Sunteți pe pagina 1din 13

Anul II, nr.

8, Februarie 2013 Apare lunarCOALA constnean
Publicaie de informaie, atitudine i opinie, editat de Sindicatul Liber al
Salariailor din nvmntul Preuniversitar Constana
EDI!"I#L $ P#%L D!&I'E
n februarie dosariada continu. Calendarul pentru luna urmtoare se anun aglomerat i
complicat: olimpiade i concursuri colare, simulri de Bacalaureat, pregtire pentru Sptmna
altfel, cu dosare, acte ustificati!e i tot cortegiul de inutiliti care nu se !d din tribune, de acolo
de unde se !ociferea" de obicei c nu facem mai nimic i nu ne meritm salariile. #ar lumea
continu s spere $n mai bine.
% !este bun& Clasa a '()a re!ine la licee. *ltfel, unde s)ar fi auns+ ,rofesorii intrai $n
restrngere de acti!itate - mai ales la disciplinele unde se pred o singur or pe sptmn, puini
ar fi reuit s)i pstre"e posturile $ntregi la o singur unitate de $n!mnt - probleme generate de
lipsa de spaiu i dotri din unitile de $n!mnt gimna"iale, cadre didactice agasate i puse pe
drumuri etc. etc. %ricum, ministerul face un pas $nainte $n dialogul cu profesorii i sindicatele ce)i
repre"int, ceea ce nu poate s fie dect de bine& n fond statul de drept - despre care ne place s
!orbim att de mult - se caracteri"ea" i prin consultarea tuturor factorilor ce pot fi afectai de
cadrul normati!, nu numai de preeminena legii. Sperm c glasul nostru !a fi ascultat i $n ceea ce
pri!ete reducerea noianului de .rtii ustificati!e, astfel $nct s ne putem dedica $n totalitate
rolului social al profesorului, educaia& Cu aceste gnduri de !iitor $ncercm s ne refacem
optimismul. n fond ... sperana moare ultima&
Redactor ef: Paul DOMINTE
R!"LA#$%
&RI'I$( OR!A$I)ARA I
(*F+"RARA
AL!RILOR ,$
CO$FRI$-A ."(-A$+
A LI(RILOR *.L.*.I.&.
CO$*%A$-A (I$ (A%A (
2/.03.2013
/. 0ucrrile Conferinei 1udeene a 0iderilor
S.0.S.'.,. Constana se desfoar $n data de
23.45.24/5, la Casa de Cultur a Sindicatelor
Constana, conform programului i ordinii de
"i aprobate.
2. La lucrrile Con0erinei .u1eene a
Li1erilor *.L.*.I.&. Constana particip2
cu 1rept 1e 3ot
a6 liderii grupelor sindicale sau $nlocui)
torii acestora delegai dintre membrii Birou)
lui %perati! de ctre *dunarea 7eneral a
grupei sindicale din unitatea 8 instituia de
$n!mnt, $mputernicii $n scris, prin proce)
sul)!erbal pre"entat la $nregistrarea pre"enei
la conferin9
b6 membrii Consiliului #irector9
c6 membrii Biroului %perati!9
0r 1rept 1e 3ot 2
a6 membrii Comisiei de Cen"ori care nu
$ndeplinesc i calitatea de lider 8 delegat al
grupei sindicale9
b6 persoanele care candidea" i nu au cali)
tatea de lider 8 delegat al grupei sindicale9
c6 consilier uridic9 personal te.nic 8 salari)
ai ai S.0.S.'.,.9
/
d6 in!itai.
5. OR!A$I*#L ( L"CR" AL
CO$FRI$-I ."(-$ A LI(RI4
LOR:
Co5isia 1e 6ntoc5ire a procesului43er4
bal 4 aleas de ctre Conferina 1udeean a
0iderilor9
Co5isia 1e supra3e78ere 9 coor1onare
a ale7erilor :i 1e nu5rare a 3oturilor
:pentru etapa 8 procedura de desfurare a
alegerii organelor de conducere69
,n la momentul declanrii procedurii de
alegere a organelor de conducere ale
S.0.S.'.,., lucrrile Conferinei 1udeene a
0iderilor !or fi conduse de un pre"idiu
format din membrii Biroului %perati!. ,re"i)
diul !a fi coordonat de preedintele S.0.S.'.,.
*cesta are urmtoarele atribuii:
) desc.ide lucrrile conferinei9
) pre"int i supune spre aprobare ordi)
nea de "i9
) conduce lucrrile, conform ordinii de
"i, pn $n momentul declanrii procedurii
de alegere a organelor de conducere.
Co5isia 1e or7ani;are :i 3eri0icare a
pre;enei < numit anterior de Consiliul #i)
rector. *ceasta are urmtoarele atribuii:
) !erific i !alidea" calitatea de lider
al grupei sindicale sau calitatea de delegat a
persoanelor care $nlocuiesc pe liderii grupelor
sindicale9
) $nmnea" ecusoanele care atest cali)
tatea de lider al grupei sindicale sau calitatea
de delegat9
) comunic Conferinei 1udeene a 0ide)
rilor numrul total al celor $nscrii pe listele
de pre"en, $n !ederea stabilirii caracterului
statutar al Conferinei 1udeene a 0iderilor
:293 1in nu5arul total al 7rupelor sin1i4
cale69
Co5isia 1e supra3e78ere 9 coor1onare
a ale7erilor :i 1e nu5rare a 3oturilor
este format din ; membri, alei de Confe)
rina 1udeean a 0iderilor din rndul celor
pre"eni. Comisia $i desemnea" un pree)
dinte. *cesta coordonea" lucrrile comisiei.
<u pot fi membri ai comisiei persoanele
care candidea".
Comisia de supra!eg.ere 8 coordonare a
alegerilor i de numrare a !oturilor intr $n
atribuii imediat dup aprobarea de ctre
Conferina 1udeean a 0iderilor a descrc)
rii de gestiune a Consiliului #irector i a
Biroului %perati! .
Comisia de supra!eg.ere 8 coordonare a
alegerilor i de numrare a !oturilor are ur)
mtoarele atribuii:
) !erific caracterul statutar al Conferin)
ei 1udeene a 0iderilor $n momentul declan)
rii procedurii de alegere a organelor de
conducere9
) !erific buletinele de !ot9
) distribuie buletinele de !ot9
) !erific i sigilea" urnele de !ot9
) desc.ide urnele de !ot $n faa Conferin)
ei 1udeene a 0iderilor9
) !erific, !alidea" i8sau anulea" !otu)
rile e=primate9
) numr !oturile !alabil e=primate $n
faa Conferinei 1udeene a 0iderilor9
) comunic Conferinei 1udeene a 0ide)
rilor numrul de !oturi obinut de fiecare can)
didat $n parte i numele persoanelor alese9
) !erific $nscrierea8 consemnarea e=act
a re"ultatelor alegerilor $n procesul !erbal al
edinei9
) contrasemnea" procesul)!erbal al e)
dinei, $ntocmit de Comisia de $ntocmire a
procesului)!erbal.
>.(*F+"RARA (I$-I
a= &reci;ri
) Calitatea de lider al grupei sindicale 8 dele)
gat !a fi atestat prin ecuson eliberat de Co)
misia de organi"are i !erificare a pre"enei9
) n cadrul edinei, fiecare lider al grupei
sindicale8 delegat are dreptul la o singur
inter!enie pentru fiecare problem abordat9
) %rice inter!enie nu poate depi 2 minute9
) n ca"ul depirii timpului sau a repetrii
argumentelor anterioare, preedintele pre"i)
diului $ntrerupe inter!enia respecti!.
b= Ale7erile
Candidea" pentru funciile de preedin)
te, !icepreedinte, secretar e=ecuti!, membru
al Consiliului #irector sau membru al Comi)
siei de Cen"ori numai persoanele care i)au
2
depus candidatura $n scris, $n perioada .ot)
rt de Consiliul #irector, respecti! //)/?
martie 24/5, $ntre orele ;.44)/@.44. Aiecare
candidatur se !a depune la sediul S.0.S.'.,.
prin completarea unui formular)tip i !a pri)
mi un numr de $nregistrare a candidaturii cu
"iua i ora de primire. 0ista de candidai !a fi
fcut public $n termen de >? de ore de la
!alidarea candidaturilor de ctre Biroul %pe)
rati!9
Candidaii pot opta pentru una sau mai
multe din funciile Consiliului #irector9
Candidaii !or a!ea la dispo"iie ma=im
un minut pentru a)i pre"enta i moti!a
candidatura $n faa Conferinei 1udeene a
0iderilor.
Or1inea e>pri5rii 3oturilor este
ur5toarea2
,reedinte
Bicepreedini
Secretar e=ecuti!
Cembru al Consiliului #irector
Cembru al Comisiei de Cen"ori
&roce1ura 1e 3ot
Botul este secret i liber i se e=ercit, de
fiecare lider al grupei sindicale8delegat, prin
buletinul de !ot9
Buletinele de !ot, tiprite anterior, !or fi
!erificate de comisia de coordonare a alegeri)
lor. *cestea au $nscrise, cu aceleai caractere,
numele i prenumele candidailor care i)au
depus candidatura9
nscrierea candidailor pe buletinele de
!ot se face $n ordinea depunerii candidaturii9
Bor fi radiai de pe buletinele de !ot
candidaii care nu sunt pre"eni la alegeri9
Buletinul de !ot !a a!ea pe !erso tampi)
la de control a S.0.S.'.,.9
Buletinele de !ot !or fi $nmnate, la
fiecare rund, liderilor grupelor sindicale8de)
legailor pre"eni9 ,entru fiecare rund a
alegerilor, fiecare lider al grupei sindicale8de)
legat !a primi un singur buletin de !ot9
nainte de distribuirea buletinelor de !ot
pentru fiecare rund, de pe buletinele de !ot
se !or radia din oficiu numele candidailor
care au fost alei $n runda:rundele6 anterio)
ar:e6 sau e!entualele retrageri9
,ersoanele cu drept de !ot !or lsa net)
iat :$ntreg6 numele i prenumele candidatului
pe care doresc s)l !ote"e9
Botul se anulea" cnd rmn mai multe
nume dect numrul funciilor pentru care se
!otea"8candidea" - / nume pentru pree)
dinte, 5 nume pentru !icepreedini, / nume
pentru secretar e=ecuti!, 24 de nume pentru
membrii Consiliului #irector9 5 nume pentru
Comisia de cen"ori9
#up e=primarea !otului de ctre fiecare
lider al grupei sindicale8 delegat prin introdu)
cerea $n urn a buletinului de !ot, comisia !a
desc.ide urna, $n faa tuturor delegailor pre)
"eni9
,ersoanele care candidea" pentru funci)
ile de preedinte, !icepreedinte i secretar
e=ecuti! sunt declarate alese dac $ntrunesc
umtate plus unul :D4EF/6 din !oturile !ala)
bil e=primate. n situaia $n care niciunul
dintre candidai nu $ntrunete din primul tur
cel puin umtate plus unu din !oturile !ala)
bil e=primate, se organi"ea" al doilea tur al
alegerilor, $n aceeai "i. Sunt declarai alei
$n al doilea tur candidaii care $ntrunesc, $n
ordine, cel mai mare numr de !oturi9
n ca"ul candidaturii pentru funcia de
membru $n Consiliul #irector, sunt declarate
alese persoanele care $ntrunesc, $n ordine, cel
mai mare numr de !oturi.
n ca"ul candidaturii pentru funcia de
membru al Comisiei de Cen"ori, sunt decla)
rate alese persoanele care $ntrunesc, $n ordi)
ne, cel mai mare numr de !oturi.
#up centrali"area !oturilor fiecrei run)
de de !ot, preedintele comisiei de coordo)
nare a alegerilor !a anuna re"ultatul !otului9
Cembrii Conferinei 1udeene a 0iderilor
!or asista la $ntreaga procedur de desf)
urare a alegerilor.
%oi li1erii 7rupelor sin1icale 91ele7aii
au obli7aia 1e a se5na procesul43erbal al
:e1inei .
Mihaela CATERINICI
:Secretar e=ecuti! S.0.S.'.,.6
5
&LIA(A #IRCI*%+.
*"CCI$%+ RA(IO!RAFI A
LI%I ACA(#IC
Grim, din pcate, $ntr)o Homnie sufo)
cat de preeminena mediatic a pseudo)!alo)
rilor, o Homnie $n care formele autentice de
cultur sunt, de cele mai multe ori ignorate,
pentru c pur i simplu nu fac rating. *tunci
cnd prioritile noastre tiinifice, te.nolo)
gice sau artistice sunt minimali"ate de socie)
tatea consumist, ne grbim s aducem $n
lumina reflectoarelor personalitile care ne
fac cinste $n cele mai !ariate domenii.
n acest conte=t social, mesaul lui Spiru
Iaret este perfect ancorat $n realitate: Sco)
pul $n!mntului nu este numai instruci)
unea, ci i educaiunea tinerimii i aceasta a
doua parte este mai important i mai greu de
reali"at, dect cea dinti. nelegem c rolul
colii este unul e=trem de dificil, acela de a
modela personaliti, de a)i auta pe tineri
s)i de"!olte identitatea.
Colegiul <aional ,,Circea cel Btrn
din Constana a urmat acest mesa $nc de la
$nfiinarea sa, $n anul /?;3. ,rofesorii i
ele!ii prestigiosului lca de $n!mnt, doi
termeni $ntr)o ecuaie al crei re"ultat este
formarea de personaliti, au reuit s trans)
forme JC%*0* $ntr)o form cu fond. <u
este doar o cldire, simpl sau misterioas,
cu sli de clas i laboratoare utilate, ci un
spaiu !iu, dinamic, spiritual. n acest mediu
s)au format lideri cu mentaliti orientate
ctre implicare i aciune, s)au modelat
personaliti umane de mare !aloare pentru
cultura naional i internaional. Culi foti
profesori i ele!i ai colegiului nostru au
depit etalonul comun, participnd la efortul
elitei romneti de a edifica o cultur i o
tiin puternice.
Cu o frumoas i bogat carier de scien)
tist, #arian %raian !o5oiu :n. /;536 a
urmat cursurile 0iceului ,,Circea cel Btrn
din Constana, $n perioada /;>;)/;D>
/
.
0iceniat al Aacultii de Jtiine <aturale i
7eografie a Kni!ersitii ,,Bictor Babe din
/
Informatie oferita de Marian T. Gomoiu
Clu, a obinut doctoratul $n /;@5 la 'nstitutul
de Jtiine Biologice Bucureti. * de!enit
confereniar, apoi profesor la
Kni!ersitatea ,,%!idius Constana, $n
specialitatea ,,Lcolo)gia i protecia
mediului.
C. G. 7omoiu semnea" /44 de lucrri
de specialitate, reali"rile sale contribuind la
$mbogirea fondului de date $n oceanologie
i ecologie marin. Culte dintre acestea sunt
scrise $n limba engle", frec!ent folosit de
sa!anii romni pentru promo!area re"ulta)
telor cercetrii lor $n afara granielor naio)
nale: Cercetri de ecologie marin n secto-
rul predaltaic, n condiiile anilor 196-1961
:$n colaborare6 - /;3D9 !n t"e effects of
#ater motion on marine organisms in t"e
mesolittoral and infralittoral $ones of t"e
%omanian s"ore of t"e &lac' (ea, (arsia -
/;3?9 )colog* of su+titual meio+entons -
/;@/9 G"id pentru cunoa,terea florei ,i
faunei marine de la litoralul rom-nesc al
Mrii .egre - /;@39 Contri+utions to
'no#ledge concerning t"e +i+liograp"* on
+iofouling in t"e &lac' (ea 19/9 0199 1
2anu+e 2elta, natural ric"ness, formes,
pro3ects, t"reats, safeguarding, action plan -
/;;2.
#e!ine 5e5bru corespon1ent al *ca)
demiei Homne la 5/ mai /;;5 i colabo)
rea" cu o serie de instituii de prestigiu din
Luropa: este membru al Societii Biologice,
al *sociaiei %amenilor de Jtiin, al Comi)
siei 'nternaionale pentru L=ploatarea Jtiini)
fic a Crii Cediterane, $n Comitetul de *pe
Salamastre, Societatea Calacologic 'talian,
*sociaia 'nternaional ,S*CC%<*0'*
:pentru studiul meiobentosului6. Aace parte i
din Consiliul Jtiinific al CL#'*A*K<L
:Arana6 i din Comitetul <aional pentru
K<LSC%
2
.
,ionieratul romnilor $n literatura, arta i
tiina secolului al (()lea a fost considerabil.
,rintre oamenii de !aloare care au fcut tre)
cerea de la tiina riguroas la o modalitate de
promo!are a tiinei profesionale se numr
i un absol!ent :promoia /;D/6 al
2
'on Aaiter, Monografia liceului ,,Mircea cel &tr-n
Constana, Constana, Ld. Cuntenia, /;;3, p. />2
>
0iceului ,,Circea cel Btrn, c.imistul
&etre %. Fran7opol :n. /;55 la Constana6,
5e5bru 1e onoare al *cademiei Homne, din
anul 24/2. Cartea de !i"it a profesorului
Arangopol strne)te admiraie.
Lste absol!ent al ,olite.nicii din 'ai, Aacul)
tatea de C.imie 'ndustrial :/;D36 i al Cursurilor
postuni!ersitare de radioc.imie i aplicaii ale
te.nologiilor nucleare la Aacultatea de Ai"ic a
Kni!ersitaii Bucureti :/;D@6, susine doctora)
tul la ,olite.nica din Gimioara, $n /;3?. *
funcionat ca profesor la uni!ersitile ,,*l. '.
Cu"a din 'ai, Aacultatea de Ai"ic :/;;/)/;;?6,
,,B. 7oldi din *rad :/;;@)/;;?6, ,,Babe)
BoMai din Clu)<apoca :/;;;)24426 i Kni!ersi)
tatea ,olite.nic Bucureti :2442)244>6. Lste
autor a peste 244 de lucrri tiinifice aprute $n
ar i $n marile periodice ale lumii. n ultimii ani
s)a ocupat, susinut de politica tiinei, de
ridicarea $n!mntului i cercetrii din Homnia
la ni!elul celui e=istent pe plan internaional,
publicnd !olumul Mediocritate ,i )4celen - o
radiografie a ,tiinei ,i a n5m-ntului rom--
nesc :!ol. /6 i )lite ale Cercettorilor din
%om-nia, matematic fi$ic c"imie. Lste membru
$n Colegiul editorial al ,,He!istei de ,olitica
Jtiinei i Scientometriei editat de C<CS'S
5
.
,ersonalitate de prim rang a tiinei rom)
neti, cu remarcabile reali"ri $n domeniul fi"icii,
!ea3it #usa :n./;55, Constana6 a urmat cursu)
rile 0iceului ,,Circea cel Btrn. n perioada
liceului s)a dedicat att matematicii ct i fi"icii,
reuind s obin calificarea udeean $n cadrul
primei olimpiade organi"ate dup *l #oilea H")
boi Condial. #in considerente politice lesne de
$neles :regimul comunist $n plin ascensiune6,
!iitorul fi"ician este e=clus, $ns, din lotul repre)
"entati! pentru fa"a naional de la Bucureti,
moti!ul fiind ,,originea nesntoas: tatl su
era secretar al Comitetului Gurc din Constana,
iar mama era fiic de moier.
#ei traseul carierei sale a fost unul dificil,
presrat cu sacrificii, ,,spiritul pragmatic, dublat
de o putere de munc ieit din comun, l)a fcut
s supra!ieuiasc i l)a condus la reali"ri de
fi"ic fundamental i mai ales aplicat, mereu
premiere $n Homnia
>
.
5
,etre G. Arangopol, Mediocritate ,i e4celen, Clu
<apoca Ld.Casa Crii de Jtiin, 244D, p.2;4
>
'dem, )lite ale cercettorilor din %om-nia, Clu)
<apoca, Ld. Casa Crii de Jtiin, 244>, p./5>
* publicat numeroase articole, maoritatea $n
re!istele de fi"ic din ar, dar i lucrri $n foarte
multe re!iste de reputaie internaional.
Lforturile i)au fost recunoscute prin acorda)
rea titlului de 5e5bru corespon1ent al *cade)
miei Homne, $n 244;.
n artele plastice, romnii au deprins repede
reetele occidentale i le)au aplicat cu talent. %
!i"it prin mu"eele romneti ofer oca"ia
descoperirii unei picturi de foarte bun calitate.
Knul dintre promotorii ei este i pictorul Lucian
!ri7orescu :/?;> )/;3D6. 0egtura lui cu
0iceul ,,Circea cel Btrn este una de scurt
durat, artistul frec!entnd cursurile acestuia doar
un an, $n /;4@, pentru ca, ulterior, s)i termine
studiile la Bucureti.
Criticul <. *rgintescu - *m"a $l conside)
ra ,,unul dintre cei mai interesani, mai compleci
i mai personali post)impresioniti
D
, calitatea
artei lui 7rigorescu concreti"ndu)se nu doar
prin talentul de colorist, ci mai ales prin iscusina
de a gsi colul de peisa demn de a fi pic)
tat. Gonurile neutre folosite de pictor, care rar
pune pasta $n consistena pur, au rolul de a
surprinde temporalitatea peisaului.
L=pune la (aloanele oficiale de pictur, unde
tablourile lui sunt foarte apreciate att de iubitorii
de art, ct i de critici. n /;5?, la Beneia,
e=pune lucrri de peisagistic - Interior de p-
dure, 6spect +ucure,tean, 7eisa3 din Tulcea - i,
ulterior, are e=po"iii $n mari orae ale lumii:
Homa, Berlin, Cosco!a, CNnc.en, Belgrad,
*tena, #resda, Cairo, IelsinOi.
0ucrrile sale se regsesc, $n mu"eele de art
din Homnia, la Bucureti, Sibiu, Constana,
Cedgidia.
,rimete, ca semn de preuire, titluri i pre)
mii: #e5bru Corespon1ent al *cademiei Ho)
mne din /;>?, maestru emerit al artei, artist al
poporului, laureat al premiului de Stat
3
.
Got $n acest an, /;>?, de!ine 5e5bru
corespon1ent al *cademiei Homne i ?ri@or
A. )a5baccian :n./??; - d./;326 critic i cu)
noscut colecionar de art.
#up terminarea cursurilor inferioare la
0iceul ,,Circea cel Btrn din Constana, se
mut la Bucureti, capitala !esel i ct se poate
de cosmopolit a Homniei, apoi pleac la
*n!ers, $n Arana, locuri $n care continu s
ac.i"iione"e cu frene"ie opere de art ale marilor
D
Constantin ,rut, 2ictionar de art modern,
Bucureti , Ld. *lbatros, /;?2, p./@>
3
PPP.acad.ro8
D
pictori romni i strini, precum <icolae
7rigorescu, Jtefan 0uc.ian, ,aul Ce"anne sau
Henoir.
,asiunea pentru art a strnit o serie de
comentarii i interpretri, anecdote i fante"ii care
circulau pe seama lui, unele ade!rate, altele
in!entate, de care, $ns, criticul $i amintete cu
drag $n autobiografia Insemnrile unui amator de
art. ,,Sculptorul %scar Ian spunea c a suferi
de angin pictural, iar un ga"etar au"ind pe
cine!a c m c.ema pe nume, a ripostat: <u)l
c.eama Qambaccian, ci Rolecian
@
. #up studi)
ile uni!ersitare de la *n!ers, prile de a cunoate
cultura apusean, re!ine $n ar unde $i $ntlnete
pe C. Bunescu, G.eodorescu)Sion, C. Cedrea, C.
Hessu, <. #rscu i public materiale de
specialitate din domeniul comerului maritim:
7ortul Constana ,i %om-nia Mare, 6de5rul n
c"estia 5alutar, 6cti5itatea portului Constana )
/;22, ,osesor al unei colecii de art, onorabil
pentru orice ar, protector generos al artei
romneti, este, totodat, un subtil ptrun"tor al
esenei acesteia. #o!ad, numeroasele articole de
critic plastic publicate $n ,,He!ista Aundaiilor
Hegale. Lste i autor a numeroase monografii
consacrate lui <. Gonit"a, C. Cedrea, Corneliu
Baba, <icolae 7rigorescu i al unor studii despre
C. Hessu, B. '. SuriOo!, B. Basilie!ici Staso!,
,icasso etc.
nfiinnd mu"eul ce $i !a purta numele,
inaugurat $n /;>@, donea" statului romn
impresionanta colecie de art :obiecti! obliga)
toriu pentru oricine se interesea" de pictura
romneasc6 preci"nd: ,,*m druit poporului
colecia mea de art, deoarece i talentele, pe
care le)am $ntrunit, sunt ale poporului, ele fac
mndria lui, altfel a fi trdat poporul i pe artitii
crora le)am cules rodul...
?
.
#omeniul literaturii este repre"entat cu onoa)
re de ctre scriitorul 'ir7il %eo1orescu :/;4; -
/;?@6, personalitate care, $n anul /;@>, primete
calitatea de 5e5bru corespon1ent al *cademiei
Homne.
n inter!iul acordat re!istei ,,Qri albastre a
colegiului, la > iunie /;?>, cu oca"ia $mplinirii
!rstei de @D de ani, Birgil Geodorescu $i amin)
tete cu nostalgie de momentele $n care a fost
ele! al liceului ,,Circea cel Btrn: Sam
alctuit un cerc literar i am organi"at, $n sala de
serbri a liceului, e"tori literare de bun ni!el
artistic. Se tiprea un anuar al liceului $n care am
@
RriOor I. Qambaccian, 8nsemnrile unui amator de
art , Ld. 0iter.<et, 244>, p. D@
?
'dem, p./>D
publicat primele mele poeme. *poi, $n ultimul an
de liceu, /;2?, am $nceput a colabora la &ilete de
papagal, semnnd Birgil Hare
;
n anii care urmea", poetul de!ine o
pre"en acti! $n periodicele !remii. Crile sale
sunt de un nonconformism monoton, cu !ersuri $n
care recunoatem ritmul linitit i amplu al
!alurilor mrii, trsturi specifice biografiei spi)
rituale a autorilor nscui la ,ontul Lu=in.
#up /;>> este numit redactor ef al
re!istei ,,9uceafrul:, contribuind la descoperirea
i afir)marea tinerelor talente, la $mbogirea cu
noi !a)lori a liricii noastre romneti. #in /;3?
este !icepreedinte al Kniunii Scriitorilor, iar din
/;@D preedinte. ,rimele sale !olume ,,7oem n
leo-pard:, ;&lnurile oceanelor:, ,,&utelia de
9e*-da: sunt de factur suprarealist. Ltapa
urmtoa)re a liricii lui Birgil Geodorescu e
concreti"at prin !olumele ,,(criu negru pe
al+, ,,2repturi ,i
datorii, ,,(emicerc, ,,%ocad, %epaosul
5ocalei .a., $n care abandonea" cre"ul
suprarealist pentru a !ersifica realitile contem)
porane. Bolumele $l pre"int ca pe un artist care a
adus $n poe"ie !ocaia i contiina re!oluio)
narului, !ersul cu putere agitatoric, dar i cu
mult plasticitate.
Calitatea e=cepional a fotilor ,,mirciti
este e!ideniat i de personalitatea matematici)
anului Ro5ulus Cristescu :nscut $n /;2?6, care
de!ine 5e5bru titular al *cademiei Homne $n
/;;4. Aiu al contraamiralului Constantin Cristes)
cu, face primele dou clase la 0iceul ,,Circea cel
Btrn, apoi la ,,Sf. Sa!a din Bucureti
:/;>36. *bsol! Aacultatea de Jtiine, secia
Catematic, la Kni!ersitatea Bucureti, $n /;D4.
n /;DD obine doctoratul cu te"a2
!peratorul - produs n spaiile liniare
semiordonate ,i aplicaiile sale. ,arcurge treptele
carierei din $n!mntul superior, lucrnd cu
profesori de prestigiu :*l. Aroda, 7.. Ci.oc, C.
<icolaescu6 i susine, la Aacultatea de
Catematic i Ai"ic, diferite cursuri. ,ublic
monografia intitulat *paii liniare or1onate
:/;D;6, $n care tratea" toat teoria lor,
proprietile acestora, integrale i funcii $n aceste
spaii
/4
.
nc.eiem $ntr)un ton optimist acest succint
radiografie a personalitilor academice care,
;
%e5ista <ari 6l+astre, He!ista ele!ilor 0iceului
,,Circea cel Btrn Constana, #ecembrie /;?>, p.>
/4
'on Aaiter, Monografie Colegiului,, Micea cel
&tr-n: Constana, Constana, Ld. Cuntenia, p. 25D)
253
3
$ntr)un anumit moment al !ieii lor, i)au legat
numele de cel al Colegiului <aional Circea cel
Btrn din Constana. Ji ast"i prestigioasa
instituie de $n!mnt ocup un loc onorant $n
topul colilor romneti, fiind terenul descope)
ririi, al cunoaterii i al formrii intelectualilor
!aloroi.
Prof. Marina MARINESCU,
i!liotecar Ionela SIMU"A
:Colegiul <aional ,,Circea cel Btrn,
Constana6
COALA AL%FL
Sptmna Jcoala altfel - aa cum o
tim cu toii de anul trecut - se apropie acum
sub titulatura S tii mai multe, s fii mai
bun. *gitaie de la clasele mici pn la
liceenii ce ateapt s de!in bacalaureai.
Goi $i fac planuri pentru aceast sptmn
deosebit din perspecti!a lor. ,rofesorii or fi
la fel de entu"iasmai+ <u prea cred& Coti!ul
... "-roagele, aa cum ne)am obinuit s
denumim cu un termen generic maldrul de
.rtii pe care, !rem)nu)!rem, trebuie s le
$ntocmim pentru orice tip de acti!iti colare
sau e=tracolare. #ac tot este o sptmn
altfel, de ce nu am renuna la "-roage ca
s ne putem bucura alturi de ele!ii notri de
ore altfel i acti!iti deosebite. %rict de
frumoase i speciale sunt aceste "ile, cnd te
gndeti la teancul de .rtii pentru proiecta)
rea de dinaintea e!enimentului, la cele din
timpul lui i a celor ce urmea" pentru
prelucrarea re"ultatelor, $i cam piere c.eful
i iniiati!a. #e ce oare orice lucru frumos i
bun !ine la pac.et pentru cadrele didactice cu
i mai multe ore de conceput procese !erbale,
trasat tabele, aranat po"e, completare i
interpretare de c.estionare, formulare de
rapoarte finale& #e ce+ Brem i noi s ne
bucurm de o sptmn de acti!iti colare
i e=tracolare, care s $nceap cu "mbetul
pe bu"e i s se termine aidoma. 'nclusi!
ele!ii ar a!ea de beneficiat, $n condiiile $n
care diriginii i profesorii ar putea, fr gria
documetelor ustificati!e, s)i petreac mai
multe clipe alturi de ei $n mu"ee, la filme, la
spectacole de teatru, la propriile spectacole
de teatru, la spectacole de mu"ic, la !i"ite de
cunoatere i recunoatere a oraului etc.
,ornind de la metodologie, e=trem de
stufoas, pentru noi $ncep sptmnile preg)
titoare acestui e!eniment ce atrage dup sine
acti!iti deosebite pentru ele!i. Grecnd
peste nemulumirile i problemele inerente,
trebuie s recunoatem c aceast sptmn
aduce o anumit bucurie i o oportunitate de
a pune $n aplicare metode noi de formare a
ele!ilor, care $n orele obinuite nu pot fi
e=perimentate din lips de timp i uneori de
spaiu sau din cau"a orarului ce nu permite
anumite acti!iti datorit structurii sale fi=e.
Ji dac tot suntem crcotai s fim pn
la capt i s)i rugm pe cei $n drept: dac nu
pot renuna la .rtiile aferente, mcar s mute
aceast sptmn $n iunie, cnd este mai
cald i ele!ii se pot bucura de plimbrile prin
ora, de e=cursii, de !i"itele la mu"ee :unele
dintre ele fiind $n aer liber6.
n sperana c dialogul !a continua s dea
roade, adrese" diriguitorilor solicitarea de a
ne spriini $n demesurile noastre - argumen)
tate prin rndurile de mai sus - de a trans)
forma sptmna Jcoala altfel $ntr)o peri)
oad a bucuriei generale din $n!mnt, $n
care ele!i, profesori i - de ce nu - patronate
s putem gusta egal bucuria cunoaterii.
Paul DOMINTE
:membru $n Consiliul #irector S.0.S.'.,.6
ARI*%O*4 &RO%O%I&"L
O#"L"I, &(A!O!"L $O*%R"
@
B'oi 6ns s nu 3 nu5ii rabi
C6n3tori=, c unul este ,n3torul
3ostru2 Aristos, iar 3oi toi suntei 0rai.D
#atei C232 8=
%mul, fiin ce $n!a prin imitaie, are
ne!oie de un prototip, un model pe care prin
$n!area imitati! i prin asemnarea cu el
s)l aung i s)l depeasc. #orina omului
de a a!ea un e=emplu !iu de urmat este
ontogenetic, fiinial, deoarece omul fiind
creat dup c.ipul lui #umne"eu, tinde dintru
$nceput, $n mod firesc, s aung la asemna)
rea respecti! des!rirea c.ipului tipar
dup care a fost creat)#umne"eu.
<oi toi a!em ne!oie de un model, de un
$nainta demn de urmat, mai cu seam tinerii
care se afl $n plin proces de cretere $ntru
de!enire. n opinia autoarei rndurilor de fa
lipsa modelelor ce $ntrupea" ade!rate !a)
lori moral)sprituale i cultural)educati!e este
cronic $n societatea romneasc actual, iar
tnrul este lsat prad unor pseudo!alori
care nu $l formea" ci $l deformea", sufletul
acestuia nefiind educat pentru a crete i a
de!eni sub aspect spiritual i intelectual om
deplin ci fiind dresat pentru a descrete
spiritual i intelectual i pentru a de!eni un
simplu indi!id lesne de manipulat si de
condus.
Iristos ni se ofer pe Sine model demn
de urmat pentru de!enirea noastr spiritual.
Ll s)a $ntrupat $n mod pedagogic pentru a)i fi
model de comportament social, moral i
spiritual creaturii sale rainonale)omul. n
cretinism - mai cu seama cel ortodo= -
nicicnd nu)0 gsim pe #umne"eu retras $n
afara creaiei Sale, cu totul transcendent lumii
ci mereu l $ntre"rim $n lume $n lucrarea Sa
proniatoare, ca un tat iubitor ce mereu $i
susine i $i $ndeamn $ndeaproape fiii ctre
scopul lor ultim, des!rirea moral)spiri)
tual. Ll este trancendent dupa esen i na)
tur, $n sc.imb dup lucrare, aciune este
continuu lucrtor $n lume, conducnd)o $n
mod pedagogic prin modelul suprem pe care
i)l ofer lumii $n ,ersoana des!rit a
Aiului Su 'isus Iristos spre $ndumne"eire,
adic spre atingerea asemnrii cu prototipul
su.
Gnrul, ca tot omul $l are ca model pe
Iristos, sau ar trebui s $l aib... dar $n lipsa
*cestuia, el cu setea de model ce $i este
sdit ontologic $n suflet caut asemnarea $n
alte tipare care nu cldesc, ci $i distrug
temelia "idit de #umne"eu $n suflet-
!irtutea, moralitatea, omenia...
#eoarece omul caut s se regsesc $n
cellalt, s $n!ee de la cellalt, fiind o fiin
social, c.iar s)l depeasc pe cellalt,
omul caut e=emplul omului, omul $i dorete
modelul printre semenii si, printre oameni, $l
caut pe omul - model. #in acest raiune
superioar S)a $ntrupat Aiul lui #umne"eu i
fiul %mului, deoarece Iristos este #umen"eu
i %mul, firea Sa dumne"eiasc din !enicie
fiind dublat de firea Sa uman preluat $n
timp, $n istorie prin $ntruparea Sa. #ar tot din
aceast raiune i omul care i)a asumat rolul
de pedagog, de $n!tor al celorlali, el $n)
sui trebuie s fie un model demn de urmat,
trebuie s $ntrupe"e $n persoana sa $n!tura
ce o pred i moralitatea ce o propo!duiete.
#in acest perspecti! profesorul, peda)
gogul se poate numi pe sine model, tipar,
prototip al ucenicului su, iar responsa)
bilitatea celui dinti este colosal, ea atrn
pe umerii si cu greutatea crucii pe care Iris)
tos i)a asumat)o pentru mntuirea omenirii.
nsui Iristos rostete doenitor: !ai de cel
prin care !a !eni sminteala deoarece $ntr)un
fel sau altul toi oamenii sunt $ntre ei modele
de urmat, $n!nd continuu unii de la altii,
mai cu seam cei tineri ... de aceea inuta
moral a dasclului trebuie s fie una impe)
cabil, des!rit, fr de pat sau loc de
repro, demn de numirea de $n!tor al
celorlali i de inuta .ristic a pedagogului
des!rit)Iristos. ,entru ca profesorul s fie
un model trebuie ca el $nsui s aib ca model
pe Iristos, pe care s l $ntrupe"e $n acti!i)
tatea sa pedagogic, deoarece mult mai uor
$i este omului s urme"e e=emplul de lang
el.
,entru ca ucenicul s $i $nsueasc pe
!ia $n!tura dasclului su, s o asimile"e
i s o transpun $n fapte este necesar ca $ntre
?
$n!tor i $n!cel s e=iste o relaie de
colegialitate, de egalitate, c.iar de frietate,
$ntruct Iristos nsui spune Boi $ns s nu
! numii rabi :$n!tori6, c unul este
n!torul !ostru: Iristos, iar !oi toi suntei
frai. Catei :25: ?6
#ac profesorul abordea" o atitudine
superioar fa de ele! acesta se !a simi
stnenit de necunoaterea sa i $n consecin
progresul su !a fi minimal. #e aceea ,roto)
tipul i ,edagogul nostru suprem, al tuturor
oamenilor i mai cu seam al dasclilor,
Iristos, ne $ndeamn la smerenie, la conti)
enti"area faptului ca noi $nine, profesorii de
a"i suntem produsul pedagogilor notri de
ieri, iar $ntre noi suntem frai care ne po!)
uim unul pe cellalt pentru de!enirea noastr
spiritual i moral $n scopul ultim al
des!ririi noastre i $n scopul secundar al
e!oluiei i relaionrii sociale.
n spriinul acestor argumente aduc i
cu!intele Sfntului 'oan 7ur de *ur care
rostete ca o dur sentin pentru pedagogi,
profesori sau prini, urmtoarele: Hul nu
poate fi $ndeprtat din lume, din pricin c
nici un om nu are gri de copii, nimeni nu le
spune despre curia trupeasc i sufleteas)
c...
*lte cu!inte sunt de prisos...
Prof. Reli#ie ortodo$% Diana C"INCIU
Jcoala 7imna"ial 0ucian 7rigorescu
Cedgidia
A (O"A AC%I'I%A% A
&ROIC%"L"I ("CA-IO$AL
B'L+*%AR (OERO!$D,
BFIR ( L!$(+D
%rgani"ator: 0iceul Georetic Lmil
Haco!i din Gec.irg.iol, L)mail :
tec.irg.iolTiscta.ro ,
.ttp:88litec..licee.edu.ro8 , organi"ea" a doua
fa" a proiectului educaional Blstare do)
brogene, intitulat: Air de legend.
Helaii suplimentare: Bucur 'onela- 4@24.
@/?. ;;29 nuielaU244DTMa.oo.com9
Stamate 7eor)giana Bictoria - 4@23. 44;. 2339
georgianaciobanu/;@>TMa.oo.com9
H$mbu Cristina - 4@24. DD2. 43@9
OiacristinaTMa.oo.com.
Durata: /D. 42. 24/5 - 2/. 45. 24/5
Coordonatori de &roiect :
n!. Bucur 'onela ) iniiator
,rof. $n!. primar Stamate 7eorgiana
Bictoria
,rof. $n!. primar H$mbu Cristina
Re'&on'a!ili acti(itate:
,rof. $n!. primar Stamate 7eorgiana
Bictoria9 $n!. Bucur 'onela9 prof. $n!. primar
Ciobanu Claudia9 prof. $n!. primar Simula
Cariana9 inst. Cciuc *ncua9 prof. $n!.
primar <iculescu Biorica
Ar#u)ent
,,L=ist, adesea, $n prima copilrie o
prospeime a imaginaiei, o curio"itate neo)
bosit, un fel de geniu poetic, pe care sa!anii
sau artitii, auni la maturitate, nu le pot
regsi dect cu mare greutate. :7aston
Berger6
0umea copilriei cu !alorile sale ofer
ele!ilor posibiliti de a crea uni!ersul bucu)
riei, !eseliei, puritii inspirate din nectarul
cunoaterii, oferind clipe de $nlare spiri)
tual care s $n!eseleasc sau s $ndemne la
meditaie asupra celei mai frumoase !rste.
*cti!itile artistico)plastice, colaul sunt
perfecte pentru a stimula creati!itatea copilu)
lui. C.iar dac nu dispune de ceea ce numim
$n general talent, pictura, desenul sau
fotografia sunt acti!iti care $l pun pe copil
$n postura de a crea ce!a nou sau de a pri!i
lucrurile dintr)o perspecti! diferit.
;
Lle!ii !or oglindi $n lucrrile lor literare
sau plastice, prin cu!nt sau culoare, lumea
mirific a legendelor ori !or surprinde $n
fotografii realiti care descriu $ntr)un mod
unic i nerostit frumuseea naturii $n anotim)
pul de prim!ar.
O!iecti(e &ro&u'e:
Cre:terea calitii procesului instructi34
e1ucati3 prin2
Stimularea interesului ele!ilor pentru
lectur9
Creterea interesului fa de realitile
mediului $nconurtor9
Stimularea creati!itii ele!ilor9
Heali"area unor sc.imburi de idei $ntre
ele!i i cadre didactice din diferite uniti de
$n!mnt din ar.
#e"!oltarea simului artistic i a capaci)
tii de a comunica prin intermediul artei fo)
tografice, a cu!ntului sau culorii, $n rndul
ele!ilor, descoperirea $ncuraarea i mediati)
"area noilor talente.
*ru&uri +int% (i,ate =
Concursul se adresea" ele!ilor i copiilor
din:
Clasa pregtitoare
Ciclul primar
Preci, %ri #enerale:
*cti!itatea se !a desfura pe trei
seciuni cu urmtoarea tematic:
B)3on 1e pri53arD4 Concurs de
creaie artistico) plastic8 cola9
B*alut pri53raticD4 Creaie lite)
rar nsoit de o creaie plastic8 cola9
B*ursul pri53eriiD4 Concurs de
fotografie.
<umrul ma=im de lucrri este de 5
lucrri pentru fiecare seciune, deci un cadru
didactic8 o clas poate participa cu ma=im ;
lucrri la toate cele trei seciuni.
Aiecare lucrare !a a!ea pe spate, o mic
etic.et cu urmtoarele date de identificare:
Gitlul lucrrii:
<umele i prenumele ele!ului:
7rupa8 clasa:
'nstituia:
0ocalitatea i udeul:
<umele cadrului didactic $ndrumtor:
0ucrrile !or fi e=pediate pe adresa 0ice)
ului Georetic Lmil Haco!i, Gec.irg.iol,
pn pe data de /D martie 24/5 :data potei6,
$mpreun cu acordul de parteneriat semnat i
tampilat, precum i fia de $nscriere a cadre)
lor didactice participante. ,reci"m c acor)
dul de parteneriat !a fi completat i trimis de
ctre coala organi"atoare :0iceul Georetic
Lmil Haco!i Gec.irg.iol6 $n format elec)
tronic i $l ateptm o dat cu lucrrile trimise
prin pot.
#LSG'<*G*H:
0iceul Georetic Lmil Haco!i, Gec.irg.iol
Str. <icolae Blcescu nr />, 0oc Gec.irg.iol
Cod potal ;43 /44, Constana
,entru concursul -.l%'tare do!ro#ene/,
Re#ula)ent de &artici&are:
*eciunea I 2 B)3on 1e pri53arD <
Concurs 1e creaie artistico4 plastic9
colaF a1resat ele3ilor 1in C& :i clasele
I4 II
$n perioada /D. 42 ) /D. 45. 24/5 !or fi
nscrise n competiie compo"itiile artistico)
plastice8 colae, inspirndu)se din legendele
prim!erii sau din peisaele mirifice oferite
de natur. Ge.nica de lucru este la alegere.
$n perioada /3 ) /?. 45. 24/5 se !a
organi"a e=po"iia cu lucrrile participante.
$n perioada 2/. 45. 24/5 se !or face
publice re"ultatele obinute la fiecare seci)
une.
*eciunea a II4 a2 B*alut pri53raticD
4 Concurs 1e creaie literar nsoit
1e o creatie plastic9 colaF, a1resat
ele3ilor 1in clasele III4 I'
$n perioada /D. 42)/D. 45. 24/5 !or fi
nscrise n competiie compo"itiile literare
nsoite de compo"iii artistico ) plastice8 co)
lae, inspirate din legendele prim!erii sau
din peisaele mirifice oferite de natur.
0ucrarea $n pro" !a fi sub forma unei
compuneri8 poe"ii ) / pagin, dimensiune *>,
scris olograf.
$n perioada /3 ) /?. 45. 24/5 se !a
organi"a e=po"iia cu lucrrile participante.
$n perioada 2/. 45. 24/5 se !or face pu)
blice re"ultatele obinute la fiecare seciune.
*eciunea a III4 a2 B*urGsul pri53eriiD4
>po;iie4 concurs 1e creaie 0oto7ra0ic
/4
A1resat ele3ilor 1in C& :i clasele I4 I'
$n perioada /D. 42) /D. 45. 24/5 !or fi
nscrise n competiie compo"iiile fotogra)
fice, care au imortali"at peisaele mirifice
oferite de natur, aspecte ale anotimpului
tinereii, sc.imbrile surprin"toare cu care
ne uimete an de an acest anotimp. %rigina)
litatea fotografiilor !a fi susinut de specifi)
cul local al "onei reali"atorului fotografiei.
Aormatul fotografiei: portret 8 landscape cu
dimensiunile formatului *D.
$n perioada /3 ) /?. 45. 24/5 se !a
organi"a e=po"iia cu lucrrile participante.
$n perioada 2/. 45. 24/5 se !or face pu)
blice re"ultatele obinute la fiecare seciune.
Preci,%ri &ri(ind 0uri,area lucr%rilor:
1uri"area se !a face $n perioada /; ) 24
martie 24/5.
1uriul !a fi format din: repre"entante ale
*sociaiei Aemeilor Cladofora din Gec.ir)
g.iol, cadre didactice de specialitate.
Goi participanii !or fi informai de acest
clasament.
Se !or reali"a #B# ) uri cu aspecte din
cadrul acti!itilor.
Criterii de e(aluare1 0uri,are:
*eciunea I 2 B)3on 1e pri53arD <
Concurs 1e creaie artistico 4 plastic9
colaF
) te.nica de lucru la alegere9
) respectarea temei date9 gradul de $ne)
legere a temei9
) ec.ilibrul compo"iiei, armonie $n utili)
"area limbaului plastic9
) gradul de acoperire a suprafeei de
lucru9
) elemente de originalitate n lucrare9
) lucrrile n care se remarc inter!enia
unui adult !or fi descalificate.
*eciunea a II4 a2 B*alut pri53raticD
4 Concurs 1e creaie literar nsoit
1e o creatie plastic9 colaF
Criterii de e!aluare a creaiilor literare:
) respectarea tematicii date9
) structura compo"iiei specific genului
literar ales9
) corectitudinea i coerena mesaului9
) e=presi!itatea limbaului folosit9
) sugesti!itatea te=tului literar9
) originalitatea subiectului.
Criterii de e!aluare a lucrarilor plastice:
) te.nica de lucru la alegere9
) respectarea temei date9
) corectitudinea i e=presi!itatea limbau)
lui9
) unitatea compo"iiei9
) coerena mesaului transmis9
) elemente de originalitate $n lucrare9
) lucrrile $n care se remarc inter!enia
unui adult !or fi descalificate.
*eciunea a III4 a2 B*urGsul pri53eriiD4
>po;iie4 concurs 1e creaie 0oto7ra0ic
) te.nica de lucru la alegere9
) respectarea temei date9
) ec.ilibrul compo"itiei9
) elemente de originalitate8 unicitate n
fotografie.
Preci, %ri &ri(ind &re)ierea ele(ilor:
n perioada 22. 45) 2D. 45. 24/5 diplo)
mele ctigtoare i cele de participare !or fi
e=pediate $n format electronic, pe adresele de
e)mail ale coordonatorilor din instituiile par)
tenere. Se !or acorda premiul ', '', ''' i
meniuni pentru fiecare dintre seciuni pentru
fiecare ni!el de clas.
Aiecare ele! implicat $n cadrul acestui
proiect !a primi diplom de participare, iar
cadrele didactice coordonatoare ale ele!ilor
participani !or intra $n posesia unei ade!e)
rine de coordonator $n cadrul parteneriatului
semnat.
Parteneri i)&lica+i:
*sociaia Aemeilor ,Cladofora Gec.irg.iol8
Constana
$ot 2
<u se percepe ta= de $nscriere la con)
curs9
,articiparea $n cadrul concursului se !a
face pe ba"a parteneriatului pe care liceul
nostru $l !a iniia i pe care $l ane=m pre"en)
tului Hegulament de participare. ,re"entul
parteneriat nu este $nc $n calendarul aprobat
de C.L.<., dar sperm ca anul !iitor s apar,
datorit spriinului i participrii dumnea)
!oastr9
0ucrrile nu se trimit $napoi participant)
ilor la concurs9
//
Cei care nu respect termenul de $nscriere
nu particip la concurs.
.% )ul+u)i) i (% ate&t%) cu dra#2
/2
Info 'indical
#up cum se poate obser!a re!ista sindi)
catului apare de aproape un an on)line i
suntem dea la ?)lea numr $n acest format.
B in!itm s ne trimitei articole, in!itaie pe
care o adresm tuturor colegilor, membri ai
sindicatului nostru, S0S',. He!ista este a
noastr, a tuturor, i de aceea aici pute i s !
facei au"it glasul. <e dorim s fie $n egal
msur o re!ist de opinie, dar i de infor)
mare sindical i nu doar. ,entru o ct mai
bun colaborare de !iitor ! trimit ataate
detaliile necesare pentru publicare. Solicitm
liderilor de sindicat s)i $ncurae"e pe colegii
din teritoriu s ne trimit materiale, deoarece,
dup cum se poate !edea, re!ista are 'SS< i
este punctat att la gradaiile de merit, fiele
indi!iduale anuale, ct i la gradele didactice.
Con1iii 1e publicare pentru re3ista
*L*I&2 Bcoala ConstneanD
n re!ista noastr se pot publica articole:
) de opinie
) management
) metodic
) articole tiinifice pe disciplin
) metode de bune practici :proiecte,
aciuni, acti!iti cu re"ultate deosebite,
parteneriate etc.6
) anunuri: cursuri de formare, sesiuni
de comunicri, concursuri, proiecte etc.
) se primesc spre republicare i artico)
lele din re!istele de la colile dumnea!oastr
*rticolele se redactea" cu font Gimes
neP roman, mrime /2, preferabil sal!ate $n
Vord 2445. *rticolele pot s aib de la cte!a
rnduri sau umtate de pagin, la ma=im 2
pagini $n acest format i pot conine po"e care
!or fi selectate la publicare de consiliul
redacional. *rticolele ce conin mai mult de
2 pagini sunt publicate curent $n serial.
*linierea se face la capt de rnd, distana
$ntre acestea fiind de un rnd.
B rugm s trimitei articolele fie pe
adresa mea de mail: decebalprofTMa.oo.com
fie pe adresa sindicatului, a secretarul e=ecu)
ti! al sindicatului, doamna Ci.aela Cateri)
nici, ori la orice membru al Biroului sau al
Consiliului #irector, cu preci"area: 7entru
re5ista ;>coala Constnean:.
CKH*1& B oferim asisten&
Cu cele mai bune gnduri&
,aul #%C'<GL, Hedactor ef Jcoala
constnean


Re'&on'a!ilitatea &entru con+inutul
articolelor &u!licate a&ar+ine
3n e$clu'i(itate autorilor
BCI$ $" C" $OI *I$!"RD
/5
Colecti( de redac+ie
,aul #ominte ?%edactor ,ef@
Ci.aela Caterinici ?(ecretar de %edacie@
Ci.ai Contanu?%edactor@
Lleonora Burnete :Cangalia6
<icolae Blaicu :0ipnia6
#aniela Wepe :I$ro!a6
ISS' (()* + ,-..
ISS'+L (/00 + -(01
*dresa redaciei: Str. Jtefan cel Care,
nr. /5, Constana,
scoalaHsin3.ro
%el90a> 02I19/1J.022K 02I19/13.1JI