Sunteți pe pagina 1din 12

30 de faculti cu 50 de specializri i 59 de programe

de masterat

52 de Centre pentru nvmnt la Distan n ar i la New


York, Toronto, Madrid, Paris, Roma, Viena, Chiinu i Tel Aviv

180.000 studeni, nscrii la cursurile de zi, la distan


i cu frecven redus

50.000 absolveni n ultimii 10 ani

3 institute de cercetare

Centru de Limbi Strine


Departament pentru Pregtirea Personalului Didactic

Televiziunea i Radio Romnia de Mine, posturi naionale


de cultur, tiin i nvmnt

Editur, revist i complex tipografic

4.500 calculatoare, din care 3000 de ultim generaie, n


laboratoare i n Centrele pentru nvmnt la Distan

35 de imobile proprii, cu o suprafa de peste 110.000 mp


UNIVERSITATEA SPIRU HARET -
Practic, n anul universitar 2006-2007, UNUL DIN PATRU STUDENI
din Romnia nva la Universitatea Spiru Haret
instituie de nvmnt superior acreditat, instituie de nvmnt superior acreditat, instituie de nvmnt superior acreditat, instituie de nvmnt superior acreditat, instituie de nvmnt superior acreditat,
liber, deschis, autonom liber, deschis, autonom liber, deschis, autonom liber, deschis, autonom liber, deschis, autonom
att din punct de vedere academic, att din punct de vedere academic, att din punct de vedere academic, att din punct de vedere academic, att din punct de vedere academic,
ct i economico-financiar, ct i economico-financiar, ct i economico-financiar, ct i economico-financiar, ct i economico-financiar,
persoan juridic de drept privat persoan juridic de drept privat persoan juridic de drept privat persoan juridic de drept privat persoan juridic de drept privat
i de utilitate public, i de utilitate public, i de utilitate public, i de utilitate public, i de utilitate public,
parte a sistemului naional parte a sistemului naional parte a sistemului naional parte a sistemului naional parte a sistemului naional
de nvmnt de nvmnt de nvmnt de nvmnt de nvmnt
Palatul nvmntului, tiinei i Culturii
Rectoratul Universitii Spiru Haret
Bucureti, str. Ion Ghica nr. 13 (cldire n proprietate)

N
u

a
m

n
e
v
o
i
e
d
e

u
n

m
a
n
a
g
e
r
d
e

u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
e
;
c
a

p
r
e

e
d
i
n
t
e

i

r
e
c
t
o
r
a
l

u
n
i
v
e
r
s
i
t

i
i
e
u

s
u
n
t

c
e
l

m
a
i

b
u
n
m
a
n
a
g
e
r

,
a
f
i
r
m

p
r
o
f
.

u
n
i
v
.

d
r
.
A
u
r
e
l
i
a
n

G
h
.

B
o
n
d
r
e
a
,
p
r
e

e
d
i
n
t
e
l
e

i

r
e
c
t
o
r
u
l
U
n
i
v
e
r
s
i
t

i
i

S
p
i
r
u
H
a
r
e
t
.

L
u

n
d

n

c
a
l
c
u
l

d
a
t
e
l
e

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e

a
l
e
u
n
i
v
e
r
s
i
t

i
i

p
e

c
a
r
e

o

c
o
n
d
u
c
e
,

n
i
m
e
n
i
n
u

a
r

p
u
t
e
a

s

l

c
o
n
t
r
a
z
i
c

(
C
a
p
i
t
a
l
,

1

m
a
r
t
i
e

2
0
0
7
)
P
o
t
r
i
v
i
t


p
r
e
s
t
i
g
i
o
s
u
l
u
i
s

p
t

n
a
l
S
u
r
s
a
:

M
i
n
i
s
t
e
r
u
l

F
i
n
a
n

e
l
o
r
,

U
n
i
v
e
r
s
i
t

i
l
e
T
o
p
u
l

u
n
i
v
e
r
s
i
t

i
l
o
r

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
(
d
u
p


c
r
i
t
e
r
i
u
l

e
x
c
e
d
e
n
t
u
l
u
i

f
i
n
a
n
c
i
a
r
,

l
a

n
i
v
e
l
u
l

a
n
u
l
u
i

2
0
0
4
)


(
C
a
p
i
t
a
l
,

1

m
a
r
t
i
e

2
0
0
7
)
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
e
a

S
p
i
r
u

H
a
r
e
t
c
o
n
d
u
c
e

d
e
t
a

a
t

n

t
o
p
u
l

u
n
i
v
e
r
s
i
t

i
l
o
r
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a

n

n
u
m

r
u
l

s

u

d
i
n

1

m
a
r
t
i
e

2
0
0
7
,
s

p
t

n
a
l
u
l

e
c
o
n
o
m
i
c

i

f
i
n
a
n
c
i
a
r

C
a
p
i
t
a
l
p
u
b
l
i
c
a

o

a
m
p
l


a
n
a
l
i
z


p
r
i
v
i
n
d

m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
u
l
u
n
i
v
e
r
s
i
t

i
l
o
r

p
r
i
v
a
t
e
.

A
n
a
l
i
z

n
d

c
u

c
o
m
p
e
t
e
n

,
p
e

b
a
z
a

d
a
t
e
l
o
r

o
f
e
r
i
t
e

d
e

M
i
n
i
s
t
e
r
u
l

F
i
n
a
n

e
l
o
r

i

M
i
n
i
s
t
e
r
u
l

E
d
u
c
a

i
e
i

i

C
e
r
c
e
t

r
i
i
,

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a
f
i
n
a
n
c
i
a
r


a

z
e
c
e

d
i
n
t
r
e

c
e
l
e

m
a
i

m
a
r
i
u
n
i
v
e
r
s
i
t

i

p
r
i
v
a
t
e

d
i
n

R
o
m

n
i
a
,

s
e
m
n
a
t
a
r
i
i
a
n
c
h
e
t
e
i

c
o
n
c
h
i
d
e
a
u

c


s
i
s
t
e
m
u
l

p
r
i
v
a
t

a
t
r
a
g
e
t
o
t

m
a
i

m
u
l

i

s
t
u
d
e
n

i
,

c
e
n
t
r
u
l

d
e

g
r
e
u
t
a
t
e

a
l

c
o
l
i
i

s
u
p
e
r
i
o
a
r
e

m
u
t

n
d
u
-
s
e

n

a
c
e
s
t

s
e
c
t
o
r
.
R
e
a
l
i
z

n
d

u
n

t
o
p

a
l

u
n
i
v
e
r
s
i
t

i
l
o
r

p
r
i
v
a
t
e

d
i
n
R
o
m

n
i
a
,

p
o
r
n
i
n
d

d
e

l
a

a
n
a
l
i
z
a

a
c
t
i
v
i
t

i
i
f
i
n
a
n
c
i
a
r
e

a

a
c
e
s
t
o
r
a
,

r
e
v
i
s
t
a

C
a
p
i
t
a
l

s
i
t
u
e
a
z

,
d
e

d
e
p
a
r
t
e
,

p
e

p
r
i
m
u
l

l
o
c

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
e
a

S
p
i
r
u
H
a
r
e
t
.

D
e

r
e
m
a
r
c
a
t

c


d
a
t
e
l
e

a
v
u
t
e

n

v
e
d
e
r
e

s
e
o
p
r
e
s
c

l
a

n
i
v
e
l
u
l

a
n
u
l
u
i

2
0
0
4
.

D
a
c


a
d

u
g

i
p
e

a
c
e
l
e
a

a
l
e

a
n
i
l
o
r

2
0
0
5

i

2
0
0
6
,

c
o
n
s
t
a
t

m

c

s
u
p
e
r
i
o
r
i
t
a
t
e
a

U
n
i
v
e
r
s
i
t

i
i

S
p
i
r
u

H
a
r
e
t

a
d
e
v
e
n
i
t

i

m
a
i

e
v
i
d
e
n
t

.
L
a

U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
e
a

S
p
i
r
u

H
a
r
e
t
,

n

a
n
u
l

d
e

n
v

n
t

2
0
0
6
-
2
0
0
7
,
s
e

i
n
s
t
r
u
i
e
s
c

1
8
0
.
0
0
0

d
e

s
t
u
d
e
n

i
.
E
x
c
e
d
e
n
t
u
l

f
i
n
a
n
c
i
a
r

a
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t

i
i

S
p
i
r
u

H
a
r
e
t
,

l
a

s
f

i
t
u
l

a
n
u
l
u
i

2
0
0
6
,
a

f
o
s
t

d
e

6
0
.
6
7
2
.
1
2
9

l
e
i
.
Facultile Universitii Spiru Haret
1. Facultatea de Drept i Administraie Public
(Bucureti, Tel.: 314.00.75)
2. Facultatea de Management Financiar-Contabil
(Bucureti, Tel.: 316.97.85)
3. Facultatea de Marketing i Afaceri Economice
Internaionale (Bucureti, Tel.: 316.97.93)
4. Facultatea de Finane i Bnci
(Bucureti, Tel.: 316.97.86/103)
5. Facultatea de Sociologie i tiine Politice
(Bucureti, Tel.: 255.60.94)
6. Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei
(Bucureti, Tel.: 255.60.94)
7. Facultatea de Limbi i Literaturi Strine
(Bucureti, Tel.: 314.00.75)
8. Facultatea de Limba i Literatura Romn
(Bucureti, Tel.: 314.00.75)
9. Facultatea de Filosofie
(Bucureti, Tel.: 334.44.19)
10. Facultatea de Jurnalism, Comunicare i
Relaii Publice
(Bucureti, Tel.: 334.44.19)
11. Facultatea de Educaie Fizic i Sport
(Bucureti, Tel.: 317.19.00
12. Facultatea de Medicin Veterinar
(Bucureti, Tel.: 230.69.16)
13. Facultatea de Relaii Internaionale i Studii
Europene (Bucureti, Tel.: 334.44.19)
14. Facultatea de Geografie
(Bucureti, Tel.: 444.20.71)
15. Facultatea de Istorie
(Bucureti, Tel.: 444.20.88)
16. Facultatea de Matematic i Informatic
(Bucureti, Tel.: 314.00.75)
17. Facultatea de Arhitectur
(Bucureti, Tel.: 314.00.75)
18. Facultatea de Muzic
(Bucureti, Tel.: 317.19.01)
19. Facultatea de Teatru
(Bucureti, Tel.: 317.19.03)
20. Facultatea de Drept i Administraie Public
(Constana, Tel.: 0241/54.50.15)
21. Facultatea de Management Financiar-
Contabil (Constana, Tel.: 0241/54.50.15)
22. Facultatea de Management
(Braov, Tel.: 0268/42.04.37)
23. Facultatea de tiine Juridice i Administra-
tive (Braov, Tel.: 0268/42.04.37)
24. Facultatea de Psihologie Pedagogie
(Braov, Tel.: 0268/42.04.37)
25. Facultatea de Management Financiar-
Contabil (Craiova, Tel.: 0251/59.82.65)
26. Facultatea de Drept i Administraie Public
(Craiova, Tel.: 0251/59.82.65)
27. Facultatea de Contabilitate i Finane
(Rmnicu-Vlcea, Tel.: 0250/40.16.26)
28. Facultatea de Drept i Administraie Public
(Rmnicu-Vlcea, Tel.: 0250/40.16.26)
29. Facultatea de Contabilitate i Finane
(Cmpulung-Muscel, Tel.: 0248/51.22.84)
30. Facultatea de Finane i Bnci
(Blaj, Tel.: 0258/71.12.31)
(cldiri n proprietate)
Sediul Institutului de Sociologie i de Studiere a
Opiniei Publice din cadrul Fundaiei Romnia de Mine i
al studiourilor Departamentelor de tiin, Cultur i
Divertisment ale TvRM, Bucureti, Str. Oetari nr. 2
Sediul Societii Naionale Spiru Haret
pentru Educaie, tiin i Cultur i al Institutului de
Relaii Internaionale i Studii Europene
Bucureti, Str. Nicolae Iorga nr. 34-36
Centre teritoriale
pentru nvmntul la Distan (I.D.)
26. PIATRA NEAM, B-dul. Republicii nr. 15, 0233/
223.741 (telefon i fax)
27. PITETI, Piaa Vasile Milea nr. 3, 0248/213.118,
(telefon i fax), Tel - 0348/807.636
28. PLOIETI, B-dul. Republicii nr. 65, 0244/546.788
(telefon i fax)
29. RMNICU-VLCEA, B-dul Grl. Praporgescu
nr.22, Tel. 0350/401.626 (telefon i fax), Tel. 0250/
733074
30. REIA, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 7, 0255/
227.320 (telefon i fax)
31. SATU MARE, B-dul Transilvania nr. 3, 0261/
711775 (telefon i fax)
32. SFNTU GHEORGHE, P-a Mihai Viteazul nr. 15,
0267/317.592 (telefon i fax)
33. SIBIU, Str. Emil Cioran nr. 1A, 0269/214.075
(telefon i fax)
34. SIGHETUL MARMAIEI, Str. Iuliu Maniu nr.
31, 0262/316.766 (telefon i fax)
35. SLATINA, Str. Independenei nr. 1, 0249/415.552
(telefon i fax) 034/9408.570
36. SLOBOZIA, B-dul. Chimiei nr. 10, 0243/236710
(telefon i fax)
37. SUCEAVA, Str. tefan cel Mare, nr. 20A, et.2,
0230/522393, (telefon i fax)
38. TRGU JIU, Bd. Eroilor nr. 6, 0253/223.500
(telefon i fax)
39. TRGU MURE, Str. Cuza Vod nr. 22, 0265/
269.852 (telefon i fax)
40. TRGOVITE, Piaa Mihai Viteazul nr. 1, 0245/
640.328 (telefon si fax)
41. TIMIOARA, Str. Odobescu nr. 2, 0256/201.223
(telefon i fax), 0256/220.097 (telefon i fax)
42. TULCEA, Str. Piaa Independenei nr.1, 0240/
510.669 (telefon i fax)
43. VASLUI, Str. Mihail Koglniceanu nr. 19, 0235/
312.279 (telefon i fax), tel. 0335/402.143
44. ZALU, Str. 9 Mai nr. 2, 0260/615.267 (telefon i fax)
45. CHIINU, Str. Sfatul rii nr. 18, 00373/ 22
234.896 (telefon secretariat)
46. NEW YORK, 30-18 50th Street Woodside, NY
11377, 001-718-626-6013 (telefon), 001-718-626-
0507 (fax)
47. MADRID, CALLE/RODRIGUEZ SAN PEDRO
NO.7, MADRID, 0034/91.593.98.89 (telefon), 0034/
91.447.89.99 (fax)
48. TEL AVIV, Shlomo Hamelech St., No. 60/7, Tel
Aviv972.545.418.423 (telefon)
49. TORONTO, 7Cadillac Crescent Brampton
Toronto, Ontario L7A 3B3, 001-905.495.4828 (telefon)
50. PARIS, 73, rue Labat, 75018, Paris, (0033)
01.58.10.21.74 (tel.)
51. ROMA Piazza Delle Coppelle, 72/B, 00186, Roma,
0039/329.537.07.81(tel.)
52. VIENA, A-1220, Wien, Meissnergasse 5/1/1,
0043/195.879.40 (telefon/fax), 0043/676.977.35.91(telefon)
1. ALBA IULIA, Str. Mihai Viteazul nr.31, 0258/
832199 (telefon i fax)
2. ALEXANDRIA, Str. Libertii nr. 202A, imobil nr.
A5, parter i etaj, 0247/421006 (telefon i fax), 034/
401077 (telefon RDS)
3. ARAD, Str. Corneliu Coposu nr. 8bis, 0257/270.242
(telefon i fax)
4. BACU, Str. Mreti nr. 5, 0234/206243 (telefon
i fax)
5. BAIA MARE, B-dul Independenei nr.4, 0262/
211.770 (telefon i fax), 0362/801 027 (telefon)
6. BISTRIA NSUD, Str. Vasile Conta nr.1, 0263/
230.672 (telefon i fax), 0363/401.130 (telefon)
7. BLAJ, Str. T. Vladimirescu nr.80, 0258/711231
(telefon), 0258/711868 (fax)
8. BRAOV, Str. Turnului nr.5, 0268/420437(telefon),
int. 109, (0268)427432 (fax)
9. BRILA, Calea Clrailor nr. 15, etaj 2, 0239/
612.256 (telefon i fax)
10. BOTOANI, Str. Arhimandrid Markian nr. 9, 0231/
511.440 (telefon i fax)
11. BUZU, Str. Nicolae Blcescu nr. 38, 0238/727.616
(telefon i fax)
12. BUCURETI, Str. Ion Ghica nr. 13, sector 3,
Bucureti, Cod potal: 030045021/314.00.76/176
13. CMPULUNG-MUSCEL, Str. Traian nr.223,
0248/512284 (telefon), 0248/512283 (fax)
14. CLRAI, Str. Lalelelor, 0242/311.357 (telefon
i fax)
15. CLUJ- NAPOCA, B-dul. 21 Decembrie 1989
nr. 74, 0264/431.944 (telefon i fax), 0264/590.993
(telefon i fax), 0364/401.720 - tel
0364/401.721 (telefon)
16. CONSTANA, Str. Unirii nr.32-34, 0241/
541491(telefon i fax), 0241/541.490 (telefon i fax),
0241.545.015(telefon i fax)
17. CRAIOVA, Str. Brazda lui Novac nr.4, 0251/
599.282 (telefon), (0251)423.395 (fax), 0351/
180.1013 (telefon)
18. DEVA, Str. 22 Decembrie nr.37/A, 0254/214.433 (telefon
i fax), 0254/ 213.915(telefon), 0354/402.710 (telefon)
19. DROBETA TR. SEVERIN, Str. Antoninii nr. 2,
0252/324.728 (telefon i fax), 0352/401.232 (telefon)
20. FOCANI, Str. Dimitrie Cantemir, nr. 14, 0237/
231.158 (telefon i fax)
21. GALAI, Str. Brilei nr. 134, 0236/466.575 (telefon
i fax)
22. GIURGIU, Str. 23 August nr. 9, 0246/215.986
(telefon i fax)
23. IAI, B-dul. Carol I nr. 8, 0232/273.071 (telefon i fax)
24. MIERCUREA CIUC, P-a Libertii nr. 16, 0266/
311.226, (telefon i fax)
25. ORADEA, Str. Roman Ciorogariu nr. 18, 0259/
432.389, (telefon i fax)
Cldiri n care funcioneaz
faculti ale Universitii Spiru Haret
(n proprietate)
Bucureti,
oseaua Berceni nr. 24
Bucureti,
B-dul Basarabia nr. 256
Bucureti,
B-dul Timioara nr. 58
Televiziunea i Radio Romnia de Mine
Bucureti, oseaua Berceni nr. 24
Rmnicu Vlcea,
B-dul General Proporgescu nr. 22
Bucureti,
Splaiul Independenei nr.313
Cmpulung-Muscel,
Str. Traian nr. 233
Craiova,
Str. Vasile Conta nr. 4
Braov,
Str. Turnului nr. 5
Craiova,
Str. Brazda lui Novac nr. 4
Constana,
Str. Unirii nr. 32-34
Cluj-Napoca,
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 74
Universitatea Spiru Haret
Admiterea
n ciclul de studii universitare de licen
n anul de nvmnt 2007-2008
Pentru toate formele de nvmnt de zi, la distan i cu frecven redus ale ciclului universitar de
licen, admiterea se organizeaz astfel:
n perioada mai-septembrie a.c., pentru candidaii posesori de diplom de bacalaureat
din promoiile anterioare anului 2007;
n perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaii absolveni de liceu ai promoiei 2007,
care au promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinei eliberate de liceu, n care se
menioneaz media general de la bacalaureat i mediile obinute n anii de studiu, pn la
dobndirea diplomei de bacalaureat.
nscrierea i admiterea se desfoar la sediul central al Universitii Spiru
Haret din Bucureti, str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, la sediile facultilor din
Bucureti, Constana, Braov, Craiova, Rmnicu-Vlcea, Cmpulung-Muscel, Blaj
i la Centrele pentru nvmnt la distan ale Universitii Spiru Haret din ar i
din strintate.
Pot candida la admiterea n nvmntul superior, n ciclul de studii universitare de licen, absolvenii
de liceu cu diplom de bacalaureat sau diplom echivalent cu aceasta.
Pot candida la admiterea n ciclul de studii universitare de licen cetenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului Economic European i ai Confederaiei Elveiene, n
aceleai condiii prevzute de lege pentru cetenii romni, inclusiv n ceea ce privete taxele de
colarizare.
Candidaii care au obinut n perioada studiilor liceale distincii la olimpiadele colare internaionale
(premiile I, II, III) n cel puin unul din ultimii doi ani de studiu, dar ntr-o perioad de maximum trei ani
de la absolvirea liceului, sunt admii fr plata taxei de admitere i de colarizare la facultile
corespunztoare disciplinelor la care au fost distini.
Documentele necesare nscrierii la admitere:
diploma de bacalaureat (diplom echivalent cu aceasta) sau adeverin eliberat de liceu, pentru
candidaii care au promovat examenul de bacalaureat n anul 2007, n original;
certificatul de natere, n copie (xerox);
certificatul de cstorie (dac este cazul), n copie (xerox);
adeverin medical tip, din care s rezulte c este apt pentru facultatea la care candideaz ;
copie dup buletinul (cartea) de identitate, care s cuprind codul numeric personal;
3 fotografii tip buletin de identitate;
adeverin de la facultatea la care se afl diploma de bacalaureat, n original (pentru cei care
urmeaz a doua facultate).
Un dosar plic.
Taxa de nscriere la admitere este de 60 lei
Candidaii fii de rani, cadre didactice i pensionari, aflai n ntreinerea prinilor, sunt scutii de plata
taxei de nscriere pentru admitere.
Aceast facilitate se acord pe baza prezentrii urmtoarelor documente:
adeverin eliberat de primria comunei unde domiciliaz prinii candidailor fii de rani, care s
ateste c unica surs de venit a acestora este agricultura;
adeverin eliberat de coala unde funcioneaz printele (prinii), pentru candidaii fii de cadre didactice;
cupon de pensie din ultima lun calendaristic, pentru candidaii fii de pensionari.
Desfurarea i rezultatul admiterii
Admiterea n anul I al ciclului de studii universitare de licen se face, n principal, pe baza diplomei de
bacalaureat, a fiei-chestionar i a unui interviu. n fia-chestionar, candidatul consemneaz date personale,
informaii referitoare la interese i performane colare, motivaia care st la baza deciziei de a opta pentru o
anumit specializare etc.
Pentru domeniile/specializrile: arhitectur, teatru, muzic, cultur fizic i sport, limbi i literaturi,
relaii internaionale i studii europene, candidaii susin teste de aptitudini, teste de cunotine, teste de
limb, probe practice etc.
Fia-chestionar se semneaz de cadrul didactic membru al comisiei de admitere care a realizat
interviul cu candidatul.
Rezultatele admiterii se comunic dup susinerea interviului i, dup caz, a testelor de aptitudini,
de limb, a probelor practice etc.
Taxele de colarizare pentru anul universitar 2007-2008:
Taxe de colarizare moderate, nemodificate n ultimii ani, achitate
n 3 rate;
Scutire de taxa de nscriere la admitere pentru candidaii fii de rani,
cadre didactice i pensionari;
Cursuri tiprite, realizate de editura i complexul tipografic proprii,
puse la dispoziia studenilor cu reducere de 30%;
Cursuri, consultaii, lecii de sintez, dezbateri, teste de evaluare
prezentate prin intermediul posturilor proprii de televiziune (TvRM) i
radio (Radio Romnia de Mine) i al publicaiei Opinia naional;
Acces la cursuri n format electronic i la teste de autoevaluare, prin
intermediul platformei de e-Learning BlackBoard;
Acces gratuit n biblioteca virtual a Universitii i la bibliotecile
facultilor;
Evaluare computerizat a cunotinelor, utiliznd sisteme moderne i
de e-Learning BlackBoard sau ExamViewPro;
Burse de merit, n valoare total de 300.000 lei;
Cazare n cminele proprii din Bucureti;
Mas, subvenionat cu 30%, la cantinele proprii din Bucureti i Braov;
Acces gratuit n cluburile studeneti proprii i n Complexul sportiv din
Bucureti;
Cursuri de limbi strine de larg circulaie internaional, organizate
de Centrul de Limbi Strine, finalizate cu Certificate de competen
lingvistic i de excelen.
FACILITI
ACORDATE STUDENILOR UNIVERSITII SPIRU HARET
Informaii suplimentare la:
Sediile centrale ale Universitii Spiru Haret din:
Str. Ion Ghica nr. 13, Sector 3, Bucureti
Telefoane: 312.19.99; 312.23.01; 312.00.36; 314.99.32
Centrale: 314.00.75; 314.00.76; 314.39.00/262; 188
E-mail: info@spiruharet.ro; Internet: www.spiruharet.ro
Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Sector 1, Bucureti
Telefon: 650.21.12
Studiile universitare de masterat asigur fie aprofundarea
n domeniul studiilor de licen sau ntr-un domeniu apropiat, fie
obinerea de competene complementare n alte domenii, precum
i dezvoltarea capacitilor de cercetare tiinific. Ele constituie
o etap pregtitoare obligatorie pentru studiile doctorale.
Admiterea n ciclul de studii universitare de masterat, zi i
online, pentru fiecare domeniu de studiu, se face prin concurs,
organizat de Universitatea Spiru Haret, instituie organizatoare
de studii universitare de masterat. Comisia de admitere la ciclul
de studii universitare de masterat pentru fiecare specializare se
numete prin decizie a Preedintelui Universitii i este format,
de regul, din 3 membri, din care unul este numit preedinte.
Pot candida la admiterea n ciclul de studii universitare de
masterat, zi i online, absolvenii cu diplom de licen ai ciclului
de studii universitare de licen i absolvenii cu diplom de
licen sau echivalent ai studiilor universitare de lung durat.
nscrierea la concursul de admitere la studii universitare
de masterat ntr-un domeniu se poate face indiferent de
domeniul n care a fost dobndit diploma de licen.
Pot candida la admiterea n ciclul de studii universitare de
masterat, zi i online, cetenii statelor membre ale Uniunii
ADMITEREA LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
N CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, ZI I ONLINE,
PENTRU ANUL DE NVMNT 20072008
ORGANIZAREA I DESFURAREA ADMITERII
Europene, ai statelor aparinnd Spaiului Economic European
i ai Confederaiei Elveiene, n aceleai condiii prevzute de
lege pentru cetenii romni, inclusiv n ceea ce privete taxele
de colarizare.
La nvmntul de zi i online, durata studiilor universitare
de masterat este de trei semestre i corespunde unui numr de
30 de credite de studiu transferabile pentru un semestru de
studiu.
Pentru nscrierea la admitere n ciclul de studii universitare
de masterat, se depune, la secretariatul facultii organizatoare
a masteratului, un dosar plic, care cuprinde urmtoarele
documente:
cerere tip de nscriere pentru admitere;
diploma de licen sau echivalent (n original);
diploma de bacalaureat (copie legalizat);
curriculum vitae;
certificat de natere (copie legalizat);
certificat de cstorie (copie legalizat), dac este cazul;
copie xerox dup buletinul (cartea) de identitate;
adeverin medical tip;
3 fotografii tip buletin de identitate.
Facultile Universitii Spiru Haret care organizeaz
programe de masterat
nscrierile pentru admiterea n ciclul de studii masterale
se fac n perioada iulie-septembrie 2007, la sediile
facultilor organizatoare de programe de masterat ale
Universitii Spiru Haret din Bucureti, Constana, Braov,
Craiova, Cmpulung-Muscel i ale Centrelor pentru
nvmnt la Distan ale Universitii Spiru Haret din
ar, care funcioneaz n municipiile reedin de jude,
dar i n municipiile Cmpulung-Muscel, Blaj, Sighetu-
Marmaiei, precum i din strintate: New York, Toronto,
Madrid, Paris, Roma, Chiinu i Tel-Aviv.
Admiterea n ciclul de studii de masterat se desfoar
n perioada 15-30 septembrie 2007 i const n:
- analiza, de ctre comisia de admitere, a documentelor
existente n dosarul de admitere prezentat de candidat;
- desfurarea unui interviu, n cadrul cruia comisia de
admitere evalueaz motivaia opiunii candidatului pentru
programul de masterat respectiv, activitatea profesional,
tiinific i publicistic efectuat, disponibilitatea
candidatului pentru cercetare tiinific independent etc.;
- susinerea unor teste de cunotine, de limb, de
aptitudini, n cazul programelor masterale cu o component
pregnant aplicativ sau vocaional.
Rezultatul admiterii la studiul de masterat se comunic prin
afiare pe Internet, n termen de 24 de ore de la ncheierea acesteia.
Taxa de nscriere pentru admiterea la studii
de masterat este de 60 LEI.
Taxele de colarizare pentru anul universitar
20072008 se menin la acelai nivel ca n perioada
anterioar, fiind de 600 LEI/semestru.
Studiile universitare de masterat se desfoar pe baza
unui contract de studii masterale, ncheiat ntre masterand i
Universitatea Spiru Haret. n contract sunt prevzute
drepturile i obligaiile fiecrei pri implicate n ciclul de studii
universitare de masterat, astfel nct s fie realizate cerinele
de asigurare a calitii.
ALTE PRECIZRI I DISPOZIII FINALE
Alturndu-se celor 525 de instituii de nvmnt superior
de pe toate continentele, care au semnat Magna Charta
Universitatum chemat s susin, n prezent i n viitor, vocaia
plurivalent a universitii Universitatea Spiru Haret s-a
angajat s respecte i s promoveze valorile i drepturile
universitare fundamentale, s rspund eficient provocrilor
generate de globalizare, de trecerea la societatea cunoaterii.
Universitatea Spiru Haret,
singura instituie de nvmnt superior particular din Romnia -
semnatar a Magna Charta Universitatum de la Bologna
La invitaia rectorului
Universitii din Bologna,
profesor Pier Ugo Calzolari,
Universitatea Spiru Haret,
prin rectorul su, prof.univ.dr.
Aurelian Gh. Bondrea,
a semnat, la 16 septembrie 2005,
MAGNA CHARTA
UNIVERSITATUM
Rectorul Universitii Spiru Haret,
prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea,
mpreun cu rectorul
Universitii din Bologna,
Pier Ugo Calzolari i preedintele
Colegiului Observatorului
Magna Charta Universitatum,
Fabio Roversi Monaco