Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Construc!! de "a#!n!


PROIECT DE SE"ESTRU
TEHNOLO$II
NECONVENTIONALE
Indrumtor Student
S.l. dr. ing. Rzvan Pcurar Bereschi Bogdan Voicu
Gr.1131
2013
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
%& Te'a (ro!ectulu!
Denu'!re re(er) Sa se proiecteze maneta schimbator viteza bicicleta
Ser!a de *a+r!cat!e 10 !uc, "ater!al "itan
#ig.1.1. $odelul 3% al &iesei
#ig.1.2. %esenul 2% al &iesei cu &rinci&alele trsturi de 'orm (i ga!arit
2
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
-& Cu(r!ns
1. "ema &roiectului)))))))))))))))))))))))..)))
2. *u&rins))))))))))))))))))))))))))))))
3. "ehnologia clasica de 'a!ricatie))))))))))))))))))))..
3.1 Itinerarul tehnologic de 'a!rica+ie al matri+elor))))))))))))).
3.2 %i'icult+i tehnologice de &rindere , realizare al &iesei , matri+ei)))))))
-. "ehnologia neconventionala de 'a!ricatie))))))))))))))))).
-.1. Variante tehnologice neconven+ionale alternative de realizare a &iesei)))).
-.1.1. Varianta tehnologic neconven+ional .))))))))))))..
-.1.2. Varianta tehnologic neconven+ional /)))))).)))))).
-.2. 0rgumentarea alegerii tehnologiei neconven+ionale .,/ &entru realizarea &iesei)
-.3. #irme &roductoare de echi&amente &entru varianta "1 selectat))))))...
-.-. "i&uri de echi&amente (i caracteristicile tehnice ale acestora))))))))..
-.2. Princi&iul de lucru al "1 selectate)))))))))))))))))))
-.3. Parametri tehnologici de !az care in'luen+eaz "1 selectat 4cu re'erire la 2
articole (tiin+i'ice 5n domeniu6)))))))))))))))))))))).
2. *om&aratii intre tehnologia conventionala si cea neconventionala)))))))).
3. *oncluzii 'inale))))))))))))))))))))))))))))
7. Bi!liogra'ie)))))))))))))))))))))))))))))..
0ne.e
3
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
.&Te/nolo0!a clas!ca de *a+r!cat!e
.&%& It!nerarul te/nolo0!c de *a+r!ca!e al (!ese! 'etal!ce1'atr!elor
"a!el 1.1. Itinerarul tehnologic de realizare al &iesei, matritei
NR O(erat!! Ec/!(a'ente SDV Descr!ere o(era!e
% *on'ectionarea
modelului master
"i&ul
echi&amentului
utilizat 8
%enumire
Scule
a(chietoare,
%is&ozitive,
Veri'icatoare
utilizate 5n
vederea
realizrii acestei
o&era+ii
Veri'icarea modelului master
'a!ricat .0co&erirea su&ra'etei
modelului cu o su!stanta ce
&revine li&irea siliconului.
Sta!ilirea &lanului de se&aratii
si materializarea lui &rin li&ire
de !anda adeziva.
- #a!ricarea
modelului master
Placi de lemn Im!inarea
&lacilor
manual 9 !anda
adeziva
Se im!ina &lacile &entru
creearea cutiei matrite si se
'i.eaza cu a:utorul !enzi
adezive.
.
#i.area modelului
master
"i:e verticale Sus&endam modelul master in
cutia con'ectionata &rin li&irea
unei ti:e verticale ce tine
&lanul de turnare .
2
Pregatirea
materialului
Reci&ient &entru
turnare
Palete &entru
amestecare
Se &regateste materialul lichid
4silicon6 &entru turnarea in
matrita.
3 "urnare Reci&ient de
turnare
; Se toarna constant in matrita
siliconul .
4
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
4 Racirea &rin
solidi'icare
1isi& sau aer Se lasa un anumit tim& &entru
racire.
5 <.tragerea &iesei *utit Se taie siliconul &entru
scoaterea &iesei din matrita 9si
se veri'ica de'ectele 4daca
a&ar6 .
.
.&-& D!*!cult6! te/nolo0!ce de (r!ndere 1 real!7are al (!ese!1 'atr!elor
In ciuda &rocedeului sigur de &relucrare &rin turnare 9a&ar si di'icultati .

#ig 1.3 Sectiune a gauri din maneta
In aceasta 'igura este &rezentata di'icultatea de turnare deoarece in modelul master
tre!uie introdusa o sarma &entru lasarea gauri 9iar la inde&artarea &iesei din matrita si
inlaturarea sarmei &ot a&area de'ecte la marginile locasului &entru ca!lu.
Pentru evitarea acestei &ro!leme se &oate lu!ri'ia sarma introdusa in asa 'el incat la
inde&artare sa 'ie cat mai usor &entru evitarea de'ectiunilor la 'a!ricare.
2&Te/nolo0!a necon8ent!onala de *a+r!cat!e
2&%& Var!ante te/nolo0!ce necon8en!onale alternat!8e de real!7are a (!ese!
5
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
;"ehnologia neconventionala aleasa &entru 'a!ricarea &iesei schim!ator de viteze
&entru !icicleta este S=$ 4Selective =aser $elting6
; Procesul S=$ 5nce&e &rin retezarea numerica un model 3% *0% 5ntr;un numr de
straturi 'inite. Pentru 'iecare strat 'elii este o cale de scanare laser calculat9 ea de'ine te at>t
conturul granita cat i o anumit 'orm de secven de um&lere9 de multe ori un model
master. #iecare strat este a&oi secven ial recreat &rin de&unerea unui strat de &ul!ere9 unul
&este altul9 iar to&irea cu laser se 'ace cu un 'ascicul la su&ra'ata .
0cest ca&itol se va 'ocaliza e.clusive &e &rezentarea unor tehnologii neconven+ionale
alternative de realizare a &iesei, matri+ei care e &revzut a 'i analizat 5n detaliu 5n cadrul
acestui &roiect? 1u sunt deci necesare a 'i &rezentate o serie de as&ecte generale legate de
tehnologiile neconven+ionale 4descrierea unor metode care nu au legtur 5n nici un 'el cu
tema de &roiect6
@n acest ca&itol9 se va &reciza 5nc de la 5nce&ut 5n modul cel mai direct &osi!il care
sunt variantele tehnologice de realizare a &iesei, matri+ei9 urm>nd a 'i descrise 5n detaliu
ma.im dou variante neconven+ionale alternative 4cele mai re&rezentative6 &entru realizarea
&iesei, matri+ei studiu de caz?
2&%&% Var!anta te/nolo0!c6 necon8en!onal6 9
@nc de la 5nce&ut tre!uie &recizat 'a&tul c 5n cadrul acestui su!ca&itol9 nu se vor
&rezenta scheme de &rinci&iu, descrieri &e larg a &rinci&iului de lucru a tehnologiei
neconven+ionale analizate? 4e.ist un ca&itol se&arat legat de descrierea &rinci&iului de lucru
al tehnologiei neconven+ionale selectate9 5n cadrul ca&itolului -.2.6? 1u ne &ro&unem s
&rezentm &rinci&iul de lucru (i 5n ca&itolul -.1.9 (i 5n ca&itolul -.2 4reluat6 5n alt 'orm?
0cest ca&itol tre!uie s &rezinte 5n &rimul r>nd e.em&le de &iese &rin aceast variant
tehnologic 4demontr>nd ast'el c metoda se &reteaz &entru studiul de caz analizat 8 5n acest
sens vor tre!ui &rezentate e.em&le de &iese realizate din ti&ul de material &recizat &rin tema
de &roiect9 nu e.em&le de &iese realizate &rin aceast metod9 5ns din alte ti&uri de material
care nu au legtur cu tema de &roiect6? @n al doilea r>nd este de &recizat 'a&tul c nu e
su'icient s 'ie &rezentate ast'el de e.em&le 5n imagini. Vor re!ui &rezentate (i c>teva detalii
des&re acestea 8 ce 'irm le;a realizat9 cine este !ene'iciarul9 ce re&rezint &iesele res&ective9
6
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
ce ar tre!ui s remarcm din aceste imagini 4de e.em&lu anumite detalii de 'orm ale &ieselor
care sunt greu de re&rodus sau chiar im&osi!il utiliz>nd tehnologii clasice9 etc.6?
0&oi9 5n continuare tot aici9 5n cadrul acestui su!ca&itol tre!uie &rezentate o serie de
alte as&ecte im&ortante legate de tehnologia descris9 cum ar 'i de e.em&lu
; as&ecte ce +in de structura intern a materialului 4anumite imagini ale unor analize
la microsco& ale unor &iese 'a!ricate &rin aceast tehnologie9 care 'ac re'erire la
densitatea , &orozitatea materialului9 tensiuni interne ale materialului9 etc.6
; 0s&ecte legate de &ro&riet+ile mecanice (i termice ale materialelor &relucra!ile
&rin metoda neconven+ional analizat 4cele mai im&ortante &ro&riet+i6 ; de
e.em&lu9 5n cazul &ieselor din material &lastic ,r(ini 8 e.ist mai multe ti&uri de
ast'el de material9 cu &ro&riet+i mecanice (i termice di'erite 8 din aceast gam de
materiale9 &oate e.ist un anume ti& de material care se &reteaz cel mai !ine
studiului de caz analizat la &roiect9 va tre!ui &recizat care e acest ti& (i de ce
anume e cel mai adecvat?
; 0s&ecte legate de &recizia de 'a!rica+ie a acestei metode
; 0s&ecte legate de calitatea su&ra'e+ei9 calitate care rezult 5n urma 'a!rica+iei &rin
metoda neconven+ional descris
; etc.
"oate aceste as&ecte vor tre!ui &rezentate 5n detaliu 4cu imagini9 ta!ele cu anumite
date9 etc6? Sigur va tre!ui &recizat &este tot sursele !i!liogra'ice de unde au 'ost &reluate
elementele res&ective9 5n ideea de a demonstra care sunt avanta:ele sau dezavanta:ele metodei
descrise9 cu a&lica!ilitate &entru studiul de caz analizat?
2&%&-& Var!anta te/nolo0!c6 necon8en!onal6 :
Idem (i 5n acest ca&itol9 5ntocmai ca (i 5n cazul tehnologiei descrise mai sus9 vor tre!ui
&rezentate (i 5n acest caz e.em&le de &iese (i anumite as&ecte ce +in de tehnologia
neconven+ioanl / analizat9 totul &rezentat de data aceasta 5n com&ara+ie cu metoda
neconven+ional . descris mai sus? *u alte cuvinte tre!uie analizate acelea(i criterii (i 5n
acest caz 4nu criterii de analiz di'erite6. 0lt'el e ciudat s 'ie &rezentate as&ecte &rin care se
5ncearc s se demonstreze c tehnologia / e mai &er'ormant dec>t tehnologia .9 analiz>nd
tehnologia . &rintr;o serie de criterii (i tehnologia / &rin cu totul (i cu totul alte criterii? $ai
concret9 un sim&lu e.em&lu 8 S;a &rezentat cum stau lucrurile cu &rivire la densitatea
7
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
materialului, &orozitatea acestuia 5n cazul &relucrrii unor &iese din r(ini &rin metoda
neconven+ional .A 0tunci9 5n cadrul acestui ca&itol va tre!ui &rezentat cum stau lucrurile
&rivind densitatea, &orozitatea 5n cazul metodei neconven+ionale /A S;a &rezentat cum stau
lucrurile &rivind &ro&riet+ile materialelor 5n cazul tehnologiei .A Idem va tre!ui &rezentat
cum stau lucrurile 5n cazul tehnologiei /9 (i a(a mai de&arte? Bine5n+eles totul documentat din
cadrul surselor !i!liogra'ice?
*a (i recomandare9 vor tre!ui evitate anumite e.&rimri de genul B&recizie 'oarte !unC sau
B&recizie mai !unC sau Bcalitate !un a su&ra'e+eiC9 etc. 0st'el de a&recieri nu au nici o
greutate9 dac nu e e'ectuat (i o analiz cantitativ? "re!uie &rezentate &e c>t &osi!il date
cantitative 4nu inventate69 ci &reluate din cadrul surselor !i!liogra'ice consultate 5n vederea
redactrii &roiectului?
2&-& Ar0u'entarea ale0er!! te/nolo0!e! necon8en!onale 91: (entru real!7area (!ese!
Pe !aza elementelor &rezentate 5n detaliu 5n cadrul ca&itolului -.19 se va &rezenta 5n acest
su!ca&itol un ta!el legat de avanta:ele , dezavanta:ele 'iecreia dintre cele dou tehnologii
analizate 4aceste elemente vor 'i &rezentate succint69 argument>nd ca (i concluzie9 de ce s;a
ales 5n 'inal tehnologia neconven+ional . sau / 5n detrimentul celeilaltei tehnologii &entru
realizarea &iesei de analizat ca (i studiu de caz 5n &roiect? *riteriile de com&ara+ie men+ionate
5n ta!el vor 'i acelea(i cu cele &rezentate 5n ca&itolul -.1.9 5n mod evident?
"a!elul .... *riterii de com&ara+ie &rivind tehnologiile neconven+ionale analizate
Te/nolo0!a
necon8en!onal6
A8anta;e De7a8anta;e
<
=
%ou;trei &ro&ozi+ii &rezentate ca (i concluzie9 du& ta!el9 &unct>nd mai ales avanta:ele
tehnologiei neconven+ionale selectate sunt mai mult dec>t !inevenite?
2&.& F!r'e (roduc6toare de ec/!(a'ente (entru 8ar!anta TN selectat6
%oar &entru "1 selectat vor tre!ui &rezentate dou 'irme re&rezentative 5n domeniu 8 care e
&ro'ilul acestor 'irme9 &entru ce 'irme 4cine sunt cola!oratoriiA69 ce 'el de a&lica+ii dezvolt
8
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
4dezvolt a&lica+ii doar 5n domeniul tehnologiei neconven+ionale analizate 5n cadrul
&roiectului &entru studiul de caz sau (i 5n alte domeniiA %e e.em&lu9 &oate e.ista o 'irm care
dezvolt a&lica+ii (i 5n domeniul S=$ (i 5n domeniul Investment *asting , Vacuum *asting9
sau o alt 'irm care dezvolt a&lica+ii doar 5n domeniul S=$69 etc. 1u tre!uie incluse
imagini cu logo;urile 'irmelor la acest su!ca&itol?
2&2& T!(ur! de ec/!(a'ente #! caracter!st!c!le te/n!ce ale acestora
2&2&%& Ec/!(a'entul *!r'e! <
D serie de a&recieri &rivind unul din echi&amentele cele mai re&rezentative ale &rimei 'irme
&rezentate la ca&itolul -.3.9 echi&ament adecvat 'a!ricrii unor &iese din ti&ul de material
&revzut &rin tema de &roiect 4nu alte ti&uri de materiale6 va tre!ui &rezentat 5n cadrul acestui
su!ca&itol. $ai concret9 va tre!ui &rezentat at>t o imagine a echi&amentului res&ectiv9 c>t (i
un set de caracteristici tehnice de !az ale acestuia9 5n dre&tul imaginii res&ective9 5m&reun
cu o serie de a&recieri, comentarii 5n te.t9 &e !aza &er'orman+elor acestui echi&ament? Sursele
!i!liogra'ice tre!uie men+ionate (i 5n acest caz 4ca de alt'el 5n 5ntreg &roiectul69 at>t 5n dre&tul
imaginilor &reluate din alte surse9 c>t (i 5n te.t9 la 'inalul &aragra'ului unde se 'ace trimitere
&rin descrieri la imaginea res&ectiv?
2&2&-& Ec/!(a'entul *!r'e! :
Idem 5n cazul celei de;a doua 'irme &rezentate la ca&itolul -.3.9 tre!uie &rezentate detalii
legate de un echi&ament re&rezentativ E as&ecte legate de caracteristicile tehnice ale acestuia?
2&2&. Conclu7!! (r!8!nd ec/!(a'entele anal!7ate
Pe !aza analizei &er'orman+ei acestor dou ti&uri de echi&amente &rezentate 5n ca&itolele
-.-.1. (i -.-.2. vor tre!ui s &rezentate c>teva concluzii9 &rivind care din cele dou ti&uri de
echi&amente ar 'i mai &er'ormant (i de ce (i care dintre cele dou ti&uri de echi&amente ar 'i
mai adecvat 5n vederea &relucrrii &iesei studiu de caz (i de ce9 &rin Fde ceC 5n+eleg>nd c vor
'i analizate toate as&ectele com&arate &rin &risma acelora(i criterii de analiz? %oar a(a totul
are un sens?.
9
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
2&3& Pr!nc!(!ul de lucru al TN selectate
D schem de &rinci&iu E e.&lica+iile a'erente &e !aza imaginii res&ective sunt su'iciente?
2&4& Para'etr! te/nolo0!c! de +a76 care !n*luenea76 TN selectat6 >cu re*er!re la -
art!cole #t!!n!*!ce ?n do'en!u@
Pentru cele 2 articole (tiin+i'ice care tre!uie &rezentate 4&reluate din !azele de date
GGG.sciencedirect.com , GGG.s&ringerlinH.com 69 de re+inut 'a&tul c nu tre!uie traduse
res&ectivele articole sau &rezentate anumite traduceri 5n cadrul cor&ului &roiectului??????
Pentru 'iecare din acest articol (tiin+i'ic tre!uie &rezentat 5n sintez 4&re'era!il 5n
cuvinte &ro&rii6
; D!iectivul cercetrilor &rezentate 4ce s;a urmrit e'ectiv 5n cadrul cercetrilor
e'ectuate9 care a 'ost sco&ul acestor cercetri6
; $etodologia teoretic si e.&rimental utilizat 45n mod &ractic9 cum s;au e'ectuat
aceste cercetri9 ce s;a simulat9 ce s;a 'a!ricat9 cum s;a 'a!ricat9 ce s;a msurat9
etc....6
; *oncluziile acestor cercetri 4@n urma cercetrilor, msurtorilor , etc. la ce
concluzie s;a a:unsA6
0ten+ie 8 tre!uie s e.iste o logic a as&ectelor &rezentate 5n &roiect? 1u se acce&t ca atunci
c>nd se &rezint o!iectivele cercetrii s se men+ioneze o direc+ie de cercetare9 descrierea
metodologiei s nu ai! nici un 'el de legtur cu o!iectivul cercetrii9 (i concluzia s
&rezinte as&ecte care nu au nici un 'el de legtur cu ceea ce s;a &rezentat 5n &reala!il?
"re!uie s e.iste o legtur clar 5ntre o!iective 8 metodologie ; concluzii 5n ceea ce &rive(te
&rezentarea res&ectivelor articole?
$odul de &rezentare al acestor articole tre!uie s 'ie urmtorul
Parametri tehnologici de !az care in'luen+eaz tehnologia . sunt
;AAAAA
;AAAAA
;AAAAA
10
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
In'luen+a acestor &arametri asu&ra tehnologiei . a 'ost analizat 5n cadrul cercetrilor
e'ectuate de ctre un gru& de cercettori de la Iniversitatea din ,Institutul
tehnologic......................AAAAAA @n cadrul articolului intitulat F.....titlul articolului 5n lim!a
englezC9 articol &u!licat 5n cadrul FJournal o'............titlul :urnaluluiC 5n anulAAAA4anul
a&ari+iei articolului6 acest gru& de cercettori &rezint..........va tre!ui descris 5n cuvinte ce
&rezint res&ectivul articol 4o!iectivul cercetrilor6.
$odul 5n care au 'ost e'ectuate res&ectivele cercetri a constat 5n mod &ractic 5n......va tre!ui
descris 5n cuvinte 5n mod ceva mai detaliat cum s;au des'(urat e.&erimentele.
@n concluzie9 &e !aza acestor as&ecte analizate9 s;a &utut constata 'a&tul c.....se va &reciza 5n
'inal 5n cuvinte care a 'ost concluzia la care s;a a:uns.
*>nd se trece la &rezentarea celui de;al doilea articol9 acest lucru se &oate 'ace ast'el
In alt articol interesant 5n domeniul tehnologiei . este articolul intitulat....Ctitlul 5n lim!a
englezC9 realizat de ctre un gru& de cercettori de la Iniversitatea, Institutul......
%u& care tre!uie &rezentate din nou acelea(i trei lucruri 45ntr;o succesiune logic6
@n cadrul acestui articol s;a urmrit.......se &rezint o!iectivul 4sco&ul6 cercetrilor e''ectuate9
ce s;a urmrit e'ectiv s se analizeze , dezvolte.
@n acest sens9 s;a realizat mai 5nt>i....s;a determinat....s;a msurat 8 se &rezint detalii legate
de modul 5n care s;a des'(urat cercetarea res&ectiv...
@n 'ine......se &rezint 5n 'inal cateva as&ecte legate de as&ectele &rezentate 5n &reala!il (i
concluziile la care s;a a:uns 5n urma cercetrilor e'ectuate
3& Co'(arat!! !ntre te/nolo0!a con8ent!onala s! cea necon8ent!onala
"a!elar9 se vor &rezenta avanta:ele , dezavanta:ele celor dou ti&uri de tehnologiianalizate9
&rivind criteriul &reciziei dimensionale, calit+ii su&ra'e+elor &relucrate9 tim&ului de
'a!rica+ie9 &re+ului de cost9 5m&reun cu dou;trei &ro&ozi+ii conclusive du& ta!elul res&ectiv
&rezentat
"a!elul .... *riterii de com&ara+ie &rivind tehnologia neconven+ional (i clasic de realizare
a &iesei
11
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
Te/nolo0!a clas!c6 1
necon8en!onal6
A8anta;e De7a8anta;e
TN
TC
*um s&uneam anterior9 dou;trei &ro&ozi+ii &rezentate ca (i concluzie9 du& ta!el9 &unct>nd
avanta:ele, dezavanta:ele tehnologiei clasice, neconven+ionale analizate sunt mai mult dec>t
!inevenite?
4&Conclu7!! *!nale
Pe o :umtate de &agin9 vor tre!ui &rezentate c>teva concluzii &rivind rolul (i locul
tehnologiei neconven+ionale &rezentate 5n &roiect (i selectate 5n 'inal9 &rintre celelalte
tehnologii clasice (i neconven+ionale cunoscute. Pot 'i &rezentate at>t as&ete tehnologice9 c>t
(i as&ecte ce +in de utilitatea acestei tehnologii?
5&A!+l!o0ra*!e
K1L GGG.liHnulcom&letsicorect.com M %ata accesrii..........4a se evita linHuri de genul
GGG.google.comM GGG.GiHi&edia.comM GGG.sciencedirect.com9 GGG.stratas/s.com9 etc.6 8
linHurile de acest gen sunt &rea generale9 deci incom&lete. "re!uie &recizate linHurile care
duc s&re &agina de unde s;au &reluat as&ectele res&ective &rezentate 5n &roiect9 nu la o &agin
de internet general
K2L 0utori9 B"itlul cr+ii 45n lim!a englez dac acea carte are titlul 5n lim!a englez6C9
<ditura 5n care a 'ost &u!licat cartea res&ectiv9 numrul &aginilor de unde s;au &reluat
in'oorma+ii 5n cadrul &roiectului9 anul a&ari+iei cr+ii res&ective
K3L 0utori9 B"itlul articolului 45n lim!a englez dac acel articol are titlul 5n lim!a
englezC9 Jurnalul 5n care a 'ost &u!licat res&ectivul articol9 numrul &aginilor 5ntregului
articol 5n cadrul :urnalului9 4de e.em&lu 232;23N69 volumul nr.9 anul &u!licrii 45n cadrul
articolelor &u!licate 5n cadrul unor :urnale de &restigiu6
12
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
K-L 0utori9 B"itlul articolului 45n lim!a englez dac acel articol are titlul 5n lim!a
englezC9 "itlul volumului 5n care a 'ost &u!licat articolul res&ectiv 4%e e.em&lu Procedings
o' the .
th
*on'erence on......69 locul des'(urrii *on'erin+ei 4localitatea (i +ara69 luna (i anul
des'(urrii acelei con'erin+e 45n cazul articolelor &u!licate (i &rezentate 5n cadrul unor
con'erin+e (tiin+i'ice6
O+ser8a!! !'(ortante& Sursele !i!liogra'ice tre!uie men+ionate 5n dre&tul descrierii
imaginilor res&ective9 atunci c>nd sunt &recizate 5n &roiect9 de e.em&lu su! 'orma
#ig -.1. <.em&le de &iese realizate &rin S=0 K3L
0ceast surs se va trece su! 'orma unei ci're 5ntre &aranteze dre&te9 5n ordinea
cronologic a a&ari+iei acesteia 5n &roiect?
1u doar 5n dre&tul imaginii tre!uie trecut aceast surs9 ci (i 5n te.t9 la 'inalul
&aragra'ului unde se 'ace trimitere , sunt &rezentate anumite detalii legate de imaginea
res&ectiv. Oi acolo va tre!ui s 'ie &recizat 5n 'inal sursa !i!liogra'ic su! 'orma unei ci're
trecute 5ntre &aranteze dre&te9 de e.em&lu K3L 5n cazul nostru 4evident vom avea aceea(i ci'r
cu cea care a 'ost trecut 5n dre&tul descrierii 'igurii res&ective6?
%e asemenea tot legat de Bi!liogra'ie este de re+inut 'a&tul c 5n 'inal va tre!ui s
e.iste o concordan+ 5ntre sursele !i!liogra'ice men+ionate 5n te.t 5n &roiect 45n ordine
cronologic6 (i cele men+ionate la ca&itolul Bi!liogra'ic de la 'inal 4ordinea tre!uie s 'ie
aceea(i6?
@n 'ine9 ane.ele care 5nso+esc &roiectul vor 'i listate9 5n aceea(i ordine 5n care sunt
men+ionate aceste surse 5n cadrul ca&itolului Bi!liogra'ic de la 'inal9 (i se va trece cu &i.ul &e
'iecare document , &rint screen, &d', articol, carte 4co&erta E &aginile de unde s;au &reluat
in'ormatii 69 &e &rima &agina
K1L 0ne.a 1
K2L 0ne.a 2
K3L 0ne.a 3
Si asa mai de&arte? 0ceasta ordine tre!uie s 'ie aceea(i cu cea men+ionat la Bi!liogra'ie9
cum s&uneam?
Proiectul tre!uie &redat (i 5n 'ormat electronic &e *% 4cor& &roiect E ane.ele care 5l 5nso+esc
8 5n acest caz9 cr+ile 45n cazul 5n care nu sunt scanate6 &ot 'i &redate 5n 'ormat 'ull9 5n 'ormat
doc sau &d'9 du& caz?6
13
Tehnologii neconventionale Proiect de semestru
CBte8a reco'and6r! su(l!'entare)
; 1umerotarea 'igurilor se va 'ace 5n ordinea a&ari+iei 5n &roiect9 5n ordinea #ig.1.19
#ig.1.29 etc. 8 la ca&itolul 1M #ig.2.1.9 #ig.2.2.9 #ig. 2.3.9 etc 8 la ca&itolul 29
(.a.m.d. Idem ta!elele vor 'i numerotate 5n ordinea "a!elul 1.1.9 "a!elul 1.2.9
(.a.m.d. 8 la ca&itolul 19 "a!elul 2.19 "a!elul 2.2.9 "a!elul 2.3. 8 la ca&itolul 29 etc.
; #ontul utilizat 5n &roiect 8 "imes 1eG Roman 8 Size 12 8 Paragra' 8 192 lines
4e.ce&+ie titlurile ca&itolelor mari 8 care sunt "imes 1eG Roman ; Size 1-6
; Se recomand evitarea dic+ionarului Google "ranslate sau altor dic+ionare similar9
care conduc la anumite cuvinte 'r sens 5n lim!a rom>n sau 'r sens din &unct
de vedere tehnic. Se recomand dic+ionarul tehnic <V<R<S" sau alte dic+ionare
similare. In &roiect cu grave caren+e de e.&rimare 5n lim!a rom>n sau &lin de
elemente 'r sens din &unct de vedere tehnic nu va &utea 'i acce&tat 5n vederea
&redrii? %e asemenea nu &ot 'i acce&tate 5n vederea &redrii &roiecte care sunt
redactate 'r diacritice sau sunt incom&lete 4li&sesc anumite ca&itole sau
su!ca&itole din &roiect6?
; Proiectul tre!uie trimis 5n &reala!il 5n 'ormat electronic s&re evaluare &rin email la
adresa razvi&2003P/ahoo.com9 c>t mai ra&id cu &utin+?
14