Sunteți pe pagina 1din 156

ERICA SOMMER

Pre]ul
paradisului
ALCRIS
Capitolul 1
Nu... Nu vorbe[ti serios!
Fern \[i cl`tin` capul, ne\ncrez`toare [i totodat`
scandalizat`, [i p`rul ei blond-auriu ca grul flutur` \n aer
\nainte de a reveni la loc.
Tat`l ei, sir Manfred Stirling, r`mase impasibil. Pe ct se
pare, nu glumea ctu[i de pu]in. |[i trecu o mn` gnditoare
prin barbi[onul bine tuns [i replic`:
Nu mint, Fern, din contr`. M` gndeam c` \]i va face
pl`cere.
Nu numai c` nu-mi place, ripost` ea ridicnd vocea, dar
m-ai \n[elat, ai rs de mine, m-ai prins \n curs`...
El o \ntrerupse cu un gest din mn`.
S` nu exager`m. Eu...
Tn`ra femeie nu-l ascult` [i continu` cu furie:
Mai \nti, m-ai convins s` vin s` petrec concediul \n acest
rai din insulele tropicale \n timp ce m` sim]eam foarte bine
la Londra; m-ai ademenit promi]ndu-mi c` vom folosi iahtul
companiei \n loc s` lu`m avionul; [i acum, doar cu o jum`tate
de or` \nainte de a sosi la chei, m` anun]i c` Grant se g`se[te
aici [i c` [tiai de la \nceput! Ai organizat totul, n-o nega. A[
paria chiar c` l-ai pus la curent! Dac` nu nume[ti asta
\n[el`torie scandaloas`... M-ai tratat ca pe o copil`.
Se opri, cu r`suflarea t`iat` [i tat`l ei r`spunse dup` cteva
secunde de ezitare:
Nu te-ai urcat la bord cu for]a, Fern. Nu mai e[ti o copil`,
ci o femeie adult`, c`s`torit`...
Att de pu]in! rican` ea cu o ironie amar`.
Sir Manfred ridic` din umeri.
Ascult`, ai avut posibilitatea s` refuzi s` vii. Nu te-am
obligat cu nimic.
Dar ai reu[it s` m` convingi c` voi regreta dac` nu voi
cunoa[te Maracca, aceast` insul` exotic` de o frumuse]e
excep]ional`... Cum a[ fi putut rezista? Nu mi-ai spus nimic
despre Grant! Este de \n]eles, de altfel. Trebuie s` fi complotat
totul cu el, ca s` m` pedepse[ti. Nu trebuia s` sufli un cuvnt
despre asta.
Drept orice r`spuns, tat`l ei indic` hubloul cu un gest al
capului. Apele verzui ale oceanului, care scnteiau sub soare,
se \ntindeau \n fa]a ochilor lor; pu]in mai departe, se ar`ta din
mare o insul` de vis, de care se apropiau rapid. Palmieri
leg`na]i \ncet de briza m`rii, plaje cu nisip fin, aproape alb...
Maracca, situat` la cteva sute de kilometri de coastele
africane, era una din perlele Oceanului Indian.
6 ERICA SOMMER
A[adar? relu` sir Manfred. Peisajul nu merita deplasarea?
Ba da, incontestabil, ripost` ea. Dar asta nu schimb` cu
nimic problema, [i nu v` g`sesc nici o scuz`, ]ie sau lui Grant.
M-ai atras aici f`r` s`-mi dai posibilitatea s` fac cale \ntoars`!
Tat`l ei \[i turn` whisky \ntr-un pahar, ad`ug` un cub de
ghea]` [i lu` o \nghi]itur`.
Crezi sau nu, dar so]ul t`u n-are nimic de-a face cu
aceast` poveste. Cel pu]in, nu \nc`.
Tn`ra femeie se \ncrunt`.
Dar... el se afl` aici, nu-i a[a? Cnd ai telefonat la filiala
local` a firmei Opal...
Am vorbit cu Austin Logan, i-o t`ie el, actualul director.
Grant se va instala aici timp de cteva luni pentru a-l ajuta s`
deschid` exploatarea z`c`mntului vecin de petrol.
Experien]a \l desemneaz` deplin pentru aceast` sarcin`...
Experien]` \n treac`t fie spus, pe care a dobndit-o lucrnd \n
diverse rafin`rii din lumea \ntreag`, unde tu ai refuzat
\ntotdeauna s`-l \nso]e[ti. Ceea ce explic` u[or e[ecul
mariajului vostru...
Fern se revolt`, cu obrajii \n fl`c`ri.
Grant nu trebuia totu[i s` se a[tepte s` tr`iesc f`r` cel
mai mic confort, \n climatele cele mai aspre, pretutindeni
unde Opal nu ezita s`-l trimit`...
{tiai \n mod sigur, cnd te-ai c`s`torit c` era inginer \n
petrol. Dac` l-ai fi iubit cu adev`rat...
Dar \l iubeam! El... el [tia ct de mult ]ineam s` r`mn la
Londra, lng` prietenii mei. Ai fi putut oricnd s`-i g`se[ti un
post \n birourile tale din Anglia.
PRE}UL PARADISULUI 7
Draga mea copil`, oft` sir Manfred, credeam c`-l
cuno[teai pe Grant [i spiritul lui de aventurier. M-am \n[elat,
din nenorocire. Mi-am dat seama cnd a]i plecat \n Canada...
Fern sim]i un frison retrospectiv.
|n plin` iarn`, \n z`pad`! Ce oroare!
Asta este, ironiz` el. Ai f`cut atunci pe biata micu]`
mo[tenitoare nevoit` s` tr`iasc` \n condi]ii \ngrozitoare, ]i-ai
p`r`sit so]ul [i ai venit s` te refugiezi la b`trnul t`u tat`, care
te g`zduie[te de atunci, Dumnezeu s` m` ierte...
Nu l-am p`r`sit pe Grant, \l corect` ea cu \nfl`c`rare.
Dimpotriv`, el este cel care m-a p`r`sit ca s` plece \n Golful
Persic sau mai [tiu unde...
|n orice caz, v-a]i desp`r]it, inutil s` intr`m \n detalii.
Numai c` acum, atitudinea ta [i gloata cu care te amesteci de
un timp \mi displace \n cel mai mult grad. De aceea, din
proprie ini]iativ` am f`cut \n a[a fel \nct s`-]i revezi so]ul.
Cu... cu ce drept... bigui ea, enervat`.
|mi fac datoria de tat`, simplu. Mie \mi revine s-o repun
pe aiurita mea fiic` pe drumul cel bun.
|[i termin` paharul [i veni s` cuprind` cu un bra] umerii
tinerei femei.
|n concluzie, ad`ug` el, i-am cerut lui Grant s` vin` s` ia
aperitivul la bord chiar ast`-sear`.
Fern se \ndep`rt`, furioas`.
F`r` s`-l previi de prezen]a mea? {i ce speri de la aceast`
emo]ionant` reg`sire? C` \[i va deschide larg bra]ele s` m`
8 ERICA SOMMER
primeasc` [i c` ne vom relua via]a \n comun \n acorduri de
vioar`, dup` aproape trei ani de desp`r]ire? Este o glum`!
Dat fiind modul cum l-ai tratat, va alege poate mai
curnd s`-]i dea o bun` corec]ie, [i nu [tiu dac` \l voi blama.
Oricum, nu m` a[tept la un miracol. Doresc numai ca \n
timpul sejurului nostru aici s` reveni]i la sentimente mai
bune... A]i pierdut deja mult timp, doamn` Grant Wilder. Ar fi
p`cat ca asta s` continue, nu-i a[a?
R`mas` singur`, Fern scoase un suspin [i-[i sprijini fruntea
de geamul hublonului. Calypso sosea la chei; \n ajun s-ar fi
bucurat, dar acum se sim]ea umilit` [i plin` de am`r`ciune.
Nu trebuia s` plng`, \[i repeta cu \nver[unare. V`rsase
suficiente lacrimi \n urm` cu trei ani, cnd so]ul ei disp`ruse
dup` ce se purtase odios [i luase avionul spre Orient f`r`
m`car s`-i telefoneze ca s`-[i ia r`mas-bun.
Voi sunte]i desp`r]i]i, spunea sir Manfred crezndu-se
obiectiv, inutil s` tergiversa]i pentru a afla cine pe cine a
p`r`sit. Dar el nu cuno[tea dect par]ial adev`rul. Din
fidelitate pentru o dragoste care niciodat` nu se stinsese
complet, ascunsese tat`lui ei violen]a teribil` a ultimei scene
cu so]ul ei.
Ea [i cu Grant se \ntlniser` la o petrecere [i din prima
privire au \n]eles c` erau f`cu]i unul pentru altul. Foarte
repede, se rev`zuser` cu regularitate, \nv`]nd s` cunoasc`
\mpreun` tandre]ea \mp`rt`[it`...
Grant, Fern ghicise repede, era mndru de reu[ita lui,
datorat` numai propriei sale voin]e. Intrase \n compania
PRE}UL PARADISULUI 9
petrolier` Opal \n e[alonul cel mai de jos [i-[i croise treptat
drum spre un loc superior. Fern \l [tia dotat cu o ambi]ie
profund` [i de aceea crezuse pe nedrept c` va accepta s`
se \nchid` \ntr-un birou londonez, renun]nd astfel la orice
deplasare pe teren. Imaginndu-l pe un post echivalent cu cel
al tat`lui ei, uita c` sir Manfred avea [aizeci [i cinci de ani [i
Grant doar treizeci [i trei...
Acesta din urm` nu [tia nimic despre trecutul tinerei lui
so]ii. Luxoasele [coli private, instruirea ei artistic` [i muzical`,
profesori de limbi str`ine... La sfr[itul acestor studii, \ndoliat`
de moartea mamei sale, \[i petrecea timpul \n mod agreabil
dnd lec]ii de francez` copiilor prietenilor [i ocupndu-se de
locuin]a tat`lui ei. Seara, numero[i prieteni \i solicitau adesea
prezen]a la petreceri elegante, [i nu se \ndoia c` mai devreme
sau mai trziu se va c`s`tori [i va \ntemeia o familie fericit`.
Apoi, Grant n`v`lise \n via]a ei, aruncnd-o \ntr-un vrtej
de emo]ii [i de senza]ii neb`nuite pn` atunci. Adusese cu el
o adev`rat` magie, un univers pe care-l distrusese brutal, f`r`
nici o mil`, \n ultima zi cnd se v`zuser`...
Sir Manfred \[i d`duse bucuros acordul pentru c`s`torie; \l
stima mult pe Grant Wilder. Fern, \n ziua c`s`toriei, radia de
fericire. Abia \mplinise nou`sprezece ani.
Tn`ra femeie se \nfior` evocnd din nou teribila lor
ruptur`. Consecin]` a numeroase mici certuri minore, avusese
loc tocmai cnd Fern \i anun]ase refuzul ei de a merge s`
moar` de c`ldur` sub soarele din Golful Persic, mai ales dup`
ce suferise atta de frig \n timpul iernii canadiene. |n realitate,
10 ERICA SOMMER
n-avusese cu adev`rat inten]ia s`-l lase pe Grant s` plece
singur, se r`zvr`tea mai curnd contra unei vie]i pe care n-o
aprecia deloc, dar el o luase foarte \n serios.
Te-ai c`s`torit cu mine \n deplin` cuno[tin]` de cauz`,
\i aruncase el. Dac` refuzi s` m` urmezi, cu att mai r`u
pentru tine.
Speriat` de tonul lui amenin]`tor, biguise:
Insinuiezi c`... vei pleca f`r` mine?
Am de ales?
Fire[te! Am discutat de attea ori, Grant. Tata poate s`-]i
g`seasc` un post \n birourile lui londoneze. Nu po]i s` m`
p`r`se[ti dup` [ase luni de c`s`torie!
N-am nici cea mai mic` voca]ie de birocrat, ]i-am explicat
deja, Fern. {i ne-am c`s`torit ca s` am grij` de tine [i s` te fac
fericit`. Dac` vei prefera singur`tatea, va fi alegerea ta...
Nu neap`rat! Din contr`, eu...
Inutil s` argumentezi. Dac` nu binevoie[ti s` m`
\nso]e[ti, m` voi duce \n Golful Persic f`r` tine. Ah! Dac` a[ fi
b`nuit c` am de-a face cu un copil r`sf`]at, cu o prostu]`
incapabil` s`-[i ]in` angajamentele... A[ fi fost mai bine
inspirat alegnd pe prima venit`, pe strad`, dac` ar fi trebuit!
|n plus...
|ngrozit` de violen]a insultei, Fern ridicase instinctiv mna
ca s`-l p`lmuiasc`, dar el \i prinsese brutal \ncheietura.
Cum \ndr`zne[ti s`-mi vorbe[ti astfel? gemuse ea, cu
lacrimi de furie rostogolindu-se de-a lungul obrajilor. Nu po]i
s` m` compari cu o...
PRE}UL PARADISULUI 11
Cu ce e[ti diferit`?
Se g`seau \n momentul acestei discu]ii, \n camera lor, la
ora de culcare. |naintea c`l`toriei \n Canada [i degradarea
rela]iei lor, aceste \ncheieri ale serilor constituiser`
\ntotdeauna un moment privilegiat cnd vorbeau \n lini[te, se
tachinau, cedau uneori pasiunii lor reciproce pe divanul lung
pe care Fern st`tea \n prezent...
Acum, Grant era \n fa]a ei, cu fa]a deformat` de furie.
Nu valorezi mai mult dect o femeie u[oar`, \i arunc` el
cu o voce sarcastic`. M-am \n[elat total \n privin]a ta!
Este fals! N-ai dreptul s` m` acuzi \n felul acesta. Sunt
so]ia ta, te iubesc...
M` iube[ti? rnjise el. Nu cuno[ti nimic despre dragoste.
Sau poate doar partea ei cea mai comun`...
Grant! [optise ea, brusc speriat`. Tu... doar n-o s` pleci
acum...
Ba da! replicase el cu \nver[unare. De ce nu? La urma
urmei, ur`[ti c`s`toria noastr`. A[a, vei avea un motiv valabil
s` m` ur`[ti [i pe mine...
Tu... m` dispre]uie[ti!
|mi asum riscul!
Imediat dup` aceea, f`r` s` dea aten]ie protestelor ei, se
]inuse ferm [i-[i dusese pn` la cap`t strania lui pedeaps`,
\ntr-un act lipsit complet de tandre]e sau de dragoste.
Scrbit`, Fern \l l`sase s-o fac` f`r` a reac]iona. Nu l-ar fi crezut
capabil s-o umileasc` astfel, s-o \njoseasc`... |n mod vizibil,
dorea s` plece l`sndu-i cea mai rea amintire posibil`. |n
12 ERICA SOMMER
diminea]a urm`toare, f`r` m`car s` vin` s`-[i ia r`mas-bun,
luase avionul spre Arabia, unde trebuia s` reprezinte
compania petrolier` Opal condus` de \nsu[i sir Manfred.
Timp de doi ani, nu revenise niciodat` \n Europa \n timpul
concediilor, alegnd mai curnd Kenya, ca s` participe la un
Safari, sau Japonia. Nu se mai rev`zuser`.
Dup` o lung` operioad` de triste]e, \n care tr`ise departe
de lume, tn`ra femeie \mpietrise, progresiv. |[i ascunsese
melancolia \n adncul inimii [i p`rea complet insensibil`.
Dup` cteva luni, re\ncepuse s` se amestece cu mul]imea
monden` [i vesel`, \nmul]indu-[i experien]ele de toate
felurile, avid` s` tr`iasc` prezentul, f`r` s` priveasc` vreodat`
\napoi.
Acum, se g`sea pe acest iaht care acostase la Maracca,
prins` \n curs`. |n dou` sau trei ore, va trebui s`-l revad` pe
Grant contra voin]ei ei... [i contra voin]ei lui, deoarece nu era
la curent. Era singura consolare a lui Fern!
|[i strnse buzele [i \[i deschise valiza, hot`rt` s`
str`luceasc` \n toat` splendoarea ei. |n timpul celor treizeci de
luni de la desp`r]irea lor, se schimbase; feminitatea ei se
afirmase, privea lumea \n aparen]` cel pu]in provocator [i
plin` de siguran]`... {i Grant? Se schimbase oare [i el? Va
vedea.
Dup` ce alesese un costum taior-pantalon de m`tase alb`,
care-i punea \n valoare bronzul ar`miu, f`cu un du[ rapid [i se
\mbr`c`. Apoi \nc`l]` sandale fine argintii [i se a[ez` \n fa]a
oglinzii ca s` se machieze.
PRE}UL PARADISULUI 13
|[i ridic` p`rul \ntr-un coc, din care l`s` s` cad` cteva
bucle suple g`sindu-[i locul firesc pe umerii ei. Cu o mn`
abil`, \[i trecu peste pleoape un rimel verde pal, u[or auriu,
punnd \n valoare verdele profund al ochilor ei, pentru care
Grant o complimenta adesea. I se admira de asemenea nasul
drept [i fin, pome]ii \nal]i, tenul de piersic` f`r` cusur... Dup`
ce [i-a pus pu]in ruj pe buze, se ridic` [i arunc` o ultim`
privire critic` ]inutei. Pantalonul se mula perfect pe [oldurile
fine [i picioarele lungi; o bluz` lejer` de dantel`, sub taior,
l`sa s` i se ghiceasc` rotunjimea perfect` a pieptului. El ar fi
ipocrit s` nu-i recunoasc` frumuse]ea [i puterea de seduc]ie;
scoase un oftat gndindu-se la lunile scurse. Ct fusese de
curtat`, ct trebuise s` reziste numeroasele tenta]ii
reprezentate de cei mai \ncnt`tori b`rba]i din anturajul ei. La
ce-i servea s` plac`, \ntr-un cuvnt? C`s`toria ei abia durase ct
o scurt` lun` de miere... Grant \[i d`dea seama, abandonnd-o,
de pericolele pe care [i le asuma?
El, fire[te, trebuie s` se fi ar`tat mult mai pu]in scrupulos.
Se tolereaz` mai u[or extravagan]ele extraconjugale ale unui
b`rbat. Fern se for]` s` alunge imaginea care se forma \n
mintea ei, aceea a unei femei \n bra]ele lui Grant. Aproape
reu[i, dar se sim]ea extrem de nervoas` cnd sir Manfred intr`
\n cabina ei ca s-o conduc` \n salon, unde un chelner preg`tea
deja cocteiluri \n spatele barului.
Calypso era la chei de o or` [i Fern privi prin hublou.
Soarele tropical apusese; doar c]iva gur`-casc` vorbeau \nc`
\n mijlocul l`zilor, profitnd de r`coarea serii. O ma[in`
14 ERICA SOMMER
lung`, decapotabil`, ap`ru deodat` [i se opri \n fa]a iahtului;
tn`ra femeie se \ntoarse \n grab` spre tat`l ei.
Grant! exclam` ea. A sosit... cu alte dou` persoane!
Sir Manfred se \ncrunt`.
Adev`rat? Este foarte sup`r`tor. Ar fi trebuit s`-l previn c`
preferam s`-l v`d singur... Despre cine este vorba?
Arunc` la rndul lui o privire afar` [i r`spunse:
Austin Logan [i so]ia lui. Urc` la bord cu Grant... Hot`rt
lucru, asta m` nec`je[te.
{i pe mine! arunc` Fern caustic. Dac` tu crezi c` m` voi
confrunta cu Grant de fa]` cu martori, te \n[eli!
Haide, nu-i putem l`sa s` ignore prezen]a ta!
Desigur, dar nu va avea pl`cerea companiei mele, seara
asta! M` \ntorc imediat \n cabina mea s` m` schimb [i apoi
cobor pe uscat.
Nici nu se pune problema! i-o t`ie prompt tat`l ei. N-ai
interesul s` te plimbi singur`, noaptea, pe o insul`
necunoscut`.
|n acest caz, m` voi \ncuia \n cabin`.
Este prea trziu, ri[ti s`-i \ntlne[ti pe punte. Nu te
nelini[ti, iau totul asupra mea.
De[i f`r` voia ei, tn`ra femeie se \nclin`, un steward
tocmai intr` s` anun]e nou-veni]ii. Cteva secunde mai trziu,
ace[tia intrau \n \nc`pere. Sir Manfred se gr`bi imediat spre ei.
Drag` domnule Logan... doamn` Logan... \ncntat s` v`
rev`d. Bine a]i venit la bordul lui Calypso... Grant, dragul meu
prieten! Ghice[te pe cine am adus \n vacan]` cu mine...
PRE}UL PARADISULUI 15
Se dep`rt` \ncet, dezv`luind-o pe Fern, pe care pn` atunci
o mascase. Urm` un moment de t`cere, dar fa]a lui Grant nu
l`s` s` se vad` nimic din surpriza lui. Apoi, un zmbet
politicos dar rece \i ap`ru pe buze, \ntinse mna tinerei fmei
[i declar`:
Ia te uit`! Ce surpriz` minunat`... Domni[oara Fern
Stirling, \n persoan`!
Apoi, vrndu-[i din nou mna \n buzunar, se \ntoarse spre
\nso]itoarea lui.
Domni[oara Stirling, fiica lui sir Manfred, doamn` Logan.
Fern \l v`zu pe tat`l ei tres`rind imperceptibil; ea \ns`[i se
sim]i indignat`, foarte furioas`. El... i se adresa cu numele de
fat`! |mpietrit`, arunc` o privire siluetei \nalte care f`cuse s`-i
bat` inima: fa]a bronzat`, tr`s`turi virile [i voluntare, p`r des
castaniu-\nchis...
Timp de o clip`, privirile lor se \ncruci[ar`; a lui glacial`,
cea a lui Fern, plin` de triste]e [i de furie. Apoi \[i plec`
pleoapele, chinuit`. De ce \i nega statutul de so]ie? Avea oare
inten]ia s-o umileasc`? Arunc` o privire rapid` \n direc]ia
tat`lui ei, spernd c` va interveni [i n-o va l`sa insultat` astfel.
Dar sir Manfred, cu un semn discret din cap, \i ceru s` nu
provoace scandal deocamdat`, [i ea se supuse cu moartea \n
suflet.
Cuprins` de o am`r`ciune nuan]at` cu cinism, hot`r\ chiar
s`-[i joace personajul pn` la cap`t. Surznd cu gra]ie,
strnse mna doamnei Logan.
16 ERICA SOMMER
Se pare c` Maracca este un loc de vis, murmur` ea.
Contez pe dumneavoastr` s` m` ajuta]i s` vizitez insula \n
am`nunt.
Apoi continu` la adresa lui Grant:
|n]eleg surpriza dumneavoastr`, drag` domnule Wilder.
P`r`sesc att de rar Londra! S` vedem... cnd ne-am v`zut
ultima dat`? Sunt doi ani? Trei ani? N-a[ [ti s` spun. Trec at]ia
oameni prin birourile de la Opal!
Am p`r`sit Anglia de treizeci de luni, replic` Grant, cu o
figur` impenetrabil`. Nu m-am \ntors acolo dect pentru
foarte scurte perioade de timp, \n interes de afaceri.
Ah! |n]eleg, coment` Fern cu un ton neglijent. De aceea
nu v-am \ntlnit niciodat` la petreceri. Este adev`rat c`
profesiunea dumneavoastr` are mereu \ntietate. V` speti]i
muncind, sunte]i un sclav al datoriei, nu [tiu ce formul` s`
aleg...
Revenind la cei doi Logan, continu` cu un aer vesel:
Cnd domnul Wilder a plecat \n Golful Persic este
corect, nu-i a[a? ne \ntrebam to]i dac` era ros de ambi]ie sau
o femeie se ar`tase crud` cu el, obligndu-l s` fug` la cap`tul
lumii ca s` uite...
Cu coada ochiului, Fern v`zu fa]a so]ului ei \ntunecndu-se.
Clocotea \n sinea lui, o [tia, [i sim]ea o satisfac]ie intens` la
mica ei r`zbunare. Totu[i, el \[i p`str` sngele rece [i
comand` calm stewardului un whisky.
Toat` lumea luase loc \n jurul mesei, [i timp de cteva
momente conversa]ia se m`rgini la am`nunte tehnice; sir
PRE}UL PARADISULUI 17
Manfred, Austin Logan [i Grant schimbau ultimele ve[ti
despre Opal [i z`c`mintele peroliere din regiune.
Doamna Logan, o femeie \nalt` pu]in cam slab`, cu privirea
p`trunz`toare, \i promise lui Fern s-o prezinte micii
comunit`]i europene din insul`.
Fire[te, preciz` ea, nu suntem foarte numero[i. Popula]ia
se compune mai ales din malaiezi, indieni, [i desigur
indigeni...
Care se aflau to]i aici \naintea sosirii albilor, preciz`
Grant nu f`r` duritate.
Avem nevoie cu to]ii unii de al]ii la Maracca, complet` sir
Manfred, oricare ar fi originile noastre. Opal va fi prima
beneficiar` a unei atmosfere armonioase.
Doamna Logan arunc` o privire lui Grant [i so]ului ei, apoi
r`spunse pe un ton \n]epat:
Fire[te... fire[te.
Fern, cu intui]ia care o caracteriza, \n]elese c` Grant avea o
du[manc` \n persoana acestei femei. Ciudat... Dar [i mai
ciudat` era reac]ia ei; se surprindea lund partea celui care era
\nc` so]ul ei!
Ve]i sta pe iahtul vostru? \l \ntreb` Austin Logan pe sir
Manfred.
Da. Fiica mea [i cu mine suntem obi[nui]i cu cabinele
noastre, [i acest vast salon ne permite cu u[urin]` s` primim.
Compania mea \mi \mprumut` acest iaht pentru [ase
s`pt`mni, am a[adar interesul s`-l folosesc ct mai bine!
Veni]i s`-l vizita]i...
18 ERICA SOMMER
|[i conduse oaspe]ii [i cnd revenir`, Fern pretext`
oboseala c`l`toriei ca s` se retrag` devreme.
Nu vei cina? se mir` tat`l ei.
|]i mul]umesc, nu mi-e foarte foame. La nevoie, p`strez
c]iva biscui]i \n rezerv` \n cabin`.
Foarte bine, \ncheie el f`r` s` insiste, fapt pentru care \i
fu recunosc`toare.
El ghicea ct` nevoie avea s` fie singur`, s` scape de
prezen]a lui Grant... Ea arunc` un bun` seara, politicos
tuturor [i se \ndrept` spre u[`.
Grant o preced` ca s`-i ]in` u[a deschis`.
Noapte bun`, miss Stirling, murmur` el.
Ea ie[i f`r` s` r`spund`.
Ajuns` \n cabina ei, Fern se l`s` s` cad` pe pat, cople[it` de
furie.
Acest plan al tat`lui ei, viznd s`-i confrunte pe nea[teptate
pe cei doi so]i \i p`rea mai ridicol ca oricnd! {i Grant!
Departe de a fi descump`nit, el se distra \n acela[i timp cu
tat`l [i cu fiica, refuznd s` recunoasc` leg`tura care-i unea!
Ce umilin]`! Chiar din clipa cnd o v`zuse, reac]ionase cu
dispre], f`r` s` ezite. Tonul ironic al replicii lui: Ia te uit`! Ce
surpriz` minunat`... Domni[oara Fern Stirling \n persoan`!
r`suna \nc` deosebit de dezagreabil \n urechile tinerei femei.
|n cteva secunde, negase pur [i simplu tot ce existase
vreodat` \ntre ei...
Ea ripostase ct putuse de bine, dar acest succes se va
dovedi cu siguran]` trec`tor. Grant p`rea foarte sigur de el
PRE}UL PARADISULUI 19
\nsu[i, \n posesia deplin` a argumentelor lui. Va fi preg`tit s`
se prefac` luni de zile, dac` trebuia... Cei doi Logan nu
p`ruser` ctu[i de pu]in surprin[i. Asta voia s` spun` c` Grant
se prezentase drept celibatar de la sosirea lui pe Maracca!
Scoase un oftat. Dup` un ultim pahar, invita]ii \[i vor lua
r`mas-bun [i tat`l ei va veni probabil s` discute cu ea. Mai bine
s` se preg`teasc` imediat pentru noapte. Se dezbr`c`, \[i lu`
c`ma[a u[oar` de noapte [i trecu \n sala de baie. Cteva
momente mai trziu, se urcase \n patul ei [i aranj` cu grij`
plasa contra ]n]arilor \n jurul ei. Se sim]ea prea \ncordat` ca
s` citeasc`, dar sfr[i totu[i prin a adormi, deoarece cnd
cineva b`tu la u[`, se trezi tres`rind [i consult` acele
luminoase ale ceasului; trecuser` de ora zece.
Se ridic` [i \ndep`rt` plasa contra ]n]arilor, r`spunznd
cu o voce somnoroas`:
Tu e[ti, tat`? A[teapt` o clip`...
|[i c`ut` \n \ntuneric papucii [i se opri brusc, cu inima
b`tnd repede. Cineva arunc` de pe culoar:
Nu este Manfred, din nefericire, ci eu, Grant.
Dup` o scurt` pauz`, ad`ug` cu ironie:
|]i aminte[ti de mine, nu-i a[a?
Complet treaz` dintr-o dat`, cu inima b`tnd cu putere,
Fern \nghi]i cu dificultate [i replic`, for]ndu-se s` adopte un
ton ferm:
Pleac`! Eu... m` culcasem [i nu doresc s` fiu deranjat`.
Te \n]eleg, dar... este vorba de circumstan]e pu]in...
execp]ionale, nu crezi?
20 ERICA SOMMER
Tn`ra femeie reflect` rapid, apoi ripost` cu o voce t`ioas`:
Dac` cineva este r`spunz`tor de aceast` situa]ie, nu eu
sunt aceea, ci tu, domnule Wilder!
Nu. Doar tat`l t`u ar merita s` fie blamat, [tii foarte bine.
Surpriza mea, sosind, a fost la fel de total` ca a ta.
|n acest caz, de ce nu te adresezi direct tat`lui meu?
N-am nimic s`-]i spun. Las`-m` \n pace!
Manfred [i cu mine am discutat deja \ndelung. Iat` de ce
]in numai s`-]i comunic concluziile noastre... Trebuie oare s`
\mprumut un [peraclu de la steward [i s` for]ez u[a, sau
a[tept s` vii s` deschizi? Ai de ales.
Furioas`, Fern se ridic` [i veni s` descuie u[a. Nu era
nevoie s` provoace scandal \n plin` noapte.
Timp de cteva momente, se privir`, nemi[ca]i. Un zmbet
u[or juca pe buzele b`rbatului; el avea avantajul [i o [tia.
Fern se \ncord`, contrariat` c` era cu picioarele goale [i
\ntr-o ]inut` de noapte att de lejer`.
Apoi, Grant intr` \n cabin` [i \nchise u[a \n urma lui.
|ntoarce-te \n pat sau \mbrac` un halat, \i arunc` el. Vom
avea o discu]ie serioas`, nu este vorba despre seduc]ie.
PRE}UL PARADISULUI 21
Capitolul 2
Sigur c` nu! \i arunc` ea t`ios. Aceast` precizare mi se
pare inutil`!
Ea aprinse o lamp` [i \[i leg` repede neglijeul asortat cu
c`ma[a de noapte \n jurul taliei. |n ciuda cuvintelor ei de
bravad`, se sim]ea nervoas` [i frisoane ciudate \i alergau de-a
lungul spatelui. Arunc` o privire piezi[` \n direc]ia lui Grant.
|mp`rt`[ea oare [i el aceea[i tulburare? Nu, evident!
Reveni [i se a[ez` pe pat, iar so]ul ei lu` loc pe unicul
scaun din cabin`.
Nu i-ai vorbit tatei \n prezen]a familiei Logan, sper? \ncepu ea.
Nu. I-am condus, apoi am revenit s` \mpart cina cu el,
dup` cum m` invitase.
C`ci ai avut tupeul s` accep]i!
El \[i formulase propunerea mai mult ca un ordin dect
ca o invita]ie. Oricum, venisem s` iau un cocteil \n compania
lui. A continua cu o mas` nu mi s-a p`rut s` constituie o crim`.
Ar fi putut cel pu]in s` m` previn` de inten]ia lui.
F`r` \ndoial`. Tat`l t`u are nenorocul s` fie obiectiv; nu
judec` \nainte de a asculta cele dou` versiuni ale faptelor. La
\nceput, fire[te, se lupta \n numele t`u, dar \n momentul
desertului a sfr[it prin a \n]elege punctul meu de vedere... [i
a g`sit atitudinea mea justificat`.
Justificat`? repet` Fern, revoltat`. Faptul c` m` repudiezi
astfel?
S` spunem mai curnd c` reprezint` statutul meu de
celibatar dup` ce m-ai p`r`sit.
Tu e[ti cel care a plecat! protest` ea, furioas`. Dac`
\n]eleg bine, pe de alt` parte, d`duse[i de \n]eles tuturor de
pe aceast` insul` c` n-ai fost niciodat` c`s`torit.
Exact, admise el cl`tinnd din cap. Asta m-a scutit s` m`
explic... [i \n plus mi-a permis s` m` bucur de libert`]ile
rezervate celibatului.
|n]eleg. Pe scurt, departe de a fi o victim` fericit`, ai
profitat din plin de treaba asta!
Este problema mea! Nu \ncerca s` imi]i repro[urile unei
femei geloase... N-o s` m` faci s` cred c` cele cteva pozne de
care am putut s` m` fac vinovat te-au oprit vreodat` s` dormi.
Nu te \n[eli, min]i ea.
Perfect. Dup` tat`l t`u, nici nu te-ai lamentat mult timp
de soarta de femeie abandonat`... Am auzit vorbindu-se
despre petreceri vesele pu]in prea exuberante dup` gustul
vecinilor, despre o tentativ` ruin`toare de deschidere a unui
magazin de antichit`]i, despre numeroase articole ap`rute \n
PRE}UL PARADISULUI 23
ziare cu privire la tn`ra mo[tenitoare a imperiului Opal, care
nu pare s` sufere prea mult din cauza absen]ei prelungite a
so]ului ei... Ruptura noastr` nu ]i-a frnt inima, nu-i a[a? o
ironiz` el.
Eu, cel pu]in, n-am sim]it nevoia s` neg c` aveam un so],
replic` ea. Nu m-am pref`cut c`-]i ignor existen]a, a[a cum ai
f`cut tu cu a mea. Am \ndurat brfele [i cancanurile cu capul
sus, \n timp ce tu te umflai \n pene \n Golful Persic sau nu [tiu
unde, f`r` s` te temi pentru reputa]ia ta... Cum ar fi trebuit s`
m` comport, dup` tine? |nchizndu-m` \ntr-o m`n`stire? Nu
mi-ai l`sat nici m`car apartamentul! M-am \ntors la tat`l meu
[i m-am ocupat dnd lec]ii de francez`: g`sesc foarte normal
s` fi \ncercat s` m` distrez din cnd \n cnd!
Con[tient` c` avanseaz` o \ntreag` serie de argumente
pentru a devansa acuza]iile, se opri un moment ca s`-[i reia
respira]ia, apoi relu` cu vioiciune:
Cu ce drept discu]i despre mine cu tata?
Grant r`spunse indirect.
Se pare c` nu-]i dai seama ct era de nelini[tit \n leg`tur`
cu tine, p`r`sind Londra ca s` vin` aici. }i-a propus s`-l urmezi
la Maracca \n speran]a optimist`, recunosc de a ne reuni
[i de a te repune pe calea cea dreapt`. |nseamn` s` uit`m c`
de trei ani n-am \ncercat niciodat` s` rev`d o so]ie care nu
m-a ajutat prin prezen]a sa. Sosirea ta pe insul` nu schimb` cu
nimic situa]ia [i i-am spus-o limpede.
Chiar dac` familia Logan n-ar fi asistat la scen`, ai fi negat
c` sunt so]ia ta?
24 ERICA SOMMER
Da. Mai pu]in formal, bine\n]eles. Te-a[ fi prevenit c` voi
continua s` trec drept celibatar pe Maracca orice s-ar \ntmpla...
Sau mai exact, pn` cnd te vei decide s`-]i accep]i rolul de
so]ie a[a cum \n]eleg eu, ceea ce mi se pare foarte improbabil.
Ca [i cum voi ceda amenin]`rii sau [antajului, exclam` ea
cu dispre].
Tu n-ai nici cea mai mic` inten]ie s` relu`m via]a
comun`, sublinie el ridicnd din umeri, chiar dac` nici o
presiune nu s-ar exercita asupra ta. |n concluzie, va trebui s`
te obi[nuie[ti s` treci aici drept tn`ra domni[oar` Stirling,
abia cunoscndu-l pe domnul Wilder...
Eu... \n]eleg, murmur` ea p`lind. Voi fi naiva mo[tenitoare
celibatar`, prad` u[oar` pentru to]i vn`torii de zestre ai locului...
Din nefericire, \ncheie el. Iat` tot ce am venit s`-]i spun.
Se ridic` s` ias` [i ea \l privi \nchiznd u[a \n spatele lui cu
un ciudat sentiment de decep]ie.
A[tept` mult timp \n \ntuneric, spernd c` tat`l ei va veni
s`-i comunice impresiile sale; dar pu]in dup` miezul nop]ii,
t`cerea cea mai adnc` domnea pe iaht [i ea sfr[i prin a se
convinge c` el pur [i simplu se culcase. Asta \nsemna c`
accepta ultimatul lui Grant f`r` s` mai ridice probleme...
Ceea ce nu \nsemna, se gndea furioas` \n timp ce se
\mbr`c` a doua zi diminea]`, c` ea \ns`[i va sta cu bra]ele
\ncruci[ate! Ca \n fiecare zi, avea inten]ia s`-l g`seasc` \n
cabina sa pentru micul dejun. Acolo, nu se va mai putea
sustrage [i va fi obligat s` aud` pn` la cap`t repro[urile pe
care i le va aduce.
PRE}UL PARADISULUI 25
Totu[i, spre marea ei decep]ie, \[i d`du seama c`-[i luase
deja f`r` ea cafeaua matinal` [i se instalase la biroul lui
ca s` lucreze. Cu ochii pleca]i asupra unui teanc de hrtii,
nu-[i ridic` privirea la intrarea ei [i morm`i cu un aer
absent:
O clip`, draga mea, te rog...
Fern, la cap`tul r`bd`rii, explod`:
Tat`, ascult`-m`! Ieri sear`, cnd Grant [i-a b`tut joc de
mine \n public, nici m`car n-ai reac]ionat. Mai r`u \nc`, nu
numai c` l-ai invitat la cin`, dar n-ai ezitat s`-l felici]i pentru
atitudinea lui fa]` de mine, autorizndu-l p`rinte[te s`
continue!
Sir Manfred \[i drese vocea [i se \ntoarse \n sfr[it spre fiica
sa, pe care o privi pe deasupra ochelarilor cu rame de aur.
Te \n[eli asupra unui punct. Departe de a-l felicita, l-am
dezaprobat cu ardoare [i am fost la fel de surprins ca [i tine
auzindu-l spunndu-]i miss Stirling \n loc de doamna Wilder.
Numai c` am sfr[it f`r` voia mea prin a ceda \n fa]a
argumentelor lui... El nu putea proceda altfel \n prezen]a
Loganilor.
Loganii! arunc` ea. Nu se sinchisea nicidecum de ei. |n
alte \mprejur`ri, s-ar fi comportat la fel. De altfel, mi-a afirmat
c` are inten]ia ferm` s` men]in` aceast` mascarad` pe tot
parcursul [ederii mele! Numai dac`, fire[te...
Numai dac`?
Dac`... nu-mi reiau locul meu lng` el, \nclinndu-m` \n
fa]a argumentelor lui.
26 ERICA SOMMER
Ceea ce nu e[ti gata s` faci, \mi imaginez...
Mai degrab` mor! se revolt` cu impetuozitate.
Nu te ar`ta att de melodramatic`, vrei? Grant dore[te s`
te \ntorci?
De ce nu-l \ntrebi direct? P`re]i att de buni prieteni!
Nu fi ridicol`, Fern. Ai cunoa[te tu \ns`]i r`spunsul [i
dac` ai fi mai sensibil` la starea sufleteasc` a so]ului t`u... Am
f`cut tot posibilul s` v` ajut; acum, viitorul se afl` \n minile
voastre. Dac` Grant prefer` s` nu mai [tie de c`s`toria lui,
regret, dar nici o lege nu i-o interzice.
Chiar dac` so]ia lui trebuie s` treac` drept celibatar`...
Este mai mult sau mai pu]in inevitabil \n m`sura \n care
risca]i s` frecventa]i acelea[i persoane. |n cazul t`u, totu[i...
|[i \nvrti scaunul turnant [i o invit` pe fiica sa s` se a[eze
\n fa]a lui \nainte de a continua:
... exist` cu siguran]` o posibil` solu]ie, dac` cel pu]in
dore[ti s` scapi din aceast` situa]ie [i r`mi convins` c`
ini]iativa mea de a te face s` vii aici se va dovedi complet
zadarnic`.
Fern se sim]i mi[cat` [i \nduio[at`. Tat`l ei o iubea att de
profund, se ar`ta att de atent! Se str`duia \n toate modurile
posibile s`-i asigure fericirea...
Despre ce este vorba?
De fapt, n-ai nevoie s`-l revezi pe Grant. Pot s`-i cer
c`pitanului Lewis s` te duc` la Durban, [i de acolo vei lua un
avion spre Londra. Ce spui?
Tn`ra femeie f`cu ochii mari.
PRE}UL PARADISULUI 27
Noi... ne vom \ntoarce \n Anglia cnd de-abia am sosit?
Tu singur` te vei \ntoarce acas`. Eu trebuie s` r`mn aici
ctva timp. Voi descinde la hotel, pn` atunci.
Dar... vacan]a mea? M` bucuram att de mult la ideea de
a cunoa[te \n fine Maracca! Nu, declar` ea cu fermitate.
R`mn aici. Nu m` tem de Grant [i n-am nici un motiv s` fug.
N-are dect s` se obi[nuiasc` s` m` vad` \n \mprejurimi...
Ceea ce nu se va \ntmpla prea des, deoarece voi [ti s` r`mn
la distan]`!
Bravo! exclam` tat`l ei, cu zmbetul pe buze. Reg`sesc
pe impetuoasa mea feti]` de alt`dat`. Numai c` se va dovedi
mai pu]in u[or dect crezi s`-]i evi]i so]ul; vom fi adesea
invita]i \mpreun`. La urma urmei, el trebuie s`-l \nlocuiasc`
pe Austin Logan la direc]ia filialei Opal de pe insul`, cnd
acesta din urm` se va pensiona. El va duce prin urmare o via]`
foarte monden`. Voi \n]elege foarte bine dac` vei reveni
asupra deciziei tale.
Nu, repet` Fern, nu-mi voi schimba p`rerea. Nu-i voi
permite lui Grant s`-mi strice vacan]a mea minunat` la
tropice, repet! Dac` m` deranjeaz`, va avea cu cine s`
vorbeasc`.
Sir Manfred o tachin` zmbind.
Mi-e u[or s` te cred... L-ai cam bruscat cu vorbele tale,
ieri sear`!
O c`utase, nu? Nu-l voi l`sa s`-[i imagineze c` mi-am
petrecut trei ani plictisindu-m` \n absen]a lui.
Zmbetul tat`lui ei se l`rgi.
28 ERICA SOMMER
Dac` a crezut vreodat` a[a ceva, a[ fi putut s`-i deschid
ochii cu u[urin]`...
Asta ai f`cut \n timpul cinei, nu-i a[a? \i repro[` ea f`r`
r`utate. I-ai \mp`rt`[it \ngrijorarea ta privind conduita mea...
Asta m-a contrariat, m`rturisesc. De partea cui te situezi cu
adev`rat, tat`? R`spunde-mi cu toat` sinceritatea.
Sir Manfred oft` [i-[i puse coatele pe birou, cu figura dintr-o
dat` grav`.
Ct am fost de naiv! murmur` el. Am crezut c` va fi
posibil s` nu trebuiasc` s` iau partea nim`nui. Grant [i cu tine
trebuia s` fi]i ca o singur` persoan`...
Dar nu este cazul, insist` ea. Atunci?
El \i adres` o privire plin` de triste]e.
Cum po]i \ntreba asta, Fern? Hai, \mbrac`-te repede [i nu
uita s`-]i iei o p`l`rie de soare; soarele din Maracca poate fi
redutabil [i la locul unde ne vom duce \n diminea]a asta nu se
g`se[te nici o umbr`.
Tn`ra femeie se \ndrept` spre u[` [i \ntreb` \nainte de a ie[i:
Exist` un lucru pe care nu-l \n]eleg... Ai putea s`-mi
explici cum se face c` cei doi Logani nu [tiu de c`s`toria
noastr`, a lui Grant [i a mea?
Este foarte simplu. Au sosit aici direct din Canada, la
mult timp dup` c`s`toria voastr`.
|n]eleg. Totu[i...
Ea se opri, ezit` o clip` [i \ncheie:
Nimic... Scuz`-m`.
Fusese pe punctul s` remarce c` dac` Grant avea o leg`tur`
cu o locuitoare de pe insul`, cum b`nuia, avea tot interesul s`
PRE}UL PARADISULUI 29
lase s` se cread` c` este celibatar. Dar mai bine s` nu mai
vorbeasc` despre asta; astfel, dac` este cazul, ar savura o
r`zbunare dulce s`-l stnjeneasc` pe so]ul ei, fie chiar prin simpla
ei prezen]`... aceast` perspectiv` \i procura o satisfac]ie amar`.
***
Docurile Portului Dauphin, capitala insulei sem`na cu
toate docurile din lume; o mul]ime de hangare [i magazii cu
acoperi[uri din tabl` ondulat`, o atmosfer` grea de mirosuri
amestecate de copra, zah`r, cafea [i cauciuc depozitat \nainte
de a fi \nc`rcat pe cargouri. Din fericire, limuzina decapotabil`
a lui Grant suficient de lat` pentru a \nc`pea trei persoane
pe bancheta din fa]` se angaj` curnd \ntr-o zon` mai
agreabil`, cu bulevarde largi m`rginite de tufi[uri de flori [i
vile elegante. O mul]ime dens` se \nghesuia pe ele; turi[ti cu
aparate de fotografiat pe umeri, femei indiene \nc`rcate cu
pachete, b`rba]i tr`gnd [arete primitive urmate de o droaie
de copii cu picioarele goale... Cerul de un albastru profund,
f`r` nori, domina scena, sco]nd \n eviden]` albea]a caselor [i
verdea]a str`lucitoare a frunzelor copacilor.
Pu]in mai departe, traversar` o cmpie vast` descoperit`,
str`b`tut` de canale minuscule, apoi ajunser` \n fine \n alt`
extremitate a insulei, unde se \ntindea z`c`mntul petrolier.
Platforme \n construc]ie \ncepeau s` se ridice \n larg [i vastul
chei care trebuia s` permit` petrolierelor s` vin` s`-[i \ncarce
cu regularitate \nc`rc`tura pentru rafin`rii.
30 ERICA SOMMER
Locul contrasta cu aspectul vesel al restului Insulei
Maracca. Era vorba aici de lumea dur` a industriei [i
comer]ului: platforme metalice, co[uri gigantice, hangare
imense [i birouri vitrate... Fern, pe care o \ncntaser` peisajele
minunate exotice de la venire, sim]i nevoia s` critice acest
univers ne\nduplecat. Cel al lui Grant.
Ce p`cat s` se distrug` o insul` att de frumoas`, ironiz`
ea adresndu-se tat`lui ei, dar asigurndu-se c` Grant putea
s-o aud`. A]i stricat plaja, a]i deplasat popula]ia, polua]i
atmosfera... Nu v` \ncearc` niciodat` vreo remu[care?
Sir Manfred, \n loc de r`spuns, \l privi pe Grant ca [i cum
\l ruga s` ia el \nsu[i cuvntul.
Dup` dumneata, replic` \ntr-adev`r acesta, ct timp
locuri ca Maracca vor supravie]ui \n anii viitori, cu micile lor
recolte de ulei de cocos, de cafea [i de trestie de zah`r? |n ceea
ce prive[te cafeaua, de exemplu, produc]ia lor se dovede[te
cu regularitate excedentar` [i sfr[e[te drept combustibil \n
ma[inile de g`tit...
Ei nu par s` se descurce greu pn` \n prezent.
Dar f`r` ajutorul nostru, situa]ia risc` s` nu dureze. |n
c]iva ani, locuitorii ne vor mul]umi c` am venit s` d`m un
avnt indispensabil economiei lor.
|n plus, interveni sir Manfred, folosim abia doi kilometri
p`tra]i. Vom da de lucru la sute de persoane, vom face case
pentru familiile lor, vom deschide [coli... Dragul meu Grant,
acum trebuie s`-l v`d pe Logan \n biroul lui. E[ti att de
amabil s-o conduci pe fiica mea s` vad` instala]iile?
PRE}UL PARADISULUI 31
Grant cl`tin` din cap, \ncetini \n fa]a unei cl`diri albe
nou-nou]e [i sir Manfred p`r`si ma[ina. Tn`rul b`rbat porni
din nou [i continu` s` ruleze cu vitez` redus`. |n timpul
drumului \i furniza explica]ii am`nun]ite despre atelierele de
repara]ii, pu]urile de foraj, platformele cu mai multe etaje [i
co[urile din care fl`c`rile, noaptea, puteau fi v`zute la
kilometri distan]`.
|n \ntuneric, spectacolul pare foarte impresionant,
ad`ug` el.
Pu]in mai departe, se ridica un centru rezervat locuin]elor,
\mpodobite cu peluze de iarb` [i echipat cu o piscin` [i mai
multe terenuri de tenis.
|n aceste pavilioane, indic` el, se g`sesc mai ales perechi
c`s`torite. Celibatarii stau \n aceast` cl`dire unde se g`se[te [i
un club, Corsarul.
Unde locuie[ti?
La club, cnd trebuie s` lucrez trziu, dar am [i un
apartament \n ora[, pe care-l folosesc ocazional.
Pentru ce gen de ocazii? \ntreb` Fern cu perfidie.
Serate trzii, cine la restaurant...
{i... \ntlniri?
E[ti liber` s`-]i imaginezi ce vrei, se limit` el s`-i
r`spund` cu r`ceal`.
Cnd spui \n ora[, este vorba de Port Dauphin?
La nivelul cel mai \nalt al hotelului Meurice, unde tat`l
t`u \[i propune s` iei prnzul chiar azi. De ce? Inten]ionezi
s`-mi faci o vizit` f`r` s` fi fost invitat`?
Ea \i ignor` sarcasmul [i ripost`:
32 ERICA SOMMER
Poate numai s`-i fie util tatei, pentru a [ti unde s` te
g`seasc`.
Apoi schimb` subiectul. Copii se jucau \n gr`dinile mici,
sub ochiul atent al mamei lor.
Acest loc, la urma urmei, aminte[te destul de bine
periferia unui mare ora[ modern, remarc` ea. Cu aceste
c`su]e sem`nnd unele cu altele...
{i un mare num`r de facilit`]i, preciz` Grant. O
bibliotec`, o clinic`, o cre[`....
{i o [coal`, presupun?
Numai pentru cei mici. Copiii mai mari sunt \n general
trimi[i la internat \n Europa.
El \ntinse mna spre ocean [i ar`t`:
Un vnt favorabil respinge sistematic spre mare fumul
poluant de care te plngeai. Ansamblul trebuie s` ]i se par`
mult mai pu]in nepl`cut dect ai crezut, nu-i a[a? Regre]i
poate c` ai blamat munca mea din cauza asprimii climatului
canadian [i al celui din Golful Persic. Dac` a[ fi fost numit mai
\nti la Maracca, poate ai fi putut consim]i s` r`mi lng`
mine, ca orice so]ie demn` de acest nume... Cea mai mic`
bro[ur` turistic` vorbe[te despre aceast` insul` \n termeni
entuzia[ti. Perla Oceanului Indian, Insula paradisului...
Pentru nimic \n lume Fern n-ar fi recunoscut fascina]ia pe
care o exercita Maracca asupra ei.
A[ fi preferat totu[i ca tata s`-]i ofere un post la Londra,
replic` ea. Pe vremea aceea, \]i spusesem, asta nu prezenta
nici o dificultate. Chiar [i acum, dac` i-a[ cere...
PRE}UL PARADISULUI 33
Grant schi]` un zmbet ironic [i opri ma[ina \n lungul plajei.
E[ti o fire tenace, glumi el punndu-[i non[alant minile
pe volan. Nu abandonezi niciodat` partida, nu-i a[a? A[adar,
iat` c` este vorba de un [antaj. Dac` accept s` m` irosesc \n
spatele unui birou, \n trista cea]` londonez`, am putea relua
rela]iile conjugale pe care mi le permite legea...
El scutur` din cap [i continu` pe un ton mai t`ios:
Nu, draga mea copil`, nu-]i face iluzii! E[ti incontestabil
la fel de seduc`toare, dar din nefericire la fel de naiv`. Eu nu
]i-am ascuns natura profesiei mele, de la prima noastr`
\ntlnire, dar cu sufletul t`u candid de adolescent` ai
considerat c`s`toria drept un fel de joc \n care n-aveai dect
s` ridici degetul mic pentru a m` face s`-mi schimb p`rerea \n
cea mai mic` problem`. |n mod vizibil, crezi \nc` acela[i
lucru... dar te \n[eli. Nu este suficient s`-i faci ochi dulci lui sir
Manfred [i s`...
|nceteaz` s` m` acuzi pe nedrept! i-o t`ie ea prompt, cu
obrajii ro[ii de furie. Am spus doar c` tata ar fi gata s` reconsidere
situa]ia. |n nici un caz n-am vrut s` sugerez c`-l voi implora. Nu
voi ridica degetul mic ca s` te conving s`-]i schimbi cel mai mic
dintre planurile tale, s` [tii. |n ceea ce m` prive[te...
Se \ntrerupse o clip`, cople[it` trec`tor de triste]e pentru
propria soart`, apoi \[i reveni imediat [i conchise:
... Tata mi-a \ntins o curs` aducndu-m` aici, dar acum c`
sunt la fa]a locului, am inten]ia s` profit de vacan]a mea f`r`
ca prezen]a domnului Grant Wilder, celibatarul, s` m`
tulbure ctu[i de pu]in!
34 ERICA SOMMER
Perfect. Nu-mi fac griji pentru tine. Cu elegan]a [i
frumuse]ea ta, nu vei \ntmpina nici o dificultate...
|nceteaz` s` m` flatezi, te rog!
Imposibil. Cuno[ti foarte bine efectul pe care-l produci
asupra sexului opus, de care ai profitat destul \n via]a ta.
Porni din nou ma[ina [i continu`:
Voi ad`uga doar att. Domnul Grant Wilder, m` tem c`
se va afla mai des \n drumul t`u dect ]i-ai dori. |]i voi fi util
s` te prezint \naltei societ`]i locale, [i \i revine firesc viitorului
director de la Opal s` fie curtenitor cu fiica pre[edintelui-
director general. Va trebui s` te obi[nuie[ti cu compania
mea...
Cu ocazia seratelor [i cocteilurilor? ironiz` ea. Te
credeam devotat numai muncii tale!
Din nefericire, \mi r`mne suficient` energie, la sfr[itul
zilei, s` \ncerc s` m` distrez [i s` nu m` \ntorc imediat \n
apartamentul meu solitar. O cin` bun` nu m` sperie,
recunosc cu modestie...
Nici conversa]ia unei femei frumoase, presupun, nu se
putu \mpiedica Fern s`-l ironizeze.
Eventual.
Micul t`u apartament din hotelul Meurice trebuie c`
reprezint` locul ideal... Ce atmosfer` romantic` la Maracca,
nu-i a[a? Palmieri, clar de lun`... Dac` vreodat` te-a[ deranja,
]i-a[ fi recunosc`tor s`-mi spui.
Grant \i arunc` o privire t`ioas` [i ea \[i mu[c` buzele,
amintindu-[i intui]ia sa diabolic`.
PRE}UL PARADISULUI 35
Cu ce ai vrea s` m` deranjezi? murmur` el, pref`cndu-se mirat.
Ea nu r`spunse. Grant era foarte aproape s` ghiceasc`
faptul c`, \n ciuda separ`rii lor, \n ciuda certurilor lor, ea \nc`
putea s` sufere de gelozie \n privin]a lui...
|n timp ce el se concentra asupra conducerii, \l observ` pe
furi[. Profilul lui bine conturat, pieptul puternic, minile sale
experte \i trezeau amintiri tulbur`toare. Ca [i cum ar fi
dureros pentru ea s` [i-l imagineze \n bra]ele altei femei...
Trebuia s` \ncerce s` nu se gndeasc` la asta [i s` se for]eze
mai ales s` nu-[i tr`deze niciodat` gelozia \n fa]a lui!
Sir Manfred \i a[tepta \n fa]a cl`dirii ad`postind birourile.
Vei prnzi \n compania noastr`, Grant? \ntreb` el.
Bucuros, replic` acesta din urm`. Cu pl`cere.
|[i reluar` locurile \n ma[in` [i se \ntoarser` la hotelul
Meurice din Port Dauphin. Cl`direa luxoas` se ridica
orgolios de-a lungul unui bulevard lini[tit [i umbros; fa]ada
era decorat` cu colonade gra]ioase, iar vasta sal` a
restaurantului oferea un veritabil ad`post de r`coare.
Au fost condu[i spre masa pe care sir Manfred o rezervase.
Grant ne va recomanda mnc`rurile tipice din Maracca,
o asigur` omul de afaceri pe fiica sa. Dac` \mi amintesc bine,
buc`t`ria local` este un amestec de tradi]ionale mnc`ruri
chineze[ti [i indiene.
Oricum, tn`ra femeie fu descump`nit` de mncare. Luar`
mai \nti o sup` simpl`, cam f`r` gust, apoi preparate
delicioase servite cu un sortiment de sosuri diverse: la creve]i,
la soia, la curry... Desertul era format din fructele cele mai
36 ERICA SOMMER
obi[nuite ca gust: mango, ananas, portocale. Fern savur` totul
sub ochii amuza]i ai celor doi b`rba]i.
Apoi, Grant se \ntoarse spre sir Manfred:
Cum s-a desf`[urat \ntlnirea cu Logan? \ntreb` el.
Nu foarte bine, din nefericire. |l sf`tuisem s` se
pensioneze ca s`-]i cedeze locul, a[a cum [tii, [i perspectiva
nu-l \ncnt` deloc.
Freda, so]ia lui, contribuie mult la am`r`ciunea lui prin
repro[urile ei constante. La \nceput, Austin era mai degrab`
u[urat s` se odihneasc` \n sfr[it...
Femeile ca Freda... \ncepu sir Manfred.
T`cu, dndu-[i seama c` aten]ia lui Grant fusese atras` \n
alt` parte. El [i fiica lui urm`rir` direc]ia privirii gazdei lor.
O gra]ioas` necunoscut` se \ndrepta spre masa lor, cu
zmbetul pe buze, cu o mn` \ntins` spre Grant \ntr-un gest
teatral. P`rul ro[cat \i c`dea \n bucle bogate pe umeri; o
rochie verde ca jadul, adnc decoltat`, \i punea \n valoare
formele generoase. O pereche de ochelari de soare \i
ascundea ochii.
Nu este orb mai r`u dect cel care nu vrea s` vad`, glumi
ea cu un u[or accent fran]uzesc, strngnd mna lui Grant.
Te-ai pref`cut c` n-o vezi pe Millet singur` \n col]ul ei, intrnd
aici cu prietenii dumitale?
Grant rse u[or [i-i s`rut` mna.
Sunt jenat, se scuz` el galant. Va trebui s`-i blama]i pe
\nso]itorii mei, care mi-au ab`tut aten]ia.
PRE}UL PARADISULUI 37
|n]eleg cu u[urin]`, susur` ea aruncnd o scurt` privire
lui Fern din spatele ochelarilor s`i negri. Dar v` iert dac`
binevoi]i s` m` prezenta]i.
Grant se execut`:
Sir Manfred Stirling, pre[edintele-director general al
Opal, domni[oara Fern Stirling, fiica sa, domni[oara Rose de
Millet, care a dat un recital aici \nainte de a-[i relua turneul \n
Europa.
Rose de Millet? Fern \n]elese de ce nou-venita se
recomandase cu numele de familie. La marile artiste, era o
tradi]ie. Nu se spunea Callas, Pavlova? Fern \[i aminti c`
v`zuse un afi[ \n holul hotelului, anun]nd cte dou` concerte
de muzic` pe sear` de la ora dou`zeci [i unu pn` la miezul
nop]ii. Ar fi trebuit s` fac` imediat leg`tura...
Cnt`rea]a, \n plus, p`rea \n termeni excelen]i cu Grant.
Probabil c` Fern nu va avea nevoie s` caute o rival` mult mai
departe...
Rose de Millet \[i scoase ochelarii, dezv`luind doi ochi mari
\ntuneca]i [i catifela]i.
Grant a[tepta venirea dumneavoastr`, dar nu mi-a vorbit
de fiica dumneavoastr`, sir Manfred.
Am hot`rt \n ultimul moment s-o iau cu mine, \ntr-
adev`r. Insula mi se p`rea locul de vis unde s`-[i petreac`
vacan]a \n mod agreabil.
Incontestabil! O cuno[teai deja pe miss Stirling \n Anglia,
dragul meu Grant?
38 ERICA SOMMER
Da, foarte bine, r`spunse el pe un ton neutru.
Ah! |n]eleg... murmur` Rose cu un ton ambiguu, pe care
Fern \l g`si ct se poate de agreabil. {i ne ve]i face onoarea s`
asista]i la gala din aceast` sear`, domni[oar` Stirling? Grant va
fi cu siguran]` bucuros s` v` \nso]easc`...
Nu voi pierde ocazia, r`spunse Fern politicos. V`
mul]umesc foarte mult.
Cnt`rea]a se retrase dup` ce refuzase s` ia cafeaua cu ei.
Dup` plecarea ei, Grant schi]` un portret rapid al
personajului. Jum`tatea fran]uzoaic`, jum`tate american`, cu
o pic`tur` de snge indonezian explicnd pome]ii ei ridica]i,
Rose de Millet vorbea [ase limbi. Studiase \n Statele Unite [i \n
Germania [i avea un repertoriu vast de cntece clasice,
moderne [i folclorice. Nu c`l`torea niciodat` f`r` \nso]itoarea
ei, Sophie Dean, care-i servea [i de secretar`.
Este \ntr-adev`r foarte frumoas`, admise Grant ca
r`spuns la o \ntrebare a lui sir Manfred. Dac` are un so],
prefer` s` se lase s` se cread` contrariul [i detest` cea mai
mic` indiscre]ie asupra acestui subiect.
***
Dup` prnz, \i \nso]i pe tat` [i pe fiic` la Calypso. Fern \[i
f`cea siesta, \n timp ce cei doi b`rba]i se \nchiser` \n birou ca
s` discute.
Spre ora [ase, Fern se \mbr`c` pentru gal`, nereu[ind
s`-l conving` pe sir Manfred c` nu dorea nicidecum s`
asiste la ea.
PRE}UL PARADISULUI 39
|mi este imposibil s` merg acolo, afirmase el. Am ceva
extrem de urgent de terminat. Este indispensabil s` m`
reprezin]i tu. Serata asta \]i va da ocazia s` dansezi, s` te
distrezi; este excelent pentru tine. Grant este singurul b`rbat
pe care-l cuno[ti aici; dac` nu te \nso]e[te, cine o va face?
M` va prezenta \nc` o dat` drept domni[oara Fern
Stirling! subliniase ea cu am`r`ciune.
Da, fiindc` se pare c` v-a]i pus de acord \n privin]a asta,
chiar dac` aceast` comedie se pare dificil de continuat... E[ti
sigur` c` nu ]i-ai schimbat p`rerea [i c` nu preferi s` te \ntorci
pur [i simplu la Londra?
Nu, replicase ea, cu buzele strnse. Voi r`mne aici pn`
la sfr[itul [ederii tale. Grant nu m` va alunga.
Acum, a[tepta ca so]ul ei s` vin` s-o caute [i reflecta,
mu[cndu-[i buzele. Seara trecut`, \ntr-un gest de furie, \[i
scosese verigheta [i o pusese \n cutia ei de bijuterii. Acum,
regreta c` n-o f`cuse \n fa]a lui Grant: trebuia totu[i s`
\n]eleag` ct de mult \l respingea.
Impulsiv, \[i strecur` verigheta \n po[et`. Tocmai \i venise
o idee \n minte...
Parc` toat` lumea din Port Dauphin \[i d`duser` \ntlnire
la hotel Meurice. Un [ir lung de ma[ini a[tepta la intrarea \n
parching, iar \n hotel se \nghesuia deja o mul]ime dens` [i
elegant`. Grant lu` ferm cotul lui Fern [i o conduse spre
ascensoare.
Vom lua un pahar \n apartamentul meu, \i explic` el. Va
fi mai lini[tit.
40 ERICA SOMMER
Ascensorul se opri la al patrulea etaj; cl`dirile din Maracca,
de teama taifunurilor, rareori fuseser` construite mai \nalte.
Grant deschise o u[` [i o f`cu pe tn`ra femeie s` intre \ntr-un
vast salon decorat rafinat cu mobile chineze[ti [i covoare
groase de ln`. Ferestrele d`deau direct spre mare; o u[`
\ntredeschis` l`sa s` se ghiceasc` o buc`t`rie [i o baie.
Grant deschise barul, scoase o sticl` de rom [i preg`ti dou`
cocteiluri la care ad`ug` ghea]` [i suc de l`mie.
A[adar, iat` unde tr`ie[ti... murmur` ea.
Da, f`cu el cl`tinnd din cap. Dup` cum vezi, am doar
strictul necesar. Nici piei de leopard, nici vase de ars
mirodenii destinate seducerii unor femei fatale... Dormitorul
are totu[i un pat de dou` locuri.
Adev`rat? r`spunse ea, pref`cndu-se indiferent`.
Nu-]i pas`? Ar fi trebuit s` b`nuiesc. Cel pu]in, vino s`
profi]i de priveli[te.
Deschise u[a-fereastr` [i o invit` s` ias` pe teras`. O
gr`din` umbrit` de palmieri [i de portocali ducea \n pant` lin`
pn` la plaj`, unde oceanul \[i instala lini[tit apele albastre
sub ultimele raze ale soarelui care apunea la orizont \ntr-o
splendoare de purpur` [i aur. Tn`ra femeie contempl` t`cut`
spectacolul, fascinat`.
A[adar? [opti \ncet Grant \n spatele ei.
Este... este foarte frumos. Aproape ireal, de pe alt` lume...
Ai putea profita zilnic de un loc att de \ncnt`tor. Nu
regre]i c` nu m-ai urmat?
Fern se \ncord`, din nou \n defensiv`.
PRE}UL PARADISULUI 41
Pentru a suporta iernile canadiene, soarele de[ertului [i
Dumnezeu mai [tie ce alte calamit`]i? Nu, mul]umesc! ripost` ea.
Lucrurile cele mai pre]ioase trebuie ob]inute cu pre]ul
unor anumite eforturi: Maracca face parte dintre ele. Dar
fire[te, dac` nu te ar`]i dispus`...
Se \ntrerupse, \[i termin` paharul [i o invit` s` revin`
\n`untru, explicnd:
Este timpul s` ne al`tur`m invita]ilor la parter.
A[teapt`, \l som` ea cu o voce rece.
|[i deschise po[eta, scoase verigheta [i i-o \ntinse.
Sunt celibatar`, nu-i a[a? O precizezi cu atta pl`cere
prietenilor t`i, \nct ]in s` ]i-o restitui.... Ia-o, te rog. {i-a
pierdut orice semnifica]ie pentru mine.
|l privi punnd-o pe inelarul lui, unde nu dep`[i prima
falang`. Apoi ridic` ochii spre ea [i murmur`:
Admi]nd c` a avut vreodat` \n ochii t`i...
F`r` s`-i lase timp s` r`spund`, el travers` camera, scoase
verigheta [i o arunc` neglijent \ntr-un sertar. Fern \[i mu[c`
buzele. Nu se a[teptase ca el s` reac]ioneze cu atta
indiferen]`, ca [i cum nu era dect un fleac... Nu ar`ta nici
furie, nici dispre]. Va uita probabil incidentul chiar mine.
Ab`tut`, \nvins`, \l urm` \n t`cere pn` la lift.
42 ERICA SOMMER
Capitolul 3
Pe toat` durata seratei, Fern se auzi att de des numit`
domni[oara Stirling, \nct aproape \[i uit` numele de femeie
c`s`torit`. Toat` lumea dorea s-o cunoasc` pe fiica
directorului de la Opal, [i deveni centrul aten]iei generale.
Primi invita]ii la excursii \n mun]ii din centrul Insulei, la
picnicuri, la partide de tenis, la partide de pescuit, la
cocteiluri, la vizite organizate a templelor hinduse, budiste,
moscheilor musulmane din Maracca...
Ea accept` zmbind [i-[i \nmul]i promisiunile [i
mul]umirile, [tiind c` nu i se acorda atta aten]ie pentru ceea
ce era. Dar nu se sim]ea vinovat` ctu[i de pu]in; numai Grant
provocase aceast` situa]ie pentru care putea fi f`cut
r`spunz`tor. Dac` el dorea s` nege c`s`toria lor, de ce s`
nu-[i umple cu bun` [tiin]` carnetul de \ntlniri?
|n mijlocul acestei mul]imi elegante [i a acestor femei
sofisticate, adesea frivole, cu voci ascu]ite, Fern g`si
reconfortant s` \ntlneasc` una a c`rei simplitate o consol`.
Rhoda Camell se \mbr`ca sobru; nu era deosebit de frumoas`,
dar dinamisul [i amabilitatea ei atr`geau imediat simpatia.
Bun` ziua, \i spuse ea lui Fern \ntr-un moment cnd se
aflau a[ezate una lng` alta. Permite]i-mi s` m` prezint: m`
numesc Rhoda Camell [i conduc cre[a din tab`ra Opal.
|ncntat` s` v` cunosc... sunt Fern Stirling.
{tiu, a]i venit s` vizita]i locul \n aceast` diminea]`. De ce
Grant nu v-a adus la cre[`?
Ei bine, la drept vorbind... domnul Wilder...
Spune]i-i Grant, ca noi to]i. El prefer` a[a.
Ah! Deci, a men]ionat cre[a dar n-am avut timp s`
mergem acolo, deoarece tat`l meu ne a[tepta pentru prnz.
Totu[i, a[ fi foarte fericit` s` trec s` v` v`d cu alt` ocazie. O
conduce]i singur`? De c]i copii ave]i grij`?
Lucrez cu o asistent` [i un tn`r pentru muncile grele.
Primim mul]i copii, to]i originari din Maracca; micii europeni
merg la camera rezervat` copiilor de la [coala maternal`.
Mamele proteja]ilor no[tri ni-i \ncredin]eaz` diminea]a,
\nainte de a-[i lua postul \n primire \n diverse birouri [i
cantine ale taberei. Doctorul Croft de la clinic`, vine s`-i
examineze zilnic. Iubi]i copiii?
Fern zmbi, cu o umbr` de melancolie. Dac` ar fi r`mas cu
Grant, poate acum ar fi avut un copil \ncnt`tor lng` ea...
Mult, r`spunse ea. Mai ales cei foarte mici.
|n acest caz, trebuie neap`rat s` ne face]i o vizit`!
Rhoda se ridic` [i ad`ug`:
44 ERICA SOMMER
Acum, trebuie s` v` p`r`sesc... Profesia m` oblig` din
p`cate s` m` trezesc la ora [ase \n fiecare diminea]`.
La ora [ase! repet` Fern, \ngrozit`.
Da. La Maracca, birourile se deschid imediat dup`
r`s`ritul soarelui!
Cnd Rhoda se \ndep`rtase, Fern \l v`zu pe Grant
apropiindu-se. |i ar`t` ceasul [i arunc`:
Este aproape miezul nop]ii. |mi acorzi un vals \nainte de
intrarea \n scen` a Rosei de Millet?
O conduse pe ring. |n timpul vie]ii lor comune le pl`cea
foarte mult s` se \nvrteasc` \n ritmul acestui dans pe care-l
cuno[teau la perfec]ie. Mi[c`rile lor, f`r` nici o extravagan]`,
dovedeau cu elegant` discre]ie unitatea profund` care-i
transporta pe notele romantice ale lui Strauss. Dar de data
asta, acest ritm pl`cut, nu mai declan[a aceea[i magie. Nimic
nu se mai petrecea \ntre ei. Discutau politicos \nvrtindu-se,
ca oricare alt cuplu de dansatori.
Cel pu]in, \[i spuse Fern ca s` se consoleze, nu fusese
obligat` s` suporte spectacolul lui Grant dansnd cu Rose
de Millet. Cnt`rea]a se odihnea \ntotdeauna \nainte de a
cnta.
|n plus, \i explica Grant, o lung` absen]` prealabil` \i
permite s`-[i fac` o intrare mai spectaculoas`. Rose a avut
\ntotdeauna un mare sim] al punerii \n scen`.
O cuno[ti bine?
M` a[teptam la aceast` \ntrebare, f`cu el cu jum`tate de
zmbet. Depinde de ce se \n]elege prin bine.
PRE}UL PARADISULUI 45
M` \n]elegi perfect, \i arunc` ea. Pari la curent cu cele
mai mici obiceiuri ale ei!
A fost un timp cnd credeam c` le cunosc pe ale tale. Nu
mai e[ti aceea[i, ast`zi, nu-i a[a?
Se eschiva, motiv pentru care nici ea nu replic`.
Sosirea cnt`re]ei fu precedat` de evolu]iile gra]ioase ale
unor dansatoare b`[tina[e, apoi cortina se ridic` \n fine [i iat-o
pe de Millet. |mbr`case o rochie-furou gri-argintiu scnteind
din mii de paiete sub lumina reflectoarelor. |[i \nclin` rapid
capul [i alunec` mai curnd dect merse spre pian, de care se
sprijini languros.
Recitalul ei eclectic merse de la cteva lieduri de Schubert
la cntecele nostalgice ale Marlenei Dietrich [i Piaf, trecnd
prin melodii italiene mai ritmate [i cteva flamenco
exprimnd toat` melancolia Spaniei. Aplauzele izbucnir` cu
entuziasm.
Grant [i Fern ie[ir` din sal` \n mijlocul mul]imii. Tn`ra
femeie se for]a s`-[i analizeze sentimentele fa]` de Rose de
Millet; se amesteca \n ele o mare admira]ie pentru talentul ei
de artist` [i o nelini[te \n leg`tur` cu rela]iile ei reale cu
Grant... Impulsiv, se \ntoarse spre el:
Tata are inten]ia s` organizeze curnd o serat` pe
Calypso. Crezi c` prietena ta ar accepta s` cnte pentru
invita]ii no[tri?
Dac` Manfred este gata s`-i pl`teasc` onorariul demn de
renumele ei, de ce nu? r`spunse el rznd.
46 ERICA SOMMER
Oh! Desigur, este de la sine \n]eles... bigui ea,
descump`nit`.
Nu se gndise la acest aspect al problemei, [i \ncerca doar
s` se informeze asupra sentimentelor exacte ale so]ului ei...
Vorbe[te-i tat`lui t`u, relu` el, ca s`-i propun` o sum` [i
Rose va hot`r\ \n consecin]`.
Ascultndu-se, s-ar crede c` este interesat` mai curnd de
c[tig dect de dragostea pentru cntec.
Nu neap`rat, dar este o femeie care munce[te [i nu are
inten]ia s` se devalorizeze. Pretinde s` i se recunoasc` justa
valoare, nimic mai normal!
O aproba pe Rose, \i lua ap`rarea... era deja un prim semn,
se gndi Fern cu am`r`ciune.
Se instalar` pu]in dup` aceea \n ma[in`, dar Grant \n loc s`
ia drumul docurilor, se angaj` pe un bulevard care mergea
de-a lungul plajei. Palmierii se profilau ca ni[te umbre
chineze[ti pe cerul \ntunecat. Grant opri motorul.
Unde mergem? se mir` Fern.
|mi termin seara cum trebuie s` te a[tep]i... cu un
interludiu romantic.
Ce... ce vrei s` spui?
Nu ]i-ai luat obiceiul, \n cursul ultimilor trei ani, s` te la[i
s`rutat` sub clar de lun` de curtezanii t`i?
Ea se gndi la to]i adoratorii pe care trebuise s`-i resping`
ne\ncetat [i rse f`r` bucurie.
Te \n[eli.
Sunt oare mai pu]in seduc`tor dect ceilal]i?
PRE}UL PARADISULUI 47
Nu asta este problema, replic` ea cu inima b`tnd.
Numai c` nu po]i considera serios situa]ia...
El \[i trecu o mn` \n jurul umerilor ei [i murmur`:
De ce nu? N-am venit aici din \ntmplare... S` vedem
dac` n-ai uitat arta s`rutului...
Ridic` b`rbia tinerei femei [i \[i puse buzele peste ale ei.
Spre marea lui surpriz`, ea r`mase la \nceput \mpietrit`, f`r`
s` g`seasc` voin]a nici energia de a se degaja. El \i explor`
gtul, scobitura um`rului... Ea se gndi \n sfr[it c` se juca
ne\ndur`tor cu ea de-a pisica [i [oarecele. Asta \i d`du subit
curajul s` se \ndep`rteze; Grant nu \ncerc` s-o re]in`.
Dimpotriv`, se rezem` neglijent cu coatele de volan [i o
ironiz`:
Ia te uit`! Nu p`rea c`-]i displace. Dac` nu m-a[ teme s`
m` laud, a[ pretinde chiar c` ]i-am lipsit!
Ar fi pur` l`ud`ro[enie, \ntr-adev`r, ripost` ea, mai mult
furioas` dect r`nit`.
El se pref`cu decep]ionat.
A[adar, nu sunt singurul capabil s`-]i strnesc emo]ia...
Taci! ]ip` ea izbind cu pumnul tabloul de bord. Nu
doreai s` m` s`ru]i [i eu nu doream cu siguran]` s` te las s-o
faci. Ai vrut doar s` m` umile[ti, s` subliniezi ct de indiferen]i
suntem unul fa]` de cel`lalt... [i poate, din perversitate, aveai
inten]ia s` verifici dac` al]i b`rba]i m` mai puteau emo]iona! S`
[tii c` n-am devenit o fat` b`trn` cump`tat`, dup` ce m-ai
p`r`sit.
48 ERICA SOMMER
|]i mul]umesc pentru insinu`rile tale, r`spunse el cu
calm. Constat c`, din fericire, nu m` acuzi c` te seduc pentru
a te tenta s` revii lng` mine. Este bine a[a, deoarece nu este
planul meu... Absolut deloc.
Nici al meu, \i arunc` ea. Acum, te rog, condu-m` la
iaht.
***
Sir Manfred \[i chem` fiica auzind c` revenise [i ea veni s`
se a[eze pe marginea patului din cabina lui.
Cum s-a desf`[urat serata, draga mea?
Bine, \l asigur` ea. Am primit probabil mai multe invita]ii
dect voi putea s` onorez.
Perfect, se bucur` el. De altfel, nu-i regre]i prea mult pe
prietenii t`i londonezi.
Nu, deocamdat`, zmbi ea. Numai c`...
Da?
Acum c` voi stabili noi rela]ii, poate nu voi mai avea
nevoie de Grant ca s` m` prezinte peste tot. Nimic nu m`
oblig` s` r`mn dependent` de el, nu-i a[a?
Nimic, dac` nu ]ii la asta, \ntr-adev`r. |ncepnd de mine,
\]i voi angaja o ma[in` cu [ofer. Oricum ar fi, nu vei putea s`
evi]i s`-l \ntlne[ti din cnd \n cnd...
Din moment ce oamenii nu ne asociaz` sistematic, asta
nu m` deranjeaz`. Astfel, m` voi sim]i mai pu]in stnjenit` de
aceast` mascarad` ridicol` care mi-o impune...
PRE}UL PARADISULUI 49
Poveste[te-mi ce te apas`, draga mea.
Fern se dest`inui cu u[urare, cu vocea tremurnd de
emo]ie.
Se distreaz` teribil s` m` fac` s`-mi pierd sngele rece \n
timp ce el r`mne foarte calm. Ieri, am luat un pahar \n
apartamentul lui \nainte de gal`: i-am reamintit decizia sa de
a nega c`s`toria noastr` \n public [i am profitat s`-i \napoiez
verigheta. El... a luat-o ca [i cum nu \nsemnase niciodat` nimic
\n ochii lui [i a aruncat-o \n primul sertar \ntlnit, ca [i cum
era vorba de un fleac f`r` valoare!
Sir Manfred scoase un oftat profund.
Gnde[te-te, Fern. Ar fi putut reac]iona \ntr-un mod mult
mai virulent! |]i dai seama de afrontul pe care o femeie \l
aduce unui b`rbat dndu-i \napoi verigheta, chiar dac` sunt
desp`r]i]i?
Dac` nu puteam continua s-o port \n public, era vina lui,
nu-i a[a? ripost` ea.
S` spunem c` responsabilit`]ile sunt \mp`r]ite, o
temper` el. Nu vei c[tiga nimic sfidndu-l. Spune-mi, Fern,
e[ti sigur` c` nu vrei s` te \ntorci \n Anglia, a[a cum ]i-am
propus?
Sunt sigur`, \l asigur` ea. R`mn, orice s-ar \ntmpla.
Nimic nu te oblig` la asta, insist` el. Gnde[te-te bine.
Ea se ridic` [i se \ndrept` spre u[`.
Inutil! Nu-mi voi schimba p`rerea.
Ajuns` \n cabina ei, \[i aminti cu am`r`ciune c` aproape se
bucurase c`-l putuse stnjeni pe Grant prin prezen]a ei. De
50 ERICA SOMMER
fapt, situa]ia se va dovedi mult mai delicat`. Dup` fiecare
\ntlnire a lor, ea era aceea care se retr`gea umilit`, c`utnd
s`-[i panseze r`nile ca un animal lovit. Se sim]ea
neputincioas` \n fa]a hot`rrii so]ului de a o \nfrnge, de a o
discredita. Bine\n]eles, poate va sfr[i prin a se tempera... El
trebuia s`-i dea timp s` se obi[nuiasc`... |nainte de a se
\ntoarce la Londra, \[i promise cu hot`rre c` trebuia s`-l fac`
pe Grant s` recunoasc` faptul c` aceast` ridicol` punere \n
scen` era profund nedreapt`.
|n diminea]a urm`toare, ma[ina cu [ofer comandat` de sir
Manfred sosi. Acesta din urm` \i propuse fiicei lui s`-l lase
undeva. Fern accept` imediat, hot`rnd s` se duc` la cre[a
Rhodei Camell. |n felul acesta, cel pu]in, nu va risca s` se
\ntlneasc` nas \n nas cu Grant!
Cre[a era situat` \ntr-o cl`dire pl`cut`, cu un etaj.
Ajungnd la u[`, Fern auzi voci de copii vibrnd \ntr-o
jum`tate de duzin` de limbi diferite. O adolescent`
\ncnt`toare originar` din insul`, \mbr`cat` cu un [or] alb
imaculat, veni s`-i deschid` [i o invit` \ntr-o sal` mare. O
mul]ime de prichindei erau strn[i \n jurul unei mese mari [i
un tn`r blond cu un aer foarte aferat, distribuia echitabil
biscui]i [i c`ni pline cu lapte. Rhoda r`mnea invizibil`.
Fern se apropie de mas` [i \ntinse mna tn`rului care
tocmai o z`rise.
Sunt Fern Stirling, \i explic` ea zmbind. Domni[oara
Camell m-a invitat s`-i fac o vizit`.
PRE}UL PARADISULUI 51
O pereche de ochi alba[tri, foarte direc]i, o privir` cu aten]ie.
V` recunosc! exclam` el. V-am z`rit la gal`. Bine a]i venit
printre noi... Sunt Ben Croft, medicul clinicii, a trebuit s-o
\nlocuiesc pe Rhoda \n aceast` diminea]`. Din nefericire, a
fost obligat` s` coboare \n ora[ pentru a ajuta pe una din
mamele unuia din copii s` rezolve nu [tiu ce problem`... Pot
s` fac pe st`pnul casei \n locul ei [i s` v` ar`t locurile?
Numai dac` ave]i timp!
Aproape am terminat, [i Mah \i va pune imediat \n pat
pe ace[ti neastmp`ra]i. A]i cunoscut-o deja? Probabil c` ea
v-a deschis u[a. Este att de ocupat`, \nct deja a disp`rut!
Voi reveni mine, propuse Fern. N-a[ vrea s` v` \ncurc.
Din contr`, \n cteva minute voi fi \n \ntregime la dispozi]ia
dumneavoastr`. Doar ct s` scriu cteva re]ete... La prnz,
mamele vin s`-[i ia copii; cre[a nu-i p`streaz` dect diminea]a.
Apoi v` ajut cu ceva?
Dumnezeule, de ce nu? A]i putea termina distribuirea
laptelui, apoi s` sta]i cu ochii pe ei pn` la venirea lui Mah...
V` plac copiii?
Fern \[i reprim` un zmbet; punea aceea[i \ntrebare ca Rhoda.
Mult, r`spunse ea \ncepnd s` despart` doi mici
combatan]i care amenin]au s` fac` s` cad` cutia cu biscui]i.
Ben Croft se a[ez` pu]in mai departe [i Fern restabili
imediat calmul \n jurul mesei. Ochi mari negri mira]i [i curio[i
se fixau asupra ei; curnd, copiii \[i reg`siser` siguran]a [i
\ncepur` din nou s` flec`reasc` \ntr-un amestec ciudat de
dialect [i de englez`. Dup` ce strnsese c`nile goale, tn`ra
52 ERICA SOMMER
femeie duse mica ei trup` \n jurul unei l`zi cu nisip. |i ajuta
con[tiincios s` fac` movili]e cnd Ben reap`ru cu Mah.
Ea recunoscu imediat pe tn`ra indian` brunet` cu
zmbetul foarte blnd.
Rhoda va fi foarte dezam`git` c` v-a ratat, o asigur` ea.
Trebuie s`-mi promite]i c` ve]i reveni.
Cu siguran]`. |i voi telefona \nainte de a trece pe aici,
afirm` Fern.
Ben \i ar`t` buc`t`ria, infirmeria, camerele copiilor
decorate vesel, mobilate cu paturi mici, apoi \i propuse s-o
\nso]easc` pn` la u[`:
Plec [i eu, deoarece vreau s` ajung la Club... v-ar pl`cea
s` lua]i un pahar cu mine \nainte de a v` \ntlni tat`l?
Tn`ra femeie se \ncrunt`.
Club? Vre]i s` spune]i Corsarul?
Da, acolo unde noi, celibatarii, avem camerele noastre.
Nu este \nc` amiaz`, [i barul va fi probabil aproape pustiu,
\ncheie el dup` ce-[i consultase ceasul.
Fern accept`, [i luar` loc curnd la o mas` situat` pe
verand`. Ben se ar`t` dintr-o dat` foarte vorb`re].
|[i terminase studiile cu un an \n urm` [i aceast` slujb` la
Maracca era primul lui post. Adora insula la fel de mult ca
profesiunea [i nu regreta c` trebuie s` exercite c]iva ani
medicina general` \nainte de a se specializa \n pediatrie, cum
avusese mereu inten]ia. Din p`cate, atunci va fi obligat s`
plece \n alt` parte.
PRE}UL PARADISULUI 53
Cum a]i g`sit acest post? \l \ntreb` ea.
Prin Opal, care c`uta un medic pentru clinica deschis`
recent. La \nceput, condi]iile se ar`tau destul de aspre \n
tab`r`; Clubul nu era terminat, trebuia s` dormim \n cort...
|ncepu s` rd` [i ad`ug`:
Dac` m` c`s`toresc vreodat`, so]ia mea va trebui s` se
obi[nuiasc` s` m` urmeze peste tot \n lume... Dar dac` ne
iubim sincer, asta n-ar trebui s` ridice probleme, nu-i a[a?
Fern, \ncurcat`, \[i drese vocea. Ben Croft aborda un
subiect prea delicat...
Asta depinde de circumstan]e, presupun, r`spunse ea vag.
Fire[te, admise el. Dar dumneavoastr`, de exemplu, dac`
so]ul va avea un temperament aventuros, nu l-a]i \nso]i \n
peregrin`rile lui f`r` s` v` sinchisi]i de nimic, [i chiar sim]ind
o anumit` pl`cere?
Din ce \n ce mai confuz`, se for]` s` rd` cu un aer deta[at.
Iat` o \ntrebare foarte personal`, domnule Croft!
El ro[i u[or.
|mi pare r`u, v` rog s` accepta]i scuzele mele. Dac` nu
v` sup`r`, mi-ar pl`cea s`-mi permit o alt` indiscre]ie... Exist`
un b`rbat \n via]a dumneavoastr`, domni[oar` Stirling? M`
ierta]i c` m` exprim \ntr-un mod att de direct...
Spune]i-mi Fern, v` rog, \l invit` ea, detestnd din ce \n
ce mai mult s` i se spun` pe numele de fat`. Nu, nu exist`
nimeni \n acest moment.
Ad`ugnd aceast` ultim` precizare, n-avea impresia c`
minte.
54 ERICA SOMMER
|n]eleg, murmur` el, fixnd-o cu o privire scrut`toare.
Apoi ad`ug` f`r` tranzi]ie:
|n seara recitalului Rosei de Millet, Grant Wilder era cu
dumneavoastr`. Ca [i tat`l dumneavoastr`, \l cunoa[te]i bine,
presupun?
Ei bine... ne cunoa[tem de mult timp, \ntr-adev`r. Dar nu
[tiam c` era aici cnd am sosit.
Ben p`ru surprins.
Sir Manfred nu [tia...
C` Opal \l numise pe domnul Wilder aici? Ba da,
bine\n]eles. Numai c` nu s-a gndit s` m` informeze.
Jenat` c` trebuie s` \nceap` s` mint`, \[i consult` ceasul [i
ad`ug`:
Mul]umesc mult pentru invita]ie, dar acum trebuie s`
plec. Nu v` deranjeaz` s` m` conduce]i pn` la imobilul unde
sunt birourile? Tat`l meu m` a[teapt`.
Nu, bine\n]eles.
Venise prnzul [i o mul]ime de func]ionari intrau \n cl`dire
\n momentul cnd Ben [i \nso]itoarea sa ie[eau. Unul din ei
arunc` o privire admirativ` \n direc]ia lui Fern [i medicul f`cu
o remarc` pe care tn`ra femeie n-o auzi: spre marea ei
confuzie, tocmai \l z`rise pe Grant cu care spera totu[i s` nu
se \ntlneasc`. El se opri, \l salut` pe Ben, o salut` [i pe ea,
apoi se \ndep`rt` f`r` alte formalit`]i.
Noi to]i \l apreciem mult pe domnul Wilder, coment` Ben.
Are de asemenea mare succes la femei... Recent, numele lui este
adeseori asociat cu o persoan` \ncnt`toare \n mod special...
PRE}UL PARADISULUI 55
Adev`rat? murmur` Fern, sim]ind cum i se accelereaz`
b`t`ile inimii.
Este vorba de Rose de Millet.
Oh! se m`rgini s` r`spund` non[alant tn`ra femeie.
Se bucura, acum, c` fusese z`rit` de so]ul ei \n compania
lui Ben Croft. La urma urmei, \[i \nmul]ea cuceririle \n ceea
ce-l privea... De ce nu s-ar l`sa distrat` \n mod inocent de un
\nso]itor \ncnt`tor?
***
Zilele urm`toare, de altfel, nu-l rev`zuse pe Grant. Dac`
nimeni nu se va oferi s-o \nso]easc` la serate, se va duce pur
[i simplu cu [oferul ei, sau uneori cu tat`l ei. Numero[ii ei
cavaleri \i propuneau \n cea mai mare parte ie[iri variate:
piscin`, excursii, baluri. Nu era niciodat` f`r` ocupa]ie [i
n-avea ocazia s` se plictiseasc` un singur minut, att de activ`
se dovedea via]a pe insul` dup` apusul soarelui. Cnd lucrul
nu-l acapara, Ben se ar`ta \ntotdeauna disponibil s-o
\nso]easc` [i societatea de pe insul` sfr[i rapid prin a asocia
numele lor. Nu se mai vorbea dect despre Ben [i Fern, f`r`
ca cineva s` se gndeasc` s`-i invite separat. Din cnd \n cnd,
\[i amintea cu nostalgie perioada cnd se numea Fern Wilder;
dar amintirea verighetei aruncate neglijent de so]ul ei \ntr-un
sertar era suficient` s-o \nt`reasc` \n hot`rrea ei.
Sir Manfred organiza cu regularitate dineuri la bordul lui
Calypso. Cu vreo zece zile \nainte de data prev`zut` pentru
\ntoarcerea lor \n Anglia, el \[i puse \n cap s` organizeze o
56 ERICA SOMMER
mare serat`. Tot personalul de la Opal a fost invitat, ca [i
membrii guvernului insulei [i numero[i prieteni ai lui Fern.
Rose de Millet, pe lng` care Manfred \[i folosise toat`
diploma]ia, accept` s` vin` s` cnte la bordul iahtului, dup`
mas`.
Pentru aceast` ocazie, Fern \mbr`case o rochie de m`tase
indian` minunat`, albastru aprins. }es`tura, admirabil
realizat` de o croitoreas` chinez`, \i c`dea \n cute suple la
picioarele \nc`l]ate \n sandale argintii. |[i legase p`rul \ntr-o
coad` [i prinsese pe um`r orhideea albastr` oferit` de cel care
o va conduce la mas`, primarul din Port Dauphin. Sir Manfred
va da bra]ul so]iei acestuia, iar Grant so]iei primului ministru.
Numai Rose de Millet, conform obiceiului ei, prefera s` nu
cineze [i s` r`mn` \ntins` \nainte de a cnta.
I se acordase o cabin` de unde trimise un mesaj \n care
cerea s-o vad` pe Fern. Aceasta r`spunse la apel [i o g`si pe
cnt`rea]` a[teptnd-o pe cu[et`, cu o masc` de odihn` pe
pleoape. Ea \i strnse mna vizitatoarei sale f`r` s`-[i scoat`
masca [i murmur` cu gra]ie:
V` sunt foarte recunosc`toare c` m` scuza]i c` nu asist la
cin`! Mai trziu, voi lua poate un pahar de [ampanie [i c]iva
biscui]i. Dac` asta nu trebuie s` ridice probleme...
Ctu[i de pu]in, o asigur` Fern. Pentru moment, n-ave]i
nevoie de nimic?
Nu, v` mul]umesc. S` vedem cum v-a]i \mbr`cat pentru
aceast` ocazie....
Ea \[i ridic` masca, se ridic` [i o m`sur` pe tn`ra femeie
cu o privire admirativ`.
PRE}UL PARADISULUI 57
O minune, acest albastru. Foarte potrivit pentru
dumneavoastr`... Grant, conducndu-v` la mas`, va face s`
p`leasc` de gelozie to]i ace[ti domni!
Adic`... nu m` va conduce pe mine, ci pe doamna
Desmarais.
Ah? P`cat. |n]eleg imperativele protocolului, bine\n]eles,
chiar dac` desparte prietenii cei mai dragi... Deoarece \l
cunoa[te]i bine pe Grant, nu-i a[a? Trebuie s` fi fost fericit`
s`-l re\ntlni]i [i s`-i consacra]i majoritatea seratelor...
Multe alte persoane mi-au f`cut onoarea s`-mi ]in`
companie, r`spunse Fern cu pruden]`.
Desigur. Tn`rul medic al taberei, de exemplu...
Fern nu consider` util s` r`spund` insinu`rii; Rose \[i puse
la loc masca [i se l`s` din nou pe perne.
Suntem cu to]ii emo]iona]i [i \ncnta]i s` v` auzim
cntnd ast`-sear`, relu` cu amabilitate Fern.
Rose schi]` un zmbet.
Este att de pl`cut s` vezi c` arta ta este apreciat` de
cunosc`tori! Aproape la fel ca atunci cnd auzi c` ]i se
murmur` complimente pl`cute de b`rbatul iubit. Englezii se
dovedesc \n general foarte stngaci \n acest domeniu, cu
unele excep]ii, ca de exemplu Grant Wilder... |n prezen]a sa,
te sim]i \n mod misterios att de femeie, att de dezirabil`!
|ntr-o zi, domni[oar` Stirling, l`sa]i-l s` v` fac` pu]in` curte.
Nu ve]i uita experien]a.
Fern \[i lu` r`mas-bun, for]ndu-se s`-[i ascund` r`ceala
din voce, \nchiznd u[a \n spatele ei, u[or exasperat`.
58 ERICA SOMMER
Dup` cin` [i recital, invita]ii \ncepur` s` se destind` [i s`
discute s`rind de la una la alta. |ndeplinindu-[i datoriile de
gazd`, Fern hot`r\ s` ia pu]in aer proasp`t pe punte.
Spre surprinderea ei, \[i d`du seama c` era urmat` [i sim]i
un bra] punndu-se peste al ei.
M-ai neglijat toat` seara! Abia te-am v`zut... declar` Ben.
P`reai adncit \n discu]ii att de serioase! \l tachin` ea.
El scoase un suspin.
Este adev`rat, nu neg. Foarte interesant, de altfel... Ce
petrecere! Toat` insula va vorbi cu \ncntare despre ea luni
de zile.
Sunt fericit` c` este un succes. Tata este att de mndru
c` a putut s` primeasc` oaspe]i pe iahtul s`u! Dup` p`rerea ta,
pn` la ce or` vor r`mne invita]ii?
Pn` la primele lic`riri ale zorilor, f`r` nici o \ndoial`!
Dore[ti s` scapi de noi att de repede?
El \[i strecur` bra]ul \n jurul umerilor tinerei femei; ea se
a[tepta la a[a ceva [i nu g`si c` era prea dezagreabil. Apele
calme ale portului se \ntindeau \n fa]a lor, [i o briz` trec`toare
f`cea s` danseze luminile lui Calypso [i ale celorlalte vase care
se leg`nau lini[tit pu]in mai departe.
|ntr-o zi, murmur` vis`tor Ben, voi \ntlni femeia vie]ii
mele [i voi pleca \n aventur` \n compania ei, \ntr-o noapte
\nstelat` ca aceasta...
Se \ntoarse, se \nclin` u[or [i Fern ghici c` dorea s-o s`rute.
La urma urmei, de ce nu? De ce ar refuza consolarea
provizorie de a fi pentru cteva secunde femeia gndurilor lui?
PRE}UL PARADISULUI 59
|[i ridic` u[or capul, \nchiznd ochii, \mp`r]it` \ntre
melancolie [i ironie fa]` de ea \ns`[i: se purta pu]in ca o
adolescent` romantic`... |n aceea[i clip`, \ncremeni. Grant, cu
un pas nep`s`tor, tocmai \i dep`[ea. Ben nu-[i d`duse seama,
dar Fern se sim]i profund descurajat`. El o ignorase, ca [i cum
nu se sinchisea de faptele [i de gesturile ei... |l \mpinse \ncet
pe \nso]itorul ei [i se \ndep`rt`, incapabil` de acum \nainte
s`-i accepte \mbr`]i[area.
***
A doua zi, \[i petrecu timpul cu un cuplu de prieteni
francezi care urmau s` se \ntoarc` la Paris. Se plimbar` pe
plaj`, vizitar` unul sau dou` locuri [i hot`rr` s`-[i termine
seara la teatru dup` ce cinau la restaurant. La sfr[itul
reprezenta]iei, \[i luar` r`mas-bun [i le ur` c`l`torie pl`cut`.
Apoi \l a[tept` pe Cristo [oferul ei. Trebuie s`-i fi fost greu
s`-[i croiasc` drum prin mul]imea dens` care se \nghesuia la
piciorul sc`rii mari.
Coco]at` pe trepte, tn`ra femeie \[i \ntindea gtul din
cnd \n cnd, f`r` s`-l z`reasc`. Dup` zece minute, ma[ina lui
Grant opri tocmai \n fa]a ei [i Grant \nsu[i, spre surprinderea
lui Fern, travers` strada.
|l pnde[ti pe Cristo? \ntreb` el.
Da, a \ntrziat pu]in. L-ai z`rit, din \ntmplare?
{oferul t`u nu va veni, Fern. Eu te voi duce \napoi.
Urmeaz`-m`.
O prinse de bra] [i ea protest` prompt.
60 ERICA SOMMER
Las`-m`! Cristo va veni pn` la urm`.
F`r` s-o asculte, el o antren` pn` la ma[ina lui, o a[ez` pe
scaun [i porni \n tromb`.
Nu \n]eleg! exclam` ea, buim`cit`. S-a \ntmplat ceva?
Explic`-mi!
Chiar tat`l t`u l-a contramandat pe Cristo. El [tie c` te
\nso]esc.
De ce?
Grant ridic` din umeri.
Ai petrecut o sear` bun`? }i-a pl`cut piesa?
Mult. Ai v`zut-o?
Joi, cu Rose.
Vorbind, Grant mergea de-a lungul cheiului, aproape
pustiu la aceast` or` trzie. Fern, \n trecere, recuno[tea
iahturile ancorate. Unu, dou`, trei... Dar... Era imposibil! |[i
re]inu un strig`t, neputnd s`-[i cread` ochilor. Dup` al
treilea, ochilor ei ului]i i se prezenta doar apa lini[tit`.
Calypso plecase!
PRE}UL PARADISULUI 61
Capitolul 4
Speriat` [i iritat` \n acela[i timp, se \ntoarse spre Grant. De ce
o adusese \n fa]a acestui amplasament gol unde se opriser` acum,
cu motorul oprit, ca [i cum ajunseser` la cap`tul drumului lor?
Ce \nseamn` asta? arunc` ea. Unde este iahtul?
Acum, \mi e team` c` este \n largul m`rii.
|n... \n largul m`rii? Dar este ridicol! Pentru ct timp?
Cnd va reveni?
Nu va reveni. Etapa urm`toare este Anglia.
Fern \[i strnse pumnii, rezistnd dorin]ei incontrolabile
de a-l p`lmui.
Nu-]i bate joc de mine, te rog! Tata ar fi incapabil...
Trebuia s` r`mnem aici \nc` o s`pt`mn`! Dac` vorbe[ti
serios, ce voi deveni?
Reac]ie tipic` a lui Fern Stirling, glumi el. Se preocup`
mai \nti de propria ei soart`.
O panic` vag` o cuprinse pe tn`ra femeie.
Tu... vrei s` spui c`... nu glume[ti? Tata este \ntr-adev`r
plecat? Ce s-a \ntmplat? A avut o criz` cardiac`? O afacere
urgent` de rezolvat \n Anglia?
Grant scutur` din cap.
Nimic din toate astea. Tat`l t`u a hot`rt pur [i simplu s`
se \ntoarc` la Londra f`r` tine.
F`r`... f`r` mine? El... a luat aceast` decizie cu r`ceal`,
f`r` s`-mi spun`?
Pu]in f`r` tragere de inim`, dar asta a hot`rt.
Dar de ce?
Pentru dou` motive principale. Mai \nti, tu [i cu mine l-am
dezam`git; el spera c` ne vom relua via]a comun` foarte rapid,
dup` ce ne vom \ndr`gosti unul de altul sub soarele de la tropice...
Miracolul nu s-a produs. Pe de alt` parte, se temea c`, revenit`
\n Anglia, vei re\ncepe excesele la care te dedai de ctva timp.
Pentru moment, a conchis c` este preferabil s` te lase aici.
Nu e[ti cu siguran]` str`in de acest complot!
Am discutat despre asta, \ntr-adev`r. |i repugna s` te
abandoneze, dar a preferat s`-]i permit` s` \nfrun]i via]a f`r`
aripa protectoare a unui tat` puternic [i indulgent... |i
repugna s`-]i \n[ele \ncrederea, fire[te, [i se temea \n special
s` nu sari \n primul avion, pentru a-l ajunge din urm`. Nimic
nu te \mpiedica...
Nici nu m` va \mpiedica! \l corect` ea.
... Exceptnd, continu` f`r` s` se tulbure, lipsa banilor.
Exist` un lucru care se nume[te credit, ripost` ea. Ai
auzit vorbindu-se despre asta?
PRE}UL PARADISULUI 63
Da. Numai c` ne-am gndit la toate... [i suma pe care
]i-a alocat-o sir Manfred pentru cheltuieli este insuficient`
pentru a autoriza cel mai mic \mprumut. Singurele tale
resurse la Maracca, unde nu po]i utiliza cecurile, se reduce la
restul acestei sume [i la pensia pe care ]i-o pl`tesc lunar dup`
separarea noastr`. Un ultim lucru: pentru a te \mpiedica s`-l
contactezi, \ndat` dup` sosire, tat`l t`u \[i va relua drumul
spre Australia, unde doar informa]iile provenind de la
companie \i vor fi transmise.
Eu... sunt deci prizoniera ta, murmur` ea cu o voce
tremur`toare. F`r` nici un mijloc de a sc`pa... Ce spera]i s`
c[tiga]i, tu [i tata?
Grant ridic` din umeri.
Manfred, \mi imaginez, acord` \ncredere trecerii
timpului [i r`bd`rii...
{i tu?
Eu? Nu \ndr`znesc s`-i \mp`rt`[esc optimismul. M`
limitez s` cooperez...
S` cooperezi! repet` ea cu sarcasm. S` spunem mai
degrab` c` te bucuri c` ai ocazia s` m` pedepse[ti! S` m`
pedepse[ti pentru ceea ce sunt, ca [i cum ar fi posibil s`
remediezi asta! Speri c` voi sfr[i prin a obosi [i a ceda, dar te
\n[eli. Asta nu se va \ntmpla!
Vom vedea, spuse el.
Singurul lucru \ntr-adev`r insuportabil ar fi s` te v`d c-o
\n[eli pe nefericita Rose de Millet, f`cnd-o s` cread` c` e[ti
liber [i celibatar, \n vreme ce nu e[ti...
Grant schi]` un zmbet ironic.
64 ERICA SOMMER
Biata Rose, \ntr-adev`r. Tocmai [i-a f`cut o du[manc`, o
rival` geloas`... |n ceea ce prive[te aceast` presupus`
pedeaps`, ar trebui s` [tii c` exist` mijloace de constrngere
mult mai dezagreabile dect un sejur pe o insul` din Oceanul
Indian!
Te sfidez s` \ncerci, \i arunc` ea cu din]ii strn[i.
Nu m` tenta... Oricum, avem detalii mai urgente de
reglat pentru moment!
Ia te uit`! \l ironiz` ea. |]i dai brusc seama de dificult`]ile
generate de ini]iativa ta? E[ti interesat s` [tii c` toate hainele
mele, toate lucrurile mele au r`mas pe iaht, [i c` n-am nici un
loc unde s` dorm seara asta?
Lini[te[te-te, ne-am gndit la toate. Valiza ta se afl` \n
apartamentul meu; de asemenea, te a[teapt` un pat.
Al t`u, presupun?
Cum ai ghicit?
Ei bine, nu vreau! Voi merge la hotel.
La aceast` or` din noapte? Pe jos? F`r` bagaje? Fiindc` nu
te voi duce, s` [tii.
|n tab`r`?
Nu, la hotel Meurice. |]i pun patul la dispozi]ia ta, \]i
repet. Eu m` voi mul]umi cu canapeaua din salon. Adaug c`
dormitorul se \ncuie cu cheia. Asta \]i convine?
La cap`tul puterilor, Fern accept`. Noaptea era prea
\naintat` [i va reflecta mai bine a doua zi.
Se garar` \n parcarea subteran` [i ajunser` \n apartamentul
lui Grant f`r` s` treac` prin hol. Fern \[i v`zu bagajele
PRE}UL PARADISULUI 65
\ngr`m`dite pe podea [i r`mase \n picioare \n mijlocul
camerei, nemi[cat`.
Acum, ce trebuie s` fac? \ntreb` ea.
S` dormi, de ce?
Crezi c` am somn, dup` toate astea?
}i-ar pl`cea s` bei un pahar \nainte de culcare?
Nu.
|n acest caz, faci ce vrei. Baia este la dispozi]ia ta. Eu
cobor la bar.
Dup` plecarea lui, tn`ra femeie se a[ez` \ncet pe pat.
Oricum, era imposibil s` r`mn` \n rochie de sear`. |[i scoase
sandalele, apoi rochia, [i hot`r\ s` fac` un du[ rapid \nainte de
\ntoarcerea lui Grant.
Inima i se strnse cnd reg`si \n baie lucruri familiare, \n
ciuda celor trei ani de separare: vechiul aparat de ras al so]ului
ei, mirosul lo]iunii dup` ras, papucii pe care i-i oferise la
primul lor Cr`ciun \mpreun`... Care alt` femeie, se \ntreb` ea
cu am`r`ciune, \mp`r]ea acum aceast` tandr` intimitate zilnic`?
Un val de nostalgie o cople[i, pe care o alung` cu \ndrjire.
Trebuia s` judece practic. Mai \nti, s` accepte pensiunea
lui Grant; avea legal dreptul [i asta va constitui un timp
singurul ei venit. Totu[i, nu-i va permite s` supravie]uiasc`
foarte mult timp, mai ales dac` \[i lua o camer` la hotel, cum
avea inten]ia... Nici nu se punea problema, \n plus, s`
descind` \ntr-un loc la fel de costisitor ca Meurice. {i cum s`
explice noilor s`i prieteni plecarea brusc` a tat`lui ei? O scurt`
aluzie asupra unui apel urgent de la Londra va fi suficient.
Grant nu va avea totu[i cruzimea s` nege aceast` inven]ie!
66 ERICA SOMMER
Dup` ce \mbr`c` rapid o c`ma[` de noapte din satin, se
strecur` \n a[ternut [i se a[ez` comod pe perne. |nchisese u[a
camerei [i nu f`cu nici un zgomot cnd intr` so]ul ei; era
preferabil s-o cread` adormit`.
Singur` \n \ntuneric, continu` s` se gndeasc`. Cu toat`
obiectivitatea, viitorul ei p`rea \ntunecat. Refuza s`-i cear`
ajutorul lui Grant, dac` nu era strict necesar; din contr`,
trebuia neap`rat s` g`seasc` un mijloc de a dovedi, lui [i
tat`lui ei, c` putea s` se conduc` \ntr-un mod total
independent.
Cnd zorii se ar`tar` \n spatele perdelelor, nu dormise mai
mult de dou` ore [i era ferm hot`rt` s` scape de Grant ct
mai repede posibil. Da, din toate cuno[tin]ele ei, ar putea s-o
ajute cineva \n mod eficace, poate chiar s-o g`zduiasc` un
timp? |[i mu[c` buzele; un astfel de serviciu necesita o
prietenie stabilit` solid, [i nu avusese \nc` timp s`-[i f`ureasc`
una. Numai dac`... Da, exista un loc unde putea s` g`seasc` o
prezen]` \n]eleg`toare... Cre[a!
Se \ntorsese acolo de multe ori [i Rhoda Camell \i rezervase
\ntotdeauna o primire c`lduroas`. Marea discre]ie de care
aceasta din urm` d`duse dovad` ar fi \n plus un atu pre]ios;
ea va accepta f`r` s` discute explica]iile lui Fern, orict de
\ncurcate ar fi ele. Cre[a nu-i va oferi un ad`post permanent,
desigur, fiind doar o etap` care s`-i permit` s`-[i revin` [i Fern
se felicita c` se gndise la asta.
Acum, trebuia s` pun` la punct am`nuntele practice...
N-avea nici un chef s` ia micul dejun cu Grant \n sufragerie
PRE}UL PARADISULUI 67
sau s` fie surprins` \n acest apartament de servitori. Nu, va
p`r`si locul \nainte ca el s` se trezeasc`; \i va l`sa un mesaj
pentru a-i cere s`-i trimit` bagajele la cre[`.
O team` subit` o str`b`tu. Va fi oare posibil s` ias` discret
pe coridor? Se ridic` din pat [i se aventur` \n camera vecin`,
cu picioarele goale. |n penumbr`, distingea silueta lui Grant
adormit pe canapea; ascultnd atent, auzi respira]ia lui
regulat`. Mergnd pe vrfuri, se apropie de u[a de la intrare [i
puse mna pe clan]`. Ap`s` [i u[a se deschise f`r` zgomot.
Perfect! Era suficient s` se \mbrace rapid, [i apoi...
Un zgomot u[or o alert` [i f`cu stng`-\mprejur; Grant \[i
\ntindea silueta \nalt` [i se apropia de ea cu pa[i mari... Cteva
secunde mai trziu, o prinsese de bra] [i o tr`gea spre el f`r`
nici o tandre]e.
Ce pui la cale? \i arunc` el. Unde te duci \n aceast`
]inut`?
El atinse cu degetul satinul c`m`[ii de noapte care ar`ta
mai mult dect ascundea corpul zvelt al lui Fern. Ea se degaj`
prompt [i se opri la un metru de el.
Nu reu[eam s` dorm, explic` ea sec, [i voiam s` verific
dac` puteam s` ies u[or, dup` ce m` preg`team.
Ca [i cum te ]ineam prizonier`, \i arunc` el. }i-am oferit
doar ospitalitate pentru noapte, nu uita. De ce s` pleci att
de devreme? Soarele de-abia a r`s`rit. Graba ta m`
surprinde...
Eu... doream s` plec \nainte s` te treze[ti.
F`r` s`-mi la[i un cuvnt de explica]ii? De ce?
68 ERICA SOMMER
Fiindc` nu vreau s`-]i datorez nimic, foarte simplu!
|n]eleg. Pn` [i ideea de a bea o cafea \n prezen]a mea ]i
se pare insuportabil`...
Ea ridic` din umeri [i se \ntoarse ca s` intre \n camer`, dar
el o opri [i o oblig` s`-i fac` fa]`.
A[teapt`. Mi-a venit o idee...
Privirea lui amenin]`toare o f`cu s` tremure, [i ridic` spre
el o privire mirat`, cu inima b`tnd.
De fapt, urm` el, exist` poate un alt motiv al prezen]ei
tale \n aceast` camer`, cu picioarele goale, \n aceast` ]inut`
lejer`, cu p`rul desf`cut... Dac` doreai \ntr-adev`r s` dispari \n
zori, n-ar fi trebuit s` te \mbraci mai \nti? Trebuia s` b`nuie[ti
c` voi avea un somn u[or pe o canapea destul de pu]in
confortabil` [i c` te voi auzi trecnd. |n concluzie...
Temndu-se s` \n]eleag`, ea ripost` cu o voce tremurat`:
Tu... tu n-ai dreptul s` insinuezi...
Mi-l iau. Cine-mi spune c` nu m` puneai la \ncercare,
spernd c` voi fi tentat s` redescop`r farmecele pe care le-am
cunoscut bine? Manevr` subtil`, recunosc. Aveai chiar un
pretext preg`tit...
{i de ce a[ \ncerca s` te seduc, cum se pare c` sugerezi?
Ce interes a[ avea?
Cine [tie? O \nduio[are din partea mea, poate, un mijloc
de a m` face s`-mi uit repro[urile [i s` accept condi]iile tale...
|ntoarce-te \n pat, perfid` Dalila rnji el, [i felicit`-te c` nu-]i
aplic corec]ia meritat` pentru ma[ina]iile tale de copil viclean
[i capricios!
PRE}UL PARADISULUI 69
Ofensat`, Fern ridic` mna [i-l p`lmui violent. Replica lui
nu \ntrzie; o ridic` \n ciuda protestelor ei [i o arunc` f`r`
menajamente pe pat. Nebun` de furie, sim]i cum \i curg
lacrimi pe obraji. Grant \i d`du o batist` pe care o scoase din
buzunar [i o persifl` cu o voce sarcastic`:
Hot`rt lucru, cuno[ti temeinic toate tehnicile!
Seduc]ie discret`, pudoare jignit`, lacrimi... Cine [tie?
Dac` ai fi procedat pu]in mai subtil, poate m-a[ fi l`sat
ispitit!
Pr`bu[it`, cople[it` de un teribil sentiment de neputin]`,
se ridic` \n coate [i \ncerc` s`-l \nduio[eze:
Grant, eu...
Dar el se \ntoarse f`r` s-o asculte, cu o expresie
dispre]uitoare.
***
Cnd se \ntlnir` la cafenea, dup` trei ore, ora[ul \[i
reluase anima]ia obi[nuit`. Fern ceruse s` i se coboare
lucrurile \n vestiar; o s` le recupereze pu]in mai trziu. Grant
insistase s`-[i ia micul dejun \nainte de plecare.
Tn`ra femeie \[i etalase tot talentul ca s`-[i ascund`
am`r`ciunea dup` scena penibil` de diminea]`. Fa]a ei, u[or
machiat`, nu tr`da nici cea mai mic` emo]ie; avea o privire
rece [i indiferent`. |mbr`case un taior bleumarin cu guler [i
man[ete albe asortate cu po[eta [i sandalele, care-i d`deau o
not` rafinat`.
70 ERICA SOMMER
|n fa]a so]ului ei, hot`rse s` se arate de acum \nainte rece,
distant`, extrem de rezervat`; \l va ignora dac` va face vreodat`
aluzie la evenimentele din timpul nop]ii, chiar [i indirect.
El nu vorbi despre asta, avnd alte subiecte de preocupare
cu care s-o irite.
Unde inten]ionezi s` te duci, ie[ind de aici? \ncepu el.
Inutil s` mint`; ar afla oricnd adev`rul.
La cre[a taberei, r`spunse ea.
R`spunsul ei \l surprinse [i ea se bucur` \n sinea ei.
La cre[`? Dar de ce? N-ai nevoie de un loc...
Unde s` locuiesc? Ba da, [i cred c` Rhoda Camell m` va
sf`tui cu folos, pentru a g`si un apartament [i o slujb`.
Mirarea lui Grant spori.
O slujb`? Glume[ti!
De ce?
Mai \nti, pentru c` e[ti fiica pre[edintelui Opal...
... care m-a p`r`sit aici, l`sndu-m` singur`. Un motiv \n plus!
Dar n-ai nici o preg`tire.
Vorbesc engleza [i franceza, \ncep s` cunosc unele
dialecte locale... {tiu chiar s` num`r pe degete, dac` mi se las`
timp, glumi ea. |ntr-un cuvnt, cunosc limbi str`ine,
matematic`...
Absurd! arunc` el cu \ndrjire. I-am promis lui sir
Manfred c` vei tr`i din pensia ta [i din nimic altceva!
Date fiind gusturile pentru lux cu care tu [i el m-a]i
obi[nuit, \l ironiz` ea, asta risc` mult s` se dovedeasc`
insuficient`...
PRE}UL PARADISULUI 71
Faptul c` trebuie s` strng un timp b`ierile pungii poate
va reu[i s`-]i tempereze caracterul, o zeflemisi el pe acela[i
ton. Oricum ar fi, ]i-ai f`cut att de mul]i prieteni [i
pretenden]i la Maracca, \nct nu vei suferi probabil de aceast`
schimbare a condi]iilor de via]`...
Cu condi]ia ca slujba s`-mi lase timp s`-i v`d, ripost` ea
t`ios.
Se ridic`, \[i deschise po[eta [i ad`ug`:
Ct \]i datorez pentru micul dejun?
El p`r`si masa morm`ind un r`spuns pe care ea prefer` s`
nu-l descifreze [i-l urm` \n hol.
Era \n mod vizibil furios [i nu interveni s`-i propun` s-o
\nso]easc` atunci cnd ea chem` un taxi. Se desp`r]ir` f`r` un
cuvnt.
Cnd ajunse la cre[`, reg`si agita]ia zilnic` pe care acum o
cuno[tea bine. Rhoda, ocupat` s`-i hr`neasc` pe cei mai mici,
\i f`cu semn c` vor vorbi pu]in mai trziu. Fern \[i \nnod` \n
jurul taliei un [or] [i \ncepu s` debaraseze mesele pline de
crpe [i de vopsele de pictur`.
Rhoda i se al`tur` cteva momente mai trziu.
Este a doua oar` cnd vii \n aceast` s`pt`mn`, \i arunc`
ea amabil`. Ce vnt bun te aduce?
Voiam doar s`-]i cer un sfat. Nu-i nici o grab`.
R`mi toat` diminea]a?
Da, dac` este posibil.
Atunci, te voi vedea mai trziu, \ncheie Rhoda \nainte de
a disp`rea din nou, gr`bit`.
72 ERICA SOMMER
La prnz, Fern o ajut` s` primeasc` mamele [i s`-i
preg`teasc` pe copii; dup` aceea, se a[ezar` amndou` \n fa]a
unei ce[ti de cafea [i Rhoda o anun]`, cu sprncenele \ncruntate:
O voi pierde pe Mah... se c`s`tore[te s`pt`mna
viitoare.
Deja? exclam` Fern, uluit`. Dar abia are cincisprezece ani!
Budi[tii din Maracca \[i iau so]ie foarte devreme, dar
c`s`toriile lor par la fel de solide ca ale noastre.
O s`-]i lipseasc`. Copiii o iubeau att de mult!
Rhoda cl`tin` din cap.
Da! Am format-o eu \ns`mi, am \nv`]at-o primele no]iuni
ale meseriei de infirmier`... Acum, va trebui s` re\ncep de la
zero cu urm`toarea, care nu va fi cu siguran]` u[or de g`sit!
Presupun...
Fern se \ntrerupse. O idee tocmai \i \ncol]ise \n minte...
Presupui ce? insist` Rhoda.
Ei bine... dore[ti s` angajezi numai o fat` foarte tn`r`?
Cineva pu]in mai \n vrst` nu ]i-ar putea conveni?
Mm... depinde. De ce? Ai o candidat` \n vedere?
Da... eu!
Tu? Dar... va trebui s` te scoli dis-de-diminea]`, s` lucrezi
cel pu]in opt ore pe zi. Nici s` nu te gnde[ti!
Vorbesc serios, Rhoda. Ascult`... situa]ia este pu]in
special`. Tat`l meu a trebuit s` se \ntoarc` \n mare grab` la
Londra, de unde va pleca \n Australia, [i eu risc s` trebuiasc` s`
r`mn aici un anumit timp. De aceea, o slujb` mi-ar da de
lucru...
PRE}UL PARADISULUI 73
Ai nevoie s` fii ocupat`? sublinie subit Rhoda.
Hm... da, ca s` m` simt util`...
Ai mai lucrat deja, \n Anglia?
Nu, nu tocmai, recunoscu Fern cu onestitate.
Directoarea cre[ei b`tu gnditoare \n mas` cu vrful
creionului.
M` \ntreb de ce dore[ti s` te sim]i util`, spuse \n cele
din urm`. Aceast` dorin]` mi se pare deodat`...
Mai reflect` cteva momente, apoi conchise oftnd:
Nu cred c` ]i-ar conveni. |n primul rnd, a[ avea o
mul]ime de lucruri s` te \nv`]...
Dar aveai oricum inten]ia s` formezi pe cineva! obiect`
Fern. Te-am ajutat deja de cteva ori... {i asta te-a ajutat, nu-i a[a?
Desigur. Dar sunt [i alte probleme; dac` iahtul a plecat,
vei locui probabil \n ora[. La ce or` va trebui s` te scoli ca s`
\ncepi serviciul \n fiecare diminea]` la ora [ase? Te-ai gndit la
asta? Este imposibil!
N-ai \ncredere dac` te asigur c` nu voi \ntrzia? Ascult`,
nimic nu m` oblig` s` locuiesc la Port Dauphin. Poate a[ putea
g`si o camer` aici. Cum face Mah?
Ea vine din sat pe jos. {ase kilometri; tu n-ai putea
niciodat`. Poate, \ntr-adev`r, va trebui s` g`sim ceva aici...
Anexa cre[ei, aflat` al`turi, comport` o camer` [i o baie. Le
rezerv`m copiilor care trebuie s` fie pu[i \n carantin` din
cauza unei boli contagioase, dar un asemenea caz nu s-a
\ntmplat niciodat`. Da, ai putea locui u[or acolo dac` te
gnde[ti serios s` lucrezi aici.
74 ERICA SOMMER
M` accep]i, deci? \ntreb` prompt Fern, cu inima b`tnd...
Va trebui s` pl`tesc o chirie?
Nu! Aceast` garsonier` face parte din cre[`, [i o vei
elibera dac` o s` avem nevoie de urgen]`. Salariul t`u, ca al
meu [i al lui Ben Croft, va fi pl`tit de Opal.
Tocmai... Compania n-are dreptul s`-mi refuze
angajarea?
Fern se gndea la un eventual refuz din partea lui Grant.
Nu, dac` eu sus]in c` avem nevoie de tine. Cnd po]i s`
\ncepi?
De mine. Voi lua \n posesie lucrurile [i-mi voi aduce
bagajele chiar dup`-amiaz`, dac` nu te deranjeaz`.
A[a r`mne.
Fern se felicita pentru \n]elegerea Rhodei cnd aceasta o
derut` brusc cu ultima \ntrebare:
Consideri toate astea drept un antrenament util \n
vederea unei viitoare c`s`torii, Fern?
Uluit`, cea \n cauz` \[i ridic` sprncenele.
De ce aceast` \ntrebare? Nu \n]eleg...
Oh, pentru nimic. Doar c` tinerele femei care doresc
brusc s` se consacre unor sarcini casnice au \n vedere logodne
foarte apropiate sau o speran]` asem`n`toare...
Nu este cazul meu, afirm` categoric Fern. Ctu[i de pu]in.
PRE}UL PARADISULUI 75
Capitolul 5
|n zilele urm`toare, Fern se \ntreb` dac` se va obi[nui
vreodat` cu soneria tiranic` a ceasului de[tept`tor. Oricare era
ora ei de culcare, avea \ntotdeauna impresia c` de-abia \[i
pusese capul pe pern` cnd soneria strident` o scotea brutal
din somn. Trebuise s`-[i impun` s` alerge imediat sub un du[
rece, pentru a nu fi tentat` s` adoarm` din nou.
Spre ora [ase [i jum`tate, to]i copiii ajungeau la cre[`.
Rutina zilnic` \ncepea cu o inspec]ie rapid` a micilor mini
gr`su]e, apoi li se puneau [ervete mari \n jurul gtului, \nainte
de a se a[eza pe scaune \nalte \n jurul mesei. Fern le servea
lapte, biscui]i [i sup` celor mai mici.
Apoi, toat` aceast` mic` lume trecea la lada cu nisip unde
erau r`spndite numeroase juc`rii, \n timp ce adul]ii le
strngeau [i interveneau din cnd \n cnd pentru a aplana
certurile [i a [terge cteva lacrimi mari. |n mijlocul dimine]ii,
un somn pe paturile mici aducea un calm relativ.
Fern \[i descoperea talente neb`nuite pentru a lini[ti
copiii, s`-i consoleze, s` discute cu ei; Rhoda recunoscu ea
\ns`[i calit`]ile noii sale recrute.
Dup` odihn`, activit`]ile se reluau sub form` de diverse
jocuri, apoi se terminau prin vizita lui Ben Croft [i masa final`.
Mamele veneau s`-[i ia progeniturile la prnz, dar lucrul lui
Fern [i Rhodei nu se termina \nc`; trebuia s` pun` totul la loc
pentru ziua urm`toare. Mncau dup` ceilal]i [i nu se bucurau
de un moment de destindere binemeritat dect mult mai
trziu dup`-amiaz`.
Atunci, Fern se refugia la r`coarea camerei sale, citea sau
scria, apoi se ducea la piscina taberei. Serile ei, \n general,
[i le petrecea \n tihn` \n compania Rhodei, \n apartamentul
acesteia. Grant \[i d`duse aprobarea pentru angajarea lui
Fern, dar nu c`utase s-o revad`. |n schimb, \l vedea cu
regularitate pe Ben Croft. Acesta nu-i ascunsese uimirea
resim]it` de toat` societatea bun` la dispari]ia brusc` a
tinerei femei.
Ascultndu-i pe unii, explic` el, te-ai retras \ntr-o
m`n`stire [i ar da o avere ca s` afle de ce. Freda Logan cu
firea rea care o caracterizeaz` a insinuat chiar c` ar putea fi
vorba de o campanie publicitar`. Fiica pre[edintelui Opal se
lanseaz` \n opere de binefacere... Oper` de binefacere, m`
\ntreb! Cre[a noastr` nu difer` cu nimic de altele [i copiii
no[tri indigeni sunt cei mai adorabili care exist`. Pe scurt,
cred c` va trebui s` te manife[ti, Fern. Arat`-le c` exi[ti \nc` [i
brfele se vor opri de la sine.
PRE}UL PARADISULUI 77
Pentru moment, n-am deloc timp, sublinie ea ferm.
Nimic nu te oblig` s`-]i petreci serile \n camera ta, nu-i
a[a? Ascult`, Grant Wilder d` o mic` petrecere \ntre colegi la
Club, mine sear`. Te-a invitat? Nu? |n acest caz, poate vei
accepta s` m` \nso]e[ti...
Fern n-avea nici un motiv s` refuze. |ntr-un moment sau
altul, va trebui s`-l \nfrunte din nou pe Grant: mai bine s-o
fac` \n mijlocul unei mul]imi, \n compania sigur` a medicului.
Cu pl`cere, consim]i ea. Mul]umesc.
A doua zi, \ndreptndu-se spre cl`direa a c`rei verand` era
frumos decorat` cu lumn`ri [i felinare, nu se putu \mpiedica
totu[i s` resimt` o anumit` team`: dac` Grant voia s`-i arate
r`ceal`, s` se arate dezagreabil, prezen]a invita]ilor nu-l va
opri... Din fericire, spre marea ei u[urare, el \i strnse mna cu
cuvinte politicoase de bun venit, nel`snd nimic s` se vad`
din ne\n]elegerile lor. Dac` avea s`-i fac` repro[uri, va a[tepta
s-o fac` \n intimitate.
Fern cuno[tea deja din vedere c]iva dintre invita]i, to]i
func]ionari la Opal, [i ei o primir` cu amabilitate ca pe una
de-a lor. |ncepea s` se destind` complet cnd Freda Logan, pe
care \ncerca totu[i s-o evite \nc` de la \nceput, se desprinse
dintr-un grup [i se apropie.
Ia te uit`! N-am avut pl`cerea s` v` vedem de ctva timp,
remarc` ea cu un ton acid. Ne \ntrebam cu ce am putut s` v`
ofens`m...
Ea rse, pentru a atenua efectul acestor cuvinte, dar Fern
ghici r`utatea din spatele glumei.
78 ERICA SOMMER
Pur [i simplu mi-am luat o slujb` dup` plecarea tat`lui
meu, replic` ea. Nu-i nevoie s` se caute alte motiva]ii ale
purt`rii mele.
Desigur, dar... totul s-a petrecut att de brusc... |ntr-o zi,
profit`m de compania lui sir Manfred [i a fiicei sale, [i \n ziua
urm`toare [i unul [i altul dispar la antipozi sau \n natur`...
N-am avut nici m`car ocazia s` v` z`rim prin ora[!
Locuiesc \n tab`r`, din comoditate; Rhoda Camell a avut
amabilitatea s` m` g`zduiasc`.
Dar de ce a]i acceptat aceast` slujb`? o chestion` Freda.
S` face]i pe doicile pe lng` micii indigeni... Am fi putut s` v`
g`sim ceva mult mai potrivit! Austin ar fi apelat la cteva
rela]ii; poate v-ar fi oferit s` deveni]i chiar propria lui
secretar`...
Nu [tiu s` bat la ma[in` [i a[ fi incapabil` s` ]in un fi[ier,
i-o t`ie Fern. |n plus, m` aflam la Maracca de [ase s`pt`mni
f`r` s` m` fi apropiat cu adev`rat de localnici, de via]a lor
zilnic`... Munca mea la cre[` mi s-a p`rut un mijloc bun de a
izbuti!
Sunte]i doar \n trecere, nu ve]i locui aici permanent!
Numai dac` nu v` gndi]i s` v` instala]i aici, c`s`torindu-v`, de
exemplu. Ceea ce, \n treac`t fie spus, ar explica multe
lucruri....
Adev`rat? f`cu interlocutoarea ei, cu un ton rece. Care,
de exemplu?
Draga mea, a]i fost foarte curtat` de cnd a]i sosit. Nu
nega]i [i zvonurile se r`spndesc repede. Sunte]i asociat` cu
PRE}UL PARADISULUI 79
u[urin]` cu unul sau altul din ace[ti domni. Favoritul, potrivit
unora, ar fi chiar domnul Grant Wilder. La urma urmei, nu
este \n curs de a deveni directorul Opalului, dup`
\ndep`rtarea so]ului meu?
Iat`-ne ajunse aici, se gndi Fern. Atacurile Fredei Logan se
explicau prin gelozie. |n mod ironic, \i punea pe Fern [i pe
Grant \n aceea[i tab`r`. Dac` ar b`nui realitatea... Tn`ra
femeie, pentru a pune cap`t acestei conversa]ii nepl`cute, se
limit` s` spun`, cu o not` de sarcasm, c` se sim]ea flatat` c`
atr`sese att de mult o aten]ie pe care nu credea c` o merit`.
Pu]in mai trziu, cnd Ben [i Fern discutau \ntr-un grup la
care Grant se al`turase, unul din chelneri veni s` anun]e c`
doctorul este chemat la telefon.
Ben se \ndep`rt` [i reveni arbornd un aer dezolat.
|]i prezint toate scuzele mele, \i spuse el lui Fern, dar
sunt obligat neap`rat s` plec. Un tn`r angajat are o criz`
cardiac` [i trebuie s`-l transport la spitalul din Port Dauphin.
Nepl`cerea este c` risc foarte mult s` nu pot trece pe aici
\nainte de sfr[itul petrecerii.
Fern \[i l`s` paharul [i zmbi amabil`.
N-are nici o importan]`, Ben. Plec cu tine. Nu te
deranjeaz` s` m` la[i la cre[`?
Deloc... \ncepu Ben, dar nu putu s` continue, deoarece
un cor de proteste se ridic` imediat: Ea nu trebuie s` ne
p`r`seasc`... Vom veghea asupra ei, nu v` nelini[ti]i...
O voi conduce pe Fern acas` eu \nsumi, retez` Grant cu
o voce t`ioas`.
80 ERICA SOMMER
Impresionat de acest ton f`r` replic`, Ben se \ndep`rt` f`r`
s` insiste [i cineva \i \nmn` din nou paharul tinerei femei.
Clubul \[i \nchidea totu[i u[ile la miezul nop]ii [i invita]ii
\[i luar` r`mas-bun unul de la altul. Grant, \n calitatea sa de
gazd`, trebuia s` r`mn` ultimul [i Fern \l a[tept`.
|n timpul nop]ii, o lini[te stranie c`dea peste tab`r`,
\nv`luind-o \ntr-un mister magic. Nici unul din zgomotele
asurzitoare zilnice nu se mai auzea; dar co[urile \nalte
continuau s` lanseze spre cer limbile lor de foc ro[ietice,
f`cnd mai intens, prin contrast, \ntunericul de la nivelul
solului...
Aerul era c`ldu] [i Grant \i propuse \nso]itoarei lui s`
mearg` pe jos pn` la cre[`. O dat` sosi]i \n fa]a u[ii de la
anex`, Fern scoase cheia din geant` [i-i \ntinse mna lui
Grant.
|]i mul]umesc c` m-ai \nso]it.
Voi intra o clip` cu tine, replic` el f`r` s`-i strng` mna.
El \i lu` cheia cu autoritate [i deschise el \nsu[i u[a. Cnd
ajunser` \n`untru, \nchise u[a \n spatele lui.
Ea aprinse lumina, la fel de nervoas` ca [i cum se g`sea cu
un str`in.
Tu... nu po]i r`mne mult timp, bigui ea. Clubul \[i va
\nchide u[ile [i...
Nu, mi-am asigurat complicitatea lui Fadal, portarul, \i
explic` el non[alant.
El arunc` o privire circular` prin camera mic` [i auster`.
PRE}UL PARADISULUI 81
A[adar, iat` cum tr`ie[ti acum... Este mai pu]in luxos
dect \n locuin]ele tale obi[nuite.
Asta \mi convine perfect, ripost` ea, ghicind ironia lui [i
reg`sindu-[i brusc dispozi]ia agresiv`. M-a[ lipsi foarte bine de
comentariile tale.
|]i savurezi independen]a, te \n]eleg, continu` el pe
acela[i ton, f`r` s` se lase tulburat. E[ti liber` s` invi]i pe cine
vrei, s` dai petreceri animate...
Nu este cazul, sublinie ea. Mai \nti asta i-ar displ`cea
Rhodei, [i apoi, abia dac` este loc s` se a[eze o singur`
persoan` \n afar` de mine...
{i Ben Croft? L-ai fi invitat s`-[i petreac` noaptea aici,
dac` te-ar fi condus el \nsu[i?
Fern tres`ri [i \[i re]inu cu greu un strig`t de indignare,
\n]elegnd la timp c` Grant o provoca deliberat ca s-o
\nfurie.
De ce aceast` \ntrebare? replic` ea cu o voce glacial`.
A[tep]i s`-]i propun acest gen de favoare, sau te gnde[ti s-o
solici]i?
Nu, rican` el. }i-ai pierde prestigiul dac` m-a[ eschiva. {i
dac` a[ accepta, ai fi [i mai perdant`... Nu-]i lua acest risc.
Nu-l voi lua nici cu tine nici cu Ben, s` [tii. Acum, e[ti
amabil s` te retragi? Sunt obosit` [i trebuie s` m` scol foarte
devreme mine diminea]`.
Ca s`-]i iei postul... Ce aranjament minunat, aceast`
slujb`, nu-i a[a? Serve[te perfect intereselor tale...
82 ERICA SOMMER
Ce vrei s` spui?
Dar, \ntlnirile tale zilnice cu un medic tn`r cu inima
sensibil`, cu priviri tandre schimbate pe deasupra capetelor
copiilor...
Faci aluzie la Ben Croft?
Mi se pare evident, nu? Da, ai manevrat admirabil.
Stupefiat`, bigui:
Tu... m` acuzi c` am acceptat aceast` slujb` cu unicul
scop de a-l seduce pe acest nefericit?
Exact. Inutil s` te scuzi...
|n acest caz, \i arunc` ea cu o voce [uier`toare, de ce n-ai
\mpiedicat-o pe Rhoda s` m` angajeze? Nimic nu te oprea!
S` spunem c` la \nceput nu mi-am dat seama de
motiva]iile tale. Dup` aceea, am hot`rt s` v`d pn` unde vei
putea s` mergi... |]i pierzi timpul cu Ben, [tii foarte bine. S`
reamintim, \n ap`rarea lui, c` Ben \mi seam`n`; \i place
mi[carea, s` plece \n aventur`. Cnd \[i va alege o so]ie, \i va
cere s`-l urmeze orice s-ar \ntmpla.
{tiu, r`spunse ea pe un ton egal. Mi-am dat deja seama.
}i-a vorbit despre asta ca s` te pun` \n gard`?
N-a avut nevoie s` m` previn` cum se pare c` insinuezi,
deoarece rela]ia noastr` nu este nicidecum a[a cum \]i
imaginezi.
Chiar [i din partea lui? M` uime[ti. |l credeam \ndr`gostit
p`tima[ de tine [i gata s` cedeze farmecelor tale.
|n acest caz, de ce nu-i dai lui sfaturi, mai curnd dect mie.
Grant se \ntoarse spre u[` [i puse mna pe clan]`.
PRE}UL PARADISULUI 83
{i s`-i dezv`lui astfel interesul pe care ]i-l port \n ciuda a
tot, \n timp ce este foarte departe de a b`nui? Bine\n]eles c` nu!
Avu un rs rece [i ad`ug`:
Dac` te joci cu el ca s`-]i treac` timpul, nu pot dect s`-i
doresc noroc!
|ntr-un cuvnt, sunt liber` s` continui s`-l frecventez
dup` placul meu; asta ]i-e indiferent...
Te \n[eli. Dac` vreodat` vei merge prea departe cu una
din cuceririle tale, \]i vei mu[ca degetele, te anun] solemn
chiar acum.
La sfr[itul frazei, nu mai rdea; tonul lui avea chiar o not`
de amenin]are. Deschise u[a [i silueta lui se deta[a o clip` pe
prag \nainte s-o \nchid` dup` el.
Fern r`mase tulburat`. Ce semnifica]ie avea toat` aceast`
conversa]ie? Grant se gndea oare s` divor]eze? |n orice caz,
nu mai sim]ea nimic pentru ea, cu excep]ia dorin]ei de a o
face s` sufere, [i lacrimi fierbin]i \i arser` ochii...
***
Ca urmare a acestei petreceri, re\ncepu s` accepte invita]ii
[i cin` \n ora[ de dou` sau trei ori pe s`pt`mn`. Observa]iile
insidioase ale Fredei Logan nu erau str`ine de aceast` nou`
atitudine; pe deasupra, voia s`-l fac` pe Grant s` \n]eleag` c`
singur`tatea sa temporar` fusese \n mod liber aleas` [i c`
hot`rrea ei n-avea nicidecum de suferit. |i scrise o scrisoare
lung` tat`lui ei \n Australia, insistnd asupra minunatei ei
84 ERICA SOMMER
[ederi la Maracca [i imensul beneficiu pe care-l scotea din
slujba ei. Nu trebuia s`-l lase pe sir Manfred s` cread` c`
suferea de abandonul lui!
Relundu-[i activit`]ile mondene, se punea rapid la curent
f`r` voia ei cu brfele care circulau \n mica societate, din
care multe se refereau la numeroasele \ntlniri ale lui Grant
cu Rose de Millet. Erau v`zu]i \mpreun` la cazinou, la curse,
ca spectatori unul celuilalt cnd Rose cnta sau cnd Grant
participa la o competi]ie de schi nautic... Zvonurile vorbeau
tot mai des despre o logodn` [i Fern turba de furie c` nu
poate s` deschid` ochii interlocutorilor ei. Grant [i Rose erau
invita]i sistematic \mpreun`, ca [i Fern cu Ben. Cu melancolie,
regreta c` so]ul ei nu-i propune niciodat` s`-l \nso]easc`,
m`car o singur` dat`... I-ar fi refuzat propunerea, fire[te, dar
ar fi avut satisfac]ia intim` de a [ti c` mai conta pu]in \n ochii s`i...
Ben, cu care discuta adesea, o anun]` c` o rivalitate
crescnd` se stabilea \ntre Austin Logan [i Grant. Acesta din
urm` trebuia nu numai s`-l \nlocuiasc` pe Austin la direc]ie
\ntr-un viitor apropiat, dar compania \l \ns`rcinase s` instaleze
o platform` de foraj submarin la o oarecare distan]` de coast`.
Ori Logan, neavnd nici un fel de cuno[tin]` \n acest domeniu
special, fusese plasat sub ordinele directe ale lui Grant pentru
probleme de realizare. Acest aranjament fire[te, \i sporise
considerabil ranchiuna pe care [i-o manifesta ridicnd o serie
de obstacole \n drumul noului lui superior ierarhic.
Cnd, \i explic` Ben, refuz` s`-i trimit` lui Grant
muncitori, pretextnd c` nu sunt disponibili, cnd seam`n`
PRE}UL PARADISULUI 85
tulbur`ri chiar printre angaja]i, vorbindu-l de r`u pe domnul
Wilder; \ngro[ea riscurile, sugerndu-le s` pretind` prime
suplimentare total nejustificate, dezavund public politica
Opalului... [i \ntr-o companie att de mare, se g`sesc oricnd
min]i pu]in naive care pleac` urechea la acest gen de -
propagand`.
Ce poate face Grant ca s` remedieze situa]ia?
Se arat` foarte ferm. Ofer` contracte precise lund \n
calcul toate riscurile, toate primele etc., \ntr-o manier` clar` [i
definitiv`... dar Logan sap` \ncrederea muncitorilor, ceea ce
face lucrurile [i mai dificile.
N-ar putea s`-l concedieze pur [i simplu pe Austin
Logan?
Nu \n situa]ia actual`, cnd acesta are autoritate asupra
multor sectoare; i-ar trebui acordul Opalului, [i Grant nu ]ine
s` apeleze la asta. |n ochii s`i, asta ar echivala s`-[i recunoasc`
e[ecul. O va face dac` va fi cazul, dar nu acum. Are destule
griji s` dejoace de asemenea capcanele doamnei Logan!
Freda? se mir` Fern. Sim]isem du[m`nia care i-o purta...
Dar cum ar putea s`-i fac` r`u?
|ntr-un fel destul de subtil. Nu \n mod direct, bine\n]eles.
Numai c`, fiind dotat` cu o limb` ascu]it`, se arat` dispus` s`
colporteze brfele cele mai rele.
Aceast` ultim` observa]ie o l`s` pe tn`ra femeie
gnditoare [i de[i avea toat` \ncrederea \n so]ul ei cnd era
vorba s` fac` fa]` atacurilor, hot`r\ totu[i s`-i vorbeasc` discret
despre asta lui sir Manfred \n viitoarea scrisoare pe care i-o va
trimite. Cu pruden]`, \i prezent` intrigile Fredei cu umor, f`r`
86 ERICA SOMMER
s` par` c` le acord` prea mare importan]`; \nc` nu b`nuia
consecin]ele pe care le vor avea manevrele viclene ale
doamnei Logan...
Cteva zile mai trziu, spre marea ei surpriz`, Grant \nsu[i
o invit` la cin`. Rhoda ridicase receptorul [i i-l \ntinse lui Fern,
cu sprncenele \ncruntate:
Este pentru tine... din partea patronului. Sper c` n-ai
f`cut nici o gre[eal`!
Fern zmbi [i lu` receptorul.
Pot s` cinez ast` sear` cu tine? \i arunc` Grant f`r` nici o
introducere. Voi trece s` te iau la ora opt.
Luat` pe nepreg`tite, tn`ra femeie ezit`.
Nu [tiu dac`...
{tii cu siguran]` dac` e[ti liber` sau nu, i-o t`ie el. Am
nevoie s`-]i vorbesc. |mbrac`-te simplu: vom merge \ntr-un
mic restaurant din afara ora[ului. Ora opt, \]i amintesc.
|nchise f`r` s` mai a[tepte r`spunsul ei. Dup` aceea,
presupunerile cele mai nebune[ti se succedar` \n mintea lui
Fern. So]ul ei \i va propune oare s`-[i reia via]a comun`,
acceptnd \n sfr[it condi]iile cerute de ea? Sau \i va cere,
dimpotriv`, s` divor]eze? Nu reu[ea s` \ntrevad` nici o alt`
ipotez` \ntre aceste dou` extreme.
Cnd veni s-o caute, \mbr`case o rochie lejer` verde
deschis, plisat` \ncepnd de la talie, [i o e[arf` de m`tase
asortat` \n jurul gtului. O briz` nocturn`, \n ma[ina
decapotabil`, \i atingea u[or fa]a, ca o mngiere r`coritoare.
O noapte att de frumoas` putea s`-i rezerve o surpriz`
dezagreabil`? Se \ndoia.
PRE}UL PARADISULUI 87
La \nceputul cinei, Grant se ar`t` de altfel \ncnt`tor [i \n
dispozi]ia cea mai minunat` din lume. De cte ori, la Londra,
\mp`rt`[iser` mese delicioase \ntre patru ochi, \nainte de a se
\ntoarce acas` ca doi \ndr`gosti]i? Acum, ea va pleca s` doarm`
singur`...
|n timpul desertului, hot`r\ totu[i s` se l`mureasc`.
Nu mi-ai spus la telefon c` dore[ti s`-mi vorbe[ti?
|nainte de a r`spunde, el \[i aprinse o ]igar` al c`rei cap`t
sclipi \n penumbra pl`cut` a micului restaurant luminat doar
de cteva lumn`ri.
O voi face \ntr-o clip`; voiam mai \nti s` te las s`-]i
savurezi masa.
Este vorba deci de... o veste nepl`cut`?
|ntr-un fel... I-ai scris tat`lui t`u, recent, nu-i a[a? }i-a
r`spuns deja?
Hm... nu, replic` ea, deodat` nelini[tit`. De ce?
Mi-a telefonat ieri, preocupat s` ob]in` am`nunte despre
intrigile Fredei Logan despre care i-ai scris. A[ vrea s` [tiu cu
ce drept te amesteci \n probleme care nu te privesc
nicidecum, fiind numai treburile Companiei. Pe drept sau pe
nedrept, tat`l t`u a \n]eles din termenii scrisorii tale c` nu mai
reu[esc s` st`pnesc situa]ia. Nu negi c` e[ti autorul acestui
gen de sugestie absurd`, nu-i a[a?
Fern avu brusc impresia c` tr`ie[te un co[mar. Masa
destins` se transforma brusc \ntr-un adev`rat
rechizitoriu...
88 ERICA SOMMER
Eu... am f`cut aluzie la intrigile doamnei Logan, \ntr-
adev`r... Dar i-am raportat pur [i simplu ceea ce am auzit
vorbindu-se...
De cine?
Ei bine... de toat` lumea... Ben Croft, de exemplu.
Neobi[nuit` lips` de discre]ie, pentru un medic!
Ben [tie s` dea dovad` de mult tact \n profesia sa,
protest` ea. Manevrele Loganilor, \ncepnd cu cele ale lui
Austin, nu sunt un secret pentru nimeni. Nici tata nu avea
\ncredere \n el...
Nu asta este problema. Cine, dup` p`rerea ta, este
singurul judec`tor \n materie? Singurul \n m`sur` s` ia decizii?
Tu, bine\n]eles, murmur` ea plecndu-[i capul.
Exact. {i va veni timpul s` fac apel la autorit`]ile
Opalului, cnd pericolul va fi real. Pn` atunci, atacurile,
zvonurile, intrigile oricare ar fi, nu ne intereseaz`. |n]elegi?
Da. Oricum, puteai s` te exprimi mai politicos...
Calomnia este un subiect cu care este important s` nu-]i
pui m`nu[i. |n calitate de angajat` a Opalului a[ fi putut s` te
convoc \n biroul meu ca s` te dojenesc, [i asta s-ar fi dovedit
mult mai pu]in politicos, nu crezi?
Desigur, admise ea cu voce sc`zut`. |]i mul]umesc c`... ai
preferat s` m` invi]i la cin`.
Fern \ncerca o profund` deziluzie. Sperase c` vor aborda,
\ntr-un fel sau altul, problema rela]iei lor; nici vorb` de asta,
dimpotriv`, Grant p`rea preocupat numai de a evita un
scandal susceptibil s`-i p`teze imaginea. Evident, avea
PRE}UL PARADISULUI 89
dreptate s` ignore cu arogan]` criticile cele mai viclene, dar ea
dezaproba felul pe care-l alesese ca s-o pun` \n gard`. Dect
s`-i vorbeasc` \n particular \ntr-un restaurant, de ce s` n-o
trateze ca de la egal la egal? S`-i cear`, de exemplu,
cooperarea? |n loc de asta, o acuza c` intervenise \n ceea ce
n-o privea, c`-[i dep`[ise drepturile de angajat`...
Ca [i cum \i ghicea gndurile, el \i arunc` pe
nea[teptate:
Regre]i c` e[ti \n postura de a primi ordine [i repro[uri
venind de la mine?
Sperai a[adar s` m` faci s` regret? ripost` ea.
El ridic` din umeri.
Nu m-am oprit la acest detaliu... Sentimentele mele
personale n-au nici un amestec.
El se ridic` [i o ajut` s`-[i pun` vesta.
Totu[i, sublinie ea, apreciezi de obicei femeile care-[i
c[tig` existen]a...
Da, \n majoritatea cazurilor, admise el conducnd-o spre
ie[ire.
Ca Rose de Millet, de exemplu? nu se putu ea \mpiedica
s` adauge.
Grant rse scurt.
Ce memorie, draga mea! {i mai ales, ce uimitoare
gelozie! {tii deci c` am mult` stim` pentru Rose, \ntr-adev`r,
[i nu numai pentru c` munce[te cu \ndrjire ca s` reu[easc`.
Acest r`spuns te satisface?
90 ERICA SOMMER
Nu-mi pusesem problema, i-o \ntoarse cu r`ceal` Fern.
Sentimentele tale pentru Rose nu sunt ignorate de nimeni.
|n]eleg c` brfele se r`spndesc repede [i \n aceast`
privin]`...
Tn`ra femeie nu r`spunse. Luaser` loc \n ma[in` [i
merser` de-a lungul m`rii ca s` se \ntoarc` \n tab`r`, dar Grant
dep`[i cre[a [i se opri la docurile \n construc]ie. El se sprijini
de scaun [i ar`t` spre larg, explicnd:
Iat` ultima noastr` realizare... Ce p`rere ai?
Uimit`, ea privi platforma de foraj luminat` \n \ntregime,
care se ridica \n fa]a lor ca un imens vapor. De ce o aducea
aici? N-o invitase doar cu unicul scop de a o dojeni?
Ce vrei s`... \ncepu ea.
El o \ntrerupse, ca s` continue:
|n seara asta, platforma intr` \n activitate [i toat` echipa
vine s`-[i ia postul \n primire. Cum este vorba de o etap` din
care ne putem alege cu o mndrie legitim`, mi-am spus c` ]i-ar
pl`cea s-o prive[ti. Spectacolul merit` osteneala, nu-i a[a?
Fern nu putea s`-[i cread` urechilor. |n mod implicit,
solicita aprecierea ei, p`rerea ei... ca un copil dornic s` fie
admirat de mama sa pentru cel mai frumos desen al lui.
Mi[cat`, emo]ionat`, sus]inu cu \nsufle]ire:
Este absolut magnific, Grant! O echip` complet` se
g`se[te acum la bord?
Da, [i lucreaz` f`r` pauz`, orict de lini[tit` poate s` par`
platforma v`zut` de aici.
Aproape vis`tor, pu]in pentru el \nsu[i, ad`ug`:
PRE}UL PARADISULUI 91
Ai rareori ocazia s` vezi func]ionnd una din crea]iile
tale, care va continua s` existe [i s` participe la viitorul
omenirii mult dup` ce vei disp`rea. Iat`-m` deodat` filozof...
dar m` gndesc la apeductele trecutului, la poduri, la castele.
Da, adesea, li se mai cunosc oare arhitec]ii? Pu]ini mai [tiu.
Totu[i, dovada eforturilor lor r`mne vizibil` [i util`...
Vocea lui se stinse [i, \n t`cerea care urm`, Fern se sim]i
profund tulburat`. Avea impresia c` un v`l se sf[ie \n fa]a
ochilor ei, f`cnd-o s` \n]eleag` ct de mult se \n[elase. Cu ce
drept, \n timpul c`s`toriei, insistase ca Grant s`-[i abandoneze
c`l`toriile \ndep`rtate pentru a se \nchide \ntr-un birou? L-ar
fi f`cut extrem de nefericit... Din fericire, el n-o ascultase.
Singurul ei regret, acum, era c` nu-l urmase, c` vrusese s`
frng` acest spirit \ntreprinz`tor [i de aventur` care-l
st`pnea... Dar \l va asigura imediat c` totul se schimbase. De
acum \nainte, \l va \nso]i f`r` condi]ii, \n cele patru col]uri ale
lumii, dac` trebuia. Nu era so]ia lui, nu trebuia s` iubeasc` [i
s` \mp`rt`[easc` ce iubea cu el? Mai trziu, cnd vor fi \n
vrst` orict de greu era s` [i-l imagineze pe Grant ca un
domn venerabil! \[i vor dep`na amintirile \n fa]a unui glob
p`mntesc: Am s`pat pu]uri de petrol aici... aici...
Impulsiv, \[i puse o mn` pe bra]ul \nso]itorului ei,
hot`rt` s`-i vorbeasc` f`r` s` a[tepte, chiar dac` emo]ia ei
risca s-o fac` incoerent` [i pu]in ridicol`.
Grant, eu...
|n clipa aceea, toate luminile de pe platform` se stinser`.
92 ERICA SOMMER
Capitolul 6
Grant se redres` brusc [i-[i \ncrunt` sprncenele pentru a
\ncerca s` str`pung` \ntunericul.
Pentru Dumnezeu! Ce se \ntmpl`? exclam` el.
Fern se mir`.
Nu este normal? Nu este prev`zut s` se sting` luminile la
un moment dat?
Bine\n]eles c` nu! replic` el cu un ton iritat. Echipa de
noapte a preluat serviciul, ]i-am spus, [i trebuie s` lucreze opt
ore f`r` \ntrerupere.
|n cazul acesta, ce s-a putut \ntmpla?
O pan` de curent, \mi imaginez. Ct despre cauze...
Reflect` cteva secunde, apoi porni motorul.
Trebuie s` le telefonez imediat [i s` alertez inginerii. Mai
\nti, te voi conduce.
Nu-i nevoie, protest` ea. Cre[a se afl` \n direc]ia opus`...
Pot foarte bine s` merg pe jos.
Nici vorb`. }ine-te, voi merge foarte repede.
O dat` ajuns` la destina]ie, se aplec` s`-i deschid` portiera,
f`r` s` ias` din vehicul. Fern se smulse \n grab` din scaunul ei.
Mai ales, ]ine-m` la curent, \l rug` ea.
El \nchise prompt portiera [i ea nu-i auzi r`spunsul.
A doua zi diminea]`, totu[i, o [tire \nsp`imnt`toare se
r`spndi ca o dr` de praf de pu[c`: instala]ia electric` de pe
platforma de foraj fusese sabotat`!
Pagubele, din fericire, erau minore, [i repara]iile durar`
doar dou`zeci [i patru de ore. Fern se \ntreb` cu o ironie
amar` dac` Grant ar fi dojenit-o la fel de sever dup` incident
dect \nainte... R`mnnd f`r` ve[ti de la el, \[i blestem` de
dou` ori soarta. Pana se produsese tocmai \n momentul cnd
se preg`tea \n fine s`-i cear` iertare. Poate c` nici n-ar fi avut
nevoie de cuvinte pentru a-i ar`ta ct \l iubea \nc`, ct \[i regreta
atitudinea. Poate c` ofranda buzelor ar fi fost suficient`...
Cu toate acestea, o nelini[te viclean` se insinua \ncetul cu
\ncetul \n ea. Cnd adormise \n apartamentul lui, n-o acuzase
c` face pe seduc`toarea, c`-l tenta f`r` nici o sinceritate? Cine
[tie dac` n-ar fi f`cut aceea[i gre[eal` de interpretare? |n acest
caz, pana o scutise de o situa]ie mai mult dect umilitoare.
Trecur` mai multe zile f`r` s` primeasc` cel mai mic semn
din partea so]ului ei [i hot`rrea \ncepu s`-i sl`beasc`. Dac`
mai avea cel mai mic sentiment pentru ea, a[a cum crezuse
cnd o f`cuse s`-i admire realizarea, de ce n-o informa cu
ultimile evenimente? Nu \ndr`znea s`-l \ntrebe, ignornd total
starea lui de spirit...
94 ERICA SOMMER
Urm`toarea lor \ntlnire a fost, totu[i total nea[teptat`
pentru amndoi.
Fern \[i d`duse \ntlnire cu Ben \n barul hotelului Meurice
[i-l a[tepta, singur` la o mas`. Grant ap`ru deodat` [i se
apropie.
Nu te deranjez? \i arunc` el cu non[alan]`.
Ea \[i ascunse emo]ia pe care aceast` apari]ie nea[teptat` o
strni \n ea printr-o indiferen]` pref`cut`.
Nu, deocamdat`, replic` ea cu r`ceal`.
|n acest caz, \mi permi]i cu siguran]` s` m` a[ez o clip`...
Pot s`-]i ofer un pahar?
Nu, \]i mul]umesc. |l a[tept pe Ben. Trebuie s` m` duc`
la cazinou.
O lic`rire ironic` str`luci \n ochii lui Grant.
Va \ndr`zni oare s`-]i dea plas`? Ce mitocan...
Probabil c` nu este vina lui, se revolt` ea. O urgen]` \n
ultima clip`, f`r` \ndoial`. Dac` are cel mai mic obstacol, \mi
va telefona f`r` nici o \ndoial`.
Astea sunt riscurile profesiei; ri[ti s` enervezi tinerele
femei cu care cinezi... Curios, \mp`rt`[im pu]in aceea[i soart`.
Rose, cu care aveam eu \nsumi \ntlnire, r`mne invizibil`.
Rose de Millet? Nu trebuia s` cnte seara asta?
Duminic`, o corect` el. I se acord` totu[i dou` zile libere
pe s`pt`mn`.
El chem` un chelner [i ad`ug`:
Ascult`, m` voi consola cu un cocteil [i nu po]i s` m` la[i
s` beau singur. Accep]i cel pu]in un suc de fructe inofensiv?
Iritat` de tonul lui ironic protector, r`spunse t`ios:
PRE}UL PARADISULUI 95
Voi lua un brandy, te rog.
El ridic` sprncenele, [tiind foarte bine c` detesta aceast`
b`utur`, dar transmise totu[i comanda \nainte de a-[i pune
neglijent coatele pe mas`.
Mm... despre ce am putea discuta? f`cu el pe un ton
nep`s`tor. De exemplu, s` pariem cine va sosi primul, Rose
sau Ben? Asta te va preg`ti pentru ruleta de la cazinou. Numai
dac`, fire[te, nu ne hot`rm noi \n[ine s` le tragem chiulul [i
s` mergem s` ne distr`m pe seama noastr`...
Fern b`u o \nghi]itur` de brandy.
Din partea mea, i-o \ntoarse ea, nu m` mi[c de aici \nc`
un sfert de or` cel pu]in.
{i... dac` Ben nu se arat`?
|i voi l`sa un mesaj la recep]ie [i m` voi \ntoarce acas`.
Ce perspectiv` sumbr`! E preferabil s-o abandonez pe
Rose [i s` ne unim momentan singur`t`]ile. Ce p`rere ai?
Rdea de ea, \[i d`dea seama, astfel c` r`spunse cu un aer
trufa[:
Ideea nu mi se pare foarte bun`.
Totu[i... \ncepu el.
Se opri, deoarece Fern se ridic` [i el \i urm`ri direc]ia
privirii; Rose de Millet tocmai intrase \n bar [i se \ndrepta
spre ei.
Problema nu se mai pune, murmur` Fern.
Cnt`rea]a li se al`tur` [i-i adres` tinerei femei o privire
glacial` \nainte de a se \ntoarce spre Grant, care se ridicase la
rndul lui.
96 ERICA SOMMER
Ei bine! \ncepu el cu un aer vesel. Cum spune proverbul,
mai bine mai trziu dect...
Grant! i-o t`ie Rose, vizibil agitat`. Unde ai disp`rut? Te
a[tept de peste o jum`tate de or`. Ce naiba faci aici?
El schi]` gestul de a-i lua mna, dar ea [i-o retrase prompt.
{i eu te a[teptam, \i explic` el cu calm. Am sosit la ora
exact` a \ntlnirii noastre.
Numai c` nu trebuia s` ne \ntlnim aici, ci \n
apartamentul t`u, \i arunc` ea cu un aer furios.
Dup` o privire piezi[` spre Fern, preciz`:
Ce de obicei, dragul meu!
Privirea lui Grant se \ntoarse brusc spre Fern, care p`lise
u[or, apoi declar` cnt`re]ei pe un ton potolit:
Este gre[eala mea, \n acest caz. Ar fi trebuit s` m` ar`t mai
precis cnd ]i-am dat \ntlnire [i s`-]i spun c` te a[teptam aici.
Fa]a cnt`re]ei se lumin` imediat. Fern \[i lu` geanta [i f`cu
turul mesei.
Pleci deja? se mir` so]ul ei.
Da. Bun` seara, arunc` ea cu un semn scurt din cap.
El \[i consult` ceasul.
Sfertul de or` pe care i l-ai acordat lui Ben nu a trecut...
Ea nu r`spunse, [i se repezi \n biroul recep]iei. Aici i se
spuse c` sosise un mesaj de cteva momente: tn`rul medic,
re]inut, se scuza c` trebuie s` anuleze \ntlnirea lor.
Dac` m`car l-ar fi primit pu]in mai devreme, ar fi fost
scutit` de umilin]a de a afla c` Rose [i Grant se \ntlneau \n
apartamentul acestuia din urm`. Numita de Millet avea poate
o dublur` a cheii lui Grant...
PRE}UL PARADISULUI 97
Consecin]ele acestui detaliu \i provocau lui Fern un
adev`rat dezgust. Rivala ei trebuie c` cina adesea singur` cu
Grant, \[i petrece seara la el... Abia \ndr`znea s`-[i imagineze
urmarea.
Acum, cum va putea s`-i propun` so]ului ei s`-[i reia via]a
comun`? Dup` toate aparen]ele, era mult prea trziu....
***
La cre[`, din fericire, g`sea o adnc` u[urare s` se dedice
activit`]ii [i universului simplu [i curat al copiilor.
Spontanietatea lor nepref`cut`, lacrimile [i zmbetul lor
ap`rnd [i disp`rnd la fel de prompt, o \nduio[au [i puneau
un balsam pe triste]ea ei. Rhoda \[i conducea micul ei regat cu
o fermitate lini[titoare, cu o mare bun`tate ascuns` sub
maniere pu]in aspre. Fern [tia ct se devota \n \ntregime
cauzei proteja]ilor ei [i mamele lor g`seau \ntotdeauna la ea o
ureche atent`.
Cele dou` tinere femei au fost invitate s` asiste la c`s`toria
lui Mah. Ceremonia budist`, foarte simpl`, consta \n miruirea
minilor celor doi so]i [i binecuvntarea viitoarei lor case.
Va trebui s` le ducem cadouri? \ntreb` Fern.
Dac` vrei, dar nu este obligatoriu. Esen]ialul const` s` vii
personal: altfel, se vor sim]i grav ofensa]i.
Fern a ales totu[i o br`]ar` \ncnt`toare de argint pentru
mireas` [i Rhoda un set de crati]e din aram`. Luar` un taxi
pentru a ajunge \n micul sat unde avea loc c`s`toria. Dup`
98 ERICA SOMMER
\ndeplinirea ritualului, familia [i oaspe]ii merser` \n
procesiune pn` la noua locuin]`, o mic` vil` \ncnt`toare cu
acoperi[ul din frunze de palmieri. Urm` o recep]ie pe peluza
mare \nvecinat` cu casa.
Mah [i so]ul ei, Selim, formau un cuplu foarte frumos.
Tn`rul avea o slujb` bun` pe o planta]ie de ceai [i familia lui
Mah era mndr` s`-l primeasc` drept ginere. Buddha,
spuneau ei, le va da binecuvntarea [i le va permite s` aib`
numero[i fii. Selim, ca r`spuns la o \ntrebare a lui Fern, \i
explic` faptul c` avea el \nsu[i p`rin]i severi, dar drep]i, [i o
sor` \ncnt`toare pu]in mai tn`r` ca el, care lucra \ntr-unul
din birourile de la Opal. Aceasta, numit` Vitora, se ar`ta de
obicei foarte vesel`, dar p`rea mai melancolic` \n ultimul
timp, f`r` ca el s` \n]eleag` de ce.
Cnd Fern o z`ri pe Vitora, \[i d`du seama c` fratele ei nu
min]ise. Tn`ra indian` era \ntr-adev`r foarte frumoas`. Un
sarong roz deschis \i punea \n valoare tenul ar`miu [i ochii ei
mari, la fel de negri ca p`rul lung, str`luceau de inteligen]`.
Ea zmbi cu blnde]e \n timpul prezent`rilor. Rhoda exclam`
imediat:
Dar... noi ne-am \ntlnit deja, nu-i a[a? Unde lucrezi exact?
|n biroul domnului Logan, \i explic` sora lui Selim.
Deschid coresponden]a, r`spund la telefon...
Fratele t`u pare foarte fericit, azi, spuse Fern. Nu e[ti
c`s`torit`?
O umbr` trecu peste fa]a interlocutoarei ei [i r`spunse cu
oarecare rezerv`:
PRE}UL PARADISULUI 99
Nu, n-am so].
Fern \n]elese c` era preferabil s` nu insiste. Pu]in mai trziu,
Rhoda suger` c` Vitora \i invidia poate pe Mah [i pe Selim.
Este cam cu cinci ani mai mare dect Mah [i trebuie c`,
incon[tient, \i poart` pic` acesteia c` se c`s`tore[te \naintea
ei... Poate c` n-a primit nici o propunere.
|n ciuda frumuse]ii ei? se mir` Fern. Nu este posibil.
B`rba]ii din regiune nu pot fi att de orbi!
Dar Rhoda ]inu la verdictul ei.
Tocmai! Ea [tie foarte bine c` place [i este cu att mai
disperat`...
A spus doar c` n-are so], sublinie Fern.
Desigur. Dar dac` ar fi avut un logodnic sau m`car un
iubit, n-ar fi ascuns-o.
Fern nu r`spunse. |n ceea ce o privea, \i avea pe Grant [i pe
Ben, so]ul [i pretendentul, [i era ca [i cum n-avea pe nimeni...
Rela]iile ei cu tn`rul medic, de altfel \ncepeau s-o
nelini[teasc`... El p`rea de acum \nainte s` considere c`
trebuie s` \mpart` cele mai mici momente de libertate [i Fern
\[i petrecea din ce \n ce mai rar serile singur` sau cu Rhoda.
Aprecia prietenia lui Ben, \i respecta ambi]ia, dar curtea
asidu` pe care i-o f`cea o contraria u[or. O considera drept
viitoarea lui so]ie, evoca pl`cerea pe care o avea f`cnd-o s`
cunoasc` un num`r mare de ]`ri diferite... Ori, cum s`-i
explice situa]ia f`r` s`-i dezv`luie rela]ia ei cu Grant? Trebuia
s` g`seasc` un mijloc s`-l descurajeze cu blnde]e, f`r` s`-l
fac` s` sufere...
100 ERICA SOMMER
Amna mereu aceast` scaden]` dureroas` cnd ocazia
ap`ru \n sfr[it, de[i f`r` voia ei.
Totul \ncepu \ntr-o diminea]` cnd Ben a fost convocat la
biroul lui Grant, atunci cnd \[i termina vizita la cre[`. Cnd
reap`ru, Rhoda tocmai plecase s` prnzeasc` la cantin` [i Fern
f`cea ordine \nainte s` i se al`ture.
Ben p`rea radios.
Aduc o veste fantastic`! exclam` el lund-o pe tn`ra
femeie de talie ca s-o oblige s` fac` un tur de vals. Ghice[te care?
Ea se dep`rt` \ncet [i glumi:
S` vedem... Ai inventat un remediu universal, [i ]i se va
decerna o medalie de ciocolat`...
Nu, zmbi el. Nu, iat` adev`rul: Opal angajeaz` personal
pentru noile sale instala]ii din Brazilia.
Da?
{i \n consecin]`, continu` el triumf`tor, voi fi promovat
[eful clinicii de acolo. Grant Wilder m-a recomandat el \nsu[i!
Pentru un motiv pe care nu-l \n]elese imediat, Fern sim]i
deodat` o nelini[te profund`.
Tu... doar n-ai inten]ia s` accep]i? \ntreb` ea.
Bine\n]eles c` da! Pentru cariera mea, asta reprezint` un
progres considerabil. |i sunt att de recunosc`tor lui Grant c` s-a
gndit la mine! El trebuia de altfel s` cunoasc` r`spunsul meu
dinainte, deoarece a dat numele meu \nainte chiar s` m` consulte.
Ah...
N-a[ fi putut refuza; era ca [i cum mi-ar fi \ncredin]at
biletul de avion ast`zi! Peste o lun`, voi pleca. Sau mai curnd...
El complet` cu o voce blnd`:
PRE}UL PARADISULUI 101
... vom pleca. Nu-i a[a, Fern?
Aceasta, \ngrozit`, nu r`spunse imediat:
Grant Wilder a sus]inut c` ac]iona astfel \n interesul
t`u?
Da, a folosit de altfel aceste cuvinte. Asta este dovada
generozit`]ii sale... Dar m-ai auzit, Fern. Am spus vom
pleca... Vei veni cu mine?
|ngrozit` de duplicitatea lui Grant, pe care nu i-o putea
dezv`lui doctorului, \ncerc` totu[i s`-[i p`streze calmul:
Eu... \]i mul]umesc foarte mult c` te-ai gndit la mine,
Ben. Din nefericire, \mi este imposibil s` te urmez... Tu... vei
merge singur \n Brazilia. Nu pot nicidecum s` te \nso]esc.
Descump`nit, el se \ncrunt`.
Te temi s-o abandonezi pe Rhoda [i cre[a? Trebuie s` mai
r`mn \nc` o lun` pentru preaviz, s` [tii. Asta va l`sa tot
timpul necesar prietenei tale ca s`-]i g`seasc` o \nlocuitoare.
Ne vom c`s`tori \nainte de plecare, numai dac` nu vei prefera
s` te \ntorci \n Anglia pentru ceremonie, desigur. Eu...
Se opri, deodat` nelini[tit \n fa]a expresiei fe]ei lui Fern,
apoi ad`ug`:
Vorbesc foarte serios, Fern, crede-m`! Eu... credeam c`
ne-am \n]eles sentimentele reciproce. Cel pu]in, sunt sigur de
ale mele. Nu... nu le \mp`rt`[e[ti?
Ea scutur` \ncet din cap.
Nu, Ben, spuse ea blnd. Eu... ar fi trebuit s` te previn
\nainte. }i-am purtat \ntotdeauna o profund` prietenie, dar
niciodat` mai mult. Speram c` nu te vei \ndr`gosti de mine...
102 ERICA SOMMER
{tiai c` te iubeam! repro[` el. Te-a speriat dorin]a mea de
a c`l`tori mult [i des, nu-i a[a? Ascult`, am putea stabili un
compromis. Cu pu]in` bun`voin]`....
Nu, repet` ea. Refuz s` te limitezi, s`-]i blochezi
planurile. Eu... am cu att mai pu]in dreptul s-o fac deoarece
nu simt pentru tine altceva dect prietenie, \]i repet.
Ben p`li vizibil.
Dar eu te ador, murmur` el [i sunt gata s` te fac fericit`,
orice ar fi... Te voi iubi pentru doi.
Nu fi absurd, \l cert` ea blnd. Cum a[ putea fi att de
lipsit` de inim`? Ai nevoie de o so]ie care s` r`spund`
sentimentelor tale, este evident... Ori, eu m-a[ ar`ta
incapabil`. Eu... am fost deja \ndr`gostit` \nainte.
Adres` o rug`minte fierbinte cerului pentru ca el s` nu-i
cear` mai multe detalii, dar o \ntreb` cu o voce r`gu[it`, plin`
de am`r`ciune:
{i... ce s-a \ntmplat?
Noi... ne-am desp`r]ir.
De ce?
Cam pentru acelea[i motive care m` \mpiedic` ast`zi s`
te urmez \n jurul lumii. El avea un spirit aventuros, eu voiam
un c`min lini[tit...
{i n-a]i reu[it s` v` \n]elege]i...
Exact.
Dar \l iube[ti \nc`, nu-i a[a?
Da, din nefericire. Am \n]eles dup` aceea, cnd era prea
trziu, ct de nedreapt` am fost s` m` \nc`p`]nez.
PRE}UL PARADISULUI 103
Dac` nu s-a c`s`torit cu altcineva, poate mai ai [ansa,
sublinie Ben. |n orice caz, asta pune cap`t rela]iei noastre... Te
iubesc, Fern, dar n-a[ putea suporta s` te [tiu \nc` ata[at` de
altul. Eu... am nevoie de o femeie capabil` s`-[i \mpart` via]a
cu mine...
El se \ntoarse u[or, cu buzele tremurnd, [i ad`ug`:
Nu-]i face griji pentru mine. R`mn foarte recunosc`tor
destinului c` mi-a permis s` te cunosc. Mi-ai adus mult [i am
\mp`rt`[it cteva momente frumoase.
Emo]ionat` pn` la lacrimi, tn`ra femeie replic`:
Da, Ben, prietenia ta mi-a fost pre]ioas`. |]i mul]umesc
\nc` o dat` pentru \n]elegere.
Tn`rul medic se \ndrept` spre u[`, \ncheind:
|i voi cere lui Grant s` m` lase s` plec imediat \n Brazilia, f`r`
s` m` oblige s` efectuez luna de preaviz. Va fi preferabil, cred.
Oh, Ben...
Bulversat`, ea schi]` un gest de neputin]`. Cum putuse
Grant s` se arate att de crud? {i dac` so]ul ei \l obliga pe Ben
s`-[i amne cu o lun` plecarea, pentru a avea satisfac]ia
perfid` de a urm`ri disperarea rivalului lui?
Ai dreptate, r`spunse ea, \n sfr[it. Pentru tine, este
preferabil.
|l voi vedea pe Grant mine diminea]` ca s`-i anun]
decizia mea.
Fern \l privi ie[ind, cu inima grea. Un lucru era sigur: va
merge s`-l g`seasc` pe Grant \naintea lui.
104 ERICA SOMMER
Capitolul 7
Fern \[i consult` ceasul: era deja ora [apte seara... Trebuia
s`-l vad` pe Grant ct mai repede posibil. Telefon` la club,
unde portarul \i spuse c` domnul Wilder era absent [i c` se
g`sea probabil la hotelul Meurice, \n Port Dauphin. Ea hot`r\
s`-[i \ncerce [ansa mergnd direct acolo. Dac` nu era,
deplasarea ei n-ar servi la nimic, dar dac` dimpotriv` lucra \n
apartamentul s`u, va fi locul ideal pentru discu]ia pe care o
inten]iona. Evident, se gndi ea cu cinism, poate c` nu va fi
singur...
Chem` un taxi [i l`s` un mesaj prevenind-o pe Rhoda de
plecarea ei. Ajuns` la Meurice, str`b`tu holul, sala
restaurantului, saloanele [i barurile, dar Grant nu era nic`ieri.
Lu` deci ascensorul pn` la ultimul etaj. Grant r`spunse
imediat la sonerie. Purta un halat de baie [i ]inea o carte \n
mn`. La vederea lui Fern, un zmbet ironic \i ap`ru pe buze.
Ia te uit`! f`cu el cu o voce t`r`g`nat`. A[ fi trebuit s`
pariez c` nu vei \ntrzia s` m` cau]i...
Nu p`rea ctu[i se pu]in surprins, ceea ce o descump`ni pe
tn`ra femeie. Reg`sindu-[i totu[i toat` indignarea gndindu-se
la Ben, i-o \ntoarse cu r`ceal`:
Este cu att mai pu]in surprinz`tor c` ai \ncercat s` te
debarasezi de unul din prietenii mei... Trebuia s` b`nuie[ti c`
voi reac]iona imediat!
Imperturbabil, Grant se \ndep`rt` ca s-o lase s` intre, apoi
\nchise u[a \n spatele ei.
M` a[teptam, este exact, spuse el. Deoarece cunosc
capacitatea ta de a interpreta gre[it motiva]iile mele... Iat` c`
e[ti prompt` s` iei ap`rarea lui Ben, pe care-l consideri
pedepsit pe nedrept!
Dac` n-a[ face-o eu atunci cine? i-o \ntoarse ea. Este
\nnebunit de recuno[tin]` fa]` de tine [i nu a b`nuit o singur`
dat` metodele viclene de care e[ti capabil ca s` m` pedepse[ti prin el.
Grant o cercet` \ndelung.
Ai inten]ia s`-i comunici lui Ben deduc]iile tale? \ntreb`
el \n sfr[it.
Nu, fire[te. Deziluzia ar fi prea mare. Va pleca \n Brazilia
[i va reu[i acolo f`r` s` te acuze vreodat` c` ne-ai desp`r]it.
N-am creat eu acest post de [ef de clinic`...
Dar i l-ai propus imediat lui Ben! preciz` ea iritat`.
Cnd i-am vorbit despre asta, s-a ar`tat imediat
entuziasmat. N-am avut aproape nimic de spus ca s`-l conving,
contrar a ceea ce crezi.
106 ERICA SOMMER
Bine\n]eles c` nu! Ai contat pe ambi]ia sa [i nu gre[eai.
Este tocmai ceea ce face gestul att de demn de dispre]. Erai
\n stare de orice ca s` pui cap`t prieteniei noastre. Ei bine, ai
reu[it... Felicit`ri!
}i-ar pl`cea s` m` vezi cople[it de remu[c`ri, nu-i a[a?
Remu[c`ri c` i-am permis lui Ben Croft s`-[i satisfac`
ambi]iile!
Nu, ci pentru c` ai f`cut-o cu asemenea motiva]ii
meschine.
Exist` un lucru la care poate nu te-ai gndit, \i arunc` el
non[alant. Am ac]ionat pentru binele lui Ben, pentru a-l salva
nu numai de el \nsu[i... ci de tine.
De... mine? gfi ea, stupefiat`. Dar este ridicol! Dac` s-a
\ndr`gostit de mine...
Tocmai. Am crezut c` este de datoria mea s`-l opresc din
drum, fiindc` \[i asuma cele mai mari riscuri.
El se apropie de ea dup` ce-[i l`sase cartea jos [i \[i vrse
minile \n buzunare. Ea se \nfior` u[or sim]indu-l att de
aproape, inspirnd parfumul familiar al lo]iunii lui dup` ras...
Deoarece, continu` el cu ochii fixa]i asupra ei, tu
reprezin]i un pericol pentru orice b`rbat. Privirea ta, fa]a ta,
corpul t`u... Ben ]i-a propus cu siguran]` s`-l \nso]e[ti, nu-i
a[a? {i \mi \nchipui c` ai refuzat.
Da.
Nu erai preg`tit` pentru cel mai mic sacrificiu. Dac` a
hot`rt s` plece f`r` tine, a ac]ionat cu bun-sim], \nainte de a
fi prea trziu...
PRE}UL PARADISULUI 107
Fern \[i mu[c` buzele. Vizita ei se dovedea un e[ec; reu[ise
doar s`-[i atrag` din nou dispre]ul so]ului ei.
Ben, \l inform` ea cu o voce monoton`, \]i va cere s`
p`r`seasc` Maracca imediat, f`r` s` mai execute luna de
previz.
Foarte bine. |i voi accepta asta \ndat` ce-i voi g`si un
\nlocuitor.
Se \ndrept` spre u[` [i puse mna pe clan]`.
Cum ai venit aici?
Cu taxiul.
I-ai cerut s` te a[tepte?
Da, min]i ea.
Este perfect, deoarece nu pot s` te conduc; am o
\ntlnire.
El \i deschise u[a [i Fern ie[i, literalmente concediat`.
Cteva zile mai trziu, succesorul lui Ben doctorul
Verhout sosi pe insul`, [i Ben \ncepu imediat s`-[i
preg`teasc` bagajele.
|n ajunul plec`rii lui Ben se organiz` o mare petrecere [i
spre marea u[urare a lui Fern, tn`rul medic nu \ncerc` s` se
izoleze cu ea pentru a-[i lua r`mas-bun \n particular. |n
diminea]a urm`toare, el veni la cre[` s`-i spun` la revedere
Rhodei [i copiilor, cu bra]ele pline de cadouri. S`rut` to]i
copii, strnse mna Rhodei [i lui Fern [i se \ndep`rt` dup`
ce-i [optise acesteia din urm`:
Nu-]i port pic`... nu este vina ta. |]i mul]umesc \nc` o
dat` pentru tot.
108 ERICA SOMMER
Rhoda acceptase plecarea lui Ben f`r` s` pun` \ntreb`ri, cu
aceea[i discre]ie de care d`duse dovad` \n fa]a prieteniei
crescnde a celor doi colegi ai ei. Se mul]umi cu o simpl`
remarc` siblin`, m`rturie a perspicacit`]ii ei.
Este p`cat c`-l pierdem pe Ben... din fericire, nu te
pierdem [i pe tine \n acela[i timp cu el!
Fern, de altfel, regret` repede c` atitudinea ei cuminte nu
era \mp`rt`[it` de toat` lumea. Se mirau c` r`spunde singur`
invita]iilor, [i numero[i pretenden]i se oferir` s`-l \nlocuiasc`
pe cel absent. Al]ii se ar`tar` mai dezagreabili [i nu ezitar` s`
colporteze tot felul de brfe. Dac` probabil nu erau destinate
s` ajung` la urechile lui Fern, ea lu` totu[i cuno[tin]` de ele...
Unii, de exemplu, sugereau c` se debarasase de Ben Croft
fiindc` sir Manfred nu-l considerase demn de a-i deveni
ginere; al]ii atribuiau plecarea lui Ben unei deziluzii provocate
de prietena lui. Nu acorda ea favoruri [i altuia? insinuau
limbile cele mai perfide. Grant Wilder nu i-ar fi propus lui Ben
acest post dac` medicul nu l-ar fi implorat, persiflau al]ii.
Fern strngea din din]i [i nu acorda nici cea mai mic`
aten]ie valului de brfe. Singura acuza]ie care \ntr-adev`r o
surprindea era aceea care o denun]a drept o femeie u[oar`;
nu i-a \n]eles originea pn` \n ziua cnd se trezi a[ezat` lng`
Freda Logan, la coafor.
Freda \[i a[tepta rndul \n salon r`sfoind o revist` cnd
Fern fu introdus` [i rugat` s` ia loc [i s` a[tepte cteva
momente. So]ia lui Austin puse revista jos [i-i adres` un
zmbet sub]ire.
PRE}UL PARADISULUI 109
Bun` ziua, \i arunc` ea pe un ton mieros. V` ar`ta]i foarte
rar, \n ultimul timp. |nainte de plecarea lui Ben Croft, cel
pu]in, aveam pl`cerea s` v` vedem mult mai des... Ne miram
chiar pe vremea aceea, c` reu[ea]i s` \mp`ca]i ie[irile [i
munca, la fel de bine ca el. Fire[te, astea nu sunt dect brfe.
{ti]i cum sunt oamenii...
{tiu, din nefericire, r`spunse Fern, fals candid`.
Da, era]i att de lega]i \nct se spera ca \ntr-o zi sau alta
ve]i anun]a c`s`toria voastr`. Cnd Ben a fugit pe
nea[teptate, ca o pisic` \n c`lduri, noi to]i ne-am \ntrebat ce
s-a \ntmplat...
Adev`rat? murmur` cu r`ceal` Fern, lund la rndul ei o
revist`. Am crezut c` \n]eleg, totu[i c` exist` mai multe teorii
care explic` plecarea lui.
Freda p`ru u[or descump`nit`.
Oh! A[adar, [ti]i ce se vorbe[te?
Prin for]a lucrurilor, ironiz` Fern.Brfele \[i ating
\ntotdeauna ]inta, nu-i a[a? |ntr-un cuvnt, a[ fi capabil` s` v`
spun care din aceste ipoteze este cea bun`...
Interlocutoarea ei se aplec` \nainte, ignornd ironia.
A[adar, a plecat \ntr-adev`r din motive personale, nu-i
a[a? Nu era \mpins doar de ambi]ie. {i... nu era]i str`in` de
problem`...
Fire[te, \n m`sura \n care el [i cu mine legasem rapid
prietenie. Am fost prima care a auzit vestea plec`rii lui. Ne-am
bucurat \mpreun`.
Freda p`ru decep]ionat`.
110 ERICA SOMMER
Vorbele s-au dezl`n]uit oare pe nedrept? Se spune c`
l-a]i abandonat pe Ben f`r` mil`, dup` ce v-a]i distrat cu el.
Aproape to]i prietenii mei au r`mas convin[i.
Eu l-am \n]eles.
Mai mult \nc`, Ben ar fi observat c` \l urm`rea]i pe Grant
Wilder cu insisten]` \n spatele lui [i...
|n fa]a expresiei uluite [i scandalizate a lui Fern, se gr`bi
apoi s` adauge:
Este absurd, \mi dau foarte bine seama. V` datorez de
altfel, o m`rturisire: spre marea mea ru[ine, probabil eu sunt
la originea acestor pove[ti. Am povestit nu mai [tiu cui f`r`
s` gndesc r`u bine\n]eles c` a]i mers la domnul Wilder \ntr-o
sear`, [i c` era]i singur`. To]i [tiu c` Rose de Millet este o
obi[nuit` de fapt, dar dumneavoastr`... |n orice caz, episodul
s-a r`spndit din nefericire cu iu]eala fulgerului.
Fern \[i \ncrunt` sprncenele, amintindu-[i c` explorase
tot parterul hotelului \n c`utarea so]ului ei.
Nu-mi amintesc s` v` fi z`rit la bar sau \n saloane cu
aceast` ocazie, sublinie ea. Cine v-a spus c` urcasem s`-l v`d
pe Grant, \n acea zi?
Ie[eam de la toalet` [i v-am auzit spunnd ultimul etaj
b`iatului de la ascensor exact \nainte ca u[a s` se \nchid`.
Cnd a]i cobort, v-am v`zut traversnd holul.
A]i putut astfel s` v` da]i seama de extrema scurtime a
\ntrevederii noastre, ripost` sec Fern.
Desigur, admise cu amabilitate Freda. Am gre[it relatnd
ceea ce v`zusem \n momentul cnd oamenii au \nceput s`
PRE}UL PARADISULUI 111
brfeasc`. A[ fi f`cut mai bine s` p`strez t`cerea [i s` v`
sf`tuiesc \n particular s` nu v` juca]i cu focul.... Mi-ar fi fost
u[or s` v` previn c` domnul Wilder are reputa]ia de... s`
spunem, de a aprecia considerabil sexul opus.
Lui Fern \i repugna s` abordeze subiectul, dar nu se putu
\mpiedica s` strecoare:
|l credeam \n \ntregime devotat lui Rose de Millet...
|n \ntregime? rican` doamna Logan. Draga mea
prieten`,, unui b`rbat ca Grant \i place \n general s` alerge
dup` mai mul]i iepuri deodat`. Func]ionarii din biroul s`u se
feresc de el ca de cium`! Toate astea explic` de ce n-ar trebui
s` v` cobor]i la...
Se \ntrerupse, deoarece coafeza venea s-o cheme.
Dac` Grant nu se arat` mai prudent, conchise ea
ridicndu-se, risc` s` se g`seasc` \ntr-o situa]ie extrem de
stnjenitoare!
A[adar, iat` cum Port Dauphin explica plecarea lui Ben...
ca cea a unui \ndr`gostit \ndep`rtat de Grant Wilder. Fire[te,
dac` Freda nu lansase ea \ns`[i ideea, n-ar fi venit probabil \n
mintea nim`nui. Orict de furioas` era Fern, se sim]ea total
neputincioas`. Cum ar putea pune cap`t acestor brfe?
Trebuia s` se for]eze s` le trateze la justa lor valoare, cu
dispre].
Dup` plecarea lui Ben, tn`ra femeie suferea pu]in de
singur`tate. O chinuia o nevoie profund` de a se dest`inui,
dar nu putea s` [i-o potoleasc` nici m`car \n fa]a Rhodei...
Aceasta ar fi surprins` dac` ar afla adev`rul [i poate i-ar purta
112 ERICA SOMMER
pic` pentru c` o min]ise. Nu este mai pu]in adev`rat c` Fern
se gndea cu nostalgie la verigheta ei care se odihnea acum
\ntr-unul din sertarele lui Grant. Dac` dezv`luia vreodat`
c`s`toria lor, el n-o va ierta niciodat`, [i ar fi obligat` s`
p`r`seasc` Maracca [i s` se \ntoarc` \n Anglia, dup` ce s-ar
ridiculiza. Toat` insula s-ar distra pe seama ei! Desigur, va
trebui s` se \ntoarc` imediat, dar sub numele de Fern Stirling.
|n scrisorile c`tre tat`l s`u, se for]a s` par` ct mai vesel`
posibil [i s` nu-i mai vorbeasc` despre incidentele minore
care tulbura via]a taberei. Astea totu[i, deveneau din ce \n ce
mai frecvente. De la sabotajul platformei accidentele aveau
loc aproape zilnic. {arpante pr`bu[ite, numeroase unelte
disp`rute; un incendiu se declan[`, din fericire repede
st`pnit. Austin Logan \[i \nmul]ea criticile, ostilitatea lui era
acum evident` [i \n mintea lui Fern, Grant trebuia cu
siguran]` s` b`nuiasc` faptul c` so]ul Fredei, chiar dac` nu
s`vr[ea el \nsu[i nici o tic`lo[ie, era probabil instigatorul din
umbr`. Pentru moment, totu[i, el continua s`-[i conduc`
barca singur [i f`r` s` caute sus]inere la autorit`]ile
londoneze.
|n modul cel mai nea[teptat, totu[i, cea mai mare
lovitur` \mpotriva lui veni din alt` parte.
|ntr-o zi cnd Fern se \ndrepta spre biroul lui Austin Logan
pentru a-i semna cteva documente administrative, \[i d`du
seama de absen]a Vitoriei. O rev`zuse de mai multe ori cu
ocazii diverse [i schimbase cu ea zmbete [i cuvinte amabile.
Ma[inal, se \ntoarse spre cealalt` secretar` [i \ntreb`:
PRE}UL PARADISULUI 113
Unde este Vitoria? Sper c` nu este bolnav`?
Nu... Numai c` nu va reveni imediat. Cel pu]in m-ar mira...
Fern nu \ndr`zni s` \ntrebe mai mult, de team` s` nu par`
indiscret`, dar nu se putu \mpiedica s` men]ioneze incidentul
Rhodei, care declar` imediat:
Vitora? Este \ns`rcinat` \n trei luni.
Dumnezeule! Totu[i, la c`s`toria fratelui ei cu Mah,
ne-a m`rturisit c` nu este c`s`torit`... Cum ai aflat vestea,
Rhoda?
Vitora a le[inat la serviciu, acum ctva timp [i doctorul
Verhout a trimis-o imediat acas`. La \nceput, refuza s` dea
numele tat`lui copilului, dar pn` la urm` a dezv`luit.
Cine este? Un locuitor al satului? Un angajat al taberei?
Nu [tiu, admise Rhoda. Doctorul Verhout a p`strat
secretul profesional.
Totu[i, Vitora trebuie s` se fi confesat [i altora dect
medicului, deoarece dou` zile mai trziu, toat` lumea [tia
adev`rul. Vitora \l acuzase pe Grant Wilder.
{tirea avu efectul unei bombe asupra micii comunit`]i.
Fern se pr`bu[i. Totdeauna \l plasese pe Grant deasupra unor
asemenea lucruri... Dac` Freda r`spndise povestea, nu i-ar fi
acordat probabil nici un credit; dar informa]ia provenea de la
\ns`[i Vitora...
Tn`ra femeie \[i aminti c`-l auzise pe Selim spunnd c`
p`rin]ii lui se ar`tau severi, dar drep]i. Cum vor reac]iona
fa]` de fiica lor? Gndurile ei se oprir` pentru o clip` la Rose
de Millet. Cum se va comporta cnt`rea]a \n fa]a acestor fapte?
114 ERICA SOMMER
Va trece peste furia [i gelozia ei ca s`-i aduc` sus]inerea ei lui
Grant? |i va lua ap`rarea \n fa]a valului de calomnii? Dac` \l
iubea, da, f`r` nici o \ndoial`. Deoarece, \ns`[i Fern, dup`
[ocul ini]ial, se sim]ea gata s` lupte pentru a ap`ra onoarea
so]ului ei. Vor \ncerca inevitabil s`-l \ndep`rteze de afacerile
din zon`... Grant nu tr`ise niciodat` o asemenea situa]ie: cu
spatele la zid, acuzat public de numero[i du[mani...
Fern ardea de dorin]a s`-l fac` s` [tie c` r`mnea al`turi de
el, gata s`-i aduc` mngiere [i consolare. Dar \n aceast`
atmosfer` general` de dispre] [i de ostilitate, cum s`-l
abordeze? Dac` avea vreodat` ocazia s` se \ntlneasc` singur`
cu el, [i s`-i explice c` nici rela]iile lui cu Rose de Millet sau cu
Vitora Sulong nu zdruncinau dragostea pe care i-o purta, ar
crede-o? Temndu-se de scepticismul lui, nu \ndr`znea s`
\ncerce acest prim pas.
Grant, de altfel, departe de a p`rea \ncol]it, reac]iona \n
toat` aceast` situa]ie cu o deta[are suveran`. Nu cerea sfatul
nim`nui, nu recunoscu nimic [i nici nu dezmin]i nimic. Vitora
nu-[i relu` serviciul; r`mnea acas` la p`rin]ii ei unde, se
spunea, primea cu regularitate cecuri din partea lui Grant.
Aceast` ultim` informa]ie fu confirmat` de Mah \n ziua
cnd veni la cre[` s` fac` o vizit` copiilor ei.
Vitora prime[te \n fiecare s`pt`mn` o scrisoare,
con]innd un cec sau bani, explic` ea. Selim nu cunoa[te
totalul acestor sume, dar este sigur c` dep`[esc un salariu.
Suntem tri[ti pentru ea; avea o slujb` bun`... Dar domnul
Wilder a sf`tuit-o probabil s` se odihneasc` [i ea \l ascult`.
PRE}UL PARADISULUI 115
Doctorul din districtul vostru o urm`re[te, nu-i a[a?
\ntreb` Rhoda.
Da, o vede de fiecare dat` cnd trece prin sat. Vitora se
simte foarte bine.
{i... p`rin]ii ei? Cum au primit vestea?
La \nceput, tat`l lui Selim s-a ar`tat foarte furios. Apoi l-a
ascultat pe fiul lui, care a reu[it s`-l lini[teasc`. Ce s-a f`cut
este f`cut, nu-i a[a? Acum, el [i so]ia lui se bucur` la ideea de
a avea nepo]i.
Rhoda examin` silueta lui Mah.
Fiindc` le vei da [i tu? o chestion` ea.
Fa]a tinerei indiene se \ntunec`.
Nu \nc`, din nefericire, r`spunse ea. Copilul meu [i cel
al Vitorei nu vor putea face \mpreun` primii pa[i... Regret.
Un an sau doi diferen]` nu conteaz`, o consol` Rhoda.
Fern \[i mu[c` buzele, imaginndu-[i viitorul fiu al lui
Grant poticnindu-se \n mijlocul micului sat indian, jucndu-se
plngnd cu lacrimi mari... Slav` Domnului, nici Rhoda, nici
Mah nu ghiceau ct de dureroas` era toat` aceast`
conversa]ie. Cu un nod \n gt, se for]` s-o \ntrebe pe Mah
dac` Grant \i f`cuse deja o vizit` Vitorei.
Nu, r`spunse ea, dup` cte [tiu. Trimite doar cecurile,
nimic altceva.
Ctva timp, Fern a[tept` pu]in cam naiv ca so]ul ei s` vin`
s`-i spun` el \nsu[i ce decizie inten]iona s` ia cu privire la
Vitora. Dar el n-o f`cuse; asta \nsemna limpede c` nu mai era
so]ia lui dect pe hrtie.... De ce mai spera \n zadar ca mariajul
116 ERICA SOMMER
lor s` cunoasc` o nou` tinere]e? Pentru ce nu divor]aser`?
Acum, nu vor \ntrzia f`r` \ndoial` s` se hot`rasc`... Tn`ra
femeie \[i re]inu cu mare greutate lacrimile amare.
|ntr-o sear`, \n sfr[it, Grant se hot`r\ s-o invite la cin`.
Cnd o \ntreb` dac` nu prefer` \n locul restaurantului
hotelului Meurice un loc mai lini[tit, Fern nu sc`p` ocazia.
De ce nu... \n apartamentul t`u? \i suger` ea cu
timiditate.
Bine\n]eles. Voi reu[i s` te iau la ora opt, ca de obicei.
Nu, a[teapt`...
Rhoda nu va pune cu siguran]` \ntreb`ri, dar Fern prefera
ca ea s` nu [tie de \ntrevederea cu Grant.
... prefer s` ne \ntlnim la barul hotelului, ad`ug` ea.
Cnd ajunse la hotel, la ora fixat`, se sim]ea cople[it` de
team`. Dac` cineva \i va vedea \mpreun`, pe ea [i so]ul ei,
brfele se vor intensifica. Din fericire, el o a[tepta \ntr-un col]
retras [i disp`rur` rapid spre ascensor f`r` s` \ntlneasc` pe
nimeni.
Cina era deja servit` pe masa din salon. Era vorba doar de
preparate reci; sup` de crustacee, mu[chi de pe[te, salat` [i
[arlot` cu fructe de plante tropicale. Fern ghici c` se
dispensase astfel de prezen]a unui chelner... {i el prefera
clandestinitatea.
El \i turn` vin \n pahar, i-l servi [i, ca de obicei, p`ru hot`rt
s` amne orice discu]ie serioas` pn` la sfr[itul mesei. De
data asta, totu[i, tn`ra femeie nu putu s` a[tepte. F`r`mi]nd
un miez de pine, spuse, nervoas`:
PRE}UL PARADISULUI 117
Te rog, spune-mi imediat ceea ce ai \n minte. {tiu foarte
bine c` nu este vorba de o simpl` cin` de curtuoazie.
Grant lu` o \nghi]itur` de vin [i \[i l`s` paharul, privind-o
gnditor.
Dore[ti deja s` strici acest moment agreabil?
Fern se \nfior`.
A[adar, ai s`-mi faci dezv`luiri att de teribile?
El ridic` din umeri.
Depinde... repet, termin` mai \nti lini[tit` masa. Am
comandat toate aceste mnc`ruri special pentru tine: este
contribu]ia mea la reu[ita serii. Ct despre participarea ta la
aceast` reu[it`, r`mne de v`zut ce vei face...
Ce voia s` spun`? Cum putea s` r`mn` att de calm \n
situa]ia complicat` \n care se g`sea? Fern oft` [i renun]` s`
elucideze problema pentru moment. Se for]` s`-[i savureze
supa, [i vinul ajutnd-o, reu[i s` aprecieze celelalte feluri.
Conversa]ia continu` pe subiecte banale, impersonale: \n
mod vizibil, Grant se ar`ta complet imperturbabil \n fa]a
multitudinii de probleme care-l asaltau. Totu[i, tn`ra femeie
nu reu[ea s`-[i ascund` nervozitatea.
|n cele din urm`, Grant \mpinse pe teras` o mas` pe rotile
\nc`rcat` cu lichioruri [i un termos de cafea. Fern se a[ez` pe
un fotoliu de r`chit`, accept` o cea[c` de cafea [i un mic pahar
de lichior, dar le puse lng` ea f`r` s` se ating` de ele. |n
spatele lor, marea scnteia tacit` sub clarul de lun`.
Grant lu` loc \n fa]a ei [i abord` \n fine lucrurile
importante.
118 ERICA SOMMER
|]i voi da o veste care ai dreptul s-o afli.
Oh! Pot... s` ghicesc despre ce este vorba? nu se putu
\mpiedica s`-l ironizeze.
Nu cred. Sunt singurul la curent, deocamdat`.
E[ti sigur? Totul se afl` att de rapid, la Maracca!
Nu de data asta, cel pu]in att ct nu voi hot`r\ s` fac
[tirea public`. Iat`: \n curnd, voi p`r`si insula pentru alt`
exploatare, \n Norvegia. Am fost anun]at de Londra acum
cteva zile.
Fern \l privi cu gura c`scat`. I se impunea o mutare pentru
a-l feri de du[mani sau... ceruse s` schimbe postul pentru a
sc`pa de problemele lui?
Totu[i, trebuia s`-l \nlocuie[ti pe Austin Logan...
Nu. De fapt, \mi vor g`si un \nlocuitor imediat.
Bine\n]eles, \nainte de toate trebuie s` rezolv aici toate
problemele care-mi revin. |ntr-o lun` sau dou`, mai mult sau
mai pu]in.
Rose de Millet [i Vitora Sulong, se gndi tn`ra femeie cu
am`r`ciune, trebuia s` fac` parte din aceste probleme... ca
[i, poate, ea \ns`[i!
|mi \mp`rt`[e[ti toate astea, r`spunse ea, deoarece cazul
meu este unul dintre cele pe care trebuie s` le rezolvi, nu-i
a[a?
El se \ncrunt`, sincer surprins.
Da, fire[te. M` crezi capabil s` dispar astfel \n natur` f`r`
s` te ]in la curent \n prealabil cu faptele [i gesturile mele?
PRE}UL PARADISULUI 119
Nu ]i-ai dat prea mult osteneala s` m` informezi \n ace[ti
ultimi ani, \i aminti ea cu am`r`ciune. Tat`l meu avea grij`
s-o fac`.
Desigur, dar de data asta este altfel. |n ochii legii, avem
anumite datorii unul fa]` de cel`lalt, [i de aceea te previn: voi
pleca s` m` instalez \n Norvegia. {i tu? Care sunt planurile
tale?
Fern ascult` aceast` ultim` \ntrebare cu disperare. El nu-i
propunea s`-l \nso]easc`.
B`u o \nghi]itur` de cafea c`ldu]` [i evit` un r`spuns
direct:
Tata cunoa[te toate aceste... schimb`ri?
F`r` nici o \ndoial`. El \nsu[i m-a propus s` plec \n
Norvegia.
{i... ai inten]ia s` accep]i aceast` ofert`, bine\n]eles.
A[a cum ai putut s` \n]elegi, m` tenteaz` enorm. Voi
aprecia o schimbare de atmosfer`.
{i totodat` o schimbare de climat? nu se putu \mpiedica
s` nu-l ironizeze. |ntre eterna prim`var` din Maracca [i
z`pezile nordului... Nu te invidiez!
Contrariul m-ar fi mirat, coment` el t`ios. Dar n-ai
r`spuns la \ntrebarea mea: ce inten]ionezi s` faci?
Eu... Nu [tiu. Totul este a[a de nea[teptat... |mi place
insula, mi-am f`cut prieteni aici. Pe scurt, mi-ar pl`cea s`
r`mn pn` cnd tata se \ntoarce \n Anglia. |n acel moment,
cred c`-l voi urma.
120 ERICA SOMMER
El cl`tin` din cap, ca [i cum ideea i se p`rea rezonabil`,
apoi se ridic` s-o conduc`. Fern \[i lu` geanta [i-l urm` pn`
la u[`.
|]i mul]umesc c` m-ai prevenit, prima, de plecarea ta,
murmur` ea. Tu... \mi vei spune data exact`...
Cuvintele lor sunau fals, ca [i cum schimbau doar cteva
cuvinte amabile la sfr[itul unei seri, \n timp ce luau decizii
angajnd \ntreaga lor via]`. Acum, o pr`pastie se s`pa \ntre ei:
drumurile lor continuau s` se dep`rteze. Grant r`spunse cu
amabilitate, se opri cteva clipe, apoi arunc` brusc, total
nea[teptat:
{tii... \ncep s` cred c` sir Manfred avea dreptate, \n ziua
cnd a afirmat c` noi \n[ine ne suntem cei mai r`i du[mani, tu
[i cu mine.
Ce... ce vrei s` spui? bigui ea, stupefiat`.
Ei bine, s-ar fi dovedit mai rezonabil, \n cazul nostru, s`
ne mul]umim cu o leg`tur` impetuoas`, apoi s` ne desp`r]im
buni prieteni. Cel pu]in, eu am gndit-o adesea. |n loc de asta,
r`mnem c`s`tori]i, dar separa]i, ca [i cum ne-am teme s`
recurgem la o solu]ie \ntr-adev`r definitiv`.
Dobort` de decep]ie, Fern bigui:
{i ast`zi, ]i-ar pl`cea s` recurgi la asta...
Ideea mi-a trecut prin minte de multe ori, n-o neg. Nu,
a[ vrea \nainte de toate s` m` asigur de un lucru...
Fulger`tor, \n]elese c` o va atrage spre el ca s-o s`rute [i nu
va putea s`-i reziste.
PRE}UL PARADISULUI 121
Bra]ele lui o strngeau realmente [i buzele lui le c`utar` pe
ale ei cu pasiune, aproape cu furie. Ea ced` imediat, uitnd tot
ce o \nconjura, \nchise ochii pentru a savura mai bine
mngierile lui experte de-a lungul spatelui ei...
Apoi, \ncremeni subit, cu inima b`tndu-i \n ritm accelerat.
Expert! Era termenul potrivit pentru a descrie abilitatea lui
Grant, priceperea lui cu femeile: \n felul acesta le cucerise
pe Rose de Millet, pe Vitora Sulong, cu siguran]` [i pe altele,
inclusiv propria lui so]ie... Nu! Nu va c`dea \n aceea[i capcan`.
Nu va fi o victim` printre altele.
Las`-m`! ]ip` ea deodat`. Grant se execut` imediat,
ridicnd sprncenele cu un aer \ntreb`tor.
Nu, murmur` ea. Este... este prea trziu. Trebuie s`
\n]elegi...
O lini[te grea se instal`, apoi el relu` cu o voce neutr`:
|n]eleg.
Atunci, el \i deschise u[a [i ie[i \n acela[i timp cu ea, ca [i
cum dorea s-o conduc`.
Te rog... \l rug` ea \n grab`. Permite-mi s` m` \ntorc
singur`.
El cl`tin` din cap, chem` ascensorul [i conchise cnd
cabina sosi:
Voi comanda un taxi din camera mea. Te va a[tepta jos.
122 ERICA SOMMER
Capitolul 8
A doua zi, Fern primi un splendid buchet de orhidee [i de
iasomie. Pe o carte de vizit` prins` de celofan, era scris de
mna lui Grant: A fost foarte pl`cut pentru mine s` te
cunosc... la urma urmei.
Cu un nod \n gt \[i re]inu lacrimile. Cu dou` zile \n urm`,
se vedea lundu-i ap`rarea lui Grant, trecnd peste toate
obstacolele ca s` lupte al`turi de el. I-ar fi iertat totul. Dar
uitase c` el n-avea nevoie de ajutorul nim`nui. |n ajun,
a[teptase \n zadar ca el s-o roage s` vin` \n Norvegia cu el.
Cnd o prinsese \n bra]e, se topise de pl`cere... {i apoi, se
gndise la celelalte...
|ntr-un cuvnt, pierduse ultima ei [ans` de a-[i reg`si locul
lng` el. Acum, trebuia s` se gndeasc` la propria ei via]`, s`
elaboreze cu triste]e planuri de viitor. Lucrul la cre[` \i pl`cea
[i \n ce-o prive[te pe Rhoda, avea inten]ia s-o p`streze ct mai
mult timp posibil. Dup` plecarea so]ului ei, va trebui s` se
obi[nuiasc` a[adar cu o existen]` din care el va fi total
absent... |ncetul cu \ncetul, se va obi[nui. {i \ntr-o zi, vor
divor]a... cnd unul sau cel`lalt va dori s`-[i refac` via]a. |i
scrise f`r` entuziasm tat`lui ei, ca s`-l anun]e c` era la curent
cu plecarea lui Grant \n Norvegia. |i explic` inten]ia ei de a
amna propria sa \ntoarcere la Londra pn` cnd el \nsu[i
p`r`se[te Australia.
Zilele la cre[` se scurgeau lini[tite, f`r` evenimente mai
importante dect o epidemie de varicel` sau o \mp`r]ire
s`pt`mnal` de \nghe]ate. |ntr-o diminea]`, totu[i, Mah sosi
alergnd, ciufulit`, \ntr-o stare de panic` total`.
Vitora a disp`rut! strig` ea \ndat` ce trecu pragul. A
plecat! Nimeni nu [tie unde, nici de ce. N-a spus nimic... Miss
Camell, v` rog, ce putem face? N-a l`sat nici un mesaj...
Cu calm, Rhoda desprinse minile rug`toare ag`]ate de ale
ei [i-i ceru discret lui Fern s` prepare o cafea.
Cnd aceasta aduse trei ce[ti din b`utura fierbinte, Mah o
lu` pe a ei [i-[i potoli setea cu aviditate. Le povesti apoi c` \n
ajun, Vitora se dusese la culcare ca de obicei; dar diminea]`
disp`ruse, lund cele cteva lucruri ale ei [i to]i banii. Tat`l ei
alerg` pn` la casa fiului lui ca s`-i duc` vestea, dar Selim era
deja plecat la lucru din zori. Mah a fost cea care s-a deplasat
pentru a cere ajutorul fostei ei directoare.
Mm! morm`i Rhoda cu un aer preocupat. Cumnata ta a
vrut poate doar s` se bucure de o zi de libertate. Va reapare
ast`-sear`, presupun...
124 ERICA SOMMER
Noi nu credem. {i-a luat totul; sarongul, sandalele,
br`]`rile [i voalul... {i toate lucrurile de schimb. Mama ei n-a
mai g`sit nimic.
Bine. Oricum, mergem imediat s`-l prevenim pe domnul
Wilder. Pn` cnd telefonez, Fern, e[ti att de amabil` s-o
\ntrebi pe mica Fatima de ce \[i gole[te g`leata \n capul
fratelui ei?
Fern se \ndep`rt`, bucuroas` c` poate s` se ocupe de copii
[i s` evite astfel s`-l \ntlneasc` pe Grant cnd va sosi. Poate o
va aduce pe Vitora? De ce n-ar vrea s`-l \ntlneasc`, la urma
urmei?
El se prezent` cteva momente mai trziu [i se \nchise \n
birou ca s` discute cu Mah [i Rhoda. Dup` dou`zeci de
minute, aceasta din urm` o c`ut` pe Fern [i o anun]`:
Am reu[it s` smulgem o alt` parte din adev`r lui Mah.
Tu [i domnul Wilder o ve]i l`sa \n trecere la soacra ei...
Cum? se mir` Fren, tres`rind.
Da. Grant a cerut ca o femeie s`-l \nso]easc`, pentru a-i
u[ura demersul. El te va pune la curent cu toate pe drum...
Gr`be[te-te, te a[teapt`.
Dar... el nu este implicat \n toat` aceast` poveste?
Absolut deloc, sunt sigur`. Este ceva chiar mai ciudat...
Ce anume? insist` Fern, cu inima b`tnd.
Ei bine, faptele relatate de Mah l-au surprins la fel de
mult ca pe mine, era vizibil. Ceea ce, ]innd seama de
circumstan]e, mi se pare extrem de curios...
PRE}UL PARADISULUI 125
F`r` s`-[i continue gndul, o \mpinse pe Fern spre u[`.
Mah luase deja loc pe scaunul din spatele ma[inii, cu fa]a
palid` [i minile strnse pe genunchi. Grant demar` [i se
lans` \n sfr[it \ntr-o lung` explica]ie.
Acum cteva luni, Vitora dorea s` se logodeasc` cu un
tn`r cu numele de Husain Dhar, care locuie[te \ntr-un sat
vecin, [i lucreaz` ca sculptor \n lemn la Port Dauphin, unde \[i
vinde produsele turi[tilor. El \[i c[tig` din plin existen]a, dar
se pare c` nu destul dup` gustul p`rin]ilor Sulong, care n-au
vrut s` aud` vorbindu-se despre el [i au obligat-o pe fiica lor
s` rup` leg`tura. Dup` p`rerea lui Selim, Vitora se supusese
f`r` s` insiste, dar Mah crede c` cei doi \ndr`gosti]i
continuau s` se vad`. Vitora hot`rse s` i se al`ture lui Husain
\n aceast` diminea]`. De aceea, ne vom duce la el, pentru
orice eventualitate...
El se opri \n fa]a locuin]ei familiei Sulong [i disp`ru acolo
cu Mah. Fern \n]elegea uimirea Rhodei: Grant vorbea despre
Vitora cu total` deta[are, ca [i cum era vorba de o str`in`! Dar
atunci, cum se explica faptul c` tn`ra \l desemnase drept tat`
al copilului? |i d`duse numele la \ntmplare? Dar de ce? {i de
ce Grant nu dezmin]ise niciodat` acuza]ia? Fern se sim]ea
cople[it` de confuzia cea mai complet`. Toate faptele
contraziceau eviden]a, [i totu[i, tonul lui Grant p`rea \n
\ntregime sincer: el trebuie c` de-abia o cuno[tea pe Vitora
Sulong [i nu avusese cu ea nici un fel de rela]ie particular`...
El reap`ru [i continu` imediat drumul.
126 ERICA SOMMER
Nici o speran]` de cooperare din partea p`rin]ilor, oft`
el. Sunt convin[i c` nu s-a dus la familia Dhar, c` leg`tura lor
s-a terminat de mult... Nu vor s` aud` vorbindu-se despre asta.
Au avut alt` sugestie?
Nu. Sunt \ngrijora]i mai ales de reputa]ia lor...
Deja compromis`, nu? sublinie Fern cu bun-sim].
Nu prea mult, se pare. Dac` te-am luat cu mine s`-i facem
o vizit` acestui tn`r, este pentru c` risc` s` aib` obiec]ii de
\n]eles la ideea de a o l`sa pe Vitora fa]` \n fa]` cu un b`rbat.
Admi]nd c` se afl` la el... Unii locuitori ai insulei r`mn
foarte ata[a]i de obiceiurile de alt`dat`.
|n]eleg, murmur` ea, surprins` s`-l aud` vorbind despre
el \nsu[i, ca de un b`rbat [i nu ca de fostul amant.
Hot`rt lucru, totul devenea din ce \n ce mai
surprinz`tor...
Grant, cu sprncenele \ncruntate, se consacra cu voce tare
unor calcule savante.
Dat` fiind distan]a care ne desparte de satul urm`tor, [i
admi]nd c` Vitora a plecat pe jos, avem o [ans` bun` s-o
ajungem din urm` pe drum, spuse el.
Totu[i, nu \ntlniser` pe nimeni pn` cnd ap`rur`
primele case.
Grant \i ar`t` \n trecere o m`n`stire budist`. Cl`direa,
zugr`vit` \n \ntregime \n ro[u [i auriu, se ridica \n mijlocul
unei paji[ti pline de flori bine \ngrijite [i acoperi[ul auriu al
templului str`lucea \n soare. Tineri cu craniul ras se plimbau
lini[ti]i pe alei; unul din ei \i salut` politicos, \mpreunndu-[i
minile sub b`rbie.
PRE}UL PARADISULUI 127
Este vorba de un c`lug`r? \l \ntreb` Fern.
Nu, dup` p`rerea mea. Pare prea tn`r. Tradi]ia cere ca
tinerii s` \ndeplineasc` un fel de serviciu \nainte sau dup`
c`s`toria lor. Este o chestiune de onoare. Ah! Iat` casa familiei
Dhar, dac` indica]iile lui Mah se adeveresc exacte...
Grant opri ma[ina [i se duser` s` bat` la u[a locuin]ei. O
femeie matur`, cu p`rul strns sobru la spate, veni s` le
deschid`. Ea nu-i invit` s` intre [i ascult` cu un aer nep`s`tor
cererea lui Grant formulat` \n englez`, apoi \ncerc` s` \nchid`
u[a.
Dar el \[i strecur` rapid piciorul \n deschiz`tur` [i repet`
\ntrebarea \n dialectul local. Femeia se lans` \ntr-o lung`
diatrib` [i Grant o conduse pe Fern spre ma[in`, cu o expresie
\ntunecat`, \n timp ce u[a se \nchidea \n spatele lor.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` Fern, \n timp ce porneau \ncet
la drum pentru a treia oar`.
Ne \ntoarcem de unde am plecat, oft` el obosit. Vitora n-a
venit niciodat` aici. Nici domnul Dhar, nici so]ia lui n-au
v`zut-o dup` ruperea logodnei. Ei se arat` extrem de tri[ti, cu
att mai mult cu ct nici fiul lor Husain nu este acas`...
Adev`rat? Dar trebuie s` [tie totu[i unde se g`se[te!
Da. |n m`n`stirea pe care am v`zut-o \n trecere, pe cale
s`-[i \ndeplineasc` serviciul despre care ]i-am vorbit!
{i unde Vitora, presupun, nu poate s` i se al`ture...
Este incompatibil cu regula celibatului c`lug`rilor,
\ntr-adev`r. Nu mai avem dect s` a[tept`m ca ea s` dea un
semn.
128 ERICA SOMMER
Ar fi putut... \ncerca s` p`r`seasc` insula prin mijloace
proprii?
Pentru asta, trebuie mul]i bani...
Dup` Mah, [i-a luat cu ea toate economiile... R`mne s`
afl`m dac` sunt suficien]i ca s` pl`teasc` trecerea pe continent
cu avionul sau cu vaporul...
Grant ridic` din umeri \n semn de ignoran]`.
De unde s` [tiu? replic` el.
Fern se \ncrunt`. El accepta s`-[i consacre o or` sau dou`
din timpul s`u ca s-o caute pe Vitora, dar nu p`rea nelini[tit
peste m`sur` de soarta tinerei. O s`rutase totu[i, o ]inuse \n
bra]e... Era a[adar complet lipsit de sentimente umane?
M` uime[ti, insist` ea nervoas`. N-ar trebui s` [tii c]i
bani are Vitora? Nu i-ai trimis bani cu regularitate...
Se \ntrerupse, dndu-[i seama c` el nu-i acorda nici cea mai
mic` aten]ie. Ajunseser` \n fa]a m`n`stirii: Grant \ncetini
brusc [i privea fix grilajul \nalt de la intrare.
El scoase o exclama]ie [i spuse cu o voce \n`bu[it`:
Prive[te! Vitora... Ce naiba face aici?
Uluit`, Fern o z`ri pe tn`ra ascuns` pe jum`tate \n spatele
unei coloane. Imediat ce-i z`ri, \ncepu s` alerge ca un mic
animal speriat, dar Grant oprise [i s`ri din ma[in`. |n cteva
secunde, o ajunse pe fugar` [i o prinse de bra]. Fern se gr`bi
s` li se al`ture.
Vitora! exclam` ea. Te-am c`utat peste tot... Domnul
Wilder te va conduce acas` la tine.
PRE}UL PARADISULUI 129
Nu, nu vreau! implor` tn`ra \ncercnd s` se desprind`.
|l a[tept pe Husain Dhar. Trebuie neap`rat s`-l v`d! Noi...
ne-am c`s`torit \n secret de ctva timp.
V-a]i c`s`torit? replic` Fern, stupefiat`.
Ea arunc` o privire scurt` spre Grant, a c`rui fa]` r`mnea
de nep`truns.
Ai dreptul s`-l vizitezi pe so]ul t`u \n timpul serviciului?
o \ntreb` el.
Nu... n-am dreptul s` intru \n`untru. Dar a[tept aici pn` cnd
vine s` se plimbe prin gr`din`. Atunci, \l voi vedea [i-l voi striga...
Chiar dac` risc` s`-[i \ncalce leg`mntul r`spunzndu-]i?
sublinie Grant. {tii dac` iese \n fiecare zi \n parc?
Da, \n timpul perioadei de rug`ciuni. |n afar` de zilele
cnd face chet` \n sat...
|ntr-un cuvnt, rezum` el logic, po]i foarte bine s` a[tep]i
\n zadar pn` se face noapte.
{tiu! Dar una din femeile din c`tun \mi va da ad`post s`
dorm...
E[ti sigur`?
Tn`ra indian` p`li [i ezit`.
Hm... voi \ncerca s` m` descurc. Trebuie neap`rat s`
revin aici mine ca s`-l v`d pe Husain.
Grant arunc` o privire \ngrijorat` spre cer.
O s` te ude ploaia, remarc` el, ar`tnd norii plumburii
deasupra capetelor lor.
Chiar \n momentul cnd vorbea, pic`turi mari de ploaie
c`deau pe sol. Grant se \ntoarse spre Fern.
130 ERICA SOMMER
Te rog, Fern, \ncearc` s-o convingi s` ne \nso]easc` la
ma[in`. Trebuie neap`rat s-o ducem acas` la ea, dar \nainte de
asta a[ vrea s` aflu pu]in mai mult despre aceast` c`s`torie.
Poate voi reu[i s` ob]in de la m`n`stire ca ei s`-i reduc`
serviciul lui Husain pn` la na[terea copilului. Cel pu]in, dac`
sunt \ntr-adev`r c`s`tori]i.
Fern \i arunc` o privire uluit`.
Tu... Nu [tii?
De unde s` [tiu? replic` el, spre surpriza tinerei femei.
{i ad`ug` nep`s`tor, \ndreptndu-se spre ma[in`:
Aceast` copil` nu mi-a f`cut confiden]e mai mult
dect ]ie!
Ploaia c`dea acum toren]ial [i Vitora accept` s` vin` s` se
ad`posteasc`. Dar odat` instalat` pe scaunul din spate, \ncepu
s` se plng` cu o voce speriat`:
L`sa]i-m` s` ies! Vreau s` merg cu dumneavoastr`, miss
Fern, dar nu cu domnul Wilder. Va fi furios pe mine [i m` va
pedepsi pentru c` i-am provocat toate aceste neajunsuri...
Te \n[eli, sublinie calm \nso]itoarea ei. Domnul Wilder
nu te \nvinuie[te ctu[i de pu]in. Nu ]i se va \ntmpla nimic.
Ea \[i scoase impermeabilul [i-l puse \n jurul umerilor
Vitorei, care tremura de frig.
Grant luase loc \n fa]`; se \ntoarse spre ele [i o privi pe
Fern cu un aer semnificativ ca s-o invite s` pun` \ntreb`ri.
Spune-mi, Vitora, se execut` ea, de ce ]i-ai p`r`sit
domiciliul, \n aceast` diminea]`, pentru a \ncerca s` vorbe[ti
cu Husain?
PRE}UL PARADISULUI 131
Mai \nti fu t`cere. Apoi, \ncet, interpelata explic`, plecnd ochii:
Eu... nu dorm de mai multe nop]i, deoarece m-am purtat
foarte prost. Ast`zi, am avut nevoie s`-i explic situa]ia lui
Husain. Dar ac]ionam pentru el, pentru noi... Altfel, nu ni se
va mai permite niciodat` s` tr`im \mpreun`, s` fim ferici]i ca
Mah [i Selim. Iat` pentru ce trebuia neap`rat s`-l v`d...
Fern ridic` o sprncean` \ntreb`toare la adresa lui Grant,
care r`mase t`cut.
Cine te va \mpiedica s`-l iube[ti pe Husain? \ntreb` ea.
Tat`l [i mama mea.
Cnd v-a]i c`s`torit, Vitora?
Acum cinci luni, dar nimeni nu este la curent. Nici familia
mea, nici a lui Husain. Ceremonia a avut loc \ntr-un sat
\ndep`rtat, unde Husain are prieteni; ei ne-au servit drept
martori, ca s` valideze c`s`toria. Numai c`, acum, Husain
dore[te s`-[i efectueze serviciul la m`n`stire. |nainte, ne
vedeam adesea pe ascuns... Cum sunt [i eu o bun` budist`,
am acceptat. Voi a[tepta.
Cnd a \nceput?
De data asta, Vitora se ar`t` mult mai vag` \n privin]a
datei.
Oh! |nainte s` descop`r c` eram \ns`rcinat`. De atunci,
bine\n]eles, doctorul m-a sf`tuit s` m`rturisesc adev`rul...
Dar ai p`strat t`cerea, interveni Grant. De ce?
Pentru c` o doamn` mi-a spus c` era inutil, c` \mi va da
mul]i bani dac` spuneam doctorului c`...
|ncurcat`, \[i frnse minile, biguind:
132 ERICA SOMMER
C` dumneavoastr`, domnule Wilder...
Fern, cu inima b`tnd mai repede, cuprins` de o imens`
speran]`, nu \ndr`znea s`-[i cread` urechilor. |ntr-un cuvnt,
Vitora fusese pl`tit` s` mint`!
Care doamn`? \ntreb` Grant, dezgustat.
D... doamna Logan.
{i... [i-a ]inut promisiunea s`-]i trimit` bani?
Da. |n fiecare s`pt`mn`, prin po[t`.
I-ai primit [i i-ai p`strat, l`snd oamenii s` cread` c`
veneau de la mine...
Vitora \ncuviin]` dnd din cap.
I-am luat pentru Husain, ad`ug` ea foarte repede. |n
felul acesta, cnd familiile noastre vor afla de c`s`toria
noastr`, vor [ti c` este destul de bogat [i ne vor ierta.
|n]eleg... Dar [tii, nu-i a[a, c` era r`u s` procedezi astfel?
Da. La \nceput, credeam c` nimeni nu va \ndr`zni s` v`
critice [i s` v` condamne. Apoi am... am \nceput s` am
remu[c`ri [i am hot`rt s`-l previn pe Husain...
{tiu, i-o t`ie Grant.
El ad`ug`, adresndu-se lui Fern:
Vom putea \n sfr[it s-o ducem la ea acas`... Dar ce vom
spune familiei?
Adev`rul, de ce nu?
Mm... nu mi se pare indispensabil.
Trebuie! se revolt` ea. Reputa]ia ta...
N-are nici o importan]`, i-o retez` el cu un gest al minii.
Porni ma[ina, reflectnd cu voce tare:
PRE}UL PARADISULUI 133
Vom vedea... am putea spune c` Vitora a dorit s` ia aer.
A f`cut o plimbare lung`...
Ni[te ]`rani m-au dus cu c`ru]a lor, sus]inu Vitora,
venindu-i \n ajutor.
Da, asta explic` de ce ai ajuns att de departe. Pe scurt,
ne-am \ncruci[at pe drum; obosit`, ai acceptat s` te \ntorci
acas` cu noi. Fire[te, nu vei vorbi cu nimeni despre \ncercarea
de a-l \ntlni pe so]ul t`u. Nu m`rturisi nimic nim`nui, m-ai
\n]eles? Ast`zi ai ie[it, dar mine vei r`mne lini[tit` acas`, ca
s` te odihne[ti. Cnd vei primi cecul de la doamna Logan,
ia-l [i p`streaz`-l, ca de obicei. Ai \n]eles?
Fern, ascultnd cu stupefac]ie aceste sfaturi uimitoare,
v`zu o uimire egal` cu a ei ap`rnd pe fa]a tinerei indiene.
Aceasta din urm` scutur` din cap cu un aer ne\ncrez`tor, apoi
un zmbet ap`ru treptat pe buzele ei.
Atunci, nu spun nimic, nici chiar lui Mah [i lui Selim [i
p`strez to]i banii pentru cnd Husain \[i va termina serviciul!
Este bine a[a? Numai atunci vom m`rturisi adev`rul...
Foarte bine, accept` Grant. {i cele mai bune ur`ri de
fericire!
O l`sar` pe Vitora \n fa]a casei ei [i o privir` cum intr`
\n`untru \nainte de a pleca.
Cum va explica prezen]a tuturor hainelor de schimb din
co[? murmur` Fern.
Nu-]i face griji pentru ea. Folose[te minciuna ca un
maestru [i va g`si cu siguran]` un motiv conving`tor.
134 ERICA SOMMER
Grant, nu este pu]in cam mult s-o sus]ii \n toat` treaba
asta? \i repro[` tn`ra femeie.
De ce? Gnde[te-te. A[ putea scurta serviciul lui Husain
Dhar, dar de ce s` nu-i l`s`m acestei dragi doamne Logan
pl`cerea de a-[i risipi \nc` un timp economiile?
Grant! replic` ea, exasperat`. Ui]i a[adar scandalul care
acoper` numele t`u? N-ai nici o dorin]` s` te disculpi?
Fiecare lucru la timpul s`u, \i arunc` el non[alant. A[tept
s` vin` ora mea.
Nu vei risipi \ntr-o clip` brfele care circul` de cteva
s`pt`mni, ripost` ea. Cnd m` gndesc c` m-ai certat cnd
i-am raportat tatei micile r`ut`]i ale Fredei Logan... Acum,
cnd a comis fapte mult mai grave, nu ridici nici m`car un
deget ca s-o opre[ti! De ce n-ar inventa ceva mai r`u, fiind pe
o cale att de bun`?
Scrisoarea ta c`tre sir Manfred era prematur` [i
deplasat`. |nainte de a pune cap`t intrigilor cuplului Logan,
]in s`-[i mai sape pu]in ei \n[i[i propria groap`.
|n detrimentul reputa]iei tale? Aceast` ultim` acuza]ie,
referitoare la Vitora, se poate dovedi deosebit de d`un`toare.
Nu att de mult dac` ar fi fost exact`, sublinie el filozofic.
{tii c` este vorba de zvonuri false [i pentru moment asta \mi
este de-ajuns.
El \i arunc` o privire scurt` \nainte de a continua:
Pari gata s` intervii ca s`-mi iei ap`rarea... De ce te
prive[te problema onoarei mele?
Ea \[i mu[c` buzele.
PRE}UL PARADISULUI 135
Eu... \i acord o mare importan]`...
T`cu, spernd c` el va [ti s` citeasc` printre cuvinte [i s`
ghiceasc` expresia dragostei [i loialit`]ii fa]` de el; dar el
r`mase t`cut [i ea nu se putu opri s` sublinieze cu ciud`:
{i reac]ia Rosei de Millet \n fa]a atacurilor al c`ror ]int`
e[ti? Nu te obsedeaz` ctu[i de pu]in? Ai auzit cu siguran]`
brfele [i probabil nu are o mare satisfac]ie...
Grant rse scurt.
Rose are un caracter foarte pragmatic. Dac` sunt acuzat
c` m` comport ca un seduc`tor ordinar, se va ar`ta mai
degrab` flatat` dect altfel!
De ce? Nu i-ai dat deja dovada capacit`]ilor tale?
Fern \nchise o clip` ochii. Ducea o lupt` pierdut`
dinainte...
|n orice caz, relu` ea obosit`, nu conta pe mine s`-i
relatez Rhodei toate aceste minciuni cu pretinsa plimbare a
Vitorei. |i sunt foarte ata[at` [i-i datorez multe. Refuz s` joc cel
mai mic rol \ntr-o \n[el`torie riscnd s-o r`neasc`.
|]i cer s` nu poveste[ti nimic, replic` el cu fermitate.
Nim`nui... [i este vorba de un ordin. Ai \n]eles?
Ea nu r`spunse, l`sndu-l s`-i interpreteze cum dorea
t`cerea [i expresia \ntunecat`.
136 ERICA SOMMER
Capitolul 9
|ncurcat` c` nu [tie ce s`-i spun` Rhodei ca s` nu-l asculte
pe so]ul ei, Fern \i explic` doar c` nu era absolut nimic \ntre
Vitora [i Grant.
A[ fi jurat, coment` Rhoda cu un aer satisf`cut. Vitora a
min]it a[adar acuzndu-l [i v`d o singur` explica]ie la asta...
Ah da? r`spunse vag Fern, stnjenit`.
Dorea doar s`-l protejeze pe iubitul ei, oricine ar fi el!
explic` triumf`tor prietena ei. Grant va g`si un mijloc, mai
devreme sau mai trziu, s` pun` cap`t brfelor.
Ea nu ad`ug` nimic, spre marea u[urare a interlocutoarei,
dar aceasta risca, dinspre partea ei, unele \ndoieli \n ce
prive[te ultima afirma]ie. La sfr[itul s`pt`mnii urm`toare,
Grant nu luase \nc` nici o hot`rre cu privire la familia Logan.
Ce a[tepta oare? Poate c`-[i s`pau groapa, cum sugerase el,
dar \n acest interval, du[manii o s`pau mai curnd pe a lui...
Dac` l`sa situa]ia s` se degradeze pn` la plecarea lui \n
Norvegia, Austin nu risca s`-l acuze public c` e[uase \n
misiunea lui de director, [i nu va reu[i s` fie concediat?
|n ceea ce o privea, Fern nu mai [tia deloc pentru ce
solu]ie s` opteze. S` plece, p`r`sind-o pe Rhoda? S` mai
r`mn` pu]in? |n orice caz, nu va p`r`si Maracca f`r` s` [tie cu
certitudine dac` Rosa \l va \nso]i pe Grant \n Norvegia. Era
indispensabil pentru lini[tea ei...
Pentru asta, hot`r\ s` se informeze discret pe lng` Sophie
Dean, secretara costumiera acompaniatoarea cnt`re]ei.
Sophie p`rea \n permanen]` cople[it` de treburi [i singurul
moment cnd putea fi z`rit` era acela cnd cobora s`-[i ia un
sandvi[ de la cafeneaua hotelului Meurice. Ea [i Fern se
cuno[teau bine din vedere [i avuseser` ocazia s` schimbe
cteva cuvinte; \ntr-o zi, Fern o pndi deliberat pe Sophie [i-i
solicit` permisiunea s` se a[eze la masa ei.
Desigur, v` rog, aprob` Sophie devornd con]inutul
platoului cu o rapiditate stupefiant`.
Dornic` s` n-o fac` pe interlocutoarea ei s`-[i piard`
timpul, Fern intr` hot`rt` \n subiect dup` un schimb
politicos de cuvinte.
{i... Unde merge]i dup` aceea, la sfr[itul sezonului \n
Maracca?
Eu? \ntreb` Sophie \nghi]ind o lingur` cu crem` de
zah`r ars.
Dumneavoastr` [i doamna de Millet, vreau s` spun.
De data asta, nu este acela[i lucru. Eu m` \ntorc la familia
mea s` m` odihnesc [i Rose...
138 ERICA SOMMER
V` desp`r]i]i? se mir` Fern.
Da, \n fine! Lucrez ca o sclav` de [apte ani. S-a terminat!
Nu mai pot.
A[adar, va p`r`si Maracca f`r` companie...
Exact. Trebuie s` se duc` la Oslo pentru sezonul de
iarn`. Oh! Eu nu-mi fac griji. |mi va g`si repede o \nlocuitoare.
Cine nu viseaz` s` tr`iasc` \n intimitatea lui de Millet? De
departe, asta pare irezistibil...
Sophie \[i goli dintr-o \nghi]itur` cea[ca de cafea, \[i [terse
buzele, lu` po[eta sa [i se ridic`.
|mi pare r`u, trebuie s` m` gr`besc, \i arunc` ea. Pe
curnd...
Cteva secunde mai trziu, disp`ruse.
Oslo, \n Norvegia... Fern aflase destul. Grant [i Rose
mergeau \n acela[i loc. Tn`ra femeie sim]i o \mpuns`tur`
ciudat` \n adncul stomacului. Asta n-avea nimic de-a face cu
foamea: o chinuia o profund` disperare.
***
Fern ar fi putut s` afle urm`toarea destina]ie a Rosei de
Millet f`r` s-o consulte pe secretara acesteia, deoarece a doua
zi, hotelul Meurice anun]a plecarea Rosei spre Oslo \n acela[i
timp cu un mare bal de \ncheiere dat \n onoarea ultimei
reprezenta]ii a cnt`re]ei. |n schimb, nimeni nu cuno[tea \nc`
noul transfer al lui Grant [i nici o limb` otr`vit` nu putea s`
se dezl`n]uie cu privire la acest subiect. Ceea ce nu \mpiedica
PRE}UL PARADISULUI 139
pe nimeni s` se \ntrebe dac` el [i Rose nu se vor c`s`tori, sau
dac` scandalul referitor la Vitora Sulong nu pusese definitiv
cap`t idilei lor... Pe de alt` parte, scriau ziarele, dificult`]ile
instala]iei petroliere sporeau. Compania Opal n-avea oare
inten]ia s` se debaraseze de domnul Wilder, mult prea
incompetent?
Ct trebuia s` se bucure cei doi Logani! se gndea cu
cinism Fern. Reu[iser` datorit` numeroaselor capcane
pres`rate \n drumul du[manului lor. De ce, pentru
Dumnezeu, Grant nu se hot`ra s` reac]ioneze?
Fern se hot`r\ s` nu se duc` la bal. Ar fi f`cut un efort
pentru Ben, dac-ar fi fost prezent, dar n-avea deloc inten]ia s`
accepte o eventual` invita]ie a lui Grant.
Cnd el \i telefon` ca s`-i propun` s-o \nso]easc`, ea nu-[i
ascunse am`r`ciunea.
Glume[ti, \i arunc` ea. Nu ]in ctu[i de pu]in s` m` ar`t
la aceast` serat`.
De ce? se mir` el. N-ai citit afi[ele? O ocazie de neuitat,
n-o sc`pa.
Cu alte cuvinte, ripost` ea, un eveniment \n onoarea
Rosei de Millet. Mi-a[ repro[a s`-i fur o parte din aten]ia ta!
Ia te uit`! ironiz` el. Gelozia ta pare mereu la fel de
vivace... Rose, o [tii ca [i mine, este o femeie talentat`,
voluntar` [i generoas`. Nu ai nici un motiv s` refuzi s`-i aduci
un omagiu... Nu este o lips` de gratitudine?
Poate. Numai c` sunt surprins` s` aflu c` v` ve]i reg`si
curnd \n Norvegia. N-ai s` m` faci s` cred c` este o simpl`
coinciden]`!
140 ERICA SOMMER
Urm` o mic` pauz`, \n timpul c`reia [i-l imagin` ridicnd
din umeri cu indiferen]`.
De ce nu? replic` el \n fine. Nu eu mi-am ales viitorul
post, mi s-a impus.
Ce noroc pentru tine! persifl` ea.
Vom vedea, r`spunse el evaziv. Pn` atunci, nu po]i lipsi
de la o gal` care promite s` fie deosebit de splendid`. Vei
veni?
Nu! ripost` ea. Nu voi servi de \nso]itoare a domnului
Wilder [i fermec`toarei sale prietene Rose de Millet!
Fern \[i mu[c` buzele, \ncepnd s` regrete c` refuza cu
atta \nc`p`]nare.
El \ncepu s` rd` [i \ncheie:
Din nefericire, nu voi avea mai mult dect tine ocazia de
a m` apropia de Rose, deoarece va fi prada jurnali[tilor,
fotografilor [i a personalit`]ilor insulei. Contez a[adar pe
tine... |]i mul]umesc dinainte!
El \nchise telefonul dup` aceast` u[oar` not` de ironie, ca
[i cum ghicise c` ea avusese remu[c`ri c` nu vine.
|n seara galei, Fern alese o rochie neagr` cu o croial`
sobr`; trebuia s` evite ca Grant s-o b`nuie c` vrea s-o eclipseze
pe Rose prin splendoarea ve[mintelor. |n plus, poate va cere
chiar \n acea sear` s`-i acorde divor]ul...
Numeroasele afi[e publicitare \mpr`[tiate \n ora[ antrenase
la hotelul Meurice o afluen]` neobi[nuit`. O mul]ime
str`lucitoare se \nghesuia \n hol; se dovedea imposibil s` pui
un picior \n bar sau \n saloane. Rose de Millet trona \n
PRE}UL PARADISULUI 141
restaurantul luminat de mii de becuri [i primea cu gra]ie
omagiile personalit`]ilor cele mai cunoscute. Cnd a fost
anun]at dineul, fu invitat` s` se a[eze \ntre deputat [i primar,
la masa cea mai mare, la fel de departe de majoritatea
muritorilor ca o regin` de poporul ei. Dup` mas`, cnt`
cteva cntece [i se retrase la miezul nop]ii \n mijlocul unui
ropot de aplauze. Asisten]ii trecur` atunci \n sala de bal.
Fern, dinspre partea sa, \[i manifest` dorin]a de a-[i lua
pelerina de la vestiar ca s` se \ntoarc` acas`, dar Grant o opri
cu un gest.
Nu \nc`, \i ceru el. Urc` mai \nti la mine cteva
momente.
|n fa]a tonului lui autoritar, \[i re]inu un frison de team`.
A[adar, ghicise corect? Va insista s`-[i reia libertatea pentru a
se putea rec`s`tori cu Rose?
De... de ce? \ntreb` ea.
Fiindc` vreau eu, zmbi el.
Ea f`cu un pas \napoi.
Motivul mi se pare insuficient...
O conduse spre ascensor:
Haide, nu face pe copila.
Cteva secunde mai trziu, ajungeau \n fa]a u[ii lui Grant.
Acesta o invit` s` intre pe tn`ra femeie \ntr-un salon
\ntunecat, apoi aprinse lumina.
Un b`rbat a[ezat \ntr-un fotoliu, lng` fereastr`, se ridic` [i
se apropie de ei: Fern scoase un strig`t gtuit.
142 ERICA SOMMER
Tat`!
Se repezi \n bra]ele lui [i se \mbr`]i[ar` cu emo]ie. Apoi, ea
se \ntoarse spre Grant [i-i repro[` ab`tut`:
{tiai c` se afl` aici [i nu m-ai prevenit!
Revenind la sir Manfred, continu`:
Cnd ai sosit? Ai luat avionul? Oh, sunt att de fericit` s`
te rev`d!
Vocea ei tremura u[or; se sim]ea gata s` izbucneasc` \n
lacrimi. Zmbind, tat`l ei \i mngie p`rul.
Am luat un avion din Durban pn` aici \n aceast`
diminea]`, \ntr-adev`r. Grant nu ]i-a spus nimic deoarece nu
voia s` te fac` s` lipse[ti de la gal`.
Mai exact nu dorea s-o rateze el \nsu[i! sublinie ea cu
\ndrjire.
Este acela[i lucru, replic` el neglijent, preg`tind trei
pahare. A[ fi detestat s` m` g`sesc f`r` partener`.
Soneria telefonului \l \ntrerupse.
Scuza]i-m`...
Ridic` receptorul [i r`spunse:
Da... da, desigur. Nu, nu m` deranjeaz` ctu[i de pu]in.
Dimpotriv`, m` simt \n plus, deocamdat`... V` voi explica
totul imediat.
|nchise telefonul [i Fern \i arunc` ustur`tor:
Este vorba de Rose de Millet, nu-i a[a?
Da.
La aceast` or` trzie, atunci cnd ar fi putut s`-]i
vorbeasc` \n orice moment al seratei?
PRE}UL PARADISULUI 143
Lini[te[te-te, i-o \ntoarse el, imperturbabil. Vom fi \nso]i]i
de miss Sohie Dean. Pe curnd, Manfred.
|ndat` ce u[a se \nchise \n spatele lui, Fern, exclam`:
Este \ndr`gostit de ea, [i n-are dect s` pocneasc` din
degete ca s`-l fac` s` alerge. |n timp ce pe mine m` folose[te
doar ca \nso]itoare cnd nu are de ales. A recunoscut el \nsu[i,
l-ai auzit...
Aud mai ales o tn`r` femeie chinuit` de gelozie, sublinie
el calm.
Nu... nu este vorba de gelozie! Numai c` g`sesc odios s`
se a[tepte s`-i suport f`r` s` crcnesc umilin]e repetate. {tii,
de exemplu, c` vor merge curnd \n Norvegia, amndoi?
Pariez c` l-a chemat ast`-sear` ca s` discute despre c`l`toria
lor!
M-ar mira. Grant are \nc` multe probleme de rezolvat
\nainte de a putea s` plece. {tii bine.
Da, fire[te. Nu voiam s` spun c` vor lua acela[i avion...
Se a[ez` [i-[i trecu o mn` obosit` pe frunte.
Este motivul pentru care ai venit, tat`? |l aju]i pe Grant s`
ias` din dificult`]ile \n care se zbate?
Nu. Numai s` urm`resc cum se va descurca.
Tu... cuno[ti minciunile r`spndite de Freda Logan,
acuzndu-l c` a sedus una din secretarele lui Austin?
Da, Grant mi-a povestit totul.
Mi-a repro[at c` am f`cut aluzie, \ntr-una din scrisorile pe
care ]i le-am trimis, la intrigile acestui cuplu...
144 ERICA SOMMER
Avea dreptate. |n acel moment, nu existau \nc` probe...
Dar mai trziu, a avut! {i Grant nu a reac]ionat deloc!
Acum, asta se va schimba. }i-a spus c` el \ncercase s`
reduc` serviciul lui Husain Dhar la m`n`stire [i c` tn`ra so]ie
\ns`rcinat` a acestuia nici n-a vrut s` aud`?
Nu, murmur` ea. Sunt multe lucruri pe care consider` c`
nu este necesar s` mi le spun`.
|n orice caz, Vitora Sulong a r`spuns cu pio[enie c` so]ul
ei trebuia s`-[i duc` pn` la cap`t serviciul \n onoarea lui
Buddha. Totu[i, faptul c` anun]ul c`s`toriei lor ar pune cap`t
cecurilor Fredei Logan nu este poate str`in de aceast`
virtuoas` decizie...
El \ncepu s` rd` [i Fern nu putut s` nu zmbeasc`.
Grant dorea de asemenea s-o lase pe Freda \n ne[tiin]`
ct mai mult posibil.
{tiu. Totu[i, Austin Logan va trebui curnd s`
demisioneze, [i ei nu vor \ntrzia s` p`r`seasc` insula.
|naintea lui Grant?
Da. |nainte ca cineva \n afar` de noi trei s` afle c` so]ul
t`u trebuie s` plece \n Norvegia... {i nimeni nu trebuie s` [tie,
Fern.
De ce?
Fiindc` cel mai bun mijloc de a \ndrepta nedrept`]ile
provocate de Logani este restabilirea unei anumite siguran]e,
o nou` atmosfer` de \ncredere \ntre direc]ie [i salaria]i. Numai
atunci ne vom ocupa s` c`ut`m un succesor.
PRE}UL PARADISULUI 145
Cu toate astea, plecnd \n Norvegia, va l`sa neterminat`
misiunea sa la Maracca...
Desigur. Dar instala]iile de la Marea Nordului corespund
\ntru totul capacit`]ilor sale [i noi avem nevoie de el. |n plus,
trebuie s` b`nuie[ti c` alte motive, mai personale, au intervenit...
{tiu, replic` ea cu am`r`ciune. Eu \ns`mi constitui una
din problemele pe care Grant trebuie s` le rezolve ct mai
repede posibil...
Dac` nimic nu s-a schimbat \ntre voi de la plecarea mea,
\ntr-adev`r n-are de ales, nu crezi?
Acum, protest` ea, m` judeci, a[a cum ai f`cut cnd ai
acceptat sugestia lui Grant de a m` abandona aici! Credea]i
amndoi c` eram att de incapabil` s` m` descurc singur`
\nct voi rec`dea foarte repede sub dependen]a sa. Dar mi-am
g`sit o slujb`, n-am avut nevoie de el, [i nimic nu s-a schimbat
\ntre noi, ai dreptate! Suntem exact \n acela[i punct ca atunci
cnd m-ai \n[elat ca s` m` faci s` vin aici!
Totu[i, te-ai ar`tat curajoas`, observ` el f`r` s` renun]e la
calmul lui. Trebuie s` fi suferit din cauza Rosei de Millet [i a
Vitorei Sulong, dar te-ai ]inut bine, n-ai plecat. De ce n-ai luat
avionul ca s` te \ntorci la Londra, dup` ce ai strns suficien]i
bani, Fern?
Eu... \mi place Maracca.
{i... cnd Grant va pleca \n Norvegia?
Tn`ra femeie r`mase t`cut`. |n]elese brusc c` insula f`r`
so]ul ei \i va p`rea pustie.
146 ERICA SOMMER
Eu... m` voi \ntoarce \n Anglia \n acela[i timp cu tine, -
presupun, bigui ea. O voi anun]a pe directoarea cre[ei.
A[ fi foarte fericit s` m` \nso]e[ti, fire[te, afirm` sir
Manfred zmbind. Dar e[ti sigur` c` nu-]i schimbi p`rerea \n
leg`tur` cu Norvegia?
S`-mi schimb p`rerea? N-am fost consultat`, dup` cte
[tiu. El... n-a f`cut dect s`-mi anun]e hot`rrea lui! explod` ea.
Tat`l ei f`cu un gest de neputin]`.
Grant nu putea totu[i s` te roage \n genunchi s` pleci cu
el. Exist` limite la afronturile pe care le poate suporta amorul-
propriu al unui b`rbat...
{i al unei femei, sublinie ea t`ios. {i eu am \ndurat
povara mea de nelini[te!
S` spunem c` v-a]i izolat amndoi \ntr-o situa]ie f`r`
ie[ire.
Enervat`, Fern \[i lu` po[eta [i se \ndrept` spre u[`.
Nu-l a[tep]i pe Grant s` te conduc`? se mir` sir Manfred.
Dup` ce o va vizita pe... Cu siguran]`, nu! Unde vei
dormi, tat`?
Am re]inut o camer` aici pn` cnd iahtul va reveni din
Anglia s` m` ia. Haide, voi lua un taxi cu tine.
Nu... nu-i nevoie, mul]umesc, \l asigur` ea.
Bine... cum vrei.
|i lua \nc` o dat` partea lui Grant. Niciodat` ei...
***
PRE}UL PARADISULUI 147
Dup` plecarea Loganilor, Grant se \nh`m` la treab` pentru
a-[i reabilita reputa]ia [i totodat` pe cea a companiei, ceea ce
reu[i \n mod str`lucit. Oricare ar fi fost resentimentele ei contra
lui, Fern \i admir` devotamentul [i capacitatea de a pune la
punct realiz`ri c`rora nici m`car nu le va vedea finalizarea.
Plecarea lui \n Norvegia r`mnea un secret bine p`strat.
Rose de Millet \[i lu` zborul \n ajunul sosirii lui Calypso \n
Port Dauphin. Sir Manfred se reinstal` imediat pe iaht, dar
Fern ezit` s`-l urmeze; nu mai [tia dac` trebuia s` considere
Calypso un refugiu sau o \nchisoare aurit`...
Desigur, ea [i Grant nu intraser` \n conflict dup` sosirea
tat`lui tinerei femei. |i telefonase chiar la cre[` a doua zi ca
s-o \ntrebe pe Fern de ce plecase acas` f`r` s`-l a[tepte.
Cum puteam ghici c` nu vei petrece restul nop]ii la Rose
de Millet? ripost` ea.
Grant izbucni \n rs.
Geloas`, nu-i a[a? Dac` asta te poate consola, n-aveam
aceast` inten]ie. Ea este cea care m-a chemat, nu invers.
Ce... ce voia?
Doar s-o felicit pentru succesul seratei. Ca toate artistele,
are nevoie s` se simt` asigurat` [i complimentat` \n
permanen]`. |n plus, asta \]i d`dea ocazia s` discu]i \n lini[te
cu tat`l t`u...
Mul]umesc.
Ceea ce ne readuce la prima mea \ntrebare: de ce n-ai
a[teptat \ntoarcerea mea?
148 ERICA SOMMER
Sau mai exact, momentul cnd binevoiai s` reapari
dup` ce ai petrecut momente agreabile \n compania iubitei
tale?
|n]eleg, f`cu el t`ios. Poate ai f`cut mai bine s` dispari
\nainte de a-mi administra o predic`, la urma urmei.
{i \nchise telefonul.
Fern tr`ia acum pu]in ca o somnambul`. |[i \mp`r]ea zilele
\ntre cre[` [i vizite la tat`l ei, \l evita pe Grant [i privea cu
melancolie momentul cnd va p`r`si \n sfr[it Maracca [i
farmecul ei. Insula, ca [i Grant, vor face curnd parte dintr-un
trecut \n care \i va fi imposibil s` revin`.
O prevenise pe Rhoda c` va pleca pe Calypso, \n compania
lui sir Manfred, [i observ` cu u[urare c` aceasta nu primi r`u
vestea.
|ntotdeauna am [tiut c` nu vei r`mne definitiv, coment`
miss Camell. Dar am fost fericit` c` te-am \ntlnit. Ne-am
\n]eles foarte bine, nu-i a[a?
Absolut, aprob` cu c`ldur` Fern. M-ai ajutat s` m`
adaptez aici [i m-ai \nv`]at multe.
Nu uita tot ce te-am \nv`]at, cnd vei avea tu \ns`]i copii!
glumi Rhoda.
Reflect` o clip` [i ad`ug`:
Mah, dup` p`rerea mea, te va \nlocui f`r` s` ezite, pn`
cnd voi g`si pe altcineva. Este mhnit` c` nu este \nc`
\ns`rcinat`, \n timp ce Vitora nu va mai \ntrzia s` nasc`...
munca la cre[` o va ocupa [i-i va aschimba ideile.
PRE}UL PARADISULUI 149
Fern se preg`tea acum s`-[i fac` bagajele de pe o zi pe alta
pentru a se \ntoarce \n Anglia la bordul iahtului. Totu[i,
\ntr-o dup`-amiaz` cnd venise s`-i fac` o vizit` tat`lui ei
dup` serviciu, \l g`si la telefon \n timp ce un steward termina
de f`cut valizele. Cnd \nchise, se \ntoarse spre fiica sa cu o
fa]` grav`.
Am primit un apel de la una din instala]iile noastre
sco]iene... A avut loc un accident grav pe o platform`. Este pe
cale s` se desprind` [i risc` s` se scufunde dintr-un moment
\n altul. Trebuie s` plec imediat. Fire[te, iau avionul. Zborul
din aceast` sear` m` va depune la Durban [i de acolo, voi lua
primul avion spre Londra.
Tat`! exclam` ea cu inima strns`. Este... este
\ngrozitor!
Ea cuno[tea prea bine genul de tragedie care putea surveni
pe platformele de foraj submarin.
Te \nso]esc, relu` ea imediat, cu fermitate. Dac` nu-mi
r`mne destul timp s`-mi fac bagajele, asta n-are importan]`.
Rhoda le va trimite dup` mine.
Nu, Fern, replic` el. Nu m` voi opri la Londra [i nu
pot nicidecum s` te iau cu mine \n Sco]ia. N-ai fi de nici un
folos acolo. Nu, scumpa mea, trebuie s` r`mi aici
deocamdat`. De altfel, vei putea s`-mi faci un serviciu:
Grant s-a dus el \nsu[i la Durban, ieri, [i se va \ntoarce ast`-
sear`. |i voi l`sa un mesaj pe care te \ns`rcinez s` i-l
transmi]i. De acord?
150 ERICA SOMMER
D... da. Voi telefona la aeroport s` aflu la ce or` vine
avionul lui...
Se \ntrerupse: telefonul suna din nou [i tat`l ei se repezi s`
r`spund`.
Alo... Doi? morm`i el.
|[i mai ascult` interlocutorul cteva clipe, apoi \nchise.
Doi oameni sunt da]i disp`ru]i, o anun]` el sumbru.
Unul din ei este c`s`torit.
Stewardul veni s` anun]e c` taxiul a[tepta [i Fern \l \nso]i
pe tat`l ei pe chei. O s`rut` rapid, \i arunc` \n grab` s` nu
uite s`-l previn` pe Grant [i s` fac` apel la el dac` avea nevoie
de ceva, apoi urc` \n ma[ina care se \ndep`rt` repede.
Tn`ra femeie reveni \ncet pe iaht. F`r` s-o consulte,
stewardul \i aduse un ceai [i pr`jituri \n salon. Ea \nghi]i
ma[inal b`utura cald` [i binef`c`toare.
Cuvintele r`sunau dureros \n mintea ei. Doi da]i
disp`ru]i, unul c`s`torit... Aspectul impersonal al expresiei
amintea catastrofele zilnice raportate de pres`, dar Fern se
gndea cu spaim` la acea femeie a[teptnd ve[ti despre so]ul
ei. |ntr-o zi, poate va afla [i ea dispari]ia lui Grant: chiar dac`
vor fi separa]i de mult timp, chiar dac` nu va mai fi so]ia lui
pentru c` refuzase s`-l urmeze cu o \nc`p`]nare stupid` [i un
orgoliu care nu-[i avea locul.
Cople[it` de remu[c`ri, se for]` s`-[i re]in` lacrimile [i-[i
mu[c` buzele. De acum \nainte, era prea trziu. Grant
hot`rse s-o urmeze pe Rose \n Norvegia. El n-o alesese pe
PRE}UL PARADISULUI 151
Fern... Totu[i, leg`tura c`s`toriei \nc` \i unea, chiar dac` doar
teoretic. Poate va avea \nc` suficient` r`bdare s-o asculte? Voia
oricum s`-i explice ct de mult gre[ise, ct suferea c`-l pierde.
El reprezenta tot ce dorea pe lume...
Dup` ce-[i terminase ceaiul, telefon` la aeroport ca s` afle
la ce or` sosea avionul de sear`. I se spuse c` deja aterizase [i
domnul Wilder coborse. |[i va lua ma[ina din parcare. Slav`
Domnului, \n mica aerogar` din Maracca erau cunoscu]i to]i
clien]ii.
Fern a[tept` ctva timp, pentru a-i da timp lui Grant s`
ajung` acas`, apoi telefon` la club; nu se afla acolo. Form`
apoi num`rul lui personal de la hotelul Meurice, dar nimeni
nu r`spunse.
Nervoas`, incapabil` s` stea locului [i hot`rt` s`
ac]ioneze, chem` un taxi [i d`du adresa hotelului Meurice. Va
l`sa acolo un mesaj apoi va \ncerca s`...
Deodat`, o idee \i trecu prin minte [i se blestem` c` nu se
gndise \nainte. Dac` Grant se \ntorcea dintr-o c`l`torie de
afaceri, logica dicta s` vin` s` comunice rezultatul misiunii
sale superiorului ierarhic... sir Manfred, la bordul lui Calypso!
|i ceru imediat [oferului s` \ntoarc`. Intui]ia n-o \n[elase;
ma[ina lui Grant era oprit` \n fa]a iahtului.
Se repezi pe punte, unde stewardul o anun]` c` domnul
Wilder a[teapt` \n biroul lui sir Manfred.
Grant era a[ezat \ntr-un fotoliu cnd intr` \n \nc`pere
gfind.
152 ERICA SOMMER
Grant, ai citit mesajul tatei? \l \ntreb` ea \n grab`.
|n leg`tur` cu platforma din Marea Sco]iei? Au mai sosit
ve[ti de atunci?
Nu. Ai... ai venit direct aici de la aeroport?
Dup` ce am trecut rapid s` iau ceva de acas`.
|ncurcat`, \[i umezi buzele, ne[tiind cum s` \nceap`.
Eu... Exist` disp`ru]i \n timpul accidentului, nu-i a[a? Doi
oameni, cu siguran]` \neca]i... Eu... asta m-a f`cut s` m`
gndesc...
Se opri. Era prea dificil!
Da? insist` Grant.
Ei bine... asta se putea \ntmpla oriunde, \n orice
moment...
Exact. Accidente de acest fel vor mai avea loc, cu
consecin]e poate mai tragice...
Dar m` gndesc la... la cei care r`mn! La prieteni, la
familii... Dac` ]i s-ar \ntmpla ]ie, eu... n-a[ suporta. Eu...
pn` nu demult, eram hot`rt` s` refuz s` te urmez \n
Norvegia...
Se \ntrerupse, tulburat`, [i \ncheie cu o voce sacadat`:
Presupunnd c` mi-ai pune \ntrebarea, fire[te.
El o prinse de mn`, ca s-o oblige s` se a[eze lng` el.
{i... nu ]i-am pus-o, nu-i a[a? spuse el \ncet.
Nu. Acum, este prea trziu. Dar ]in s` [tii...
C` ai accepta s` vii \n Norvegia, dac` ]i-a[ cere?
Fern zmbi cu triste]e.
PRE}UL PARADISULUI 153
Da... Dar acum exist` Rose, nu-i a[a?
S` uit`m de Rose, deocamdat`: ea n-are nici o leg`tur` cu
treaba asta. Ascult`-m`, Fern. {tii c` dac` ai pleca acum \n
Norvegia, vei pleca singur`?
El o privi cu un aer amuzat, savurnd imensa uimire de pe
fa]a tinerei femei, apoi complet`:
Fiindc` \n ceea ce m` prive[te, nu merg acolo... [i n-am
avut niciodat` inten]ia.
Furioas` c` fusese \n[elat` \nc` o dat`, \l acuz` cu o voce
tremur`toare:
Vrei s` spui c`... m-ai min]it? Tu [i tata? De ce?
Pentru un motiv \ntemeiat, cel pu]in a[a credeam.
Conform expresiei scopul scuz` mijloacele... Prima noastr`
\ncercare s` te facem s`-]i \n]elegi atitudinea e[uase.
Eu... nu \n]eleg.
Cnd sir Manfred te-a abandonat aici, acum cteva luni,
speram c` asta te va determina s` reiei via]a comun` cu mine.
Cum? protest` ea. Dar r`spndeai peste tot zvonul c` nu
suntem c`s`tori]i!
La \nceput, tu m-ai constrns la asta, mai mult sau mai
pu]in, nu uita. |n orice caz, noi am hot`rt s` \ncerc`m altceva.
Recunosc c` am \ncercat s` te intrig servindu-m` de Rose...
F`cndu-m` geloas`?
Da. Deoarece este frumoas`, inteligent`, celebr`... [i mai
ales, \nc` nu [tii, c`s`torit`.
Fern scoase un strig`t \n`bu[it.
154 ERICA SOMMER
C`... s`torit`?
Da, cu un b`rbat paraplegic, imobilizat \ntr-un scaun
rulant de ani de zile. Ea \i este devotat` la fel de mult ca artei
sale... |ntre fiecare din recitalurile ei, \l reg`se[te la Paris, unde
locuiesc. Acum s-a dus s` i se al`ture \nainte de a pleca la
Oslo. Fire[te, Rose s-a luptat \ntotdeauna ca o leoaic` pentru
a p`stra secret` aceast` c`s`torie, evitnd orice publicitate. Am
devenit buni prieteni, nimic mai mult. |ntr-un cuvnt,
inten]ionam s`-]i \nfrng \n sfr[it trufia [i orgoliul f`cndu-te
geloas` [i anun]nd plecarea mea \n Norvegia.
Te crezi scutit de defectele de care m` acuzi? i-o
\ntoarse ea.
Nu, dar recunoa[te c` \ncercam mai ales s` te fac s`-mi
\n]elegi drepturile. Ne-am c`s`torit pentru la bine [i la r`u,
[i tu trebuia s` accep]i s` m` \nso]e[ti pretutindeni unde
munca mi-o cerea. Pentru c` aveam nevoie de tine... |n ceea
ce prive[te Norvegia, noi voiam ca tu s` fii aceea care s`
hot`rasc` s` m` roage s` te iau cu mine.
Eu... cred c` acest accident din Sco]ia mi-a \nfrnt
\mpotrivirea, murmur` ea. Dac` n-ar fi avut loc, orgoliul meu
stupid poate m-ar fi st`pnit \nc` [i... te-a[ fi pierdut definitiv!
Oh, Grant...
Soneria telefonului o f`cu s` tresar`. Grant ridic`
receptorul, [i-i spuse scurt lui Fern:
Alte ve[ti din Sco]ia.
Apoi nu mai auzi dect replicile lui scurte.
PRE}UL PARADISULUI 155
Nu. Tocmai a p`r`sit Maracca. Eu sunt ginerele lui, Grant
Wilder de la Opal Maracca [i so]ia mea este aici, cu mine...
Dup` ce \nchise telefonul, \i explic`:
Ei sper` s` salveze platforma, [i nu au existat mor]i, cum
se temeau. Cei doi disp`ru]i nu se prezentaser` de fapt \n acea
zi, fiind bolnavi, acas`!
Fa]a lui Fern se destinse imediat [i deveni radioas`.
A... dev`rat?
Impulsiv, se arunc` de gtul lui [i se strnse lng` el.
Grant, asta... \mi face atta bine s` te aud vorbind de
so]ia ta!
El surse [i-i ridic` tandru b`rbia.
Singurul necaz, draga mea, este c` aici, la Maracca cu
greu putem s` ne prezent`m dintr-o dat` ca doi so]i f`r` ca
nici o ceremonie s` fi avut loc...
Oh! A[a este, bigui ea. Ce... ce vom face?
Nu te nelini[ti. M-am gndit la asta.
Ea \i adres` o privire ne\ncrez`toare.
Erai a[adar sigur de schimbarea mea?
O speram, o speram profund... Dup` tat`l t`u, dac`
realmente nu m` mai iubeai, te-ai fi \napoiat deja de mult la
Londra. Exista o mic` [ans` s` mai contez \nc` \n ochii t`i.
Dac` acceptai s` vii \n Norvegia, hot`rsem ca tu [i cu mine s`
plec`m un timp suficient pentru ca idila s` se dezvolte. Vom
reveni apoi la Maracca f`r` s` mire pe nimeni c` ne-am
c`s`torit \n acest interval.
156 ERICA SOMMER
A[adar, vom locui pe insul`?
Da. Munca de aici m` pasioneaz` [i n-a[ p`r`si-o pentru
nimic \n lume, inclusiv farmecele Norvegiei.
{i... unde ne vom duce \n timpul acestei... dispari]ii?
|n Anglia, fire[te. Tu ]i-ai anun]at destina]ia prietenilor
t`i [i eu trebuie s`-mi iau curnd un concediu. |n dou` luni,
dragostea noastr` se va dezvolta; c`s`toria va fi \n urma
noastr` [i viitorul nostru aici, pe aceast` insul` \nsorit`...
El mngie u[or cu un deget conturul fe]ei ei, ca pentru a
[i-o aminti din nou...
Toate aceste planuri \]i convin, draga mea?
De minune, Grant. A[adar, cnd vom porni la drum?
|n mod normal, ar fi trebuit s` c`l`torim cu iahtul, cu
tat`l t`u. Acum, nu [tiu. Trebuie s` a[tept`m ve[ti de la el.
Voi vorbi cu el mine, cnd va ajunge \n Sco]ia, suger`
Grant, a[ vrea s` [tiu...
Da?
A[ putea s`-i spun tot adev`rul Rhodei Camell? Este
foarte discret` [i s-a ar`tat att de prietenoas` \nct mi-a[
repro[a s-o mai mint.
De acord, f`cu el cl`tinnd din cap. Am toat` \ncrederea
\n Rhoda. Ai mn` liber`.
{i... [i dac` am vreodat` pu]in timp liber, a[ putea s` m`
\ntorc s-o ajut la cre[`?
Iat`-te foarte disciplinat`! exclam` el rznd. |mi ceri
permisiunea pentru toate... Nu deveni prea supus`, draga
PRE}UL PARADISULUI 157
mea, altfel n-o s` mai fii Fern a mea. {tii, vei fi so]ia mea, va
trebui s` ]ii casa noastr`... Nu-]i va r`mne mult timp pentru
lenevie.
Vom g`si cteva ore cnd [i cnd, atunci cnd vei fi la
birou! zmbi ea.
Pn` atunci...
Fa]a lui devenise brusc serioas`. Fixa asupra lui Fern o
privire cald`, arznd de dorin]`.
Am pierdut atta timp! murmur` el cu o voce r`gu[it`.
De ce s` mai pierdem \nc`?
Str`b`tut` de aceea[i flac`r` a pasiunii, ea \[i uni buzele cu
ale lui [i se \mbr`]i[ar` \ndelung; corpurile lor, prea mult
lipsite unul de altul, se consumau cu o ardoare \mp`rt`[it`.
Nu era nimic stnjenit sau timid \n aceast` explozie de
mngieri care r`mneau ciudat de familiare. Grant explora ca
pe un teritoriu cunoscut [i adorat rotunjimile [i pielea satinat`
a tinerei femei. Cnd o \ntinse \ncet pe pat, ea nu se opuse; \[i
ascunse fa]a la gtul lui. Cu aviditate, \i scoase rochia de
m`tase, fragila barier` care-i mai separa...
Reg`sirea lor sem`na cu marea lovind ]`rmul cu valuri
blnde [i imperioase, urcnd pe nisip, apoi sp`rgndu-se \ntr-un
val de spum` aerian`. Era cea mai frumoas` expresie a
dragostei lor.
R`maser` mult timp lungi]i unul lng` altul, \n penumbr`,
cu degetele \nl`n]uite; schimbar` cteva cuvinte tandre al
c`ror sens n-avea importan]`. Se reg`seau \n sfr[it dup` o
lung` c`l`torie, dup` o traversare solitar` [i arid`...
158 ERICA SOMMER
|ncet, progresiv, revenir` la realitate. Grant se ridic`
\ntr-un cot [i murmur`, depunnd un s`rut u[or pe
fruntea so]iei lui:
Vom cina aici, apoi te voi conduce acas`; Rhoda are
dreptul s` afle ultimele ve[ti.
De acord, zmbi ea.
El se ridic` [i-l v`zu strecurnd mna \n buzunarul hainei
pentru a scoate ceva. Reveni lng` pat ]innd \n mn`
verigheta lui Fern pe care o puse \ncet pe degetul so]iei lui.
La bine [i la r`u... repet` el.
Oh, Grant! Tu... o purtai la tine!
Nu eram sigur c` o vei accepta... Dar a[a cum ]i-am spus,
speram.
Un nou s`rut d`du glas iubirii lor prea mult timp t`cute.
Sfr[it
PRE}UL PARADISULUI 159

S-ar putea să vă placă și