Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Propunator: Danaila (Beldie) Sorina Camelia


Clasa: a- XII-a
Disciplina: Marketingul afacerii
Unitatea de nv are : Cecetarea de marketing i nevoile clietilor
Lec ia : Cercetarea direct
Tipul lec iei : mixt
Durata de timp: ! minune
Competen e specifice :
Determin nevoile clientilor
Competen e derivate:
inve"tigarea nevoilor clientilor#
"ta$ilirea metodelor de cercetare a nevoilor clientilor#
de"crierea avanta%elor "i de&avanta%elor cercetrii directe#
anali&are "i inter'retarea datelor(
trate!ia didactic:
Resurse procedurale:
Metode i 'rocedee didactice: conver"a ia euri"tic) conver"a ia de verificare) ex'lica ia) ex'unerea) 'ro$lemati&area)
*nv area 'rin de"co'erire#
+orme de organi&are: activitate frontal) individual) 'e gru'e
Resurse materiale: calculatorul) internetul ) manual) fi e de lucru) fi e de documentare) fi e de evaluare) imagini) 'lan e)
'o"tere
"i#lio!rafie:
,( Su&ana Camelia Ilie) ) Marketingul afacerii) manual 'entru cla"a a- XI-a) filiera te-nologic) 'rofil "ervicii) ed( ."car /rint)
0!!1(
0( 2alentina Ca'ot) Marketingul afacerii) manual 'entru cla"a a- XI-a) "i cla"a a 3 XII-a 4uta 'rogre"iv) filiera te-nologic)
'rofil "ervicii) ed( 5kademod 5rt Bucure ti) 0!!1(
6( Ioan Sc-eau) Gndirea Critic , Metode active de predare nv are ) ed( Dacia 7duca ional ) Clu%- 8a'oca 0!!9(
8r
crt
ETAPELE
LEC IEI
ACTIVITATEA
PROFESORULUI
ACTIVITATEA
ELEVILOR
METODE FORME
DE
ORGANIZARE
MIJLOACE EVALUARE
, Momentul
organiatori!
"min
/rofe"orul adre"ea&
formula de "alut elevilor)
face 're&en a) verific
inuta i cur enia cla"ei)
'regte te materialul
didactic
7levii 'reiau "arcinile
'ro'u"e de 'rofe"or(
Conver"a ia +rontal
0 Veri#i!area
!on inuturilo
r $n%u ite &in
le! ia
're!e&ent(
)min
/rofe"orul evaluea&
cuno tin ele anterioare
'e $a& de *ntre$ri#
-Ce e"te cercetarea de
marketing:
- /reci&ati care e"te "fera
cercetrilor de marketing(
- Ce conditii tre$uie "a
inde'line"ca informatiile
folo"ite in cercetarile de
marketing:
7levii r"'und la
*ntre$rile 'rofe"orului:
-Cercetarea de
marketing re're&int
'rinci'alul mi%loc al
unui agent economic
"au organi&atii de a
o$tine informatii utile
in momentul ela$orarii
unui 'lan de marketing(
- 5curatetea)
actualitatea) "uficienta)
di"'oni$ilitatea)
relevanta(
Conver"a i
a
.$"erva ia
diri%at
;nv area
'rin
de"co'erire
+rontal
Individual
<a$la
+i"e de
docu-
mentare
/ortofoliul
elevilor
5'recieri
ver$ale
6 Preg(tirea
ele*ilor
'entru
re!e'tarea
noilor
!uno tin e
+min
/rofe"orul 'regate"te
elevii 'entru rece'tarea
noilor cuno"tinte citind "i
di"cutand lectura
"u'limentara Cer!etarea
&e mar,eting %i ri%!ul in
a#a!eri
7levii a"culta cu atentie
"i 'oarta di"cutii 'e
$a&a articolului(
7x'unerea
.$"erva ia
+rontal articol din
revista de
specia-
Individual
litate
9 Pre!iarea
titlului le! iei
noi i a
o-ie!ti*elor
. min
/rofe"orul anun titlul
lec iei Cer!etarea
&ire!t( i 're&int
elevilor com'eten ele
urmrite: =a "f>r itul
lec iei elevii vor fi
ca'a$ili :
- S inve"tig-e&e nevoile
clientilor#
-S "ta$ile"c metode de
cercetare a nevoilor
clientilor#
-Sa de"crie "i "a
anali&e&e avanta%ele "i
de&avanta%ele cercetarii
directe(
-S anali&e&e "i "a
inter'rete&e date#
7levii notea& *n caiete
data i titlul lec iei i
a"cult cu aten ie
ex'lica iile
'rofe"orului(
7x'lica ia
Conver"a ia
.$"erva ia
diri%at
+rontal Sc-ema la
ta$la
5'recieri
ver$ale
Comuni!area
/ $n%u irea
noilor
!uno tin e
01 min
/rofe"orul ex'une lec ia
cu fcand "c-ema la ta$l
i ex'lic cuvintele i
ex're"iile noi din lec ie
cu a%utorul elevilor(
7levii a"cult cu aten ie
i "criu *n caiete
"c-ema lec iei(
7x'unerea
7x'lica ia
Conver"a ia
.$"erva ia
diri%at
;nv area
'rin
de"co'erire
+rontal Fi a de
document.
Individual
Manual
Sc-ema la
ta$l
5'recieri
2er$ale
1 Fi2area i
%i%tematiare
a noilor
!uno tin e
"+ min
/rofe"orul reali&ea&
*m'reun cu elevii mai
multe activit i *n
vederea fixrii
cuno tin elor noi i
*m'arte elevilor fi ele de
lucru(
7levii "unt aten i la
ex'lica iile
'rofe"orului) urmre"c
indica iile i re&olv
cerin ele din fi ele de
lucru(
Cu$ul
/ro$lemati-
&area
7x'lica ia
Studiul de
ca&
+rontal
Individual
/e gru'e
+i e de
evaluare
Sc-ema la
ta$l
fi e de
lucru
? E*aluarea
'er#orman ei
" min
Se fac a'recieri generale
i individuale 'rivind
im'licarea elevilor *n
'redarea noilor
cuno tin e(
Se notea& elevii care au
'artici'at la lec ie(
7levii a"cult
a'recierile fcute de
'rofe"or)
7x'lica ia +rontal
Individual
@ 3n!4eierea
a!ti*it( ii
"min
Se anun i "e ex'lic
tema 'entru aca"
7levii notea& tema *n
caiete i a"cult
ex'lica iile
'rofe"orului(
7x'lica ia
Conver"a ia
+rontal