Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA PETRE ANDREI DIN IAI

Reglementarea politicii
agricole comune
Reglementarea politicilor publice n Uniunea
European

Student: Nicolae Crciun
1/1/2014

1

Cuprins
Introducere ................................................................................................................................. 2
Capitolul I. Geneza Politicii Agricole Comune al Uniunii Europene ........................................ 2
Capitolul II. Caracteristicile PAC i stadiul curent .................................................................... 3
bictivl Pliticii Agricl Cmun ...................................................................................... 6
II.1. Principii fundmntl l Pliticii gricl Cmun ................................................... 7
II.2 Instrumnt utilizt n cdrul pliticii d cntrl pii .............................................. 7
Principalele instrumente utilizate n cadrul politicii de control al pieei agrigole comune ale
Uniunii Europene sunt: ........................................................................................................... 7
II.3. Critici la adresa PAC ...................................................................................................... 9
II.4. Beneficii aduse de Politica Agricol Comun .............................................................. 10
II.5. Principalele instituii implicate ..................................................................................... 11
Capitolul III. Studiu de caz. Aplicarea Politiciile agricole Comune n Romniei ................... 13
III.1. Aspecte pozitive ...................................................................................................... 14
III.2. Problemele de solutionat ......................................................................................... 14
Concluzii .................................................................................................................................. 17
Bibliografie ............................................................................................................................... 18


2

Introducere
Plitic gricl Cmun (PC) st printr priml plitici cmun dptt d
Uniun urpn p tunci, Cmunitt cnmic urpn. Gnz i fst
rci l prblml limntr cr u urmt clui d-l dil rzbi mndil. Cnsidrt
unri drpt victim prpriului succs, Plitic gricl cmun rprzntt, nc d l
crr i, un din cl mi cntrvrst plitici cmunitr.
PC fst timp d muli ni prim i singur plitic dplin intgrt Uniunii
urpn. dschis cl pntru pi unic U 30 d ni mi trziu, n 1992. Sistmul
i d pruri unic impus crr d ctr PC prprii mnd, unitt d cnt (UC),
un prcursr ndprtt l mndi ur. L intrducr s n 1962, UC chivl cu un
dlr mricn.
Capitolul I. Geneza Politicii Agricole Comune al Uniunii Europene

n linii mri, sunt du mtiv cr u cndus l prii csti plitici :
Primul, fst nvi uni fluidizri cmrului urpn cu prdus gricl, i
mi ls drin rilr xprttr d s sigur d crtitudin plsmntului prduslr
lr.
L sfritul clui d-l dil rzbi mndil, prduci gricl cunscut scdr
ccntut n urp. Prblm r grv n spcil n Frn i Grmni. Pntru sigur
cntinuitt prvizinrii, guvrnl u ncput s plz l imprturi din mric d
Nrd. Situi ncput s s mlirz n nii 50, cnd mcnizr i xdul uni pri
nsmnt fri d munc gricl nspr industri u dtrmint crtr prductivitii i
prducii gricl i vniturilr frmirilr. ns, p fundlul uni imprtn crscnd
sctrului industril i inlsticitii l pr crrii pntru prdus gricl, vnituril cr
s putu bin din gricultur u rms n urm clr din industri. n cst cntxt, pntru
vit rdschidr unr cnflict scil mi vchi, guvrnl u ncput s dpt msuri
d prtci vml i sprijinir prducii, vribil c frm i intnsitt d l r l
lt. L dpstul prtcii, prduci gricl crscut indpndnt d crr, c c
gnrt surplusuri, cr trbuiu xprtt. Prblm r prnunt n spcil n Frn,
pntru prduci d gru. n cutr unr dbu l xprt, cmrul ntr ril urpn s
rliz p bz d crduri biltrl.
1


1
Ppscu Gbril, Plitici gricl. crduri urpn, ditur cnmic, Bucurti, 1999, pag. 145

3

L nivl urpn, cmrul cu prdus gricl r putrnic distrsint. Id uni
rglmntri urpn pii pntru prdusl gricl fst lndi, l cri xprturi
d crn i prdus lctt, ndsbi p pi grmn, ru mnint d cncurn
dnz. zr cdrului cmrcil p bz unitr r, pntru lndzi, singur slui cr
put s grntz stbilitt i cntinuitt xprturilr lndz d prdus gricl.
Id fst bin primit i d Frn, cr s cnfrunt cu mri surplusuri l prduci d
gru.
l dil mtiv, fst numit tmr f d situi n cr fr d munc
librt din gricultur c urmr mcnizrii n-r fi putut fi bsrbit n cli ritm d
clllt sctr l cnmii, cz n cr vnituril gricl r fi sczut i mi mult rltiv
l cl din industri. Dzvltr uni viziuni cmun, l nivl urpn, d prtjr
vniturilr frmirilr r fi putut prvni stfl d situi.
It cum cnjunctur cnmic, mprun cu vin plitic, u dt ntr pliticii
gricl cmun. Prim rflctr csti s rgst n Trttul d l Rm (1957).
Capitolul II. Caracteristicile PAC i stadiul curent

ntr pliticil Uniunii urpn, plitic gricl cmun (PC) st privit c un
din cl mi imprtnt. cst nu numi din cuz bugtului crdt d Uniun pntru
finnr csti plitici (cr st d prximtiv 50% din bugtul ttl l Uniunii)
numrului d prsn fctt i tritriului implict, ci i imprtni istric i
tributlr suvrn dlgt d sttl mmbr ctr nivlul cmunitr d dcizi. Imprtn
pliticii gricl cmun driv i din lgturil strns cu pi unic i cu uniun
cnmic i mntr, du dmnii chi l intgrrii urpn. Imprtn i dsbit n
cdrul cnstrucii cmunitr st rflctt prin ctv trsturi distinct:
st plitic prin xcln intgrinist, n mi mr msur chir dct
Pi Intrn, und stndrdl rmnizt l-u nlcuit dr n prpri d circ 10% p
cl ninl. n c privt PC, pliticil gricl ninl u fst nlcuit, pntru mr
mjritt prducii gricl, d rglmntri cmun d funcinr pilr i
cmrcilizr prduslr.
st plitic mr cnsumtr d rsurs finncir. Plitic gricl
cnsum, prin sistmul cmplx d subvnii i lt stimulnt finncir, circ jumtt din
bugtul cmun.
4

Mnifst un grd sprit d vulnrbilitt l prsiunil d lbbying,
cnsidrnt ltl dct cl cnmic prvlnd ds n lur dcizii d plitic
gricl. Tri sunt riunil mjr cr justific d c fctrii plitici sunt frt snsibil l
lbby-ul xrcitt d prductrii gricli. P d prt, sctrul gricl st cl cr
furnizz un din rsursl indispnsbil xistni umn, i num hrn. P d lt prt,
gricultur st un sctr trdiinl, cu rdcini dnci n istri, i simblistici - sub frm
trdiiilr, cutumlr, lgndlr - c rprzint izvr fundmntl n cnturr
idntitilr ninl. n sfrit, rgniziil prductrilr gricli u cptt influn
frt putrnic n timpul rzbiului, p cr ultrir i-u pstrt-, ir p prcursul
dzvltrii PC, i-u cnslidt-. Cncpi nsi PC, d prtjr vniturilr
prductrilr gricli, vut cntribui nsmnt l cnslidr pziii cstr
rgnizii.
2

PC i lt plitici U u cndus l crr uni mri pi unic d prdus gricl
n U i u jutt U s dvin unul din ctrii mndili principli n dmniul griculturii i
limntii.
Cu tt c n prznt gricultur cntribui dr cu 1,8 % l frmr PIB-ul
cmunitr (spr dsbir d 12% n nii 60) i cpr dr 4% din ttlul ppulii ctiv,
cntinu s cnstitui surs d cnflict tt n cdrul Uniunii urpn, ct i n rliil
csti cu principlii si prtnri cmrcili.
Indifrnt dc privit l nivl ninl, rginl su mndil, gricultur
rprzntt nttdun un sgmnt snsibil l cnmii i fst i st privit, i n prznt,
c rmur d un tip spcil, cr trbui prtjt i dministrt. rgumntl n fvr
csti firmii sunt urmtrl:
Prdusl gricl sunt dstint cpririi trbuinlr vitl l indivizilr; dtrit
cstui fpt l rprzint unul din lmntl d bz l scuritii cnmic i, n
ultim instn, chir l suprviuirii uni cnmii;
Structuril gricl ninl sunt lgt d structuril scil;
Prdusl gricl sunt mtrii prim ntr- sri d rmuri l industrii ur, c
tr xistn lr dtrmin bun funcinr cstr rmuri;
Privit din prspctiv frti, pi prduslr gricl r un grd ridict d
vltilitt, dtrmint n principl d dpndn csti d fctri nturli.

2
ckrill Rbrt, Th Cmmn griculturl Plicy, Shffild cdmic Prss, Shffild, 2000, pag. 124
5

frt vltil s ntlnt p pi cu crr rltiv rigid, c c fc c prul
prduslr gicl, lst l jcul libr l pii, s fluctuz putrnic chir n intrvl frt
scurt d timp. Pntru sigur rltiv stbilitt n cprir nvilr cnsumtrilr dr
i n vnituril prductrilr fst nvi d intrvnii n mcnismul pii, tt prin
intrmdiul prului ct i prin lt prghii i instrumnt spcific.
n ultim prid s pun ccntul p cmpnnt clgic ctivitii cnmic,
ri, dtrit vniturilr rltiv sczut binut n gricultur, cmprtiv cu cl binut n
lt sctr l cnmii, nvi d un jutr din prt sttului pntru sigur
cmpnnt clgic csti rmuri.
n privin spiului cmunitr, trbui mnint fptul c gricultur fst
nttdun un sctr prtjt i subvnint d ctr stt. Dup cl d-l dil rzbi
mndil tni crdt griculturii s- intnsifict n urm xprini gnrt d lips
limntlr i fmti din timpul rzbiului.
rgumntl n fvr uni plitici gricl cmun u fst:
- cntrstl xistnt l nivlul clr clr s stt mmbr, n mmntul cnstituirii
structurilr cmunitr, cntrst dtrt p p d- prt unr cuz d ntur ggrfic
dr i mdului n cr niunil urpn u trtt d- lungul timpului prblm griculturii;
sttl bgt u vut tndin d -i susin frmirii prin crdr d subvnii i prin
pruri ridict, n timp c sttl src u ncrct s trg l bugtul d stt ct mi mult
vnituri dinspr sctrul gricl, n spcil prin prghii fiscl;
- l sfritul nilr 60 ci s mmbrii fndtri vu 65 milin hctr d trn
utilizt n gricultur, l ppuli gricl d 17,5 milin d prsn, cu difrniri
smnifictiv ntr sttl mmbr. Pndr ppulii gricl r d 33% n Itli, 25% n
Frn, 20% n Blgi, n timp c gricultur prduc 36% din PIB-ul Itlii, 30% din cl l
Frni i 15% din cl l Grmnii, prduci gricl cprind numi 85% din nvi d
hrn clr s;
- difrn smnifictiv tt din punct d vdr l dimnsiunilr ct i l
rndmntlr frmlr urpn cmprtiv cu cl din Sttl Unit. stfl, frml din
Sttl Unit vu dimnsiun mdi d prximtiv 20 d ri mi mr dct cl
urpn; un frmir mricn hrn 50 d lcuitri, n timp c unul urpn hrn 10
lcuitri.
- frmr pii unic s- rlizt sctril, dci trbui inclus i gricultur. Discuiil
iniil s-u purtt supr includrii su nu griculturii n prcsul d intgrr pilr
ninl urpn. xcludr bnfici d rgumnt trtic cum r fi cl c stuctur
6

intgrtiv nu crt nu pt fi nt vntjs dct tunci cnd, cnfrm trii vinrin,
frmt din cnmiil cr u structuri cncurnil i nivluri cmprbil d dzvltr.
Cum sctrl gricl l rilr urpn ru crctrizt d putrnic
trgnitt lsr lr ntr-un rgim d libr schimb spcific pilr cmun fr
cmpltr lgisltiv instituinl spcific r fi ccntut dispritil xistnt. Intrs
plitic i cnmic u dtrmint includr griculturii n prcsul cnstrucii urpn i
plicr uni plitici cmun.
xistn pii unic lrgit sfr d dsfcr prduslr n intrir, blignd l
spcilizr prductrilr, cu fct supr crtrii prducii cncmitnt cu iftinir
prduslr. Tt cst u cndus l nvi d utiliz instrumnt cmun d prtci
frmlr i frmirilr dr i pntru stimulr dsfcrii surplusului n xtrir.
3

Din punct d vdr plitic, Plitic gricl Cmun fst fcr frnc-
grmn, n snsul c Grmni i- dschis pi prduslr gricl frncz, ir Frn
prduslr industril grmn.

bictivl Pliticii Agricl Cmun
Cnfrm rticlului 33 din Trtt, obiectivele politicii agricole comune sunt:
crtr prductivitii n gricultur prin prmvr prgrsului thnic i utilizr
ptim fctrilr d prduci, n spcil fri d munc;
sigurr unui stndrd d vi dcnt lucrtrilr gricli;
stbilizr pilr gricl;
sigurr frti d hrn l nivl cmunitr;
sigurr unr pruri d cnsum rznbil pntru prdusl gricl.
Pntru tingr cstr bictiv s-u stbilit, l Strs, cl du tipuri d plitici:
4

1. plitic d cntrl pii cr cnin rglmntri d funcinr pii, rgnl
d intrvni, rglmntri privind cncurn i cmrul xtrir cmunitr;
2. plitic structurl, viznd mdificri n fctrii d prduci, cndiiil d prduci,
frmr unr fnduri d finnr csti plitici l nivl cmunitr.
Principiul cr st l bz Pliticii gricl cmun st cl cnfrm crui pil
gricl sunt dministrt, instrumntl utilizt n cst sns fiind pruril, ctl d
prduci, subvniil i brirl d imprt. Rfrml rcnt l Pliticii gricl Cmun

3
Birz Czr, Pliticil si instituiil Uniunii urpn, ditur Crint, Bucurti, 2001.
4
Idem
7

u intrdus sri d instrumnt ni, cum r fi suprtul finncir dirct crdt frmirilr,
stimulntl finncir crdt gricultrilr pntru rnun l cultivr pmntului tc.
Indifrnt d ntur instrumntlr utilizt, sistmul st, n sn, unul cr distrsinz
pi.
5

II.1. Principii fundmntl l Pliticii gricl Cmun
unitt pii rlizt prin librlizr micrii prduslr gricl n limitl
spiului cmunitr;
prfrin cmunitr rlizt prin prtci f d imprturil d prdus gricl
din fr spiului cmunitr i prmvr xprturilr cmunitr; cst principiu, cr
fvrizz prductrii, rstrng psibilitt d lgr cnsumtrilr cmunitri;
slidritt finncir (rspnsbilitt finncir cmun) cnfrm crui
csturil PC sunt suprtt d ctr tt sttl mmbr, fr lu n clcul n md dirct
cntribui p cr u dus- l bugtul cmunitr .
Pntru c plitic d cntrl pii s funcinz s utilizz tri tipuri d sistm
d cntrl l pii:
- schml d grntr i prul d intrvni, cr s plic l 70% din prdusl gricl.
Schml d intrvni grntz prul minim l cr gniil cmunitr intrvin i
cumpr prdus p cr l stchz;
- frmr libr prurilr pntru un numr limitt d prdus.
II.2 Instrumnt utilizt n cdrul pliticii d cntrl pii
Principalele instrumente utilizate n cadrul politicii de control al pieei agrigole
comune ale Uniunii Europene sunt:
- sistmul d susinr prurilr;
- subvniil dirct;
- brirl d imprt;
- subvniil l xprt;
- xistn unui sistm mntr prpriu griculturii (grimntry systm).
Instrumntul pivt utilizt n cdrul sistmului d cntrl l pii l cnstitui
sistmul d susinr prurilr. D mnint c Uniun urpn stbilitit i
utilizz i n prznt plfn d pr pntru prp tt prdusl gricl. D rgul,
pruril stfl stbilit sunt cu 50% pn l 100% mi mri dct prul mndil.

5
Trttl d l Rm - Trttl C i URTM smnt l 25 mrti 1957 intrt n vigr: 1 inuri 1958

8

Sistmul d susinr prurilr st frmt din :
- prul d intrvni, dic prul l cr gniil cmunitr cumpr i stchz
prdusl d p pi tunci cnd prduci st xcdntr. Nu trbui cnfundt prul d
intrvni cu intrvni n sin, cr un mcnism d stbilizr pii. st un pr unic
pntru spiul cmunitr;
- prul int frmt din prul d intrvni + difrn dintr prul d pi i cl d
intrvni l cr s dug cstul trnsprtului ntr zn cu prduci c mi mr i c
cu prduci c mi mic din spiul cmunitr. cst pr st unul cr s fixz zilnic i
s spr s s bin p pi cu prduci c mi mic;
- prul prg, utilizt pntru imprturil d prdus gricl tunci cnd prul cstr st
mi mic dct prul l cr s bin prdusl n spiul cmunitr i s clculz c
difrn ntr prul int i cstul dpzitrii l cr s dug cstul trnsprtului.
lturi d pruril mnint ntrir, xist i pruri spcific unr prdus, cum
r fi prul rinttiv (guid pric) pntru crn nprlucrt, prul d bz (bsic pric)
pntru lgum i fruct, prul d rtrgr d p pi (withdrw pric) utilizt pntru
lgum i fruct tunci cnd cst ting un numit grd d prisbilitt.
6

Prin crr i utilizr unr pruri distrsint pntru numit prdus gricl s-
ncurjt crtr prducii cstr, jungndu-s, p cst cl, l binr d
surplusuri. C tr, u prut ni prghii, d dt cst pntru rduc susinr
finncir tunci cnd s ting intl prpus. Din cst ctgri mninm cntitil
mxim grntt, ctl mxim d prduci i c-rspnsbilitt prductrilr n
susinr cstului prducii binut n surplus.
7

Sistmul mntr prpriu griculturii prut din nvi d sigur, i prin
prghii mntr, stbilitt prurilr prduslr gricl i implicit vniturilr
prductrilr gricli. n sn, sistmul s bz p clculul unr rt d schimb spcil
numit cursuri vrzi plict prduslr gricl. tunci cnd p pi xistu difrn
ntr cursuril vrzi i cl l pii, prin mcnismul numit cmpnsri mntr (cr
rprznt n fpt un sistm d impzit i subvnii) s crdu cmpnsii prductrilr
fcti d difrnl d curs. Sistmul cmpnsrilr mntr fst nlcuit, n 1992, d
rnjmnt grmntr, prin cr s fixu, pridic, rtl d schimb pntru pruril d
dcntr l prduslr gricl n intrirul spiului cmunitr. ncpnd cu 1 inuri

6
ndrsn-Grigriu Btric, Stfn Tudrl, Drpt cmunitr, ditur C. H. Bck, Bucursti, 2007, pag. 141
7
Ibidem pag 143
9

1999, sistmul bnilr vrzi fst nlcuit cu mcnismul rti d schimb, inclusiv pntru
cl ptru stt mmbr cr n cl mmnt nu fcu prt din zn ur.
Dzvltr griculturii cmunitr prmis trnsfrmr Uniunii urpn dintr-un
imprttr nt d prdus gricl l mijlcul nilr 60, n cl d-l dil xprttr d
prdus gricl l nivl mndil. cst lucru s- rlizt c urmr crtrii prductivitii
dr i c urmr susinrii finncir putrnic d cr s- bucurt sctrul gricl n spiul
cmunitr. cst fcut c, p fndul crtrii prurilr limntlr ntr-un ritm mi sczut
dct l prurilr bunurilr d cnsum, s s nrgistrz crtr d ptru ri vlumului
bunurilr gricl trnzcint ntr sttl mmbr.
Cntrvrsl lgt d Plitic gricl Cmun sunt lgt n principl d spctl
finncir lgt d bun funcinr csti. S spun c cst st c mi cstisitr,
bircrtic i risipitr dintr pliticil cmunitr dr i plitic cu cl mi putrnic crctr
prtcinist.

II.3. Critici la adresa PAC

Principll critici dus csti plitici sunt lgt d fptul c :
- st plitic scump n snsul c utilizz ntr 40 i 45 % din bugtul cmunitr.
Dc n 1965 chltuilil lgt d gricultur rprzntu 8 % din bugtul cmunitr, n 1969
l junssr l 80%. Ritmul nul d crtr l chltuililr bugtr fst d prximtiv
90% n primii 15 ni d funcinr i Cmunitii, stbilizndu-s, l nivlul nilr 90, l
prximtiv 7%. Vnituril binut din txl vml plict imprturilr sunt dpit d
suml chltuit pntru crdr d subvnii, chiziinr i stcr surplusului su
pntru lt chltuili lgt d xprtul prduslr gricl.
- st plitic ncrnic, n snsul c cl cndiii cr xistu n mmntul crrii
i nu mi xist. Prblm mjr nilr 60, lips d prdus gricl s- trnsfrmt n
prblm surplusului d prdus gricl, n cndiiil n cr, ncpnd cu 1973 cnsumul d
prdus gricl nrgistrt crtr nul d mi puin d 0,5%, ir prduci gricl n
ci prid nrgistrt crtr d 2% p n. Prblm surplusului d prdus
gricl ridict sri d prblm, printr cr cl lgt d stcr i dpzitr cu tt
csturil frnt. Rzlvr prblmi surplusului fst cutt n mi mult dircii, dintr
cr xprtul cstui fst un din ltrntiv. Dtrit fptului c pruril din spiul
cmunitr s situz pst pruril mndil, Plitic gricl Cmun intrdus un nu
instrumnt, prvnit din sfr pliticilr cmrcil, numit rstituiri l xprt prin cr
10

prductrilr gricli cmunitri li s cpr difrn dintr cstul binrii prdusului
(mi mr) i prul cu cr cst put fi vndul l xprt (mi mic). Prin crdr d
subvnii msct, U ncurj prcticr dumpingului cu prdus gricl cmunitr.
Dup Rund Uruguy GTT cst prctici u fst intrzis.
- Cnsumtrii urpni sunt dzvntji p d prt dtrit impzitlr p cr l
pltsc, din cr prt imprtnt sunt utilizt pntru susinr griculturii, p d lt prt
dtrit prurilr ridict l prduslr gricl cmunitr cmprtiv cu cl din lt ri.
Cum ntr ctgriil d cnsumtri urpni xist difrn nu numi d l un stt mmbru
l ltul ci i ntr clsl scil, cnsumtrii cu vnituri sczut vr fi dzvntji prin
fptul c vr prticip cu pndr mi mr vniturilr lr l frmr i susinr
fndurilr grcil prin fptul c c mi mr prt vniturilr lr sunt utilizt pntru
hrn cprit d prdus gricl. Utilizr plfnlr d pr dtrmin n fpt
rdistribuir putrii d cumprr dinspr fmiliil src spr frmirii bgi.
- st plitic gnrtr d inchitt ntr ctgriil scil, n snsul c
subvniil s crd numi unr ctgrii prfsinl i nu i ltr din sctr n cr
vnituril sunt rdus (cum r fi minritul su industri lului).
- st plitic gnrtr d inchitt, n snsul c prductrii mri sunt vntji
mi mult dct micii prductri. xplici cnst n fptul c frml d dimnsiuni mri
bin, dtrit cnmiilr l scr, prdusl l csturi mrginl mi sczut dct cl l
frmlr d mici dimnsiuni.Crtr prducii c urmr intrducrii txi vml v
dtrmin crtr bnficiului mrginl i implicit clui ttl, c difrn ntr prul
intrn (gl cu prul mndil plus tx vml) i cstul mrginl. Cnfrm stimrilr
Cmisii urpn, l nivlul nului 1994 prximtiv 20% din ttlul frmirilr urpni
u primit prximtiv 80% din bnficiil PC, drc prximtiv 80% din prduci
gricl prvin din frml d mri dimnsiuni.
Dtrit crctrului putrnic prtcinist, rprzint surs d cnflict cu lt stt,
n spcil cu Sttl Unit
gnrt distrugr mdiului ncnjurtr prin ncurjr griculturii intnsiv i
suprprduciilr.
II.4. Beneficii aduse de Politica Agricol Comun
PC indus sri d csturi d ntur cnmic-scil, dr i gnrt sri d
fct pzitiv. Dintr cst cl mi imprtnt sunt urmtrl:
11

- utilizr prurilr prg prmis, crtr vniturilr frmirilr i prin cst tingr
unui grd d cziun scil ntr urp urbn i c rurl. Cu tt cst, s mnin
nc difrn smnifictiv ntr nivlul vniturilr mdii binut n gricultur cmprtiv
cu mdi U. stfl, l nivlul nului 1990 vnitul mdiu l unui lucrtr din gricultur
rprznt mi puin d 40% din vnitul mdiu l unui lucrtr din U .
- crtr prurilr dtrmint, p cil mnint ntrir, crtr prducii
gricl, rducnd prin cst dpndn d imprturi spiului cmunitr.
- n prid cuprins ntr 1950 i 1960 s- nrgistrt crtr vniturilr mdii mult mi
ccntut dct c nrgistrt l nivlul prurilr prduslr gricl c c dtrmint
scdr pndrii chltuililr cu limntl din ttlul vniturilr prsnl.
- plicr unr mtd i thnlgii mdrn (inclusiv utilizr p scr lrg
ngrmintlr chimic i hrmnilr d crtr) cndus l crtr prducii dr i
prductivitii trnurilr gricl. cst mdificr prductivitii nu fst nsit d
crtr crspunztr cnsumului, n cndiiil n cr crr pntru bunuri d
subzistn st rltiv rigid. Dtrit cstui fpt, dup 1977 U s- trnsfrmt din
imprttr nt n xprttr nt d prdus gricl.
II.5. Principalele instituii implicate
Instituiil implict n prr Pliticii gricl Cmun sunt Cnsiliul i Cmisi
urpn. Putr d c-dcizi Prlmntului urpn nu s plic griculturii, n ciud
fptului c prpunr Cmisii din cdrul Cnfrini Intrguvrnmntl din 1996
rcmndt cst lucru, dr nici n Trttul d l mstrdm, nici n cl d l Nis nu s-
spcifict cst bictiv.
Cnsiliul pntru gricultur rprzint principlul fctr d dcizi, ir Cmisi, prin
dirctrtul rspnsbil pntru gricultur (cr st cl mi mr dirctrt din cdrul
Cmisii) st principl institui xcutiv n cst dmniu.
Finr s rlizz prin bugtul cmunitr, prin Fndul urpn d rintr i
Grntr griculturii (FG), fnd divizt p du sciuni: un d grntr, cr
cpr prximtiv 90% din ttlul chltuililr i prin cr st finnt sistmul d pruri
i cl d susinr pii i prt d rintr, cr cpr susinr finncir crdt
justrii structurilr gricl.
Mijlcul nilr 90 mrct un punct d ctitur n brdr Pliticii gricl
Cmun, n snsul c, dc pn n cl mmnt msuril u vizt n spcil crtr
prducii gricl i vniturilr, dup 1985 cst u fst ndrptt n spcil spr
12

cntrlul prducii gricl. n cst sns u fst intrdus ct d prduci, iniil pntru
prdusl lctt i zhr i pi pntru u, crn d vit, i i prc, vinuri, tc. Ctl d
prduci u fst cmpltt d numitl impzit d c-rspnsbilitt pltit d
frmiri n czul n cr dpu ctl dmis. Rfrml din nul 1988 u instituit
cntitil mxim grntt din ficr prdus pntru cr pruril putu fi subvnint.
Rfrml Mc Shrry u prut n cntxtul discuiilr din cdrul Rundi Uruguy cu
privir l rducr prtcinismului n privin prduslr gricl n Uniun urpn,
Sttl Unit i Jpni. Rfrml prcnizt d Mc Shrry (Cmisrul pntru prblm d
gricultur n 1992) u vizt rducr substnil prurilr prduslr gricl
cmunitr n scpul linirii lr l pruril mndil.Pntru cntrcr fctl ngtiv
l rducrilr d pruri, s-u stbilit pli cmpnstrii crdt dirct frmirilr. cst
pli cmpnstrii u nlcuit prlur grntt l nivlul prului prg prduslr
gricl. Dc prin prul prg prductrii ru stimuli pntru ficr unitt prdus
suplimntr, prin plil cmpnstrii cti ru dspgubii n funci d suprfl
frmlr i pltii suplimntr tunci cnd trnuril gricl cptu lt dstini.
Rund Uruguy impus sri d msuri d librlizr schimburilr cmrcil
cu prdus gricl cum r fi trnsfrmr prlvrilr vribil l imprturi n tx vml
fix i linir ctlr d imprt cmunitr l cl stndrd l GTT su stbilir unr
ct d imprt d cl puin 5% din cnsumul intrn pntru prdusl gricl.
gnd 2000 privind rfrm Pliticii gricl Cmun, stbilit l summitul din
1999 d l Brlin cntinut rfrml intrdus d Mc Shrry n snsul rducrii n
cntinur nivlului prurilr prg i crdrii d pli dirct frmirilr.
plicr cstr prvdri vut, c prim fct l scdrii prurilr, crtr
crrii intrn i implicit prpir csti d frt intrn, c c limint prt din
prblml finncir i nu numi, lgt d dministrr surplusului binut din prduci
intrn.
Rund Dh rgnizii Mndil Cmrului, din 2005, vut p gnd d
lucru ni spct lgt d librlizr schimburilr cu prdus gricl.
8

n nul 2003, u fst smnt crduril d l Luxmburg, vnd drpt scp linir
l crinl MC. cst rfrm mrct dcuplr primlr ncst d dimnsiun
prducii, i lgr lr d rfrin cu crctr istric. n cli timp, fst dcis
diminur prgrsiv rstituirilr l xprt. Nu n ultimul rnd, crdr jutrlr

8
Dmrji Ili, Drpt cmunitr urpn, ditur SM, Chiinu 2006, pag. 208
13

dvn cndiint d rspctr unr cndiii d ctr gricultri, cu privir l prtjr
mdiului i cndiiil d vi l nimllr.
n nul 2008, cmisrul urpn pntru gricultur, Mrinn Bl, inii un prcs d
vlur PC, tndin cntrl subliniind ncsitt c gricultur urpn s dvin
mi cmptitiv i s rspct mdiul ncnjurtr. P d lt prt, fst dcis rducr
subvniilr lgt d prduci i privilgir jutrlr viznd dzvltr rurl. sri
d prpunri u urmrit chir librlizr cmplt pii crllr.
L finlul lui 2009, mi muli cnmiti urpni u rdctt un dcumnt cu privir
l viitrul Pliticii gricl Cmun, subliniind nc d l ncput fptul c msuril d
stimulr prducii cu scpul d sigur scuritt limntr urpn nu mi sunt
justifict, ptnilul prductiv l U fiind mulumitr. P d lt prt, susinr
vniturilr gricl nu mi pr c misiun ptrivit pntru U, subvniil crdt
gricultrilr fiind pus n strns lgtur cu dmrsuril d prtjr mdiului
ncnjurtr, bidivrsitii, tc.
Capitolul III. Studiu de caz. Aplicarea Politiciile agricole Comune n
Romniei

n procesul de tranziie la economia de pia, agricultura romneasca a suferit
transformri mari, i anume: restituirea proprietii private asupra pamntului, liberalizarea
preurilor factorilor de producie i a produselor agricole, spargerea monopolului statului n
comerul cu produse agricole, restructurarea i privatizarea serviciilor de stat pentru
agricultur. Deocamdata, aceste msuri sunt insuficiente pentru ca piaa s constituie
principalul factor regulator al procesului. n plus, modul de restructurare a agriculturii
romnesti dupa 1989 complic i mai mult sarcina decidentilor politici n rezolvarea acestor
probleme. Structurile agricole au fost excesiv farmitate, subdezvoltarea sistemului bancar
au accentuat gradul de decapitalizare a sectorului, ritmul lent al ptrunderii capitalului strin
au mentinut ineficienta i lipsa de dinamism a sectorului din avalul agriculturii.
Ajustarea politicii agricole romnesti n perspectiva aderrii la UE trebuie s ina cont
de cresterea gradului de competitivitate pe pieele mondiale de produse agricole i mai ales
pe piata europeana.
Analizele Uniunii Europene i ale expertilor romni, au dus la identificarea unor
aspecte pozitive, dar si a unor probleme de solutionat, n domeniul agriculturii i dezvoltrii
rurale, din perspectiva integrarii Romniei n UE.
14

III.1. Aspecte pozitive
Romnia are un potential agricol important, dar neexploatat la nivel optim. Dup
suprafaa terenurilor agricole, Romnia este pe locul al doilea dupa Polonia n cadrul
tarilor Central si Est Europene si pe locul 7 n UE 27. n plus, att solul, ct si
conditiile climatice sunt favorabile agriculturii.
Importana agriculturii n economia romneasca a fost semnificativa, n ultimii ani. n
perioada 2007 2009, de exemplu, aportul agriculturii n PIB a fost de 10,7 13%.
Majorarea ponderii sectorului animal n structura productiei agricole (2007 2009).
Productivitatea la cultura grului dur depaseste nivelul mediu din UE.
Trend pozitiv la producia de lapte.
Integrarea tot mai activa a comertului agricol n comertul european (peste 60% din
exporturile agricole merg pe relatia UE si CEFTA;
Importanta eco-turismului. Conform unui studiu olandez, Romnia este a patra ar ca
preferin pentru turitii din UE, care apreciaz autenticitatea tradiiilor din spaiul
rural (carutele, oieritul si agricultura traditionala), precum i activitile ecoturistice
(calarie, etc.).
Existena zonelor montane este un avantaj major.
Tendina favorabil n dezvoltarea agriculturii organice (de la 18.690 ha la 140.000
ha).
III.2. Problemele de solutionat
Dinamica PIB-ului agricol si a populatiei ocupata n agricultura au avut, pna n 2008,
un trend neconcordant cu tendintele din UE. PIB-ul agricol a scazut la 11%, iar
populatia ocupata n agricultura a crescut de la 28% n 1990, la 40% n 2008.
n UE, ponderea agriculturii n PIB a fost, n 2008, de 1,7%, iar populatia din
agricultura de 4,2%.
Terenurile agricole sunt excesiv fragmentate, ceea ce determina productivitatea
scazuta a sectorului, n lipsa aplicarii lucrarilor mecanizate. n Romnia existau, n
2008, 4.759.229 exploataii agricole cu o suprafa medie de 2,9 ha, n timp ce, n UE,
media suprafetei agricole utilizate este de 18,7 ha.
Acces limitat la servicii i imput-uri datorat lipsei de resurse financiare si
decapitalizarii sectorului agricol.
15

n anul 2009, n Romnia, ncarcatura pe un tractor era de 53,8 ha, iar pe combina de 86,7
ha. La sfrsitul anului 2008 ha, iar pe combina de 86,7 ha. La sfrsitul anului 2008, din
169.147 tractoare, un numar de 121.170 si ndeplinisera norma de serviciu. n anul
agricol 2008/2009, consumul de ngrasaminte chimice a fost de 23,9 kg substanta activa
la ha, ceea ce nseamna ca, n Olanda, era de 21 de ori mai mare, n Marea Britanie de 14
ori, n Franta si Germania de 10 ori, n Grecia de 5 ori, n Italia de 6,8 ori, n Polonia de
4,4 ori, n Slovacia de 2,4 ori.
Activitatile din agricultura au un caracter preponderent de subzistenta si
semisubzistenta. n anul 2008, contravaloarea consumului de produse din surse
proprii reprezinta 57,6% din totalul cheltuielilor gospodariilor de agricultori; numai
12,8% din cheltuielile totale erau destinate cumpararii de marfuri nealimentare si
5,4% pentru plata serviciilor.La nivelul anului 2008, venitul mediu lunar al unei
gospodarii de agricultori era de aproximativ 165 euro, ceea ce reprezenta cu 60% din
venitul mediu lunar al unei gospodarii de salariati, depasind doar cu 3,4% venitul unei
gospodarii de pensionari si cu 12,5% pe cel al unei gospodarii de someri.
Productivitatea scazuta a sectorului agricol: n 2008, productivitatea a fost de 2200
euro/persoana ocupata, ceea ce reprezenta doar 6% din valoarea nregistrata n UE.
Valoarea productiei agricole/ha a fost, n 2009, de 248 euro/ha comparativ cu 2000
euro/ha n UE. La lapte, productivitatea este de 3000 l/cap de vaca, fata de 5800 l
media nregistrata n UE.
Gradul redus de competitivitate al produselor agricole prelucrate a transformat
Romnia ntr-o piata de desfacere pentru produsele agro-alimentare din import. Din
acest motiv, n ciuda potentialului natural si uman din agricultura, Romnia este net
importatoare de produse agro-alimentare. n schimb, Romnia exporta materii prime
agricole si produse cu grad mare de prelucrare: animale vii, cereale, oleaginoase, vin,
ciuperci de padure, trufe si nuci. Dimensiunile mici ale exploatatiilor agricole,
caracterul comercial restrns al productiei agricole, preturile mici ale produselor
agricole influenteaza asupra veniturilor agricultorilor, a puterii de cumparare si a
capacitatii investitionale a acestora.
Romnia este net importatoare de produse agro-alimentare.
Slaba dezvoltare a economiei rurale neagricole si lipsa de alternative de ocupare si
venit pentru populatia agricola determina:
16

- Migratia tinerilor din mediul rural spre alte tari sau spre mediul urban, care are ca
efect o mbatrnire accentuata a populatiei rurale;
- Nivelul scazut al ratei de ocupare a populatiei rurale;
- Ponderea scazuta (doar 43%) a persoanelor care aveau, n 2009, garantia obtinerii
unui venit lunar, avnd statutul de salariati;
- Ponderea ridicata (41%, n 2009) a populatiei ocupate n gospodariile proprii, pe
fondul reducerii sectorului public n totalul ocuparii;
- Tendinta de degradare a situatiei economice a gospodariilor: mai mult de
jumatate din numarul total al gospodariilor din mediul rural fie nu au, n componenta
lor, nici o persoana activa, fie au o singura persoana activa ;
Nivelul redus al infrastructurii rurale fizice (retele de drumuri, de comunicatii) si a
infrastructurii sociale (unitati scolare si pozitionarea lor fata de domeniul copiilor). n
2008, doar 10% din drumurile judetene si comunale erau modernizate; din totalul de
3,85 milioane locuinte din mediul rural, n anul 2009, doar 42,8% erau dotate cu
instalatii de alimentare cu apa rece (14% din reteaua publica), 0,6% din instalatii de
alimentare cu apa calda si 14% cu instalatii de alimentare cu apa calda si 14% cu
instalatii de canalizare. Am asistat la o crestere a decalajelor dintre mediul rural si cel
urban n ceea ce priveste accesul la o forma de instruire a tinerilor: doar 48% din
populatia n vrsta de 15 19 ani si 7,7% din populatia n vrsta de 20 24 de ani din
mediul rural mai frecventa o forma de nvatamnt, comparativ cu 67,6% si 24,6% n
mediul urban.
Degradarea solului afecteaz calitatea a cca. 12 milioane ha de teren agricol, din care
7,5 milioane ha sunt teren arabil. Este vorba de eroziunea solului produsa de apa sau
de vnt; umiditatea crescuta; salinizarea solului; deteriorarea si compactarea solului,
deteriorarea chimica; managementul inadecvat al deseurilor; abandonarea terenurilor,
diminuarea excesiva a suprafeelor mpadurite i a pajistilor.
ntrzieri importante n crearea institutiilor pentru preluarea acquis-ului comunitar
si accesarea fondurilor comunitare. Din cele 4 cartonase rosii cuprinse n Raportul de
monitorizare al Comisiei Europene din 15 mai 2006, 3 se refereau la ntrzieri n
domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale.


17

Concluzii

Elaborarea Politicii Agricole Comune presupune caracterul special al activitii
agricole ce rezult din structura social a agriculturii i din discrepaneles tructurale i
naturale care se manifest n diferite regiuni n care se practic agricultura, din necesitatea de
a opera treptat modificrile ce se impun.
Toate aceste considerente ne conduc la concluzia ca accesul la Fondurile structurale i
de Coeziune d posibilitatea Romniei s dezvolte echilibrat regiunile rmase n urm, s
modernizeze infrastructura de transport i mediu, s sprijine dezvoltarea rural, s creeze noi
oportuniti de ocupare a forei de munc, mai ales in mediul rural, s promoveze politici
sociale care s duc la creterea standardului de via. De asemenea, Romnia poate
transforma criza economic ntr-o oportunitate, piaa agricol romneasc avnd cteva
particulariti care ar putea transforma un context global aparent nefavorabil ntr-o ans de
relansare.


18

Bibliografie

1. ckrill Rbrt, Th Cmmn griculturl Plicy, Shffild cdmic Prss,
Shffild, 2000, pag. 124
2. Ppscu Gbril, Plitici gricl. crduri urpn, ditur cnmic,
Bucurti, 1999, pag. 145

3. ndrsn-Grigriu Btric, Stfn Tudrl, Drpt cmunitr, ditur C. H. Bck,
Bucursti, 2007

4. Birz Czr, Pliticil si instituiil Uniunii urpn, ditur Crint, Bucurti,
2001.
5. Dmrji Ili, Drpt cmunitr urpn, ditur SM, Chiinu 2006

6. Trttl d l Rm - Trttl C i URTM smnt l 25 mrti 1957 intrt
n vigr: 1 inuri 1958