Sunteți pe pagina 1din 4

DOCUMENTE NECESARE DE S.S.M.

( la controlul ITM )
1 Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii ( La unitati mari )
2
Decizii interne pentru:- personalul cu atributii in domeniul SSM
- componenta serviciului de SSM
- conductorii locurilor de munc;
- personalul cu responsabilitti conform NSSM ( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer
comprimat) etc.;
3
Documentele Comitetului de Securitate si Sntate n Munc ( C.S.S.M. n unitile care au un numr de cel puin
50 de lucrtori, inclusiv cu capital strin, care desfoar activiti pe teritoriul Romniei. ):
- decizia de nfiintare raportul anual al conductorului unittii n C.S.S.M. cu privire la situaia securittii si
snttii n munc raportul medicului care asigur supravegherea strii de sntate a salariatilor;
- planul anual de msuri n domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar
- programul de activitate al serviciului ( intern creat ) de SSM
4 Evaluarea riscurile de accidentare si mbolnvire profesional la locurile de munc
5
Dosarul medical individual (la cererea Inspectoratului Teritorial de Munca si Directiei de Sntate Public medicul de
medicin a muncii trebuie s furnizeze copii ale dosarului medical. );
6 Fisa de aptitudini;(o copie se anexeaza si la fisa de instructaj)
7 nscrierea n fisa de instructaj Apt pentru lucru la nltime
8 Foaia de parcurs
9 Raport de sedinta siguranta circulatiei;
10 Nota de comanda reparatii;
11 Programe de instruire, testare pe meserii sau activitti (sub forma de procedura)
12 Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor
13 Tematici de instruire
14
Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii si dovada indeplinire conditii de studii pentru nivelul de instruire sau contractul cu
firma de prestari servicii externe de SSM ( sau Contractul cu Serviciul Extern de prevenire si protectie )
15
Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor n procesul de instruire (test obligatoriu in urma
instruirii introductiv generale cu rezultatul insemnat in fisa de instructaj
16 Fisele individuale de instructaj de S.S.M. completate conform tematicilor , semnate de lucratori si lectori
17 Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
18 Foaie de prezenta
19
Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunztor
riscurilor activittii
20 Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
21 Fise de magazie pentru dotarea cu EIP;
22
Documentele care s ateste c ET utilizate n cadrul unittii sunt certificate de organismele competente, potrivit
legii ( N.M. HG1425/2006 a Legii 319/2006 );
23 Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalatiilor n functiune
24
Contractul colectiv de munc ntocmit la nivelul unittii (clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munc,
regimul pauzelor, munca n schimburi si intensitatea acesteia) ( C.C.M. )
25 Reg. de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern cu obligatii si sanctiuni pe linie de SSM si PSI ( R.O.I.)
26
Msuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia mpotriva electrocutrii prin atingere direct si
indirect (recomandat o norma specifica interna instalatii electrice)
27 Buletine de verificri PRAM , prize de pamint ( R 4 instalatiile electrice interioare si exterioare , paratrasnet )
28
Determinrile de noxe, n cazul unittilor cu tehnologii care degaj noxe chimice (n vederea stabilirii msurilor specifice
de protectie a muncii)
29
Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munc ( dac sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihic si
psihosenzorial a executantilor)
30
Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunztor conditiilor n care se desfsoar activitatea la
locurile de munc (norme specifice pe loc de munca sau pe meserie0
31 Autorizarea d.p.d.v. al protectiei muncii pentru salariatii care exercit meserii ce trebuie autorizate ( ex. sudor )
32 Evidenta locurilor de munc cu conditii deosebite: vtmtoare, grele si periculoase (Lista si masuri specifice)
33 Certificate medicale cu diagnostic accident
34 Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sntate n munc
35 Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie (unde este cazul)
36 Buletine de verificare metrologica a AMCurilor din dotare(manometre)
37 Verificrile ISCIR
38 Fisa postului (cu reglementari SSM si PSI incluse)
39 Permisul de lucru cu foc
40 Permis gass free, n situatiile de lucrri n spatii nchise unde exist pericol de explozie
41 Documentul privind protectia la explozie
42 Autorizatie de lucru n zone Ex (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice);
43 Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice);
44 Plan tehnic de exploatare (NSPMMCSLB nr. 46, art. 1, pct. 6);
45 Registrul de evident a elementelor pentru legare a sarcinilor, dup caz (PT R 14-2002);
46 Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare)
47 Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
48 Plan de evacuare n caz de urgent
49 Registre de evident a accidentatilor in munca
50 Registre de evident a accidentelor usoare
51 Registre de evident a incidentelor periculoase
52 Registre de evident a mbolnvirilor profesionale
53 Raportare semestrial a accidentelor de munca
54 Registrul de serviciu la bordul navelor
55 Registrul pentru substante toxice
56 Registrul de evident a materialelor explozive
57 Formular comand si ndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
58 Cartea tehnic a utilajului
59 Instructiuni de lucru
60 Proces verbal de punere n functiune a schelei (NGPM/2002, cap VII, sectiunea 3);
61 Conventiile de lucru
62 Proiectele de executie a constructiilor, ET
63 Msurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
64 Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii
65 Materiale necesare informrii si educrii angajatilor
66 Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice
67 Contractele de lucrri
68 Modul de acordare a materialelor igienico sanitare
69 Fisa de expunere la riscuri profesionale
70 Evidente nominale ale angajatilor cu handicap si a celor cu vrsta sub 18 ani
71 Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
72 Registrul unic de control (L 252/2003);
73 Program de controale proprii pe linie de SSM si rapoarte post control
74 Trusa medicala cu continut prevazut de lege(atentie la inlocuirea materialelor expirate)
75 Plan de prevenire si protectie
76 Plan de interventie in caz de pericol ,, grav si iminent de accidentare
78 Contract cu medic de medicina muncii
79 Testari periodice
80 Informari conducere cu probleme de SSM
81 Instruiri colective vizitatori
83 . Dosarul cu instructiunile proprii de SSM pentru instruire lucratori . IP SSM Nr. 1..n
84

Intocmit : Ing. Pacu Gheorghe , conducator S.E.P.P. SUCEAVA 2013Lista documentelor necesare - P.S.I.-S.U.
1. Decizie de numire cadru tehnic
2. Decizie de numire a echipei de interventie si sprijin
3. Decizie privind instruirea personalului
4. Plan de instruire testare
5. Tematici pentru toate tipurile de instructaj
6. Fise de instruire completate la zi in urma instructajelor
7. Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturile participantilor
8. Instruire obligatorie a personalului de executie lunara(personal de executie a interventiei in caz
de incendiu .Pentru celelalte categorii de personal se stabileste prin procedura de instruire
durata la care are loc instruirea)
9. Test instructaj introductiv general
10. Testare obligatorie anuala lucratori
11. Testari periodice
12. Fisa obiectivului trimisa inspectoratului judetean
13. Semnalizare cu panouri avertizoare,de interdictie sau de informare conform legii
14. Marcare cai de acces si evacuare
15. Plan controale interne
16. Registru de rapoarte de consemnare a controalelor
17. Instructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentru meserii,spatii,utilaje dupa caz
18. Reglementare fumat
19. Reglementare temperaturi extreme
20. Reglementare cai de acces si evacuare
21. Reglementare substante inflamabile
22. Reglementare lucru cu foc deschis
23. Permise de lucru cu foc arhivate
24. Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc
25. Plan de actiune in caz de incendiu
26. Decizii stabilire responsabilitati in caz de incendiu
27. Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu
28. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca elaborate si afisate la locul de
munca
29. Plan de evacuare acelasi cu cel de la SSM
30. Lista mijloace de stingere a incendiilor
31. Registru de control alsistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare,alertare ,limitare
stingere a incendiilor
32. Verificarea anuala a instinctoarelor
33. Scenariu siguranta la foc(copie)
34. Procedura tratare deseuri
35. Documente si materiale de instruire

Intocmit : Ing. Pacu Gheorghe , conducator S.E.P.P. SUCEAVA 2013

S-ar putea să vă placă și