura 6.52. Analiza DSC pentru Cu-TiC-grafit (AM 1h, BPR 1:1, b=5 mm) sinterizat la
850C, cu timp de meninere de 10 minute i presiune de compactare (a) 51 MPa i (b) 10
MPa


Pentru a determina fazele secundare care apar n timpul rcirii materialului studiat, s-a
trecut la analiza elementelor nsoitoare prezente n compoziia chimic [104]. Precipitrile n
stare solid se pot realiza sub forma unor compui chimici sau metale pure. n urma analizei,
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 47s-a constatat faptul c Sn i Si sunt elementele care pot produce discontinuiti pe curba de
rcire, deoarece se gsesc n concentraii mai mari n compoziia chimic.


6.4.2. ANALIZA DILATRII TERMICE

Analiza dilatrii termice s-a realizat cu ajutorul unui dilatometru L75 PT 1400.
Analiza s-a realizat pn la temperatura de 150C ca i n cazul analizei DSC, cu o vitez de
nclzire de 20C/min i rcire lent, iar graficul obinut este prezentat n figura 6.62.


Figura 6.62. Reprezentarea grafic a coeficientului de dilatare termicn urma analizrii rezultatelor, s-a constatat faptul c toate probele elaborate n cadrul
tezei de doctorat prezint o dilatare liniar n intervalul de temperaturi studiat. Coeficientul de
dilatare termic are valori cuprinse ntre 13.5*10
-6
/K i 16.3*10
-6
/K, acestea fiind mai mici
dect cele existente n literatura de specialitate pentru cupru i anume 16.8*10
-6
/K. Date
similare a obinut i Abbaszadeh H. [1] pentru micro i nanocompozitede forma W-
15wt%Cu.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 48CAPITOL 7

CONCLUZII FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE. DIRECII VIITOARE DE
CERCETARE


7.1. CONCLUZII FINALE

Cercetrile ntreprinse n cadrul prezentei lucrri au fost orientate spre realizarea unor
noi materiale compozite, care s prezinte un pre relativ sczut n comparaie cu alte materiale
compozite care au aceeai aplicabilitate. Totodat s-a urmrit o mbuntire a proprietilor
materialului prin utilizarea unor tehnologii moderne i performante de elaborare.
Astfel a fost realizat un studiu amnunit al literaturii de specialitate cu privire la
materialele clasice i cele speciale din domeniul contactelor electrice. Marea majoritate a
acestor materiale au la baz compoziii chimice cu coninut ridicat de argint, wolfram sau
nichel. n aceste condiii, preul acestora, coroborat cu cheltuielile de elaborare, este foarte
mare.
Pentru realizarea unui nou material s-a procedat la:

- Alegerea materialului matricei, care trebuie s prezinte conductibiliti electrice i
termice foarte bune;
- Alegerea materialelor de ranforsare, care trebuie s prezinte duritate mare, punct de
topire nalt, rezisten bun la uzare i eroziune, dar s nu influeneze negativ
proprietile electrice ale materialului matrice;
- Alegerea unor tehnologii moderne de elaborare, care s fie eficiente, performante,
nepoluante i s prezinte reproductibilitate mare;
- Stabilirea reetei materialului i parametrii optimi ai tehnologiei de elaborare;

- Realizarea contactelor electrice prin procedeele specifice metalurgiei pulberilor.

S-a optat pentru utilizarea tehnologiei de aliere mecanic deoarece, prin acest
procedeu, se pot obine materiale cu proprieti noi, mbuntite, prin controlarea compoziiei
chimice, a cantitii de faz amorf format, precum i prin stabilirea dimensiunii finale a
particulelor pulberii. n urma omogenizrii pulberilor utiliznd procedeul de aliere mecanic,
s-au constatat urmtoarele aspecte generale:
- Utilizarea unor bile cu diametre mai mari n creuzetele de mcinare nu conduce la
alierea mecanic a pulberilor i nici la formarea fazelor amorfe, chiar i pentru un timp
mai ndelungat de aliere;
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 49- Pentru un raport BPR mai mare, n cazul bilelor cu diametre mai mari care imprim
pulberii o cantitate mai mare de energie, s-a observat un proces de sudare a
particulelor de pulbere, acoperind suprafaa bilelor i pereii interiori ai incintei;
- Turaia de 600 rpm coroborat cu un timp relativ scurt de aliere mecanic, nu au
condus la contaminarea amestecului de pulberi;
- n urma procesului de aliere mecanic, pe lng omogenizarea pulberilor, s-a produs i
fenomenul de mcinare mecanic prin care particulele i-au micorat dimensiunea,
ajungnd n domeniul submicronic.
Pentru realizarea contactelor electrice s-a recurs la utilizarea unor tehnologii noi de
sinterizare i anume sinterizarea hibrid n cmp de microunde i sinterizarea cu descrcare n
plasm. Aceste tehnologii prezint o serie de avantaje n comparaie cu metoda clasic de
sinterizare, printre care: rate mari de nclzire, temperaturi de sinterizare mai sczute i timp
de menienere mai scurt, procese de difuzie mbuntite prin mecanismele de nclzire
specifice fiecrei metode n parte, produse cu microstructuri mai fine i poroziti mai sczute
i proprieti fizice i mecanice superioare produselor elaborate convenional.
Experimentele de sinterizare hibrid n cmp de microunde au fost realizate la
temperaturi de 750C i 850C, cu timp de meninere 10, respectiv 20 de minute. n urma
acestor experimente s-a constat faptul c densificarea compactelor nu s-a produs, densitatea
sinterizat fiind egal cu cea a compactelor crude. De asemenea, s-a constatat oxidarea
suprefeei probelor cu toate c fluxul de argon a fost variat ntre 6 i 10 l/min, precum i o
exfoliere a straturilor superioare n cazul compozitelor elaborate utiliznd un BPR de 2:1 n
creuzetele cu bile cu b=15 mm.
n urma analizei microscopice s-a constatat existena unor zone cu grade diferite de

sinterizare de la exterior spre interior, indicnd faptul c nclzirea cu microunde nu s-a
produs volumetric. Procesul de sinterizare hibrid cu microunde s-a asemnat cu cel de
sinterizare clasic, acest aspect putnd fi cauzat de materialul susceptor utilizat, care nu a
prezentat probabil o grosime suficient astfel nct s absoarb puterea radiaiei microundelor
i o transfere materialului. Datorit sinterizrii stratului superficial de la suprafaa probelor,
acesta reflect undele incindente pe material indiferent de durata timpului de meninere
izoterm, reprezentnd adncimea maxim de ptrundere n material. Rezultatele testelor de
microduritate realizate de la suprafaa probei spre straturile interioare ale acesteia, confirm
nivelele diferite de sinterizare, prin valori tot mai sczute ale microduritii cu adncimea de
ptrundere n material.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 50n cazul sinterizrii cu descrcare n plasm, temperatura de sinterizare a fost de
850C, timpul de meninere izoterm de 10 minute, iar presiunea de compactare a fost variat
de la 51 MPa la 10 MPa pentru a determina influena porozitii compozitelor asupra
proprietilor acestora. n urma analizelor efectuate s-a constatat o cretere a duritii
compozitelor coroborat cu o scdere semnificativ a coeficientului de frecare i a ratei de
uzare, proprieti necesare n aplicaii de contacte electrice glisante. Compozitele elaborate
utiliznd presiuni de compactare de 51 MPa au prezentat conductibiliti electrice bune i o
dilatare termic liniar n intervalul de temperaturi 5150C. Analiza microscopic
evideniaz o distribuie omogen i uniform a elementelor de ranforsare n matricea
metalic de cupru i un contact bun la interfaa dintre particulele ceramice i cele metalice.
Cele mai bune valori n urma testelor au fost obinute pentru materialul compozit
realizat prin aliere mecanic timp de 60 minute, n raport BPR 1:1, n creuzetele cu bile cu
b=5 mm, sinterizate cu descrcare n plasm la temperatura de 850C cu timp de meninere
10 minute i presiune de compactare 51 MPa.


7.2. CONTRIBUII ORIGINALE

Studiul literaturii de specialitate privind cercetrile i realizrile n domeniu:

- Evaluarea materialelor compozite, selectarea celor mai utilizate materiale pentru
aplicaii de contacte electrice i studierea caracteristicilor mecanice, electrice i
termice ale acestora;
- Analiza procedeelor de elaborare a materialelor compozite;

- Evaluarea tehnologiilor moderne de sinterizare n comparaie cu procedeele clasice,
urmrind posibilitatea eliminrii aspectelor negative ale acestora;
- Alegerea compoziiei chimice cu scopul mbuntirii proprietilor mecanice ale
compozitelor, fr a afecta negativ proprietile electrice i termice;
- Stabilirea unor tehnologii eficiente i nepoluante pe principiile dezvoltrii durabile i
a proteciei mediului.
Realizarea unui nou material compozit pentru aplicaii de contacte electrice glisante a

inclus:

- Utilizarea unei mori planetare Fritsch Pulverisette 7 Premium Line pentru alierea
mecanic a pulberilor dozate n prealabil conform reeei propuse;
- Analiza influenei celor mai importani parametri ai procesului de aliere mecanic
(timpul de aliere, raportul dintre masa bilelor i cea a pulberii i diametrul bilelor din
creuzetele de mcinare) asupra amestecului pulverulent compozit;
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 51- Utilizarea unor metode noi de sinterizare prin care se poate realiza o economisire
semnificativ de timp i energie, iar impactul asupra mediului nconjurtor este redus;
- Caracterizarea microstructural i determinarea proprietilor mecanice, electrice i
termice ale contactelor electrice elaborate;
- Identificarea materialului cu caracteristici electrice i tribologice optime i, pe baza
acestuia, stabilirea procedeului optim de elaborare.


Pe parcursul desfurrii cercetrilor, pe baza rezultatelor obinute, a fost publicat un
numr de 8 lucrri tiinifice n reviste de specialitate, precum i 2 participri la sesiuni de
comunicri de interes naional i internaional.


7.3. DIRECII VIITOARE DE CERCETARE

n cadrul lucrrilor de cercetare au fost puse n eviden calitile noului material
elaborat. Pn n prezent, cercetrile au fost efectuate pe epruvete, o aplicaie concret a
acestora a fost stabilit numai n plan teoretic. Urmeaz ca, n viitor, aceste materiale s fie
testate n aplicaii industriale, att n domeniul contactelor electrice ct i n cel al electrozilor
pentru sudarea n puncte.
Deoarece n prezent se pune accentul pe materiale nanocompozite, ale cror proprieti
sunt mbuntite semnificativ datorit dimensiunilor mici ale particulelor, se va cerceta
posibilitatea aplicrii tehnologiei care a prezentat cele mai bune rezultate n cadrul prezentei
teze de doctorat i la materialele din domeniul nanometric.
Ideea principal rmne aceea a utilizrii unor tehnologii de sinterizare eficiente i
nepoluante, ns se va experimenta posibilitatea utilizrii unor energii regenerabile n cadrul
procesului.
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 52BIBLIOGRAFIE SELECTIV

1. Abbaszadeh, H., et al, Investigation on the characteristics of micro- and nano-
structured W-15wt%Cu composites prepared by powder metallurgy route,
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2012, pg. 145-151;
3. Akhtar, F., et al, Microstructure, mechanical properties, electrical conductivity and
wear behavior of high volume TiC reinforced Cu-matrix composites, Materials
Characterization, 2009, pg. 327-336;
4. Ankelekar, R.M., Agrawal, D., Roy, R., Microwave sintering and mechanical
properties of PM copper steel, Powder Metallurgy, 2001, pg. 355-362;
10. Bryant, M.D., Tribology issues in electrical contacts, University of Texas;

11. Chandrakanth, R.G., Rajkumar, K., Aravindan, S., Fabrication of copper-TiC-graphite
hybrid metal matrix composites through microwave processing, International Journal
of Advanced Manufacturing Technology, 2010, pg. 645-653;
13. Cho, K.H., et al., Tribological properties and electrical signal transmission of copper-
graphite composites, Tribological Letter, 2007, pg. 301-306;
15. da Costa, F.A., da Silva, A.G.P., Gomes, U.U., The influence of the dispersion
technique on the characteristics of the W-Cu powders and on the sintering behavior,
Powder Technology, 2003, pg. 123-132;
17. DeGarmo, E.P., et al, Materials and processes in manufacturing, 9
th
edition, USA,

2003, pg. 347-351;

25. Fan, Y., et al, Evaluation of the microwave absorption property of flake graphite,
Materials Chemistry and Physics, 2009, pg. 696-698;
26. Fecht, H.J., Nanostructure Formation and Properties of Metals and Composites
Processed Mechanically in the Solid State, Scripta Materialia, 2001, pg. 1719-1723;
29. Futami, T., et al, Indentation contact behavior of copper-graphite particulate
composites: Correlation between the contact parameters and the electrical resistivity,
Carbon, 2008, pg. 671-678;
32. Gler, O., Evin, E., The investigation of contact performance of oxide reinforced
copper composite via mechanical alloying, Journal of Materials Processing
Technology, 2009, pg. 1286-1290;
34. Hadr, A., Probleme locale la materialele compozite, Tez de doctorat, Universitatea
Politehnic Bucureti, 1997;
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 5336. Hussain, Z., Chee Kit, L., Properties and spot welding behavior of copper-alumina
composites through ball milling and mechanical alloying, Materials and Design, 2008,
pg. 1311-1315;
43. Li, L.J., et al, Microstructure and mechanical properties of in situ produced TiC/C
nanocomposite by spark plasma sintering, Scripta Materialia, 2005, pg. 867-871;
55. Moraru, C.G., Pop, M.A., Bedo, T., Problems encountered with microwave sintering
of Cu-TiC-graphite hybrid composites, Metalurgia, nr.7, 2013, ISSN 0461-9579;
56. Moraru, C.G., Pop, M.A., Bedo, T., erban, C.E., Spark plasma sintering of novel
copper based metal matrix composites, Metalurgia, nr.6, 2013, ISSN 0461-9579, pg.
38-43;
57. Moraru, C.G., Popescu, R.M., Moneag, M.G., Porous filter elements based on copper
obtained by powder metallurgy, Metalurgia, nr.3, 2011, pg. ISSN 0461-9579, pg. 42-
45;
58. Moraru, C.G., Roman, I.B., erban, C.E., Microwave sintering of metal-ceramic
hybrid composites, Advanced Materials and Technologies, Galai University Press,
2011, ISSN 1843-5807, pg. 191-198;
59. Moraru, C.G., erban, C.E., Popescu, R.M., Mechanical alloying of nanostructured
tungsten-copper composites, Metalurgia, nr.2, 2012, ISSN 0461-9579, pg. 38-42;
60. Moraru, C.G., erban, C.E., Popescu, R.M., Modeling of milling kinetics in a
planetary ball mill, Metalurgia International, nr.5, 2013, ISSN 1582-2214, pg. 107-110;
61. Moraru, C.G., erban, C.E., The influence of some parameters of the mechanical
alloying process on composite materials, Metallurgy and New Materials Research, nr.1,
2013, ISSN 1221-5503, pg. 15-22;
63. OBrien, R.C., et al, Spark Plasma Sintering of simulated radioisotope materials within
tungsten cermets, Journal of Nuclear Materials, 2009, pg. 108-113;
64. Oghbaei, M., Mirzaee, O., Microwave versus conventional sintering: A review of
fundamentals, advantages and applications, Journal of Alloys and Compounds, 2010,
pg. 175-189;
65. Pan, M.Y., et al, Development of bulk nanostructured copper with superior hardness
for use as an interconnect material in electronic packaging, Microelectronics
Reliability, 2006, pg. 763-767;
68. Raghu, T., et al, Synthesis of nanocrystalline copper-tungsten alloy by mechanical
alloying, Materials Science and Engineering, 2001, pg. 438-441;
Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje sinterizate pe baz de cupru
utilizate n electronic i electrotehnic
Rezumat 5470. Rajkumar, K., Aravindan, S., Microwave sintering of copper-graphite composites,
Journal of Materials Processing Technology, 2009, pg. 5601-5605;
72. Rajkumar, K., Aravindan, S., Tribological performance of microwave sintered copper-
TiC-graphite hybrid composites, Tribology International, 2011, pg. 347-358;
80. Roy, R., et al, Full sintering of powdered-metal bodies in a microwave field, Nature,
1999, pg. 668-670;
81. Schaffer, J.P., et al, The science and design of engineering materials, 2
nd
edition, USA,

2003, pg. 689-691;

84. Sima, G., Materiale Tribologice Sinterizate, Ed. Universitaria Craiova, 2007, ISBN
987-973-742-723-6;
85. Suryanarayana, C., Mechanical Alloying and Milling, 2002, pg. 84-87;

88. Thostenson, E.T., Chou, T.W., Microwave processing: fundamentals and applications,
Composites, 1999, pg. 1055-1071;
91. Watanabe, R., Hashimoto, H., Park, Y.H., Advances in Powder Metallurgy, 1991, pg.

119-130;

97. Zhan, Y., Zhang, G., Friction and wear behavior of copper matrix composites
reinforced with SiC and graphite particles, Tribology Letters, 2004, pg. 91-98;
106.***http://four-point-probes.com/universal-probe/;


REZUMATTeza de doctorat intitulat Studii, cercetri i contribuii privind elaborarea unor aliaje
sinterizate pe baz de cupru utilizate n electronic i electrotehnic aparine domeniului
Ingineriei Materialelor i are caracter multidisciplinar. Lucrarea urmrete elaborarea unor noi
materiale compozite, cu proprieti mbuntite, realizate prin dou tehnologii moderne de
sinterizare, cu aplicaii n domeniul electric i n domeniul electrozilor de sudare.


ABSTRACTThe PhD Thesis entitled Study, research and contributions regarding the development of
some copper based sintered alloys used in the electronics and electrotechnics industry belongs
to the domain of Materials Engineering and it has a multidisciplinary character. This paper aims
to develop some new composite materials with improved properties, using two modern sintering
technologies, with applications in the electric field and welding electrodes field.Curriculum vitae
Europass


Informaii personale
Nume / Prenume EANU Corina Gabriela
Adres(e) Bd. Muncii, nr.1, bl.2, sc.B, ap.17, Braov, 500281
Telefon(oane) 0368 458 933 Mobil: 0727 855 259
E-mail(uri) corina.esanu@yahoo.com; corina.moraru@unitbv.ro


Naionalitate(-ti) Romn
Data naterii 14.12.1983
Sex Feminin
Experiena profesional


Perioada Octombrie 2010 Octombrie 2013
Funcia sau postul ocupat Student doctorand
Activiti i responsabiliti
principale
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau sectorul
de activitate
Cercetri privind elaborarea unor materiale noi i mbuntite pentru
domeniul contactelor electrice i a electrozilor de sudare
Universitatea Transilvania din Braov
Cercetare
Perioada Iulie Septembrie 2012
Funcia sau postul ocupat Tehnician n controlul i calitatea produciei
Activiti i responsabiliti
principale
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau sectorul
de activitate
Stagiu de practic


SC PREH ROMNIA SRL, Parcul Industrial Ghimbav


Industria automotiv


Educaie i formare


Perioada Octombrie 2003 Iulie 2008
Calificarea / diploma obinut Inginer
Numele i tipul instituiei de
nvmnt / furnizorului de
formare
Facultatea de Inginerie Electric i tiina Calculatoarelor


nelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversaie
Discurs oral Exprimare
scris
C
1

Avansat
C
1

Avansat
C
1

Avansat
C
1

Avansat
C
1

Avansat

Aptitudini i competene
personale


Limba(i) matern(e) Romn


Limba(i) strin(e)
cunoscut(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Englez
Competene i aptitudini de
utilizare a calculatorului
Microsoft Office, Programator C++Permis(e) de conducere Categoria BEuropass
Curriculum Vitae


Personal information
First name(s) / Surname(s) EANU Corina Gabriela
Address(es) Bd.Muncii, no.1, bl.2, sc.B, ap.17, Braov, 500281
Telephone(s) 0368/458933 Mobile: +40 727855259
E-mail corina.esanu@yahoo.com; corina.moraru@unitbv.ro


Nationality Romanian
Date of birth 14.12.1983
Gender Female
Work experience


Dates October 2010 October 2013
Occupation or position held PhD Student
Main activities and
responsibilities
Name and address of
employer
Research for developing new and improved materials in the field of
electrical contacts and welding electrodes
Transilvania University of Braov
Type of business or sector Research
Dates July September 2012
Occupation or position held Production control and quality control technician
Main activities and
responsibilities
Name and address of
employer
Internship in the production and quality control field
SC PREH ROMANIA SRL, Ghimbav Industrial Park
Type of business sector Automotive industry


Education and training


Dates October 2003 July 2008
Title of qualification awarded Engineer
Name and type of
organisation providing
education and training
Electrical Engineering and Computer Science Faculty


Personal skills and
competences


Understanding Speaking Writing
Listening Reading Spoken
interaction
Spoken
production

C
1

Advanced
C
1

Advanced
C
1

Advanced
C
1

Advanced
C
1

Advanced

Mother tongue(s) Romanian


Other language(s)
Self-assessment
European level (*)

English

(*) Common European Framework of Reference for Languages


Computer skills and
competences
Microsoft Office, C++ programmer

Driving licence B Category