Sunteți pe pagina 1din 6

BROSCOEANU (MARIN)

ALINA MIHAELA
Eugen Ionescu ntre cultura romn i cultura francez
n caietul 3 din Jurnal! "u#licat $ra%&entar 'n ()lu&ul Eu! Eu%en
I)ne*cu i&a%ina un di*cur* c+tre citit)rii *+i, Onorat public!Am nevoie de
consideraia voastr. Ca s m considerai este foarte uor. Trebuie, pe de o
parte, s m nenelegei i, pe de alt parte, s m nelegei. !n a"i, m#ai
neineles suficient. A venit vremea s m nelegei. rivii$ mecanismul sforilor
care m trag este foarte simplu, clasic prin simplitatea lui$ spun nu, nu, nu la
tot ce mi se ofer% i ba da, la tot ce mi se refu".&
-
A*t$el de cu(inte atra%
aten.ia a*u"ra ne()ii de recun)a/tere a t0n+rului I)ne*cu (cele de &ai *u* *unt
*cri*e 'n -132)3 eternitatea! ne&urirea 4 iat+ a#*)lutul la care r0(ne/te el5
A*t+6i! c0nd *e a$l+ "rintre ne&urit)rii Acade&iei 7rance6e! c0nd
)"erele *ale adunate $ac din el una dintre &arile $i%uri ale literaturii
c)nte&")rane! e*te intere*ant *+ ur&are/ti e()lu.ia *"iritului *+u 'n "a%inile
'nce"uturil)r literare! 'n ()lu&ul 8Nu8 Citind acea*t+ )"er+! I)ne*cu ne a"are
ca un 'astignac al literelor, un ambiios fr perec(e, nsetat de celebritate,
dorind amarnic locul nt!i n republica literelor.&
9
Atacurile t0n+rului aut)r (in
din d)rin.a de a *e $ace cun)*cut! de a $ace 6%)&)t 'n :urul nu&elui *+u! cu )rice
"re.5 ;rea *+ cun)a*c+ t)tul! *+ c)&#at+ t)tul! *+ *crie t)tul5
n $)nd! *i&"li$ic0nd la &a<i&u& lucrurile! Nu e*te &ai &ult dec0t )
carte de critic+3 e*te di()r.ul dintre aut)r /i cultura c+reia 'i a"ar.ine /i "e care )
re*"in%e5 =e a*t$el! ideea e*te clar e<"ri&at+, )aca m#a fi nscut n *rana,
poate a fi a+uns un poet genial.&
3
5 Cu(intele redau re%retul $a.+ de *itua.ia care>
i e*te dat+! aceea de a nu "utea $i citit 'n a$ara R)&0niei! /i readuc 'n di*cu.ie
)")6i.ia dintre culturile &in)re /i cele &a:)re5 Ca /i Mircea Eliade! Eu%en
I)ne*cu (a de(eni cun)*cut "e "lan &)ndial! dar )"era lui de tinere.e! *cri*+ 'n
li&#a r)&0n+! r+&0ne inacce*i#il+ citit)rului $rance65 ?e de alt+ "arte! "ie*ele
*ale nu &ai erau &)ntate 'n R)&0nia du"+ -1@A! a*t$el c+ a#ia du"+ -11B ()r $i
tradu*e )"erele *cri*e 'n $rance6+5 n t)t ca6ul! de#utul *+u 'n li&#a r)&0n+ 'i (a
&arca 'ntrea%a )"er+ ulteri)ar+! care ar $i ar+tat! cu *i%uran.+! a*t$el $+r+ ace*te
tat)n+ri "e calea crea.iei5
n Nu !Eu%en I)ne*cu re*"in%e 'n #l)c tradi.ia literar+ r)&0nea*ca !
e<ce".ie $+c0nd MiCai E&ine*cu /i Ditu Mai)re*cu5 Une)ri! nea%+ 'n*+/i
-
e<i*ten.a ace*tei culturi, entru a discuta asupra a ceea ce este sau ar trebui
s fie cultura rom!n, trebuie ca, mai nt!i, aceasta s e,iste&
2
5 n t)ate *crierile
de tinere.e! el ad)"t+ ) atitudine ir)nic+ $a.+ de ceea ce *e nu&e/te
personalitile i capodoperele culturii noastre& /i $a.+ de #alcani*&ul
ace*teia5 D0n+rul critic '/i &ani$e*t+ *arca*&ul $a.+ de $al*ele (al)ri e*tetice /i
&er%e "0n+ la a"elul la di*tru%erea c+r.il)r5
D)tu/i! 'n anii &aturit+.ii /i ai *enectu.ii! cu )ca6ia di(er*el)r inter(iuri
(cu& e*te cel ac)rdat lui Claude B)nne$)E /i tran*$)r&at de ace*ta 'ntr>) carte)!
Eu%en I)ne*cu recun)a/te c+ literatura r)&0n+ a c)ntri#uit la $)r&area *"iritului
*+u /i ()r#e/te de*"re Cara%iale /i Ur&u655 Alte)ri! a$ir&+ c+ a $)*t in$luen.at de
")e.ii ")"ulari an)ni&i /i *u#linia6+ c+ ")e6ia ")"ular+ r)&0nea*c+ e*te #)%at+
/i e<tre& de (al)r)a*+5 Citind a*t$el de a$ir&a.ii! te 'ntre#i dac+ nu cu&(a
&aturul Eu%en I)ne*cu uita*e *tudiile *ale at0t de a&+nun.ite a*u"ra un)r
*criit)ri r)&0ni5
?ri&ul dintre ei ar $i Dud)r Ar%Ce6i! a*u"ra c+ruia t0n+rul I)ne*cu
declan/ea6+ ) (irulent+ critic+3 de $a"t! acea*t+ critic+ e*te &ai de%ra#+ un
e<erci.iu intelectual! un act gratuit, un +oc estetic care ar fi putut fi la fel de
bine enunat pe un ton contrar.&
F
Criticul 'n*u/i *"une ace*t lucru, )ar pentru
igiena literar, tot eu voi fi acela care, cu urmatoarea oca"ie, voi demonstra
contrariul&
@
5 Ar%Ce6i e*te acu6at de mister facil i literar& /i de ret)ric+
ie$tin+! de $a"tul c+ ad)"ta atitudini care nu>l caracteri6ea6+ ca te&"era&ent5 n
e*eul 7l)ri de &uce%ai *au E"ica &u/cCiular+! Eu%en I)ne*cu critic+ a*"ectul
popular& al ")e6iil)r din ciclul ar%Ce6ian a&intit 'n titlu! reduc0ndu>l la
&ani$e*t+ri &in)re ! adic+ la "it)re*c /i la ")ant+5 Intere*ant e*te 'n*+ c+
")e6iile *cri*e de I)ne*cu 'n tinere.e /i reunite 'n ()lu&ulEl)%ii "entru $iin.e
&ici*unt! une)ri !ca /i cele ale lui Ar%Ce6i! u&)ri*tice! ur&+rind ti"arul ")e6iei
c)"iil)r3 "r)ta%)ni/tii *unt fiinele mici& ludice 4 "+"u/i 'ndurerate! arlecCini!
)#iecte d)tate cu un anu&e u&)r5
Un alt ")et a*u"ra c+ruia *e )"re/te t0n+rul I)ne*cu e*te I)n Bar#u /i
)#iec.ia $unda&ental+ "e care a $)r&ulat>) re$erit)r la crea.ia ace*tuia e*te
Cer&eti*&ul, -imic nu e mai uor dec!t poe"ia dificil, al crei mister i
(ermetism nu sunt dec!t o problema de virtuo"itate. oe"ia dificil nu este
dificil dec!t pentru cititor, pentru poet ea repre"int o acumulare de mti.&
G

Hi t)tu/i e<i*t+ 'ntre (0r*tnicul ")et I)n Bar#u /i &ult &ai t0n+rul *+u c)n$rate
un "unct c)&un, a&#ii cred 'n ")e6ia "ri(it+ ca ar&)nie c)*&ic+ /i a&#ii 'l
iu#e*c "e Mallar&e5 n "lu*! "entru a&0nd)i! ")e6ia e*te ) $)r&+ de *$idare3
c)n*ider0nd>) art+ *u"re&+! ei /i>au a"r)"iat>) d)ar "entru ) *curta "eri)ada de
ti&"5 Ciclurile l)r ")etice *e 'n*criu intr>) ")e6ie &)dern+! 'n *en*ul &edita.iei
a*u"ra c)ndi.iei ")etice5
9
Cun)*cut de:a ca ")et /i *t0rnind (aluri 'n ")*tura de critic literar! Eu%en
I)ne*cu de*cinde! ca *i&"lu necun)*cut ! 'n ?ari*ul anului -13A5 Hi>a %+*it cu
%reu calea! c+ci a a(ut ne()ie de 6ece ani de tat)n+ri "entru a ale%e teatrul5 n
-12A a"are C0nt+rea.a cCeal+ *au En%le6e/te $+r+ "r)$e*)r! )"er+ *cri*+ 'n
li&#a r)&0n+! "rin care dra&atur%ul Eu%en I)ne*cu '/i $ace intrarea 'n teatru3
6iua de -- &ai -1FB 4 'n care are l)c "ri&a re"re6enta.ie a "ie*ei la DCI0tre de*
N)cta&#ule* 4 e*te c)n*iderat+ data de na/tere a teatrului lui I)ne*cu /i a
teatrului de a(an%ard+ 'n %eneral5
Ca /i Cara%iale 'naintea *a! Eu%en I)ne*cu (a c)n*idera c+ )rice re()lu.ie
arti*tic+ 'n*ea&n+ !'n acela/i ti&"! /i ) 'nt)arcere la *ur*e! 'n ca6ul de $a.+ la
*ur*ele *tr+(ecCi ale teatrului5 El $ace a")l)%ia &i:l)acel)r primitive& ale
dra&ei (%e*tul! :)cul! "ant)&i&a)! ar+t0nd ca un teatru care utili6ea6+ &i:l)ace
*i&"le nu e*te 'n &)d )#li%at)riu un teatru *i&"li*t, iesele nu se mpart n
primitive i moderne, simple ori comple,e, naive ori rafinate. O piesa, c!t de
primitiv, poate fi foarte frumoasa.&
A
A*e&enea 'nainta/il)r *+i 'n e*tetica artei
&)derne !"entru I)ne*cu teatrul e*te at0t (i6ual! c0t /i auditi(! e*te d)&eniul
&eta&)r$)6+rii un)r a#*trac.iuni 'n (al)ri *cenice c)ncrete! "r)ce* 'n care
in*u$icien.a cu(0ntului e*te de"+/it+ "rin li&#a:ul $i6ic! (i6ual al artei dra&atice5
?r)"un0ndu>/i *+ *crie antiteatru! Eu%en I)ne*cu aduce 'n literatura
uni(er*al+ cri6a ac.iunii! &a%i*tral re"re6entat+ 'n a *a C0nt+rea.+ cCeal+ /i 'n
A/te"t0ndu>l "e J)d)t a lui Sa&uel BecKett5 n a&#ele ne 'nt0&"in+ ) intri%+
rotund&! 'n cadrul c+reia nu *e &ai ")ate de*ci$ra ) "r)%re*ie real+!
deter&inat+ de un e(eni&ent $unda&ental! /i nici un "unct cul&inant de &are
ten*iune dra&atica5 n C+nt+rea.a cCeal+! ele&entele de intri%+ *e c)n*tituie
din $il&ul e<i*ten.ei c)tidiene! c)l)rate de $a"te &+runte /i rece"tate de
"er*)na:e care! imobile& $iind! a"ar.in0nd cu tru"ul /i *u$letul unui loc
inc(is&! *unt $a*cinate de *"ectac)lul e<teri)r al detaliului c)tidian5
?r)ta%)ni/tii! Mr5 /i Mr*5 S&itC! &ici #ur%Ce6i de la "eri$eria L)ndrei! *unt ni/te
r)#).i /i ei! *"une I)ne*cu! n#au nici foame, nici dorine contiente% se
plictisesc de moarte.&
?rin a%lutinarea de $a"te &+runte! "rin derularea &ecanic+ a $lu<ului
a&intirii! "rin a*)cierea un)r detalii a#erante *e creea6+ un n)u %en de intri%+! a
c+rei dina&ic+ e*te 'ntre.inut+ de dial)%ul redu* la %radul 6er) al *e&ni$ica.iei5
S$0r/it+! acea*t+ intri%+ circular+ *e ")ate re"eta la in$init5 n "ie*a Lec.ia! de
e<e&"lu! lucrurile *tau la $el3 ni *e *u%erea6a c+ a#eranta meditaie& e*te d)ar
una dintr>) *uita de lec.ii identice5 Ser(it)area! care 'n acea 6i a*i*ta*e /i la alte
cri&e! 'l a(erti6ea6+ "e ?r)$e*)r, Aritmetica duce la filologie i filologia la
crim&5 n $inalul "ie*ei! du"a ce ur&ele cri&ei *unt /ter*e! *e aude *)neria /i
*er(it)area anun.+ n)ua ele(+5
3
Cri6a ac.iunii (a c)nduce la ) cri6+ a "er*)na:el)r! care de(in *i&"le
&ari)nete! persona+e lic(efiate&! cu& le nu&ea I5 C)n*tantine*cu
1
"e cele ale
lui Cara%iale! de la care Eu%en I)ne*cu a "ri&it 4 du"+ cu& *in%ur &+rturi*ea 4
in$luen.e 5De&a inc)n*ec(en.ei (a*t$el *"u*! a licCe$ierii) *e (eri$ic+ "retutindeni
'n )"era *criit)rului5 Nici) 'nt0&"lare dra&atic+ nu le atin%e "e ace*te
"er*)na:e! care nu tr+ie*c! ci sunt trite&3 'n cele &ai $rec(ente ca6uri! er)ii
*unt adu/i 'n $a.a un)r *itua.ii de a/a natur+ ! 'nc0t a"ar ca ni/te in/i li"*i.i de
")*i#ilitatea an%a:+rii l)r 'n e<i*ten.+ "rin act5 n C0nt+rea.a cCeal+!
Scaunele! Uci%a/ $+r+ *i&#rie etc5! "er*)na:ul *e c)nturea6+ d)ar "e "lan
inten.i)nal! el $iind un in* ce ")ate &a*ca a#*en.a actului "rin ilu6ia ace*tuia5
Mai &ult! el ")ate a(ea! 'n acela/i ti&"! ) *"ai&+ cu&"lit+ $a.+ de ")*i#ilitatea
c)n(ertirii %e*tului 'n act5
A/adar! la E5 I)ne*cu $iin.ele u&ane *unt ni/te &ari)nete! ni/te aut)&ate
li"*ite de "er*)nalitate /i de identitate, t).i Lat*)nii *e nu&e*c B)##E! "entru
*i&"lul &)ti( c+ e*te i&")*i#il *+>i di*tin%i unii de al.ii3 la $el! 'ntrea%a $a&ilie a
lui JacMue* ")art+ acela/i nu&e! alte "er*)na:e *e nu&e*c! "ur /i *i&"lu!
?)&"ierul! ?)li.i*tul! ?r)$e*)rul! B+tr0nul etc5 Oa&enii tr+ie*c 'ntr>) t)tal+
inc)&"reCen*iune reci"r)c+3 ce c)&unicare ar "utea e<i*ta 'ntre cei d)i #+tr0ni
din Scaunele! a c+r)r c+*+t)rie n>a a(ut dre"t te&ei dec0t &inciuna!
*tu"iditatea! (idulN Sau 'ntre A&edeu! 'nclinat *"re ")e6ie! /i &e*cCina
MadeleineN Ne'n.ele%erea reci"r)c+ ")ate &er%e at0t de de"arte! 'nc0t d)u+
$iin.e ce tr+ie*c al+turi *+ nu *e &ai ")at+ recun)a/te! ca 'n ca6ul *).il)r Martin5
;)r#ea& &ai *u* de*"re cri6a ac.iunii 'n "ie*ele lui E5 I)ne*cu /i ar+ta&
c+ ni&ic (*au a"r)a"e ni&ic) nu *e 'nt0&"l+ de $a"t 'n "ie*ele *ale5 Hi t)tu/i
ce(a *e "etrece, cu(intele a:un% *+>i *u"un+ "e )a&eni /i *"ectat)rul a*i*t+ la
de*$+/urarea a"arent c)&ic+ a ace*tui "r)ce*! i&"lic0nd /i el peripeiile& *ale5
Cri6a cu(0ntului e*te cri6a $a"tei /i in(er*3 $a"ta re"et0ndu>*e *tere)ti"! cu(0ntul
ur&ea6+ %e*tul /i *e de(al)ri6ea6+! ne&ai*er(ind 'n.ele%erii! "entru c+ $a"tele nu
&ai *unt! une)ri! inteli%i#ile5
nc+ de la "ri&a "ie*+! C0nt+rea.a cCeal+ (*u#intitulat+ *u%e*ti(
Dra%edia li&#a:ului)! I)ne*cu $+cea din li&#a: 4 ca /i Cara%iale 'naintea *a 4
un ve(icul& al c)&icului5 ;)r#irea e*te alc+tuit+ din l)curi c)&une! care
'n$und+ &ecani*&ul n)r&al al %0ndirii5 Aut)rul re>creea6+ une)ri cli/ee 'ntr>un
&)d $ante6i*t *au #urle*c! "entru a le stoarce& neantul, Copii, ferii#v unii
de alii&! "r)cla&+ #+tr0na din Scaunele! de$)r&0nd 'n cCi" c)&ic ")runca
E(an%Celiei5 =e6inte%rat+! ()r#irea )$er+ ")*i#ilit+.i in$inite de c)&#ina.ii de
cu(inte, /uai un cerc, m!ng!iai#l bine, va deveni vicios&! *"une un "er*)na:
din C0nt+rea.a cCeal+5 La $el! l)%icianul din Rin)cerii c)n*truie/te
*il)%i*&e! 'n care %0ndirea (ie *e reduce la $)r&ule a#*urde, Toate pisicile
sunt muritoare. 0ocrate este muritor. )eci 0ocrate este o pisic.&
2
A/adar! ce *>a 'nt0&"lat cu t0n+rul care! 'n -132! '/i d)rea &ai &ult dec0t
)rice %l)ria literar+N S>a aut)e<ilat 'n 7ran.a ('n $)nd! era "e :u&+tate $rance6)
/i a re()lu.i)nat teatrul uni(er*al5 A")i a e<"l)rat Nir(ana 4 nu "e aceea a
#udi/til)r! ci "e aceea de*"re care *cria unul dintre aut)rii *+i "re$era.i! Ur&u6!
adic+ Nir(ana care care se afl n aceeai circumscripie cu d!nii, ncp!nd
l!ng bcnia din col&
-B
/i care e*te! de*i%ur! *"a.iul literaturii5 Ca /i Sta&ate /i
ai lui! dra&atur%ul arunc+ 'n acea*t+ Nir(an+ care e*te literatura cu cocoloae
din mie" de p!ine sau cu coceni de porumb&! c+ci "entru E5 I)ne*cu literatura
care /i>a "ierdut caracterul ludic e*te una *inuci%a/+5
La un &)&ent dat! cCiar *e %0nde/te *+ renun.e la *cri*5 n*+ dac+
BIren%er! CC)u#ert *au A&IdIe! 'ntru"+ri ale *criit)rului 'n*u/i! nu ")t *+ *crie!
nu ")t! 'n *cCi&#! nici tr+i $+r+ *cri*5 Li"*i.i de literatur+ 4 Cran+ $unda&ental+ 4
*unt redu/i la *tarea de cada(re>(ii, 12renger$ 3.4 5i apoi teatrul m
obosete, comediile m obosesc% viaa m obosete. 6iaristul$ -ote"$
Obosete. obosete. obosete.&
--
Hi "r)ce*ul *crierii c)ntinu+! 'n ciuda
$a"tului c+ dra&atur%ul *"unea c0nd(a unui $)arte t0n+r Marin S)re*cu c+ ur+/te
teatrul /i c+ *cui"+ "e el5 Se "are c+ t)c&ai de aceea c)ntinu+ *+ *crie teatru, ca
*+ r0d+ de el5
F
BIBLIOJRA7IE,
-5 E5 I)ne*cu 4 Eu! Ed5 EcCin)<! Clu:! -11B! "%5 -GB
95 N5 Bal)t+ 4 Lu"ta cu a#*urdul! Ed5 Uni(er*! Buc5! -1G-! "%5 3GG
35 E5 I)ne*cu 4 Nu! Ed5 Hu&anita*! Buc5! -11-! "a%5 9@B
25 Ide&! 9-3
F5 Ale<andra Ha&dan 4 I)ne*cu 'nainte de I)ne*cu! Ed5 Saeculu&!
Buc5! -11A
@5 E5 I)ne*cu 4 Nu! Ed5 Hu&anita*! Buc5! -11-! "a%5 GB
G5 Ide&! "%5 A1
A5 E5 I)ne*cu 4 N)te /i c)ntran)te! Ed5 Hu&anita*! Buc5! -11-! "a%5 AB
15 I5 C)n*tantine*cu 4 Cara%iale /i) 'nce"uturile teatrului &)dern! Ed5
Miner(a! Buc5! -1G2! "%5 13
-B5Ur&u6 4 ?a%ini #i6are! Ed5 Miner(a! Buc5! -1A3! "%5 F9
--5E5 I)ne*cu 4 Deatru! Ed5 Miner(a! Buc5! -1GB! "%5 9A-
@