Sunteți pe pagina 1din 13

coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor

25 ianuarie 2007
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
,,Sarcina conductorului este aceea de a fi din ce n ce mai eficient
( P.F.Druker )
Analiza colii n perspectiv socioor!aniza"ional ar putea fi considerat# la o prim
vedere# un demers mai pu"in o$inuit# av%nd n vedere specificul institu"iei colare#
dimensiunea ei uman fundamental. Dar nu e&ist activitate uman# individual i mai ales
desfurat n timp# care s nu presupun actul conducerii# al mana!ementului.
Dezvoltarea economic i social nu se poate realiza independent de actul
mana!erului# av%nd n vedere c nv"m%ntul este unul din instrumentele prin care societatea
stimuleaz# diri'eaz i controleaz procesele dezvoltrii.
Pentru educator# cunoaterea i stp%nirea artei mana!eriale este esen"ial#deoarece
cunoaterea mana!ementului ca pe un proces comple& nu nseamn ##diri'ism# iar mana!erii
nu asi!ur imediat succesul unei ac"iuni.
Activitatea de mana!ement ( conducere ) este definit n literatura de specialitate ca ##
un ansam$lu de ac"iuni de planificare# or!anizare# ndrumare# control# decizie cu privire la un
sistem ( or!aniza"ie# institu"ie# !rup de oameni# proces# te(nolo!ie ) ac"iuni suscepti$ile de a
asi!ura atin!erea scopului fi&at# n condi"iile n respectrii le!it"ilor o$iective !enerale i
speciale# ale satisfacerii nevoilor sociale concrete i ale promovorii dezvoltrii sociale.
Din punct de vedere al educa"iei# mana!ementul este un sistem de concepte# metode#
instrumente de orientare i conducere# coordonare# utilizat n realizarea o$iectivelor educa"iei#
la nivelul performan"elor ateptate.
)ana!ementul# n maniera lui actual de a$ordare i !sete o aplicare specific i n
domeniul conducerii educa"iei# ca ac"iune comple& de diri'are # proiectare i evaluare a
formrii # dezvoltrii personalit"ii fiecrui individ# conform unor scopuri formulate.
)ana!erul este reprezentat de persoana care e&ercit func"iile mana!ementului n
virtutea o$iectivelor# sarcinilor# competen"elor i responsa$ilit"ilor specifice func"iei pe care
o ocup. )ana!erul are un statut social $ine definit# ce prevede o serie de drepturi i o$li!a"ii#
prin care mana!erii se deose$esc de celelalte cate!orii de profesioniti.
)ana!erul colar este un cadru didactic care pune n func"iune pro!ramul mana!erial#
conduce personalul didactic# precolarii i colarii coopta"i n sistemul de nv"m%nt# precum
i personalul administrativ# n scopul creterii eficien"ei procesului instructiveducativ.
Dintre calit"ile# cunotin"ele i aptitudinile pe care tre$uie s le de"in un mana!er#
amintim * inteli!en"a# memoria# spiritul de o$serva"ie# capacitatea de concentrare# sntatea#
caracterul# etc.
)ana!ementul colar se poate structura i la un nivel inferior#. Se distin!e astfel un
mana!ement al clasei de elevi#care poate fi considerat i un semia!ent sau un mana!ement
par"ial# fiindc n acest plan predomin activit"ile de predare nv"are evaluare. Activitatea
profesorului la clas cuprinde nu numai opera"ii de predare i de evaluare# ci presupune i
cule!erea de informa"ii despre elevi# despre modul cum acetia n"ele! lec"iile# cum se
pre!tesc# despre rela"iile dintre elevi etc.# de unde rezult posi$ilitatea profesorului de a
identifica mai multe posi$ilit"i de interven"ie i de luare a deciziilor.
Profesorul+nv"torul este cel care reunete toate resursele materiale i umane #
resurse lo!istice de ordin peda!o!ic i psi(olo!ic i le confi!ureaz ntro manier proprie la
nivelul casei pe care o conduce.
,n $un mana!er al clasei tre$uie s fie capa$il s realizeze sc(im$ri profunde n
cultura# climatul i instruc"ia tuturor copiilor# indiferent de na"ionalitate# n direc"ia
1
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
fundamentrii tuturor demersurilor didactice pe principii democratice# s introduc noi
strate!ii instruc"ionale care s ncura'eze cola$orarea# toleran"a# sporirea ncrederii n for"ele
proprii i m$unt"irea performan"elor colare ale elevilor# s realizeze i s utilizeze n
procesul didactic proiecte ale clasei .
-n opinia specialitilor n domeniul educa"iei# mana!ementul colii i al clasei au ca
scop ncura'area controlului comportamental la elevi# prin promovarea rezultatelor i
comportamentelor colare pozitive.De aceea# rezultatele colare# eficien"a didactic a
profesorului i coportamentul elevilor i a proofesorilor interac"ioneaz direct cu
mana!ementul clasei i al colii.
)ana!ementul clasei cuprinde trei componente esen"iale * mana!ementul
con"inutului# mana!ementul pro$lemelor disciplinare i mana!ementul rela"iilor
interpersonale.
.ercetrile demonstreaz c inciden"a ridicat a pro$l/emelor disciplinare n clas
are un impact semnificativ asupra eficien"ei predrii i nv"rii. Astfel# sa demonstrat c
profesorii care se confrunt cu asemenea pro$leme nu pot planifica activit"i educa"ionale
adecvate. De asemenea# acetia tind s ne!li'eze varietatea metodelor de or!anizare a
con"inutuli# solicit foarte rar elevii n discutarea i evaluarea materialelor nv"ate. -n plus#
compre(ensiunea temelor studiate nu este monitorizat cu consecven".
Sa demonstrat c deprinderile consecvente de mana!ement i de or!anizare reduc
numrul pro$lemelor disciplinare.
Av%nd n vedere aceste date# se poate afirma c mana!ementul con"inuturilor nu se
refre la deprinderile de a preda o disciplin specific# ci mai de!ra$ la acele deprinderi
aplica$ile tuturor disciplinelor i activit"ilor. Doyle a accentuat c managementul
educaional se caactei!ea! mai ales "in asiguaea coo"eii ele#ilo $n tim"ul
acti#itilo de $n#ae%
0ounin afirm c n centrul deprinderilor de mana!ement al clasei se afl
mana!ementul activit"ilor instruc"ionale#corelarea n inte!rarea activit"ilor suplimentare i
rezolvarea pro$lemelor specifice disciplinei.
)ana!ementul pro$lemelor disciplinare se fun$damenteaz pe credin"ele despre
natura uman. Prin inte!rarea ideii diversit"ii umane ( i a individualit"ii n acelai timp ) n
filosofia lor educa"ional# cadrele didactice pot m$unt"ii mana!ementul clasei.
.ercettorii au demonstrat importan"a recompensrii comportamentelor pozitive ale
elevilor. Atunci c%nd opteaz pentru un stil de mana!ement al clasei# cadrele didactice ar
tre$ui s foloseasc un stil asertiv de comunicare i de comportament. -n plus# ar tre$ui s
contientizeze n ce msur i doresc s i inte!reze pe copii ntro anumit activitate de
nv"are# n deplin concordan" cu re!ulamentele impuse clasei i colii.
-n opinia lui 1verson i fro2en# mana!ementul pro$lemelor disciplinare este esen"ial
pentru crearea unui demers de predare 3 nv"are ordonat# orientat spre rezolvarea sarcinilor#
care s asi!ure elevilor mai mult independen" i autonomie n procesul de socializare.
)ana!ementul eficient al pro$lemelor disciplinare se refer i la controlul
profesorului asupra conmsecin"elor demersului didactic componentele unui plan de mana!er
al pro$lemelor disciplinare sunt * recompensarea comportamentului responsa$il# corectarea
comportamentului iresponsa$il i inadecvat# i!norarea# controlul consecvent# mustrri ver$ale
uoare# aezarea preferen"ial n $nci etc.
)ana!ementul rela"iilor interpersonale se focalizeaz asupra clase ca microsistem
social. 4olurile i e&pecta"iile cadrului didactic i elevilor construiesc un mediu de
nv"are..u alte cuvinte# cultura colar a unei institu"ii educa"ionale este unic..u toate
acestea # ea este influen"at de cultura comunit"ii n cadrul creia func"ionaz# ale crei
o$iectiveeduca"ionale tre$uie respectate. 5re$uie s e&iste o le!tur str%ns ntre coal i
cumunitate# care s fie revizuit i modificat constant m conformitate cu dinamica social.
2
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
Datorit diversificrii institu"iilor educa"ionale# elevii i cadrele didactice ar tre$ui s
fie contien"i de folosirea divesit"ii umane n vederea consolidrii !rupului colar.
6colile de calitate sunt definite prin eficien"a cadrelor didactice i rezultatele elevilor
conte&tul e&isten"ei unor rela"ii interpersonale puternice. -n acest sens rela"iile profesor 3 elev
sunt esen"iale pentru asi!urarea unui climat colar pozitiv.
Pro$lemele de disciplin colar pot fi rezolvate fie individual ( nt%lniri profesorelev
# fie n !rup. Dac ncrederea reciproc este mai puternic elevii vor deveni indivizi
responsa$ili mai devreme. -n acest fel # at%t educatorii c%t i elevii devin coparticipan"i n
procesul de predarenv"are# ncerc%nd s o$"in rezultate individuale i colective mai $une.
7lementele de mana!ement al clasei se constituie cu suficient claritate i din
perspectiva strate!iilor i metodelor didactice.
Prin strate!ii didcatice se n"ele!e de o$icei ansam$luri de forme# metode # mi'loace
te(nice i principii de utilizare a lor# cu a'utorul crora se ve(iculeaz con"inuturi n vederea
atin!erii o$iectivelor sau direc"ii principale de ac"iune# presupun%nd structuri de metode #
te(nici i procedee.
Potrivit literaturii de specialitate se distin! trei modele de predare i strate!ii
didactice* modelul spontan# care se refer la strate!ii tradi"ionale utilizate de profesori# i
constau n selec"ia unor cunotin"e # transmiterea acestora ntro form oral i solicitarea
elevului s reproduc aceste cunotin"e8 modelul de transmitere prin reproducere este a&at
mai ales pe ndrumarea elevului de a a'un!e la cunotin"e8 modelul transformrii ce pornete
de la principiul c elevul dorete s nve"e i se afl n cutarea cunotin"elor.
Deciziile luate de ctre profesor n ceea ce privete strate!iile de nv"are au o
anumit constant $ine determinat i se ncadreaz n stilul de predare al profesorului# dar
pot fi sc(im$ate n func"ie de situa"iile concrete care apar.
Analiz%nd mana!ementul activit"ilor didactice n plan curricular# se pot deose$i cinci
strate!ii $ine delimitate * e&plicativ 3 reproductiv# e&plicativ 3 intuitiv# al!oritmico 3
euristic# euristico 3 al!oritmic i a metodelor participative
Deciziile cadrelor didactice n ale!erea strate!iei optime rezult din compararea
o$iectivelor din ta&onomiile co!nitive# afective i psi(omotrice# cu tipurile de inteli!en" sau
cu diverse metode i te(nici. -n asemenea situa"ii# mliestria profesorului tre$uie sus"inut de
dia!noza psi(olo!ic# fiind necesar n acelai timp i o cola$orare direct# permanent ntre
profesor i elev.
A% Noiunea de management al conintuilo intervine c%nd
profesorul+nv"torul(ii) se afl n postura de a coordona spa"iul# materialele#
ec(ipamentele aferente# micarea i aezarea elevilor# precum i materialul de
studiu propriuzis# inte!rate ntro arie curricular sau ntrun pro!ram de studiu.

Lista com"otamentelo o&se#a&ile
Deprinderi mana!eriale ale procesului instructiv*
9. Managementul itmului se refer la modul n care profesorul+nv"torul coordoneaz
i direc"ioneaz ritmul activit"ilor n timpul orei*
a. 7vitarea discontinuit"ii*
sc(im$area $rusc a tipului de activitate 3 profesorul+nv"torul intervine
$rusc ntro activitate n desfurare fr a anun"a acest fapt i ofer su!estii
pentru o alt activitate8
3
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
a$andonarea temporar a unui tip de activitate 3 profesorul+nv"torul las o
activitate suspendat# trece la alta i revine la activitatea ini"ial8
a$andonarea aparent a unui tip de activitate i revenirea $rusc dup un
interval de timp 3 variant a tipului anterior de discontinuitate*
profesorul+nv"torul termin n aparen" o activitate# ncepe alta i revine pe
neateptate la prima8
a$andonarea unui tip de activitate nainte de finalizarea acestuia 3
profesorul+nv"torul a$andoneaz o activitate# trece la alta i nu revine la
prima8
$. 7vitarea ncetinirii ritmului*
suprancrcarea 3 intervine c%nd profesorul+nv"torul este prea plictisitor8
suprancrcarea prin e&ces de e&plica"ii 3 profesorul+nv"torul acord prea
mult timp indica"iilor i e&plica"iilor8
suprancrcarea prin e&ces de amnunte 3 profesorul+nv"torul devine
e&cesiv de preocupat de detalii# n detrimentul ideii principale8
ncetinirea ritmului prin utilizarea e&cesiv a materialului i ec(ipamentelor
aferente 3 profesorul+nv"torul utilizeaz materiale didactice i ec(ipamente
n mod e&cesiv# distr!%nd aten"ia elevilor de la con"inutul comunicat8
fra!mentarea inutil a activit"ii 3 o activitate este prezentat fra!mentat# dei
natura ei nu implic acest tip de a$ordare8
'% (omo#aea acti#itilo $n gu" se refer la capacitatea
profesorului+nv"torului de a capta i a men"ine aten"ia !rupului pe parcursul activit"ilor
din timpul orei coordonarea structurii !rupului.
a) Profesorul+nv"torul poate face apel la o !am variat de reac"ii pentru a suscita i a
men"ine aten"ia !rupului pe parcursul orei. .%teva dintre te(nicile rela"iei profesorelev n
aceast direc"ie sunt*
distri$uirea ec(ita$il a ocaziilor de afirmare a elevului (:;oi fi solicitat n
timpul acestei ore)8
a'utorul acordat individual mem$rilor !rupului (:Profesorul+nv"torul mi
acord aten"ie i vrea s reuesc)8
e&plorarea posi$ilit"ilor latente (:Am timp s m !%ndesc)8
investi!area comportamentului profesorului+nv"torului
(<Profesorul+nv"torul face eforturi speciale ca s m a'ute s rspund)8
pro$lematizarea la nivel superior (:Profesorul+nv"torul se ateapt s
!%ndesc la aceast pro$lem)8
apro$area sau corectarea activit"ii elevului (:)i se va spune cu promptitudine
dac activitatea mea este accepta$il sau nu)8
4
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
lauda (:Profesorul+nv"torul este deose$it de mul"umit de activitatea mea)8
contientizarea motivelor de laud (:Profesorul+nv"torul mi va spune
motivul+ele pentru care este mul"umit de realizrile mele la or)8
aten"ia fa" de ceea ce au de spus elevii (:Profesorul+nv"torul este interesat
de ceea ce am de spus)8
acceptarea sentimentelor elevilor (:Profesorul+nv"torul mi n"ele!e
sentimentele i mi le respect)8
raporturile pro&emice cu elevii (:Profesorul+nv"torul este apropiat de mine#
dar aceasta nu m deran'eaz)8
respectul+polite"ea fa" de elevi (:Profesorul+nv"torul m respect)8
interesul personal fa" de elevi (:Sunt mai mult dec%t un simplu elev pentru
Profesorul+nv"torul meu8 aceasta m m!ulete)8
sentimentele (:Profesorului+nv"torului i place de mine+ m apreciaz)8
am%narea unei reac"ii (:Profesorul+nv"torul este nemul"umit de ceea ce fac#
dar nu este nemul"umit de mine ca persoan)8
. .oordonarea !radual a responsa$ilit"ilor* profesorul+nv"torul creeaz sentimentul
c fiecare este responsa$il de ceea ce se nt%mpl la nivel de !rup# prin creterea
nivelului de interac"iune i feed$ack pentru to"i elevii. Astfel# elevii vor ncerca un
sentiment de mplinire i de responsa$ilitate# pentru c se simt importan"i n interiorul
!rupului8 n felul acesta crete receptivitatea.
. )en"inerea aten"iei prin micrile profesorului+nv"torului n clas# !estic#
modula"ii vocale# contact vizual.
=% E#itaea satuaiei se refer la a$ilitatea profesorului+nv"torului de a reduce la
minimum plictisul care poate interveni n timpul unei activit"i n clas# Aceasta se poate
realiza prin a$ordarea pro!resiv a activit"ilor# prin crearea variet"ii i prin provocarea
studen"ilor.
a. a$ordarea pro!resiv a materialului de studiu 3 restructurarea pro!ramei c%nd nu se
nre!istreaz pro!rese n procesul instructiv# fie din cauza refuzului manifestat de
elevi n raport cu o anumit tematic# fie din cauza o$oselii acestora.
$. varietatea 3 st%rnirea interesului i implicarea elevilor n activit"i care solicit spiritul
de cercetare i interesul.
c. provocarea 3 utilizarea de materiale i antrenarea n activit"i care i provoac pe elevi
s ias din rutina colar.
Prezentarea succesiv a activit"ilor i inte!rarea activit"ilor instructive suplimentare*
>. Coodonaea eca"itulii !ilnice a mateiei* edin"ele recapitulative zilnice pot
furniza un punct de plecare pentru nv"area unor no"iuni noi. Acestea constituie o metod
$un de cuantificare a responsa$ilit"ii# dar nu tre$uie s fie plictisitoare sau repetitive. Pentru
a men"ine interesul elevilor pentru recapitulare# profesorul+nv"torul tre$uie s evalueze
5
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
noua lec"ie i s adapteze recapitularea la specificul acesteia. De e&emplu# prezentarea
:recitativ a unei informa"ii factuale se poate face prin te(nica 'ocului# n timp ce pentru
activit"ile n !rup i rezumate se pot utiliza ta$la i creta.
?% Coodonaea eca"itulii "e!entilo) leciilo "o"iu*!ise*
Profesorul+nv"torul i poate a'uta pe elevi s nve"e cum s asculte i s ia noti"e cu a'utorul
unor strate!ii. Prin raportarea lec"iei noi la cunotin"ele anterioare i va a'uta pe elevi si
men"in aten"ia. De asemenea# o lec"ie poate fi predat ntrun mod mai atractiv prin
utilizarea mi'loacelor audiovizuale i a unor materiale suplimentare scrise# prin micarea
profesorului+nv"torului prin clas i sc(im$area distan"ei dintre profesor i elev# prin
invocarea numelor elevilor din clas n e&emplele date (:S presupunem c )ar2 a
cumprat...). -n timpul unei e&puneri sau prezentri# !radul de receptare a materialului
predat tre$uie verificat permanent.
+% Coodonaea lucului indi#idual $n clas,
a. prezentarea sarcinilor de lucru* se prezint n mod e&plicit scopul activit"ii# precum i
strate!iile co!nitive utilizate pentru a a'uta elevii si focalizeze activitatea n direc"ia
dorit8
$. monitorizarea performan"ei* dup enun"area sarcinilor de lucru# se acord un interval
de timp pentru ca to"i elevii s nceap activitatea. Apoi profesorul+nv"torul se
poate deplasa printre elevi# a'ut%ndui pe cei care nt%mpin pro$leme8 pune ntre$ri
pentru a conduce activitatea ntro anumit direc"ie sau le arat celor care lucreaz n
perec(i cum s se a'ute unul pe cellalt fr si ofere rezolvarea8
c. evaluarea* se pune accent pe tipurile de activit"i care ofer profesorului+nv"torului
informa"ii asupra modului de !%ndire i a capacit"ilor compre(ensive ale elevilor mai
cur%nd dec%t pe cele care demonstreaz capacitatea elevilor de a rezolva corect o
tem8
@% Coodonaea temelo "entu acas, Profesorul+nv"torul discut cu elevii preten"iile pe
care le are n le!tur cu tema dat# e&emplific%nd prin teme $ine efectuate din orele
anterioare. ;olumul temelor variaz n func"ie de nivelul clasei i de o$iectivele lec"iei8 se
prefer teme reduse cantitativ# dar re!ulate# precum i teme care apeleaz la !%ndire. Se
verific temele.
A. Coodonaea discuiilo $n clas, discu"iile vor fi ncura'ate i printro dispunere
specific a scaunelor n clas# astfel nc%t elevii s se poat vedea unul pe altul. Profesorii
tre$uie s planifice tipul de discu"ie n clas# s comunice aceste metode elevilor i s le
revizuiasc periodic.
.%teva metode de ncura'are a discu"iilor n clas* prezentarea i e&emplificarea deprinderilor
necesare n an!a'area unei discu"ii8 elevii tre$uie lsa"i s determine sin!uri scopul discu"iei
pentru a le crete interesul fa" de acest tip de activitate8 tre$uie sta$ilit cine vor$ete#
intervalul de timp acordat fiecrui vor$itor# ordinea n care se intervine n discu"ie# tipul i
volumul de asisten" care se poate acorda elevilor care refuz acest tip de activitate# cum se
poate decide c%nd discu"ia pe o anumit tem tre$uie s se sf%reasc.
Discu"ia va decur!e mai firesc dac profesorul+nv"torul ofer n preala$il un plan al
acesteia i evalueaz calitatea acesteia pe parcurs8 de asemenea# tre$uie s ncura'eze clasa s
6
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
manifeste respect fa" de vor$itor# folosind o$serva"iile individuale ale elevilor ca pream$ul
al propriilor o$serva"ii+comentarii# sau solicit%nd un elev s rezume o$serva"iile unui cole!
nainte de ai prezenta propriul discurs.
B. Coodonaea "oiectelo -i a $n#ii "in "o&lemati!ae% Pentru aceasta# elevii vor
primii intervale de timp n care s reflecteze asupra pro$lemei(lor) n c(estiune. Durata
intervalului de !%ndire i !radul de dificultate al c(estiunilor supuse reflec"iei cresc pro!resiv
pe parcursul anului colar. -n timpul intervalului :de !%ndire elevii i pot nota# ntro form
scurt# ideile proprii. Profesorul+nv"torul poate prezenta stadiul n care se afl rezolvarea
pro$lemei(lor) respective# astfel ca elevii s poat urmri ntre!ul proces. -n felul acesta#
elevii pot a$orda pro$lemele din diverse perspective i pot formula concluzii la sf%ritul unei
astfel de lec"ii.
A$ordarea de ctre profesor a pro$lemelor colaterale disciplinei procesului instructiv*
An!a'area n activit"i nesolicitate de sarcina de lucru intervine n timpul orelor de lucru
individual n clas i se refer la an!a'area elevilor n activit"i care nu au le!tur cu sarcina
de lucru. Pentru a rezolva aceste inconveniente# profesorul+nv"torul poate*
a. s reaminteasc o dat ntre!ii clase c este momentul s treac la lucru
$. s pstreze contactul vizual cu clasa i s nu se lase el nsui a$sor$it de alte activit"i
c. si nve"e pe elevi s nui ntrerup activitatea n timp ce ateapt a'utorul+asisten"a
profesorului+nv"torului
d. s plaseze n dreptul elevului(ilor) care manifest acest comportament un semnal
vizual (D)# desemn%nd :timpul datorat de cel+cei care irosesc timpul de lucru
9/. Vo&itul . "emisiunea "o.esoului)$n#toului (n timpul procesului de
predare). Pentru a remedia acest comportament# Profesorul+nv"torul tre$uie s sta$ileasc
n mod e&plicit coordonatele comportamentului elevilor n timpul predrii (e&.* interdic"ia de
a interveni ver$al fr anun"area preala$il prin ridicarea m%inii i fr a fi primit
permisiunea profesorului+nv"torului n acest sens). Dac pro$lema persist#
profesorul+nv"torul tre$uie s apeleze mai ener!ic la sim"ul responsa$ilit"ii individuale#
utiliz%nd# dup caz# consecin"ele pozitive i ne!ative ale comportamentului 3 cele ne!ative se
refer la :timpul datorat i la intervale de eliminare.
;or$itul fr permisiunea profesorului+nv"torului (pe parcursul ntre!ii ore). -n cazul
acesta# profesorul+nv"torul poate utiliza urmtoarele strate!ii*
a. s discute cu elevul respectiv un pro!ram de :pstrare a linitii atunci c%nd este
necesar8
$. s men"ioneze msurile pe care le va lua dac situa"ia persist 8
c. s defineasc intervalul de :pstrare a linitii ca interval pe care elevul n cauz l va
petrece ntro zon izolat a clasei8 pe parcursul acestui interval# elevului care
pertur$ linitea nu i se permite s intervin n discu"iile purtate n clas8
d. s avertizeze i s admonesteze ver$al o sin!ur dat elevul n cauz8
e. n cazul n care a$aterea se repet# elevului i se va cere s prelun!easc :pstrarea
linitii p%n la sf%ritul orei i eventual n ora urmtoare# dup caz8
7
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
f. se va aduce la cunotin"a elevului c :datoreaz timp dup terminarea orelor pentru
fiecare situa"ie n care vor$ete n timpul intervalului desemnat pentru :pstrarea
linitii8
!. dac elevul respect re!ulile sta$ilite# va fi recompensat8
(. dac mai mul"i elevi vor$esc continuu n timpul orei# profesorul+nv"torul
marc(eaz pe o list tipul de discu"ii adecvate# precum i pe cele inoportune# folosind
spre e&emplificare i situa"ii din timpul orelor anterioare8
i. dac dup dou sptm%ni de la implementarea acestui plan nu se nre!istreaz nici o
ameliorare a comportamentului# se ela$oreaz o strate!ie care s implice i prin"ii8
9=. /e.u!ul de a idica m0na% 7ste util ca profesorul+nv"torul s sta$ileasc un interval al
lec"iei n care elevii urmeaz si anun"e rspunsul prin ridicarea m%inii i intervale n care
nu este cazul so fac. Dup sta$ilirea acestor distinc"ii# profesorul+nv"torul i!nor pe cei
care rspund fr s se anun"e n preala$il i i solicit pe cei care ridic m%na.
9>. Inca"acitatea de a asculta discusul "o.esoului)$n#toului -i e.u!ul de a
$nde"lini indicaiile ver$ale ale acestuia. )ai nt%i# se sta$ilete o re!ul !eneral cu privire
la modul n care discursul profesorului+nv"torul tre$uie urmrit de ctre elevi# care tre$uie
s includ i consecin"ele pozitive i ne!ative. 7ste util ca profesorul+nv"torul s aprecieze
efortul elevilor de ai pstra aten"ia i de urmri indica"iile pe parcursul orei.
9?. (e!entaea cu $nt0!iee sau incom"let a temelo -i sacinilo de lucu. Se planific
din timp modul de a$ordare a temelor pentru acas prin prezentarea unui sistem de evaluare
coerent i ferm# astfel nc%t elevii s cunoasc cerin"ele pentru o$"inerea notei+calificativului
minim (pentru promovare). Se aduc la cunotin"a prin"ilor cerin"ele i natura temelor i
sarcinilor de lucru. Se acord elevilor timp de reflec"ie n clas atunci c%nd primesc o sarcin
de lucru+tem nou sau dificil.
9C. 1nt0!ieea la oe -i a&senteismul% Se adopt sisteme de evaluare care acord puncte
pentru pentru participarea la or i efortul depus de elevi. .a s ncura'eze participarea la or#
profesorul+nv"torul poate nt%mpina elevii la u# salut%ndui pe fiecare n parte# pe msur
ce acetia intr n clas. Dec"ia va de$uta imediat dup nceputul orei. 7levii tre$uie s fie
ntiin"a"i asupra msurilor ce vor fi luate c%nd nt%rzierea devine un o$icei.
9@. Li"sa 2e.u!ul3 moti#aiei) inacti#itatea. Pentru rezolvarea acestei pro$leme# profesorul
tre$uie s dispun de informa"ii corecte cu privire la nivelul elevilor i s ia n considerare
toate cauzele care pot duce la lipsa+refuzul motiva"iei. Profesorul+nv"torul tre$uie s fi&eze
un nivel standard de succes# pe care sl discute cu elevul(ii) n cauz# sta$ilind mpreun cu
acesta+acetia nivelul pe care i propun sl atin!. Profesorul+nv"torul tre$uie s fie calm
i s sus"in efortul celor n cauz.
9A. 4auda 2co"iee etc%3% Pentru evitarea acestei pro$leme# elevii tre$uie s deprind
te(nicile minimale de lucru n !rup# de dozare a timpului. Profesorul+nv"torul tre$uie s fie
atent pentru c frauda poate interveni n orice moment i tre$uie s monitorizeze clasa pentru
evitarea acestui fapt (securizarea testelor# aran'amentul scaunelor# eli$erarea mesei i a
spa"iului din 'urul acesteia de orice materiale# pstrarea contactului vizual cu clasa# deplasarea
prin clas).
8
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
9B. Teama .a de .omele de testae% ,nii elevi intr n panic atunci c%nd sunt testa"i.
Profesorul+nv"torul i poate a'uta urmrind i nre!istr%nd comportamentul acestor elevi la
test# modul de a$ordare a testrii# recomand%ndule apoi alte modalit"i de a$ordare a testrii
care s elimine teama. 5estrile frecvente i mai scurte pot contri$ui la reducerea stresului
cauzat de e&amene. Dac este cazul# profesorul+nv"torul poate discuta cu prin"ii i poate
apela la ideile i spri'inul acestora.

De.iniie
5% Mangementul "o&lemelo disci"linae se refer la te(nicile necesare rezolvrii
pro$lemelor de disciplin a clasei. (Fro2en E 1verson# 9BBB# p. 9A9).
List com"otamentelo o&se#a&ile
9. Aprecierea sim"ului de rspundere
Profesorii pot monitoriza comportamentul elevilor# pot vedea dac acesta corespunde
ateptrilor i dac elevii dovedesc sim" de rspundere. Profesorul+nv"torul tre$uie
s pstreze contactul vizual cu clasa (so :scruteze frecvent)# s se mite prin clas n
timpul lucrului independent# apreciind efortul sus"inut al elevilor sau comportamentul
deose$it al acestora.
Profesorul+nv"torul poate aprecia comportamenul adecvat prin z%m$et# nclinarea
apro$ativ a capului# laude# remarci compati$ile cu v%rsta elevilor# n mod frecvent.
.omportamentul responsa$il al acestora poate fi consemnat n scris# prin notificri
adresate direct elevului sau prin"ilor+suprave!(etorilor# incluz%nd certificate de merit.
De asemenea# profesorul+nv"torul poate s arate aprecierea d%nd elevului sarcini
suplimentare i lud%ndul pentru eforturile lui zilnice. 7&emple* :Andi# ai sim" de
rspundere. ;d c eti atent i interesat. :Fa$i# interven"ia ta nea a'utat s
n"ele!em mai $ine pro$lema.
G. .orectarea comportamentului iresponsa$il sau neadecvat
Profesorul+nv"torul aduce la cunotin" elevilor un numr de acte comportamentale
neadecvate (o$serva$ile de ctre acetia) care pot interveni pe parcursul unei zile.
Profesorul+nv"torul tre$uie s determine dac aceste comportamente pot fi
controlate prin i!norare# msuri ulterioare de corec"ie etc. )surile potrivite tre$uie
aplicate cu calm# fermitate i o$iectivitate. 7levii tre$uie ntiin"a"i de la nceput care
sunt msurile crora vor fi supui n cazul comportamentului neadecvat (n spa"iul
colii msurile includ i!norarea# controlul pro&emic# admonestarea ver$al $l%nd#
aluzii i avertismente# e&emplele pozitive# te(nica :timpului datorat# eliminarea).
Profesorul+nv"torul tre$uie s se asi!ure c msura corectiv este adecvat
comportamentului care a cauzato.
=. 1!norarea
9
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
Profesorul+nv"torul tre$uie s i!nore un elev care poate reac"iona ne!ativ la
admonestarea ver$al $l%nd sau al crui comportament neadecvat nu lezeaz
desfurarea orei. Profesorul+nv"torul tre$uie s !seasc ocazii pentru a da
e&emple de comportamente responsa$ile i iresponsa$ile# s interac"ioneze pozitiv cu
elevul i s i!nore constant lim$a'ul ver$al sau corporal neadecvat.
>. .ontrolul pro&emic
Profesorul se deplaseaz n spa"iul elevului pentru ai suprave!(ea comportamentul.
?. Admonestarea ver$al $l%nd
Aceast metod se aplic atunci c%nd elevul nu realizeaz c are un comportament
neadecvat. Profesorul+nv"torul se va adresa individual elevului n cauz# nso"ind
admonestarea $l%nd cu e&emple de comportament pozitiv alternativ. 7&.* :Denis#
tre$uie s vizionezi acest film. Amintete"i care e re!ula noastr 3 Fii gata s nvei
C. Am%narea
Am%narea intervine c%nd un elev ncearc n mod insistent s atra! aten"ia asupra
propriei persoane. 7&.* :Denis# dac ai o pl%n!ere# o discutm la momentul potrivit.
:)ona# ai nceput s vor$eti fr rost. Hoteaz"i ce ai de spus i ateapt p%n vei
primi rspunsul la timpul cuvenit
@. Aezarea diferen"iat a elevilor n clas
Profesorul+nv"torul tre$uie s aeze mai aproape de catedr+ta$l pe cei care au
pro$leme de acuitate vizual+auditiv sau pe cei care necesit mai mult asisten". De
asemenea# aran'amentul tre$uie s "in seama i de aptitudinile elevilor.
A. 5e(nica :5impului datorat
Aceasta te(nic se aplic n cazul n care timpul irosit n clas din cauza
comportamentului neadecvat al elevului tre$uie recuperat de acesta n timpul lui li$er.
Se fi&eaz intervale mici de timp pentru fiecare a$atere. Profesorul+nv"torul tre$uie
s decid care va fi activitatea elevului n intervalul de :timp datorat. 7&.* :1rina#
tre$uie s ascul"i c%nd altcineva vor$ete. Dac elevul continu s vor$easc#
nv"torul i comunic* :1rina# ne eti datoare dou minute

B. 7liminarea
7liminarea n spa"iul clasei# ntrun loc special desemnat. Profesorul+nv"torul
sta$ilete dinainte durata eliminrii# astfel ca aceasta s fie compati$il cu
v%rsta+nivelul elevului8 se folosete un cronometru pentru a urmri respectarea
intervalului de ctre elev8 elevii de v%rst mic tre$uie nso"i"i p%n la locul respectiv8
dac elevul are acelai comportament dup ce revine la loc# va fi trimis napoi8
profesorul tre$uie s pre!teasc un formular care va tre$ui completat de elev# cu
10
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
scopul ca acesta s reflecteze asupra propriului comportament8 de asemenea# va purta
o discu"ie coerent cu elevul.

9/. -ntiin"area prin"ilor+suprave!(etorilor
Prin"ii+suprave!(etorii vor fi ntiin"a"i cu privire la comportamentul elevului i li se
va su!era s induc acestuia un comportament responsa$il. -n orice caz# metoda nu
poate fi aplicat n cazurile de comportament neadecvat :cronic.
99. An!a'amentul scris
An!a'amentul scris reprezint o solu"ie cooperant pentru rezolvarea pro$lemelor
disciplinare n cazul n care msurile de mai sus nu sunt eficiente8 an!a'amentul
include ateptrile celui care educ (clar formulate)# consecin"ele ne!ative ce decur!
din comportamentul elevului# precum i intervalul de timp n care se ateapt
remedierea. Profesorul+nv"torul tre$uie si nve"e pe elevi cum se alctuiesc aceste
an!a'amente i si a'ute s alea! i s administreze sin!uri posi$ilele consecin"e i
msuri.
9G. Sta$ilirea re!ulilor de comportament n afara clasei
Dac elevii sunt pui s suprave!(eze activit"ile din pauz# se vor m%ndri c sunt
trata"i ca nite adul"i. .ei care ncalc re!ulile tre$uie s suporte consecin"ele.
Profesorul+nv"torul sta$ilete o list de tipuri de comportament n spa"iul respectiv
(accepta$il i neaccepta$il) i o list de msuri n cazul nerespectrii re!ulilor.
Profesorul+nv"torul tre$uie s identifice modalit"i de permanentizare a
suprave!(erii pe (oluri i s ofere un feed$ack pozitiv elevilor c%nd comportamentul
acestora sa m$unt"it.
9=. )surile coercitive.
Acestea tre$uie utilizate cu !ri'# deoarece sunt considerate interven"ii radicale.
5re$uie aplicate pe termen scurt i planificate n raport cu tipul de comportament
rezistent la alte solu"ii mai simple.
De.iniie
C% Managementul elaiilo inte"esonale profesorelev are ca o$iect aptitudinile
mana!eriale n domeniul rela"iilor interpersonale pe care
profesorul+nv"torul+conductorul de !rup le e&ercit n raport cu elevii
percepu"i ca !rup. (Fro2en E 1verson# 9BBB# p. GG9).
Pro$lematizarea ca solu"ie a pro$lemelor disciplinare*
9. (entu a .acilita e!ol#aea "o&lemelo disci"linae# profesorul se poate implica n
situa"ia elevului# poate si e&prime preocuparea pentru elev n calitate de persoan#
construind astfel o rela"ie cu elevul. -n felul acesta# profesorul+nv"torul poate si a'ute
elevii s reflecteze asupra propriilor dorin"e i planuri# ncerc%nd totodat s n"elea!
op"iunile acestora. -n cazul n care elevul a fcut o ale!ere iresponsa$il#
profesorul+nv"torul l poate ntre$a* :.e doreti de faptI :.e "i tre$uieI :.um ai vrea s
fie la coalI
11
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
G% (o.esoul)$n#toul te&uie s ai& ca"acitatea de a st"0ni com"otamentul
ele#ului la un moment dat# fr si reaminteasc !reelile trecute. Profesorul tre$uie s
ncura'eze onestitatea i i poate a'uta pe elevi s fac o ale!ere i s fie responsa$ili n raport
cu propria op"iune.
7&emplu* Profesorul+nv"torul o$serv c Denis l m$r%ncete Ale&andru i l pedepsete
pe primul# care protesteaz c Ale& a nceput. Denis tre$uie s afle c reac"ia lui este un
rspuns la o provocare i c este responsa$il pentru ale!erea comportamental fcut. De
asemenea# Denis tre$uie s afle c e&ist i alte modalit"i de a reac"iona la comportamentul
a!resiv i c tre$uie s fie pre!tit s accepte consecin"ele care decur! din propriile lui ale!eri
nepotrivite.
= (o.esoul)$n#toul te&uie s a6ute ele#ul s emit singu o 6udecat de #aloae
asupra propriului comportament* s ofere re!uli comportamentale e&plicite i repetate
consecvent8 si a'ute pe elevi s n"elea! implica"iile sociale pe termen lun! ale
comportamentului lor# fr s impun un sistem de valori unic.
7&emple* :Fapta ta ncalc re!ulileI :7ti mul"umit de ceea ce ai fcutI :1ai a'utat pe
ceilal"i n vreun fel cu fapta taI
>. (o.esoul)$n#toul te&uie s*i a6ute "e ele#i s*-i "lani.ice sc7im&aea
com"otamentului# adic s transpun pro$lemele teoretice n practic# d%nd astfel diverse
sarcini elevilor8 si a'ute s identifice i s aprecieze pertinen"a propriilor op"iuni
comportamentale. Planul tre$uie e&tins dup ce se nre!istreaz primele succese.
7&emple* :.um "iai propus s urmezi re!ulile noastreI :Pot s te a'ut s "i duci la
ndeplinire planulI :.um ai s te compor"i c%nd vei avea sim" de rspundereI :1at cum s
au comportat al"ii n situa"ii similare. .rezi c vreuna din aceste solu"ii e vala$il i n cazul
tuI
8% (o.esoul)$n#toul te&uie s o&in anga6amentul elevului c va urma planul de
sc(im$are a comportamentului* :Ai vreun plan potrivitI :;ezi situa"ia n perspectivI
An!a'amentul tre$uie :pecetluit d%nd m%na cu elevul sau pun%ndul s semneze un contract
scris n acest sens. Jdat ce an!a'amentul a fost o$"inut# elevul tre$uie sl pun n practic
imediat. Profesorul+nv"torul poate verifica periodic eficien"a acestuia.
+% Nu acce"tai scu!e "entu e-ecul "lanului de emediee a com"otamentului* :Sunt
dezam!it# dar nu descura'at. Azi nu ai reuit sl respec"i. .e prere ai# m%ine va mer!eI
9% Nu "ede"sii -i nu citicai ele#ul "entu $nteu"eea "ogamului de ea&ilitae
comportamental* pauza poate fi un mi'loc eficient de implementare a msurilor de
mana!ement al clasei* :Hu putem accepta aa ceva8 (ai s"i analizm comportamentul i s
facem alt plan de rea$ilitare n cadrul re!ulilor noastre.
Pro$lematizarea de !rup prin intermediul discu"iilor*
5ipuri de discu"ii de !rup*
a. nt%lniri care au ca teme prietenia# cinstea# temerile# succesul# (andicapurile#
sentimentul de apartenen" la !rup# conformarea la un sistem de re!uli
$. discu"ii pro$lematizante* rela"ia pro!ramei de studiu cu situa"iile concrete din
e&isten"a cotidian# dei su$iectele a$ordate pot depi nivelul strict al colii
12
coala General Constantin Brncui, Comisia metodic a nvtorilor
25 ianuarie 2007
c. edin"e de dia!noz educa"ional# le!ate de pro!rama de studiu i de
eficientizarea nv"rii. Acestea au rolul de a promova parteneriatul dintre
elevi i profesori.
)etode*
a. 5oate pro$lemele care privesc clasa ca !rup sau elevul ca individ sunt su$iecte
potrivite pentru discu"ii menite s rezolve pro$lemele e&istente# nu s
nvinov"easc sau s pedepseasc. Profesorul+nv"torul nu tre$uie s se
eri'eze n 'udector.
$. Jricum# el poate evalua metodele aplicate la nivel de !rup. Dispunerea n cerc
n spa"iul destinat discu"iei este adecvat pentru aceste nt%lniri de !rup care nu
tre$uie s depeasc =/>/ minute.
c. 7levilor tre$uie s li se ofere ocazia de a interveni n discu"ie# ns !rupul nu
tre$uie s ntrerup pe cel care vor$ete pentru a corecta o idee sau a pune su$
semnul ntre$rii o anume pozi"ie.
1nstitutor 6tefania Kri(ac# 6coala Feneral L.onstantin Kr%ncui 5!Miu
G? ianuarie G//@
Ki$lio!rafie*
7. Moi"a ##)ana!ement colar L 7d. F(. .. Ale&andru# .raiova 9BB?
Fro2en#D.A.E1verson#A.). ##Sc(oolNide and classroom mana!ement L 9BBB
13