Sunteți pe pagina 1din 11

Alegerea masinii unealta

Clasificarea masinilor unelte:


1. Dupa tipul M.U.
a. Strunguri
Paralele
Frontale
b. Masini de rectificat
Profil
Cilindric
c. Masini de rabotat
Longitudinale
Transersale
d. Masini de fre!at
"ri!ontale
#erticale monoa$ sau cu cap reoler
e. Masini de gaurit
#erticale monoa$ sau cu cap reoler
%n coordonate
f. Ma&ini de ale!at si fre!at in coordonate
g. Centre de prelucrare
#erticale
"ri!ontale '() pag(*
1
( .Dupa tipul de comanda numerica:
Comanda numerica de po!itionare liniara si afisa+ in cota
Comanda numerica de po!itionare si prelucrare liniara si afisa+ in cota
Comanda numerica de conturare prea!uta cu interpolator liniar si circular
,. Dupa numarul a$elor comandate de ec-ipamentul de comanda numerica:
Cu o a$a comandata intr.o secenta
Cu doua a$e comandata intr.o secenta
Cu doaua a$e +umatate comandate intr.o
secenta
Cu , sau mai multe a$e comandate intr.o
secenta
/. Dupa gradul de comple$itate al ec-ipamentului de
C.0.
Citirea informatiilor de pe banda perforata de un tol) in cod %S" si.1sau
2%A
Citirea informatiilor de pe banda perforata de un tol) in cod %S" si.1sau
2%A cu memorie inglobata pentru memorarea intregului program
Citirea informatiilor de pe banda perforata de un tol) in cod %S" si.1sau
2%A si de pe banda magnetica)cu memorie inglobata pentru memorarea
intregului program.
(
Elaborarea tehnologiei de program N.C. pe masina de gaurit verticala,
cu cap revolver, tip GPR 45 NC
'() pag/*
Caracteristicile mecanice principale:
1. Capacitate ma$ima de gaurire in otel: 3/4
(. Conul arborelui principar: %S" /5
,. 0r. Posturi de lucru in capul reoler: 6
/. Cursa erticala a papusii . a$a 7: 455mm 8practice /64mm9
4. Cursa longitudinala a saniei : a$a ;: <15mm
6. Cursa transersala a saniei : a$a =: /(5mm
<. Dimensiunile mesei: >55$455
>. 0r. Trepte de turatii: 1(
?. @ama turatiilor: 46 : (455 rot1min
,
15. @ama ite!elor de aans 8regla+ continuu9 / : /555 mm1min
11. Deplasare rapida: /555 mm1min
1(. Puterea motorului actionarii principale: /AB 8motor asincron9
1,. Turatia motorului actionarii principale: 1455 rot.min
1/. puterea motorului de aans 8motor de current continuu9: 4 AB
14. Domeniul turatei motorului de aans: , : ,555 rot1min
16. numar de a$e comandate numeric : , 8$)C)!9
1<. Tipul comen!ii numerice: cilindric analogic absolut 8po!itionare si prelucrare
liniara9
1>. Traductori folositi: tip inductosin
1?. Dimensiuni de gabarit: L$l$- D 1??5$(5>4$(<<5
(5. @reutate apro$imatia: 4555 Ag
Accesorii principale:
1. Masa suplimentara: L$l$- D >55$455$(45
(. Port scule %S" /5
Port fre!e . cu con morse
. cu ale!a+
Eare de strun+it F cutite
Eare de strun+it cu regla+ micrometric F cutite
Support %S" /51 3 ,6 pentru mandrina cu regla+ a$ial
Mandrine cu regla+ a$ial si bucse elastice
Mandrune cu regla+ a$ial cu con morse
Capete de strun+it cu regla+ a$ial cu con Morse
Capete de strun+it cu regla+ radial F bare de strun+it
Mandrine de trodare F support
,. 2lemente de instalare:
Set de elemnte de fi$are
2lemente de tamponare ale piesei 3/513(5
Dornuri de po!itionare 3(51 %S" /5
Sistemul de coordinate ale M.U.
"
m
);
m
=
m
7
m
: sistemul de coordinate al masinii
C
;1
C
=1
C
71
: cursele ma$ime ;
1
=
1
7
1
D
ma$
D
min
. distanta ma$ima si respectie minimaintre suprafata frontala a
arborelui principal si suprafata mesei de ba!a.
/
Amplasarea piesei pe masa masinii unealta:

'() pag<*
;
5
: Distanta intre proiectiile a$elor "
M
;
M
)"
P
;
P
pe suprafata mesei
;
5
D /55
=
5
: Distanta dintre proiectiile a$elor "
M
=
M
) "
P
=
P
pe suprafata mesei
=
5
D

(55
7
5
: Distanta dintre "
M
si "
P
masurata de.a lungul a$ei 7
7
5
D (45 F s
d
D (45 F 15
7
5
D (65
s
d
: grosime placa distantier folosita pentru a putea reali!e gaurile strapunse.
4
Stabilirea adaosurilor de prelucrare
Adaosul de prelucrare intermediar minim pentru fre!area suprafetelor plane a
semifabricatelor turnate Ac
Ac G!p Sp + + + :=
Sp (55 := m
Rzp - rugozitatea obtinuta la prelucrarea anterioara
G!p ,5 := m
Sp - adancimea stratului superficial defect
Sp (55 := m
. abaterile spatiale ale suprafetei de prelucrat
c L :=

c - curbura specifica
c 1 := m/mm
L 115 := mm
115 =
- eroarea de asezare
b
(
f
(
+ d
(
+ :=
b - eroarea de bazare
b 5./ := m
f - eroarea de fixare
f 1,5 := m
d - eroarea de pozitie
d 5.14 := m
1,5.551 = m
Ac ,5 (55 + 115 + 1,5.551 + :=

Ac /<5.551 = m
Adaosul de prelucrare pentru piese turnate din otel:
A 1.4 Ac + :=
A 1.?< = mm
6
Succesiunea operatiilor. 8Traseul te-nologic9
%n traseul te-nologic se stabileste ordinea de e$ecutare a operatiilor) scula si regimul de
asc-iere.
0r.
Crt.
Denumirea
operatiei
Sc-ema operatiei Scula Gegim de asc-iere
t
mm
s
mm1min

mm1min
n
rot1min
1.. Prelucrarea
suprafetelor
de cotare
laterale) si
de ase!are
(.. Fre!are
bosa+ 315
T 51 ( 6>4 S 51 14(5
,. Fre!at
canal F
,)
F
/)
F
4
T 51 ( 6>4 S 51 14(5
/. Fre!at
canal F
1)
F
(
T 5( ( ,<5 S 5( 1(/5
4. @aurit @
1
T 5/ , <45 S 5/ ,555
<
6. @aurit @
(
)
@
6
pe toata
inaltimea
piesei
T 5, (.4 <45 S 5, ,555
<. @aurit @
,)

@
/)
@
4)
@
<
T 5, (.4 <45 S 5, ,555
>. Adancit @
,)
@
/)
@
4)
@
<
T 54 5.4 (/55 S 54 ,555
?. Filetat @
(
)
@
6
pe toata
inaltimea
piesei
T 56 . 15 S 56 15
15 Filetat @
,)

@
/)
@
4)
@
<
T 56 . 15 S 56 15

>
Tabel cu sculele ce se gasesc in maga!ia masinii
Cod scula T51 T5( T5, T5/ T54 T56
Descriere Fre!a 315
Coromill ,16.
lungime: 16<
7D ,
Fre!a 3(
Coromill plura
Lungime: 4/
7 D (
Eurg-iu 34
Corodrill Delta
Lungime ,55
Eurg-iu 36
Corodrill
Delta
Lungime
,55
Adancitor
36
Coromill
,55
Lungime:
165
Tarod M6
Coromill
Plura
T-read
Lungime:
4<
Tabel cu ite!ele sculelor
Cos ite!a S51 S5( S5, S5/ S54 S56
Scula T1 T( T, T/ T4 T6
m1min /> ,? /> 4( 14 /
#ite!a de asc-ere si turatia la fre!are au fost calculate cu formula:
#
/1 D
5.(4

T
5.(
Tl
5.1
Sd
5./
t
5.14
!
5.1

:=
'm1min* '1) pag (1/) t 11.((*
n
1555 #
D
:=
'rot1min*
Aansul al burg-iere se calculea!a astfel
?
s As Cs D
5.6
:=
'1) pag ((>*

C D
!

T
m
s
Cc

:= Ap
Parametri la adancire:
S D 5.> mm1rot
n D 1555 rot1min '1) pag (><) *
D 14 m1min
Parametri la filetarea cu tarod:
#
4, d
1.(

T
5.?
p
5.4

:=
m/min
'1. pag ,5,*
%n memoria masinii s.au setat urmatoarele comen!i :
D51 : corectie ra!a pentru T51
D5( . corectiera!a pentru T5(
D54 . corectie ra!a pentru T54
D,1 . corectie lungime pentru T51
D,( . corectie lungime pentru T5(
D,, . corectie lungime pentru T5,
D,/ . corectie lungime pentru T5/
D,4 . corectie lungime pentru T54
D,6 . corectie lungime pentru T56
15
Planul de siguranta G51 : 7/,.555
Planul de lucru la gaurire G5( . 7.4.555
11