Sunteți pe pagina 1din 4

CURRICULUM VITAE

Experienta:
DIRECTOR MAGAZIN 13.03.2013 - 30.06.2014 S.C. 2 B GROUP S.R.L brandul Naturlich
Braila
- Companie din top in piata productiei! comerciali"arii #i importului de mobilier #i decoratiuni!
cu o retea de pe#te 10 ma$a"ine in: %lba ulia! Baia &are! Bi#trita! Braila! Clu' Napoca! &edia#!
(radea! )ite#ti! *ibiu! #i +ar$u &ure#.
- Coordonarea intre$ii acti,itati operationale din cadrul celui mai mare #ho--room dedicat
mobilierului #i decoratiunilor din "ona *E .omania!in cadrul )romenada &all Braila cu o
#upra/ata de 3.300 mp din care "ona de ,an"are de 2.000 mp.
- implementarea #i monitori"area intre$ului proce# de ,an"are! pe intre$ circuitul interactiune
client-proce#are documente -productie-li,rare-#er,icii-po#t,an"are1
- Con#truirea unei echipe de ,an"ari competiti,e! antrenarea #i moti,area echipei1 coordonarea
unei echipe de ,an"ari de 12 per#oane.
- .e#pon#abil de completarea corecta a documentelor /inanciare #i de in,entarul ma$a"inului
- )articiparea re$ulate la trainin$uri de de",oltare la #ediul operational din .e$hin - +$. &ure#
- .e#pon#abilitatea imbunatatirii permanente a modului de pre"entare produ#e in #ho-room!
#emnali"area core#pun"atoare a produ#elor in /unctie de campanile de mar3etin$ acti,e!
ectichetare! merchandi#in$.
- &onitori"area pietei pentru identi/icarea ni#elor de de",oltare in #pecial in piata de 4(.EC%.
- &onitori"area competitiei #i intocmirea rapoartelor de monitori"are.
- )ropunerea de canale de comunicare in "ona $eo$ra/ica tar$etata pentru cre#terea notorietatii
brandului Naturlich1 coordonarea campaniilor de promo,are 5radio! ((4! /la6ere! ,ouchere!
etc.7
1
Nicusor-Mihai CIRIC
%leea &ic#unelelor nr.2! Braila
0723.348.010
nicumihai2186ahoo.com
data na#terii 29.10.1:21!
ca#atorit
Obiectiv : Continuarea unei cariere bazata pe munca sustinuta, profesionalism,
urmarind principiul !"aseste un #ob care sa$ti placa si nu %ei munci o zi in %iata ta!!.
COORDONATOR COMERCIAL 29.10.2010 - 29.02.2013 ;alati
S.C. G&L'R(& R'&L S.R.L. detinatoarea h6permar3et-ului .eal ;alati cu o #upra/ata de
20.000 mp inchiriabili la interior #i 1.300 locuri de parcare.
- &inimi"ea"a durata de neocupare a #patiilor printr-un mar3etin$ proacti, al #patiilor
di#ponibile! #tabile#te /ocu#-ul in identi/icarea unor chiria#i pentru centrul commercial.
- %#i$urarea mana$ementul proprietatii #i /acilitatilor a/erente! pornind de la mana$ementul
in/ra#tructurii re#pecti,e 5lucrari de con#tructii<amena'ari #au reamena'ari7! mana$ementul
tehnic #i operational al cladirii #i #patiilor interioare #au anexelor! precum #i mana$ementul
inchirierilor #patiilor comerciale a/erente 5inclu#i, al contractelor cu chiria#ii detinatori de #patii
comerciale in incinta centrului comercial7 #i #emnarea contractelor cu di,er#i /urni"ori de
materiale! echipamente #i #er,icii1
- &entinerea unei relatii #tran#e de colaborare cu chiria#ii corporati,i care i#i de#/a#oara
acti,itatea comerciala in cadrul centrului! precum #i cu celelalte departamente din cadrul
#ediului central din Bucure#ti1
- .epre"entarea centrul comercial in relatia cu tertii! inclu#i, cu autoritatile locale1
- %dmini#trarea #i /unctionarea optima "ilnica a centrului comercial precum #i a tuturor
/acilitatilor a/erente complexului #i #patiilor anexe a/erente 5parcare! etc71
- Coordonarea acti,itatilor de mar3etin$ din incinta centrului comercial - e,enimente! campanii
de ,an"ari! promotii #i concur#uri1 monitori"area promo,arii centrului comercial in media locala.
DIRECTOR COMPLEX COMERCIAL 12.11.2009 - 29.10.2010 Braila
S.C R') PRO*'C+ S(, S.R.L. %rmonia &all Braila #upra/ata totala de 200.000 mp din
care 40.000 mp inchiriabil la interior #i 2.000 locuri de parcare - ancora h6permar3etul
Carre/our. =ond de in,e#titii detinator al unor parcuri comerciale in di/erite "one ale .omaniei1
proiect inchi#.
- *uper,i"ea"a toate operatiile #i acti,itatile de mana$ement! intretinere #i reparatii! /inanciare #i
de mar3etin$ in centrul comercial.
- E/ectuea"a in numele proprietarului lucrarile nece#are pentru o $e#tiune adec,ata #i o buna
/unctionare a acti,itatii in cadrul centrului comercial.
- *e a#i$ura de re#pectarea procedurilor de exploatare! a normelor de i$iena #i #ecuritate a
muncii! a normelor de )*! de catre toti chiria#ii centrului in ba"a re$ulamentului de ordine
interioara.
- Coordonarea intrea$ii in/ra#tructuri! a#i$ur>nd chiria#ilor conditii optime de operare #i
per/ectionare a derularii acti,itatilor proprii 5a/acerilor71
- ;e#tionarea #olicitarilor chiria#ilor cu pri,ire la drepturile #i obli$atiile partilor #tipulate in
contractul de inchiriere.
- *pri'inirea chiria#ilor in obtinerea de a,i"e! acorduri! /urni"and documentele #olicitate de catre
ace#tia #i acordarea de a#i#tenta! in ,ederea bunei reali"ari a acti,itatii comerciale a ace#tora.
2
- mplicarea in acti,itatea de inchiriere! re-inchiriere #i re#pectarea cerintelor contractuale.
- ntocmirea de rapoarte "ilnice! #aptamanale! lunare in /unctie de cerintele mana$ementului.
DIRECTOR SUPERMARKET 22.0:.2004 - 12.11.2009 Braila S.C.B(LL& RO-&.(& S.R.L.
- *upermar3etul Billa 1! primul de#chi# in Braila cu o #upra/ata de 4.000 mp din care 1.000 mp
#upra/ata de ,an"are #i o echipa de 120 an$a'ati.
- Coordonarea tuturor acti,itatilor operationale: comen"i! apro,i"ionare! ,an"are! rula' #tocuri .
- Coordonarea #i $e#tionarea relatiei cu /urni"orii! autoritatile locale! in#pectorii de "ona.
- Coordonare #i trainin$ pentru #ubordonati in ba"a politicilor de 4. #tabilite din Centrala.
- %nali"area #i ra#punderea a#upra reclamatiilor<#e#i"arilor clientilor.
- mplementarea #trate$iei de mar3etin$ la ni,elul ma$a"inului 5#tandardele de mercanti"are!
pro$ramele<tehnicile de promo,are! etc.7 #i a politicii de preturi in #copul cre#terii ,olumului
,an"arilor in ma$a"in in ba"a normelor impu#e de mana$ement.
- *uper,i"area #i mentenanta echipamentelor #i a ma$a"inului per an#amblu in #copul pre,enirii
di#/unctionalitatilor #au a remedierii prompte a ace#tora.
- *uper,i"ea"a inre$i#trarea! ,eri/icarea #i reconcilierea tran"actiilor derulate in contabilitatea
ma$a"inului in #copul mentinerii complete #i corecte a e,identei lor! in con/ormitate cu le$i#latia
in ,i$oare.
.eali"ari: %m de#chi# primul #upermar3et din Braila! Billa 1! pornind de la ale$erea #i /ormarea
oamenilor din ma$a"in pana la monitori"area inca#arilor. ?in data de 01.09.2006 am preluat #i
Billa 2 Braila! cu o #upra/ata de 10.000 mp din care 0.000 mp #upra/ata de ,an"are! care a
inre$i#trat cre#teri a ,olumului de ,an"ari cu 40@ in 2002 #i 30@ in 20091 %ce#t lucru #-a
reali"at in conditiile in care in acea#i perioada #-au de#chi# in Braila mai multe #uper 5h6per7
mar3eturi: 1 Carre/our! 1 )ic! 1 Aau/land! 2 )lu# #i un ca#hBcarr6 *el$ro#.
SEF SERVICIU MARKETING 01.00.1::: - 16.0:.2004 Braila
S.C. S+&R+ S.&. =irma a,ea mai multe obiecte de acti,itate: comert cu pie#e auto #traine #i
indi$ene! comert cu produ#e petroliere 5#tatie peco7! #er,ice auto! tran#port intern #i
international! #coala de #o/eri! bar! ,an"ari autoturi#me 5dealer ?ae-oo #i Aia7
- Coordonarea acti,itatii de #er,ice auto! a #tatiei peco! a barului1 de",oltarea retelei de clienti #i
a ,olumului de ,an"ari1 intocmirea documentatiei nece#are #i participarea la licitatii1
monitori"area pietei de pro/il1 #tabilirea #trate$iilor de de",oltare pe termen #curt #i mediu1
$e#tionarea e/icienta a bu$etului de mar3etin$1 identi/icarea #i #electarea /urni"orilor1
ne$ocierea #i incheierea de contracte cu /urni"orii #i clientii mari cu parcuri auto! etc
CONSILIER MARKETING 01.03.1::9 - 01.00.1::: Braila
3
S.C. -(O/(' S.R.L - =irma a,ea ca obiect de acti,itate comerciali"area pie#elor de #chimb auto
indi$ene #i #traine! a electronicelor #i electroca#nicelor.
.e#pon#abilitati: Conducerea<coordonarea unui ma$a"in de pre"entare #i de#/acere pie#e auto
indi$ene #i din import! electronice #i electroca#nice )hilip# #i ?ae-oo1 in#truirea echipei de
,an"ari1 mentinerea #i de",oltarea relatiilor cu /urni"orii #i clientii1 ne$ocierea #i incheierea de
contracte cu /urni"orii1 e,identa contabila primara.
Su!ii"
Cni,. DCon#tantin Branco,eanuD din )ite#ti! =acultatea de D&ana$ement! &ar3etin$ in %/aceri
Economice BrailaD1 *ectia: .elatii Economice nternationale 5.E7 - promotia 1::2.
&a#terat E&ana$ementul %/acerilorF 2009
Cursuri# a$sa$ si %r$&ii"
0+e1nici de %anzare si ne"ociere0 - or$ani"at de ?ae-oo %utomobile .omania la C.(.?.E.C.*.
0)ez%oltarea Profesionala a /anzarilor0 or$ani"at de G&G CB% 5ConHue#t Bu#ine## %d,i#or7
Gtd. in colaborare cu Camera de Comert #i ndu#trie a .omaniei Bucure#ti.
0Cum sa de%ii un lider0 or$ani"at de +& .omania.
0&bilitati de comunicare0 or$ani"at de +& .omania.
0-ana"ementul timpului0 or$ani"at de +& .omania.
0Stress -ana"ement0 or$ani"at de +& .omania.
Nominali"at la ;ala )remiilor &a$a"inului )ro$re#i, 2-ana"erul unui Supermar3et4 - Billa! 3
noiembrie 2006.
A'i(iai"
%bilitati /oarte bune de comunicare! per#e,erenta! #pirit competiti,! aptitudini mana$eriale! #pirit
de initiati,a #i lucru in echipa! recepti,itate! ,ointa! putere de munca! corectitudine
adaptabilitate #i u#urinta in de",oltarea a noi deprinderi.
&icro#o/t (//ice < I)
nternet 5na,i$are! do-nload! e-mail7
En$le"a: mediu.
4