Sunteți pe pagina 1din 156

CYNTHIA POWELL

Planul de
rezerv`
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
ELVIRA POPESCU
ALCRIS
Romance
Capitolul 1
Se apropie necazurile, se gndea Rebecca Saunder
privind pe fereastr`.
|ntr-adev`r, Clay, fostul s`u so], tocmai \[i parcase al s`u
4x4 pe alee, \ntr-un scr[net de pietri[.
Tn`ra femeie \i recunoscu modul caracteristic \n care
cobora din ma[in` etalndu-[i umerii atletici [i f`cnd s`
joace fiecare mu[chi, sub c`ma[`.
|l v`zu aranjndu-[i p`l`ria de cowboy pe p`rul [aten [i
examinnd modesta cas` \n care se mutase dup` divor] [i
\[i d`du seama c`-i trebuise doar o singur` privire ca s`-[i
fac` o p`rere.
Acest loc nu sem`na cu cele \n care tr`iser` \mpreun`.
Fie c` fusese \n Louisiana, Texas sau Mexic, locuiser`
\ntotdeauna \n apartamente moderne, identice [i f`r`
personalitate. |n schimb, \n acest cartier fiecare cas` era
diferit` [i asta \i pl`cea mult tinerei femei. |n timpul
c`s`toriei sale, dorise s` tr`iasc` \ntr-un cartier ca acesta,
dar Clay nu acceptase niciodat` s`-[i asume cheltuielile de
\ntre]inere a unui pavilion, pretinznd c` ar fi fost dificil
s`-l vnd` de fiecare dat` cnd \[i schimba locul de munc`.
Aceasta o \ntrista pe Rebecca, dar nu reu[ise niciodat` s`-l
fac` s`-[i schimbe p`rerea.
Ascuns` \n spatele perdelei de dantel`, repro[ndu-[i
lipsa de curaj, \l privea cobornd nep`s`tor aleea care
ducea la grilaj. De ce nu se ducea s`-i deschid` u[a? Clay o
sunase pentru a-[i anun]a vizita, care nu mai era o
surpriz`. Cu toate acestea, tn`ra femeie era teribil de
nervoas` [i inima \i b`tea gata s` se rup`.
Zgomotul pa[ilor se apropia, apoi el b`tu la u[`. |nainte
de a-[i putea murmura cteva cuvinte de \ncurajare, Jimmy
se n`pusti \n \nc`pere.
Vine! Este tata! L-am v`zut de la fereastr`, url` el, ca
[i cnd maic`-sa ar fi fost lovit` de surditate.
Surescitat, deschise u[a din zbor [i se arunc` \n bra]ele
tat`lui s`u.
Ai venit, tat`! {tiam eu! strig` el.
6 CYNTHIA POWELL
{tii bine c` nu te-a[ fi l`sat s` cazi, r`spunse Clay,
lundu-l \n bra]e.
Din salon, Rebecca urm`rea aceast` \ntlnire
emo]ionant`. Clay \l strngea pe b`ie]el la piept [i ea nu
rezista pl`cerii de a-l contempla, cum f`cea adesea \n
trecut. Era frumos, cu ochii verzi \ntuneca]i, cu nasul drept
[i un surs fermec`tor, acel surs pe care \l iubise att...
Emo]ionat`, tn`ra femeie \ntoarse capul pentru a-[i
ascunde lacrimile ce \i veneau \n ochi. Clay \i surdea [i
acum lui Jimmy. El a fost \ntotdeauna apropiat de fiul s`u
[i ea dorea, din toat` inima, ca aceast` complicitate s` se
men]in`, chiar dac` o obliga s` \ntre]in` o rela]ie cteodat`
delicat`, cu fostul s`u so].
C`ci nu-i era u[or. Rebecca \l p`r`sise acum un an [i
jum`tate [i se \mplineau [ase luni de cnd divor]aser`. Dar
trebuia s`-[i m`rturiseasc` puternica atrac]ie pe care o mai
sim]ea \nc` pentru el... Dup` cum se a[teptase, nu fusese
un divor] u[or... Mai \nti, Clay refuzase s`-[i dea
consim]`mntul, dar ea nu se d`duse b`tut` [i \ncepuse o
nou` via]`. Se \ntorsese \n ora[ul natal din Colorado, unde
tr`ia familia sa.
Se sim]ea bine aici, dar, de[i reu[ise s`-[i capete un
anumit echilibru, Rebecca se sim]ea fragil` psihic [i fiecare
re\ntlnire cu fostul s`u so] o tulbura.
PLANUL DE REZERV~ 7
De la ruptur`, raporturile r`m`seser` tensionate. Dou`
s`pt`mni mai trziu, Clay \i telefonase ca s`-i cear` un
armisti]iu. Dorea s`-l ia pe Jimmy la schi \n vacan]a de
Pa[ti, \nainte de a pleca pentru mai multe luni \n
Venezuela, unde fusese angajat ca inginer. Insistnd
asupra faptului c` Jimmy ar fi mai fericit dac` r`mneau \n
bune rela]ii, reu[ise s-o conving` pe Rebecca s` fie de
acord. Dar acum, cnd Clay era aici, se \ntreba dac` nu
comisese o gre[eal`...
Salut, Becca, ce mai faci? o \ntreb`, privind-o cu
aten]ie.
Sim]indu-se observat`, Rebecca se felicita c` renun]ase
la blugi [i la puloverul strmt pe care \l purta de obicei
pentru a \mbr`ca o rochie albastru-deschis, mai elegant`,
care \i ajungea pn` deasupra genunchilor.
Bine, Clay, r`spunse ea pe un ton \ndr`zne]. Intr`, te
rog. Jimmy s-a sculat din zori ca s` te a[tepte.
Clay \[i \ncrunt` sprncenele.
Dar am sosit exact la ora pe care am anun]at-o.
Da, da, bine\n]eles! zise ea repede. Este adev`rat c` el
nu are no]iunea timpului. {tii c` este doar la cursurile
preg`titoare. Rebecca nu vroia s`-i aminteasc`
promisiunile pe care nu le ]inuse, nici s`-l lase s` cread`
c`-l vorbise de r`u \n fa]a lui Jimmy.
8 CYNTHIA POWELL
I-am spus c` vei veni la timp, dar el nu are no]iunea
timpului ca noi [i...
|n]elegnd c` este gata s` se blbie, se \ntrerupse, f`cu
un pas \nainte [i \ncerc` s`-[i ascund` tremurul minilor.
Vrei s` iei loc un moment? Jimmy trebuie s` termine
prima carte pe care o cite[te [i profesorul s`u l-a l`sat s`
citeasc` singur.
Tn`ra femeie \i arunc` o privire fiului, care \l ]inea de
mn` pe tat`l s`u.
Scumpule, du-te [i-]i caut` cartea. Nu po]i s-o iei cu
tine \n c`l`torie, dar po]i s` i-o cite[ti tat`lui t`u \nainte de
plecare.
Jimmy \i r`spunse printr-un surs larg, care l`sa s` se
vad` c`-i lipsesc c]iva din]i. El sem`na att de mult cu tat`l
s`u \nct cteodat` ea sim]ea o \n]ep`tur` \n inim`
privindu-l.
M` duc s` aduc rucsacul! declar` Jimmy \nainte de a
se repezi spre camera sa.
Rebecca \i f`cu semn lui Clay s` ia loc pe divan. "Totul
va fi bine dac` fiecare \[i vede de treaba sa", se gndi ea ca
s` se calmeze.
De fiecare dat` cnd \l vedea, ie[eau la iveal` anumite
sentimente.
Ea se str`dui s` surd`.
PLANUL DE REZERV~ 9
Jimmy [i-a f`cut [i [i-a ref`cut cel pu]in de [ase ori
bagajul, zise ea. Nu am nici cea mai mic` idee ce a putut
s`-[i ia cu el.
Dac` are \mbr`c`minte c`lduroas` [i cizme u[oare
pentru dup` schi, este tot ce-i trebuie.
Nu te nelini[ti, [i-a luat.
Clay \[i scoase p`l`ria [i o puse pe m`su]a joas` [i se
a[ez` la rndul s`u, \ntinzndu-[i picioarele lungi. Becca,
mi[cndu-se nervoas` pe scaun, ar fi vrut s` se destind`.
Totu[i, era la ea acas`, [i ar fi trebuit s` se simt` la ad`post
\n acest salon cu mobil` rustic`, pe care \l aranjase dup`
gustul s`u.
Becca tu[i [i \ncerc` s` surd`.
Sunt foarte mul]umit` de \nv`]`toarea lui Jimmy, ea a
f`cut mult la lectur` [i matematic`. El s-a comportat bine.
Din nou, Clay o privi drept \n ochi [i spuse, foarte calm:
Da, am v`zut pe fotocopia buletinului pe care mi l-ai
trimis.
A, da, bine\n]eles.
Ea \ntoarse capul, pentru a-[i ascunde tremurul.
|nainte, conversa]ia dintre ei era u[oar` [i natural`. Puteau
s` vorbeasc` \mpreun` despre orice cel pu]in a[a
crezuse. Dar acum, Becca vedea c` nu abordaser`
niciodat` subiectele care \i separau...
10 CYNTHIA POWELL
Becca \[i amintea cu emo]ie de prima lor \ntlnire.
Inginer de mine, Clay lucra pentru o companie de petrol
al c`rei proprietar \l \ns`rcinase s` negocieze dreptul de
trecere pe un teren al tat`lui s`u. |n acea zi, Becca trecuse
pe la p`rin]ii s`i ca s-o ia pe sora sa mai mic`, Brittnie [i
s-o duc` la doctor. Atras` [i, \n acela[i timp \nsp`imntat`
de Clay, \ntrziase la ferm`.
|n aceea[i sear`, Clay o reg`sise la lucru. Ie[iser`
\mpreun` [i discutaser` pn` \n zori. Dup` aceea, nu se
mai p`r`siser` o clip`. Foarte \ndr`gosti]i, se c`s`toriser`
la trei s`pt`mni dup` \ntlnirea lor, ca \n pove[tile cu
zne. Cum ar fi putut s` [tie atunci c` lucrurile vor merge
prost?
Con[tient`, deodat`, c` fostul ei so] o observa, \ntoarse
capul [i v`zu \n ochii lui o expresie ciudat`, care disp`ru
imediat.
|ncerca oare unele regrete \n ceea ce-o prive[te? Nu
avea nici cea mai mic` idee...
Vrei o cea[c` de cafea? \ntreb` ea cu o voce nesigur`.
Cu pl`cere, mul]umesc.
Lini[tit` c` avea ceva de f`cut, Becca se ridic` de pe
scaun [i se \ndrept` spre buc`t`rie. Din p`cate, el o urm`.
Nu, nu te deranja, m` ocup eu, zise ea adresndu-i un
surs peste um`r.
PLANUL DE REZERV~ 11
Dar vreau s` beau cafeaua \n buc`t`rie, r`spunse el cu
o privire lung`.
Cum vrei...
Sigur c` lucrurile cele mai simple, cu el p`reau mai
complicate.
Nu vrei s` iei loc?
Clay se a[ez` pe unul dintre cele patru scaune asortate
la masa de stejar [i-[i puse minile pe lemnul lustruit.
Este nou`, zise el.
Da, este nou`.
Ea \i \ntinse cafeaua cu fri[c`, a[a cum \i pl`cea, [i se
a[ez` \n fa]a lui.
Mary Jane a g`sit-o \ntr-un hambar, dup` moartea
tatei. Era a bunicii [i eu am restaurat-o.
Se \ntreba de ce ad`ugase ultima precizare. De fapt,
mobilele de familie, cum era masa bunicii, nu prezenta
niciun interes pentru el.
El f`cu un semn din cap.
|n cele din urm`, ai casa pe care ]i-ai dorit-o.
Ea c`ut` o urm` de ironie pe fa]a lui dar nu g`si
niciuna.
Este adev`rat, spuse ea, plimbndu-[i privirea pe
interiorul cochet.
Deci, \]i merge bine?
12 CYNTHIA POWELL
Ceva din vocea lui o nelini[tea. Ea \[i ascunse
tulburarea lund o gur` de cafea.
Da, totul este bine. Jimmy [i-a f`cut prieteni \n cartier
[i la [coal`. {i tu? Cnd ai [tiut de munca \n Venezuela?
George Cisneros a sunat acum cteva s`pt`mni [i
mi-a spus c` are nevoie de mine pentru deschiderea unei
mine. {i acum, n-am niciun motiv s` refuz, r`spunse el,
ridicnd din umeri.
Becca nu sim]i niciun repro[ \n cuvintele lui. Totu[i, nu
se putea \mpiedica s` nu aib` o b`nuial` de culpabilitate,
[tiind c` acceptase slujba din America de Sud, pentru c`
erau divor]a]i. El vrusese s` se instaleze acolo, cu ani \n
urm`, dar Becca se opusese, ezitnd s` tr`iasc` pentru o
lung` perioad` departe de familia sa.
|nainte s`-i poat` r`spunde, Jimmy intr` \n salon,
tr`gnd cu o mn` un rucsac prea greu [i ]innd o carte \n
cealalt` mn`. Clay se ridic` s`-l ajute, dar b`ie]elul l`s`
bagajul la intrare [i se repezi pe genunchii tat`lui s`u,
\ntinzndu-i cartea.
Clay privi coperta [i-i arunc` o privire Becc`i.
Geme [i minerale? citi el.
Recunosc c` intriga este f`r` importan]` dar este
scris` \ntr-un stil destul de simplu [i asta \l pasioneaz`.
Cred c` o are de la tine, zise ea cu ochi scnteietori.
PLANUL DE REZERV~ 13
Clay d`du din cap [i-i adres` fiului s`u un surs plin de
mndrie.
Becca sim]i un nod \n gt. Dac` lucrurile ar fi putut s`
se petreac` astfel \ntre ei, ar fi fost minunat....
Am fost la vechea min` de la Lucy Belle acum cteva
s`pt`mni, relu` ea discu]ia dup` ce-[i \nghi]ise lacrimile.
Jimmy credea c` g`sise aur [i-[i umpluse cu pietre
buzunarul care \i atrna pn` la genunchi...
Clay surse, dar avea un aer preocupat.
Sper c` nu a]i mers acolo singuri? Aceste mine vechi
sunt periculoase, stlpii de sus]inere sunt putrezi, acolo
este ap` [i....
Nu eram singuri, am fost cu Barry, r`spunse Becca pe
un ton pe care [i-l dorea degajat. Mai vrei cafea?
Barry Whelker? Patronul t`u? Acum se intereseaz` de
minele abandonate?
Becca, ridicndu-se pentru a debarasa masa, se \ntoarse
c`tre el.
Nu chiar, dar [tie c`-l intereseaz` pe Jimmy.
{i de ce face asta?
Este amabil, asta este tot, zise ea cu pruden]`.
Gura lui Clay nu era dect o linie sub]ire.
Asta este p`rerea ta, dar de cnd este pasiunea lui
Jimmy pentru pietre?
14 CYNTHIA POWELL
Tn`ra femeie \ncerc` s` scape de ochiul lui \nchizitor
dar, \n cele din urm`, \l privi direct \n ochi, ridicnd
b`rbia.
Bine, Barry [i cu mine... ie[im \mpreun`.
Ie[i]i \mpreun`? repet` el cu o voce grav`.
Becca \[i \nghi]i saliva, apoi \[i veni \n fire. |n fond, via]a
ei privat` nu-l privea.
Da...
|n]eleg. {i-l duci pe fiul meu la \ntlnirile tale galante?
Clay se ridic` [i se sprijini de mas`. Ochii s`i se
\ntunecaser` ca marea \nainte de furtun`.
Cteodat`, m` \nso]e[te...
Sper c` nu \ntotdeauna!
Becca ro[i [i-[i ridic` privirea.
Ce vrei s` spui, Clay?
De fapt, nimic!
Noi nu facem nimic r`u, Clay [i, \n plus, cum po]i
s`-]i imaginezi c`...
U[a de serviciu se deschise brusc, f`cndu-i pe cei doi
s` tresar`. Se \ntoarser` [i o descoperir` pe Brittnie, sora
mai mic` a Becc`i. Cu bra]ele pline de albume foto [i de
diverse pachete, \[i f`cu o intrare lipsit` de discre]ie.
Salut, surioar`! zise ea, \nchiznd u[a cu piciorul. Am
trecut pe la buc`t`ria lui Dan [i am luat ceea ce ai cerut.
PLANUL DE REZERV~ 15
Face cele mai mari tarte ornamentale din tot ora[ul. Mi-a
ar`tat un album foto cu cele mai frumoase pr`jituri. Anul
trecut am gustat tarta sa cu ciocolat`, la recep]ia Brendei
Luna. Era delicioas`. Orice a]i alege, tu [i Barry, ve]i fi
mul]umi]i.
Deodat`, se \ntoarse [i-l z`ri pe Clay. Arunc` o privire
c`tre Becca [i-[i mu[c` buzele.
Salut, zise ea \ncet.
Salut, Brittnie. Ce spuneai?
Cu vioiciunea de spirit obi[nuit`, Brittnie \[i schimb`
complet purtarea, puse pachetele pe mas` [i-i adres` un
larg surs fostului ei cumnat.
Nimic... nimic important.
Ce este aceast` poveste cu tart`?
Tat`, mi-am pus cartea! Mergem? strig` Jimmy din
salon.
Becca \i arunc` surorii sale o privire rug`toare [i
aceasta, dintr-un salt, \l opri pe copil.
Hei, Jimmy! zise ea vesel`, vrei s`-mi ar`]i colec]ia ta
de pietre?
Ai v`zut-o deja, replic` el, aruncndu-le p`rin]ilor s`i
o privire b`nuitoare.
Apoi, [opti la urechea tinerei femei:
Tata [i mama se ceart`?
16 CYNTHIA POWELL
Nu, bine\n]eles c` nu, dragul meu, \l asigur` Brittnie,
tr`gndu-l spre camera lui.
***
R`ma[i singuri, Becca [i Clay se privir`, fiecare
a[teptnd ca cel`lalt s` vorbeasc`. Clay fu cel care rupse
primul t`cerea.
Te intereseaz` acum tartele? spuse el, pe un ton
ironic.
Becca sim]i c` i se opre[te inima. |[i limpezi gtlejul
\nainte de a putea articula:
Barry [i cu mine... ne vom c`s`tori.
V` ve]i c`s`tori? Tu [i cu Barry?
Bine\n]eles!
Foarte bine! Dar abia mi-ai spus, acum cinci minute,
c` ie[i]i \mpreun`.
Ei bine, sunt trei luni de cnd ies cu Barry, repet` ea.
{i acum, v` c`s`tori]i?
Exact. Ne-am decis acum cteva zile.
{i... ce crede Jimmy?
Lui \i place mult Barry.
PLANUL DE REZERV~ 17
Nu mi-ai r`spuns la \ntrebare.
Clay o lu` de b`rbie pentru a o for]a s` se uite la el.
Ce crede Jimmy despre ideea ca Barry s`-i fie tat`
vitreg?
Deoarece Becca nu r`spundea nimic, Clay \n]elese [i-[i
retrase mna.
Dumnezeule! Nu i-ai spus \nc` nimic, nu-i a[a?
Nu, nu \nc`.
Dar, de ce?
A[teptam momentul potrivit.
|ncet, el \i puse minile pe umeri, iar pe fa]a sa se citea
o expresie de furie.
{i cnd va fi exact, momentul potrivit? Cu cinci
minute \nainte de a p`[i \n fa]a primarului?
Nu fi ridicol... Nu i-am spus nimic, pentru c` nu
doream s`-i stric vacan]a de iarn` cu tine.
Str`duindu-se s` r`mn` calm, Clay declar`:
Ascult`, Becca.... Cred c` ar fi mai bine s` vorbim
despre aceasta la \ntoarcerea noastr`.
|n acel moment, Jimmy intr` \n buc`t`rie cu rucsacul \n
mn`.
E[ti gata, tat`? Atunci, plec`m?
Deoarece tat`l lui d`du din cap, b`ie]a[ul se apropie de
Becca, care-l strnse foarte tare \n bra]e.
18 CYNTHIA POWELL
Mam`, m` \n`bu[i! zise el, aproape respingnd-o.
Dup` ce \[i \mbr`]i[ase fiul, Becca ridic` ochii [i \ntlni
privirea acuzatoare a lui Clay. Deodat`, o \ncerc` un
sentiment de vinov`]ie. Ce f`cuse?
Ai s` po]i conduce, Clay?
El o privi uimit [i-[i vr\ mna \n buzunar.
Ne vom \ntoarce smb`t` seara. Iat` num`rul de
telefon la care po]i s` ne cau]i.
Mul]umesc. Pe smb`ta viitoare!
El \i f`cu un semn din cap [i ie[i. |l urm`ri din ochi \n
timp ce aranja bagajul lui Jimmy, \i \ncheia centura de
siguran]` [i se instal` la volan.
Clay demar` [i o privi mult timp \n oglinda retrovizoare
pe Becca, f`cndu-le cu mna. Adncit \n gnduri, el nu
v`zu ma[ina sport a lui Joe Emerson \ndreptndu-se c`tre
ei cu toat` viteza.
PLANUL DE REZERV~ 19
Capitolul 2
U[ile s`lii de a[teptare ale spitalului se deschiser` [i
Becca le v`zu pe Mary Jane [i pe Shannon Kelleher
gr`bindu-se spre ea. Bulversat`, se arunc` \n bra]ele
mamei sale vitrege. Aceasta era doar cu treizeci de ani mai
\n vrst` ca ea [i tn`ra femeie, care nu p`strase nicio
amintire despre cea care o adusese pe lume, o considerase
ca pe mama sa [i ca pe o bun` prieten`. Shannon, sora sa
vitreg` se apropie [i cele trei femei r`maser` mult timp
\mbr`]i[ate.
Brittnie ne-a anun]at, zise Mary Jane. Cum se simt
Jimmy [i Clay?
{i fiul Emersonilor?
Jimmy are un hematom deasupra ochiului drept, este
[ocat, dar se va face bine. Doctorul Kress vrea s`-l ]in` \n
aceast` noapte sub observa]ie. Joe Emerson nu are nici o
zgrietur`, dar Clay a suferit un traumatism cranian [i are
un picior rupt. Se a[teapt` rezultatele radiografiilor.... Nu
va dura mult timp, spuse ea, privind \n jurul s`u.
L-ai sunat pe Barry? o \ntreb` Mary Jane.
Nu este ast`zi aici, r`spunse tn`ra femeie. A[ fi avut
totu[i cu adev`rat nevoie de el....
Poate ar trebui s`-l suni ceva mai trziu! spuse Mary
Jane, strngnd-o lng` ea. Noi vom r`mne cu tine. Dar
Brittnie unde este?
S-a dus s` aduc` ni[te cafea.
Ce oroare! exclam` Shannon. Am o amintire
nepl`cut` despre cafeaua de spital. Am b`ut c]iva litri
cnd era tata internat.
Inima Becc`i se strnse la evocarea acestei triste
amintiri. Tat`l s`u murise cu trei ani mai \nainte \n acest
spital, [i chiar dac` fuseser` foarte apropiate \n aceast`
perioad` dificil`, dispari]ia lui distrusese leg`turile
familiale. De atunci, fiecare \[i ducea via]a sa. Mary Jane
r`m`sese singur` la ferm`, de care se ocupa \n cea mai
mare parte a timpului. Brittnie [i Shannon \[i terminaser`
studiile. |n ceea ce o prive[te pe Becca...
PLANUL DE REZERV~ 21
Ea [tia exact ce ar fi gndit tat`l s`u despre divor]ul ei.
Sincer [i hot`rt, el afirma c` trebuie s` p`strezi bine ceea
ce ai \ntreprins [i n-ar fi v`zut divor]ul cu ochi buni. |l
adora pe Jimmy [i ar fi fost furios la gndul c` acest b`ie]el
sufer` de pe urma desp`r]irii p`rin]ilor s`i. |n tot cazul, nu
ar fi aprobat disputa pe care o avusese cu Clay chiar
\nainte s`...
Cu capul \ntre mini, derula filmul evenimentelor. A
v`zut cum Monte Carlo al lui Joe se n`pustea spre 4x4 [i
n-a avut timp dect s` strige numele lui Jimmy [i pe al lui
Clay, \naintea coliziunii. Auzind-o, Brittnie se repezise
afar`.
De fapt, aceasta chemase ajutoare \n timp ce sora sa
deschisese portiera [i-l scosese pe Jimmy care plngea,
complet dezorientat. Dup` ce-i examinase rana pe care o
avea la cap, tn`ra femeie se ocupase de Clay, le[inat la
volan.
Timp de o clip`, crezuse c` era mort. Un val de emo]ii
confuze o str`b`tuse, dar sim]ise o mare u[urare cnd
v`zuse c` respir`. Apoi, totul se desf`[urase foarte repede:
vecinii alergaser`, \n timp ce Joe Emerson ie[ea neatins
din ma[in` [i ambulan]ele sosiseau cu sirenele urlnd...
Deodat`, Brittnie erupse \n \nc`pere, aducnd-o la
realitate.
22 CYNTHIA POWELL
Bun` ziua mam`, bun` ziua Shannon! zise ea punnd
dou` ce[ti de cafea pe m`su]a joas`. }ine, Becca, pu]in`
cafea \]i va face bine....
Abia b`u Becca o gur` de cafea, c` doctorul Kress intr`
\n sala de a[teptare.
Acesta era un b`rbat \n jur de cincizeci de ani, masiv [i
curtenitor. Foarte amabil \n general, putea deveni, totu[i,
rezervat cnd \l \ngrijora starea unui pacient [i Becca avea
\nc` \n memorie clipa precis` cnd le anun]ase c` tat`l s`u
nu va mai trece noaptea... De aceea, \i cerceta fa]a pentru
a descoperi la ce putea s` se a[tepte.
Ah, Becca, iat`-te! zise el, z`rind-o. A[ putea spune c`
cei doi b`rba]i ai t`i au avut noroc. Jimmy se va alege doar
cu ni[te vn`t`i. |n ceea ce-l prive[te pe Clay, el a suferit
un traumatism cranian [i va trebui s` fie supravegheat timp
de cel pu]in o s`pt`mn`. Piciorul este rupt \n dou` locuri.
|l vom re]ine cteva zile, \nainte de a-i da drumul acas`.
Acas`? repet` tn`ra femeie, surprins`.
Dar, Clay nu avea cas`! |[i reziliase contractul pentru
apartament [i \[i expediase lucrurile \n Venezuela.
Becca \i arunc` o privire mamei sale [i celor dou`
surori, care aveau [i ele un aer contrariat.
Da, acas`, repet` doctorul Kress pe un ton
moroc`nos. {tiu c` nu mai tr`i]i \mpreun` [i ]i-am spus ce
PLANUL DE REZERV~ 23
cred despre acest divor] dezagreabil. Dac` tat`l t`u ar mai
fi tr`it...
Nu te nelini[ti, Frank, interveni Mary Jane. O s`
rezolv`m [i asta.
Bine, zise el, dnd din cap satisf`cut. {tiam c` puteam
conta pe voi. Dup` pu]in timp, \l ve]i putea vedea pe Clay.
Cnd medicul plec`, Becca le privi disperat` pe mama
[i pe surorile sale.
Clay nu se poate \ntoarce la el. {i-a p`r`sit
apartamentul [i n-are pe nimeni s`-l \ngrijeasc` \n timpul
convalescen]ei. Trebuia s` plece \n Venezuela la sfr[itul
s`pt`mnii.
Ei bine, s-ar spune c` va rata avionul, replic` vesel
Brittnie.
Ar putea veni la ferm`, m-a[ ocupa eu de el, declar`
Mary Jane. Becca o privi, \nsp`imntat`.
Este imposibil, spuse ea. Ai prea mult de lucru [i
crede-m`, Clay este un bolnav dificil.
Asta e sigur! confirm` Shannon. Mi-amintesc cnd a
f`cut o entors` la pumn. Nu putea nici s` conduc`, nici s`
lucreze, nici s` m`nnce singur. Ce co[mar!
Cele trei femei erau adncite \n gnduri cnd o
infirmier` veni s` le anun]e c` Jimmy o chema pe Becca [i
tn`ra femeie disp`ru \n direc]ia salonului de pediatrie.
24 CYNTHIA POWELL
***
B`ie]elul era a[ezat pe pat [i privea \nsp`imntat \n
jurul s`u. Cnd o v`zu pe mama sa, \ncepu s` plng`. Ea \l
lu` \n bra]e [i-i vorbi \nceti[or, ca s`-l lini[teasc`.
Unde este tata? \ntreb` el, \n timp ce Becca \l mngia
pe p`r.
Este \n alt` camer`.
Spune-i s` vin`. Vreau s`-l v`d, insist` el.
{tii, [i el a fost r`nit \n accident. |]i aminte[ti? Trebuie
s` r`mn` \n pat.
M` duc s`-l v`d \n camera sa! repet` el, agitat.
Jimmy, scumpule, nu este posibil \n acest moment.
A murit?
Nu, bine\n]eles c` nu, scumpul meu.
Atunci, tu [i cu mine am putea s` mergem s`-l vedem.
Tn`ra femeie suspin`. {tia c` el nu se va lini[ti pn`
cnd nu-l va vedea pe Clay.
M` duc s` v`d dac` poate vorbi. De acord? Dar, mai
\nti, m` duc s` le caut pe bunica, pe Shannon [i pe
Brittnie.
PLANUL DE REZERV~ 25
De acord, r`spunse copilul.
El se \ntinse pe pern` [i \nchise ochii. Cteva minute
mai trziu, c`dea \ntr-un somn adnc. Dup` ce le ceruse
mamei [i surorilor sale s` vegheze asupra lui, merse s`-l
vad` pe Clay.
***
Camera era situat` \n alt` arip` a spitalului. Cnd intr`
\n \nc`pere, Clay dormea. Un bandaj \i \nf`[ura capul [i
ochiul drept era tumefiat.
Piciorul drept era \n ghips pn` la coaps` [i fusese pus
\n extensie.
U[urat` s` constate c` era singur \n camer`, se l`s` s`
cad` pe un scaun, decis` s` a[tepte lini[tit` ca s` se
trezeasc`.
Dar, foarte repede, gndurile \i n`v`lir` \n minte. Cine
se va ocupa de Clay cnd va ie[i din spital? Nu avea pe
nimeni... El nu-[i cunoscuse niciodat` tat`l, mama \l
abandonase [i fusese plasat \ntr-o familie. Cnd a ajuns
adult, n-a \ncercat s`-[i caute mama sau pe al]i membri ai
familiei sale...
26 CYNTHIA POWELL
Cnd se va trezi, va fi cu siguran]` contrariat s` [tie c`
depinde de ea, mai ales c` acum erau divor]a]i, se gndea
ea, \n]eleg`toare.
Totu[i, continund s`-l observe, sim]ea o emo]ie pe
care nu putea s-o defineasc`. Sfr[ise prin a accepta c` o
mic` parte din ea \l iubea \nc`. De altfel, Clay era tat`l
copilului ei [i chiar dac` ar \ncepe o via]` nou` cu Barry,
va avea grij` s` men]in` cu fostul so] o leg`tur`
privilegiat`. Deodat`, r`sun` soneria telefonului, [i
surprins`, tn`ra femeie ridic` repede telefonul, ca s`
nu-l trezeasc` pe Clay.
Rebecca?
Recunoscu vocea lui Barry Whelker.
Barry! Dar... cum de m-ai g`sit?
Am sunat la tine, f`r` succes [i nici la mama ta nu
r`spundea nimeni. Atunci, am telefonat la vecinul t`u, care
mi-a povestit ce s-a \ntmplat. Cum se simt Jimmy [i Clay?
Becca surse, calmat` de vocea lui lini[tit` [i
emo]ionat` de aten]ia lui. Aceast` amabilitate natural` era
una dintre calit`]ile pe care le prefera la el.
Sunt bine, zise ea \nainte de a descrie rapid r`nile de
care sufereau Jimmy [i Clay.
Barry se oferi spontan s` vin` s-o ajute, dar Becca \l
asigur` c` mama [i surorile sale se ocupau deja de tot.
PLANUL DE REZERV~ 27
Deci, el putea s`-[i petreac` weekendul la p`rin]ii s`i, a[a
cum era prev`zut.
Dar poate c` ai nevoie de mine, insist` el.
Te asigur c` nu, Barry, totul va fi bine, replic` ea,
aruncnd o privire c`tre Clay. La ie[irea din spital, Clay va
veni s` petreac` acas` cteva zile \n convalescen]`.
La cel`lalt cap`t al firului se f`cu deodat` lini[te, apoi
Barry continu`:
Cum vrei. M` voi \napoia dup` dou` zile, zise el,
pentru a-[i lua r`mas-bun. Am s` te caut atunci...
Becca \nchise [i, timp de cteva secunde, se uit` fix la
telefon. Avea sentimentul c`-l decep]ionase pe Barry, dar \i
spusese adev`rul.
Era mai bine s`-l previn` c` nu va fi liber` \n
urm`toarele zile. Odat` c`s`tori]i, \ns`, vor petrece tot
timpul \mpreun`...
Tn`ra femeie se \ntoarse spre Clay. Dup` cteva clipe,
pleoapele i se ridicar`, l`snd s` se \ntrevad` o privire
ce]oas`, apoi se \nchiser`. |n sfr[it, o privi [i ea sim]i cum
o trece un frison. Era ca [i cnd n-ar fi recunoscut-o, \[i
spunea ea descump`nit`, \nainte de a-l vedea deschiznd
ochii.
Deodat`, \[i aminti cuvintele pe care le spusese cnd \[i
rec`p`tase un moment cuno[tin]a, dup` accident. El \i
28 CYNTHIA POWELL
spusese "drag`", \n timp ce nu folosea niciodat` cuvinte
tandre. Acest lucru o emo]ionase foarte mult.
Deoarece se agita \n pat, ea se ridic`, se aplec` asupra
lui [i-i puse u[or mna pe obraz. De data aceasta, deschise
ochii mari [i o privi \n fa]`. Aparent, o recunoscu imediat
[i o expresie de bucurie se r`spndi pe fa]a lui.
El vru s`-i ia mna dar, imediat, ceva se schimb` \n
privirea lui. Fa]a i se \nnegur`, arunc` o privire circular` \n
\nc`pere [i se opri din nou asupra ei.
Becca, murmur` el. Po]i s`-mi dai pu]in` ap`?
Bine\n]eles.
Se gr`bi s` umple un pahar cu ap` [i-l ajut` s`-[i ridice
capul ca s` poat` bea.
Dup` ce \[i potoli setea, se \ntoarse spre ea [i \ntreb`:
Ce se \ntmpl` aici?
Ea vru s`-i r`spund`, dar lacrimile \ncepur` s`-i curg`
pe obraji.
Sunt.... sunt dezolat`, Clay....
Cum te sim]i? \ntreb` ea, str`duindu-se s`-[i controleze
tremurul din voce.
Ca [i cnd a[ fi trecut pe sub un compresor.
|]i aminte[ti ce s-a \ntmplat?
Da, am fost proiectat \ntr-o parte. Ai luat num`rul
camionului?
PLANUL DE REZERV~ 29
Nu era un camion, ci ma[ina sport a lui Joe
Emerson...
Jimmy! Unde este Jimmy....? \ntreb` deodat` Clay, cu
vocea gtuit`, ridicndu-se \ntr-un cot.
Este bine, afirm` ea, ajutndu-l s` se \ntind`.
Doctorul Kress l-a examinat [i nu are nimic. Dar vrea
neap`rat s` te vad`. I-am spus c` va putea veni mai trziu
\n camera ta.
Clay \i arunc` o privire feroce.
Poate s` vin` acum, ca s` fie sigur!
Bine, vreau s`-l \ntreb pe doctorul Kress dac` pot s`
]i-l aduc...
{i f`r` s` mai adauge un cuvnt, ie[i din camer`.
Nu numai c` doctorul Kress \i accept` propunerea, dar
chiar suger` s`-i pun` pe tat`l [i pe fiu \n aceea[i camer`.
Sunte]i sigur c` este posibil? \ntreb` Becca, foarte
surprins`.
Desigur. Spitalul este mic [i, \n acest moment, nu
avem prea mul]i bolnavi. {i, apoi, vom evita un du-te-vino
\ntre ei doi, ad`ug` el, pe un ton moroc`nos.
Becca nu \ndr`zni s`-i spun` c` nu inten]iona s`-l vad`
tot timpul pe Clay. Nu mai era so]ia lui [i nu se sim]ea
obligat` s` aib` grij` de el. Iar Clay avea oroare s` fie
cocolit.
30 CYNTHIA POWELL
Ea acceptase aceast` propunere doar pentru binele lui
Jimmy [i, cteva minute mai trziu, copilul a fost
transportat \n camera tat`lui s`u, urmat de mama sa [i de
cele dou` m`tu[i.
Mary Jane, Shannon [i Brittnie \i spuser` cteva cuvinte
lui Clay, \l \mbr`]i[ar` pe Jimmy, urndu-i noapte bun` [i
se eclipsar`, l`snd-o pe Becca singur` cu cei doi b`rba]i.
***
Cnd o s` se trezeasc` tata?
Se va trezi cnd va fi mai odihnit, explic` ea pentru a
zecea oar`.
{i poate s` se \ntoarc` acas`?
Nu \nc`, dragul meu, r`spunse Becca obosit`.
Mam`, mi-e sete.... continu` copilul, cu o voce
plng`rea]`.
Becca \[i contempl` fiul \n acela[i timp amuzat` [i
exasperat`. |[i d`dea seama c` el exagera gravitatea r`nilor
sale. Era ner`bd`toare s`-l duc` acas`. Toat` diminea]a
fusese capricios [i susceptibil, ceea ce nu-i era \n fire, fiind
vesel de obicei.
PLANUL DE REZERV~ 31
Abia ai b`ut, zise ea, apropiindu-se de patul s`u.
Dar \nc` mai mi-e sete, strig` el.
Ea \i umplu un pahar cu ap`.
Vreau o oranjad`!
M` doare capul!
James Harold! strig` Clay din patul s`u. |nceteaz` s-o
mai nec`je[ti pe mama ta [i stai lini[tit.
Jimmy t`cu, surprins de acest acces de autoritate.
Mul]umit` c`-i venise \n ajutor, Rebecca se \ntoarse
c`tre Clay.
Bun`, spuse ea cu timiditate.
N-am mai adormit att de trziu de la ultima mea....
El \i arunc` o privire b`ie]elului.
.... de la ultimul meu concert, rectific` el.
Mul]umit` c`-l vedea \n bun` form`, cea mai mare grij`
a Rebecc`i era s` [tie unde se va instala Clay \n
convalescen]`, cnd va p`r`si spitalul.
Se \ndrept` c`tre pat [i-l privi cu aten]ie.
Cum te sim]i?
Nu prea r`u, spuse el, ridicndu-se \ntr-un cot. Poate
pu]in` sl`biciune, se corect`, \ntinzndu-se din nou.
Becca nu-[i putea crede urechilor. Niciodat`, mai
\nainte, nu se plnsese de sl`biciune.
Sunt mul]umit c` e[ti aici, Becca, zise el cu un surs.
32 CYNTHIA POWELL
Din ce \n ce mai mirat`, tn`ra femeie r`mase cu gura
c`scat` [i-l fix` cu o privire ne\ncrez`toare.
Clay, cred c` ai nevoie s` te odihne[ti.
Dar, te asigur c` m` simt bine!
Era adev`rat, ar`ta bine, ]innd cont de [ocul pe care-l
suferise, dar avea \n expresia sa ceva ce nu mai v`zuse
pn` atunci.... Nu-[i amintea de aceast` expresie pe fa]a sa,
de acest mic surs pozna[. Pe cnd Becca sim]ea c` se
tope[te, Jimmy \ncepu s-o trag` de fust` [i s` strige:
Tata s-a trezit, putem s` ne \ntoarcem acas`?
Jimmy, tata nu este \nc` s`n`tos. Trebuie s` mai
r`mn` \n spital.
Atunci, venim s`-l lu`m mine!
Jimmy s`ri \n patul tat`lui s`u, \l examin` repede [i
\ntreb`:
Va avea nevoie de un pat ca acesta cnd va fi acas`?
Clay privi fa]a nedumerit` a Becc`i, apoi \i r`spunse
fiului s`u:
Nu, a[ putea avea un pat normal.
Ca al mamei?
Da, ca al mamei.
B`ie]elul d`du din cap, cu un aer satisf`cut.
Atunci, vom veni s` te vedem mine [i vom merge to]i
acas`, s` tr`im ca mai \nainte.
PLANUL DE REZERV~ 33
Capitolul 3
Clay aprob` sugestia lui Jimmy.
Este o idee bun`, fiule.
Ce idee?
Cuvintele r`maser` blocate \n gtul Becc`i.
Ideea s` vin s` tr`iesc al`turi de tine, zise Clay,
sprijinindu-se pe pern`, cu un aer decis.
Cum putuse s`-i \ntind` o astfel de capcan`, cnd era
\nc` sub [ocul accidentului? Becca nu-[i d`dea seama de
ce. |n schimb, \[i d`dea seama c` pierde controlul situa]iei.
Dar, Clay, nu-mi imaginam c` vroiai...
Pentru c` n-ai imagina]ie, draga mea. Mie, ideea mi-a
pl`cut foarte mult...
{i-i adres` un surs larg, vizibil fericit c` i-a luat-o
\nainte. Tn`ra femeie \ncerc` s`-[i adune gndurile [i s`-i
spun` cu o voce sigur`:
Nu, Clay. Trebuie s` g`sim pe cineva care s` se ocupe
de tine, [i...
Dar, mam`, o \ntrerupse Jimmy cu o voce slab`, de ce
nu vrei s` vin` tata cu noi?
Becca \[i privi fiul. Prea stnjenit` pentru a-i putea da o
explica]ie, se mul]umi s` se \ntoarc` spre Clay, a[teptnd
f`r` voia sa un ajutor.
{tiu c` tu trebuie s` lucrezi, spuse el pe un ton care
se voia conving`tor, dar n-am s`-]i fac probleme. Cnd
medicii \mi vor permite s` folosesc crjele, a[ putea s` fiu
de ajutor \n cas`...
Ea neg`, dnd din cap [i ridicnd ochii spre cer.
Sper c` nu vorbe[ti serios....
N-am fost niciodat` mai serios \n via]a mea.
Privirea sa era direct`. Se vedea c` o provoac`.
Descump`nit`, Becca arunc` o privire spre Jimmy, care
observa scena cu interes, examinndu-i alternativ pe
mama [i pe tat`l s`u. Ea nu putea suporta modul \n care
Clay se folosea de fiul s`u ca s-o fac` s` cedeze. Dar,
v`znd c` nu are de ales, \ngenunche, \l lu` pe Jimmy \n
bra]e [i-l s`rut` pe obrajii rotunjori.
PLANUL DE REZERV~ 35
De acord, scumpule, tata va veni cu noi...
Apoi, ridicndu-[i capul, \l privi pe fostul so] drept \n
ochi [i ad`ug`:
.... pn` cnd va fi capabil s` se descurce singur.
Clay \i r`spunse printr-un surs.
***
Cteva zile mai trziu, pe cnd cina cu Barry \n
restaurantul lor preferat, la Durango, Becca nu reu[ea s`
se destind` [i nu avea nicio poft` pentru cotletul de vit` pe
care-l comandase.
Jimmy crede c` el, tat`l lui [i cu mine vom ajunge s`
form`m din nou o familie [i c` voi avea grij` de Clay pn`
cnd acesta se va restabili.
Nu te a[teptai la a[a ceva?
Nu, bine\n]eles c` nu, r`spunse ea b`tnd nervoas`
cu degetele pe fa]a de mas`. Ea era att de tulburat`, \nct
Barry \i propusese s`-[i abandoneze proiectul la care lucra
[i s`-[i ia cteva zile de odihn`.
Trebuia s` te a[tep]i la venirea lui Clay, relu`
logodnicul s`u. Era solu]ia cea mai logic`.
36 CYNTHIA POWELL
Becca \l privi cu un aer contrariat. De obicei, aprecia
sngele-rece al acestuia dar, \n aceast` sear` ar fi vrut ca el
s` fi fost tot att de disperat ca [i ea [i nu s` asculte, cu
amabilitate, protestele sale.
Da, f`r` \ndoial`, aprob` ea, \ntr-un suspin.
Barry continua s`-[i guste, \ncet [i metodic, cocteilul.
Modul s`u de a sta la mas` era imaginea atitudinii sale \n
via]`. Era un b`rbat lini[tit [i exigent, cu o privire serioas`
\n spatele ochelarilor cu rame fine. De la prima lor cin` \n
tte--tte, la cteva s`pt`mni de cnd \ncepuse s`
lucreze pentru el, se ar`tase destul de nervos. Cu toate
acestea, tn`ra femeie se sim]ise \n siguran]` al`turi de el
[i nu avusese nicio singur` dat` impresia c`-[i pierde
controlul, a[a cum se \ntmplase cnd \l \ntlnise pe Clay.
Barry conducea de doi ani Camera de comer] din
Tarrant [i sprijinea economia local`, atr`gnd ct mai
mul]i investitori. Acest nou aflux de popula]ie d`duse via]`
[i prosperitate regiunii, unde Barry era foarte respectat.
Probabil te \ntrebi dac` toate acestea m` deranjeaz`,
relu` acesta, \ntrerupnd-o din gndurile sale.
Ei.... da, r`spunse ea cu o grab` vinovat`.
Ei bine, s` spunem c`, de[i ideea c` fostul t`u so]
locuie[te la tine nu m` \ncnt` deloc, m` gndesc c` este
important pentru Jimmy ca tat`l lui s` fie acolo.
PLANUL DE REZERV~ 37
Da, este adev`rat, zise ea surznd, fericit` de aten]ia
pe care Barry o acorda fiului s`u.
De fapt, ai putea s`-]i iei cteva zile de vacan]`,
ad`ug` el.
Vacan]`?
Da, proiectul la care lucrezi \n momentul de fa]`
poate s` mai a[tepte pu]in, zise el, gnditor.
Dar... Barry, bigui ea, nu pot s`-mi iau o vacan]`
pentru a m` ocupa de Clay!
{i de ce nu?
Tn`ra femeie \ncepu s` se imagineze singur` cu fostul
s`u so], pe durata unei zile. Acum, era docil ca un
mielu[el.
Toat` lumea din spital era fermecat` de el [i chiar [i
doctorul Kress nu mai \nceta cu laudele.
Dar, cnd va sta la ea, era sigur` c` o va critica f`r`
\ncetare, va fi un bolnav imposibil [i nu era sigur` c` ar
putea demonstra o deta[are demn` de o infirmier`.
Ascult`, relu` Barry, l`s`-m` s`-]i spun, pentru c` am
\nceput s` te cunosc bine, acum...
Sper c` ne vom c`s`tori ct mai curnd!
{i eu [tiu c` te vei sim]i vinovat` dac` nu vei face asta
pentru Jimmy.
Da, este adev`rat, suspin` ea.
38 CYNTHIA POWELL
Am s`-mi iau dou` s`pt`mni de concediu, pn` \n
momentul \n care Clay se va putea deplasa singur.
Mai este [i altceva, Becca...
Ce?
El o privi cteva clipe, \nainte de a r`spunde:
Nu sunt prea perspicace, dar \mi dau bine seama c`
nu por]i \nc` doliu dup` rela]ia cu el.
Incapabil` s` nege, ea \[i plec` privirea. Bine\n]eles c`
v`zuse just. Nicio femeie n-ar fi putut uita u[or rela]ia cu
un b`rbat cum era Clay Saunder.
Poate faptul c` te vei ocupa de el \n timpul
convalescen]ei, te va ajuta s` pui punct acestei situa]ii.
Vrei s`-mi spui c`-mi va aminti ct de imposibil` este
via]a cu el? zise ea, strmbndu-se.
Poate c` da. Becca suspin`.
Presupun c` ai, \nc` o dat`, dreptate.
Pentru prima oar`, Barry p`ru stnjenit, ca [i cum ar fi
regretat c` avusese o astfel de sugestie.
Bine. Dar nu uita c`, atunci cnd toate acestea se vor
sfr[i, vei fi so]ia mea.
N-am s` uit, Barry, r`spunse ea, strngndu-l de
mn`.
Vreau ca totul s` fie la alegerea ta. {tii c` eu nu sunt
un tip asemenea lui...
PLANUL DE REZERV~ 39
Becca se \ncrunt`.
Ce vrei s` spui?
Ei bine, nu sunt un aventurier...
Becca surse. Crezuse, o clip`, c` Barry se \ndoise de
angajamentul s`u. El vroia doar s` fie sigur c` nu va
interveni nicio ne\n]elegere \ntre ei.
Barry, tocmai asta \mi place la tine.
|n loc de r`spuns, el surse cu un aer satisf`cut [i nu
mai vorbir` despre aceste lucruri pn` la sfr[itul cinei.
***
Iat`, domnule Saunder.
Joe Emerson \mpinse scaunul cu rotile, \ndreptndu-se
c`tre camer`, precedat de Becca, cea care le deschidea u[a.
Jimmy, \ntorcndu-se de la ferma Emerson, ]op`ia \n
urm`, ducnd trusa de toalet` a lui Clay.
O s`-]i plac` \nc`perea, tat`. Mama a instalat un
televizor [i jocuri video, a[a c` am putea s` ne juc`m
\mpreun` tot timpul.
Arat` bine, fiule!
Jimmy era att de \ncntat, \nct vorbise tot drumul.
40 CYNTHIA POWELL
Temndu-se s` nu-l fi obosit pe tat`l s`u, Becca vroia
s`-l instaleze ct mai repede, ca s` se poat` odihni.
Joe \l ajut` pe Clay s` se \ntind` pe pat. Cu din]ii strn[i,
cu sudoarea curgndu-i pe frunte, Clay se rezem` de el \n
timp ce Becca \l \mpingea din spate, cu mult` grij`. Dup`
eforturi repetate, el se l`s` u[or \n pat, cu o grimas` trist`
pe care Becca o interpret` imediat: avea oroare s` depind`
de cineva [i resemnarea \l costa scump.
Odat` instalat \n pat, Clay adormise imediat. Joe \[i lu`
r`mas-bun \n timp ce Becca \ncerca s`-l fac` s` ias` pe fiul
s`u, care protesta energic.
Vreau s` r`mn, mam`! Dac` tata are nevoie de ceva?
Dac` vrea s` se joace cu jocurile video?
Pentru un moment, nu are nevoie de nimic [i trebuie
s`-l la[i s` se odihneasc` timp de cteva zile, zise Becca,
\nchiznd u[a camerei.
Jimmy f`cu o mutr` nec`jit`, apoi fa]a lui micu]` se
lumin`.
Dar pot s`-l v`d tot timpul, pentru c` va r`mne cu
noi!
Apoi, alerg` din toate puterile, spunndu-i mamei sale:
M` duc s` m` joc cu Todd!
S` nu stai prea mult...
U[a pocni, \nainte ca ea s`-[i termine fraza.
PLANUL DE REZERV~ 41
***
Fi atent`, perna!
Clay \i arunc` o privire ner`bd`toare.
Tn`ra femeie \[i strnse buzele, \ntrebndu-se ce
prevedeau legile din Colorado pentru femeile care \[i
\n`bu[eau so]ii cu perna. Lectura sa nu durase dect o
jum`tate de or`. Clay se trezise [i o chemase,
plngndu-se de durere \n picior. Ea \i propusese s`-i
administreze un calmant, dar el refuzase s` fie dependent
de astfel de medicamente. |n loc de acesta, era dependent
de ea.
Ea b`tu pu]in perna [i o potrivi \n scobitura din dreptul
rinichilor.
Este mai bine? \l \ntreb` ea pentru a treia oar`.
Perfect, r`spunse el, \ntorcndu-se \n pat.
El o privi ca [i cnd ar fi \nf`ptuit un miracol.
|ncepeam s` m` \ntreb cnd va reapare vechiul Clay
Saunder.
El ridic` spre ea doi ochi inocen]i.
Ce vrei s` spui, Becca?
42 CYNTHIA POWELL
Vreau s` spun c` e[ti un bolnav la fel de dificil, ca un
urs nemul]umit. La spital erai lini[tit, dar aici ai devenit tu
\nsu]i.
Adic`, imposibil?
|ntr-un fel da, zise ea, \ncruci[ndu-[i bra]ele pe
piept.
Ai dreptate, zise el dup` o clip` de gndire.
Becca strnse pleoapele, cu un aer ne\ncrez`tor.
Cum a[a, am dreptate?
Este adev`rat, la spital eram un bolnav lini[tit.
Infirmiera-[ef` m` teroriza \n asemenea hal, \nct nu
\ndr`zneam s` spun nimic...
Becca nu-[i putu re]ine un surs amuzat.
Cum se nume[te aceast` femeie fermec`toare?
Marvella Prentis. A[ jura c` ea crede cu fermitate \n
virtu]ile curative ale lu`rii de snge [i purgativelor.
Becca rse \n hohote. El \i f`cuse un portret fidel
severei doamne Prentis.
Dar pot fi foarte cuminte [i cu tine, Becca.
Clay vorbea cu voce grav` [i Becca \i arunc` o privire
rapid`. Dac` ar fi fost vorba de alt b`rbat, s-ar fi gndit c`
vrea s-o seduc`, dar Clay nu era a[a. Asta o atr`sese la el...
Con[tient` de cursul periculos al gndurilor sale, d`du
din cap [i folosi un ton vesel.
PLANUL DE REZERV~ 43
Foarte bine. Asta va u[ura lucrurile.
Voi face ce-mi vei cere, Becca. N-ai dect s` ordoni [i
eu voi asculta.
El p`rea sincer, totu[i ceva din expresia lui o f`cea s`
cread` c` juca o comedie ciudat`. Era curios, pentru c` nu
era genul lui.
Ai un aer diferit, spuse ea privindu-l cu aten]ie.
Cum a[a?
Regretnd imediat cuvintele, ea ridic` din umeri.
Nu [tiu cum s` spun.... mai..... liber.
Am fost lovit la cap, \i aminti el. Asta a schimbat
lucrurile...
F`r` \ndoial`, r`spunse ea, rznd.
Chiar [i fizic era diferit [i. cu toat` starea lui, \l g`sea
seduc`tor [i senzual.
Este timpul s` te odihne[ti, \i spuse ea deodat`, pe un
ton autoritar. Jimmy trebuie s` se \ntoarc` [i va dori s` se
joace cu tine.
Clay deschise gura s` protesteze, dar se r`zgndi [i t`cu.
Da, ai dreptate, am s` dorm pu]in....
F`r` un cuvnt, Becca \ntoarse spatele [i ie[i din
camer`.
44 CYNTHIA POWELL
Capitolul 4
Becca se a[ez` pe canapea [i-[i lu` capul \n mini,
pentru a alunga migrena care o f`cea s` sufere.
Se \mplineau [ase zile de cnd Clay st`tea la ea. |[i
revenea rapid [i dormea din ce \n ce mai pu]in. Contrar de
ceea ce se \ndoise mai \nainte, se ar`ta foarte cald, vesel [i
chiar cooperant. De fiecare dat` cnd avea nevoie de ceva,
Clay se scuza pentru deranj [i dac` era ocupat` \n acel
moment, a[tepta cu r`bdare.
Cnd se \ntlniser`, ea fusese frapat` de dinamismul [i
determinarea sa. F`cea \ntotdeauna proiecte [i stabilea
]eluri de atins, chiar dac` nu-i spunea. Se \ntlnea cu mult`
lume [i nu-[i permitea niciun moment de destindere Dar
acum p`rea mul]umit s` urmeze prescrip]iile doctorului [i
s` se odihneasc`. Bine\n]eles c` nu avea de ales, dar nu se
purtase cum se a[teptase ea.
De fapt, \i ocupa \n permanen]` gndurile [i prezen]a
lui la ea \n cas`, \i aducea amintiri pe care nu [i le-ar fi
dorit. Cu tot divor]ul lor, era din ce \n ce mai con[tient`
de faptul c` nu \ncetase s`-l iubeasc` pe Clay...
Era \nc` o enigm` pentru ea. Cnd se \ntlniser`, se
\ndr`gostise de el [i era disperat` s`-l \n]eleag`, s` [tie ce
reprezenta pentru el. Cnd lucrurile \ncepuser` s` mearg`
prost \ntre ei, s-a convins c` era mai bine s` se despart`.
Dar, deodat`, vechile \ntreb`ri ap`reau din nou. Clay se
schimbase [i aceast` schimbare nu se datora doar
traumatismului provocat de accident. Ce i se \ntmplase?
U[a de la intrare pocni cu violen]`, sco]nd-o pe
Rebecca din gndurile sale. Ea tres`ri, se \ntoarse repede
[i-l v`zu pe Jimmy intrnd \nso]it de doi prieteni.
Bun`, mam`! strig` el, aruncndu-[i ghiozdanul \n
mijlocul \nc`perii. Avem pr`jituri?
Tn`ra femeie \i urm` pe b`ie]i \n buc`t`rie unde
ace[tia se ghiftuir` cu lapte [i biscui]i, discutnd despre
proiectele lor pentru dup`-amiaz`. Jimmy era foarte
decep]ionat c` nu va mai putea pleca pentru sporturile de
iarn`, dar se consola repede: tat`l s`u era din nou acas`,
46 CYNTHIA POWELL
cu un picior rupt [i Jimmy le spusese camarazilor s`i c` ar
putea s`-[i scrie numele pe ghips.
Dup` ce copiii \[i sfr[ir` gustarea, \i f`cur` o vizit` lui
Clay. Becca \i urm`: obosise tot ascultndu-l pe fiul s`u
repetnd povestea accidentului. I se p`rea c` b`iatul nu
regreta dect un lucru, de a nu avea [i el piciorul \n ghips.
Dup` ce b`ie]ii admirar` ghipsul, \[i scriser` numele pe
el [i plecar` repede din camer`. Becca se sprijini de u[` [i
spuse surznd:
Ai devenit o mare atrac]ie pentru cei din cursul
preparator. Jimmy va ajunge s`-]i cear` s`-l \nlocuie[ti pe
institutorul s`u!
{i eu am aceast` impresie, r`spunse Clay,
examinndu-[i ghipsul. Am deja [aisprezece semn`turi pe
el. Becca f`cu un pas spre el.
Oamenii vor crede c` ai mul]i prieteni...
Prieteni care nu st`pnesc prea bine scrisul, ad`ug`
el, examinnd literele prost executate.
Jimmy este mndru de tine. Este \ncntat c` e[ti aici.
Este de necrezut ct de mul]i copii din clasa lui au p`rin]ii
divor]a]i.
Abia dup` ce terminase fraza, ro[i violent. |n graba sa
de a-i \mp`rt`[i bucuria fiului s`u, uitase c` [i acesta avea
p`rin]ii divor]a]i. Cum era posibil? Jenat`, \[i plec` ochii [i
PLANUL DE REZERV~ 47
trecu un timp pn` cnd \ndr`zni s`-l priveasc` pe Clay \n
fa]`. Ea z`ri atunci \n privirea lui o lucire de compasiune la
care nu se a[tepta.
Cteodat`, este u[or s` ui]i, nu-i a[a Rebecca? \ntreb`
el, calm.
Da, este adev`rat.... Dar, \n curnd, Jimmy va avea o
nou` familie.
Clay se \ntunec` la fa]`. Se \ntoarse c`tre ea, se sprijini
\n cot [i declar`:
Da, remarcabilul Barry...
Barry va fi un tat` bun pentru Jimmy! zise ea, iritat`.
Un tat` vitreg nu este un tat` adev`rat.
Este o prejudecat`.
Crezi cu adev`rat?
Clay \[i \nclin` capul [i o privi.
Cnd pot s`-l \ntlnesc pe logodnicul t`u? M` gndesc
c` am dreptul s` [tiu ce fel de om este viitorul t`u so],
pentru c` va fi tat`l vitreg al fiului meu.
Rebecca \l privi, pu]in confuz`. Cererea lui p`rea
legitim`. Avea dreptul s`-l cunoasc` pe Barry. Lucrurile ar
fi mai u[oare [i cei doi b`rba]i ar putea cel pu]in s` se
tolereze. Nu c` era nelini[tit`. Barry era conciliant [i se
\n]elegea cu toat` lumea, dar ea nu [tia ce s` r`spund`.
|[i \ncruci[` bra]ele [i spuse cu pruden]`:
48 CYNTHIA POWELL
M` surprinde pu]in ceea ce-mi ceri.
Da? {i de ce? \ntreb` el f`cnd pe inocentul.
Pentru c` te-ai \nfuriat cnd te-am anun]at c` m` voi
c`s`tori cu Barry.
Memoria \]i joac` feste, Becca. Nu tu mi-ai spus, ci
Brittnie. Ceea ce explic` reac]ia mea.
Becca ro[i, amintindu-[i de subterfugiul s`u.
Bine, de acord dar... erai cu adev`rat furios.
Becca suspin`. St`tea poate prea mult \n defensiv`, se
gndea ea, pentru c` se sim]ea vinovat` c`-i ascunsese
logodna cu Barry.
Invit`-l la cin`, insist` Clay. Am putea face o adev`rat`
reuniune de familie.
Nu, ea nu-[i putea imagina c` fostul [i viitorul so] ar
putea sta la aceea[i mas`, gata s` discute. Ea cl`tin` din
cap.
Nu cred c` ar fi o idee bun`
|]i este fric`?
Fric`? De ce?
Un surs se desen` \ncet pe fa]a lui Clay, apoi \[i afund`
privirea \n ochii ei.
Pentru c` nu te-ai opri s` nu faci compara]ie \ntre
Barry [i mine.
Bine\n]eles, c` nu! replic` ea.
PLANUL DE REZERV~ 49
Nu se poate face nicio compara]ie. Tu vei fi \ntotdeauna
tat`l lui Jimmy, dar Barry va fi un tat` vitreg foarte atent...
Nu asta am vrut s` spun.
O str`b`tu un val de c`ldur`. De data aceasta nu mai
putea s` par` c` n-a \n]eles.
Vrei s` spui c` v-a[ compara pe voi doi.... ca b`rba]i?
Este posibil.
Este ridicol. Nu este posibil` o astfel de compara]ie.
{tii bine asta, Rebecca.
Ce vanitate! murmur` ea.
Poate! Dar nu uita c` te cunosc bine, zise el, ridicnd
din umeri.
Ce vrei s` spui?
C` [tiu ce tip de b`rbat \]i place [i ce-]i convine.
Furia \i f`cu ochii s` str`luceasc`.
Dac` ai fi [tiut cu adev`rat, n-am fi divor]at.
Acest divor] nu era dect un subterfugiu pentru tine.
Nu ai vrut s` se aranjeze lucrurile!
{i tu, nu-]i g`seai timp s` vorbe[ti cu mine, ripost` el
cu violen]`.
Vine un moment cnd discu]ia nu serve[te la nimic [i
cnd trebuie s` alegi.
Da! zise el, dispre]uitor.
{i tu ne-ai distrus familia!
50 CYNTHIA POWELL
Am f`cut ce era mai bine pentru Jimmy [i pentru
mine.
Nu, zise Clay. Ai f`cut ceea ce credeai c` e mai bine
atunci. Dar, dac` te-ai fi gndit mai bine, ai fi dep`[it
aceast` criz`.
La aceste scurte argumente, Becca \l fulger` cu privirea.
Ajungeau \ntotdeauna la acest punct unde fiecare se posta
pe pozi]ia lui, f`r` s` vrea s` cedeze. Furioas`, Becca \[i
pierdea toate argumentele \n timp ce Clay, din contr`, o
urm`rea pn` \n pnzele albe.
|n timp ce gndurile \i traversau mintea, Clay se culc`
din nou [i o privi lini[tit.
Dar toate acestea nu m` privesc, zise el. Este treaba
b`rbatului care va deveni tat`l vitreg al fiului meu.
Da, [i Barry va fi un tat` vitreg perfect pentru Jimmy.
O s` fim ferici]i \mpreun`! ad`ug` pentru a echilibra
situa]ia.
S-ar spune c` tu \ns`]i \ncerci s` te convingi.
Ba deloc! strig` ea, pierzndu-[i sngele-rece.
Tu protestezi prea mult pentru....
Nu protestez. Eu.... Eu.....
|[i strnse buzele [i-i arunc` o privire furioas`.
Becca, de ce nu-l invi]i aici ca s`-l cunosc [i eu?
Cred c` n-ai ascultat niciun cuvnt din ce ]i-am spus.
PLANUL DE REZERV~ 51
Dar, nu m` surprinde. Tu nu m-ai ascultat niciodat`!
Aerul s`u glume] disp`ru, f`cnd loc unei r`celi pe care
o cuno[tea bine.
|ntotdeauna te-am ascultat, Rebecca.
Becca suspin`. |n aparen]`, se contraziceau pentru
acelea[i dificult`]i ca [i \n momentul desp`r]irii lor [i mai
bine abandona aceast` discu]ie [i-i d`dea satisfac]ie...
Am s`-l sun pe Barry s` v`d dac` vrea s` vin` aici, la
cin`, ast`-sear`. Mama lui mi-a trimis re]eta pentru felul
s`u preferat [i am s`-l \ncerc....
Ce norocos, acest Barry. O s` ia \n c`s`torie un
maestru buc`tar.
Becca nu-[i d`dea seama ce joc juca [i nu-i aprecia
atitudinea. |n]epat`, p`r`si \nc`perea, trntind u[a.
***
Nu [tiam ce m` a[teapt` cnd m-am mutat \n Vestul
]`rii, zise Barry, sorbind din cafea.
N-aveai nici cea mai mic` idee? \ntreb` Clay.
Becca \l observa cu aten]ie pe Clay, instalat confortabil
\n scaunul s`u. St`tuse \n gard` toat` seara, a[teptnd ca
52 CYNTHIA POWELL
acesta s` fac` aprecieri prea pu]in m`gulitoare pentru
Barry dar, din contr`, s-a ar`tat de o polite]e des`vr[it` de
la sosirea logodnicului s`u. Destinzndu-se pu]in, se
instal` la un cap`t al canapelei \n timp ce Barry lu` loc la
cel`lalt cap`t. Ea b`u o gur` de cafea.
Lui Barry \i pl`cuse cina preparat` de ea [i nu \ncetase
s`-i laude talentele culinare, cu toate c` nu mncase dect
din vrful buzelor. |n ceea ce-l prive[te pe Clay, nu f`cuse
niciun comentariu, dar \i speriase prin apetitul s`u solid.
Se servise \nc` o dat` din fiecare fel.
Nu, relu` Barry. {ti]i, nu am p`r`sit niciodat` coasta
de Est, \nainte de a primi acest post \n Tarrant. Dar, cnd
p`rin]ii mei s-au decis s` se retrag` la Denver, m-am gndit
s` m` apropii de ei [i am \nceput s` caut de lucru \n
aceast` regiune. Cnd am g`sit acest post la Camera de
comer] [i m-am instalat aici, nu cuno[team \nc` obiceiurile
locale.
Anumite.... obiceiuri? \ntreb` Clay.
Becca v`zu cum Clay \[i mu[c` buzele [i se \ntreba dac`
nu-[i bate joc de Barry. De fapt, logodnicul s`u vorbea ca
[i cum s-ar fi sim]it \n cea mai \ndep`rtat` [i mai
neospitalier` regiune din lume...
Punndu-[i cea[ca de cafea pe m`su]`, se \ntoarse spre
el [i-l \ntreb`:
PLANUL DE REZERV~ 53
Despre ce obiceiuri vorbe[ti Barry?
De exemplu, aceast` pancart` ag`]at` la intrarea
bibliotecii municipale care precizeaz` c` " revolverele nu
sunt admise".
Becca \l v`zu pe Clay re]inndu-[i un surs, dar
r`spunznd cu aerul cel mai serios din lume:
|n]eleg c` a[a ceva poate surprinde...
Pe coasta de Est n-ai s` vezi niciodat` un panou care
s` interzic` revolverele \n biblioteci.
Ar fi fost mai adecvate \n metrou, \l ironiz` Clay.
Becca, [tiind c` Barry adora New Yorkul, unde tr`ise
mai mul]i ani, se gr`bi s` adauge:
Tat`l meu spunea c` aceast` pancart` era ag`]at` \nc`
din anii patruzeci. Odinioar`, o tn`r` bibliotecar` lucra
acolo [i to]i cowboy din regiune veneau s-o vad`. Aveau
obiceiul s` se plimbe cu arme de foc [i consiliul municipal
se temea s` nu se i[te vreo ceart` din cauza ei [i a[a au pus
acel panou. Tata cuno[tea toate detaliile pentru c` tn`ra
bibliotecar` era veri[oara lui, Katrina.
Clay \ncepu s` rd`:
Ah, m`tu[a Katrina! A avut deja patru so]i [i-l caut` pe
al cincilea, la optzeci de ani!
Doar c` ea nu m`rturise[te dect [aizeci, ad`ug`
Becca surznd.
54 CYNTHIA POWELL
Amndoi izbucnir` \n rs la evocarea acestui capricios
personaj.
Tat`l t`u \i spunea "cea mai bun` prieten` a
avoca]ilor", \[i aminti Clay, pentru c` ace[tia primeau
\ntotdeauna un procentaj din pensia alimentar` pe care o
storcea fo[tilor so]i.
Este adev`rat, zise Rebecca rznd.
Barry r`mase t`cut privindu-i rnd pe rnd, pe Becca [i
pe Clay.
Nu cred c` am \ntlnit-o, zise el, aranjndu-[i
ochelarii pe nas.
Becca sim]i cum \i n`v`le[te sngele \n obraji.
Ei bine, ea \[i petrece toate iernile \n Arizona, la fiica
sa. {i apoi, n-am avut de mult timp o reuniune de familie.
Cel pu]in nu \n ultimele trei luni, ad`ug` Clay, pe un
ton neutru.
"Nu este momentul s` invi]i pe cineva" gndi Becca
privindu-l pe fostul s`u so] care se instalase cu satisfac]ie
\n cel mai bun fotoliu. Cum ar putea s` explice membrilor
familiei, unul mai curios dect altul, prezen]a sa. Chiar [i
m`tu[a Katrina n-ar fi putut s` stea al`turi de un fost so]
atunci cnd ea proiecta s` g`seasc` altul.
Nu este elegant s` te ba]i pentru o femeie, zise Clay,
relund conversa]ia de unde se \ntrerupsese.
PLANUL DE REZERV~ 55
El se afund` [i mai adnc \n pernele moi ale fotoliului,
lu` o \nghi]itur` de cafea [i scoase un lung suspin de
mul]umire.
Becca se \ncord`. Nu putea s` ghiceasc` ce are de gnd.
{i... nu vor da jos niciodat` aceast` pancart`? \ntreb`
Barry.
Nimic nu se schimb` prea mult \n Tarrant, zise Becca,
ridicnd din umeri.
|nghi]i pu]in` cafea, apoi nu se putu ab]ine s` nu-l
observe pe Clay peste marginea ce[tii. El nu voise
niciodat` s` tr`iasc` \ntr-un ora[ mic. Era un om c`ruia \i
pl`ceau schimb`rile, \[i d`duse seama de asta din primele
s`pt`mni ale c`s`toriei lor.
Dup` cum am auzit, ar trebui ca acest panou s` fie
expus [i \n anumite cartiere din New York, insist` Clay.
Tn`ra femeie se temu o clip` s` nu se \nvenineze
conversa]ia, dar deja Clay continu`:
Dar poate c` nu mai este necesar, am auzit c` ora[ul
face mari eforturi pentru a reduce criminalitatea.
Ai dreptate, \l aprob` Barry. Tarrant este un ora[
frumos [i sunt mul]umit c` am venit aici, ad`ug` el,
adresndu-i un larg surs Becc`i.
Aceasta \i surse la rndul s`u. Sim]ise ochii lui Clay
a]inti]i asupra ei [i-i arunc` o privire glacial`.
56 CYNTHIA POWELL
Ignora unde vroia s` ajung`, dar nu dorea s` se lase
tulburat`.
Conversa]ia se desf`[ur` lini[tit [i tn`ra femeie se
destinse \ncetul cu \ncetul. Cnd Clay avusese ideea s`-l
invite pe Barry, se a[teptase la ce era mai r`u, dar totul
p`rea c` se desf`[oar` foarte bine.
Pentru ca Jimmy s` nu se plictiseasc`, \i d`duse voie s`
invite un coleg care s` petreac` noaptea cu el. Cei doi
b`ie]i \[i \nghi]iser` cina [i fugiser` \n camera lui Jimmy ca
s` se joace, l`sndu-i pe adul]i cu propriile lor jocuri.
Totul se desf`[urase bine, se gndea tn`ra femeie.
Teama o f`cuse nervoas` toat` seara. Totu[i, cei doi
b`rba]i discutaser` lini[tit. Clay se str`duise s`-l fac` pe
Barry s` se simt` \n largul s`u, poate pentru a afla ct mai
multe despre b`rbatul care va deveni tat`l vitreg al fiului
s`u. Dar sim]ea c` interesul lui nu se limita doar la a[a
ceva. Nu putea s`-[i alunge ideea c` \ncerca s` semene
discordia \ntre Barry [i ea...
Din fericire, problema c`s`toriei n-a fost abordat` [i
conversa]ia s-a desf`[urat pe subiecte mai neutre. Clay
chiar a insistat s` se a[eze pe fotoliu, l`snd canapeaua
viitorilor miri.
Becca p`str` t`cerea o bun` parte din sear`,
ascultndu-i pe cei doi b`rba]i discutnd [i se surprinse
PLANUL DE REZERV~ 57
c`-i compar`, a[a cum prezisese Clay: unul era viguros [i
direct, aproape agresiv, \n timp ce cel`lalt adopta o
atitudine pacifist`. Aceasta era una dintre calit`]ile lui
Barry pe care ea o aprecia \n mod deosebit, se gndea
Becca.
Dup` o or`, Clay declar` c` este obosit. Becca se mir`,
pentru c` ar`ta \n plin` form`. Cnd \i spuse acest lucru,
el r`spunse cu un surs f`r` str`lucire.
{tii Becca, nu sunt obi[nuit cu agita]ia...
Ea f`cu ochii mari. Era ceva neobi[nuit din partea unui
om att de activ [i de sociabil cum era el.
Profitnd de ocazie [i pentru a se ar`ta amabil, Barry
s`ri \n picioare.
Vrei s` te conduc pn` \n camer`? propuse el.
Privirea lui Clay ar fi putut opri [i un elefant, dar se
calm` [i r`spunse:
Nu.... mul]umesc.
Becca se ridic` pentru a-l ajuta s` se culce, u[urat` c`
aceast` conversa]ie se sfr[ise.
***
58 CYNTHIA POWELL
Odat` culcat, Clay se propti pe pern`, \[i \ncruci[`
minile sub cap [i o privi cu un aer enigmatic.
{tiu ce gnde[ti, zise ea, pe un ton acuzator, cu
minile \n [olduri.
Da? Despre ce este vorba? \ntreb` el cu inocen]`.
Te gnde[ti c`, dac` \l iubeam cu adev`rat pe Barry,
m-a[ fi purtat altfel \n aceast` sear`...
Departe de mine ideea de a-]i spune ce s` faci cu
logodnicul t`u, Becca.
E[ti o femeie care [tie ce vrea, dar... Trebuia s` te
abandonezi pu]in. De fapt, n-am impresia c` e[ti
\ndr`gostit` cu adev`rat de el.
Ea fu cuprins` de furie.
Ce preten]ios e[ti... Crezi c` le [tii pe toate?
Fii atent` la ce spui. Aminte[te-]i c` sunt tat`l fiului
t`u...
Becca deschise gura cu inten]ia de a-i da o ripost`
ustur`toare, dar prefer` s` tac`. N-ar fi servit deloc
intereselor sale de a m`rturisi c` nu \ncerca acelea[i
sentimente pentru Barry ca pentru el. Era genul de
declara]ie care ar fi fost interpretat` gre[it.
Altceva m` intrig`, continu` Clay. De ce nu por]i un
inel de logodn`? Nu [i-l poate permite?
Becca nu se putu st`pni s` nu-[i priveasc` mna.
PLANUL DE REZERV~ 59
Nu mai avea acel mic semn alb ca atunci cnd \[i
scosese verigheta.
Ne-am decis s` folosim banii pentru a ne permite o
frumoas` c`l`torie de nunt`.
Adev`rul era c` un nou diamant l-ar fi intrigat pe
Jimmy, mai ales c` punea multe \ntreb`ri la care ea nu era
gata s` r`spund`. Dar nu putea s`-i spun` toate acestea lui
Clay.
Ea schimb` subiectul:
Cel pu]in trebuie s` recuno[ti c` va fi pentru Jimmy
un tat` vitreg amabil.
Da, este adev`rat, r`spunse el cu o privire trist`.
|n]elegndu-[i stng`cia, \ncerc` s` se corecteze.
Nu te nelini[ti, nu-]i va lua niciodat` locul \n inima
fiului t`u.
Clay ridic` o sprncean`.
Nu m` nelini[tesc pentru asta!
Bine, r`spunse ea, dnd din cap, surprins` de acest
r`spuns spontan. Sunt... sunt att de mul]umit` c` prive[ti
lucrurile astfel. Trebuie s` recunosc c`, mai \nainte, am
crezut c` te vei opune acestei c`s`torii...
Clay o privi \ndelung.
Nu m-am opus [i chiar cred c` este un lucru bun...
Becca fu att de surprins`, \nct i se t`ie r`suflarea.
60 CYNTHIA POWELL
Ei bine, \]i.... \]i doresc noapte bun`, Clay, zise ea
\nainte de a p`r`si \nc`perea.
***
La \ntoarcerea \n salon, \l g`si pe Barry \n fa]a u[ii. Deja
\[i pusese paltonul.
Nu e[ti obligat s` pleci imediat, zise ea, aruncnd o
privire spre pendul`. Este \nc` devreme.
Trebuie s` plec, r`spunse el, lundu-i minile. Mine
diminea]` trebuie s` iau micul dejun la club [i trebuie s`
preg`tesc un discurs...
Se aplec` spre ea [i o s`rut` pe obraji.
Becca \[i ridic` privirea. Dorea s`-l ia \n bra]e [i s`-l
s`rute cu pasiune, dar regret` imediat c` i-a venit un
asemenea gnd. Barry era un b`rbat rezervat, care nu-[i
permitea asemenea lucruri, [tiind c` \n cas` se g`sea Clay.
Rebecca, spuse \nceti[or Barry. Ct timp \i trebuie
unui cuplu ca s` se instaureze complicitatea care este \ntre
tine [i Clay?
Nu.... nu [tiu. Cred c` pu]in timp.
Ave]i aerul c` sunte]i \nc` foarte.... foarte lega]i.
PLANUL DE REZERV~ 61
Am tr`it cinci ani \mpreun` [i avem abia un an de
cnd am divor]at.
El privi \n gol.
Poate nu este o idee bun` c` s-a instalat la tine pentru
ctva timp, la urma urmei...
Ai f`r` \ndoial` dreptate, dar n-am avut de ales,
murmur` ea, plecndu-[i ochii.
Barry o privi plin de \n]elegere.
{tiu c` nu este u[or, dar aminte[te-]i c` trebuie s`
\ntorci pagina.
Ea d`du din cap, \l s`rut` [i-l privi cum se \ndep`rteaz`.
***
Cnd u[a s-a \nchis ea intr` \n salon, lu` ce[tile de cafea
[i f`cu ordine. Bine\n]eles c` Barry avea dreptate. Clay
f`cea parte din trecutul s`u [i acolo trebuia s` r`mn`,
chiar dac` el vroia sau nu....
62 CYNTHIA POWELL
Capitolul 5
|n timpul celor dou` zile care urmar`, Becca nu p`r`si
casa, l`sndu-se prad` unei ciudate melancolii. P`rea c`
viitorul s`u so] era apreciat de Clay [i Barry p`ruse u[urat
c` l-a \ntlnit, chiar dac` \[i d`duse seama, cu aceast`
ocazie, de leg`tura care \nc` \i unea pe cei doi fo[ti so]i.
|n ceea ce-l prive[te pe Jimmy, el era cu adev`rat fericit
c` tat`l s`u era acolo. B`ie]a[ul nu \n]elegea, \ns`, de ce
aceast` situa]ie nu va dura, dar \i va explica ea cnd va veni
timpul. Acum, avea alte griji.
Clay, \ns`, \ncepuse s`-[i arate adev`rata fa]`; d`dea
semne de ner`bdare, iar televizorul pe care niciodat` nu-l
apreciase prea mult, nu reu[ea s`-l distreze. C`r]ile pe care
ea le avea nu-l interesau [i trebuia s` mearg` la biblioteca
municipal` pentru a \mprumuta alte c`r]i pe placul lui.
Joe Emerson venise de cteva ori s`-l ajute [i s`-i ]in`
companie. Becca \i d`duse misiunea de a juca [ah cu Clay,
dar el pierduse repede partida [i fugise ca s` nu se mai
\ntoarc`. Bietul b`iat! Clay era prea tare la [ah [i nu vroia
s`-[i piard` timpul cu un adversar slab.
Jocul de [ah apar]inea tat`lui ei [i Mary Jane i-l d`duse
pentru Jimmy care, spunea ea, \l va aprecia \ntr-o zi. Acum,
ea disputa o partid` cu Clay, dar trebuia s` admit` c` se
ap`ra prost.
{ah [i mat! zise el, pentru a nu [tiu cta oar`.
Ea suspin`. Era o juc`toare \nc`p`]nat`, \n timp ce el,
fin strateg, putea s` stea o or` s` studieze o lovitur`,
examinnd fiecare posibilitate... Era [i asta o diferen]` care
\i separa, el reu[ea tot ce \ntreprindea, \n timp ce ea nu se
lansa \n ceva nou dect dac` era sigur` c` va ob]ine un
succes rapid.
E[ti u[or de b`tut, Becca, se plngea el.
Nu este o noutate, replic` ea, aranjnd piesele cu o
rapiditate care tr`da bucuria c` s-a sfr[it.
Se gr`bea, era timpul s` fac` [i pu]in gr`din`rit \nainte
de cin`. |ncepuse prin a trasa r`zoarele \nainte de a planta
florile [i dorea s`-[i termine lucrul.
64 CYNTHIA POWELL
{i, \n plus, zise ea cu un aer absent, punnd ultima
pies` \n cutie, nu sunt aici ca s` te provoc.
Clay o strnse de mn` [i ea scoase un strig`t de
surpriz`.
Ochii lui \ntuneca]i care, cu o clip` mai \nainte fixau
pionii de pe tabl`, str`luceau acum de o lumin` stranie.
Niciodat` n-ai \ncetat s` m` provoci, Becca.
Ea sim]i cum i se usuc` gura. Clay nu vorbea acum de
[ah, ci de cu totul alt joc. |[i \nclin` capul pentru a-i
observa mna, o mn` lung`, bronzat`. El muncea cu
minile, dar avnd mare grij` de ele. Erau \ntotdeauna
curate, cu manichiura f`cut` [i Becc`i \i pl`cea contactul
cu ele.
|mpotriva voin]ei sale, \[i ridic` ochii.
Tu \ns`]i e[ti o provocare, Becca.
Buzele sale schi]ar` un surs, ca pentru a dezmin]i
seriozitatea privirii.
Clay, nu [tiu ce ai \n minte, dar [tiu c` te consider....
ca pe pacientul meu. E[ti aici ca s` te vindeci de r`ni [i....
Nu te nelini[ti, relu` el cu un surs, gndurile mele
sunt att de pure \nct ar putea figura \ntr-un film pentru
copii.
Sunt sigur`, murmur` ea.
Vezi, \nc` te \ndoie[ti de mine...
PLANUL DE REZERV~ 65
S` spunem c`... am o oarecare experien]`, r`spunse
ea, suspinnd.
Nu ]i-ai dat seama niciodat` c` cea mai mare parte a
\ndoielilor tale \n ceea ce m` prive[te nu aveau niciun
fundament real?
Becca \nchise brusc \ncuietoarea cutiei de [ah.
Te a[tep]i, desigur, s`-]i cer preciz`ri, dar nu doresc
s` [tiu mai mult.
Clay d`du u[or drumul degetelor sale din jurul
pumnului ei [i Becca \ncerc` s` se elibereze. Ea fusese
\ntotdeauna sensibil` la c`ldura pielii sale... Clay \[i m`ri
strnsoarea.
Vreau s`-]i spun c`-]i imaginezi lucruri care te
nelini[tesc inutil [i am fi putut rezolva mai bine
problemele dac` ne-am fi dat mai mult osteneala.
Ea cl`tin` energic din cap.
Nu, eu n-am...
Ba da, Becca [i totul a \nceput de la moartea tat`lui
t`u. Din acesl moment, te-ai schimbat.
Cum m-am schimbat?
Da, [i apoi s-a produs acel avort [i lucrurile s-au
agravat.
La evocarea acestei amintiri, durerea o lovi din nou.
Clay, cu mult mai \nainte, noi nu mai eram...
66 CYNTHIA POWELL
Poate, ced` el. Dar, deodat` ai vrut s` fiu alt om.
Vrei s` spui stabil, r`mnnd \ntr-un singur loc mai
mult de [ase luni? \ntreb` ea cu ostilitate.
Sunt inginer de mine, Becca, trebuie s` merg acolo
unde se deschid [antiere.
Dar puteai s`-]i faci o carier` pe acela[i [antier, replic`
ea.
Este adev`rat, dar nu era \n specialitatea mea.
{i nu puteai s` schimbi?
|mi place mult ceea ce fac, remarc` el. |mi place s` m`
mi[c. Asta nu te deranja cnd ne-am c`s`torit.
Nu mi-am dat seama.... Dar lucrurile s-au schimbat....
Ochii s`i se \ntunecar` [i o expresie de suferin]` i se
\ntip`ri pe fa]`. Ea \[i \nclin` capul.
Eu m-am schimbat, tu, nu....
E[ti nedreapt`, Becca. {i eu m-am schimbat, dar nu
cum ai dorit tu....
Clay, zise ea, obosit`, \ncercnd s`-[i elibereze mna,
am mai vorbit despre aceasta, dar nimic nu s-a rezolvat.
Pentru c` am risipit mult timp \n discu]ii, zise el,
cobornd vocea. Acela nu a fost cel mai bun mijloc de
comunicare.
Cu o mn`, \mpinse cutia de [ah [i cu cealalt` o trase
spre el.
PLANUL DE REZERV~ 67
Cuprins` de panic`, Becca sim]i cum \i bate inima, dar
refuz` s` cedeze [i-[i a]inti privirea \ntr-a lui, cu un aer
sfid`tor.
El \i r`spunse cu un mic surs complice, \[i plimb`
mna de-a lungul bra]elor ei [i-i \nconjur` talia. |ncet, o
trase spre el [i \ntinse buzele s-o s`rute. "Nu....", gndi ea,
sim]ind acea c`ldur` senzual` ce \i alerga prin corp,
\nainte de a se abandona \n bra]ele lui, ca \nainte...
Acum cinci ani, la \nceputul idilei lor, petreceau multe
ore s`rutndu-se, ad`posti]i la c`ldur`, \n micul lor
apartament, \n timp ce afar` sufla vntul de octombrie...
Becca nu uitase nimic pardoseala rece sub picioare,
c`ldura bra]elor lui Clay...
Era foarte tn`r` atunci, [i mult mai vulnerabil`.
Acum, se maturizase [i vroia s` g`seasc` for]a de a-i
rezista...
Dar buzele lui se apropiau \nceti[or de ale sale, f`cnd
s` nasc` \n ea o dorin]` arz`toare. Pleoapele i se \nchiser`
[i capitul`. Din gt \i sc`p` un strig`t de dorin]` [i-[i l`s`
minile s` alunece pe umerii lui.
|]i aminte[ti, Becca?
Ea clipi din ochi pentru a lupta \mpotriva senzualit`]ii
ce o str`b`tea.
Da... \ncepu ea.
68 CYNTHIA POWELL
Dar el nu-i d`du timp s`-[i termine fraza [i o s`rut` din
nou cu \nfl`c`rare. Dorin]a care-i unise alt`dat` nu murise.
Deodat`, Clay se dep`rt` de ea [i o privi drept \n ochi.
Ascult`, Becca...
Poftim?
O expresie de regret se ivi pe fa]a lui Clay \n timp ce-i
mngia obrajii cu degetul.
Cred c` a sunat...
Venindu-[i repede \n fire, tn`ra femeie se desprinse
din \mbr`]i[area lui.
Nu aveai dreptul! protest` ea.
Nu e[ti prea convins`, zise el surznd.
Cu minile tremurnde, Becca se \ntoarse [i alerg` s`
deschid` u[a. D`du nas \n nas cu sora sa Brittnie [i cu
prietena ei Lauren Wilberson.
Becca? \ntreb` Brittnie examinnd fa]a surorii sale, ce
mai faci?
Becca \[i \nclin` capul, dar avea \nf`]i[area bulversat`
care l`sa s` se ghiceasc` ceea ce se petrecuse. Era ca [i
cnd s-ar fi plimbat cu o pancart` \n jurul gtului pe care
scria: "Abia a schimbat o s`rutare \nfocat` cu fostul ei so]".
Am putea veni mai trziu.... propuse Lauren.
La cei un metru [i optzeci ai s`i, Lauren era o femeie
plin` de antren, \nzestrat` cu un rs sonor [i comunicativ.
PLANUL DE REZERV~ 69
Dar acum avea un aer preocupat, ca [i cnd Becca era gata
s` le[ine.
Tn`ra femeie \[i veni \n fire.
Nu, nu, totul este bine, zise ea, invitndu-le s` intre.
Ce vnt v` aduce?
Brittnie [i Lauren schimbar` o privire.
Am venit s` preg`tim petrecerea de adio pentru via]a
ta de celibatar`. |]i aminte[ti?
Da, bine\n]eles! Lua]i loc. Am s` pun de cafea, zise
repede, \nainte de a alerga \n buc`t`rie.
Preg`tind cafeaua, se \ntreba cum s-a ajuns aici. Cum de
l`sase ca situa]ia s`-i scape de sub control [i s` se lase
ispitit` de Clay? {tia perfect la ce ar putea s` duc` aceast`
gre[eal`! Ce s` fac`, acum? Ce atitudine s` adopte fa]` de
Clay? Dup` un moment de gndire, alese s` se poarte ca [i
cnd nimic nu s-ar fi \ntmplat. Important era, se gndea
ea cu satisfac]ie, s`-[i p`streze capul pe umeri.
Cu tava \n mini, intr` cu un pas sigur \n salon [i surse
auzind rsul puternic al lui Lauren. Dar sursul i se stinse
cnd \l v`zu pe Clay, instalat confortabil \n fotoliu, cu
piciorul \n ghips a[ezat pe un taburet. Cum nu se vedeau
nici scaunul cu rotile, nici crjele, presupuse c` venise din
camera sa s`rind \ntr-un picior, pentru a le \ntlni pe
vizitatoare.
70 CYNTHIA POWELL
|n alt` perioad`, un astfel de efort de sociabilitate din
partea sa, ar fi surprins-o. F`r` s` fie nepoliticos, Clay nu
se purtase niciodat` prea c`lduros cu prietenii [i cu familia
ei. Dar, de la accident, p`rea c` se schimbase total [i, f`r`
s` m`rturiseasc`, ea se felicita.
Vrei s` stai cu noi, Clay? \ntreb` ea pe un ton care
sugera contrariul.
Asta am f`cut, r`spunse el. Bine\n]eles, dac` nu te
deranjeaz`!
Becca \i arunc` o privire glacial`, apoi \[i aminti de
prezen]a invitatei sale care urm`rea scena ce era gata s` se
desf`[oare \n fa]a lor.
Bine\n]eles c` nu. M` duc s` mai aduc o cea[c`...
M` duc eu, se oferi Brittnie, s`rind \n picioare.
Ea disp`ru \n buc`t`rie [i reveni, cteva clipe mai trziu,
cu o cea[c` mare, albastr`. I-o \ntinse Becc`i, care turn`
cafeaua [i i-o d`du lui Clay.
Mul]umesc, Becca, zise el, surznd...
F`r` s` spun` un cuvnt, tn`ra femeie \[i servi
prietenele, apoi se a[ez` la rndul s`u.
Lauren surse ironic [i zise:
Ei bine, localul... |]i aminte[ti, trebuia s` aib` loc la
noi, dar Steve [i cu mine trebuie s` facem acoperi[ul.
Lucrul trebuie s` \nceap` peste o lun`, dar muncitorii vor
PLANUL DE REZERV~ 71
s` \nceap` s`pt`mna viitoare. Casa va fi cu susul \n jos
\ntr-un moment nepotrivit.
Nu te nelini[ti pentru mine, spuse Becca. Am putea s`
mut`m petrecerea. Barry [i cu mine avem tot ce este
necesar [i....
Ne-am gndit s` organiz`m o petrecere pe tema
lenjeriei, ad`ug` Brittnie, \ntrebnd-o pe sora sa din
priviri. O femeie este \ntotdeauna mul]umit` cnd i se
ofer` desuuri frumoase, nu-i a[a?
Of! zise Becca privindu-l pe Clay care \[i \ncruntase
sprncenele, cu un aer de cunosc`tor.
Nu putem organiza petrecerea la mine, continu`
Brittnie. Spa]iul este prea mic. |n ceea ce o prive[te pe
mama, are attea de f`cut acum...
Nu este nimic prea greu. |ntr-un fel, petrecerea nu
este prea important`, repet` Becca.
{i de ce n-o faci aici? interveni Clay.
Brittnie [i Lauren se \ntoarser` c`tre el cu interes.
Este imposibil! replic` repede Becca.
Nu v`d de ce.
Pentru c` petrecerea este \n cinstea mea [i ar fi contra
bunelor obiceiuri s` se desf`[oare la mine.
Nu sunt de acord, zise el, punnd jos cea[ca sa. To]i
ace[ti oameni sunt prietenii t`i, nu-i a[a?
72 CYNTHIA POWELL
Da, bine\n]eles, dar....
Atunci, vor \n]elege situa]ia.
El \i arunc` o privire tandr` care o l`s` f`r` grai [i se
\ntoarse c`tre cele dou` femei.
|n plus, crede]i c` ar fi prudent s` m` l`sa]i singur \n
seara aceea?
Lauren clipi din ochi de surpriz`, evident derutat` de
\ntrebarea lui.
Becca o privea pe prietena sa cu un aer iritat. Dar
Lauren c`zuse, deja, \n capcan`.
Ei bine, zise ea, poate Clay are dreptate!
De ce nu? ad`ug` Brittnie. Clay are dreptate: toat`
lumea va \n]elege c` petrecerea va avea loc aici. |n plus,
foarte pu]in oameni din Tarrant vor [ti c` n-a fost
respectat` eticheta [i nimeni nu se va formaliza.
|nvins`, Becca fu obligat` s` se asocieze hot`rrii
celorlal]i. Data c`s`toriei nu fusese \nc` fixat`, dar Brittnie
\ntrebase to]i prietenii [i toat` familia [i p`rea c` toat`
lumea era disponibil` s`pt`mna urm`toare.
***
PLANUL DE REZERV~ 73
Odat` toate detaliile fiind stabilite [i cele dou` tinere
femei plecate, Becca se \ntoarse c`tre fostul s`u so], cu
fl`c`ri \n ochi.
E[ti cu adev`rat un....
Hei, supravegheaz`-]i limba, zise el, agitndu-[i
indexul. Jimmy poate sosi dintr-o clip` \n alta.
Becca se uit` la pendul`.
Nu va fi acas` \nainte de un sfert de or`.
Asta \]i ofer`, deci, destul timp pentru a m` face
buc`]i?
Nu-mi lipse[te dorin]a, crede-m`. De ce te-ai
amestecat \n aceast` treab`, Clay?
Dar, replic` el f`cnd pe inocentul, tu singur` aveai
obiec]ii....
Clay surse [i se afund` \n fotoliu, \nainte de a
continua:
{tii, drag`, cred c`-mi faci un compliment.
Ei, nu!
Clay scoase un lung suspin de descurajare.
Cnd eram c`s`tori]i, te plngeai c` sunt inflexibil,
prea pu]in conciliant cu tine sau cu familia ta. Acum, am
vrut s` te ajut s` g`se[ti o solu]ie...
Dar nu existau probleme [i ne-am fi descurcat [i f`r`
interven]ia ta! r`spunse Becca, violent.
74 CYNTHIA POWELL
Apoi, se \ntrerupse, dndu-[i seama c` aproape striga.
Dup` cum se vedea, pierduse b`t`lia.
Am treab` la buc`t`rie! \l anun]` ea.
Nu m` aju]i s` m` \ntorc \n pat? \ntreb` el, cu regret.
Dac` ai ajuns singur pn` aici, r`spunse ea cu r`ceal`,
po]i tot att de bine s` te \ntorci \n camera ta, f`r` ajutorul
meu.
Nu te [tiam a[a lipsit` de inim`, r`spunse Clay,
ridicndu-se din fotoliu.
***
|l auzi \ndep`rtndu-se \n timp ce scotea din frigider
cele necesare pentru a preg`ti pr`jitura favorit` a lui
Jimmy.
Cnd fu singur`, \ncepu s` se gndeasc` la situa]ia
creat`. De la accidentul lui Clay, avea impresia c` nu mai
era \n apele sale.
De la trezirea sa la spital, se purta ca un alt om, dar ea
continua s`-l trateze la fel ca mai \nainte.
Ca odinioar`... se gndea ea. De[i b`nuia foarte tare c`
b`rbatul pe care \l cunoscuse continua s` se prefac` \n
PLANUL DE REZERV~ 75
dosul m`[tii de seduc`tor, ea trebuia s`-[i schimbe
atitudinea.
Pn` acum, reac]ionase violent la tot ceea ce el spunea
sau f`cea. Dar, de cnd o s`rutase, sim]ea, vag c` lucrurile
se schimbaser`. Trebuia s` preia controlul situa]iei. {i
apoi, era la ea acas`, [i \l invitase aici \n timpul
convalescen]ei....
Ce s` fac`?
Pe cnd punea pr`jitura \n form`, auzi pocnind u[a de
la intrare. Jimmy n`v`li \n cas` [i se \ndrept` direct spre
camera tat`lui s`u.
Gnditoare, \[i spuse c` va trebui s`-i explice b`iatului
c` prezen]a lui Clay era doar provizorie. Cu toate c`-l
pl`cea pe Barry, fiul s`u putea s` cread` c` so]ul va
redeveni cum era \nainte de divor]ul p`rin]ilor. Cu toat`
sup`rarea pe care i-ar produce-o, trebuia s`-i spulbere
iluziile...
Tot privind la pr`jitura coapt` \n cuptor, Becca avu o
idee....
***
76 CYNTHIA POWELL
Clay, cred c` ai nevoie s` schimbi aerul, zise ea pe un
ton degajat, intrnd \n camera acestuia, cteva momente
mai trziu.
M` dai afar`? \ntreb` el, punnd jos cartea pe care o
citea lui Jimmy.
Copilul ridic` spre p`rin]ii s`i o privire nelini[tit`.
Nu, voiam doar s` facem un tur cu ma[ina, se corect`
ea. Cred c` avem nevoie s` ie[im [i cum este frumos afar`,
acum este momentul! Am f`cut o pr`jitur`. Am putea
merge la un picnic \undeva.
Jimmy se ridic` din pat.
Un picnic? strig` el \ncntat. M` duc s`-mi aduc
lucrurile.
Apoi se precipit` afar` din camer`.
Trebuie s`-[i ia "lucrurile" pentru picnic? \ntreb`
Clay, intrigat.
El \[i poart` "lucrurile" peste tot, zise Becca, oftnd.
Duce \n acest sac vechi o harababur` de nedescris.
|nv`]`torul lui mi-a spus c` to]i copiii fac a[a.
Apoi, cu brutalitate, \i \ntoarse spatele, pentru a p`r`si
\nc`perea.
A[a? \ntreb` Clay, privind spre u[`. |mi amintesc c` [i
eu f`ceam la fel, dar credeam... pentru c`...
Becca se \ntoarse pentru a-l privi.
PLANUL DE REZERV~ 77
Pentru ce, Clay?
Expresia de triste]e care \i \mp`ienjenea privirea o
emo]ion` profund [i \[i re]inu r`suflarea, spernd c` el \[i
va continua povestirea. Dup` aproape cinci ani de
c`s`torie, \i vorbise foarte rar despre copil`ria sa. Aceasta
fusese o surs` de conflict \ntre ei, niciodat` nu o
dezb`tuser`, prea ocupa]i s` duc` un r`zboi lini[tit. Ea
\ncercase \ntotdeauna s`-i descopere secretele inimii [i el,
cu aceea[i determinare, refuzase \ntotdeauna, s` se
descopere. Poate "noul Clay" ar fi acceptat s` vorbeasc`?
Dup` o clip` de t`cere, el continu`:
Pentru c` niciodat` nu eram sigur c` \mi voi mai g`si
lucrurile cnd m` voi \ntoarce acas`.
Te mutai adesea?
Asta o [tia, [i mai [tia, de asemenea, c` mama lui \l
\ncredin]ase Asisten]ei publice, de la vrsta de nou` ani.
{i-l imagin` singur, abandonat, prad` disper`rii...
Ea deschise gura s` vorbeasc`, dar privirea lui Clay se
lumin` [i el \ntinse mna pentru a preveni parc`
momentele de compasiune.
Lu`m ma[ina ta? \ntreb` el pe un ton care demonstra
c` au \nchis acest capitol.
Descump`nit`, Becca se str`duia s` nu se vad` acest
lucru. Erau divor]a]i [i Clay nu trebuia s`-i fac` m`rturisiri.
78 CYNTHIA POWELL
Nu, nu vom lua ma[ina mea. Am s` conduc vehiculul
t`u, care a fost reparat.
Clay \[i \ncrunt` sprncenele.
Credeam c` nu-]i place s` conduci acest pick-up.
N-am \ncercat niciodat`. Nu-mi pl`cea acel camion de
o ton` pe care \l aveai \nainte. Era tot att de u[or de
condus ca un tanc.
Clay surse [i Becca se mir` de rapiditatea cu care el
putea s` treac` de la o emo]ie profund` [i dureroas` la un
subiect att de comun.
Dup` cte \mi aduc aminte, scaunele erau foarte
confortabile [i perfecte pentru anumite lucruri...
Becca \[i aminti c` f`cuser` dragoste o dat` \n acest
camion. Sim]i cum \i vine sngele \n obraji [i-[i ridic`
b`rbia.
Vii cu noi, sau preferi s` r`mi singur acas` [i s`-]i
repe]i vechile amintiri? \ntreb` ea pe un ton sec.
Vin! Vrei s` m` aju]i s` m` preg`tesc?
Ea \[i \ncruci[` bra]ele pe piept.
Mi se pare c` te descurci [i singur. Dar am s`-]i duc
crjele, zise ea, lundu-le \n mn`. Cred c` n-ai nevoie de
scaunul cu rotile....
Scumpo, m` simt \n plin` form`, r`spunse el,
f`cndu-i cu ochiul.
PLANUL DE REZERV~ 79
Ei bine, \n acest caz vreau s`-]i dau lista sarcinilor
menajere pe care trebuie s` le \ndepline[ti, zise ea, \nainte
de a-i \ntoarce spatele, satisf`cut` s` constate c` \ncepea s`
preia controlul situa]iei.
***
Zece minute mai trziu, toat` lumea era instalat` \n
pick-up, cu Becca la volan, Clay al`turi de ea [i Jimmy bine
ata[at pe bancheta din spate. Dup` ce Clay [i Jimmy
respirar` parfumul pr`jiturii proasp`t scoas` din cuptor,
b`gar` mna \n rucsac [i \ncepur` s` devoreze veseli
biscui]ii, \n timp ce ea conducea. Picnicul risca s` se
termine repede.....
Unde vre]i s` merge]i? \ntreb` ea.
La Lucy Belle, strig` Jimmy, riscnd s` se \nece cu
pr`jitura.
Lucy Belle? \ntreb` Clay. Vechea min` de argint?
Da, r`spunse Jimmy. {tiu cum putem ajunge, o s`-]i
indic drumul, mam`!
Clay \i arunc` Becc`i o privire nelini[tit`, \n timp ce ea
urma indica]iile lui Jimmy.
80 CYNTHIA POWELL
Coti pe un drum de p`mnt care ducea drept la min`.
{tii, tat`, oamenii pot s` tr`iasc` \n min`, dac` nu au
cas`. E ca [i cum ai face camping...
Nu este prea confortabil, fiule, rse Clay, privind-o pe
Becca \n timp ce ea \i adresa un surs c`lduros.
Dac` ar fi petrecut mai multe momente bune cu el,
ast`zi nu ar fi divor]a]i...
Da, este posibil dac` ai hran`, apoi o lantern` [i alte
lucruri, afirm` Jimmy.
Cnd dep`[ir` o cotitur` [i v`zur` intrarea deschis` a
minei, tn`ra femeie parc`. Jimmy \[i desf`cu imediat
centura [i-[i lu` rucsacul care con]inea ceea ce el numea
echipamentul de miner: o cazma mic` pe care i-o
cump`rase Barry, o lantern` [i un bidon cu ap`. Se
preg`tea s` ias` din ma[in`, dar Clay \l opri.
A[teapt`-ne! Nu te apropia singur de intrarea \n min`.
Jimmy \[i privi tat`l cu un aer superior.
Tat`, am mai fost pe aici. {tiu ce trebuie s` fac!
A[teapt`-ne! repet` Clay cu fermitate.
Contrariat, Jimmy se l`s` pe scaunul s`u [i a[tept`
lini[tit ca Becca s`-l ajute pe tat`l s`u s` coboare din
ma[in`. Apoi, \naintar` \ncet pe solul accidentat pn` la
intrarea \n min`. Atunci, copilul \[i l`s` joc rucsacul [i
\ncepu s`-[i scoat` echipamentul. Nu p`rea impresionat
PLANUL DE REZERV~ 81
de intrarea \n min` care se deschidea \n fa]a lor, larg` [i
sumbr`. Stlpii de sus]inere erau tot att de mari ca un om
cu talie \nalt` [i, \n lumina dup`-amiezii, p`reau tot att de
puternici c` ar putea rezista un secol.
Totu[i, Clay \[i \ncrunt` sprncenele examinndu-i.
Sper c` tu [i iubitul t`u nu l-a]i adus niciodat` pe
Jimmy aici, \i spuse el Becc`i, a[ezndu-se pe o piatr` ca s`
se odihneasc`.
Clay, exist` mine dezafectate \n toat` regiunea. Dac`
nu l-am fi adus pe Jimmy aici, ar fi venit singur. Cum \l
pasioneaz` pietrele, ar fi vrut s` vad` o min`, \ntr-o zi sau
alta. Nu crezi c` este mai bine s`-l aduci aici [i s`-l
supraveghezi?
Cred c` a]i fi putut s` mai a[tepta]i pu]in. Prive[te
aceast` intrare, zise el, dezgustat. N-are nici m`car o
pancart` de avertizare!
A avut cndva, r`spunse ea, aruncnd o privire \n jur,
dar a fost \nl`turat`. Cnd eram \n liceu, era un loc de
\ntlniri pentru \ndr`gosti]i. Se spune c` locul nu mai este
prea frecventat.
O lucire de interes se aprinse \n ochii lui Clay.
{i cu cine veneai aici?
Cu nimeni...
Nu aveai un iubit?
82 CYNTHIA POWELL
Glume[ti? L-ai cunoscut pe tat`l meu. Dac` ar fi
b`nuit c` ies cu un b`iat, ar fi venit s` m` caute.
Clay o contempl` cu un aer amuzat.
Da, parc` \l v`d pe tat`l t`u f`cnd asta. Cred c` [i eu
a[ fi f`cut la fel, dac` am fi avut o fat`.
PLANUL DE REZERV~ 83
Capitolul 6
Sunt gata! strig` Jimmy.
Stupefiat` de remarca lui Clay, Becca abia \l auzi pe
b`ie]el.
Clay.... \ncepu ea.
El ridic` din umeri.
M-a luat gura pe dinainte, zise el calm. Am vrut s`
spun c` dac` eu a[ fi avut o fat`...
El se \ntoarse spre Jimmy care a[tepta s` i se acorde
aten]ie, dar Becca, \nc` sub [oc, nu putea s`-[i ia privirea
de la Clay.
Ea avusese dou` avorturi [i copila[ii pe care \i pierduse
erau fete. |n acea perioad`, Clay fusese tentat s-o
reconforteze [i s-o sus]in` \n aceast` grea \ncercare dar
r`m`sese t`cut \n ceea ce prive[te propriile sentimente. Ea
tr`sese concluzia c` nu fusese profund afectat.
Dar ast`zi, tonul vocii lui sugera c` [i el [i-ar fi dorit o
fat` tot att de mult ca [i ea. Era posibil s` fi fost afectat,
dar \[i ascunsese emo]iile?
N`ucit`, \[i alung` aceste gnduri tulbur`toare [i se
\ntoarse c`tre Jimmy.
B`iatul \[i pusese cazmaua la centur` [i-[i ]inea \n mn`
lanterna. Sem`na cu un rebel gata s` \nceap` o b`t`lie.
S` mergem, zise el.
Unde, Jimmy? \ntreb` Becca.
|n min`, imediat, r`spunse el, dnd din cap.
Vino aici, Jimmy, spuse Clay, \ntinzndu-i mna.
B`ie]elul se gr`bi spre el [i \ncepu s` ]op`ie cu
ner`bdare.
Jimmy, ce crezi c` trebuie s` facem?
Mama [i Barry au spus c` data viitoare vom explora
mina.
Clay \[i mu[c` buzele [i-i arunc` Becc`i o privire de
repro[.
Sunt dezolat, fiule, dar nu po]i s` mergi \n min` f`r`
mine.
El \i ar`t` ghipsul.
PLANUL DE REZERV~ 85
Vor mai trece cteva s`pt`mni pn` cnd voi fi \n
form` ca s` pot merge cu tine.
Dar pot s` merg cu mama!
Nu, Jimmy, e prea periculos...
Jimmy le arunc` p`rin]ilor o privire furioas` [i
decep]ionat`.
Ace[tia reu[ir` s`-l calmeze, promi]ndu-i c` vor veni
\mpreun` s` exploreze mina, cnd Clay se va vindeca.
{tiind c` nu va ob]ine mai mult, \ncepu s` culeag`
pietre pe care le \ndesa \n rucsac. V`znd c` era obosit,
Becca decise s` scurteze plimbarea [i s` se \ntoarc` acas`.
***
E[ti sigur c` nu te deranjeaz`, Carol?
Becca st`tea \n pragul casei prietenei sale [i o privea
nelini[tit`. Todd, fiul lui Carol, era cel mai bun prieten al
lui Jimmy [i proiectaser` s` doarm` \mpreun` la aceasta,
f`r` s`-i spun`.
|i adres` un surs jenat prietenei sale, apoi \l privi pe
Jimmy. Todd st`tea lng` el [i cei doi b`ie]i o priveau
rug`tori.
86 CYNTHIA POWELL
Deloc, r`spunse Carol. Jimmy este foarte cuminte.
Da, dar mi-ar fi pl`cut s` spun` mai \nainte....
Carol o privi intrigat`.
}i-am telefonat acum dou` zile pentru a te preveni c`
nu pot s` vin la petrecerea ta, dar c` mi-ar pl`cea s` vin`
Jimmy aici.
Clay nu ]i-a transmis mesajul?
Nu... nu cred, r`spunse Becca.
Cred c` a uitat, spuse Carol. Nu are importan]`.
Jimmy nu m` deranjeaz`...
Carol \[i cre[tea singur` copilul. Asistent` a directorului
\ntr-un birou de asigur`ri, urma cursurile unei universit`]i
cnd avea timp [i-i permiteau finan]ele.
Bine.... pentru c` totul este stabilit [i nu-]i face
probleme, sunt de acord.
B`ie]ii scoaser` strig`te de victorie, Jimmy o \mbr`]i[`
repede pe mama sa [i o lu` la fug`. Dup` ce [i-a luat
r`mas-bun de la prietena sa, Becca se decise s` se \ntoarc`
acas` pe jos pentru a se gndi mai bine la situa]ia sa.
***
PLANUL DE REZERV~ 87
De la ie[irea lor \mpreun` cu Jimmy la mina Lucy Belle,
Clay se ar`ta din ce \n ce mai enigmatic. P`rea c`-l
apreciaz` sincer pe Barry [i cei doi b`rba]i se \n]elegeau
bine. Totu[i, f`r` s`-[i dea seama de ce, Becca se sim]ea
nervoas`.
Clay se restabilise bine dup` accident [i se \ntlnea cu
doctorul Kress la cteva zile. Dac` acesta din urm` va fi de
acord, ea se va \ntoarce la lucru [i-l va l`sa pe Clay s`-[i
termine singur convalescen]a.
Nu c` ar fi fost prea ocupat` cu el \n ultimul timp. Din
contr`. Ea reu[ise s` fac` tot ceea ce nu putea s` fac` de
obicei: gr`din`rit, perdele noi pentru buc`t`rie, s` claseze
fotografii pentru albumul de familie pe care vroia s`-l arate
viitoarei sale soacre.
Dar toate acestea n-au fost suficiente pentru a-i abate
gndurile de la ceea ce o preocupa cu adev`rat. |n plus,
g`sise vechi fotografii dintre care una luat` la pu]in timp
dup` na[terea lui Jimmy, care o mi[case foarte mult. |n ea
se vedea Clay, cu figura str`lucind de bucurie [i mndrie,
\mbr`]i[ndu-i pe mam` [i pe bebelu[.
|ncercase s` nu se mai gndeasc` la aceasta [i-l evitase
pe Clay, ca [i cnd ar fi purtat un virus mortal....
Deodat`, tres`ri, pentru c`-[i d`du seama c` ajunsese
acas` [i se gr`bi s` intre. Vroia s`-i spun` cteva cuvinte lui
88 CYNTHIA POWELL
Clay despre acel telefon de care nu-i spusese nimic \nainte
de sosirea invita]ilor. C`ci ast`zi era ziua petrecerii cu
prietenele....
***
Lauren trecuse deja pentru a aduce r`coritoarele [i s`
\mpodobeasc` \nc`perile. Serpentinele se \ncol`ceau \n
jurul mesei acoperite cu o frumoas` fa]` de mas`
verde-deschis.
Becca privi \n jurul s`u surznd, pn` cnd \l z`ri pe
Clay, a[ezat confortabil \ntr-un fotoliu, cu un pahar de
punci \n mn`.
Ras proasp`t, \mbr`case o c`ma[` [i blugi decupa]i la
piciorul \n ghips. Era diabolic de frumos.
Clay, ce faci aici?
Beau un punci, zise el, sorbind din pahar. Nu este
r`u, dar merit` [i o pic`tur` suplimentar` de rom. Vrei
unul?
Nu, mersi, spuse ea ridicnd din umeri.
Nu fi att de ofensat`. N-am f`cut nimic altceva dect
s` \ntreb!
PLANUL DE REZERV~ 89
Clay, trebuia s` r`mi \n camera ta ast`-sear`, zise ea
printre din]i. N-ai fost invitat.
A trecut mult timp de cnd nu ]i-am v`zut familia [i
prietenele.
Dac` a[ fi [tiut c` vrei att de mult s` le vezi, te-a[ fi
trimis s`-]i faci convalescen]a la una dintre ele.
Bun` idee! Am c`utat-o pe m`tu[a Katrina. Am auzit
c` venea de obicei, ad`ug` el cu un surs larg.
Becca nu era la curent. F`r` \ndoial`, alt telefon despre
care omisese s`-i spun`...
Clay, pentru Dumnezeu, este vorba despre distribuire
de cadouri pentru viitoarea mea nunt`.
Ei [i?
Ea ridic` ochii spre cer.
Este de necrezut! Trebuie s`-]i spun c` fo[tii so]i nu
sunt bineveni]i la acest fel de reuniuni.
Ei bine, aceasta trebuie s` se schimbe, zise el,
punndu-[i paharul pe mas`. Cred c` p`rerea unui b`rbat,
chiar dac` este vorba de un fost so], la alegerea lenjeriei
tale, poate fi util`.
El afi[` deodat` un aer \ngrozit.
Dumnezeule, s`-mi imaginez c`-]i vor oferi o c`ma[`
de noapte din flanel? Cu floricele roz? Ar fi fatal pentru
mariajul t`u, ad`ug` el, nelini[tit.
90 CYNTHIA POWELL
Pentru informarea ta, s` [tii c` unor b`rba]i le plac
c`m`[ile din flanel, replic` ea, dnd din cap.
Se auzi sunnd la u[`. Tn`ra femeie \i arunc` lui Clay
o privire disperat`.
Faci cum vrei, eu r`mn aici! declar` el, punndu-[i
minile pe rezem`toarele pentru coate.
***
Clay, cum se face c` nu ne-am \ntlnit \n to]i ace[ti
ani?
Becca privi peste um`r [i o v`zu pe Hope Bishop,
secretara lui Barry, o mnc`toare notorie de b`rba]i,
aplecat` peste fotoliul lui Clay. Ea \i surdea ca [i cnd ar
fi fiin]a cea mai dr`gu]` pe care n-a v`zut-o de mult timp
ceea ce probabil c` era cazul, dat fiind genul de b`rba]i cu
care Hope ie[ea de obicei, se gndi Becca cu am`r`ciune.
Cum Hope \[i \nf`[ura pe deget o [uvi]` din p`rul s`u
lung, aruncndu-i lui Clay ocheade elocvente, Becca
scoase un lung suspin.
De altfel, s-ar fi putut spune c` toate femeile prezente,
cu excep]ia surorilor sale [i a lui Mary Jane, \[i pierduser`
PLANUL DE REZERV~ 91
bunul sim], z`rindu-l pe Clay. Chiar [i m`tu[a Katrina \l
\ntmpinase ca pe un bun prieten.
Becca \[i imaginase c` toate aceste femei s-ar fi putut
jena de prezen]a unui b`rbat la o petrecere feminin` dar,
din contr`, p`reau s`-i aprecieze prezen]a.
{i Hope mai mult dect oricare.
Becca \[i ridic` repede capul [i lu` un pahar de punci
pe care -l b`u dintr-o dat`. Nu, aceast` c`ldur` pe care o
sim]ea nu se datora geloziei....
Ce ciudat este.... zise Shannon, sora Becc`i,
apropiindu-se de aceasta pentru a se servi cu un pateu.
Te \ntrebi poate de ce Clay este printre noi? \ntreb`
Becca moroc`noas`.
Asta va figura, f`r` \ndoial` \n jurnalul local din
Tarrant, urm` Shannon, mu[cnd din pateul cu brnz`.
"Fostul so] particip` la petrecerea \n cinstea viitoarei
c`s`torii a fostei sale so]ii...."
Te rog, Shannon, o implor` Becca nu mai ad`uga [i
tu, este destul de jenant [i a[a.
{tii, te cunoa[tem toate de foarte mult timp [i suntem
aliate. Destinde-te...
Deoarece Becca r`mnea t`cut`, Shannon relu` pe un
ton vesel:
Cred c` avem nevoie de pu]in` distrac]ie!
92 CYNTHIA POWELL
M` duc s` le caut pe Lauren [i pe Brittnie, este
momentul deschiderii cadourilor!
|n timp ce sora sa se \ndep`rta, Becca scoase un lung
suspin. Ar fi vrut ca toate acestea s` se desf`[oare \ntr-un
cerc mai restrns, f`r` privirea p`trunz`toare a lui Clay....
Dar nu avu timp s` insiste asupra acestui subiect,
deoarece m`tu[a Katrina se \ndrepta spre ea.
Becca, draga mea. Sunt att de fericit` s` te v`d....
Ea \[i strnse nepoata tare \n bra]e. Katrina nu ar`ta
vrsta pe care o avea. Niciun fir de p`r alb nu sc`pase
vopselei blond-auriu pe care o realiza la un coafor [ic. Se
\mbr`ca \ntr-un stil foarte tineresc. |n seara asta, purta un
pulover verde smarald, cu un pantalon negru [i cizme cu
franjuri.
Sunt fericit`, continu` ea, s`-l v`d [i pe Clay. Dar ce
idee ciudat` s`-]i invi]i fostul so] la acest gen de petrecere.
Este vorba, cu adev`rat, de o \nc`lcare a etichetei.
Ce gnd caraghios din partea ta, r`spunse Becca.
Dup` cte [tiu, niciodat` nu ]i-a p`sat despre ce se
vorbe[te. Nu cred c` cineva ar \ndr`zni s` spun` ceva \n
fa]a lui Clay.
Katrina izbucni \n rs.
Este adev`rat c` el poate deveni u[or agresiv, nu-i a[a?
Totu[i, s-ar spune c` s-a schimbat mult. Nu l-am v`zut
PLANUL DE REZERV~ 93
niciodat` att de destins. Toat` lumea l-a remarcat. Ce
crezi despre asta, draga mea?
Becca se \ntoarse [i-l privi pe Clay, \ncercnd s` uite de
propriile sale emo]ii. |ntr-adev`r, ar`ta destins. Figura \i
era surz`toare. Rareori \l v`zuse att de vesel \n particular
[i niciodat` \n public. Era un singuratic [i nu sim]ea nevoia
s` stea prea mult cu al]ii.
Nu [tiu.... m`tu[` Katrina, r`spunse Becca gnditoare.
Pare schimbat dup` accident.
|n bine, cred. Regre]i c` ai divor]at?
Ah, nu.
Becca r`spunse cu atta \nfl`c`rare, \nct m`tu[a sa
ridic` din sprncene, mirat`.
S` sper`m c` nu vei regreta dup` c`s`toria cu Barry.
Am auzit vorbindu-se c` este un b`iat pl`cut, dar va [ti
s`-]i dea tot ceea ce ai nevoie? Becca ro[i.
|ntr-adev`r, eu.....
|]i cer doar s` te gnde[ti, zise Katrina, cu un aer
enigmatic, \nainte de a se \ndrepta lini[tit` spre bufet.
Mica petrecere \ncepea s` se transforme \ntr-un
co[mar, se gndi Becca. Katrina f`cuse o compara]ie
nedreapt`. Cei doi b`rba]i erau att de diferi]i! Dac` o mai
avea ovacia \n cursul petrecerii, o s`-i fac` m`tu[ii sale
aceast` remarc`.
94 CYNTHIA POWELL
Dar nu avu nici m`car timp s` se gndeasc`, pentru c`
Shannon [i Brittnie \i rugaser` pe invita]i s` ia loc pentru
a asista la deschiderea cadourilor. Spre marea ei uimire,
Clay se ridic`, \[i lu` crjele [i se preg`tea s` p`r`seasc`
\nc`perea. Hope Bishop adopt` un aer consternat [i Becca
se destinse z`rind mi[carea din ochi pe care el i-o f`cu,
deschizndu-[i drumul pn` la u[`.
Neascultnd dect de instinct, \l urm` [i-l re]inu pe
coridor.
Cum te sim]i? \ntreb` ea.
Foarte bine, zise el. Dar [tiu c` nu doreai s` asist la
deschiderea cadourilor.
Ea clipi din ochi, a \n]elegere.
Eu.... da.... \ntr-adev`r. Sunt uimit` c` \n cele din
urm` m-ai ascultat.
El se \ntoarse [i-i surse.
{tiu, cteodat`, s` dau dovad` de tact. Te tachinez,
din cnd \n cnd, dar....
Vrei s` spui c` te amuz` s` m` vezi furioas`, \l
\ntrerupse ea, pe un ton sec. Dar, \n sfr[it, sunt fericit` c`
ai renun]at s`-]i dai cu p`rerea.
Te \n[eli, vreau s` spun ce cred. Sper c` mi le vei ar`ta
dup` plecarea musafirilor.
E[ti nebun? Nici nu se pune problema.
PLANUL DE REZERV~ 95
Ah.... E[ti gata s` faci o gre[eal`. |mi imaginez c` un
combinezon de bunic` s-a strecurat printre toat` aceast`
lenjerie fin`. F`r` \ndoial`, Barry n-o va aprecia.
Sunt sigur` de contrariu, zise ea brusc, \naonte de
a-i \ntoarce spatele pentru a merge la invitate.
***
Ultima invitat` \[i lu` r`mas-bun pe la orele zece seara.
Surorile [i mama Becc`i o ajutaser` s` pun` totul \n ordine
[i s` cure]e buc`t`ria. Cnd o p`r`sir`, tn`ra femeie privi
cadourile cu un aer vis`tor [i cu o ciudat` impresie c` n-ar
fi trebuit s` le accepte. Fiecare pachet pe care \l deschisese
d`duse loc la glume din partea prietenelor, care se
\ntrebau dac` Barry le va aprecia. Dar Becca nu se gndea
dect la reac]ia lui Clay....
Pentru a-[i lini[ti con[tiin]a, \l sun` pe Barry dar d`du
de robot. F`r` \ndoial`, se culcase. |n fiecare diminea]` se
trezea devreme ca s` fac` jogging. |nchise f`r` s`-i lase un
mesaj, adun` cadourile [i se \ndrept` spre dormitor.
Trecu prin fa]a camerei lui Clay \n vrful picioarelor,
dar probabil acesta \i pndea trecerea c`ci \i strig`:
96 CYNTHIA POWELL
Nu-]i place s`-mi ar`]i ceva, Becca?
Ea suspin` [i \[i continu` drumul, puse pachetele pe
patul s`u dar, cnd se preg`tea s` \nchid` u[a, \i auzi pa[ii
pe coridor.
Se \ntoarse [i-l v`zu \n u[`. P`rul s`u [aten era \n
dezordine [i ochii somnoro[i ca [i cnd s-ar fi trezit atunci,
dar Becca [tia c` nu era cazul. El afi[` un surs plin de
siguran]`.
Gata de r`zboi, ea \l privi indiferent`.
Ai nevoie de ceva, Clay?
Nu..... vroiam doar s` m` uit la noua ta lenjerie.
Cu siguran]`, nu! replic` ea, \ngr`m`dindu-[i cutiile
\n dulap.
Mi-ar face pl`cere, Becca, ad`ug` el.
{i avans` [chiop`tnd c`tre pat.
Sunt dou` ore de cnd visez....
Cuvintele sale f`cur` ca tn`ra femeie s` simt` un frison
\n tot corpul, dar reu[i s`-l priveasc` rece.
Adev`rat?
El \[i \nclin` capul pe um`r.
De ce e[ti att de ne\n]eleg`toare? Nu te [tiam a[a,
mai \nainte.
Nici eu, \i r`spunse ea, foarte satisf`cut` de efect.
El surse [i-i \ntinse bra]ele.
PLANUL DE REZERV~ 97
Ea \ncerc` s` se eschiveze, dar el reu[i s` \ndep`rteze
capacul de la cutia pe care o ]inea \n bra]e. Cu un deget,
d`du la o parte hrtia de m`tase [i scoase o bluz` cu
bretele, dintr-o dantel` neagr`.
Frumoas`! zise el, pe un ton cunosc`tor.
Becca \i smulse bluza [i o arunc` \n cutie, \nchiznd
repede capacul.
Asta nu te prive[te, Clay!
Vocea \i era ferm`, dar mna \i tremura u[or.
N-ai purtat a[a ceva dinainte de c`s`toria noastr`, zise
el.
Noi ne-am c`s`torit att de repede, \nct n-am avut
timp s` organiz`m o astfel de petrecere, zise ea, adunnd
lucrurile r`spndite pe pat pentru a le ascunde \n dulap.
Nu asta am vrut s` spun, o corect` el. Ai fi putut s`-]i
cumperi lenjeria \n loc s` a[tep]i s`-]i fie oferit`. C[tigam
suficien]i bani pentru ca s`-]i pot oferi o mic` pl`cere, nu?
Ceea ce i-ar fi f`cut pl`cere lui, se gndea ea, ar fi putut
s` p`trund` secretul inimii sale.... Dar \[i alung` acest gnd
din minte. Nu era momentul s`....
Nu era o problem` de bani, Clay, zise ea, \ncet.
Atunci, ce?
El f`cu un pas \napoi [i se a[ez` pe pat, privind-o cu
aten]ie. Becca ezit` un moment s`-i r`spund`. |n ultimii
98 CYNTHIA POWELL
doi ani, era prima dat` cnd purtau o discu]ie normal`,
cnd vorbeau f`r` s` se certe.
M-am schimbat, Clay. Vreau s` m` c`s`toresc cu un
b`rbat cu care este mai u[or s`....
Becca, nu mi-ai r`spuns la \ntrebare, o \ntrerupse el
pe un ton inflexibil. Nu vorbim despre Barry, ci despre
noi.
Noi, nu mai exist`.
Da, Becca, \ns` v` exista \ntotdeauna, \ntr-un fel sau
altul.
Tn`ra femeie \[i plec` ochii [i-[i privi minile pe care
le ]inea \ncle[tate. Trebuia s`-i vorbeasc` acum, c`ci nu va
p`r`si camera pn` cnd nu-i va r`spunde la \ntreb`ri.
Mi-ar fi pl`cut s` port astfel de lucruri, dar nu
puteam....
|[i ridic` ochii plini de spaim`. Niciodat`, mai \nainte,
nu putuse s`-i fac` astfel de m`rturisiri.
Pentru c` aveam impresia c` nu te cunosc cu
adev`rat. El ridic` din sprncene.
Cum?
Becca sim]i cum lacrimile \i n`v`lesc \n ochi, dar nu
\ncerc` s` [i le re]in`.
Am fost c`s`tori]i cinci ani [i, \n tot acest timp, aveam
impresia c` m-am c`s`torit cu un om care refuza s` se
PLANUL DE REZERV~ 99
descopere. Am \ncercat, dar \ntotdeauna am sim]it c` o
parte din tine refuz` dialogul.
Clay o contempl` un lung moment.
Vino aici, Becca!
Nu, cred c` nu este bine....
Vino aici, Becca, repet` el pe un ton ce nu admitea
replic`.
Ea se \ndrept` spre pat. Clay \ntinse bra]ul [i o trase
al`turi de el.
M` cuno[teai, Becca. M` cuno[teai aproape \n
\ntregime. Sau cel pu]in asta credeai cnd te-ai c`s`torit cu
mine.
Nu, nu [tiam c`...
Cum ea p`stra t`cerea, el continu`:
Totul a fost foarte repede, pentru c` destinul a decis
astfel. Tu po]i s` refuzi, po]i s` te logode[ti din nou, po]i
preg`ti o frumoas` ceremonie de nunta ta, dar toate
acestea n-ar putea schimba niciodat` ceea ce s-a petrecut
\ntre noi.
Deodat`, o lu` de b`rbie [i, \nceti[or, \[i trecu degetul
peste buzele ei delicate. Ea \ntredeschise gura [i l`s` s`-i
scape un suspin.
Clay, poate..... poate c` ai dreptate, zise ea cu o voce
tremur`toare.
100 CYNTHIA POWELL
Dar noi nu avem un viitor \mpreun`, \n afar` de....
Se \ntrerupse, \nghi]indu-[i saliva.
|n afar` de ceea ce-l prive[te pe Jimmy.
Dac` a[a gnde[ti, Becca, atunci nu mai avem ce
discuta, zise el ridicndu-se brusc.
Apoi p`r`si \nc`perea ct de repede fu \n stare [i ea auzi
u[a pocnind \n urma lui.
Atunci, \[i \ngrop` fa]a \n mini [i plnse din toat`
inima.
PLANUL DE REZERV~ 101
Capitolul 7
Fi binevenit` printre noi, Becca, strig` Hope Bishop,
\n momentul \n care tn`ra femeie intr` \n birourile
Camerei de comer] din Tarrant, \n acea zi de luni.
|nainte ca Becca s`-[i dezbrace mantoul [i s`-[i lase jos
po[eta, Hope se repezi spre ea, \ntrebnd:
Ce face Clay?
Destul de bine pentru a-l l`sa singur?
Becca, agasat`, \[i privi colega \nainte de a r`spunde.
Este suficient de bine ca s` se descurce singur. Acum,
nu mai este necesar` prezen]a mea.
Hope surse.
Nu m` \ndoiesc. Un b`rbat ca el poate s` fac` totul.....
F`r` s` scoat` un cuvnt, Becca se \ntoarse s`-[i pun`
haina pe portmantou.
{tii, Becca.... tu [i cu mine ne cunoa[tem de mult
timp.... continu` tn`ra femeie, a[ vrea s` te \ntreb ceva.
De ce a]i divor]at?
{ocat`, Becca r`mase un moment cu gura c`scat`.
Poftim?
Cel pu]in, te-a \n[elat?
Desigur c` nu!
Secretara p`ru u[urat`.
Perfect.... vreau s`-]i spun c` nu mi-ar fi pl`cut s` cred
c` te-ai c`s`torit cu un afemeiat. Deci, divor]ul.... a fost
gre[eala ta? Becca deschise gura, dar cuvintele \i r`maser`
\n gt. |n sfr[it, reu[i s` articuleze:
Cred c` nu te prive[te via]a mea particular`!
Hope f`cu un gest cu mna.
Da, [tiu.... Mama mi-a spus \ntotdeauna s` nu m`
amestec \n ceea ce nu m` prive[te. Dar vroiam doar s` fiu
sigur` c` totul s-a sfr[it bine \ntre voi [i c` nu mai e[ti
\ndr`gostit` de el. De fapt, ar putea s` m` intereseze...
Deoarece Becca r`m`sese mut` de stupefac]ie, Hope
continu`:
Este un b`rbat foarte seduc`tor [i pariez c`-[i tr`ie[te
via]a. Ct poate s` fie de excitant s` c`l`tore[ti prin lume!
PLANUL DE REZERV~ 103
|n sfr[it, pentru c` te vei c`s`tori cu patronul, m` simt
mai sigur`! zise secretara, \nainte de a reveni la biroul s`u.
Prea siderat` pentru a putea gndi, Becca se decise s`
uite repede acest mic incident, [i s`-[i \nceap` lucrul.
Cercet` cu satisfac]ie gr`mada de coresponden]` care se
adunase. Cel pu]in asta \i va ocupa toat` ziua, se gndi ea,
\ncepnd s-o deschid`.
Din p`cate, gndurile nu \ntrziar` s` se \ndrepte c`tre
Clay. El nu mai avea nevoie de ajutorul s`u, nici m`car ca
s` se mi[te prin cas`. |i demonstrase seara trecut` cnd o
urmase [chiop`tnd \n camera sa. {i se \ntorsese la lucru,
doar pentru a evita s`-l \ntlneasc`.
Dup` cum se vedea, [i Jimmy era fericit c` tat`l s`u este
acas`. Ea era singura, se gndea cu am`r`ciune, care nu se
consolase cu aceast` situa]ie.
Era cufundat` \n gnduri cnd Barry intr` \n birou.
Bun` ziua, Becca. Ea \i surse. Era un b`rbat serios,
pe care se putea conta. |n prezen]a lui, nu sim]ea acele
emo]ii violente, incontrolabile, pe care Clay le f`cea s` se
nasc` [i acum \n ea.
Dac` e[ti liber` pentru dejun, te-a[ duce la Pearl.
El arunc` o privire spre Hope care se pref`cea c`
aranjeaz` ni[te hrtii, dar cu urechile ciulite, ca s` nu
piard` un cuvnt din conversa]ia lor.
104 CYNTHIA POWELL
A[ vrea s`-]i vorbesc....
De acord, Barry.
La ora dejunului, se duser` la "Chez Pearl". Acolo se
serveau cele mai bune tarte din regiune [i patronii erau
foarte genero[i.
Se instalar` la o mas` din fundul s`lii [i comandar`
meniul zilei, care li se aduse \ntr-un timp record. La
sfr[itul mesei, Barry o privi pe Becca \n ochi [i-i spuse:
{tiu c` ne-am hot`rt s` ne celebr`m c`s`toria spre
sfr[itul lui mai, dar cred c` trebuie s` avans`m data.
Becca puse jos furculi]a [i repet`:
S` avans`m data?
El \ntinse bra]ul peste mas` [i-i lu` mna.
Ce-ai zice de \nceputul lui mai?
Dar, mai sunt doar cinci s`pt`mni! exclam` ea.
Tonul vocii tale nu este deloc lini[titor, Rebecca. }i-ai
schimbat p`rerea?
Nu, nu, se gr`bi s` r`spund`. A venit a[a.... deodat`.
Dar ne r`mne suficient timp pentru a organiza totul,
nu crezi? Doar nu dorim dect o mic` recep]ie....
.... da, f`r` \ndoial`, r`spunse ea, \n prada unei
violente confuzii.
Barry o privi ne\ncrez`tor.
Ct timp crezi c` ar trebui s` mai dureze logodna?
PLANUL DE REZERV~ 105
Ei bine, nu [tiu, r`spunse ea, evaziv. Un timp
oarecare....
Ascult`, Rebecca, dac` nu e[ti sigur`....
Ba sunt! |nti mai mi se pare perfect, zise ea pe un
ton pe care [i-l dorea entuziast.
Atunci, am stabilit. Ne vom c`s`tori la \nti mai. Crezi
c` trebuie s`-l invit`m [i pe Clay?
Pentru prima dat`, tn`ra femeie avu impresia c` d`dea
dovad` de infidelitate fa]` de Clay, c`s`torindu-se cu alt
b`rbat.
Probabil c` i se citea pe fa]` consternarea, pentru c`
Barry ad`ug`:
O s` ne \ngrijim de aceasta la timpul potrivit. Pn`
atunci, p`rin]ii mei vor s` vin` la Denver ca s` te cunoasc`
pe tine, dar [i pe Jimmy.
Becca sim]i c` se \ng`lbene[te auzind numele fiului s`u.
Ea nu-i spusese nimic despre c`s`toria cu Barry. Se
gndise s`-i vorbeasc` \n lini[te, dup` ce Clay va p`r`si
casa lor. Dar dac` data c`s`toriei era mai devreme, trebuia
s`-i vorbeasc` imediat.....
Este ceva ce nu merge, Becca?
Ea \[i ridic` privirea [i citi nelini[tea pe fa]a lui Barry.
Poftim?
P`rin]ii mei vor s` v` cunoasc`, pe tine [i pe Jimmy.
106 CYNTHIA POWELL
Da, da, bine\n]eles. Voi fi foarte \ncntat`. Cnd vor
sosi?
|n acest weekend.
Cum ar putea s` le explice prezen]a fostului s`u so]? se
\ntreb` Becca, prad` unei panici. Se gndi cteva minute,
\nainte de a r`spunde.
Cred c` ar fi bine ca \ntlnirea s` nu fie la mine....
Barry d`du din cap.
|n]eleg. Am putea cina \mpreun` undeva [i s` ne
\ntoarcem la mine pentru a bea o cafea.
Micul s`u apartament era mai pu]in spa]ios dect casa
ei, dar Becca \i aprecie gestul.
Mi se pare perfect, Barry.
El \i surse [i termin` de mncat, dar Becca, prea
preocupat` ca s` mai poat` mnca, \[i \mpinse farfuria. Se
\ntreba de ce Barry procedase astfel. Se decise ca, dup`
lucru, s` mearg` la ferm` pentru a discuta cu mama sa
vitreg` [i s` vorbeasc` \n aceast` sear` cu Jimmy despre
apropiata sa c`s`torie.
***
PLANUL DE REZERV~ 107
Becca se opri \n fa]a fermei familiei \n momentul \n care
Mary Jane ie[ea din [ur`. Tocmai \[i scotea m`nu[ile de
lucru [i-[i examina minile. Z`rind-o pe Becca, \i surse
[i-i f`cu semn cu mna. Tn`ra femeie remarc` imediat o
ran` \n palm`.
Ce ]i s-a \ntmplat? \ntreb` ea.
Mary Jane d`du din umeri.
Nu este nimic!
Am ridicat o bucat` de fier mai ascu]it` dect credeam.
M` gndeam c` a[ putea s-o folosesc pentru a \nt`ri
\mprejmuirea unei paji[ti.
Credeam c` repararea acestei bariere mai putea s`
a[tepte o s`pt`mn` sau dou`.
Da, [tiu, zise Mary Jane cu un mic surs. Dar mi se
p`rea c` a devenit urgent`, pentru c` m-a sunat domnul
Blackhawk.
{i te-a amenin]at, f`r` \ndoial`, c`-l va informa pe [erif
dac` nu va fi reparat` imediat!
Privirea trist` a lui Mary Jane o scutea de comentarii.
Nu [tiu de ce se agit` att, continu` Becca. {tie bine
c` Kent Drucker nu va da importan]` unei astfel de
plngeri.
{i mai ales, Kent este v`rul t`u.
Mary Jane urca treptele peronului suspinnd:
108 CYNTHIA POWELL
Crede-m`, draga mea, e mai simplu s` repar`m
\mprejmuirea dect s` discut`m.
Domnul Blackhawk este un pis`log! spuse tn`ra,
intrnd \n buc`t`rie.
Da, dar este foarte bogat, r`spunse Mary Jane. {i
crede c` asta \i d` dreptul s` fie capricios....
Dup` cum \[i amintea, familia ei avusese mereu
dificult`]i cu vecinul lor Gus Blackhawk, se gndi Becca.
Era un b`trn trist [i nefericit, care reu[ise s` se certe cu
unicul s`u fiu.
Fiul s`u este tot ca el?
Fiul s`u? Vrei s` spui Garret?
Da. Erai la [coal` cu el, nu-i a[a?
Da. A plecat imediat dup` diplom`, angajndu-se \n
armat`.
Mary Jane d`du din cap.
Nu, Garret nu era deloc a[a...
Vocea sa sl`bise [i Becca o privi curioas`.
Te doare mna?
Nu, nu, o s` fie bine.
Spune-mi ce face nepotul meu [i cum se mai simte
Clay?
Amndoi sunt bine, r`spunse ea, \ntorcndu-se s` ia
ceainicul [i plicule]ul de ceai.
PLANUL DE REZERV~ 109
{i tu, ce ai mai f`cut?
Becca scoase un rs ironic.
Eu, nu prea [tiu....
|n timp ce prepara ceaiul, \i \mp`rt`[i \ndoielile pentru
c`s`toria sa. Apoi, se a[ez` \n fa]a mamei sale vitrege.
Ce ar trebui s` fac? \ntreb` ea.
Mary Jane rse \ncet.
Nu te adresezi celei mai potrivite persoane. Este o
\ntrebare pe care trebuie s` ]i-o pui tu \ns`]i.
Nu pot s`-]i spun ce trebuie s` faci, dar [tiu c` nu te
c`s`tore[ti cu un b`rbat dac` ai \nc` unele sentimente
pentru altul.
Apoi, Mary Jane ridic` spre ea ochii plini de bun`tate.
Era o femeie \nc` tn`r` [i frumoas` care conducea ea
\ns`[i, curajoas`, ferma familiei.
Mi-ar pl`cea s` am suficient` \n]elepciune ca s`-]i pot
spune ce trebuie s` faci [i cum s`-]i rezolvi problema, zise
mama vitreg`. Tu e[ti singura care po]i s` [tii....
Mary Jane b`u \nc` o \nghi]itur` de ceai [i privi la fiica
sa vitreg` peste marginea ce[tii.
Dar, draga mea, m` \ntreb ce este mai important
pentru tine: s` te c`s`tore[ti cu Barry, sau s`-i demonstrezi
lui Clay c` e[ti capabil` s`-]i faci proiecte f`r` el....
Consternat`, Becca spuse:
110 CYNTHIA POWELL
Nu, deloc, nu pentru asta m` c`s`toresc cu Barry, se
ap`r` tn`ra femeie.
Atunci, de ce? Tat`l t`u [i cu mine am fost foarte
surprin[i, la momentul acela de c`s`toria ta rapid` cu Clay,
dar [tiam c` erai foarte \ndr`gostit`. M` \ntreb unde este
pasiunea \n rela]iile tale cu Barry....
Tn`ra femeie, neavnd argumente, d`du din cap cu
\nd`r`tnicie.
Lui Mary Jane \i fu mil` de ea [i lund-o de talie, o
conduse pn` la ma[in`.
S` faci ce vrei tu, Becca, dar s` faci cea mai bun`
alegere! ad`ug` ea \mbr`]i[nd-o cu tandre]e.
***
Becca decise s` se gndeasc` la toate acestea \n lini[te.
Era sigur` c` a f`cut o alegere bun`. Ea [i Barry se
\n]elegeau foarte bine [i nu se certaser` niciodat`. Mary
Jane nu avea dreptate. Nu de pasiune avea nevoie \n
c`snicie, ci de pace, lini[te [i siguran]`. Trebuia s`-l anun]e
imediat pe Jimmy c` se rec`s`tore[te. B`ie]elului \i pl`cea
Barry [i va primi vestea cu bucurie.
PLANUL DE REZERV~ 111
De acum \nainte, el va fi singura leg`tur` cu fostul s`u
so], \[i spuse ea cu hot`rre.
Fericit` c` a ajuns la o concluzie att de ra]ional`, se
gr`bi c`tre cas`.
Dar hot`rrea sa se topi ca z`pada sub razele soarelui
cnd, intrnd \n salon, o surprinse pe Hope Bishop \n
flagrant delict de seduc]ie....
112 CYNTHIA POWELL
Capitolul 8
Hope purta acela[i costum cu minijup` ca [i diminea]`,
dar \[i scosese vesta [i-[i descheiase bluza mai mult dect
permitea decen]a. Aplecat` peste bra]ul fotoliului \n care
se a[ezase Clay, \l ]inea cu bra]ul dup` umeri.
V` deranjez? \ntreb` Becca, intrnd \n \nc`pere.
Hope s`ri \n picioare, \[i aranj` fusta cu o mn`, iar cu
cealalt` p`rul. Dar nu putu s`-[i [tearg` de pe fa]` expresia
de surpriz` amestecat` cu jen`.
Salut, Becca, m` gndeam c` ai ie[it s` iei masa cu
patronul, zise ea cu o voce ascu]it`.
Ea f`cu un gest \n direc]ia lui Clay, care afi[a un surs
larg.
{i Clay credea la fel, ad`ug` ea.
Becca \i arunc` acestuia o privire furioas`. El [tia sigur
c` nu ie[ea cu Barry \n seara aceasta.
Nu, Barry [i cu mine n-am prev`zut nimic pentru
aceast` sear`, spuse ea sec, indicnd saco[a cu provizii pe
care o ]inea \n mn`.
Ei bine.... eu plec, se blbi Hope.
|i arunc` o privire rapid` lui Clay spunndu-i:
Ne vedem mai trziu....
De acord, r`spunse acesta, \n timp ce ea \[i lua jacheta
[i po[eta [i pleca \n vitez`.
Odat` ce u[a s-a \nchis \n urma fugarei, Becca se
\ntoarse spre Clay cu o figur` furioas`, \nainte de a se
retrage \n buc`t`rie.
Hei! A[teapt` pu]in, strig` el, folosindu-se de o crj`
ca s`-i bareze drumul.
Becca se poticni [i era s` cad`.
A[ vrea s` [tiu ce ai vorbit azi-diminea]` cu Hope...
Nu te prive[te!
Cred c` te \n[eli!
Becca \l privi fix. Era tot att de hot`rt s` afle adev`rul,
pe ct era ea de a p`stra secretul.
Calm`, \[i ridic` fusta [i trecu peste crj`, urmndu-[i
drumul spre buc`t`rie. Auzi cum o urmeaz`.
114 CYNTHIA POWELL
|[i depuse saco[a pe mas` [i \ncepu s` scoat`
cump`r`turile.
Tu [tii, trebuie s`-mi spui, \i strig` Clay din u[`.
Se gndi o clip` s` refuze dialogul, dar [tia foarte bine
ct de tenace putea s` fie \n anumite circumstan]e. {i
atunci, ced`.
De acord! Se pare c` Hope te place foarte mult. |n
aceast` diminea]`, la birou, m-a \ntrebat de ce am divor]at.
{i nu-i este a[a c` ai refuzat s`-i r`spunzi?
Becca se f`cu c` nu aude.
Ea a decis s` te seduc`....
Nu! F`r` glume! spuse el cu un surs larg.
Crezi c`-mi face pl`cere s` glumesc pe un asemenea
subiect?
Clay se sprijini de mas` [i-[i \ncruci[` minile pe crje.
Becca, tu nu crezi asta!
Tn`ra femeie \i arunc` o privire peste um`r.
Vii s`-mi poveste[ti toate acestea cnd \nc` nu ]i-ai
[ters rujul de pe buze?
Ea m-a s`rutat, nu eu!
Ce precizare subtil`! N-ai aerul c` ai fi ripostat.
De ce ar trebui s` m` ap`r? Ai venit la momentul
potrivit....
Da, ai dreptate. Altfel...
PLANUL DE REZERV~ 115
Ea se opri, cu o cutie de conserve \n mini.
Altfel ce, Becca? \ntreb` Clay.
Ochii ei verzi erau plini de mali]ie [i nu-[i putu re]ine
un surs.
N-are importan]`...
Becca, [tiu c` este posibil s` fi stat mult timp izolat [i
asta mi s-a urcat la cap, dar mi se pare c` disting \n vocea
ta ceva ce nu exista mai \nainte.
{i despre ce este vorba? \ntreb` ea, simulnd
indiferen]a.
Dumnezeule! A fost att de proast` \nct s`-i fac` o
scen`!
El surse din nou.
Cred c` este vorba de gelozie....
Clay, nu fi ridicol!
Sim]ind c` era inutil s` nege eviden]a, Becca se \ntoarse
s`-i ]in` piept.
Clay, po]i s` faci ce vrei cu noua ta iubit`, dar nu la
mine \n cas` [i mai ales \n fa]a fiului meu!
Clay izbucni \n rs.
Becca, mai \nti c` fiul nostru se uit` la desene
animate, \mpreun` cu Todd. |n al doilea rnd, nu ]i se
pare c` am purtat aceast` discu]ie acum vreo trei
s`pt`mni?
116 CYNTHIA POWELL
Cum a[a?
El se aplec` [i-[i atinse ghipsul.
Aminte[te-]i, \n ziua accidentului, cnd am aflat
despre tine [i Barry.
Becca \l privi fix. Nu vroia s`-[i recunoasc` gelozia dar,
mai ales, nu vroia s` [tie c` [i el d`duse dovad` de acela[i
sentiment cnd aflase c` se va c`s`tori cu Barry. Trebuia s`
sfr[easc` aceast` conversa]ie [i tu[i.
Da, da, \n]eleg c` am putea avea unele asem`n`ri
\ntre cele dou` situa]ii.
Unele asem`n`ri?
Clay d`du din cap.
Becca, este vorba de ceva mai mult....
Cu aceste cuvinte, p`r`si buc`t`ria [i Becca r`mase
\ncremenit` locului.
Se gndea c` se purtase ridicol. Nu avea niciun drept s`
fie geloas`. Ea ceruse divor]ul, ea \ntlnise un alt b`rbat [i
decisese s`-[i refac` via]a al`turi de el. Totu[i, sim]ea un fel
de r`u fizic [i pentru prima oar`, o invada \ndoiala. Poate
c` nu se sfr[ise totul \ntre ea [i Clay....
***
PLANUL DE REZERV~ 117
Cina din acea sear` fu foarte \ncordat`. Becca r`m`sese
cufundat` \n gnduri, \nc` foarte tulburat`. |n ceea ce-l
prive[te pe Clay, nici el nu era prea vorb`re].
Doar Jimmy vorbi despre cum petrecuse ziua,
povestind \n detaliu desenele animate pe care le priviser`
el [i Todd [i ale c`ror personaje erau mon[tri hido[i,
reveni]i de pe planete \ndep`rtate.
Ie[ind din mutismul s`u, Becca sfr[i prin a acorda
aten]ie vorb`riei b`ie]elului [i-[i \ncrunt` sprncenele.
Jimmy, aceste desene animate mi se par prea
violente. Carol v-a dat voie s` v` uita]i la ele?
Dndu-[i seama c` a spus prea mult, Jimmy \[i plec`
ochii \n farfurie.
Ei, ea... ea lucra la calculator.
Pentru a \ncerca s` ob]in` iertare, \nghi]i repede fasolea
verde.
Privirea sever` a mamei sale \l f`cu s` \n]eleag` c` n-o
s`-l ierte chiar dac` mnca toate legumele din farfurie.
{tii bine c` nu sunt de acord s` te ui]i la astfel de
desene animate.
Da, mam`, r`spunse el, f`r` convingere.
Data viitoare v` ve]i uita la desene animate aici. Asta
o s-o scuteasc` [i pe mama lui Todd s` v` mai
supravegheze pe amndoi.
118 CYNTHIA POWELL
O.K., r`spunse b`iatul, u[urat c` a sc`pat numai cu
att.
|[i termin` repede cina [i fugi \n camera sa.
Clay \i arunc` Becc`i o privire \ntreb`toare. De obicei,
era mai ferm` cu fiul s`u. Dar, \n aceast` sear`, era prea
preocupat` pentru a-l pedepsi....
Ea debaras` masa [i se strecur` \n camera lui Jimmy.
Acesta era a[ezat pe jos, \n mijlocul sold`]eilor ce p`reau
c` reproduc r`zboiul din Golf.
}i-ai f`cut lec]iile? \l \ntreb` ea.
El se ridic`.
Da, m-a verificat tata.
Foarte bine.
Becca se a[ez` pe pat [i-l invit` s` vin` al`turi de ea.
Vino aici, dragul meu.
Ascult`tor, Jimmy se ridic` [i alerg` s` se lipeasc` de
mama sa.
Sufletul meu, \]i place Barry, nu-i a[a?
Da, este simpatic...
Satisf`cut` de r`spuns, tn`ra femeie continu`:
S` [tii c` Barry te iube[te. El [i cu mine ne vedem
adesea. Ne place s` fim \mpreun` [i ne-ar place s` fim
\mpreun` tot timpul.
Oh, r`spunse el pe un ton inexpresiv.
PLANUL DE REZERV~ 119
Atunci, va veni des la noi acas`, pentru a fi prieten cu
tine, cu mine [i cu tata?
Becca inspir` adnc.
Nu, nu a[a, dragul meu. Vezi tu, Barry [i cu mine.... o
s` ne c`s`torim.
|[i examin` fiul cu \n]elegere [i sesiz` pe fa]a lui o
expresie pe care nu o mai v`zuse niciodat`. El \[i \ncre]i
nasul [i se leg`n` pe pat, pufnind \n rs.
Dar, mam`, e[ti nebun`. Nu po]i face asta. Tata nu o
s` fie de acord!
{i izbucni din nou \ntr-un rs de nepotolit.
Descump`nit`, Becca \[i privi fiul f`r` s` [tie ce s`-i
spun`. Nu se a[teptase la o astfel de reac]ie...
Jimmy, este adev`rat. Vreau s` m` c`s`toresc cu Barry
[i el va veni s` locuiasc` aici, cu noi.
B`iatul se opri brusc din rs.
El va sta \n camera lui tata [i tata \n camera mea?
Nu, nu, scumpul meu. Tata nu va mai fi aici.
{i unde va fi? Mi-a spuss c` nu se va mai duce la
Belezella.
|n Venezuela, \l corect` ea. Nu, este adev`rat, nu va
mai pleca, cel pu]in nu acum.
Atunci, va r`mne cu noi, insist` Jimmy, cu o credin]`
de neclintit.
120 CYNTHIA POWELL
Prea obosit`, Becca renun]`.....
***
Poate c` m` mint singur`? se gndi ea, p`r`sind camera
fiului s`u. Fusese u[or s`-[i spun` ei \ns`[i, apoi s`-[i
anun]e familia, prietenii c` se va m`rita cu Barry. Toat`
lumea fusese de acord.
Dar nu-i spusese nimic lui Jimmy, pentru c` nu putuse
s`-l priveasc` \n ochi [i s`-l mint`. Da, iat` de ce \ntrziase
att de mult acest moment.
Incapabil` s` \nfrunte adev`rul, \ncerc` s`-[i ocupe
mintea.
Sp`lase rufe, apoi \[i petrecuse seara adncit`
\ntr-o lectur`. Spre marea ei u[urare, Clay nu-i adresase
niciun cuvnt.
Nu avea nici cea mai mic` dorin]` s` reia o conversa]ie
care va suscita noi interogatorii. Totu[i, sim]ea c` o
observ` [i-i v`zu de mai multe ori privirea plin` de
curiozitate.
Ca de obicei, \l culcar` pe Jimmy \mpreun`. B`ie]elul
p`ru c` uitase conversa]ia pe care o avusese cu mama sa....
PLANUL DE REZERV~ 121
***
Deoarece fiecare trebuia s` mearg` la culcare, Clay o
opri, punnd \nceti[or mna pe bra]ul ei.
Becca, trebuie s` vorbim.
Vocea \i era tot att de serioas` ca [i figura.
Ea d`du din cap.
Nu, Clay. Sunt foarte obosit` [i vreau s` m` culc.
Adev`rul era c` era incapabil` s` mai \nfrunte o nou`
conversa]ie cu el.
Stnd \n fa]a ei, Clay o privea. F`r` s`-[i retrag` bra]ul,
el insist`:
Nu m` gndeam c` a[ putea fi att de ner`bd`tor, zise
el \ncet. Nu era felul meu. Declara]ia lui era att de
nea[teptat`, \nct Becca ridic` ochii.
Despre ce vorbe[ti? Ce r`bdare? {i cu cine?
Cu tine, bine\n]eles.
El \i l`s` bra]ul [i o mngie \ncet pe obraz.
Becca se \nfior`.
De ce ai avea nevoie de r`bdare cu mine? \ntreb` ea,
cu o voce [optit`.
122 CYNTHIA POWELL
Pentru c` a[tept s` [tii exact ce vrei.
El \i mngie din nou obrazul, dar ea \i \nl`tur` mna.
{tiu ce vreau!
|]i faci mult r`u, Becca.
Ea sim]i cum i se strnge gtul [i clipi din ochi pentru
a-[i re]ine lacrimile.
Nu [tiu despre ce vorbe[ti, Clay.... Este imposibil de
vorbit cu tine.
Tu nu vorbe[ti, Becca. Tu fugi, te eschivezi, te
ascunzi....
Ea vroia s`-i r`spund`, dar se r`zgndi. Nu dorea s` se
certe cu el, nu voia nimic!
L-am anun]at pe Jimmy c` m` voi c`s`tori cu Barry,
zise ea repede.
Clay nu ripost`.
{i cum a primit vestea?
Foarte bine...
A s`rit \n sus de bucurie, nu-i a[a?
Nu.... nu chiar, dar, \ncetul cu \ncetul, se va obi[nui
cu ideea.
A, bine...
Tonul sarcastic al lui Clay o f`cu s` stea \n defensiv`.
|i place Barry.
Clay \[i puse minile \n cap, \n semn de exasperare.
PLANUL DE REZERV~ 123
{tii, Becca, e[ti gata s` faci o mare gre[eal`...
Tn`ra femeie r`mase t`cut` [i el continu`:
Ai luat o hot`rre [i vei merge pn` la cap`t f`r` s`
mai ]ii seama de al]ii!
Nu este adev`rat!
Becca, tu crezi c` m-am schimbat [i poate este
adev`rat. Dar nu pn` \ntr-att \nct s` te las s` faci un
lucru att de stupid!
Nu ai niciun drept s`-mi spui ce trebuie s` fac! explic`
ea.
O s` vedem....
T`cur` timp de cteva secunde [i Becca fu prima care \[i
plec` privirea. Ea se \ntoarse [i murmur`:
Noapte bun`, Clay.
Se strecur` \n camera sa [i \nchise u[a \n urma ei.
Sprijinit` de u[`, a[tept` pn` cnd pa[ii lui se \ndep`rtar`
pe coridor. |n sfr[it, \n toat` casa se a[ternu lini[tea [i
Becca se destinse, apoi se culc` [i sfr[i prin a c`dea
\ntr-un somn agitat.
***
124 CYNTHIA POWELL
Mam`, mam`, scoal`-te!
O mn` micu]` o b`tea cu insisten]` pe um`r.
Somnoroas`, Becca deschise ochii [i-l privi pe b`iat, \n
picioare, lng` pat.
Jimmy?
Se ridic` \ntr-un cot [i-[i trecu mna peste p`rul
desf`cut.
Ce s-a \ntmplat, Jimmy?
Am visat urt...
Ea \l lu` \n bra]e.
Ce ai visat?
El se c`]`r` \n pat [i-i povesti despre mon[tri [i
extratere[tri. Becca \n]elese imediat c` era vorba de
personajele din desenele animate pe care le v`zuse
\mpreun` cu Todd.
|l strnse \n bra]ele sale.
Jimmy, [tii bine c` nu exist` mon[tri...
{tiu, zise el \ncet. Dar \mi este fric`. Vreau s` dorm cu
tine.
Becca arunc` o privire spre ceasul de[tept`tor. Era ora
trei diminea]a. Se hot`r\ s`-i fac` pe plac.
Desigur, dragul meu...
|l vreau [i pe tata!
Becca \n]epeni.
PLANUL DE REZERV~ 125
Ce?
Vreau s` fim to]i trei, insist` b`ie]elul. |l vreau pe tata!
Dar tata doarme [i....
Te rog, mam`, o implor` Jimmy, pe un ton ascu]it.
Becca [tia c` atunci cnd \i era fric` fiului s`u, era
imposibil s` i te \mpotrive[ti. {i de ce ar face-o? Dup` un
astfel de co[mar, avea dreptul s`-l cheme pe tat`l s`u.
Ea se ridic`, f`r` s` \ncerce s` lupte.
Bine scumpule, m` duc s`-l caut.
|l instal` pe Jimmy \n mijlocul patului [i-l acoperi. Apoi,
\[i puse capotul [i ie[i pe coridor.
|ncet, deschise u[a de la camera lui Clay [i se strecur`
\n`untru. Respira]ia lui era profund` [i regulat`.
Becca se apropie de pat \n vrful picioarelor [i-i puse
mna pe um`r.
Treze[te-te, Clay!
El nu r`spundea, a[a c`-l mi[c` \ncet.
Clay....
Ce este? morm`i el.
Repede, Becca \i explic` situa]ia. Clay se ridic`, \[i lu`
crjele [i o urm` \n camera ei.
Jimmy suspina \nceti[or. Cnd sosir` p`rin]ii, se ridic`
[i le \ntinse bra]ele.
Credeam c` a]i plecat....
126 CYNTHIA POWELL
Acum, suntem aici, \l asigur` Clay.
Da, vreau s` dormim \mpreun`, ca \nainte, ceru
copilul, instalndu-se \n mijlocul patului.
|n obscuritate, Becca \[i \ncruci[` privirea cu cea a lui
Clay.
Cum vrei tu, fiule. {i eu am avut vise urte.
|ntins` pe spate, Becca se uita \n tavan. La un moment
dat, ascult` atent respira]ia lui Clay. I se p`rea c` nici el nu
putea s` adoarm`. Se \ntreba dac` \l durea piciorul, dar
cnd el vorbi, vocea nu era a unuia care suferea.
Este o camer` frumoas`, Becca, murmur` el. De fapt,
casa este fermec`toare. Cred c` nu ]i-am spus niciodat`,
dar mi-a pl`cut \ntotdeauna cum aranjai apartamentele \n
care am locuit. Becca se sim]i mi[cat`, dar nu [tiu ce s`
r`spund`. El continu`:
Mama se muta tot timpul. Au trecut ani pn` cnd am
\n]eles c` ea c`uta, \n acest fel, s` scape de urm`rile legii....
De ce? Ce-a f`cut? [opti ea.
Nu [tiu. Niciodat` n-am vrut s` [tiu dac` se droga sau
se prostitua.
Oh, Clay! spuse Becca, profund mi[cat`.
Era o femeie mai mult egoist` [i prea pu]in matern`.
|mi amintesc c` niciodat` nu m-a luat \n bra]e, cum faci tu
cu Jimmy.
PLANUL DE REZERV~ 127
Tn`ra femeie sim]i un nod \n gt.
Este oribil.... murmur` ea. Cum ai putut s`
supravie]uie[ti pn` \n momentul \n care ai fost plasat
\ntr-o familie maternal`?
Copiii au o mare rezisten]`, [i apoi, am crescut
repede. {i cred c` am devenit repede cinic. {tiam c` nu
puteam conta pe nimeni....
Atunci, ai \nv`]at s` nu depinzi de nimeni....
Becca \[i \nghi]i nodul din gt [i \ncerc` s`-[i re]in`
lacrimile. Nu era momentul s` plng`.
Atunci \[i d`du seama ce a \nsemnat cu adev`rat
copil`ria lui Clay [i r`nile profunde pe care i le-a provocat
acea perioad`. El nu vorbea dect foarte rar despre el
\nsu[i, [i chiar [i dup` c`s`toria lor, nu i-a f`cut nicio
confiden]`. Dac` a iubit-o cu adev`rat, de ce nu i-a acordat
\ncredere?
Mi-ar fi pl`cut s`-mi fi spus toate acestea \nainte, zise
ea, \ntinzndu-[i bra]ul pe deasupra copilului.
El o trase \ncet.
Nu puteam, Becca, murmur` el. Erau \ntmpl`ri mai
dificile pentru mine dect pentru tine....
Cum ea aprob` \n t`cere, el o s`rut`. Buzele sale erau
calde [i senzuale. Cuprins` de o dulce be]ie, tn`ra femeie
se abandon` [i prelungi s`rutul....
128 CYNTHIA POWELL
Deodat`, Clay \i puse mna pe umeri [i-o \mpinse \ncet.
Draga mea, dac` vrei ca lucrurile s` mearg` mai
departe, ar trebui s`-l ducem pe Jimmy \n patul s`u...
Becca \n]epeni, sim]i cum ro[e[te [i murmur`:
Nu cred c` este o idee bun`... Noapte bun`, Clay.
Noapte bun`, Becca, spuse el cu o voce plin` de
tandre]e.
Becca se \ntinse surznd [i adormi, gndindu-se c`
niciodat` nu fusese mai aproape de fostul s`u so] ca acum.
PLANUL DE REZERV~ 129
Capitolul 9
Treze[te-te mam`!
Becca gemu [i-[i trase mai sus cuvertura pentru a sc`pa
ct mai mult timp posibil de vocea mic` [i de mnu]ele
care o scuturau.
Haide, mam`, deschide ochii!
Nu pot, morm`i ea \n pern`. Cineva i-a lipit!
B`ie]elul strig`:
Treze[te-te!
Cu ochii tot \nchi[i, tn`ra femeie ridic` u[or capul.
Jimmy, sper c` ai un motiv s` m` treze[ti. Este a doua
oar` \n noaptea asta...
Nu este noapte, mam`. Este diminea]`.
Po]i s`-mi faci ou` pr`jite cu [unc`? {i pine pr`jit` cu
scor]i[oar`?
Becca deschise ochii [i privi fa]a vesel` a b`iatului. El
era \ntotdeauna voios la sculare....
E[ti sigur c` ai s` m`nnci tot?
El d`du din cap cu putere.
Da, co[marul mi-a f`cut foame. {i nu pot s` fac singur
pinea pr`jit`. Dar dac` e[ti prea obosit`, pot s` pr`jesc eu
[unca [i....
Ea c`sc`. Ultimul lucru pe care [i-l dorea era s` se
scoale pentru a g`ti, dar nu putea s`-l dezam`geasc`.
Un minut [i merg s`-]i preg`tesc micul dejun.
Becca se uit` la ceasul de[tept`tor.
|n acest timp, preg`te[te-te pentru [coal`.
De acord!
El cobor\ din pat [i se gr`bi c`tre camera sa.
Becca deschise ochii mari [i \ntoarse capul, \n timp ce
Clay st`tea \ntr-un cot, privind-o. P`rul s`u era ciufulit [i o
lucire pozna[` \i lumina ochii. Deodat`, \ncepu s` trag` de
poala tricoului ei.
Clay, las`-m`, insist` ea tr`gnd de ]es`tur`.
Nu....
Ea \ncerc` s` se elibereze, dar el nu vroia s-o lase.
Clay, \nceteaz`!
PLANUL DE REZERV~ 131
El surse.
Dar, Becca, te asigur c` nu fac nimic!
Ea \ncerc` atunci o alt` strategie.
Clay, lui Jimmy \i este foame, trebuie s`-i preg`tesc
micul dejun.
Po]i s`-mi preg`te[ti [i mie ceva, dar nu imediat....
Am \ntrziat la serviciu.
Crezi c` o s` te dea afar`? \ntreb` el, plin de speran]`.
Cred c` ar fi mai bine s` m` la[i \n pace...
El se mul]umi s` surd` [i trase mai tare de tricou ca
s-o poat` trage lng` el.
Clay, piciorul t`u! strig` ea.
Piciorul meu este bine, r`spunse el, ]innd-o mai
strns.
|n timp ce ea se zb`tea, Clay \i strecur` mna sub tricou
[i-i mngie pielea. Becca \n]epeni, dar apoi, se l`s`.
Mngierile erau att de senzuale, att de irezistibile.
Cnd \[i ridic` ochii spre el, sim]i cum o str`bate un
frison. Atunci, foarte \ncet, el \[i lipi buzele de ale ei [i
murmur`:
|n ultimul timp, imagina]ia m-a torturat.
Ah....
Mi te imaginam cu Barry....
Pleoapele ei se \nchideau.
132 CYNTHIA POWELL
Vroia s` se abandoneze c`ldurii bra]elor sale,
s`rut`rilor sale, s` se lase leg`nat` de dulcea]a vocii sale.
Deoarece t`cea, Clay continu`:
Te-ai culcat deja cu Barry?
Poftim?
Nu m` gndesc la asta, dar a[ vrea s` fiu sigur.
El nu glumea [i o privea cu intensitate.
{tiu c` e[ti logodit`, dar te cunosc [i cred c` nu te-ai
fi d`ruit dect dup` nunt`.
Aceste cuvinte o scoaser` brutal din mu]enie.
Clay, asta nu te prive[te!
Te rog, Becca, simt nevoia s` [tiu....
De ce s` nu-i spun`? Nu o va l`sa \n pace dect cnd nu
va auzi ceea ce va dori s` [tie. Era surprins`.
Nu, Clay, nu m-am culcat cu Barry.
De fapt, o jena teribil ideea de a avea o rela]ie intim` cu
Barry.
Acesta sim]ea c` avea reticen]` [i nu insista, [i-i era
recunosc`toare pentru delicate]ea lui.
Clay \i surse. Expresia lui era un amestec de triumf [i
tandre]e. Apoi se aplec` din nou spre ea [i o s`rut`.
{tii, Becca, \n aceste trei s`pt`mni, am abordat
subiecte despre care ar fi trebuit s` discut`m de mult timp.
Ce vrei s` spui?
PLANUL DE REZERV~ 133
Cnd tr`iam \mpreun`, n-am vorbit niciodat` despre
tine, despre noi, de la.... moartea tat`lui t`u. |n perioada
aceea, vroiam s` las s` treac` un timp \nainte de a aborda
subiectele. Dar aceasta nu s-a \ntmplat, [i de atunci ai
\nceput s` te schimbi.
Este versiunea ta! zise ea.
Ea \[i plec` ochii pentru a \ncerca s`-[i ascund`
suferin]a cumplit`. Nu era sigur` c` era suficient de
vindecat` pentru a putea vorbi. Totu[i, dac` n-aveau s`
abordeze niciodat` acest subiect, ea ar fi continuat s`
cread` c` este vina lui Clay. El avea dreptate. Ani de zile,
nu \ncetase s` se ascund` [i acum se sim]ea obosit`.
Becca, [i mie mi-a p`rut r`u de tat`l t`u. Era un om
formidabil. Era tat`l pe care doream [i eu s`-l am.
Lacrimile inundar` ochii tinerei femei.
Dar.... nu mi-ai spus niciodat`...
Nu [i sunt dezolat, ar fi trebuit s`-]i spun.
Clay r`mase un moment t`cut. Ochii lui exprimau
durere [i triste]e.
Becca se sim]i prost c` l-a judecat gre[it [i c`-l crezuse
indiferent.
Dar acum, Becca, este rndul t`u s` \nfrun]i greut`]ile
[i s` alegi.
Clay, nu [tiu....
134 CYNTHIA POWELL
Ai l`sat ca lucrurile s` mearg` prea departe. Sau, mai
bine zis, eu am l`sat lucrurile s` mearg` prea departe.
Vroia, f`r` \ndoial`, s` vorbeasc` despre logodna sa cu
Barry, se gndea Becca. Trebuia ca ea s` vad` realitatea \n
fa]`, dar, pentru moment, era \nc` bulversat` de tot ce i se
\ntmplase din ajun pn` acum. Avea nevoie de pu]in
timp, ca s` analizeze toate acestea din punctul s`u de
vedere.
Clay o observa, pndindu-i reac]ia. Dar ea nu f`cu dect
s` resping` \ncercarea lui de a o determina s` aleag`.
Oh, Clay, te rog, nu m` presa astfel....
Trebuie, Becca.
Vocea lui era ferm` [i inflexibil`.
Am acceptat divor]ul pentru c` am crezut c` era mai
bine pentru Jimmy. Dar am gre[it, trebuia s` m` opun.
Dar te-ai opus!
Nu suficient. |mi apar]ii, Becca, [i asta nu se va
schimba niciodat`.
Po]i s` faci orice alt proiect cu alt b`rbat, dar vei r`mne
\ntotdeauna femeia mea!
Un val de panic` o str`b`tu.
Dar este prea trziu s` ne \ntoarcem, Clay. {i, de
altfel, nici nu vreau.
S-ar spune c` \ncerci s` te convingi singur`...
PLANUL DE REZERV~ 135
Ct e[ti de \nc`p`]nat! zise ea scuturnd cu putere
din cap.
Expresia lui deveni ironic`.
Nu eu sunt \nc`p`]nat. Tu e[ti cea care refuzi
realitatea.
Ea deschise gura pentru a-i da replica, dar Jimmy strig`
din u[`:
Pot s` vin s` m` joc cu voi?
F`r` s` a[tepte r`spunsul, se c`]`r` \n pat [i Becca
profit` [i se desprinse din strnsoarea lui Clay.
Nu, noi tocmai discutam, scumpule....
Fa]a mic` a lui Jimmy se \ntrist`. El \[i privi b`nuitor
p`rin]ii.
Credeam c` era]i gata s` v` da]i peste cap....
O s` facem asta alt`dat`, fiule, r`spunse Clay. Acum,
mama va trebui s`-]i preg`teasc` micul dejun. Dar, pn`
atunci, du-te [i caut` un pieptene, vreau s`-]i aranjez
p`rul.
El \[i puse mna pe p`rul ciufulit al b`iatului, fixnd-o
pe Becca cu o privire serioas`.
|n loc de r`spuns, ea fugi \n sala de baie. Totul p`rea c`
se precipit` [i, spre marea sa ru[ine, trebuia s` admit` c`
l`sase lucrurile s` evolueze astfel. |n loc s` se hot`rasc`,
r`m`sese spectatoare la propria sa via]`. Singurul lucru de
136 CYNTHIA POWELL
care se sim]ea responsabil` [i care o obosise \n ultimele
luni, era divor]ul. Acum, \[i d`dea seama c` f`cuse o
gre[eal`, c`ci era \nc` sincer \ndr`gostit` de Clay
Saunder.....
***
A doua zi, dup` ce luase cina la restaurant cu p`rin]ii lui
Barry, tn`ra femeie acceptase s` mearg` la el acas`, la o
cafea. Deodat`, Barry \i lu` bra]ul [i-i [opti la ureche:
Crezi c` totul a mers bine?
Abia dup` o clip` ea \n]elese sensul \ntreb`rii.
Whelkerii p`reau s` fie genul de oameni care vroiau s`
cunoasc` totul. Era a doua lor vizit` \n Colorado [i doreau
s` fac` [i pu]in turism.
Da, r`spunse Becca.
Se aflau amndoi \n buc`t`ria minuscul`, preparnd
cafeaua.
P`rin]ii t`i sunt foarte agreabili.
Se mir` ea \ns`[i de aceast` declara]ie amabil`. Adev`rul
era c` p`rin]ii lui Barry se ar`taser` dr`gu]i cu Jimmy, dar
se ar`tau mai rezerva]i \n ceea ce o prive[te.
PLANUL DE REZERV~ 137
Cred c` te plac foarte mult, [tii....
Becca sim]ea nevoia s`-l \ntrebe de ce afirma a[a ceva
cnd abia \i adresaser` cteva cuvinte \n timpul mesei.
Totu[i, o ascultaser` aten]i cnd lua cuvntul, ca [i cnd ar
fi de]inut un secret de stat. Poate c` v`zuser` dintr-o
ochire c` ea nu [tia ce voia [i se \ntrebau cum s`-l
avertizeze pe ocolite pe fiul lor? Deodat`, tn`ra femeie se
sim]i vinovat`.
Poate \[i f`cea idei.... Ea [i Clay ar fi reac]ionat la fel
dac` fiul lor le-ar fi prezentat logodnica?
Ea [i Clay.... |[i d`dea seama c` formau un cuplu, ca [i
cnd ar fi fost c`s`tori]i. Ceea ce spusese el \n ajun era
purul adev`r, va fi \ntotdeauna femeia lui.
Cu gesturi stngace, a[ez` farfurioarele, zaharni]a [i
ce[cu]ele pe tav`. Lui Jimmy \i servi un pahar de oranjad`.
Barry se gndise la tot...
|n ultimele dou` zile, \ncepuse s` recunoasc` tot ceea
ce nu admisese mai \nainte: Barry era un foarte bun
prieten, poate cel mai bun prieten pe care \l avusese
vreodat`. Dup` divor], avusese cu disperare nevoie de
aten]ia [i de modul s`u prevenitor. El o ajutase s`-[i
recapete \ncrederea \n ea \ns`[i [i-i va fi etern
recunosc`toare, dar nu te c`s`tore[ti cu cineva din
prietenie sau gratitudine....
138 CYNTHIA POWELL
Barry o observa ca [i cnd s-ar fi a[eptat la o reac]ie din
partea ei. Dar, spre marea ei ru[ine, nu reu[ea s` ia o
hot`rre. Da, \l iubea \nc` pe Clay, dar asta nu \nsemna c`
puteau s` tr`iasc` \mpreun`. Mariajul lor nu fusese un
e[ec?
Cu o zi mai \nainte, la serviciu, se decisese s`-i
vorbeasc` lui Barry, dar nu g`sise un prilej bun. El fusese
foarte ocupat toat` ziua, nu-[i luase nici pauz` pentru
mas` [i prezen]a permanent` a lui Hope Bishop
\mpiedicase orice conversa]ie particular`. Nici ast`zi nu
avusese nicio singur` clip`....
Nu vii?
Tres`ri din nou [i-[i ridic` fruntea. Barry st`tea \n
pragul u[ii, cu cafetiera \n mini. El \[i \ncrunt`
sprncenele.
Ce-i cu tine, Becca?
Da, da, sunt doar....
Nu g`sea cuvinte pentru a descrie starea \n care se
g`sea.
Nervoas`?
{i-i surse.
Vei vedea c` totul va fi bine.
Ea \i adres` un surs slab [i-l urm` \n salon. |[i b`ur`
cafeaua. Jimmy \nghi]i oranjada, apoi \ncepu s` se plimbe
PLANUL DE REZERV~ 139
prin apartament. Barry avea multe c`r]i [i un calculator cu
care b`ie]elul murea de dorin]a de a se juca. Dar Barry era
foarte meticulos [i Becca nu era sigur` c` apreciaz` c` fiul
ei punea mna pe orice....
|n timp ce adul]ii \[i continuau conversa]ia emfatic,
Becca \[i urm`rea din priviri fiul. Acesta st`tea \n picioare
\n fa]a biroului lui Barry, cu minile pe spatele scaunului,
cu o privire curioas`. Spera c` nu va cere s` se joace cu
jocurile video de care nu se \ndoia c` Barry le posed`.
Poate vei avea ocazia s`-i ar`]i colec]ia ta de bibelouri
de sticl`, Becca.
Auzindu-[i numele, tn`ra femeie \[i ridic` privirea.
Poftim?
Mama mea are [i ea o colec]ie de bibelouri de sticl`,
zise Barry.
Becca surse, continund s`-l supravegheze pe Jimmy.
Da, desigur...
Sunt sigur c` ]i-au vorbit deja, continu` Barry, cu un
ton sever, \nainte de a se ridica pentru a debarasa masa.
Ru[inat` c` fusese att de distrat`, Becca ad`ug`:
Da, da, bine\n]eles...
Eu colec]ionez mai ales bibelouri din anii dou`zeci.
Unele au apar]inut str`bunicii mele.... \ncepu mama lui
Barry cu entuziasm. {i....
140 CYNTHIA POWELL
Deodat`, Becca \l z`ri pe Jimmy cum \ntinde bra]ul
pentru a bran[a calculatorul. Se ridic` imediat [i se aplec`
spre el pentru a-i [opti:
Jimmy, scumpule, te rog s` nu atingi calculatorul.
El tres`ri, o privi [i f`cu o mutr` nemul]umit`.
M` plictisesc aici, vreau acas`....
Imediat, dragul meu....
Mi-ar pl`cea s`-]i v`d bibelourile, continu` doamna
Whelker.
Mam`, vreau acas`, se smiorc`i Jimmy.
Ei, putem atinge dou` ]inte dintr-o lovitur`, zise
domnul Whelker. Duce]i-l pe micu] acas` [i admira]i
aceste bibelouri care v` plac la amndou` \nainte de a ne
\ntoarce la hotel.
Becca arunc` o privire disperat` \n direc]ia lui Barry,
dar acesta \i \ntorsese spatele. Se sim]ea prins` \n curs`.
Whelkerii o observau cu un aer intrigat. Din nou, situa]ia
\i sc`pa de sub control.
Cum s` refuze politicos? L-ar fi r`nit pe Barry [i nu vroia
s`-l ofenseze...
Da, este o idee bun`, zise ea, pe un ton prea pu]in
entuziasmat.
Nu vroia ca ei s`-l \ntlneasc` pe Clay, dar cum s`-i
refuze f`r` a se ar`ta grosolan`?
PLANUL DE REZERV~ 141
Cnd Barry reveni din buc`t`rie, \l inform` asupra
deciziei luate, rugndu-l din priviri s` g`seasc` o scuz`.
Dar el se f`cu c` nu \n]elege [i se \ntoarse s` caute
paltoanele \n camer`....
***
Odat` \n ma[in`, Barry p`r`si o clip` din ochi drumul
[i-i arunc` o privire \ntreb`toare.
Ce se \ntmpl`, Becca?
Tn`ra \i arunc` o privire peste umeri lui Jimmy care se
juca pe bancheta din spate.
Barry, trebuie s` vorbim.
Suntem \n drum c`tre casa ta [i p`rin]ii mei \l vor
\ntlni pe fostul t`u so]... M` gndesc, de fapt, c` ar putea
avea o mic` discu]ie....
|nsp`imntat` de acest ton sarcastic, Becca replic`
imediat:
Tu ziceai c` era o idee excelent` s` m` ocup de el.
Da, dar nu credeam c` aceasta va avea asemenea....
propor]ii. Ar fi trebuit s` pui cap`t acestei rela]ii [i nu s`
re\nnoie[ti leg`turile.
142 CYNTHIA POWELL
Privi \n oglinda retrovizoare [i-l v`zu pe Jimmy care nu
se mai juca [i-i privea cu aten]ie.
Barry.... nu este adev`rat, se blbi ea.
Barry vru s` r`spund`, dar Jimmy se aplec` spre ei [i se
mul]umi s` murmure:
Vom vorbi despre asta mai trziu...
Parcar` pe alee, \n spatele lui 4x4 al lui Clay. Spre
marea u[urare a Becc`i, Clay nu era \n salon cnd
p`trunseser` \n cas`. Spera c` acesta va fi \n camera sa [i
va r`mne acolo pn` la plecarea oaspe]ilor.
|n mod curios, \n loc s` fug` la prietenul s`u Todd,
Jimmy r`mase al`turi de ea. O urm` pas cu pas cnd \i
conduse pe doamna [i pe domnul Whelker \n buc`t`rie
pentru a le ar`ta colec]ia sa de bibelouri de sticl`.
Pu]in cte pu]in, doamna Whelker se arat` mai amabil`.
Sunt mul]umit` c`-]i place interiorul pe care-l ai:
Suzan nu-i d`dea nici cea mai mic` aten]ie.
Suzan? \ntreb` ea.
Fosta logodnic` a lui Barry. Ea este cea care a rupt
logodna. I-a f`cut mult r`u. Sunt sigur` c` ]i-a povestit.
Becca \[i plec` pleoapele. Era pentru prima oar` cnd
auzea vorbindu-se de alt` logodnic`.
Ei bine, nu, n-am vorbit niciodat` despre ea.
Apar]ine trecutului, mam`, protest` Barry.
PLANUL DE REZERV~ 143
{tiu, r`spunse mama sa, nu vreau dect fericirea ta [i
nu cred c` ]i-ai fi g`sit-o al`turi de ea. De altfel, nu era
preg`tit` s` fondeze o familie. Dar cu Becca cred c` este
altceva...
|nainte de a putea r`spunde, Becca auzi zgomot de pa[i
care se apropiau de buc`t`rie. Cu un instinct aproape
animalic al pericolului, se \ntoarse [i-l v`zu pe Clay.
Aplecat pe crjele sale, el st`tea \n u[`. Se uit` la fiecare
persoan`, \i surse fiului s`u care se ]inea dup` mama sa,
\nainte de a o privi pe Becca drept \n ochi.
Nu mi-ai spus c` a[teptai vizite.
Contrar a ceea ce crezuse mai \nainte, nu vorbise pe un
ton ironic. Din contr`, p`rea [i el stnjenit.
Bun` ziua, Clay, spuse ea cu o voce gtuit`.
{i \[i ridic` bra]ele a neputin]`.
|]i prezint pe p`rin]ii lui Barry....
Ea respir` profund.
Domnule [i doamn` Whelker, vi-l prezint pe so]ul
meu.
Amndoi \l privir` [oca]i.
Ea continu` imediat:
Pardon, vreau s` spun pe fostul meu so].
Declara]ia sa fu urmat` de o lung` t`cere.
Ce mai face]i? spuse Clay.
144 CYNTHIA POWELL
.... Locui]i aici? \ntreb` doamna Whelker, cu o voce
slab`.
Nu.... este \n convalescen]`, r`spunse Becca, ar`tnd
ghipsul lui Clay.
Apoi, cum acesta din urm` nu zicea nimic, Becca \[i
plec` ochii. Deodat`, Jimmy strig`:
Mama mea se va c`s`tori cu el!
El o ar`t` cu degetul pe mama sa.
Ea se va c`s`tori cu tat`l meu!
PLANUL DE REZERV~ 145
Capitolul 10
Declara]ia lui Jimmy fu urmat` de o lini[te pe care
acesta o rupse cu brutalitate.
Pleca]i! strig` el, cu o voce ascu]it`. Nu v` vreau aici!
Becca \l lu` pe b`ie]el pe dup` umeri [i-l privi drept \n
ochi.
Jimmy, ceea ce ai f`cut este foarte nepoliticos!
Trebuie s` ceri iertare invita]ilor no[tri.
El \i arunc` o privire dispre]uitoare.
Nu! Nu-mi place de Barry [i nu vreau s` te c`s`tore[ti
cu el. Nici tata nu-l iube[te [i nu vrea s` te c`s`tore[ti!
Se eliber` din strnsoarea ei [i fugi \n camera lui. Se
auzi u[a trntit` violent.
Tulburat`, Becca se \ntoarse c`tre cei doi Whelkeri care
afi[au o min` consternat`.
Sunt cu adev`rat dezolat`, se blbi ea. Fiul meu....
Cred c` ar fi mai bine s` plec`m, o \ntrerupse doamna
Whelker. Barry, vii cu noi?
O clip`, zise Barry...
Cum vrei.
Doamna Whelker se \ndrept` spre u[`, urmat` de so]ul
s`u, iar Clay f`cu un pas \n l`turi pentru a-i l`sa s` treac`.
Cnd u[a se \nchise, el privi figura buim`cit` a tinerei
femei [i furia lui Barry.
S-ar spune c` ave]i nevoie de o mic` discu]ie...
{i, cu aceste cuvinte, p`r`si \nc`perea.
Sunt dezolat`! zise Becca, \ntorcndu-se spre Barry.
Nu [tiu ce s-a putut petrece \n mintea copilului....
Nu este gre[eala lui Jimmy, ci a ta. De cnd [tii c` nu
mai vrei s` te c`s`tore[ti cu mine? C` totul nu este dect o
fars`?
De cteva zile.... r`spunse ea, ocolindu-i privirea.
Cred c` mai de mult, dar refuzai s` admi]i. {i eu, ca
un idiot, te credeam, f`ceam proiecte, atunci cnd tu nu
aveai nicio inten]ie serioas`. Am fost cinstit cu tine de la
\nceput [i tu m-ai min]it!
Becca ridic` minile.
PLANUL DE REZERV~ 147
A[teapt` pu]in! {i aceast` femeie, Suzan? Nu mi-ai
vorbit niciodat` despre ea!
De acord, recunosc, tocmai o p`r`seam cnd am
\nceput s` ies cu tine.
Cine [tie dac` nu mi-ai propus mariajul dintr-o
decep]ie amoroas`!
Ce importan]` are? Fiul t`u are dreptate. Fostul t`u
so] nu te va l`sa s` te c`s`tore[ti cu mine. {i, de altfel, nici
tu nu o dore[ti, pentru c` e[ti \nc` \ndr`gostit` de el.
Barry se \ndrept` spre u[`.
Scuz`-m`, dar menajul \n trei nu m` intereseaz`!
ad`ug` el, \nainte de a traversa salonul, f`r` m`car s`-i
arunce o ultim` privire.
Cnd lini[tea se a[ternu \n cas`, Becca r`mase singur`.
Ar fi vrut s` se repead` \n camera sa, s` se arunce pe pat
pentru a l`sa s`-i curg` lacrimile.
Dar, chiar dac` nu [tia ce o s`-i spun`, trebuia mai \nti
s`-i vorbeasc` lui Jimmy.
|[i ridic` fruntea [i ie[i din buc`t`rie. Clay st`tea \n
mijlocul salonului, cu o expresie sarcastic` pe figur`.
Ai rupt logodna, Becca?
Ea ridic` o mn` care tremura.
De ce nu m` la[i pu]in lini[tit`, Clay? Crezi c` nu
mi-e de-ajuns pentru ast`zi?
148 CYNTHIA POWELL
Vocea i se frnse la sfr[itul frazei [i se blestem` pentru
la[itatea sa. |i lans` o privire disperat` [i l`snd la o parte
demnitatea, fugi \n coridor.
Izbucni \n lacrimi [i trecu de u[a lui Jimmy f`r` a se
opri, pentru a se refugia \n camera sa. Se arunc` de-a
curmezi[ul pe pat [i-[i ascunse fa]a \n pern` pentru ca
b`ie]elul s` n-o aud` plngnd.
Se detesta. Credea c` toate deciziile sale erau bune,
cnd f`cuse gre[eli de ra]ionament. |[i repro[a c`-l f`cuse
pe fiul s`u s` sufere. Plnse mult timp, pn` cnd nu mai
avu lacrimi, pn` cnd, \n sfr[it, \i fu mil` de ea \ns`[i.
Apoi se ridic` [i merse \n camera de baie, pentru a-[i da
cu ap` pe fa]`. Cnd ie[i, Clay era tot \n salon, a[ezat
\ntr-un fotoliu.
Cnd o auzi, \[i ridic` privirea, care era sumbr`.
Dac` ai terminat s`-l plngi pe logodnicul t`u, este
timpul s` vorbim despre fiul nostru [i s` mergem la el. Am
\ncercat mai devreme, dar refuz` s` deschid`.
Becca avea multe lucruri s`-i spun` lui Clay, dar [tia c`
mai important era s`-l lini[teasc` pe Jimmy. F`r` un
cuvnt, b`tu la u[a acestuia.
Jimmy, este mama, pot s` intru?
Niciun r`spuns. Deschise u[a [i se uit` \n`untru.
Copilul nu era nici \n pat, nici nu se juca cu sold`]eii. Ea
PLANUL DE REZERV~ 149
parcurse camera cu privirea [i sim]i c` i se taie r`suflarea,
v`znd fereastra larg deschis`...
Cu inima b`tnd s`-i sparg` pieptul, se repezi \n
\nc`pere [i se uit` pe fereastr`. Nici urm` de b`ie]el. O
str`b`tu un frison de groaz`. Fugise!
Clay?
Alerg` \n salon, unde Clay se ridicase, alertat de panica
din vocea ei.
Ce s-a \ntmplat?
Jimmy a plecat.
{i-a luat lucrurile?
Nu.... nu [tiu. N-am fost atent`.
Se \ntoarser` \n camer` [i constatar` c` b`iatul \[i luase
rucsacul s`u vechi [i micul echipament de miner.
Becca \i arunc` o privire plin` de panic` lui Clay, care
se str`duia s` r`mn` calm.
El \[i ia \ntotdeauna a[a-zisul "echipament de miner?"
Ea r`mase nemi[cat` [i figura sa \[i pierdu culoarea.
Nu. Nu... nu-l ia \ntotdeauna. Clay, crezi c`....?
Mina de la Lucy Belle.... zise el pe un ton sinistru.
Ah, nu!
|]i aminte[ti cum ultima oar` dorea att de mult s`
exploreze mina? Spunea c` oamenii care nu au cas` ar
putea tr`i acolo.
150 CYNTHIA POWELL
Dar pn` acolo sunt mai mult de trei kilometri! Nu
poate s` mearg` att de departe pe picioare.
Bine\n]eles c` da. Mai ales \n starea lui!
F`r` \ndoial`...
Becca d`du \ncet din cap, reprezentndu-[i intrarea
neagr`, larg deschis`.
Trebuie s` plec`m imediat s`-l c`ut`m. Poate reu[im
s`-l g`sim. Crezi c` trebuie s` semnal`m dispari]ia lui?
S` \ncerc`m mai \nti s`-l c`ut`m noi \n[ine. Dac`
\ntr-o jum`tate de or` nu l-am g`sit, vom alerta echipele de
salvare.
De acord, s` mergem!
Se urcar` repede \n 4x4 al lui Clay [i demarar`. |n timp
ce ea conducea, examinau cu aten]ie cmpia [i [an]urile
care defilau de-a lungul drumului, dar nu v`zur` niciun
semn al b`ie]elului.
Deodat`, Clay strig`:
Acolo! Prive[te!
Becca frn` brusc, se \ntoarse, dar nu v`zu dect o
pnz` ro[ie. S`ri din ma[in` [i alerg` s-o ia.
Este vesta lui Jimmy. A trecut pe aici.
Urc` \n vehicul, demar` [i merse pe drumul abrupt,
pn` la intrarea \n min`.
I-a fost cald mergnd, [i s-a dezbr`cat.
PLANUL DE REZERV~ 151
Cobornd din ma[in`, \ncepur` s`-l strige pe copil.
Becca alerg` spre intrarea \n min`, \n timp ce Clay \nainta
cu greu pe terenul accidentat [i pres`rat cu pietre.
Examina atent terenul, c`utnd urme de pa[i, dar f`r`
rezultat.
Nicio urm`, \i spuse Becc`i, dar nu trebuie s` credem
c` nu se afl` prin \mprejurimi.
Dumnezeule... murmur` ea.
Trebuie s` coborm \n min`, s` vedem dac` nu este
acolo. Du-te [i ia lanterna din ma[in`!
Becca se execut` [i amndoi intrar` \n min`,
strigndu-l \ncet pe copil, ca acesta s` nu se sperie de
ecoul vocii lor. Jenat de ghips [i de crje, Clay \nainta
\ncet, dar nu se gndea niciun moment s` se \ntoarc`.
Parcurseser` aproape cincizeci de metri cnd auzir`
ni[te suspine.
Jimmy! Jimmy! R`spunde! E[ti bine?
Daa! r`spunse o voce mic` [i tremur`toare, mam`,
tat`, voi sunte]i?
Da, sosim, Jimmy, r`spunse Clay pe un ton lini[titor.
Imediat, la lumina lanternei, \l descoperir` pe b`iat.
St`tea ghemuit la p`mnt [i strngea la piept rucsacul.
Cnd v`zu lumina, se ridic` [i \naint` spre ei,
poticnindu-se. Becca \l lu` \n bra]e [i el o lu` de gt. Clay
152 CYNTHIA POWELL
l`s` s`-i cad` o crje [i-i \mbr`]i[` pe amndoi. Emo]ionat`
pn` la lacrimi, se sprijini de el, savurnd acest moment de
intens` u[urare.
Ie[ind afar`, la lumina zilei, puse jos copilul [i-l \ntreb`:
Jimmy, de ce ai venit aici? La ce te-ai gndit?
El ridic` din umeri.
Nu.... nu [tiu. Eram sup`rat, nu mai vroiam s` tr`iesc
\mpreun` cu tine [i am venit s` tr`iesc \n min`.
Of, Jimmy! zise ea, strngndu-l \n bra]e.
Vroiam s` iau [i ceva de mncare, dar nu vroiam s`
m` vezi \n buc`t`rie [i, atunci, am plecat. Cnd am ajuns
\n min`, am c`zut [i lanterna mea nu func]iona. {i apoi,
mi-a fost fric`. Vreau s` m` \ntorc acas`, zise el, aproape
plngnd.
Ne vom \ntoarce imediat, declar` Clay, to]i trei.
Becca se instal` la volan, \n timp ce Jimmy se lipi de
tat`l s`u, care \i murmura cuvinte lini[titoare. Cnd
ajunser`, copilul era epuizat. Becca \l duse \n pat [i r`mase
lng` patul lui pn` cnd adormi.
Cnd a v`zut c` doarme profund, p`r`si camera \n
vrful picioarelor.
Avusese attea emo]ii, \nct abia mai putea s`
vorbeasc`. Intrnd \n camera sa, se arunc` pe pat [i,
pentru a doua oar` \n ziua aceea, plnse \ndelung.
PLANUL DE REZERV~ 153
Nu trebuie s` mai plngi acum, zise Clay, care tocmai
intra \n camer`. Este teaf`r [i nev`t`mat.
Poate, r`spunse ea cu o voce \n`bu[it`, dar din cauza
mea a fugit. {i dac` i s-ar fi \ntmplat ceva, eu....
Nu te chinui inutil, Becca. Nu i s-a \ntmplat nimic
r`u. A tras doar o spaim` grozav` [i se va gndi \nainte de
a mai face a[a ceva. Cel pu]in, a[a sper.
Ea \[i ridic` privirea [i \n \ncercarea de a-[i c`p`ta
pu]in` demnitate, \i ceru:
A[ vrea s` r`mn singur`, Clay.
Sunt dezolat, Becca, dar cred c` e imposibil.
Te rog, Clay.
El afi[` o figur` mai hot`rt`.
Desigur c` nu. Ai avut o zi grea [i, fie c`-]i place sau
nu, ai nevoie de mine...
Am nevoie s` fiu singur`, repet` ea, \nc`p`]nat`.
Te-am l`sat singur` dup` moartea tat`lui t`u. Te-am
l`sat singur` cnd ai divor]at. Credeam c` de asta aveai
nevoie. M-am \n[elat. Ar fi trebuit s` te fac s`-mi vorbe[ti,
ca s` te ajut s` dep`[e[ti acele momente.
N-am nevoie de psihanaliz`, zise ea cu r`ceal`.
Nu, eu \nsumi am nevoie s` \n]eleg.
Se apropie [i se a[ez` al`turi de ea, rezemndu-se de
pern`.
154 CYNTHIA POWELL
N-am \n]eles durerea ta [i nu te-am ajutat pentru c`
nu [tiam care este rolul meu!
Ce vrei s` spui?
Gnde[te-te, Becca. Mi-am petrecut via]a fugind de
emo]ii, evitnd crizele mamei mele cnd era beat`, afi[am
indiferen]` cnd m` mutam de la familia maternal`...
El \[i strnse pumnii.
Nu [tiam cum s` m` port fa]` de durerea ta la moartea
lui Hal [i cnd ai pierdut copila[ii. |mi f`cea r`u cnd te
vedeam suferind.
Becca se a[ez`.
Era att de stupefiat` de ceea ce auzea, \nct figura ei
r`mase f`r` nicio expresie.
P`reai att de.... indiferent. Nu aveam nici cea mai
mic` idee cu privire la ceea ce gndeai.
{tiu, m` refugiam \n cochilia mea, refuznd s` \nfrunt
toate aceste emo]ii. Cnd aveam aproape vrsta lui Jimmy,
mi-am dat seama c` erai mai vulnerabil cnd \]i ar`tai
sentimentele.
El \[i strnse buzele [i continu` imediat:
Dar nu [tiam ce \nsemna s` suferi cu adev`rat pn` ce
nu s-a \ntmplat cu el.
Totu[i, nu mi-ai ar`tat dect mnie.
Eram furios [i am mai fost timp de cteva luni.
PLANUL DE REZERV~ 155
Mi-a luat mult timp s` \n]eleg c` erai a[a din cauza mea
dar era prea trziu pentru a \ncerca s` g`sesc o solu]ie.
{i eu eram tot att de vinovat` ca [i tine, admise ea.
Poate. Suntem amndoi att de \nc`p`]na]i. Cnd
am aflat c` te c`s`tore[ti cu Barry am v`zut ro[u \n fa]a
ochilor. Nu credeam c` te pot pierde. Cnd m-am trezit la
spital, cnd am v`zut \ngrijorarea de pe fa]a ta, am sim]it
pentru prima oar` dup` un an, c` mai exista o speran]`.
Am [tiut c` trebuia s` te recuceresc. Piciorul rupt mi-a fost
de ajutor. Pentru prima oar` \n via]a mea am putut s` m`
destind [i s` a[tept ca lucrurile s` se petreac` de la sine,
f`r` s` le provoc....
M-ai fermecat, zise ea, surznd. N-am putut rezista
bunei tale dispozi]ii, nici senzualit`]ii tale.
Da, zise el, surznd la rndul s`u, este o tactic` pe
care n-am mai folosit-o niciodat`...
Este o tactic` bun`, r`spunse tn`ra femeie.
Deodat`, b`rbatul o atrase spre el [i o s`rut` pe buze.
N-am \ncetat niciodat` s` te iubesc, spuse el cu o voce
r`gu[it`, chiar [i atunci cnd nu m` manifestam.
Clay, eu \ns`mi te-am iubit \ntotdeauna. Gndeam c`
fac ceea ce este mai bine pentru Jimmy [i pentru mine dar,
de fapt, nu f`ceam altceva dect s` fug. Am pretins c`
doream un c`min adev`rat, dar nu era dect o fa]et` a
156 CYNTHIA POWELL
problemei. |ntre noi, lucrurile nu erau att de idilice cum
a[ fi dorit, [i atunci am ales s` fug. Chiar [i dup` cinci ani,
p`strasem o imagine naiv` [i utopic` \n ceea ce prive[te
c`s`toria. N-am suportat realitatea. Mi-a fost fric` [i am fost
la[`.
Clay o s`rut` din nou [i vorbir` mult timp despre
decep]iile pe care le-au \ndurat \n timpul separ`rii lor. |n
tot acest timp, Clay o ]inu strns \n bra]e. Lipit` de el,
Becca era \n culmea fericirii [i sim]ea cum dragostea
pentru el devenise mai puternic`, mai profund`.
|ncet, Clay \i ridic` b`rbia [i-i \ntoarse fa]a c`tre el. |i
surse [i ea citi \n ochii lui dragostea pe care i-o purta. Ea
\i d`du o lung` s`rutare, care \i produse un frison \n tot
corpul.
{tii unde ne duc toate acestea, nu-i a[a? spuse Clay
surznd.
Hm..... nu.
E[ti obligat` s` te c`s`tore[ti din nou cu mine! {i cred
c`, de data aceasta, va fi pentru totdeauna!
Ce te face s` crezi asta? \ntreb` ea, rznd.
Fiul nostru ne va ar`ta drumul.
Da, f`r` \ndoial`...
Becca se strnse mai puternic lng` el.
Ai noroc! Vei deveni eroul lui Jimmy.
PLANUL DE REZERV~ 157
Clay se a[ez` [i o privi cu un surs de satisfac]ie.
Rser` \mpreun`, apoi Clay continu`, serios:
{tii, Becca, \mi iubesc meseria [i.... nu pot s` renun]
la ea.
Tn`ra femeie respir` profund. Iar`[i mut`ri \n
perspectiv`! se gndi ea. Dar, de data aceasta, nu-i mai era
fric`. Acum, Clay era un alt om [i ea \ns`[i se schimbase.
{tiu, r`spunse ea, [i n-am s`-]i cer nimic.
Dar pot s` lucrez \n regiune.
Cum?
{tii, sunt multe mine dezafectate \n \mprejurimi. Se
poate ob]ine \nchiderea lor definitiv`, pentru ca oamenii
s` fie ap`ra]i de pericolul pe care-l reprezint`.
Ea se ridic` [i-l privi, curioas` s` afle [i alte lucruri.
La ce te gnde[ti?
A[ putea s`-mi \nfiin]ez propria mea \ntreprindere,
spuse el, a[ putea contacta proprietarii [i autorit`]ile
locale, pentru a analiza problema. Biroul meu va fi aici, la
Tarrant, [i a[ veni acas` aproape \n fiecare sear` [i \n toate
weekendurile.
Becca \l lu` dup` gt.
Domnule, este o ofert` pe care nu pot s-o refuz.
|ncntat, el o \mbr`]i[`.
Mul]umesc lui Dumnezeu, speram c` vei accepta.
158 CYNTHIA POWELL
Sunt fericit c` n-a fost nevoie s` trec la planul B....
Planul B? \ntreb` ea, examinndu-i figura care reflecta
[iretenie.
El veni foarte aproape de ea [i-i murmur` la ureche:
S`-mi rup [i cel`lalt picior....
Sfr[it
PLANUL DE REZERV~ 159

S-ar putea să vă placă și