Sunteți pe pagina 1din 33

DOCUMENTATIE PENTRU

OBTINEREA

AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU
CONSTRUIRE FABRICA DE ULEI COMESTIBIL
Corn. Stam ora CF 4004 72,
nr.cad.top.360/1/l/1/l/a/2, jud.
S.C SOLOVERDE S.R.L
str. Regimentul5 nr.l,ap.2A
1112012
Pr. nr.
Den. proiect :
R029264671, J35l.2348/20ll,lBAN R081 0360 l20237CU.83XX,
300637 str. Dej, nr.l4A, tel. 0745 574898, 0724 476498 ,
mircea.vica@gmail.com
FOAIE DE
017/2012
CONSTRUIRE FABRICA DE ULEI COMESTIBIL
Amplasament
Faza
Beneficiar
Proiectant general
Proiectant de specialitate
Corn. Stam ora CF 4004 72,
nr.cad.top.360/1/1/1/lla/2, jud.
pentru aviz
de securitate la incendiu - DTAC
S.C SOLOVERDE S.R.L
str. Regimentul5 nr.1,ap.2A
S.C LEMNDAC S.R.L
S.C VM IGNIS DESIGN S.R.L
11/2012

R029264671, J35/2348/2011,IBAN R081 BTRL 0360 1202 370183XX,
300637 str. Dej,nr.l4A, tel. 0745 574898,0724 476498 ,
mircea.vica@gmaiJ.com
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
S.C SOLOVERDE S.R.L o de
ulei , comestibil n localitatea Stamora Firma a achizitionat baza de
cereale din localitate. n incinta acesteia vor fi
altele care se vor realiza ( ex. de
Prin certificatul de urbanism nr. 402/15.06.2012 se avizul de securitate la
incendiu.
Prin acest scenariu se mai :
+ stabilirea nivelurilor de risc de incendiu;
+ reducerea riscului de incendiu prin:
a) asigurarea unei n stabilirea de prevenire a incendiilor, n
conformitate cu prevederile specifice;
b) echiparea dotarea cu mijloace tehnice de
mpotriva incendiilor, n conformitate cu prevederile specifice;
c) organizarea de mpotriva incendiilor;
d) asigurarea pompierilor n cazul producerii unor incendii la
precum a altor de salvare a persoanelor
bunurilor.
Baza pentru ntocmirea :
+ prevederile art.1 lit.e din nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru
aprobarea categoriilor de care se supun
privind securitatea la incendiu ;
+ art.19lit. b art.30 din Legea nr.307 din 12.07.2006;
+ art.9 (1) din Ordinul nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare autorizare privind securitatea la incendiu

+ art.39 din Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor
generale de mpotriva incendiilor.
Scenariul de securitate la incendiu se conform metodologiei privind
elaborarea scenariilor de la foc cu ORDINUL M.A.I. Nr. 130
din 25 ianuarie 2007 pe11tru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu.
1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIILOR SI
1.1 Datele de identificare
Denumire : S.C SOLOVERDE S.R.L.
Adresa sediu social: str. Regimentul5 nr.l,ap.2A;
671, J35/2348/201l,IBAN BTRL 0360 1202 3701 83XX,
7 str. Dej, nr.14A, tel. 0745 574898, 0724 476498,
mircea.vica@gmaiJ.com
Punct de lucru corn. Stam ora CF 4004 72,
nr.cad.top.360/111/111/a/2
Profil de activitate : de cereale, de ulei comestibil ;
Program de lucru: luni - 2 schimburi. Regimul de lucru: ntre 365 150
zile/an , 8ore/zi.
1.2 proiectate
Fabrica de ulei comestibil;
principale : ulei de depozitare;
secundare : cereale; auto pentru ;
birouri; laborator; magazie piese schimb; atelier mecanic; cntar; bazin
pentru stins incendii;
conexa : post trafo; post reglare pentru combustibil gazos;
compresoare ; foraj.
1.3 Categoria clasa de
A. Conform HGR nr.261/1996: "C"- de
B. Conform NP 100 /2006 : clasa de III, de

1.4 specifice
A.Principalele caracteristici ale
a) tipul regimul de volumul
de ulei comestibil si depozit ulei
Tipul : de depozitare.
Regimul de :. P+ 3; P
V= 11.900,00 mc; V= 3.300,00 mc.
Cele 'sunt delimitate prin perete antifoc.
pentru de cereale
Tipul : de
Regimul de : P;
Volumul compartimentului de incendiu :. nu se
Magazii nchise pentru depozitarea cereale
2
MI
l,IBAN R081 BTRL 0360 1202 37
str. ej, nr.l4A, tel. 0745 574898,0724 4
mircea.vica@gmail.com
Tipul : de depozitare;
Regimul de : P;
V= 8.505,00 mc.
M2
Tipul : de depozitare;
Regimul de : P;
V= 8.540,00 mc.
M3a
Tipul : de depozitare;
Regimul de : P;
V= 8.575,00 mc.
M3b
Tipul : de depozitare;
Regimul de : P;
V= 8.575,00 mc.
M4
Tipul : de depozitare;
Regimul de : P;
V= 8.505,00 mc.
M5
Tipul : de depozitare;
Regimul de : P;
corpuri de V= 2 x 9.275,00 mc.
Silozuri pentru cereale
metalice destinate cerealelor
14 silozuri metalice cu 9.100 tone cereale/siloz (966 mc/siloz)
Atelier casa de pompe
cu pentru servicii
V= 205,00 mc
Birou
Constructie cu functiuni civile
, ,
V= 153,00 mc

cu civile
V= 165,00 mc
Vestiar sala de mese
3

RQ29264671, J35/2348/20U,IBAN ROSI BTRL 0360 1202 370183XX,
300637 str. Dej,nr.14A, tel. 0745 574898,0724 476498,
mircea.vica@gmaiJ.com
pentru depozitarea pieselor de schimb
V=150,00 mc
Bazin deschis pentru
pentru stocarea apei pentru stins incendii.
V =250,00 mc
b) aria cu principalele ale
de ulei comestibil depozit ulei
Ac = 845,82 mp;
Ad = 2.504,00 mp;
:
Parter:
de : 253,75 mp; 67,80 mp ; 32,70 mp; vestiar, 24,05 mp;
16,05 mp; casa cu ascensor, 36,00 mp;
Etaj 1 :
de 253,75 mp; 201,25 mp; casa cu ascensor, 36,00 mp;
Etaj 2:
de : 217,80 mp; 201,25 mp ; transformator, 25,55 mp; cazan,
18,85 mp; casa cu ascensor, 36,00 mp;
Etaj 3:
de 253,75 mp; 201,25 mp; casa cu ascensor, 36,00 mp;
de cereale
Ac= Ad = 530,00 mp
Tipul : de
Magazii nchise pentru depozitarea cereale
MI
Tipul : de depozitare;
Ac=Ad= 1.214,00 mp.
M2
Tipul : de depozitare;
Ac=Ad= 1.220,00 mp.
M3a
Tipul : de depozitare;
Ac=Ad= 1.225,00 mp.
M3b
Tipul : de depozitare;
Ac=Ad = 1.215,00 mp.
M4
4
Tipul
Ac=Ad= 1.215,00 mp.
M5
: de depozitare;
Tipul : de depozitare;
2 x 1.326,00 mp.
Silozuri pentru cereale
metalice destinate cerealelor
de 14 silozuri metalice = 1.050,00 mp.
Atelier casa de pompe
cu pentru servicii
Ac=Ad= 82,00 mp
Birou
cu cu civile
Ac=Ad= 61,00 mp

cu civile
Ac= Ad = 66,00 mp
Vestiar de mese
pentru depozitarea pieselor de schimb
Ac=Ad= 50,00 mp
Bazin deschis pentru
pentru stocarea apei pentru stins incendii.
Ac=Ad= 154,00 mp
c) compartimentelor de incendiu ariile acestora
existente la data care se
: ,
Magazie MI, Ac= 1.214,00 mp
Magazie M2, Ac = 1.220,00 mp
Magazie M3a, Ac= 1.225,00 mp
pentru birouri, Ac= 66,00 mp
Atelier Ac = 82,00 mp
Bazin Ac = 154,00 mp
5

R(}29264671, J3S/2348/2011,IB.\N ROSI BTR.L 0360 1202 3701 83Xx,
300637 str. Dej, nr.14A, tel. .0745 574898, 0724 476498 ,

care se propun pentru modernizare tencuieli, nlocuiri
acoperis, :
Magazia M5 Ac = 2 x 1.326,00 mp
Magazia M4, Ac = 1.215,00 mp
Magazia M3b, Ac= 1.215,00 mp
noi)
de ulei comestibil depozit ulei, Ac= 845,82 mp;
de cereale, Ac= 530,00 mp
Ac= 66,00 mp
Silozuri pentru cereale, Ac = 1.050,00 mp.
d) maxim de persoane : 1 O persoane anume : 1 director, 2 laborante, 2
oameni pentru 5 oameni operatori /manopera la
ulei/manipulare materie
e) capacitatea de autoevacuare a persoanelor:
n afara orelor de program n zilele libere se supravegherea
.. Toate persoanele sunt valide au de autoevacuare.
t) de depozitare:
Silozuri de cereale: 9.100.000 kg
Rezervoare cu ulei: 960.000 kg (1.200mc). Categoria depozitului: D5.
Magazie M1 : 2.000.000 kg gru sau 1.500.000 kg floarea soarelui
Magazie M2: 2.000.000 kg gru;
Magazie M3a : 1.000.000,00 kg gru sau 1.500.000,00 kg floarea soarelui;
Magazia M5 : 1.200.000 kg 300.000 kg floarea soarelui/ 1 soia.
Magazia M4: 2.000.000 kg gru sau 1.500.000 kg floarea soarelui;
Magazia M3b : 2.000.000 kg gru sau 1.500.000 kg floarea soarelui
g) caracteristicile proceselor tehnologice de periculoase,
potrivit din HG nr. 804/2007 privmd controlul asupra pericolelor de
accident major n care sunt implicate periculoase :
Nu sunt periculoase sub HG 804/2007 .
descriere a :
A. Procesul tehnologic de macinare /prelucrare a porumbului cuprinde
urmatoarele faze:
- depozitarea porumbului boabe;
6
- degerminarea porumbului;
- macinarea de porumb.
- ambalare, livrare - se ntr-o de , depozitare produs
finit, n magazia nr. 5B
Materia prima adusa cu mijloace auto sau vagoane de cale ferata este descarcata
ntr-un buncr de de unde, cu ajutorul unui elevator cu cupe este trecuta
la un separator-aspirator pentru a se grosiere aflate n masa
de boabe. Masa de boabe de porumb mai corpuri
comparativ cu grul sau secara. Corpurile din masa de porumb sunt:
de cocean, pleava, praf, pietricele. Apoi are loc cntrirea trecerea masei de
boabe la siloz. porumbului se face cu separatorul-aspirator,
pentru din fier, masa
pentru separarea pietricelelor pe baza de densitate a
aerodinamice diferite.
Masa densimetrica are drept componenta principala un ciur avnd
trapezoidal din srma din otel cu orificii patrate avnd latura de
0,8-lmm. ciurului este Separarea pietricelelor se datoreaza
oscilatorii nclinrii ciurului precum curentului de aer ascendent ce
traverseaza orificiile ciurului stratul de produse.
Degerminarea porumbului
Porumbul este trecut la de degerminat, unde are loc spargerea
boabelor n mari, grosiere.. Germenele bobului de porumb, fiind mai
elastic, sare din bob fie singur fie cu resturi de coaja Amestecul de
de porumb germeni este condus la cemere care se realizeaza cu site
plane unde are loc sortarea pe granulometrice a produsului rezultat de la
de degerminat. mari sunt trecute apoi la mesele densimetrice
unde sunt separate de endosperm de germeni. Separarea
germenilor la mesele densimetrice se bazeaza pe de masa specifica a
particulelor, mult amplificata n strat fluidizat. de porumb eliberate de
germeni furaj era, n timpul degerminrii sunt supuse macinrii cu


de a cerealelor cuprinde o gama de utilaje
cu ajutorul se efectueaza tehnologice de extragere a
diferitelor tipuri de existente n masa cerealelor. n trebuie
sa se extraga n proportie nct sa nu dauneze procesului
tehnologic de macinare.
Amplasarea de silozul de cereale moara propriu-zisa trebuie sa
asigure minime de transport exclusivitatea de a afecta
nvecinate .n caz de incendiu sau explozie.
7
R02926467l,J35/2348/2011,IBAN ROSI BTRI.,0360 1202 370183XX,
300637 str. Dej, ni".14A, tel. 0745 574898, 0724 476498 ,
mircea.vica@gmail.com
Moara propriu-zisa moara cu ciocane, cu ajutorul se produse cu o
grosiera - aici au loc de macinare.
Ambalare-depozitare
Ambalarea n saci big-bag de 1 t se face n de
Depozitarea se n optime de umiditate de
pentru a asigura calitatea furajelor ecologice.
Laboratorul de analize fizico-chimice
Moara trebuie sa aiba la date furnizate de laborator cu pnvrre la
nsusirile materiei prime precum si date cu privire la calitatea produselor obtinute
din fabricatie.
activitatii de laborator trebuie sa aiba loc n patru distincte:
camera de probe, camera de analize, camera de pastrare a substantelor chimice si
camera de pastrare si nregistrare a datelor.
Locul de amplasare a laboratorului este ales n asa fel nct trepidatiile date de
utilajele de fabricatie nvecinate sa nu se transmita aparatelor si
instrumentelor instalate n laborator.
B. de producere ulei ecologic
Utilajele sunt montate pe o structura n cadre din beton armat n regim P+3.
Uleiul ecologic brut de germeni de porumb se prin presarea la rece a
germenilor de porumb n procesul de degerminare n morile de porumb.
h) de evacuare:
Instalatia de ulei
Sunt cu sensul de deschidere spre exterior :
250 x 500 cm - 2;
250 x 600 cm- l;
100 x 220 cm- 3.
Magazii
Magazia M5 : 600 x 400 cm -2;
Magazia M4: 600 x 400 cm -3;
Magazia M3a :600 x 400 cm ---2;
Magazia M3b :600 x 400 cm -5;
Magazia M2 : 600 x 400 cm -8;
Magazia M1 : 600 x 400 cm -9;
Cntar, laborator, atelier mecanic, sala de mese, vestiar, grup sanitar
o sala de mese : 90 x 202 cm;
o vestiar : 90 x 202 cm;
o birouri : 90 x 202 cm;
8
o laborator: 90 x 202 cm;
B. privind utilitare aferente sau
Instalatii electrice
Consumatori : de iluminat prize; instalatii de iluminat exterior;
de (motoarele pompelor, utilajelor).
de contra se conform 17-2011.
Obiectivul va fi dotat cu de semnalizare avertizare n caz de incendiu.
Detectoarele de fum se vor monta n fabrica de ulei depozitul de ulei. Se vor
monta n birouri , n vestiar sala de mese. n se vor monta butoane
manuale de semnalizare sirene electrice. Centrala de semnalizare avertizare se
va monta n unde este permanent de
Prin proiectul de electrice se asigurarea alimentarii cu energie
electrica a receptorilor electrici. Riscul de incendiu pentru considerate :
de depozitare:
- Risc de incendiu mare, categoria de pericol de incendiu C(BE2);
- Cerealele nu n general pericol de explozie. Riscul de explozie se
poate manifesta doar n nchise unde pulberile de cereale se pot
n stare
- Temperatura de inflamabilitate pentru ulei este > 100 C;
- Clasa LIV pentru depozitul de ulei .
Echipamentele electrice vor avea gradul de n conformitate
cu mediul de lucru.
civile :
' - risc mic mediu de incendiu;
- instalatii electrice n constructie
. .
Alimentarea cu energie se va face de la postul de transformare existent.
Instalatie
pentru civile vor fi cu agent termic furnizat
de centrala pe combustibil gazos.
din pentru birouri, se vor prevedea cu
proprie pentru asigurarea apei calde menajere a agentului termic
pentru ,
fabricii pentru ulei, pe postamente independente se vor monta un
generator de aer cald un generator de abur. Aerul cald va asigura confortul
termic n anotimpul friguros.
tehnice pentru n a interioare de
utilizare a gazelor naturale combustibile (pentru cu civile):
a) volumul interior minim al
-18,0 m
3
pentru orice tip de cu
- 7,5 m
3
pentru
9
b) asigurarea aerului necesar arderii;
c) ventilare
d) evacuarea a gazelor de ardere n
e) vitrate - ferestre cu geamuri sau goluri care la presiuni
de c'el 1180 Pa (0, 0118 bar).
ntruct se vor utiliza detectoare, este de 0,02 m
2
pe m
3
de volum
net de
Aparatele pentru schimb termic sunt caloriferele din tip panou.
de alimentare cu canal
Apa de consum pentru stins incendii se va asigura din 2 foraje
proprii. Pentru de limitare stingere a incendiilor se rezerva
de n bazin deschis- 250,00 mc.
S-au interiori cu furtun semirigid exteriori.
2. RISCUL DE INCENDIU
A. Identificarea stabilirea nivelurilor de risc de incendiu :
La de de depozitare, riscul de incendiu are n vedere
natura caracteristicile de ardere ale materialelor
utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate densitatea sarcinii
termice.
a) densitatea sarcinii termice:
Conform STAS 10903 /2 se cu
1 SQ= X MI n Mj;
Conform STAS 10903/2, densitatea de se cu
1
Depozitul de ulei
Sunt 20 rezerv oare cilindrice verticale cu capacitatea de 60 m
3
1 rezervor.
Temperatura de inflamapilitate pentru fiecare din cele materii prime este
mai mare de 100 C. Conform prevederilor art.6.2.20 tabel nr.6.2.20 din
P118/99 clasa de combustibilitate pentru materiile prime este L IVb. Categoria
depozitului de art. 6.2.21 tabel 6.2.21 din Pl18/99 este D5, avnd
capacitatea 1.200,00 m
3
(960,00 tone).
ulei: m
1
= 960.000,00 kg; Qn = 38,70 Mjlkg;
Sarcina SQ = 37.152.000,00 Mj
10
. J3512J48 R081BTRL 03601202}70183XX.
el.0745 574898, .. 0724476498 ,
all.com
Densitatea sarciilii termice: S = 273,65 m
2
, qs = 37.152.000,00 : 273,65 ==
135.765,00 Mj/m
2
.
:
s-a considerat se produce arderea ntregii de ulei, ceea ce
presupune golirea a rezervoarelor aprinderea din cuva
de
n interiorul rezervoarelor este aprinderea
lipsei aerului. Conform prevederilor STAS 10903/2-79, pct.1.2, 1.3 nu se
sarcina n interiorul rezervoarelor;
Fabrica de ulei
Floarea soarelui: m
1
= 5.000,00 kg; Qil = 14,25 Mj/kg;
PVC m
2
= 700,00 kg; Qn = 20,00 Mj/kg;
Sarcina SQ = 85.250,00 Mj
Densitatea sarcinii termice: S = 455,65 m
2
, qs = 85.250,00 : 455,65 =188,00
Mj/m
2

MagaziaM5
Depozit de
Floarea soarelui/ soia: m
1
= 300.000,00 kg; Qn = 14,25 Mj/kg;
PVC m
2
= 300,00 kg; Qn = 20,00 Mj/kg;
Sarcina SQ = 4.281.000,00 Mj
Densitatea sarcinii termice: S = 1.326,00 m
2
, qs = 4.281.000,00 : 1.326,00 =
3.228,50 Mj/m
2

Magazia de floarea soarelui/ soia
Floarea soarelui/ soia: m
1
= 1.200.000,00 kg; Qn = 14,25 Mj/kg;
PVC : m
2
= 300,00 kg; Qil = 20,00 Mj/kg;
Sarcina SQ = 17.106.000,00 Mj
Densitatea sarcinii termice: S = 1.326,00 m
2
, qs = 17.106.000,00 : 1.326,00 =
12.900,50 Mj/m
2

Birou, Au = 13 ,00 m
2
20 kg textile x 16,75 Mj/kg + 20 kg mase plastice x 20,00 Mj/kg + 75 kg lemn_ x
19,25 Mj/kg + 100 kg hrtie carton x 16,30 Mj/kg = 1.630,00 Mj
qs= SdAs = 109,00 Mj/m
2

Vestiar Au= 20,00 m
150 kg textile x 16,75 Mj/kg + 40 kg mase plastice x 25,00 Mj/kg + 100 kg lemn
X 19,25 Mj/kg = 5.437,50 Mj.
qs = Sd As = 272,00 Mj/m
2

Sala de mese Au = 20 ,00 m
2
5 kg textile x 16,75 Mj/kg +10 kg mase plastice x 25,00 Mj/kg + 200 kg lemn x
19,25 Mj/kg = 4.183,75 Mj
qs= SdAs =210,20 Mj/m
2
11


.
rt lllircea.vica@gnlaitcom
b) Clasele de la foc stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul
privind clasificarea ncadrarea produselor de pe baza
de comportarea la foc, aprobat prin Ordinul comun al
ministrului transporturilor, turismului al ministrului
internelor nr.1822/394/2004, din tehnice
specifice, precum din caracteristicile fiZico-chimice ale
materialelor utilizate
Fabrica de ulei depozitul de ulei
a perete interior ntre grupurile de rezervoare de
din minim 35 cm, clasa Al, REI- 360;
a interiori casa din minim 25 cm, clasa Al, REI -
240;
a interiori pentru tabloul electric general compresor din gips
carton cu grosimea de minim 2lcm, clasa A2-sl,d0, EI- 180;
a interiori ntre vestiare de din gips carton,
clasa A2-s 1 ,dO, EI - 180;
a stlpi din beton armat cu grosimea de 50 cm, clasa Al, R- 240;
a din beton armat cu grosimea de 20 cm, clasa Al, REI- 60;
a exteriori din panouri sandwich cu grosimea 60 mm, clasa
B-s3, dO, EI- 30;
a grinzi, nervuri, contravntuiri din OL tratat cu termospumante, clasa
Al, R- 30;
a din panouri sandwich cu grosimea 60 mm, clasa B-s3,
dO, REI - 30;

a interiori din minim 35 cm, clasa Al, REI- 360;
a stlpi, grinzi, rigle transversale longitudinale din OL neprotejat termic, clasa
Al,R-15;
a exteriori din minim 35 cm, clasa Al, REI- 360;
a din clasa Al, R- 15;
,
a interiori din minim 35 cm, clasa Al, REI- 360;
a stlpi din beton, clasa Al, R- 150;
a exteriori din minim 35 cm, clasa Al, REI- 360;
a grinzi, rigle transversale longitudinale din lemn neignifugat;
a din clasa Al, R- 15 ;
Silozuri, cereale
a structuri metalice, din neprotejate termic, R- 15.
12
\l.M.
Atelier mecanic
RQ2926467l, J35/2348/20U,IBAN R081 BTRL 0360 1202 370183XX,
300637 str. Dej, nr:14A, tel. 0745 574898, 0724 416498,
mircea.Vica@gmail.com
a interiori din minim 20 cm, clasa Al, REI- 240;
a exteriori din minim 20 cm, clasa Al, REI- 240;
a din lemn neignifugat
biouri, vestiar, sala de mese
a interiori din minim 20 cm, clasa Al, REI- 240;
a exteriori din minim 20 cm, clasa Al, REI - 240;
a din beton, minim 20 cm, clasa Al, REI- 60;
NLOCUIREA CLASELOR DE COMBUSTIBILITATE CU CLASE DE
LA FOC N CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDINULUI Nr. 269/431 din
4 martie 2008 pentru modificarea completarea Regulamentului privind clasificarea
ncadrarea produselor pentru pe baza de comportare la
foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, turismului al
ministrului internelor nr. 1.822/394/2004
Clasa de Clasa de Clasa de Clasa de Clasa de
combustibi lit. combustibi l itate combus t i b ilitate c ombusti b i litate c ombu stibilitate
co (CAl) Cl (CA2a) C2 (CA2b) C3 (CA2c) C4 (CA2d)
Al j A2 A2
1
B c D A2 IB IC ID
Clasa de periculozitate a materialelor depozitate
P.3. Cu periculozitate medie. B. Materiale combustibile cu puterea
cel mult 27,30 Mj/kg (cereale, C. Lichide combustibile cu temperatura de
inflamabilitate mai mare de 1 00 C (ulei vegetal).
c.) Surse de aprindere care pot favoriza
aprinderea, timpul minim de aprindere, timpul de atingere a fazei de
incendiu generalizat
Surse de aprindere : de de (la pompe
sau la mijlocul de transport).
preliminare ce pot determina sau favoriza aprinderea :
a) echipamente electrice, defecte ori improvizate;
b) receptori electrici sub tensiune,
c) fumatul n locuri cu pericol de incendiu;
d) sudura alte cu foc deschis, respectarea regulilor
specifice de mpotriva incendiilor;
e) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a de
13
lE 1 F

R029264671, J35/2348/20ll,IB:AN R081 BTRL 0360 1202 370f83XX,
300637 str. Dej, nr.l4A, te). 0745 574898, 0724 476498,
mircea. vica@gmaiJ.com
a aparatelor cu piese n
t) nerespectarea pentru determinarea temperaturii de depozitare a
de cereale (evitarea autoaprinderii);
g) scurgeri de produse inflamabile;
h) tehnice de
i) tehnice de exploatare;
j) nereguli organizatorice;
k) arson.
Timpul minim de aprindere pentru stocurile de cereale pentru ulei este de
ordinul minutelor .
B. Nivelurile riscului de incendiu pentru compartiment de incendiu
n raport de sarcinii termice, clasele de periculozitate ale
materialelor conform art. 2.1.1.- 2.1.7. din Normativul
de la foc a indicativ P118-99, s-a stabilit categoria de
pericol de incendiu :
categoria de pericol de incendiu C(BE2) - risc mare de incendiu : depozite
de cereale, de fabrica de ulei depozitul de ulei;
categoria de pericol de incendiu D(BEla) - risc mediu de incendiu :
compresor, tablou electric general, post de transformare, atelier mecanic casa
de pompe;
categoria de pericol de incendiu E(BElb)- risc mic de incendiu: bazin cu
pentru stins incendii;
Risc mic de incendiu: cu densitatea de mai de 420Mj/m
1
.
: cu risc mediu de incendiu - laborator, centrale de apartament.
Fabrica de ulei cu depozit, silozurile de cereale, magaziile de cereale sunt
compartimente de incendiu cu risc mare de incendiu.
Postul de transformare, atelierul mecanic casa de pompe sunt cu risc mediu
de incediu.
Bazinul de birourile, vestiarul cu sala de mese sunt cu risc mic
de incendiu.
3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PRIVIND
SECURITATEA LA INCENDIU
3.1 Stabilitatea la foc
Se potrivit prevederilor normelor generale de mpotriva
incendiilor tehnice, n de :
a) la foc
14
R029264671, J35/2348/20ll,ffiAN R081 BTRL 0360 1202 370t83XX,
300637 str. Dej, nr.l4A, tel. 0745 574898, 0124 416498,

la foc combustibilitatea principalelor elemente de
Fabrica de ulei si depozitul de ulei
a perete interior ntre grupurile de rezervoare de
clasa Al, REI- 360;
a interiori casa clasa Al, REI- 240;
a interiori pentru tabloul electric general compresor din gips
carton, clasa A2-sl,d0, EI- 180;
a interiori ntre vestiare de din gips carton,
clasa A2-s 1 ,dO, EI - 180;
a stlpi din beton armat, clasa Al, R- 240;
a din beton armat, clasa Al, REI- 60;
a exteriori din panouri sandwich cu clasa B-s3, dO, EI- 30;
a grinzi, nervuri, contravntuiri din OL tratat cu termospumante, clasa
Al, R- 30;
a din panouri sandwich cu clasa B-s3, dO, REI- 30;

a interiori din clasa Al, REI- 360;
a stlpi, grinzi, rigle transversale longitudinale din OL neprotejat termic, clasa
Al,R-15;
a exteriori din clasa Al, REI- 360;
a din clasa Al, R- 15;

a interiori din clasa Al, REI- 360;
a stlpi din beton, clasa Al, R- 150;
a exteriori din clasa Al, REI- 360;
a grinzi, rigle transversale longitudinale din lemn neignifugat;
a din clasa Al, R- 15;
Silozuri, cereale.
a structuri metalice, din neprotejate termic, R- 15.
Atelier mecanic
a interiori din clasa Al, REI- 240;
a exteriori din clasa Al, REI- 240;
a din lemn neignifugat
birouri, vestiar, sala de mese
a interiori din clasa A 1, REI - 240 ;
15
a exterioridin clasa Al, REI- 240;
a din beton, clasa Al, REI- 60;
b) g,radul de la foc a
Conform art.2.1.12 din NP 118, compartimentul de incendiu analizat se
n :
Gradul de la foc 1 : biouri,vestiar, sala de mese, bazin cu
pentru stins incendii, post de transformare.
Gradul de la foc II: Fabrica de ulei depozitul de ulei; magazii M3b,
M4, M5; silozuri pentru cereale;
Articol aplicabil :
"5.1.6. Structurile metalice neprotejate sau protejate la foc, n zonele
expuse direct termice pot fi utilizate la de
depozitare de gradul II de la foc, indiferent de densitatea sarcinii
termice, n
(compartimente de incendiu), de 1 sau depozitare
ncadrate n categoria C(BE2) de pericol de incendiu, cu aria de
maximum 2000 m
2
cel mult 3 niveluri supraterane, se limitarea
a incendiilor de la un nivel la altul;"
Gradul de la foc V: Atelier mecanic, magazii Ml, M2, M3a.
Tabel3.2.4- Arii construite admise pentru compartimente de incendiu ale
civile (publice) supraterane
Gradul de
la foc
1-11
Aria (la sol), a unui compartiment de incendiu
(in m
2
)
cu un nivel cu mai multe niveluri
2500
Tabel5.2.5. Arii construite de niveluri admise pentru
compartimente de incendiu ale de depozitare
Aria maxim (la sol) pentru
Categoria de Gradul de de construcf!.i sau un compartiment de incendiu
pericol de la foc niveluri cu cu trei
incendiu admise parter niveluri sau mai multe
niveluri
C(BE2) II 6 Nelimitat 11.700 7.800
C(BE2) V 1 1.200 Nu se admit Nu se admit
D(BEla) I-II Nelimitat Nelimitat Nelimitat Nelimitat
D(BE1a) V 1 1.500 Nu se admit Nu se admit
E(BE1b) I-II Nelimitat Nelimitat Nelimitat Nelimitat
3.2 Limitarea focului fumului n interiorul

16
Pentru asigurarea incendiului
incendiului n interiorul compartimentului de incendiu s-au luat masurile :
a) compartimentarea antifoc elementele de a golurilor din
antifoc;
Constructiile :
Fabrica de ulei depozitul de ulei;
Magaziile de cereale;
Silozurile pentru stocarea cerealelor;
pentru birouri cu laborator;

cu vestiar sala de mese.
Sunt compartimente de incendiu independente. Acestea nu alte

b) constructive adaptate la utilizarea respectiv
n pentru limitarea incendiului n
interiorul compartimentului de incendiu n afara lui :
rezistente la foc elementele de a golurilor din acestea, precum
posibilitatea de ntrerupere a golurilor din elementele de
Fabrica de ulei depozitul de ulei
Cele , depozit sunt prin perete REI-
360. Golul de comunicare din acest perete, necesar din punct de vedere
este protejat de o El -90 cu dispozitiv de auto nchidere. Casa este
pe de REI- 240. din pe toate
nivelurile sunt EI-45 cu dispozitive de autonchidere. Scara este
R-60 cu termospumante). Liftul are REI -
240.
Vestiarele sunt separate de de pin EI -180.
pentru tabloul electric general compresoare sunt separate cu EI-
180. din sunt EI-45 cu dispozitiv de autonchidere.
ntre niveluri plan$ee REI- 60. exteriori sunt EI-30.
Cele grupuri de rezervoare 1.200,00 mc .Pentru lichide din clasa
IV b, volumul util al cuvei trebuie fie 40 %.care 480,00 mc. Aceasta
se va realiza din cu care impermeabilitate la ulei. Pentru
golurile obligatorii se va asigura un sistem de nchidere cu

MagaziiM3b,M4,M5
exteriori interiori sunt din REI - 360
Atelier mecanic
17

RQ29264671, J35/2348/201l,IBMN R081 BTRL 0360 1202 37:0183XX,
300637 str. Dej, n1".14A, tel. 0745 574898, 0724 476498 ,
mircea.Vica@gmail.com
exteriori interiori din REI- 240.
birouri, vestiar, sala de mese
exteriori interiori din clasa A 1, REI - 240
sunt din beton, REI- 60.
'
c) sisteme de evacuare a fum ului caz a gazelor
Fabrica de ulei depozitul de ulei
n casa n se va asigura o pentru evacuarea fumului
gazelor cu de 1,50 mp. se face electric prin
unui buton de la parter, iar se face la comanda
centralei de semnalizare avertizare.
n depozitului de ulei se vor asigura trape cu de minim
3,00 mp. Modul de este identic cu butonul pentru
se va n exteriorul depozitului antifoc din
de
Magaziile de cereale au deschideri n exteriori, n treimea care
o ventilare Pentru fiecare magazie este o
de 13,00 mp.
d) instalarea de bariere contra fumului
Nu este cazul.
e) sistemele de detectare, semnalizare stingere a incendiului
Se impune de semnalizare avertizare.
Se impune de interiori.
Se de exteriori.
Nu se impun speciale de limitare stingere a incendiilor.
Pentru stingerea incendiului de ulei se prevede o de stins cu

f) de la foc pentru de ventilare - climatizare
Nu sunt de
g) constructive pentru pentru mpiedicarea focului la
adiacente ale
Fabrica de ulei depozitul de ulei
a exteriori din panouri sandwich cu clasa B-s3, dO, EI- 30;
18

R029264671, J3S/2348/201l,IBAN R081 BTRL 0360 1202 370l 83XX,
300637 str. Dej, nr.14A, tel .. 0745 574898, 0724 4'76498,
mircea.Vica@gmail.com
Sunt practic neinflamabili. ntre golurile pentru ferestre sunt att pe
ct pe de cel 1,00 m.

a exteriori din clasa Al , REI- 360;
Peretele spre fabricii de ulei a depozitului va fi plin goluri.

a exteriori din clasa Al , REI- 360;
Atelier mecanic
a exteriori din clasa Al, REI- 240;
birouri, vestiar, sala de mese
a exteriori din clasa Al, REI- 240;
nu propagarea pe pe
3.3 Limitarea incendiului la
Pentru asigurarea incendiilor la se :
de asigurate conform tehnice
alternative conforme cu tehnice atunci cnd aceste nu pot
fi realizate
Tabel 2.2.2.
Distante de
Grad de minime de (m) de avnd gradul de
la la foc
foc 1-11 III IV-V
1-11 6 8 10
III 8 1 O 12
IV-V 10 12 15
destinate depozitelor, birourile, atelierul mecanic, bazinul de au
fost preluate de la ntre
acestea prevederile tabelului de mai sus.
noi sunt vestiarul cu sala de mese, fabrica de ulei cu
depozit, silozurile de cereale, rampa de a cerealelor. Singura
ntre fabrica de ulei magazia este de 5,00 m (n loc de 6,00m).
De aceea s-a luat ca peretele magaziei fie plin goluri REI-360:
" 2. n cazuri justificate tehnic, n cadrul limitei de proprietate, investitorii pot
stabili mai mici pe proprie prin scrise ale consiliilor
de conducere respective, de compensatorii, stabilite
prin proiect scenarii de la foc.
19
R029264671, J35/2348/20U,IJJ.AN R081 BTRL 0360 1202 370l83XX,
300637 str. Dej,nr:l4A, tel. 0745 574898,0724 476498,
mircea. vica@gmail.com
2.2.3. cu sau diferite, grupate sau comasate n
cadrul unui compartiment de incendiu, se ntre ele cu
riscurilor; categoriilor de incendiu;
sarcinii termice, conform prevederilor normativului, iar ntre compartimentele de
incendiu, nu sunt asigurate de se elemente
verticale antifoc sau rezistente la foc din materiale CO
(CA 1 ), rezistente la foc sarcinii termice, dar minimum 3
ore caz, rezistente la explozie."
b) constructive pentru limitarea incendiului pe pe
la foc exterior a 1 nvelitorii de
La toate ct perimetrali sunt incombustibili (sau
practic neinflamabili - fabricii de ulei).
c) de -nu se impun.
3.4 Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru de evacuare a persoanelor n caz de incendiu se
de ulei
n interiorul acesteia o R-60, care se va folosi
pentru evacuare de pe nivelurile 1 ,2,3.
La parter sunt asigurate cu sensul de deschidere spre exterior :
250 x 500 cm - 2;
250 x 600 cm - 1;
100 x 220 cm- 3.
Magazii
Fiecare magazie va fi cu o cu dimensiunile 90x 21 O cm.
vor fi dispuse n apropierea
Cntar, laborator, atelier mecanic, sala de mese, vestiar, grup sanitar
Fiecare are cu sensul de deschidere exterior:
c sala de mese : 90 x 202 cm;
c vestiar : 90 x 202 cm;
c birouri : 90 x 202 cm;
c laborator: 90 x 202 cm;
20
a) a de evacuare, separarea de alte prin
elemente de separare la foc fum, golurilor din ce le

Scara din fabrica de ulei este pe toate nivelurile prin REI-
240. n sunt EI-45 cu dispozitiv de autonchidere.
cu birouri la parter laborator la etaj are o R-60, din
beton armat.
b) pentru asigurarea controlului fumului - nu se impun altele dect cele
existente.
c) tipul forma modul de-dispunere a treptelor
Fabrica de ulei
o cu cte 3 rampe trepte 2 podeste pe
fiecare nivel. Scara se va trata cu termospumante pentru a deveni R-60.
Rampele sunt drepte, dreptunghiulare, au de 1,00 m. Treptele au
dimensiunile 18,50 x 26 cm (h x 1).
pentru birouri laborator
S-a o din beton, cu o pentru accesul la
etaj. Rampa este cu trepte dreptunghiulare. a rampei este
de 90 cm. Dimensiunile treptelor sunt 19,00 x 24 cm.
d) geometria de evacuare: gabarite- pante.
Dimensiunile libere minime asigurate :
Instalatia de ulei
250 x 500 cm - 2;
250 x 600 cm - 1;
100x220cm-3.
La etaje o cale de evacuare. La parter o de
evacuare prin 2 Depozitul de ulei are de evacuare distincte, opuse.
Magazii
90x 210 cm- 1.
o cale de evacuare acces.
Cntar, laborator, atelier mecanic, sala de mese, vestiar, grup sanitar
a sala de mese : 90 X 202 cm;
o vestiar : 90 x 202 cm;
a birouri : 90 X 202 cm;
o laborator: 90 x 202 cm;
o cale de evacuare prin :
21
"2.6.12. Asigurarea unei singure de evacuare este atunci cnd conform
proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan maximum 20 de persoane
indiferent
de timpul (lungimea) de evacuare realizat, precum n cazurile n care
persoanelor este mai mare dar timpul (lungimea) traseului de evacuare se nscrie
valoarea pentru coridoare nfundate, n de :
i.) gradul de la foc,
i.) risc,
i.) categorie de pericol de incendiu,
i.) tip de
conform prevederilor normativului."
e) timpii 1 lungimile de evacuare : .
Instalatia de ulei
Etaje, parter : T = 43 sec; L = 18m
Magazii
T = 183 sec L = 73 m
'
Tabe/5.6.13.
Timp (lungime) de evacuare
DE TIMP DE EVACUARE (LUNGIME CAI DE EVACUARE)

DEPOZITARE
Categoria Gradul de) n diferite Intr-o
de pericol (coridor nfundat)
de la foc Pentru parterul Pentru etaje sau Pentru parter,
incendiu subsoluri etaje, subsoluri
s m s m s m
1-11 250 100
- -
63 25
C(BE2) V
- - -
-
63 25
D,E I-II NU SE LIMITEAZA
(BEla,b) V
- - - - 63 25
"NOTA: Timpul de evacuare (lungimea a de evacuare) nu se n toate
n care la fiecare nivel al se pot afla simultan maximum 1 O persoane,
indiferent de categoria de pericol de incendiu gradul de la foc al
n toate de depozitare sunt mai de 1 O persoane.
Magaziile, depozitul de ulei, etajele fabricii de ulei nu sunt locuri de
permanente.
Cntar, laborator, atelier mecanic, sala de mese, vestiar, grup sanitar
c sala de mese: T = 15 sec; L = 6m;
c vestiar : T = 15 sec; L = 6m;
c birouri : T = 8 sec; L = 3m;
c laborator: T = 20 sec; L = 8m.
22
Tabei 4.2.27.
. d
1mp1 e evacuare
GRADUL IN DIFERITE INTR-O SINGURA
DE) (CORIDOR NFUNDAT)
REZISTENTA Pentru parterul Pentru etaje sau Pentru parter,
LA FOC subsoluri etaje, subsoluri
s
1
m s
1
m s
1
m
I-II 113
1
45 113
1
45 58
1
23
t) fluxurilor de evacuare
maxim de persoane : 1 O persoane anume : 1 director, 2 laborante, 2
oameni pentru 5 operatori n fabrica de ulei pentru
manipulare materie
Fabrica de ulei : 5 persoane;
Birou: 1
: 2 persoane;
Laborator : 2 persoane.
de persoane = 4.
F = 1 flux.
g) iluminatului de tipul sursa de alimentare cu energie
de
S-au prevazut :
g.1.Iluminat pentru continuarea lucrului : in incaperea unde se gaseste centrala de
semnalizare avertizare (locuinta); in casa pompelor;
g.2.Iluminat de securitate :
g.2.1.iluminat pentru evacuare din cladire - in fabrica de ulei si in depozitul de
ulei si la fiecare depozit;
g.2.2. iluminat pentru marcarea hidrantilor -la fiecare magazie si fabrica de ulei;
g.2.3.iluminat pentru interventii in zonele de risc - in fabrica de ulei si in
depozitul de ulei.
Corpurile de iluminat vor avea baterie de acumulator o autonomie de
de cel putin h.
h) prevederea de dispozitive de la au dispozitive de
din
i) timpul de a de evacuare
Timpul de al de acces, Tsac=2 mm. (pentru de
gr.rez.foc I-II).
23
j) marcarea de evacuare
Se vor aplica indicatoare pe de evacuare a persoanelor. Se vor respecta
prevederile ISO 16069 - 2004.
B. sau speciale pentru accesul evacuarea copiilor, persoanelor
cu bolnavilor altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure
n caz de incendiu.
Nu sunt necesare. Aceste categorii de persoane nu activitatea n
mai sus.
C. de salvare a persoanelor evacuare a bunurilor pe timpul
Salvarea persoanelor se face pe de evacuare existente . Evacuarea bunurilor
materiale pe timpul se poate face pe de evacuare existente.
3.5 Securitatea fortelor de interventie
. .
A. pentru accesul de n
de profesioniste au asigurat un acces carosabil din Dn 59.
de stins incendii pot fi dispuse pe cel putin laturi ale tuturor
Platforma de este
B. Caracteristicile tehnice ale acceselor carosabile ale de
ale autospecialelor:
a) un singur acces carosabil din Dn 59;
b) dimensiunii gabarite : L =6,00 m.
c) traseu : se de de stingere.
d) traseul este evident.
C. Nu s-au ascehsoare pentru pompieri-
D. de salvare a persoanelor evacuare a bunurilor pe timpul
La sosirea fortelor de persoanele sunt evacuate li se primul
- ajutor. n persoanelor de evacuat victime, de
au constituite echipe specializate de salvatori accesorii specifice n
dotare. din obiectiv vor asigura pe timpul

24
4. ECIDPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE
MPOTRIVA INCENDIILOR
A. Nivelul de echipare dotare cu mijloace tehnice de mpotriva
incendiilor
Asigurarea mijloacelor de se face conform prevederilor
Pl18.99.
B. Pentru sistemele, dispozitivele de semnalizare, alarmare
alertare n caz de incendiu:
Va fi proiectata conform normativului I 18/2-02. Tipul de acoperire a zonelor de
detectare este de tip 1 -acoperire totala si timpi maxim de alarmare/alertare 10
s/3 minute.
Elementele de detectare/alarmare/interventie sunt:
-Centrala de detectare si alarmare la incendiu de tip adresabil;
-Panou repetor cu afisaj LCD, ampasat la parterul fabricii de ulei.
-Detectoare multicriteriale punctuale, adresabile;
-Declansatoare manuale de alarmare la incendiu (butoane), adresabile;
-Declansatoare manuale de interventie la incendiu (buton) pentru comanda
deschiderii trapelor de desfumare;
- Sirene de alarmare acustica in interior si sirena de alarmare acustica si cu
"flash" in exterior , comandate direct de catre centrala de alarmare" prin circuite
distincte.
Sistemul de detectare, alarmare semnalizare la incendiu va asigura

a. Detectarea unuia din evenimente:
-
- de incendiu (nceput de incendiu) in toate spatiile fabrici de ulei si in
depozitul de ulei, birou, vestiar, sala de mese, laborator si timpi maximi de
alarmare/alertare 10 s/3 minute;
- alarmarea (instantanee), prin intermediul unor
butoane manuale de alarmare dispuse pe de circulatie;
- defecte la nivelul sistemului de alarmare (centrala de alarmare, linii
de elemente adresabile ).
- monitorizarea corecte a sistemului avertizarea
pentru orice defect (scurtcircuit, intrerupere linie, defect n alimentarea cu
energie, etc.)
b. Indicarea a locului timpului n care au aceste evenimente:
25
"--.../"
R029264671, J35/2348/20U,lBAN R081 BTRL 0360 1202 370183XX,
300637 str. Dej, nr;l4A, tel. 0745 574898, 0724 476498,
mircea:.Vica@gmail.com
Mesajele vor permite localizarea discriminarea datelor despre orice fel de
eveniment prin indicarea:
- adresei dispozitivului si zonei in care este conectat ;
-tipul evenimentului semnalat la incendiu, defect);
- mesajul n clar alocat dispozitivului (localizarea a detectorului);
- data ora evenimentului ;
c. Transmiterea tuturor acestor date, instantaneu, panoului repetor cu afisaj LCD
d. Memorarea evenimentelor, in timp real, cu o capacitae de memorare de min.
500 evenimente;
e. Deschiderea trapelor de desfumare in mod automat, in cazul aparitiei fumului
in zona lor.
f. Semnalizarea la locul de instalare a
centralei si panoului repetor.
g. Pornirea electropompelor pentru stins incendii.
h. Deschiderea electroventilelor de pe conductele de hidranti la magazii.
Centrala va fi echipata cu sursa de rezerva cu acumulatori, inglobata in centrala,
care va asigura o durata de functionare de 48 de ore (fara alimentare din sursa
principala) dupa care trebuie sa mai asigure o funcionare in regim de alarmare de
min. 30 minute.
Traseele cablurilor de semnalizare vor fi separate de traseele altor instalatii. Pe
bucle sunt detectorii adresabili multicriteriali si butoanele adresabile,
conexiunea n serie realizndu-se cu cabluri de incendiu cu intarziere la
propagarea flacarii.
Circuitele sirenelor de alarmare, conectarea panoului de afisaj se realizeaza cu
cablu rezistent la foc.
C. Sisteme, dispozitive de limitare stingere a incendiilor:
Hidranti interiori
Se prevad hidranti interiori pentru :
C.l.Fabrica de ulei si depozitul de ulei. Pe fiecare nivel , in casa scarii vor fi
montati 2 hidranti interiori cu furtun plat (20 ml), astfel incat sa se asigure 2 jeturi
simultan . Debitul va fi de 2 x 2,5 V sec.
C.2. Magaziile de cereale vor fi dotate cu eate 2 hidranti interiori cu furtun
semirigid (30 ml). Hidrahtii se vor monta in exteriorul magaziilor in apropierea
usii pietonale. Se asigura 2 jeturi simultane la un debit de 2 x 2,5 1/sec. Fiecare
grup de hidranti se va prevedea cu un electroventil actionat de centrala de
semnalizare avertizare. Electroventilul se va monta intr-un camin astfel incat sa
fie ferit de inghet.
Hidranti exteriori
S-au prevazut 3 hidranti exteriori supraterani DN 80 cu racorduri A si B. Debitul
pe care trebuie sa-1 asigure este de 25 1/s, datorita magaziilor (Ml,M2,M3a) de
26

gradul de rezistenta la foc V si cu volumul mai mare de 5.000 mc (8.505 - 8.575
mc ). Se va utiliza o motopompa mobila care va asigura minim 25 1/sec.
Depozitul de ulei
de stins cu :
din 3 role furtun tip B, generatoare de tip B,
de linie tip B, recipient cu lichid spumant de sub presiune 4-5 bari.
D. Se vor asigura portative astfel :
- centrala de .semnalizare avertizare, 1 buc. tip G2;
-vestiar si sala de mese, 2 buc.tip P6;
-birouri, 2buc.tip P6;
- laborator, 2 buc.tip G2;
- fabrica .de ulei, 3 stingatoare tip P6/nivel;
-depozitul de ulei, 2 stingatoare tip P6;
- magazii de cereale, 2 stingatoare tip P6 la fiecare usa pietonala;
-atelier mecanic, 2 stingatoare tip P6.
E. Alte dotari:
4 panouri pentru incendii cu :
- 2 furtunuri tip B;
- 2 furtunuri tip C;
- 2 tevi tip C;
- 1 fasa tip C;
- 1 fasa tip B;
- 2 tevi de refulare tip B;
- 1 cheie racorduri ABC;
- 1 tamacop;
- 1 lopata;
- 1 cange metalica;
- 2 galeti zincate 12 1.
- lada nisip 0,5 mc.
Un distribuitor tip B- CBC.
5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI N
CAZ DE INCENDIU
a) Surse de alimentare cu apa:
-bazin exterior deschis, protejat cu plasa impotriva resturilor vegetale,cu
capacitatea de 255,00 mc;
- retea cu 3 hidranti exteriori supraterani DN 80 exteriori subterani;
Rezerva de apa se reface din forajul care poate asigura 15 mclh.
Necesar pentru stins incendii :
27

R02926467l, J35/2348/l01l,ffiAN R081 BTRL 0360 1202 370l83XX,
300637 str. Dej, tel. 0745 574898, 0724 476498,
mircea.Vica@gmail.com
2 x 2,51/sec x 10 x 60 = 3,00 mc pentru functionarea timp de 10 minute a
hidrantilor interiori;
25 x 3 x 60 x 60 = 270,00 mc pentru functionarea timp de 3 ore a hidrantilor
exteriori;
3 x 3 = 9,00 mc pentru functionarea timp de 3 reprize x 1 O minute a instalatiei de
stins cu spuma.
Rezerva de apa :
270,00 + 3,00 + 9,00 = 297,00 mc.
Aportul forajului: 3 x 15 = 45 mc
297 - 45 = 252,00 mc
b) Alimentarea cu energie electrica se asigura din postul de transformare din

c) Este obligatorie constituirea serviciului privat pentru de care va
incadra motopompa din dotare.
d) Este necesar lichid generator de spuma:
Debitul de
qs = 0,035 X 152 = 5,32 Vs
Cantitatea de
Qs = 600 X 5,32 = 3.1921
Cantitatea de :
Qa = 600 X 5,32 X (100- 6): 100 = 3.000,001
Volum de spumant concentrat 6% = 192 1
Pentru 3 reprize : 5761
6. TEHNICO-ORGANIZATORICE
A. Pentru ncadrarea n nivelurile de de
tehnice, nu se propun suplimentare.
B. sunt dimensionate pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale
securitatii la incendiu :
-prevenirea incendiului;
- protectia la foc in conditii de incendiu.
Constructiile noi sunt de grfl-II si au o stabilitate la foc de minim 60 minute
C. Pe timpul rt obiectiv, sunt obligatorii :
Organizarea mpotriva incendiilor:
28
a) stabilirea structurilor cu n mpotriva incendiilor;
b) elaborarea, aprobarea difuzarea actelor de autoritate: decizii,
altele asemenea, prin care se stabilesc pe linia
mpotriva incendiilor;
c) elaborarea, aprobarea difuzarea documentelor specifice privind
mpotriva incendiilor;
d) organizarea mpotriva incendiilor la locurile de
e) planificarea executarea de controale proprii periodice, n scopul
de pericol care pot favoriza sau
dezvoltarea incendiilor;
f) analiza a de incendiilor;
g) elaborarea de programe de optimizare a de mpotriva
incendiilor;
h) ndeplinirea criteriilor a de instruire, avizare, autorizare, atestare,
certificare, agrementare, de actele normative n vigoare;
i) realizarea unui sistem operativ de observare a incendiului, precum
de alertare n cazul producerii unui astfel de eveniment;
j) asigurarea la parametrii a mijloacelor tehnice de
mpotriva incendiilor;
k) planificarea a specializate, n caz de
incendiu;
1) reglementarea raporturilor privind mpotriva incendiilor n
generate de
m) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul,
de instruire.
Actele de autoritate privind mpotriva incendiilor emise de
administratorul operatorului . economic:
a) privind stabilirea modului de organizare a
privind mpotriva incendiilor;
b) de mpotriva incendiilor ale la
locurile de
c) privind lucrului cu foc deschis a fumatului;
d) privind organizarea instruirii personalului;
h) cuprinznd ce revin pe linia
mpotriva incendiilor n cazul transmiterii temporare a dreptului de
asupra bunurilor imobile;
i) de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu
n domeniul mpotriva incendiilor, conform legii;
j) speciale de mpotriva incendiilor pentru perioadele caniculare
sau secetoase.
29
Alte documente specifice mpotriva incendiilor ale
operatorilor economici :
a) obiectivului, conform modelului prezentat n anexa nr. 5 la Regulamentul
de planificare, organizare, a de prevenire a
de aprobat prin Ordinul ministrului internelor
nr. 1.474/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, nr. 885 din 31
octombrie 2006; un exemplar din obiectivului se trimite la inspectoratul
pentru de
b) raportul anual de evaluare a nivelului de mpotriva incendiilor;
c) conform legii: scenarii de securitate la
incendiu, identificarea analiza riscurilor de incendiu etc.;
d) de securitate la incendiu, de documentele vizate
spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
e) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele
tehnice de mpotriva incendiilor echipamentele specifice de
utilizate;
f) registrul pentru permiselor de lucru cu focul;
g) lista operatorilor cu care a ncheiat contracte de
cu specificarea domeniului de activitate al acestora a
termenului de valabilitate ale contractului;
h) planurile de mpotriva incendiilor : planul de evacuare a
persoanelor; planul de
de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor

j) de efectuate, avnd anexate concluziile
rezultate din efectuarea acestora;
k) de instruire, conform specifice;
1) grafice de verificare, conform
pentru diferite categorii de utilaje,
sisteme care pot genera incendii sau care se n caz de incendiu;
m) rapoartele ntocmite n urma controalelor preventive proprii sau ale
de stat competente;
n) programe/planuri cuprinznd proprii sau rezultate n urma
de control pentru respectarea n
domeniu.
Organizarea mpotriva incendiilor la locul de
a) prevenirea incendiilor,. prin luarea n a materialelor care
pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot a mijloacelor
30
R029264671,J3/2348/20U,IBAN R081 BTJp..0360 1202 3101'8JXX,
300637 str. Dej, nr.14A, tel. 0745574898, 0'724 4']'6498,
mircell.Vica@gmail.coiD
care le pot genera, precum prin stabilirea aplicarea specifice de
prevenire a incendiilor;
b) organizarea de stingere a incendiilor;
c) de mpotriva incendiilor;
d) organizarea utilizatorilor a bunurilor, prin ntocmirea
planurilor de specifice prin de
evacuare pe traseele stabilite;
e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de
verificarea acesteia;
f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau
a altor ori mijloace de
au legale de:
l.Legea nr.307 /2006 privind mpotriva incendiilor;
2.Legea nr.481/2004 privind
3. OMAI Nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea
generale de mpotriva incendiilor la ateliere de

4.0MAI nr.712 din 2004 pentru aprobarea generale de instruire
pentru de
5.0.M.A.I nr.163/2007 privind Normelor generale de mpotriva
incendiilor;
6.0.M.I nr.108/2001 pentru aprobarea generale privind reducerea
riscurilor de incendiu generate de electrostatice D.G.P.S.I- 004;
7.H.G.R nr. 537/2006 privind stabilirea n
prevenirea stingerea incendiilor.
Se vor face instruiri cu personalul angajat, att teoretice ct practice, care
constau n organizarea n caz de incendiu ( alarmare, alertare
evacuare a utilizatorilor; cu mijloace de
31
1
Intocmit, \..J
Ing. Sorin ._j
Ing. Mircea