Sunteți pe pagina 1din 8

Studiu comparativ ntre

reglementrile contabile naionale


OMFP 3.055/2009 i standardul
internaional IFRS pentru IMM-uri

Echipa: Fluture Alina Maria
Rndau Marius Corneliu
Ursachi Georgiana Elena

Grupa: CIG 3Iai 2014

Introducere
n cadrul IMM-urilor sunt incluse ntreprinderile Mici i Mijlocii care au angajat mai
puin de 250 de persoane, care au o cifr de afaceri anual net de pn la 50 de milioane de euro
i/sau dein active totale n valoare de pn la 43 de milioane de euro.
Acestea se clasific, n funcie de tipul de relaie pe care o au cu alte ntreprinderi n ceea
ce privete procentajul deinut din capitalul social, drepturi de vot i alte drepturi de a exercita o
influen dominant, n trei categorii de IMM-uri:
a) ntreprinderi autonome;
b) ntrepinderi partenere;
c) Intreprinderi legate.
ntreprinderile autonome sunt cele mai des ntlnite.
Condiiile pe care o ntreprindere autonom trebuie s le ndeplineasc sunt urmtoarele:
S dein mai puin de 25% din capitalul social al unei alte ntreprinderi;
S nu fie deinut de o ntreprindere, de un organism public, de un parteneriat ntre mai
multe ntreprinderi legate sau organisme publice n procent de 25% sau mai mult;
S nu ntocmeasc conturi consolidate i s nu fie inclus n conturile unei ntreprinderi
care este astfel organizat.
ntrepinderile partenere sunt definite de parteneriatele financiare majore realizate cu
alte ntreprinderi, care nu necesit exercitarea controlului efectiv (direct sau indirect).
Principalele caracteristici ale ntreprindrrilor partenere sunt:
Procentul din capitalul social al celeilalte ntreprinderi pe care l deine este cuprins ntre
25% i mai puin de 50%;
ntreprinderea cealalt deine din capitalul social al ntreprinderii solicitante ntre 25% i
mai puin de 50%;
Conturile consolidate nu sunt ntocmite nici de ntrepinderea solicitant i nici de cealalt
ntreprindere astfel evitndu-se includerea acestora n conturi consolidate.
ntreprinderile legate se refer la un grup format din ntreprinderi n care se exercit
controlul, att direct ct i indirect, asupra majoritii capitalului social, drepturilor de vot sau
prin abilitatea de a exercita influen dominant asupra unei ntreprinderi. Aceste IMM-uri sunt
mai puin rspndite.


Analiz comparativ ntre OMFP 3.055/2009 i IFRS
pentru IMM-uri

OMFP 3.055/2009 IFRS pentru IMM-uri
obiectivul situaiilor financiare nu este
definit
obiectivul situaiilor financiare este de a
oferi informaii referitoare la poziia,
performana i fluxurile de trezorerie ale acelei
ntreprinderi; faciliteaz luarea deciziilor
economice de ctre o gam larg de utilizatori;
Situaiile financiare sunt prezentate astfel:
1. Bilanul
2. Contul de profit i pierdere
3. Situaia modificrii capitalului propriu
4. Situaia fluxurilor de numerar
5. Notele explicative la situaiile financiare
Anuale.


- prevede criteriile in funcie de care se
prezint doar situaiile financiare simplificate
sau cele complete ( in plus, si situatia fluxurilor
de trezorerie, si cea a modificrii capitalurilor);
- prezentarea elementelor extraordinare este
permisa;
Situaiile financiare sunt prezentate astfel:
1.O situaie a poziiei financiare
Fie:
a) o singura situaie a rezultatului global,
care prezint toate elementele de venituri i
cheltuieli recunoscute n timpul perioadei,
inclusiv acele elemente recunoscute la
determinarea profitului sau pierderii (care
reprezint un subtotal n situaia rezultatului
global) si alte elemente ale rezultatului global
b) contul de profit si pierdere si o situaie
separata a rezultatului global
3. Situaia variaiei capitalurilor proprii
4. Situaia fluxurilor de trezorerie
5. Notele, cuprinznd un rezumat al politicilor
contabile semnificative si alte informaii
semnificative.
- nu este prevzut un format prestabilit
pentru
prezentarea situaiilor financiare, insa sunt
prezentate
anumite elemente care trebuie prezentate in
mod
obligatoriu. De exemplu, este solicitata
clasificarea
activelor si datoriilor in curente si necurente,
cu excepia
cazului in care o prezentare in ordinea
lichiditii este
mai relevanta;
- prezentarea elementelor extraordinare nu
este
permisa;
Evaluarea elementelor in situatiile
financiare.
costul istoric, costul de producie, valoarea
stabilita in urma evalurii
(pentu bunurile reprezentand aport la capitalul
social), valoarea justa (pentru bunurile
obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la
inventariere).
Evaluarea elementelor in situatiile
financiare.
exista doua baze de evaluare uzuale: costul
istoric si valoarea justa.
activele si datoriile la recunoaterea initiala la
costul istoric.
categorii de instrumente financiare, investiii in
ntreprinderi asociate
si asocieri in participaie si activele biologice
sunt evaluate la valoarea justa.
Toate
elementele, cu excepia celor evaluate la
valoarea justa prin rezultat, fac obiectul
deprecierii.

Stocuri.
determinarea costului este utilizat metoda
LIFO
tehnici de evaluare a costului stocurilor:
metoda costului standard,
metoda pretului de vanzare cu amanuntul)
stocurile trebuie sa fie depreciate la valoarea
realizabila neta daca
aceasta este mai mica decat costul
Stocuri
determinarea costului - utilizarea metodei
LIFO nu este permis
tehnici de evaluare a costului stocurilor:
metoda costului standard,
metoda pretului de vanzare cu amanuntul,
metoda celui mai recent pret de achizitie
stocurile trebuie sa fie depreciate la valoarea
realizabila neta daca aceasta este mai mica
decat costul
Costul indatorarii.
permite capitalizarea acestor costuri pentru
activele care necesita o perioada
semnificativa de timp pentru a fi gata
pentru
utilizarea destinata sau pentru vanzare.
Costul indatorarii.
o entitate va recunoaste toate costurile
indatorarii drept cheltuiala in contul de
profit si pierdere in perioada in care sunt
suportate.
Active biologice si produse agricole.
politicile contabile
specifice stocurilor sau imobilizarilor corporale
Active biologice si produse agricole.
o abordare specifica acestora
Investitii imobiliare.

nu sunt definite politici contabile pentru
investiile imobiliare. Sunt aplicate politici
contabile specifice imobilizarilor corporale.
Investitii imobiliare.
investitiile imobiliare sunt evaluate
initial la cost. Ulterior evaluarii initiale,
entitatile pot opta intre 2 tratamente:
tratamentul de baza, evaluarea la valoarea
justa cu reflectarea variatiei de valoare in
contul de profit si pierdere; tratamentul
alternativ, evaluarea la costul initial
amortizare si depreciere ulterioara. In cazul in
care o entitate alege evaluarea la cost
pentru investiile imobiliare e obligata sa
prezinte in anexe valoarea justa a investitiilor
imobiliare. Daca o entitate alege tratamentul
evaluarii la valoarea justa nu are voie ca
ulterior sa schimbe politicile contabile in
scopul evaluarii investitiei imobiliare la cost. O
data ales un tratament contabil el trebuie
aplicat pentru toate investitiile imobiliare
pentru
unitate.
Provizioane.
contin prevederi
similare.
nu exista o restrictie privind limita maxima
pentru
valoarea rambursarii,


Compensarea in bilant sau contul de profit si
pierdere nu este
permisa
Provizioane.
contin prevederi
similare.
rambursarea este recunoscuta atunci
cand este aproape sigur ca entitatea va primi
rambursarea si suma recunoscuta nu va
depasi suma provizioanului.

creanta privind
rambursarea va fi prezentata in situatia pozitiei
financiare ca activ si nu va fi compensata
cu provizionul.
Contracte de leasing.
locatarul sa recunoasca
activul si datoria la costul de achizitie pentru
locator.
Contracte de leasing.
activele si datoriile sunt
recunoscute la valorea justa sau la valoarea
actualizata a platilor minime de leasing, daca
aceasta este mai scazuta.
Capitalul propriu.

instrumentele de capital sunt evaluate
la pretul de emisiune si nu exista o cerinta de
actualizare daca plata este amanata si
efectul valorii timp a banilor este
semnificativ
Daca intrumentele de capitaluri
sunt emise inainte ca numerarul sau celelalte
resurse sa fie furnizate, entitatea trebuie sa
prezinte valoarea de incasat ca activ (creanta)

imprumuturilor convertibile: nu prevede
cerinte pentru separarea imprumuturilor
convertibile. Imprumuturile
convertibile sunt recunoscute ca datorii si
transferate in capitalurile proprii atunci cand
este exercitata optiunea de conversie.


Capitalul propriu.

valoarea de incasat drept o ajustare in sectiunea
de capitaluri proprii a situatiei sale
financiare si nu drept un activ.se arate in vedere acesta separare aferente
imprumuturilor convertibile. Astfel
intrumentele
financiare compuse care contin o componenta
de datorie si cea de capitaluri proprii, o
entitate trebuei sa aloce incasarile intre
componenta de datorie si cea de capitaluri
proprii
Venituri

nu este permisa gruparea a doua sau
mai multe tranzactii similare in vederea
aplicarii criteriilor de recunoastere
Schimbul de bunuri similare sau diferite
implica
inregistrarea a doua tranzactii: scoaterea din
bilant a activului cedat si recunoasterea
activului primit in schimb.


Venituri

nu este permisa gruparea a doua sau
mai multe tranzactii similare in vederea
aplicarii criteriilor de recunoastere
Schimbul de bunuri similare sau diferite
implica
inregistrarea a doua tranzactii: scoaterea din
bilant a activului cedat si recunoasterea
activului primit in schimb.
ConcluziiBibliografie

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, publicat in Monitorul Oficial nr
766/10.11.2009;
Studiu comparativ intre reglementarile contabile din Romania (OMFP nr 3055/2009) si
Standardul de Raportare Financiara pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (IRFS pentru
IMM), Editura CECCAR, 2010
IASB International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities,
2009
IFRS for SMEs and the Fourth and Seventh Council Directives, Compatibility Issues
EFRAG WORKING PAPER http://www.efrag.org/files/EFRAG%20public
%20letters/IFRS%20for%20SMEs%20compatibility%20analysis/EFRAG
%20Compatibility%20Analysis.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_ro
.htm
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-
62/Documente_Suport/Studii/1_Studii_POR/8_Ce_este_un_imm._definitia_europea
na.pdf