Sunteți pe pagina 1din 10

PROTECTIE SI SECURITATE IN MUNCA

Norme sanitare antiepidemice in sistemul de


sanatate
Infectia intraspitaliceasca (nosocomiala) este infectia contactata in spital sau
in alte unitati sanitare si se refera la orice boala datorata microor!anismelor"
boala ce poate fi recunoscuta clinic sau microbiolo!ic" care afectea#a
bolna$ul" datorita internarii lui in spital sau in!ri%irilor primite" fie ca pacient
spitali#at sau in tratament ambulatoriu" fie personalul sanitar datorita
acti$itatii sale" indiferent daca simptomele apar" sau nu" in timp ce persoana
respecti$a se afla in spital&
' (efinitia infectiei nosocomiale se ba#ea#a pe date clinice" date de laborator
si alte teste de dia!nostic& (o$ada clinica deri$a din obser$area bolna$ului
sau din anali#a informatiilor din foaia de obser$atie a pacientului" si alt
e$idente din salon sau unitate&
' Pentru ca o infectie sa fie do$edita nosocomiala" trebuie sa nu e)iste
do$ada ca infectia era pre#enta sau in incubatie" in momentul internarii in
spital& Trebuie considerate ca nosocomiale si infectiile dobandite in spital dar
di!nosticate dupa e)ternare&
' Nu se considera infectie nosocomiala" infectia asociata cu o complicatie sau
o e)tindera a unei infectii pre#ente la internare daca nu sa sc*imbat a!entul
pato!en" sau daca semnele nu arata o noua infectie&
+iecare ca# de infectie nosocomiala trebuie do$edit ca se datorea#a
spitali#arii sau in!ri%irilor medicosanitare ambulatorii in unitatile sanitare&
Pre$enirea infectiilor nosocomiale este un obiecti$ permanent a intre!ii
acti$itati a spitalului" si se reali#ea#a in principal prin,
1. Masuri de i!iena spitaliceasca
-& conditii de ca#are
.& microclimat
/& alimentatie
0& apro$i#ionare cu apa
1& indepartarea re#iduurilor
2& sterili#are
34&curatenie si de#infectie
2. Ale!erea procedurilor de tratament cu risc minim de infectie
3. Aplicare te*nicilor aseptice" a masurilor antiseptice
si utili#area %udicioasa a antibioticelor
Asepsia este o metoda profilactica de pre$enire" prin care or!anismul este
ferit de infectia microbiana si este reali#ata prin
curatenie si sterili#are
Antisepsia este o metoda curati$a care lupta impotri$a infectiilor" prin
utili#are de antiseptice&
4. Aplicarea e)acta si prompta a potentialului infectios si recepti$itatii
bolna$ilor" prin aplicarea masurilor de i#olare a surselor si de protectie a
recepti$ilor&
5. Supra$e!*erea clinica a bolna$ilor pentru depistarea infectiilor
nosocomiale si a celorlalte boli infectioase" supra$e!*erea satarii de sanatate
a personalului" aplicarea masurilor de control" asi!urarea informarii
epidemiolo!ice" a inre!istrarii anali#ei si a raportarii ca#urilor&
6. Asi!urarea pre!atirii profesionale corespun#atoare a intre!ului personal a
spitalului&
Scopul principal al acti$itatii de pre$enire si control a infectiilor nosocomiale
este diminuarea transmiterii parenterale" pe cale san!uina a 5I6 si 576"
e$itarea i#bucnirii epidemiilor si reducerea mortalitatii prin aceste infectii&
Un loc important in acti$itatea asistentului medical trebuie sal ocupe
pre$enirea si controlul infectiilor nosocomiale" mai ales in sectiile de copii"
care au re#istenta minima&
4/&34&42 Pre$enirea infectiilor intraspitalicesti
Infectiile intraspitalicesti sunt de natura infectioasa si se impart in 8 mari
cate!orii,
A. 7oli transmisibile contactate in spital si determinate de !ermeni pato!eni
B. Infectia cu !ermeni conditionat pato!eni" care apar la !rupuri cu re#istenta
sca#uta la infectii (nou nascuti" $arstnici" bolna$i cronici sau cu defecte
imune)
Pentru pre$enirea infectiilor intraspitalicesti masurile care se iau" tin seama
de cau#a" frac$enta" !ra$itate si particularitati clinicoepidemiolo!ice&
Transmiterea infectiei se face de la om la om si este un proces tip lant" ce
pre#inta / $eri!i&
+iecare etapa a lantului depinde de succesul reali#arii etapei precedente&
(aca se reuseste ruperea acestui lant" boala nu se mai propa!a& Soliditatea
lantului depinde de soliditatea $eri!ilor sale&
Masuri ce determina intreruperea lantului infectios
1. Respectarea regulamentului privind circuitele functionale al
spitalului.
Circitul functional repre#inta sensul de circulatie in interiorul unitatilor
sanitare a persoanelor" materialelor" alimentelor" len%eriei si instrumentelor&
a& Circitul septic 9 Este sensul de circulatie care indica introducerea !rmenilor
pato!eni"
!eneratori de infectii in interiorul unitatilor sanitare&
b& Circuitul aseptic 9 este sensul de circulatie care asi!ura conditii de
protectie
impotri$a infectiilor in interiorul unitatilor sanitare
Circitele septice trebuie sa fie separate de cele aseptice& In interiorul
spitalului se impune respectaea urmatoarelor circuite functionale,
33&circuitul de intrare si iesire a personalului
38&circuitul de primire a bolna$ului in spital
3:&circuitul len%eriei
3-&circuitul alimentelor si $eselei
3.&circuitul instrumentelor si materialelor
3/&circuitul $i#itatorilor
2. Curatenia repre#inta indepartarea totala a prafului si produselor straine
de pe suprafete" obiecte sau te!umente" odata cu indepartarea produsilor si
a substantelor or!anice care sunt suport nutriti$ pentru microbi&
Aceasta etapa se aplica inaintea metodelor de de#infectie si sterili#are" in
intretinerea !enerala a incaperilor&
Curatenia se face #ilnic si consta din,
cuaratarea patului" saltelei" pernei" mobilierului" peretilor si c*iu$etei&
Materialele folosite sunt carpe" deter!enti" !aleti" mopuri& Curatenia incepe
intotdeauna cu spatiile curate" se face #ilnic si ori de cate ori este necesara&
Curatenia pacientului consta in baia facuta in mod re!ulat cu apa si sapun"
spalarea parului si sc*imbatul len%eriei&
Curatenia personalului sanitar presupune spalarea mainilor" curatirea
ec*ipamentului de protectie si respectarea metodelor de asepsie si
antisepsie&
Curatenia are a$anta%ul ca actionea#a asupra microor!anismelor&
Metode de curatenie
1. SA!AR"A 9 Antrenarea prin udare si indepartarea pulberilor si
substantelor or!anice" puterea de spalare depin#and de capacitatea de
udare&
Se reali#ea#a prin folosirea de apa calda si substante tensioacti$e& Apa calda
la :.-4; are o putere de spalare superioara" iar inmuierea cu apa fierbinte la
peste ..;C in!reunea#a spalarea deoarece precipita proteinele si le fi)ea#a
pe suportul de tratat& In functie de obiectul tratarii la apa calda se adau!a in
concentratie de 38< carbonat de sodiu sau sapun si deter!enti&
Conditii de eficacitate,
30&Utili#area de apa calda cu calitati c*imice corespun#atoare si putere de
udare cat mai mare" prin adaosul in cantitati optime de a!enti
tensioacti$i&
31&Asocierea spalarii cu metode mecanice (a!itare" periere" frecare)
32&Respectarea timpilor de inmuiere si spalare" urmata de clatire
abundenta&
2. S#"R$"R"A %&"'A A S%RA("#"!)R 9 se utili#ea#a pentru
intretinerea curateniei intre doua spalari&
Conditii de eficacitate,
84&Utili#area de carpe sau ster!atoare ume#ite cu
solutie sau deter!ent proaspat
83&Sc*imbarea frec$enta a carpelor si a apei de
ster!ere
88&(e#infectia si uscarea carpelor si a recipientelor
de curatenie
3. AS*RAR"A 9 Curatenia prin aspirare se recomanda numai cu aspiratoare
umede" cu o constructie care sa permita a fi curatate" de#infectate si
mentinute uscat dupa utili#are&
4. &"#)'" C)&B*NA#" "N#R% C%RA#"N*A CAB*N"#"!)R S*
&)C+"#"!)R 9 = Pot fi utili#ate aparate care reali#ea#a spalarea si
aspirarea umeda& In anumite ca#uri se pot recomanda maturatul sau periatul
umed" dar este o metoda eficacitate redusa& Nu se recomanda maturatul
uscat sau scuturatul in locuri circulate sau a!lomerate&
= Curatenia in incaperi trebuie asociata intotdeauna cu aerisirea&
= Ustensilele si materialele de curatenie se depo#itea#a in conditii i!ienice&
Curatenia este utili#ata in mod obisnuit ca metoda de decontaminare
profilactica in unele boli transmisibile si este sin!ura metoda in focare&
'",*N("C#*A
O metoda de decontaminare prin care se urmareste distru!erea in proportie
de 22922"22< in mediul fi#ic incon%urator a formelor $e!etati$e ale
microor!anismelor" in scopul pre$enirii infectiei si a bolilor transmisibile" fiind
o punte de le!atura intre asepsie si antisepsie&
'e-infectantul 9 Substanta c*imica care poate distru!e unele
microor!anisme pato!ene&
Solutia de#infectanta este un amestec de lic*id bactericid" constituit
din doua substante, una di#ol$ata si una di#ol$anta&
(e#infectantul se aplica in ca#urile in care curatenia nu elimina riscul
de raspandire a infectiei iar sterili#area nu este necesara&
In orice actiune de de#infectie trebuie sa se aplice metode de protectie
a muncii" pentru a pre$eni accidentele si into)icatiile&
(e#infectia se poate reali#a prin metode fi#ice si c*imice
Metode fi#ice
3& Prin caldura uscata 9 flambarea si incinerarea
8& Prin caldura umeda 9 pasteuri#area si fierberea
:& Cu ra#e ultra$iolete
(lam.area9 Utili#ata in laboratoare pentru anse" inter#isa pentru
instrumentarul c*irur!ical" fiind ineficace&
*ncineararea 9 Utili#ata pentruobiecte contaminate" fara $aloare si re#iduuri
septice de la sali de operatie si tratament" piese anatomice re#ultate din
inter$entii c*irur!icale" cada$re si cada$re de animale din laboratoarele de
cercetare& (e asemenea in cuptoare speciale se incinerea#a si obiecte de
unica folosinta (serin!i" ace" perfu#ii" manusi)
asteuri-area 9 O metoda de de#infectie a lic*idelor la temperaturi cuprinse
intre :.2.>C" la o durata de e)punere $ariabila cu re#istenta !ermenilor& Prin
pasteuri#are sunt distruse 242.< din microor!anismele pato!ene&
'e-infectarea prin spalare 9 ?a temperaturi de /42.>C este un proces
comple) la care pe lan!a actiunea caldurii umede se adau!a si actiunea
deter!entilor sau a altor substante" cat si actiunea mecanica de spalare&
Acest procedeu se foloseste la spalarea si de#infectarea len%eriei" $eselei"
sticlariei de alborator si instrumentarului&
(ie.erea 9 in apa la temperatura de 344>C" sau utili#area aburului de 344>C
reali#ea#a distru!erea in inter$al de 3484 minute" a formelor $e!etati$e de
microor!anisme pato!ene" precum si a unor forme sporulate mai putin
re#istente la temperaturi ridicate&
+ierberea alimentelor este una din metodele curente de profila)ie a bolilor
transmisibile cu poarta de intrare di!esti$a& In anumite ca#uri pentru
pre$enirea acestor boli" apa de baut se consuma fiarta" racita si aerata&
In absenta masinilor de spalat cu ciclu de de#infectie prin caldura" fierberea
este indicata pentru de#infectarea len%eriei" tacamurilor si $eselei&
+ierberea la temperaturi de peste 344>C se poate obtine prin adaosul unor
substante care ridica punctul de fierbere&
'e-infectia cu fierul de calcat 9 se face prin caldura umeda care
completea#a decontaminarea len%eriei" distru!erea formelor $e!etati$e ale
bacteriilor in .34 secunde si a sporilor& Metoda este aplicabila pentru
tesaturile care suporta acest tratament si este eficace daca tesatura tratata
este ume#ita uniform&
'e-infectia cu ultraviolete 9 se foloseste la de#infectarea suprafetelor de
laborator" sali de operatii si alte spatii inc*ise" pentru completarea masurilor
de curatenie si de#infectie c*imice& Se utili#ea#a numai lampi de#infectiei
care pot fi fi)e sau mobile&
Spatiul in care se utili#ea#a trebuie sa fie perfect curat" temperatura mediului
sa fie intre 3.:4>C" iar umiditatea de ma)im /4<& Numarul lampilor
necesare se calculea#a in functie de debitul de aer de#infectat de fiecare
aparat& Nu este permisa e)punerea persoanelor la radiatia directa a lampilor
cu ultra$iolete&
'e-infectia prin mi/loace c0imice 9 au un rol bine definit in ansmblul
depre$enire si combatere a bolilor transmisibile" in aplicarea masurilor de
de#infectie si impune respectarea unor criterii care conditionea#a eficienta
lor,
1 factorii care influentea#a comportarea de#infectantelor c*imice
1 criteriile de ale!ere ale de#infectantelor si re!ulile !enerale de utili#are
a lor
Criteriile de ale!ere sunt,
8:&spectrul si puterea !ermicida
8-&numarul initial de bacterii de pe suportul de
tratat
8.&natura suportului" temperatur" concentratia"
$olumul" P*ul" timpul" eficacitatea" usurinta de
preparare" economicitatea
Re!ulile !enerale de utli#are,
8/&de#infectia profilactica copletea#a curatenia dar
nu o suplineste si nu poate inlocui sterili#area
80&eficienta de#infectiei este conditionata de o
curatenie ri!uroasa prealabila
81&de#infectia c*imica se aplica numai in ca#urile
in care nu se poate practica de#infectia prin
caldura umeda
82& in de#infectia c*imica se utili#ea#a un numar
redus de de#infectante cu spectru lar!
bactericid si $irulicid
:4&in preparea si utili#area de#infectantelor sunt
necesare cunoasterea e)acta a concentratiei in
substanta acti$a" folosirea de recipiente curate
si utili#area solutiilor in #iua respecti$a
:3&pentru de#infectia in focar se utili#ea#a
de#infectante cu actiune asupra a!entului
specific
:8&utili#area de#infectantelor se face in conditii de
protectie a muncii care sa pre$ina accidentele si
into)icatiile
Cloramina B 9 contine 848.< clor acti$ si este o pulbere cristalina alba sau
foarte slab !albuie cu miros de clor" !ust amar si neplacut&
Este solubila in alcool" !licerina si aps& Incal#ita se descompune cu e)plo#ie&
Are efect bactricid si $irulicid" indicata in de#ifactia suprafetelor si obiecatelor
pentru pa$imente" len%eriei de corp si de pat" %ucarii si obiecte de sticla"
$esela si termometre& Solutia de cloramina se sc*imba la 38*& Se poate mai
folosi ca antiseptic pentru de#infectia mainilor&
#inctura de iod si .etadina 9 solutii ce eliberea#a iod care are o to)icitate
redusa si o actiune !ermicida cu spectru lar!" efectul instalanduse rapid
(ormolul 9 o solutie transparenta" incolora" cu miros intepator care se
amesteca in orice proportie cu apa si alcoolul&
Are un spectru lar! bactericid" $irulicid" si fun!icid&
Timpul de actiune in operatiunile este de /8-*&
Este folosit in special pentru conser$are in recipiente bine astupate si
pastrate la o temperatura de sub 34>C&
To)icitatea sa este foarte mare si poate da frec$ent into)icatii&
Simptome ale into)icatiei,
iritatia mucoaselor" tulburari de $edere" mi!rene" sen#atia de constrictie
toracica" palpitatii" edem sau spasm !lotic&
Metodele folosite in de#infectia cu formol sunt pul$eri#area si $apori#area sau
inmuierea
Pul$eri#area 9 o metoda usor de aplicat dar slab eficienta&
Pentru a reali#a o pul$eri#are corespun#atoare" trebuie respectate
urmatoarele masuri,
Etansei#area incaperilor" incal#irea lor la 88>C" umiditatea de 1424< iar
cantitatea de solutie sa fie de -4/4ml@mA
6apori#area 9 se efectuea#a cu un aparat de formoli#are si se impun
urmatoarele masuri,
Stabilirea $olumului incaperii" etansei#area usilor si ferestrelor" acoperirea
pri#elor" prote%area aparatelor electronice" ase#area saltelelor si pernelor
suspendate sau oblic&
Pre!atirea aparatelor se face in e)terior iar tea$a de iesire a $aporilor se
introduce prin orificiul c*eii& Aparatul se mentine in functiune pana se
e$apora cantitatea de formol necesara& Incaperea ramane inc*isa /8-*" iar
dupa acest inter$al se desc*id usile si ferestrele" se aeriseste 8-*&
(e#infectia prin inmuiere 9 solutia de formol poate fi folosita si la de#infectia
prin inmuiere" insa in mod obisnuit se folosesc preparate pe ba#a de formol&
NITRAT (E ARBINT 9 Substanta ce se pre#inta sub forma de cristale alb
ne!ricioase" iar solutia de nitrat de ar!int se prepara punand 3! de pulbere in
344ml de apa distilata& In solutie concentrata este to)ic iar in concentratie
mai mare de 8:< este caustic&
ACI(U? 7ORIC 9 Se !aseste sub forma de cristalemici si se intrebuintea#a ca
atare sau sub forma de solutie 8-<& Este un antiseptic slab" care se
utili#ea#a mai ales pentrucombaterea infectiilor cu bacilul piocianic& Pre#enta
acestui bacil este recunoscuta in pla!a dupa culoarea $erde pe care o au
compresele imbibate cu puroi&
(ECIN+ECTIA TEBUMENTU?UI
Este o etapa obli!atorie inaintea e)ecutarii unor te*nici precum in%ectii"
punctii" si inter$entii c*irur!icale& In functie de te*nica e)ecutata de#infectia
este de tip 3" 8 sau :&
TIP 3 9 se face in ca#ul unui risc redus de infectie& Este indicata in infectia
intradermica" subcutanata" intra$enoasa si in recoltarile de san!e&
Te*nica 9 se aplica de#infectant pe piele cu un tampon imbibat" durata de
actiune fiind de :4sec&
TIP 8 9 se aplica in ca#ul unui risc mediu de infectie& Este indicata in
cateteri#area $enelor in $ederea perfu#iei continue" in%ectia intramusculara si
recoltarea san!elui pentru *emocultura&
Te*nica 9 se curata pielea cu tampon imbibat in de#infectant apoi cu un
tampon steril" efectuanduse inca odata acelasi procedeu& (urata de actiune
este de :4sec&
TIP : 9 se aplica in ca#ul unor infectii de risc mare si este indicata in
inter$entii c*irur!icale si punctii&
Te*nica 9 se curata pielea cu apa si sapun" se epilea#a si se de!resea#a" se
aplica de#infectantul de 8 ori la inter$al de 8". minute& (urata totala de
actiune este de . minute& Persoana care e)ecuta de#infectia de tip : poarta
manusi sterile&
CURATENIA BENERA?A SI (ECIN+ECTIA CIC?ICA A SA?OANE?OR
consta in spalarea cu apa calda si deter!ent lic*id de#infectant" a ferestrelor"
usilor" lambriurilor" mobilierului si pa$imentului& (e#infectia se face prin
pul$eri#are si stropire a suprafetelor mobilierului" saltelelor" paturilor"
pernelor" cu solutie de formol sau alte de#infectante& Curatenia si de#infectia
curenta consta in indepartarea prafului si a re#iduurilor solide si se face prin
metode care e$ita impurificarea aerului&
Spalarea pa$imentului se face cu apa calda si deter!ent folosind 8 !aleti" una
pentru solutie curata si alta in care se descarca& Spalarea se face cel putin de
8 ori pe #i" sau ori de cate ori este ne$oie& Mobilierul se curata cu carpe
curate" ume#ite in solutie de de#infectant care $or fi sc*imbate la fiecare
salon& Este inter#isa folosirea pentru curatenia mobilierului a carpelor si
recipientelor intrebuintate la curatenia pa$imentului& (upa efectuarea
curateniei" !aletile se spala si se de#infectea#a cu solutii clori!ene si se tin
uscate pana la urmatoarea utili#are& C*iu$etele se intretin prin spalare cu apa
si deter!ent&
CURATENIA SI (ECIN+ECTIA 7?OCURI?OR OPERATORII SI A SA?I?OR (E
NASTERE
?a sfarsitul pro!ramului operati$ se face ster!erea almpii scialitice cu o
bucata de pan#a curata inmuiata in solutie de#infectanta& Mobilierul se
curata cu apa si deter!ent iar dupa uscare se ster!e cu o pan#a inmuiata in
de#infectant&
Salile de operatie si salile de nastere se curata si se de#infectea#a dupa
fiecare operatie sau nastere& (e#infectia ciclica se face saptamanal in #iua de
repaus a salii prin formoli#are sau cu alte de#infectante& In actiunile de
curatare si de#infectie sunt cuprinse atat salile de operatie cat si cele de
spalare a instrumentarului" cele de spalare c*irur!icala si ec*ipare sterila&
Aparatura din blocurile operatorii se decontaminea#a prin demontarea si
curatarea minutioasa si de#infectare iar orice piesa care suporta sterili#area
se sterili#ea#a&
In saloanele de nou nascuti de#infectia ciclica se efectuea#a dupa e$acuarea
fiecarui salon in inter$al de 343. #ile&
(e#insectia 9 repre#inta totalitatea procedeelor de pre$enire si distru!ere a
inmultirii insectelor care au rol in transmiterea bolilor infectioase (muDte"
!Endaci" FGnFari)
(e#insectia profilactica consta in masurile i!ienicosanitare a beciurilor"
subsolurilor si in masuri indi$iduale ale personalului pentru a impiedica
de#$oltarea insectelor&
(e#insectia se face prin metode fi#ice" c*imice" si biolo!ice&
Procedee fi#ice 9 constau in indepartarea mecaica a insectelor" pieptanarea
sau perierea parului" scuturarea len%eriei" calcarea cu fierul de calcat"
indepartarea resturilor alimentare din incaperi si depo#itarea lor temporara in
cutii de resturi alimentare&
Ase#area de plase contra mustelor si tantarilor la ferestre& Astuparea
crapaturilor la locurile de patrundere a te$ilor pentru a impiedica patrunderea
si adapostirea !andacilor&
Pastrarea alimentelor se face in dulapuri si fri!idere bine inc*ise" in cutii si
$ase acoperite&
Se $a face !olirea #ilnica a noptierelor de alimente si curatarea lor&
Mi%loace c*imice 9 se utili#ea#a substante c*imice sub forma de pulberi"
solutii aerosol" !a#e cu efect imediat sau prmanent" 38 saptamani sau luni"
urmarind distru!erea insectelor&
(erati#area 9 Prin derati#are se intele!e totalitatea procedeelor folosite
pentru pre$enirea si distru!erea ro#atoarelor" care au rol in transmiterea
bolilor infectioase&
(erati#area profilactica consta in masuri luate inca din constructia cladirilor"
pentru a pre$eni patrunderea ro#atoarelor&
(erati#area de combatere consta in folosirea de mi%loace mecnicoc*imice
sau biolo!ice&
Procedee mecanice, +olosirea de capcane de diferite marimi" cu momeli
alimentare" la care nu se $a lucra direct cu mana" mirosul de om alun!and
ro#atoarele&
Mi%loace c*imice, +olosirea de substante raticide care omoara pe cale
di!esti$a sau in*altorie&
BESTIONAREA SI IN(EPARTAREA RECI(UURI?OR SI (ESEURI?OR
Re#iduurile solide colectate din saloane" sali de tratament" sali de operatie"
sali de nastere" se indepartea#a dupa fiecare inter$entie si se colectea#a in
recipiente impermeabile marcate cu diferite culori& Spitalele sunt dotate cu
crematorii pentru arderea deseurilor considerate infectate& Re#iduurile lic*ide
se indepartea#a prin reteaua de canali#are& Resturile alimentare de la
pacienti se indepartea#a dupa ce au fost fierte" pentru distru!erea !ermenilor
pato!eni& Recipientele" containerele colectoare se spala si se de#infectea#a
dupa folosire& (eseurile reciclabile si curate(*artie" plastic) se aduna in
containere speciale&
CO(U? (E CU?ORI PENTRU CONTAINERE
::&$A!B"N 9 Pentru deseuri infectioase compuse din san!e precum si
totalitatea materialelor care au $enit in contact cu acesta sau alte
lic*ide biolo!ice& (eseuri din sectiile de *emodiali#a" instrumentarele
intepatoare" taietoare si materiale de unica folosinta (manusi" serin!i"
bisturie)&
:-&2"R'" 9 folosit la deseuri anatomopatolo!ice si anatomice precum
fetusi" placente" parti anatomice si material biopsic re#ultata din
blocurile operatorii de c*irur!ie si obsterica!inecolo!ie& Parti obtinute
din laboratoarele de autopsii" cada$re de animale re#ultate in urma
acti$itatilor de cercetare si e)perimentare&
:.&R)S% 9 pentru deseuri cu risc infectios ma%or si pentru cele
intepatoaretaietoare" pipete" ace" serin!i" lame de bisturiu" sticlarie de
laborator sau alta sticlarie sparta" sau care a intrat in contact cu
material infectat&
:/&N"$R% 9 pentru deseuri nepericuloase" fara risc infectios si cele
asimilabile deseurilor mena%ere&