Sunteți pe pagina 1din 2

ELEV. cl. PREGTITOARE . DATA.......i ....... .

Sunetul . Literele ,

1.Scriei pete liter! cu r"u. #itii n l!n i !lc$tuii pr"p"%iii cu &iec!re cu'(nt.
-nalt
-not
-na-in-te
-na-poi
n-d-rt
n-ti
n-cur-cat
n-tris-tat
n-gri-jit
n-tre-bat
n-v--tor
n-v-m
n-flo-rit
n-cli-nat
n-cl-zit
m-ple-tit
m-br-cat
m-p-rat
m-pr-it
co-bo-r
do-bo-r
t-r
).#itii n perec*i , !p"i criei cu !cee!i cul"!re perec*ile +e cu'inte cu nele OP,S . Alc$tuii n perec*i
pr"p"%iii cu &iec!re cu'(nt.
-.
#itete .Tr!ncrie &"l"in+ litere .!ri +e tip!r pe &iec!re r(n+ perec*ile +e cu'inte cu !cel!i nele.

/. #"l"re!%$ cu r"u literele . 0ii !tent un+e e p"t !&l! n cu'inte .

1.S$ c".pune. cu'inte n"i .
2OR 232OR 22ORAT

RO4, 23 RO4, 2RO4IT
VERDE 2 3 VERDE
GAL5E2 2 3 GAL5E2
6.Or+"n!i cu'intele +in pr"p"%iii, !p"i crie7le n c!et$.#"ntinu!i p"'ete!.
Tr$i! .p$r!t un "+!t$ .
ntin$ lui .p$r$i! er!.
.p$r!tul " &!t$ !'e!.
i T"i n8ri9it!. pune!u