Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea BabeBolyai, ClujNapoca

Facultatea de Psihologie i tiine ale ducaiei


Catedra de tiine ale ducaiei
!nul universitar "##$ "#%#
&e'estrul (
)* )NF+,-!.)) /N,!0 1&P, CU,&, &-)N!,, 0UC,!,
P,!C2)C3 &!U 0!B+,!2+,
2)20U0 1)&C)P0)N)4 2eoria i 'etodologia instruirii
C+1U04 P1 "(%"
NU-3,U0 1 C,1)24 5
0+CU0 1 1&F3U,!,4 Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei,
Extensia Sibiu
P,+/,!-!,! 6N +,!, ! !C2)7)23.)0+,4 sem I, curs 2 ore, seminar 1
or/sptmn
))* )NF+,-!.)) 1&P, 2)2U0!,U0 1 CU,&, &-)N!,, 0UC,!,
P,!C2)C3 &!U 0!B+,!2+,
Titularul disciplinei
!ume, titlu "tiin#i$ic %ornelia Stan, asistent uni&' drd'
In$orma#ii de contact e(mail corneliass& ) *ahoo'com
Progra' consultaii4 permanent, on(line
)))* 1&C,),! 1)&C)P0)N)4
+isciplina ,"i propune s e&iden#ie-e di&ersitatea analitic a $enomenului
educa#ional "i s argumente-e necesitatea interpretrii didactice a realit#ii educa#ionale,
cu $ocali-are expres pe realitatea procesului de ,n&#mnt'
Teoria "i metodologia instruirii .didactica/ repre-int o disciplin pedagogic
$undamental al crei obiect de studiu a cunoscut ,n ultimele decenii extensiuni
substan#iale' 0n pre-ent, marea ma1oritate a speciali"tilor accept c didactica modern
repre-int o "tiin# teoretic "i practic, component(nucleu a sistemului "tiin#elor
educa#iei' 2biectul su de studiu ,l repre-int procesul de instruire/ autoinstruire
des$"urat ,n cadre $ormale, ne$ormale "i chiar in$ormale, precum "i instruirea adul#ilor'
+idactica "colar repre-int ramura cea mai bine studiat "i conturat a didacticii
generale3 ea este conceput ca teorie "i practic a procesului de ,n&#mnt, care are drept
obiect de studiu
- procesul de ,n&#mnt ,n ansamblul su "i pe toate treptele de "colaritate
.didactic "colar general/
- procesul de ,n&#mnt din perspecti&a pedagogic a predrii "i ,n&#rii
di$eritelor obiecte de ,n&#mnt .didactic special sau metodic/'
+isciplina ,"i propune anali-area modi$icrilor paradigmatice ,nregistrate la
ni&elul didacticii moderne, precum "i a principalelor direc#ii de ac#iune "i cercetare
didactic'
+biectivele cursului i lucr8rilor 4
Prin studierea acestei discipline "i a bibliogra$iei recomandate, la ni&elul
studen#ilor, se &a urmri
,nsu"irea opera#ional a conceptelor "i principiilor cu care operea- didactica
identi$icarea statutului "i importan#ei didacticii generale "i a didacticilor
speciale ,n sistemul "tiin#elor educa#iei
anali-area principalelor direc#ii de ac#iune ,n didactic
achi-i#ionarea cuno"tin#elor esen#iale re$eritoare la procesul de ,n&#mnt, la
componentele "i subcomponentele sale "i $ormarea unei &i-iuni sistemice
asupra acestuia
$ormarea unor abilit#i practice speci$ice pro$esiei didactice'
)7* B)B0)+/,!F) +B0)/!2+,)4
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
%hi", ;' .2771/, Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura P<%, %lu1(
!apoca
%hi", ;' .277:/, Pedagogia contemporan - Pedagogia pentru competene, Editura %asa
%r#ii de =tiin#, %lu1(!apoca
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/ .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca
Pun, E', Potolea, +', .2772/ tiinele educaiei. tructuri! coninuturi! te"nici! Editura
Polirom, Ia"i'
!ot toate materialele bibliogra$ice pot $i gsite la 4iblioteca Facult#ii de Psihologie "i
=tiin#ele Educa#iei ,n cadrul 4ibliotecii %entrale <ni&ersitare "i la 4iblioteca IP+, str'
Sindicatelor, nr'8'
7* -!2,)!0 F+0+&)2 6N C!1,U0 P,+C&U0U) 1UC!.)+N!0
&PC)F)C 1)&C)P0)N)4
( retroproiector
( $olii retroproiector
( laptop
( &ideoproiector
!ot materialele sunt asigurate de ctre $acultate'
7)* P0!N)F)C!,!9 C!0N1!,U0 6N2:0N),)0+, ) !
7,)F)C3,)0+,9;!-)N3,)0+, )N2,-1)!,4
CU,& %* 1idactica < tiin8 pedagogic8 =unda'ental8 >evoluia conceptului de
didactic8 ?n diacronie, obiectul de studiu al didacticii, =unciile didacticii@
Concepte cheie teoria "i metodologia instruirii, didactic, didactic general, "tiin# a
educa#iei, art a educa#iei
&-)N!, % +idactica actual/ modern ( obiect de studiu, $unc#ii "i importan#
Bibliogra=ie
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea
profesorilor, Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, %ap' I
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' I
Iucu, >'4', .2771/, Instruirea colar. Perspective teoretice i aplicative, Editura
Polirom, Ia"i
CU,& "* 1idactica < tiin8 pedagogic8 =unda'ental8 >relaia dintre didactica
general8 i didacticile speciale9 'etodicile, didactica colar8 general8 < ra'ur8 de
baA8 a didacticii generale, relaia dintre didactica colar8 general8 i didacticile
speciale@
Concepte cheie didactic general, didactic "colar general, didactici speciale
&-)N!, " Aocul didacticii generale "i al didacticilor ,n sistemul "tiin#elor educa#iei
Bibliogra=ie
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, cap' I
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' I
Iucu, >'4', .2771/, Instruirea colar. Perspective teoretice i aplicative, Editura
Polirom, Ia"i
CU,& (* 1idactica < tiin8 pedagogic8 =unda'ental8 >deAvoltarea didacticii ?n
ti'p, paralela dintre didactica tradiional8 i didactica 'odern8@
Concepte cheie4 didactic, curente ,n didactic, didactic tradi#ional, didactic actual/
modern
&-)N!, ( +irec#ii de ac#iune "i cercetare ,n didactica actual/ modern
Bibliogra=ie
Blbulescu, I' .2779/, Pragmatica predrii. Activitatea profesorului ntre rutin i
creativitate, Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
4oco", 5' .2772/, Instruire interactiv. Repere pentru reflecie i aciune, Editura Presa
<ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .coord'/ .1CCD/, #ducaia i dinamica ei, Editura Tribuna 0n&#mntului,
4ucure"ti
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, %ap' I
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' I
Iucu, >'4', .2771/, Instruirea colar. Perspective teoretice i aplicative, Editura
Polirom, Ia"i
CU,& B* Finalit8ile educaionale
Concepte cheie $inalitate educa#ional, obiecti& educa#ional, taxonomia $inalit#ilor
educa#ionale, obiecti& opera#ional, opera#ionali-area obiecti&elor educa#ionale
&-)N!, B 2pera#ionali-area obiecti&elor educa#ionale ( Bplica#ii ale modelului lui
5ager
Bibliogra=ie
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, %ap' I;
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' II
CU,& 5* Procesul de ?nv88'Cnt < concept i practic8
Concepte cheie proces de ,n&#mnt, componentele procesului de ,n&#mnt,
procesele de predare(,n&#are(e&aluare
&-)N!, 5 Bbordarea sistemic a procesului de ,n&#mnt
Bibliogra=ie
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
%hi", ;' .2771/ Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura P<%, %lu1(
!apoca
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, %ap' II
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' II
CU,& D* Procesul de ?nv88'Cnt < 'od particular de co'unicare interu'an8
Concepte cheie proces de ,n&#mnt, comunicare, comunicare didactic, componenta
semantic a mesa1elor, componenta ectosemantic a mesa1elor
&-)N!, D ;ariabilele procesului de ,n&#mnt
Bibliogra=ie
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
%hi", ;' .2771/ Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura P<%, %lu1(
!apoca
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, %ap' II
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' II
CU,& E* Coninutul ?nv88'Cntului
Concepte cheie con#inutul ,n&#mntului, &alori, surse ,n selectare, caracteristici
&-)N!, E Bplica#ii structurarea "i organi-area con#inuturilor, proiectarea
con#inuturilor
Bibliogra=ie
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
%hi", ;' .2771/ Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura P<%, %lu1(
!apoca
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, cap' ;I
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' ;
CU,& F* &trategii de instruire i autoinstruire* Proiectarea didactic8
Concepte cheie strategie, strategie de instruire, strategie de autoinstruire, componentele
strategiei didactice, caracteri-area strategiilor didactice, metodologia didactic,
mi1loacele de ,n&#mnt, $ormele de organi-are a acti&it#ii, proiectarea didactic
&-)N!, F Proiectarea didactic la ni&el micro' Elaborare de plani$icri semestriale,
anuale, plani$icri pe unitate de ,n&#are "i proiecte de acti&itate didactic
Bibliogra=ie
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
%hi", ;' .2771/ Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura P<%, %lu1(
!apoca
Ionescu, 5', >adu, I', Salade, +' .coord'/ .1CC8/, De$%ateri de didactic aplicat,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .coord'/ .1CCD/, #ducaia i dinamica ei, Editura Tribuna 0n&#mntului,
4ucure"ti
Ionescu, 5', >adu, I', Salade, +' .coord'/ .2777/, tudii de pedagogie aplicat, Editura
Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' ;
CU,& $ i %# -etodologia didactic8
Concepte cheie metodologia didactic, sistemul metodologic, metoda de ,n&#mnt,
procedeul didactic, $unc#iile metodelor de ,n&#mnt, clasi$icarea metodelor,
moderni-area metodologiei didactice
&-)N!, $ i %# %riterii ,n alegerea metodelor de ,n&#mnt' Ilustrarea utili-rii
metodelor didactice
Bibliogra=ie
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
%hi", ;' .2771/ Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura P<%, %lu1(
!apoca
%hi", ;' .277:/, Pedagogia contemporan - Pedagogia pentru competene, Editura %asa
%r#ii de =tiin#, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .coord'/ .1CCD/, #ducaia i dinamica ei, Editura Tribuna 0n&#mntului,
4ucure"ti
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, %ap' ;II
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' ;III
CU,& %%* -ijloacele de ?nv88'Cnt* )n=or'atiAarea ?nv88'Cntului i
?nv8area 'ulti'edia
Concepte cheie mi1loc de ,n&#mnt, sistemul mi1loacelor de ,n&#mnt, $unc#iile
mi1loacelor de ,n&#mnt, clasi$icarea mi1loacelor, moderni-area mi1loacelor de
,n&#mnt multimedia, ,n&#area multimedia, noile tehnologii de in$ormare "i
comunicare
&-)N!, %% Brticularea mi1loacelor de ,n&#mnt ,n strategiile "i autoinstruire3
5i1loacele tehnice de instruire3 Bplica#ii practice ( utili-area computerului ,n instruire "i
autoinstruire
Bibliogra=ie
4aciu, %', Stan, %' .277E/, #lemente de te"nologia informaiei i comunicrii, Editura
Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
%hi", ;' .2771/ Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura P<%, %lu1(
!apoca
%hi", ;' .277:/, Pedagogia contemporan - Pedagogia pentru competene, Editura %asa
%r#ii de =tiin#, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .coord'/ .1CCD/, #ducaia i dinamica ei, Editura Tribuna 0n&#mntului,
4ucure"ti
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, %ap' ;III
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' IF, F
CU,& %"* For'ele de organiAare a procesului de ?nv88'Cnt
Concepte cheie $orme de organi-are a procesului de ,n&#mnt,
&-)N!, %" Blternati&e educa#ionale
Bibliogra=ie
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
%hi", ;' .2771/ Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura P<%, %lu1(
!apoca
%hi", ;' .277:/, Pedagogia contemporan - Pedagogia pentru competene, Editura %asa
%r#ii de =tiin#, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .coord'/ .1CCD/, #ducaia i dinamica ei, Editura Tribuna 0n&#mntului,
4ucure"ti
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, %ap' IF
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' ;II
CU,& %(* 0ecia* Categorii i variante* ,epere 'etodice ?n organiAarea i
des=8urarea leciei*
Concepte cheie lec#ia, categorii/ tipuri de lec#ii, &ariante de lec#ii, repere metodice ,n
organi-area lec#iilor
&-)N!, %( %ategorii/ tip "i &ariante de lec#ii ( Exerci#ii aplicati&e
Bibliogra=ie
Blbulescu, I' .2779/, Pragmatica predrii. Activitatea profesorului ntre rutin i
creativitate, Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
4oco", 5' .2772/, Instruire interactiv. Repere pentru reflecie i aciune, Editura Presa
<ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
%hi", ;' .2772/, Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa <ni&ersitar
%lu1ean, %lu1(!apoca
%hi", ;' .2771/ Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura P<%, %lu1(
!apoca
%hi", ;' .277:/, Pedagogia contemporan - Pedagogia pentru competene, Editura %asa
%r#ii de =tiin#, %lu1(!apoca
%uco", %' .2772/, Pedagogie, edi#ia a doua, re&-ut "i adugit, Editura Polirom, Ia"i
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, %ap' IF
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' ;II
CU,& %B* valuarea didactic8
Concepte cheie e&aluare didactic, &eri$icare, msurare, apreciere, $unc#iile e&alurii,
docimologia didactic, strategii de e&aluare, tipuri de e&aluare, metode de e&aluare
&-)N!, %B metode de e&aluare tradi#ionale "i alternati&e
Bibliogra=ie
4oco", 5' .coord'/, 6alba, @' Felegean, +' .2779/, #valuarea n nvm&ntul primar.
Aplicaii practice, Editura %asa %r#ii de =tiin#, %lu1(!apoca
4oco", 5', 6ucan, +' .2778/, Teoria i metodologia instruirii. Repere i instrumente
didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 9:, Pite"ti
%hi", ;' .2772/, Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa <ni&ersitar
%lu1ean, %lu1(!apoca
%hi", ;' .2771/ Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura P<%, %lu1(
!apoca
%hi", ;' .277:/, Pedagogia contemporan - Pedagogia pentru competene, Editura %asa
%r#ii de =tiin#, %lu1(!apoca
%uco", %' .2772/, Pedagogie, edi#ia a doua, re&-ut "i adugit, Editura Polirom, Ia"i
Ionescu, 5' .coord'/ .1CCD/, #ducaia i dinamica ei, Editura Tribuna 0n&#mntului,
4ucure"ti
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca, %ap' F
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea profesorilor,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .277?/, Instrucie i educaie, @aramond, %lu1(!apoca, %ap' FI
Stan, %' .2771/, Autoevaluarea i evaluarea didactic, Editura Presa <ni&ersitar
%lu1ean, %lu1(!apoca
7))* -+1U0 1 7!0U!,4
- #valuarea continu! pe parcurs! a activitii, a participrii acti&e la discu#ii "i
de-bateri "i evaluarea Portofoliului studenilor .prin note, de la 17 la 1/, proiect care
condi#ionea- pre-entarea la e&aluarea $inal .pondere de 2: G ,n nota $inal/
Porto$oliul cuprinde
- un eseu pe o tem de didactic ( la alegerea studen#ilor
- 2 plani$icri calendaristice
- ? proiecte de acti&itate didactic
- ilustrarea modalit#ilor de aplicare a trei metode de ,n&#mnt
- evaluare final prin examen scris, organi-at la $inele semestrului, cu o pondere de
8:G ,n nota $inal
!ot Pentru $iecare lucrare, studen#ilor sunt obliga#i s citeasc noti#ele de la curs
"i sursele bibliogra$ice indicate de cadrul didactic'
7)))* 12!0)) +,/!N)G!2+,)C, /&2)+N!,! &)2U!.))0+,
;CP.)+N!04
( Pre-en#a la acti&it#i pre-en#a este obligatorie la seminarii'
( 5odalit#i de recuperare ,n ca-ul ,n care unul din cursuri nu &a $i #inut, se &a recupera
la o dat ulterioar, $ixat ,n acord cu studen#ii'
(%opierea se sanc#ionea- cu excluderea de la examinare "i notarea cu nota 1 .unu/'
( Studen#ii au dreptul s depun contesta#ii ,n maximum 9D de ore de la comunicarea
notelor, la secretariatul $acult#ii' !ota $inal la disciplina respecti& este cea ob#inut ,n
urma contesta#iei'
);* B)B0)+/,!F)! +P.)+N!034
Blbulescu, I' .2779/, Pragmatica predrii. Activitatea profesorului ntre rutin i
creativitate, Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
4oco", 5' .2772/, Instruire interactiv. Repere pentru reflecie i aciune, Editura Presa
<ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
4oco", 5' .coord'/, 6alba, @' Felegean, +' .2779/, #valuarea n nvm&ntul primar.
Aplicaii practice, Editura %asa %r#ii de =tiin#, %lu1(!apoca
%hi", ;' .2772/, Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa <ni&ersitar
%lu1ean, %lu1(!apoca
%uco", %' .2772/, Pedagogie, edi#ia a doua, re&-ut "i adugit, Editura Polirom, Ia"i
Ionescu, 5', >adu, I', Salade, +' .coord'/ .1CC8/, De$%ateri de didactic aplicat,
Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5', >adu, I', Salade, +' .coord'/ .2777/, tudii de pedagogie aplicat, Editura
Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Ionescu, 5' .coord'/ .1CCD/, #ducaia i dinamica ei, Editura Tribuna 0n&#mntului,
4ucure"ti
Ionescu, 5', >adu, I' .coord'/, .2771/, Didactica modern, edi#ia a II(a, re&i-uit, Editura
+acia, %lu1(!apoca
Ionescu, 5', %hi", ;' .coord'/ .2771/, Pedagogie. uporturi pentru formarea
profesorilor, Editura Presa <ni&ersitar %lu1ean, %lu1(!apoca
Iucu, >'4', .2771/, Instruirea colar. Perspective teoretice i aplicative, Editura
Polirom, Ia"i
Iucu, >'4', 5anolescu, 5', .2771/, Pedagogie, Editura Funda#iei %ulturale H+imitrie
4olintineanuH, 4ucure"ti
>adu, I', Ionescu, 5' .1CD8/, #'perien didactic i creativitate, Editura +acia, %lu1(
!apoca
Stan, %' .2771/, Autoevaluarea i evaluarea didactic, Editura Presa <ni&ersitar
%lu1ean, %lu1(!apoca
Bceste surse bibliogra$ice sunt disponibile la 4iblioteca Facult#ii de Psihologie "i =tiin#e
ale Educa#iei, ,n cadrul 4%< %lu1(!apoca'
Bsistent uni&' drd' %ornelia Stan

S-ar putea să vă placă și